St. Mariæ sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra  1. januar 1858 til 10. november 1862.

[Mine commentarer vil være i skarpe paranteser]

Tilbage til Helsingør
Tæring = tuberkulose.
Beenedder = Betændelse i knogler og led der svinder hen.
Trøske =  betændelse i mundhulen forårsaget af svampe. Sygdommen
er meget almindelig de første måneder efter fødslen.
Hjernebetændelse: Ofte forårsaget af mæslinger, malaria, virus og andet.
Emphysema pulmonale = Lungesygdom
Gastrisk feber = Tyfus
Anno 1858
Nr.
Dødsdag
Begr.
dag
For- og tilnavne
Stand, håndtering og opholdssted
Alder
1
1. Jan
5. Januar
Jens Frederiksen
Dreiersvend. Død af lungesvindsot
27 år
2
4. Jan
9. Jan
Hans Jacob Jensen
Brobetjent. Død af chronisk blæresygdom
50 år
3
10. Jan
15. Jan
Niels Willumsen
Fattighuslem, enkemand. Død af lungesvindsot.
64 år
4
13. Jan
19. Jan
Udøbt
Arbeidsmand Mads Pedersens barn. Qvalt af røggas ulykkestilfælde.
13 uger
5
11. Feb
16. Feb
Martin Lauriz Hansen
Arbeidsmand Hans Hansens søn. Død af krampe
5½ mnd
6
15. Feb
20. Feb
Johan George Richter
Contorist. Død af tæring
53 år
7
14. Feb
19. Feb
Hans Abel
Skomagermester, hospitalslem. 
Død af chronisk underlivssygdom
64 år
8
3. Marts
8. Marts
Anders Rasmus Illebølle
Forhen underofficer, Hospitalslem. 
Død af chronisk brystsyge
71 år
9
11. Marts
16. Marts
Bent Moberg
Bødkermester, hospitalslem. Død af alderdom.
90 år
10
13. Marts
18. Marts
Hans Larsen
Fattighuslem. Død af alderdom
76 år
11
1. April
6. April
Udøbt
En søn af sergeant Westphael. Død pludselig af krampeslag
7 uger
12
15. April
19. April
George Heinrich Anton Sørensen
En søn af arbeidsmand Poul Sørensen
Død af krampeslag
3 mnd
13
24. April
29. April
Frederik Mortensen
Muurmester. Død af tæring
64 år
14
27. April
4. Mai
Mogens Johansen
Fattighuslem, forhen grawekarl. Død af lungebetændelse
65 år
15
8. Mai
12. Mai
Carl Frederik Holm
Pensioneret sergeant. Død af lungesvindsot
54 år
16
29. Mai
2. Juni
Niels Andersen
Dreiersvend. Død af r . . .??
49 år
17
3. Juni
7. Juni
Christian Clausen
Arbeidsmand. Død af alderdomssvaghed
67 år
18
6. Juni
10. Juni
Andreas Carlsen
Hospitalslem, forhen klubvært. Død af underlivssygdom [Født i Carlskrona]
80 år
19
7. Juni
12. Juni
Paul Sørensen
Arbeidsmand. Afliwet sig selv, begrawet ifølge amtets resolution af 10. Juni i stilhed, uden jordpaakastelse og uden  kirkelig eller borgerlig ceremonie
39 år
20
11. Juni
16. Juni
Claus Peter Mortensen
Handskemagermester.
-  -  -
21
18. Juni
24. Juni
En ubekjendt mandsperson
Afliwet sig selv, begrawet ifølge amtets skrivelse af 21. juni uden jordpaakastelse og uden kirkelig eller borgerlig ceremonie paa kirkegaarden.
50-60 
år
22
6. Juli
12. Juli
August Axel Polson
Fruentimmeret Gustava Polsons barn. 
Død af underlivstæring
6 uger
23
24. Juli
28. Juli
Peter Petersen Ramløse
Arbeidsmand, fattighuslem. Død af delirium tremens.
