Tilbage til Min Hjemmeside!

Tilbage til
Korsør Slægtshistorisk Forening
Slægtsforsker?
Velkommen til

Dansk Erhvervs Leksikon 1943
(Stikord til en slags "Blå Bog")
Betænk: Vi var besat af nazisterne, vi havde benzin- og papirmangel!
Personerne i denne bog er overvejende universitetsuddannede som eksempelvis, jurister, arkitekter etc.,
men også borgere i betroede stillinger som fagforeningsledere, byrådsmedlemmer, fabrikanter, grosserere - borgere du ikke altid finder i Blå Bog
Mange af posterne kan endvidere findes i Blå Bog og Gyldendals, men her fra sendes desuden fotos på opfordring hvis billedet er includeret i teksten.   
Så vidt vides er det første og sidste gang dette værk udkom.
Obs: Nogle biografier er mere omfattende end andre, men selv korte kan indeholde værdifulde oplysninger.
Obs. Det er langfra sikkert personernes navne er fuldførte i bogen!
Fordel ved biografier fra dette værk: I nogle tilfælde medfølger foto.

Hele bogen kan formodentlig lånes /læses via dit bibliotek, men du kan også gerne anmode om et opslag herfra.
Brug ctrl+f  - søg et navn i dialogboksen, og anmod om skanning af  biografi og eventuelt billede.
Ikke alle poster er med foto!

Bemærk at tastefejl kan forekomme.

Nogle biografier er lange, andre korte.
Biografien indeholder som regel også omtaltes fædrende ophav, uddannelse, hustru, fødeby m.m.
"Slægtsforskere hjælper hinanden"

Mest anvendte forkortelser:
Kbh. = København
gross. = grosserer,
dir. = direktør,
 red. = redaktør,
 insp. = inspektør,
civ.ing = civilingeniør.
 jur. = jurist af alle benævnelser
ing. = ingeniør,
prop. = proprietær,
m. efterfulgt af fag = mester,
fabr. = fabrikant,
entrep. = entreprenør,
MF = medlem af folketinget.
LT = medlem af Landstinget.
DSMF= Dansk Smede og Maskinarbejder Forbund
Ass. = Assistent
R = Ridder af Dannebrog.
En del fornavne er forkortede; i tvivl? Søg på efternavnet!
          
Christian Peter Aaberg f. 6. apr. 1868 Hygum.
Ernst Aabling Thomsen, f. 13. jan. 1894  Nysted.
Gunner Aagaard f. 7. jan  1878 Island.
Carl Lumbye Aagaard f. 14. sep 1884 Kbh.
P. Aarup, f.  14. nov. 1874 Kallestrup.
Emil Aasted f. 21. apr. 1866  Aalborg.
Christian Aasted Frandsen f. 5. feb 1889 Holstebro.
Albert  Abel, f. 25 juli 1878 Aalborg.
Knud Abildgaard-Elling  f. 22. feb. 1901 Randers.
Just Abildgaard  f. 14 feb 1888 Randers.
Kai Robert Abildhauge Nielsen, f. 24. aug. 1905  Kbh.
Anton Abildtrup, f. 25. sep. 1886 i Herborg.
Martin Arnold Abrahamson f. 12. sep 1870 London.
Carl Adamsen, f. 23. juli 1869 i Gladsaxe.
Edvard Victor Adelørn, f. 12. juli 1879 i Kbh.
Holger Adolph f. 16. juni 1879 Kbh.
Sophus Agerholm f. 8. juli 1867 i Vigerslev, Odense.
Frederik Agerskov f. 17. nov. 1872 Lellingegaard.
Viggo Aggerholm f. 22 marts 1890 Thisted.
Columbus Oscarius Agnbak f 21. feb. 1886 i Kbh.
Hans Christian Agner, f.  21 aug. 1886 Odense.
Lauritz Agner f. 15. juli 1879 Vildsted sogn.
Carl Ahlefeldt-Laurvig 14. juni 1870.
Hans Ahlefeldt-Laurvig 12 apr. 1883 Wiesbaden
Kai Ahlefeldt-Laurvig 12. feb. 1903 i Kbh.
K. F. S Ahlefeldt-Laurvig 16. aug 1890 i Paris.
Frederik Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille f. 30. sep. 1880.
Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille f. 14. feb. 1905 v. Kerteminde.
Adolph Ahlefeldt-Laurvigen f. 31. okt. 1868 Hammelmose.
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn f. 6. sep 1878 i Brænderup.
N. Ahlmann-Lorentzen  f. 19. feb. 1878.
Axel Ahm f. 3. juni 1875 Kappel.
Øyvind Ahnfelt-Rønne f. 17. nov. 1885 i Kbh.
Gunnar Eigil Ahrenkiel f. 3. marts 1910 Kbh.
Otto Friedrich Ahrens f. 27. dec. 1873 i Holsten.
Carl William Alban 5. april 1896 i Svendborg.
Carl Albeck f. 5. sep. 1871 i Kbh.
James Serge Albeck f. 25. maj 1913 i Frankrig.
Rasmus Laurits Albertsen f. 20. marts 1892 Marstal.
Vilhelm Albertsen, f. 16. apr. 1881 Kbh.
Michael Johannes Albert Albrecht, f. 16. april 1871 i Tyskland.
Carl Laurits Albrechtsen, f. 30. jan. 1889 i Masnedsund.
Niels Lauritz Albrechtsen, f. 8. jan 1889 i Lidemark.
Carl Andreas Albretsen f. 24. feb. 1878 i Ringe.
Arthur Louis Aldenborg f. 4. marts 1898 i Kbh.
Axel Alexander, f. 20. marts1881 i Odense.
Axel Aller, f. 1. okt. 1872 i Kbh.
Valdemar Aller, f. 7. feb. 1875 i Kbh.
Flemming Pätges Allerup, f. 9. aug 1893 Odense.
Alfred Hartvig Allesen-Holm, f. 22. marts 1901 i Kbh.
Joseph Allin, f. 26. okt 1883 i Næstved.
Camillo Valdemar Almdahl,  f. 10. juli 1896 Kbh.
Edmund Erik Als, f. 10. maj 1900 Nørrresundby.
Harald Viktor Alster, f. 3. okt. 1885 i Frederikshavn
Frederik Andersen Alstrup, f. 5. dec. 1886 i Viborg.
Axel Alsøe, f. 22. marts 1881 i Kbh.
Theodor Martin Alving, f. 16. okt. 1872 i Ribe.
Ejnar Arenholt Amholt, f. 10. juni 1895 Kbh.
Knud Arenholt Amholt, f. 12. nom. 1899 Kbh.
C. E. A. Ammentorp. f. 8. okt 1862 i Faarborg.
Hans Ammitzbøll f. 7. okt. 1883 Gettrup.
C. Amundin, smedemester, f. 4. marts 1863 i Kbh.
Aage Andersen, f. 22. jan. 1901 i Viby Aarhus.
A. C. Andersen, apoteker f. 10. okt. 1875 Bogense.
A. C. Andersen, f. 19. Sep. 1882 i Taarbæk.
Aksel Andersen, elektriker. f. 29. dec. 1897 i Køng.
Alfred Johan Frederik Andersen, f. 6. juli 1879 i Kbh.
Alfred Marius Henry Christian Andersen, f. 24. juli 1899 Helsingør.
Alfred Schinnerup Andersen, f. 1. nov. 1871 i Horsens.
Anders Andersen, f. 4. sep. 1872 i Rostrup.
Anders Andersen, murermester  f. 12. nov. 1863 Gjestelev.

