St. Olai sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra 4. Januar 1836 -  til 29. December 1839.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

Nr.
Dødsdato
Bagravelsesdato
Navne alder, bestilling og bemærkninger.
1
4. Jan. 
1836
9. Jan.
Wilhelm Hansen, Muursvend, fødested Tikjøb sogn, 23 år. Skifteatt 4. Jan 1836.
2
3. Jan. 
9. Jan.
Peder Larsen, Tømmersvend, fødested: Kjøbenhavn, 53 år, Skifte: 8. Jan. 1836.
3
16. Jan. 
23. Jan.
Lars Pedersen, Tjenestekarl, Fødested: Sverige, 36 år, Skifte: 22. Jan. 1836.
4
24. Jan.
29. Jan.
Niels Peder Larsen, søn af wægter Lars Nielsen, 3 uger. Skifte: 25. jan. 1836, 
Fri jord.
5
27. Jan.
4. Febr.
Jeremias Møller Secker, Toldbetjent, fødested Jylland, 59½ år, Skifte: 28. Jan.
6
7. Febr.
10. Febr.
Peder Ferdinand Kasthoff, søn af skræddermester Kasthoff, 11 uger. Skifte: 8. Febr. 1836.
7
8. Febr.
11. Febr.
Et dødfødt drengebarn, Forældrene: Fisker Lars Hellesen & kone Bodil Jørgensen. (Mellem fødte.)
8
11. Febr.
17. Febr.
Jacob Kjerulff, Guldsmed, Fødested: Swerige, 46 år, Skifte: 17. Febr 1836. 
9
28. Febr.
5. Marts
Hans Peder Bornholm, Færgekarl, født i Helsingør, 30 år. Skifte: 29. febr. 1836.
10
4. Marts
9. Marts
Hans H. Andersen, Bagersvend, født i Helsingør, 29 år. Skifte: 7. Marts 1836. 
11
 9. Marts
15. Marts 
Julius Wilhelm Borroe,  søn af bødkermester Borroe, 3 uger. Skifte:11. Marts 
12
20. Marts 
28. Marts 
William Lorentz Brandt, søn af kjøbmand Brandt, 6½ mnd. Skifte: 21. Marts 
13
20. April 
22. April 
Et drengebarn, søn af fisker Ole Hellesen, død uden daab, 8 dage (mellem fødte III; 152, no. 25.)
14
24. April 
30. April 
Andreas Daniel Eneroth,  Høker, født i Helsingborg, 45 år. Skifte: 25. April.
15
8. Maj 
11. Maj 
Et udøbt drengebarn, mellem fødte III; 152; No. 20, 4 uger,  (Farver Brunbergs barn)
16
10. Maj 
16. Maj 
Lars Hellesen, Fisker, født i Skotterup, 43 år. Skifte: 10. Maj 1836. 
17
28. Maj 
2. Juni 
Niels Svenningsen,  lods, født i Rungsted, 66 år. Skifte 28. Mai 1836.
18
4. Juni 
6. Juni 
Emil Peder Jørgensen, søn af huusmand Ole Jørgensen paa Byens Owerdrew, 10 mnd. Skifte 4. Juni. 
19
8. Juni 
11. Juni 
Jacob Bergelin, (Swensk) Matros paa skibet "Storfyrsten", fra Stockholm, ført af Capit. Nielsen, 55 år. Skifte: 9. Juni (Begravet fra Øresunds Hospital)
20
22. Juni 
27. Juni 
Christen Christensen Hadsund. Tømrersvend, født i Jylland, 48 år, Skifte: 22. Juni, (Død pludselig) 
21
22. Juni 
27. Juni 
Peder Christian Hansen, Uægte søn af fruentimmeret Ane Cathrine Svendsen, 
7 dage, Skifte: 24. Juni. 
22
 14. Juli
18. Juli
J. F. Lindgreen,  Styrmand paa briggen "Ingria", fødested Sverige, 44 år.
Skifte: 15. juli 1836.
23
 20. Juli
 26. Juli 
Johan Frederik Hansen, Søn af fruentimmeret Johanne Sophie Berg, 5 uger, 
Skifte: 22. Juli.
24
 9. Aug.
 12. Aug.
Frederik Jensen Franck, Fisker, født i Helsingør, 54 år. Skifte: 9. Aug.
25
7. Aug. 
12. Aug. 
Poul Pedersen Gurre,  Færgemand, født i Helsingør, 54 år. Skifte: 8. Aug.
26
17. Aug. 
20. Aug. 
Hans Peder Christian Nielsen, født i Helsingør, søn af skomagersvend Ludvig Nielsen.  17 uger. Skifte: 18. Aug.
