St. Olai sogn, Helsingør:

Døde mandkjøn fra 4. Januar 1852 -  til 28. December 1855.

Tilbage til Helsingør

Listen kan indeholde taste- og tydefejl, så kontrollér venligst i kilden på arkivet.
Meddelelser om korrektioner modtages med taknemmelighed.
'v: 2att.'  = vist 2 attester, meget sandsynligt dødsattest og skifteattest er anført ved så godt som alle poster, derfor ikke skrevet her, med mindre der er forevist andet.
Apoplexi = blodprop.
Krampeslag: = Epilesi
Pyæmi = farlig blodforgiftning med materieansamlinger rundt i legemet.
Vattersot skyldes nedsat hjertefunktion, hvor hjertet ikke er i stand til pumpe hele blodmængden rundt i kroppen. Dette medfører, at blodet samler sig i blodkarrene og langsomt siver ud i det omgivende væv. Det er kendetegnende for personer med vattersot, at hjertet slår hurtigt, uregelmæssigt og uden kraft.

[Mine kommentarer er i skarpe paranteser.]

Anno 1852


Nr.
Dødsdagen.
Begravelsesdagen.
Navne og tilnavne, stand, håndtering og opholdssted.
1
4. Jan.
12. Jan.
Poul Nielsen, født i Sverrig, forhenværende jordbruger paa Helsingørs Owerdrew, gift, 54 år. Brystbetændelse.
2
16. Jan.
22. Jan.
Søren Jensen, født i Helsingør, baadebygger i Helsingør, enkemand, 55 år. Brystbetændelse.
3
19. Jan.
24. Jan.
Ignas Joseph Kock, født: Dudenstadt i Hannover, barbeersvend fra Kjøbenhavn, 29 år. Apoplexi.
4
 30. Jan.
 6. Febr.
Peter Nielsen Degn, født i Magstrup ved Haderslev, bladudgiver i Helsingør, ugift, 45 år. Apoplexi.
5
16. Febr. 
21. Febr. 
Hans Petersen, født i Helsingør, muursvend i Helsingør, ugift, 33 år. Død af følgerne af et fald. 
6
20. Febr. 
26. Febr. 
Anders Madsen, født i Sverrig, indsidder paa Helsingørs Owerdrew, 63 år. 
[Dødsårsag ikke nævnt]
7
4. Marts 
10. Marts 
Peter Allerup, født i Tikjøb sogn, malermester i Helsingør, gift, 56 år. Brysttæring.
8
 12. Marts
 13. Marts
Oluf Sunder, født i Gefle, svensk sømand af skibet "Iris"; capit. B. I. Grass af Gefle, 24 år. Kopper. 
9
10. Marts 
16. Marts
Ernst Christian Walterstorff, født paa Christianslund i  Vester Egede sogn i Sjælland, kæmmerer ved Øresunds Toldkammer kamme . . .?? [gnidret] 58 år, Død af kræft.
10
16. Marts 
 20. Marts
Arthur mac. Donald, født i Glasgow, engelsk sømand af skibet "Oscar" capitain Wulff af Stockholm. 45 år. Apoplexi. 
11
Marts. 
30. Marts 
Ove Elling Gallschiøt, født [ikke nævnt] forhenværende kjbmd. i Helsingør, død i Herløw sogn, [Alder ikke nævnt] Nedsat i Helsingørs kirkegaard efter skrivelse fra Pst. Gallschiøt. Jordpaakastelse har fundet sted i Herløw. [herefter noget ulæseligt] 7. Juni 1838.
12
30. Marts 
 5. April
Sophus Emil Nielsen, født i Helsingør, søn af slagtermester J. P. Nielsen i Helsingør, 1 år.
13
19. April 
26. April. 
Anders Petersen, født i Ellerup i Fyen, kjelderkarl i Helsingør, gift, 60 år. Ne. . . feber ?? [utydeligt og gnidret]
14
25. April 
30. April 
Michael Martin, født Damariscotta i Amerika, amerikansk sømand, af skibet "Austrian" - Cpt. S. Bailand - Borland - Hidsig feber. [En del gnidret og uforståelig tekst i posten! Således staves der 'Danniscotta']
15
 27. April
1. Mai. 
Johan Frederik Wentzel, født i Svølviga ??  i Norge. Skomagermester i Helsingør, gift, 68 år. Asthma.
16
4. Mai 
8. Mai. 
Carl Christian Olsen, født i Helsingør, søn af pigen Marie Hansen, ibid. 
5 måneder. Krampe. 
17
7. Mai 
12. Mai 
Carl Julius Otto, født i Søllerød, forhenværende papirfabrikant i Helsingør, 
45 år. Watersot. 
18
23. April 
13. Mai 
William Anders Mearns, født i Montrose i Skotland, engelsk skibscapitain førende skibet "Jane" af Montrose, ugift, 28 år, Ubekjendt [dødsårsag
19
12. Mai 
15. Mai 
William st. John, født i Moniton i England, sømand død ombord paa skibet "Odessa". Capitain Temperling af London, ugift, 29 år. Brystsyge. 
20
17. Mai 
22. Mai 
Jacob Christensen, født i Kjøbenhavn, almisselem i Helsingør, 58 år. Brystsygdom.
21
23. Mai 
26. Mai 
Heinrich August Dithmer, søn af teglværksejer Dithmer paa Klostermosegaard, 3 uger. Krampe. 
22
27. Mai 
2. Juni 
Frederik Ferdinand Madsen, tjenestedreng paa Helsingørs Owerdrew, 18 år, ugift. Lungesvindsot. 
23
 28. Mai
3. Juni 
Waldemar Thorvald Theilgaard,  født i Helsingør, søn af muursvend Theilgaard i Helsingør, 4½ år. Hjernebetændelse. 
24
13. Juni 
18. Juni 
Hans Peter Riis, født i Helsingør, spekhøker i Helsingør, 42 år. Steensmerter. 
25
15. Juni 
18. Juni 
Just Theodor Adrian Riis, kjøbmand i Helsingør. 33 år. Hjertesygdom. 
26
18. Juni 
23. Juni 
Johannes Christophersen, født i Helsingør,  færgemand i Helsingør, gift. 80 år. Alderdomssvækkelse.
27
24. Juni 
26. Juni 
Georgius Platon, født i Rusland, russisk matros af corvetten "Fyrsten" af Warschau C. . . ?? Wsylmetuiff, ?? [Tilgiv mig, russisk er ikke mit bedste fremmedsprog]  26 år, hjertesygdom.
28
23. Juni 
28. Juni 
Lewis Owen, født i Liwerpool,  engelsk sømand af skibet "Industrions", capt. Wechs af ?? ugift, 19 år. Brysttæring.
29
28. Juni 
3. Juli 
Jens Hermann Jensen,  født i Helsingør, forhen fragtmand Christopher Jensens søn i Helsingør, 4 år. Krampe
30
30. Juni 
05. Juli 
Hans Larsen, født i Helsingør, forhen brygger i Helsingør, 66 år. Diarrhoe
31
 8. Juli
13. Juli 
Mogens Petersen, født i Sverrig, forhenværende steenhugger i Helsingør, gift, 68 år. Alderdomssvækkelse.
32
 17. Juli
20. Juli 
William A. . . . Sibbek, født i Scarborrough, engelsk sømand af Scarborrough, gift, 38 år, ubekjendt dødsårsag. 
