St. Olai sogn, Helsingør:
Tilbage til Helsingør
Døde mænd fra 1815  til og med  Dec. 1820.

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Mine kommentarer vil være i skarpe paranteser. [ ]

Anno 1815

Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
1
22. Sept.
1815
27. Sept.
Hans Peter Wilhelm
Færgemand A. C. Meinert 's søn
10 uger
-
2
24. Sept.
27. Sept.
David Lundberg
Fattighuslem, fri jord
56 år
-
3
-
2. Oct.
Dødfødt
Faderen tjenestekarl, Peder Gunnersen
-
Dødfødt
4
18. Oct.
20. Oct.
Salomon Nielsen
Færgemand her i byen
78 år
Rulle nr. 173
5
20. Oct.
25 Oct.
Holger Ludvig Olrick
Hr. raadmand og hospitalsforstander
H. L. Olrick 's afdøde søn
4 år
12 uger
-
6
6. Nov.
9. Nov.
Hr Michael Olrick
Forrige grønlandsk raadmand i Grønland
nu her i byen. -  [Kolonibestyrer, født 28/2-1772]
43 år
8 mnd.
-
7
8. Nov.
10. Nov.
Isack Rothmann
Engelsk matros død på sygehospitalet
60 år
-
8
17. Nov.
22. Nov.
Jens Frederik Fruerlund
Raadstuebejent Niels Fruerlunds søn
6 år
4 mnd.
-
9
22. Nov.
25. Nov.
Thomas Frantsen
Tjenestepige, Anna Sophie Dicton 's uægte barn,
begravet på de fattiges kirkegård.
1½ år
-
10
 25. Nov.
29. Nov. 
John Carri 
Engelsk matros, død på hospitalet.
 55 år
11
2. Dec.
 5. Dec.
 Steen Iversen
Matros på wagtskibet, død på syge hospitalet 
af Sjælands Distrikt N-165
 36 år
12
6. Dec.
9. Dec.
Peter Svendsen
Bryggerkarl, Svend Nielsens 
afg. Tvilling søn her i byen
½ år
Af strubehoste
13
9. Dec.
12. Dec.
Johan Frederik Julius
En matros fra Nerva
23 år
Wattersot
14
11. Dec.
15. Dec.
Gottlieb Caspersen
Færgemand her i byen
47 år
-
15
17. Dec.
20. Dec.
Dødfødt
Gæstgiver Jens Christian Hansens 's søn
-
Dødfødt
16
17. Dec.
22. Dec.
Peder Jørgenen
Brændewiinsbrænder her i byen
54 år
-
17
24. Dec.
28. Dec.
Christian
Et pleiebarn født i Sjælland
[Alder utydelig]
½ år
[ell. 1½]
Frit paa fattiges 
--huus?? bekostning
18
30. Dec.
1815
29. Dec.
Carl Gustav Cronland
Contorist her i byen
31 år
-

Anno 1816

Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
19
30. Dec.
1815
3. Jan.
1816
Erhard Mønster
Toldcasserer P. N. Johansen 's søn
2 år
10 mnd
-
20
29. Dec.
1815
3. Jan.
Christian Meyer
Bagermester her i byen
57 år
Skal have hængt sig selv,
blev obduceret
21
1. Jan.
1816
4. Jan
Arent Walin
Bagersvend her i byen,
svensk af fødsel
28 år
Skudt sig selv
22
30. Dec.
1815
4. Jan.
1816
Johannes Bruun
Skrædersvend her i byen,
norsk af fødsel
37 år
-
23
5. jan.
1816
9. Jan.
Gustav Christian
Tjenestepigen Anders [!!] Peders Datters barn
9 uger
Uægte barn
fri begravelse
24
18. Jan.
22. Jan.
Johan Peter Grubb
Slagtersvend her i byen
[I FT 1801: søg på Grub]
29 år
3 mnd
-
25
27. Jan.
2. Febr.
Anders Petersen Amager
Grøndhandler her i byen
58 år
-
26
2. Febr.
6. Febr.
Peter Nielsen
Grøndhandler her i byen
47 år
-
27
11. Febr
14. Febr.
Niels Peder Heilberg
Blikkenslagerdreng her i byen
18½ år
-
28
12. febr.
17. Febr.
Jens Grubb
Møller her i byen.
[I FT 1801: søg på Grub]
45 år
-
29
16. Febr.
24. Febr.
Hr. Hans von Holten
Cammeraad og toldcontrolleur
75 år
-
30
4. Marts
8. Marts
Carl Julius
Tjenestepigen Bergitte Charlotte Brandt's barn
2 -1/4 år
Uægte barn
31
28. Febr.
8. Marts
Hans Frederik Heltung
Tjenestepigen Margrethe Knudsen's drenge barn
10
uger
Uægte barn
32
11. Marts
15. Marts
Niels Madsen
Raadstuebetjent her i byen
64 år
-
33
10. Marts
15. Marts
Peter Hansen
Slagtermester her i byen
40 år
-
34
16. Marts
22. Marts
Jens Hansen Wigboe
Færgemand her i byen
78 år
Rulle nr. 104
35
27. Marts
2. April
Carl Hendrik Carlsen
Forhen spiisewært her i byen
48 år
-
36
død den
5. April
9. April
Blew ikke døbt
men døde straks
Bryggerkarl, Svend Johan Jensen og hustru 
Helene Malmbergs barn
-
-
37
3. April
9. April
Arent Jæger
Bagermester her i byen
50 år
 