Andreas Andersen, direktør, f. 24 aug. 1893 i Solbjerg Aalborg.
Andr. Andersen, købmand, f. 17 apr. 1877 Mors.
Arne Andersen, sparekassedirektør f. 27. aug. 1900 Hjørring.
Arnold Andersen, f. 3. juli 1879 i Odense.
Axel Hermann Andersen, f. 12. juli 1897 i Kbh.
Carl Andersen, direktør f. 14. okt. 1877 i Fredericia.
Carl Andersen, f. 20. nov. 1885 Kbh.
Carl Angelius Andersen, redaktør f. 25. sep. 1895 Kbh.
Carl Conrad Andersen, redaktør, f. 13. nov. 1887 i Roskilde.
C. F. Andersen, sparekassedirektør f. 17. nov. 1885 i Vejle.
Chr. Andersen, f. f. 6 aug. 1889 i Slagelse.
Chr. Andersen, direktør f. 28. sep. 1889 i Sevel.
Chr. Andersen, f. 30. juni 1870 i Odense.
Christian Andersen, f. 11. maj 1880 i Rønnebæk.
Christian D. A. Andersen, bankdirektør f. 27. aug. 1878 ved Horsens.
Curt Chr. Andersen, gross. f. 17. aug. 1916 i Kbh.
Elith Andersen, f. 16. okt. 1905 i Fredensborg.
Elius August Andersen, vinhandler f. 29. apr. 1894 i Kbh.
Ellen Villemoes Andersen, frue, f. 27. apr.1895 i Billumtarp.
Erik Andersen, gross. f. 14. maj 1887 på Christianshavn.
Erik Nikolaj Andersen, gross. f. 2. okt 1910 i Espergærde.
E. William Andersen, ingeniør f. 16. dec. 1879 i Kbh.
Ferdinand Andersen, gross. f. 7. nov. 1855 Kbh.
Georg Andersen, prokurist, f. 9 dec 1882 i Odense.
Hans Andersen, gårdejer f. 29. jan. 1886 i Kongsbjerg.
Hans Christian Andersen, tobaksbr. f. 8. okt 1872 i Ørslev.
Hans Johannes Lyksen Andersen, bødker, f. 1. juli 1902 i Svendborg.
Harald Andersen, f. 17. juni 1898 i Helsinge.
Hartvig Andersen, f. 3. feb. 1907 i Kbh.
H. C. Andersen, direktør, f. 28. sep. 1878 i ?? g. m. Farhner-Olsen.
H. Chresten Andersen, billedskærer, f. 24. apr. 1889 Frederiksberg.
H. E. Andersen, f. 22. juli 1887 i Sønder Vissing.
Helge Andersen, fabr., f. 19. okt 1885 i Langemark.
Helge Andersen, revisor, f. 9. april 1897 i Kbh.
Herman Andersen, ufaglært f. 13. feb. 1903 Hjørring.
Max William Andersen-Høyer, vinhnd. f. 4. juni 1889 Kbh.
Ingeborg Andersen, direktør, f. 29. nov. 1887 i Fredenborg.
Jacob Andersen, post-inspektør, f. 23 aug 1872 i Løgstør.
Jens Andersen, snedkerm. f. 1. maj 1886 Kolding.
Jens Andersen, f. 11. marts 1876 Nakskov.
Jens Peter Andersen, redaktør, f. 11. juni 1870 i Nyborg.
J. Møller Andersen, gårdejer, f. 1. juli 1864, Blushøjgård. (se også arkiv.dk)
Johan Andersen, f. 30. dec. 1883 i Flade.
Johannes Andersen, advokat, f. 9. maj 1885 i Haderslev.
Julius Andersen, direktør, f. 26. jan. 1889 i Sandvig, Mern.
Just Andersen, sølvsmed, f. 13. juli 1884 Grønland.
Jørgen Andersen, f. 28. sep. 1893 i Helsingør.
Kaj Louis Knud Andersen, f. 26. dec. 1896 i Kbh.
Knud Henrik Andersen, gross. f.  11. juli 1895 Struer.
Kristine Marie Andersen, f. Johnsen Vinther hotelejer, f. 4. okt 1888 i Enslev.
Laurids Nybo Andersen, hotelejer, f. 22. marts 1888 i Villing.
Lauritz Andersen, gross.  f. 5. apr. 1886 i Kbh.
Lauritz P. Andersen, tømrerm. f. 3. april 1877 i Nørre Utrup.
Leif Andersen, direktør f. 9. april 1902 Norge.
L. Sperling Andersen, f. 8. aug. 1893 Saksild.
Ludvig Viktor Andersen, lods f. 12. maj 1888 i Sandby, Lolland.
Marius Andersen, direktør f. 23. marts 1890 i Bramdrup.
Niels Thorkild Andersen, f. 19. Juni 1909 Stubberup.
N. J. Andersen, prop. f. 8. sep. 1880 i Lou.
N. P. Andersen, lektor, f. 9. apr. 1876 i Randers.
O. Andersen, borgmester, f. 18. okt 1876 i Skuldelev.
Oscar Carl Andersen, mekaniker, lædevarer, f. 12. dec. 1916 Kbh.
Paulus Sigvard Osted Andersen, murerm. f. 5. juli 1878 i Verninge.
Peder Chr. Andersen gross. f. 16. okt. 1914 i Kongsted.
Peder Jensen Andersen, finmek. f. 4. marts 1895 i Urlev.
Peter Andersen, direktør f. 1. maj 1879 Kbh.
Peter Andersen, typograf f. 11. juni 1870 Nyborg.
Peter Emil Andersen, gross. f 31. okt. Ødsted.
Peter Erik Carl Andersen, f. 27. nov. 1883 i Kbh.
Poul Andersen, f. 8 okt 1889 i Frederikshavn.
Poul Willy Egon Andersen, gross. f. 4. okt. 1907 i Ordrup.
Rasmus Frederik Andersen, lærer f. 7. aug 1865 i ??
Sigurd Andersen, f. f. 2. aug. 1894 i Bangkok.
Steen Andersen, underdirektør f. 17. maj 1904 i ??
Svend Andersen, f. 6. jan. 1889 i Stenløse Fyn.
Svend Holger Andersen, f. 8. maj 1898 Bogense.
Søren Andersen, f. 22. apr. 1891 Sdr. Kongerslev.
Søren Andersen, gross. f. 26. jan 1871 i Sorring.
Th. Andersen, vinhandler, f. 24. nov. 1871 i Svendborg.
Vagn Aage Preben Andersen, gross. f.  15 okt 1906 i Kbh.
Valdemar Andersen, f. 24. nov. 1897 i Ottestrup, Slagelse.
Verner Andersen, f. direktør f. 22. nov. 1905 Kbh.
Viggo G. A. Andersen, gross f. 6. nov. 1884 i Kbh.
Viggo Rikard Andersen, f.  5. juni 1886 Bornholm.
Vilh. Andersen, jurist f. 24. jan 1866 Assens.
Willy Synnestved Andersen, disp. f. 22. juni 1913 i Kbh.
Wm. Andersen, gross f. 28. aug. 1887 i Oslo.
Erland Preben Andersson, ing. f. 31. maj 1910 Kbh.
Josep Andersson, skrædder, f. 18. jan. 1885 i Sverige.
Ove Georg Andkær, dir. f. 26. marts 1889 i Ladby.
Carl Anton Andreasen, ing. f. 16. dec. 1876 Revninge.
Niels Andreasen, redaktør, f. 30. nov. 1877 Løvet, Bryrup.
Poul Riis Andreasen, fabr.. f. 30. juni 1918 i Vraa.
Axel P. Andresen, dir. f. 27. dec. 1904 Aalborg.
Carl Andresen, dir. f. 20. nov. 1880 Kbh.
Christian Andresen, reder, f. 11. marts 1875 på Rømø.
Christian Frederik Wilhelm Andresen, gross. f. 27. sep. 1888 i Flensborg.
Erik Glasser Andresen, dir. f. 30 marts 1896 i Frederiksssund.
Friedrich Andresen, red. 13. juni 1892 Tønder.
Otto Andresen,  købmand, f. 22. aug. 1892 i Kerteminde.
Poul Ernst Andresen, fabriksejer, f. 6. sep. 1878 Hillerød.
Aage Rørbye Angelo, dir. f. 10. jan. 1878 Nakskov.
Wm. Angelo, jurist, f. 28. juli 1877 Viborg.
Knud Anker-Jensen, Jurist, f. 7. apr. 1882 Kbh.
Jørgen Antonsen, red. f. 14. jan. 1903 Bredsten, Vejle.
Erik Appel, højskolelærer, f. 2. nov. 1880 i Rødding.
Hans Appel, dir. f. 29. marts 1856 Tønder.
Henry Arbo-Bähr, gross. f. 16. sep. 1885, Kbh.
Erik Arboe-Rasmussen, red. f. 6. apr. 1893 i Gjøl.
Niels Arendal, skibsproviantering, f. 6. apr. 1880 i Marstal.
Julius Fred. Arenfeldt, godsejer. f. 10. aug. 1856 Kristianssand.
Julie Arenholt, frue, insp. f. 10. dec. 1873 Kbh.
Marius Arentoft, jur. 24. feb. 1880 i Gilbjerg
J. Th. Arnfred, ing. f. 19. dec. 1882 i Sønderbøl.
Niels Arnold, dir. f. 15. apr. 1869 i Tranekær.
Asbjørn Arntzen, ing. f. 28. jun 1887.
Alfred Arnø, skibsmægler, f. 16. okt. 1909.
Theodor Arnø, skibsmægler, f. 20. dec. 1876 i Faaborg.
Herluf Arum, dir. f. 15. nov. 1888 i Frederikshavn.
Bjarne Gerhard Chr. Herland Askvold, gross. f. 4. feb. 1920 i Nykøbing Falster.
Hans Anders Askvold, gross. f. 29. nov. 1890 St. Hagelse.
Hans J Asmussen, godsexpeditør, f. 26. jun. 1880 Sønder Lem.
Jørgen Asmussen, dir. f. 22. juli 1888 Horsens.
Niels Christian Franzmann Aster, billedskærer, f. 27. sep. 1895 i Fredericia.
Axel Aubertin, tømmerhandler, f. 1. dec. 1864 i Kbh.
Jannik Augsburg, apoteker, f. 11. juni 1886 i Roskilde.
Aage Daniel August, dir. f. 5. juli 1884 i Kbh.
Kurt Harald Aulin-Nielsen, gross. f. 31. aug. 1905 i Kbh.
Axel, prins til DK, dir. f. 12 aug. 1888 i Kbh.
Jensenius Axelsen, fabr., f. 4. maj 1902 i Albæk sogn.
Peter Axelsen, dir. f. 19. aug. 1873  Lundforlund.
Ejnar Baagøe, købmand f. 24. apr. 1873 i Kbh.
Holger Bach, dir. f. 28. apr. 1896  Randers.
Johannes Bach, blikkenslagerm. f. 13 dec. 1874 Kolding.
Knud Bach, gårdejer, f. 26. sep. 1871 Røngegaard Ulstrup.
A. Bach-Nielsen, jur. f. 25. marts 1878  Kbh.
Søren Sørensen Bach, købmand. f. 28. okt. 1901 i Løsning.
Willy Bach, gross. f. 25. marts 1901 Kbh.
Preben Martin v. Bach-Zelevski, fabr., f. 12. sep. 1918 Kbh.
D. G. M. Bache, jur. f. 6. sep. 1880 St. Thomas.
Henrik Bache, jur. f. 8. feb. 1902 i Kbh.
N. H. Bache jur. f. 7. juni 1869 Kbh.
Herbert David Bachrach, gross. f. 27. dec. 1909 Hamborg.
Rahbek Bach Sørensen, fabr., f. 29. marts 1914 Sorring.
Frederik Vilhelm Bagge, gross. f. 12 jan. 1899 Kbh.
Harding Hyldahl  Bagner, bestyrer, f. 15. maj 1906 Holbæk.
Viggo Johannes Skjoldborg Bahnert, gross. dir. f. 13. juli 1892 Kbh. 
Chr. Jacobsen Bak, dir. f. 16. april 1877 Lild.
Krej Jensen Bak, prop. f. 6. jun. 1869 Udbyneder.
Kristian Bak, ing. f. 20. maj 1892 Udbyneder.
Knud Balk-Møller, fabr., f. 4. dec. 1890  Aarhus.
Svend-Aage Balk-Møller sæbefabr., f. 20. juli 1887 Aarhus.
Niels Balle, docent, f. 14. dec. 1877 Nebel.
Carl Ballhausen, jur. 9. juli 1893 i Korsør.
Hans Laurids Leth Balling, dir. f 20. marts 1900 Silkeborg.
Niels Balling, dir. f. 16. feb. 1905 Silkeborg.
Aksel Ballisager, dir. f. 8. feb. 1874 i Aaes, Horsens.
Eggert Balthazar-Christensen,  dir. f. 28. jan. 1885 Kbh.
Aage Chr. Bang, buntmager, f. 15. nov. 1891 Kbh.
Christian Hjelm Bang, gross. f. 14. maj 1889 Kbh.
Herman Bang, prokurist, f. 1. feb 1903 Kbh.
Oscar Bang, Planteskoleejer, f. 5. maj 1892  Nykøbing Mors.
Otto Bang, jur. f. 8. juni 1883 i Kbh.
Paul Bang, sølvsmed, f. 19. aug. 1911 Kbh.
Peter Bang, dir. f. 14. marts 1900 Kbh. (Bang & Olufsen)
Poul Bang, gross. f. 7. juli 1896 Aalborg.
Michael Bang-Sørensen, maler, f. 25. juni 1884 i Randers.
Ulf Bang, gross. f. 18. maj 1905 i Aarhus.
Hansa Bangsdal, frue, gross. f. 17. marts 1897 Frederiksberg.
Jens Chr. Bank, fabr., f. 11. sep. 1911 Lønborg.
Carl Valdemar Barding, dir. f. 1. dec. 1884 Kbh.
Axel Barfod, gross. f. 14. aug. 1898 Randers.
Harald Barfoed, apoteker, f. 31. aug. 1878 Kjellerup.
Helge Ove Barfoed, gross. f. 12. marts 1914 Hellerup.
Carl Henrik Barkhuus gross. f. 28. feb. 1873 i Kalundborg.
Wilhelm Ferdinand Barkhuus, ing. f. 19. okt. 1870 Kalundborg.
Johannes Barner Rasmussen, forstander, f. 21 dec. 1891 ??
Kai Svanholm Barsoe, gross. f. 18. juli 1896 i Oslo.
Willy Dahl Basedow, dir. f. 4. nov. 1893 Kbh.
Niels Basse, f. 7. nov. 1888 i Blegind.
Harald Baun, bestyrer, f. 6. apr. 1873 Høbjerg, Helsinge.
Lauritz Georg Albert Baunsgaard, f. 8. feb. 1902 i Slagelse.
P. Baunsgaard, fabr., f. 25. aug. 1874 Oddense.
Oluf Bay, jur. f. 27. okt. 1877 i Nakskov.
Knud Ove Bayer, sælger, f. 18 maj 1907 Aarhus.
August Bech, forrpagter, f. 16. aug. 1879 ved Vejle.
Helge Bech-Bruun, jur. f. 25. okt. 1901 Frederiksberg.
Christen Bech, brand dir. f. 30. marts 1873 Frøslev, Mors.
Holger Bech, dir. f. 2. dec. 1891 Helsingør.
Johan Nielsen Bech, gross. f. 22. okt. 1874 Aarhus.
Jørgen Bech, dir. f. 9. juli 1880 Slagelse.
E. Bech Nielsen, elektriker, f. 24. feb. 1904 Sulsted.
Ole Bech, gross. f. 23. jan. 1907 Aarhus.
Peter Bech, gartner, f. 20. juli 1885 Valby.
Tage Bech, speditør, f. 28. juni 1916 Kbh.
Holger Bech, dir. f. 24. jan. 1896 Fredericia.
Johs. Bech,  ing. f. 21. sep. 1896 Saxild.
Ove Christian Bech, sejlmagerm. f. 26. sep. 1887 Rønne.
A. S. Bech, gross. f. 28. okt 1912 Nøre Sundby.
Gottfried Becker-Christensen, gross. f. 3. okt. 1874 Odense.
Jørgen Børge Becker, dir. f. 4. sep. 1909 Kbh.
Otto Christian Becker, fabr. f. 31 dec. 1887 Kbh.
Norman Leroy Haaber Bechmann, gross. f. 14. apr. 1906 St. Croix.
Schat Behrend, dir. ing. f. 11. jan. 1878 i Kbh.
Carl Behrens, red. f. 18. apr. 1867 Kbh.
Helge R. Behrens, dir. f. 3. sep. 1904 Kbh.
Vilh. Behrens, red. f. 2. dec. 1897 i Frederikshavn.
A. C. M. Beierholm, dir. f. 30. juli 1882 i Assens.
Peter Beirholm, fabr. f. 24. sep. 1892 Vonsild.
Fortunio di Belsito, dir. f. 26. sep. 1903 Palermo Italien.
William Heinrich Bencke, forstander, f. 7. dec. 1861. (Roskilde?)
Max Bender, murer, f. 28. feb.1885 i Kbh.
A. B. Bendix, dir. f. 16. feb. 1902 Kbh.
Georg S. Bendix, gross. f. 11 jan. 1867 Kbh.
Asbjørn Ravn Bendixen, red. f. 12. sep. 1888 i Vejle.
Aage Bendsen, forretningsfører, f. 7. feb. 1902 i Ollerup.
Chr. Bendtsen, murerm. f. 20. dec. 1893 Lindholm.
Poul Johannes Bengtsson, gross f. 3. dec. 1895 i Kbh.
Emil Benthien gross. 24. sep. 1882 i Kbh.
Aage von Benzon, bankier, f. 16. feb. 1893 Skælskør.
Bøje Benzon, fabr. f. 11. aug. 1891  Ordrup.
Niels Benzon, apoteker, f. 22. april 1893 Kbh.
Andreas Berg, cigarmager, f. 28. feb. 1880 Fredericia.
Cai Berg, jur. f. 3. sep. 1871 i Kbh. - død 1979.
Henrik Wilhelm Berg, jur. f. 3. okt. 1886 Ulkendrup.
H. P. Berg, dir. f. 7. dec. 1867 Orup.
Kaj E. Berg, tapetserer, f. 9. maj 1901 Frederikshavn.
Johannes Berggreen, dir. f. 19. feb. 1878 Skjødstrup.
Anders Christian Bergholm, vinhandler, f. 30. marts 1898 Glamsbjerg.
Niels Erik Berglund, fabr. f. 7. okt. 1911 Helsingborg.
Jacob Bergmann, gartner, f. 6. jan. 1899 Randers.
Paul Bergsøe, ing. f. 22. dec. 1872 i Kbh.
Svend Bergsøe, fabr. f. 15. sep. 1902 Frederiksberg.
Otto Bering, bogholder, f. 10. juli 1896 Aarhus.
Aage Berléme, dir. f. 3. aug. 1886 Kbh.
Edwin Berner, jur. f. 24. nov 1883 i USA.
J. H. Berner, jur. f. 3. feb. 1886 Kbh.
Hans Bener-Schilden-Holsten, f. 18. juli 1881.
Holger Bernild, red. f. 20. apr. 1878 Maribo.
Andreas P. Bernstorff-Mylius f. 1882 Helsingør.
C. C. Berring, dir. dir. 26. maj Kolding.
Aage Bertelsen, kunstmaler, f. 28. sep. 1873 Næstved.
E. Bertelsen, bogholder, f. 1. marts 1878 Vejle.
Jens Peter Bertelsen, formand, f. 29. marts 1884 i Bolle, Dronninglund sogn.
Oluf Bertolt, sekretær, f. 30. maj 1891 Aarhus.
Agnete Bertram, cand.mag. f. 8. okt. 1893 i Kbh.
Frithjof Bertram-Larsen, fabr. f. 7. feb. 1891 Frederiksberg.
Valdemar Bertram, fabr. f. 5. juni 1902 Skodborg.
Ove Bestle, gross. f. 22. apr. 1887 Kbh.
Aage Beyer, dir. f. 28. feb. 1886 Viborg.
Jørgen Beyerholm, sportsleder, f. 20. maj 1902 Kbh. død 1992.
Hilding Edvin Ulrik Bidsted, dir. f. 25. maj 1909 Kbh.
Anthon Bie, gross. f. 13. juni 1894 Hobro.
C. R. P. C. Bierbum dir. f. 16. dec. 1880 Lolland.
Poul Bierfreund, jur. f. 3. dec. 1902 i Holstebro.
Julius Bigum, red. f. 7. feb. 1883 Grenaa.
Povl Bihesen, dir. f. 21. sep. 1890 Odense.
Otto Bilfeldt,  kontorchef. f. 20. dec. 1883 Faaborg.
Oluf Bille-Brahe, gårdejer, f. 13. feb. 1888.
A. C. Bille-Hansen, sekretær. f. 15. okt. 1871 Kbh.
Jens Alfred Bille, gross. f. 12. juni 1894 Frejlev.
Carl S. Billenstein, dir. f. 2. feb. 1860 i Kbh.
Karl Billig, dir. f. 8. april 1884 Tyskland.
Viggo Lauritz Joachim Gerber Bilsteen, metaltrykker. f. 5. april 1895 Kbh.
Alfred Bilstein, gross. f. 29. maj. 1895 Gevelsberg.
Alfred Bindslev, red. borgmester f. 21. juni 1896 i Aalborg.
Knud Bindslev, bankbestyrer, f. 25. aug. 1890 Alborg.
Oscar Bindslev, jur. f. 25. juli 1889 Alborg.
Rasmus Bindslev, borgmester, f. 31. juli 1876 i Hjørring.
Kai Bing,  ing. f. 16. feb. 1880 Frederiksberg.
Ludvig Bing, jur. f. 22. marts 1892 Kbh.
Otto Bing, jur. f. 16. feb. 1874.
Ludvig Birch, ing. f. 15. feb. 1877 Kbh.
Elith Harboe Birkedahl, fabr. f. 23. aug. 1889 Kbh.
Johannes Marius Birking, fabr. f. 3. aug. 1885 Raaby Randers.
Axel Birkemose, dir. f. 15. sep. 1885 Herning.
Verner Vasily Birksholm,  snedkerm. f. 5. marts 1913 Finland.
William Ulrik Bjarnø, fabr. f. 15. juni 1883 Aakirkeby.
Victor Bjelka, fabr. f. 25. feb 1900 Frederiksberg.
Jacob Bjerre, dir. f. 8. sep. 1865. Nørre Lem.
Markus Bjerre, gårdejer, f. 19 marts 1876 Nr. Nissum.
Alfred Jørgene Christian Bjerregaard, dir. f. 2. maj 1896.
Henry Anthon Bjerregaard, red. f. 25. marts 1911 i Gudme.
Knud Bjerregaard, dir. f. 8. sep. 1885 i Kbh.
S. S. Bjerregaard, jur. f. 13 sep. 1879 i Simested.
Hjalmar Bjerring, snedker, f. 3. apr 1896 i Horsens.
Johan Julius Bjerring, borgmester, f. 14. nov. 1878 i Aabenraa.
Baldur Bjørch-Jensen, skibshandler, f. 8. marts 1871 Skagen.
Therkel Bjørch-Jensen, skibshandler, f. 18. okt 1902 Kbh.
Holger Bjørkmann, dir. f. 29. maj 1879 Kbh.
Otto Bjørling, dir. f. 29.sep. 1886 Kbh.
Gunnar Bjørløw, fab. f. 28. sep. 1900 Valby død 12. apr. 1885.
Hans Fr. Bjørn, bogtrykker, f. 30. dec. 1890 i Ribe.
Gustav Astor Bjør Rühne, købmand. f. 12. jan 1898 Horsens.
H. C. Bjørnow, dir. f. 25. april 1885 Kbh.
Henry Oscar Blach. f. 15. jun.1893 i Aarhus.
Mogen Blach, cand. polyt, f. 27. aug. 1888 Hyllested.
Hans Blache, ing. f. 17. sep. 1874 Kbh.
P. Bladt, dir. f. 17. jan. 1872 i Tandslet, Als.
Sofus Frederik Peter Marius Blaksted, fab. f. 1. maj 1889 i Kbh.
Harald Blegvad, dir. f. 24 jul 1886 Samsø.
Steen Steensen Blicher, dir. f. 17. jan. 1891 Aarhus.
Axel Blichfeldt-Petersen, ing. f. 7. jan. 1895.
C. A. Blixen Fineche, baron. F. 20. sep. 1889 Kbh.
Kay Bloch, gross. f. 29. juni 1886 Kbh.
Aug. Blom, dir. f. 26. dec. 1869 Kbh.
Gotfred Blom, fabr. f. 17. apr. 1915 Kbh.
Ulrik Adolf Severin Bluhme, dir. (brand) f. 15. marts 1880 i Sulsted.
Volmer Blum-Hansen, gross. f. 18. maj 1899 Kalundborg.
Carl Adolph Blume, gross. f. 22. jan. 1897 Mørkøv.
Henry Charles Blücher, smedem. f. 19. nov. 1883 Kbh.
Christoffer Boas, købmand. f. 3. juli 1863 Baadsgaard.
Allan Bock, ing. f. 9. feb. 1890 Kbh.
Ejnar Lauritz Ove Bodenhagen, gross. f. 4 april 1891 Fredensborg.
Max Bodenhoff, gross. f. 21 feb. 1887 Kbh.
Emil Boeck-Hansen, ing. f. 25. sep. 1882 i Kbh.
Julius Boesen, dir. f. 30. juli 1881 i Hillestrup Falster.
Peter Boesen, vejer og måler, f. 17. aug. 1873 Kbh.
Preben M. H.  Boëtius dir. f. 30. aug. 1896 i Nykøbing F.
Andreas Bogh, jur. f. 2. nov. 1879 Lillerød.
Johan Magnus Bohn-Jespersen,  arkitekt, f. 29. jan. 1904 i Tornemark.
Kaj Bojesen, sølvsmed, f. 15. aug. 1886 Kbh. død 1958.
Fritz Bogsen, red. f. 6. sep. 1886 Horsens.
Frederik Christian Boldsen, dir. jur. f. 22. jan. 1877 i Oplev.
Christian Harring Boll, jur. f. 26. apr. 1903 Hem.
Johan Bollhorn, gross. f 26. jan 1876. Ringsted.
Ejnar Bondesen, ing. f. 6. sep. 1892 Kolding.
Harald Bondesen, malerm. f. 1. aug. 1887 i Nyborg.
Jacob Bondesen, gross. f. 14. feb. 1864 Kbh.
Jørgen Bondo-Larsen, gross. f. 9. maj 1906 Randers.
Oluf Bondo, skovridder, f. 4. maj 1887 i Nykøbing F.
Folmer Bonnén kunstmaler, f. 17. feb. 1885 i Randers.
Hugo Bonnesen, biografinspektør, f. 25. marts 1910 Frederiksberg.
Sofus André Bonnesen, vinhander, f. 26. sep. 1905 Ordrup.
Laurits Ploug Borberg, dir. f. 20. dec. 1885 Byrum.
Borch-Christensen, autoforh. f. 21 sep. 1909 Gylling.
Ferdinand Borchert, fabr. f. 8. april 1897 Felsted.
Kristen Bording, minister, f. 11. april 1976 Løsning.
Niels Christian Borg, gross. f. 3. marts 1892 Horsens.
Johannes Borgsmidt, dir. f. 16. feb. 1887 Kbh.
Axel Bork, ing. f. 16. aug 1882 Starup.
Holger Bork red. bladudgiver, f. 22. aug. 1881 Haderslev.
Søren Bork, bogtrykker, f. 25. dec. 1914 Nykøbing F.
Johannes Borup-Jørgensen, gross. f. 14. aug. 1905 Skødstrup.
J. C. Boserup, købmand, f. 31. marts 1879 Kbh.
Holger Waldemar Boserup, dir. f. 9. juni 1876 Køge.
A. P. Botved, gross. f. 20. juni 1895 Kalundborg. (død 1964)
O. Bouet, maskinmester, f. 25. marts 1879 Kbh.
Gunnar Peter Styhr Boye, gross. f. 24. maj 1898 i Slaglunde.
L. Brahe Christensen, dir. f. 3. sep. 1875 Skivholme.
Anna Agnes Brahm, dir. f. 8. jan. 1882 i Kbh.
Frederik Brammer, dir. 27. juli 1872 i Aarhus.
Eigil Bramsen, dir. f. 15. aug. 1877 Frederiksberg.
Mogens Bramsen, dir. f. 30. nov. 1905 Frederiksberg.
Svend Bramsen, assurandør, f. 19. dec.1878 Frederikberg.
Poul Anders Otto William Brandi, dir. f. 22. marts 1914.
Felix Aage Brandt, fabr. f. 5. jan. 1895 Kbh.
Karl Brandt, godsejer, f. 7. juni 1885 Odense.
Niels Mogens Brandt, entrep. f. 7. marts 1910 Kbh.
Rudolf Brandt, red. f. 11. nov. 1887 Faaborg.
Povl Branner, forlag, f. 11. juni 1883 i Kbh.
Troels Smidt Branner, gross. f. 6. juli 1888 Kbh.
Svend Brannov, dir. f. 3. juni 1895 Frederiksberg.
W. Branth, forpagter, f. 8. maj 1874.
Sven Brasch, tegner, f. 29. jan. 1886 Borup Sjælland.
Herman Christian Wendelbo Breede, entrep. f. 18. nov. 1897 Randers.
Hans Alfred Bregenhøj, fabr. f. 9. apr. 1913 Kbh.
Carl Bremer, fabr. f. 12. apr. 1892 i Neumünster.
Gorm Bremer, jur. f. 2. jan. 1886 i Faaborg.
Hans Brems, ing. f. 4. feb. 1887 Viborg.
Aage Bretting, ing. f. 17. jan. 1888 Struer.
Frederik Brinch, dir. f. 23. okt. 1880 Esbjerg.
Ulrik Brinck, gross. f. 9. marts 1863 i Korsør.
A. Brincker, (formentlig tale om Arthur B) fabr. f. 9. feb. 1871.
Henri Arthur Brincker, fabr. f. 18. aug. 1906 Raadvad.
Hans Andreas Brink, dir. f. 26. maj 1891 Askov.
Aage Brink Jensen, dir. f. 23. aug. 1892 i Slagelse.
Peter Jens Vilhelm Brinkbo, fabr. f. 11. okt. 1897 Kbh.
Hans Brix, red. f. 27. maj 1897 i Rødby.
Brix Nielsen, (Viggo) sagfører f. 6. feb. 1894 i Frederikshavn.
A. H. Brixen, drejer, f. 31. dec. 1872 i Aarhus.
Christen Brixtofte, red. f- 22 maj 1885 i Køge landsogn.
Jørgen Brock, dir. jur. f. 2. nov. 1880 Nærumgaard.
P. Brock. fabr. f. 16 sep. 1881 Roskkilde.
Mogens Brock Petersen, gross. f. 17. jan. 1912 i Vejlby.
Knud Brockenhuus-Schack, greve, f. 14. okt. 1885 Spanager.
Th. Brodersen, ing. f. 7. dec. 1890 Lyngby.
M. A. Broegaard, dir. f. 14. jan. 1881 Magleby Langeland.
Hans Carl Broge, gross. f. 19. april 1882 Galten, død 1954.
Juda Isak Bromann, fabr. skrædder, f. 8. juni 1911 i Tarnow.
Axel Georg Bronø, dir. ing. f. 23. nov. 1906 Kbh.
Peter de Nully Brown, skibsreder, f. 18. feb. 1884 i Kbh.
Aage Bruhn, skibsmægler, f. 20. sep. 1878 Frederiksberg.
Asger Bruhn, dir. f. 24. nov. 1870 Odense.
Henning Orla Bruhn, gross. f. 2. april 1981 Kbh.
Carl Brummer, arkitekt, f. 12. juli 1864 Oregaard.
Carl Christian Brun, dir. f. 17. juli 1886 Kbh.
Ole Peter Brunholm-Jensen,  fabr. f. 8. aug. 1902 Alsønderup.
Carl Bruun, ing. f. 29. juni 1880 Kbh.
Carl Johannes Bruun, gross. f. 2. okt 1862 Holmsøgaard.
Andreas Theodor Bruun de Neergaard, dir. f. 20. feb. 1878 Hellestrup.
Hans Henrik Bruun, jur. f. 12. maj 1884 Terndrup.
Svend Bruun, handelsgartner, f. 14. juli 1872 Bernstorff Slotshave. (!)
Otto Brüel, arkitekt, f. 23. marts 1904 Haslev.
J. V. Brøchner-Mortensen, mægler, f. 1. okt 1879 Fredericia.
Emil C. Brønnum, gross. f. 3. juli 1879 Kbh.
Ulf Brøste, gross. f. 31. dec. 1904 Kbh.
Knud Carl Buchter-Larsen, gross. f. 25. aug. 1910 Kbh.
Charles Schaffelitsky van der Buchwald, gross. f. 21 feb 1878 Dalbyover.
Aage Valdemar Buck, gross. f. 14. marts 1902 Frederiksberg.
Paul Maurice Budtz, dir. f. 22. sep. 1890 Korsika.
Orla Buhl, dir. f. 15. sep. 1871 Resen.
Wilhelm Buhl, fhv. statsminister, f. 16. okt. 18871 Fredericia.
Niels Bukh, højskolelærer, f. 15. jun. 1880 i Snejbjerg.
Alexius Vilhelm Bull Schmidt, former, f. 23. nov. 1880 Kbh.
Christian Bunch, gross. f. 23. marts 1893 i Asmild.
Kaj Bunch-Jensen, jur. f.27. marts 1901 i Kbh.
Helge Victor Bundesen, dir, f. 14. dec. 1892 Kbh.
Stanley Burmeister, gross, f. 1. jan. 1887 Kbh.
Aage Busch-Sørensen, dir. f. 6. feb. 1894.
Arnold Busck, boghandler, f. 29. nov. 1871 Roskilde.
Jacob R. Buss, fabr. f. 6. dec. 1906 Lyngby.
Aage Bülow, ing. f. 21. fwb. 1873 i Kbh.
Carl Adolph Bülow, fabr. f. 13. okt 1881 Varde.
Fritz Bülow, jur. f. 16. april 1872 Aalborg.
Johan Bülow, dir. f. 10. april 1885 Kbh.
V. Byrdal jur. f. 14. juni 1875.
Marius Byriel, gårdejer, f.26. okt. 1882 Sporup.
Oluf N. Bützow, vekselerer, f. 15. nov. 1883 i Kobberup.
Gudmand Bützow-Rohde, gross. f. 22. juni 1896.Kbh.
Otto Bæhr, apoteker, f. 3. juli 1884 Aarhus.
Jens P. Bækgaard, husmand, f. 25. feb. 1878 Sjegbjerg.
Kim. Bærentzen, dir. f. 8. nov. 1905 Kbh.
Wilhelm Chr. Carl Bärnholt, fabr. f. 27. juli 1886 i Usserød.
Martin Bøegh, gross. f. 4. marts 1891 Vejle.
Sven Bøgelund-Jensen, dir. f. 8. sep. 1898 Frederiksberg.
Friedrich Bøhm, konsul, f. 8. marts 1880 i Østrig.
Niels Christian Bønding Pedersen, red. f. 25. jan. 1917 Bostrup.
Johannes Børge, ing. f. 13. aug. 1876 i Aalborg.
Richardt Reimers Børgesen, red. f. 11. nov. 1894 i Hillerød.
Valdemar Børgesen, gross. f. 22. juni 1868 Kbh.
Johs. Børresen, dir. f. 9. sep. 1884 Kbh.
Viggo Børsholt, ing. f. 7. marts 1892 Aalborg.
Harald Frederik Bøttcher, væver, f. 24. feb. 1880 i Karlebo.
Sophus Peter Christian Bøttern, jur. f. 19. maj 1882 Randers.
Jens Bøye-Christensen, isenkræmmer, f. 12. april 1884 i Marstal.
Paul Anker Callø, dir. f.24. jan. 1882 Erlev, Haderslev.
Regner Calum, borgmester, f. 8. juni 1909, Karrebæksminde.
Knud Capito, gross. f. 23. apr. 1881 Kbh.
Hans P. Carl, skibsreder, f. 22. sep. 1887 i Kbh.
Carl Christian Carlsen, entrep. f. 18. jan. 1869 Randers.
Carl Emanuel Helmi Carlsen, gross. f. 15. maj 1896 Kbh.
Carl Holger Nicolai Carlsen, fabr. f. 10. juni 1901 i Lille Grandløse.
Ernst Carlsen, dir. f. 23. maj 1875 i Haderslev.
Holger Peter Christian Carlsen, ing. f. 23. aug. 1903 Randers.
Jens Carl Adolph Carlsen-Skiødt, gartner, forfatter f. 9. marts 1866 Odense.
Willy Carlsen, f. 31. maj 1883 Kbh.
Tage H. Carstensen, jur. f. 8. feb. 1897 Frederiksberg.
Viggo Carstensen, jur. f. 7. aug. 1899 Aalborg.
Chr. F. Carøe, vicekonsul, f. 17. maj 1885 Stege.
Charles Caspersen, red. f. 18. april 1889, Svendborg.
Hans Christian Caspersen, gross. f. 2. sep. 1881 i Kbh.
Poul Caspersen, gross. f. 5. sep. 1881 Tranekær.
A. H. F. Castenschiold, f. 26. maj 1874 Borreby.
Christian H. Castenschiold, fabr. f. 6. marts 1899 Sverige.
Frederik Castenschiold, f. 19. nov. 1873 Kbh.
Jørgen Castenschiold,
f. 30. nov. 1893 i Kbh.
Viggo Cavling, red. f. 15. aug. 1887 Paris.
H. C. C. F. Cederfeld de Simonsen,  godsejer, f. 16. feb. 1895 Kbh.
Hans Jørgen Cederholm, gross f. 11. okt. 1910 Haderslev.
Poul Oscar Cederholm, vinhandler, f. 20. juni 1908 Kbh.
César Marcos Fernandes Castañeda Herreria Del Casar, fab. f. 25. april 1884 i Santander.  
Hakon Christens, apoteker, f. 9. maj 1903 Sæby.
A. C. Christensen, dir. f. 27. jan. 1890 Aalborg
Aage Christensen, ing. 26. sep. 1887 i Vejle.
Aage Marius Thorning Christensen, gross. f. 7. juni 1907 Kbh.
Aksel Christensen, hotelejer, f. 11. sep. 1899 Aalborg.
Alfred Christensen, revisor, f. 14. marts 1889 Nyborg.
Allan Christensen, fabr. f. 11. feb. 1889 Kbh.
Anders Christensen, mælkeforhandler, f. 22. apr. 1894 i Bjergby (formodentlig v. Randers)
Anders Christensen, kgl. vejer og måler, f. 14. feb. 1864 Frederikshavn.
Arne Fritjof Christensen, vinhandler, f. 2. april 1898 Frederiksberg.
Arnold Christensen, dir. f. 16. feb. 1888 Odense.
Arthur Christensen, jur. f   22. dec. 1890 Svendborg.
Arthur Christensen, skomager, f. 17. feb. 1900 Aalborg.
Carl Christensen, sølvsmed, f. 24. feb. 1917.
Charles Axel Christensen, fabr. f. 14. nov. 1895 Hvalsø.
Chas Christensen, typograf, f. 26. maj 1907 Gjern.
Chr. Christensen, gross, f. 1. maj 1889 Frederiksberg.
Chr. Christensen, red. f. 8. sep. 1877 Nykøbing Mors.
Chr. Christensen, Possementmagerm, f. 6. marts 1868 Kbh.
Chr. Albert Christensen, fabr. f. 12. jan. 1891 Holbæk.
Chr. Ernst Christensen, gårdejer, f. 25. nov. 1872 i Asserballe.
Chresten Christensen, murerm. f. 31. jan. 1889 Nørre Dalby.
Christian Carl Bernhart Christensen, købmand, f. 1. feb. 1877 Gilleleje.
Christian V. Christensen, dir. f. 11. april 1886  Kbh.
David Christensen, boghandler, f. 4. dec. 1872 Brønderslev.
Elisabeth Christensen, frøken, fabr. f. 20. maj 1895 Kbh.
Erik Helge Christensen, fabr. f. 12. marts 1828 i Skelby.
Ernst Emil Mogens Christensen, vinhandler, f. 13. feb. 1913 Kbh.
Friedrich Andreas Christensen, gross. f. ? sep. 1878 i Sønderborg.
Gustav Christensen, tobakshandler, f. 29. aug. 1880 i Kbh.
Halfdan Christensen,
urmagerm. 13. sep. 1897 Egaa.
Hans Jefsen Christensen, gårdejer, f. 28. feb. 1880 Nørby.
Hans Peder Christensen, våbenhandler, f. 26. dec. 1888 Vigsnæs sogn.
Hans Peter Christensen, blikkenslagerm. f. 9. okt 1879 Kbh.
Harald Marius Christensen, borgmester, f. 28. sep. 1895 Nykøbing Mors.
Helge Orla Hoffmann Christensen, dir. f. 1. juli 1898 Faxe.
Herluf Wolters Christensen, gross. f. 4. marts 1903 Kbh.
H. P. Christensen, borgmester, f. 28. feb. 1869  Gredsted., Ribe.
H. P. Christensen, dir. f. 14. sep. 1886 i Frederikberg.
Iver Christensen, fabr. f. 5. april 1876 Nysogn.
J. C. Christensen, cand. jur. f. 21 juni 1890  Mammen.
Jens Christensen, dir. f. 23. dec. 1882 Sevel.
Jens Herman Christensen, ing. f. 19. sep. 1877 Grimstrup              
Jens Michael Christensen, fabr. f. 12. feb. 1891 i Kbh.
Jesper Carl Wilhelm Christensen, Vinhandler, f. 26. marts 1864 Randers.
Johan Christensen, dir. f. 16. juni 1896 Hvidbjerg.
Johs. Christensen, fabr. 11. jan. 1897 Halling.
Jørgen Christensen, ing. f. 24. jan. 1887 Svendborg.
Kaj Christensen, aktuar, f. 26 nov. 1902 Aalborg.
Kaj Egon Leo Christensen,  kunsthandler, f. 10. nov. 1916 Næstved
Knud Emil Christensen,  dir. f. 13. juli 1895 Kbh.
Knud Viktor Christensen, fabr. f. 25. nov. 1909 Næstved.
Leo Hohannes Evald Christensen,  gross. f. 14. aug 1901 Maribo.
Ludv. Christensen,  fhv. minister, f. 28. juli 1878 Kbh.
Max Christian Christensen, dir.f. 12. juni 1877 Horsens.
Mikkel Christensen,  red. m.m.  f. 5. jan. 1879 i Guldager Hede, Vrejlev.
N. Chr. Christensen,  red. f. 19. marts 1896 Holstebro.
Peder Christensen, borgmester, f. 8. juni 1874 Skaade Mark.
Peder Christensen, murerm. f. 15. maj 1881 Jerslev.
Peder Vilhelm Christensen, befragter, f. 9. marts 1903 Aalborg.
Peter Aage Christensen, dir. f. 8. febr. ?? Horsens. (se: https://arkiv.dk/vis/1569899
)
Poul Børge Henry Christensen, glarm. f. 4. maj 1919 Næstved.
Poul Edvard Christensen, gross. f. 19. aug. 1900 Aarhus.
P. V. Christensen, ing. f. 3. maj 1875 Roskilde.
Rasmus Christensen, mægler, f. 7. maj 1874 Fløjstrup Aarhus.
Reinholdt Christen Christensen, skorstensfejer, f. 4. okt. 1900 Kbh.
Rudolf Frimodt Christensen, instrumentmager, f. 11. juli 1888 i Holsted.
Sofus Thorbjørn Wirenfeldt Christensen, ing. f. 20. sep. 1894 Ørum by og sogn.
Svend Elbæk Christensen, vinhandler, f. 18. okt. 1905 Halsted. 
Tage Beksgaard Christensen, fabr. maskinarbejder f. 23. apr. 1910 Ringsted.
Thorvald Christian Christensen, dir. f. 4. dec. 1887 Frederikshavn.
Thorvald Chr. J. Christensen, tømrer, f. 9. marts 1904 Skørping.
Tolver Christensen, dir. f. 20. okt. 1892 Agerup Holbæk.
Viggo Christensen, borgmester, f. 29. apr. 1880 Hagendrup.
Vigo Aage Christensen, elektriker, f. 10. apr. 1915 Argentina.
Vilhelm Christensen, maskinarbejder, f. 1. nov. 1872 Kbh.
Gustav Christgau, gross. f. 15. aug 1900 Kolding.
Rudolf Christiani, Dr-ing. f. 8. feb. 1877 Saxkøbing.
Alex Christiansen, red. f. 28. juli 1898 Ringsted.
Anders Peter Christiansen, entrepr. f. 3. juni 1878 i Ørslevvester.
Anna A. Christiansen, Apoteker, f. 7. april 1889 St. Hillerslev sogn.
Axel Christian Christiansen, dir. f. 29. marts 1892 i USA.
Carl Theodor Christiansen, gross. f. i Østre Karleby, Lolland. (ingen nøjagtige data, men
muligt f. 1874, døbt i 1875 i Halsted kirke, se: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=150767&side=26
Chr. Christiansen, fabr. f. 1. dec. 1898 Aalborg.
Christian Christiansen, tobaksspinder, f. 9. maj. 1877 Aarhus.
Christian Frederik Christiansen, dir. gross. f. 15. sep. 1876 Holtug.
Ejnar Johannes Christiansen, tjener, f. 1. maj 1898 Hunseby.
Ejner Christiansen, snedker, f. 26. feb. 1906 Gørding.
Elof William Christiansen, dir. f. 13. nov 1894 Horsens.
Ernst Christiansen, red. f. 28. marts 1891 Roskilde.
H. (Hans) Christiansen, bryggeriejer, f. 31. jan 1862 Venslev, Skibby. Se historien.
Hakon Christiansen, dir. konsul, f. 23 jan. 1893 Vallekilde.
Hans Georg Christiansen, blikkenslager, f. 3. aug, 1899 Aarhus.
Jes Christiansen, dir. f. 26. aug. 1889 Blans, Sundeved.
Johannes Christiansen, dir. f. 18. juni 1889 Nyborg.
Niels Christiansen, red. f. 6. feb. 1871 Skydebjerg. (meget få oplysninger, men foto)
Otto Christiansen, ing. f. 6. feb. 1890 Kbh.
P. Christiansen, dir. (Silvan) f. 3. sep. 1879 Gamtofte.
Viggo Christiansen, hotelejer, f. 13. juni 1885 Nykøbing F.
Emil Ulrik Ploug Christoffersen, snedkerm. f. 24. marts 1895 Slagelse.
Frithjof Gudmund Christoffersen, jur. 31. aug 1891 Storehedinge.
Knud Alfred Christoffersen, gross. f. 26. juni 1897 Herlufsholm.
Marius Christoffersen, Dr. polit,  f. 27. dec. 1891 Stenløse.
Tarento Christoffersen, (sen.) fabr. f. 8. april 1883 Egebjerg.
Tarento Christoffersen, (jr.) fabr. maskinarbejder, f. 7. juni 1911 Kbh.
Anton Christophersen, direktør, (skat) f. 30. aug. 1894 Kbh.
Johan Jelstrup Christophersen, mægler, f. 27. marts 1875 Hjørring.
Gunnar Christrup, dir. jur. f. 18. dec. 1906 Korsør. Død 31. maj 1969.
Hans Clausager, lærer, f. 21. martt 1874 Sædding.
August Clausen, dir. f. 27. dec. 1879 Skanderborg.
Frederik Clausen, sogneråd, f. 1. maj 1889 Bellinge.
Hans Clausen, reder, f. 4. jan. 1865 Marstal.
Harald Einar Frederik Clausen, lektor, f. 20. apr. 1991 Viby Sjælland.
Johannes Nicolai Clausen, snedker, f. 24. sep. 1893 Faaborg.
V. Clausen, ing. f. 27. nov. 1880 Førslev.
V. Clausen, papirhandler, f. 11. okt 1866 Kbh. (Clausen & Stuckenberg)
N. Hjelte Claussen, direktør, f. 13. jan. 1866 Hillerød.
Chr. Emil Clement, jur. f. 21. maj 1889 Falster.
Jacob Clemmensen, konsul, f. 20. marts 1875. Odense.
Mogens Clemmensen, arkitekt, f. 18. juni 1885 Kbh.
Uffe Clemmensen, skibsmægler, f. 23. nov. 1877 Odense.
Carl Erling Cloos, gross. f. 21. maj 1910 Amager.
Alf Cock-Clausen, arkitekt, f. 2. marts 1886 Kbh.
Harald Cock-Clausen, cand. polit. f. 26. marts 1891 Kbh.
Holger Cohen, ing. f. 30. nov. 1891 Kbh.
Einar Cohr, dir. f. 21. maj 1901 Frederericia. Død 1970.
August Colding, arkitekt, f. 7. maj 1874 Nyborg.
Jørgen Christian Colding, gross. f. 20. feb. 1876 Randers.
Harald Collet, f. 15. okt. 1900 i Næstved.
Holger Collet, dir. f. 28. aug. 1864 Næstved.
Frits Vilhelm Conrad, gross. f. 31. marts 1882 Kbh.
Einar Alex Conradsen, maskinarbejder, fabr. f. 18. aug. 1894 Frederikshavn.
Chr. E. Cornelius, entpr. f. 17. feb. 1862 Kbh.
Børge Svend Aage Corneliussen, gross. f. 17. apr. 1906. Kbh.
Hj. (Hjalmar) Cortsen, jur. f. 30. marts 1886.
F. L. Crone, direktør. f. 19. juni 1888 Kbh.
E. B. Cruse, ing. f. 18. dec. 1880 Hunseby sogn.
Christen Daell, gross. f. 15. april 1883 Humlum.
P. M. Daell, gross. f. 14. juli 1886 Humlum.
Axel S. Dahl, gross. f. 13. nov. 1869 Kbh.
Chr. S. Dahl, Dir. f. 29. sep. 1875 i Frederiksberg.
Holger S. Dahl, dir. f. 3. nov. 1882 i Jægersborg.
Ingv. Georg Emanuel Jensen Dahl, tømrer, f. 18. juli 1894 Nykøbing Mors.
Jacob Dahl, fabr. gross. f. 27. aug. 1892 Færørene.
J. P. Dahl-Jensen, billedhugger, f. 23. juli 1874 Nibe.
J. R. Dahl, kontorchef, f. 16. feb. 1894 Ullits.
Knud Dahl, cand. jur. f. 6. aug. 1876 Kbh.
Lothardt Knud Aage Dahl, gross, f. 4. marts 1878 Kbh.
Louis Edmund Dahl, dir. f. 21. aug 1885 Kbh.
Magnus Udesen Dahl, murer, f. 20. okt. 1891 i Gaurslund.
M. C. Dahl, dir. f. 28. sep. 1911 Klampenborg.
Svend Dahl Nielsen, fabr. f. 26. dec. 1898.
Verner Dahl, malerm. f. 23. okt 1910 Kbh.
Johan Ludvig Dahlerup, kontorchef, f. 12. nov. 1897 Nyborg.
Bertel Dahlgaard, minister, f. 7. nov. 1887 ved Skive.
Poul Dahlgaard, gross. f. 23. dec. 1903 Krejbjerg.
H. A. Dal, dir. jur. f. 11.  sep. 1879 Askov Mark.
Frederik Dalgaard, can. jur. M.F. f. 20. apr. 1893 Lemvig.
Knud Dalgaard, dir. f. 7. aug 1895 Tørring.
Gunnar Dam, kontorchef, f. 18. juli 1891 Aakirkeby.
Ove Damborg, dir. overtjener, f. 26. juli 1910 Ugilt.
Jens Peder Damgaard, fabr. f. 20. sep. 1899. Død 1996.
H. O. Damgaard-Nielsen, dir. f. 12. aug 1897 Fredericia.
Aage Thomsen Damm, kaffehandler, f. 7. sep. 1907 Kbh.
Leo A. Damm, jur. f. 7. sep. 1894 Kbh.
Nicolai Christian Damm, slagterm. f. 8. apr. 1907 Flensborg.
A. P. Damsgaard-Sørensen, gårdejer, f. 29. juni 1876 Mørke.
Hans Christian Danckert, dir. f. 11. juli 1902 Horsens.
Børge Lynge Danielsen, fabr. f. 1. okt 1908 Kbh.
Wiggo Danielsen, skræddermester, f. 18. dec. 1915 USA.
Aage Danneskiold-Samsøe, f. 4. nov. 1886 Gisselfeld.
Jens Peter Danstrup, ing. f. 21. april 1881 Frederiksberg.
Vilhelm Niels Peter Dantzer, gross. (farve og tapet) f. 8. sep. 1910 Sibirien.
Niels Danvold, fabr. f. 7. maj 1921 Frederiksberg.
Niels Daugbjerg Nielsen, El-arbejder, f. 27. jan. 1886 Randers.
N. Daugbjerg, dir. f. 16. aug. 1883 i Vroue.
Svend Aage Daugbjerg, gross. f. 2. sep. 1901 Aarhus.
C. L. Daverkosen, dir. f. 29. juli 1898 Brede ved kgs. Lyngby.
Hjalmar Davidsen, dir.  f. 2. feb. 1879 Kbh.
Orla Davidsen, dir. f. 27. jan. 1891 Kbh.
Oscar Davidsen, underdir. (Landmandsbanken) f. 4. sep. 1888 Kbh.
Mads Degnbol, f. 23. dec. 1866 Lem.
Søren Nielsen Degnegaard, maskinarbejder, f. 22. jan. 1879 Vejlby, Fredericia. Se også Arkiv.dk
Valdemar Dehlholm, apoteker, f. 15. jan. 1868 Nimtofte.
Chr. Deker, fabrikant, f. 28. jan. 1868 Graasten.
Hans Peter Dela, jur. f. 14. jan. 1892 Ribe.
Julius Johan Theodor Dencker, prokurist. f. 16. jan. 1908 Kbh.
Einar Dessau, dir. f. 17. juli 1892 på Tuborg.
Oscar Harald van Deurs, vexelerer, f. 23. okt 1870 Randers.
Henrik Conrad Dichmann, inkassator, f. 24. juni 1890 Kbh.
Carl Johan Louis Lintrup Diderichsen, gross, f. 30. okt. 1896 Kbh.
Eugen Diderichsen, gross. f. 17. dec. 1904 Kbh.
Johannes Didriksen, gross. f. 4. sep. 1886 Magleby, Møn.
B. Dinesen, rådmand, f. 19. juli 1894 Frederiksberg.
Aksel Børge Carl Dinsen, red. f. 22. feb. 1909 Odense.
Georg Frederik Charles Dithmer, ing. f. 7. juni 1886 Bukarest.
Henry Dohn, ing. f. 11. aug. 1886 Køge.
Peter M. Dons, underdir. f. 16. maj 1892 Fyn.
Bjørn Drachmann, dir. f. 11. sep. 1890 Kbh.
Waldemar Draggaard, gross. f. 4. dec. 1884 i Næstved.
Chr. Dragheim, dir. f. 20. juni 1897 Viborg.
Frants Dragsted, jur. f. 30. maj 1890 Kbh.
Aage Axelsen Drejer, red. f. 7. juni 1889 Jebjerg.
M. P. Drescher, købmand, f. 24. feb.1869 Egen Als.
Carl Dines Dreyer, dir. f. 13. marts 1884 Randers.
Carl Ludvig Dreyer, gross. f. 6. april 1905 Kbh.
Erik Dreyer, dir. f. 25. marts 1892 Haslev.
Peter Theodor Dreyer, dir. f. 7. maj 1893 Randers.
Poul Dreyer, red. f. 12. maj 1894 Odense.
Holger Drucker, gross. f. 6. marts 1883 Kbh.
Carl Monrad Due, snedker, f. 27. april 1893 Nakskov.
Niels Due-Petersen, ing. dir. f. 17. juli 1881 Svendborg.
Peter Due-Petersen, dir. f. 28. maj 1870 Fredericia.
C. C. Dybdal dir. f. 24. jan. 1899 Kbh.
Christian Dyekjær, Fiskeexport. f. 17. nov. 1870 Ringkøbing.                        
Ejnar Dyggve, arkitekt, f. 17. okt. 1887 Libau. (Letland)
Knud Henning Dünesen, fotograf, f. 1. maj 1915 Brønderslev.                                         
Valdemar Konstantin Dyring, fabr. f. 30. jan. 1890 Kbh.
Johannes Ebbe, dir. f. 10. okt 1873 Krungerup.              
Chr. Eff, købmand, (kafferisteri) konsul, f. 2. aug 1868 Kolding.
Ivar Egebjerg, red. f. 11. sep. 1893 Svendborg.   
Mogens Thylstrup Egeriis, gross. f. 21. jan. 1911 Kbh.
Exel Egmont-Petersen, dir. f. 21. sep. 1892 Frederiksberg.
Holger Egmont-Petersen, dir. f. 22. okt. 1899 Frederiksberg.
Kjeld Egmose, ing. f. 6. nov. 1907 Stege Landsogn.
Hinrich Ehlers, fabr. f. 22. juli 1902 Holsten.
Wilhelm Ehlers, ing. f. 12. nov. 1894 Viborg.
N. J. Ehrenrich-Hansen, dir. f. 5. jan. 1883 Ring, Alling sogn.
Aage Ehrhardt. gross. f. 6. maj. 1877 Kbh.
Rikard Ehrhardt , Gross. f. 31. juli 1890 Kbh.
F. H. Eibe, kontorchef, f. 23. aug. 1881 Frederiskberg.
Charles Eichler-Lorenzen, gross, f. 8. Aug. 1897 Fredericia.
Axel Eiersted bankdir. f. 8. jan 1881 Hjørring.
Svend Eilersgaard, red. f. 15. maj 1884 Aalborg.
Oluf Emil Einer-Jensen, folketingsmand, f. 5. juli 18889 Kbh.
Robert Einfeldt, kontorchef, f. 21. jan. 1894 Kbh.
Esper Eising, murerm. f. 17. marts 1896 i Hem.
Jens Eistrup, købmand, f. 27. marts 1874 Borum.
Johs. Christian Immanuel Eistrup, gross. f. 28. marts 1881 i Kbh.
Carl Ejlers, jur. f. 12. sep. 1888 Faaborg.
J. Ejlersen, revisor, f. 11. nov. 1889 Svendborg.
Peter Ejlersen, vognmand, f. 3. maj 1867 Skellerup.
Arne Eken, inspektør. f. 2. sep. 1895 i Aarhus.
Oscar Ekman, ing. f. 13. okt. 1885 Kbh.
Kai Eldal, gross. f. 5. sep. 1897 i Kbh.
Niels Elgaard, minister, f. 1. feb. 1879 Nørager.
Wilhelm Eliasen, bager, f. 2. maj 1896 Nakskov.
Gerhard v. Ellbrecht., ing. f. 2. juli 1872 Diernisse.
Harry Chr. Elleboe, fabr. f. 13. dec. 1902 Kbh.
Johannes Ellebye, fabr. f. 7. sep. 1898 Frederiksberg.
Simon Ellegaard, gårdejer, f. 5. jan 1881 Haastrup.
J. C. H. Ellehammer, fabrikant, f. 14. juni 1871 Bakkebølle.
A. L. H. Elmquist jur. f. 18. maj 1888  Aalborg.
Hjalmar Elmquist, dir. f. 25 feb. 1881 Endelave.
Walther Elmquist, dir. f. 23. nov. 1892 Sanderum v. Odense.
Ludvig Elsass, dir. f. 8. sep. 1870 Viborg.
C. P. Elvers, ing. f. 20. dec. 1890 Kbh.
Chr. Emborg, dir. f. 5. dec. 1883 Horsens.
Karl Heinerich Emerik, murer, f. 22. marts 1892 Holbæk.                               
Karl Engelsen, gross. f. 6. dec. 1872 Kbh.
L. Engelstoft, speditør, f. 7. okt. 1879 Vissenbjerg.
Kjeld Enrum, dir. f. 17. nov. 1896 Odense.
Einar Ericksen, dir. f. 17. april 1882 Kbh.
Carl Eriksen, maler, f. 14. nov. 1889 Nørre Hyllinge.
Emil P. T. Eriksen, gross, f. 30. juli 1879 Jægersborg.
Erik Eriksen, bogbinderm. f. 10. april 1861 Brønderslev.
Erik Eriksen, skræddermester, f. 20. okt 1865 Halling
Harald William Eriksen, garverm. f. 13. 13. marts 1901 Vejle.
Henry Olaf Peter Eriksen, frisørm. f. 23. juni 1891 Horsens.
Holger Eriksen, ing. maskinarbejder, f. 6. maj 1885 Odder.
Holger Eriksen, red. f. 5. dec. 1894 Østbirk.
Rich. J. Eriksen, dir. f. 20. marts 1897 Odense.
Otto Vilhelm Erik Ernst, jur. f. 24. apr 1897 Odense.
Erik Erstad-Jørgensen, havearkitekt, f. 17. nov. 1871 Kbh.
Mario Erteschik, dir. f. 13. dec. 1886 Krakow, Østrig.
Frantz Eskildsen, varemægler, f. 11. juni 1885.
Holger J. Eskildsen, gross. f. 20. marts 1881 Kbh.
M. P. Eskildsen, ing. f. 22. sep. 1882. Skagen.
Anton Marius Espersen, smed, f. 24. juni 1885 Nørrevinge.
Harald Espersen, installatør, f. 27. Sep. 1892. Jebjerg.
L. Estrup, red. f. 5. dec. 1890 Horsens.
N. R. Estrup, cand. jur f, 6,. feb. 1899 Ormstrup.   
Kaj Lykke Ewald, apoteker, f. 5. april 1898 Løgstør.
Valdemar Faaborg- Andersen, ing. f. 15. juli 1887 Kbh.
Harald Faber, konsulent, f. 7. juli 1856 Odense.
Hartvig Fabricius, forpagter, f. 17. sep. 1887 i Køng sogn.
Louis L. P. L. S. Fabricius, cand.jur. f. 17. aug. 1891 Kbh.
Erik Tage Fabricius-Rasmussen, driftsleder, f. 19. juli 1907 Kbh.
Christian Vilhelm Fahner, gross. f. 17. dec. 1912 Næstved.
Viggo Falbe-Hansen, jur. f. 28. marts 1875.
Edvard F. O. Falch,  gross f.  24. feb. 1900 Næstved.
Emmy Falch, gross. f. 7. juli 1891 Næstved. (ovennævtes søster)
Harry August Falck, dir. (og maskinarbejder) f. 9. aug. 1892 Kbh.
Jørgen Henrik Falck, dir. ing. f. 22. jan. 1881 Kbh.
Willam Falck, dir. f. 9. sep. 1894 Kbh.
Povl Falk-Jensen, forpagter, f. 29. sep. 1884 Nykøbing F.
Haagen Falkenfleth, red. f. 4. feb. 1875 Kbh.
Ole Falkentorp, arkitekt, f. 18. feb. 1886 Kbh.
Jørgen Jørgensen Fallesen, skrædderm. f. 12. maj 1893 Hejls.
Oluf Gunnar Falsing, dir. f. 15. aug. 1884 Randers.
Otto Falster, cand.jur., f.19. juli 1881 Skjerne.
Arthur Fang, bryggeriejer, f. 14. juli 1882 Roskilde.
Ejner Farlow, dir, f. 14. marts 1911 Aarhus. (fabrikken lå Kochsvej 3 Frb.)
J. Christian Fass, dir. f. 19. juli 1878 Silkeborg.
Johs. Faurholt, dir. f. 9. juni 1894 Viborg.
Aage Faurschou, jur. f. 6. okt. 1883 Aarhus.
Carl Albert Feddersen, fotograf. f. 28. maj 1912 Tyskland.
Viggo Fehr, dir. f. 27. sep. 1899 (Odense?)
Aage Feilberg, lektor, f. 24. marts 1873 Søborg.
Immanuel Felbo, kasserer, f. 20. juni 1888 Kbh.
Karinus Feldsted, skrædder, f. 14. nov. 1891 Kolding.
Jens Karl Chr. Feldtmose, skræderm. f. 21. april 1883 i Lillevorde.
Frederik Kaare Fenger-Petersen. ing. f. 22. aug. 1895 Vedbæk.
Aage Ferdinandsen, Assurancedir. f. 4. marts 1883 Skovshoved.
Søren Parmo Fr. Ferslev, gross. f. 18. nov. 1881 Kolding.
Vilhelm Fibiger, prop. f. 11. feb. 1886 Aarup.
Oscar Fich, jur. f. 17. aug. 1877 Kolding.J. Filskov, dir. f. 6. nov. 1880 Møgeltønder.
Tycho Filskov, red. f. 23. maj 1885 Møgeltønder.
André Filtenborg, gross. f. 21. sep. 1887 Kbh.
Dan Fink, arkitekt, f. 10. okt. 1908 Aabenraa.
HEnning Christian Andersen Fink, reder, f. 16. feb. 1909 Nibe.
Holger Fink, købmand, f. 16. juli 1879 Stubbom.
Olav Fink, f. 2. okt. 1877 Stubbom.
Chr. Finneberg-Sørensen, gross. f. 9. okt. 1889 Kbh.
Bruun Erik Finnemann, red. f. 4. okt. 1898 Sandagergaard.
Aage Finsen, dir. f. 09.03.1891 Frederiksberg.
Bjørn Finsen, skibsmægler, f. 2. marts 1896 Thorshavn.
Anders Finsing, red. f. 7. aug. 1895 Drejø.
Egil Fischer, arkitekt, f. 21. okt 1878 Kbh.
Robert Fischer-Nielsen, reder, f. 20. okt 1910 Kbh.
Olfert Fischer, cand. polyt, f. 1. aug. 1893 Aalborg.
U. Fischer-Rasmussen, ing. f. 1. nov. 1902 Gørlev.
Vilhelm Th. Fischer dir. f. 15. aug. 1877 Rødkjær.
Lars Chr. Fisker, borgmester, f. 10. nov. 1888 Skræm.
P. A. Fisker, dir. f. 18. aug. 1875 Skalmstrup.
Emil A. Fjelstrup, gross. 1886 i Petersborg.
Niels J. M. Fledelius, red. f. 18 sep. 1881 Fredericia.
Viggo Flening, jur, f. 29. okt 1884 Assens.
C. E. Flensborg, skovrider, f. 24. juni 1873 Odense.
Erhard Flensborg, Jur. f. 28. juni 1889 Roskilde.
Kaj Flor, red. f. 22. maj 1886 Kbh.
Alexander Fløtkjær, tømrer, f. 15. april 1892 Kbh.
Chr. Fode, gross. f. 14. maj 1880 Aalborg.
Ove Strigler Foersom, cand Pharm. f. 2. jan. 1887 Slagelse.
Hans Fog, dir. f. 23. aug. 1898 i Davos.
Johannes Fogh-Nielsen, vinhandler, f. 13. juli 1877 Horsens.
Svend Fogtmann, ing. f. 18. maj 1884 Frederiksberg.
Dan Folke, dir. f. 11. marts 1906 Frederiksberg.
Kjeld Aage Daniel Folmer-Petersen,  børstefabr.  f. 1. maj 1903 Roskilde.
Johannes Folsach, cand.jur. f. 20. jan. 1872.
Christian Wraae Folting, befragter, f. 22. april 1918 Dronninglund.
Holger le Sage de Fontenay, dir. f. 12. jan. 1879 i Taarbæk.
Herluf Forchhammer, ing. f. 25. maj 1875 på Herlufsholm.
Viggo Rasmus Forné, fabr. f. 24. okt. 1890 i Randers.
Erik Herbert Forsby, gross. f. 21 okt. 1912 Sverige.
Ejnar Phillip Foss, ing. f. 29. jan. 1893 Kbh.
Erling Foss, ing. f. 25. feb. 1897 Kbh.
Torben Alexander Foss, f. 17. jun. 1894 Kbh.
Carl Christian Foverskov, f. 16. aug. 1894 Odense.
Fabrio Francati, dir. f. 22. juni ?? Rom.
Ferdinand M. Frandsen, maskinarbejder, f. 10. sep. 1889 Frederikshavn.
Johannes Frandsen, Dr. med. f. 13. juni 1891 i Landsgrav.
Julius Frandsen, købmand, f. 30. dec. 1872 Krønge, Lolland.
Marius Frandsen, ing. f. 7. sep. 1872 Aarhus.
Søren Frandsen, købmand, f. 12. jan. 1887 Skødstrup.
Valdemar Frandsen, jur. f. 10. maj 1878 Maabjerg.
Michael Frandsen, dir. fabr. f. 7. nov. 1881 Kbh.
Herbert Franke, gross. f. 1. maj 1906 i Kbh.
Anker Frederiksen, skomager, f. 7. juli 1896 Elling.
Arthur Frederiksen, typograf,  f. 26. aug. 1907 Hellevad, Ørum.
Christian Frederiksen, tømrerm. f. 24. juni 1883 i Hjøring.
Hans Albrecht Frederiksen, hotelejer, f. 3. aug. 1869 Svendborg.
Johannes Thygesen Frederiksen, metaltrykker, f. 19. sep. 1894 Fredericia.
Laur. Frederiksen, dir. (forsikring) f. 15. maj 1888 Frederiksberg.
Leo Frederiksen, jur. f. 30. aug. 1894 Nakskov.
L. P. Frederiksen, kontorchef, f. 14. okt 1894 Maglemer.
Niels Christian Frederiksen, gross. f. 28. feb. 1897 Mariager.
Ove Frederiksen, jur. f. 22. Aug. 1884 Køge.                                                                                                               
P. Frederiksen, dir. f. 15. nov. 1884 Kongsted.
Thorvald Hans Frederiksen, modelsnedker, f. 1. apr. 1885 Kbh.
Heinrich Peter Friberg, snedkermester, f. 12. juli 1893 Kbh.
John Frode Friberg, gross. f. 15. juli 1912 Kbh.
Carl Friderichsen, jur. f. 12. sep. 1858 Toftlund.
M. V. Friderichsen, løjtnant,  13. sep. 1864 ( http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=203706&side=35
)
Poul Friderichsen, dir. f. 11. maj 1892 Kbh.
Svend Friis Jespersen, ing. f. 1891 Sorø.
Martin Laurits Hansen Friis, møller, f. 5. juli 1894 Holsted.
Niels Petersen Friis, skrædder, f. 21. juni 1884 i Tistrup.
Karl Raun Friis-Petersen, kontorchef, f. 27. aug. 1883 i Kbh.
Joh. Friis-Skotte, forhen minister, f. 1. dec. 1874 Vordingborg.
Niels Krag-Juel-Vind f. 10. feb. 1910 Halsted.
Emil H. Frimodth, boghandler, f. 22. juli 1893 Kbh.
M. L. Frimodt, gross. f. 9. maj 1864 Kbh.
Emil Fryd, jur. f. 15. marts 1890 Roskilde.
N. G. Frøkjær, gårdejer, f. 7. feb. 1864 Thisted Landsogn.
Bruno Carl Christian Frørup, gross. f. 10. sep. 1895 Kbh.
Aug. Fuchs, ing. f. 1. april 1877 Aarhus.
Helge Fugl-Meyer, dir. f. 11. nov. 1894 Kbh.
Kr. Fuglsang, gårdejer, dir. f. 29. jan 1878 Askhøj, Silkeborg.
O. Funch Petersen, apoteker, f. 21. marts 1884 Valdemarsgade 1 København.
Hans Peter Nielsen Fusgaard, gross. f. 14. juli 1894 Hemmet.
Søren Færch, fabr. (tobak) f. 28 dec. 1870 Holstebro.
Hans Henrik Petersen Gabelgaard, gross. f. 4. april 1879 Nostrup sogn. ( Nustrup )
Frederik Gad, forlag, f 27. april 1871 Kbh.
Svend Gamel Gad, forhen dir. f. 22. april 1867 Roskilde.
Holger Emil Gadegaard, malerm. f. 25. nov 1894 Aalborg.
Hans Galle, dir. f. 11. april 1879 Kbh.
Chr. Galsgaard, propr. f. 26. okt. 1893 Lillekøbelevgaard.
Knud E. Gam, mægler, f. 22. juli 1912 Nykøbing Mors.
Leif Gamborg, jur. f. 5. dec. 1896 Frederiksberg.
Ragnhild Gamél, frue, f. 5. feb. 1877 Kbh. (døbt Carstens)
Christen Gammelgaard, jur. f. 14. apr. 1877 Emb Brønderslev.
Carl Gammeltoft, dir. f. 26. april 1890 Kbh.
Frantz Gammeltoft, gross. f. 1. maj 1882 Sverige.
Aage Garde, dir, skuespiller, f. 18. marts 1876 i Kerteminde,
George Garde, ing. dir. f. 2. juli 1856 Nørre Lygum, Slesvig. (Nu: Tønder kommune)
H. G. Garde, dir. f. 1. april 1889 Kbh.
Gardrup Hansen, kontorist, f. 23. juni 1899 Rudkøbing.
Arno Hansen Gardø, fabr. f. 15. aug. 1915 Kbh.
Luigi Antonio Gargani, fabr. f. 24. feb. 1905 Paris.
Holger Gebauer, ing. f. 19. nov. 1882 i Sværdborg.
Niels Geertsen, dir. f. 6. juni 1880 Engom.
Helmer Geil, red. f. 21. sep. 1894 i Vejlby Aarhus.
Vilhelm Haubro Geisler, lods, f. 11. april 1881 Kerteminde.
Svend Aage Gelting-Hansen, apoteker, f. 16. apr. 1895 Nyborg.
Jacob E. Gelting, jur. f. 7. juli 1881 Kbh.
Rasmus Ernst Genkel, gross. f. 20. sep. 1880 Kbh.
Carl Georg, kommunaldir. f. 2. sep. 1886 i Frederiksborg.
Chr. Lauritz Emanuel Gerber, fabr. (tobak) f. 20. nov. 1876 Nakskov.
Carl Johan Gerlach gross. f. 11. feb. 1913 Fredericia.
Arne Germundsson, speditør, f. 31. jan. 1903 Kbh.
Frede Gertsen, købmand, f. 23. nov. 1882 Klim.
Henrik Gether, reder, f. 19. okt 1872 Nykøbing Mors.
Alfred Gianelli, dir. f. 15. marts 1904 Kbh. (død 1974)
Henry Gideon, jur. f. 9. dec. 1893 i Aakirkeby.
J. Chr. Giertsen, gross. f. 9. juli 1866 Aalborg.
August C. Giem, dir, gross. f. 9. juli 1855 Aalborg.
Carl Vilhelm Gimpel, propr. f. 20. jan. 1881 Middelfart.
Alfred Girotti, vinhandler, f. 1. sep. 1894 Kbh.
Niels Gisselbæk, husejer, f. 7. feb. 1870.
J. K. Gjaldbækbæk, apoteker, f. 12. jan. 1888 Ulfborg.
Anders Gjedde-Olsen, jur. f. 4. nov. 1887 Hellerup.
Chr. P. Gjellerup, dir. f. 2. feb. 1879 Kbh.
C. O. Gjerløv-Knudsen, arkitekt, f. 28. jan. 1892 Horsens.
Sigurd Gjersøe, ing. f. 14. marts 1900 Kbh.
Asger Gjessing, dir., f. 8. dec. 1887 Kbh.
Asger Bo Gjessing, dir. jur. f. 2. sep. 1895 Randers.
Harry Hjalmar Gjetting, ing. f. 25. marts 1882 Kbh.
Frederik Vilhelm Gjørup, jur. f. 1. maj. 1890 Herning.
Carl Ejnar Glahn, arkitekt, f. 26. nov. 1884 Nykøbing Falster.
Hans Egede Glahn, kontorchef, f. 4. maj 1891 Assens.
Hans Egede Glahn, ing. f. 18. juli 1891 Kbh.
Viggo Gliemann gross. f. 28. apr. 1881 Egtved.
Ole Glistrup, købmand, f. 19. sep. 1874 Ringkøbing.
Bror V. V. Gloerfeldt-Tarp, kontorchef, f. 6. jan. 1889 Lyngby.
Kirsten Gloerfeldt-Tarp, frue, f. 1. dec. 1889 Kbh. (døbt Gjessing)
Hans Glud, dir. f. 29. jan 1869 Vejle. (Glud & Marstrand)
Olaf Godske-Nielsen, kontorchef, f. 29. jan. 1869 Ørholm.
Jul. Th. Goldberg, dir. f. 10. jan. 1866 Nykøbing Falster. (død 1943)
Henry Goldmann, dir. f. 1. dec. 1877 Ærøskøbing.
J. H. Goldschmidt, gross. f. 7. juni 1881 Kbh.
Valdemar B. Goldschmidt, bankier,  f. 15. sep. 1878 Kbh.
Wm. Gordon-Thomsen, ing. f. 7. marts 1867 Kbh.
Carl Gormsen, jur. f. 26. marts 1872 Skagen.
Erik Gormsen, dir. f. 19. feb. 1896 Kbh.
Christian Gorissen, gross. (manufaktur) f. 26. juli 1899 Vejle.
N. J. Gorissen, jur. f. 10. juni 1896 Vejle.
G. J. Gosch, dir. f. 6. maj 1878 Frederiksberg.
Lars Christian Gotfredsen, hotelejer Holstebro, f. 22. jan. 1878 Hjørring.
Helge Arent Gottliebsen, gross. f. 19. juni 1899 Kbh.
Peter Goul, dir. f. 4. feb. 1890 Brøndum, Skive.
Carl Graae, dir. f. 26. dec. 1880 Vokstrupgaard. Frederiksborg amt.
Erik Graae, jur. f. 17. juli 1883 Vokstrupgaard. Frederiksborg amt.
Aage G. Gram, dir. f. 2. feb. 1879 Københoved.
Alfred Juul Bruno Gram, fabr. f. 28. nov. 1896 København.
Axel Gram, cand.polyt. f. 24. juni 1889 Kbh.
Jørgen Gram, gårdejer, f. 19. nov 1887 Nustrup, Sønderjylland.
Kaj Vilhelm Gram, gross. f. 28. jun. 1879 København.
Michael Gram, kommunegartner, f. 2. maj 1887 Koldemosegaard.
Niels Christian Gram, garver, f. 29. nov. 1878 Vejle.
Peter Grau, gårdejer, f. 25. feb. 1866 Pøl v. Nordborg.
Chr. Grauballe, dir. f. 9. sep. 1879 Kbh.
John E. Graucop, dir. f. 9. aug. 1909 Kbh.
Thorvald Alexander Gravengaard, gross. f. 12. maj 1875 Kbh.
Carl Otto Gravenhorst, dir. f. 19. sep. 1884 i Randers.
Christian Johs. Greeen, gross. f. 29. nov. 1894 Vejlø, Præstø amt.
Johs. Green, dir. f. 29. maj 1904 Frederiksberg.
Georg Karl Eiler Gregersen, f. gross. f. 24. feb. 1897 Thisted.
Gunnar Gregersen, ing. dir. f. 14. aug 1875 Frederiksberg.
Knud Gregersen, dir. f. 28. jan 1880 Frederiksberg.
Otto Gregersen, kasserer, skrædder, f. 14. marts 1898 Østerild.
Valdemar Axel Grennerod, dir. f. 7. sep. 1893 Aalborg.
Stefan Mikael Jensen Greve, red. f. 26. dec. 1900 Grønbæk.
Emanuel Gustav Grim, drejermester, (træ) f. 16. feb. 1882 Kbh.
Alfred Joseph Grimm, gross. konditor, f. 5. feb. 1898 i Nürnberg. Vielse, klik. 
N. C. Groes-Petersen, gross. f. 15. aug. 1874 Kbh.
Poul Groes, jur. f. 2. juni 1883 Lyngby.
Axel Grove-Stephensen, dir. f. 13. jan. 1893 Kerteminde.
Søren Grove, red. f. 9. april 1872 Silkeborg.
Peter Grube, befragter, f. 22. dec. 1895 Marstal.
Axel Gruhn, dir. f. 1. nov. 1899 Nykøbing Falster.
Carl Johan Grundahl, gross. f. 5. maj 1912 Kbh.
Elith Grundahl-Hansen, fabrikant, (legetøj) f. 12. maj 1911 Frederiksberg.
Niels Grunnet, chefredaktør, (DR) f. 20. nov. 1901 Frederiksberg.
Poul Grupe-Sørensen, dir. f. 8. jan. 1896 Svendborg.
Andreas Nicolai Grut, gross. f. 9. aug. 1872 (død 1949) 
Mogens Grüner, godsejer, f. 2. dec. 1891 Egemarke.
Knud Grünwald, jur. f. 21. okt 1881 Aalborg.
Peder Grønborg, ing. dir. f. 2. feb. 1895 Serridslev.
Didrik Grønbæk, gårdejer, f. 12. dec. 1882 Grønbæk.
Axel Karl Grøndahl, dir. f. 26. sep. 1883 Kbh.
Rasmus Grønholt dir. f. 7. sep. 1881 Gummersmark v. Borup.
Hans Jensen Grønnemose, fabr. landmand, f. 15. juni 1899 Oure, Fyn.
Carl Grønning, red. f. 5. nov. 1889 Flejsborg.
Gudik Gudiksen, propr. f. 5. feb. 1881 Nørre Andrup, Salling.
Gram Christian Gudmand, fabr. (bæltefabrik, og væveri) f. 5. jan. 1906 Kbh.
Martin Guldbrandsen, dir. f. 6. feb. 1893 Kbh.
Holger Guldmann, direktør, f. 2. jan. 1891 Vejle.
Gert Gulmann fabr. f. 7. dec. 1904 Aarhus.
Frans Gundersen, prokurist, f. 31. dec. 1910 Frederiksberg.
Viggo Gundorph, keramiker, f. 28. jan. 1905 Næstved.
Vilhelm Gundorph, ing. f. 6. sep. 1889 Kbh.
Karl Guntel, bødkerm. f. 7. sep. 1878 Kbh.
Kresten Gyde, gross. f. 13. sep. 1901 Drammelstrup.
Chr. Gyldenslette, vinhandler, f. 22 sep. 1893 Rostrup, Fyn.
Hans Christian Gylstorffs, kunstforlægger, f. 9. marts 1902 Kbh.
J. N. (Josef Nielsen) Gyring, dir. f. 26. marts 1865 Kbh.
Holger Gyrmov, tjener, f. 4. april 1907 Stenmagle.
Henning Gørtz, dir. f. 20. juni 1908 i Helsingør.
Valdemar Gøtterup, fabr. f. 21. maj 1908 Kbh.
Kai Haack, jur. f. 29. okt. 1887 Aarhus.
Niels Valdemar Haar, formand, (HK) f. 16. dec. 1897 Kbh.
Ejnar Haase, forlagsbogh., f. 21. nov 1895 Kbh.
Harry Mursch Hadsund, gross. (bæltefabrik, manufaktur) f. 9. okt 1905 Kbh.
N. Chr. Hafn, ing. dir. f. 12. aug. 1881 Kbh.
Niels Haftas, dir. f. 31. marts 1872 Nyborg.
Erik Hagemann, reder, f. 4. april 1900 Odense.
G. A. Hagemann, godsejer, f. 12. dec. 1877 Kbh.
Oscar Henry Hagemann, dir. (skotøj) f. 29. juni 1905 Sverige.
Paul Hagemann, gross. f. 6. feb. 1882 København.
Axel Laub Hagensen, dir. f. 16. apr. 1993 Give.
Paul H. Hagerup, forlagsbogh. f. 21. okt 1889 Khb.
Eigil Hahn-Petersen, reder, f. 14. okt. 1902 Kbh.
Einar Halberg, fabrikant (tobak) f. 24. feb. 1881 Kbh.
Otto Halberg, fabrikant, (tobak) f. 18. maj 1886 Kbh.
Albert Holger Christensen Hald, kedelpasser, f. 24. sep. 1897 Tjerrild.
Frederik Vilhelm Christian Hall, dir. f. 27. juni 1901 Viborg.
Gunnar Hall, dir. f. 6. nov. 1884 Frederiksberg.
Hans Chr. Hall, fabr.  f. 7. maj 1899 Aarhus.
Niels Jensen Halskov, gross. (manufaktur) f. 27. maj 1888 i Hald.
Henry Jens Michael Halvorsen, pelsbereder, f. 4. dec. 1913 Kbh.
K. A. Hammerich, dir, f. 10. marts 1861 Flensborg.
Gunnar Henrik Axel Hammershøj, hospitalsfunktionær, f. 7. apr. 1892 Kbh.
Lauritz Hanche, gross. f. 16. april 1880. Se foto, klik.
Cilius Holger Handberg, billedhugger, f. 21. ma 1910 Næstved.
G. V. Hannibal, blikkenslagerm. f. 11. jan. 1882 Kbh.
Hans Hannover, dir. f. 16. april 1904 Kbh.
Knud Hannover, dir. f. 5. maj 1901 Kbh.
Poul Hannover, dir. (Titan) f. 29. sep. 1897 Kbh.
Aage Adolf Hansen, gross. f. 12. juni 1895 Frederiksberg.
Aage Emil Frederik Hansen, modelsnedker, f. 11. feb. 1894 Kbh. 
Adolf Hansen, dir. f. 15. jan. 1874 Stege. (danske sukkerfabrikker)
Adolf Emil Hansen, keddelpasser, f.28. marts 1895 Vrå.
Agda Alice Helene Hansen, kontorist, f. 13. feb. 1891 Kbh.
Albert Hansen, cand.pharm. f. 2. okt. 1888 Odense.
Albert Eduard Hansen, dir. f. 31. jan. 1898 Vejle.
Albert Jørgen Peter Hansen, specialarbejder, f. 13-2-1895 Blovstrød.
Alfred Hansen, typograf, f. 14. maj 1882 Holbæk.
Alfred Hansen, købmand, f. 25. sep. 1889 Skudersløse.
Allan Hansen, former, (formand) f. 24. april 1902 i Nykøbing Falster.
Anders Hansen, dir. (Tryg) f. 10. marts 1881 Jerup.
Anker Hansen, vinhandler f. 12. feb. 1910 Vordingborg.
A. P. Hansen, husmand, f. 6. maj 1876 i Askeby, Møn.
Arne Mandrup Hansen, snedkerm. f. 18. dec. 1905 Haslev. Se Arkiv.dk
Asger Wilhelm Hansen, musikforlag, f. 22. maj 1889 Kbh.
Axel Viggo Emil Hansen, trimmer, (hunde) f. 15. sep. 1893 Kbh.
Børge Mandrup Hansen, snedkerm. f. 16. dec. 1907 Haslev.
Carl Hansen, direktør, f. 25. dec. 1888 Frederiksberg.
Carl Chr. Hansen, kontorass. f. 22. maj 1889 i Nakskov.
Carl Rudolf Hansen, skibstømrer, f. 19. feb. 1906 Lolland.
Carsten Henrik Hansen, tømrer, f. 18. aug. 1879 i Gedser.
Carsten Ludvig Hansen, gross. f. 3. nov. 1878 Kbh.
C. C. Hansen, dir. (ØK) f. 1. jan. 1878 Nykøbing Sjælland.
Chr. Hansen,  former, f. 10. apr. Nakskov.
Chr. Hansen, hotelejer, f. 16. maj 1892 Roskilde.
Chr. Hansen, skibsbygger, f. 7. dec. 1892 Svendborg.
Chr. Christoffer Hansen, cigarhandler, f. 14. apr. 1882 Kbh.
Chr. G. Hansen, dir. f. 16. dec. 1863 Als.
Christian Hansen, dir. f. 9. jan. 1871 Silkeborg.
Edgar Carl Ludvig Hansen, fabr. mekaniker, f. 17. marts 1889 Kbh.
Edouard Hansen, translatør, f. 10. sep. 1875 Kbh.
Edvard Harald Henry Hansen, kleinsmed, f. 17. jan. 1900 Nykøbing S.
Edvard Rasmus Hansen, bogbinder, fabrikant, f. 15. juni 1893 Aalborg.
Egon Helge Hansen, fabr. f. 6. feb 1912 Kbh.
Eigil Hansen, skomager, f. 19. okt. 1908 Nykøbing F.
Eiler Hansen, gross. f. 5. okt. 1909 Hellerup.
Ejnar Viggo Hansen, fabr. (radio) f. 12. aug. 1896 Frederiksberg.
Elin Hansen, journalist, f. 4. dec. 1897 Vinde, Skive landsogn.
Ellef Hansen, isenkræmmer, f. 7. juni 1876 Thurø.
Erik Hansen, faglærer, f. 30. nov. 1896 Aalborg.
Erik Henning Hansen, dir. f. 14. juli 1902 Esbjerg.
Erik Jørn Hansen, befragter, f. 22. jan. 1915 Aalborg.
Freddy Hansen, gross. f. 1. aug. 1906 Kastrup.
Frederik Hansen, borgmester, f. 15. feb. 1865 Kildebrønde.
Fritz Christian Hansen, typograf,  red. (Roskilde Tidende) f. 6. juni 1867 Kbh.
Georg Hansen, gross. f. 11. nov. 1875 Kbh.
Georg Helmuth Hansen, gross. f. 5. aug. 1917 Sverige.
Gerda Hansen, gross. f. 16. juli 1893 Kbh. (døbt Hansen)
Hans Hansen, elektriker, f. 22. dec. 1895 Lindved.
Hans Hansen, gårdejer, murerm. politiker, f. 26. sep. 1878 Næsby, Slagelse.
Hans Hansen, højskolelærer, dir. f. 09/10/1880 Ovn, Rinkenæs.
Hans Albert Hansen, reder, f. 21-10-1874 Marstal.
Hans Anders Hansen, red. f. 23. dec. 1892 Gislinge.
Hans August Hansen, fabr. (sukkervarer) f. 18. feb 1809 Kbh.
Hans Carl Linius Hansen, lærer, borgmester, f. 21. apr 1866 Vive.
Hans Christian Hansen, inspektør, (Tryg) f.5. feb. 1882 Arninge.
Hans Frode Hansen, fabr. (bæltefabrik) f. 14. juni 1916 Bogø.
Hans Jacob Hansen, cand.pharm. , f. 24. aug. 1902 Kbh.
Hans Peter Hansen, minister, (forhen) f. 6. okt 1872 Nykøbing S.
Hans Peter Fr. Vilh. Hansen, cigarmager. f. 6. maj 1872 Præstø.
Harald Hansen, gross. boghandler, f. 19. sep. 1888 Høve.
Helge Hansen, fabr. f. 20. maj 1910 Kbh.
Helge Hansen, gross. f. 10. apr 1916.
Henry Poul Schmidt Hansen, fabr. f. 29. sep. 1891 Næstved.
Herman Hansen, mægler, f. 10. jan. 1874 Odense.
Henry J. Hansen, rørmester, maskinarbejder, f. 6. maj 1897 Frederikshavn.
H. Ivar Hansen, ing. f. 19. nov. 1886 Frederikshavn.
H. J. Hansen, dampskibsekspeditør, f. 6. dec. 1890 Kolding.
H. J. C. Hansen, dir. f. 3. feb. 1871 Odense.
H. M. P. Hansen, dir. vicekonsul, f. 29. juli 1881 Kolding.
H. O. Hansen, jur. f. 5. nov. 1897 Kbh.
Holger Hansen, gross. f. 14. dec. 1887 Vejle.
Holger Hansen, slagteriarbejder, f. 28. juli 1895 Ribe.
Holger Julius Hansen, fabr. (konfektion) f. 16. juli 1891 Kbh.
H. P. Hansen, borgmester, f. 21. jan. 1875 Tjørnemark Møn.
H. P. Hansen, direktør, f. 26. sep. 1882 ??
Ingvald Hansen, fabrikant, f. 24. marts 1897 Nørresundby.
J. Axel Hansen, gårdejer, f. 30. sep. 1897 Korkendrup Nyborg.
Jens Hansen, reder, f. 30. juni 1889 Tåsinge.
Jens Mandrup Hansen, karetmager, f. 10. apr. 1901 Dronninglund.
Johan Hansen, konsul, (Østrig) f. 14. nov 1861 Kbh.
Johan P. Hansen, møbelsnedker, f. 9. nov. 1908 Toftlund.
Johannes Hansen, ing. f. 14. jan. 1872 Kbh.
Johannes Hansen, købmand, f. 12. okt. 1885 Horsens.
Johannes Hansen, red. f. 20. dec. 1883 Allerup.
Johannes Corfitz Hansen, dir. f. 18. juni 1886 Kbh.
J. Peter Hansen, murer f. 24. okt. 1900 Nyraad.
J. S. Hansen, grosserer, f. 13. feb. 1865 Holbæk.
Julius Hansen, borgmester, f. 15. sep. 1892 Kbh.
Julius M. Hansen, bestyrer, f. 16. juli 1885 Løve.
Jørgen Hansen, tjener, f. 6. sep. 1893 i Remholte, v. Klarskov. (Remholt, Vordingborg)
Jørgen Oluf Hansen, tømrer, f. 19. nov. 1898 Slemminge.
Kaj Lauritz Harald Hansen, fabr. f. 10. feb. 1904 Kbh.
Karl Hansen, dir. (kulkompagni) f. 7. juli 1899 Eskildstrup.
Knud Hansen, borgmester, f. 8. jan. 1866 Haarslev.
Knud Erik Hansen, gross. f. 27. okt. 1898 Klovborg.
Knud J. R. Hansen, gartner, f. 13. marts 1906 Kbh.
Kr. Hansen, dir. vicekonsul, f. 25. sep. 1893 Hjejls.
Krist. C. Hansen, mægler, f. 6. aug. 1870 Ærøskøbing.
Laurids Hansen, redaktør, f. 24. okt. 1876 Radby.
Laurits Hansen, udlært mejerist.f. 12. apr. 1892 Odense.
Lauritz Hansen, snedkerm. f. 24. nov. 1884 Husum.
L. D. Hansen, bogtrykker, f. 23. dec. 1878 Skafterup. (Laurids Dusinius)
Leonhard Hansen, forretningsfører (DSMF) f. 18. juni 1887 Grenå. (Død 1956)
Louis Victor Hansen, gross. landmand, f. 25. apr. 1898 Ordrup.
M. Hansen, dir. f. 14. juni 1887 Skaarup. (Marius, dåb klik )
Michael Hansen, gross. (pelsbereder) f. 29. aug. 1887 Kbh.
Niels Kjeldsen Hansen, købmand, f. 16. sep. 1875 Farsø.
Niels Peter Hansen, gårdejer, f. 5. juli 1889 Hjadstrup.
Niels Peter Hansen, tømrer, f. 7. dec. 1879 Frederiksværk.
Niels Skovgaard Hansen, ing. f. 7. jan. 1879 Engom.
Niels Thorvald Hansen, savskærer, f. 24. nov. 1892 Kirkerup, Slagelse.
N. M. Hansen, ( Niels Martin) ing. f. 3. marts 1869 Ladby Fyn. (Dåb i Kølstrup)
Norman H. Hansen, skibsmægler, f. 17. jan1890 Kbh.
Ole Hansen, "Uhrmager og Optiker" , minkfarm, f. 20. maj 1899 Rønnebæk.
Oluf Martin Hansen, dir. (Bella Bio) f. 8. maj 1886 Brønshøj.
Oskar F. Hansen, murer, f. 1. jan. 1886 Aalborg.
Oskar Marinus Hansen, møbelpolstrer, dir., f. 11. aug. 1896 Kbh.
Otto Hansen, formand, hustømrer, f. 4. okt. 1904 Tamdrup.
Otto Hansen, buntmager, f. 3. sep. 1906 Odense.
Otto Andreas Julius Hansen, savskærer, f. 6. dec. 1888 Odense.
Ove Hansen, dir. f. 22. marts 1895 Skive.
Peder Hansen, gårdejer, f. 27. maj 1867 Mullerup. (Fyn)  
Peter Hans Hansen, tømrerm. f. 27. feb. 1883 Slettelt, Valby sogn (Holbo herred).
Peter Heinrich Hansen, skibsproviant. f. 3. okt 1883 Flensborg.
Poul Arne Hansen, maskinsnedker, f. 7. jan. 1910 Vester Skerninge.
Poul Frants Hansen, fabr. (fa. Julius Koch) f. 15. maj 1899 Kbh.
Ludvig Hansen Qvist, incassator, f. 14. okt. 1900 Frederikshavn.
Rasmus Carl Hansen, dir. f. 26. marts 1895 Næsbyhoved.  
Rich. Theodor Chr. Hansen, maskinfabrikant, f. 4. maj 1910 Svinninge.
Robert Hansen, tobaksspinner, f. 11. maj 1894 Horsens.
Robert Hans Hansen, bager, f. 30. marts 1893 Skibbinge, Præstø amt.
Sophus Hans Laurits Hansen, overmontør, f. 21. juni 1886 Kverndrup, Fyn.
S. T. Hansen, dir. f. 23. marts 1874  Se folketælling 1916 Frederikshavn
Svend Ejlert Hansen, skibsfører, gross. f. 22. juli 1906 Kbh.
Svend Løje Hansen, bestyrer, f. 14. feb. 1910 Nakskov.
Svend Wilhelm Hansen, musikforlægger,  f. 19. nov. 1890
Søren Kiilerich Hansen, gross.  ( Fa. "Westerby" ) f. 19. april 1896 Aalborg.
Thorkil Hansen, gross. f. 5. juni 1881 Ulriksdal pr. Nysted.
Thorvald Hansen, dir. f. 13. aug. 1886 Aarhus.
Thorvald Emil Hansen, købmand, skibsfører, f. 20. aug. 1889 Marstal.
Thorvald Hans Jacob Hansen, tapetserer, møbelfabrik, f. 24. aug 1886 Kbh.
Tryggve Gunnar Hansen, fabrikant, sportsartikler, f. 29. nov. 1903 Kbh.
Valdemar Hansen, dir. f. 5. juni 1870 Hvedstrup.
Valdemar Hansen, vicekonsul, f. 12. april 1865 bestyrelsformand Korsør Jernstøberi. http://www.fugleskydning.dk/163/