33
 23. Juli
29. Juli 
John Andreas Braunbehrent, Capitain ved brandcorpset i Helsingør, 52 år. Brystsyge.
34
 19. Juli
23. Juli 
Søren Larsen, født i Odsherred, smedsvend i Helsingør, ugift, 50 år. Underlivsbetændelse.
35
2. Aug. 
5. Aug. 
Anders Frederik Carlsen, født i Krogerups huse, søn af tjenestepige Johanne Caroline Hobel, 15 uger. Tæring. 
36
1. Aug. 
5. Aug. 
Ole Ryberg, født i Helsingør, søn af tjenestepigen Ane Kirstine Theodora Schou, 10 uger. Krampeslag.
37
3. Aug. 
7. Aug. 
Jens Julius Jensen, født i Helsingør, søn af skomagersvend Christian Jensen, 
7 måneder. Diarrhoe. 
38
 4. Aug.
 9. Aug.
Jens Lauritz Jensen, søn af fragtmand Rasmus Jensen i Helsingør, 8 måneder.
Afkræftelse.
39
11. Aug. 
16. Aug. 
Carl Petersen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Rasmus Petersen, 7 uger.
Feil i  . . . .?? [Gnidret] [ Dødsårsag utydelig og gnidret, måske 'Fejl i ernæring'.]
40
 13. Aug.
17. Aug. 
Christian Sass, født i Greifswalde, tydsk sømand af skibet "Friedrick Wilhelm" - Capit. C. F. Sass af Greefswalde, 15 år. Typhus.
41
13. Aug. 
17. Aug. 
Fritz Voss, født i Durrhagen ved Rostock, tydsk sømand af skibet "Friedrick Wilhelm" Capit. P. Voss af Wustow, gift. 34 år. Ubekjendt.
42
 19. Aug.
23. Aug. 
Lauritz Petersen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Rasmus Petersen i Helsingør. 2 måneder, Feil i E . . .?? [ Dødsårsag utydelig og gnidret, måske 'Fejl i ernæring'.]
43
 22. Aug.
25. Aug. 
Børge Larsen Børgesen, født i Helsingør, søn af lods Lars Børgesen ibid. 8 uger. Krampeslag.
44
22. Aug. 
26. Aug. 
Leonard Christian Hagedorn, født i Kjøbenhavn, sk . . dkersvend i Helsingør, ugift, 45 år. Lungesvindsot. [ Faget ulæseligt for skribenten]
45
29. Aug. 
2. Sept. 
Robert Clark, født i South - Sheelds  skibscapitain førende briggen "Corinthean" af South - Sheelds, 55 år. Druknet ved et ulykkeligt tilfælde.
46
5. Sept. 
8. Sept. 
Jens Frederik Buck, født i Helsingør, søn af færgemand Christian Buck, ibid. 
2 år. Hjernebetændelse. 
47
 7. Sept.
10. Sept. 
Charles Emil Hannemann, født i Helsingør, søn af skomagermester Hannemann ibid. 10 uger, Diarrhoe.
48
7. Sept. 
10. Sept. 
Emil Gottliib Jensen Møller, født i Helsingør, søn af bødkersvend F. W. Møller ibid. Feil i ernæringen. 
49
9. Sept. 
13. Sept. 
Johan Peter Gottliebsen, født i Helsingør, færgemandssøn i Helsingør, ugift, 
30 år. Hidsig feber.
50
12. Sept. 
14. Sept. 
James Archibald, født i Flintby i Cumberland, engelsk sømand af briggen "Sarah" Cpt. Wm. Middleton af Whitehaven, (gift) 41 år. Ubekjendt.
51
13. Sept. 
17. Sept. 
Johan Heinrich Rosendahl, født i Bjørneborg, finsk sømand af skibet "Victoria", capitain G.C. Palmgreen af Bjørneborg, 20 år. Brysttæring.
52
19. Sept. 
24. Sept. 
Fritz Christian Nielsen, født i Helsingør, søn af tømmersvend Thomas Nielsen i Helsingør, 1 3/4 år. Hjernebetændelse. 
53
7. Oct. 
13. Oct. 
Gustav Adolph Kjøbben, født i Sverrig, skomagermester i Helsingør, 44 år, Brystsygdom.
54
10. Oct. 
14. Oct. 
Erastus Hansen, født i Helsingør, søn af afskediget commandeersergeant Hans Christian Hansen. 4 mnd. Kighoste.
55
12. Oct. 
16. Oct. 
Niels Ditlev Schreiber, født i Præstøe, tømmerhandler i Helsingør, 58 år. Brystsyge. 
56
15. Oct. 
19. Oct. 
Luige Cassiere, født i Meta i kongeriget Neapel. Gift, Italiensk sømand af skibet "Ettore". Capitain C. Scarpate af Neapel,  56 år. Ulykkestilfælde.
57
20. Oct. 
22. Oct. 
Dødfødt søn af bagermester P. Langkilde i Helsingør. Indberetning No. 5.
58
27. Oct. 
2. Nov. 
John Poth, født i Sunderland, engelsk coffardicapitain førende briggen "Radius" af Sunderland, gift, 50 år, Brystbetændelse.
59
9. Nov. 
12. Nov. 
Peter Christiansen, født i Helsingør, søn af arbeidsmand Christian Pedersen i Helsingør. ½ år. Krampeslag.
60
13. Nov. 
15. Nov. 
Dødfødt søn af fyrbøder Jens Jensen i Helsingør. Indberetning No. 7. 
61
10. Nov. 
16. Nov. 
Niels Marinius, født i Kjøbenhavn, Fragtmand i Helsingør, gift, 52 år. Brysttæring.
62
13. Nov. 
17. Nov. 
Simon Unna, født i Helsingør - af mosaisk religion, kjøbmand i Helsingør, gift, 
60 år. Watersot. Efter kgl. Bevilling af 2. Juli 1830 begravet paa Helsingør kirkegaard, dog uden jordpaakastelse.
63
14. Nov. 
 17. Nov.
Julius Alfred Jensen, født i Helsingør, søn af brobetjent J. Jensen i Helsingør. 
8 dage, for tidlig fødsel. 
64
14. Nov. 
18. Nov. 
Charles Claxton, født i Yarmouth, amerikansk sømand af skibet "Lyhman" cpt. J. Kuhn af Boston. 30 år. Indvortes krampe.
65
18. Nov. 
23. Nov. 
Otto Arnold Hansen, født i Helsingør, søn af færgemand Frederik Hansen i Helsingør. 6 måneder. Brystbetændelse.
66
21. Nov. 
26. Nov. 
Niels Nielsen, født i Mørdrup, ugift tjenestekarl i Helsingør. 29 år. 
Ulykkeligt fald.
67
24. Nov. 
29. Nov. 
Rudolph Valdemar  Green, født i Helsingør, søn af fruentimmeret Olivia Green i Helsingør, 3 uger. Underlivs tæring.
68
28. Nov. 
 
[Denne post er "sløjfet" da det opdagedes det var et pigebarn!]
69
1. Dec.
6. Dec. 
Anders Emilius Mikkelsen, født i Helsingør, søn af fruentimmeret Emilie Olsen. 1 år, Brystbetændelse.
70
5. Dec. 
10. Dec. 
Frederik Nielsen, født i Gurre,tjenestekarl i Gurre, død paa Helsingørs Hospital, (ugift) 26 år. Thyphusfeber.
71
14. Dec. 
16. Dec. 
Dødfødt søn af Juliane Larsen i Helsingør. Indberetning No. 9.
