St. Olai sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra 13. Jan. 1828 til 2. Dec. 1831.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

 
Nr
 Dødsdato
Begravelsesdato
Navn, alder og anmærkninger
1
13. Jan.1828
 18. Jan. 1828
Rasmus Cornelius Friis. [Håndtering ulæselig] - 78 år.
2
21. Jan.1828 
 26. Jan. 1828
Louis Tuxen - Admiralitets Commisair og over toldinspektør ved Øresunds Toldkammer - 78 år.
3
2. Febr. 1828
5. febr. 1828
Andreas - Arbeidsmand . . . .?? [resten ulæseligt] -18 dage 
Kronborg Ladegaard, frie jord.
4
10. Febr. 1828
16. Febr. 1828
Peter Andresen - Reebslagermester - 74 år. 
5
12. Febr. 1828
16. febr. 1828
Peter Larsen - Tjenestekarl - 38 år - frie jord.
6
18. Febr. 1828
23. Febr.1828
Christian Nielsen - Muurdreng - 26 år - frie jord.
7
22. Febr 1828
27. Febr 1828
Frederik Wilhelm Schreiber - Kjøbmand og lieutnant v. Det Borgerlige Artilleri - 35 år.
8
17. Febr. 1828
25. Febr. 1828
Holmer Hansen - Toldbetjent - 41 år.
9
9. Marts 1828
14. Marts 1828
Bent Bentsen - Skrædersvend - 38 år.
10
18. Marts 1828
21. Mrts 1828
Anders Ferdinand Andersen - Pigen K. M. Hansens uægte barn. 4½ år.
11
20. Marts 1828
24. Marts 1828
Hans Ludvig Larsen - Tømmersvend P. Larsens barn. 9½ år.
12
21. Marts 1828
26. Marts 1828
Johan Bernhard Schrøder - Kjøbm. og løjtn. v b. artillerie. 56 år.
13
25. Marts 1828
28. Marts 1828
Friederik Plugmann - Preusisk matros - 20 år - Ført . . . [resten af teksten gnedet ud.]
14
5. Apr. 1828
9. Apr. 1828
Peter Hansen - Færgemand Jørg. Hansens søn - 3 år. [En bemærkning men teksten er gnedet ud]
15
8. Apr.1828
12. Apr. 1828
Christian Andreas Danielsen - Barbeerdreng - 21 år - Fri jord.
16
12. Apr. 1828
16. April 1828
Christopher Kegel - Dreng - 11 år - Fri jord - fattiges barn.
17
12. Apr. 1828
16. April 1828
Niels Peter Møller - Uægte barn - 1 år.
18
19. Apr. 1828
25. Apr. 1828
Daniel Lundsteen - Capit. og smedmester. 65½ år.
19
20. Apr. 1828
23. Apr. 1828
George Lawsons - Amerikansk matros - 50 år - død paa Øresunds Hospital.
20
23. Apr. 1828
26. Apr. 1828
Peter Lauritzen - Uægte barn - fri jord - 3½ år.
21
28. Apr. 1828
3. Maj 1828
Andreas Erlandsen - Brygger og eligeret borger. - 75 år.
22
29. Apr. 1828
3. Maj 1828
Hans Laurentius Ferlund - Hattemager - 62 år - fri jord.
23
7. Maj 1828
12. Maj 1828
Lars Nielsen - Kudsk - 24 år.
24
13. Maj 1828
15. Maj 1828
Jan Frederik Nielsen. - Barn - 7 år.
25
16. Maj 1828
19. Maj 1828
Adolph Frederik Petersen - Færgekarl Peter Petersens søn -  5 år.
26
27. Maj 1828
30. Maj 1828
Andreas Ochsner - Contoirist - 27 år.
27
 29. Maj 1828
2. Juni 1828
Peter Prütz - Rusisk matros - 47 år - død paa Øresunds Hospital.
28 
 3. Juni 1828
 7. Juni 1828 
Charles Hardies - Engelsk matros - død paa Øresunds Hospital.
 29
 8. Juni 1828
11. Juni 1828 
Johan Christian Busch - Malermester Busch 's søn - 3 år. 
30 
19. Juni 1828 
23. Juni 1828 
Martin Henrik Hansen - Lods Niels Hansens søn - 14 år.
31 
21. Juli 1828 
25. Junli 1828 
Anthon Urban - Slagtersvend - 47 år - fri jord. 
32 
4. Aug. 1828
7. Aug. 1828 
Jørgen Larsen - Pigen Anne Grethe Hindfeldts barn - 2 år - født på fødselsst. i Kj. 
