St. Olai sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra 5. Januar 1832 -  til 24. December 1835.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

(Bemærk at heller ikke penneføreren kan man stole på. Det fremgår blandt andet af Anno 1834.)

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

Nr.
Dødsdag.
Begravelsesdag
Navn, alder, bestilling og anmærkninger.
1
5. Jan 1832
10. jan. 1832
Peter Christian Andersen - Malermester og wærtshuusholder - 71 år
2
8. Jan 1832
13. Jan. 1832
Johan Valentin Hansen - Høker - 53 år.
3
 29. Jan. 1832
3. Febr. 1832 
Søren Peter Sørensen - Skomagersvend - 22 år.
4
7. Feb. 1832 
11. Feb. 1832 
John Good senior.  - Kjøbmand - 76 år - død i Tikjøb.
5
16. Feb. 1832 
21. Feb. 1832 
Ditlev Gotthard Riis - Brygger og brændeviinsbrænder - 53,1/3 år.
6
 26. Feb. 1832
1. mar. 1832 
Poul Bay Møller - Wærtshuusholder, eligeret borger - 74 år. 
7
4. Mar. 1832 
9. Mar. 1832 
Jørgen Christian Larsen - Søn af wægter Niels Larsen -14 dage - Fri jord 
8
10. Mar. 1832 
13. Mar. 1832 
Carl Wilhelm Hartelius - Uægte søn af pigen Anne C. Jørgensen. 9  dage.
9
11. Mar 1832 
16. Mar. 1832 
Peter Elias Eriksen - Søn af fruentimmeret Caroline Witt - 9 mnd. 
10
 18. Mar. 1832
24. Mar 1832 
Christian Julius Giesmann Malermester - 53 år. 
11
20. Mar. 1832 
24. Mar. 1832
Lauritz Larsen - Søn af lods Jens Larsen - 15 dage. 
12
20. mar. 1832 
24. Mar. 1832 
Carl Edvard Lund - Søn af skomager Lund - 3 uger. 
13
25. Mar. 1832 
28. Mar. 1832 
Gerhardt Wilhelm Gradmann - Søn af kjøbmand og capit. Gradmann - 4½ år. 
14
30. Mar. 1832 
4. Apr. 1832 
Anders Eskildsen - Lods - 73 år - E. H. No. 40/30
15
30. Mar. 1830 
6. April 1832 
Hans Jørgensen - Tjenestekarl - 28 år - Har hængt sig selv. Begravet med ceromonie efter Amtmandens tilladelse af 2. April. Fri jord. 
16
 17. Apr. 1832
21. Apr. 1832 
Frederik Larsen - Søn af lods Niels Larsen - 11 uger. 
17
 18. April 1832
24. Apr. 1832 
Isaac Lundwall - Contorist - 25 år.
18
21. April 1832 
25. April 1832 
Emil Steenberg - Søn af apotheker Steenberg - 16. mnd. 
19
29. April 1832 
4. Maj 1832 
Peter Jensen - Søn af Christine Sørensen. - 10 uger. 
20
7. maj 1832 
12. Maj 1832 
Lars Olsen - Swensk matros - 30 år - Død paa Øresunds Hospital.
21
1. Juni 1832 
6. Juni 1832 
Ole Andersen - Tjenestekarl - 20 år - Fri jord.
22
3. Juni 1832 
7. Juni 1832 
Ole Petersen - Grønthandler - 60 år. 
23
4. Juni 1832 
7. Juni 1832 
Hans Peter Petersen - Søn af pigen Ane Kirstine Petersen - 10 uger - Fri jord. 
24
7. Juni 1832 
12. Juni 1832 
Peter Borck - Muursvend - 62 år - Fundet druknet, - beravet med ceremonie efter Amtmandes Tilladelse. 
25
12. Juni 1832
15. Juni 1832 
Niels Peter Schow - Stedsøn af jordbruger Niels Jensen - 1 år
26
 14. Juni 1832 
 18. Juni 1832 Theodor Johansen - Søn af lods Hans Johansen - 1½ år.
27
27. Juni 1832 
2. Juli 1832 
Anders Sørensen - Arbeidsmand - 53 år - Druknet sig selv, men begravet med ceremonie efter Amtmandes tilladelse af 29. Juni.
