St. Mariæ sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra  10. Januar 1850 til 19. November 1853.

[Mine commentarer vil være i skarpe paranteser]

Tilbage til Helsingør
Tæring = tuberkulose.
Trøske =  betændelse i mundhulen forårsaget af svampe. Sygdommen
er meget almindelig de første måneder efter fødslen.
Anno 1850


Nr.
Dødsdag
Begr.dag
For- og tilnavne
Stand, haandtering og opholdssted
Alder
1
10. jan
15. Jan
Peter Mikkelsen Kjedebye
Afskediget militair.
Død af brystsygdom
28 år
2
14. Jan
19. Jan
Peder Mortensen
Fattighuslem.
Død af alderdom med brystsyge.
68 år
3
24. Jan
28. Jan
Henrik Mejer Hansen
Fyrbøder H. Hansens søn.
Død af feber med krampe
1.3/4 år
4
2. Feb
7. Feb
Friederich Edvard Dathou
Bagermester.
Død af organisk hjertesygdom
52 år
5
 12. Feb
16. Feb 
Niels Mikkelsen Englerup 
Ærlig slawe. 
Død af lungesygdom og gulsot
42 år 
6
19. Mar 
22. Feb 
Holger Studsgaard Galschiøt
En søn af doctor Galschiøt. 
Død af strubehoste
3 år 
7
23. Mar 
27. Mar 
Hans Frederik Joachim Garmann 
En søn af sergeant Garmann. 
Død af forbrændinger
10 år 
8
31. Mar 
4. Apr 
Udøbt og uden navn 
En søn af arbeidsmand Anker Olsen. 
Døde pludselig af krampe
3 uger 
9
9. April 
12. April 
Carl Peter Massen 
Kjelderkarl L. Madsens søn. 
Død af for tidlig fødsel
5 dage 
10
19. Apr 
23. Apr. 
 Gabriel Schmuck
Skomagermester, hospitalslem. 
Død af apoplexie
78 år 
11
24. Apr 
 29. Apr
Sophus Olsen 
En søn af muurmester Lars Olsen.
Død af krampe
11 dage 
12
26. Apr 
2. Mai 
Andreas Weberg 
Contoirist
Død af ubekjendt aarsag
49 år 
13
4. Mai 
8. Mai 
Charles Friederich August Massoneau 
 Storhertugelig Meklenborgsk 
General Consul.
Død af cronisk diarrhoe
 60 år
14
6. Mai 
11. Mai 
Anders Jensen 
Fohen drager.
Døde pludseligt af krampe
42 år 
15
12. Mai 
18. Mai 
Frederik Nielsen Hyll 
Færgemand. 
Død af nerwe feber
78 år 
16
9. Mai 
13. Mai 
Peter Frederik Paulsen 
Muursvend C. C. Paulsens barn.
Død af krampeslag
7 mnd 
17
12. Mai 
21. mai 
Nicolay Abraham Holten 
 Directeur for Øresunds Toldkammer, 
geheimeconferensraad, Storkors af Dannebroge, Dannebrogsmand m.m.
Død af asthma.
75 år 
18
 14. Mai
22. Mai 
Jens Petersen Krabbe 
Færgemand. 
Død af alderdomssvaghed
78 år 
19
19. Juni 
24. Juni 
Frederik Johan Hufvander
[Efternavn gnidret, måske forkert]
 Sadelmagersvend
Har hængt sig selw i arresten. Begrawet ifølge amtets resolution af 20. Juni i al stilhed uden kirkens ceremonie. 
War født i Malmø.
28 år 
20
20. Juni 
24. Juni 
August Ferdinand Hansen
En søn af fruentimmeret Ane Hansen.
Død af krampe
8 dage 
21
29. Juni 
4. Juli 
Jens Robert Willesen 
Søemand. Død af Typhus
21 år 
22
18. Juli 
22. Juli 
Carl August Gundelach 
En søn af glaspuster Friederich Gundelach.
Død af trøske.
1 mnd 
23
 18. Juli
23. Juli 
Hans Andersen 
Hospitalslem, forhen brændewiinsbrænder. 
Død af asthma
75 år 
24
15. Aug 
20. Aug 
Carl Nielsen 
Cantor ved Cronborg Slotskirke og Mariæ Kirke Helsingør samt lærer ved Borgerskolen i Helsingør. 
Død af diarrhoe og brækning.
50 år 
25
22. Aug. 
27. Aug 
Christian August van Mehren 
Kiøbmand Edvard van Mehrens søn. 
Død af gulsot og krampe
8 dage 
26
20. Sep 
24. Sep 
Johan Christian Neujhar 
Skomagermester. Død af brystwattersot 
62 år 
27
21. Sep 
26. Sep 
Christian Ludvig Lorenzen 
Fattighuslem. Død af koldbrand 
55 år 
28
22. Sep 
26. sep 
Lars Petersen Ramløse 
Fattighuslem. Død af brystsygdom
63 år 
29
2. Oct 
7. Oct 
Ditlev Bernhard Jordening 
En søn af kjøbmand Jordening.
Død af kiertler i underlivet
5 mnd 
30
a
19. Oct 
24. Oct 
Jørgen Nielsen 
Arbeidsmand. Død af lungebetændelse
76 år 
30
b
25. Oct
30. Oct
Ammon Goldschmidt
Slagtermester. Død af krampe 
47 år
31
 4. Nov
 8. Nov.
 Hans Lauriz Larsen
Tjenestepige Ane Marie Larsens uægte søn. 
Død af en  . . . ?? død
4 uger 
32
 8. Dec
13. Dec 
 Rasmus Olsen Kogsbølle
Fattighuslem
Død wed ulykkestilfælde
54 år 
33
16. Dec 
21. Dec 
Jens Olsen 
Drager. Død af krampeslag 
51 år 