65 år
24
5. Aug
9. aug
Frederik Wilhelm Meyer
Practiserende læge. Død af apoplexie. 
47 år
25
6. Aug
10. Aug
Ludvig Henrik Holler
Uægte søn af fruentimmer Mathilde Clausen. 
Død af underlivstæring
5 mnd
26
13. Aug
17. Aug
Sophus Emil August Jensen
Tømmersvend Jensens barn. 
Død af underlivstæring
6 uger
27
24. Aug - 12. Sept.
16. sep
Theodor Sørensen
En søn af maskinmester Sørensen. 
Død af skarlagensfeber
6 år
28
24. Sep
29. Sep
Carl Ludvig Christensen
Skomagermester R. L. Møllers lærling.
Død af beenedder.
19 år
29
16. Oct
250. Oct
Peter Nielsen Dragstrup
Arbeidsmand. Død af leversygdom
63 år
30
21. Oct
25. Oct
Niels Jensen Christensen
Constabel af Kongeligt Artillerie. Død af Typhus
22 år
31
21. Oct
26. Oct
Jens Andreas Mandius Hey
En søn af møllebygger Hey.
Død afskarlagensfeber
10 år
32
24. Oct
27. Oct
Wilhelm Sigfred Gothlieb Johansen
En søn af Sergeant Johansen
Død af e. . . .??
14 år
33
23. Oct
30. Oct
Niels Saabye Wandborg
Afskediget politibetjent. 
Død af delirium tremens
48 år
34
4. Nov
8. Nov
Niels Peter Olsen
Fattighuslem. Død af beenedder
18 år
35
28. Nov
3. Dec.
Niels Magnus Hammer
Petersborglods. Død af nerveapoplexie
58 år
36
13. Dec.
17. Dec
Andreas Henriksen
Fattighuslem. Død af alderdomssvaghed
76 år
37
17. Dec.
21. Dec.
Frederik Wilhelm Henrik Madsen
Gjørtlermester P. Madsen
½ år

Anno 1859

Nr.
Dødsdag
Begr.
dag
For- og tilnavne
Stand håndtering og opholdssted
Alder
1
15. Jan
20. Jan
Peter Olsen Bloustrød
Arbeidsmand. Død af underlivsbetændelse
46 år
2
 30. Jan
 4. Febr
Lars Nielsen 
Snedkermester. Død af lungebetændelse 
53 år 
3
29. Jan 
3. Febr 
Carl Holm 
Hattemager, fattighuslem. Død af krampe 
61 år 
4
30. Jan 
3. Febr 
Hans Hansen Skovsøe 
Enkemand, fattighuslem. Død af Diarrhee 
55 år 
5
8. Febr 
12. Febr 
Hans Henrik Maimann 
Arbeidsmand. Død af delirium tremens 
47 år 
 6
 10. Febr
14. Febr 
Peter Harald Theodor Olsen 
En søn af Ferdinand Olsen. 
Død af skarlagensfeber og brystbetændelse
3½ mnd
 7
 14. Febr
19. Febr 
Jonas Magnussen 
Fattighuslem. Død af koldbrand 
56 år 
 8
21. Febr
26. Febr 
 Peter Wilhelm Sunckenberg 
Justitsraad og tidligere distriktslæge.
Chronisk underlivssygdom
69 år 
 9
1. Marts 
4. Marts 
 Carl Emil Sørensen
En søn af woldmester Sørensen. Skarlagensfeber 
4 år 
 10
3. Marts 
8. Marts 
Carl Anton Petersen 
En søn af wærtshusholder P. Petersen. 
Død af underlivsbetændelse 
6 mnd 
 11
 4. Marts
10. Marts 
Anders Petersen 
Fattighuslem. Død af brystbetændelse 
75 år 
 12
14. Marts 
18. Marts 
Carl Johan Frederik Olsen 
En søn af arbeidsmand Niels Olsen. Død af krampe
3½ år 
 13
21. Marts 
25. Marts 
Hans Frederik Westphael 
Waabenmester af 15. liniebattaillon 3. compagnie.
