St. Olai sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra 1. Januar 1840 -  til 15. Dec. 1843.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

Anno 1840

Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato
Navne, alder, bestilling og anmærkninger.
1
1. Jan.
6. Jan.
Jens Ludvig Theilgaard, født i Helsingør, søn af wandmester Theilgaard, 26 år.
2
2. Jan.
8. Jan.
Lars Andersen Kollerød, født i Kollerød, wærtshuusholder, 53 år.
3
7. Jan.
14. Jan.
Bent Wedin, født i Sverige, snedkermester, 59 år.
4
12. Jan.
18. Jan.
Andreas Christian Nielsen,   født i Helsingør, søn af skomagersvend Ludvig Nielsen, 17 uger.
5
4. Jan.
(blew liget fundet)
14. Jan.
Ludvig Nielsen (Skjærød) født i Skjærød by, tjenestekarl, 54 år, hængt sig selv.
6
17. Jan.
23. Jan.
Niels Randropp, født paa Amager, Brygger, 59 år.
7
23. Jan.
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 140 No. 5.
8
21. Jan.
25. Jan.
Henning Peder Lund, Tømmersvend, (fra Kjøbenhavn) 52 år.
9
   
[Posten overstreget]
10
9. Febr.
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1840 No. 9.
11
18. Febr.
24. febr.
Jacob Pedersen Holmegaard, født i Hornbæk, fisker, 68 år.
12
28. Febr.
4. Marts
Peder A. Rosenvinge Christoffersen, født i Randers (Nyborg) 
styrmand, 34 år Kjøbenhavns H.R. No. 4119 54 P.
13
29. Febr.
5. Marts
Ole Andersen, Ungkarl,  født i Helsingør, skrædersvend, [ Alder udtværet, dog anes det at det begynder med 2]
14
28. Febr.
5. Marts
Ole Nielsen Stade,  født i Helsingør, færgemandssøn, 29 år.
15
8. Marts
11. Marts
Carl Jacob Beck, søn af ugift fruentimmer Fredrikke Olsen, 10 uger.
16
13. Marts
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen mandkjøn 1840 no. 14.
17
21. Marts
26. Marts
Wilhelm Spies, fødested: Jylland, cancelliraad, byskriver i Helsingør, 69½ år.
18
26. Marts
2. Apr.
Hans Mathias Fabritius, fødested: Paa Ærø ved Marstal, wærtshuusholder, 
62 år.
19
4. Apr.
7. Apr.
Niels Jørgensen, fødested: i Maarum, tjenestekarl, [Alder ulæselig, meget gnidret skrift]
20
6. Apr.
13. Apr.
Peder Pedersen,  født i Helsingør, søn af arbejdsmand Mogens Pedersen, 
3 1/4 år.
21
12. Apr.
15. Apr.
Peder Schow,  født i Helsingør, bødkersvend, 39 år.
22
21. Apr.
27. Apr.
Peder Hansen Lynge, født i Sjælland, (Lynge) Arbejdsmand, 52 år.
23
 1. Maj
5. Maj 
William Iddon af Newcastle, engelsk sømand, 23 år.
24
2. Maj 
6. Maj 
Ole Johansen, norsk sømand fra Hol . . . ?? 19 år. [dele af teksten ulæselig.]
25
 11. Maj
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollenmandkjøn, 1840 no. 36.
26
19. Maj
23. Maj 
Jørgen Nielsen, født i Waldby, wognmandskarl, 37 år.
27
 2. Juni
5. Juni 
Johannes P. Olsen. Norsk styrmand paa det  norske brigskib "Sophie" 35 år.
28
 4. Juni
9. Juni
Charles Antony Eskildsen Bram, (Hjemmedøbt) søn af seilmagermester Bram, 2 dage.
29
5. Juni 
9. Juni 
Carl Waldemar Falius, uægte søn af fruentimmeret Ellan Ryberg (Bisted) 
14 mnd.
30
6. Juni 
11. Juni 
Johannes August Wyrtz, født i Kjøbenhavn, toldbetjent, 45 år.
31
15. Juni 
19. Juni 
Edward Theodor Andersen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Andersen, 10 år.
32
14. Juni 
18. Juni 
Jacob Hall, født i Selem, amerikansk sømand ombord paa skibet "Selane". 
21 år.
33
13. Juni 
19. Juni 
Niels Knudsen,  født i Sandborg, forhen litzenbroder, 32 år.
34
17. Juni 
20. Juni 
Wilhelm Dreyer, tydsk sømand ombord paa skibet "Christine" fra Barth, 19 år.
