St. Olai sogn, Helsingør:
Tilbage til Helsingør
Døde mænd fra 1821 til dec. 1822

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.

Mine kommentarer vil være i skarpe paranteser. [ ]

Anno 1821


Løbe-
nr.
 Døds-
dagen
 Begravelses-
dagen
 Den afdødes navn
 Stand haandtering
og opholdssted
 Alder
 Anmærkninger.
 264
 6. Jan.
10. Jan. 
Peter Svendsen 
Skrædersvend 
46 år
 265
13. Jan 
18. Jan. 
Hans Michelsen Haffner 
Tjenestekarl 
70 år 
 -
 266
21. Jan. 
26. Jan. 
William Avison 
Rusisk agent 
76 år
 -
 267
10. Febr. 
15. Febr. 
Andreas Erlandsen 
Søn af brygger Erlandsen 
41 år
 268
24. Febr. 
1. Marts 
George Conrad Heinrich Hemmeke 
Bagermester 
37 år
 269
20. Dec. 
1820
29. Dec
1820. 
Anders Madsen 
Uægte barn 
2 år
 270
9. Marts 
12. Marts 
Gustav Peter Carlstrøm 
Skomager 
Carlstrøm ´s søn 
8 uger 
 271
 25. Marts
2. Apr. 
Jørgen Sorterup 
Forhen herbergerer
70 år
 272
28. Marts 
2. April 
Hans Christian Nielsen 
Skomager Grater 's stifsøn 
11 år
 273
28. Marts 
2. April 
 Johan Christian Blum
Afskediget tambour 
44 år
 274
3. April 
10. April 
Jonas Petersen 
Parykmagermester 
55 år
 275
18. April 
23. April 
Otto Borries 
Søn af 
grosserer Borries 
8 år
 276
27. April 
3.  Maj
 Daniel Abel Hartelius
 Søn af 
skomager Hartelius
 13 år
 277
 10. April
16. April 
Bendt Simonsen 
Wægter 
74 år
Hængt sig selv. 
278
2. Maj
7. Maj
Peder Pedersen
Wærtshusholder
47 år
-
279
12. Maj
15. Maj
Peter Svendsen
Barn af arbeidsmand 
Svend Petersen
5 dage
-
280
10. Maj
15. Maj
Peter Christian
Pigen Anne 
Kierstine Nielsens 
uægte barn
9 uger
-
281
?? Maj
[Gnidret]
23. Maj
William Taylor
Engelsk matros
50 år
Død og ?? på rejse fra 
London til Riga
282
20. Maj
25. Maj
Ole Nielsen
Afskediget lods
56 år
R. H. 168
283
 10. Juni
15. Juni 
Marcus Julius Cicero Urberg 
Arbeidsmand 
34 år 
 -
284
15. Juni 
18. Juni 
William Hollyman 
Engelsk matros 
35 år 
Død på Øresund Hospital 
285
 20. Juni
23. Juni 
Peter Ibsen 
Arbeidsmand 
75 år 
286
17. Juni
24. Juni 
Sigurd Jensen Kock 
 Hollandsk matros
28 år 
Død på skibet . . .?? ført af 
capt. L. . .? [Gnidret]
287
 23. Juni
26. Juni 
Carl Gustav Rajman 
[Ell. Bajmann]
Svensk styrmand 
35 år 
Død på skibet  Scandinavian
ført af Capt. Holmborg
288
1. Juli 
4. Juli 
Niels Peter Jacobsen 
Tjenestekarl, 
Jacob Nielsen ´s søn 
14 dage 
289
4. Juli
7. Juli
Peter Hansen Foss
Karantæne Officiant
36 år
[Ulæseligt]
290
8. Juli 
10. Juli 
Joseph J. Cramer
Hollandsk matros 
36 år 
Død på Øresunds Hospital 
291
11. Juli 
14. Juli 
Peter Andreas Kirk 
Uægte barn 
7 uger 
 292
 16. Juli
19. Juli 
Svend Mogensen 
 Matros født på B . . .??