72
27. Dec. 
30. Dec. 
Thomas Barfod, født i Helsingør, søn af skibsbygger Barfod i Helsingør. 
10 måneder. Brystbetændelse.
73
24. Dec. 
31. Dec. 
Carl Frederik Frandsen, født ibid, søn af af arbeidsmand Frands Frandsen, ibid, 3/4 år, Krampeslag.
74
28. Dec. 
3. Jan
1853
Peter Caspar Piepersberg, født i Embden, hannovernsk Wice Consul i Helsingør, ugift, 53 år, Watersot

Anno 1853


Nr.
Dødsdagen.
Begravelsesdagen.
Navne og tilnavne, stand, håndtering og opholdssted.
1
6. Jan.
11. Jan.
Conrad Vilhelm Charles Nohr, født i Helsingør, søn af skrædersvend Nohr i Helsingør. 2½ år, død af krampeslag.
2
8. Jan.
12. Jan.
Erik Hansen, f. ibid. Søn af lods Jacob Hansen i Helsingør, 9 uger. Krampe.
3
11. Jan.
15. Jan.
Andreas Edvard Christian Petersen, født paa Hornbæk, søn af fisker Christian Petersen i Bergmannsdal paa Helsingør. 2½ år. Strubehoste.
4
15. Jan.
19. Jan.
George Mathies Retzky, født i Helsingør, søn af skomagermester Retsky i Helsingør, 7 uger. Lungebetændelse.
5
25. Jan.
1. Febr.
Ernst Ole Bruhn, født ibid, søn af kjøbmand C. Bruhn i Helsingør, 3 år. Hjernebetændelse.
6
31. Jan.
4. Febr.
Jørgen Rasmussen, født i Kollerup i Fyen, muursvend i Helsingør, gift, 60 år. Hængt sig selv, Amts Res. af 2. Febr. 1853.
7
9. Febr.
14. Febr.
William Sophus Erlandsen, født i Helsingør, søn af extralods Christian Erlandsen i Helsingør, 1 3/4 år. Tæring.
8
8. Febr.
15. Febr.
Ole Jørgensen, født paa Fredensborg, forhen wægter i Helsingør, 66 år. Hængt sig selv, Amts Res. af 12/2 53.
9
13. Febr.
18. Febr.
Lauritz Jensen, født paa Helsingørs Owerdrew, snedkerlærling i Helsingør, 
16 år. Brystbetændelse, Frb. Amts 60 . . . ??
10
20. Febr.
23. Febr.
Jens Christian Ludvig Theodor Hjorth, født i Kjøbenhavn, søn af owerkrigscommissair Hjorth i Helsingør. 30 år. Krampeslag.
11
17. Febr.
23. Febr.
Andreas Carl Ludvig Hornbæk Jørgensen, født i Helsingør, søn af muursvend N. P. Jørgensen i Helsingør, 5 uger. Krampeslag.
12
8. Martz
11. Martz
Lauritz Martin Greisen, født i Helsingør, søn af brolægger Greisen i Helsingør. 7 uger. Krampe.
13
22. Martz
29. Martz
Peder Jensen Skovsøe, født i Skovsø, wærtshuusholder i Helsingør, gift, 54 år.
Wattersot.
14
6. April
11. April
Frederik Hansen, født i Helsingør, lods i Helsingør, gift, 66 år. Svulst paa luftrøret.
15
13. April
19. April
Christian Henrik Walin, født i Helsingør, muurmester i Helsingør, enkemand, 52 år. Pludselig død.
16
 26. April
30. April 
Lars Christian George Petersen, født i Helsingør, Capitain paa fyrskibet "Drogden" - liget ført til Dragør for der at begrawes, 70 år. Hjertesygdom.
17
 10. Maj
 17. Mai
Søren Olsen, født i Saunte, ugift tienestekarl hos handskemagermester Zoylner i Helsingør. 49 år, tarmbetændelse.
18
10. Maj 
 17. Mai
Hans Svendsen, født i Græsted, jordbruger paa Helsingørs Owerdrew, gift. 48 år, Typhusfeber. 
19
16. Mai 
19. Mai 
En udøbt søn  af jernstøber C. M. Møller i Helsingør, 4 dage, hastig død.
20
16. Mai 
19. Mai 
Friedrich Holtz, født i Warnemünde, ugift sømand af skibet "Heinrich" af Niehagen. Capt. H. H. Niemann, 15 år, diarrhoe. 
21
17. Mai 
21. Mai 
Jens Leschly, født på Fredensborg. Destillateur i Helsingør, gift, 34 år. Brystsyge.
22
21. Mai 
27. Mai 
Heiro Ufen Overwin, født i Carolinenziel i Hanover, ugift sømand af skibet "Henriette" Capt. F. H. Tiarks af Carolinenziel. 28 år, dødsårsag ubekjendt.
23
 26. Mai.
2. Juni 
Hans Peter Svendsen, født i Helsingør, pleiebarn under Helsingør fattigvæsen, 7½ år, Tæring. 
24
 31. Mai
3. Juni. 
Moritz Valdemar Erlandsen, født i Helsingør, søn af lods A. Erlandsen i Helsingør, 7 måneder, underlivsbetændelse.
25
15. Juni 
18. Juni 
Arnold Peter Theodor Møller, født i Helsingør, søn af styrmand Andreas W. Møller i Helsingør, ½ år, krampe. 
26
21. Juni 
24. Juni 
Frederik Christian Larsen, født i Sørup i Asminderød sogn, arbeidsmand i Helsingør,  47 år, - delerium tremens.
27
23. Juni 
27. Juni 
Christian Eduard Matthiesen, født i Helsingør, søn af snedkermester Matthiesen i Helsingør, 8 år, brystsyge. 
28
 24. Juni
29. Juni 
Niels Hansen, født i Helsingør, lods i Helsingør, enkemand, 62 år, Diarrhoe
29
25. Juni 
29. Juni 
James Cowen, født i London, ugift engelsk sømand af skibet "Doblings" ført af capt. W. Robinson af Seaton S . . .?? 17 år, brysttæring.
30
25. Juni 
29. Juni 
Julius Møller, født i Helsingør, søn af skræderfrimester J. C. Møller i Helsingør.
2 dage. Gulsot.
31
29. Juni 
2. Juli 
Søren Nielsen Lyngbæk født i Helsingør, Sk. . .?? klinker?? Niels Peter Lyngbæk i Helsingør. - 8 dage. Krampe.
32
 3. Juli
4. Juli 
Søren Christensen, født i Drammen, Skipper førende jagten "de 2 søstre" af Kjøbenhavn, enkemand 54 år, Diarrhoe.
33
4. Juli 
7. Juli 
Lemieux Pierre, ugift fransk sømand af skibet "Anais" cpt. P. C. Boncher af Cheubourg. 38 år. Brystbetændelse.
34
 6. Juli
8. Juli 
Niels Lorentzen, født i Søborg [Sandsynligvis i Frederiksborg amt] Arbejdsmand i Helsingør. 56 år, Brystsygdom.
35
 10. Juli
13. Juli 
Carl Heinrich Hornwain, født i Helsingør, smedsvend i Helsingør, gift, 47 år, blodstyrtning.
36
12. Juli 
18. Juli 
Washilei Spitzini, [Navnet kan være fejltydet] født i Rusland, ugift rusisk kolonist af Sitka, matros af skibet "Atka". Cpt. W. Riedel af Åbo. 40 år, ubekjendt dødsårsag.