35
5. Juli 
[Ej oplyst ]
 Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen fødte 1840 No. 47.
36
a.
26. Juli 
30. Juli 
Frederik Waldemar Johnsen, uægte søn af fruentimmeret Christiane Nielsine Johnsen, ½ år.
37
15. Aug.
18. Aug. 
Niels Olsen, svensk matros paa skibet  "Sophia" (capt. Almgreen) født i Sverige, 22 år.
38
 29. Aug.
4. Sept. 
Jens Andersen Høybye,  født i Frederiksborg, handskemagermester, 77 år.
39
22. Sept 
28. Sept. 
Carl Suhr,  født i Helsingør, malermester, 38 år.
40
27. Sept. 
30. Sept. 
Ungkarl Søren Andersen, født i Tikjøb sogn, (Roeskilde) mursvend, 67 år.
41
27. Sept. 
2. oct. 
Hendrik Simonsen, født i Willingebæk, færgemand, 74 år.
42
3. Oct. 
9. Oct. 
Christian Nicolai Weis, født i Kjøbenhavn, skrædermester, 32 år.
36
b.
 1. Aug.
6. Aug. 
Carl Frederik Hallberg,  født i Helsingør, uægte søn af pigen Sara Cathrine Hallberg, 11 uger, vide p. 143 Nr. 30.
43
4. Oct.
8. Oct.
Anders Bakke Møller,  født i Helsingør, pigen Thrine Møllers hjemmedøbte barn, 1 måned.
44
 11. Oct.
14. Oct. 
Claus Boediger, styrmand fra Pappenburg, 52 år.
45
13. Oct. 
 1-? Oct.
Bendix Wulf, født i Kjøbenhavn, handelsbetjent, 27 år. [Dato klattet, måske den 19.]
46
 17. Nov.
23. Nov. 
Jacob Daniel Jacobi, født i Kjøbenhavn, procurator, 44 år, Af den mosaiske troesbekiendelse, begravet hos ifølge Kgl. bewilling,  dat. 19. November 1840.
47
29. Nov. 
3. Dec. 
Jens Truelsen, født i Sverige, (Landskrone) bryggerkarl, 65 år.
48
 21. Nov.
2. Dec. 
George Herman Carl Mazar de la Garde, tvilling, postmester og cancelliraad Mazar de la Garde's barn, 8 måneder. [ Tvilling til post 49]
49
 26. Nov.
2. Dec. 
Julius Emil Henry Mazar de la Garde, tvilling, postmester og cancelliraad Mazar de la Garde's barn, 8 måneder. [ Tvilling til post 48]
50
 1. Dec.
5. Dec. 
Malcolm Villany, engelsk sømand af briggen "Kincadineschire" i Aberdean, 
21 år.
51
5. Dec. 
8. dec. 
- -rl Heinrich Gottfried Hintyche, [De første bogstaver i navnet er væk i en klat, måske 'Carl'] fra Pilau, Preusisk sømand, død ombord, 17½ år.
52
9. Dec. 
12. Dec. 
Frederik Hendriksen, født i Finland, sømand paa et russisk skib, 33 år.
53
13. Dec 
16. Dec. 
Gustaff Wickmann, født i Wasa i Finland,  russisk sømand, 19 år.
54
15. Dec. 
22. Dec. 
Peder Joachim Møller, født i Helsingør, Grønthandler, 47 år.
U/ nr.
18. Nov
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1840 - mandkjøn, sidste nr.

Anno 1841.


Nr.
Dødsdato
Begravelsesdato.
Navne, alder bestalling og beskæftigelse.
1
5. Jan.
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1841 no. 1
2
 3. Jan.
7. Jan. 
Samuel Millington, engelsk sømand, 37 år.
3
28. Jan. 
2. Febr. 
Hans Heinrich Lindhart, kjøbmand, født i Kjøbenhavn, 52 år.
4
3. Jan. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1841, Nr. 11.
5
1. Mar.
5. Mar.
Niels Frederik Hansen Holm, født i Odense, oekonom ved sygehuset. 53 år.
6
 7. Mar.
13. Mar.
Niels Pedersen, fra Sorø, (Slaglille) tjenestedreng, 16 år, begravet i stilhed uden jordpaakastelse. Har hængt sig.
7
25. Mar.
30. Mar.
Louis Emil Weisback, født i Helsingør, søn af afdøde skrædermester Weisback, 
11 mnd.