26 år 
Død på hospitalet 
 293
31. Juli 
3. Aug. 
Peter Nielsen 
Arbeidsmand
Niels Olsens 's søn 
3 år 
 -
 294
2. Aug. 
6. Aug. 
Niels Larsen 
Wægter 
41 år 
 295
12. Aug. 
15. Aug. 
Niels Nielsen Nyrup 
Arbeidsmand 
48 år 
 296
 4. Aug.
16. Aug. 
Hans Peter Meinertsen 
Færgekarl 
22 år 
Faldt over bord og druknede
. . . .??  [Ulæseligt]
 297
 2. Sept.
7. Sept 
Christian Sandbye 
Daglejer 
40 år 
 298
29. Aug. 
1. Sept. 
Thomas Nielsen Bakke 
Færgemand 
Niels Bakke 's søn
 4 år
Rulle nr. 106 
 299
6. Sept. 
8. Sept 
Henry Pyle 
Skibscaptain 
56 år 
Kommet i land fra skibet 
Anatolia fra Plymuth
 300
10. Sept. 
13. Sept. 
Herman Henr. Busche
Matros fra Emden 
35 år 
Død på hospitalet 
 301
 9. Oct.
15. Oct. 
Johan Wederqvist 
Gartner 
44 år 
 302
10. Oct. 
15. Oct 
Lars Jensen Bistrup 
Brygger 
65 år 
 303
16. Oct. 
20. Oct. 
Lauritz Christian Ferdinand Wederqvist 
Søn af nyelig afdød 
gartner Wederqvist 
3/4 år 
 304
 3. Nov.
6. Nov. 
Johan Carl 
Skomager F. Hansen 's søn 
9 dage 
-
 305
5. Nov. 
9. Nov. 
Jens Peter 
Uægte barn 
12 dage
 306
 6. Dec.
10. Dec. 
Frederik Wilhelm Hornwain
Wognmand Hornwain 's søn
6 - -?? 
 307
16. Dec. 
18. Dec. 
Andreas Thom 
Engelsk matros 
4 år
Kommet i land fra skibet Commerce
ført af cap. M. . ?? fra Seim i Scotland

1822


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
308
5. Jan.
12. Jan.
Ole Nielsen
Lods
40 år
-
309
14. Jan.
18. Jan.
Hans Hansen
Baadfører
42 år
-
310
14. Jan.
19. Jan
Mogens Mimik
Færgemand
77 år
Rulle 24
311
6. Febr.
9. Febr.
Carl Adoplph Grubb
Bogtrykkersvend Grubb 's søn
19 uger
-
312
 8. Febr.
11. Febr. 
Bendt Knudsen Bendsen 
Lods Børge Bendsens søn 
 72 dg.
Patent nr. 15. 
313
 -
 -
 [Posten er tom]
 -
 -
 -
314
 2. Marts
7. Marts 
Engelbrect Petersen 
Færgemand og lieutn. ved brand corp. 
53 år 
sørulle  75 
død på s. . .kk. ..?? begravet . .?? 
