St. Mariæ sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra  9. januar 1854 til 24. december 1857.

[Mine commentarer vil være i skarpe paranteser]

Tilbage til Helsingør
Tæring = tuberkulose.
Beenedder = Betændelse i knogler og led der svinder hen.
Trøske =  betændelse i mundhulen forårsaget af svampe. Sygdommen
er meget almindelig de første måneder efter fødslen.
Anno 1854
Nr.
Dødsdagen
Begrav. dagen
For- og tilnavne
Stand Haandtering  opholdssted
Alder
1
9. Jan
16. Jan
Niels Andersen
Skomagersvend.
Har aflivet sig selw og er i følge amtets resolution 
begrawet i stilhed uden kirkens ceremonie
24 år
2
21. Jan
27. Jan
Carl Ferdinand Stade
Uægte søn af færgemandssøn 
Ferdinand Adolph Stade
Død af medfødt ower . . . .?? [Gnidret skrift]
10 dage
3
19. Jan
26. Jan
Niels Nielsen
Arbeidsmand Niels Hansens søn. Død af tæring
3 år
4
26. Jan
31. jan
Peter Lassen
Forhen Marqueur. Død af brysttæring
51 år
5
3. Mar
7. Mar
Jørgen Mogensen
Spisewært. Krampe er dødsaarsag
55 år
6
6. Mar
10. Mar
Carl Gottfred Schultz
Hospitalslem, forhen brobetjent. Død af apoplexie.
73 år
7
14. Mar
18. Mar
August Carl Heinrich Sommer
En søn af toldbetient Sommer. Død af sk. . .??
3½ år
8
13. Mar
17. Mar
Hans Peter Jensen
Arbeidsmand. Død af lewersygdom
32 år
9
16. Mar
17. Mar
Hans Peter Jensen
Arbeidsmand Hans Peter Jensens søn.
Død af krampeslag. Begrawet samme dag som faderen.
1/4 år
10
 19. Mar
22. mar 
Jens Nielsen Torpen 
Fattighuslem, enkemand. Død af tæring
63 år 
11
21. Mar 
27. Mar 
Lars Jensen 
Arbeidsmand. Død af lungebetændelse 
Gnidret, måske
50 år
12
 1854
31. Mar 
Christian Øllegaard 
Skomagersvend, Død af lungesvindsot. Begravet i Sct. Olai sogn, da han har været anmeldt ved . . .?? 
41 år 
13
9. April 
 Begr. i Tikøb sogn
Christian Olsen 
Tjenestekarl hos consul Thalbitzer 
Skifteretsattester afleveret i Tikøb sogn.
31 år 
14
 8. April
10. April 
Despointer, Jaeques 
Søesoldat (qvarteermester) paa det franske linieskib "Austerlitz" - Død af pneumonia.
36 år 
15
8. April 
12. April 
 Frederik Carl Christian Petersen
En søn af slagtermester Jacob Peter Petersen 
Død af hjernebetændelse
4½ år 
16
15. April
19. April 
Hans Nielsen Wellerup 
Lem i fattighusets lazaret. Død af slagtilfælde 
43 år 
17
16. April 
19. April 
Udøbt 
En søn af commandeersergeant  Carlson. 
Død af krampeslag.
6 dage 
18
11. Juni 
15. Juni 
Johannes Carl Haarlænder 
En søn af sergeant Haarlænder. Død af underlivsbetændelse
3 mnd 
19
14. Juni 
17. Juni 
Carl Christian Martin Petersen 
Plejebarn hos skomagersvend C. F. Petersen 
Død af hjernebetændelse
3/4 år 
20
6. Juli 
10. Juli 
Lars Poulsen 
Spekhøker. Død af apoplexie
64 år 
21
29. Juli 
1. Aug 
Frederik Darm 
Bagersvend og fattighuslem.
Død af langvarig svækkelse
64 år 
22
31. Juli 
3. Aug
Frederik Kaas 
Kontoirass. paa consul Dreiers contoir. 
