Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, fødte (døbte) drenge.

7. Aug. 1815 til og med 1818

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse, grundet en utydelig og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser. Bemærk også at personerne Gradmand - Bechmand, o. s. v., i nyere tid staves Gradmann - Bechmann.

Jeg er i tvivl om jordemoderen, madame Doss er korrekt stavet. Enkelte steder er det sidste bogstav åbent som et h, men da Nationalmuseets bygningsregistrant kalder hende for Doss, vil dette være gældene her til andet er klarlagt. 
Løbe-
num.
Aar og datum
Barnets fulde navn
Dåbens datum
Forældrenes navne
Fadderne
Anmærkninger.
1
7. Aug. 1815
Jens Peter
15. Sept.
1815
i kirken
Christian Zacharias Petersen, slagtersvend fra byen og hustru Anna Margretha Hansen
Barnets moder og dets fader og frue Deliane Petersen, hr. Martin Petersen slagtermester og Jens Peter en slagtersvend
-
2
 13. Sept.
1815
Død i fødslen
-  - 
Lars Rasmussen, arbeidskarl og Anna Catharina Larsen 
 -  -
 3
25. Juni
1815
Johannes Frederik Ludvig
 17. Sept. 1815
i kirken
 Hr. Jochum Smidt, jordbruger fra byen og Juliane Helmuth
Jordemoderen, mad. Doss, jfr. Maria Helmuth, hr. bager Schlæddermand og 
woldmester Møller
11. Juli 1815 
Lauritz Christian
24. Sept. 1815
i kirken
Hr. Peter Nicolai Johansen, casserer ved Toldboden og
Dorothea Sophia Kryger
 Barnets moder og fader, og søster jfr. Anna Dorothea Johansen
15. Aug.
1815
Lars Svendsen
 27. Sept.
1815 i kirken
Færgemand Hans Larsen Hyre
hustru: Cecilia Svendsen
Barnets moder og dets fader og jordemoderen
mad Doss
Patent n. 52
10. Sept.
1815
Christian Peter
1. Oct. 1815
i kirken
Peter Ebbesen, rebslagersvend her i byen hustru Dorothea Sophia Jensdatter 
Brygger Mandrups hustrue, jfr. Catharina Stæhling, hr. sadelmager Staulund og uhrmager Kirck 
3. Sept. 1815 
Johan Peter Jacob
11. Oct. 1815
i kirken
Hr. Christian Peter Cronwald, 
mahler i byen, hustru:
Dorothea Johanne født Worm 
 Frue krigscommisairinde Grove, fru Nyholm, general Scheel, etatsraad Berg, capitain Qvade
12. Sept. 1815 
Jens Carl
13. Oct. 1815
i kirken
Christian Hansen Blom, færgemand her i byen, Kirstine Jensdatter 
Barnets moder og dets fader, og jordemoderen Mad. Doss 
Rulle nr. 5 
 9
23. Aug. 1815 
Hans Gierdrum Niels
 22. Oct. 1815
i kirken
 Hr. Hans Schou, adjunkt ved den lærde skole, Kirstine født Petersen
 Mad. Anna Hiort, jfr. Robertsen, professor Møller, kiøbmændende Lund, Drejer og Ulrick
10 
13. Oct. 1815 
Hans Peter
25. Oct. 1815
i kirken
Henrik Hansen, lods
Wilhelmine Laurentzdatter
Barnets moder og dets fader og jordemoderen mad. Doss
Patent no. 221 
11 
26. Sept. 1815 
Julius Gotthard
27. Oct. 1815 
i kirken 
 Hr. proviantsforwalter Frederik Peter Suhr og Sidse Margaretha Carlsen
Mad Riis, jfr. Anna Maria Suhr og barnets fader 
12 
26. Octbr. 1815 
Niels Petersen
31. Oct. 1815
i kirken
Niels Pedersen, 
en bortreist matros
Anna Margaretha Nielsen
Giordemoderen mad. Olsen og
grawerkarlen Peder Hansen
Uægte barn 
13 
29. Oct. 1815 
Gustav Christian
8. Nov. 1815
i kirken
Rhode August, en bortreist søemand
Anne Pedersdatter
Barnets moder og grawerkarlen Peder Hansen 
 Uægte barn
14 
21. Oct.
1815
Andreas Christian 
 12. Nov. 1815 i kirken
Rognild Andersen Sætte
Anna. Ulv. Ulrik Berggreen
 Barnets moder, Cecilia Møller, Lorentz og Anders Christensen, samt Jens Møller, alle matroser i byen
 Af Bergens Distr.