Viggo Hansen, gårdejer, f. 28. aug. 1870 Horsens. Medlem af folketinget.
Vilhelm Hansen, typograf, f. 5. marts 1891 Nykøbing F.
Willie C. K. Hansen, skibsreder, f. 2. juli 1887 Kbh.
Willy Sigurd Helge Hansen, dir. (guldhandel,) f. 5. juni 1903 Kbh.
Wolfgang Hansen, gross. Dr. phil, f. 4. maj 1903 Ishøj.
Børge Hansen-Syppli, gross. f. 31. okt. 1901 i Aarhus.
Emil Harboe, jur. f. 26. nov. 1867 Kbh.
Ludvig Harboe, forpagter, f. 5. marts 1866 i Skanderup.
H. C. Harch. jur. f. 24. juli 1872 Varde.
H. G. Harder, direktør, f.28. maj 1890 Randers.
Svend Johnsen Harder, gross. f. 26. feb. 1917 Kbh.
E. V. Hardy-Hansen, gartner, f. 11. feb. 1891 Egebjerg, Odsherred.
Conrad Johan Christian Harhoff, skibsreder, f. 13. dec. 1886 Kbh.
Poul Chr. Harhoff, underdirektør, f. 7. feb. 1880 Kbh.
Georg Vilhelm Alexander Harnisch, fabrikant, f. 5. feb. 1896 Kbh.
Chr. Harpøth , jur. f. 14. maj 1866 Lemvig.
Knud Harris Hansen, vinhandler, f. 12. jan. 1919 Frederiksberg.
Fritz Hartmann, direktør, (forsikring) f. 10. juli 1880 Kbh.
Godfred Hartmann, jur. f. 18. juli 1874 Kbh.
Hjalmar Hartmann, gross. f. 11. juni 1870 Lier, Norge.
Gustav E. Hartz, direktør, f. 18. juni 1888 Lundholm.
Henrik Jacob Hartz, bankdirektør, f. 3. okt. 1886 Haasum Skive.
Niels Hasager, red. f. 25. marts 1888 Kbh.
Ib Martin Hasforth-Hansen, gross. (skotøj) f. 8. juni 1911 Odense.
Henning Hasle, jur. f. 2. nov. 1900 Skjødstrup.
Hugo Helms Hasselbalch, direktør, (gardiner)f. 29. maj 1888 Kbh.
Jacob H. Hasselbalch, jur. f. 14. feb. 1873 Aalborg.
Karl Hasselbalch, Dr. med. f. 1. nov. 1874 Aastrup Hjørring.    

Steen Hasselbalch, forlagsbogh. f.15. juni 1881 Randers.
Hilding Hasselblad, skrædderm. f. 26. okt. 1903 Kbh.                                                                                   
Aage Hassenkamp, gross.  (æg) f. 22. juni 1904 Husby Fyn.               
Sandvad Hauberg, red. f. 20. feb. 1892 Spørring.
Werner Haubroe, dir. (DISA) kaptajn, f. 10. feb. 1878 Aalborg.
Henrik Hauch forh. minister, f. 6. sep. 1876 S. Nissum.
Søren Haue, propr. f. 2. apr. 1880 Frørup, Haderslev amt.         
Niels Haugaard, gross. (tæpper) f. 14. juni 1876 Hjørring.
Henning Haugen-Johansen, Nationalbankdir. f. 18. apr. 1890 i Silkeborg. (død 1957) 
Carl Christian Haugner, red. hist. f. 28. aug. 1865 Ordrup   .

Herman Ove Haugsted, dir. f. 2. okt. 1894 Kbh.
Heinrich Haugwitz-Hardenberg-Reventlow f. 26. aug. 1891 Halberstadt.
Andreas Marius Haunstrup gross. f. 25. aug. 1861 Aalborg.
Ove Julius Haunsø, materialist, f. 7. feb. 1907 Kbh.
N. Johs. Haunstrup, fabrikant, (emballage) f. 3. okt. 1892 Ringe.
Johan Havemann, gross. f. 7. nov. 1870 i Rudkøbing.
Svend Frølich Hecquet, assurandør, f. 14. jan. 1904 Suldrup
Brono Heckscher, assurandør f. 9. juli 1891 Kbh.
Trygve Hecht-Nielsen, gross. (Hafnia tapet) f. 25. juli 1910 Kbh.
Chr. Hede, jur. f. 22. juli 1864 Herning.
Holger Hede, jur. f. 3. jan. 1894 Odense.
Eigil Hede-Nielsen, dir. f. 4. dec. 1904 Odense.
N. Hede Nielsen, fabrikant, f. 16. nov. 1879 i Glud.
Olaf Hedegaard, dir. f. 13. feb. 1890 Hylke.
Peder P. Hedegaard, købmand, f. 2. sep. 1861 Borup Thisted.
Søren Sørensen Hedegaard, cigarfabr. f. 17. maj 1892 Durup.
Hans Christian Hedtoft, murer, gross. f. 10. marts 1888 Hinne sogn.
Hans Hedtoft-Hansen, underdirektør. DSU f. 21. apr. 1903 Aarhus.
P. Anker Heegaard, bygmester, f. 12. marts 1870 Kbh.
Gunnar Rudolphs Heeno, jur. f. 11. okt. 1893 Kolding.
Peter Heering, fabrikant, f. 5. april 1908 Kbh.
Frederik Hegel, dir.  f. 1. aug. 1880 Ordrup.
Charles Heiede, dir. (MLU) f. 8. sep. 1872 Masnedsund.
C. C. Heilesen, jur. f. 13. juni 1886 ved Hjørring.
Johan Heilesen, jur. f. 22. okt. 1892 Dalgaard Hjørring.
Sam Heimann, fabr. f. 15. aug. 1885 Oslo, Frb. Chemiske Fabrik.
H. B. Heinecke, fabr. f. 19. april 1774Frederiksberg.
Svens Heinecke, Dr. rer.polit. f. 16. okt. 1906 Kbh.
Elisabeth Heinrich-Hansen, prokurist, f.  i Kbh.  ?? (formentlig 1902)  Fa. A/S Persano.
Carl Heise, jur. f. 5. marts 1898 Kbh.
Villy Aloysius Heising,  ing. f. 20. jan. 1905 Kbh.
Thomas P. Hejle, dir. f. 20. jan 1891 S. Saltum.
H. I. Helger, dir. f. 14. nov. 1882 Dollerup Mølle Viborg.
Carl Helkett, typograf, f. 20. aug. 1890 Kbh.
Wilhelm Chr. Hellener, fabr. Tricotage .f. 8. aug. 1890 Tyskland.
Carl Leonard Hellqvist, fabr. f. 7. sep. 1886 Sverige.
Harry William Ragnwald Hellqvist, fabr. (sko) f. 8. marts 1907 Sverige.
Jens Marius Helmbæk, vinhandler, f. 12. nov. 1886 Lammesø.
Axel Helmer-Jensen, fabr. (kiks) f. 3. maj 1885 Frederiksberg.
Holger Helms, ing. f. 7. maj 1871 Kbh.
Anker Helsing, gross. f. 12. maj 1889 Kbh.
Vald. Helsing, kontorchef, (forsikring) f. 25. aug. 1861 Svendborg. Død i Tårbæk.
Eivind Harald Helsted, jur. f. 22. maj 1901 Frederiksberg.
Svend Angelo Heltberg, jur. 21. juni 1903 Kbh. g.m. Sigrid Hartz.
Albert Helweg-Larsen, jur. f. 16. Apr. 1876 Kbh.
N. P. Helver, dir. f. 23. apr. 1875 Svendborg.
Jørgen Christian Hempel, fabriksejer, f. 14.  juli 1894 Skårup, Svendborg amt, Se kirkebogen 
S. C. Hempel, distrikschef, ing. f. 27. feb. 1879 Hammel.
Aage Frederik Christian Henckel, dir. (DISA) f. 10. dec. 1876 Skive.
Folmer Hendriksen, fabr. (manufaktur) f. 27. maj 1904 Horsens.
Halfdan Hendriksen, gross. (tidligere minister) f. 12. nov. 1881 Kbh.
Gerda Genning, frue, (døbt Heydorn) kunstvæverske, f. 2. marts 1891 Kbh. 
Erik Henning-Jensen, teaterdir. f. 4. aug. 1887 Frederiksberg. Gift 10. juli 1918 m. Karen Hahn.
Ove Hennings, gross. f. 29. maj 1894 Odense, død 1986.
Bol Oluf Henningsen, melhandler, f. 11. dec. 1879 i Faxe.
Charles Henry Henningsen, fabrikant, (sko) f. 6. sep. 1901 Sverige.
Poul Heningsen, arkitekt, (PH) f. 9. sep. 1894 Ordrup.
Carl Henrichsen, urmager, f. 28. sep. 1900 Kbh.
M. Henrichsen, dir. f. 8. juli 1877 Samsø.
Mark Aage Henrichsen, gross. f. 25. april 1898 Maribo.
Martin Prip Henrichsen, speditør, f. 12. nov. 1873 Kolding.
Alfred Henriksen, red. f. 26. jan. 1899 Assens.
August Henriksen, skibsmægler, f. 22. nov. 1891 Kbh.
Chr. L. Henriksen, dir. f. 30. okt 1870 Abed.
Fritz Juel Henriksen, bagerm., f. 10. feb. 1875 Marstal.
Niels August Henriksen, maler, f. 8. feb. 1888 Odense.
Ove Damsgaard Henriksen, inkassator i fagforening, f. 4. aug 1887 Hjørring.
R. Henriksen, murerm. f. 1. sep. 1890 Fannerup v. Grenå.                           
Arthur Henriques, jur. f. 8. marts 1878 Kbh.
Carl Otto Henriques, vekselerer,  f. 26 marts 1887 Kbh.        
C. B. Henriques, jur. f. 6. nov. 1870 Kbh.
Walter Holm Henriques, vekselerer, f. 15. jan 1889 Kbh.
Johannes Gode Hentze, fabrikant, f. 13. sep. 1905 Frederiksberg.
Victor Herberg, fabrik. ing. f. 12. maj 1899 Thy.
Carl Herholdt Pedersen, apoteker, f. 9. jan. 1887 Holdnæs v. Lyksborg.
Erik Hermansen, gross. f. 14. april 1900 Kellerup.
Oskar Johannes Hermansen, repræsentant, maskinarbejder, f. 21. juli 1901 Tølløse.
Svend Aage Hermansen, frisør, f. 19. sep. 1912 Vejrup.
August P. Herse, dir. f. 1866 Ærøskøbing.
Bjarne Winther Herseth, gross. f. 27. okt 1895 Kbh.
Louis Herskind, apoteker, f. 26. maj 1873 Nibe.
Ahrent Hertel, papirhandel, f. 19. maj 1885 Roskilde.
Emil C. Hertz, gross. (frøhandel) f. 1. marts 1879 Kbh.
Christian Jensen Herup, eksport. (fisk) f. 30. nov. 1873 i Ferring.
Henning Hesgaard, fabr. f. 18. okt. 1911 Kbh.
C. E. Hess ing. f. 28. marts 1887 Vejle.
Harald Hess,  dir. f. 15. sep. 1891 Vejle.
Tage Hestbech, dir. f. 17. jan. 1899 Bramminge.
Poul Hey, dir. f. 23 juni 1885 Odense.
Aage Heyman, gross. f. 28. aug. 1869 Kbh. død 1960.
Johan F. Hilborg, dir. f. 7. april 1887 Maribo.
Robert Hillbradt, vinhandler, f. 29. juli 1865 Kbh.
Kristian Hindhede, ing. entreprenør, f. 19. aug. 1891 Skanderborg.
Hans Vagn Hintze, dir. f. 7. sep. 1902 Kbh.
Rudolf Hjort-Lorenzen, ing. (statsbanerne)f. 14. maj 1872 Haderslev.
Tage Fleming Hiort, gross. f. 27. marts 1908 Kbh.
Holger Hirscsprung, dir. f. 22. juni 1867 Kbh.
Niels Hirslund, dir. gross. (dækketøj) f. 28. maj 1892 Hillerslev.
Bernt Hjejle, dr. jur. f. 21. sep. 1901 Frederikberg.
Ove Christian Lassen Hjelm, direktør, f. 16. april 1882 Aarhus.
Finn Hjerl-Hansen, cand.jur. f. 24. dec. 1910 Kbh.
H. P. Hjerl Hansen, dir. f. 27. apr.1870 Asperup.
Frederik Hjort, propr. f. 15. juli 1883 Vemmelev.
Victor S. C. Hjort, dir. f. 22. marts 1870 Slagelse, død 1847.
Hans Hjort keramiker, f. 4. feb. 1878 Rønne.
Knud Hjort, violinbygger, f. 18. feb. 1880 Kbh.
Otto Hjort, violinbygger, f. 22. nov. 1877 Kbh.
Valdemar Hjort, fabrik. f. 29. nov. 1869 Slagelse.
Einar E. T. Hjælmhof, kontorchef, f. 22. juli 1891 Skuldelev.
Alfred Hoff, ing. f. 25. maj 1888 Kbh.
Erik Hoff-Hansen, fabrik. f. 1. marts 1904 Kbh.
Johan Carlo Hofman, fabr. kleinsmed, gross. f. 2. april 1912 Aalborg.
Henning Hoffmann, dir. f. 20. aug. 1902 Frederiksberg.
Johannes Hoffmann, glarmester, f. 2. dec. 1894 Randers.
Erik Hoffmann Nielsen, tatetserer, f. 16. jan. 1908. Aarhus.
Erik Hoffmeyer, skibsreder, f. 1. juli 1904 Storehedinge.
Kai Hofgaard, dir. f. 20. feb. 1894 Holstebro.
Thorkil Hofmann-Olsen, konsul, f. 24. maj 1884 Kgs Lyngby. Se kirkebog. klik
Svend A. Holbæk, sekretær, f. 29. sep. 1893 Kbh.
Jens Ivan Holck, arkitekt, f. 9. Ag. 1915 Nysted.
H. Hollesen, fabriksejer, f. 3. okt. 1894 Vejgaard sogn, Fleskum herred Aalborg.
Alfred William Holm, Direktør, (isenkram) f. 19. jan. 1894 Thisted.
Andreas P. Holm, vinhandler, f. 30. jan. 1879 Kbh.
Anker Holm, dir. f. 27. nov. 1896 Kbh.
Christian Holm, generalkonsul, f. 17. dec. 1872 Kbh.
Georg Holm, dir. (B&W) f. 12. marts 1886 Lerchenfeldt.
Georg Holm, skibstømrer, f. 9. marts 1905 Helsingør.
Georg Holm, varemægler, f. 21. juni 1872 Kbh. Vor Frue kirke, klik
Gunnar Holm, dir. f. 6. juli 1899 Uggerby.
Gunnar Holm, glarmester, f. 6. nov. 1904 Fredericia.
H. K. Holm, ing. f. 10. aug. 1882 Kbh.
Jeppe Kristian Holm, gårdejer, f. 10. april 1880 Madum Stampe.
Jørgen Holm, fabrik. f. 11. april 1906 Faarevejle.
Jørgen Marius Holm, skibsmægler, f. 23. aug. 1887 Rømø.
Ove Holm, ing. f. 21. jan 1894 Kbh.
Einar Hingelberg Holmark, gross. f. 21. maj 1897 Aarhus. Død 1984.
Asger Gylding Holmboe, dir. (lakfabrik) f. 9. nov. 1903 Horsens.
Erik Gylding Holmboe, fabrikant, f. 15. jan. 1905 Horsens.
Jens Christian Gylding Holmboe, Fabr. f. 25. apr. 1874 Horsens. (far til 2 foregående)
Svend Holme, ing. f. 13. april 1880 Randers. (Holme & Jessen)
Christian Holmen, skrædder, f. 24. maj 1899 Løkken.
Rasmus Holst Andersen, dir. f. 13. marts 1886 Lynge v. Sorø.
M. C. Holst, dir. f. 24. jan. 1875 Aarhus.
Otto Holst, redaktør, f. 23. aug 1897 Kbh.
Poul Holst, farver, f. 15. april 1884 Fredericia.
Svend Holst, dir. f. 14. jan. 1898 Skive.
Bent Holstein, jur. f. 17. sep. 1881 Holsteinborg.
Erik Holstein, (v. landbrug) f. 21. nov. 1896 Holsteinborg.
Harald Holstein, direktør, f. 24. dec. 1879 Frederiksberg.
Josef Holstein, dr. polit. f. 5. sep. 1874.
Nicolaj Holten-Andersen, dir. ing. f. 21. juni 1879 Sorø.
Viggo Holten-Bechtolsheim, jur. f. 10. marts 1877 Troense. (Se bregninge Kb.)
Hans (Carl) Holten, fabr. gross. f. 23 juni 1888 i København. (  Se Kirkebog )
Knud Holten, kontorchef, f. 19. marts 1866 Kbh.
Carl L. Holtmann, apoteker, f. 14. april 1896 Kbh.
William Georg Otto Holtoft, gross. f. 19. dec. 1899 Hillerød.
Max William Horn, bankier, f. 29. april 1885 i Kbh.
Svend Hornsyld, dir. f. 29. okt 1895 Kbh.
Jac. O. Houe, ing. f. 13. aug. 1901 Kobberø sogn.
H. P. Hougaard, glarmester, f. 28. juni 1871 Kbh.
H. Viggo Hougaard, typograf, fuldmægtig, f. 12 sep. 1898 Nr. Alslev.
Arne Søren Otto Houlberg, dir. f. 22. jan. 1914 Kbh.
Erik August Houlberg, dir. pølsemager, f. 28. sep. 1912 Frederiksberg.
Hans Houmann, dir. f. 19. se. 1899 Vejle.
E. Houmark Nielsen, dir. f. 27. april 1887 Gørding Ribe (Se kirkebog her)
Adolf Houmøller, dir. ing. f. 24. dec. 1889 Frederikshavn.
P. Hounum, arkitekt, f. 23. apr. 1900 Hvirring. Gl. Skanderborg amt.
Egil Hove, motorsagkyndig, f. 22. dec. 1895 Frederiksberg.
Niels Christian Hove, jur. f. 3. dec. 1876  Lødderup Mors.
Robert Hove, jur. f. 17. feb. 1891 Kbh.
Erik v. d. Hude, vicedirektør, f. 4. juli 1900 Frederiksberg.
Paul v. d. Hude, underdirektør, f. 9. nov. 1879 Kbh.
Johan Hurtigkarl, pølsemager, f. 2. juni 1893 Kbh.
Bernard Husson, overass. (K.T.A.S.) f. 6. nov 1896 Schweitz.
Benjamin Zacharias Huusom, dir. f. 25 okt. 1892 Horsens.
Aage Alfred Helmuthsen Hvass, gross. (el-artikler) f. 14. feb. 1893 Randers.
Aase (Helga Westengaard) Hvidberg, gross. f. 3. okt 1890 Gl. Kongevej 29 på Frederiksberg, ( Se kirkebogen )
Henry Hvidberg, skibsværftsarbejder, f.13. juli 1903 Aalborg.
Jens Hvidberg, frøavler, f. 13. maj 1868 Lem v. Skive.
A. N. Hvidt, fabrikant, (friluftsudstyr) f. 25. okt. 1910 Kbh.
Christian Hvidt, dir. f. 17. maj 1876 Kbh.
L. N. Hvidt, (Lauritz Nicolai)  dispachør, f. 30. juni 1869 Kbh.
L. N. Hvidt, f. 15. juni 1882 på "Frihedslund". (Sæbyvej 60 Ruds Vedby )                 
Valdemar Hvidt, jur. f. 20. aug. 1897 Vordingborg.
P. Hvidtfeldt, kontorchef, f. 18. dec. 1861 Holbæk død 1945.
Kaj Niels Charles Hvilsom, gross. f. 22. aug. 1885 Kbh.
Thomas Jacob Dam Hvims, fabr. f. 30. jan. 1892 Bjergby. Død 1980 i Hadsund
Martin Hvirring, dir. f. 6. sep. 1891 Nr. Snede.
Christian Hübbe, dir. f. 16. nov. 1868 Haderslev.
Kai Hübbe, gross. f. 11. nov. 1907 Haderslev.
Søren Jensen Hyldegaard, branddirektør, f. 26. juli 1864 Tvindelstrup.
Arthur Marius Hyldgaard-Pedersen, fabr. (sæbe) f. 13. marts 1906 Brund. ( Se dåben i Hillerslev )
Børge Hülsen, gross. f. 20. jan. 1906.
Ejnar Alexander Hytten, dir. f. 21. juli 1879 Næstved.
Oskar Hytten, direktør, f. 15. nov. 1858 Kbh.
C. Hærvig, redaktør, ( på flere lokalblade) f. 10. maj 1877 Kalundborg.
Erik Egon Høebjerg Pedersen, fabrikant, f. 8. maj 1918 Kbh.
Just Høeg, dir. f. 31. jan. 1878 i Dalby, Sjælland.
Marius Christian Høffner, restauratør, f. 1. aug. 1894, Skanderborg.
Svend Høfler, fabrikant, (sandkager) f. 3. feb. 1898 i Als, Hadsund. (Ophørt 1943)
Johannnes Høgbjerg, dir. f. 22. juni 1886 i N. Bjert. (Smørexport Esbjerg.)
Arne Høgsbro Holm, sekretær, f. 1. dec. 1889 Kbh.
A. Høhne, dir. f. 4. dec. 1876 Kbh.
Johannes Høimark gross. (isenkram i Slagelse - udtrådt af fa. 1945 ) f. 10. marts 1866 Kbh.
Svend Børge Højer, maskinarbejder, f. 21. dec. 1913 Vejgaard.
Knud Højgaard, ing. f. 12. juni 1878 Ryslinge. (i best. Korsør Glasværk)
Anders Højmark, gårdejer, f. 4. apr. 1875. Tønning Skanderborg. (Se Kirkebog Tønning)
Frede Højmark, redaktør, f. 22. jan. 1888 Alsted, Sorø.
Vilhelm Høm, apoteker, f. 3. feb. 1860 Helsingør.
Martinus Hørdum, skrædder, f. 20. feb. 1871 i Fuglslev.
Jens Hørlück, gårdejer, sogneråd, f. 22. juli 1879 i Rurup Brandstrup sogn. (Kirkebog for Branderup)
Jens Christian Hørning, blikkenslagerm. f. 22. apr. 1904 Nykøbing Mors.
Einar Frits Høst, gross. f. 2. juni 1886 Kbh.
Erik Høst-Madsen, apoteker, f. 5. dec. 1882 Kbh.
Carl Johan Høy, jur. f. 11. jan. 1886 Kbh.
Boy Høyer, gårdejer, f. 24. aug. 1874 Ø. Linnet.
Jens Høyer, forpagter, f. 23. aug. 1872 Ø. Linnet.
K. V. Høyer, direktør, f. 31. marts 1875 Kbh.
Chr. Høygaard-Nielsen, apoteker, f. 12. feb. 1878 Nibe.
Chr. Høyrup, dir. f. 11. juni 1870 Fredericia.
Einar Høyvald dir. f. 10. juli 1892 Svendborg.
Emil Høyvald, købmand, ingeniør, f. 21. sep. 1890 Svendborg.
Carl Jacobsen, professor, (øl)  f. 17. okt. 1881 Kbh.
Frederik Chr. Ibsen, fabr. urtekræmmer, f. 24. okt. 1876. g.m. Thyra Svendsen.
Hjalmar Ibsen, dir. flere steder f. 19. juni 1899 Kbh.
J. L. Ibsen, fabrikant, f. 11. marts 1886 Velling.
R. Kaas Ibsen, dir. f. 29. sep. 1885 Avning
Svend Aage Ibsen, f. 12. sep. 1903 i Kbh. g. 1930 m. Ingby Margeurita Christensen.    
Edith (Eline f. Nielsen f. 12/2-1905 Kbh) Iburg,  frue, fabrik. Gift  11. sep. 1926 m. F. E. Iburg, (Småkager)
Frederik Emil Iburg, fabr. f. 24. juli 1905 i Vellev, Viborg amt. (Se vielsen)
Sven Illum, dir. f. 1 jan. 1899 Kbh.
Willy Ingemann Jensen, chef, f. 25. marts 1915 Horsens.
Søren E. Ingemann, godsejer, f. 31. juli 1898 Kbh.
Viggo Ingerslev, gross. (høreapparater) f. 19. jan. 1895 Frederiksberg.
Poul Ingholt, dir. f.7. nov. 1894 Kbh.
C. B. Ingwersen, dir. konsul, jur. f. 19. juni 1882 Kbh.
Ernst J. Ipsen, dir. f. 22. jan. 1881 Kbh. Død 1966.
Paul Ipsen, husmand, f. 26. dec. 1895 Kbh.
Percy Harald Ipsen, ing. f. 1. okt. 1880 Nebraska.
Ove Irgens-Hansen, fabr. (eddike) f. 4. okt. 1886 Svendborg.
Georg Irming, ing. (K.T.A.S.) f. 2. maj 1884 Odense.
J. P. Islef, telegrafbestyrer, f. 24. nov. 1874 Kbh.
Carl F. S. V. Iuel-Brockdoff, godsejer, f. 27. juli 1905 Mesinge sogn.
A. J. Iversen, snedkerm. f. 13. dec. 1888 S. Bjert.
Aksel Iversen, gross. f. 4. april 1896 Kbh.
Chr. P. Iversen, dir, (The) f. 2. sep. 1862 Maltbæk.
Christen Iversen, borgmester, f. 22. okt. 1877 Ø. Svenstrup, Hjørring A.
Christian Iversen, autoforhandler, f. 15. marts 1905 Vium, Kjellerup.
Lars Iversen, dir. f. 14. sep. 1874 Skaarup, Fyn.
Mads Iversem, kontorchef, f. 13. apr. 1893 v. Graasten.
Martin Iversen, købmand, f. 11. april 1874 Ejlby Lunde v. Bogense.
Knud Jacobi, jur. f. 25 jan. 1887 Kbh.
Anders Th. Fogh Jacobsen, gross. f. 17. aug. 1901 Hinnerup.
Andreas Jacobsen, gross. f. 28. juni 1885 Kbh.
Arthur Blume Jacobsen, dir. f. 29. dec. 1882 Smedskær, Vrigsted sogn.
Aug. Jacobsen, dir. f. 30. aug. 1873 Nykøbing F.
Birger Jacobsen, Dir. f. 5. dec. 1887 Frederiksberg.
Bjarne Jacobsen, maler, f. 1. jan. 1910 i Korsør, (Malernes Fagforening Helsingør
Carl Jacobsen, skibstømrer, f. 7. aug. 1884 Frederikshavn.
Carl Bernhoff Jacobsen, dir. f. 29. sep. 1901 Næstved. (kulimport)
Carl Johan August Jacobsen, sejlmagerm. f. 1. dec. 1891 Kbh.
Carl Peter Jacobsen, gross. f. 20. aug. 1811 Glamsbjerg, (Konfektion)
Carl Rikard Neergaard Jacobsen, cand.pharm. f. 20. sep. 1900 Kbh.
Chr. Jacobsen, fiskeskipper, f. 8. maj 1883 Skagen.
Edvard Julius Johannes Jacobsen, forretter, (tekstiler) f. 14. maj 1889 Fredericia.
Erik Marinus Jacobsen, sekretær, f. 19. dec. 1885 Kbh.
F. C. Jacobsen, gross. (autogummi) f. 20. april 1879 Kolding.
Gottlieb Jacobsen, jur. f. 26. juni 1881 Kbh.
Hans Brock Jacobsen, maskinarbejder, f. 4. nov. 1904 Fredericia.
Helge Jacobsen, brygger, f. 24. dec. 1882 Kbh.
Henrik Jacobsen, modehandler, f. 28. jan. 1870 Aarhus,
Henrik Jacobsen, dir, f. 15. marts 1887 Odense.
Hermann Jacobsen, dir. (kulimport) f. 1. sep. 1911 Hellerup.
Holger Jacobsen, dir. f. 10. apr. 1900 Esbjerg.
Ingolf Jacobsen, dir. (agentur) f. 8. maj 1874 Kbh.            
J. Hartvig Jacobsen, jur. f. 26. juni 1892 Aalborg.
Johannes Jacobsen, dir. snedker, f. 13. nov. 1884 Skive.
Johannes Jacobsen, slagter, f. 17. nov. ?? Dronninglund. (muligt 17. nov 1901 Ørsø Holdeplads klik)
Julius Jacobsen, tobaksspinder, f. 6. nov. 1884 Vær, Horsens.
L. V. Jacobsen, grovsmed, f. 1875 Birkerød, næstformand D.S.M.F.
Marius Jacobsen, gross. f. 20. feb. 1890 Nørrsundby.
Mogens Vilhelm Jacobsen, ing. f. 17. juli 1907 Hunseby Lolland.
Otto Marinus Jacobsen, fabr. værktøjsmager, f. 28. feb. 1898 Rønde.
Peer Goe Jacobsen, gross. f. 24. marts 1870 Kbh.
Poul  Jacobsen, gross. f. 26. juli 1888 Kbh.
Poul  Jacobsen, jur. f. 16. juni 1889 Kbh.
Sofus Jacobsen, dir. (trælast) f. 27. apr. 1876 Smedskær, Vrigsted sogn.
Svend Jacobsen, skomager, f. 11. juli 1890 Kbh.
Svend Aage Jacobsen, vinhandler, f. 28. sep. 1889 Kbh.
Svend F. Jacobsen, dir. f. 15. april 1898 Kbh.
Theodor Jacobsen, dir. f. 6. feb. 1887 Skive.
Thorvald Sigurd Ejner Jacobsen, fabr. f. 6. juli 1883 Viborg.
Waldemar Jacobsen, dir. f. 12 jan 1876 Vejerslevgaard.
Viggo Marcel Jacobsen, dir. f. 30. juni 1903 Kbh.
H. W . Jacobæus, dir. f. 6. feb. 1881 Horsens.
J. A. Jagt, dir. f. 15. aug. 1885 Aarhus.
Frantz Henrik Jakobsen, vognmand, f. 27. okt 1897 Tvede Randers.
Senian Janovsky, fab. (herrelingeri) f. 2. jan. 1917 Kbh. (Set stavet "Simon" Vielse: klik)                                
Gert Posselt Jansen, gross. f. 11. feb. 1911 Kbh.
Herman Gerhard Jansen, gross. f. 27. juni 1873 Errindlev Lolland.
Ivar Jantzen, ing. f. 31. juli 1875 Gentofte.
Carl Frederik Jarl, ing. f. 1. aug. 1872 Kbh.
Peter Hans Jessen Jarmer, fabr. (buster) f. 29. jan 1883.
Jørgen Jegsen, fabr. f. 10. aug. 1905 i Jels.
Johannes Gerhardt Jennov, dir. f. 27. jan. 1886 Kbh.
Aage Jensen, dir. f. 19. nov. 1886 Kbh.                  
Aage E. Jensen, dir. f. 14. aug. 1895 Kbh.
Aage Franck, Maskinpasser, f.24. nov. 1891 Vejby, Aarhus.
Adolf Jensen, smed, f. 17. maj. 1892 Helsingør.
A. F.  Jensen, jur. f. 22. apr. 1881 Taasinge.
Aksel Jensen, gårdejer, f. 25. marts 1883 Tømmerup.
Aksel Valdemar Jensen, tømrer, f. 2. feb. 1891 Næstved.
Alfred F. Jensen, tjener, f. 9. april 1885 Kbh.
Alfred Hilmar Jensen, vingrosserer, f. 5. aug. 1889 Horsens.
Anders Jørgen Jensen,  konstruktør, f. 15. sep. 1876 Nybølle Svendborg.
Anders Nikolaj Jensen, f. 2. dec. 1895 Gjedsten.
Anders Peter Jensen, tømrerm. f. 15. apr. 1881 Ugilt.
Anker Juul Jensen, skrædder, skuemester, f. 24. dec. 1906 Frederikshavn.
Anton Carl Martinus Jensen, fabr. kurvemager, f. 7. okt 1878 Aalborg.
Anton Emil Jensen, borgerrepræsentant, f. 4. maj 1873 Thisted.
Arthur Jensen, forlagsdirektør, f. 22. marts 1898 Kbh. (se vielse: med Nina Lemming)
Arthur Jensen, sejlmager, f. 19. okt 1893 Frederikshavn.
August Jensen, gross. f. 13. marts 1897 Randers.
Axel Jensen, dir. ("Polyphon") f. 14. sep. 1873 Kbh.
Axel Hans Christian Jensen, dir. f. 16. maj 1889 Borup.
Bertel Jensen, gårdejer, f. 19. marts 1878. (Hanning, Se dåb i Kirkebogen)
Birger Norman Jensen, apoteker, f. 3. juni 1889 Sønderby, Femø.
J. Chr. Jensen-Broby, gårdejer, f. 18. feb. 1888 Nordrup.
Carl Jensen, dir. f. 23. april 1867 Kbh.