Anno 1851

Nr.
Dødsdag
Begrav. dag
For- og tilnavne
Stand, haandtering og opholdssted
Alder
1
17. Jan
22. Jan
Antonius Fran . . seus?? Palme
Forhen skrædermester i Kjøbenhavn.
Død af svindsot
62 år
2
16. Jan
22. jan
Carl Julius Svendsen
Garwersvend Niels Svendsen.
Død af Kjærteltæring
2½ år
3
2. Feb
6. Feb
Peter Olsen Svenstrup
Underjæger af 2. Jægercorps. Af Kiøbenhavns . . ?? rulle No. 5233. Død ved at drukne.
22 år
4
16. Feb
20. Feb
Wenzel Schilberger
Pottemagersvend.
Død af krampeslag
45 år
5
18. Feb
24. Feb
Johan Gotthardt Schrøder
Malermester. Død af hjertesygdom
64 år
6
18. Feb
21. Feb
Emilius Theim
Arbeidsmand C. A. G. Theims søn
Død af krampe
5 mnd
7
20. Feb
25. Feb
Bernhard Lambert Hafstrøm
Kongelig Swensk Consul Hafstrøm.
Død af krampeslag og . . . .??
1.1/4 år
8
24. Feb
27. Feb
Lars Martin Jensen
Quarteermester J. Jensen.
Død af krampe
7 uger
9
8. Mar
13. Mar
Frederik August Jensen Beenløse
Underjæger wed 2. Jægercorps
Død af typhus feber
22½ år
10
27. Mar
2. Apr
Peter Severin Rasmussen
Arbeidsmand Peter Rasmussens søn
Død af lewersygdom
2 år
11
3. Apr
7. Apr
Jens Larsen
Arbeidsmand. Død af typhusfeber
37 år
12
?? Apr
14. Apr
Svend Nielsen
Bødkersvend. 
Død af Lungesvindsot
45 år
13
19. Apr
25. Apr
Niels Gudmandsen
Wærtshuusholder. Død af krampeslag
42 år
14
19. Apr
25. Apr
Bengt Christensen
Arbeidsmand. Død af svindsot
46 år
15
9. Mai
16. Mai
Johannes Petersen
Kystbetient. Død af brystsyge
52 år
16
23. Mai
28. Juni
Niels Christensen
Sproglærer wed realskolen. Død af brysttæring
37 år
17
13. Juni
18. Juni
Frederik Wilhelm Randropp
En søn af lieutenant og underfoged Randropp.
Død af hidsig feber
4 år
18
23. Juni
27. Juni
Peter Emil Appelrod
Færgemand Appelrods barn.
Død af skarlagensfeber
7 år
19
28. Juni
1. Juli
Otto Alfred Vogel
En søn af toldassistent Vogel
Død af hjernebetændelse
9 år
20
 1. Juli
5. Juli 
Andreas Peter Lindberg 
En søn af smedmester Lindberg.
Død af hjertesyge
8½ år 
21
18. Juli 
21. Juli 
Wilhelm Lauge Eritzøe.
[Andre kilder siger 'Lange', men dette er muligt en fejltydning]
 En søn af afdøde controlleur  L. P. Erritzøe
Død af hjertesygdom
14 år 
22
31. Juli 
6. August 
George James Rybel 
En søn af afdøde hoboist Rybel
Død af stivkrampe
14 år 
23
10. Aug 
14. Aug 
Peter Larsen 
Bud wed Øresunds Toldkammer 
Død af lungesvindsot
56 år 
24
9. Aug 
13. Aug 
Johan Peter Hasselgreen 
Skomagersvend Hasselgreens søn 
Død af medfødt svækkelse
12 dage 
25
29. Aug 
3. Sep 
Olaf Ryberg 
Smedsvend.
Død af typhusfeber
42 år 
26
9. Oct 
15. Oct 
Christian Otto Andersen 
En søn af wognmand J. Andersen. 
Død pludselig
9 år 
27
13. Oct 
17. Oct 
Jens Henriksen 
Arbeidsmand
Død af lamhed efter slag . . .??
[Måske 'slagtilfælde']
63 år 
28
20. Oct 
24. Oct 
-  -  -  - 
Kjøbmand E. v. Mehrens søn 
Død af krampe
4 dage 
29
2. Nov 
5. Nov 
Carl Ludvig Andresen 
En søn af owerhornbæser Andresen
Død som nyfødt
½ dag 
30
14. Nov 
19. Nov 
Isak Wahlstrøm Nielsen
En søn af enken Nielsen født Wahlstrøm.
Død af tæring
14 ??
[Ulæseligt]
31
 22. Nov
27. Nov 
Udøbt 
Tjenestekarl Niels Sørensens udøbte barn. 
Død pludselig
4 uger 
32
24. Nov 
1. Dec. 
Hans Nicolai Hansen 
Kjøbmand og skibsclarerer og captain ved det borgerlige artillerie.
Død af alderdomssvaghed
 71 år
33
26. Nov 
2. Dec 
Carl Jonathan Hertel 
[Set stavet på flere måder: Herthel, Herchel o.s.v.]
Kammager. Sn . . sk ?? bud ved Skolevæsenet og St. Mariæ kirke 
[Meget gnidret skrift, kan være fejltydet
Død af alderdomssvaghed
70 år 
34
16. Dec 
20. Dec 
Niels Nielsen Sørup 
Wærtshusholder 
Død af apoplexie
66 år 