Død af  b. . . .al thyphus ??
53 år 
xx
3. Aug
5. Aug
Christiane Pedersen 
Arbeidsmand Christian Pedersens barn.
Død af underlivstæring. Vide p  . .?? 151
[En fejl at hun er indført under mandkøn]
½ år
23
6. Aug
10. Aug
Anders Hansen 
Afskediget sergeant. Død af krampeslag 
 48 år 
24
17. Aug
19. Aug
Johan Friederich Grandt 
Menig af 15. Liniebataillon.
Død af lungetæring
23 år 
25
21. Aug
25. Aug
Johan Friederich George Heinze
Glasmager. Død af alderdomssvækkelse 
66 år 
26
 24. Aug
28. Aug 
Carl Friederich Adolph Brauer 
Glasmager Brauers søn. Død af tæring
1/4 år
27
25. Aug 
29. Aug 
Hans Rasmussen 
Wærtshuusholder. Død af apoplexie
49 år 
28
1. Sep 
6. Sep 
Jens Peter Bærentzen 
Ass. wed Helsingør Toldkasserer Contoir.
Død af svækkelse
38 år 
29
2. Sep 
7. Sep 
Peter Christian Høyer 
Forhen fuldmmægtig ved fattigwæsenet.
Død af organisk hjertesygdom
58 år 
30
14. Sep 
18. Sep 
August Carl Breiting 
En søn af slagtermester Carl Breiting.
Død af indwoldskrampe
10 mnd. 
31
1. Oct 
6. Oct 
Christian Petersen 
Fruentimmeret Ellen Maria Petersens uægte barn.
Død af krampe
14 dage 
32
27. Oct 
31. Oct 
Jacob Ruge 
Undersergeant af 15. Battaillon. Død af brystsyge
24 år 
33
9. Nov. 
14. Nov 
Anders Nielsen 
Arbeidsmand Peter Nielsens. 
Død af mæslinger
1 år 
34
11. Nov 
6. Nov. 
Johan Christopher Dreyer 
Hanseatisk consul og kjøbmand.
Død af lungesvindsot
71 år 
35
22. Nov 
25. Nov 
Johan Larsen 
Arbeidsmand. Død af alderdomssvaghed
70 år 
36
23. Nov 
29. Nov 
Niels Hansen 
Arbeidsmand. Død af wattersot. 
41 år 
37
29. Nov 
5. Dec. 
Hans Rasmussen Munkeboe 
Skomagersvend, fattighuslem. Død af krampetilfælde 
64 år 
38
16. Dec 
20 Dec 
Christian Tobias Platou 
Justitsraad og casserer wed Øresunds Told Kammer.
Død af Miserere. 
Liget bortført til Kiøbenhavn efter at jordpaakastelsen er foretaget i Sct. Mariæ kirke.
64 år 
39
 26. Dec
29. Dec 
Adolph Ruus 
Petersborgerlods. Død af lungebetændelse
60 år 
40
16. Dec. 
21. Dec. 
Carl Frederik Torstensen 
Skomagermester. Død af  . . . .forfærdelse ?? 
51 år 

Anno 1855

Nr.
Dødsdag
Begr.
dagen
For- og tilnavne
Stand, håndtering og opholdssted
Alder
1
3. Jan
8. Jan
Johan Petersen
Søemand, død af brystsygdom
66 år
2
21. Jan
- -
Niels Nielsen
Forhen skolelærer. Død af brystsyge. Efter læge- og skifteretsattest af 22. Januar var forevist med - - - ?? attest til ligets begravelse i Søborg
70 år
3
6. Feb
10. Feb
Lauriz Larsen
Uhrmager og bedemand. Hospitalslem paa det Lilliendahlske legats plads. Død af alderdomssvaghed.
84 år
4
9. Feb
16. Feb
Jens Peter Hjort
Barbeer. Død af alderdomssvaghed.