[Meget småt og gnidret]
315
 2 Marts
7. Marts 
Bendt Bendtsen 
Rebslagersvend 
33 år 
316
2. April 
6. April 
Peter Nielsen 
Muursvend 
56 år 
317
2. April 
9. April 
Johannes Holmqvist 
Skrædersvend 
36 år
318
25. April 
27. April 
Andreas Frederiksen 
Uægte barn af pigen Anne Cathrine 
Røyterdahl 
 9 dage
319
23. April 
27. April 
Johan Andreas Flock 
Geneverbrænder 
67 år
320
29. April 
4. May 
Peter Christian Jessen 
Høker 
31 år 
321
4. May 
8. May 
Johannes Røyterdahl 
Skomagermester 
45 år
322
3. Juni 
7. Juni 
Ole Nielsen Draabye 
Skomagersvend 
47 år
323
5. Juni 
8. Juni 
Ole Bakke 
Fisker 
46 år 
Rulle N. 59 
324
 8. Juni
12. Juni 
Peter Christian Povelsen Uhrberg
Afd. arbejdsmand Uhrberg 's søn 
17 uger 
325
11. Juni 
15. Juni 
brygger, Niels Mørk 
Brygger og havnefoged 
57 år 
326
26. Juni 
29. Juni 
Johan Frantzen 
Arbeidsmand 
43 år 
327
6. Juli 
7. Juli 
E. Backmann 
Skibscaptain 
68 år 
Ført i land fra skibet "Frederik" 
328
5. Juli 
 10. Juli
Peter Nielsen Lund 
Barbeer og wærtshuusmand 
52 år 
 -
329
17. Juli 
22. Juli 
Povel Frederik Lund 
Fuldmægtig 
62 år
330
24. Juli 
26. Juli 
Carl Ludvig Stoud 
Søn af skipper Stoud af Kbh. 
8 mnd. 
Død i hj . .?? på skibet.
331
 29. Juli
2. Aug. 
Jens Larsen 
Lods 
69 år 
[Ulæseligt] 
332
 23. Juli
26. Juli 
Jørgen Olsen 
Smedesvend 
22 år
333
28. Juli 
1. Aug. 
Niels Johansen 
Lods 
51 år
 Rulle nr. 80
334
7. Aug. 
10. Aug. 
Johan Erik Wetterstrøm 
Uægte barn 
3/4 
335
18. Aug. 
21. Aug. 
Peter Woll 
Skomagersvend 
38 år 
336
16. Aug. 
20. Aug. 
Carl Frederik Litken 
 Kjøbmand fra Finland
32 år
Død på Øresunds Hospital 
337
 25. Aug.
28. Aug. 
Hans Jensen 
[Ulæseligt
 69 år
338
26. Aug.
29. Aug. 
John Smith 
Amerikansk matros 
27 år
Død på Øresunds Hospital 
339
28. Aug. 
31. Aug. 
Bertel Truelsen 
Arbeidsmand 
45 år
340
31. Aug. 
4. Sept. 
Peter Rasmussen 
Garwerkarl 
76 år
341
 1. Sept.
6. Sept. 
Hans Christian Sandrue 
Meelhandler 
68 år
342
4. Sept. 
7. Sept. 
Christian Gundersen 
Arbejdsmand
36 år
343
7. Oct. 
10. Oct 
Niels Edskildsen 
Reserve lods
54 år
Rulle 173 
344
16. Oct.
20. Oct. 
 Jacob Kreest ?? [Gnidret]
 Tydsk matros
38 år
Død på Øresunds Hospital 
345
26. Oct. 
31. Oct. 
Niels L. . .?? 