28
1. Juli 1832 
5. Juli 1832 
Julius Edvard Nielsen - søn af sadelmagermester Nielsen - 1 år. 
29
4. Juli 1832 
7. Juli 1832 
Niels Christian Schow - Søn af afdøde fisker Morten C. Schow i Nibe. - 10 år 
30
31. Juli 1832 
3. Aug. 1832 
Hans Christian Grubb - Søn af møller B. H. Grubb - 2½ år.
31
20. Aug.1832 
 22. Aug. 1832
Christian Apelberg - Matros - Swensk - 33 år - Faldt ned fra masten paa skibet "Victor"
32
26. Aug.1832 
31. Aug. 1832 
Rasmus Ludvig Gade - Cancelliesecretair - 45 år. 
33
19. Sep. 1832 
24. Sep. 1832 
Carl Julius Marinius - Søn af fragtfører Niels Marinius - 8 mnd. 
34
24. Sep. 1832 
27. Sep. 1832 
Ole Jørgensen - Søn af pigen Anne Ingeborg Nielsdatter - 6 dage. 
35
3. Oct. 1834 
4. Oct. 1834 
Johan Peter Borstrøm - Swensk matros - 25 år - Død paa Øresunds Hospital.
36
 6. Oct. 1832
13. Oct. 1832 
Jørgen Olsen - Søn af arbeidsmand Hans Olsen - 6 mnd. 
37
21. Oct. 1832 
24. Oct. 1832 
Carl Ludvig Abrahamsen - søn af skomagermester A. L. Abrahamsen - 1, 1/4 år
38
 4. Nov. 1832
8. Nov. 1832 
Jacob Peter Hammer - Søn af toldbetjent Hammer - 15½ år.
39
15. Nov. 1832 
20. Nov. 1832 
Christopher Kock - Contorist - 40 år 
40
26. Nov. 1832 
30. Nov. 1832 
Mogens Jensen - Færgemand - 39 år 
41
26. Nov. 1832 
3. Dec. 1832 
Niels Christian Lund - Skomagermester - 55 år

Anno 1833.

Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, bestilling og anmærkninger
1
31. Dec. 1832
5. Jan. 1833
Lars Otto Christian Poulsen - Petersborglods - 58 år.
2
12. Jan. 1833
18. jan. 1833
Jens Peter Møller - Handskemager fra Helsingborg - 48 år - Hængt sig selw begrawet med ceremonie efter Amtmandens tilladelse af 16. Januar 1833.
3
 27. Jan. 1833
1. Febr. 1833 
Hans Hansen - Contorist - 48 år.
4
26. Febr. 1833 
2. Marts 1833 
Frederik Christian Hansen - Pigen Anne Marie Petersens barn - 14 uger. 
5
10. Marts 1833 
15. Marts 1833 
Jens Juul Søeborg - Bogtrykkerlærling - 15 år - Druknet ved at løbe paa skøjter.
6
12. Marts 1833 
18. Marts 1833 
Johan Hasløv - Fattiglem - 50 år - Fri jord. 
7
22. Marts 1833 
27. Marts 1833 
Bartel Schiels [Eller Schiel] - Tydsk matros født i Memel -19 år - Død paa Øresunds Hospital.
8
 7. April 1833
11. April 1833 
Ludvig Christian Jensen - Søn af baadebygger S. Jensen. 14. Mnd.
9
29. April 1833 
2. Mai 1833 
Carl Frederik Wentzel - Søn af skomagermester F. Wentzel - 6 dage.
10
30. April 1833 
4. Mai 1833 
Johan Nielsen - Skrædersvend - 23 år. 
11
2. Mai 1833 
7. Mai 1833 
J. D. Colberg - Portraitmaler - swensk - 30 år - Død paa skibet "Christian og Maria" ført af capt. Boeck.
12
15. Mai 1833 
18. Mai 1833 
Carl Frederik Ferlund - Søn af muursvend Ferlund - 10 mnd.- Fri jord.