33 
4. Aug. 1828 
9. August 1828 
Dødfødt - Enken Inger Marg. Schønberg - Uægte barn. 
34 
18. Aug. 1828 
23. Aug. 1828 
Jens Frederik Fruelund - Raadstueb. Fruelunds søn - 9½ år.
35 
22. Aug. 1828 
26. Aug. 1828 
Frederik Nielson - Pigen Hedv. Cathar. Palm 's uægte barn [Alder ulæselig] Fri jord. 
36 
27. Aug. 1828 
30. Aug. 1828 
Bendt Jensen - Tjenestekarl - 25 år.
37 
27. Aug. 1828 
1. Sep. 1828 
Abraham Falenius - Swensk matros - 61 år - død paa skibet Hirscholm ført af capit. F. B. Cökler. 
38 
4. Sep. 1828 
6. Sep. 1828 
William Thomsen - Engelsk matros - 43 år - død paa Øresunds Hospital. 
39 
17. Sep. 1828 
19. sep. 1828 
Johan Peter Buchard Ferakitzen ?? - Uægte barn - 8 år - Fri jord - [Efternavn utydeligt, kan være forkert!]
40 
21. Sep. 1828 
24. Sep. 1828 
Thomas Aristobald - Engelsk matros - 38 år - død paa Øresunds Hospital. 
41 
22. Sep. 1828 
26. Sep. 1828 
Knud Erhard Breiting - Afdøde underfoged Breitings søn. - 1. 3/4 år - Fri jord. 
 42
27. Sep. 1828 
30. Sep 1828 
Johan Harvald - Tysk matros - 50 år - død paa Øresunds Hospital.
43 
28. Sep 1828 
30. Sep. 1828 
Peter Ludvig Petersen - Politibt. J. F. Petersens søn - 2 år. 
44 
29. Sep. 1828
3. Oct. 1828 
Anders Clausen - Uægte barn af pig. Marie Paulsen -15 ½ år Fri jord. 
45 
4. Oct. 1828 
6. Oct. 1828 
Wilhelm Holm - Skomagersvend - 21 år. 
46 
2. Oct. 1828 
6. Oct. 1828 
Peter Lorentz Øding - Bogholder - 64 år.
47 
10. Oct. 1828 
13. Oct. 1828 
James Harreson - Engelsk matros - 36 år - død paa Øresunds Hospital. 
48 
16. Oct. 1828 
20. Oct. 1828 
Carl Wilhelm Nielsen - Sadelmagermester Nielsens søn- 10 dage. 
49 
10. Oct. 1828 
16. Oct. 1828 
Gabriel Lundel - Swensk matros - 28 år - druknet i Helsingør havn. 
50 
24. Oct. 1828 
27. Oct. 1828 
Christian Wilhelm Petersen - Uægte barn af pigen E. M. Thrane - ½ år. 
51 
21. Oct. 1828 
31. Oct. 1828 
Joachim Willmou - Tydsk skipper - 47½ år - Død på skibet 
"Charl. Lovise" fra Stralsund.
52 
31. Oct. 1828 
6. Nov. 1828 
Ole Nielsen - Kjøbmand - 50½ år. 
53 
13. Nov. 1828 
18. Nov. 1828 
Rasmus Jensen - Kurvemager - 82 år. 
54 
12. Nov. 1828 
19. Nov. 1828 
Andreas Hendriksen - Swensk matros - 27 år - Kommen død i land fra skibet "Alnes".
55 
22. Nov. 1828 
26. Nov. 1828 
Peter Poulsen - Uægte b. af pigen Pernille Andersen. 14 mnd.
56 
4. Nov. 1828 
27. Nov. 1828
William Marston - Engelsk sømand -26 år - Død paa skibet "Blagter" ført af capit. Thomsen.
 57
8. Dec. 1828 
11. Dec. 1828 
Johannes Christen Schørring Jacobi - Søn af procurator Jacobi - 1 dag.
58 
12. Dec. 1828 
16. Dec. 1828 
Carl Wilhelm Rosini - Søn af kjøbmand Rosini - 14 dage.
59 
13. Dec. 1828 
16. Dec. 1828 
George Scott - Engelsk matros - 20 år - Død paa Øresunds Hospital.
60 
19. Dec. 1828 
20. Dec. 1828 
Adam Cromptons - Engelsk student fra Londonderry - 24 år - Druknet paa Rheden.
61 
23. Dec. 1828 
29. Dec. 1828 
Jens Peter Andersen - Søn af arbeidsmand Hans Andersen. - 6 dage.