38
10. April
13. April
Dødfødt
Hr. kjøbmand Frederick Chris. Reifenstein og 
hustru Christiane Birgitte Sørensen 's søn i byen
-
-
39
12. April
17. April
Hans Hansen Lund
Forhen kleinsmed og plattenslager ved 
slottet Fredensborg [Ell. Frederiksborg]
105 år
-
40
28. April
1. May
Peter Lundvald
Dreier her i byen
55 år
Paa fattiges kirkegaard
41
6. May
9. May
Jens Neble
Contorist her i byen
40 år
-
42
11. May
16. May
Andreas Lundberg
Slagtermester Jonas Lundbergs søn
1 år
-
43
17. May
20. May
Johan Lund
Snedkermester her i byen
55 år
Hængt sig selv
44
4. Juni
6. Juni
Hans Olsen
drager, Lars Larsens stedsøn
6 år
-
45
25. Juli
27. Juli
J. F. Køster
En hollandsk styrmand
35 år
-
45.1
28. Juli
1. Aug.
Frederick Bornholm
Færgemand Bornholm 's søn
16 timer
Hjemmedøbt
46
27. Juli
1. Aug.
Frantz Diderick Schou
Hospitalslem
72 år
-
47
28. juli
1. Aug.
Frederick Bornholm
Færgemand Lars Bornholm 's hjemmedøbte 
søn, døde nogle timer efter fødslen
-
-
48
3. Sept.
7. Sept
Niels Johansen Øverbye
Tjenestepigen Lotte Mathisen 's uægte Drengebarn
4 mnd
Uægte barn
49
15. Sept.
18. Sept.
Johan Rockert
En tysk matros død på syge hospitalet
20 år
-
50
17. sept.
20. sept.
Thomas Buck
Færgemand Ole J. Buck 's søn
4 ?
Hjemmedøbt.
[Alder gnedet ud, måske 4 timer]
51
28. Sept.
3. Oct.
Anders Pedersen
Baadebygger her i byen
62 år
Fri jord
52
4. Oc.
11. Oct.
Marcus Fremling
Svensk kiøbmand i Malmøe
70 år
-
53
18. Oct.
21. Oct.
Lars Nielsen
Karen Nielsdatters uægte barn
4 mnd.
Uægte, nedsat i familiegrav.
54
30. Oct.
4. Nov.
Bendt Knudsen
Reservelods her i byen
68 år
Rulle nr. [Ikke noteret]
55
 30. Oct.
2. Nov. 
Magnus Carlsen Hedenskov 
Muursvend, Jonas Hedenskov 's søn 
 2½ år
Fri jord 
56
9. Nov.
13. Nov 
Johan C. Jensen 
 Stabs capitain, af Rostock,
død på syge Hospitalet
33 år 
 -
57
15. Nov. 
16. Nov. 
Hans Peter Hendricksen 
Lods, Hendrick Hansen 's søn 
 1 år
Faderen patent 221
58
13. Nov. 
16. Nov. 
Jens Johnsen 
Fast lods her i byen 
55 år 
Patent nr. 15 
59
19. Nov. 
23. Nov. 
Mathias  Hansen Matzen
Kiøbmand her i byen 
30 år 
60
21. Nov. 
26. Nov. 
Lars Petersen 
Afdøde matros, Peter Larsen 
3½ år 
61
22. Nov. 
26. Nov. 
Peder Thuesen 
Forhen skoflikker 
75 år 
Fattighuslem 
62
2. Dec. 
6. Dec. 
Christian Bendtsen 
Arbeidsmand, svensk af fødsel 
84 år 
Begrawen for fattiges regning
63
1. Dec. 
6. Dec. 
Carl Mathias Egberg 
Pensioneret lods 
40 år 
64
1. Dec. 
4. Dec. 
Søren Christensen 
Arbeidsmand fra Tikjøb sogn 
54 år 
Hængt sig i Raadstuearresten 
65
5. Dec. 
9. Dec. 
Niels Jensen 
Værtshusholder Jens Nielsen 's søn 
3 år 
 -
66
 23. Dec.
28. Dec. 
Jens Hansen 
Contorist Hans Hansen 's søn 
1 år 
67
21. Dec 
31. Dec. 
Jens Nielsen 
Bryggerkarl, Jens Nielsen 's søn 
 18 år
68
29. Dec.
1816
2. Jan. 
1817 
 Anders Hansen
Fattighuslem
66 år 
Fattighuslem 