27
 22. Aug.
26. Aug. 
Carl Edward Hansen,  Søn af fruentimmeret Johanne Sophie Berg. Født i Helsingør. 2 mnd. Skifte: 22. Aug.
28
27. Aug. 
1. Sep. 
Gottlob Herold, forhen bagermester, født i Helsingør, 74 år, skifte: 29. Aug. 
29
31. Aug. 
2. Sep. 
Carl Ludvig Zegke, fødested: . . . .?? ved Danzig,  Skibsdreng paa Skibet "Wilhelmine Frederikke" fra Danzig. 13 år (Nedfalden fra masten) 
30
30. Aug. 
5. Sep. 
Frederik Wilhelm Hansen, Født i Helsingør, søn af tracteur Hansen, 9 år. 
Skifte: 30. Aug. 
31
 4. Sep.
8. Sep. 
Frederik Ferdinand Clemensen, Født i St. Mariæ sogn, fruentimmeret Cathr. Jensdatters uægte barn. 14 mnd, Skifte: 6. September. 
32
11. Sep. 
14. Sep. 
Johan Conrad Ferdinand Hemmeche, Født i Helsingør, bagerlærling, 18 1/4 år, Skifte: 13. Sept. 
33
14. Sep. 
22. Sep. 
Jens Larsen, forhenværende wægter, født i Sverige, 68 år, Skifte: 19. Sept.
34
20. Sep. 
23. Sep. 
Johannes Pedersen, født i Helsingør, søn af afdøde skomagersvend Pedersen, 5 mnd. Skifte: 22. Sept.
35
26. Sep. 
 29. Sep. 
Francois Maria Dulcher, matros på fransk skib, Født i Frankrig, 21 år. Skifte: 28. Sep. Begravet fra Øresunds Hospital, død ved fald fra Masten.
36
27. Sep. 
3. Oct. 
Georg Møller, Arbeidsmand, Født i Hannover, 61 år. Skifte 28. Sept. 
37
28. Sep. 
3. Oct. 
Johannes Jørgensen, Født i Swerige, Arbeidsmand, 34 år. Skifte: 30. Sept. 
38
 6. Oct.
 Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, Forældrene lods Peder Gertsen og hustru Ane Larsen. 
(Se fødte)
39
 7. Nov.
14. Nov. 
Peder Mathiasen, Født i Helsingør, Færgemand, 63 år. Skifte: 7. Nov.
40
9. Nov. 
15. Nov. 
Jacob Frederik Wilhelm Edwin Hjort,  Søn af søekrigscommissair Hjorth, født i Kjøbenhavn, 11½ år. Skifte: 11. Nov.
41
12. Nov. 
16. Nov. 
Johan Joachim Ohland, Skrædermester, Fødested Tydskland, 35 år.
Skifte: 12. Nov. 
42
23. Nov. 
29. Nov. 
Hans Christian Geert. [Muligvis er det forkortet af 'Geertsen'?] født i Sjælland, arbeidsmand, 26 år. Skifte: 23. Nov.
43
1. Dec. 
 7. Dec.
Johannes Nielsen, lods, født i Helsingør,  55 år. Skifte: 2. Dec.
44
6. Dec. 
12. Dec. 
Peder Madsen, Arbeidsmand, født i Sjælland, 58 år. Skifte. 7. Dec.
45
7. Dec. 
13. Dec. 
Bennoit Allemand, Fødested: Sardinien, gjæstgiver, 77 år. Skifte: 10. Dec.
46
16. Dec. 
21. Dec. 
Levy Powers, Matros paa skibet "Molo" capit. Winson fra Boston, 25 år. 
Skifte: 19. Dec. (Nordamerikaner)
47
 19. Dec.
23. Dec. 
William Freeman, Matros paa skibet "Molo" capit. Winson fra Boston, (Nordamerikaner) 26 år, Skifte: 21. Dec. 
48
12. Sept. 
16. Sept. 
Peder Olsen, Tømmersvend, Fødested: Sjælland, 36 år. 

Anno 1837


Nr.
Dødsdag
Bagravelsesdag
Navn, alder, bestillng og anmærkninger.
1
4. Jan
9. Jan.
Et dødfødt drengebarn, (er blandt fødte III; 161; No. 1.)
2
 5. Jan.
10. jan. 
John Bernhard Schrøder, født i Helsingør, handelsbetjent, 22 år, skifteatt. 5. Jan.
3
6. Jan. 
11. Jan 
Peder Esbjørn May, født i Helsingør, færgekarl, 27 år, skifteatt: 6. Jan.
4
11. Jan. 
16. Jan. 
Christian Lemke, født i Kjøbenhavn, skrædersvend, 22 år, skifteatt. 13. Jan. 