War . .?? nr. 74
15 
17. Nov. 1815 
Johan Frederik
1. Dec. 1815
i kirken
Carl Mathias Esberg, Petersborg-lods
og Maria Nielsdatter
 Jordemoderen mad. Uhrband
Uægte 
16 
5. Nov. 1815 
Johan Martin Oldenhoff
8. Dec. 1815
i kirken
Henrik May, færgemand og
Sophia Fred. Gynther
 Moderen og faderen og mad Anne Cathrina Nielsen
Attest nr. 197 
17 
 1. Dec. 1815
Johan Vhristian Lukstorph
8. Dec.
i kirken
J.C. Lukstorph i Wii . .?? paa S . .??
Juliane
Jordemoderen, mad. Uhrband og pigen Anna Kier Petersen 
Uægte
[Meget gnidret post]
 18
24. Nov 
Peter Hermann
15. Dec. 1815
i kirken
Johan Frederik Dreitzig
krogmager her i byen
Johanne Dorothea 
Lenandersdatter ??
[Efternavn gnidret, måske fejltydet]
 Moderen og faderen og
guldsmed Weller
 -
19 
28. Nov. 1815 
Anders Jensen
15. Dec.1815
i kirken
 Peter Jensen, reservelods
Karen Andersen
Anders Eskilds hustru, jordemoder Olsen 
og barnets fader 
 Rulle 220
 20
 22. Nov.1815
Jens Christian 
 15. Dec. 1815
i kirken
Lars Christophersen Møller, brykker her i byen,
Lene Lorentzdatter
 Mad. Uhrband, Anekke Lorentzdatter og 
barnets fader
 -
21 
22. Dec.
1815
Anders Petersen
29. Dec. 1815
i kirken
Peter Henrik Sødinge, soldat v. Kronens regiment
Maren Ibsen
Jordemoder mad. Uhrband 
Uægte 
22 
17. Dec. 1815 
Tærkel
3. Jan. 1816
i kirken
Tærkel Jensen, slottqwarteermester
Johanne Hubert
Barnets moder og fader
og gjordemoder Doss 
23 
14. Dec.
1815
Hans Frederik Heltung
5. Jan. 1816
i kirken
Svend Elias Heltung, bortreist swensk glarmestersvend
Margrethe Knudsen
Barnets moder og Peter Hansen, grawerkarl 
Uægte 
25 
14. Dec.
1815
Ferdinand Christian
12. Jan. 1816
i kirken
Peter Larsen Moberg, 
wognmand her i byen 
Kirstine Maria Møller
Mad. Lund født Borggreen
Jfr. Sti. Maria Andersen
24 
 1. Dec.
1815
 Johan Christian
 12. Jan. 1816
i kirken
Christian Kjølner, styrmand. 
For nærværende tid i Norge under havn . .?? og Catharina Frederica Wohler
 Barnets moder og mad Haasse, kiøbmand Schrøder og sukkermester J. F. Haasse
 -
26 
 21. Dec.
1815
Frederik Ferdinand
12. Jan. 1816
i kirken
Carl Frederik Rasmussen nu bortreist baadsmand og Christine Elisabeth Knudsen 
Mad. Christine Kierkner 
og jordmoderen mad. Uhrband 
 Uægte
27 
7. Sept.
1815
Steen Andersen Bille
23. Jan. 1816
Hr. Kammeraad og postmester Top og Adolphine Christine Top født Bille
Frue commandeurinde Bille - 
Jfr. K. Christensen, hr. Admiralitets commissair von Tuxen og barnets fader 
 -
28 
5. Jan 1816 
Elias
28. Jan.
i kirken
Johan Ditlev Frantzen, arbeidsmand her i byen, Inger Andersdatter 
Barnets moder, og jordemoderen mad. Uhrband, Aage Ibsen, brændemester, Henrik Frantzen og Niels Theodor, arbeidskarl 
29 
25. Jan. 1816 
Martin Just
11. Feb.
i kirken
Jeper Petersen, søemand her i byen - Anna Birgitte Just 
Moderen og faderen og giordemoder  mad. Doss.