65 år
5
10. Feb
16. Feb
Christian Reusch
Fattighuslem, ugift. Død af alderdomssvaghed
70 år
6
10. Mar
15. Mar
Carl Mathias Carlstrøm
Arbeidsmand. Død af apoplexie
53 år
7
6. Apr 
12. Apr 
Peter Nielsen 
Arbeidsmand, fattighuslem. Død af influenza.
78 år 
8
 11. Apr
16. Apr 
Ingwer Ingwersen 
Menig af 14. Linieinf. Batt. 4. Comp. Død af lungebetændelse 
23 år 
9
12. Apr 
16. Apr 
Johan Christopher Dreyer 
En søn af Assistent T. Dreyer. 
Død af lungebetændelse
1½ år 
10
 17. Apr
21. Apr 
Niels Christian Skovsted 
 Toldkammerbud  [!!]
Død af hjernebetændelse
 6½ år
11
 17. April
20. April 
Hans Frandsen 
Arbeidsmand, fattighuslem. Død af underlivstæring 
51 år 
12
17. April 
21. April 
-  -  -  - 
Arbeidsmand Baumanns dødfødte søn. 
- - -
13
26. Apr 
2. Mai 
Hans Nielsen Høedt 
Bryggerkarl. Død af svindsot
36 år 
14
16. Mai 
21. Mai 
Arnold Gustav Nielsen 
En søn af fruentimmeret Claudine Nielsen.
Død af hjernewattersot
4 mnd 
15
19. Mai 
24. Mai 
Mogens Hansen 
Fattighuslem, enkemand. Død af lungesvindsot
60 år 
16
2. Juni 
6. Juni 
Richard Friederich Wilhelm Matz 
Glaspuster Matz 'es søn. 
Død af tandfeber. 
1 år 
17
7. Juni 
11. Juni 
Alfred Rasmussen 
Tømmermand Peter Rasmussens søn. Død af brystkrampe
8 dage 
18
12. Juni 
16. Juni 
 Carl Bendsen
Ugift fattighuslem. Død af afføringsdiarrehe. 
63 år 
19
3. Juli 
7. Juli 
Ole Edward Nielsen 
En søn af fruentimmeret Petronelle Nielsen.
Død af krampeslag.
½ år 
20
6. Juli 
11. Juli 
Jens Iver Frederik Winther 
Tømmersvend S. D. Winther [Søn af
Død af tuberkuløs hjernebetændelse.
10½ år 
21
9. Juli 
12. Juli 
Andreas Køllenberg 
Arbeidsmand, frissteds. Død pludselig - slagtilfælde 
53 år 
22
20. Juli 
21. Juli 
-  -  -  -  - 
Arbeidsmand Christian Andersen [Søn af] Dødfødt 
 - - -
23
 22. Juli
26. Juli 
Peter Conrad Vogel 
Fattighuslem, forhen watfabriceur. Død af apoplexie 
61 år 
24
2. Aug. 
6. Aug. 
Christian Petersen 
Høker. Død af wattersot 
52 år 
25
7. Aug. 
10. Aug 
Peter Christian Petersen 
Qvarantaineofficiant. Død af aldersomssvaghed
75 år 
26
22. Aug 
27. Aug 
Martin Peter Lund 
Kjøbmand P. C. Lunds søn. Død af lungesvindsot
13½ år 
27
28. Aug 
31. Aug 
Paul Petersen Gurre 
Maaler [Kornmåler] Død af apoplexie
66 år 
28
29. Aug 
2. Sep 
Johan Jacob Garbohm 
Menig ved 15. lin.inf.battaillon. Død af lungetæring
23 år 
29
5. Sep 
10. Sep 
Jens Peter Stoudt 
Dampskibscaptain. Død af underlivskræft. 
39 år 
30
7. Oct 
11. Oct 
Jørgen Jørgensen 
Bødkermester, hospitalslem. Død af følgerne af apoplexie
64 år 
31
16. Oct 
19. Oct 
Charles Wilhelm Madsen 
En søn af snedkersvend Madsen.