5
 14. Jan.
20. Jan. 
Ernst Hartmann, født i Helsingør, slagtermester, 68 år, skifteatt. 20. Jan. 
 6
 4. Feb.
 11. Feb.
Daniel Wilhelm Hannemann, Fødested: Preussen, skomagermester, 66 1/4 år skifteatt: 10. Febr. 
 7
8. Feb. 
13. Feb. 
James Bates, Amerikansk sømand af skibet "Molo" capt. Winson af Boston. 
Fødested: Boston. 22 år, skifteatt: 9. Febr. 
 8
19. Feb. 
25. Feb. 
Christian Frederik Eckart, fødested: Lund i Sverige, Kjøbmand, 66½ år, 
skifteatt: 20. Febr. 
 9
 22. Feb.
24. Feb. 
Et dødfødt drengebarn, Se fødeprotokol III; 162; 10. 
 10
 2? Feb.
2. Marts 
Edward Andreas Bech, Født i Roeskilde, Contorist, 21 år, Skifteatt. 25. Febr. 
[Måske er dødsdato den 24. Februar]
 11
12. Marts 
17. Marts 
Hans Nielsen, forhenværende arbeidsmand, almisselem, født i Sjælland, 70 år, 
skifteatt: 16. Marts.
 12
 17. Marts
22. Marts 
Christian Emanuel Nielsen, Fødested: Helsingør, slagtermester, 47 år, 
skifteatt: 19. Marts.
 13
20. Marts 
25. Marts 
Et udøbt drengebarn, Fødested: Helsingør, Fader: Tømmersvend Lars Olsen, 5 uger, Se fødeprotokol III; page 162; No. 7. 
 14
22. Marts 
29. Marts 
Carl Christian Nielsen, Fødested: Helsingør, søn af Regine Lund, 
17½ år, skifteatt. 23. Marts.
 15
23. Marts 
30. Marts 
Johan Peder Pedersen, Født i Kalundborg,  . . .mand ?? og expeditionslooper ved Øresunds Toldkammer. 60 år, skifteatt: 28. Marts [En del gnidret skrift, kan være fejllæst]
 16
 23. Marts
29. Marts 
Johan Gottfried Wæver, Stolemagermester, født i Kjøbenhavn, 54 år, 
skifteatt: 26. Marts. 
 17
 2. Apr.
10. Apr. 
Jens Christian Heller, Født paa Amager, smedemester, 75 år, skifteatt: 4. April. 
 18
 9. Apr.
15. Apr. 
Frederik Christian Tegner, Fødested: Kjøbenhavn. Tømmermester, 67 år, 
skifteatt: 12. April.
 19
17. Apr. 
20. Apr. 
Frederik Wilhelm Ramm, Fødested: Helsingør, søn af grønthandler Ramm, 14. mnd. skifteatt: 18. April. 
 20
21. Apr. 
 27. Apr.
Jens Alberg, Fødested: Helsingør, Tømmersvend, 34 år, skifteatt: 25. April. 
 21
25. Apr. 
1. Marts 
Carl Gustav Frederik Johansen, fruentimmeret J. H. Wolters uægte fødte søn,
1 3/4 år. Skifteatt: 25. April.
 22
7. Maj 
10. Maj 
Christopher Pancow, Fødested: Barth, tydsk matros paa skibet "Ceres" 32 år.
Skifteatt. 9. Maj. 
 23
 13. Maj
18. Maj 
R. Steel, Skibscapitain paa skibet "Vine" fra Goole ved Hull. 29 år. 
Hængt sig selv ombord.
 24
19. Maj 
22. Maj 
Niels Fruerlund, Fødested Randers, Raadstuebetjent, 69 år, skifteatt: 16. Maj 
 25
24. Maj 
29. Maj 
Magnus Lundgreen. Fødested: Lund i Sverige, wærtshuusholder, 82 år, 
skifteatt: 25. Maj.
 26
 30. Maj
5. Juni 
Andreas Johnsen, Fødested: Helsingør, søn af smedmester Johnsen, 6½ år.
Skifteatt: 31. Maj 
 27
 2. Juni
6. Juni 
Peder Frederik Suhlberg, tydsk skibscaptain, tødested: Stralsund, 57 år. 
Skifteatt: 5. Juni, død paa reisen fra M . . . .?? [Måske 'Memel']
 28
 9. Juni
12. Juni 
Et dødfødt drengebarn, (Se fødeprotokollen III; 165; No. 27. 
Skifteatt. dateret den 10. Juni. 
 29
 8. Juni
12. Juni 
Johan Westman. Swensk matros paa skibet "Frithiof" fra H. . . .øsand?? 30 år. 