30 
 2. Febr. 1816
Rudolph Christian
18. Febr. 1816 i kirken 
Christine Petersen, Rudolph Kolbe, fægtemester wed Jægercorpset her i byen 
 Jordemoder mad, Uhrband og grawerkarlen Peder Hansen
Uægte barn 
 31
16. Dec. 1815 
Christian Wilhelm
23. Febr.
i kirken
Carl Holm, søemand.
Anna Catharina Jørgensdatter
her i  byen
Barnets moder og dets fader 
Patent no. 39 
32 
4. Febr. 
1816 
 Niels
25. Febr.
i kirken
Ole Nielsen, fast lods.
Catharina Hansdatter
Barnets egen moder og dets fader 
Pat. Nr. 2 
33 
12. Febr.
1816
Johan Frederik Wilhelm
1. Marts 1816
i kirken
Ole Nielsen Møller, indrolleret matros her i byen - Sophia Amalia Willinger 
 Mad. Bolette, slagtermester Willingers hustrue, Jfr. Almis, hr. Roden fuldmægtig, contorist, Andreas Braumbehrens, bogholder Fliis og Jens Salomonsen
 Parent no. 116
34 
7. Febr. 
Christian Johan
8. Marts
i kirken
hr. Niels Lundgreen, snedkermester her i byen, Anne Christine Heller 
Mad. Anna Lundsteen, frøken Grethe Bartolin, hr. J. Heller smed mester. Hr Søderberg, hattemager, hr. Oxner tømmemester
 -
 35
3. Marts 
Ole Jørgen
22. Marts
i kirken
Peter Grave qvarantaine-oficiant her i byen og hustru Johanne Marie født Olsen
Barnets moder og dets fader, gjodemoderen Madam Uhrband 
Rulle no. 282 af Sjelands . . ?? 
36 
9. Dec.
1815
Thomas Christopher
29. Marts 1816 i kirken 
Christopher Larsen, Bornholm, færgemand og hustru Ane Catharine født Møller her i byen
Barnets moder og dets fader - 
og mad. Marie Louise, 
glasmester Madsens hustru 
 Patent no. 78
37 
28. Febr. 1816 
 Peter Rasmusen
uden for ægteskab
 29. Marts
i kirken
Peter Rasmussen soldat wed Kronens regiment, moderen: Ane Cathrine Roitherdahl her i byen 
 Barnets moder og gartner Andreas Lundstrøm 's hustru
Udenfor ægteskab
 38
 20. Marts
1816
Andreas
uden for ægteskab
 31. Marts
i kirken
 Bolette Andersdatter
Barnets fader, Andresen skal være død, begge . . .?? Moderen kom herover kort før sin nedkomst
 Bodil, arbeidsmand Lars Pedersen 's hustru og arbeidsmand Niels Pedersen 
og hans hustru
 Uden or ægteskab
 39
 25 Marts
Hans
uden for ægteskab
 5. April
i kirken
Hans Weyle, møllersvend paa den hollandske mølle her i byen og  moder: Ane Svendsdatter
Gjordemoderen, madam Doss
Barnets moder
Uden for ægteskab 
 40
20. Marts 
Lars Hansen
7. April
i kirken
Jørgen Hansen Espergjerde, søemand og hustrue Birgitte Thomasdatter her i byen 
Barnets moder og dets fader 
Hovedrulle
No. 20
 41
19. Febr. 
Johan Wilhelm 
 19. April
i kirken
Hr kiøbmand Ditlev B. Jordening
hustru Anna Elisabeth født Pedersen
Barnets moder og dets fader
Jfr. Dorothea Linden. . .??
og brygger Niels Svendsen
42 
30. Marts 
Wilhelm 
 21. April
i kirken
Peder Rasmussen, postbud i byen
hustru: Bodil Wilhelmsdatter
Hr. kammerraad og ridder, Top 
og frue. Hr. Rothen, fuldmægtig.