8
 12. Apr.
16. Apr.
Ludvig Johannes August Badin, født i Helsingør, forhenværende Spansk consul, i Stetin, 50 år. - Catolik.
9
12. Apr. 
 17. Apr.
Jacob Petersen, født i Fyen, marketender, 40 år, 
10
15. Apr. 
19. Apr.
Niels Andersen, født i Søborg, arbeidsmand, 42 år.
11
21. Apr. 
26. Apr. 
Carl August, født paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn af moderen , tjenestepige Charlotte Aurelia Hedenskov her i Staden, 2 år.
12
7. Apr. 
 [Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokol Nr 30, Aar 1841.
13
5. Maj 
11. Maj 
Josias Didriksen, født i Helsingør, søn af kobbersmedmester Didriksen, 4 mnd.
14 
18. Maj 
22. Maj 
Johan Edward Frøde, søn af høker Frøde, 10. maaneder.
15 
2. Maj 
24. Maj 
Hans Joachim Diriks, fra Zingst ved Barth i Preusen, skibscaptain paa briggen "Johanne Sophie", 36 år, druknede ved skibets kuldsejling uden for Hatten.
[En del gnidret skrift, dele af teksten kan være fejltydet]
16 
21. Mai 
26. Mai
 Johan Lauritz Spies, født i Helsingør, søn af kobbersmedmester Spies, 7 år.
17
7. Juni 
10. Juni 
Ole Hellesen, født i Skotterup, fisker, 36 år.
18
 7. Juli
12. Juli 
Carl Wilhelm Theodor de Linde, født i Helsingør,  søn af kgl. bogholder
M. C. de Linde, ½ år.
 19
18. Juli 
24. Juli 
Jens Andersen, født i Sverige, arbeidsmand, 64 år.
20
20. Juli 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1841 Nr. 50.
21
24. Juli 
30. Juli 
Ole Lauritz Larsen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Hans Larsen, 9 uger.
22
 8. Aug.
13. Aug. 
Isaac Frederik Petersen,  født i Helsingør, snedkermester, 36 år.
23 
15. Aug. 
20. Aug. 
Niels Eriksen, født [??] jordbruger paa byens Owerdrev, 39 år.
24 
21. Aug. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1841 - No. 56, mandkjønnet.
25 
25. Aug 
28. Aug. 
Johan Sjøgreen, født i byen Wasa, rusisk sømand paa skibet "Wan . . ".?? kapitain Barcke, 36 år.
26 
 27. Aug.
31. Aug. 
Emil Peter Jørgensen, født i Helsingør, søn af jordbruger Ole Jørgensen paa byens Owerdrew, 9 uger.
27
31. Aug. 
4. Sep. 
Jens Pedersen, født i . . . [?? måske 'Seersløv'.] tjenestekarl, 58 år.
28
 6. Sep.
13. Sep. 
Peder Andersen, født i Helsingør,  færgemand, 71 år.
29
7. Sep. 
13. Sep. 
Lars Jørgensen, født i Helsingør, færgekarl, 35 aar, hængt sig selv, begravet uden jordpaakastelse.
30 
15. Sep. 
20. Sep. 
Lars Buck Friis, født i Helsingør, færgemand, 70 år.
31
16. Sep. 
21. Sep. 
Anders Christensen Snøde, født . . . [??] tjenestekarl ved ?? 28 år. [Fødested ikke noteret, måske i Snøde]
32 
15. Sep. 
21. Sep. 
Thomas Gløerfeldt,  født i Helsingør,  lieutenant & skibsclarerer, 65 år.
33 
20. Sep. 
25. Sep. 
Hans Christian Mikkelsen,  søn af fragtmand H. Mikkelsen, ½ år.
34 
22. Sep. 
27. Sep. 
Hendrik Erik Magnusen, født i Holstrand ?? [utydeligt],  Lods, 58 år.
 35
22. sep. 
27. Sep. 
Carl Kyhle, født i Frederiksstad, norsk sømand, paa skibet "Areon", 20 år.
36 
1. Oct. 
6. Oct. 
Daniel Frederik Giesmann, født i Helsingør, skræddersvend, 33 år.
37
4. Oct. 
8. Oct. 
Geuchien Heinrick Saps, født i Holland, Hollandsk skibscapitain paa skibet "Heilina"
31 år.
38
13. Oct. 
16. Oct. 
Daniel Peter Jørgensen, født i Helsingør, fruentimmeret Ane Maria Christensens uægte barn, 4 mnd.