Carl Jensen, cand.polit. 13. okt. 1897 Øster Vraa.
Carl Frederik Jensen, prokurist, f. 16. nov. 1884 Kbh.
Carl Johan Jensen, lakerer, f. 13. dec. 1873 Rødhus.
Carl L. E. Jensen, ing. f. 18. dec 1886 Kbh.
Carl P. V. Jensen, lærte handel, f. 4. nov. 1898 Kbh.
Carl Sofus Chr. Jensen, kedelkasser, f. 19. juni 1888 Kirke Stillinge.
Carl Th. Jensen, redaktør, f. 14. juli 1891 Kbh.
Carlos Jensen, gross. (Gartneri) f. 9. feb. 1880 Odense.
Charles Jensen, fabr. børster, f. 7. aug. 1887 Kbh.
Christian Frederik Jensen, skibstømrer, f. 6. marts 1894 Haastrup.
Chr. Lars Jensen, snedkerm. f. 19. dec. 1893 Øsløs.
Chr. M. Jensen, brænderiarbejder, f. 2. sep. 1893 Vejgaard.
Chr. Vilhelm Jensen, væver, f. 24. marts 1885 Aalborg.
Ebbe Salomonsen Jensen, fabr. skrædder, f. 6. juni 1912 Bislev.
Eberhardt Jensen, hotelforpagter, f. 30. juni 1899 Aarhus.             
Edvard Jensen, tømrerm. f. 23. dec. 1893 Kbh.
Edvard I. K. Jensen, 
telemontør, f. 17. marts 1894 Hvirring.
Eiler Jensen,  til søs, bud, f. 14. april 1894.
Einar Jensen,  konditor, f. 10. juli 1871 Kbh.
Einar Jensen, laborant, (chokolade) f. 21. feb. 1882 Kbh.
Einer Jensen, murerm. f. 25. sep. 1882 Kbh.
Eivind Jensen, f. 12. apr.  1901 Ll. Rørbæk.                                                        
Ejnar Marinus Jensen, arkitekt, f. 24. juni 1904 Torslev sogn.
Ejnar Peter Julius Jensen, speditør, f. 25. apr. 1895 Kbh.
Ejner Gotfred Jensen, maler, f. 24. juli 1894 Allindemagle.
Ellen Jensen, fabrikant, (dukker) f. i København, g.m. boghandler Otto Jensen. (født: Ellen Skulthaver Adolfe Olthaver 5. okt 1886)
Elvin Martin Jensen, gross. (galanteri) f. 17. feb. 1910 Kbh.                                           
Ernst Jensen, murerm. f. 17. aug. 1881 Kbh.
Ernst Henrik Valdemar Jensen, dir. ing. v. svovlsyrefabrik f. 12. maj 1882 Kbh.
Ernst Sofus Johs. Brændgaard Jensen, redaktør, f. 11. okt 1889 Præstø.
Frederik Jensen, gross. (manufaktur) f. 28. okt. 1900 Store Arden.                                       
Frederik Carl Jensen, gross.  f. 26. feb. 1883 Udby.
Georg Jensen, bagerm. f. 14. maj 1888 Kbh.
Georg P. Jensen, prokurist, f. 8. juli 1874 Kbh.
Gert Løkke Skovgaard Jensen, barber, f. 28. april 1911 Kerteminde.
Gustav Chr. Jensen, købmand, f. 25. okt. 1873 i Rørvig se kirkebogen.

Hans Jensen, dr. phil. f. 3. maj 1890 Lundforlund.
Hans  Jensen, dir. f. 10 aug. ?? i Vester Ørum. (Se kirkebogen for Sindbjerg )                                                                 
Hans Jensen, red. skolelærer, f. 1. okt. 1852 Nordfyn. (Bogense)
Hans Jensen, Red. tapetserer, f. 26. sep. 1895 Middelfart.
Hans Kristian Jensen, gartner, f. 16. marts 1878, Borre Møn. 
Hans Osvald Arnold Jensen, fabrikant, elektromekaniker,  f. 16. sep. 1884 Kbh.
Hans Peter Jensen, forretningsfører, (fagforening) f. 8. maj. 1885 Frederiksberg.
Hans Robert Henning  Jensen, fabrikant, f. 27. marts 1915 Kbh.
Harald Jensen, bankdir. f. 17. april 1898 Torslev sogn.
Harald Jensen, blikkenslager, f. 20. nov. 1890 Aalborg.
Harald Jensen, dir. (trælast) f. 27. sep. 2882 Vejle.
Harald Jensen, forlagsdir. f. 4. nov. 1887 Aalborg.
Harly Jensen, fabrikant, f. 3. marts 1906 Kbh.
Harry Jensen, skrædder, f. 9. sep. 1899 Aalborg.

Harry Johannes Jensen,  prokurist, f. 7. marts 1894 Kbh.
Henning Jensen,  gross. f. 3. sep. 1887 Aalborg.
Henning Christian Jensen, gross. (trikotage) f. 30. sep. 1917 Kbh.
Henrik Viggo Jensen, uddannet buffist, f.  13. maj 1889 Kbh.
Henry Jensen, bager, f. 14. marts 1905 Hjørring.
Henry Jensen, dir. f. 21. april 1896 Randers.
Henry L. W. Jensen, gross. f. 25. feb. 1898 Frederiksberg.
Henry William Jensen, textilarb. f. 2. nov. 1906 i Sct. Olai Sogn. (formentlig Hjørring)                                    
Herman Jensen, redaktør, f. 10. dec. 1893 Frederikberg.
Hjalmar Jensen, gårdejer, f. 15. juni 1886 Horreby.
H. Nilaus Jensen, Botanisk gartner, f. 24. sep. 1888 Vig.
Holger Jensen, dir. (kul og koks) f. 18. feb. 1887 Kbh.
Holger Jensen, gross. f. 16. apr. f. 16. april 1893 Svallerup.
Holger  Jensen, gross. f. 24. apr 1892 Kbh.
Holger Jensen, gross. (papir) f. 1. sep. 1890 Kbh.
Holger Edvin Jensen, forretningsfører, f. 18. jan. 1894 Hunseby Lolland.
Holger Richardt Jensen, gross. f. 4. nov. 1893 Kbh.                         
Holger Sigvard Emil Jensen, kontorass., formand i HK, f. 24. marts 1907 Maribo.
Jacob Jensen, jur. borgmester, f. 14. okt. 1888 Kolding.
J. C. Jensen, dir. f. 28. sep. 1870 på Auernæsgaard. ("Agernæs")
J. Chr. Jensen, dir. (AAB) f. 30. nov. 1877 Kalundborg.
Jens Jensen, murerm. f. 5. juli 1890 Grimstrup.
Jens Jensen, prop. f. 6. feb. 1879 Aale v. Horsens.
Jens Alfred Jensen, driftsleder, f. 7. aug. 1900 Hyllebjerg.
Jens Christian Jensen, autoforh. f. 17. sep. 1897 Dybe.
Jens Kr. Jensen, gross. mejerist, f. 19. apr. 1891 Klouby.
Jens Peder Laurits Jensen, snedker, formand for Træindustrien. f. 25. feb. 1879 Mullerup, Fyn.
Jens Peter Jensen, ing. f. 23. feb. 1898 Dollerup Mølle.
Jens Peter Jensen, fabr. skomager, f. 18. apr. 1898 Roskilde.
Jens Svend Aage Jensen, gross. (legetøj) f. 3. april 1912 Fårevejle.     
Jens Vilhelm Jensen, konditor, f. 8. dec. 1882 Fuglebjerg.
Johannes Jensen, fabr. f. 19. nov.1872 Struer.
Johannes Jensen, kabelmontør, f. 5. sep. 1905 Fårevejle.
Julius Jensen, pianofabr. f. 11. maj 1877 i Kbh.
Karl Jensen, gårdejer, f. 22. juli 1882 Ølstykke.
K.J. Jensen, generaldir. (P&T) f. 7. maj 1890 i Fjallerslev.
K.L.E. Jensen, gross. f. 10. nov. 1865 Kbh.
Jørgen Jensen-Kleis , sparekassedir. f. 19. maj 1863 i Nebsagerskov.
Marius Jensen, skrædderm. f. 15. okt. 1885 Tåstrup.
Marius Anders Jensen, typograf, f. 4. okt. 1882 Holbæk.
M. C. Jensen, fisker, f. 5. sep. 1871 på Jegindø.
Michael H. Jensen, forlagsboghandler, f. 17. marts 1871 Kbh.

Mikél Jensen, dir. f. 4. marts 1869 Jellinge.
Niels Jensen, jur. f. 2. marts 1890 Kbh.
Niels Jensen, gross. f. 6. jan 1871 Vetterslev.
Niels  Jensen, prokurist, f. 21. jan. 1891 i Fredericia.
Niels Christian Jensen, branddir. f. 13. juli 1875 Aalborg.
Niels Chr. S. Jensen, murer, (murerformand)  f. 4. april 1891 Vrejlev.
Niels Peter Jensen, kunstdrejer, f. 9. jan. 1880 Vejle.
Osvald Jensen, forretter,  f. 3. sep. 1885 Randers.
Otto Jensen, anlægsgartner, f. 8. okt. 1902 Brovst.
Otto Jensen, repræsentant, f. 8. juni 1895 Biersted.
Otto Jensen, Skotøjsfabr. f. 6. jan 1893 Nørre Tranders.
Ove Jensen, dir. f. 4. marts 1902 Aalborg.
P. D. Jensen, parcelist, MF fra 1939 f. 16. jan. 1880 Skævinge.
Peter Aage Jensen, snedker, f. 18. apr. 1901 Tikøb.
Poul Brodersen Jensen, fabr. f. 12. juli 1910 Holbæk.
Poul Emil Jensen, vinhandler, f. 28. nov. 1911 Odense.
Poul Frederik Jensen, gårdejer, MF. f. 22. juli 1879 Ferritslev Fyn.
Rasmus Wilhelm Jensen, farvehandler, f. 7. aug. 1873 Faaborg.
Regnar Jacob Jensen, kasserer, f. 7. feb. 1875 Nibe.
Rich. Jensen, ing. f. 7. nov. 1908 Odder.
Rich. Jensen, kontorass. f. 29. aug. 1899 Slagelse.
Sigvard Jensen, dir. maskinarbejder, f. 31. okt. 1886 Aarhus.
Simon Jensen, tømrerm. f. 18. jan. 1872 i Maarslet.
Johannes Jensen Starup, savskærer, f. 7. nov. 1907 Vinding.
J. P. Jensen-Stevns, dir. f. 6. feb. 1872 Sierslev.
Svend Jensen, vinhandler, f. 22. jan 1900 Kbh.
Søren Michael Jensen, red. f. 22. maj 1892 Breth.
Søren Peter  Jensen, købmand, f. 28. apr. 1877 Kalundborg.
Th. Jensen, vingross. frue, f. i København. (Fulde navn: Thyra Cordelia f. 4. juli 1887 Kbh.)
Theodor Jensen, tekstilarb. f. 5. april 1879 Sulsted.
Thorvald Jensen, borgmester, f. 17. okt 1909 død 1967.
Thorvald Jensen, trykker, (bog) f. 24. okt 1905 Varde.
Thorvald Jensen, tømrer, f. 29. juli 1895 Hvirring.
Valdemar Jensen, dir. f. 10. nov. 1887 Randers.
Valdemar Jensen, karetmager, f. 30. okt 1892 Hallund.
Wald. Jensen, købmand, f. 15. mars 1891 Kbh.
W. L. Jensen, stenhuggerm. f. 30. okt 1877 Allinge.
Axel Gustav Jensen, blikkenslager f. 25. maj 1894 Kbh.
P. V. Jeppesen-Drusebjerg, parcelist,  LT , f. 7. marts 1877 Uglerup.
Frederik Emil Jeppesen, murermester, f. 6. nov. 1883 Kbh.
Hans Jeppesen, gårdejer, f. 25. okt. 1888 Ramsølille.
Karl Th. Jeppesen, f. 26. maj 1888 Kbh. vekselerer.
Marius Kristian Jeppesen, dir. f. 20. feb. 1890 Kbh.
Helga Jepsen, restauratrice, f. 28. maj 1908 Esbjerg.
Holger Jepsen, fabr. (spejle) f. 23. sep. 1894 Rørkær.
Jeppe Jepsen, dir. f. 7. nov. 1886 i Ribe.
Niels Vilhelm Jepsen, fabr. (cigarer) f. 24. feb. 1879 Kbh.  
Ove Jepsen, nationalbankdir. f. 8. feb. 1886 Frederiksberg.
Peter Jepsen, dir. f. 6. aug. 1887 Løgstør.
Herbert P. A. Jerichow, dir. f. 4. juli 1889 Kbh.
C. V. Jernert, gross. f. 15. aug. 1906 Boston USA.
J. C. Jerslev, jur. f. 17. nov. 1891 Aarhus.
Axel Jervig, vekselerer, f. 12. dec. 185 Kbh.
C. Jespersen, revisor. f. 19. juni 1882 Viborg.
Carl Jespersen, dir. (Politiken) f. 1873.
C. Tage Jespersen, gross. f. 13. jan. 1896 Kbh.
Halfdan Jespersen, forlagsboghandler, f. 4. juli 1870 Klampenborg.
Hans Einar Jespersen, gross. f. 20. juli 1894 Ringsted.
Ivar Jespersen, bankdir. f. 1860 Flensborg, ( se Ourtree)
Karl Jespersen,  gross. f. 19. feb. 1894 Kbh.
Otto Jespersen, skibsreder f. 13. juni 1888 Kbh.
Robert Jespersen, cigarhandler, skræder, f. 23. marts 1897 i Sunds.  
Carl Jessen, dir. (forsikring) f. 20. sep. 1872 Haderslev.
Hans Eggert Jessen, gross. f. 28. maj 1887 ved Aarhus. (Se virkelighedens kirkebog)
Johs Neergaad Jessen, jur. f. 9. feb. 1889 Grønbæk.
Laurits Jessen, jur. typograf, f. 30. maj 1868 Vejle.
Orla Julius Jessen, fabr. (korsetter) f. 24. apr. 1905 Kbh.
Wilhelm Jessen,  konsul, f. 27. apr. 1868 Nakskov.
William Adolf Jessen, fabr. f. 24. feb. 1869 Kbh.
B. Jetmar, ciselør, f. 28. feb. 1886. Tjekko-Slovakiet, (Firmaet 1943, klik)
Hans Christian Joachim, maler, (kunstnernavn fra 1911. Faderen hedder Petersen) f. f. 30. okt. 1870.
A. V. Jochimsen, dir. f. 15. aug. 1867 Assens.
Hans Ove Johannesen, fabr. ing. f. 22. aug. 1890 Kbh.
Jens Martinus Johannesen, formand (HB) f. 31. okt. 1869 Hjerm.
Axel Nicolaj Johansen, gross. f. 14. okt. 1894 Kbh.
Carl Chr. Jens Johansen, fabr. glassliber f. 20. feb. 1894 Kbh.

Carl Hans Rudolph Johansen, fabr. f. 5. apr. 1915 Kbh.
Holger Johansen, ing. f. 30. juli 1892 Kbh.
Jens Johansen, ing. f. 14. feb. 1893 Hillerød. G. 1923 m. Edith Lohmann.
J. M. Johansen, (Identisk m. Jens Martinus Johannesen her på siden)
Johan Henry Johansen, speditør, f. 22. sep. 1901 Kbh.
Johs. Kr. Johansen, landstingsmand, f. 4. jan. 1878 Vestermark, Viborg.
Kaj Bendix Johansen, gross. f. 25. sep. 1905 Frederiksberg.
Knud Erik Johansen, gross. f. 2. april 1914 Aarhus.
Kristian Sofus Valdemar Johansen, snedkerm. f. 21. aug. 1875 Kbh.
Rasmus Christian Johansen, gross. f. 6. juni 1898 Kbh.
Svend Johansen, dir. f. 6. jan 1888 Kbh.
Valdemar Johansen, dir. f. 22. aug. 1889 Helsingør.
V. E. Johansen, tømrermester, f. 24. sep. 1876 Mørke.
Aage Johnsen, gårdejer, f. 14. nov. 1876 Høivang pr. Jelling. (Se Kirkebog Hvejsel)
Alfred Johnsen,  hattemager, f. 30. april 1876 Kbh.
A. J. Johnson Larsen, gross. f. 13. maj 1880 Kristiansstad.
Cordius Wlliam Niels Johnsen,  cand.polit. f. 20. marts 1890 Kbh.
Aksel Jonassen, købmand, f. 23. købmand, f. 23. dec. 1892 Frederiksberg.
F. Jordahn, dir. f. 18. jan. 1878 Odense.
Frede Jordan, red. f. 5. aug. 1883 Nykøbing F.
Hans Birger Juel-Christesen, vinhandler, f. 8. maj 1898 Kbh.
Ove Juel-Christensen, gross. f. 11. maj 1890 Kbh.
Christian Juel, f. 29. sep. 1894 på Meilgaard, skovrider.
Gregers Juel, godsejer, f. 20. jan. 1896 på Hverringe.
Jens Juel, godsejer, f. 28. apr. 1897 Hverringe.
Knud Juel, godsejer, f. 3. april 1897 Hverringe.
Niels Juel, godsejer, f. 21. marts 1894 Hverringe.
J. T. Juel, redaktør, f. 118. dec. 1897 Fredericia.
Valdemar Juel, jur. f. 25. sep. 1888 Sønder Bjert.
Thorkild Junsker, dir. f. 3. okt 1897 Kbh.
Henry Charles Junge, dir. f. 31. aug. 1901 Hobro.
Kai Edmund Johannes Junget, fabr. f. 1. dec. 1895 Kbh.
Thomas Junker, godsejer, f. 15. feb. 1897 Masnedsund.  
Jens Carl Hans Just, gross. f. 15. juli 1882 Kbh.
K. Just, dir. f. 28. nov. 1856 i Følle.
Poul Just, gross. f. 5. sep. 1877 Kbh.
Hubert Justesen, gross. f. 19. mats 1893 Randers.
Julius Peter Justesen, gross. f. 18. feb- 1890 Randers.
Just Justesen, fabrikant, instrumentmager.  f. 30. juli 1901 Kbh.
Marius Justesen, garver, f. 15. okt 1880 Svendborg.
Christian Sehestedt Juul, kammerherre, f. 12. sep. 1867 (Fyn?)
Knud Aage Juul-Hansen, snedkerm. f. 27. feb. 1904 Kbh.
Stephen Juul-Jensen, gross. f. 26 aug. 1889 Vejle.
O. Sehestedt Juul, forpagter, f. 11. okt 1892 Ravnholt.
Alfred Jürgensen, vekselerer, f. 8. jan. 1861 Hagestedgaard.
Dethlef Jürgensen, gross. f. 12. jan. 1873 Flensborg.
H. Olivarius Jürgensen, dir. f. 11. april 1873 Vejle.
Henrik Gottlieb Jæger, kleinsmed, fabrikant, f. 27. marts 1873 London.
Poul Jæger, jur. f. 3. nov. 1898 Esbjerg.
N. Chr. Jønsson, bagermester, f. 11. sep. ?? i Tommelilla, Sverige  ( se laugsmestrene her)
Axel Gustav Hermann Frederik Jørby, f. gross. f. 4. feb. 1893 i Horsens.
Aage E. Jørgensen, jur. f. 27. aug. 1879 ved Aarhus.
Albert V. Jørgensen, jur. f. 31. juli 1886 Kbh.
Andreas Peter Jørgensen,  dir. f. 15. okt. 1878 Lundby, Lolland.
Asger Jarl Jørgensen,  vinhandler, f. 13. dec. 1907 Hellerup.
Carl Jørgensen,  bogtrykker, f. 23. dec. 1884 København.
Carl Gustav Luther Jørgensen, landinspektør, f. 11. marts 1901 i Sct Olai sogn. Hjørring. klik.                                                                      
Carl Wilhelm Jørgensen, assurandør, f. 14. aug. 1916 Holeby.
Chr. Jørgensen, dir. f. 2. nov. 1888 Niverød.
Chr. E. Jørgensen, købmand, f. 23. juni 1901 i Krostrup sogn. (Der menes Krogstrup, se Kb.)
Chr. F. Jørgensen, direktør, cand.pharm. f. 2. okt. 1888 Odense.
Christian Jørgensen, mejerist, f. 26. feb. 1881 Orø.
C. V. Jørgensen, vinhandler, f. 13. maj 1873 ??
Daniel Harald Jørgensen, fabr. (Slips) f. 16. juli 1904 Kbh.
Ernst Jørgensen, forretningsfører, (DBS) f. 12. sep. 1899 Tranekær.
Eyvind Bay Jørgensen, mekaniker, fabr. f. 23. juni 1907 Roskilde.
Frederik Edvard Jørgensen, kleinsmed, f. 5. okt. 1880 Alminde Lolland.
Frederik Skovmark Jørgensen,tømrer, f. 5. aug. 1906 Fredericia.
Hans Christian Jørgensen, gross. f. 24. dec. 1885 Odense.
Hans Marius Jørgensen, dir. f. 18. april 1889 Brænderup.
Harald Preben Jørgensen, bestyrer, f. 6. jan. 1918 Vamdrup.
Herman Jørgensen, ing. dir. f. 1. feb. 1877 Køge.
H. J. Chr. Jørgensen,  dir. f. 18. jan. 1897 Odense.
Hugo Jørgensen, købmand, 9. aug. 1909 Køge.
Janus Jørgensen, kobbersmed, dir. f. 11. sep. 1874 Horsens.  
Jens Eskild Jørgensen,  bogbinder, f. 28. sep. 1905 Kolding.                                    
Jørgen Jørgensen, gårdejer, f. 7. juni 1891 Ullerup, Fyn.
Jørgen Ingvar Jørgensen, biografejer, f. 10. okt. 1867 Rønde.
Jørgen S. Jørgensen, direktør (Metropol) f. 27. juni 1900 Esbjerg.
Kaj Jørgensen, fabrikant, (sko) f. 26. maj 1901 Kbh.
Karl Valdemar Jørgensen, ing. f. 9. aug. 1891 Tillitze.
Knud Jørgensen, murerm. f. 26. apr. 1883 Odense.
Knud Borød Jørgensen, elektromek. fabr. f. 1. okt. 1922 Kbh.
Ludvig Henrik Peter Jørgensen, litograf. dir. f. 8. okt 1888 Odense.
M. Jørgensen, postbud, borgmester, f. 23. aug. 1877 i Ørsø.
Magnus Jørgensen, red. f. 28. aug 1887 Odense.
Niels Jørgensen, forretningsfører,  f. 25. feb. 1900 Aabenrå
Niels Erhard Jørgensen, fabriksbestyrer, f. 8. jan. 1887 Kbh.
Niels Peter Theodor Jørgensen,
hotelejer, f. 12. dec. 1899 Køge.
N. R.  Jørgensen, direktør,f. 30. nov. 1879 Onsbjerg Samsø.
Olav Jørgensen, maskinarbejder, ing. f. 14. nov. 1875 i Kbh. 
                                                                                                                                                                         
Oluf E. Jørgensen, elektriker, f. 21. sep. 1908 Kbh.
Otto Arndt Jørgensen, revisor, f. 20. nov. 1879 Kbh.
Poul Heinrich Jørgensen, febr. f. 10. sep. 1909 Sorø.
Robert Christian Jørgensen, vinhandler, f. 4. jan. 1910 Hellerup.
Sophus Jørgensen, skibstømrer, f. 3. okt. 1889 Aasted.
Svend Ejnar Jørgensen, assurandør, f. 26. aug. 1908 Nykøbing F.
Thorvald  Jørgensen, arkitekt, f. 27. juni 1867 Saxild, Aarhus.
Valdemar Jørgensen, udlært boghandler, dir. f. 10. okt. 1884 Tommerup.
Valdemar Jørgensen, skræddermester, f. 13. dec. 1905 Næstved.
Viggo A. Jørgensen, maler, f. 21. okt. 1897 Kolding.
Oluf P. Jørni, gross. f. 6. marts 1894 Kbh.
Peter M. Kaae, gross. f. 30. april 1862 Aarhus
H. Kaalhauge, dir. f. 26. dec. 1869 Ribe.
A. C. Kaarsen, redaktør, cand.polit, f. 4. feb. 1895 Birkerød.                                                                                                                                                                      
       