1817

Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
69
2. Jan.
1817
6. Jan.
Erick Peter
Rebslagersvend Peter Brassel 's søn

timer
[Alder gnidret og rettet
kan være forkert]
70
1. Jan.
6. Jan.
Rudolph Christian
Christine Petersdatters uægte drengebarn 
her i byen
11
Mnd.
-
71
3. Jan.
7. Jan.
Peder J . .s ??
Bryggerkarl, Lars Andersen 's søn
9 dage
Hjemmedøbt
72
9. Jan.
11. Jan.
Niels Larsen Holm
skræddersvend her i byen
43 år
Hængt sig selv
73
 9. Jan.
13. Jan. 
Anders Knudsen 
Fattiglem 
97 år 
74
15. Jan 
20. Jan. 
Michel Andersen 
Færgemand her i byen 
54 år 
Rulle nr. 37 
75
16. Jan. 
20. Jan. 
Niels Peter 
Anna Catha Holstes søn 
5 3/4 år 
Uægte 
76
17. Jan. 
22. Jan. 
Jens Carl 
Færgekarl Christian Hansen Blom 's søn 
15. Mnd. 
Rulle nr. 90 
77
19. Jan. 
22. Jan. 
Jacob Nielsen 
Trine Frid . ..?? Hendriksen 's uægte drengebarn 
2 år 
Uægte 
78
16. Jan. 
22. Jan. 
Johan 
Magarethe Hans datter 's søn 
1 år
10 mnd
Uægte 
79
21. Jan. 
24. Jan. 
Jens 
Quarantainebetjent Christen Jensen Wørfgers søn 
 4 år
Rulle nr. 278 
80
22. Jan. 
25. Jan. 
Peter Rasmussen 
Anna Catharina Røytherdals drengebarn 
 1 år
Uægte 
81
14. Febr. 
18. Febr. 
 Niels Pruritz
 Fattighuslem
73 år 
82
22. Febr. 
26. febr. 
Niels Olsen Hilleren 
Smedmester O. J. Hilleren 's søn
 2 år
83
7. Marts 
14. Marts 
Friederick Svitzer 
Hospitalslem 
 55 år
Fri jord 
84
11. Marts 
15. Marts 
Fabian Sebastian Hey 
Contorist Erik W. Hey 's søn 
4 år 
85
15. Marts 
21. Marts 
Anders Aagesen 
Arbeidsmand her i byen 
57 år 
Fri jord 
86
25. Marts 
28. Marts 
Anders Bendtzen 
Arbeidsmand her i byen 
52 år 
Fri jord 
87
31. Marts 
5. April 
Peter Wilhelm 
Kierstine Petersens søn 
6½ år 
Uægte 
88
26. April 
1. Mai 
Jens Petersen Buck 
Fægemand Buck 's afgangne søn her i byen 
10 ??
[Gnidret skrift]
 Patent no. 121
89
3. Mai 
7. Mai 
Ole Jensen Bakke 
Lods her i byen 
29 år 
Rulle no. 203 
90
5. Mai 
9. Mai 
Lauritz Klingenberg 
Student her i Byen 
 34 år
91
8. Mai 
12. Mai 
Peter Ramussen 
Lidsebroder hr i byen 
 36 år
92
10. Mai 
14. Mai 
Hans Poulsen 
Wægter her i byen 
49 år 
Begravet på fattivæsenets 
bekostning 
93
 12. Mai
17. Mai 
Johan Carl Oekeman ??
[Gnidret skrift]
 Skrædersvend her i byen
30 år 
Fri jord 
94
14. Mai 
19. Mai 
Niels Christian Ulrik 
Kjøbmand her i byen 
58 år 
95
15. Mai 
 20. Mai
Svend  Petersen Plejelt
. . .karl ?? her i byen 
60 år 
96
23. Mai
29. Mai 
 Hans Langsted Drejer
 Fuldmægtig her i byen
54 år 
97
26. Mai 
30. Mai 
Johan Wilhelm Matzen 
fuldmægtig på byeskriverstuen 
98
24. Mai 
29. Mai 
Ole Magnussen 
Johanne Olsen 's uægte barn 
8 dage 
Uægte hjemdøbt, fri jord 
99
4. Juni 
6. Juni 
 - o -
 Lods Christian Engelsen og hustru Jensdatters søn
-o- 
Født og døde straks 
efter fødslen
100
2. juli 
4. Juli 
Anders Aagesen 
 Fattighuslem
51 år 
Fri jord 
101
 6. Juli
9. Juli 
Rasmus Jørgensen 
Forhen lods 
63 år 
Begraves på fattighus
[Læs: 'Fattighusets regning']
102
 23. Juli
28. Juli 
Jacob Nielsen 
Slagter Christian Ludvig Petersen 's afgangne søn
her i byen
 2½ år
103
7. Sept. 
10. Sept. 
Niels Christian
uægte
Bolette Aspelunds uægte drengebarn 
her i byen
7 uger 
Uægte, begraves på Fattiges kirkegaard. Fri jord
104
7. Sept. 
10. Sept. 
Carl Gustav Hielting
Svensk kofardicaptain fra Stockholm, død hos kjøbmand Tausen her i byen
 38 år
-
105
16. Sept 
19. Sept. 
Lauritz Ferinand 
Christianes uægte drengebarn.
½ år 
Uægte, begraves på Fattiges kirkegaard . Fri jord
106
28. Oct. 
3. Nov. 
Jens Andersen Søeborg 
Laugsbud ved færgelauget 
62 år. 
Begraves på fattiges kirkegaard
Fri jord
107
 Død straks ved fødslen
13. Nov. 
Høker, Jørgen Hansens søn 
108
17. Dec.
20. Dec.
Peter Rasmussen
Anna Catharine Roytherdal 's søn
6 uger
Uægte - Fri jord