39
 12. Oct.
15. Oct. 
Frederik Wille, født i Swinemunde, preusisk sømand, 29 år.
40
13. Oct.
18. Oct. 
Christian Nissen Sommersted, født i Helsingør, brændewiinsbrænder, 35½ år.
41
13. Oct. 
18. Oct. 
Navnet vides ikke, sømand paa det russiske skib "Previsca" fra Christiansstad, ført af capit. Wiethstrøm,  ?? år. [En del gnidret skrift; kan være fejltydet] død ombord.
42
14. oct.
19. Oct. 
Johan Klein, født i Mechlenburg,  tydsk sømand, paa galeasen "Anna Cathrina" capit. Bradhering, 19 år. Død ombord.
43
26. Oct.
30. Oct. 
Lars Pedersen, født i Skæwinge sogn,  wægter, 60 år.
44 
    [Posten eksisterer ikke!]
45
26. Oct. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1841, No. 71 mandkjøn.
46
4. Nov.
7. Nov.
Ludvig Ewald Larsen, (Hjemmedøbt) født i Helsingør, søn af lods Niels Larsen, 
17 dage, død før daabens bekræftelse i kirken.
47
 9. Nov.
15. Nov.
Jens Christian Lind. Skibsfører færgemand og dannebrogsmand. Født i Hornbæk. 65 år. III 236, No. 63. E.R. 50/35. [ Interesserede bør læse "Kaperkaptajn Jens Lind, Manden bag myten" Biografi over Jens Christian Lind - den navnkundige helt fra krigen mod England 1807-14. mænd]
48
20. Nov.
24. Nov.
Adolph Jordan, født i Stockholm, svensk sømand, 44 år.
49
13. Dec.
17. Dec.
Hans Bertram Trojel Holm, født i Helsingør, søn af skibsclarerer L. Holm, 6½ år.
50
14. Dec.
17. Dec.
Robert Gleig, Indfødt englænder, engelsk skibscapitain paa skibet "Robert", 28 år, 
51
16. Dec.
22. Dec.
Peder Pedersen, født i Sverige, fisker, 53 år.
52
28. Dec.
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, Se fødeprotokollen1841 Nr. 82 af mandkjøn.

Anno 1842


Nr.
Dødsdag
Begravelsesdag
Navne, alder beskæftigelse og anmærkninger.
1
7. Jan.
14. jan.
Lars Andersen, født i Store-Lyngby, arbeidsmand, 67 år
2
 26. Jan.
31. Jan. 
Anders Olsen Bagge, pensioneret lods, Dannebrogsmand, født i Rungsted, 59 år.
3
 1. Febr
5. Febr. 
Frederik Carl Ludvig Bornholm, født i Helsingør, søn af færgemand Bornholm, 
1,3/4 år.
4
28. Febr. 
4. Marts 
Christian Frederik Heilig, [I Ft. 1840 set stavet Heilich] født i Helsingør, snedker Heiligs hjemmedøbte søn, 6 uger.
5
5. Marts 
8. Marts 
Peter Christian Benjamin Hansen, søn af Rud Rasmus Hansen, 4 mnd. 
6
9. Marts 
11. Marts 
Jeppe Hansen, født i Rønne, bornholmsk matros paa skibet "Cecilie", 24 år. 
Død ombord ved et fald fra masten.
7
13. Marts 
16. Marts 
Peter Christian Møller, født i Helsingør, søn af brændewiinsbrænder Møller, 
1½ år. 
8
12. Marts 
17. Marts 
Peter Hultmann, født i Sverige,Viltsjøe sogn, Hultaborg by, snedkermester, 63 år. 
9
27. Marts 
31. Marts 
Niels Edmund Alfred Svendsen, født i Helsingør, søn af grønthandler Svendsen, 
½ år.
10
28. Marts 
1. April
Johan Lohman Svendsen, født i Sletten, fisker, 44 år. 
11
28. Marts 
1. April 
Martin Bertram Børgesen, (hjemmedøbt) født i Helsingør, søn af lods Børgesen, 
7 uger 
12
 27. Marts
31. Marts 
Søren Nielsen, født i Nærum, almisselem, 74 år. 
13
12. April 
 15. April
Johannes Waldemar Iversen, født i Helsingør, søn af kjøbmand Iversen,
4 maaneder. 
14 
25. April 
27. April
Thomas Johnston, engelsk sømand fra Aberdeen, 24 år. 
15 
27.April 
2. Mai 
Niels Peter Nielsen, født i Helsingør, søn af almisselem Anders Nielsen, ½ år. 