Kristen Kaasgaard, tømrer, f. 21. maj 1884 Ferring ved  Bonnet.
Frederik Kabell, apoteker, f. 21. sep. 1871København.
Søren Kabell,  gross. (slips)  f. 27. okt. 1891 Thisted.                                                   
Peter Julius Kall, gross. f. 28. juni 1879 Frederikshavn.
Viggo Kallerup, gross. f. 15. juli 1872 Feldingbjerg.
A. Kamp, red. f. 25. jan. 1889 Stege.
C. Kampmann, gross. f. 1881 i Aarhus. ( Vor frue, Aarhus kb. )
Carl Adam Kampmann, direktør, (stålbranchen)  f. 9. juni 1883 i Tarm.
Christian Kampmann, arkitekt, f. 31. aug. 1890 Kbh.
Per Kampmann, ing. f. 31. maj. 1892 i Kbh.
Poul C. Kann, ing. f. 19. feb. 1907 Skælskør.
Christian Arthur Kansing, dir. f. 12. jan. 1885 Rantzausminde Svendborg.
Niels Hansen Kappel, maskinsnedker, f. 30. okt 1886 Bekker.
Gustaf Ferdinand Karlsson, fabr. (sko) f. 4. apr. 1888 Sverige.
Fr. Kasten, isenkræmmer, f. 31. dec. 1881 Nørresundby.
E. L. P. C. von Kauffmann, bankdir. f. 1. dec. 1897 i Frederiksberg.
Edward Kaufholz, cand. jur. f. 29. jan. 1910 Faaborg.
Carlos Wilhelm Samsøe Kawa, fabrikant af trævarer, f. 30. dec. 1918 Skørringe.
Johannes Keiding, dir. ("Ferrosan") f. 23. marts 1887 Viborg.
Peter Kelp, isenkræmmer, f. 9. okt 1887 Randers.
Holger Kelstrup, købmand, f. 7. dec. 1878 i Hornstrup, Vejle.
Frithjof Kemp, jur. f. 5. juli 1885 i Jerne, Esbjerg.
J. A. Kemp, ing. f. 12. maj 1876 Smidstrup  (se slægten pdf)
Otto Victor Kemp, gross. 8. marts 1880 Vejle.
Otto Kyed Kenvig, fabrikant, (pakninger) f. 16. marts 1908 København.
Vibrand Aage Kesby, hotelejer, f. 17. okt. 1906 København.
Gustav Johan Otto Kessner, gross. f. 11. sep. 1884 Berlin.
Carl Kiellerup, dir. f. 15. sep. 1904 Taastrup.
Axel Kier, dir. f. 29. apr. 1880 i Aarhus.
Otto F. R. Kier, ing. f. 16. marts 1891 Odense. M.F.
Svend Aage Kier, købmand, f. 24. Sep. 1890 Lemvig.
Otto Kierulff, ing. f. 16. maj 1891, ?? (Måske Odense.)
Edv. Kindt-Larsen, arkitekt, f. 19. jan. 1901 Frederiksberg.
Ove Kindt, dir. f. 27 sep. 1895 Sæby. (Hjørring amt)
Chr. Kirchoff-Larsen, red. forfatter f. 20. dec. 1880. ?? (Glostrup?)
Gregers Kirk, dir. f. 8. jan. 1903 Esbjerg.
J. V. Kirk, jur. f. 17. nov. 1894 Thisted.
A. W. Kirkebye, gross. f. 13. feb. 1877 Aarhus.
Peder Kirkegaard, borgmester, f. 15. feb. 1887 Herritslev, Maribo amt.
Vilhelm Kittelmann, smed, formand, f. 14. okt. 1883 Ribe.
Hector Kiær, direktør, f. 3. juni 1895 Kbh.
Einar Kjeldsen, dir. f. ?? 1890 Hobro. Dåb m. navneforandring. Se kb.
Niels Christian Kjeldsen, dir. f. 19. maj 1895 Nørresundby.
Søren S. Kjeldsen, malermester, f. 20. nov. 1879 Aalborg.
Thorkild Kjeldsen, dir. f. 18. april 1893 Viborg.
Peder Brix Kjelgaard, fiskeeksp. f. 11. nov. 1886.Hjordtdal.
Jacob Kjems, apoteker, f. 13. feb. 1878 Haderslev.
Bernhard Kjær, dir. f. 16. april 1910 Kbh.
David Peter Verner Kjær, dir. f. 9. dec. 1894 Holbæk.
Max Kjær Hansen, professor, f. 21. feb. 1896 Oxbøl,
Harald Kjær, gross. f. 31. aug 1885 i Vigelsø. Nordfyn.
Henning Erik Kjær, gross. (vin) f. 14. jan 1877 Kbh.
Karl Kjær, jur. f. 16. sep. 1879 Maribo.
Karl Marinus Kjær, ing. f. 19. sep. 1893 i Sønderholm.
Knud Aage Kjær, apoteker, f. 30. jan. 1898 Kbh.
Niels Kjær-Larsen, Forretningsfører, f. 29. Jan. 1886 Nørresundby.
Niels Peter Kjær, dir. f. 9. nov. 1886 i Hadbjerg.
Aug. Kjær-Petersen, ing. f. 12. april 1886 Middelfart.
Viggo A. Kjær, ing. f. 4. april 1899 Kbh.
Christen Kjærdal, arkitekt, f. 11. marts 1864 i Sct. Hans Sogn, Vennebjerg.
J. C. J. Kjærsig, dir. (Tryg) f. 18. april 1873 i Kjærsig,
Torben Henrik Kjærulff, fabrikant, (Pelsfarveri) slagter, f. 2. sep. 1908 i Kbh.
Peter Kjærø, dir. f. 30. okt. 1891 Randers.
Evald Theodor Kjølby, dir. f. 16. jan 1884 på Frederiksberg.
Arne Dahlmann Klausen, sagfører, f. 25. aug. 1898 Fredericia.
Henning Klee, maskinfabr. f. 3. jan. 1880 Silkeborg.
Frederik Edvard Adolf Klein, fabrik. f.15. maj 1905 Kbh.
Johs. M. Klein, gross. (vin) f. 9. okt 1891 Kbh.
Harald Klem, fabrikant, f. 21. juni 1884 Hellebæk.
Jørgen Klerk, jur. f. 6. okt. 1885 Ringkøbing.
Ove Klingenberg, fabr. f. 22. maj 1904 Bogense.
Kaare Klint, arkitekt, f. 15. dec. 1888 i Kbh.
Tage Klint, dir. f. 22. aug. 1884 Kbh.
Erik Klintholm, dir. f. 27. marts 1900 Kerteminde.
Jens Chr. Klitte fabr. kurvemager, f. 28. sep. 1901 Kbh. 
Henrik Wilhelm Kloster, dir. f. 2. maj 1901 Aarhus.
Alfred Klottrup, dir. f. 16. jan. 1898 Aarhus.
Charles Klüwer, kasserer, f. 4. dec. 1880.
Victor Christian Klæbel, apoteker, f. 13. april 1863 Kbh.
Carl Chr. Nielsen Knarberg, gross. f. 17. apr. 1899 Frederikssund.
Lars Knokgaard, redaktør, f. 2. sep. 1884 Ø. Jølby.
Georg N. Knub, ing. f. 6. maj 1879 Kbh.
Aage R. Knudsen, fabr. (lædervarer) f. 3. apr. 1894 Kbh.               
Albert Knudsen, fabr. (skilte) f. 3. jan. 1907 Kbh.
Carl Gorm Knudsen, apoteker, f. 21. dec. 1880 Hjørring.
Christian Knudsen, elektriker, kabelmontør, f. 23 maj. 1894 Bryryp.
Ditlev Knudsen, dir. f. 16. maj 1881 i Pedersborg.
Ejner William Knudsen, papirhandler, f. f. 24. marts 1894 i Fredericia.
Jens Christian Knudsen, red. f. 15. dec. 1887 i Grædstrup.
Knud Knudsen, dir. f. 23. jan. 1898 i Vindeballe Ærø.
Knud Holger Knudsen, glarmester, f. 12. aug. 1890 i Aalborg.
Richard Knudsen, jur. f. 15. sep. 1884 i Kettinge.
Svend Aage Knudsen, bager, f. 5. sep. 1907 Svendborg.
Svend Aage Knudsen, fabrik. f. 20. okt. 1916 Kbh.
Harald Knudtzon, dir. f. 6. juli 1887 Hummeltofte, Kgs. Lyngby.                                                                       
Thorkil Knudtzon, jur. f. 3. jan. 1884 Kbh.
Peter Knutzen, generaldir. f. 14. jan. 1887 i Søby, Ærø.
Hans Koberg, dir. f. 29. jan. 1896 Flensborg.
C. H. Koch, gartner, f. 31. marts 1868, Frederikberg.
Heinrich Emil Ernst Koch, jur. f. 19. apr. 1889 Humble, Langeland.
Jørgen Koch, ing. f. 21. feb. 1896 i Kbh.
K. V. Koch, litograf, f. 6. nov. 1878 i Frederiksberg.
Richardt Vilh. Chr. Koch, vinhandler, f. 26. aug. 1904 Kbh.
Svend Koch, ing. f. 26. april 1867 Kbh.
J. H. Koch, købmand, f. 1. maj 1874 Broballe på Als.
Peter Nielsen Koch, slagter, f. 5. juni 1883 Vejlby, Randers.
Erling Koefoed,  jur. f. 31. aug. 1901 Frederiksberg.
H. Koefoed-Johnsen, gross. f. 12. okt. 1876 Thorsø.
Jørgen Cornelius Koefoed, gross. f. 12. feb. 1877 Sneslev sogn.
Leif Koefoed, dir. f. 23. jan. 1901 Kbh.
Tage Bjørn Koefoed ing. f. 18. juli 1902 Skjævninge. (Skævinge?)                   
Jens Kofod, redaktør, f. 17. maj 1906 Sandvig Bornholm.
O. B. Kofoed cand.polit. f. 4. juni 1883 Rønne.
Ingeborg Juliane Kohler, frue, direktør, (vaskeri)  f. 28. jan. 1882 Kbh.
Ib Christian Marius Kolbjørn, rådmand, f. 29. april 1905 Nykøbing Falster.
Johannes Kolby, snedker, f. 1. sep. 1893 i Aarhus.
Martin Kold, dir. karetmager, f. 14. aug. 1886 i Strammelse Taasinge.
Olaf Lütshøft Kongsted, dir. f. 23. jan. 1883 i Slagelse.
Wilhelm Konow, ing. f. 14. aug. 1859 Bergen.
Hans Angell Kopp, gross. f. 26. maj 1876 i Frederiksberg.
Poul Korch, dir. f. 30. apr. 1902 Fredericia.
Jørgen Kornerup, dir. f. 13. nov. 1883 Kbh.
H. L. Kornerup-Koch, tømrerm. f. 25. aug 1868 Damsholte.
Carl Niels Obel Korsgaard, dir. f. 11. juni 1903 i Rønbjerg.
M. C. Korsgaard, prop. f. 25. aug. 1883 i Thy.
P. Korsgaard, ing. f. 1874 Thy.
Sophus Korup, købmand, f. 1. aug. 1867 Odense.
Poul Kongsgaard, sekretær, f. 11. aug. 1900 i Kibæk.
J. Koustrup, prokurist, f. 12. marts 1897 i Laastrup sogn.
Richardt Liebmann Krabbenhøft, dir. f. 13. juni 1896 Esbjerg. Død 1949.                

C. Kraemer, reder, f. 17. okt 1874 Kbh.
Frederik Wilhelm Kraft,  direktør, f. 5. dec. 1879 Kbh.
Ole Bjørn Kraft, redaktør, f. 17. dec. 1883 Kbh. MF.
Ester Louise Krag, gross. (papir) f. 8. marts 1902 Kolding.
Kresten Kragelund, hotelejer, f. 22. feb. 1873 Birkelund.
L. H. Kragh, jur. f. 7. feb. 1870 Væggerløse.
Otto Kramhøft, ing. f. 12. nov. 1880 Aarhus.
Henry Georg Kraul dir. f. 15. aug. 1893 Horsens.
Curt Arno Krebs, dir. fabr. f. 2. jan. 1882 i Glauchau Sachsen.
Frederich Henry Krebs, ing. f. 11. maj 1881 i Tokyo.
Nathalie Krebs, keramiker, f. 5. aug. 1895 Aarhus. "Saxbo" Herlev.
H. B. Krenchel, registrator,  f. 15. jan. 1872 i Korsør.
Kresten Krestensen, sadelmager, tilskærer, f. 25. dec. 1891 Skive.
Eske Kristensen, tømrer, brandinspektør. Født 24. juli 1872 Saxild.
Knud Kristensen, gårdejer, minister, f. 26. okt. 1880 Hover.
Niels Pagter Kristensen, jur. f. 4. juli 1893 i Lime v. Mørke.
Peter Marinus Kristensen, smed, fabrikant, (cykeldele) f. 6. maj 1894 Sulsted Aistrup.
Villiam Kristensen, tømrerm. f. 2. nov. 1886 Kattinge.
Aage Kristoffersen, bankdir. f. 16. juli 1894 Ørritslev.
Mads Søren Søren Sørensen Krog, apoteker, f. 19. dec. 1874 Samsø.
Herluf Krog-Meyer, dir. f. 13. dec. 1893 Faaborg ved Varde.
Axel Krogh, farver, dir. f. 2. okt. 1896 Kbh.
L. W. Krogh. bankdir. f. 18. maj 1883 Viborg.
Erik Boye Kromann, reder, f. 4. sep. 1885 Marstal.
Niels Møller Kromann, sæbefabr. f. 4. apr. 1870 Sønderho.
Ludvig C. Kronvold maskinsnedker, f. 27. marts 1883 Mosbjerg.
Finn Oscar Krucko¨ -Hornsleth, gross, f. 2. juni 1905 Kbh. (Trykfejl i bogen! skal måske være Kruckow-Hornsleth??)
Carl Henrik Kruhøffer, inspektør, f. 3. sep. 1886 Slagelse.
Alfred Lorenz Jacob Kruse, dir. f. 28. dec. 1890 Kbh.
Frederik Johan Christian Kruse, fabrikant, (cigarer) f. 8. sep. 1878 Mecklenburg.
Otto Kruuse-Andersen, musiker, f. 4. nov. 1888 Odense.
Sofus Birger Kruuse, vinhandler, f. 8. dec. 1885 i Rode, Haslev.
Ernst Krüger, drejermester, f. 13. marts 1889 Kbh.
Oscar Kryger, snedkerm. f. 1. aug. 1894 Helsingør.
T. G. Krøyer, købmand, f. 28. aug. 1886 Nakskov.
Carl Kuhlman, ing. (v. privatbaner) f. 21. juli 1884 Aalborg.
Johannes Laurits Kuhr, maler, f. 8. marts 1885 Sakskøbing.
Aage Kunst, gross. f. 11. juli 1885 Kbh.
Aage Kvenild, dir. f. 19. juli 1877 Norge.
Johs. Kyed, mejeriejer, f. 16. nov. 1878 Aarhus.
Robert Kühl, red. (BT) f. 7. sep. 1880 i Kbh.
Jens Herman Johannes Kymer, gross. (kunst og reklame) f. 23. dec. 1902 Kbh. amt.
Max Küppers, fabr. (vægte) f. 13. april 1900 Flensborg.
Holger Kyster, guldsmedm. f. 7. juni 1872 i Kolding.
Lauritz Johan Ferdinand Küster, korkskærer, f. 15. sep. 1875 København.
Gustav Kähler, ing. (teglværk, stenforretning) f. 1. jan. 1890 Korsør. Død 1958.
J. Henrik Kæstel, dir. f. 13. jan. 1887 i Svanninge, pr. Faaborg.
Richard Kæstel, dir. jur. Kbh's Handelsbank, f. 4. okt 1894 Thisted.
Børge Købler, dir. (kemisk rensning.) f. 30. april 1901.
Christian Købler, dir. (Farveri) f. 9. jan. 1868 Kbh.
Thorvald Købmand, afdelingsformand, (Tømrersvendene) f. 25. maj 1898 Bække, Lunderskov. 
Wulff Kønigsfeldt, dir. f. 4. maj 1885 Falslev, Mariager.
J. A. Kørbing, ing. f. 16. nov. 1885 Kbh.
Johs. Kørner, jur. f. 29. aug. 1884 Middelfart.
Gunnar Laage, arkitekt, f. 24. maj 1876 Viborg.
Holger Laage-Petersen, gross. f. 28. maj 1885 Viborg.
Karl Lachmann, dir. f. 13. feb. 1878 Kbh.
Henry P. Lading, dir. (Nordisk Kabel) f. 1. maj 1881 Kbh.  
Jean Laglye, sølvvarefabr. f. 28. dec. 1878 Tyskland.                          
Gunnar Carl Lakjer, jur. f. 24. juni 1908 Kbh.
Jørgen Lander, forretningsfører, f. 6. marts 1909 Hellerup.
Emil Landsberg, branddir. f. 1. april 1892 Taarup, Frørup sogn.
Theodor Otto Lang, fabrikant, (senge) f. 3. juli 1870 Farum.
H. A. Langballe, købmand, f. 10. jan. 1878. ?? (måske: Hans Adolf)
William Langballe, jur. f. 29. aug. 1862 Aarhus.
Carl Langberg, dir. f. 21. dec. 1874 i Kbh.
Olaf Langdal, gross. f. 15. marts ?? i Randers. (f. 1896 i følge dette link)
August Frederik Carl Lange, dir. maskinkonstruktør, f. 6. nov. 1872 i Kbh.
Axel B. Lange, købmand, f. 28. juli 1875 Frederikssund.
Hjalmar Lange, ing. f. 15. nov. 1878 Helsingfors.
H. O. Lange, dir. f. f. 1. maj 1877 i Kerteminde.
P. Holten Lange, købmand, f. 29. jan 1870 Frederikssund.
Tage Holm Langebæk, dir. f. 20. juli 1890 i Mern.
Peter Langeland, husmand, f. 1881 Skørping Sogn. Død 1954 se gravsten.
Jacob Engelbert Langgaard. Bankbestyrer, f. 23. aug. 1886 Aalborg.
H. C. Langkjær, jur. f. 23. aug. 1886 Nykøbing Falster.
Ernst Robert Langner, gørtler, fabrikant, f. 14. maj 1893 Kbh.
Hermod Lannung, jur. f. 9. nov. 1895 Høng. L.T.
Aage Gotfred Larsen, dir. ing. f. 12. feb. 1899 Kbh.
Axel E. Larsen, jur. f. 6. sep. 1888 Lindholm, Nørre Sundby.
Lars M. Larsen, (Bjerre) gårdejer, f. 22. maj 1883 i Bjerre.
Carl Larsen, dir. f. 16. juni 1879 Kbh.
Christian Larsen, billedskærer, f. 8. juni 1874 Kbh.
Chr. Peter Larsen, gross. f. 21. aug. 1876 Nyborg.
Chr. Sommer Larsen, købmand, f. 15. aug. 1888 Aalborg.
Christian Thorvald Larsen, gartner, f. 19. aug. 1897 Jungshoved.
Edgard Siegfried Larsen, gørtlermester, f. 26. juli 1891 Kbh.
Emil Hoffmann Larsen, prokurist, f. 4. dec. 1917 Kbh.
Erland Busk Larsen, gross. f. 22. marts 1910 Randers. (
Boltinge stole)
Erik Larsen, jur. f. 11. juni 1905 Ny Sogn - Ringkøbing amt.
Georg Larsen, red. f. 15. jan. 1897 Odense.
Gunnar Larsen, ing. f. 10. jan. 1902 Frederiksberg.
Minister.
Hans Gustav Larsen, fabrik. f. 1. okt. 1896 Charlottenlund.
Hans K. Larsen, gross. f. 22. jan. 1885 Kirkendrup Fyn.
Hans L. Larsen, fabr. f. 10. aug. 1883 St. Rørbæk. (Nyborg Jernstøberi)                           
Helge Larsen, ing. f. 14. sep. 1901 Sundby.
Henry Larsen, snedker, gross. f. 15. juli 1878 Kbh.
Henry Georg Larsen, maskinarbejder, fabr. f. 22. aug. 1897 Frederikshavn.
Holger Larsen, redaktør, f. 8. jan. 1880 Nyborg. MF.
J. Larsen, dir. (frøavl) f. 2. april 1893 Handbjærg.
Jacob Holger Larsen, former, f. 20. jan 1883 Odense.
Jean Peter August Larsen, turistchef, f. 30. okt. 1892 Kbh.
Jens Edvard Larsen, malerm. f. 27. sep. 1887 i N. Uttrup.
Jens H. Larsen, fabrikant, (mørklægningsardiner) f. 2. apr. 1914 i Hanbjerg.                                                                           
Jørgen Larsen, forretningsfører, f. 9. aug. 1884 Hjørring.
Kaj Larsen, gross. f. 30. nov. 1916 Frederikssund.
Karl Larsen, handlende, f. 7. marts1896 Læsø.
Knud Larsen, reder, f. 14. juli 1916 Samsø.
L. Larsen, jur. f. 26. juni 1878 i Volstrup.
Lars Peder Larsen, gårdejer, tømrer, f. 9. okt. 1879 S. Næraa, Aasum h. Odense amt g. 25. juli 1913 m. Louise Kristine Christiansen.
Se FT 1940  Sønder Højrup, Vindinge, Odense amt.
Laurits Larsen, journalist, f. 27. aug. 1874 Kbh.
Laust Christian Larsen, formand, f. 26. sep. 1903 Kbh.
Lars Larsen-Ledet, red. f. 10.sep. 1881 Løkken.
Marinus Larsen, maskinarbejder, borgmester, f. 11. aug. 1886 Alsted.
Martin Larsen, fabrik. f. 20. apr. 1874 Tirstrup.
Niels Larsen, snedkerm. f. 7. marts 1863 i Ramsølille.
Niels Marius Larsen, dir. f. 15. sep. 1896 Ullerslev Lolland.
Nielsenius Larsen, savskærer, f. 11. dec. 1883 Raabjerg.
Olaf Rye Larsen, fabr. f. 10. mars 1889 Kbh.
Osvald Larsen, dir. f. 18. jan. 1889 Kbh.
Otto Larsen, jur. f. 27. juli 1890 Randers.
Paul Larsen, gross. f. 8. sep. 1881 i Kbh.
Per Tage Larsen, dir. gross. f. 5. jan. 1914 Kbh.
Peter Christian Larsen, installatør. f. 14. maj 1882 i Sorø.
Poul Holm Larsen, fabrikant, f. 31. jan. 1909 Braaby.
Rasmus Larsen, fabr. (lædervarer) f. 14. marts 1856 Bellinge Odense.
Robert Larsen, maler, f. 28. nov. 1895 Frederiksberg.
Robert Larsen, underdir. f. 2. dec. 1880 i Kbh.
Svend Larsen, fabr. (sko) f. 24. apr. 1909 Frederiksberg.
Tage Menning Larsen, bager, f. 29. dec. 1904 Helsingør.
Thovald Larsen, reder, f. 15. aug. 1891 Kbh.
Thovald Larsen, teaterdir. f. 17. dec. 1892 Kbh.
Valdemar Larsen, smed, ing. fabr. f. 8. okt. 1882 Kbh.
Victor Larsen, propr. f. 25. feb. 1890 Nørre Alslev.
MF.
Wiggo Larsen, formand, f. 30. okt. 1890 Kbh.
Viktor Larsen, sagfører, f. 17. okt. 1893 Køge.
Vilhelm Larsen, typograf. dir. f. 20. feb. 1889 Næstved.
Willy Viggo Morsing Larsen, ing. f. 16. nov 1909
Nykøbing Mors.
W. Ø. Larsen, cigarfabrikant, f. 1893 Kbh.
Henrik Lassen, dir. f. 24. ma 1873 Roskilde.
K. Lassen, inspektør, f. 5. sep. 1887 på Harridslevgaard.
Lambert Lassen, assurandør, f. 4. dec. 1879 Randers.
Otto Lassen, købmand, f. 4. feb. 1854 Aarhus.
Theodor Chr. Lassen, gross. f. 31. marts 1916 Kværkeby.
Tyge Lassen, red. f. 9. dec. 1899 Aalborg.
J. F. Lasson, gross. f. 15. sep. 1870 Varde.
F. W. H. Laub, direktør, f. 24. sep. 1887 Kbh.                                                                                     
Laue P. Lauemøller, vinhandler, f. 10. apr. 1885 Kbh.
O. B. Lauridsen, gross. f. 19. marts 1904 Als (Himmerland)     
Olav Vang Lauridsen, direktør, f. 14. maj 1879 Grønvang, Vejen.
Svend Aage Lauritsen skibsreder, f. 20. dec. 1911 Skærbæk.
Albert Lauritzen, direktør, f. 30. okt. 1892 Ærøskøbing.
Børge P. Lauritzen, dir. f. 28. feb. 1906 Horsens.
Erik Lauritzen, gross. f. 10. dec. 1909 Kbh.
Finn Lauritzen, dir. f. 9. juni 1902 Horsens.
Hans Lauritzen, jur. f. 18. sep. 1879 Kbh.
Ivar Lauritzen, skibsreder, f. 25. 25. mar. 1900 Esbjerg.
Knud Lauritzen, skibsreder, 12. apr. 1904 Esbjerg.
Knud Oskar Lauritzen, savfabrikant, f. 18. feb. 1903 Aarhus.
Poul Lauritzen, fabr. f. 19. juli 1899 København Vielse   
Anders Lindegaard Laursen, bestyrer, f. 8. jan. 1906 Faarup Aarhus.                                                                                             

Anker Christian Thonsgaard Laursen, direktør, f. 16. jan. 1914 Houlbjerg.
Richard Bisgaard Laursen, gross. f. 14. juli 1879 i Durup sogn.(
Ålborg Amt)
Frederik Lausen, direktør, f. 25. aug. 1866 Odense.
Ditlev Laustsen, slagtersvend, formand, f. 2. okt. 1895 Farsø.
Carl Lawaetz,  godsejer, f. 27. marts 1868 Refsnæsgaard.
Martinus V. Lehmann, smed, f. 19. jan. 1889 Aalborg.
Paul Lehmann, gross. (transport) f. 8. april 1876 Kbh.
Povl Schmidt Lehmann, fabr. (skovlfabrik) f. 5. juni 1895 Strib.
Ejler Theodor Lehn-Schiøler, dir. f. 26. feb. 1901 i Kbh.
Th. Lehrmann, bankdir. f. 9. sep. 1851 i Gjerrild.
Georg J. Lehwald, propr. f. 11. aug. 1866 Ulrikkenborg Lyngby.
Victor Lemkow, dir. f. 12. nov. 1882 Kbh.
Jørgen Lemming, redaktør, tegner, f. 23. aug. 1905 Frederiksberg.
Jens Frederik Johnsen Lenler, ing, f. 5. okt 1882 Vindblæs sogn.
Oscar Thorvald Leonhard, hotelejer, f. 8. sep. 1897 Kbh.
Dorph Hertel Leopold, fabrikant, f. 19. maj 1901 Frederiksberg.
Anders Lerche, murer, formand, f. 17. maj 1898 Frederiksværk.
Carl Lerche, baron, f. 7. jan. 1888 Taastrup.
Hother Lerche, direktør, cand.pharm. f. 5. feb. 1893 Grenaa.
Jens Wilhelm Lerche, mekaniker, fabrik. f. 2. okt. 1893 Sorø.
Otto Lerche, baron, ing. f. 19. aug. 1873 Aarby sogn.
Vincens Lerche, baron, f. 12. april 1891 Tåstrup.
Max Lester, gross. f. 27. jan. 1866 Hamborg.
Kai Leth, direktør, f. 21. juli 1872 Kbh.
Peter Leth, dir. f. 27. april 1901 Kbh.
Holger Leth-Rasmussen, dir. f. 9. marts 1878 i Faaborg.
Knud Lendesdorff, kontorchef, f. 11. maj 1884 Kbh.
Georg Levin, skræddermester, f. 28. nov. 1891 i Rusland.
Johan Martin Levin, gross. f. 3. okt. 1877 Kbh.
Preben Levin, dir. f. 19. okt. 1894 Kbh.
Nathie Lewis, gross. f. 9. maj 1890 Sydafrika.
Otto Levysohn, dir. f. 27. dec. 1899 Kbh.
William Levysohn, gross. f. 12. marts 1858 Kbh.
Willie Wm. Levysohn, gross. f. 20. maj 1889 Kbh.
Bruno Liberg, boghandler, kemiker,bestyrer, f. 26. jan. 1905 i Frederiksberg.
Axel Liberoth, gross. f. 10. juni 1892 Kbh.
O. Licht, murermester, f. 3. aug. 1880 Kbh.
Mogens Lichtenberg, ing. f. 27. maj 1903 Frederiksberg.
Viggo Lignell, maler, f. 10. juni 1884 Sundbyøster, Amager.
Kaj Artur Liljegren, overmontør, (telefon) f. 16. dec. 1903 Nykøbing F.
Jens Peter Lillesøe, købmand, direktør, f. 2. april 1882 Kattrup.
Holger Lillienskjold, dir. f. 8. juni 1873 Serridslevgaard.
Nis Gregersen Lind, kontorchef ved Frb. Kommune f. 18. marts1855 Sønder Bjert v. Kolding.
Volmer Lind, jur. f. 23. aug. 1871 Hjørring.
Tage Ankjær Viktor Lindbek, ejendomsmægler, f. 12. juni 1899 Horsens.
G. A. Lindberg, malerm. f. 13. aug. 1878 Sorø.
Kai Lindberg, skibsbygger, formand for DSMF f. 10. dec.. 1899 Helsingør. (senere minister, døde 1985)
Harald Linde, jur. f. 27. nov. 1896 Fredensborg.
Hakon Lindebod, arkitekt, f. 5. juli 1894 Aarup, Fyn.
Thorvald Lindenstrøm, maler, formand, f. 4. apr. 1891 i Randers.
Carl Emil Lindewald, direktør, (trikotage) f. 2. juni 1883 Kbh.
Erik Lindgren, dir. f. 12. jan. 1901 Kbh.
Axel Lindholm, vinhandler, fabr. f. 7. okt. 1880 i Kbh.
Theodor Lindholmer, skibsreder, f. 20. jan. 1892 Bandholm.
Joachim von Linstow, direktør, f. 29. marts 1875 på Ulstrup.
Johan Conrad Lintrup, ing. f. 15. feb. 1897 Hillerød.
Kai Lipmann, instrumentmager, f. 28. maj 1882 Kbh.
P. Lisborg, propr. f. 15. okt 1859 Tolne sogn.
Valdemar Lithau, dir. f. 23. feb. 1883 Kbh.
Knud Lollesgaard, jur. f. 31. maj 1881 Hedvigslund, Odense.
Viggo Loft, jur. f. 2. maj 1885 Horsens.
Henry A. Lorentzen, dir. (glasindustri) f. 17. dec. 1891 Kbh.
Chr. F. Lorenzen, købmand, f. 20. okt. 1884 Nyborg.
Hans Lorenzen, gårdejer, lærer, f. 27. dec. 1862 Stubbæk.
Jørgen Lotz, ing. f. 11. dec. 1894 Frederikshavn.
Victor Henrik Lous, gross. f. 23. juli 1882 i Kbh.
A. Ch. Louw, dir. f. 26. juni 1882 Slagelse.
Svend Frode Low, dir. f. 31. marts 1879 Kbh.
Niels Fr. Lucassen,  dir. f. 25. jan. 1879 Belle pr. Daugaard.
Børge Ludvigsen, dr. f. 8. okt. 1900 Hellerup.
Karl Herman Ludvigsen, elektriker, formand, f.  28. juli 1893 Ønslev, Falster.
Aage Lund, maskinfabrikant, (drejebænke, fly) f. 9. aug. 1889 Kbh.
Alfred Lund. dir. f.15. marts 1893 Skals.
Frederik Chr. Carl Lund, fabr. f. 10. juni 1893 Herning.
Henrik Vilhelm Lund, dir. f. 7. nov. 1898 Hobro.
Johan Peter Julius Lund, dir. f. 25. maj 1892 Nykøbing F.
Oluf Lund Johansen, red. ("Radiolytteren") f. 25. dec. 1891 Slagelse.
Olaf Lund-Lippmann, direktør, (Simonsen & Weel) 25. apr. 1916 Kbh.                                                                                            
Niels Christian Ferdinand Lund, fabrik. (væveri) f. 9. juni 1898 Meilgaard.
P. A. Lund, godsejer, f. 26. marts 1881 Bernstorff Hovmarksgaard.
Robert Christian Frederik Lund, dir. f. 19. maj 1890 Aarhus.
Svend Aage Lund, redaktør, f. 18. april 1900 Frederiksberg.
Therkel Hauberg Lund, gaardejer, f. 17. juni 1885 Mesinggaard, Skanderborg.
Thorkil Lund, jur. f. 14. nov. 1895 Rønne.
Valdemar Lund, gross. f. 7. dec. 1860 Kbh.
Alf Lundbeck, fabrik. (filehuggeri) f. 14. jan. 1904 Frederiksberg.
Ejlert Lundberg, skrædderm. f. 20. maj 1884 Hjørring.
Georg Lundberg, dir. f. 3. aug. 1890 Kbh.
Kaj Lundby, gross. f. 31. juli 1901 Hamborg.
Louis Lundbye, dir. f. 23. sep. 1877 i Kbh. Havne- og Stadsingeniør i Korsør.
Albert Herman Lundgren, gross. f. 15. sep. 1889 Kbh.
Elias Lunding, direktør, (jordbrug) f. 2. okt 1878 Frederiksberg.
Ib Lunding, arkitekt, f. 22. dec. 1895 Frederiksberg.
Erik Lundsgaard, dir. ing. f. 2. apr. 1896 Frederiksberg.
Hugo Lundsten, dir. f. 5. marts1869 Frederiksberg
Henning Peter Lundstrøm, tømrer, formand, f. 17. jan. 1883 i Viborg.
Aage Lunn, assurandør, f. 4. juni 1883 Kbh.
Jesper Jørgensen Lustrup, redaktør, f. 30. juni 1890 i Lindknud.
Jens Thomas Lyager, guldsmed, fabrikant, f. 8. juli 1890 Ølgod.
Knud Lybye, kaptajn, (fly) f. 1. april 1898 Frederiksværk.
Knud Orla Lydolph, speditør, f. 31. dec. 1905 Knardrup.
Holger Johan Lykkeberg, fabrikant, f. 12. dec. 1880 Skanderborg.
Peder Rudolph Lykkeberg, gross. f. 11. feb. 1878 Skanderborg.
Johannes Lyngby, hotelejer, f. 26. dec. 1886 Nakskov.
Erik Lyngbye, gross. f. 27. nov. 1900 København.
Georg Poul August Lyngbye, købmand, gross. f. 5. feb. 1888 Kbh.
Jørgen Svitzer Lyngbye, gross. f. 26. juli 1900 Frederiksberg.
Sigurd Lyngbæk, handelschef, f. 10. okt. 1881 i Balle, Silkeborg.
Poul Gunnar Lyngesen, elektriker, f. 25. okt. 1909 Randers.
Henry Th. Lyre, journalist, dir. f. 9. juni 1897 Nakskov.
Hans Christian Lystrup, gross. f. 15. jan. 1875 Havrebjerg.
Andreas Joachim Lütken, sekretær, f. 14. feb. 1898 i Frederikberg.
Christian D. Lüttichau, f. 4. nov. 1895 Viskum.
Folmer Lüttichau, godsejer, f. 12. aug. 1898  Viskum.

Harald Lützen, fabriksdir. f. 24. feb. 1884 Grønland.
Holten Lützhøft, dir, (forsikring) f. 24. dec. 1884 Assens.
Sigurd Løhr, fabrikant, (essensfabrik) f. 9. okt 1889 Kbh.
N. C. Løje, propr. f. 25. dec.1873 Taagense, Nysed.
Carl Lønberg, gross. (manufaktur) f. 25. dec. 1876 Kbh. s. af skrædderm. Lønberg.
Åge  Lønberg-Holm, gross. maskiningeniør . f. 1. april 1887 Kbh.
Ivan Mogens Lønberg-Jensen, fabrk. (salatfabrik) f. 10. maj 1905 Kbh.
Johan Lønberg, ing. f. 22. apr. 1877 Kbh.
Jens Børge Lønborg, skorstensfejer, (formand) f. 5. april 1913 Varde.
Laurids Niels Lønborg, fabrik. f. 1. april 1917  Shanghai. Rejste med "Gripsholm" til USA i 1947 (oplysninger om Lønborg modtages gerne)                                

P. E. V. H. Lönborg, dir. ing. f. 25. aug. 1870 Nakskov, s. af Adolph Lønborg.
Fritz Løppenthien, dir. ("Hånd i Hånd") f. 25. feb. 1891 Kbh.
Chr. Lørup, lærer, f. 23. jan. 1895 Tørring Lemvig.
Sven Løwe, gross. f. 14. apr. 1899 Kbh.
Frantz Løvendahl, fabrik. (frugtsaft) f. 1. april 1916 Kbh.
Immanuel Løvschal, købmand, f. 13. nov. 1881 Thorsager. (d. 1949)
Hjalmar Maag, instrumentmager, dir. f. 23. marts 1890 Næstved.
Harald Julius Cai Maage, fabrikant, (beklædning m.m.) f. 22. juni 1896 i Estland
Josef Andrian Maansson, slagteriarbejder, formand, f. 7. feb. 1887 Sverige.
Helge Maare, direktør, f. 31. aug 1894 Kbh. 
Thorkild Maare, bankdir. f. 31 aug. 1894 Kbh.
Age Astrup Madsen, maskinarbejder, f. 3. sep. 1892 Aalborg.
Adolph Madsen, dir. f. 24. dec. 1880 Hjørring.
Albin Madsen, dir. f. 2. dec. 1898 Frederiksberg.
Axel Madsen, elektriker, f. 5. nov. 1905 Herning.
Carl Bollerup Madsen, cigarmager, red. f. 11. juni 1884 i Rindom.
Carl Christian Madsen, typograf, f. 9. dec. 1886 i Egense Svendborg.
Carl Chr. Georg Madsen, gross. f. 11. maj 1901 Sindal.
Christian Madsen, fabrikant, (tekstiler)f. 22. juli 1878 Sakskøbing.
Christian Carl Marius Madsen, metalstøbersvend, formand, f. 3. okt. 1884 i Kbh.
Ejnar Madsen, gross. f. 9. okt. 1889.
Ejstrup Emil Madsen, slagtermester, f. 11. marts 1897 Aalborg.  (
Se endvidere: klik i Korsør slægtsforsknings bøger)
Emil Madsen, købmand, f. 20. marts 1885 Horsens. Fabriken "Rita", skurepulver.
Fritz Madsen, dir. f. 7. feb. 1877 Fredericia.                   
Hans Madsen, jur. f. 29. okt. 1887 Frederiksberg.
Henry Werner Madsen, tekstilarbejder,   f. 16. aug. 1897 Odense.
Herman Madsen, lervarefabrikant, f. 24. nov. 1908 Torrild.
Jens Madsen, gross. skibsfører, f. 21. juli 1889 Torup Ulstrup.
Jens Peder Madsen, gross. pølsemager, f. 19. okt. 1881 Bagsværd.
Johannes Madsen, sekretær, telegrafist, f. 29. aug 1894 Foldby, Hinnerup.
Karl Madsen, sekretær, f. 28. jan. 1899 Kbh.
Karl Oluf Madsen, typograf, formand, f. 29. maj 1882 Slagelse.
Knud Madsen, gross. f. 27. apr. 1907 Præstø.
L. Madsen, Vicedirektør, f. 14. sep. 1882  -  hvor??
L. M. Madsen, montør, f. 14. juli 1885 i Nr. Lyndelse, medl. Marstal Kommunalbest.
Mads Henrik Madsen, handelsudd. f. 11. juli 1889 Odense.
Mads Peder Madsen, arkitekt, f. 21. feb. 1876 Vilslev.
Marius Madsen, murer, forbundsformand, f. 27. jan. 1884 Voel.