Død ved selvmord med skud. Begrawet i stilhed uden ceremonie.
26 år 
 14
22. Marts 
26. Marts 
Carl Alexander Lassen 
En søn af skomagersvend Christian Lassen.
Død af krampe
6 dage 
 15
13. April 
18. April 
Carl August Andersen 
Arbeidsmand Ole Andersens barn. Død af tæring
11 mnd 
 16
18. April 
23. April 
Johannes Larsen 
Arbeidsmand. Død af lungesvindsot 
43 år 
 17
7. Mai 
11. Mai 
Jens Hansen Mohr 
 Fattighuslem. Død af lungebetændelse
46 år 
 18
28. Mai 
1. Juni 
Frederik Carl 
Ferdinand Fries 
Major, afgaaet fra Kronens regiment. 
Død af apoplexie. 
77 år 
 19
2. Juni 
6. Juni 
George Theodor Nielsen 
En søn af smedsvend Nielsen. 
Død af hjernebetændelse 
7½ år 
 20
9. Juni 
11. Juni 
Friederich Schiebeler 
[Meget gnidret, kan være forkert!
Kellner ved Marielyst Badeanstalt. Enken . . .??
Død af hjernebetændelse
[Posten meget gnidret og næsten ulæselig!
 62 år
 21
 10. Juni
14. Juni 
Johannes Moberg 
Hattemagermester. Død af sten. . . .?? tæring
54 år 
 22
11. Juni 
 15. Juni
Christian Peter Meier 
Født paa Ømose i Tikjøb sogn. Død af krampe. 
7 år 
 23
24. Juni 
27. Juni 
Joachim Ludvig Frederik Sparschak 
Bagermester. Død af rygmarvstæring 
57 år 
 24
27. Juni 
30. Juni 
Christian Poulsen 
Tømmersvend, fattighuslem. Pludselig død
62 år 
 25
6. Juli 
9. Juli 
Claus Diderik Tank 
Constabel af artilleriet. Død af lungekoldbrand
23 år 
 26
14. Juli 
18. Juli 
Thomas Arboe Tuxværd 
En søn af kæmmererer hos Toldkontrollen, Tuxværd. 
Død af svindsot
19.3/4 år 
 27
9. Juli 
13. Juli 
Peter Christian Nielsen 
Skibstømmersvend. Død af typhusfeber 
26 år 
 28
26. Juli 
29. Juli 
Ammund Bendsen 
Tømmersvend. Død af kræft i maven 
59 år 
 29
21. Aug. 
24. Aug. 
Oscar Leonard Berling 
Tjenestepige Caroline Berlings barn. Død af krampe 
3 mnd 
 30
21. Aug. 
24. Aug. 
Hinrich Bustorf 
Soldat wed 15. Linie Inf. Bat. 2. comp. 
Død af typhusfeber
22 år 
31
 22. Aug.
24. Aug. 
Niels Olsen 
Tjenestekarl. Død, formentlig ved ufrivillig kvælning. 
28 år 
32
25. Aug. 
29. Aug. 
Peter Sørensen Schalz 
Hospitalslem, forhen wiinkypper. 
Forulykket druknet ved badning
72 år 
 33
 28. Aug.
31. Aug 
Frederik Ludvig Hermann Sønnesen 
Wægter Sønnesens barn. Død af mavetæring 
½ år 
 34
6. Sept. 
[ulæseligt]
 Peter Eilert Jensen
En søn af wærtshusholder Peter Jensen. Krampe 
9 uger 
 35
1. Sept. 
15. Sept. 
 Carl Rasmus Jensen
Tjenestepige, Sophie Frederikke Wilhelmine Jensens barn. Død af diarrhee.