Død af ondt for tænder 
9 mnd 
32
19. Oct 
23. Oct 
Andreas Frederik Madsen 
Glarmester. Død af chronisk diarrehee. 
36 år 
33
7. Nov. 
13. Nov 
Peter Gustav Erntz 
Bogholder. Død af typhus med brystinflammation. 
61 år 
34
17. Nov. 
19. Nov. 
Just August Stade 
Uægte barn af færgekarl Stade. Død af krampeslag
6 uger 
35
16. Nov. 
19. Nov. 
-  -  -  -  - 
Slagtermester Carl Breitings udøbte søn. Død af krampeslag 
 3 uger
36
8. Dec. 
13. dec 
Christian Hansen 
Arbeidsmand. Død af chronisk hjertesygdom. 
45 år 
37
13. Dec. 
18. Dec. 
Carl Jørgensen 
Tjenestekarl. Død af pyæmi. 
17 år 
38
23. Dec. 
27. Dec 
Christian Madsen Kjærbøllemark 
Constabel wed 1. Batt. Reg. Død af beenedder i h. . .?? 
 24 år

Anno 1856


Nr.
Dødsdag
Begr.
dag
For- og tilnavne
Stand, håndtering og opholdssted m.v.
Alder
1
3. Jan
10. Jan
Wilhelm Colding
Fattighuslem, død af lungesvindsot
56 år
2
28. Feb
1. Marts
Carl Emil Albech
Prem. . .?? af marinen Albech 's søn
Død af . .?? diarrhee
6 mnd
3
19. Marts
25. Marts
Carl Otto Edvard Skousted
Toldkammerbud Skousted 's søn
Død ved drukning.
3 år
4
18. Marts
22. Marts
Otto Ørn Topp
Bogholder og premierlieutenant ved det borgerlige artillerie
Død af apoplexie
50 år
5
27. Marts
1. April
Johan Heinrich Theodor Bøttcher
Barbeer. Død af lungeinflammation
35 år
6
29. Marts
5. April
Frederik Egelund Kruse
Skibstømmermand. Død af krampeslag
58 år
7
1. April
7. April
Johan Cornelius Jansen
Undercorporal af 15. linieartillerie.
Død af brandbyld i ansigtet
24 år
8
19. April
23. April
Niels Frederik Julius Taim
Arbeidsmand Taim 's søn.
Død af lungesvindsot
11 år
9
23. April
28. April
Andreas Andersen
Snedkersvend. Død af typhusfeber
29 år
10
12. Mai
16. Mai
John William N. . ?? Haien 
[Eller Hain, gnidret skrift]
Skibstømmermand Haien 's søn.
Død af chronisk underlivsbetændelse
4½ år
11
17. Mai
23. Mai
Frederik Rohde
Skibsclarerer. Død af mavekræft og tæring
51 år
12
17. Mai
22. Mai
Jens Nielsen Ullebølle
Pens. Sergeant af Kronens Regiment. 
Død af alderdomssvaghed
69 år
13
21. Mai
26. Mai
Peter Larsen Hyre
Skibstømmermand. Død af hjernebetændelse
38 år
14
22. Mai
26. Mai
Andreas Carl Lind
En søn af skibstømmersvend C. F. Lind. 
Død af underlivsbetændelse
½ år
15
17. Juni
19. Juni
Udøbt
En søn af tømmersvend J. F. Winther. Død af krampe
11 dage
16
24. Juni
27. Juni
Emil August Sønnesen
Wægter Anders Sønnesens barn.
Død af hjernebetændelse
½ år
17
30. Juni
4. Juli
Niels Christian Johan Jensen
En søn af skibstømmer Julius Jensen.
Død af brystsyge
1 år
18
5. Juli
9. Juli
Jørgen Sørensen
Skomagersvend. 