16 
29. April 
4. Mai 
Thor Reiersen Lund, født i Helsingør, møller, 56 år. 
17 
6. Mai 
11. Mai 
Johan Gottlieb Wulff, født i Colberg, preusisk  sømand paa skibet "Die Perle". 
26 år.
18 
7. Mai 
13. Mai 
Frank Peter Møller, født i Helsingør, handelscontorist, 35 år.
19 
14. Mai 
 18. Mai
William Harald Backe, søn af lods Backe, født i Helsingør, - 7, 3/4 år gammel. 
20 
17. Mai 
23. Mai 
Peder Jensen, født i (Helsingør) Bloustrød, stedsøn  af jordbruger Lars Jørgensen paa Owerdrewet, 17 år. 
21 
17. Mai 
24. Mai 
Hans Jørgen Beckmann,  født i Apenrade, forhenværende skibs-proviantforwalter, 
73 år.
22 
24. Mai 
28. Mai 
Andreas Rasmussen,  født i Helsingør, søn af brændewiinsbrænder Rasmussen, 1½ år 
23 
2. Juni
4. Juni 
Just Harald Bornholm,  født i Helsingør,  søn af færgemand H. L. Bornholm, 6 år. 
24 
31. Mai 
4. Juni 
Et udøbt drengebarn, moder: Ugift fruentimmer Ane Sophie Schmidt, -  nogle timer. 
 25
18. Juni 
21. Juni 
John Ritchie, engelsk skibscaptain paa briggen "Caledonia af Dundee" 48 år. 
26 
24. Juni 
29. Juni 
Frederik Christian Stæhling,  født i Helsingør, bagermester, 36 år, død paa Frederiks hospital i Kjøbenhavn, 
27 
20. Juni 
28. Juni 
Peder Jensen Nejlinge, født paa Saunte Owerdrew, arbeidsmand, 48 år,
selv aflivet sig. 
28
4. Juli 
6. Juli 
James Cowell, født i Liverpool, engelsk lods, 66 år. Indbragt død paa hospitalet.
29 
19. Juli 
22. Juli 
Knud Olsen, født i Arendal - norsk sømand, 17 år. Død ombord paa skibet "Frithjoff" - capit. Nyland af Sunderwall.
30 
20. Juli 
23. Juli 
Johan Hendrik Hansen,  født i Helsingør,  søn af glarmester Hansen,  3 uger.
31 
28. Juli 
2. Aug. 
Et udøbt drengebarn, søn af arbeidsmand Lars Christiansen, 6 uger. 
32 
6. Aug. 
10. Aug. 
Hartmann Pedersen, født i Frederikssund, slagter, 30 år. 
33 
25. Aug. 
25. Aug 
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen 1842 - no. 52. 
34 
2. Sep. 
6. Sep. 
Johan Peter Bentzen,  (hjemmedøbt)  født i Helsingør,  fruentimmeret Frederikke Caroline Bentzens uægte barn, 10 uger.
35 
9. Sep. 
12. sep.
Otto Emil Kirck, født i Helsingør,  søn af skibsclarerer N. O. Kirck, 7 år. 
36 
17. Sep. 
20. Sep. 
Gerhard Abel, hannoveransk sømand, født i Emden, 23 år.
37 
16. Sep. 
21. Sep. 
Johan Theodor Hansen,  født i Kbh,  søn af afdøde høker H. Hansen i Kjøbenhavn, (hos snedkermester Johnsen her) 8 år. 
38 
23. sep. 
28. Sep. 
Diderik Halberg, født paa Hellebæk, muursvend, 34 år. 
39 
2. Oct. 
6. Oct. 
Frantz Christoff Edward Zinzow, styrmand ombord paa skibet "Maria af Swinemünde" [ kaptajnens navn ulæseligt] 24 år, død ombord.
 40
 3. Oct.
6. Oct. 
Adolph Østermann, født i gl. Carlebye, skibscapitain paa skibet "Wiborg" af Finland, 30 år. Død paa Øresunds Hospital.
 41
4. Oct. 
7. Oct. 
Robert Bartlett, engelsk sømand ombord paa skibet "Canton" af Hull. 38 år. 
Død ombord.
42
2. Oct. 
8. Oct. 
Jacob Pouli Pedersen, født i Kjøbenhavn, politibetjent, 55 år.
43
9. Oct. 
14. Oct. 
Johan Ekstrand, født i Sverige, forhen blikkenslagermester, 82 år. 