37
15. Juli 
19. Juli 
James Reid, født i England, ugift matros i skibet "Mary Jones". Capt. ?? af London [Kaptajnens navn ikke indført]  20 år, Lungetæring.
38
18. Juli 
22. Juli 
Frederik Vilhelm Hjalmar Dyva, født i Helsingør, søn af skomagermester Dyva i Helsingør. 9 dage, Krampe.
39
25. Juli 
27. Juli 
Tis Sap, født i Veendam  i Holland. søn af Hollandsk skibscaptain R. R. Sap. førende skibet "Giziena R. . ." ?? af Veendam. 1 år, ubekjendt dødsårsag.
40
28. Juli 
29. Juli 
Nicolai Christensen,  født få Føhr, ugift styrmand på den hollandske kuff "Ejspen" af Pekela, capt. Potjewyls. 49 år. Diarrhoe.
41
29. Juli 
29. Juli 
Johan Heinrich Rode, født i Holsteen, muursvend i Helsingør, enkemand, 69 år, Diarrhoe.
42
28. Juli 
30. Juli 
August Christian Borries født i Helsingør, handelsbogholder i Helsingør, ugift, 31 år, blodstyrtning.
43
29. Juli 
30. Juli 
Erik Hansen, født i Helsingør,  forhenværende lods i Helsingør, enkemand, 69 år, diarrhoe.
44
29. Juli 
30. Juli 
Helle Peter Lund, født i Helsingør,  skomagersvend, ugift, 28 år, 'hængt sig selv'. [Herefter noget ulæseligt dateret: Skr.af 29. Juli 1853.
45
28. Juli 
31. Juli 
Johannes Niels Bendtsen, født i Helsingør, Arbeidsmand i Helsingør, gift, 59 år, diarrhoe.
46
30. Juli 
31. Juli 
Frederik Baumbach, fødested ubekjendt, ugift bomuldsvæversvend i Helsingør, 27 år, Diarrhoe choler . .a ?? 
[Gnidret skrift. sandsynligvis søn af den i Ft. 1840 comandeersergeant George Frederik Baumback og hustru Ane Katrine Svendsen
47
 1. Aug.
4. Aug.
Bengt Peter Nilson, født i Poarp ved Taarks i Sverige,  ugift tydsk sømand af skonnerten "Laura" Captain P. Nielsson af Stettin. [Fødestedet og kaptainens hjemsted kan være tydet forkert] 16 år, ulykkestilfælde.
48
3. Aug.
6. Aug. 
Carl Frederik Holmberg, født i Lund, ugift rebslagermester i Helsingør, 73 år, Alderdomssvækkelse.
49
7. Aug. 
9. Aug. 
Peter Poulsen, født paa Aalsgaard, fisker ved Helsingør, gift, 61 år, Diarrhoe.
50
9. Aug. 
13. Aug. 
Anders Johan Jensen, født i Helsingør, søn af bryggerkarl Johan Jensen, ugift, ibidem, 3 dage, krampe.
51
11. Aug. 
13. Aug. 
Carl Ludvig Nielsen født i Helsingør, søn af fruentimmer Stine Ottermann i Helsingør, 4 år, Hjertesyge. 
52
10. Aug
15. Aug. 
Claus Nielsen, født i Sandesund i Norge, gift, norsk sømand af briggen "Den Gode Moder" af Sandesund i Norge, capt. C. S. Zimmermann ?? [Navnet gnidret] 35 år, ubekjendt dødsårsag.
53a
 15. Aug.
17. Aug. 
Jacob Reinis, født i Memel, Tydsk sømand af skibet "Juno" capt. P. Juchter ?? [Kan være fejllæst] af Memel, ugift, 35 år, Typhusfeber.
53b
15. Aug.
18. Aug.
James Davison, født i England, engelsk sømand af briggen"Meator" Capt. Chapmann af Sheelds. Gift ? 43 år, Typhus.
54
22. Aug. 
23. Aug. 
Ludvig Rasmussen, født i Rungsted, tjenestekarl i Helsingør, ugift, 28 år, I det alm. jevnf. reg: 'S. L. 65-5' Diarrhoe.
55
 22. Aug.
25. Aug. 
Carl Vilhelm Møller, født i Kjøbenhavn, jernstøber i Helsingør, gift, 35 år, Phitisis a. . . ?? [ det sidste utydeligt, sandsynligt en lungesygdom]
56
 23. Aug.
27. Aug. 
Hans Olsen af  Arendal, Norsk sømand af skibet "Ludvig Holberg" - capt. Lindved af Arendal, 26 år, brysttæring.
57
 28. Aug.
29. Aug. 
Hans Pedersen, født i Harritzhøi i Tikjøb sogn,  ugift tjenestekarl i Helsingør,41 år, Diarrhoe.
58
 30. Aug.
31. Aug. 
Arnold Laurentius Bellinge, født i Helsingør, Smedlærling i Helsingør, ugift, 17 år, [Under 'Det alm. jevnf. reg': V. fr. A. 65  no. 687.] Diarrhoe.
59
2. Sept. 
3. Sept. 
Niels Frederik Stenderup, født i Kjøbenhavn, fyrbøder i Helsingør, gift? 45 år, Diarrhoe.
60
 4. Sep.
9. Sep 
Peter Hansen Havreholm, født i Tikjøb sogn, jordbruger paa Helsingørs Owerdrew, gift, 52 år, typhusfeber. 
61
20. Sep. 
23. sep. 
James Orr, født i Leith. Gift engelsk sømand af skibet "Barbara". Capt. W. Robertson af Dundee. - Blod. . . ning?? [Måske 'Blobrækning'
62
 24. Sep.
30. Sep. 
Johan Jacobsen, født i Ulbjerg i Jylland. Wærtshuusholder i Helsingør, gift, 43 år, slagtilfælde.
63
 10. Oct.
13. Oct. 
Edward Peter Aagesen, født i Helsingør, søn af muursvend A. Aagesen ibid. 8 mndr. Hjernewattersot.
64
20. Oct. 
25. Oct. 
Carl Christian Povelsen, født i Helsingør, Muursvend, gift ibid, 30½ år, 'Aspsyge'?? 
65
 24. Oct.
27. Oct. 
Elisha Robinson, født i London, ugift engelsk st . . .?? af skibet "Odessa. Capt. c. Warren af London., 31 år, Brystwattersot. 
66
 2. Nov.
5. Nov. 
Knud Guilebsen, født ved Christianssand, norsk sømand af skibet "Vesta" af Christianssand, cpt. G. Davidsen, 22 år, Typhusfeber.
67
2. Nov. 
7. Nov. 
A. Peter Møinichen, født i Vebæk [Vedbæk?] guldsmedemester i Helsingør, gift, 57 år, Nerveslag??  [Dødårsag vanskelig at tyde]
68
 5. Nov.
9. Nov. 
Vilhelm Ludvig Jørgensen, født i . . [Ikke anført] muursvend i Helsingør, ugift, 22 år, tarmbetændelse. Bemærkning: 'V. Frb. A. 65/99'.
69
 13. Nov.
16. Nov. 
Carl Frederik Hartmann, født i København, pleiebarn hos sergeant Hartmann's enke i Helsingør. 5 mndr. indv. krampe.