Snedkermester 
63 år
346
30. Oct. 
5. Nov. 
Niels Eriksen 
Drager 
63 år
347
9. Nov. 
12 Nov. 
Peter Hansen Espergjerde 
Arbeidsmand 
37 år
348
12. Nov. 
15. Nov. 
Christian Adolph Jørgensen
Uægte barn 
20 uger 
349
15. Nov. 
18. Nov. 
Niels Andersen 
Wærtshuush. i Kjøbenhavn 
38 år
 Ved ulykkeligt tilfælde, 
druknet her i havnen
350
 15. Nov.
20. Nov. 
Frederik Wilhelmsen 
Færgemand 
50 år 
Rulle nr. 41 
351
30. Nov. 
4. Dec. 
Peter Wulf 
Contorist 
41 år 
352
9. Dec. 
13. Dec. 
Peter Madsen 
Arbeidskarl 
28 år 
Begravet på 
fattigvæsenets regning 
353
 11. Dec.
16. Dec. 
Jens Povelsen Ferslev 
Arbeidsmand 
60 år 
Ligeledes i fri jord 
354
 10. Dec.
18. Dec. 
Christian Diderik Nylin 
Contorist 
44 år 
355
12. Dec. 
19. Dec. 
Johan Christian Luxtrop 
Kjøbmand 
34 år 
356
19. Dec.
23. Dec. 
Svend Petersen 
Spekhøker 
51 år
357
27. Dec. 
2. Jan. 
Wilhelm Peter Larsen 
Tømmersvend Peter Larsen 's søn 
4 mnd 

 1823


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
358
25. Jan.
31. Jan.
Ricardt Hagerup Luja
Capit. ved det borgerlige Artillerie, 
og adjunkt ved Den Lærde Skole
53 år
-
359
30. Jan.
5. Febr.
Niels Petersen
Færgemand
55 år
Rulle nr. 3
360
2. Febr.
8. Febr.
Peter Petersen Riis
Færgemand
58 år
Rulle nr. 27
361
8. Febr.
12. Febr.
Niels Sandberg
Skrædermester
47 år
-
362
9. Febr.
15. Febr.
Johannes Aamand
Ple . .??
46 år
-
363
16. Febr.
22. Febr.
Andreas Holst
Sproglærer ?? [Meget dårlig skrift,]
46 år
-
364
3. Marts
8. Marts
Friderick Braunbehren
Kjøbmand og kirkeværge
66 år
Begr. på Mariæ krkgd.
365
14. April
18. April
Jochum Raimann
Wærtshuusholder
53 år
-
366
18. April
21. April
Carl Ferdinand Abel
Skomager Abel 's søn
2½ år
-
367
14. April
19. April
Frederik Christian Reiffenstein
Kjøbmand
46 år
-
368
23. April
28. April
Johannes Petersen
Uægte barn
1½ år
-
369
24. April
29. April
John Peter William Sharp
Engelsk lods
60 år
-
370
6. May
10. May
Carl Frederik Olsen
Søn af lods Chistian Olsen
½ år
Rulle 122
371
25. May
28. May
Jørgen Petersen Søeborg
Snedkermester
36 år
-
372
29. May
2. Juni
Niels Hansen
Reservelods
23 år
R. n. 29
373
6. Juni
10. Juni
August Futler
Murersvend
43 år
-
374
12. Juni
18. Juni
Aage Ibsen
Teglbrændermester
76 år
-
375
10. Aug.
12. Aug.
Frantz Moritz
Engelsk matros
49 år
Død på Øresunds Hospital
Uden nr.
23. Juli
28. Juli
Christen Hansen
Arbeidsmand
39 år
-
376
18. Aug.
20. Aug.
Hans Niels Hansen
Barn af lods enke Grete Hansen
Ulæseligt
Faderen: rulle No. 29
377
27. Aug.
30. Aug.
Ralph Davison
Skibscapitain fra Bridlangton ??
[Meget gnidret]
28 år
Bragt syg i land fra skibet
378
29. Aug.
1. Sept.
George Lapisk
Engelsk matros
17 år
Bragt død i land fra skibet
Lord Willington før af 
capit Robert Bennet.