13
23. Mai 1833 
28. Mai 1833 
Edvard Bartholdus Christopher Holm - Cand. jur. copist i Lands-Ower samt hof- og stadsretten i Kjøbenhavn - 30 år - 
14
28. Mai 1833 
31. Mai 1833 
Edvard Rusch - Søn af malermester Rusch - 8 dage
15
30. Mai 1833 
 1. Juni 1833
Peter Andersen - Søn af wognmand J. Andersen - 2 timer. 
16
4. Juni 1833 
8. Juni 1833 
Peter Hansen - Toldbetjent - 86 år.
17
 7. Juni 1833
12. Juni 1833 
Niels Bendsen Wallin - Muursvend - 58 år. 
18
9. Juni 1833 
12. Juni 1833 
Johan Hans Jørgen Gürtler - Brobetjent - 35 år. 
19
15. Juni 1833 
18. Juni 1833 
Schads Carl Emil Thestrup - Søn af Johanne Marie Nielsen - 5 uger.
20
2. Juli 1833 
5. Juli 1833 
Tertius Blatterkick ?? [ Efternavn kan være fejltydet] Engelsk sømand - 21 år - Død paa Øresunds Hospital.
21
15. Juli 1833 
18. Juli 1833 
Thomas Delks - Amerikansk styrmand - 30 år - Død paa Øresunds Hospital. 
22
21. Juli 1833 
25. Juli 1833 
Hans Frederik Ferdinand Hansen - Contorist - søn af capit. H. N. Hansen. - 23 år.
23
 27. Juli 1833
30. Juli 1833 
Albert Fridthjof Heesch Kirck - Søn af kjøbmand N. P. Kirck - 5 mnd.
24
3. Aug. 1833 
7. Aug. 1833 
John Barnelt ?? [ Eller Barnett] Engelsk sømand - 39 år - Død paa Øresunds Hospital.
25
10. Aug. 1833 
15. Aug. 1833 
Christian Julius Gottliebsen - Søn af færgemand Peter Gottliebsen - 4½ år
26
 17. Aug. 1833
21. Aug. 1833 
Johan Edvard Ferdinand Stonor - Søn af bødkermester Stonor - 5 år
27
25. Aug. 1833 
29. Aug. 1833 
C. Norberg - Contorist - Svensk - 27 år - Død paa Øresunds Hospital. 
28
28. Aug. 1833 
Ikke oplyst 
Niels Larsen - Arbeidsmand - 70 år  - Ønskebegrawet i Tikjøb.
29
4. Sept. 1833 
7. sept. 1833 
Anders Herman Lagerstrøm - Swensk matros - 29 år - Død paa Øresunds Hospital.
30
11. Sept. 1833 
13. Sept. 1833 
Edvard Petersen  - Søn af arbeidsmand Anders Petersen - 14 dage - fri jord
31
12. Sept. 1833 
16. Sept 1833 
Christopher Gülahe ?? [Efternavn utydeligt] Tydsk matros - 23 år - Død paa Øresunds Hospital.
32
15. Sept. 1833 
19. sept. 1833 
Christopher Larsen Bornholm - Færgemand og postfører - 49½ år
33
18. Sept. 1833 
21. Sept. 1833 
Frederik Wilhelm Kock - Søn af skrædermester Kock - 10 dage. 
34
24. Sept. 1833 
27. Sept. 1833 
Jørgen Ludvig Julius Oland - Søn af  skrædersvend Johan Oland - 3½ år
35
23. Sept. 1833 
26. Sept. 1833 
Ole Olsen - Søn af wægter Rasmus Olsen - 10 uger - Fri jord. 
36
5. Oct. 1833 
10. Oct. 1833 
Lars Christensen Kjøbenhavn - Arbeidsmand - 66 år - Fri jord - Et skuffebarn født på Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn. 
37
11. Oct. 1833 
16. Oct. 1833 
Christian Wigand Oland - Søn af skrædersvend Oland. ½ år. 
38
12. Oct. 1833 
18. Oct. 1833 
Christian Madsen - Tjenestekarl, født i Kjøge - søn af sadelmagermester Lars Madsen - 29 år. 