70
18. Nov. 
24. Nov. 
Carl Christian Sørensen, født i Kjøbenhavn, pleiebarn hos tømmersvend Chr. Hansen i Helsingør, 6 uger. [Ingen dødsårsag anført]
71
 27. Nov.
2. Dec. 
Hendrik Kayatuvta, født i Uleåborg, russisk sømand skibet "Brahe"capt. W Porten af Uleåborg, 29 år. Nervefeber.
72
11. Dec. 
16. Dec. 
Hans Peter Bagge, født ved Aarhuus, forhenværende contorist i Helsingør, Ugift? 66 år, lamhed.
73
14. Dec. 
19. Dec. 
Jürgens Joost Groen, af Amsterdam, gift hollandsk sømand af kuffskibet "Der Junge Wischer" capt.  Venitz af Wilderwank, 53 år, wattersot.
74
15. Dec. 
20. Dec. 
Et udøbt Drengebarn, født på Helsingørs Owerdrew, søn af Bengt Larsen af Nøisomhed, 3 uger, krampe.
75
15. Dec.
22. Dec.
Søren Petersen, født i Ramløse, arbeidsmand i Helsingør, enkemand, 74 år, alderdom.
76
22. Dec.
28. Dec.
Hans Bentzen Kjeldsen, født på Revsbæk i Jylland, tømmerhandler i Kjøbenhavn, død i Kjøbenhavn, 63 år, dødsårsag: Steensmerter ??

Anno 1854


Nr.
Dødsdagen
Begravelsesdagen.
Navne og tilnavne, stand, håndtering og opholdssted.
1
7. Jan.
13. Jan.
Nicolai Johansen, født i Helsingør, afskediget lods, gift, 39 år, chronisk b. . .?? [Måske 'brækning']
2
 8. Jan.
13. Jan. 
Svend Jensen Wiboe, født i Helsingør, færgemand, gift, 57 år, skjørbug.
3
9. Jan. 
14. Jan. 
Carl Frederik Julius Rasmussen, født i Helsingør, skrædersvend Johan Peter Rasmussens søn, 7 dage, lungebetændelse. 
4
18. Jan. 
23. Jan. 
Anton Seiffert, født i Kjøbenhavn, forhen havnekarl i Helsingør, gift, 84 år, alderdomssvækkelse.
5
 17. Feb.
21. Feb 
Jørgen Clausen Leibølle, født på Langeland, gift, arbejdsmand i Helsingør, 
35 år, Lungesvindsot. 
6
18. Feb. 
23. Feb. 
Erhardt Theodor Petersen, født i Helsingør, søn af Hanne Petersen, ugift fruentimmer ibid, 12 uger, krampe.
7
27. Feb. 
3. Martz 
Heinrich Brathering, født i Wustrow, gift tydsk sømand af skibet "Theodor" Capitain P. Harder af Kirchdorff, 47 år, brystbetændelse. 
8
13. Martz 
16. Martz 
Alfred August Lind, født i Helsingør, søn af rebslagermester Lind i Helsingør, 
15 mndr., krampe. 
10
 20. Martz
24. Martz 
Wuger Wugers Pattja, født i Sappemeer i Grøningen, skibscapitain førende skibet "Annegiena" af Hoogzand, gift, 52 år, brystbetændelse?
9
15. Martz 
20. Martz 
Peter Christian Hansen, født paa Flynderup, gift, w . . mand ?? paa Helsingørs Owerdrew [Skrift gnidret, måske 'vejmand'], 71 år, alderdom.
11
 27. Martz
31. Martz 
Christian Peter Andersen Øllgaard, født i København, ugift, skomagersvend i Helsingør, 41 år, lungesvindsot. 
12
2. April 
6. April 
Jens Anders Jensen, født i Asminderød, ugift muursvend i Helsingør, 43 år, apoplexi. 
13
7. April 
15. April 
Tønnes Ferdinand Lind, født i Kjøbenhavn, gift, rebslagermester i Helsingør, 59 år, skudt sig selv, begravet uden ceremonie. 
14
12. April 
18. April 
Viggo Emil Thaim, født i Helsingør,  søn af arbeidsmand Carl Thaim ibid, 4 mndr. krampeslag. 
15
18. April 
20. April 
Johannes Martin Johansen, født i Helsingør, søn af staldmester P. Johansen ibid, 6 dage, krampe.
16
 1. Mai
--- 
Tewis Wilde født i [Ikke anført] gift, controlleur ved Øresunds Toldkammer, 49 år, wattersot, ført til Kjøbenhavn for at begraves.
16
6. Mai
11. Mai
Niels Christiansen, født i Helsinge, gift arbeidsmand i Helsingør, 46 år, Und--??'s sygdom, fileus.
17
 8. Mai
11. Mai 
Fritz Methling, født i Muritz i Mecklenburg, ugift tydsk sømand af skibet "Tugend" capitain Fretwurtz af Durhagen, 22 år, Ulykkestilfælde.
18
9. Mai 
13. Mai 
Jens Waagensen, født i Kjøbenhavn, gift coffardicapitain i Helsingør, 37 år, lungesvindsot. 
19
11. Mai 
17. Mai 
Robert Smith, født i South Shields i England, gift engelsk coffardicapitain førende briggen "Hermes" af South Schields, 57 år, ubekjendt dødsårsag. 
20
16. Maj 
20. Maj 
Frederik Mazar de la Garde, født i Holbæk, ugift søn af justitsraad Mazar de la garde, 20 år, ulykkestilfælde ved ildebrand. 
21
21. Mai 
22. Mai 
Nicolai Peter Hansen, født i Helsingør, søn af tømmersvend Hans Peter i Helsingør, 1 mnd. krampeslag. 
22
20. Mai 
24. Mai 
Jens Christensen, født i Græsted sogn , Maarum by, gift jordbruger i Helsingør, 47 år, brystbetændelse.
23
 26. Mai
1. Juni 
Peter Colding Tamm, født i Kjøbenhavn, ugift, forhen kjøbmand i Helsingør, sidst radacteur af et blad, 64 år, apoplexi. 
24
 6. Juni
10. Juni 
Hans Oluf Hallgreen født i Kjøbenhavn, (separeret) forhenværende møller, nu privatiserende i Helsingør, 45 år, selvmord 8. Juni 1854, begravet uden ceremonie.
25
 10. Juni
14. Juni 
Carl Peter Holm Hansen, født i Helsingør, søn af pigen Emma Holm og tjenestekarl Henrik Hansen ibid. 6 dage. Krampe. [Hansen overstreget i kilden, Holm må antages at være navnet.]
26
15. Juni 
17. Juni 
Carl Ludvig Frederik Rohloff  født i Helsingør, søn af bagermester Rohloff ibid. 6 dage, krampe.
27
9. Juli 
13. Juli 
Carl Petter Almgreen født i Gefle, ugift svensk styrmand, død ombord i skibet "Odin" capt. Olaf Winroth af Gefle, 26 år, brysttæring.
28
18. Juli 
22. Juli 
Johan Møller, født i Helsingør, ugift færgemand i Helsingør, 72 år, Alderdomssvækkelse. 
29
22. Juli 
25. Juli
Christian Frederik Lindeskov, født i Helsingør, søn af skomagermester Lindeskov ibid. Hjernebetændelse. 
30
23. Juli 
24. Juli 
Carl Emil Hansen, født i Helsingør, ugift cigarrmagersvend  i Helsingør, 20 år, brystkrampe. 