 30
19. Juni 
23. Juni 
Frederik Larsen Holm. Født i Helsingør,  søn af fisker Carl Holm, 19 år, 
skifteatt. 19. Juni.
 31
5. Juli 
10. Juli 
Ernst Ferdinand Hansen, Født i Helsingør, søn af pigen Inger Hansen, 
1½ år, skifteatt. 6. Juli.
 32
 8. Juli
13. Juli
Jørgen Christian Lind, lods, fødested: Helsingør, 57 år, skifteatt: [ikke oplyst]
 33
 10. Juli
15. Juli 
Poul Pedersen, arbeidsmand, fødested: Holmene i Tikøb sogn, 32 år, skifteatt: 12. Juli.
 34
 16. Juli
20. Juli 
Hans Dedekam, fødested: Arendahl i Norge, handelslærling, søn af skibsfører Dedekam, 17 år, skifteatt: 19. Juli.
 35
 22. Juli
26. Juli 
Carl Wilhelm Sick, fødested: Helsingør,  søn af skomagermester Sick,11 uger, 
skifteatt: 22. Juli.
 36
 22. Juli
26. Juli 
Carl Gustav Seeblom, Svensk sømand på skibet "Carl Robert" Capit: Syk fra Stockholm, 39 år, skifteatt: 24. Juli.
 37
24. Juli 
28. Juli 
Peder Jensen, Født i Helsingør, uægte søn af fruentimmeret Wilhelmine Johansdatter, 
6 år. Skifteatt: 26. Juli.
 38
 30. Juli
3. August 
Erik Niska,  capitain paa det finske skib "Tragen" fra Ullaborg. 30 år. 
 39
5. Aug. 
9. Aug. 
Engel Christiansen, Lods, fødested: Willingebæk, 70 år, Skifteatt: 6. Aug. 
 40
9. Aug. 
14. ug. 
F. Cutty, Fødested: Sunderland, skibscaptajn paa briggen "Fame" af London.
Skifteatt: 13. Aug. 
 41
 20. Aug. 
24. Aug. 
Peder Øhnsen Friis, contoirbetient, 41 år, Skifteatt: 20. Aug. H.R. No. 46, men . . .?? i November 1813 udslettet af rullen.
 42
 26. Aug.
29. Aug. 
Lars Cornelius Larsen, Norsk matros paa et skib fra  Bergen, 38 år, Skifteatt: 28. Aug. (Falden owerbord)
 43
 27. Aug.
30. Aug. 
M. Løtmann - - , styrmand paa skib af Finland ført af capit. Thurmann, 44 år, 
Skifteatt: 30. Aug.
 44
 1. Sept.
4. Sept. 
Johan Ludvig Andersen, Fødsted  Helsingør, søn af pigen Ane Lovise Johansen Holløse, 9 dage, skifteatt: 1. Sept. 
 45
7. Sept. 
12. Sep. 
Johan Christian Flies, Fødested Helsingør. Lieutenant og Kjøbmand, 44 år.
Skifteatt: 6. Sept.
 46
7. Sept 
13. Sept. 
Hans Jørgen With (Hansen) fødested: Døstrup, lods, 55 år, skifteatt: 9. Sept.
 47
18. Sept. 
21. Sept. 
Julius Wilhelm Borroe, født i Helsingør, søn af bødkermester Borroe,10 dage, skifteatt: 18. Sept.
 48
 24. Sept.
25. Sept. 
Et dødfødt drengebarn, (Se fødeprotokol III; pag.. 168; no. 43.)
 49
27 Sept. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, (Se fødeprotokol III; pag 169, No. 44.)
 50
 27. Sept.
3. Oct. 
Peder Christian Braunbehrns,  murermester og brandmajor, fødested: Helsingør, 
75 år, skifteatt: 27. Sept.
 51
6. Oct. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, Se fødeprotokollen III; 169; No. 46.
 52
6. Nov. 
11. Nov. 
Anders Sørensen, fødested: Helsingør, snedkersvend, 40 år, skifteatt: 9. Nov.
 53
18. Nov. 
24. Nov. 
Christian Hansen, fiskehandler, forhen lods, født i Helsingør, 57 år, skifteatt: 18. Nov.
 54
20. Nov. 
Ulæseligt 
Anders Wedberg, Fødested: Swerige,  forhen bogholder, 59 år, skifteatt: 21. Nov.
 55
7. Dec. 
 12. Dec.
Carl Pedersen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand P. Pedersen, 10 dage,
skifteatt: 8. Dec.