62
27. Dec. 1828
31. Dec. 1828
Henry Johnson - Amerikansk matros - 29 år - Død paa Øresunds Hospital.
Anno 1829
Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navn, alder og anmærkninger
1
29. Dec. 1828
3. Jan 1829
Jørgen Ottesen - Søn af afdøde arbeidsmand J. Ottesen - 9 år.
2
 30. Dec. 1828
 3. Jan. 1829
Jens Peter Buck - Søn af færgemand F. Buck - 11 år - Ungdomsrulle no. 223/146.
3
 01. Jan. 1829
6. Jan. 1829 
Carl Andreas Alberg - Søn af pigen Karen L. Thuesen -1,½ år.
4
09. Jan. 1829 
14. Jan. 1829 
Henrik Edvard Evald - Søn af pigen Helene Wegner - 1, 1/4 år.
5
16. Jan. 1829 
17. jan. 1829 
Christian Rogert Gloerfeldt - Søn af krigsassesor Gloerfeldt - 7 dage.
6
14. Jan. 1829
 19. Jan. 1829
Christian Olsen - Pleiesøn af kjøbmand Andreas Olsen - 5 år.
7
17. Jan. 1829 
22. jan. 1829 
Bendt Svendsen Wallin - Søn af Muurmester C. H. Wallin - 7 år.
8
18. jan. 1829
23. Jan. 1829 
Jørgen Peter Frederiksen - Søn af færgemand Frederiksen - 5 dage.
9
27. Jan. 1829
2. Febr. 1829 
Anders Bendsen Møller - Færgemand - 42 år.
10 
 25. Jan. 1829
2. Febr. 1829
Lars Andersen Pough - Brandmajor og muurmester - 72 år 9 mnd.
11 
31. Jan 1829 
7. Febr. 1829 
Johan Peter Balle - Søn af Louise Thibes - 4 år.
12 
8. febr. 1829 
13. febr. 1829 
Jonas Theodor Cederlund - Uhrmager - 23 år - død paa isen.
13 
10. Mar.1829 
13. Mar. 1829 
Christian Jensen - Søn af arbejdsmand Jensen - 1 år.
14 
5. Apr. 1829 
9. April 1829 
Frederik Andersen - Søn af Brbr. Lars Andersen - 2 år.
15
12. Apr. 1829 
15. Apr. 1829 
John Elder - Styrmand engelsk - 36 år - død paa skibet "COMET" ført af Kapt. Webster f. Dundee.
16 
10. Apr. 1829 
15. Apr. 1829 
Peter Ludvig Holm - Søn af fisker Carl Holm - 7 år.
17 
12. Apr. 1829 
15. Apr. 1829 
Johan Petersen - Hjulmand - 67 år - Fri jord.
18 
12. Apr. 1829
18. Apr. 1829 
Lars Mathisen - Toldbetjent - 70 år.
19 
25. Apr. 1829
30. Apr. 1829 
Jens Larsen Bornholm - Færgemand - 73 år.
20 
28. Apr. 1829 
2. Mai 1829 
Henrik Christensen - Søn af arbeidsmand Christensen - 7 år.
21 
12. Mai 1829 
16. Mai 1829 
Just Børgesen - Færgemand - 68 år.
22 
16. Mai 1829 
 20. Mai 1829
Peter Christian Rasmussen - Søn af arbeidsmand Hans Larsen Rasmussen - 1,½ år.
23 
16. Juni 1829 
20. Juni 1829 
Andreas Grubb - Elegeret borger og brygger - 71 år.
24 
19. Juni 1829 
22. Juni 1829 
Hans Christian Hansen - Søn af lods Johan Fred. Hansen -3 mnd.
25
24. Juni 1829 
26. Juni 1829 
 Peter Olsen - Søn af brygger Jens Ptr. Olsen - 1 dag.
26 
3. Juli 1829 
6. Juli 1829 
Peter Wrightmand - Engelsk matros - 19 år - Død paa Øresunds Hospital.
27 
27. Juli 1829
30. Juli 1829 
Peter Christian Møller - Søn af brygger Lars Christophersen Møller - 
7 dage gammel.
28 
30. Juli 1829 
3. Aug. 1829 
John Rees - Engelsk matros - 50 år - død ombord paa skibet "Good Intent" ført af kapt. John Baily.
29 
 1. Aug. 1829
6. Aug. 1829 
Thideman Gotfred Thimler - Snedkermester - 76 år. 