Marius Madsen, forretningsfører, forbundsformand. f. 10. jan. 1897 Odense.
Martin Madsen, tømrer, f. 18. juli 1901 Kaastrup.
Max J. Madsen, vognmand, f. 26. nov. 1889 Kbh.
M. S. Madsen, ing. f. 24. okt. 1901 Aarhus.
N. P. Madsen-Mygdal, jurist, f. 9. nov. 1909 Dalum.
Niels Madsen, forretningfører, snedker, f. 11. april 1887 Gudbjerg.
Oscar Madsen, købmand, f. 2. sep. 1899 Vorsaa.
Poul Børge Madsen, gross. f. 21. april 1908 Hobro.
Rud. Madsen, (Rasmus Rudolf Ditlev) gross. f. 8. aug. 1869 Slagelse. (kirkebogen skt. Mikkel)
Rudolf Einer Madsen, gross. f. 11. nov. 1891 København. (åbenbart søn af ovenstående)
Christian Madsen Skov, dir. (Andelsbanken) f. 25. feb. 1904 i Esbjerg.
Søren Madsen, isenkræmmer, f. 31. aug. 1880 Lime, Randers.
Th. Madsen, fabrikant, f. 2. april 1884 Horsens.
Thorkild Madsen, laboratorieforstander, f. 17. Aug. 1890 København.
Valdemar Madsen, fabrikant, f. 1. juli 1865 Kbh.
Viggo Madsen, apoteker, f. 8. maj 1880 Maabjerg sogn.
Wolhardt Madsen, trykker,
borgmester, f. 27. sep. 1902 i Skive.
Eilert Maegaard, dir.  f. 8. jan. 1889 Rudkøbing, R.
Knud Magnussen, ing. f. 24. maj 1891 Sulina Rumænien.
O. K. Magnussen, lektor, jur. f. 9. jan. 1881 Kbh.
Jørgen Mahrt, ing. f. 27. jan. 1911 Helsingør.
Carl Georg Maigaard, fabr. f. 10. juni 1910 Vamdrup.
Laurits Malchow-Møller, stadsing. f. 16. juli 1889 Kbh.
William Malling, gross. (korn og foderstoffer) f. 23. nov. 1859 i Hamborg.
Orla Malmberg, Dir. f. 6. jan. 1892 Kbh.
Skjold Malmqvist, fabrikant, f. 30. aug. 1906 Kbh. (firmaet tilsyneladende lukket 1945)
Johs. Malmstrøm, dir. f. 15. maj 1890 Kbh.
Viggo Rosvald Georg Malmstrøm, cigarmager, oldermand, f. 6. sep. 1880 Kbh.            
Knud Axel Mammen, gross. f. 6. april 1894 Aarhus.
H. N. Mamsen, kontorchef, (DSB) f. 1. juli 1882 Frederiksberg.
Richard Mandemark, dir. f. 24. maj 1902 Frederiksberg.
H. H. Mansa, maskinarbejder, dir. f. 3. feb. 1872 Randers.
Svend Mansted, dir. (Atlas) f. 15. feb. 1897 Roskilde.
Christian Manthey-Wagner, jur. f-.21. juni 1883 Kbh.
Ludolph Waldemar Marcker, farmaceut.  Født 21. juli 1866 Neksø.
Georg Marchman Hansen, dir. f. 12. dec. 1883 Fredericia.
Arne Marcus-Møller, ing. gross. f. 29. marts 1898 Hellerup.
Hans Peter Marcussen, typograf, forretningsfører, f. 24. juni 1889 Horsens.
Svend Anton Marcussen, dir. f. 30. maj 1905 Aarhus.
H. M. Markersen, ing. formand, f. 11. marts 1881 Markersdal Lolland.
Jens Aage Marstrand-Svendsen, bryggeridirektør, f. 23. nov. 1880 på Sankt Thomas Wi.
Vilhelm Marstrand, ing.arkitekt. f. 4. okt.1884 Kbh.
Carl Martens, tømrer, direktør, f. 13. juni 1869 Vejle.
Ingeborg Martin, (frue, faderen hed Husum) forlagsboghandler, f. 10. nov. 1882 Kbh.
Jacob Martin, redaktør, f. 17. maj 1887 Sorø.
Johannes Immanuel Martinussen, fabrik. f. 21. dec. 1908 Asdal, Hjørring Amt.
Georg E. Mathiasen, maskinarbejder, ing. f. 17. sep. 1876 Stokkemarke. (vaskerimaskiner, knallerter)
Olaf Mathiassen, lærer, f. 10. juni 1892 i Assens.
Mathias Berthel Mathiesen, skrædermester, f. 12. april 1874 Varde.
Hedevig Matthiesen, borgerrepræsentant, f. 6. nov. 1877 Silkeborg.
Holger Overgaard Matthiessen, gross. f. 7. aug. 1902 Gesten.
Johann Eduard Mayer, skræddermester, f. 26. juli 1880 Bøhmen.
Søren Mehlsen, dir. f. 5. juni 1867 Thise sogn.
Jens Mehlsen, direktør, (slagteri) f. 1. maj 1885 i Jebjerg.
Georg Johannes Meier, kunstgipser, f. 4. dec. 1893 Kbh.
Jens Thøgersen Meinertz, reder befragter, f. 4. nov. 1917 Nordby, Fanø.
Olga Meisner, gross. (strømper) f. 23. jan. 1896 Vordingborg.
Poul Victor Meisner, gross. (strømper) translatør, f. 2. juli 1885 Stege. (samme far som ovennævnte)
Harald R. Melchior, gross. f. 30. april 1896 Kbh.
Mogens Melchior gross. f. 13. juni 1908 Kbh.
Lauritz Julius Meldal, dir. farvermester, f. 26. jan. 1878 Faaborg, (filial i Korsør, slagelse m. fl.)
Vilhelm Melgaard, maskinarbejder, redaktør,f. 15. feb. 1886 i Skive.
Herman L. Melskens, gross. f. 31. okt. 1883 Randers.
Emil Otto Valdemar Melson, fabr. (bæltefabrik)  f. 19. sep. 1916 Kbh.
Hans Einar Mencke, gross. f. 22. jan. 1886 Fredericia.
Aage Mengel, klædefabrikant, f. 18. okt. 1882 Kbh.
Knud Mengel, klædefabrikant, f. 4. aug. 1884 Kbh.
Otto Menzel, vinhandler, f. 24. marts 1898 Tyskland.
Adolf Meyer, fabrikant, f. 27. feb. 1890 Kbh.
Ernst Meyer fabrikant, f. 14. nov. 1900 Rio de Janeiro.
Ernst Meyer, gross. f. 11. juli 1870 Kbh.
Henny Rigmor gift Meyer, (faderen hed Nielsen) fabrikant, (sigtefabrik) f. 29. apr. 1899 Kbh.
Holger Meyer, bogtrykker, f. 30. juli 1873 Kbh.
Karsten Meyer, jurist, f. 27. april 1887 Kbh.
Knud Meyer, dir. ing. f. 5. marts 1901 Kbh.
Otto Meyer, elektriker,  ing. f. 14. aug. 1874 Kbh.
Ove Meyer, dir. ing. f. 1. maj 1907 Frederiksberg.
Ove Meyer, ing. f. 16. okt. 1885 i Kbh.
Paul Meyer, gross. (strømper engros) f. 28. jan. 1906 Frederiksberg.
Viggo Meyer, direktør. F. 28. feb. 1884 Aarhus.
Carl J. Meyer, dir. gross. f. 2. sep. 1885 i Kbh.
Ernst Michaelsen, gross. f. 3. nov. 1872 i Kbh.
Hugo Michaelsen, gross. f. 21. marts 1877 Kbh.
Carl Richard Michaelsen, direktør,  f. 16. juli 1874 Kbh.
J. Michaelsen, dir. f. 27. juli 1881 Varde.
K. Michaelsen, fabrikant, gross. f. 18. juni 1882 Roskilde.
Poul Ulrich Michaelsen, ordensjuvelér, f.6. maj 1911.                                    
Kristian Middelboe, ing. f. 24. marts 1881 Sverige.
Poul Middelboe, orlogskaptajn, ing.  f. 30. sep. 1883.
Aksel Helweg Mikkelsen, fabrikant, ing. f. 3. sep. 1885 Odense.
Anders Christian Mikkelsen, formand, f. 29. aug. 1881 Nørup, pr. Vejle.
Chr. Mikkelsen, formand, f. 2. jan. 1871 Næstrup Thisted.
Christian Mikkelsen, reder, f. 2. sep. 1888 i Grønning.
Ejnar Mikkelsen, murermester, f. 18. april 1890 Aarhus.
Holger Poul Mikkelsen, drejermester, f. 23. feb. 1907 Kbh.
J. B. Mikkelsen, apoteker, f. 4. dec. 1862 Fur.
Jens Mikkelsen, fabrikant, (sæbe) f. 24. dec. 1874 i Hjørring.
Mikkel Mikkelsen, jurist, f. 23. feb. 1885 Næstved.
Sven Mik-Meyer, gross. f. 15. dec. 1908 Frederiksberg.
Andreas Milling, direktør, f. 9. juni 1888 Horne, Faaborg.
Herman Jungersen Milo, bestyrer, f. 24 jan. 1901 Kbh.
Wilh. Fritz Minden, dir. gross. f. 8. juni 1906 Kbh.
Alfred Johanes Moe, ing. f. 14. nov. 1895 Vejle (Se kirkebog: Sankt Nikolai )                                           
Andreas Moesgaard, købmand, f. 15. marts 1885 Herning.
Hans Ole Moesgaard, gross. f. 5. okt. 1915 Kbh.
Hans Christian Harald Mogensen, fabrikant, f. 18. juni 1903 Korsør.
Jens Christian Mogensen, direktør, f. 11. sep. 1890 Nimtofte.
Johannes Mogensen, kommis, f. 18. nov. 1918 Vivild sogn.
Thorkild Peter Frederik Mogensen, ingeniør, f. 3. okt. 1895 Birkerød.
Viggo Niels Johannes Mogensen, handelsgartner, f. 14. feb. 1894 Rønne.
Paul Molde, ingeniør, f. 17. nov. 1900 Kbh.
Georg Carl Peter Nielsen Moldow, gross. f. 3. maj 1884 Kolding.
V. Aage Moller, gross. f. 1. feb. 1863, Kbh. s af grosserer Richard Møller. 
Kai Mollerup, gross. f. 24. juli 1910 Gentofte.
Aage Moltke, forstkanditat, f. 18. sep. 1866 Lystrup (Kongsted sogn?).
Ernst Moltke, sparekasse direktør, f. 16. okt. 1885 "Conradinelyst" (Kb. Holbæk amt, Ruds Vedby kirke)
Aage Molthe-Leth, sagfører, f. 28. feb. 1878 Gyrstinge.
Knud M. B. Momme, cand.pharm, f. 1. aug. 1887 Kbh.
Axel Monberg, ingeniør, f. 17. okt. 1893 Kbh.
Gustav Emil Christen Sølling Monberg, dir. ing. f. 7. okt 1884 Rudkøbing.
Niels Monberg, ing. f. 3. april 1890 Kbh.
Luther Leonard Daniel Monefeldt, frisørsvend, f. 28. juli 1894 Nakskov.
Hans Monrad Hansen, redaktør, f. 21 jan. 1887 Haraldsted sogn.
Johan Moresco, dir. (handel konfektion m.v.) f. 25. sep. 1900 Ordrup.
Arnold Mortensen, skotøjsarbejder, f. 30. marts 1897 Frederikshavn.
Einar Mortensen, bankdir. f. 22. marts 1894 Nykøbing F.
Einar Mortensen, grosserer, f. i Rio de Janeiro 1880.
Ivar Mortensen, automek.mester, f. 4. juli 1900 Kbh.
Poul Laurits Mortensen, bankass. f.  f. 6. feb. 1902 Kbh.
Carl Mourier, direktør, f. 4. juli 1877 Viborg.
Christian Mourier, gross. f. 24. feb. 1918 Hørve.
Adolph Mourier-Petersen, godsejer, f. 17. dec. 1872 Rugaard pr. Hyllested.
Jørgen Ingemann Mouritsen, fabrikant, (tricotage) f. 20. marts 1900 Horsens.
Jens Georg Mouritzen, dir. (havneentreprenør) f. 19. feb. 1879 Thisted.
F. Mouvielle, gross. (delikatessehandler) f. 14. sep. 1877 Kbh.
Adolph Muchitsch, direktør, f. 23. feb. 1894 Kolding.
Anton Ferdinand Nørager Mulvad, gross. f. 7. feb. 1889 Odense.
Svend Olaf Munch-Christensen, murer, fabrikant,  f. 21. aug. 1883 Kbh.
Hans Peter Munch, købmand, f. 29. apr. 1903 Neksø, Bornholm.
Poul Munck, direktør, (Stål) f. 9. juni 1875 Taarbæk.
Gerda Mundt, frk, f. 4. sep. 1874 Frederiksberg, MF.
Carl Mungsfeldt, direktør, (handelsuddannet) f. 16. aug. 1878 Kbh.
Sigvard Munk, mekaniker, f. 17. april 1891 Ørnstrup Horsens. MF.
Aage Munksgaard, fotograf, dir. f. 20. juli 1887 Viborg.
Axel Munksgaard, direktør, f. 13. marts 1892 Kbh.
Ejnar Munksgaard, forlagsboghandler, f. 28. feb. 1890 Viborg.
Ingemann Munksgaard, dir. g. 3. marts 1897 Viborg.
Lars Pedersen Munksø, sadelmager, inspektør, f. 31. jan. 1873 Himmeløv.
Otto von Munthe af Morgenstjerne, forfatter, f. 6. marts 1871 Kbh.
Kai Bruun Muus, gross. f. 10. feb. 1877 Odense.
Thorbjørn Muus, gross. f. 11. marts 1881 Kbh.
Billy Otto Mücke, fabr. (isolering) f. 12. april 1900 Kbh.
Aage Müller, købmand, f. 6. juli 1876 Roskilde.
Ernst Müller, direktør, f. 29. marts 1890 Kbh.
Magnus Müller, vinhandler, f. 9. jan. 1870 Herning.
Mogens Müllertz, jur. f. 21. april 1891 Frederiksberg.  
Knud Vilhelm Münster, dir. f. 6. aug. 1885 i  Odense (Se kirkebog)
J. V. Møldrup,  jur. f. 25. dec. 1867 Aarslev v. Randers.
Aage Hermann Møllenbach, fabrikant, (lamper) f. 19. maj 1911 Kbh.
Alfred Møller, dir. f. 2. marts 1890 Korsør.
Anker Juul Møller, barber, f. 29. marts 1913 Udby, Holbæk.
A. P. Møller, skibsreder, f. 2. okt. 1876 Store Magleby.
Asger Møller, jur. f. 6. maj 1888 Kbh.
Axel Peder Hansen Møller, gross. (knive) f. 7. aug. 1869 Nordborg Als.
Axel Randbøll Møller, pianofabrikant, f. 14. feb. 1876 Kbh.
Birger Carl Nielsen Møller, maskinmester, vinhandler, f. 11. jan. 1878 Ærte, Fyn.
Carl August Møller, ing. dir. f. 7. marts 1889 Hjørring.
Charles Anker Møller, handelsuddannet.  dir. f. 19. aug. 1878 Vejle.
Christen Møller, dir. professor,  f. 11. juni 1886 Heldum, v. Lemvig.  
Chr. Johan Møller, fabr. f. 9. okt. 1880 Kjellerup.
Ejvind Møller, jur. f. 16. maj 1891 Kbh.
Emin Michael Møller, fabrikant, f. 9. dec. 1892 Frederiksberg,
Ernst Møller, gross. f. 19. okt. 1882 Kbh.
Flemming Møller, gross. f. 3. juni 1895 Kbh.
Hans Kathrinius Møller, Skrædderformand, f. 26. maj 1904 Haugerup v. Sorø
Jens Møller Hansen, dir. f. 14. marts 1897 i Mørke. Kirkebog for Mørke.       
Harald Møller, brandchef, ing. f. 11. aug. 1903 Aarhus.
H. C. Møller ing. f. 9. marts 1895 i Randers.
Helge Albert Møller, gross. (konserves) f. 18. nov. 1904 Kbh.
Henry Møller, dir. f. 26. juni 1900 Kbh.
Hugo Aage Arthur Møller, skibsmægler, f. 25. marts 1882 Kbh.
Ingvar Møller, red. f. 11. feb. 1912 Søllinge, Fyn.
Ingvard Møller, gårdejer, f. 6. feb. 1874 Sevel.
J. C. Møller, gross. f. 22. okt. 1876 Haderslev.
Jens Christen Birger Louis Møller, gross. f. 25. juli 1874 i Kjellerup.
Jens Laurits Schack Møller, styrmand, dir. f. 6. april 1856 Løgstør.
Jens Peter Møller, dir. f. 31. juli 1892 Bredebro.
Knud Møller, vekselerer, f. 8. feb. 1889 Kbh.                  
Martin Petersen Møller, slagteriarbejder, formand, f. 25. maj 1903 Vesterbølle.
Max Møller, gross. f. 2. sep. 1885 Kbh.
Niels Christian Thorkild Møller, gross. f. 30. aug. 1879 Kbh.
Niels Ludvig Møller, apoteker, f. 30. juni 1872 Aarhus.
Niels Olaf
Møller, papirhandler, f. 6. okt. 1885 Kbh.
Erling Peter Knud
Møller-Nielsen, gravør, f. 22. jan. 1910 Kbh.
Peder Møller, dir. (damekonfektion) f. 28. nov. 1886 Aalborg.
Peter
Møller, dir. f. 12. maj 1880 i Frederikshavn.
Poul Møller, dir. ing. f. 25. nov. 1897 Frederiksberg.
Poul
Møller, dir. ing. f. 1. okt. 1872 Mors.
Stig
Møller, dir. gross f. 11. marts 1896 Kbh.
Svend
Møller, fabrikant, f. 18. jan. 1894 Kbh.
Søren Møller, isenkræmmer, købmand, f. 5. apr. 1870 Skagen.
Søren Møller, Isenkræmmer, formand, f. 7. aug. 1884 Fredericia.
Thorolf E. Møller, cand. jur., f. 13. apr. 1890 Kbh.
Johs. S. Møllerhøj, ing. (elektro) f. 16. juni 1890 i Nybølle.
Erik Haakon Krogh Møllgaard, gross, (konserves) f. 3. juni 1902 Frederiksberg.
Christian Møllmann, malermester, f. 29. maj 1885 i Kbh.
William Mønsted, dir, f. 12. juli 1879 Balle.
Erik William Mørch, vekselerer, f. 16. dec. 1878 Kbh.
Jens Sigvard Mørch, redaktør, revyforfatter m.m. f. 25. apr. 1888 Nykøbing Falster.
L.C. Mørch, snedker, fabrikant, f. 30. april 1873 Aalborg.
Olaf Valdemar Mørch, ing. f. 26. apr. 1885 i Kbh.
Mathias John Nangaard, gross. (kaffe og kolonial) f. 18. juli 1880 Kbh.
Hother Harald Neckelmann, fabrikant, (strømper) f. 8. juli 1882 Kolding.
Carl Neergaard, godsejer, f. 10. feb. 1873 Sørbymagle.
Frode Neergaard, kammerjunker, f. 8. feb. 1878 Rantzausgave.
Holger Neergaard, ingeniør, f. 20. jan. 1868 Gøteborg.
Wentzel de Neergaard, godsejer, f. 23. sep. 1892 Bornholm.
Viggo Neergaard, godsejer, f. 20. maj 1881 Gyldenholm.
Axel J. Neerlin, direktør, cand. polyt. f. 14. jan. 1889 Odense.
J. P. Neerup, redaktør, (Pressens Radioavis) f. 7. jan. 1874 Sorø.
Anton Jensen Neesgaard, skotøjsfabrikant, f.20. marts 1883 Snedsted.
Vilhelm Nellemann, gross. f. 12. aug. 1878 Hjermind.
Fritz Neubert, fabiksejer, (væveri) f. 1. aug 1883 Kbh. 
Poul Christian Boldich Neumann, vinhandler,  f. 10. apr. 1875 Kbh.
Frithiof Nexøe-Larsen, gross. f. 6. jan. 1895 Kbh.
A. P. Nicolaysen, dir. f. 7. sep. 1883 Herlufsholm.
Viktor Peder Valfried Niekiel, cigarfabrikant, f. 16. okt 1903 Kbh.
Aage Nielsen, ingeniør, f. 24. juni 1873 Silkeborg. (Christiani & Nielsen).
Adolf Nielsen, dir. f. 12. april 1888 Kbh.
A. Kousgaard Nielsen, direktør, f. 31. maj 1899 i Tisted.
Alfred Nielsen, trælasthandler, f. 26. sep. 1868 Rudkøbing.
Alfred Nielsen, vognmand, f. 23. sep. 1894 Munkebo.
Alfred Carl Nielsen, slagtermester, f. 22. sep. 1886 Nørresundby.
Alfred V. Nielsen, grosserer, (værktøj og maskiner) f. 18. april 1888 Kbh.
Almann Christian Nielsen, dir. f. 28. juli 1894 i Vraa.
Anders Jørgen Nielsen, sognefoged, f. 7. sep. 1863 Skovby sogn.
Anders Vermund Nielsen, dir. (sanitet) f. 10. aug. 1887 Odense.
Anton C. Nielsen, købmand, f. 27. apr. 1876 Ribe.
Anton Carl Marinus Nielsen, cigarfabrikant, f. 11. juli 1892 Frøslev. (Thisted amt  se Frøslev kirke)
Anton Karl Nielsen, mejeriejer, f. 12. feb. 1881 Rynkeby. (Slagelse ismejeri)
Arthur Georg Nielsen, bankuddannet, f. ?? gift m. Klara Krogh den  26. dec. 1911. Boede Nykøbing Falster. Se FT 1930.     
Axel Nielsen, gross. f. 28. dec. 1881 i Odense.
Bjarne Nielsen, gross. f.11. apr. 1876 Kbh.
Carl Nielsen, tømrer, entreprenør, f. 5. marts 1884 Kbh.
Carl Nielsen, dir. sagfører, f. 30. jan. 1889 Kbh.
Carl Nielsen, redaktør, f. 3. nov. 1903 Fredericia.
Carl Chr. Nielsen, dir. f. 19. sep. 1869 Odense.
Carl Einar Nielsen, inspektør, f. 19. juni 1899 Kbh.
Carl Em. Vilh.  Nielsen,  snedker, f. 25. okt. 1892 Kbh.
Carl Victor Nielsen, gross. f. 28. maj 1905 Kbh.
Carlo Nielsen, dir. f. 14. aug. 1896 i Aarhus.
Chr. Nielsen, gørtler, formand, f. 20. jan. 1889 Taulov.
Chr. S. Nielsen, dir. f. 7. apr. 1873 Kbh.
Christian Viktor Nielsen, telefonmontør, f. 6. dec. 188 Vester Skørringe, Lolland.
Clemmen Nicolaj Nielsen, kaptajn, f. 17. sep. 1883 Skagen.
Ehlert Nielsen, sadelmager, f. 4. apr. 1874 Kerteminde.
Einar O. Nielsen, tømrermester, f. 2. juni 1877 Ordrup.
Ejnar Nielsen, inpektør,  cand.polyt., f. 10. marts 1899 Ødis.
Emma Margrethe Rau Nielsen, fabrikant, gambrin, (ingrediens til hjemmebrygget øl) f. 24. apr. 1899 Ringkøbing.
Engelbert Arnold Nielsen, hotelejer, f. 23. aug. 1895 Kbh.
Erik Alexander Nielsen, bronzestøber, fabrik. f. 18. marts 1897 Kbh.
Erik Kragh Nielsen, rådgivende ing. f. 6. sep. 1899 Frederiksberg.                        
Evald Nielsen, sølvsmed, formand, f. 5. juni 1879 Stubbekøbing.
Frederik Nielsen, dir. f. 27. maj 1881 Rødding, Skive.
Georg Nielsen, købmand, f. 3. feb. 1861 i Maarslet sogn. (Se museernes samlinger)                  
Georg Strigel Nielsen, tømrermester, f. 17. april 1888 Kbh.
Govert A. K. Nielsen, dir. (sæbe) f. dec. 1885 Kbh.
Grundtvig Nielsen, dir. repræsentant, f. 2. dec. 1891 i ?? (Se Horsens kirkebog)  
Gudrun Nielsen, hotelejer, f. 4. okt. 1912 Kerteminde.
Gunnar L. C. Nielsen, redaktør, f. 24. nov. 1901 Aarhus.
Hans Nielsen, direktør, borgmester, f. 14. juli 1881 Augustenhof Nordborg.
Hans Hermann Nielsen, redaktør, f. 18. apr. 1898 Falster.
Hans Laursen Nielsen, tømrermester, f. 21. jan. 1891 i Trige.
Hans Marius Nielsen, tømrer, formand, f. 27. jan. 1888 Slaglille.
Harald Nielsen, arkitekt, f. 30. marts 1886 Sindal.
Harald Nielsen, bogbinder,  29. aug.  ??  (Se vielse: Nørresundby)
Harry Iver Nielsen, glassliber, f. 16. jan. 1896 Kbh.
Henning Nielsen, elektriker, formand. f. 16. marts 1905 Jerslev.
Henning Nielsen, værktøjsmager, fabrikant, f. 11. nov. 1917 Slagelse.
Henning A. P. L. Nielsen, speditør, f. 15. maj 1903 Kbh.
Henry Arthur Nielsen, gross. f. 21. okt 1896 Kbh.
Hjalmar Nielsen, smedemester, f. 28. marts 1884 Kbh.
Holger Martinus Nielsen, Smed, fabrikant, f. 24. sep. 1903 Ejby Station.
Jacob Nielsen, tømrer, havnefoged, f. 18. okt. 1887 i Mammen.
Jens Andreas Nielsen, fabrikant, (lædervarer) f. 25. jan. 1893 Brønderslev.
Jens Chr. Nielsen, karetmager, formand, f. 30. sep. 1906 Holbæk.
Jens Johannes Nielsen, møller, f. 8. dec. 1878 Snertinge.
Jens Laurits Nielsen, skibsfører, reder, f. 27. apr. 1892 Rødvig.
Jens L. D. Nielsen, former, formand, f. 11. aug. 1884 Viborg.
Jens Naundrup Nielsen, kommis, f. 30. okt. 1910 i Assens.
Jens Olesen Nielsen, skræder, f. 20. marts 1882 i Tjæreborg.
Jens Vinding Nielsen, snedker, f. 5. juni 1887 Visborg Hadsund.
Johan Nielsen, snedkersvend, kontorchef i foreningen "Dansk Arbejde" f. 23. jan. 1867 Kbh.
Johan Marius Nielsen, fabrikant, f. 7. jan. 1885 Kbh.
Johan Georg Nielsen, mælkehandler, formand, f. 21. nov. 1900 i Kolind.
Julius Nielsen, direktør, f. 30. jan. 1861 Kbh.
Julius Nielsen, maskinarbejder, sekretær, f. 4. marts 1887 Aarhus.
Julius Christian Nielsen, kontrolbestyrer, f. 9. jan. 1893 Jelstrup, Havbro.
Julius Peter Nielsen, red. journalist, f. 10. nov. 1903 Aarhus.

Jørgen Rasmus Robert Nielsen, kontorass. f. 28. dec. 1906 Korup, Odense.
Knud Nielsen, direktør, (forsikring) f. 4. juni 1887 Fredericia.
Knud Nielsen, direktør, f. 26. juni 1891 Odense.
Knud Nielsen, fabrikant, f. 16. feb. 1891 Kbh.
Knud Axel Nielsen, jur. f. 10. feb. 1904 Hvorup.
Kristine Mathilde Nielsen, børnehavelærerinde, f. 15. nov. 1883 i Vils på Mors.
Lauritz Christian Marius Nielsen, tjener, hotelejer, f. 28. feb. 1891 Hillerød.
Lucas Nielsen, gross. (produkthandel) f. 23. dec. 1884 Malmø. ( Hans første ægteskab 1923)  (Hans andet ægteskab) (Guld ved 2 olympiader, trykfejl i bogen!)
Marius Nielsen, forretter, f. 17. sep. 1891 Fredericia.
Marius Nielsen, skibsreder, f. 10. marts 1867 Odense.
Marius Peter Nielsen, grovsmed, borgmester, f. 27. dec. 1888 Orte, Fyn.
Lars Marstrand Nielsen, tømrermester, f 5. okt. 1903 Aarhus.
Martin Fr. Nielsen,  vinhandler, beværter, f. 10. nov. 1883 Norup sogn. (se forretningen)
Max Nielsen, dir. f. 24. nov. 1886 Roskilde.
N. Anton Nielsen, trikotagefabrikant, f. 16. juni 1878 Gjellerup.
Niels Nielsen, gårdejer, f. 14. maj 1874  i Farringløse (ell. Farendløse)
Niels Nielsen, grosserer, f. 23. nov. 1868 Præstø amt.
Niels Nielsen, vekselerer, f. 19. maj 1873 Stouby sogn.
Niels Immanuel Nielsen, skibstømrer, f. 4. dec. 1881 Skagen.
Niels J. Nielsen, ing. f. 22.juni 1877 Bjerne Mark, Faaborg Fyn.
Niels Juul Nielsen, isenkræmmer, direktør,f. 22. feb. 1885 Tylstrup
Niels Peter Nielsen, maskinarbejder, fabrikant, f. 30. marts 1881 Ubberud.
Niels Peter Gadegaard Nielsen, hotelejer, (Knudsens Hotel) f. 5. jan. 1890 1890 Viborg.
Niels V. Nielsen, gross. f. 5. okt 1880 Kbh.                          
N. J. Nielsen, red. f. 22. feb. 1890 Grundfør.
N. R. Nielsen, dir. f. 22. aug. 1868 Særslev, Fyn.
Olaf Nielsen, dir. (bankvæsen) f. 10. maj 1880 Kbh.
Oluf Nielsen, dir. (bankvæsen) f. 8. feb. 1880 i ??
Oscar Nielsen, dir. f. 10. dec. 1896 Brønderslev. ("Pedershaab Maskinfabrik")
Otillie Marie Nielsen, frøken, fabriksleder, f. 13. juni 1887 Birket, Hammer Sogn. (Spirella).                           
Otto W. Nielsen, prokurist, f. 30. marts 1887 Køge.
Peder Johannes Nielsen, adm. dir. f. 20. dec. 1894 Brønderslev. ("Pedershaab Maskinfabrik")
Peter Johs. Nielsen, dir. f. 4. juni 1891 Magleby Skælskør.
Peter William Nielsen, redaktør, skibsmægler, f. 25. dec. 1907 Marstal.
P. M. Nielsen, jur. f. 29. sep. 1877 Fanø.
Poul Emil Kols Nielsen, fabrik. (kunstsmedie) f. 7. apr. 1904 Frederiksberg.
Rasmus Nielsen, dir. jur. f. 16. feb. 1892 Nørre Uttrup  (Samme som R. Nielsen her under) Vendsyssel.
Rasmus Nielsen, sagfører, f. 16. feb. 1892 i Nørre Uttrup (Se kirkebog Hvorup sogn, Kær h.)
Rasmus Nielsen, gårdejer, f. 26 aug. 1862 Egebjerg, Kirkeby sogn.
Rasmus Alfred Nielsen, isenkræmmer, gross. f. 3. dec. 1882 Frederikssund.
Robert Nielsen, sekretær, formand, f. 25. sep. 1886 Kbh.
Roger Nielsen, redaktør, f. 30. juni 1888 Fredericia.
Knud Nielsen Rosenborg  (Rosenberg,) bogbindermester. f. 25. juni 1890 Odense. (Stavefejl! Det korrekte er Rosenberg)  
Rudolf Nielsen, redaktør, f. 21. juni 1889 Viemose ( se Kalvehave Kb.)
Sophus Chr. Valdemar Nielsen, direktør, f. 25. dec. 1885 Nørresundby.
Sulla Nielsen, frue, fabrikant, (Faderen hed Bruhns) f. 29. sep. 1900 i München.
Svend Nielsen, cand.polit. f. 15. aug. 1893 i Tybjerg. g.m. Ellen Marott.
Svend Anton Nielsen, fabrik. (lervarer) f. 22. jan. 1917 Aarhus.
Søren Nielsen, dir. f. 3. maj 1982 Alminde.
Søren Harald Nielsen, driftsbestyrer,  f. 14. feb 1898 Skovhuse, Øster Egesborg Præstø amt.
Theodor Marius Nielsen, bogbinder, formand, f. 9. juli 1887 Vejle.
Thorvald Nielsen, dropskoger, formand, f. 11. jumi 1893 i Viuf.
Thorvald Nielsen, viktualiehandler, f. 21. sep. 1888 Slagelse.
Thorvald C. Nielsen, direktør flere steder, f. 27. okt. 1888 Odense.
Tommy Harald
 Nielsen, revisor, f. 19. sep.1893 Aarhus.
V. Nielsen, cigarfabrikant, f. 19. okt 1883 Jelstrup.
Vald. Nielsen, stenhugger, f. 5. marts 1885 Kværkeby.
Victor Christian Nielsen, gasværksbetyrer , f. 23. apr. 1889 Nørresundby.
Viggo Nielsen, gross. (konserves) f. 9. aug. 1896 Tørring.
Vilh. Nielsen, redaktør, f. 7. apr. 1883 Nyborg.
Vilhelm Nielsen, direktør, f. 14. nov. 1869 ?? (måske Kerteminde)
Aage Nikolaisen, gårdejer, f. 22. okt. 1877 Aalsrode pr Aalsø. g.m. Birgit Engell.
Anton Nilsson, skræddermester, f. 17. okt. 1888 Sverige.
Hans O. J. Nilsson, smedemester, f. 8. aug. 1893 Frederiksberg.
Johan August Nilsson, kurvemagermester, f. 11. juni 1882 Sverige.
Karna Nilsson, guldsmed, f. 18. aug. 1889 Kbh.
Viktor Nilsson, korkskærer, f. 26. feb. 1886 Kbh.
Aage Nimb, gross. f. 10. juli 1901 Kbh.
Holger Theodor Nimb, Gross. f. 6. sep. 1875 Sneslev sogn.
Sophus J. Nipper, skibsbygger, f. 30. april 1873 Frederikshavn.
Erik Greve Orth Nissen, gross. fabrik. (linned) f. 18. maj 1905 Kbh. 
Hans Henrik Nissen, gross. f. 22. juli 1888 Frederiksberg.
V. H. Nisted, skibsmægler, f. 2. sep. 1887 Aarhus.
Richard Albert Nitsche, porcelænsmaler, f. 29. okt. 1902 Aarhus.
August Nitscke, væver, f. 11. feb. 1896 Aarhus.
Milton Nordsten, ing. f. 21. maj 1883 Hillerød.
L. O. Normann, direktør, f. 1. okt. 1890 Kbh.
Franz Norstrand, generalkonsul, f. 2. sep. 1876 Aarhus.
Henrik Norvang, jur. f. 22. marts 1887 Grejs.
M. Ib Nyboe, ing. f. 25. juli 1867 Koldby, Thisted.
Johs. Nygaard, redaktør, f. 14. juni 1884 Sønder Næraa.
Ivar Nyholm, kontorchef, f. 2. juni 1864 Kbh.
S. E. Nyhuus, direktør, f. 29 okt. 1892 Odense.
Johan E. Nyrop, ing. f. 4. okt. 1892 Kbh.
Hans Jørgen Nøhr, gross. f. 8. aug. 1893 Holbæk.
Magne Nøhr, redaktør, f. 1. marts 1891 Thorslunde.
Einar Nølcke, gross. f. 26. april 1886 Kbh.
Anders Nørgaard, gårdejer, f. 9. nov. 1895 Søby ved Højslev.
Haldor Nørgaard, ing. f. 28. marts 1898 Aarhus.
Helge Johannes Nørgaard, fabrikant, (cykelartikler) f. 8. jan. 1896 Roholte sogn.
Peder Nørgaard, dir. f. 15. dec. 1895 Esbjerg, MF.
Valdemar Nørgaard, korkskærer, borgmester, f. 16. aug. 1872 Kbh.
Lars Christian Nørrlund, ing. dir. f. 9. sep. 1898 Horne, Fåborg.
Carl Frode Obel, fabrik. f. 3. maj 1896 Aalborg.
Torkil Obel-Jørgensen, fabrik. dir. flere steder. f. 2. marts 1896 Nyborg.
Hans Poul Oberbech-Clausen, vinhandler, f. 23. jan. 1898 Kbh.
Hjalmar Ochsner, ing. (F.L. Scmidth) f. 2. aug. 1881 Kbh.
Carlo Odgaard, arkitekt, f. 9. juli 1899 Aalborg. (Foto findes på arkiv.dk)
William Hørup Offersen, diplomoptiker, f. 15. juni 1902 Ordrup.
Hans Nielsen Ohlsen, dir. f. 2. apr. 1899 i Uge, Aabenraa.
Jørgen E. Ohlsen, gross. f.28. dec. 1886 Kbh.
Paul Hening Olander, gross. (fisk) f. 7. jan. 1911 Kbh.
Knud H. Oldendow, direktør, f. 18. nov. 1892 Ranum.
Axel Olesen, ing. f. 1. dec. 1890 Nørre - Sundby.
Chr. H. Olesen,  direktør, f. 31. jan. 1885 Kbh. G.m. Anna Claritte Louise Caroline Hertha de Mylius.
Chr. H. Olesen,  købmand, f. 18. aug. 1876 Tirsbæk.
Christen Olesen, cigarmager, formand, f. 30. aug. 1885 Skanderborg.
J. E. Olesen, dir. f. 10. dec. 1898 Aarhus.
Niels Olesen, jur. f. 20.aug. 1881 Roskilde.
Osvald Evin Olesen, havnefoged, f. 2. marts 1886 Bogense.
Th. Olesen, gross. f. 23. okt. 1884 Bøvlingebjerg.
Thomas Johannes Olesen, dir. f. 15. okt 1893 Skanderborg.
Chr. Oliver, dir. (C.W. Obel)f. 11. nov. 1875 Aabybro.
A. F. Olsen, Dir. (forskell. teglværker) f. 9. feb. 1868 Kgs. Lyngby.
Alfred Olsen, gross. f. 30. juni 1876 Roskilde.
Alfred Leonhardt Olsen, værktøjsmager, fabr. f. 27. marts 1900 Kbh.
Alfred Vilhelm Olsen, blikkenslager, fabr. f. 14. maj 1889 Kbh.
Arthur Olsen, maskinarbejder, formand, (DSMF) f. 3. dec. 1894 Maribo.
A.Villads Olsen, hotelejer, f. 28. jan. 1887 Kbh.
Axel Olsen,
formand, (Dansk Arbejdsmands Forbund) f. 14. sep. 1875 Kbh.
Carl Axel Edvard Olsen, formand, (tekstilarbejder
Carl Christian Oluf Olsen, slagteriarbejder, formand, f. 6. sep. 1885 Vordingborg.
Christian P. O. Olsen, cigarfabrik. f. 9. juli 1878 Kbh.
Chr. S. Olsen, gross. (frøhandel) f. 7. aug. 1870 Odense.
C. V. Olsen, direktør, R.  gift 21. maj 1887 m. Ellen Dam.
Edgar Louis Olsen, købmand, f. 3. aug.1898 Kbh.
Emil Syberg Olsen, gross. (lervarer) f. 9. jan. 1916 Kbh.
Erik Jørgen Christian Olsen, malermester, f. 27. nov. 1898 f. 27. nov. 1898 Frederiksberg.
Eugen Olsen, jur. f. 15. okt 1899 Kbh.
Friedjohn Fulton Olsen, dir. (filmbranchen) f. 12. aug. 1888 Kbh.
Hans Peter Olsen, kaffegross, f. 20. feb. 1894 i Snøde.
Hans Peter Olsen, redaktør. f. 2. feb. 1869 Sageby, Præstø.
Hans Peter Olsen, skræddermester, f. 23. dec. 1879 Haarlev.
Helmuth Olsen, tekstilarbejder, formand, f. ?? gift 1. dec. 1834 m. Marie Munk Nielsen.
Holger Peter Olsen, sejlmager, fabrik. f. 3. juni 1880 Kbh.
J. Chr. Olsen, gross. f. 24. marts 1891 Hillerød.
Jens Olsen, dir. (soigneringsanstalten "Adam")  f. 31. aug. 1904 Kbh.                                      
Kai Aage Olsen, bankdir. f. 22. apr. 1903 Vordingborg.
Karl Willy Olsen, fabrikant, f. 7. sep. 1911 Kbh.
Kr. Olsen, redaktør, f. 18. juli 1868 på Bogø.
Niels Theodor Olsen, dir. f. 18. okt. 1892 Aalborg.
Ole Olsen, generaldir, f. 5. maj 1863 Stareklint (Nordisk Film
Ole Bent Claudius Olsen, gross. f. 19. okt. 1905 Kbh.
Otto Axel Olsen, dir. f.9. apr. 1904 Kbh.
Paul Olsen, gross. (tobak) f. 25. juli 1899 Kbh. 
Thorvald Olsen, former, formand, f. 13. nov. 1885 Holbæk.
Vald. R. Olsen, fabrikant, (garveri) f. 9. nov. 1881 Kbh.
Wilfred Sigurd Olsen, (fiskeri) f. 29. aug. 1910 Dragør.
Axel Olufsen, godsejer, f. 3. maj 1901 Gimsing.
Peter Danckwart Olufsen, jur. f. 17. marts 1891 på Quistrup.
Svend A. G. Olufsen, dir. (B&O) f. 12. dec. 1897 Gimsing.
Thorvald Omøe, sæbefabrikant, f. 8. okt. 1907 Aarhus.
Fr. Carl Oscar, skibstømrer, fisker, f. 8. feb. 1903 Middelfart.
Christen Ostenfeld. ing. dr.techn. f. 27. nov. 1900 Frederiksberg.
Henry William Ottesen, stenhugger, f. 28. nov. 1898 Aalborg.
Chas. Otzen, fabrikant, f. 22. sep. 1896 Kbh.
Andreas Outzen, gross. f. 12. april 1878 Haderslev.
Chr. Overgaard, direktør, Dr. techn. f. 10. maj 1876  på Hindsels.
S. Overgaard, propr. f. 7. marts1886 Stautrup.
Marius August Ovesen, sparekassedir. f. 10. marts 1871 Kerteminde.
Oscar Ovesen, reder, gross. f. 16. marts 1893 Nakskov.
Niels Emil Valdemar O'Neill Oxholm, dir. gross. f. 13. marts 1896 Kbh.
H. W. Pade, dir. ing. f. 6. januar 1880 Kbh.
Laurence Paisley, forstander, sproglærer,  f. 20. maj 1898 England. Død 28. sep. 1868 (Se kirkebogen: Vor Frue Kbh
.)
Rudolf Pallesen, bogtrykker, f. 15. aug. 1891 Grenaa.
Chr. Pallisgaard, tømrermester, f. 27. aug. 1880 Øster Hassing.
Jens Worm, bankdir. f. 1. nov. 1884 på Lindinggaard, Thorstrup.
Chr. Axel Palsberg, bankdir. f. 9. feb. 1886 Skydebjerg.
Ole Skytte Palsbo, dir. f. 11. aug. 1911 Kbh.
Ludvig Palsby, bankier, f. 6. feb. 1887 Frederikssund.
Ove Palsby, bankdir.  f. 29. okt. 1890 Kbh.
H. P. M. Palsøe, nederlandsk konsul, f. 24. marts 1882 i Stubbekøbing.
Otto Paludan-Andersen, assurandør, f. 28. aug. 1904 Ringive.
Maximilian Pape, arkitekt, f. 4. marts 1901 Kragelund.
Aage Park, jur. f. 24. apr. 1885 Løgstør.
Ejnar Park, ing. f. 11. apr. 1889 Kbh.
Mozes Park, cigarfabr.  f. 19. marts 1883 Amsterdam.
Knud Parkov, dir. (Wiibroe) f. 11. aug. 1894 Frederiksværk.
Ane Sørensine Paulsen, frue, (faderen hed Skjødt) f. 24. feb. 1870. (levering af tjenerjakker)
Bernhardt Arne Carl Emil Paulsen, smed, automekaniker, (kørte motorløb)  f. 30. juli 1906 Kbh.
I. C. Paulsen, gross. f. 28. dec. 1864 Aabenraa.
Peter Paulsen, jur. f. 27. juni 1884 Brede, Tønder amt.
Aage K. Pedersen, fabrik. (mineralvand) f. 10. marts 1903 Roskilde.
Aksel Viktor Pedersen, fabrikant, f. 28. juli 1910 Egebjerg sogn. (Kunst og galanteri)
Alfred Pedersen, red. f. 31. jan. 1895 Bjergby.
Alfred Jens Marius Pedersen, maskinfabrikant, f. 22. apr. 1893 Odense.
Anton Peder Pedersen, karetmager, f. 13. dec. 195 i Understed v. Frederikshavn.
A. P.  Pedersen, detailhandler, f. 27. jan. 1872 i Flemløse.
August Pedersen, kunstdrejer, dir.  f. 4. nov. 1901 i Kbh.
August Pedersen, redaktør, f. 18. apr. 1888 Kbh.
Axel H. Pedersen, jur. f. 15. Nov. 1903 Ballerup.
Axel Kristian Pedersen, stenhugger, f. 22. aug. 1893 Kbh.
Carl Christian Oluf Pedersen, glarmester, f. 17. sep. 1897 Kbh.
Carl Frederik Emil Børge Pedersen, gartner,  fabrikant, f. 7. jan. 1905 Kbh. fabriken "Albumin".
Chr. Pedersen, adm. dir. f. 28. okt. 1900 Struer.
Daniel Pedersen, mælkehandler, f. 12. dec. 1899 Hove Viksø.