 56
 10. Dec.
15. Dec. 
Andreas Edward Ferdinand Wennerlin, født i Helsingør, søn af skrædermester Wennerlin, 17½ år, skifteatt: 11. Dec.
 57
19. Dec. 
 [Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, Se fødeprotokollen III; 171; No. 57.
 58
og
59
 
 
Hans Hendrik Permin, contorist, 32 år gammel, og
Magnus Olsen Stady, 50 aar gammel, forlod Helsingør i en aaben baad for at tage paa jagt den 30. November, og formodes at være druknet. Begge født i Helsingør.

Anno 1838


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navn, alder, beskæftigelse og anmærkninger.
1
10. Jan.
13. Jan.
Edward Wictor A. Gurther, født i Helsingør, søn af skrædermester Gurther, 
10 mnd.skifteatt: 11. Jan.
2
 25. Jan.
1. febr. 
Johan Joseph Strauch, Skorstensfeier mester, Fødested: Schweid . . . tz?? 61 år, Skifteatt: 26. Jan. [Fødested uforståeligt, måske Schweitz]
3
 10. Febr.
16. Febr. 
Christian Frederik Møller, Handelsbetjent, 24½ år, skifteatt: 12. Febr. 
4
17. Febr. 
 [Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, Se Fødselsprotokollen: III; 173; No. 7. 
5
 17. Febr.
22. Febr. 
Carl Alfred Rasmussen, født i Helsingør, søn af skomagermester Rasmussen, 
6 uger, skifteatt: 20. Febr. 
6
17. Febr. 
22. Febr. 
Harald Rudolph Larsen, født i Helsingør, pigen Kirstine Elisabeth Riisbergs uægte barn, 3 uger skifteatt: 20. Febr.
7
21. Febr. 
26. Febr. 
Lars Peder Hellesen, født i Helsingør, søn af skipper Ole Hellesen, 20 uger, skifteatt: 21. Febr. 
8
 3. Marts
9. Marts 
Johan Louis Lund Frederiksen, født i Helsingør, søn af færgemand H. Frederiksen
9 3/4 år skifteatt: 3. Marts.
 9
 3. Marts
9. Marts 
Frederik Wilhelm Berg, født i Kjøge, Etatsraad og kammerer ved Øresunds Told,  Ridder af dannebrog og Styrmand, 84 år, skifteatt: 8. Marts.
 10
5. Marts 
10. Marts 
Frederik Christian Kjerbo, født i Helsingør, søn af møller Kjerbo, 9 år, skifteatt: 6. Marts. 
 11
9. Marts 
15. Marts 
Diderik Christian Dan, fødested: Odense, constit. inspecteur ved Øresunds Hospital, 46½ år, skifteatt: 13. Marts.
 12
29. Marts 
2. April 
Carl Heinsmann, født i Helsingør, fruentimmeret Inger Kirstine Heinsmann's uægte barn, 2½ år. skifteatt: 29. Marts. 
 13
29. Marts 
2. April 
Carl Christian George Winther, født i Helsingør, muursvend Winthers barn, 1 år, skifteatt: 29. Marts 
 14
 1. April
7. April 
Peder Andersen,  født i Helsingør, almisselem, 46 år, skifteatt: 4. April.
 15
 9. April
11. April 
Jørgen Ludvig August Nielsen, født i Helsingør,  søn af lods Anders Nielsen, 
3½ mnd. skifteatt: 10. April.
 16
13. April 
18. April 
Carl Wilhelmsen, født i Helsingør, søn af færgemand P. C. Wilhelmsen, 14 dage, skifteatt: 17. April.
 17
27. April 
5. Maj 
Rasmus Clausen Haubølle,  fødested: Langeland, arbeidsmand, 48 år, 
skifteatt: 5. Maj.
 18
 4. Maj
10. Maj 
Thor Rasmussen, (Piptonhuus) fødested: Svendborg amt,  tjenestekarl, 30 år, Skifteatt: 5. Maj.
 19
 5. Maj
10. Maj 
Frederik Reiersen Lund, søn af brygger Børge Lund, 5 år og 7 måneder, skifteatt: 6. Maj, - Knust af en nedrullende ølfustage.
 20
 16. Maj
21. Maj 
Bartholomæus Philip Schreiber, født i Slangerup, handelsbetjent, 46 år, 
skifteatt: 18. Maj. 
 21
 22. Maj
28. Maj 
Johan Magnus Wichman, født i Sverige, arbeidsmand, 62 år, skifteatt: 22. Maj.
 22
5. Juni 
9. Juni 
Harald Lauritz Nielsen Larsen født i Helsingør, søn af fisker Bendt Larsen, 13 år, skifteatt: 7. Juni. [ En del roderi i navneindskrivningen; rækkefølgen kan være tolket forkert
 23
 5. Juni
9. Juni 
Rasmus Olsen, født i Sjælland i byen Husum, 24 år, skomagersvend, 
skifteatt. 6. Juni. 