1818

Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
109
15. Jan.
19. jan.
Michael
Bagermester Grosman 's søn
1 år
-
110
20. Jan.
7. Febr.
Hans Hansen Belling
Forhen Marqwetenter
61 år
-
111
30. Jan.
4. Febr.
Samuel Kielberg
Slagtermester her i byen
38 år
-
112
3. Febr.
7. Febr.
Bendt Wilhelmsen
Færgekarl her i byen
41 år
Rulle nr. 70
113
5. Febr.
9. Febr.
Ole Nielsen Birck
Brygger her i byen
52 år
-
114
6. Febr.
10. Febr.
Peter Pedersen
Fattighuslem her i byen
60
Fri jord
115
9. Febr.
14. Febr
Meinert Arnoldus Meinertz
Færgemand her i byen
50 år
-
116
 26. Febr.
3. Marts
 Hans Randrop
 Brygger Niels Randrop 's søn
4 år og
4 mnd. 
 -
117
 28. Febr.
4. Marts 
Arved Andersen 
Bryggerkarl her i byen 
50 år 
118
5. Marts 
9. Marts 
Andreas Michelsen 
Lods her i byen 
 60 år
Hoved rulle nr. 33 
119
9. Marts 
14. Marts 
Hr. Adam G. Gradmann 
Kiøbmand her i byen 
67 år 
120
13. Marts 
17. Marts 
Niels Holm Christiansen 
Skomagermester 
54 år 
121
14. Marts 
18. Marts 
Frederik Jacobsen 
Contorist her i byen 
50 år 
122
17. Marts 
21. Marts 
Martin George 
Kjøbmand Martin Grønbeck 's søn
11 mnd. 
123
21. Marts 
24. Marts 
Jens Peter 
Inger Helene Frederiksens uægte drengebarn 
 10 uger
Fri jord 
124
29. Marts 
3. April 
Carl. Christian Jørgensen 
Marie Dahlgreens barn 
 3. Mnd
125
10. April 
18. April 
Hr. Hermann C. Meyer 
Kjøbmand her i byen 
64 år 
126
18. April 
20. April 
Dødfødt 
Christian Frederik Echardt 's søn 
127
30. April 
5. May 
Jens Nielsen Munck 
 Høker her i byen
 -
128
9. May 
13. May 
Christopher Jensen 
Enkem. Jens Johansens søn 
[meget gnidret, kan være fejltydet]
17 år 
Rulle nr. 80
Fri jord
129
 12. May
15. May 
Niels Jørgensen 
 Fattighuslem
60 år 
Fattighuslem 
130
 10. May
15. May 
Gabriel Hagnen 
Guldsmedsvend, død på hospitalet 
[Ulæseligt]
 Fri jord
[Måske ' Alder ukjendt']
131
 21. May
25. May 
Johannes Spies 
Kobbersmed 
74 år 
132
 23. May
26. May 
Edmund William 
Kjøbmand Niels Aug. C. Liebmann 's søn 
1 år, 5 ?? 
[Alder gnidret] 
133
27. May 
30. May 
Ole Knudsen 
Arbeidsmand her i byen 
55 år 
Hængt sig selv 
134
28. May 
2. Juni 
Claus Plum 
Kiøbmand her i byen 
60 år 
135
29. May 
3 Juni 
Hans Dahl 
M. . .?? her i byen 
49 år 
136
1. Juni
4. Juni 
Johan Rasmussen 
Lods her i byen 
64 år 
Fandtes druknet
Rulle no. ??
137
2. Juni 
6. Juni 
 Niels Hartman
Tieneste karl, Niels Hansen 's afg.
liden søn her i byen 
 13
mnd.
138
6. Juni 
10. Juni 
Poul Andersen 
Wægter her i byen 
36 år 
Begravet på Fattiges
kirkegård frit
139
13. Juni 
18 Juni 
Svenn Edvardt 
Hr guldsmed Hans Lindberg 's afg. liden søn her i byen 
 4 dage
140
 14. Juni
18. Juni 
Jørgen Sneslew 
Wærtshusholder her i byen 
39 år 
141
13. Juni 
18. Juni 
H . .?? Wilson 
Engelsk matros død på sygehuset 