Anno 1852


Nr.
Dødsdag
Begr.
dag
For- og tilnavne
Stand, håndtering og opholdssted
Alder
1
9. Feb
13. feb
Johan John Sørensen
Tjenestekarl H. Sørensens barn.
Død af underlivstæring
4 mnd
2
10. Feb
14. feb
Jonas Collin Bindesbøll
Secondlieutenant af 2. Jægercorps.
Død ved selwmord
22 år
3
 2. Mar
8. Mar 
Rasmus Hartvig 
Færgemand. Død af koldbrand 
75 år 
4
16. Mar 
22. Mar 
Jacob Jacobsen
Wærtshuusholder. Død af chronisk mawesygdom
67 år 
5
18. Mar 
24. Mar 
George Purgan 
Pens. Oberst i Ingenieurcorpset. Død af alderdomssvaghed 
77 år 
6
1. April 
7. April 
Hector Frederik Jansen Dorschæus 
Depotsergeant ved 2. Jægercorps.
Død af kræft i underlivet
53 år 
7
 11. Apr
16. Apr 
Moriz Emil Hansen 
Arbeidsmand Niels Hansens søn.
Død af typhusfeber
5½ år 
8
20. Apr 
24. Apr 
Mads Petersen Øima . . ??
[Utydeligt og svært læseligt]
Arbeidsmand
Død af delirium tremens
37 år 
9
24. Apr 
29. Apr 
Thorkill Christian Graff 
En søn af lieutenant Graff. Død af typhus
8 år 
10
3. Mai
10. Mai 
Mads Hansen 
Drager. Død af afsindighed 
58 år 
11
7. Mai 
12. Mai 
Charles Deacon 
Skibskæmmererer Deacons søn
Død af thyphus brystbetændelse
21 år 
12
18. Mai 
22. Mai 
Carl Julius August Jensen 
Arbeidsmand. Død af krampeslag 
29 år 
13
24. Mai 
25. Mai 
Jacob Peder Jensen 
Matros ombord i fregatten Galathea
[meget usikker og gnidret skrift]
Afliwet sig selv ved hængning i sindsforvirring.
23 år 
14
25. Mai 
29. mai 
Simon Rabud 
 Hospitalslem, tømmermand, født i Danzig.
Død af alderdom.
84 år 
15
14. Juni 
18. Juni 
August Hermann Breiting 
Slagtermester Breitings søn.
Død af krampeslag
½ år 
16
19. Juni 
24. Juni 
Christian Jørgensen Møller 
Hospitalslem, forhen høker
Død af chronisk brækning
71 år
17
20. Juli 
24. Juli 
Andreas Adolph Ferdinand Petersen 
Snedkermester.
Død af 'underlivsforfærdelse' ??
52 år 
18
 22. Juli
26. Juli 
Peter Jørgensen 
Arbeidsmand. 
Død af brysttæring
51 år 
19
1. Aug 
4. Aug 
Frederik Thang 
Fattighuslem. Død af rygmarwslamhed
36 år 
20
8. Aug. 
12. Aug 
Johannes Larsen 
Birthe Cathrine Hansdatters uægte barn.
Død af svækkelse i ernæringen.
5 mnd 
21
14. Aug 
20. Aug 
William Peter Jørgensen 