30 
8. Aug. 1829 
 12. Aug. 1829
John Cover - Engelsk skibsdreng - 17 år - død paa Øresunds Hospital.
31 
15. Aug. 1829 
19. Aug. 1829 
Ferdinand Bohse - Constitueret skorstensfejer - 27 år - Skudt sig selv, begrawet med ceremoni i følge amtmandens tilladelse af 18. Aug. 1829.
32 
17. Aug. 1829 
21. August 1829
Borje Berggreen - Matros - 42 år - Død paa øresunds Hospital.
33 
19. Aug. 1829 
22. Aug. 1829 
Johan Peter Tørsell - Matros svensk - 22 år - Død paa øresunds Hospital.
34 
1. Sep. 1829 
3. Sep. 1829 
Gilbert Fotton - Engelsk matros - 23 år - Død ombord paa skibet "Friends" ført af capit. David Lewis fra Liwerpool.
35 
5. Sep. 1829 
8. Sep. 1829 
Andreas Frederik - Søn af møllersvend Johannes Nielsen - 4 uger.
36 
13. Sep. 1829 
17. Sep. 1829
Frederik Christian Ibsen - Handelsbetjent - 21 år.
37 
18. Sep 1829 
21. sep. 1829 
Tannes Schnell - Tydsk capitain - 52 år - Død paa Øresunds Hospital.
38 
25. Sep. 1829 
1. Oct. 1829 
Jens Frederik Andersen - Søn af pigen Catharine Helene Schrøder - 3 år.
39 
27. Sep. 1829 
3. Oct. 1829 
Johan Christian Bertelsen - Handskemager - 30 år.
40 
1. Oct. 1829 
6. Oct. 1829 
Ole Petersen - Wægter - 50 år.
41 
3. Oct. 1829 
7. Oct. 1829 
Niels Peter Hansen -  Søn af færgemand Jørgen Hansen - 5 mnd.
42 
6. Oct. 1829 
10. Oct. 1829 
Hans Christian Sneedorff - Søn af  søecapitain og inspecteur ved Øresunds Told, Sneedorff - 6 mnd.
43 
13. Oct. 1829 
16. Oct. 1829 
 Frederik Stimfut - Tydsk matros - 19 år. 
44 
17. Oct. 1829 
20. Oct. 1829 
Johan Henrik Harmann - Tydsk matros - 32 år - Død paa Øresunds Hospital.
45 
1829 
23. Oct. 1829 
Borschy - Tydsk matros - 32 år - Død ombord paa skibet "Mariane" ført af capit. Westphael fra Danzig.
46 
19. Oct. 1829 
24. Oct. 1829
Eduart Stade - Søn af færgemand Peter Stade - 7½ år.
47 
21. Oct. 1829 
24. Oct. 1829 
Frederik Wilhelm Oder - Contorist - 25 år.
48 
18. Nov. 1829 
20. Nov. 1829 
Isaac Andreas B. Mathiesen - Norsk matros - 23 år - Død paa skibet "Abigail Christina" ført af capit. Ole Langfeldt Boise fra Bergen.
49
19. Nov. 1829 
26. Nov. 1829 
Ole Larsen - Arbeidsmand - 34 år.
50 
25. Nov. 1829 
2. Dec. 1829 
Hans Larsen - Lods - 68 år.
51 
1. Dec. 1829
4. Dec. 1829 
Christian Carl Wilhelm Jensen Søn af arbeidsmand Peter Jensen - 3 mnd.
52 
12. Dec. 1829 
17. dec. 1829 
John Knudsen Lund - Klinker - 72 år.
53 
17. Dec. 1829
22. dec. 1829 
Bendt Olsen Rønning - Klokker og grawer - 78 år.

Anno 1830

Nr
Dødsdato
Begravelsesdato
Navn, alder og anmærkninger.
1
05. Jan.1830
12. jan. 1830
Christian Andersen Berg - Skomagermester - 32 år.
2
 29. Jan.1830
05. Feb. 1830 
Christian Lund - Skrædder - 73 år - Fri jord.
3
 10. Feb.1830
17. Feb. 1830 
Ole Clasen - Bøssemagersvend - 49 år.
4
18. Feb.1830 
 22. Feb. 1830
Frederik Ferdinand Iversen - Uægte søn af pigen Anne M. Petersen - 4 år.
5
18. Feb.1830
24. Feb 1830
Hans Peter Hansen - Søn af skipper Niels Hansen - 13 år. Nr. 206/160 af Helsingør Ungdomsrulle.