Ejnar Pedersen, kassekontrollør, f. 2. juli 1908 Ginnerup.
Erik Pedersen, red. f. 12. april 1902 Nykøbing F.
Erik Merrild Pedersen, fabrikant, f. 3. nov. 1917 Kbh.
Fritz August Pedersen, dir. f. 17. maj 1898 Kbh.
Frode Pedersen, direktør, f. 16. juli 1901 Kbh. (Nimb og Wivex)
Georg Pedersen, dir. f. 24. okt. 1896 Odense.
Gustav Pedersen, forretningsfører, (HK) f. 3. apr. 1893 Aarhus, MF.
Hans Chr. Pedersen, gårdejer, f. 12. feb. 1859 Renge v. St. Hedinge.
Hans Peder Albert Pedersen, skræddermester, f. 14. jan. 1894 Kbh.
Harald Pedersen, maskinfabrikant f. 13. feb. 1878 Hurup Østjylland.
Harry Carlo Pedersen, mekaniker, dir. f. 25. jan. 1907 Kbh.
Henry Julius Pedersen,gross. f. 14. juni ½915 Ringsted, (Kemiske artikler)
Holger Pedersen, gross. f. 2. jan. 1910 Kbh.
Holger Viggo Pedersen, garverformand, f. 30. aug. 1905 Kbh.
Jacob Pedersen, redaktør, f. 1. okt 1885 i Hem v. Skive.
Jens Pedersen, gårdejer, f. 13. sep. 1870 Vrangstrup.
Jens Pedersen, sæbegross. f. 21. jan. 1877 Jebjerg.
Jens Pedersen, skrædermester, f. 21 marts 1881 Vejle.
Jens August Aage Pedersen, redaktør, f. 13. nov. 1887 Rødby.
Jens Christian Pedersen, driftsbestyrer, f. 30 okt. 1893 Ravnholt Mark.
Jens Michael Dahl Pedersen, bagerformand, f. 5. dec. 1881 i Lem.
Jens Peder Christian Pedersen, tømmerhandler, f. 19. aug. 1910 Frederiksberg.
Johannes Pedersen, købmand, f. 6. sep. 1872 Faaborg.
Johannes Christian Pedersen, smed, f. 20. jan. 1893 Borbjerg. DSMF.
Kaj Grøn Pedersen, fabrikant, (skotøj) f. 5. dec. 1901 Kbh.
Karl Pedersen, fabrikant, (Pektin) f. 14. jan 1910 Frederiksberg.
Karl Pedersen, gårdejer, f. 18. jan 1873 Tem Sogn.
Knud Jørgen Peder Siegfried Pedersen, fabrikant, f. 3. sep. 1912 Kbh.
Kristen Marinus Pedersen, gross. (malervarer) f. 7. okt 1898 i Vigsø.
Kristian Pedersen, urmager, f. 26. sep. 1910 Aalborg.
Margrethe Pedersen, forstanderinde, f. 15. okt 1884 Vejringe. (Hadsten husholdningsskole)
N. A. Pedersen, diretør, f. 24. juni 1876 Øster Egesborg.
Niels Pedersen, direktør, f. 1879 Avnsø, Holbæk amt. (muligt 26. aug. se kb)
Niels Chr. Kaj Pedersen, gross. (toiletartikler) f.  22. dec. 1904 Kbh.
Niels Frederik Pedersen, Væver, formand, f. 24. sep. 1896 Randers.
Niels Theodor Valdemar Pedersen, fabrikant, (skotøj) f. 11. sep. 1896 Kbh.
Ole Pedersen, landinspektør, f. 1. juli 1870 Tranebjerg Samsø.
Otto Pedersen, elektriker f. 21. nov. 1886 i Hjørring, formand f. Elektrikernes forbund 1936-1942 Bispensgade 90 Hjørring, (Ingen yderligere tekst men foto.)
Otto A. Pedersen, gross. f. 4. juli 1908 Næstved.
Peder Pedersen, byrådsmedlem, f. 11. okt. 1886 i Tved.
Peder Pedersen, redaktør, f. 7. maj 1884 Vilslev.
Peder Dines Pedersen, bogbinder, redaktør, (af "Politivennen")  f. 3. apr. 1888 Folby.
Peder Martin Pedersen, murermester, f. 5. juli 1886
Aarhus.
Peter Pedersen, tømrer, f. 1. sep. 1881 Vadum.
Peter Marinus Pedersen, fabrikarbejder, formand, f. 15. april 1886 Brønderslev.
Peter Marius Pedersen, bankdir. f. 5. jan. 1883 Fanø.
P. J. Pedersen, forhen borgmester, f. 8. april 1870 Vetterslev.
P. S. Pedersen, gårdejer, f. 14. feb. 1873 Kragelund.
Rotviti Marott Pedersen 
typograf, formand, f. 23 marts 1905 Næstved.
Svend Johannes Fabricius Pedersen, blikkenslager, f. 17. juli 1904 Kbh.
Søren Therkel Pedersen, dir. f. 16. marts 1897 Ulfborg.
Thorvald Pedersen, bankdir. f. 21. maj 1900 Hindborg.
Thorvald Pedersen, fabrikant, cand.pharm. (Novo) f. 5. aug. 1887 Hurup, Østjylland.
Ulrik Pedersen, ingeniør, f. 24. marts 1885 Vindinge.
Vald. Pedersen, bogtrykker, f. 2. juli 1892 i Næstved.
Valdemar Pedersen, købmandsuddannet, gross. f. 5. dec. 1890 Kbh.
Valdemar Pedersen, købmand, f. 21. sep. 1884 i Vaalse.
Victor Pedersen, apoteker, f. 11. sep. 1864 Rødby.
William Pedersen, fabrikant, f. 21. feb. 1899 Fredericia. (Adwill Metalvarer)
Tage Peetz, gross.(træ) f. 4. jan. 1898 Ringsted.        
Axel Permin, trantatør, f. 11. nov. 1872 Kbh.
Erik Herman Permin, jur. f. 5. marts 1883 Haslev.
Hans Pers, blikkenslagerm. f. 2. okt. 1860 Kbh.                
Per August Persson, kurvemager, sekretær, f. 21. nov. 1880 Laholm, Sverige.
Poul Persson, skrædderm. oldermand, f. 6. marts 1890 Kbh.
Poul Edmund Persson, trædrejer, f. 4. okt. 1903 Kbh.                
Edgar Ditz Peschardt, fabrikant, (marcipan m.m.) f. 9. nov. 1897 Charlottenlund.
Aage Petersen, bankdir. f 13. aug. 1877 Vejle. (meget kort biografi)
Aage W. Petersen, gross. f. 2. dec. 1899 Roskilde.
A. Chr. D. Petersen, statsrevisor, f. 3. apr. 1880.
Alfred Petersen,  bagermester, f. 7. okt. 1907 Gylling.
Alfred Peter Petersen, prokurist, f. 6. juli 1895 Kbh.
Anders Christian Petersen, fabrikant, f. 17. juli 1878 i Lime, Randers.
Anton Petersen, købmand, f. 17. nov. 1865 Køge.
Arnold Petersen, fabrikant, (låse) f. 19. sep. 1909.          
Arthur K. Petersen, ing. f. 10. maj 1890 Tisted.
Axel Petersen, elektroing. f. 14. dec. 1887 Kbh.
Axel C. V. Petersen,  gross. f. 2. dec. 1897 Kbh.
Axel Lauritz Petersen, gross. f. 14. aug. 1907 Kbh. 
Axel Wilhelm Petersen, hotelejer, f. 4. okt. 1885 Aarhus.      
Bendix Petersen, murermester, f. 11. okt. 1877 i Vejlby.
Carl Petersen, gross. f. 1. jan. 1875 Kbh.
Carl Chr. Petersen, bilhandler, f. 11. jumi 1908 Bogense.
Carl Otto Petersen, udlært smed, dir. f. 6. marts 1879 København.
Chr. Petersen, landmand, dir. f. 14. sep. 1880 i Grevelund. (Hadsund)          
Christian Petersen, maskinarbejder, DSMF, f. 15. apr. 1893 Randers.
Christian Petersen, sagfører, f. 7. maj 1883 Raa v. Maribo.
Christopher Petersen, tobaksfabr. f.25. marts 1870 Horsens.
Cornelius Petersen, grosserer, f. 28. sep. 1873 Odense.
Eduard Petersen, dir. f. 9. nov. 1887 Brønderslev.
Ejnar Petersen, tobaksfab. f. 29. maj 1904 Horsens. (se Christopher  Petersen,)
Erling Juhlert Petersen, forretningsfører, f. 25. okt. 1912 Kildebrønde.
Ernst Petersen, jur. f. 16. aug. 1890 Frederiksberg.
Hans Petersen, møller, f. 22. maj 1885 Odense.  (Munke mølle)
Hans Christian Petersen, bødkerm. f. 5. apr. 1889 Kbh.
Hans Christian Petersen, fabrikant, f. 27. apr. 1872 i Stillinge.
Hans E. Petersen, farvehandler, f. 11. nov. 1895 i Roskilde.
Hartmann Petersen, tapetserermester, f. 28. nov. 1888 Helsingør.
Henry Georg Otto Petersen, arbejder, f. 3. jan. 1901 Kbh.
Hugo Wigandt Petersen, fabrikant, f. 3. juli 1907 Kbh.
Jacob Petersen, snedkerm. f. 17. juli 1872 i Fredericia.                  
Jens Petersen, ufaglært formand, f. 23. sep. 1877 Brovst sogn.
Jens Holger Petersen, fabrikant, f. 14. aug. 1889 Helsingør.              
Jens Peter Petersen, smed, f. 8. sep. 1916 Flensborg.
Jens Petersen Jepsen, redaktør, f. 12. okt. 1888 i Lem, Ringkøbing amt.
Johan V. Petersen, dir. (mejeridrift) f. 26. juni 1865 Sindal.
Johannes Petersen, bogbinder, f. 19. marts 1892 Kbh.                        
Johs. Petersen, købmand, f. 6. sep. 1872 i Faaborg.
Johs. L. C.  Petersen, tømrer, brandmand, f. 27. feb. 1890 Nakskov.
Jørga Petersen, gross. f. 7. juni 1888 Kbh.
Jørgen Petersen, husmand, f. 2. juli 1877 Halk pr. Hejsager.
Jørgen Petersen, forhen møller, dir. f. 22. juni 1850 Davinde.
Kaj Petersen, gross. (trælast) f. 14. marts 1896 Aalborg.
K. K. Petersen, dir. (Sø-forsikring) f. 20. maj 1890. ?? (bolig: Gyldendlundsvej Charlottenlund)
Lauritz Christian Erich Petersen, gross. (agentur tyske våben isenkram) f. 2. jan. 1869 Aabenraa.
Martin Laurits Petersen, mekaniker, f. 31. maj 1881 Holmæk.
Niels Petersen, dir. revisor f. 1. okt. 1885 Kbh.                                            

Niels Mark Petersen, hovmester, bademester, f. 1. sep. 1892 på Læsø.
Oluf Petersen, jur. f. 28. juni 1889 Kbh.
Oscar Petersen, bankdir. f. 21. juli 1889 Levring.
Otto Petersen, tømrer, redaktør, f. 30. aug. 1878 Sakskøbing.
P. Carl Petersen, Købmand, f. 2. okt. 1863 Landskrona.
Poul Petersen, fabriksejer, ing. f. 29. april 1889 Frejlev ved Nysted.
Poul Petersen, garvermester, f. 11. juli 1909 Frederikshavn.
Poul Petersen, Tobaksfabr. f. 28. dec. 1907 Horsens.
Rasmus Christian Petersen, gross. f. 8. feb. 1878 i Sundbyerne.
Richard Petersen, Hotelforpagter, f. 25. maj 1871 Vejle.
Rich. Ragnvald Petersen, slagter, f. 30. juli 1895 Randers.
Robert Carius Petersen, kobbersmed, f. 17. dec. 1898 Odense.
Svend Alfred Kornelius Petersen, automek. fabrikant, f. 14. juli 1900 Kbh.
Thomas Petersen, varemægler, f. 10. april 1895 ?? (bolig: Christiansgade Kbh.)    
Thorvald Petersen, skræddermester, f. 11 sep. 1885 ?? ( g. m. Magdalene Helmgaard, se vielsen i Havdrup)              
Viggo Petersen, antikviteshandler, f. 16. jan. 1900 Kbh.
Viggo Godtfred Petersen, gross. f. 13. feb. 1876 Nakskov.
Wilhelm Petersen, underdir. f. 28. dec. 1890 Helsingør.
Vilhelm S. Petersen, f. 27. nov. 1894 Kbh. Landstingsmand 1940.
Willi Petersen, tømrer, f. 14. okt. 1887 Sct. Jørgensbjerg.
Axel Theodor Andreas Petri, civil ing. f. 9. aug 1902 Kbh.
Erik Petri, jurist, f. 20. feb. 1905 Frederiksberg.
Laurits Petterson, fisker, f. 29. juli 1875 i Munkebo.
Carl Pfaff, underdir. f. 27. sep. 1978 Køng, Præstø.
Edmund Peter Philip, elektromekaniker, fabrikant, f. 18. dec. 1911 Kbh.
Aage Philipsen, maskinfabrikant, f. 15. jan. 1881 Viborg.
Ernst Philipson, fabrikant, (gummivarer) f. 1. maj 1907 Kbh.
Hjalmar Andreas Pilmann, bager, f. 27. maj 1895 Rønne.
Hans Pinstrup, gårdejer, f. 7. aug. 1892 i Vokslev sogn.
Frantz Pio, jurist, f. 6. jan. 1870 København.
Otto Piper, gross. f. 14. okt. 1874 Kbh. (Sengefabrik)
Anthon Michael Plaugmann, skibsmægler, f. 2. feb. 1894 Kalundborg.
Johannes Plenge, gross. f. 11.Okt.1884 Horsens.
Max Plesner, vicekonsul, f. 21. okt. 1874 i Farsø.
Hans Chr. Plessing, ing. f. 14. feb. 1881 Hillerød.
Carl Plum, dir. jurist, f. 29. juni 1889 Kbh.
Erik Plum, gross. f. 28. juni 1887 Kbh.
Axel Pontoppidan, direktør, f. 28. juli 1882 i Helsingør.
Erik Pontoppidan, jurist, f. 31. jan. 1894 Kbh.
Niels Porse, propr. f. 11. juni 1880 på Porskjær.
Johannes Carl de la Porte, dir. f. 17. okt. 1883 Oldesloe, Tyskland.
Aage Poschmann, dir. f. 27. jan. 1881 Kbh. Kok på Amalienborg.
Alfred Christian Poulsen, redaktør, f. 3. jan. 1899 Esbjerg.
Anton Poulsen, købmand, f. 20. aug. 1886 Hjørring.
Arnold Poulsen, elektroing. f. 6. feb. 1889 Væggerløse, Falster. 
Axel Rasmus Poulsen, købmand, Dir. f. 16. okt 1879 Kappel sogn.
Børge Poulsen, varemægler, f. 8. aug. 1909 Kbh. (kaffe)
C. A. Poulsen, ing. dir. f. 21. juli  1876 Elsted sogn.
Carl Poulsen,  snedkerm. f. 11. jan. 1870 Frederiksberg.                        
Chr. Poulsen, jurist, f. 29. okt. 1871 Lyngby v. Aarhus.

Christian Poulsen, typograf, formand f. 1. jyni 1900 Skive.
Christian Frederik Poulsen, bankdir. f. 12. aug. 1872 Elsted.
Christian Frederik Andreas Poulsen, maskinarbejder, formand f. 8. maj 1891 Lemvig, DSMF.

Ejner Christian Poulsen, redaktør, f. 3. sep. 1897 Sorø.
Ejnar Poulsen, slagtermester, f. 3. nov. 1903 Viborg.
Harald Laurits Poul Poulsen, drejermester, f. 1. feb. 1890 Vejle.
Helge Poulsen, fabrikant, (barberblade) f. 10. juli 1895 Kbh.
H. L. Poulsen, gross. f. 7. okt 1882 Kbh.
Holger Poulsen, fabriksinspektør, f. 29. sep. 1888 Kbh.
Johan Poul Poulsen, brolægger, f. 5. jan. 1883 Kbh.
Johannes Poulsen, jurist, f. 9. dec. 1885 Nyborg.
J. R. Poulsen, propr. f. 31. aug. 1873 Risagergård v. Randers.
Martin Chr. Poulsen, tømrer, formand, f. 11. dec. 1896 Robstrup v. Grenaa.
N. C. Poulsen, gårdejer, f. 3. april 1880 Kavslunde.
Niels Karl Poulsen, dir. f. 24. dec. 1868 Hvilsted.
Niels Peter Poulsen, kunsthandler, f, 27. feb. 1894 Ydby.
Oscar Helge Emanuel Poulsen, fabrikant (Cigarkasser)    f. 21. dec. 1906 Hellerup.  
Peder Thygesen Poulsen, malerm. f. 31. aug 1883 Hillerød.
Peter Bastian Poulsen, vinhandler, f. 9. okt. 1891 Kbh.
P. L. Poulsen, maskinkonstruktør, købmand, f. 31. okt 1867 Næsby.
Poul Poulsen, hotelejer, f. 20. maj 1877 Lild Sogn.
Svend Poulsen, planteskoleejer, f. 13. feb. 1884 Frederiksberg.
Svend Aage Rasmus Poulsen, dir. (vin engros) f. 22. sep. 1903 Slagelse.
Poul Telling Poulsen, vognmand, f. 1. jun. 1901 Randers.
Algot Povelsen, gross. f. 26. dec. 1907 Frederiksberg.
Folmer Preisler, direktør, f. 10. juni 1874 Udense.
William Prieme, gross. f. 16. aug. 1894 Randers. MF. R.p.p.
Viggo Herman Prins, gross. f. 16. juni 1912 i Holte.
Wilhelm Eigil Prins, gross. f. 6. aug. 1910 i Søllerød. 
Svend Prip, skibsfører, f.11. aug. 1876 Hornbæk.
Georg Emil Probst, gross. f. 14. dec. 1888 Odense.
K. S. Prytz ing. f. 1. maj 1881 Kbh. R. R.St.Stan.3
Martin Juul Præstmark, skjortefabrikant, f. 19. dec. 1893 Herning.
Svend Aage Puggaard, elektriker, f. 26. okt. 1899 Esbjerg.
Eric Pugh, direktør, f. 8. feb. 1890 Kbh.
Gunnar Quist, arkitekt, f. 26. juli 1909 Fredericia.
S. P. Qvist, redaktør, f. 23. dec. 1882 Gauerslund.
Carl F. Raaschou, jurist, f. 4. dec. 1879 Espe.
Hans Georg Raaschou, prokurist, direktør, f. 15. dec. 1907 Kbh.
J. O. Raben-Levetzau, baron, f. 2. apr. 1904 Aalholm.
Siegfried Raben-Levetzau, direktør, f. 20. jan. 1891 Aalholm.
Knud Christian Rademacher, fabrikant, f. 24. aug. 1895 Kbh.
Wilhelm Herman Friedrich Raether, gross. mekaniker,  f. 10. maj 1878 Pommern.
Alfred Raffel, gross. f. 29. sep. 1879 Kbh.
Mogens Fürst Raffenberg, jurist, sekretær, f. 8. juni 1892 Horsens.
Emun Rager, ing. dir. N.E.S.A. f. 15. sep. 1884 Frederiksberg.
Lothar Ragoczy, direktør, (garveri) f. 7. juli 1904 Ordrup.
Jens Rahbek gårdejer, f. 26. sep. 1886 Grønlund v. Ringive. Medlem af L.T.
Knud Rahbek, ing. f. 14. nov. 1891 Kbh.
Erik Rambusch, økonomidir. f. 14. nov. 1892 Sjørup.
Axel J. Rambøll, stadsing. f. 23. okt. 1882 Odense.
Richardt Ramhøj, dir. f. 1. dec. 1892 i Odense.
Paul Ramm, generalmajor, f. 22. feb. 1882 Frederiksberg.
Emanuel Ramshøj, salgsleder, f. 10. jan. 1910 Roskilde.
Aage Ramsing, bankdir. f. 8. feb. 1899 i Aarhus.
Aage Martinus Rand, maler, formand, f. 15. feb. 1908.
Artom Rand,  dir. f. 29. nov. 1880 Kbh.
Aage Ejner Randbøll Petersen, gross. (tobak) f. 18. feb. 1893 Krarup, Fyn.
Aage Kristensen Randers, jurist, f. 21. dec. 1890  Ollerup Højskole.
A. P. Ranløv, dir. ing. f. 11. jan. 1899 Horsens.
Jens Christian Rantzau, lensgreve, f. 16. juli 1873.
Ove Rasch, dir. f. 5. juni 1885 Haslev.
Poul Christian Rasch, drejer, f. 3. nov. 1889 Randers.
Alfred V. Rasmusen, gross. f. 9. jan. 1899 i Korsør.
Jørgen K. Rasmusen, civ.ing. f. 7. dec. 1886 i Korsør.
Th. Rasmusen, dir. (margarinefabrik) f. 7. sep. 1884 i Korsør.
Aage Rasmussen, dir. f. 18. maj 1889 Aarhus.
Aage Christian Albrecht Rasmussen, skibsmægler, f. 15. nov. 1899 i Odense.
Allan Thrane Rasmussen, maskinfabrikant, f. 9. april 1917 i Gentofte.
A. P.  Rasmussen, dir. f. 9. marts 1891 i Orte.
Axel Rasmussen, dir. f. 19. apr 1892 Kbh.
Axel Sigurd Rasmussen, fabrikant, f. 7. feb. 1909 Frederiksberg.
Carl Rasmussen, chefredaktør. f. 31. juli 1895 Kolding.
Carl Rasmussen, gross. f. 9. feb. 1875 Kbh.
Carl Rasmussen, gross. f. 17. dec. 1906 Kbh.
Carl Breining Rasmussen, ing. f. 18. feb. 1914 Vejle.
Carl J. Rasmussen, snedkerm. f. 25. maj 1871 Helsingør.
Carl Martin Rasmussen,  gross. (legetøj) f. 4. marts 1909 Kbh.
Chr. August Tørning Rasmussen, fabrikant, (sandkager) f. 6. feb. 1900 i Riis.
Elon Rasmussen, dir. f. 24. sep. 1877 København.
Emil Rasmussen, gårdejer, f. 10. april 1870 Rue Hed.
Frede Rasmussen, skomager, f. 20. feb. 1901 Aalsø.
Georg Rasmussen, gross. f. 19. nov. 1875 Vejby.
Gunnar Rasmussen, speditør, f. 24. sep. 1909 Kbh.
Halfdan Rasmussen,  skibsmægler, f. 12. nov. 1892 i Korsør.
Hans Rasmussen, skrædder, redaktør, f. 23. juni 1873 Gamtofte. Formand f. Folketinget. MF.
Hans Christian Rasmussen, maskinarbejder, vinduesp. dir. f. 27. dec. 1887 Roskilde.
Harry Leopold Rasmussen, maskinarb. fabrikant, f. 23. maj 1902 Nakskov.
Johannes E. Rasmussen,  dir. f. 17. apr. 1887 Stokkemarke.
Julius Rasmussen, dir. f. 14. apr. 1878 Silkeborg.
Jørgen Andreas Rasmussen, gross. f. 4. apr. 1895 i Kbh.
Kai Rasmussen, tømrerm. f. 21. juli 1889 Kbh.
Kaj Rasmussen, blikkenslager, formand f. 16. jan. 1899 Flintinge, Lolland.

Knud Hans Rasmussen,  hotelejer, f. 15. maj 1908 Høng.
Knud Vibroe Rasmussen, marcipanarb. f. 3. apr. 1888 i Fraugde.
Laurits Rasmussen, maskinarb.borgmester, f. 25 Aug. 1888 Fredericia.
L. J. Rasmussen, gross. f. 15. dec. 1859 V. Præstø.
Louis Rasmussen, bogtrykker, f. 18. maj. 1891 Ringøbing.
Martin Dines Rasmussen, murerarbejdsm. forretningsfører, f. 20. nov. 1887 Korsør.
M.P. Rasmussen, gårdejer, f. 8. okt. 1882 i Gylling, folketingsmand.
Marius Rasmus Rasmussen, ing. (kemi) f. 3. juli  1875 Svendborg.
Olaf Martin Rasmussen, fabrikant, (madrasser) f. 29. jan. 1902 Kbh.
Ole Rasmussen, kobbersmedemester, f. 1. jan. 1871 Næstved.
Oluf Rasmussen, murer, formand, f. 1. marts 1902 Nørre Vedby.
Otto Rasmussen, bager, formand, f. 15. maj 1891 Vejenbrød, Karlebo.
Ove Hans Christian Marius Rasmussen, redaktør, f. 20. feb. 1906 i Korsør.
Ove Juel Rasmussen, fabrikant, f. 3. dec. 1912 Frederiksberg.
Peter B. Rasmussen, kobbersmed, f. 14. aug. 1886 Aarhus.
P. J. Rasmussen, civiling. f. 11 juni 1888 Kbh.
Poul Rasmussen, fabrikant, (maskinsnedkeri) f. 19. sep. 1905 Helsingør.
Poul Bjørn Bernt Rasmussen, smed, fabrikant, f. 26. juni 1912 Horsens.
Poul C. Rasmussen, arkitekt, f. 30. marts 1885 Kbh.
R. Rasmussen, arkitekt, f. 18. juli 1880 Store Karleby.
Rasmus Peter Madsen Rasmussen, gross. (manufaktur) f. 7. feb. 1899 Horsens.
Robert Rasmussen, malermester, f. 19. jan. 1884 Kbh.
Rudolf Rasmussen, snedkermester, f. 13. jan. 1880 Kbh. R.  D.M.
Svend Ove Helge Rasmussen, blikkenslager f. 3. dec. 1917 Rødby.
Walter Frederik Emil Rasmussen, dir. f. 17. maj 1902 Kbh.
Victor Rasmussen, snedkerm. f. 10. jan. 1882 Kbh. g. m. Olga Poul-Petersen.
Vilh. Rasmussen, kok, formand. f. 24. juli 1892 Kbh.
Aage Kristian Rassov, fabrikant, guldsmed, optiker, f.  12. nov. 1913 Kbh.
Carl Emil Vilms Raun, gross. f. 26. juli 1894 Rødby.
Jacob Raun, dir. (Olie) f. 25. nov. 1872 Viborg.
Palle Raunkjær, dir. (forlag) f. 4. jan. 1886 Strellev v. Varde.
Aage Ravn, tømmerhandler, f. 17. sep. 1900 Esbjerg.
Christian Ravn, tømmerhandler, f. 3. april 1895 Esbjerg.
Fr. Ravn forlagsboghandler, f. 29. jan. 1888.
Johs. Ravn-Jonsen, dir. (Koda) 15. sep. 1881.
Hans Hansen Ravntoft, entreprenør, f. 29. juni 1909 Frederikshavn.
Georg William Hans Rechnagel, gross. f. 8. okt. 1893 i Holmstrup. kirkebog: Holbæk Amt
Leo Rechnagel, harmoniumfabrikant, organist, f. 7. marts 1891 Holsted.
Anker Peter Redsø, sparekassedir. f. 8. nov. 1899 Helsingør.
I. M. Rée, vekselerer, f. 6. sep. 1867 Kbh.
Knud Ree, redaktør, f. 14. juli 1895 i Holbæk. Medlem af Radiorådet.
Niels Refsgaard, gårdejer, f. 10. sep. 1879 i Haasum, Salling.
Georg Rehammer, cigarfabr. f. 4. dec. 1899 Tølløse.
Aage Rehné-Larsen, direktør, ( sæbe m.m.) f. 30. nov. 1885 i Kbh.
A. Reimann, skibsreder, f. 15. april 1889 Gentofte.
Sv. Algreen Reimer, jurist, f. 13. maj. 1893 Aalborg.
Martin Niels Reimers, apoteker, f. 2. juli 1874 Aabenraa.
Erik Reinhard, direktør, f. 22. feb. 1901 Kbh.
Willy Reinhard direktør, f. 21. juni 1904 Kbh. (frugtvin)
Erik Reitzel-Nielsen, jurist, f. 9. april 1908 Kbh.
Georg Chr. Rendbeck, julist, f. 31. aug. 1884 på Vestrupgaard.
Halfdan Repsdorph, jurist, f. 14. juli 1868 i Hjerm.
Harry Henrik Resmann, skibsmægler, f. 18. aug. 1900 Kbh.
Felix Albin Reyhe, Etuifabrikant, f. 30. jan. 1884 Tyskland.
Børge Brust Reyn, direktør, f. 12. nov. 1898 Kbh.
Johanne Marie Riber, frue, fabrikant, f. 23. okt. ?? Tyskland. Se folketælling.
J. P. Baagøe Riber, købmand, f. 10. juni 1884 Svendborg.
Louis de Plessis de Richelieu, forpagter, f. 16. nov. 1892 Bangkok.
E. Richter, jurist, f. 25. sep. 1898 i Horsens.
Frants Victor Richter, dir. f. 25. feb. 1873 Lille Næstved.
Georg Richter, købmand, f. 7. dec. 1883 i Store Heddinge.
Morten Balthazar Richter, fabrikant, f. 20. nov. 1868 i Lille Næstved. (Telefonfabrik)
Sven Baumgarten Richter, fabrikant, f. 29. dec. 1877 Guldborg.
Kaj Riedewaldt-Schøtt, erhverschef, f. 13. sep. 1901 Frederiksberg.
G. E.  Riemann, direktør, (forsikring) f. 22. juli 1889 i Nørre Nebel.
Johs Peter Riff, fabrikant, f. 9. marts 1892 Aalsgaarde.
Jens Kristian Righolt, dir. f. 22. juli 1886 Kalundborg.
Axel Riis, ing. f. 19. feb. 1881 Kbh.
Christian Riis-Petersen, bankdir. f. 9. nov. 1891 Svendborg.
H. T. Rimestad, civ.ing. f. 26. marts 1885 Aarhus.
Jørgen Rindom, gross. f. 25. juli 1890 Kbh.
Anton Vintenius Ring, bager, grosserer, f. 7. juli 1894 Sverige.
Edv. Carl Ringe, fabrikant, (børster) f. 26. okt 1865 Kbh.
Erik Ringsted, dir. f. 2. marts 1890 Tved, (Odense Stålskibsværft)
Svend Ringsted, civiling. maskiningeniør, f. 30. aug. 1893 Julianehåb.
Lauritz Ritzau, f. 18. jan. 1885 København, ("Ritzaus Bureau")
Hans Rixen, blikkenslagerm. f. 14. maj 1881 i Ærøskøbing.
R. A. Robbert, skibsreder, f. 16. aug. 1873 ?? (Frederiksberg)
Erik Rode, jurist, f. 4. feb. 1874 i Klætorp.  (?? Klejtrup ??)
Orla Rode, civ.ing. f. 21. sep. 1893 Kbh.
Stig Rode, jurist, f. 10. juli 1896 i Modum Norge.
Povl Roepstorff, bankdir. f. 12. aug. 1881 Maribo.
Johan Rohde, gross. f. 4. maj 1844 Kbh.
Fritz Rohlff, gross. f. 22. aug. 1877 Burg Femern.
Anton Marinus Vilhelm Roldby, gross. f. 17. jan. 1894 i Hellum, Tved.
Svend Aage Rosenberg, gross. f. 8. april 1897 Kbh.
Valdemar Bruno Rose-Olsen, fabrikant, f. 28. maj 1900 Ringsted.
Aage Lauritz Lorentz Rosendahl, vognmand, f. 27. juli 1876.
Erik-Oluf Rosendahl, vognmand, f. 12. juli 1878 Kbh.
Kristian Rosendahl, bogtrykker, f. 13. okt. 1877 Randers.
Laurits Theodor Rosendahl, gasaflæser, f. 18. sep. 1879 Ørum sogn Randers amt.
Einar Rosendal, mejerist, blomsterhandler, f. 26. sep. 1877 i Kbh.
Marius Friisvad Rosengaard, gross. f. 23. sep. 1883 Kolding.
Erik G. F. K. Rosenkrantz, skovfoged, f. 26. maj 1884 Sophiendahl gods.
Frants E. Rosenstand, gross. vinhandel. f. 10. april 1909 Kbh.
Jean Francois Davin Rosenstand f. 25. nov. 1867 Horbelev sogn.
Mogens Rosenstand, fabrikant (trikotage) f. 23. okt. 1906 i Kbh.
Tage Rosenstand, gårdejer, f. 14. aug. 1891 i V. Vedsted.
Aage M. Rosentoft, dir. f. 1. juni 1891 Kbh.
Frederik Rosenørn-Lehn, f. 8. aug. 1867 Knuthenborg.
Otto Rosenørn-Lehn, f. 4. nov. 1909 Oreby.
Gunnar Rosling, ing. f. 19. juli 1894 Fredericia.
Helmer Rosting, dir. cand. theol. f. 8. juli 1893 Thisted.
Louis Rostock-Jensen, prokurist. f. 6. aug. 1899 Kbh.
Aage Rostrup, snedkermester, cand. theol. f. 5. sep. 1877 Kbh.
Tyge J. Rothe, forh. minister, f. 2. dec. 1877 Malø.
Max Rothenborg, jurist. f. 27. dec. 1888 Kbh.
A. Rovsing Olsen, dir. civ.ing. f. 27. april 1889 Kbh.
Jørgen Rybner, civ.ing. f. 26. nov. 1902 Frederiksberg.
Richard Antonius Rydberg, musikhandler, f. 27. aug. 1879 Kbh.
Arnold Rye, redaktør, f. 9. juni 1877 Randers.
Peter Ryholt, slagtermester, f. 21. nov. 1879 i Kirkerup, Roskilde.
Harald Peter Rymose, fabrikant. f. 24. okt. 1888 Frederiksberg.
C. Ryt-Hansen, snedker, mester, f. 19. maj 1866 Stenstrup.
Aage L. Rytter, dir. f. 17. dec 1900 Als, Østjylland.
Jørgen Rützebech. Købmand, f. 11. feb. 1880 Aalborg.
P. E. Rützebeck gross. f. 29. maj 1885 Aalborg.
Mathias Rødsgaard, dir. f. 28. maj 1885 Bastrup, Vamdrup.
Sven Røgind, lektor, dir. FDM, f. 24. sep. 1887 Aarhus.
H. A. Rømeling, dir. cand.pharm. f. 15. jan. 1890 Odense.
Einar Richard Christen Rønne, ing. cand. polyt. f. 23. okt. 1881 Kbh.
Axel Rønnow, dir. (manufaktur) f. 17. april 1897 Gørlev.
Emil Rønnow, forh. dir. f. 11. april 1869 Kbh.
Karmark Rønsted, jurist, f. 6. dec. 1895 Randers.
Julius Rønø, planteskoleejer, f. 9. okt. 1874 Radsted.
W. Røper-Petersen, gross. f. 9. okt. 1889 Frederiksberg. Kirkebog: Barnet ikke indført ved navn.
Kjeld Rørdam, jurist, f. 27. sep. 1897 Kbh.
Johannes Saabye, civ.ing. f. 6. maj 1860 i Rom. R. DM.
Erik Skovgaard Sabroe, gross.f. 2. aug. 1895 Aarhus.
Henrik Sachs, jurist, f. 14. juli 1884 Kbh.
Gunnar Asgeir Sadolin, dir. kunstmaler, f. 5. feb. 1874 Valløby. Stevns.
Knud Sadolin, civ.ing. dir. f. 12. okt 1878 Valbøby.
Olaf Sahl, arkitekt, f. 15. apr. 1905 Aarhus.
Erik Salomon, jurist, f. 24. dec. 1885 Kbh.
Georg Valdemar Salomon, gross. f. 30. maj 1899 Ordrup.
Alfred Salomonsen, gross. f. 10. juni 1875 København.
Axel Salomonsen, gross. f. 6. aug. 1908 Kbh.
Frederik Vilhelm Salomonsen, gross. f. 10. sep. 1874 Kbh.
Poul Salomonsen, fabrikant, f. 7. dec. 1898 Kbh.
Herman Jacob Vilhelm Johansen Samson, manufakturhandler, f.11. feb. 1873 Bogense.
Joseph Samson, speditør, f. 6. okt. 1907 Kbh. (Transport)
Niels Axel Samsør, skomager, f. 10. marts 1875 Odense.
Axel Sandal-Jeppesen, boghandler, f. 29. jan. 1885 Næstved.
Peter Ferdinand Sandberg, apoteker, f. 18. juni 1875 Kjøng Vintersbølle.
Frederik Sander, dir. f. 12. sep. 1883 Everdrup.
J. Sardemann, civ.ing. f. 25. juli 1878 Amsterdam. R. N.O.N.5
Georg Sass, godsejer, f.  1. okt. 1851 Kbh.
V. Th. Sass, skibsmægler, f. 4. jan. 1892 i Kbh.
H. Sattrup, dir., 26. feb. 1872 Køge.
Ewald Sauerberg, kroejer, f. 16. nov. 1880 Fredericia.
Edel Saunte, jurist, formand "Dansk Kvindesamfund" f. 13. marts 1904 Næstved.
Otto Christian Jacob Jørgen Brønnum Scavenius, f. 10. dec. 1875 i Basnæs.
Karl Schack, jurist, f. 10. jan. 1888 i Knudsker.
Otto Didrik Schack, amtmand, f. 11. jan. 1882 adresse: Schackenborg, Møgeltønder.
Harry Schacke, gross. , f. 5. feb. 1883 Kbh.
Ib Holck Schaldemose, dir. f. 24. okt. 1894 på Hvedholm.
Richard August Emil Scharfenberg, fabrikant, (Tekstil) f. 6. dec. 1899 Tyskland.
Max Schaumann, fabriksejer, f. 30. dec. 1875 Haderslev.
F. C. R. Scheel, greve, f. 17. dec. 1897 på Trudsholm.
J. C. Scheel, lensgreve, f. 18. aug. 1874 Aarhus.
A. Scheibel, civ.ing. f. 13. juni 1899 Kbh.
Erik Scheibel, direktør, f. 2. juni 1891 Assens.
Georg Frederik Vilhelm Schertiger, gross. f. 9. juni 1896 Aalborg.
O. Schibbye, dir. cand.jur. f. 13. juni 1876 Hobro.
J. F. Schibler, dir. f. 12. sep. 1875 Viborg.
Viggo Harald Schiellerup, gross. f. 19. jan. 1864 Aarhus.
Ernst Edv. Villy Schiødt, cykelmekaniker, f. 22. dec. 1908 Kbh.
Børge Julius Nicolaj Schiøler, stenhugger, billedhugger f.  9. aug. 1900 Kbh.
Geo K. Schiørring, jurist, f. 13. april 1892 Hjørring.
Kai Schiørring, gross. f. 23. nov. 1871 Kbh.
Peter Martin Schleimann, gross. (kjoler) f. 28. sep. 1893 Svendborg.
Karl Schlüter, civ.ing. (Holmegaard Glas) f. 14. nov. 1883 Kbh.
Peter Schlütter, bådmægler, f. 25. nov. 1893 Kbh.
C. P. Schmidt, vinhandler, f. 20. marts 1905 Kbh.
Carl Vilhelm Chr. Schmidt, sten- og billedhugger, f. 21. maj 1881 Odense.
Hakon Schmidt, købmand, f. 12. nov. 1881 Hjørring.
Hans Pedersen Schmidt, arkitekt, f. 17. nov. 1872 i Københoved.
Jens Thorø Schmidt, fabrikant. f. 19. dec. 1892 Nakskov.
J. H.  Schmidt, dir. gårdejer, skolelærer, f. 22. aug. 1897 Bredevad.
Knud Erik Andreas Schmidt, ing. f. 11. nov. 1905 Kbh.
Rudolph  Schmidt, gross. f. 21. juni 1886 Nykøbinf F.
Thomas Sørensen Damsgaard Schmidt, malermester, formand, red. f. 22. sep. 1881 Ryde sogn.
Arne Schmiegelow, skibsreder, f. 24. juli 1894 Kbh.
Chr. Schmiegelow, direktør, f. 4. sep. 1859 Rønne.
Einar Schmith, begragter, f. 22. Okt. 1913 Frederiksberg.
Laurits Rudolph Schmith, skibsreder, f. 22. jan. 1875 Randers.
Kr. Schnack, gårdejer, f. 21. feb. 1875 Klarupgaard, Ringsted.
Aage Schoch, redaktør, f. 24. jan. 1898 Horsens.
Axel Schou, arkitekt, f. 15. maj 1889 Aabybro.
Hans Henrik Schou, dir. kunstmaler, f. 10. sep. 1884 Kbh.
Henri Ole Julius Schou, ing. f. 10. okt. 1893 Kbh.
Holger Hoiriis Schou, dir. f. 4. marts 1903 København (Schou & Tatol)
Carlo Maximillian Axel Schou-Knudsen, fabrikant, (lamper) f. 30. maj 1905 Kbh.
Marius Hoiriis  Schou, direktør, f. 10. jan. 1902 Kbh. (Schou & Tatol)
Ole Schou, dir. cand.polyt. f. 22. juli 1898 Kbh.
Oluf Schou, dir. f. 23. dec. 1885 i Nørre Sundby. (Schou & Tatol)
Poul Schou, dir. f. 13. sep. 1891 Kbh.
Poul Heinrich Hansen  Schou, garvermester, f. 8. april 1911 Fredericia.
Tage Urban Schouboe, gross. f. 10. maj 1905 Kbh.
Mogens Gammeltoft Schougaard, fabrikant, f. 14. juli 1889 Kbh.
Chr. N. Schousen, apoteker, f. 11. marts 1885 Thorsted Præstegaard.
Carl Olog Schow, dir. f. 22. april 1867 Kbh.
Svend Lier Schrader, gross. f. 6. nov. 1899 Kbh.
P. A. Schramm, dir. f. 26. april 1896 Slagelse.
August Christian Schrøder, malermester, f. 5. feb. 1893 Kbh.
Harry Schrøder, civ.ing. f. 9. juni 1883 Frederiksberg.
Svend Hammer Schrøder, snedker, fabrikant, f. 19. juni 1894 Kbh.
Karl Schula, fabrikant, chokolademester, f. 15. nov. 1881 i Pragh.
Hans Clausen Schlutz, apoteker, f. 27. jan. 1868 Fole Sønderjylland.
Paul Schwanenflügel, dir. f. 5. jan 1882 Kbh.
Ditz Scheeitzer, gross. f. 15. juni 1889 Taarbæk.
Carlos Chr. Schwerin, fabrikant, f. 8. sep. 1899 Kbh.
Mathias Schytt, propr. f. 29 aug. 1863 Vonsild.
Oskar Julius Schønbech, maskinsnedker, f. 21. feb. 1891 Thoreby sogn.
Holger Sebbelov fabrikant, f. 26. feb. 1866 på Saltø.
Chr. Secher, købmand, vicekonsul, f. 16. dec. 1879 Grenaa
E. Secher, jur. f. 26. maj 1862 Aarhus.
Johanne Seedorff, dampvaskeriejer, f. 26. sep. 1885 Aalborg.
Jørgen Sehested, cand.jur. f. 2. april 1885 København.
Carl Wilhelm Georg Seidenberg, fabrikant, (urkasser) f. 3. sep. 1887 Kbh.
Heinrich Robert Wilhelm Seidenberg, fabrikant, (urkasser) f. 13. juni 1890 Kbh.
Carl Broder Sejersen, værkmester, (maskinarbejder v. DSB) f. 14. okt. 1886 Nr. Volsild.
Christian Pedersen Sekjær, direktør, f. 5. marts 1871 Gesten.
Olaf Seligmann, garveridirektør, f. 16. juni 1880 i Vejle.
Jens Christian Selmer Petersen, bankdir. f. 19. nov. 1895 Holstebro.
Axel Selmer, civ.ing. f. 3. aug. 1889 Kbh.
Guy Shaw, jurist, f. 25. feb. 1877 Kbh.
Edwin Sich, skibsmægler, f. 11. okt. 1884 Kbh.
Siems Julius Siemssen, kaptajn, f. 9. feb. 1879 Damsholte, Møn.
Børge Sieverts, gross. f. 17. nov. 1900 Hellerup.
A. W. Simmelhag, varemægler, f. 4. apr. 1875 Kbh.
Axel Simmelkiær, bogtrykker, f. 20. okt. 1874 Kbh.
Robert Simmonsen, gross. (låse) f. 28. maj 1891 Aarhus.
Poul Steen, Simons, fabrikant, f. 27. nov. 1898 Kbh.
Axel Simonsen, jurist, f. 21. juli. 1878 Kbh.
Christian Simonsen, civ.ing. f. 24. feb. 1884 Aarhus.
Frederik Lehmann Simonsen, fisker, formand, f. 15. feb. 1891 i Løkken.
Jacob Simonsen, vekselerer, f. 7. juni 1882 Kbh.
Jens Christian Simonsen, sadelmager, formand f. 7. aug. 1896 Hjørring.