Enke Jørgensens søn. Død af typhus
11½ år 
22
18. Aug. 
21. Aug 
Niels Lauriz Berthel Lassen 
Fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer 
Død af typhus
31 år 
23
22. Aug 
26. Aug 
Frederik Wilhelm Schønberg.
 Sergeant Schønbergs barn
Død af hjernebetændelse
3/4 år 
24
22. Aug 
26. Aug 
Carl Frederik Sophus Nielsen 
Skomager Søren Nielsens søn
Død af typhus
3.1/4 år 
25
5. Sep 
10. Sep 
Christian Bonnesen 
Fattighuslem, forhen skibs . . .?? [Gnidret]
Død af gigt og alderdom
70 år 
26
- - - 
20. Sep 
Jobst Conrad Hirsch Lemmich Gronemann 
En søn af stokhusforwalter Gronemann
Død af underliwstæring
½ år 
27
15. Sep 
20. Sep 
Emil Viggo Tein 
Arbeidsmand Teins søn
Død af diarrhoe
9 mnd 
28
19. Sep 
23. Sep 
Harald Emil Wohlgemuth 
Arbeidsmand og skibstømmermand Jens Christian Wohlgemuth 's barn. Død af Krampe
 3 mnd
29
16. Sep
21. Sep 
Ole Hansen Willingerød 
Arbeidsmand. Død af svindsot
52 år 
30
25. Sep 
10. Oct 
Ferdinand David Clark 
S. . .liansk consul ??
Død af underlivssygdom
 49 år
31
a
24. Sep
29. Sep 
Lars Jørgensen 
Arbeidsmand. Død af alderdomssvaghed
71 år 
31
b
26. Oct 
30. Oct 
Claus Lemburg 
Hoboist af 15. Liniebataillon 4. compagnie
Død af typhus
19 år 
32
5. Nov
9. Nov
Carl Edvard Kirketerp
Elev ved Øresunds toldkammer
Død af underlivsbetændelse
17 år
33
4. Nov 
9. Nov 
Peder Madsen 
Fyhroppasser ved Cronborg 
Død af organisk hjertesygdom
68 år 
34
16. Nov 
20. Nov 
Johan Heinrich Schliedermann
[Meget utydelig, kan være forkert]
 Hospitalslem, forhen bagermester
Død af influenza
73 år 
35
19. Nov 
22. Nov 
Erik Hansen Græsted Overdrev 
Trainkudsk, ved . . .??
Død wed selvmord. Har . . .?? sig selv, begrawet 
uden kirkelig ceremonie
26 år 
36
- - - 
24. Nov 
-  -  -  - 
En ubekjendt mandsperson som druknet dragen 
i land paa Cronborg
- - - - 
37
6. Dec 
13. Dec 
Friederich Christian Heinrich Bernhard 
Kjøbmand og lieutenant wed Helsingør Borgerlige Artillerie. Død wed selwmord. Begrawet i stilhed paa kirkegården uden jordpaakastelse af præsten og uden kirkelig eller borgerlig ceremonie.
36 år 
38
11. Dec. 
17. Dec 
Niels Jensen Lynge 
Fattighuslem. Død af brystsygdom.
57 år 