6
21. Feb.1830
26. Feb. 1830
Peter Christian Andersen - Søn af tjenestekarl Jens Andersen - 1 år.
7
23. Feb.1830
27. Feb. 1830
Ole Jensen - Høker -51 år.
8
27. Feb.1830
4. Mar. 1830
Lars Christensen - Tømmersvend - 36 år - Anmærkning: "1831 Febr. 9.
. . . .des?? attest for død . . . . . .?? [ en stor del teksten er ulæselig, men har måske noget med sørullen at gøre].
9
10. Mar. 1830
15. Mar. 1830
Jens Wraamann - Lods Petersborg. - 59 år.
10
5. Mar. 1830
13. Mar. 1830
Johan Fred. Dreitzig - Krogmager - 41 år. 
11
13. Mar. 1830
19. Mar. 1830
Antoni Nielsen Petersen - Færgemand P. Antonisens søn - 14 år 
Ungdomsrulle No. 8/5
12
19. Mar. 1830
24. Mar. 1830
Lars Jensen Bornholm - Færgemand - 46 år.
13
22. Mar. 1830
27. Mar. 1830
Peter Povelsen - Søn af enken Anne Kirstine Urban født Holck - 1 dag.
14
23. Mar. 1830
27. Mar. 1830
Peter Poulsen Tjenestekarl - 62 år.
15
23. Mar. 1830
29. Mar 1830
Daniel Good -Skibsclarerer - 65 år.
16
14. Mar. 1830
19. Mar. 1830
Rasmus Rasmussen - Søn af pigen Karen Cornelius - 8 dage - fri jord.
17
30. Mar. 1830
3. Apr. 1830
Jens Blekko - Fattiglem - 45 år.
18
31. mar. 1830
3. Apr. 1830
Hans Peter Hansen - Uægte søn af pigen Inger Jensen - 1 år.
19
3. Apr. 1830
7. Apr. 1830
Peter Christian Petersen Søn af skipper Johannes Petersen - 2 år.
20
6. Apr. 1830
10. Apr. 1830
Johan Peter Poulsen - Uægte søn af pigen Stine Petersen - 9 dage.
21
11. Apr. 1830
14. Apr. 1830
Carl Christian Hansen - Søn af lods Jens Hansen -1½ år.
22
17. Apr. 1830
19. Apr. 1830
James William - Engelsk skibscapitain - 40 år - død paa skibet "Magareth" fra Mehmel.
23
16. Apr. 1830
22. Apr. 1830
Bendt Knudsen - Høker - 58 år.
24
15. Apr. 1830
23. Apr. 1830
Niels Peter Jechel -Søn af hattemagermester Jechel - 5 mnd.
25
 26. Apr. 1830
1. Mai 1830 
Martin Petersen - Slagtermester - 60 år.
26
 5. Mai 1830
8. Mai 1830 
Lars Christian Crillesen - Søn af contorist Crillesen - 6 mnd. 
27
5. Mai 1830 
8. Mai 1830 
Ole Eskildsen - Reservelods - 24 år. 
28
5. Jan 1830 
11. Mai 1830 
Frederik Christian Hoier - Huusgeraadsbetient for h.m. Kongen. - 42 år - Denne mand skal wære død paa en retour fra Saltholm til Kjøbenhavn, da isen pludselig brød op og han med en wen gik under. 
29
7. Mai 1830 
13. Mai 1830 
Jacob Aacherblom - Skomagermester - 46 år. 
30
10. Mai 1830 
15. Mai 1830 
Lauritz Ludvig Ellermann - Søn af grosserer Ellermann - 20 år. 
31
15. Mai 1830 
19. Mai 1830 
Georg Knox - Kjøbmand - 51 år - Han aflivede sig selv ved at skjære halsen over, men blew begravet med ceremonie paa kirkegaarden efter Amtmandens bewilling af 17. Mai 1830.
32
 31. Mai 1830
 5. Juni 1830
John Gundersen - Matros - 37 år - død paa Øresunds Hospital. 
33
4. Juni 1830 
11. Juni 1830 
Jacob Glöerfeldt - Krigsassessor, strandingscommissionaer, - 40 år.
34
8. Juli 1830 
12. Juli 1830 
Jens Peter Jensen -  Søn af færgekarl Ole Jensen - 1 dag.
35
10. Juli 1830 
 15. Juli 1830
Hans Ludvig Helgreen - Slagterdreng - 18 år - Fri jord.
36
26. Juli 1830 
29. Juli 1830 
Carl Christian Hansen - Søn af lods Jens Hansen - 23 dage.