39
 16. Oct. 1833
21. Oct.1833
Alexander Anthon Nielsen - Lieutnant og toldbetjent - 48 år
40
22. Oct. 1833 
28. Oct. 1833 
Ole Møller - Fisker - 50 år - fri jord
41
28. Oct. 1833 
2. Nov. 1833 
William Storm - Engelsk Skibscapitain - 42 år - Død paa Øresunds Hospital.
42
4. Nov. 1833 
9. Nov. 1833 
Hans Peter Hansen - Søn af skipper Niels Hansen - 3, 3/4 år.
43
8. Nov. 1833 
11. Nov. 1833 
Carl Christian Rohden - Contorist. - Hans fader var Lieutn. ved 1. jyske inf. R. og død i Helsingør 1814 - 22 år -  Hængt sig selw. Begrawet med ceremonie efter brew af 9. Nov. 1833.
44
 12. Nov. 1833
16. Nov. 1833 
Hans Peter Ludvig Petersen - Uægte søn af pigen Henriette Petersen. 2 mnd. 
45
 11. Nov. 1833
21. Nov. 1833 
Johan Gabriel Gottliebb Richter, Arbeidsmand, skuffebarn født i Kjøbenhavn 56 år. Hængt sig selw, begrawet med ceremonie efter brew af 17. Nov. Fri jord 
46
 21. Nov. 1833
27. Nov. 1833 
Christian Schow - Contorist - Søn af afdøde lober Schow. - 25 år.
47
22. dec. 1833 
27. dec. 1833 
Jens Petersen - Bødkersvend - 64 år - Fri jord.

Anno 1834


Nr. Dødsdag Begravelsesdag Navne, alder, bestilling og anmærkninger
1
29. Dec. 1833
3. Jan. 1834
Johan Gottlieb Mittelsted - Bødkermester - 36 år.
2
24. Dec. 1833
4. Jan. 1834
Henning Gether - Sadelmager - 38 år - Fri jord - Fundet død, begrawet med ceremonie efter brev af 29. Dec..
3
14. Jan. 1834
18. jan. 1834 Christian Frederik Julius Lundbeck - Søn af skrædermester Poul Lundbeck - 
4 år.
4
20. Jan. 1834
25. Jan 1834
Niels Halvorsen - Rygter, født paa Sk . .kagergaard ?? i Søborg sogn - 60 år
5
22. Jan. 1834 
27. Jan. 1834 
Peter Gottliebsen - Færgemand søn af afdøde færgemand Gottliebsen - 39 år
6
25. Jan. 1834 
31. Jan 1834 
Søren Møller - Brykker og brændevbr., søn af præst Møller paa Mors i Jylland - 77 år.
7
29. Jan. 1834 
3. Febr. 1834 
Peter Christian Stephen - Søn af Bodil Kirstine Petersen - 8 uger -Fri jord.
8
30. Jan. 1843 
4. Febr. 1834 
Mathias Severin Mathiasen - Kjøbmandslærling, søn af snedkermester Mathiasen i Kjøbenhavn. - 17 år - Hængt sig selv, begrawet med ceremonie efter bewis af 2. Febr. 
9a
18. Febr. 1834 
24. Febr. 1834 
Jens Lind - Søn af lods Jørgen Lind - 7 år.
9b
1. Febr. 1834
3. Marts 1834
Nicolas Brown - Kjøbmand, født i Kjøbenhavn, den 6. Oct. 1766. Død i Horsens d. 1. Febr 1834, ført hertil og nedsat i stilhed den 3. Febr. 1834.
10
3. Marts 1834 
5. Marts 1834 
Carl Wilhelm Olsen - Søn af lods Jørgen Olsen - 12 dage. 
11
5. Marts 1834 
10. Marts 1834 
Rasmus Peter Rasmussen - søn af . . . .?? underofficeer H. Rasmussen - 2 år. 
12
9. Marts 1834 
13. Marts 1834 
Henrik Wilhelm Jørgensen - Benedicte Frederiksens søn - 12 år - Fri jord 
13
17. Marts 1834 
21. Marts 1834 
Hermann Willer Mygind - Organist, søn af George Mygind, procurator i Thy, 69 år. [Obs! Organist Myginds far hedder ifølge "Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens" af Cai Mygind: Jørgen Hansen Mygind. Født i Ebeltoft 8/4 1732.]