her i byen 
 Alder ukiendt
 -
142
17. Juni 
19. Juni 
Hans Christiansen 
 Forhen søebetient her i byen
 53 år
143
23 Juni 
27. Juni 
Christian Philip Ernst
 Østersøisk lods her i byen
60 år 
 -
144
21.Juni 
27. juni 
Lars Pedersen Casse 
Arbeidsmand her i byen 
54 år
Begravet i Fattiges kirkegård,
fri jord
145
 28. Juni
2. Juli 
Andreas Jacobsen Sandru 
Contorist her i byen 
28 år 
146
 29. Juni
3. Juli 
Svend Thucsen 
Fattighuslem 
 60 år
Begravet på
Fattiges Kirkegård 
147
 15. Juli
18. Juli 
Anders Læstrøm 
Svensk matros død på  Sygehospitalet 
her i byen
 30 år
 -
148
24. Juli 
28. Aug.
Magnus Lundgreen 
Arbeidsmand her i byen 
60 år 
Begravet i Fattiges kirkegård 
149
3. Aug.
6. April 
Geoge Fnd. Burgvardt 
Wærtshuusholder her i byen 
34½ år 
150
6. Aug.
10. Aug. 
Major Morrell 
W. . .?? William Morrell 's afg. søn  her i byen.
[ Måske den herbergerer Morrell der 1811 ejede en ejendom på hjørnet af Stengade og St. Annagade]
 10 år
 -
151
 8. Aug.
10. Aug. 
Dødfødt 
brygger, Carl Peder Nielsen 's 
dødfødte søn her i byen
Fri begravelse eft. Regim. chirurg 
Møllers attest
152
 31. Aug.
 3. Sept.
Guner Hunnersen 
Fisker her i byen 
50 år 
Begravet på 
Fattiges Kirkegård frit.
153
16. Sept. 
22. Sept. 
Hans Lorentzen 
Tjenestekarl ?? [Gnidret]  Lorentzens søn 
her i byen
 35 år
 -
154
20. Sept 
22. Sept. 
Ole Olsen 
Matrosdreng af 1' division . . .?? 
nr 144, fra den Kongelige Orlogs Fregat Diana
 21 år
Død på Sygehospitalet, begravet på Fattiges Kirkegård, frit 
155
2. Oct. 
6. Oct. 
Hans Christian 
Martha Rønne 's datter 's 
uægte drengebarn. 
8 uger 
Uægte, hjemmedøbt 
156
 9.Oct.
12. Oct.
Carl Ludvig 
Færgemand, Peter Olsen Stady 's
hjemmedøbte liden søn.
 5 dage
Hjemmedøbt 
157
25. Oct. 
30. Oct. 
Peder Will 
Forhen færgemand her i byen 
 67 år
 -
158
 25. Oct.
31. Oct. 
Blev ikke døbt 
Færgemand Hans Frederiksens afg.
liden søn her i byen 
24 timer 
Døde 24 timer gl. af et krampeslag efter  Regimentschirurg Møller att.
159
29. Oct. 
31. Oct. 
Hans Nielsen 
Tjenestekarl hos brygger Randrop
 her i byen 
37 år 
Wognen wæltede paa ham med med et læs flyttegods, han døde på stedet. 
160
 31. Oct.
2. Nov. 
Peter Andresen 
Rebslager Hans Andresen 's afg. 
liden søn her i byen 
11 dage 
Hjemmedøbt, døde 11 dage gammel 
161
1. Nov. 
5. Nov. 
Bendix Madsen Sjøvang
 Borger  her i byen 
62 år 
-
162
 13. Nov.
18. Nov. 
 Niels Petersen 
 Fattighuslem
66 år
 Fattighuslem 
163
 22. Nov.
27. Nov. 
Hans Christian 
Høker Peter Hansen Ejby 's afg. liden søn
1 år
9 mnd.
164
29. Nov. 
5. Dec. 
Andreas Lund
Brygger her i byen 
70 år
165
10. Dec. 
14. Dec. 
Jacob Peter 
Høker Peter Larsen Moberg 's afg. 
liden søn her i byen 
10 mnd 
166
12. Dec. 
18. Dec. 
Peter Christian 
Høker P. H. Eiby's søn i byen 
10 uger 
 -