379
3. Sept.
6. Sept.
Christian Borroe
Spekhøker
60 år
-
380
5. Sept.
8. Sept.
Christian Wilken Hansen
Brbr. Johan J. Hansens barn
5 uger
-
381
12. Sept.
16. Sept.
Povel Andersen
Fisker
38 år
R. No. 35
382
25. Sept.
29. Sept.
William Gowan
Kjøbmand fra Leith
54 år
Bragt syg i land
383
20. Oct.
23. Oct
Hans Christian Hansen
Lods Lars Hansen's søn
6 år
Rulle nr. 12
384
31. Oct.
5. Nov.
Frederik Anthon Biørnson
Krigsassessor
36 år
-
385
11. Nov.
14. Nov.
Ferdinand Teilgaard
Vandmester Teilgaard's barn
5 dage
-
386
21. Nov.
25. Nov.
Ferdinand Larsen
Arbeidsmand Peter Larsen's barn
1 3/4 år
-
387
8. Dec.
15. Dec.
Johan Christian Emil Støckert
Garver Støckert 's søn
2½ år
-
388
28. Nov.
2. Dec.
William Jonston Sim
Skibsclarerer
27 år
-
389
2. Dec.
5. Dec.
John Bairne
Engelsk matros
25 år
Bragt død i landfra skibet 
"Montreal" ført af capit. Clarck
fra Hull.

 1824


Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
390
25. Jan.
29. Jan
Jeppe Ibsen
Kiøbmand
40
-
391
24. Jan.
30. Jan.
Carl William Nohr
Skomager Nohr 's søn
½ år
-
392
7. Febr.
12. Febr.
Jørgen Hundevadt
Inspekteur ved Øresund og 
Helsingør Sygehospital
77 år
-
393
1823
Dec. 30
7. Jan.
Hans Julius
Skomager Joh. Holm 's søn
Ulæseligt
måske 8 dage
-
394
16. Febr.
19. Febr.
Carl Christian Witterberg
Skomager Witterberg's søn
2 år
-
395
22. Marts
25. Marts
Guido Lorentzen
Murmester Lorentzen's søn
1 1/4 år
-
396
18. Marts
25. Marts
Johannes Feig
Toldbetient
54 år
-
397
26. Marts
29. Marts
Peter Christian Sivertsen
Uægte barn
6 uger
-
398
4. April
8. April
Julius Carl Hansen
Høker, Christoph. Hansen's søn
1 år
-
399
12. April
14. April
Carl Olsen
Tydsk skibsdreng
17 år
Død på Øresunds Hospital
400
13. April
21. April
Andreas Ferdinand Schreiber
Kiøbmand Schreiber 's søn
5 uger
-
401
29. April
3. May
Peter Mortensen
I lære hos skomager Grader
20 år
-
402
30. April
3. May
John Baagt Dunbar
Skibscapitain
40 år
Død hos kjøbmand Lieb . . .??
403
30. April
5. May
Ole Petersen
Brygger
68 år
-
404
5. May
11. May
Christian Holm
Capitain og organist
60 år
-
405
14. May
18. May
Gustav Petersen
Tømmersvend
30 år
-
406
25. May
29. May
Anders Thorsen Lund
møller, Thor R. Lund 's søn
2 år
-
407
3. Juni
8. Juni
Johan Ahlgreen
Svensk matros
30 år
Død på Øresunds Hospital
408
 13. Aug.
16. Aug. 
John Davison 
Engelsk matros 
20 år 
Død på Øresunds Hospital
409
22. Juni 
26. Juni 
Conrad Christian Staack 
Politibetjent 
 40 år
410
22. Juni 
26 Juni 
Carl Widemann 
Consumtionsbetjent 
68 
411
4. Juli
7. Juli 
Johan Tullesen
Norsk matros 
30 år 
Død på Øresunds Hospital 
412
5. Juli 
8. Juli 
John Peter Petersen Hultmann 
Smedmester Hultmans 's søn 
15 år 
Druknet ved at bade sig 
413
16. Juli 
20. Juli 
Casper Andersen 
Arbeidsmand 
60 år 
Fri jord 
414
25. Juli 
28. Juli 
Ole Olsen 
Afd. lods Johannes Olsen 's søn 
5 år 
Ungd. R. N. 202
415
 26. Juli
28 Juli 
Carl Anton 
Leietjener Buchmand 's søn 
[se 1825 nr 435]
4 m. 