6 mnd 
 36
 12. Sept.
15. Sept. 
Lars Larsen 
Fattighuuslem. Død af brysttæring 
41 år 
 37
15. Sept. 
19. sept 
Andreas Erlandsen 
Kongelig lods. Død af diarrhee 
39 år 
 38
18. Sept. 
23. sept. 
 Anders Andersen
Gaardskarl. Død af krampe 
45 år 
 39
19. Sept. 
23. sept. 
Carl Wilhelm Christian Ohlsen 
Commandeersergeant Ohlsens barn. 
Død af skarlagensfeber
2½ år 
 40
19. Sept. 
22. Sept. 
Carl Frederik Svendsen 
Tømmersvend Carl Svendsens barn. Død af krampe. 
2 uger 
 41
19 Sept. 
24. Sept. 
 George Ludvig 
v. Cathale ??
[Gnidret efternavn, kan være forkert]
 Capitain og compagnichef af 15. . . .?? Bataillon
Død af apoplexie
38 år 
 42
21. Sept. 
24. Sept 
Johan Frederik Vilhelm Henner?? 
. . .mager ?? Hospitalslem. Død af underlivsbetændelse
[Meget gnidret og utydelig skrift i posten]
66 år 
 43
 26. Sept.
27. Sept. 
Peter Olsen 
Fattighuslem. Død af lungesvindsot. 
 45 år
 44
27. Sept. 
28. Sept. 
Otto Wilhelm Arnold Erlandsen 
Lods Erlandsens søn. Død af diarrhee
3 år 
 45
27. Sept 
28. Sept 
Jens Magnussen 
Arbeidsmand. Død af diarrhee
53 år 
 46
 26. Sept.
29. Sept. 
Niels Paulsen 
Skrædermester. Død af lungesvindsot 
31 år 
 47
30. Sept 
4. Oct. 
Casper Andersen 
Brændewiinsbrænder. Død af leversygdom. 
69 år. 
 48
2. Oct. 
7. Oct 
Peter Christian Petersen 
Arbeidsmand Mads Petersens barn. Død af krampe 
8 mnd 
 49
10. Oct 
13. Oct 
Bernhard Jens Christian Jensen 
Skomagersvend Jensens barn. Død af krampe 
1 år 
 50
15. Oct 
20. Oct 
Oluf Larsen [Ell. Larson
 Skræderlærling. Død af thyphusfeber.
19 år
 51
19. Oct. 
24. Oct 
Udøbt drengebarn 
Sergeant Rundes søn. [Årsag ulæselig
15 dage 
 52
24. Oct. 
28. Oct 
Hans Olsen Willingerød 
Arbeidsmand. Død af brystsygdom. 
59 år 
 53
2. Nov. 
8. Nov. 
Mads Carl Christian Jensen 
Søn af arbeidsmand Jensen. Død af strubehoste 
8 år 
 54
5. Nov. 
10. Nov. 
Otto Christian Drejer [Dreyer]
 Owerlæge wed borgerlige artillerie i Helsingør. 
Død af lungebetændelse
40 år 
 55
5. Nov 
9. Nov. 
Daniel Husmann 
[Andre kilder: Huusmann]
Hospitalslem, forhen bagermester. Død af koldbrand. Født i Bremen
65 år 
 56
14. Nov 
19. Nov. 
Christian Sørensen 
Hospitalslem, forhen fisker. Død af krampeslag 
80 år 
 57
30. Nov. 
3. Dec. 
Henrik Petersen 
Fattighuslem. Død af lungesvindsot 
58 år 
 58
18. Dec. 
22. Dec. 
Johan Conrad Vogel 
Fattighuslem. Død pludselig 
44 år 
 59
19. Dec. 
23. Dec. 
Thomas Schmith 
Fattighuslem, forhen lods. Død af alderdomsvækkelse
71 år 
 60
27. Dec. 
30. Dec. 
Johan Andres Lauterborn 
Fattighuslem, enkemand. Død ved pludselig død. 
64 år 
 61
30. dec. 