1819


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
167
5. Jan.
9. Jan.
Hr Er . .?? Engelbrecht Holm
Agent og kiøbmand her i byen
45 år
-
169
11. Jan.
15. Jan.
Niels: Jørgensens enke
Fattighuslem
76 år
-
168
11. Jan
15. jan.
Carl. Frider. August
Wærtshusholder Breiting 's søn
9 1/4 år
-
170
25. Jan
29. Jan.
Jens Christian Knudsen
Christiane Broberg 's drengebarn
1 1/4 år
Uægte, begravet på 
Fattiges Kirkegård.
Fri jord
171
24. Jan.
2. Febr.
Andreas Hansteen
Wægter Hansteen 's søn 
her i byen
13 år
Begravet på
Fattiges Kirkegård.
Frit
172
2. Febr.
6. Febr.
Hr. Jean Baptiste Oder
Konditor her i byen
39 år
-
173
 9. Febr.
 13. Febr.
 Andreas Schwartz
 Raadstuebetjent  her i byen
 40 år
 Hængt sig selv
174
 16. Febr.
20. Febr. 
Johan Niel Emanuel  Jollen
Anne Marie Engvald 's uægte pigebarn [!!]
 her i byen
 5 uger
Uægte 
175
 19. Febr.
25. Febr. 
Johann Christian Sticker 
 Garvermester Mathias Sticker's afg. søn
her i byen.
[I FT 1801: 'Stikke']
 15 år
176
24. Febr. 
1. Marts 
Hans Ludvig 
Bryggerkarl Niels Hansen 's afg. søn
her i byen
½ år 
Født i Kiøbenhavn 
177
24. Febr. 
 1. Marts
Jens 
Wægter Bendt Simesen 's søn 
11 år 
Begravet på fattiges
kirkegård frit
178
4. Marts 
11. Marts 
Fritz Ferdinand 
Wærtshuusholder Lars Nielsen Aakerman 's afg. søn
 14 dage?
Hjemmedøbt
[Alder meget gnidret]
179
 6. Marts
11. Marts 
Hr. Michael Liebman
Kiøbmand og major ved det borgerlige artilleri
her i byen
70 år 
180
7. Marts
11. Marts
Martin Lindom ??
[Tvivl om efternavnet]
-
5 år
Begravet på Fattiges Kirkegård
181
22. Marts 
26. Marts 
Hans Peter Busk 
Færgemand F. Busk 's afg. søn her i byen 
9 år 
Patent 121 
182
26. Marts 
2. April 
Niels Petersen Hilleren 
Smedmester O. Hilleren 's søn
her i byen
1 år 
183
3. April 
 7. April
Nicolai Johan Wilhelm 
 Kjøbmand C. Liebmans afg. søn her i byen
 4. mnd.
Hjemmedøbt 
184
 21. April
24. April
Johannes Olsen Rungsted
Fast lods her i byen
35 år
Pat. 254 
185
 22. April
 26. April 
 Knud Jørgensen 
 Sognepræst til St. Olai kirke
60 år 
 -
186
22. Apr. 
27. Apr. 
Jørgen Plesen 
Wægter  her i byen
 60 år
 Begravet på 
Fattiges kirkegård
Frit
187
 12. Maj
13. Maj 
Andres 
Bollette Andersdatter 's afg. uægte drengebarn.
NB: Sverrig er moderen
 3 år
NB: War til opfostring hos gjørtler Duhn 
og lagt i hans afdøde hustrus 
kiste som sammen blew begrawet.
[ Navnet Duhn er jeg usikker på ]
188
 14. Maj
16. Maj 
Christian 
Maren Trap 's afg. uægte drengebarn her i byen
 6 år
Uægte, begravet på Fattiges Kirkegård 
Frit
189
26. Maj 
31. Maj 
Fritz Ulrik 
Bagermester her i byen 
29 år 
 - -
190
24. maj 
31. Maj 
Hans Petersen 
Fast lods her i byen
54 år 
Patent no. 16 
191
25. Maj 
31. Maj 
Johannes Meyer 
 Skrædersvend her i byen
46 år 
192
1. Juni 
6. Juni 
Andres Gunnersen Alborg
Høker her i byen
55 år 
193
 29. Juni
 4. Juli 
Jens Andersen Krabe
 Færgemand her i byen
 64 år
 Fandtes druknet wed Plum 's
[Plom] sukkerhus
begravet på Fattiges 
Kirkegård frit.
194
14. Juli
 17. Juli
 Bendt Halberg 
 Tjenestekarl her i byen
50 år
-
195
 15. Juli 
 19. Juli
 Anders Nielsen
 Arbeidsmand her i byen
 65 år 
 Begravet på Fattiges Kirkegård 
196
31. Juli
3. Aug.
Jacob Kragh
Rebslager her i byen 
48 år
-
197
 31. Juli
3. Aug. 
Hans Pedersen 
Forhen høker her i byen 
51 år 
198
1. Aug. 
3. Aug. 
Andreas Carl 
Hr. Kjøbmand A. C. van 
Mehren 's afg. liden søn her i byen 
 3/4
år
 -
199
5. Sept. 
10. Sept. 
 Ferdinandt
Kjelderkarl, Karl Rasmus Pedersens afg. søn 
her i byen 
 16. dage
 Hjemmedøbt
200
8. Sept. 
13. Sept 
Hans Begant 
-
68 år 
201
8. Sept. 
 13. Sept.
Charles Fenton født
i Dundee
Engelsk matros død på 
hospitalet her i byen 
 19 år
202
16. Sept. 
20. Sept 
Peter Jacobsen 
Muursvend her i byen 
40 år 
Begravet på Fattiges kirkegård,
frit
203
21. Sept 
28. Sept 
Carl Leopold  Niitsche 
Wærtshuusholder her i byen 
34 år 
 -
204
26. Sept 
29. Sept. 
Johan Frederik Graumann 
Informator her i byen 
39 år 
 Skudt sig selv.
Begravet uden ceremoni
205
 28. Sept.
2. Oct. 
Niels Peter Petersen 
 Slagtersvend her i byen 
35 år 
Ihjelstukket sig selv og begravet 
med ceremoni ifølge amtmands bewilling
206
 15. Oct.
21. Oct. 
John Thompson 
Skibsdreng fra Hull 
17½ år 
Fundet død og . . .?? fra Petersborg
207
 11. Nov.
15. Nov. 
Elija Marstrand 
Matros fra Philadelpia 
25 år 
Død på hospitalet 
208
 14. Nov.
17. Nov. 
Peter Petersen 
 Tjenestekarl
55 år 
210
 13. Nov.
 19. Nov.
 Jacob Holm Knust
 Farwer
57 
211
18. Nov.
23. Nov. 
Andreas Christian Sprunck 
Justitsraad og translateur ved Øresunds Told
69 
-
212
 19. Nov
 22. Nov.
 Jacob Nielsen Sand
 Fidsker 
 35 år
 Rulle 271
Denne mand udgik med sin baad 25. Oct. og blew fundet druknet d. 19. Nov. wed juls . . .?? Huuset.
[Meget småt og gnidret]
213
 28. Nov.
3. Dec.
Erik Edvard Kornerup
Søn af kiøbmand Kornerup 
5 år
Uden
nr.
-
-
Johan Martin Aschengreen
Søn af wærtshusholder Aschengreen.
8 år
[Denne post indeholder en masse udstregninger, den er kollosalt gnidret, uden løbenummer, og skrevet med rystende hånd. Kan være fejlbehæftet. Der henvises til nr.1050 i Alm. Jævnførings reg.]
214
28. Nov. 
3. Dec. 
 Erik Wilhelm Hay
Bogholder 
44 år 
215
?? Dec. 
9. Dec. 
Niels Ferdinand Halvorsen 
Søn af sadelmager Halvorsen 
5 år 
[Dødsdato ulæselig]
216
 9. Dec.
14. Dec. 
Johan Adolph Sundberg 
Skipper 
29 år 
Denne mand hjemmehørte i Gottenborg [Gøteborg] kæntrede med fiskerjollen, tæt uden for  . . .?? 