44 
15. Oct. 
20. Oct. 
Niels Heinrich Schreiber,  født i Helsingør, søn af tømmerhandler Schreiber, 
7 måneder.
45 
18. Oct. 
21. Oct. 
Lars Jørgensen (Tinghuus), født i Maarum, arbeidsmand, 45 år. 
46 
 27. Oct.
 31. Oct.
F. W. Lövstrøm, født i Stockholm, svensk sømand, 20 år, begravet fra Øresunds Hospital. 
 47
 29. Oct.
2. Nov. 
Peter Petersen, født i Helsingør, kjøbmand, 42 år. 
 48
Fundet druknet
28. Oct. 
 2. Nov.
Christian Wilson, født på Kronborg Ladegaard, arbeidsmand, 46 år. 
49
9. Nov. 
12. Nov. 
Andreas Andersen,  født i Helsingør, fyrbøder paa dampskibet "Wilhelmine" 29 år.
50
10. Nov. 
16. Nov. 
Johan Christian Røpper,  født i Helsingør, slagtersvend, 42 år. 
51 
25. Nov.
28. Nov. 
George Hutton, født i Skotland, engelsk sømand, 34 år, begravet fra Øresunds Hospital. Druknet i havnen.
52
6. Dec. 
12. Dec. 
Christian Nielsen, født i Slagelse, skomagersvend, 43 år, 
53 
12. Dec. 
15. Dec. 
Poul Jacobsen Hammer, født i Helsingør,  57 år, tilhus hos sin familie. 
[Gnidret - svært læseligt
54 
12. Dec. 
19. Dec. 
Anders Nielsen Strøe,  født i Helsingør, lods, 45 år. 
55 
14. Dec. 
17. Dec. 
Joseph Frost, født i London, engelsk sømand, 45 år. 
56 
14. Dec. 
20. Dec. 
Boas Larsen Schmidt, født i Usserød, brændewiinsbrænder, 72 år.
57 
16. Dec.
20. Dec. 
Andreas Gilchrist, født i Montrose, engelsk sømand, 49 år. 
58 
20. Dec. 
24. Dec. 
Herman Johannes Meyer, født i Helsingør,  møller og bogholder. 48 år. 

Anno 1843

Nr.
Dødsdagen
Begravelsesdagen
Navne, alder, beskæftigelse og anmærkninger.
1
31. Dec.
1842
6. Jan. 
1843
Michael Salomon Beiersdorff, født i Preusen, forhen skrædermester i Kjøbenhavn, 80år.
2
9. Jan.
13. Jan.
Christian Jespersen, født paa Hellebæk, handelslærling, 17 år.
3
20. Jan.
26. Jan.
Andreas Elling Ellingsen, født i Kbh. toldbetjent, 52 år.
4
21. Marts
25. Marts
Wilhelm Hartwig, fødested angivet Ulkermünde, 17 år, preusisk sømand, indlagt fra skibet "Frederik Wilhelm" capit. Wultz.
5
5. April
[Ej oplyst]
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokollen Nr. 27 - 1843.
6
8. April
11. April
Rasmus Mads Jensen, født i Helsingør, (hjemmedøbt) søn af pigen Karen Marie Rasmussen, 1/4 år
7
9. April
12. April
Johan P. Meyer, hannoveransk sømand, død ombord paa skibet "Frederik den Tredie" af Embden, ført af capit. Remmersen, 54 år, begrawet fra Øresunds Hospital.
8
 10. pril
15. April
O. D. Lindfors, russisk skibscapitain paa skibet "Gustava" af Helsingfors, druknet paa rheden, 24 år, begravet fra Øresunds Hospital. 
9
16. April
19. April
Hans Rasmussen, fisker paa Anholt, født paa Anholt, 37 år, begravet fra Øresunds hospital. 
10
 24. April
28. April 
Johan Lammert Kuper, hannoveransk sømand ombord paa kuffen "Clara" af 
Papenberg ført af capit. Wittrock, 28 år, begravet fra Øresunds hospital. 
11
 2. Mai
5. Mai 
Jacob Atte, preusisk sømand paa skibet "Fortuna" af Barth, capit. Vorbrodt, 
30 år. 
12
3. Mai 
8. Mai 
Otto Nielsen, født i Helsingør, søn af jordbruger J. Nielsen, 4 år.
13
 10. Maj
13. Maj 
Tellef Danielsen, fra Arendal, norsk sømand ombord paa briggen "Pelikanen" ført af capit. Andersen., 63 år, død ombord, begravet fra Øresunds Hospital. 