Død af chronisk hjernesygdom
31 år
19
10. Juli
15. Juli
Udøbt Carl Frederik August Witt
Arbeidsmand Hans Witt 's udøbte barn
Død lige efter fødslen af svaghed.
- - 
20
10. Juli
15. Juli
Niels Olsen Ousted
Fattighuslem død af alderdomssvækkelse
74 år
21
27. Juli
31. Juli
August Holger Eisenhartz
En søn af sømand Eisenhartz. 
Død af lungebetændelse
3 mnd
22
28. Juli
1. Aug.
Lars Olsen Munkerup
Arbeidsmand. Død af alderdomssvækkelse
72 år
23
10. Aug
13. Aug
Heinrich Wilhelm Hansen
Arbeidsmand Peder Hansens søn.
Død af hjernebetændelse
3½ år
24
14. Aug
19. Aug
Henrik Plum
Kjøbmand. Død af brystsygdom.
59 år
25
30. Aug
4. Sep
Broder Severin Brorson
Justitsraad, bye- og Raadstueskriver i Helsingør.
Død af apoplexie
63 år
26
19. Oct
24. Oct
Udøbt
Tracteur P. Bentsens barn.
Død  pludselig af hjernesygdom
4 mnd
27
14. Nov
26. Nov
Rasmus Neve Petersen Hansen
Skipper og Petersborglods.
La. . .?? er dødsaarsag 
56 år
28
24. Nov
28. Nov
Harald William Wohlgemuth
En søn af skibstømmermand Wholgemuth
Død af hjernebetændelse
1½ år
29
27. Nov
3. Dec.
Jacob Henrik Møller
Skibstømmer Møllers søn
Død af strubehoste
3. 3/4 år
30
16. Nov
21. Nov
Wilhelm Frederik Olsen Andersen
Warehandler, fattighuslem.
Død af nerveslag
65 år

Anno 1857

Nr.
Dødsdag
Begr.
dag
For- og tilnavne
Stand haandtering og opholdssted m. v.
Alder
1
10. Jan
15. Jan
Sophus Henrik Wilhelm Sørensen
Fyrbøder C. W. Sørensens søn.
Død af hjernebetændelse.
11 uger
2
13. Jan 
19. Jan 
Niels Hansen
Wærtshusholder. Død af Apoplexie. 
77 år 
3
28. Jan 
4. Feb 
Hans Gustav Mauriz Presch 
Justitsraad, afgaaet toldkammerer.
Død af alderdomssvaghed. Død paa Lykkes Holms Allé wed Kiøbenhavn . . . . ?? [Gnidret skrift]
72 år 
4
 8. Feb
12. Feb 
Waldemar Charles Petersen 
Muursvend F. C. Petersens søn. 
Død af brystbetændelse
1½ år 
5
8. Feb
12. Feb
Lars Andersen Neilinge
Enkemand, fattighuslem.
Død af Apoplexie
57 år
6
8. Feb
12. Feb
Anders Svendsen
Arbeidsmand. - Mavekræft.
50 år
7
26. Feb
3. Marts
Peter Hansen Petersen
Hospitalslem, forhen bagersvend.
Død af alderdom.
86 år
8
6. Marts
20. Marts
Wilhelm Julius Hornvain
En søn af kystpolitibetjent Hornvain. Kighoste
1½ år
9
23. Marts
28. Marts
Christian Lynggaard Lange
En søn af bagermester M. Lange. Død af krampe.
3 uger
10
7. April
11. April
Mathias Christian Rohde
Pens. toldassistent.
Alderdomssvaghed.
69½ år
11
7. April
14. April
Christian Christensen
Færgekarl. Alderdom.
90 år
12
10. Maj
15. Maj
Johannes Nicolaus de Bruyn.
Hospitalslem, forhen owerjæger. Død af alderdomssvækkelse
[Født i Amsterdam i flg. FT 1855]
87 år
13
26. Maj
29. Maj
Daniel Nielsen
Slagterkarl, død af lungesvindsot
39 år
14
30. Maj
3. Juni
Conrad Henriksen
Fruentimmeret Caroline Magdalene Henriksens 
uægte barn.