Hr. Dan og jfr. Birthe Malmgreen
43 
10. Dec. 
1815
 Jens Hansen
25. April 1816
i kirken
Hans Hansen, handelsbetjent i byen og Anna Larsdatter 
Madam Mehren, jfr. Gradmann, 
major Schultz, kiøbmand Svendsen, kiøbmand Schierbeck
44 
25. April 
Christen 
Danielsen
 12. May
i kirken
Andreas Berg, rebslagersvend i byen, hustrue: Anna Maria Jensdatter 
Smedmester Lundgreen 's hustru, 
fru S. L. Larsen - skræder Bodin,
Peder Ebbesen rebslagersvend 
og Svend Jensen, fisker
45 
4. May 
Niels Johansen Aabye
12. May 
i kirken 
Rasmus Nielsen Aabye der 
opgiver [sig som] barn fader 
soldat ved Sellands Jægercorps Charlotte Mathiasdatter
 Ellen Andersdatter, Margretha Andersdatter, Magnus Larsen soldat, 
og underofficer Oxen . .?? 
wed Kronens reg.
Uægte 
46 
30. April
Erik Peter
19. May
i kirken
 Frederik Brassel, 
rebslagersvend her i byen, 
Inger Christine Olsdatter
Mad. Hammer, jfr. Jensen, 
Jacob Kragh, Carl Aakermann, 
Martin Møller - høker
47
4. May
Martin
16. Juni
i kirken
Ingvard Madsen 
tienestekarl i byen
Giertrud Jensdatter
Ole Drager s' enke Stine Hansen, skovfoged Bager og Hans Gryderup
-
48
5. Juni
Martin Larsen
5. Julii
i kirken
Anders Larsen, lods.
Johanne Cathrina Nielsen
Moderen og faderen og mad. Doss
Patent nr. 171
49
23. May
Carl Frantz Christian
7. Juli
i kirken
Johan Hendrich Schledermann, bagersvend, 
frue Christiane Elisabeth Helmuth
Moderen, faderen og 
giordemoder Doss
-
50
28. Junii
Lars Nielsen
12. Julii
i kirken
Rasmus Soldat
Karen Nielsdatter
Barnets moder og 
giordemoder Doss
Uægte
51
17. Marts
Johan Adolph Julius
12. Julii
i kirken
Charlotte Amalie Brandt
Lars Peter . . .?? [en klat
bortvist matros
Gjordemoder mad. Uhrband
Uægte
52
30. Juni
Peter Martin
14. Juli
i kirken
Hr. provst Knud Jørgensen, sognepræst til St. Olai menighed.
Frue Sophia Helene født Vogth
Cammerherreinde Hanck, jfr. Hanne Jørgensen, hr. pastor Fauerschou, sognepræst til ?? hr. forpagter Søeborg - hr. bogholder P. Seyer - og Johan Jørgensen
-
53
25. May
Andreas Nicolay
14. Juli
i kirken
Michael Torsløv Mulva, arbeidsmand, 
Stine Berg, svensk
Barbara Heindsmand og 
gjordemoderen
Uægte
54
10. Julii
Christian Jensen
19. Juli
i kirken
Bente Jensen
Lars Petersen 
opgiver barnefader
Giordemoder Uhrband
Uægte
55
25. Juni
Hans Frederik
30. Juli
i kirken
Hans Danielsen, 
kiøbmand her i byen, 
Christine F. Petersen
Barnets moder og dets fader
-
56
18. Julii
Ole Andersen
2. Aug.
i kirken
Caroline Dorothea Nantrup
Peter Andersen, færgemand
Mad. Uhrband og barnets fader
Uægte barn
57
1. Nov. 1814 !!
Julius
Hjemmedøbt 
27 dec. 1814
Indlyst i kirken 7 Aug. 1816
Peter Hansen Foss
Maria Magi Ferlund
Barnets moder og fader 
og mad. Uhrband
Af Christiansand
Pat. nr. 60
58
6. Julii
1816
Friderik
18. Aug.
i kirken
Frederik Thane, 
tømmersvend her i byen, 
Benedicte Lund
Barnets moder og fader 
og mad. uhrband
-
59
2. Aug.
Christian
18. Aug.
David Kirck, rebslagersvend
Anna Maria Elisabeth.