3. Jan 
Andreas Peter Nielsen 
Arbeidsmand Peder Nielsens søn.
Død af thyphus feber
3.3/4 år 

Anno 1860


Nr.
Dødsdag
Begr.
dag
For- og tilnavne
Stand, håndtering og opholdssted
Alder
1
8. Jan.
12. Jan.
Johan Henrik Winter
Tømmersvend Winters søn. Død af krampe.
16 dage
2
 15. Jan.
20. Jan. 
Jørgen Andersen 
Toldboddrager, enkemand. Pludselig død
66 år 
3
22. Jan. 
27. Jan.
Alfred Stade
Forhen færgekarl Stades barn. Død af krampe
[Posten meget gnidret]
8 uger
4
25. Jan.
28. Jan.
Udøbt drengebarn.
En søn af cand. . .?? [Helt ulæseligt hvilken Candidat.
Død ½ time efter fødslen
½ time
5
30. Jan.
3. Feb.
Henrik August Carl Ludevig
Glaspuster Ludevigs barn. 
Faderen er eier af glasværket Godthaab. 
Død ved en for tidlig fødsen
6 timer
6
2. Feb.
7. Feb.
Johannes Schmidt
Generalkrigs Commissair afskediget captain ved søetaten, forhen lods og færgelaugs inspecteur.
Død af alderdomssvaghed
80 år
7
11. Feb.
15. Feb.
Søren Johannes Sørensen
Woldmester C. Sørensens barn. Død af typhusfeber
7 år
8
15. Feb.
20. Feb.
Jacob Nielsen
Arbeidsmand, enkemand. 
Død af Emphysema pulmonale
69 år
9
19. Feb.
22. Feb.
Andreas Peter Germunsen
Tømmersvend Niels Peter Germunsens søn. 
Død af krampe
18 dage
10
25. Feb.
1. Marts
Wilhelm Sebastian Johan August Bertolatus
En søn af commandeersergeant Bertolatus. 
Død af hjernebetændelse
2 år
11
2. Marts
6. Marts
William August Lilleballe
En søn af muursvend Lilleballe. Død af krampe
1.1/4 år
12
1. Marts
5. Marts
Rasmus Hansen
Fattighuslem, gift. Død af lungetæring
55 år
13
8. Marts
13. Marts
Carl August Kohlenberg
En søn af glassmelter Kohlenberg. Død af m . .?krampe
6 dage
14
8. April
12. April
Emil Arthur Julius Petersen
Arbeidsmand Ole Petersens søn. Død af hjertesygdom
3 år
15
9. April
13. April
Christian Nielsen
Arbeidsmand. Død af brysttæring
49 år
16
17. April
24. April
Peter Ferdinand Larsen
Fisker. Har hængt sig selv. Begravet paa kirkegaarden uden kirkelig eller borgerlig ceremonie
43 år
17
29. April
5. Mai
Peter Christian Møller
En søn af død sømand Peter Christian Møller.
Død af brystbetændelse
3 mnd.
18
30. April
5. Mai
Christian Frederik Holstein Rathlou . . .?? Friis
[Ulæseligt gnideri]
Forhenværende Con . . .?? [ Meget gnideri i posten!]
Lungebetændelse
44 år
19
4. Mai
8. Mai
Peter Frederik Staulund
En søn af garvermester Staulund. Død af kighoste
6 år
20
25. Mai
30. Mai
Christian Clausen
Fruentimmeret Dorothea Clausens uægte barn. 
Død af mavetæring
4 mnd
21
30. Mai
4. Juni
Hans Larsen
Wægter og høker.
Selwmord, hængt sig selv i sindsforvirring. Begravet . .?? kirkelig  med amtets tilladelse af 2. Juni 1860. 
56 år
22
4. Juni
8. Juni
Henrik Bensen Møller
Færgemand. Død af brystsyge.
38 år
23
15. Juni
19. Juni
Udøbt drengebarn
Arbeidsmand Johannes Hansens barn. Død af Diarrhee 
3 mnd.