416
1. Aug. 
4. Aug. 
Henrik Samuel May 
Færgemand 
47 år 
Rulle nr. 128 
417
4. Aug. 
7. Aug. 
Jacob Schønberg 
Wiinkypper 
 39½ år
418
5. Aug. 
9. Aug. 
Jean Marie Kernaidie
 Fransk matros
21 år 
Død på Øresunds Hospital 
419
14. Aug. 
17. Aug. 
Ludvig Lorentz 
Pigen 
Inger m. Borroe's uægte barn 
 ½ år
-
420
 19. Aug.
25. Aug. 
Hans Peter Theodor 
Pigen
Charlotte Brandt 's uægte barn
6 år 
421
5. Sept. 
9. Sept. 
Johan Henrik Spies 
Kobbersmed Spies 's søn 
 3 år
422
26. Sept. 
29. Sept. 
Johannes Christian Gottliebsen 
 Færgemand Gottliebsen 's Søn.
1 dag 
 -
423
10. Sept. 
16. Sept. 
Christian Schreiber 
Contorist 
24 år 
424
2. Oct. 
6. Oct. 
Casper Pauli 
Pentionist og rector
 64 år
 Fattig jord
425
21. Oct. 
26. Oct. 
Abraham Hock 
Skipper fra Christinestad i
Findland
 45 år
Begravet på 
Hospitalet ?? [Gnidret]
426
 30. Oct..
4. Nov. 
Lars Nielsen
Seilmagersvend 
24 år 
 -
427
 8. Nov.
12. Nov. 
Lars Larsen 
Drager 
45 
428
13. Nov. 
17. Nov. 
Niels Anders Pedersen 
Bud ved Dramatiken ??
[ Gnidret, kan være fejltydet]
 47 år
429
30. Nov. 
2. Dec. 
Henry Fountain
Engelsk matros 
45 år 
 Død på Hospitalet
430
11. Dec. 
17. Dec. 
Niels Olsen Kudsk 
Færgemand 
57 år 
R.N.33 
431
23. Dec. 
27. Dec. 
Mogens Jensen 
Bryggerkarl 
56 
432
27. Dec. 
31. Dec. 
Jonas Daniel Wilhelm 
Høker Eneroth 's søn 
2 ?? 
433
31. Dec.
5. Jan. 1825
Frederik Christian Rosengreen
Seilmager Rosengreen 's søn
3 år
-

1825


 
Løbe-
nr.
Døds-
dagen
Begravelses-
dagen
Den afdødes navn
Stand, haandtering
og opholdssted
Alder
Anmærkninger.
434
7. Jan.
10. Jan.
John B. . .??
Engelsk matros
34 år
Død på hospitalet
435
8. Jan.
13. Jan.
Nicolai Christian Buchmann
Leietjener
31 år
-
436
11. Jan.
14. Jan.
August Christian
Tjener, Jens Pedersen 's søn
3 år
-
437
15. Febr.
18. Febr.
Peter Jørgensen
Arbeidsmand
76 år
-
438
22. Febr.
25. Febr.
Christian Eduart Petersen
Søn af pigen 
Charlotte Amalie
3½ år
-
439
23. Febr.
28. Febr.
Ole Jensen Møller
Færgemand
68 år
Rulle nr. 14
440
1. Marts
4. Marts
Elias Møller
Arbeidsmand
51 år
Fattig jord
441
2. Marts
8. Marts
Valentin Fryde
Kiøbmand
58 år
-
442
9. Marts
12. Marts
Christian Chrestopher Michael Schow
A. . .?? Schow 's søn
2½ år
-
443
3. April
8. April
Thomas Anthoni Jansen
Færgemand
55 år
Rulle nr. 83
444
4. April
8. April
Jens Christian Emanuel
Afsk. re. . .?? soldat
34 år
Fattig jord
445
8. April
12. April
Andreas Theodor Eneroth
Høker Eneroth 's søn
10 mnd
-
446
14. April
16. April
Wyger F.. .??
Hollandsk matros
40 år
Død på skibet 'Jeanette'
Capit. Li . .??