37
28. Juli 1830 
31. Juli 1830 
William Hougart - Engelsk sømand - 48 år - død paa Øresunds Hospital. 
38
28. Juli 1830 
2. Aug. 1830 
Peter Dahl - Slagtersvend - 21 år.
39
2. Aug. 1830 
4. Aug. 1830 
John Moorchvad - Engelsk matros - 59 år - Død paa Øresunds Hospital. 
40
6. Aug. 1830 
10. Aug. 1830 
Wilhelm Nielsen Espegreen - Reservelods - 20 år. 
41
11. Aug. 1830 
13. Aug. 1830 
Peter Møller Bengalen - Tjener - 80 år. 
42
15. Aug. 1830 
18. Aug. 1830 
Jacob Herman Brudgam - Tydsk skibstømmermand - 40 år - Død paa Øresunds Hospital. 
43
17. Aug. 1830 
20. Aug. 1830 
Hans Rasmus Larsen -  Arbeidsmand - 34 år.
44
24. Aug. 1830 
27. Aug. 1830 
Thomas Finley - Engelsk matros - 44 år - Død paa Øresunds Hospital. 
45
24. Aug.1830 
28. Aug. 1830 
Cronde - Fransk styrmand - 48 år - Død paa Øresunds Hospital. 
46
 26. Aug. 1830
31. Aug. 1830 
John Milborn - Engelsk matros -  46 år - Død paa Øresunds Hospital. 
47
2. Sep. 1830 
6. Sep. 1830 
Peter Olsen Bue - Færgemand - 75 år. 
48
5. Sep. 1830 
9. Sep. 1830 
Julius Theodor Rasmussen - Søn af arbeidsmand Hans R. Larsen - 5 mnd. 
49
2. Sep 1830 
8. Sep. 1830 
Alexander Swan - Engelsk matros -33 år - Død paa Øresunds Hospital. 
50
5. Sep. 1830 
9. Sep. 1830 
Erik Recke - Bryggerkarl - 46 år - Død paa Øresunds Hospital. 
51
12. Sep. 1830 
15. Sep. 1830 
Jens Peter Salomonsen - Søn af færgekarl And. Salomonsen -7 dage. 
52
13. Sep. 1830 
17. Sep. 1830 
John Bowler - Engelsk sømand - 22 år - Død paa Øresunds Hospital. 
53
18. Sep. 1830 
21. Sep. 1830 
John Stoddard - Engelsk matros - 22 år - Død paa Øresunds Hospital. 
54
16. Sep. 1830 
22. sep. 1830
Thomas Shark - Engelsk matros - 59 år - Død paa Øresunds Hospital. 
55
 24. Sep. 1830
28. Sep. 1830 
James Small - Engelsk matros - 46 år - Død paa Øresunds Hospital. 
56
10. Oct. 1830 
15. Oct. 1830 
William Clark - Consul  . . . ?? [Ulæseligt, måske 'Italiensk'] - 47 år.
57
13. Oct. 1830 
16. Oct. 1830 
John Benneys - Engelsk matros - 30 år - Død paa Øresunds Hospital. 
58
19. Oct. 1830 
22. Oct. 1830
David M. Allester - Engelsk sømand - 26 år - Død paa Øresunds Hospital. 
59
 4. Nov. 1830
9. Nov. 1830 
Joachim Christian Dehn - Bagersvend - 21 år. 
60
20. Nov. 1830 
26. Nov. 1830 
Hans Nicholaisen - Færgekarl - 32 år. 
61
24. Nov. 1830 
29. Nov. 1830 
Jens Thomsen  - Tjenestekarl - 35 år.
62
19. Dec. 1830 
24.Dec. 1830 
Jeremian Brannen  - Amerikansk sømand - 21 år - Død paa Øresunds Hospital. 
63
26. Dec. 1830 
31. dec. 1830 
Niels Lundgreen - Smedmester - 48 år. 
64
27. Dec. 1830 
31. dec. 1830 
Peter Olsen - Muursvend - 30 år. 

Anno 1831

Nr
Dødsdato
Begravelsesdato
Navn, alder og anmærkninger
1
28. Dec. 1930
3. Jan. 1831
Christian Andreas Lauritz Gottschalck - Søn af Kjøbmand Gottschalck - 1 dag.
2
 2. Jan. 1831
 7. Jan. 1831
Peter Petersen - Garwermester - 27 år. 
3
3. Jan. 1831 
7. Jan. 1831 
Christian Peter Hansen - Søn af Arbeidsmand C. Hansen.- 8 mnd.