J. L. Simonsen, speditør, f. 22. okt. 1888 Kbh.
Klaus Simonsen, dir. f. 2. feb. 1891 Nysted Mark.
Knud Simonsen, forretningsfører, f. 23. jan. 1886 Kavslund.
Magnus Simonsen, maskinass. formand f. DSMF f. 5. nov. 1887 Sebbersund.
Martin Simonsen, gårdejer, f. 13. apr. 1861 Flovt. (ved Haderslev)
Ole Simonsen, dir. (B&G) f. 17. juli 1907 Kbh.
Poul Simonsen, dir. (B&G)  f. 12. juli 1881 Kbh.
Paul Sjøberg gross. f. 2. dec. 1909 Kbh.
Niels L. Sjørman, dir. f. 8. nov. 1880 Haderslev.
Niels Sjørslev, dir. Dr. med, f. 4. marts 1883 i Borup v. Silkeborg.
S. U. Skikkild, dir. vicekonsul, f. 22. jan. 1886 Ringkøbing.
Johannes Frandsen Skjelbo, landinspektør, m.m. f. 2. okt. 1906 Hillerslev sogn.
Anders Skjerbæk, civ.ing. f. 17. dec. 1889 Kbh.
Godtfred Skjerne, dir. f. 10. maj 1880 Kbh. død 1955.
Boje Frederik Skjold, dir. f. 13. dec. 1882 Kbh.
Olaf Skjødsholm, kontorchef, f. 21. nov. 1894 Grenaa.
Peter Thorvald Petersen Skovbo, savskærer, formand, f. 8. maj 1887 Darum.
Jørgen Skovgaard, gross. (manufaktur) f. 26. dec. 1899 Skanderborg.
Richard Skovgaard-Andersen, gross. f. 4. dec. 1911 Fredensborg.
Kay Skovgaard-Petersen, dispachør, f. 7. nov. 1879 Kbh.
Peder Bronton Slebsager, musiker, f. 26. nov. 1912 Skodborg.
Niels Peter Slifsgaard, repræsentant, f. 31. aug. 1887 Dalby, Kolding.
V. Frederik L. Smidth, civ.ing. f. 24. juli 1889 Frederiksberg. Gift 1922 m. Cordelia Kähler.
Fr. Smith, propr. f. 26. okt. 1866 Frederiksberg.
Harald de Coninck Smith, direktør, f. 22. juli 1886 Viborg.
Harald Martini Smith, direktør, f. 11. jan. 1887 i Holbæk.
Wilhelm Smith, købmand, f. 25. maj 1882 Kbh.
Winkel Smith, sparekassedir. f. 11. okt. 1872 Hobro.
A.Wagner Smitt, gross. f. 6. juni 1882 i Ranum. G.m Bessie Peschke Køedt.
Kaj Snebang, arkietkt, f. 1. aug. 1909 Frederikshavn.
J. E. Snog Christensen, civ.ing. f. 1. maj 1879 Nielstrup v. Randers.
Asger Sommer, Posementmager, f. 10. maj 1899 København. (Se kirkebog Holmen.) 
N. B. Sommerfeldt, dir. (el-branchen) f. 7. sep. 1902 Kbh.
Carl Frederik Spangenberg, civ.ing. f. 11. okt. 1892 Kbh.
J. P. Spangenberg, civ.ing. f. 30. maj 1870 Kbh.
Chresten Spangsberg, gross. f. 15. nov. 1887 Esbjerg.
Johs. Sperling, dir. f. 16. marts 1899 Aarhus.
F. M. Spindler, (Glastekniker) f. 13. juli 1848 Sachsen.
Niels Erik Spon, værktøjsmager, fabrikant, f. 16. juni 1920 Høng.
Thorvald Sponholtz, cand. pharm. f. 26. jan. 1893 Nørre Saltum.
Ove Louis von Staffeldt, tømmerhandler, f. 31. juli 1873 Kbh.
Carl Stagsted, dir. f. 17. april 1891 Hjørring.
Peter Stagsted, diektør, cand. phil. f. 2. april 1894 Hjørring.
Emil Stakemann, jurist, f. 16. jan. 1887 Sankt Croix.
Kai Lorens Stallknecht, gross. f. 15. aug. 1873 Horsens.
Edward Stangebye, dir. f. 11. juni 1889 Norge.
George Christian Starup, fabrikant, (osteløbe) f. 14. marts 1870 Kbh.
Ivar Stausgaard, dir. f. 8. jan. 1894 Nibe.
Wilhelm August Stave, speditør, f. 9. juli 1892 Flensborg.
Valdemar Steen-Christensen, direktør, (kulimport) f. 19. juli 1893 Kbh.
Oscar Steen-Møller, jurist, f. 4. juli 1872 Kbh.
Martinus Steenberg, formand, f. 18. juni 1897 Voer pr. Ørsted.
Christen Bülow Steenbuch, ingeniør, f. 26. jan. 1891 Kbh.
C. M. F. Steenholt, dir. (forsikring) f. 4. marts 1880 Serup, Silkeborg.
Lars Nordmand Ingvar Torp Steffensen, fabrikant, (elektromek.) f. 28. jan. 1903 Kalundborg.
Louis Steffensen, fabrikant, (mineralvand) f. 22. april 1889 Korsør.
Poul Gunnar Steffensen, gross. f. 31. marts 1871 Frederiksberg.
Kristian Steglich-Petersen, jurist, f. 14. juli 1880 Sverige.
Johannes Stein, jurist, f. 14. maj 1870. (Muligt identisk med denne i Holmens)
K. K. Steinke, direktør, f. 25. aug. 1880 Viskinge. minister.
Holger E. Stenbjørn, civ.ing. f. 25. jan. 1872 Randers.
Regner Stenbæk, redaktør, f. 22. sep. 1882 i Elmelund.
Viggo Stenbæk, boghandler, f. 28. aug. 1905 Askov.
Willy Stender, kunstforlægger, f. 14. nov. 1877 Slesvig.
Chr. S. Stenderup, gross. f. 15. aug. 1877 Kolding.
Hans Stener, bankdir. f. 23. juni 1882 Bjæverskov.
E. K. Stenov, dir. f. 3. maj 1889 Aarhus.
Johannes Stensballe, forh. minister, f. 6. juli 1874 Vinding.
Otto Stephensen, civ.ing. eletroing. f. 23. maj 1887 København.
Frands William Sternow, gross. f. 1871 Kbh.
P. Stig-Andersen, vinhandler, f. 23. okt. 1891 Kbh.
Hans Hald Sthyr, gross. f. 16. aug. 1868 Kbh.
Johan Sthyr, dir. cand.pharm. f. 18. maj 1879 Kbh.
Knud Sthyr, dir. f. 5. marts 1884 Kbh.
H. H. Stiggaard, bankdir. f. 22. sep. 1883 i Varde.
Sven Thorkild Stoltze, dir. (marmeladefab.) f. 6. dec. 1915 Rørby
Carl Storm, propr. f. 20. juli 1891 Gammeleje, Assens.
Louis Emil Storm, ing. f. 9. marts 1878 Rødby.
Edvard Storr, gross. (glarmester) f. 19. aug. 1889 Kbh.
Einar August Ivan Storr, gross. (trikotage) f. 26. mars 1904 Kbh.
Olaf Strandberg, gross. bogtrykker, f. 11. juli 1868.
Henrik Strandmose, desinfektør, f. 13. jan. 1918 Frederiksberg.
Viggo Henrik Strandmose, desinfektør, f. 1. aug. 1892 Kbh.
J. P. Strobel, revisor, f. 11. apr. 1883 i Breth.
Sidney Roland Adolf Strufve, skibshandler, f. 4. nov. 1893 Sverige.
Carl Strüwing, sparekassedir. f. 7. aug. 1884 Næstved.
J. V. Strøyberg, apoteker, f. 3. okt. 1866 Assens.
Knud Strøyberg, dir. f. 27. marts 1895 Aalborg. se arkiv.dk.
Leif Christian Valther Herold Stumpe, gross. (papirvarer) f. 10. maj 1912 Kbh.
Henrik Stæhr, jurist, f. 25. maj 1878 Kbh.
Bent Suenson, dir, f. 27. okt. 1902 i Stuttgart.
Magnus Nicolai Suenson, adm. dir. f. 29. jan. 1875 Højby, Holbæk amt.
Henrik G. Suhr, dir. f. 22. nov. 1878 Kværkeby.
Holger Suhr, handelgartner, f. 14. maj 1873 Kjøstrup.
Ferdinand Albert Suhr Andersen, dir. 16. juni 1898 Vordingborg.
Herman Aug. Suhrke, gross. f. 7. marts 1870 Frederikshald. (Norge)
Ole Sundø, dir, f. i Norge,  (1874 i Sundø)
Oscar Bondo Svane, jurist, f. 25. sep. 1899 Kbh.
Th. Adler Svanholm, dir. f. 17. marts 1876 Roskilde.
Erik Svarre, red. jurist, f. 2. marts 1886 Køge.
Aage Svendsen, dir. f. 1. jan. 1884 Kbh.
Anton Svendsen, forretningsfører, formand, f. 18. maj 1889 Kbh.
E. Svendsen, bødkersvend, bryggeribestyrer, f. 28. juli 1864 Kbh.
Frits Kristian Svendsen, korkskærer, fabrikant, f. 23. sep. 1881 Kbh.
Georg Henrik Svendsen, forretningsfører, f. 3. juli 1902 Hellerup.
Herman Svendsen, fabrikant, (Dieselmotorer)  f. 13. maj 1889 i Asuppen, Letland.
Knud Svendsen, jurist, f. 23. dec. 1890 Ringsted.
N. Borup Svendsen, jurist, f. 21. nov. 1891 Sønderup, Himmerland.
Richard Eilert Svendsen, dir. (rejsebureauer) f. 28. marts 1884 Sværdborg.
Svend Aage Svendsen, gross. f. 12. sep. 1889 Kbh.
Hans Anton Christian Nellemann Svenningsen, reder, f. 9. sep. 1898 Faaborg.
Johannes Severin Svenson, prokurist, f. 3. feb. 1912 Kbh.
Sigurd Raymond Syrig, fabrikant, f. 24. marts 1910 Kbh.
Niels Aug. Søderberg, Hof-Fiskehandler, f. 26.. jan. 1879 Kristiansstad.
Viggo Herman Andreas Søderholm, cigarsorterer, f. 18. feb. 1885 Kbh.
Chr. Søe, gross. f. 10. marts 1896 i Skive.
Einar Søgaard-Larsen, civ.ing. f. 20. okt. 1884 Lindelse, Langeland.
Kaj Søholt, gross. f. 22. sep. 1904 Brønderslev.
A. K. M. Sørensen, maskinarbejder, driftsbestyrer, f. 29. jan. 1885 Albøge.
Albert Harald Sørensen, gross. (trikotage) f. 28. juni 1890 Kbh.
Axel  Sørensen, direktør, journalist, f. 2. marts 1882 Horsens.
Axel Henry Sørensen, ing. f. 5. nov. 1887 i Kbh.
Carl Sørensen, købmand, kgl. vejer og måler, f. 27. marts 1867 Aalborg.
Charles Sørensen, bankdir. f. 21. nov. 1898 Horsens.
Chr. Sørensen, dir. f. 26. aug. 1889 Randers. Gift m. Anna Johanne Daugaard.
Chr. Hasager Sørensen, gartner, formand, f. 8. apr. 1907 Vildbjerg, Holstebro.
Eduard Bannow Sørensen, fabrikant, f. 11. sep. 1914 Frederiksberg.
Eigil Niels Heede Sørensen, sejlmager, f. 27. dec. 1910 ( Ft 1925 Tagensvej 42 a) (døbt i Kingo) (moderen muligt gift igen, fødeår forkert FT.1930)
(Eigil døde 1945, firmaet fortsattes af hustruen Johanne Thove Margrethe født Nielsen.  Indtrådt i firmaet: broderen, Børge Amandus Heede Sørensen.)
Einar Sørensen, gross. f. 17. april 1896 Kbh.
Elmar Søndergaard Sørensen, chef, f. 5. juli 1916 Vejle.
Frithiof Sørensen, dir. (manufaktur) f. 12. juli 1904 Assens, (KFUM, Vandkunsten 12 Kbh.)
Hans Sørensen, gross. f. 11. aug. 1900 Silkeborg.
Hans Henry Sørensen, redaktør, f. 6. maj 1911 Havdrup.
Herluf Sørensen, bankdir. f. 18. nov. 1902 Nærum.
Hjalmar Sørensen, borgmester, f. 20. sep. 1885 i Agger.
H. P. Sørensen, redaktør, f. 18. sep. 1886 Silkeborg.
(overborgmester i Kbh.)
Jacob Sørensen, redaktør, f. 13. nov. 1879 Brønderslev.
Jacob Peter Sørensen, blikkenslagerm. f. 26. okt. 1882 Sulsted.
Jenny Sørensen, frue, gross. (skibsproviant.) f. 25. juli 1897 (Se Ft 1911 (faderen hed Peter Noe)
Jens Chr. Sørensen,  jurist, f. 31. maj. 1895 Frederiksberg.
Johannes Sørensen,  fisker, formand, f. 20. dec. 1894 Frederikshavn.
Joh. P.
Sørensen, ing. f. 15. okt. 1861 Tebstrup, opfinder af  den trådløse telegrafi og telefoni. R.
Jørgen Sørensen, dir
. f. 6. juni 1874 i Uth. v. Horsens .
Karl Aage
Sørensen, dir. gross. f. 27. jan 1900 Kbh.
Knud Peter
Sørensen, vognmand, f. 24. okt. 1888 i Skovlunde.
Knud Werner
Sørensen, fabrikant, (trikotage) f. 1. juni 1908 i Frederiksberg.
Lauge Valdemar
Sørensen,  købmand, formand, f. 15. dec. 1901 Astrup.
Laurits Christian
Sørensen, fiskeexportør, f. 28. juli 1883 Aargab, Ny Sogn. (Hvide Sande)
Marinus
Sørensen, skomager, formand, f. 17. feb. 1897 i Bramminge.
Martin
Sørensen, typograf, formand, f. 7. april 1885 Nykøbing Falster.
Niels Peter
Sørensen, fabrikant, (cigarer) f. 23. maj 1879 Vesterø.
Ove William
Sørensen, adm. dir. f. 26. dec. 1878 Nordby Samsø.
Peter Sørensen, dir. f. 23 maj 1883 Gudvad. (Se også værket "Hotelværter")  
Philip
Sørensen, adm.dir, f. 23. sep. 1883 Kbh.
Sofus
Sørensen, tømrermester, f. 23. apr. 1885 i Horsens.
Svend
Sørensen, redaktør, f. 19. okt. 1892 Silkeborg.
Søren Sørensen, inkassator,  f
. 27. feb. 1880 Simested.
Søren Lauritz 
Sørensen, maskinsnedker, formand, f. 2. dec. 1893 Havdrup.
Søren Peder Hermann
Sørensen, gårdejer, f. 5. april 1884 Fredericia.
Thorvald Valdemar Vilhelm
Sørensen, gross. købmand, f. 7. maj 1880 Frederiksberg.
Valdemar Sørensen, gross. f. 16. jan. 1880 Frederiksberg. MF.
O. V. Søtoft, fhv. dir. f. 24. nov. 1852 Norup, Fyn.
Axel Tafdrup, fabrikant, (manufaktur) f. 23. juni 1893 Kbh.
Julius Tafdrup, fabrikant, 
(manufaktur) f. 11. feb. 1864.
M. P. Tange, gårdejer, f. 6. marts 1871 Torup, Mors. MF.
Svend Tangaard, blikkenslager, f. 30. marts 1901 Vorup.
Jacob Tannenberg, direktør, (forsikring) f. 29. dec. 1883 Kbh.
Villiam Tarp, bankdir. f. 5. maj 1887 Vamdrup.
Heinrich Emil Techow, hotelvært, f. 12. juni 1898 Kbh.
Hans Tegner, gross. f. 8. jan. 1878 Kbh.
Louis Tegner, gross. f. 29. jan. 1896 Kbh.
P. M. Tegner, forhen dir. skibsfører, f. 12. juni 1874.
E. Teller, jurist, f. 5. maj 1871 Vejle.
Kaj V. Tersling, gross. f. 29. dec. 1889 Aarhus.
Edward Tesdorph, forpagter, f. 11. april 1905 på "Pandebjerg".
(Nykøbing F.)
Asger Thaulow, dir. f. 8. feb. 1884 Frederiksberg.
Valdemar Thaysen, gross. f. 10. maj 1882 Kolding.
Ove Albert Theilade, fabrikant, porcelænsmaler, f. 24. okt. 1901 Frederiksberg.                        
                                                                           

Aage Thejll, skibsmægler, f. 20. apr. 1886 Stege.
Johan F. A. Thiele, optiker, fabrikant, f. 9. juni 1896 Frederiksberg.
Johannes Thiele, glassliber, dir. f. 12. nov. 1869 Kbh.
Peter Thielsen, uddannet ved kolonial, formand, f. 18. aug. 1895 Løjt Kirkeby.
Chr. Thielst, direktør, f. 31. aug. 1877 i Sønderjylland. (Stepping kirkebog, Haderslev amt)
Knud Georg Johan Thiersen, snedkerm. f. 11. maj 1910 Kbh.
Vilh. A. Tholander, korresp. reder, f. 22. sep. 1890 Rønne.
Henrik Tholstrup, direktør, f. 14. jan. 1893 Snoldelev, Roskilde.
Laurits Tholstrup, direktør, f. 4. sep. 1896 Roskilde.
Johannes Thomasen, prokurist, f. 13. juli 1902 Aarhus.
Svend Aage Joachim Thomasen, befragter, f. 5. okt. 1892 Kbh.
Svend Aage Thomhav, dir. (kridt, kalk og kul) f. 25. feb. 1905 Fredericia.
Valdemar Thomhav, direktør,
(kridt, kalk og kul) f. 13. dec. 1900 Fredericia.
Anders Henry Thomsen, gross. f. 14. juli 1894 København.
Arthur Edvard Christian Thomsen, vand- og gasm. f. 3. juli 1892 Aarhus.
Fr. Thomsen, ing. dir. f. 22. april 1886 Kbh.
Hans Ramus
Thomsen, cigarmager, formand, f. 20. jan. 1899 Kolding.
Ingeborg Dagmar
Thomsen, (født Hansen) vinhandler, f. f. 17. feb. 1896 Kbh.
Knud
Thomsen, fabrikant, f. 5. aug. 1898 Kbh.  ("Thomsens Magasiner")
Niels  P.
Thomsen, bogtrykker, f. 6. marts 1877 i Skive, g. 1908 m. Alma Eleonora Pichard.
Otto Chr.
Thomsen, assurandør, f. 12. dec. 1909 Kbh.
Peter Mengel
Thomsen, bankdir. f. 21. okt. 1886 Hørsholm.
Poul Chr. Thomsen, redaktør, f. 20. jan. 1901 Odense.
Rudolf
Thomsen, bankdir. sagfører, f. 5. juni 1873 Varde.
Svend
Thomsen,  musikhandler, (instrumenter) f. 19. aug. 1886 Kbh.
Thomas
N. Thomsen, stenhugger, f. 8. juli 1884 Løjt, g. m. Marenca Hansen.
Thomas Sv. 
Thomsen, apoteker, f. 10. marts 1874 på Christianshavn, g.m. Elise Segelcke.
T. K.
Thomsen, civ. ing. f. 26. april 1888 Brønderslev. (medindehaver "Wright & Thomsen")
Vald. A. C.
Thomsen, assurandør, f. 18. feb. 1869 ??.
Valdemar
Thomsen, gårdejer, f. 12. dec. 1887 i Hjarup, folketingsmand Vejle Amt.
Hans Thomsen Jørgensen, overmontør, (telefon) f. 5. April 1888 i Jægerspris.
Viggo Thorlacius-Ussing, direktør, kunsthistoriker, f. 9. jan. 1891 Ørbæk, g.m. Margrethe Hjort.
Sofus Thorlund, maskinarbejder, f. 21. dec. 1881 Frederiksberg.
C. C. Thorsen, bankdir. f. 23. juni 1890 Frederiksberg.
Christian Thorsen, redaktør, f. 10. april 1874 i Fredsø (Mors)
Einar Thorsen, tømrermester, f. 16. feb. 1888 Vejle.
Ejnar Thorsen, civ.ing. f. 19. dec. 1890 Skovlund, Vejen. (Monberg & Thorsen)
Thorstein Thorsteinsson, jurist, f. 2. sep. 1889 København.
Carl Thorup, grosserer, (metal og værktøj) f. 26. april 1888 Kbh.
Peter Thorup, jurist, f. 15. juli 1872 Hammel.
Andreas Thulstrup, jurist, f. 7. juli 1897 Haderslev.
Frederik Thybo, dir. f. 2. maj 1893 Hillerød.
Hans Chr. Thygesen, snedker, fabrikant, f. 17. feb. 1884 i Ramsø.
J. C. Thygesen, jurist, f. 11. april 1901 ved Kolding.
V. Thygesen, Ungarsk konsul, f. 28. nov. 1890 i Grove.
Peter Gotfred Thyme, civ.ing. f. 2. maj 1901 Kbh.
Kay Gunnar Thyme-Nielsen, finmekaniker, fabrikant, f. 20. jan. 1902 Kbh.
F. C. Thürmer, fabrikant, (Gevindværktøj) f. 7. sep. 1864 i Norge.
Willy Henry Thyrring, buntmager, gross. f. 30. juni 1904 Kbh.
Hans Olaf Thyssen, fabrikant, f. 31. maj 1901 Kbh.
Christian Tiemroth, jurist, f. 13. dec. 1879 Kbh.
Carl Johan Tillisch, vekselerer, f. 17. okt. 1884 Gunnerup.
Otto Henning Tind, vinhandler, f. 21. aug. 1901 Aarslev v. Randers.
Børge Tindbæk Nielsen, ing. installatør, f. 4. aug. 1916. Hjerm.
Ove Tindbæk Nielsen, ing. f. 25. marts 1914 i Hjerm.
J. K. Tingleff, gross. f. 27. juni 1881 Vonsild.
Hans Severin Sørensen Tjellesen, gross. (sygeplejeartikler) f. 21. okt. 1873 Vejle.
Ole Tjellesen, cand.pharm, f. 24. apr. 1914 Kbh.
Allert Nikolaj Toft, fabrikant, f. 24. nov. 1894 Kbh.
Marinus Nikolaj Toft, mejerist,  kontorbestyrer, f. 27. juni 1892 i Hostrup sogn.
Paul Toft, inspektør, f. 17. jan. 1894 Frederiksberg.
Jens Toftegaard, cand. polit. f. 22. dec. 1889 i Langaa.
Bernhard Tomdrup, handeluddannet, fabrikan, (skruer og møtriker) f. 12. juni 1891 Kbh.
Aage Tonboe, dir. f. 16. dec. 1898 Kbh.
Jørgen P. Tob, købmand, f. 25. maj 1872 Agerskov.
Holger Emanuel Torfing, fabrikant, f. 1. juni 1892 Gaunø.
Carl Torkild-Hansen, jurist, 11. feb. 1893 Frederiksberg.
N. F. Torner, revisor, f. 6. marts 1891 i Svallerup.
Alf Hove Torp-Petersen, direktør, f. 31. okt. 1892 Viborg.
Christian Torp-Petersen, direktør, f. 12. marts 1891 Viborg.
Tasmus Torstensen, direktør, f. 7. maj 1890 Aarhus, g.m. Mary Andersen.
Frank Tortzen, redaktør, f. 2. sep. 1900 Kalundborg.
Thomas Marentius Toubro, købmand, f. 4. sep. 1875 Grenaa.
Vald. Selmer Trane, ingeniør, f. 7. okt. 1875 Kbh. g. m. Elisa Geisler.
Frederik Treschow, cand.jur. f. 23. dec. 1870 London.
Frederik Wilhelm
Treschow kammerherre, f. 22. jan. 1871 .
Erik Trock-Jansen, gross. f.26. sep. 1891 København.
Niels Troensegaard, dampmøller, f. 16. sep. 1873 på Thurø. G. m. Julie Sorterup.
Esbern Trolle, jurist, f. 21. juni 1875 i Kbh. R.
H. Trolle, bogtrykker, f. 6. aug. 1886 Kbh.
Jørgen Trolle, speditør, f. 10. dec.1894 Kbh. g.m. Fanny Lind.
Erik Martinus Trollegaard, gross. f. 11. jan. 1906 Kbh.
Ove Tryde, boghandler, f. 29. nov. 1870 Kbh. R.
Andreas Tuch, møbelfabbrikant, f. 21. dec. 1874 Assens.
Jens Henning Konstantin Tufvesson, gross. f. 30. Okt. 1889 Kastrup, Amager.
Henrik Tuxen, bogtrykker, f. 7. nov. 1888 Frederiksberg.
Henry Tuxen, civ.ing. f. 10. maj 1890 Kbh.
Kay Holger Tuxen, diektør, f. 14. april 1901 Newcastle-on-Tyne.
O. A. Tuxen, direktør, civ.ing. f. 2. Okt. 1874 Svendborg.
Gotfred Tvede, arkitekt, f. 7. Okt. 1863 Kbh.
Jacob Tvedegaard, gårdejer, f. 25. juni 1872 i Sliminge, g.m. Helene Frederiksen.
Halfdan Tvermoes, fabrikant, ing. f. 16. okt. 1883 Kbh. (fabriken "Ambi")
Agnes Tybring, frøken, gross. f. 13. april 1886 Kbh.
Sven Türck, fotograf, f. 18. Okt. 1897 Kbh.
Christian Tønder, dir. f. 21. sep. 1883 på Tulstrup, Bjerringbro.
Rasmus Eduard Tønnesen, tømrermester, f. 29. aug. 1878 Allerup.
Emil Tørring, købmand, dir. f. 16. juli 1888 Aarhus.
Ludvig Tørring, dir. f. 4. feb. 1875 Odense.
J. Udsen, maler, farvehandler, f. 24. april 1867 Grenaa.
George Ulrich, cand.jur. f. 3. jan. 1893 i Vejle.
K. F. Ulrick, ing. f. 21. juli 1901 Slagelse.
Gunner Ulrichs Olsen, fabrikant, (Vin) f. 22. nov. 1897 Kbh. 
A. V. Ulrik, apoteker, f. 10. juni 1884 Gedved.
Harry Egon Ulstrup-Rasmussen, fabrikant, f. 25. sep. 1898 Kbh.
Axel Undén, kontorchef, (i Søllerød) f. 4. juli 1879 Kbh.
Alf Ussing, dir. f. 8. sep. 1892 Kbh. R.
Valdemar Uttental, ( Uttenthal) godsejer, f. 5. okt. 1872 København. (Se konfirmationen)  (Se dåben Skt. Johannes)
Halald Thune Waagepetersen, gross. (LYMA lim) f. 18. dec. 1893 i Kbh.
Torkel Matthias Wad, bankdir. f. 1896 Kbh. ( se Politiets Registerblad)
Aage Wad Bang, fabrikant, f. 23. april 1898 Kbh.
Willy Wadtland, gross. f. 1. feb. 1897 i Kbh. g.m. Caja Seidel.
Georg Valdemar Vagtborg, montør,
formand for el-forbundet f. 23. marts 1902 Thorstrup.
Hakon Valdbjørn, adm.dir. vaskeribranchen. f. 4. juli 1999 Randers.
Knud Lippert Valbjørn,  handelsuddannet, f. 18. maj 1908 i Rødby.
V. H. Valdorff-Hansen, bankdir. f. 3. feb. 1883 Trørød.
P. A. Valentiner, godsforvalter, jurist, f. 18. okt. 1875 på Bødstrup.
Povl Valeur, cand.jur, f. 27. marts 1895 i Randers.
Werner Valeur-Jensen, redaktør, f. 4. dec. 1886 i Faxe.
M. J. Wallmann, telefondir. f. 13. jan. 1877 Kbh.
Jens Kornerup Walter, direktør, f. 12. april 1885 Kbh.
Chr. Wammen, urmager, gross. f. 12. april 1885 Kbh.
H. C. Wandrup, jurist, f. 3. nov. 1874 Kbh.
Oscar Wandschneider, dir.  (ure) f. 22. juli 1877 i Hamburg.
Jørgen Vang-Lauridsen, ing. f. 27. maj 1908 Vejen. G.m. Harriet Persson.
C. Wanger, frue, bureauchef, f. 31. dec. 1883 Rærup, Jebjerg, datter af Chr. Madsen.
Ivar Wanting, adm.dir. f. 28. dec. 1883 Frederiksberg.
Helge Philip Warburg, fabrikant, f. 24. apr. 1912 Kbh.
Kai Warming, civ.ing. f. 6. juli 1875 Kbh.
Aage Lauritz Varnekær, gross. f. 20. nov. 1894 Odense.
Laurits Wassard, dir. f. 21. jan. 1877 Kbh.
Henri Wedege-Mathiassen, bankdir. f. 31. jan. 1895 Nakskov.
F. Vedel, snedker, f. 19. nov. 1909 Forlev, v. Slagelse.
Julius Wedell, f. 26. juli 1881. ??
Frederik Julius Wedell-Wedellsborg, handeluddannet, f. 23. sep. 1885 Frederiksborg.
Valdemar Weihe, mekaniker, fabrikant, f. 25. jan. 1885 Kbh.
Ove Weikop, gross. (manufaktur) f. 21. apr. 1897 Kbh.
Einar Charles Weilbach, instrumentmager, f. 18. juli 1894 i Ordrup.
Johannes Weilbach, gross. (sejl og flag) f. 17. juni 1892 Ordrup.
Jens Weimann, fabrikant, f. 4. marts 1864 Odense.
Ernst Aug. Weinold, hotelejer, f. 24. aug. 1888 Kbh.
Johannes Weishaupt, boghandler, f. 16. maj 1887 Krarup sogn, Svendborg  
Herman Weitzmann, direktør, f. 4. nov. 1870 i Grevinge.
Theodor Wellejus, redaktør, f. 11. jan. 1889 Randers.
Christian B. Velschou, ingeniør, f. 27. feb. 1902 i Corselitze.
Arne Velschow-Rasmussen, gross. (sportsrekvisitter) f. 30. maj 1905 København.
Leo Emil Petersen Vendelbo, isenkræmmer, fabrikant, f. 5. sep. 1903 Vamdrup.
Kaj M. Wendelboe, stadsgartner, f. 25. juli 1901 Viborg.
Adolph Vendsyssel, dir. f. 31. aug. 1886 Hjørring.
Axel Wendt, gross. f. 28. sep. 1890 i Odense.
Hans Jørgen Wengel, vinhandler, f. 17. nov. 1873 Ringsted.
Jørgen Molt Wengel, vinhandler, f.  6. aug. 1907 Kbh. (søn af ovennævnte??)
Emil Wenø, dir. f. 4. juni 1896 i Aalborg.
J. P. Wenø, manufakturhandler, f. 31. aug. 1864 i Herning.
Ignatius Vilhelm Werner, maskinarbejder, formand DSMF. f. 8. sep. 1881 Skinnerup.
Sigvart Werner, gross. (kendt fotograf) f. 13. juni 1872 Kbh. død 1959.
Viggo Werner, gross. f. 14. juni 1874 Frederiksberg.
Asger Werngreen, skibsmægler, f. 29. nov. 1904 Gedser.
Carl Henry Erhard Wesch, grosserer, f. 28. jan. 1891 Kbh.
Jens Vestberg, børssekretær, f. 26. sep. 1893 på Rydholt, Sorø.
Thomas E. Westenholz, løjtnant, f. 2. juli 1891 på Matrup, Brædstrup.
Otto Vestenskov Olsen, købmand, fabrikant, telegrafist, f. 18. maj 1904 Kbh.
Laurenz Westerby, gross. f. 25. maj 1877 Hjørring.
Jack Götzsche Westergaard,  kontorchef, f. 31. dec. 1908 Helsingør.
Jens Peter Vestergaard, redaktør, f. 19. april 1887 i Klastrup Hjørring.
P. N. Westergaard, gross. f. 20. dec. 1876 Bjerlev, Jelling.
Svend Westergaard, fabrikant, (trikotage) f. 25. juni 1895 Kbh.
Svend Frederik Westergaard, fabrikant,
(trikotage) f. 25. juni 1895 Kbh.
Theodor Westergaard, købmand, f. f. 3. aug. 1892 i Sønderhaa.
Hans Chr. Vestergaard-Hansen, elektromekaniker, fabrikant, f. 1. april 1899 Frederiksberg.
Henrik Westerman, mejerist, f. 28. feb. 1894 Rønninge.
Willy Aksel Eduard Westermann, radiotekniker, f. 14. marts 1907 Kbh.
J. C. M. Westerskov, stenhugger, f. 24. juli 1880 Frederikshavn.
M. Westh, direktør, (Helsingør Værft) f. 18. nov. 1877 Bornholm.
Viggo Kisling Vett-Poulsen, bager, fabrikant, f. 21. aug. 1886 Frederiksberg.
Johs. Vibe-Hastrup, jurist, f. 16. okt. 1886 Frederiksberg.
Eigil Juel Wiboltt, dir. (Falck og Zonen) f. 6. aug. 1896 Nakskov.
Johan A. Wibrand, ing. f. 4. sep. 1882 Frederiksberg.
I. C. Wibroe, direktør, f. 26. juni 1885 Helsingør.
K. J. Wiedemann, fabriksejer,  f. 28. feb. 1885 ?? (se Trinitatis Kb)
Chr. Willy Greisen Wieder, snedker, fabrikant, f. 26. sep. 1913 Kbh. 
Christian Wiene, gross. (tobak) f. 15. juni 1885 Kbh.
Søren Wiene, boghandler, f. 6. aug. 1882 Kbh.
Hans Martin Vieth, gross. f. 9. maj 1912, Kbh.
O. M. Wieth, vekselerer, (far til ovennævnte) f. 28. marts 1863 Kbh.
Axel Wiinholt-Hansen, fabrikant, f. 30. aug. 1904 Helsingør.
Jens Jensen Wiith, gross. (kan være en sættefejl) f. 17. nov. 1882 i Rømø. Søn af hovmester Jens Andresen With.
Frank Wilde, jurist, f. 13. juni 1884 Kbh.
Helge Wilhelmsen, elektropletmontør, fabrikant, f. 23. marts 1898 Kbh.
Rasmus Vilhelmsen, stevedore, f. 10. aug. 1894 Svendborg.
Georg Wilhjelm, cand.phil. f. 2. jan. 1864 på Kadesjö i Sverige.
K. Kaas Wilhjelm, købmand, f. 9. april 1911 Marstal.
Christian Villadsen, dir. f. 6. juli 1878 Frederiksberg.
J. Willemoes, gross. f. 28. sep. 1880 i Ulfborg.
Otto Willer Petersen, gross. f. 2. maj 1885 Kbh.
Vilh. Aug. Vilstrup, dir. f. 6. jan. 1884 Barløse.
Ove Vind, cand.polit. f. 29. juli 1877 i Davinde, Odense.
Ejnar Vind-Andersen, vingrosserer, f. 19. juni 1896 Kbh.
Jens Thorvald Stockholm Windfeld, fabrikant, (galanteri) f. 30. dec. 1901 i Oxbøl.
Erik Windfeld-Hansen, civ.ing. f. 13. maj 1897 Kbh.
H. J. Windfeld-Hansen, direktør, f. 31. marts 1888 i Vejle.
Paul Winding, bagermester, f. 25. juni 1907 Kbh.
Gregers Winkel, fabrikant, f. 10. juli 1879 Kbh.
Hans Adolph Theodor Winstrøm, possementmager, fabrikant, f. 24. sep. 1873 Kbh.
Olaf Thorvald Winther, f. 25. marts 1878 Kbh.
Svend Aage Jensen Vinter, riggermester, f. 22. jan. 1907 Viborg.
Alita Elisabeth Teydt Winther, vingrosserer, f. 9. maj 1892 Kbh. datter ag P. Petersen.
Frederik Winther, jurist, f. 13. juni 1876 Nykøbing Falster.
Jacob Winther, jurist, f. 16. sep. 1881 Frederiksberg.
Jens
Winther, købmand f. 16. dec. 1863  (Se Rudkøbing kirkebog)
Kaj Aage
Winther, vinhandler, f. 24. dec. 1908 Kbh.
J. Wissing, dir. f. 10. maj 1871 i Serridslev.
Thorkild Villy Kunst Wissing, dir. f. 14. feb. 1904 Kbh.
Kai With, dir. f. 27. nov. 1887 i Kbh.
Svend Orla Hans With, riggermester, f. 17. sep. 1912 i Vaabensted.
Chr. Frederik Witten, dir. f. 4. aug. 1906 i Kbh.
Franz Wittig, civ.ing. f. 15. dec. 1896 Kbh.
Ingolf Witzke, dir. f. 26. maj 1897 Kbh.
Carl Wium, jurist, f. 20. nov. 1859 Holstebro.
Eric Mylius Wodskou, speditør, f. 20. juni 1908 Kbh.
Peter Voegtle, fabrikant, (papirvarer) f. 2. dec. 1884 Kbh.
Jens Wohlert, direktør, f. 6. marts 1891 Aarhus.
Kai Wohlert, fabrikant, f. 6. dec. 1895 Aarhus.
Ludvig Wohlert, fabrikant, f. 15. juli 1889 Kbh.
Knud Wolff-Sneedorff, godsejer, f. 8. feb. 1888 på Grevensvænge.
Hugo Wolhardt, adm.dir. f. 2. april 1902 Horsens.
Kaj Wolhardt, købmand, f. 19. nov. 1899 Horsens.
Viggo Feodor Wollny, guldsmed, fabrikant, f. 22. marts 1899 Kbh.
Jacob Wolsing, redaktør, f. 19. dec. 1867 Bursø Lolland.
Jørgen Wonsild, skibsmægler, f. 22. apr. 1882 Kbh.
Paul Frederik Wonsild, direktør, f. 6. marts 1886 Kbh.
Jens Lyngklip Worm, fabrikant, f. 5. maj 1892 Karby, Mors.
Erik Worm-Hansen, gross. f. 25. marts 1911 Kbh.
Aage Wraae, købmand, f. 29. april 1896 Aalborg.
Harry Karsten Wright, civ.ing. f. 2. sep. 1891 Kbh.
Carl Wulff, direktør, f. 25. marts 1906 i Pfalz.
Hans Oscar Wulff, dir. f. 16. apr. 1904 i Pfalz, Tyskland.
Heinrich (Enrique) Wulff, ing. f. 17. marts 1880 i Hellerup.
Johannes Wulff, købmand, f. 16. sep. 1886 i Randers.
Lars Peter Wulff, gross. f. 31. jan. 1872 Svenstrup.  (Se Svenstrup Kb)   

Oscar Wulff, fabrikant, f. 17. aug. 1875 Frederiksberg.
Peter Henrik Würtz, hoteleejer, f. 13. juli 1902 i Frederiks, Viborg Amt.
Chr. R. F. Wæhrens, murer, f. 31. marts 1899 Tversted.
Gunnar Wærum, gross. (kemikalier) f. 9. marts 1895 København.
Jens Gregaard Yde,  dir. (Willys Overland)  f. 3. okt. 1893 Kbh.
Poul Yde-Poulsen, jurist, f. 13. feb. 1884 Skjoldborg.
William Zachrisson, underdir. f. 22. maj 1887 i Lundby, Sjælland.
C. Th. Zahle, minister, f. 19. jan. 1866 Roskilde, LT.
Holger Zahle, jurist, f. 2. sep. 1884 Kbh.
Aage Zeberg, gross. f. 24. aug. 1890 Odense.
Charles Zeuthen, ing. f. 13. sep. 1887 Aarhus.
Richard Zeuthen, ing. f. 26. aug. 1891 Aarhus.
Ernst Vilhelm Zierau, dir. f. 6. marts 1893 Nykøbing F.
Axel Ziersen, godsejer, f. 3. okt. 1869 Nordlunde, Maribo amt.
Inger Gudrun Zimmermann, gross. f. 2. jan. 1901 Humlebæk.
Alfred Theodor Øberg, dir. (Kontorartikler) f. 30. sep. 1884 Assens.
Otto Ernfrid Øhrstrøm, bankdir. f. 8. sep. 1890 Kbh.
Olav Øllgaard, gårdejer, f. 12. nov. 1890 Horne, Varde. MF.
Carlo Chr. Robert Øltieng-Hansen, procurist, f. 9. aug. 1896 Kbh.
Alfred Ørndorf, gross. f. 3. dec. 1900 Frøslev.
J. P. H. Ørs, civ.ing. f. 12. nov. 1891 Ørsløkke, Nakskov.
Aage Ørum, jurist, f. 24. nov. 1890 Horsens-Hammer kommune.
Kaj Ørum, civ.ing.  f. 16. marts 1884 Aalborg.
P. Ørum-Pedersen, dir. f. 16. april 1882 Hørby.
Aage Østerberg, dir. cand.jur. f. 7. sep. 1891 på  Læsø.
Aage Østergaard, bankdir. f. 9. okt. 1898 Hjørring.
E. Østergaard, bankdir. f. 1. dec. 1875 i Horsens.
Ejvind Østergaard, redaktør, f. 30. maj 1912 Maabjerg.
Jens Christian Østergaard, civ.ing. f. 29. sep. 1903 Villerslev sogn.
Jørgen Jensen Østergaard, snedker, f. 10. jan. 1880 Bording. 
P. J. Østergaard, direktør, f. 7. april 1887 i Nykøbing Mors.
Vald. Østergaard, urmager, fabrikant, konfekture, f. 4. juli 1894 Rødding.
Document made with KompoZer