14
19. Marts 1834 
22. Marts 1834 
Carl Peter Møller - Søn af kjøbmand A. C. Møller -2½ år 
15
19. April 1834 
23. April 1834 
Lars Christian Grubb - Søn af afdøde  slagtermester og brygger An. Grubb. - 
41 år
16
 22. April 1834
26. April 1834 
Hendrik Madsen - Gartner født i Sjælland - 45 år. 
17
30. April 1834 
5. Mai 1834 
Carl Peter Hansen - Søn af Skomagermester Frederik Hansen - 2 dage 
18
14. Mai 1834 
17. Mai 1834 
Peter William Hansen - Tjenestepige Lovise Nielsens søn - 1 år 
19
4. Mai 1834 
9. Mai 1834 
Peter Petersen - Født i Sverige, fattiglem - 71 år - fri jord 
20
14. Mai 1834 
17. Mai 1834 
Mathias Grenroos?? [Rettelser og udtværinger i efternavnet gør det vanskeligt at tyde] Rusisk matros - 45 år. Død paa Øresunds Hospital.
21
31. Mai 1834 
6. Juni 1834 
Lars Brodersen - Bødkermester - 33 år - Fri jord 
22
 18. Juni 1834
21. Juni 1834 
G. A. Scheppers - Matros, Hollandsk - 22 år  - Død paa Øresunds Hospital. 
23
 22. Juni 1834
25. Juni 1825 
Hans Petersen - Færgemand, søn af lods P. Andersen - 46 år 
24
22. juni 1834 
26. Juni 1834 
Edvard  Christian Børgesen -  2 år - søn af Jens Børgesen - [Mellemnavnet meget udtværet og med rettelser, delvis gættet
25
 28. Juni 1834
3. Juli 1834 
Svend Olsen Stady - Færgemand, søn af færgemand Ole Stady - 50 år
26
 13. Jui 1834
17. Juli 1834 
Peter Odense - Født i Fyen - arbeidsmand - 45 år - Fri jord. 
27
23. Juli 1834 
28. Juli 1834 
Peter Hansen -  Søn af kudsk Jens Hansen - 8½ dag
28
22. Juli 1834 
1. Aug. 1834 
Frances Edmonds - Engelsk skibsdreng fra skibet "Fley" af London -9 år - død ombord paa skibet. 
29
10. Aug. 1834 
13. Aug. 1834 
L. F. Astrøm [ Måske 'Åstrøm']- Svensk capitain - skibs - 45 år.
30
21. Aug. 1834 
25. Aug. 1834 
Wolbert Poel - Tydsk styrmand - 23 år -  Død paa Øresunds Hospital. 
31
22. Aug. 1834 
26. Aug. 1834 
Adolph Sophus Seyer - søn af bogholder og lieutn. Seyer - 3 år. 
32
24. Aug. 1834 
27. Aug. 1834 
A. O. Sandelin - Svensk skibcapitain - 44 år - Død paa Øresunds Hospital.
33
27. Aug. 1834 
1. Sep. 1834 
Edvard Julius Christian Børgesen - Søn af færgemand Jens Børgesen - 12 dage
34
30. Aug. 1834 
3. Sep. 1834 
Theodor Jacob Johansen - Søn af skrædermester J. Johansen. - 8 dage. 
35
2. Sept. 1834 
5. Sept. 1834 
Niels Christian Sophus Hammer - Søn af toldbetjent Hammer - 10 mnd. 
36
13. Sept. 1834 
16. Sept. 1834 
Et udøbt drengebarn - Søn af pigen Caroline J. Ove. - 5 dage 
37
29. Sept. 1834 
2. Oct. 1834 
Ole Telafsen - Norsk matros født i Kragerøe - 33 år 
38
9. Oct. 1834 
14. Oct. 1834 
Svend Petersen - Brobetjent, født i Engelholm. - 40 år 
39
3. Oct. 1834 
6. Oct. 1834 
Carl Ludvig S . ons?? Fransk sømand fra skibet "Florent" capt. A. Licornez. - 17 år -  Død paa Øresunds Hospital. 