4
 9. Jan 1831
14. Jan. 1831 
Johannes Hansen - Lods - 44 år.
5
 11. Jan. 1831
 17. Jan. 1831
Christian Ebbesen - Søn af fisker Peter Ebbesen - 1½ år.
6
 16. Jan.1831
21. jan 1831 
Henrik Christian Thomas Schmidt - Søn af . . .?? Schmidt - 6 år.
7
21. Jan. 1831 
29. Jan. 1831 
Simon Christian Siwertz - Kjøbmand - 71 år.
8
27. Jan. 1831 
2. Febr. 1831 
Niels Peter Christian Widerberg - Søn af skomager Widerberg 's enke -
11 år. 
 9
 22. Feb. 1831
26. Feb. 1831 
Christian Mørck - Kontorist - 33 år. 
10
 25. Feb. 1831
28. Feb. 1831 
Carl August Morell. - Søn af pigen Else Cathrine Lind - 5 dage.
11
 28. Feb. 1831
4. Mar. 1831 
George Eggert Nicolaus Busch - Søn af gjæstgiver George Busch - 13 mnd.
12 
4. Mar. 1831 
10. Mar 1831 
Svend Jensen Lohman - Søn af søemand  Johan Lohman - 1 år.
13 
2. Mar. 1831 
11. Mar. 1831 
Jens Povelsen - Murdreng - 28 år - Fri jord. 
14
9. Mar. 1831 
14. Mar 1831 
Johan Frederik Otto Petersen - Søn af toldbetjent P. Petersen - 2½ år. 
15 
29. Mar 1831 
2. Apr. 1831 
James Leitch - Engelsk lods - 60 år
16 
5. Apr. 1831 
8. Apr. 1831 
Thomas Auchlin - Engelsk sømand - 22 år -  Død paa Øresunds Hospital. 
17 
9. Apr. 1831 
13. Apr. 1831 
Peter Wilhelm Svendsen - Søn af bødkermester Ole Peter Svendsen - 5 mnd. 
18 
22. Apr. 1831 
29. Apr. 1831 
Wilhelm Carl Wilhelmsen - Søn af arbeidsmand S. Wilhelmsen. - 2½ år 
19 
 4. Mai 1831
 7. Mai 1831
John Make - Engelsk matros - 36 år - død paa skibet H . . .?? ført af Capt. John Thomsen. [Skibets navn på 4 bogstaver, men vanskeligt at tyde.]
 20 
6. Mai 1831 
11. Mai 1831 
Martin Wilhelm Tegner - Søn af . . . ?? lietn. J. Tegner - 1 år. 
 21 
 10. Mai 1831
14. Mai 1831 
Niels Peter Schow - Arbeidsmand og jordbruger - 47 år. 
 22
6. Mai 1831 
13. Mai 1831 
Emanuel Lindstrøm - Muursvend - 26 år - Fri jord
 23
11. Mai 1831 
16. Mai 1831 
Rudolff Ferdinand Schultz - En søn af høker Carl Schultz - 8½ år
 24
11. Mai 1831 
16. Mai 1831 
Johan Peter Jensen - Søn af underofficeer Holtes enke - 11 uger - Fri jord.
 25
13. Mai 1831 
17. Mai 1831 
Ole Andersen Rye - Lods - 43 år - Hængt sig, begravet med ceremonie efter amtmandens tilladelse af 15. Mai 1831. 
 26
16. Mai 1831 
20. Mai 1831 
Død uden dåb -  Anmeldt fødslen i St. Mariæ. Søn af snedkersvend P. N. Kleinstrup - 5 uger.
 27
19. Mai 1831 
 25. Mai 1831 
Peter Ferdinand Hansen -  Søn af pigen Inger Terkelsen - ½ år
 28
 21. Mai 1831
26. Mai 1831 
Carl Joseph Hornwain - Wognmand og wærtshuusholder - 53 år. 
 29 
18. Mai 1831 
24. Mai 1831 
Rasmus Larsen - Søn af wægter Niels Larsen - 8 år. - Fri jord
 30
24. Mai 1831 
30. Mai 1831 
Hans Wilhelm Willumsen - Søn af Niels Willumsen - 4 år - Fri jord. 
 31
27. Mai 1831 
30. Mai 1831 
Carl Peter Vogerstedt - Matros, kommer fra Cette - 24 år - Død ombord paa skibet "Ceres" ført af Capit Hemlin. 