1820.


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
217
16. Jan.
18. Jan
Chrestopher Olsen
Søn af slagter Ole Hansen
1 år
-
218
17. Jan.
22. Jan.
Martin Ingvard
Søn af arbeidsmand 
Ingvard Madsen
3½ år
-
219
31. Jan.
7. Febr.
George Gustav Segelin
[Ft 1801: Sechelin]
Wintappersvend
64 år
-
220
11. Febr.
15. Febr.
Johan Frederik Lunde
Kjøbmand og møller
58
-
221
1. Febr.
4. Febr.
Jens Petersen
Nyfødt og uægte barn
8 dage
-
222
 20. Febr
 24. Febr.
Peter Christian 
Uægte barn 
7 dage 
223
11. Marts 
16. Marts 
Carl Ludolf Barndorff
Søn af kandestøber Barndorff 
16 år 
224
13. Marts 
18. Marts 
John Mullens 
Kjøbmand 
64 år
225
22. Marts 
28. Marts 
Rasmus Hansen
Slagtersvend 
55 år
226
20. April 
26. April 
Bertel Biørnsen [I kb: Biørsen]
 Justitsraad og borgmester
71 år
[F. 28/9-1749 søn af højesteretsassessor 
Bjørn Berthelsen Bjørnsen og 
Marie Dorothea Esmarch]
227
 27. April
2. Maj 
Johan Fredeik Robberson 
Blikkenslagermester 
65 år 
 -
228
6. May 
9. May 
Peter Olsen 
Søn af færgem. Peter Andersen 
1 år 
229
4. May 
9. May 
Isaak Wilhelm Tegner
Agent og kjøbmand 
55 år 
230
9. May 
10. May 
Frederik Knore ??
[Usikker på efternavn]
 Preusisk matros
21 år 
 Bragt i land fra skibet "Die gutte Te. ."?? 
af skipper Betshca og død på hospitalet 
[Meget gnidret]
231
 9. May
13. May 
Julius 
Quarantaine Officiant Torses søn 
5½ år 
232
30. May 
2. Junii 
Hans Jacob Køhler
Justitsraad og toldkasserer 
57 
233
31. May 
5. Junii
Hans Peter 
Tjenestekarl Johan Nielsens søn 
1 år 
234
3. Junii
6. Junii
Niels Peter
Tømmermester Peter Nielsens søn
13 år
-
235
6. Junii 
 10. Junii
Jørgen Madsen Sorterup 
Matros 
24 år 
Død på Øresunds Hospital 
236
11. Junii 
16. Junii 
Martin Wilhelm Halvorsen 
Sadelmager Ole Halvorsen 's  søn 
9½ år 
 -
237
14. Junii 
17. Junii 
Johan Andreas Nicolai Wilhelm Lundvall
Søn af pigen Helene Wegner 
13 uger
 