14
14. Mai 
19. Mai 
Frederik Casper Ludvig Brinck, født i Fyen, søn af pastor Brinck i Fyen, 24 år, død paa Øresunds Hospital. 
15
14. Mai 
19. Mai 
Lars Ibsen,  født i Helsingør, muurlærling,19 år. 
16
15. Mai 
19. Mai 
Johan Frederik Ferdinand Staudt, (hjemmedøbt)  født i Helsingør, søn af styrmand J. P. Staudt, 8 dage. 
17
14. Mai 
18. Mai
Lauritz August Larsen,  født i Helsingør, søn af lods H. P. Larsen, 9 maaneder 
18
24. Mai 
29. Mai 
Johan Daniel Jacobsen, født i Kjøbenhavn, agent, 58½ år, 
19
24. Mai 
29. Mai 
Johan Stephensen, født i Sletting sogn i Jylland, procurator, 62 år, død paa Øresunds Hospital. 
20
25. Mai 
30. Mai 
Lauritz Eriksen (Søborg),  født i Helsingør, søn af værtshuusholder Anders Eriksen (Søborg) 9 uger. 
21
26. Mai 
1. Juni 
Peder Wismer, født i Søllerød sogn, maskinmester paa dampskibet "Wilhelmine" 
24 år
22
4. Juni 
8. Juni 
Christian Tønder, født i Kragerøe i Norge, owerkrigscommisair og ejer af Damgaarden ved Helsingør, 45 år, døde paa Øresunds Hospital. 
23
5. Juni 
10. Juni 
Frederik Carl (Ahlefeldt),  født i Helsingør, uægte barn af fruentimmeret Christiane Amalie Svendsen. 14 maaneder. 
24
18. Juni 
 22. Juni
Søren Pedersen, født i Borreby ved Warde, tjenestekarl, 33 år.
25
24. Juni 
29. Juni 
Andreas Nyborg, født i Sverige, wærtshuusholder, 73 år. 
26
24. Juni 
30. Juni 
Frederich Marcus Grimm, født i Cappele, lods, boede i Cappele i Holsten, 
57 år. 
27
1. Juli 
5. Juli 
Svend Svendsen, født i Ørby i Græsted sogn, wognmandskarl, 21 år. 
28
5. Juli 
10. Juli 
Johan Frederik Christoff Schiøtze, født i Neu-Strelitz, Skrædersvend, 48 år. 
29
3. Juli 
8. Juli 
Peder Rasmussen, født paa Gilleleie, tjenestekarl, 23 år. 
30
7. Juli 
11. Juli 
Peter Christian Madsen,  født i Helsingør, søn af snedkersvend Madsen, 3 år. 
31
26. Juli 
31. Juli 
Hans Jacob Andresen,  født i Helsingør, major og reebslagermester, 53 år. 
32
27. Juli 
31. Juli 
Lars Christoffersen Møller, født i Ordrup, brændewiinsbrænder, 61 år. 
33
4. Aug. 
10. Aug. 
Peter Scytte Holst, født i Tved sogn i Jylland, skræddermester, 70 år, taget sig selv af dage i vildelse. 
34
11. Aug. 
14. Aug. 
Johan Peter Børgesen,  født i Helsingør, søn af lods I. P. Børgesen, 4½ år.
35
10. Aug. 
14. Aug. 
Joseph Pentzer, født ??. italiensk matros, 22 år, begravet paa fattigkassens bekostning. [Efternavnet vanskeligt at tyde, kan være forkert]
36
Fundet druknet
15. August
19. August 
Niels Peter Møller, født i Jylland (efter sigende) Procurator, 67 år. Bewilling til jordpaakastelse dat. 17. Aug. 1843. 
37
18. Aug.
 21. Aug.
Ludvig Hendrik Gulstad,  født i Helsingør, søn af skibsclarerer A. Gulstad, 
5 maaneder.
38
 16. Aug.
21. Aug. 
Peter Petersen, født i Fyen, arbejsmand, forhen slagter, 44 år.
39
1? Aug. 
22. Aug, 
Carl Ludvig Holm, født i Kjøbenhavn, fisker, 56år. 
40
30. Aug. 
[Ej oplyst
Et dødfødt drengebarn, se fødeprotokol,1843, mandkjøn.
41
4. Sep. 
9. Sep. 
Johan Nicolai Andersen, født i Helsingør, 40 år
controlleur wed Øresunds Toldkammer.
42
7. Sep. 
9. Sep. 
Anders Nielsen Birch, født i Kjerteminde, arbeidsmand, 59 år. 