 24
4. Juni 
11. Juni 
Svend Pedersen, født i Sjælland, arbeidsmand, 60 år, Sk.att. 11. Juni
 25
15. Juni 
19. Juni 
Christian Andersen, født i Helsingør, søn af fruentimmeret Ane Marie Christensen, 
1 dag, skifteatt: 
 26
 14. Juni
18. Juni 
Peder Bertelsen, arbeidsmand, født i Helsingør, 32 år, sk. att. 15. Juni.
 27
 19. Juni
 22. Juni
Lars Peter Erlandsen, født i Helsingør,  lods, 52 år, skifteatt: 19. Juni.
 28
21. Juni 
25. Juni 
Frederik Christian Bidsted, født i Sjælland, arbeidsmand, 45 år, Sk.att. 22. Juni.
 29
25. Juni 
29. Juni 
Peder Thogstrøm,   fødested Helsingør,   el.  Landskrone, skomagersvend, 32 år, 
Skifteatt: 26. Juni, druknet ved badning.
 30
 7. Juli
11. Juli 
Frantz Ludvig Theodor From,  fødested Helsingør,  søn af afdøde underofficeer From, 8 år, skifteatt: 7. Juli.
 31
9. Juli 
11. Juli 
Niels Jørgensen, Fødested: Maaløv by, arbejdsmand, 62 år, skifteatt: 9. Juli.
 32
 20. Juli
25. Juli 
Abraham Thompson, skibsdreng paa briggen "Samuel & Sara" hjemmehørende i Newcastle, 14 år.
 33
26. Juli 
30. Juli 
Erik Andersen, svensk matros fra briggen "Norden" af Stokholm, captain Florin, 46 år, skifteatt: 26. Juli.
 34
2. Aug.
6. Aug. 
Peder Hansen,   fødested Helsingør,  søn af fruentimmeret Regine Vovat, 8 uger,
skifteatt: 6. August.
 35
4. Aug. 
7. Aug. 
Peder Torsten Songe, fødested:  Østerrisør i Norge. [Fødested gnidret, kan være forkert] matros paa det norske skib "Prima", capit. Elliger, 32 år, skifteatt: 4. August.
 36
15. Aug. 
20. Aug. 
Frederik Frederiksen,  fødested: Helsingør,  færgemand, 54 år, skifteatt: 15. August.
 37
10. Sept. 
15. Sept. 
Ambrode Nothingham, engelsk skibscapitain, død paa hjemrejsen fra Petersborg til England, 37 år, skifteatt: 15. August.
 38
24. Sep.
27. Sep.
John Athcins, [Efternavn gnidret, kan være forkert] matros ombord paa det engelske skib "William" fra Campeltown, [Bynavn gnidret, kan være forkert] 45 år,
skifteatt: 24. Sept.
 39
 4. Oct. 
 6. Oct. 
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen III; 179; 43.
 40
14. Oct. 
20. Oct. 
Karsten Hansen Feddersen, fødested: Dahler ved Tøndern, candidatus theologiæ, søn af snedker Fedder N. Feddersen, 29 år,  skifteatt. 15. Oct.
 41
9. Oct. 
10. Oct. 
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen III; 180; No. 44.
 42
18. Oct. 
24. Oct. 
Ludvig C. Nedersen, fødested Kjøbenhavn, forhenværende toldbetjent, 60 år, skifteatt: 18. October.
 43
 13. Nov.
[Ej oplyst
 Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen III; 181; 49.
 44
13. Nov. 
19. Nov. 
Johan Gottlob Steinig, født i Tydskland, skræddersvend, 42 år, 
skifteatt: 14. November.
 45
 17. Nov.
21. Nov. 
Christoffer Kraeft, født i Rostock, tydsk matros kommende fra Riga med capit. Mundt, 25 år, skifteatt: 17. November, (begravet fra hospitalet)
 46
20. Nov. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen III; 181; 53.
 47
18. Nov. 
[Ej oplyst
Et dødfødt uægte drengebarn, se fødeprotokollen III; 182; 54.
 48
23. Nov. 
30. Nov. 
Søren Madsen Rasmussen,  fødested: Helsingør, søn af forrige brobetjent Mads Rasmussen, 5½ år, skifteatt: 24. Nov.
 49
6. Dec. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen III; 182; No. 55.
 50 A
 15. Dec.
22. Dec. 
Jonas Berg, skomagermester, 75 år,  fødested: Helsingør, skifteatt. dateret 15. Dec.