24
11. Juli
14. Juli
William Thorvald Holm
Uægte barn af fruentimmeret Emilie Caroline Holm.
Død af mæslinger
11 mnd
25
31. Juli
4. Aug.
Jens Ludvig Clausen
Fruentimmeret Mathilde Clausens uægte barn. 
Død af ubekjendt sygdom.
½ år
26
10. Aug.
14. Aug.
Carl Emil Ludvig
Glasværksejer Ludevigs barn. Død af brystbetændelse
3 mnd
27
12. Aug.
15. Aug.
Guldbrandt Petersen
Skomagersvend. Død af underlivsbetændelse
27 år
28
6. Sep.
11. Sep.
Udøbt drengebarn
Søn af smedesvend Jens Christian Thygesen. 
Død af krampe
2 dage
29
8. Sep.
13. Sep.
Jacob Hansen Sunderup
Fattighuslem. Død af underlivssvækkelse.
65 år
30
5. Okt.
9. Okt.
Niels Nielsen
Arbeidsmand og fattighuslem. Død af blod . . .??
46 år
31
25. Mai
1. Juni
Henrik Julius Danielsen
Høker Danielsens søn. Død af lunge . . ?? 
Begravet til St. Olai Kirke.
1 år
32
7. Sep.
11. Sep.
Louis August Danielsen
Høker Danielsens søn. Død af . . .?? . feber 
Begravet til St. Olai sogn.
1 år
33
22. Okt.
25. Okt.
Udøbt.
Wærtshusholder Mads Petersen [søn]. Død af krampeslag
1 dag
34
20. Okt.
25. Okt.
Hans Jacob Peter Werner
Arbeidsmand Carsten Christopher Werners barn. 
Død af krampe.
5 dage
35
26. Okt.
1. Nov.
Niels Andersen Værløse
Afskediget wægter. 
Død af alderdomssvaghed og apoplexie
79 år
36
29. Oct.
1. Nov.
Elias Andresen
Cand. theol. Andresens søn. Død af lungesvindsot
13½ år
37
20. Nov.
26. Nov.
Lars Olsen
Muurmester. Død af asthma.
56 år
38
22. Nov.
28. Nov.
Niels Svendsen
Muursvend. Død af lungesvindsot
56 år
39
16. Dec.
22. Dec.
Lars Peter Borup
Jordbruger. Ubekjendt dødsaarsag
60 år
40
26. Dec.
31. Dec.
Jacob Würtz
Hospitalslem. Underlivsbetændelse.
78 år
41
26. Dec.
2. Jan.
1861
Curt Frederik Kluglein
Toldassistent, Owerkrigs Commissair.
Død af lungeapoplexie??
68 år

Anno 1861
Af uransagelige årsager er 1861 delt i 2!


Nr.
Dødsdag
Begrav.
dag
For- og tilnavne
Stand, håndtering og opholdssted
Alder
1
7. Jan.
10. Jan.
Udøbt drengebarn
En søn af hattemager Christian Carl Fewer.
Død af krampe
3 mnd.
2
24. Jan.
29. Jan
Hans Jørgen Rasmussen
Arbeidsmand. Død af brystsyge.
56 år
3
27. Febr.
2. Marts
Christian Winther
Bryggerkarl --?? Winthers søn. Stivkrampe
4 dage
4
3. Marts
8. Marts
Peder Børgesen
Arbeidsmand. Alderdomssvaghed
65 år
5
19. Marts
22. Marts
Abraham Ernst Beyer
Kurwemagerswend. Død af koldbrand i fødderne.
42 år
6
21. Marts
25. Marts
Udøbt drengebarn
Kirkeværge, garwermester Rohdes søn. Død af krampe
6 dage
7
1. April
5. April
Niels Børgesen
Arbeidsmand. Død af alderdomssvaghed.