Død af underlivstæring
4 mnd
15
5. Juni
9. Juni
Carl Axel Gabriel Thaim
Arbeidsmand. Død af lungesvindsot.
48 år
16
9. Juni
12. Juni
Peter Petersen
Fattighuslem. Død af lungesvindsot.
61 år
17
9. Juni
12. Juni
Niels Mogensen
Fattighuslem. Død af diarhee.
59 år
18
24. Juni
30. Juni
Christian Franz Paul Jensen
Pleiebarn hos muurer Peter Nielsen, en søn af ugift fruentimmer Cathrine Knibel og skriver 
Christian Jensen. 
Død af underlivstæring.
7 uger
19
28. Juli
1. Aug.
Peter Christian Madsen
Arbeidsmand Mads Pedersens søn. Død af brystsyge
1 år
20
31. Juli
4. Aug.
Johan Frederik Trapp
Muurmester. Død af wattersot.
84 år
21
1. Aug.
5. Aug.
Lorentz Sørensen
Wævermester. Død af S. . .?? feber
58 år
22
10. Aug.
14. Aug.
Carl Frederik Saterholm [Utydeligt efternavn, kan være fejltydet, måske Zetterholm]
En søn af ugift fruentimmer Ane Marie Larsen.
Død af underlivstæring.
4 år
23
21. Aug.
24. Aug.
Carl Frederik Christian Ketner
Uhrmagermester A. Ketners hjemmedøbte søn.
Død af krampeslag.
6 dage
24
24. Aug.
29. Aug.
 Hans Mortensen
Fattighuslem. Arbeidsmand.
Død af alderdomssvækkelse
80 år
25
25. Aug.
28. Aug.
Lauriz Jens Nielsen
Consulat bud Rasmus Nielsens søn. Død af tæring
½ år
26
27. Aug.
29. Aug.
Olaf Friis
Skipper Friises søn. Død af diarrhee.
11 mnd
27
30. Aug.
2. Sep.
Mads Jensen
Tjenestekarl. Død af svindsot
24 år
28
2. Sep.
5. Sep.
Augustinus Eisenhardt
En søn af Qwartermester J. Eisenhardt
Død af diarrhee
11 uger
29
17. Sep.
22. Sep.
Johan Henrik Magteleur
[Andre kilder: Magdelør]
Skomager, hospitalslem. Død af alderdom
80 år
30
22. Sep.
26. Sep.
August Sønderburg Gjørup Mathisen
Wandkigger Mathisens søn. Død af beenædder.
14 år
31
28. Sep.
3. Oct.
Andreas Lindstrøm
Hospitalslem, enkemand, forhen tømmersvend.
Død af alderdom.
80 år
32
7. Oct.
13. Oct
Søren Ludvig Halmsted
Wiin Kyper. Død af lungetæring.
45 år
33
15. Oct
17. Oct.
Niels Peter Nielsen
Tjenestekarl Nielsens barn. Død af krampe
5 mnd
34
16. Oct.
21. Oct.
John Thomsen
Tømmermand. Død af chronisk hjertesygdom.
60 år
35
29. Oct
2. Nov.
Johan Christoper Drejer
Wiceconsul L. Drejers søn. 
Død af kighoste med lungebetændelse
1½ år
36
24. Nov.
27. Nov.
Anders Larsen
Arbeidsmand. Død af drankergalskab.
48 år
37
3. Dec.
8. Dec.
Peter Jensen
Hospitalslem, forhen skipper. Død af Caeh . . .??
66 år
38
9. Dec.
14. Dec.
Søren Nielsen
Skomagermester. Død af lungesvindsot
36 år
39
20. Dec.
24. dec.
Carl Ferdinand Münster
En søn af commandeersergeant Münster.
Død af brystbetændelse.
2 år