50 B
4. Dec.
12. Dec.
Jens Christensen, fra pag. 132, no. 42, . . . .??  [ en del svært tilgængelig skrift, der slutter:  . . . . 'er anført']
 51
 20. Dec.
24. Dec. 
Frederik Wilhelm Berg Holm,  fødested: Helsingør, søn af assistent Holm, 9 mnd, skifteatt: 21. December.
 52
24. Dec. 
28. Dec. 
Hans Christian Tausen, søn af skibsclarerer Tausen, 3½ mnd. skifteatt: 24. Dec. 
 53
54
55
56
[Ej oplyst]
[Ej oplyst]
[Ej oplyst]
[Ej oplyst]
[Ej oplyst]
[Ej oplyst]
[Ej oplyst]
[Ej oplyst]
Reservelods, gift mand, Lars Olsen Larsen 27 år, søn af fisker Hans Larsen
Ungkarl Hendrik Hansen Larsen, 25 år, søn af fisker Hans Larsen
Ungkarl Carl Peder Lind, 18 år, søn af lods Jørgen Christian Lind
Ungkarl Hans Frederik Hansen, 15 år, søn af lods Frederik Hansen, 
Alle født i Helsingør.
Disse 4 forlod Helsingør i en baad den 30. October 1838, og ere formodentlig druknede paa rheden hvor baaden blew funden.

Anno 1839.


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navn, alder beskæftigelse og anmærkninger.
1
30. Dec. 1838
4. Jan. 1839
Jacob Christoffer Schultz, født i Mecklenborg Schwerin, 69 år, 
2
7. Jan.
11. Jan.
Jens David Kjøller, fødested: Bornholm i Nexø, matros paa dampbåden "Wilhelmine" 32 år, druknet i havnen ved orkanen den 7. Januar.
3
4. Febr.
9. Febr.
Lauritz Bache, fødested: Helsingør, søn af arbeidsmand O. Backe, 8 dage.
4
5. Febr.
12. Febr.
Johan Peder Frøde,  fødested: Helsingør, forhen wærtshuusholder, 50 år.
5
17. Febr.
22. Febr.
Andrew Thompson, Engelsk sømand pa skibet "Elise" capit. Johnston fra Kirkaldy, 18 år, død ombord.
6
11. Marts
20. Marts
Julius Lundbeck,  fødested: Helsingør, søn af skrædder Lundbeck 1/4 år.
7
4. April
5. April
Dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen, III; 188; No.23.
8
8. April
12. April
Carl Christian Jørgensen, fødested: Helsingør, søn af arbeidsmand Jørgen Jørgensen, 14 år, død af stivkrampe efter at en finger paa venstre haand var bleven knust.
9
10. April
16. April
Svend Bendtsen Walin, fødested: Sverige, muursvend, 82 år, død ved et fald fra en stige.
??
??
??
[ Her er indskrevet 2 kvinder, sandsynligt ved en fejl. En del af teksten er uforståelig, men der henvises til pag. 134 no. 10 og 11.]
10
23. April
27. April
Jens Christian Thune, enkemand, født i Kjøbenhavn, forhen owergarwer i Kjøbenhavn, 69 år.
11
23. April
29. April
Anders Andersen, født i Kjøbenhavn, arbeidsmand, 38 år.
12
3. Maj
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, Se fødeprotokol, III; 189; No. 32.
13
4. Maj
8. Maj
Jens NielsenValsølille,  fødested: Helsingør, gangkarl paa sygehuset, 22 år.
14
7. Maj
11. Maj
Aage Andersen, født i Sjælland, arbeidsmand, 44 år,
15
26. Maj
30. Maj
Thomas Steel,  fødested: England, styrmand paa det engelske skib "Mary-Ann", 38 år,
16
29. Maj
31. Maj
Lauritz Anton Eriksen,  fødested: Helsingør, wærtshuusholder Søborgs søn, 
[3 eller 4 måneder gammel, vanskeligt at læse]   III; 206; no 24.
17
30. Maj
3. Juni
Christian Borroe,  fødested: Helsingør, tømrersvend, 42 år, 
18
3. Juni
6. Juni
André Henderson, fødested: Stockholm, matros pa briggen "Mercury" af Dundé, 28 år.
19
6. Juni
10. Juni
Niels Peder Pedersen, fødested: Frederiksberg, handelslærling, 18 år.
20
6. Juni
10. Juni
Peder Edward Pedersen,  fødested: Helsingør, Nyerup, søn af arbeidsmand Peder Sørensen, 15 uger.
21
19. Juni
24. Juni
Lars Johansen Rosted, fødested: Kongsberg i Norge, skræddersvend, 49 år.