40
17. Oct. 1834 
20. Oct. 1834 
John Hardy fra skibet Wiitson - capt. Samuel Qvist - 16 år. [Flere utydeligheder gør posten vanskelig at tyde med sikkerhed]
41
3. Nov. 1834 
5. Nov. 1834 
Galle - Tydsk skibscapitain - 80 år -  Død paa Øresunds Hospital. 
42
4. Nov. 1834 
8. Nov. 1834
Johan Diderik Christensen - Lars Christensens enkes søn - 8 år - Fri jord
43
15. Nov. 1834 
18. Nov. 1834 
Andreas Nielsen Bolin - Tømmermester - 74 år 
44
15. Nov. 1834 
19. Nov. 1834 
Lauritz Osted - Arbeidsmand Niels Osteds søn - 5 år - Fri jord
45
23. Nov. 1834 
1. Dec. 1834 
Niels Peter Magnussen - Arbeidsm. Andreas Magnussens søn - 7 mnd.
46
31. Nov. 1834 
4. Dec. 1834 
Mathias Petersen - Steenhugger M. Petersens søn - 5 år.
47
9. Dec. 1834 
15. Dec. 1834 
Jø. . .?? Martin - Amerikansk matros født i Boston - 35 år - Fri jord.
48
 13. Dec. 1834
19. Dec. 1834 
Anders Sivertsen - Færgemand - 75 år.
49
13 Dec. 1834 
17. Dec. 1834 
Torkel Olrik - Søn af assistent Olrik - 15 dage 
50
14. Dec. 1834
19. Dec. 1834
Frederik Glatt - Arbeidsmand - 35 år - Fri Jord.

Anno 1835

Nr
Dødsdag
Begravelsesdag
Navne, alder bestilling  og anmærkninger
1
1. Jan. 1835
5. Jan. 1835
Carl Edvard Bille - søn af skrædersvend And. Jørgen Bille - 2. 1/3 år
2
31. Dec. 1834
7. Jan. 1835
Peter Jensen - Lods, søn af lods Jens Jensen Johnsen - 45 år
3
 2. Jan. 1835
7. Jan. 1835
Marius Carsten Meinertzen - Færgekarl, søn af færgemand Carsten Meinertzen. - 22 år.
4
6. Jan. 1835
9. Jan 1835
Michael Christian Bille - Søn af toldbetj. H. A. Bille. - 16 uger
5
27. Jan. 1835
29. Jan 1835
Jens Christensen - Tjenestekarl født i ??Skifte . . by?? i Holbeks amt - 19 år
6
31. Jan 1835
10. febr. 1835
Peter Petersen - Søn af afdøde brykkerkarl Hans Petersen. - 18½ år - Fundet skudt død og begrawet med ceremonie efter bevis af 8. Febr. 1835.
7
10. Febr. 1835
17. Febr. 1835
Peter Frederik Rolfsted - Sadelmagermester - 34 år.
8
21.Febr. 1835
25. Febr. 1835
Carl Christian Salomonsen - Søn af færgemandsøn And. Salomonsen - 5 mnd.
9
24. Febr. 1835
28. Febr. 1835
Johannes Moe - Inspecteur ved Øresunds Sygehospital - 50 år - Hængt sig - begrawet med ceremoni efter bewis af 27. Febr. 1835. 
10
25. Febr. 1835
3. Marts 1835
Jens Rasmussen - Politibetjent - 39 år. 
11
2. Marts 1835
6. Marts 1835
Harald Stenfeldt - Student, søn af Etatsraad Stenfeldt.- 25 år
12
9. Marts 1835
13. Marts 1835
Andreas Peter Petersen - Søn af tjenestekarl Hans Petersen - 1 år.
13
9. Marts 1835
14. Marts 1835
Jacob Johansen - Skrædermester - født i Nyrup - 29 år.
14
 10 Marts 1835 
14. Marts 1835
Johan Peter Christian Petersen - Petersborg-lods - 65 år.