31
 9. Aug.
12. Aug.
Anders Johansen, født i Sverige, ugift arbeidsmand i Helsingør, 26 år, stenkrampe.
32
 12. Aug.
16. Aug. 
Hans Peter Jensen, født i Helsingør, uægte søn af Hanne Jensen tjenestpige ibid, 3 måneder, krampeslag. 
33
 12. Aug.
16. Aug. 
Jens Julius Jensen, født ibid, søn af skomagersvend Christian Jensen, ibid, 
1 1/4 år, Krampe.
34
19. Aug. 
23. Aug. 
John Potter, født i England,ugift engelsk sømand af skibet "Madonna" capitain J. Todd af Hartlepool, 50 år, Typhusfeber.
35
21. Aug. 
25. Aug. 
Jacob Todd, født i England, gift skibscaptain førende skibet "Madonna" af Hartlepool, 46 år, Typhusfeber. 
36
 15. Aug.
19. Aug. 
Andreas Hansen, født i Norge, ugift sømand af skibet "Palmen" - capt. Ole Johansen af Arendal, 20 år, ulykkestilfælde.
37
21. Aug. 
25. Aug. 
Friederich William Notzke, født i Wietzky, gift sømand af skibet "Dorothea"
Capt. J. Neitzke af Stolpe. 24 år, gastrisk feber. [Tyfus]
38
 19. Aug.
22. Aug. 
Charles Ludvig Henrik Haagensen, født i Helsingør, uægte søn af pigen Marie Sophie Møller i Helsingør, 11 uger, tæring.
39
24. Aug. 
28. Aug. 
Ole Peter Månsson, født i Halmstad, ugift sømand af skibet "Hedvig", capt. Rafvel af Halmstad, 22 år, typhusfeber. 
40
30. Aug. 
2. Sep. 
John Boudge, født i Hartlepool, gift sømand af "skibet "Amalie" af Hartlepool, capt. Thomas Fraierbarn, 45 år, typhusfeber.
41
12. Sep. 
15. Sep. 
Jean Marie Hilly, født i Ft. Briar, fransk sømand af skibet "Felix" af Ft. Mals, capt. Desire le Couplet, 62 år, Diarrhoe.
42
18. Sep. 
22. sep. 
Hans Carl Nielsen, født i Helsingør, søn af pigen Johanne Jensdatter ibid, 6 uger, Krampe.
43
27. Sep. 
29. Sep. 
Albert Ulrik Schrøder, søn af købmand J. V. Schrøder i Helsingør, 5 måneder, underlivsbetændelse. 
44
28. Sep. 
29. Sep. 
Guillaume Vital, født i Frankrig i Gortras, fransk sømand af fregatten "L'Algerie" capitain Legris, ugift. 41 år, [Dødsårsag ikke oplyst
45
1. Oct. 
7. Oct. 
Guillaume Leiallennec, født i Frankrig, matros i Orlogsskibet "le Trident", ugift, 15 år, hjernebet.
46
4. Oct. 
7. Oct. 
Ole Hansen, født i Helsingør, fast lods, gift, 34 år, kopper. 
47
9. Oct. 
13. Oct. 
Andreas Ferdinand Andersen, født i Tikjøb, forhen arbeidsmand i Helsingør, gift, 35 år, lungesvindsot.
48
13. Oct. 
16. Oct.
Frederik Christian Frederiksen, født i Helsingør, færgelaugsbestyrer i Helsingør, ugift, 38 år, kopper. 
49
16. Oct. 
17. Oct. 
Udøbt, søn af lods Jacob Hansen ibid, 3 dage, krampe.
50
26. Oct. 
 31. Oct.
Niels Johan Ludvig Svendsen,  født i Helsingør, søn af contorist P. J. Svendsen i Helsingør, 3 mndr., galdefeber. 
51
1. Nov. 
6. Nov. 
Christian Carl Hansen,  født i Helsingør, søn af arbeidsmand N. Hansen ibid, 2½ år, mæslinger.
52
15. Nov. 
20. Nov. 
Johan William Henriksen, født i Helsingør, søn af fisker J. Henriksens enke i Helsingør, 2½ år, mæslinger
53
17. Nov. 
20. Nov. 
Anders Larsen, født i Asminderød, Arbeidsmand i Helsingør, fattiglem, gift? 
42 år, typhusfeber. 
54
21. Nov. 
24. Nov. 
Carl Johan Hallberg, født i Sverige, Arbeidsmand i Helsingør, fattiglem, gift, 
46 år. Brystbetændelse.
55
28. Nov. 
1. Dec. 
Otto Peter Hellebroe, født i Helsingør, søn af færgemand Børge Hellebroe ibidem, 12 dage, krampe. Vist 2 attester.
56
 3. Dec.
8. Dec. 
Hans Jensen Frederiksen, født i Helsingør, færgemand i Helsingør, enkemand, 70 år, afkræftelse. 
57
8. Dec. 
13. Dec. 
Niels Christian Jensen, født i Nibe, brobetjent i Helsingør, gift, 66 år, alderdomssvækkelse.
58
10. Dec. 
15. Dec. 
Carl George Wilhelm Andersen, søn af færgemand O. Andersen ibid. 1½ år, brystbetændelse efter mæslinger. 
59
14. Dec. 
19. Dec. 
Thorvald Otto Gresson, søn af contorist Gresson ibid, 1½ år. Hjernebetændelse.
60
13. Dec. 
20. Dec. 
Willem Frederik Baron von Helchen van Walien. Secondlieutenant i den nederlandske marine i Dampskibet "Cycloop", 26 år, nervefeber.
61
17. Dec. 
20. Dec. 
Anders Larsen, født i Asminderød, gift, arbeidsmand i Helsingør, 42 år, Typhusfeber.

Anno 1855

Nr.
Dødsdag
Begravelsesdag
Navne og tilnavne, stand, håndtering og opholdssted.
1
6. Jan.
18. Jan.
Dødfødt, søn af fragtmand Niels Petersen i Helsingør, indberetning. nr. 1.
2
17. Jan.
22. Jan.
Christian Frederik Svendsen, født i Kjøbenhavn, ugift arbejdsmand i Helsingør, 47 år, Drankergalskab.
3
18. Jan.
23. Jan.
Christian Nielsen, født i Tikjøb sogn, forhenværende wærtshusholder i Helsingør, enkemand, 77 år, asthma.
4
19. Jan.
23. Jan.
Peter Christian Petersen, født i Helsingør, søn af snedkerfrimester Petersen ibid, 1/4 år, krampe.
5
29. Jan.
27. Jan.
Christian Jørgen Dahlgreen, født i Sverige, glarmester i Helsingør, 58 år, brystsygdom.
6
2. Febr.
9. Febr.
Adolph Arnold Aporta, født i Helsingør, ugift tjenestekarl i Helsingør, 35 år, hængt sig selv.
7
11. Febr.
16. Febr
Heinrich Bernhard Svendsen, født i Helsingør, søn af smedesvend Bendt Svendsen ibid, 3 år, [Dødsårsag vanskelig at tyde]
8
12. Febr.
15. Febr.
Dødfødt, søn af wægter Hans Petersen ibid, Indb. nr. 5.
9
3. Martz
8. Martz
Christian Zacharias Petersen, født i Helsingør, enkemand slagtermester i Helsingør, 60 år, hjertesygsom.
10
5. Martz
7. Martz
Henrik Johansen Maymann, født i Helsingør, søn af wandkigger Maimann ibid, 5 mndr, tæring.