447
27. April
2. May
Christian Ga . . ??
Forhen kjøbmand
60 år
-
448
30. April
4. May
Jens Olsen Bue
Færgemand
61 år
Rulle nr. 2
449
7. May
11. May
Jacob Jørgensen
[Ulæseligt]
25 år
-
450
10. May
14. May
Richard Heldswarth
Engelsk styrmand
36 år
Død på Øresunds hospital
451
14. May
17. May
Johan Kølmer
Skoeflikker
86 år
-
452
25. May
28. May
Peter Larsen Petersen
Slagtermester Ludvig Petersens søn
1½ år
-
453
2. Junii
8. Junii
Helle Petersen Broe
Færgemand og lods
78 år
Rulle N. 13
454
18. Junii
22. Junii
Jens Petersen
Arbeidsmand
47 år
Fattig jord
455
19. Junii
23. Junii
William Watkins
Skrædermester
68
-
456
1. Julii
4. Julii
Hans Rasmussen
Uægte barn
10. mnd
Fattig jord
457
5. Julii
9. Julii
Niels Peter Fieldsted
Dansk matros
31 år
Død på Hospitalet
458
24. Julii
26. Julii
Johan Peter Nymølle
Skovløber
33 år
Død på hospitalet
Fattig jord
459
4. Aug.
8. Aug.
Haagen Iversen
Arbeidsmand
82 år
Fattig jord
460
9. Aug.
12. Aug.
Martin Peter Tegner
Kjøbmand og Lieutnant
29 år
-
461
10. Aug.
13. Aug.
Jean Lorens Fischer
Skrædersvend
53 år
Fattig jord
462
16. Aug.
18. Aug.
Henry Russel
Engelsk matros
32 år
. . .?? på skibet 'Lively'
fra Sch . . .?? [Meget gnidret]
463
31. Aug.
3. Sept.
Johan August
Uægte barn
11 dage
-
464
16. Sept
17. Sept.
Johan Adolph
Maler Giesemann 's søn
9 dage
-
465
19. Sept.
22. Sept.
Andreas Julius Berggreen
Sømand Peter Berggreen 's uægte øn
6 uger
Født og døbt i Tikjøb
466
25. Sept.
30. Sept.
Johan Andersen
Arbeidsmand
68
-
467
25. Sept.
30. Sept.
Thomas Johnsen Ch . . ??
[ Gnidret og rodet post]
. . .?? Toldkr. skipper
27 år
Rulle Nr. 19
468
30. Sept.
3. Oct.
William peter Nybølle
Wærtshusholder Nybølle 's barn
3 uger
-
469
23. Oct.
25. Oct.
Niels Christian
Arbeidsm. Lars Christensen 's barn
5 ??
-
470
23. Oct.
27. Oct.
Thomas Schott
Engelsk skibscapitain
52 år
Død på Øresunds Hospital
471
27. Oct.
31. Oct.
Jens Christian Jensen
Baadebygger S. Jensen 's søn
5/4 år
-
472
4. Nov.
8. Nov.
Charl Boje
Baadbygger fra Sverige
47 år
Død på Øresunds hospital
473
7. Nov.
11. Nov.
Svend Petersen
[ Ulæseligt ]
70 år
Hængt sig selvog begr. . .??
[En del helt uforståeligt]
474
10. Nov.
14. Nov.
Hans Petersen
Skomagersvend
26 år
-
475
15. Nov.
18. Nov.
Johan Eggers
Matros fra Rostock
24 år
Bragt i land fra skibet 
'Prins P. . .?? Frederik' 
ført af H. N. B. . .?? 
[meget gnidret] 
476
21. Dec.
27. Dec.
Johan Barendahl
Tobaksspindermester
54
-
477
29. Dec.
2. Jan. 1826
Ferdinand Eckeroed
Engelsk Matros
69
Død på hospitalet