43
 16. Sep.
21. Sep. 
Peder Grave, født i Skaane, havnefoged, 58 år. 
44
18. Sep. 
23. Sep. 
Lauritz Struck Bang Windekilde, født i Helsingør, søn af institutbestyrer, Windekilde, 4 maaneder.
45
22. Sep. 
25. Sep. 
Gerhard Edmund Kock, født i Helsingør, søn af klokker og skolelærer Kock. 
8 maaneder.
46
26. Sep. 
30. Sep. 
Jens Nielsen, født i Ramløse, jordbruger, 44 aar. 
47
25. Sep. 
30. Sep. 
Niels Erik Wiid, født i Kjøbenhavn, kammager,  44 år. [bestillingen utydelig, delvis gættet]
48
28. Sep. 
2. Oct. 
Carl Ferdinand Linnel, født paa Ladegaarden, søn af gartner N. Linnel.8 år.
49
27. Sep. 
2. Oct. 
Julius Bendix Poulsen, født i Helsingør, søn af skomagermester Poulsen, 5 år. 
50
20. Sep. 
30. Sep. 
Anton Anders Christoffer Dahl, født i Helsingør, søn af garwersvend Dahl, 4 år. 
51
28. Sep. 
2. Oct. 
Peter Carlsen, født i Sverige, arbeidsmand, 61 år. 
52
6. Oct. 
10. Oct. 
Fritz Emil Rusch, født i Helsingør, søn af malermester Rusch, 4 - 3/4 år. 
53
6. Oct. 
10. Oct. 
Wilhelm B. Emder, født i A . . ?? - Hannoveransk sømand, 20 år. 
54
11. Oct. 
16. Oct. 
Anders Nielsen Johansen, født paa Landlyst i tikjøb sogn, [ Fødested utydeligt - delvis gættet] søn af wægter Niels Johansen,  5 aar
55
17. Oct. 
20. Oct. 
Ole Nielsen Johansen, født i Tikjøb sogn, søn af wægter Niels Johansen, 3 aar.
56
22. Oct. 
25. Oct. 
William Gray, født i Sunderland, engelsk skibscapitain, 36 aar. 
57
25. Oct. 
1. Nov. 
Jens Andersen Lund, født paa Frederiksberg, muurmester, 55 aar, havde selv aflivet sig. 
58
31. oct. 
3. Nov. 
James Hasfick, fra Newcastle, engelsk sømand ombord paa skibet 
"Lord Brougham"  - capit. Peacock, 31 aar. 
59
 1. Nov.
4. Nov. 
Otto Albert Kirck, født i Helsingør, søn af skibsclarerer N. P. Kirck, 1 aar. 
60
 4. Nov. fundet 
druknet og
ilanddrevet
 6. Nov.
Tjerk B. Donema af Schiermonkog, Hollandsk matros, 27 aar.
[dele af teksten utydelig, delvis gættet]
61
 14. Nov.
19. Nov. 
Johan Hendrik Schmidt, født i Helsingør, arbeidsmand, 42 år.
62
15. Nov. 
20. Nov. 
John Conolly, engelsk sømand fra Newcastle, 21 år. 
63
21. Nov. 
25. Nov. 
Carl Adolph Rasmussen, født i Helsingør, søn af tracteur Rasmussen, 
6 maaneder.
64
25. Nov. 
30. Nov. 
George Elder, engelsk sømand fra Ban . . . .?? England, 43 aar.
65
30. Nov. 
4. Dec. 
Carl Edward Petersen, født paa Helsingør Owerdrev, søn af arbeidsmand Peter Petersen, 4½aar.
66
27. Nov. 
4. Dec. 
Hans Peter Frederiksen, født paa Amager, arbeidsmand, 29 aar.
67
3. Dec. 
8. Dec. 
Niels Hartmann Nielsen, født i Helsingør, slagterlærling, 22 aar.
68
8. Dec. 
12. Dec. 
Theodor Hansen, født i Helsingør, efter opgivende søn af en skuespiller Hansen i Bergen i Norge. 9 aar. 
69
11. Dec. 
16. Dec. 
Thorwald Olof Nielsen, født i Helsingør,  søn af fyrbøder Nielsen, ½ aar.
70
13. Dec. 
 18. Dec.
Peter Christian Kircheiner, født i Helsingør, søn af contorist C. Kircheiner,
3½ aar.
71
15. Dec. 
19. Dec. 
Lars A. Øhlund fra Luleland? svensk sømand, 24 år.