22
25. Juni
28. Juni
Hans Nielsen, wandmester [??] født i byen Riisberg, 43 år.
23
23. Juni
28. Juni
Niels Jacobsen Wigh, brolægger, 44 år. 
24
1. Juli
5. Juli
Christian Olsen, født i Tikjøb sogn, skomagersvend, 51 år.
25
5. Juli
11. Juli
James Chaiggs, født i East Bolden i Holland, engelsk sømand, død ombord, 22 år.
26
10. Juli
16. Juli
Carl Storm, født i Sverige, skibscapitain, førende skonnerten "Ceres" af Finland, 
38 år.
27
20. Juli
26. juli
Hermann Frederik Boeck, født i Uleaborg i Finland, sømand paa skibet
"Helene Sophie" af Uleaborg, 17 år.
28
23. Juli
27. Juli
Frederik Hansen, født i Tyberg ved Ringsted, skomagermester, 46 år.
29
22. Juli
26. Juli
Benjamin Schauer, arbeidsmand, født i Helsing. . . ?? [ endelsen uforståelig
45 år.
30
23. Juli
27. Juli
Claus Dahlgreen, født i Sverige, skrædermester, 70 år.
31
23. Juli
27. Juli
Martin Christian Wilhelm Tegner,  fødested: Helsingør, søn af lieutenant J. Tegner paa   B. . .gaard?? [ Måske 'Bistrupgaard'] 1 1/4 år. 
32
27. Juli
31. Juli
Christen Christensen, født i Sjælland, arbeidsmand, 38 år.
33
1. Aug.
3. Aug.
Peder Samson, født i Sverige, sømand ombord paa skibet "Mides" af Dundee, 
34 år
34
29 Juli
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen No. 49 for K39.
35
12. Aug.
14. Aug.
Johan Carl Meyer, hjemmehørende i Wismar, sømand paa skibet "Alexander af Wismar", 18 år.
36
 23. Aug.
27. Aug. 
William Pots, engelsk matros paa skibet "William & Ann" fra Berwich i England, 60 år, 
37 
1. Sept. 
4. Sept. 
Jens Hansen, Arbeidsmand, født i Nyrup, Sjælland, 45 år. 
38 
5. Sept 
9. Sept. 
Peder Algreen, tjenende,  fødested: Helsingør, 24 år.
39 
16. Sept. 
19. Sept. 
José Escobar,  fødested: Panama, sømand, [ I paranteser noget om hvad landsmand, men svært at tyde] 15 år.
40 
20. Sept. 
24. Sept. 
Andreas Bærentzen,  fødested: Helsingør, lods. 
41 
 16. Sep.
21. Sept. 
Hans Peder Pedersen, (Holmgaard)  fødested: Helsingør, søn af fisker Mogens Pedersen (Holmgaard) 10 år.
42 
4. Oct. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1839, No. 55.
43 
6. Oct. 
9. Oct. 
Et udøbt drengebarn, søn af færgemand William Kempel, 1 dag. 
44 
11. Oct. 
16. Oct. 
William Chandler, født i Boston, Amerikansk sømand, 26 år.
45 
19. Oct 
24. Oct. 
Jochum Schmidt, fødested: Mechlenburg Schwerin, brændeviinsbrænder, 75 år. 
46 
21. Nov. 
27. Nov. 
Carl Nielsen,  fødested: Helsingør, Skipper, 39 år. 
47 
 !!
 !!
[ Post nr. 47 er ikke anvendt  i Hovedbogen.
 48
15. Nov. 
[ Ej oplyst
 Et dødfødt drengebarn, (se fødeprotokollen 1839 nr. 70)
49 
30. Nov. 
5. Dec. 
Anders Berentzen,  fødested: Helsingør,  lods, 85 år.
50 
4. Dec. 
12. Dec. 
Lars Hansen,  fødested: Helsingør, muursvend, 64 år.
51 
6. Dec. 
11. Dec. 
Carl Frederik Nielsen,  fødested: Helsingør, søn af skomagersvend C. Nielsen, 11 dage.
52 
10. Dec. 
16. Dec. 
Carl Frederik Winther, snedkersvend,  Fødested: Dobberne, 57 år.
53 
17. Dec. 
21. Dec. 
William Skelton, Bugalsk sømand, 22 år. [ Måske der menes 'bulgarsk' ]
 54
24. Dec. 
28. Dec. 
William Frank,  fødested: Helsingør, Brobetjent Frank's søn, 1 dag.
55 
29. Dec.
4. Januar 1840
i Kjøbenhavn 
Charles Ferral, particuliér, født i Sct. Croix, 62 år, catholsk.