11
3. Martz
7. Martz
Peder Larsen Nyrup, født i Nyrup, Enkemand, arbeidsmand i Helsingør, 77 år, alderdomssvækkelse.
12
22. Martz
28. Martz
Christian Godtliebsen, færgemand i Helsingør, gift, 56 år, lungesvindsot.
13
23. Martz
24. Martz
Otto Elimar van Halem, født i Helsingør, malerlærling, ugift i Helsingør, 18 år, pyæmi.
14
29. Martz
4. April
Hans Christian Rasmussen, Skibstømrer, gift født på Langeland, 36 år, brystsyge.
15
3. April
7. April
Carl Åckermann, høker og wærtshusholder i Helsingør, ugift, født i Sverige, 85 år, alderdomssvækkelse.
16
2. April
7. April
Theodor Just Adrian Charles Riis, søn af enkemadam Riis i Helsingør, 2. 3/4 år, brystbetændelse.
17
16. Martz
20. Martz
Dødfødt, søn af barbeer Bruun i Helsingør, indb. nr 7.
18
10. April
14. April
Charles Julius Hømm, søn af saddelmagermester Jens Borup Hømm, ugift, 1½ år, krampeslag.
19
12. April
16. April
Carl Johan Frederik Enevoldsen, uægte søn af tjenestepige Birthe Magrethe Johansen, ugift, 10 mndr. lungebetændelse.
20
27. Jan.
21. April
Robert Cornick, ugift, død på skibet "Albion", Capt. Craigy, fødested ubekjendt, 42 år, faldet i vandet og druknet.
21
22. April
26. April
Johan Jacob Krammer, preusisk sømand; skib: "Emil" af Barth, capt. Balius, fødested ubekjendt, 36 år, brystbetændelse.
22
 23. April
24. April 
John Franklin, engelsk sømand, skibet "Albion", Capt. Craigh, født i Westindien, Antiqua, 43 år, koldbrand.
23
26. April 
3. Mai 
Hans Jensen, søn af jordbruger Ole Jensen, født paa Helsingørs Owerdrew, 8 dage, Krampe. 
24
7. Mai 
12. Mai 
Ferdinand Petersen, søn af fisker C. Pedersen, 8 dage, krampe. 
25
10. Mai 
12. Mai 
Niels Peder Hansen, tømmersvend Hans Peter Hansens nyfødte søn. 18 timer, for tidlig fødsel. 
26
1? Maj
18. maj 
 Hans Nicolai Nicolaisen, søn af afgangne færgemand Peter Nicolaisen, ugift baadebyggerlærling, 17 år, typhus. [Dødsdagen ulæselig]
27
 20. Mai
26. Mai 
Christan Bruun, bagermester i Helsingør, gift, født i Fredericia, 42 år, kræft i underlivet. 
28
21. Mai 
26. Mai 
Johan Christian Heilig, snedkersvend i Helsingør, gift, født i Kjøbenhavn, 50 år, brystsyge.
29
23. Mai 
26. Mai 
Svend Andreas Wederqvist, arbeidsmand almisselem, ugift, født i Helsingør, 44 år, lungesvindsot. 
30
26. Mai 
30. Mai 
Anders Larsen, ugift norsk sømand, født ved Kragerø, af skibet "Ancphitrite", 
capit. H. C. Ferman, 17 år, lungetæring.
31
25. Mai 
31. Mai 
Hans Hendrik Jensen, ugift søn af arbeidsmand Johan Jensen af Helsingør, 4½ år, hjernebetændelse. 
32
 27. Mai
1. Juni 
John Stelman, ugift, amerikansk sømand, født i New York, 19 år, hjernebetændelse. 
33
 5. Juni
9. Juni 
Rasmus Petersen, forhen brygger og brændevinsbrænder i Helsingør, nu jordbruger paa Helsingørs Owerdrew, gift født i Willingerød, 74 år, underlivssygdom.
34
 9. Juni
13. Juni 
Udøbt, uægte søn af pigen Christine Ottine Thoer, født i Helsingør, 6 dage, krampe.
35
10. Juni 
15. Juni 
Jonas Engberg, svensk sømand, født i Søderhamn, (om gift vides ikke) barkskibet "Eclipse" af Gefle, capt. P. A. Brandt, 53 år, pyæmi. 
36
 10. Juni
15. Juni 
Frederik Nielsen, gift, tømmersvend, født i Dragstrup, 34 år, brystbetændelse. 
37
9. Juni 
16. Juni 
Otto Jespersen, procurator i Helsingør, død i Vervier i Belgien, liget ført hertil, født i [ikke noteret, men i flg. FT 1855: Viborg] 43 år, lungebetændelse.
38
23. Juni 
28. Juni 
Lars Frederik Kirck, Kammerraad, forhen kontorchef, gift, født i Helsingør, 62 år, att. fra skifteretten 23. Jun. brystaffact, att. 23. Juni.
39
30. Juni 
6. Juli 
Peter Seifert, fisker, gift, født i Helsingør, 46 år, skifteatt. 2. Juli, kræft i maven.
40
29. Juni 
4. Juli 
Olaf Winroth, svensk skibscapitain, gift, født i Gefle, brikskibet "Sofie" af Gefle, 53 år, tæring, skifteatt: 30. Juni og 2 Juli. 
41
 3. Juli
7. Juli 
Jens Christoffersen, født i Tisvilde, Vejby sogn, hjulmand, gift, 52 år, skifte: 4. Juli, Delirium.
42
5. Juli 
11. Juli 
Jens Frandsen, født i Tommerup, forhen trakteur i Odense, gift, 78 år, skifte 5. Juli, alderdom. 
43
6. Juli 
12. Juli 
Rasmus Petersen, Arbeidsmand Peter Nielsens søn, Helsingørs Owerdrew, 4½ år, skifte 7. juli, hjernebetændelse. 
44
7. Juli 
12. Juli 
Lars Engelbret Valbæk, født i Kjøbenhavn,  hattemagersvend, ugift, 38 år, skifter: 9. Juli, chronisk halsbetændelse.
45
7. Juli 
12. Juli 
John Smith, amerikansk sømand, ugift, skib: "Thomas Cheer" af New York, fødested ubekjendt, 21 år, skifte: 7. Juli, ulykkestilfælde. 
46
11. Juli 
14. Juli 
Ole Ludvig Hansen, fisker Jens Hansens søn, 3/4 år, skifter: 13. Juli, hjernebetændelse. 
47
15. Juli 
19. Juli 
Svend Petersen, høkerbestyrer  Niels Petersens søn, 10 dage, skifter: 16. Juli, Guldsot.
48
 14. Juli
19. Juli 
Søren Daniel Jørgensen, arbeidsmand Christen Jørgensens søn i Owerdrewet, 2 dage, skifte: 16. Juli, krampeslag. 
49
 19. Juli
23. Juli 
Niels Ahrensen, Matros, gift, født ved Ahrendal, fra Skibet "Belle . .?? Arendal [Skibsnavn ulæseligt] 47 år, skifte 20. Juli, Hjernebetændelse.
50
20. Juli
ombord
24. Juli 
Axel J. Bergendahl, ugift sømand, født i Calmar, fra swensk skib: "Andrea" af Gefle, 20 år, skifte: 23. Juli, lungebetændelse. 
51
29. Juli 
2. Aug. 
Peter Jensen Danielsen, søn af bryggerkarl Peter Danielsen, 10½ år, skifte: 30. Juli, hjernebetændelse. 