Anno 1853


Nr.
Dødsdag
Begrav.
dag
For- og tilnavne
Stand, haandtering og opholdssted
Alder
1
2. Jan
6. Jan
Carl Oscar Svendsen
Garwerswend Niels Svendsens søn.
Død af krampeslag.
1 år
2
11. Jan
17. Jan
Ludvig Rohde
Højskoleaspirant. Død af brystsyge
21 år
3
23. Jan 
28. Jan 
Anders Olsen 
Arbeidsmand. Død af lungesvindsot
52 år 
4
29. Jan.
6. Feb
5. Febr
9. Feb
Niels Johan Andreas Andersen 
En søn af snedkersvend Jacob Andreas Andersen
Død af krampe
11 timer 
5
7. Feb 
12. Feb 
Johan Frederik Christensen 
Malersvend. Død af chronisk sygdom i hjernen
44 år 
6
11. Feb 
16. Feb 
Peter Lindberg 
Slagtersvend. Død af delirium tremens
40 år 
7
11. Feb 
16. Feb 
Jens Frederik Nielsen 
En søn af slagtermester Peter Christian Nielsen.
Død af ondartet blære . . .??
12 dage 
8
3. Mar 
8. Mar 
Andreas Peter Schou 
Tapetmagermester. Død af slagflod 
38 år 
9
6. Apr 
11. Apr 
Peder   . . .sen ??
[ navnet rettet fra Jacobsen til muligvis Larsen]
Wægter. Død af slagflod
52 år 
10
 16. Apr
21. Apr 
Jens Petersen 
Tjenestekarl. Død af tæringsfeber 
18 år 
11
13. Apr 
19. Apr 
Thomas Philip Gloerfelt 
En søn af contorchef Gloerfelt. 
Død af lungesvindsot
10 år 
12
17. Apr 
23. Apr 
Ingemann Wennerlin
Hospitalslem, forhen skrædermester. 
Død af brystsyge 
73 år 
13
 21. Apr
27. Apr 
Martin Jensen 
Skibstømmermand. Død af slagflod 
 40 år
14
20. Apr 
26. Apr 
Carl Emil August Vogel 
Handelscontoirist. Død af brysttæring 
26 år 
15
23. Apr 
27. Apr 
Frederik Peder Kofoed Madsen 
En søn af tømmersvend Peter Just Madsen.
Hjernebetændelse
7½ mnd 
16
24. Juni 
29. Juni 
Johan Andreas Lundqvist 
Skrædermester. Død af brystsygdom 
53 år 
17
23. Juli 
24. Juli 
Hans Marcussen 
Fyrbøder paa det kongelige dampskib "Uffo" Død af typhus. Begrawelsen . . . .?? [meget gnidret]
 33 år
18
25. Juli 
26. Juli 
Niels Hansen 
Arbeidsmand. Død af diarrhoe NB. 
36 år 
19
2. Aug 
2. Aug 
Christian Petersen 
Arbeidsmand. Død af diarrhoe NB.
54 år 
20
21. Aug. 
22. Aug 
Peter Larsen Casse 
Slagtersvend. Død af diarrhoe NB.
50 år 
21
24. Aug. 
26. Aug 
Harald August Louis Hansen 
Buntmager Hansens søn. Død af tæring 
½ år 
22
 26. Aug
27. Aug 
Hans Jensen 
Arbeidsmand. Død af diarrhoe. NB.
28 år 
23
29. Aug 
30. Aug 
 Christen Hansen
Arbeidsmand. Død af diarrhoe. NB. 
40 år 
24
5. Sep 
9. Sep 
Svend Larsen 
Tjenestekarl. Død af hastig feber. 
17 år 
25
6. Sep 
9. Sep. 
Carl Hans Reinholdt Larsen 
Wærtshuusholder Peter Larsens søn. 
Død af krampeslag
½ år 
26
12. Oct. 
 17. Oct
Joan Samuel Wittesen 
Sadelmagersvend. Død af lungesvindsot
23 år 
27
2. Nov 
8. Nov 
Johan Frederik von Mehren 
Kjøbmand og lieutenant wed Borgerlige Artillerie.
Død af apoplexie 
 65 år
28
4. Nov 
10. Nov 
Carl Frederik Hartmann 
Afskediget sergeant af Kronens regiment.
Chronisk underlivssygdom
58 år 
29
6. Nov 
12. Nov 
Johan Valentin Hutzensider 
Hospitalslem, forhen skrædermester i Kiøbenhavn
Død af . . . . ?? feber
75 år 
30
18. Nov 
21. Nov 
William Alfred Iversen 
Bogholder F. I. Iversens søn.
Død af lungebetændelse
2 dage 
31
19. Nov 
22. Nov 
Et drengebarn (udøbt) 
Gartner Johan Larsens barn. Død af krampe.
½ dag