 32
 27. Mai 1831
30. Mai 1831 
John Morwick - Engelsk sømand - 24 år - Død på Øresunds Hospital.
 33
 7. Juni 1831
11. Juni 1831 
Jens Theodor Hellesen  - Søn af fisker Lars Hellesen - 14. Mnd. - Fri jord.
 34
 8. Juni 1831
13. Juni 1831 
James Webster - Kjøbmand - 33 år.
 35
18. Juni 1831 
23. Juni 1831
Peter Jensen - Tjener - 31 år.
 36
17. Juni 1831 
21. Juni 1831 
Enstrøm - Swensk matros - 23 år - Død paa skibet "Libi . . ??" ført af capt. Bakmann. [Skibets navn med meget ulden skrift]
 37
 22. Juni 1831
25. Juni 1831 
Christian Hansen Wilhelmsen - Stedsøn af bødkermester O. P. Svendsen - 2-3/4 år
 38
 24. Juni 1834
27. Juni 1834 
Lars Jørgensen Nielsen - Uægte søn af pigen Anne Marie Jørgensdatter - 12 uger
 39
24. Juni 1831 
29. Juni 1831 
Johan Brodersen - Fyrvogter - 59 år
 40 
2. Juli 1831 
7. Juli 1831 
Niels Larsen Jørgensen - Søn af arbejdsmand L. Jørgensen -½ år - Fri jord
 41
5. Juli 1831 
9. Juli 1831 
Søren Johansen -Tømmersvend - 52 år
 42
5. Juli 1831 
9. Juli 1831 
Henrick Ferdinand Løve - Søn af pigen Ellen Hellesen - 15 uger
 43 a
10. Juli 1831 
14. Juli 1831 
David Gibson - Engelsk sømand - 25 år -  Død paa Øresunds Hospital. 
43 b
12. Juli 1831
15. Juli 1831 
Carl Gifskow - Contorist - 22 år.
 44
 16. Juli 1831 
20. Juli 1831 
Carl Julius Rasmussen - Søn af skomagermester Ole Rasmussen - 4½ år
 45
26. Juli 1831
29. Juli 1831
Harald Waldemar Hannemann - Søn af skomagersvend Hannemann -5 uger.
 46
 11. Aug. 1831
 15. august 1831 
Carl Erenst Swancg - Grønthandler - 55 år.
 47
17. Aug. 1831
22. Aug. 1831
Svend Giertzen Kempel - Færgemand - 54 år.
 48
 24. Aug. 1831
25. Aug. 1831
John Bowre - Engelsk matros - [Ingen alder oplyst, død på skibet, men navnet ulæseligt, kaptajnen ser ud til at hedde Turnbull]
 49
 30. Aug. 1831
 2. Sep. 1831
John Schannon - Gartner - 65 år -  Død paa Øresunds Hospital. 
 50
 8. Sep. 1831
 13. Sep. 1831
Peter Olsen Stade - Færgemand - 50 år
 51
 14. Sep. 1831
19. Sep. 1831 
Carl Joseph Hansen - Søn af brændeviinsbrænder J. C. Hansen. - 3 uger.
 52
18. sep. 1831 
23. Sep. 1831 
Johan George Stæhling - Deputeret borger - 73 år.
 53
24. Sep. 1831 
30. Sep. 1831 
Carl Christian Hansen - Søn af lods Jens Hansen - 6 dage.
54 
5. Oct. 1831 
10. Oct. 1831 
Hans Christian Petersen - Arbeidsmand - 70 år.
55 
18. Oct. 1831 
24. Oct. 1831 
Hans Melbye - Søn af jordbruger P. L. Melbye - 10 uger
56 
25. Oct. 1831 
29. Oct. 1831 
Hans Christian Hansen - Søn af tjenestekarl Jens Hansen - ½ år.
57 
1. Nov. 1831 
7. Nov. 1831 
Wilhelm Edvard Olsen - søn af pigen Helene Broes datter -3/4 år - Fri jord
58 
11. Nov. 1831 
16. Nov. 1831 
Børge Petersen - Færgemand - 68 år.
59 
11. Nov. 1831 
17. Nov. 1831 
Christian Truelsen Siøborg - Roerskarl - 39 år. - Har overskåret struben. Begravet med ceremoni efter amtmandens tilladelse af 15. Nov. 1831.
60 
22. Nov. 1831 
28. Nov. 1831 
August Rasmussen -  Søn af pigen Karen Cornelius - 15 uger
61
2. Dec. 1831
6. Dec. 1831
Poul Jensen - Handskemagersvend - 59 år - fri jord.