71 år
8
13. April
18. April
Engelbrecht Ferdinand Michaelsen
Oberstlieutenant og commandeur for 15. infanteri Bataillon, ridder af Dannebroge og af Swærdordenen, Dannebrogsmand. Død af rheumatisme etc. [!]
50 år
1
12. April
18. April
Carl Frederik Nielsen
Arbeidsmand Niels Nielsen Kattinges søn. 
Død af stivkrampe
9 dage
2
30. April
2. Maj
Hermann Christian Wittmaack
Menig af 37. Bataillon 1' compagnie. Død af drukgalskab
23 år
3
10. Maj
14. Maj
Henrik Møller
En søn af skibstømmermand Christian Møller. 
Død af krampe.
3 dage
4
9. Maj
14. Maj
Hans Christian Petersen
Arbeidsmand og gift. Død af brystsyge.
35 år
5
11. Maj
17. Maj
Peter Joseph Beutler
Cigarmager og ugift. Død af brystsyge.
40 år
6
24. Maj
29. Maj
Peter Jensen
Fattighuslem. Død af lamhed. 
[ Rettelse i alder, kan også læses 30]
50 år
7
30. Maj
3. Juni
Henrich Carlsen Schlejertin
Tømmersvend. Død af epilepsi og krampe.
68 år
8
Sandsynligt 
30. April
10. Juni
Otto Boldt
Søemand. Formodes at være een fra kanonbaaden "Baagøe" wed caperskibet "F. . . .??" [Ulæseligt]
omkring
20 år
9
12. Juni
14. Juni
Claus Joachim Heinrich Møller
Uden kirkelig begrawelse.  Corporal af 15. Inf. Bat.4. Comp. 
Har taget sig selv af dage med skud. 
Har gjennem 12 mnd . .?? [Teksten stopper]
Ikke 
udfyldt
10
13. Juni
17. Juni
Christian Nielsen
Søn af arbeidsmand Niels Nielsen. Død af krampe.
14 dage
11
18. Juni
21. Juni
Friz Vigo Andersen
Søn af pige Gustava Svendsdatter og tjenestekarl Anders Hansen. Død af stivkrampe.
7 år
12
30. Juni
3. Juli
Ole Jacobsen Olsen
Fattighuslem. Død af gastrisk feber.
56 år
13
6. Juli
11. Juli
Henrik Petersen Vang
Fattighuslem. Død af brysttæring.
66 år
14
21. Juli
25. Juli
Peter Eskild Didrik Kryssing Ma - -løe??
Krydstoldassistent. Død af heftig feber og krampe
40 år
15
31. Juli
5. August
Hans Jensen
Arbeidsmand. Gastrisk feber.
43 år
16
3. August
7. August
Peter Sejer
Forhen kjøbmand. Død af alderdomssvækkelse.
70 år
17
4. August
7. August
Jens Jensen
Fattighuslem. Død af brysttæring.
43 år
18
9. August
13. Aug.
Jørgen Rasmussen
Fattighuslem. Død af alderdomssvaghed.
66 år
19
13. August
16. August
Frederik Pedersen.
Arbeidsmand Hans Christian Petersens barn. 
Død af hidsig feber og krampe.
3 år
20
23. August
29. August
Peter Frederik Mund.
Menig af 15. Inf.Bataillon 1. comp.
Bronchemonmonie tuberkulose
23 år
21
4. Sept.
7. Sept.
Giovanni Bathiste Brengere
Italiensk consul. Død af apoplekstisk . . .??
Begravelsen af en catholsk præst fra København.
71 år.
22
19. Sep.
23. Sep
August Ferdinand Ludvig
Glasværksejer Ludvigs barn. Død af krampe
4 uger
23
20. Okt.
24. Okt.
Johannes Rohde
Skomagermester Fr. Rohdes barn. Død af stivkrampe
7 dage
24
10. Nov.
15. Nov.
Peter Frederik Goldschmidt
Snekersvend. Død af lungesvindsot
19 år