15
13. Marts 1835
17. Marts 1835
William August Gottliebsen - Søn af førgemandssøn Chr. Gottliebsen - 1½ år.
16
19. Marts 1835
23. Marts 1835
Harald Rudolph Waldemar Kock - Søn af skolelærer Kock - 9. mnd.
17
21. Marts 1835
26. Marts 1835
Carl Frederik Otto - Søn af muursvend Ludvig Lebrecht Otto - 2 år.
18
27. Marts 1835
3. April 1835
Jens Christian Petersen - Søn af jordbruger Ole Petersen. - 8 dage.
19
3. April 1835
9. April 1835
Christian Tobias Almes - Uber-skibs-Chirururg - 74 år. 
20
7. April 1835
13. April 1835
Frederik Ferdinand Esberg - Søn af pigen Ellen Kirs. Palm - 1 år.
21
12. April 1835
18. April 1835
Frederik Svendsen - Søn af bødkersvend J. P. Svendsen - 2½ år.
22
13. April 1835
18. April 1835
Jens Vigo Ulstrup - Søn af garwer Ulstrup - 2 år
23
19. April 1835
24. April 1835
Peter Bendsen Grubb - Bogtrykker - 45 år.
24
20. April 1835
27. April 1835
Ferdinand Flemming Reinhardt - Skovfoged - 68 år.
25
23. April 1835
28. April 1835
Carl Theodor Ferdinand Frøde - Søn af garversvend Frøde - 3. 3/4 år
26
26. April 1835
30. April 1835
Hans Bertram Trojel - Provst og sognepræst ved menigheden. 65 år. - Fik apoplexi i kirken efter at have overhørt 6 confirmander og døde 4 timer efter.
27
25. April 1835
2. mai 1835
Jacob Nielsen - Rendelægger - 38 år
28
29. April 1836
5. Mai 1835
Andreas Tobiasen - Fisker - 54 år.
29
2. Mai 1835
6. Mai 1835
Peter Anthon Madsen - Søn af pigen Johanne Marie Hørling - 14 dage.
30
1. Mai 1835
6. Mai 1835
Peter Sandgreen - Pottemagersvend - 35 år - Fri begravelse.
31
10. Mai 1835
14. Mai 1835
Frederik Christian Mathiesen - Snedkermester Mathiesens søn - 2. 1/12 år
32
17. mai 1835
23. mai 1835
Erik Lundsteen - Dyrlæge og smedemester - 41 år.
33
 30. Maj 1835
5. Juni 1835 
Hans Peter Frederiksen - Færgekarl - søn af færgemand H. Frederiksen - 23 år. 
34
1. Juni 1833 
6. Juni 1835 
Ole Nielsen - Fiskehandler - 57 år [Kan også læses 37
35
3. Juni 1835 
6. Juni 1835 
Johan August Bodin - Spansk consul - 65 år - Catholik, ført til Kjøbenhavn for at jordes der. 
36
26. Juni 1835 
30. Juni 1835 
Christopher August Julius Frøde - Søn af garsvend Frøde - 1½ år 
37
12. Juli 1835 
16. Juli 1835
Gustav Nausch - Skibsdreng paa skibet "Marie Louise" ført af cap. Johan F. Schmidt - 18 år - Død paa Øresunds Hospital. 
38
17. Juli 1835
21. Juli 1835 
Lars Jørgensen - Arbeidsmand - 52 år - Begrawet paa fattigcassens regning. 
39
19. Juli 1835 
24 Juli 1835 
Guldbrand Johannes Kurland - Garvermester - 51 år.
40
20. Juli 1835 
24. Juli 1835 
John Davis - Amerikansk matros fra skibet [navn ulæseligt] fra Boston - 21 år  Død paa Øresunds Hospital.  
41
22. Juli 1835 
27. Juli 1835 
Hans Peter Hiller - Smedesvend - 31 år. 
42
28. Juli 1835 
1. Aug. 1835 
Ole Pedersen Stangberg - Fattiglem - Begrawet paa fattigcassens regning.
43
7. Aug. 1835
10. Aug. 1835 
Carl Jørgensen -  Arbeidsmand - 30 år -Begrawet paa fattigcassens regning.