52
 3. Aug.
7. Aug. 
Jørgen Hjort, født i Aalborg, forhenværende toldbetjent, 81 år, skifte 3. Aug. alderdom,  5. Aug. - enkemand. 
53
 8. Aug.
11. Aug. 
Hans Henrik Danielsen, gift, født i Arendal, norsk sømand fra skib "Telegraf" af Arendal, 30 år, skifte 8. Aug. Hjernebetændelse, 10. Aug.
54
8. Aug. 
11. Aug. 
James Farrier, født i Montrose, engelsk sømand fra skibet "Cheerob" af Montrose, 18 år, skifte 9. Aug. Pyæmi, 10. Aug. 
55
11. Aug.
14. Aug. 
Peter Christian Mølbach, gift, født i Bergen, norsk sømand, skipper af skibet 
"Johanne Frederikke", 44 år, skifte 13. Aug. hjernebetændelse, 14. Aug.
56
 12. Aug.
16. Aug.
Søren Christian Ferdinand Jeppesen, muursvend Christian Jeppesen's søn, 9 år, skifte: 13. Aug. druknet, 14. Aug.
57
 12. Aug.
16. Aug 
Christian Frederik Wederqvist, søn af gartner Wederqvist's enke, 9½ år, 
skifte: 13. Aug. druknet, 14. Maj.
58
 14. Aug.
 15. Aug. 
Heinrich Konow, tydsk sømand af Meklenborgsk skib "Leda" af Wystrow.18 år, skifte 15. Aug. hidsig feber.
59
 16. Aug.
17. Aug. 
Dødfødt, søn af arbeidsmand Lars Christensen og hustru Ane Sofie Jensen, (31 år) i niende måned uden jordpaakastelse. 
60
 16. Aug.
21. Aug. 
Niels Johansen, uægte søn af pigen Katrine Henriksen, 4½ måned, skifte: 18. Aug. krampe, 19. Aug. 
61
 27. Aug.
31. Aug. 
Carl Edvard Nielsen, ugift, født i Helsingør, buntmager, 24 år, skifte: 28. Aug. lungesygdom. [Ikke umiddelbart at finde i Ft. 1855]
62
 4. Sep.
6. Sep. 
Knox, kok paa det engelske dampskib "Mercantor" af Leith, omtrent 40 år, skifter 4. Sept. - Druknet, 5. Sept.
63
 7. Sep.
13. Sep. 
Anders Jørgensen, født i Brudager, arbeidsmand, gift, 70 år, skifteatt.: 7. sept, tæring
7. Sept. 
64
 9. Sep.
13. Sep. 
Niels Olsen Bobakke, Arbeidsmand,  gift, 58 år, skifteatt.: 11. sept.
lungesvindsot,12. Sep.
65
 11. Sep.
14. Sep. 
Edvard Vilhelm Mouritzen, kjøbmand Mouritzens søn, 1 1/4 år, skifte 12 sept.
[ Dødsårsag vanskelig at tyde] 13. Sept.
66
11. Sep. 
15. Sep. 
Matthias Hansen, fra Sandefjord, ugift, norsk sømand fra skibet "Trio" 32 år, 
skifte: 11. ept. brystbetændelse, 13. Sept. 
67
15. Sep. 
19. Sep. 
Hans Christian Sievertsen fra Sandefjord, norsk sømand fra skibet "Habor" af Sandefjord, 27 år, Skifter: 15. Sept. typhus, 17. Sept.
68
22. Sep. 
25. Sep. 
Diendonne (Jean Baptiste), ugift, født a la Berliere departement des Adenner, fransk artillerist fra fregatten "la Marme" 29 år, skifte 24. sept, ubekjendt sygdom, 23. sept. 
69
6. Oct. 
12. Oct. 
Hans Christian Jensen, arbeidsmand Hans Jensens søn, 5½ år, skifter: 8. Oct. typhus.
70
9. Oct. 
13. Oct. 
David Martin, gift, født i Dundee, engelsk sømand af skibet "Saucy Jack" af Dundee, 59 år, skifter: 9. Oct. koldfeber, 11. Oct. 
71
 26. Oct.
30. Oct. 
Peter Jørgensen, født i Vexebo Asminderød sogn, ugift, tjener hos James Deacon, 
24 år, skifte: 26 Oct. typhus, 28. Oct.
72
 24. Oct
29. Oct. 
Niels Johan Knudsen, født i Vordingborg, gift, etatsraad, forhen Told-casserer Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, kommandeur af W. . . ?? 77 år, skifter: 25. Oct. Aldersom, 26. Oct.
73
25. Oct. 
30. Oct. 
Edvard Christian Fries Permin, født i Helsingør, skibsclarerer, 45 år, skifter: 25. Oct. typhus, 29. Oct. 
74
31. Oct. 
Ferdinand Vought, født i Vesteraas, ugift, ført til Stockholm for at begraves. Kjøbmand fra Vesteraas, 30 år, skifter: 1. Nov. tæring, 2. Nov. 
75
31. Oct. 
3. Nov. 
Abel Dahlin, født i Wayø ved Hernøsand, svensk sømand , 17 år, skifter: 1. Nov. ulykkestilfælde, 2. Nov. 
76
11. Nov. 
20. Nov. 
Vilhelm Richard Theodor Burgersheim, født i Stralsund, tydsk sømand af skibet "Vorwarts" 15 år, skifter: 19. Nov. ukjendt dødsårsag, 
77
20. Nov. 
24. Nov. 
Jørgen Holstebro, gift, kjøbmand, 56 år, skifter: 21. Nov. underlivsbetændelse. 
78
 29. Nov.
3. Dec. 
Johan M. Lundberg, født i Halmstad, svensk sømand fra skibet "Oscar" af Gefle, 17 år, skifter: 4. Dec. Typhus, 1. dec. 
79
3. Dec. 
8. Dec. 
Jens Christian Andersen, søn af arbeidsmand Vilhelm Andersen, 6 dage, skifter: 
4. Dec. krampe
80
5. Dec. 
8. Dec. 
Hans Larsen, født i Ballestad i Skien, Norsk sømand fra skibet "Speed" af Skien.
23 år, skifter: 6 Dec. typhus, 7. Dec. 
81
7. Dec. 
10. Dec. 
Svend Larsen,  født paa Hammermøllen, døvstum skomagersvend, 44 år,
skifter: 7. Dec. druknet, 9. dec. 
82
17. Dec. 
21. Dec. 
Carl Arnold Hultmann, søn af Svend N. B. Hultmann, 1½ måned, skifter: 17. dec., krampeslag, 19. Dec. 
83
 24. Dec.
28. Dec. 
George Denyer, gift, født i Schoreham, engelsk sømand fra skibet "4 Søstre", 28 år, skifter 24. Dec. tarmbetændelse, 26. Dec.
84
 23. Dec.
28. Dec. 
Hans Jensen, født i Saunte, gift, arbeidsmand, 39 år, skifte: 24. Dec. typhus, 27. dec. 
85
27. Dec. 
29. Dec. 
Dødfødt, fuldbåren søn af skibstømmersvend Jørgen Christensen, Att. fra gjordemoder C. Grønholdt, 28. dec. begravet uden jordpaakastelse.
86
28. Dec. 
Dødfødt tvilling, i 6. måned, skomagermester Christian Julius Andresens barn, Att. fra Gjordemoderen 28. Dec. Nedsat i stilhed.