238
20. Junii 
23. Junii 
Syger Seter Bock 
 Hanoveransk matros
24 år 
Bragt i land fra Skibet "NEPTUNIS" 
ført af capt. Ebeling, 
død på hospitalet
239
 21. Junii
6. Julii 
David Carrons 
Engelsk matros 
15 år 
Bragt i land fra briggen "ROSE" 
ført af capt. D. Wilke
240
 5. Julii
13. Julii 
Peter Zeplein
Hollandsk matros 
24 år 
Død på rejsen fra Delfshagen 
med skibet Broadthaim
241
 11. Julii
13. Julii 
 Hans Weile
Møllersvend 
30 år 
 
242
 19. Juli
24. Julii 
H. M. Bohne
Skibskaptajn fra København 
46 år 
 Ført i land fra skibet Barbara af . . .??
fra Amsterdam.[meget gnidret]
243
 8. Aug.
11. Aug. 
Chrestopher Andersen 
Færgemand 
41 år 
Pat. nr. 114 
244
23. Aug. 
24. Aug. 
Frederik Saunders 
Engelsk matros 
17 år
Bragt i land fra skibet Briandt 
ført af capt. Michael Andrea.
[Usikker på skibets navn]
245
 25. Aug.
30. Aug. 
Christian Lindstrøm 
Tømmermand 
55 år
 -
246
7. Sept. 
11. Sept 
Christian Larsen 
Møllersvend 
40 år 
247
16. Sept. 
18. Sept 
Peter Black 
Engelsk matros 
25 år 
 Død på Øresunds Hospital
248
 17. Sept.
20. Sept 
George Peter Hansen 
Høker, Christian Hansen 's søn 
4 mnd 
249
19. Sept. 
20. Sept. 
A. W. Lund 
Skibs Capit. fra 
Brahestad i Findland 
 37 år
Død i Hattingstad ?? på . . .??
[Meget utydeligt og gnidret]
250
 7. Oct.
9. Oct. 
Johan Abraham Petersen 
Svensk matros 
30 år 
Død på Øresunds Hospital 
251
29. Sept. 
10. Oct. 
Johan Jensen Poel 
Skibsdreng fra Papenborg 
15 år 
Død på skibet PARADIS på reisen fra Petersborg 
252
 14. Oct.
18. Oct. 
Nicolai Grønbeck 
Søn af Sø . .?? Grønbeck 
3 uger 
253
 17. Oct.
23. Oct. 
Jacob Frentz 
Jungmand fra Stettin 
14 år 
Død på skibet HANNIBAL
på rejsen fra London 
254
 23. Oct.
27. Oct. 
Jens Martin Rosengreen 
Seilmager Rosengreens søn 
½ år 
255
29. Oct. 
2. Nov. 
 Jochim Lang Henrichs
Matros  
34 år 
Død på skibet ANNE DORTHEA
på rejsen fra Riga
256
 19. Nov.
23. Nov. 
William Morrel 
Wærtshusholder 
59 år 
257
 7. Dec.
12. Dec. 
Peter Petersen 
Tømmermester 
43 
258
14. Dec. 
18. Dec. 
Johan Frederik Nivaae 
 Stedsøn af wægter J. Frantzen
7 år 
259
19. Dec. 
22. Dec. 
Julius Mathisen 
Wærtshuusholder Mathisens søn
1½ å 
260
22. Dec. 
27. Dec. 
Carl Ferdinand v. Mehren 
 Kjøbmand J. F. van Mehrens søn
4 uger 
261
23. Dec. 
27. Dec. 
August Michael v. Mehren 
Ditto ditto 
Ditto 
262
23. Dec. 
27. Dec. 
Bent Tobiasen 
 Fast lods
66 
Nr. 64 
263
28. Dec. 
2. Jan. 
Hans Christian Eibye 
Høker Eibye 's søn 
 3/4 år