44
14. Aug. 1835 
17. Aug. 1835 
Johan Christian Schultz - Styrmand paa galeasen "Concordia" af Stralsund. 54 år -  Død paa Øresunds Hospital.  
45
6. sept. 1835 
10. Sept. 1835 
Johan Heinrik Tarnow - Matros fra skibet "Aglaia" af Rostock.- 25 år - Død paa Øresunds Hospital. 
46
10. Sept. 1835 
12. Sept. 1835 
John Greig - Styrmand fra skibet "Juno" af Ar. . .?? Capt. Patterson. -28 år -  Død paa skibet.
47
 16. Sept. 1835
22. Sept. 1835 
Berendt Gottschalck - Kjøbmand - Fødested: Nyekjøbing i Sjælland - 39½ år - Attest for skiftebeviser dat. 18. Sep. 1835
48
 20. Sept. 1835
24. Sept 1835 
Johan Erik Undén - Karethmager - Fødsted: Sverige - 60 år - Att. fra skifter. 21. sept. 1835
49
22. Sept. 1835 
26. Sept. 1835 
Christian Ludvig Peder Andersen - Lovise Nielsens drengebarn - Fødested: Helsingør - 2½ år - Att. fra Skifter. 23. Sept. 1835 - Fri jord. 
50
 24. Sept. 1835
1. Oct. 1835 
Johan Løwstrøm - Tømmersvend - Fødested: Sverige - 63 år - Hængt sig selv, Bewilling fra Amtet for jordpaakastelse, af 27. Sep. 1835. - Att. fra skifter. 30. Sep. 1835 - Fri jord.
51
 26. Sept. 1835
30. Sep. 1835 
C. M. Åhman - Svensk consul - Fødested: Gothenborg - 60 år - Skifteatt. 29. sep. 1835 
52
27. Sept. 1835
2. Oct. 1835 
Anders Thorsen Lund - Færgemand og Dannebrogsmand. Fødested Helsingør.- 74 år - Skifteatt: 28. Sep. 1835 
53
30. Sep. 1835 
3. Oct. 1835 
J. J. Wolther - Skibscaptain fra skibet "Johanne Christine" af Stralsund  - 40 år - Skifteatt . 2. Oct. 1835 - Begrawet fra Øresunds Hospital.
54
8. Oct. 1835
13. Oct. 1835 
Et drengebarn - søn af færgemandsøn Christian Gottliebsen. - 4 timer - blandt fødte.
55
 6. Nov. 1835   11. Nov. 1835 Carl Ludvig Bærentzen - søn af qvarteermester Chr. Bærentzen - Fødested: Helsingør - Skifteatt: 7. Nov. 1835
56
 11. Nov. 1835
14. Nov. 1835 
James Duncan Pedersen - søn af bogholder og lieutn. Pedersen - 11 mnd. - Skifteatt. 13. Nov. 1835.  Fødested: Helsingør.
57
16. Nov. 1835
20. Nov. 1835  Johan Strømberg  - Capitain paa skonnerten "Grøset" af Åbo i Finland - 62 år - Skifteatt. af 19. Nov. 1835. Begrawet fra Øresunds Hospital.
58
22. Nov. 1835
26. Nov. 1835 
Andreas Madsen - Glarmester - Fødested: Helsingør - 49 år -Skifteatt: 23. Nov. 1835. 
59
23. Nov. 1835 
28. Nov. 1835 
Ludvig Lebrecht Otto - Muursvend - Fødested: Stettin - 42 år - Skiftatt: 23. Nov. 1835 - Fri begravelse
60
28. Nov. 1835 
 3. Dec. 1835
Hans Christian Winther - Skriwer - Fødested: Norge - 51 år - Skifteatt. 28. Nov 1835 
61
11. Dec. 1835 
15. Dec. 1835 
Peder Christian Jacobsen - Søn af færgekarl Jac. Jacobsen  - ½ år - Skifteatt: 11. Dec. 1835
62
24. Dec. 1835
28. Dec. 1835
Hans Kragh - Høker - Fødested Helsingør - 30 år - Skifteatt: 25. Dec. 1835