Mad. Staulund, jfr. A. Johansen, 
Hr. Hans Leerbeck fuldmægtig, 
Martin Møller, høker
-
60
29. julii
Christen Nielsen
2. Aug.
i kirken
Jens Nielsen bryggerkarl
hustrue Sophia
Moder og fader og mad. Doss
-
61
4. Dec. 
1815
Frederick
2. August
i kirken
Niels Peter Lindberg.
Karen Kierstine Enevoldsdatter
Barnets moder og dets fader
Hjemmedøbt
62
24. Juni
1816
Christian Hansen
28. Aug.
i kirken
Niels Jacobsen Wiig, 
brolægger her i byen, 
Johanne Lorentzen
Barnets moder og fader 
og Lovise Lorentzen
Hjemmedøbt
63
10. Aug.
Peter
30. Aug.
i kirken
Peter Børresen Krabe,
færgemand her i byen, 
hustrue Sophie Olsen
Moderen, faderen og frue 
Johanette Schomburg
Intet
64
21. August
Christian
6. Sep.
i kirken
Peter Nielsen, arbeidsmand
Johanne Pedersdatter i byen
Barnets moder og gjodemoder Md. Uhrband og Niels Pedersen,
arbeidsmand
-
65
25. Januar
Julius Agath
12. Sept.
præsten hjemmedøbte
2. Febr.
Hr. Christian Rothen, 
fuldmægtig på postkontoret,
Johanne Bolette født Kock
Barnets moder og jfr. Wright, 
krigsraad Hass, hr. Ulstrup 
og dets fader
-
66
27. Aug.
Peter Just
13. Sept.
i kirken
Andreas Carsten Meinertsen, færgemand her i byen
Frideriche Kærstine Dreyer
Barnets moder og fader
Patent nr. 77
67
28. Aug.
Daniel Berenhardt Brandt
13. Oct.
i kirken
Kierstine Andersdatter
Daniel Beren. Brandt, contorist i Kiøbenhavn
Charlotte, bryggerkarl Lars Andersens hustru og pigen Kærstine Momme, Momme, skomagermester, og Johan Frederiksen og Meyer skomagersvende
Uægte twilling
68
3. Sept. 
Frederich Theodor
18. Oct.
i kirken
Hermand Frid. Breiting
Ellen Catharine født Sahl
Md. Jager og jfr. Frid. Breiting
Assessor Holst og barnets fader
69
 26. Aug.
Christian August
27. Oct. 
i kirken
Otto Kierbo, brygger her i byen
Johanne Kierstine Jensen
Moderen og hr. procurator Møller
og hans kone
 -
70
18. Oct. 
Niels Peter
1. Nov.
i kirken
Anna Margrethe Jensen
Peter Nielsen Møller, soldat ved siellandske jægercorps
Barnets moder og 
giordemoder mad. Holst
 Uægte
71
20. Oct. 
Martin William Kirck
10. Nov.
i kirken
Hr. Christian Kirck, uhrmager
her i byen. Nicoline Fri. født Andresen
Madam Møller, mad. Schou,
hr. Andresen og hr. Schou
 -
72
 6. Oct.
Hans Christopher Lauritz
 20. Nov.
i kirken
Hans Tholgreen Lindberg
Sara Johanna født Jeger
Mad. Jacobsen, jfr. Scherfin,
hr Jacobsen contorist, hr. legationsbud
Jeger og O.E. Jeger contorist
73
8. Oct. 
Hans Peter
6. Dec.
i kirken
Casper Andersen brygger
jfr. Deleone født Petersen
Md. Anna Christine, 
slagter Petersens hustru, 
barnets moder og slagter Petersen 
 -
74
14. Oct. 
Harald
8. Dec.
i kirken
Lars Rasmussen, awlskarl her i byen. Anna Catharina født Møller 
Frue Mariboe, jfr. Holm,
etatsraad Taarup, agent Holm,
justitsraad Høst
75
10. Dec.
1816
Jacob
3. Jan. 1817 
Johannes Olsen, lods
Karen Lorentzdatter
Barnets moder samt dets fader og
jordmoderen mad. Doss
 Rulle no. 254
76
 19. Dec.
1816
 Jens Friderich
10. Jan. 1817
i kirken
Maria Olsdatter
Hendrick Ibsen, slagtersvend
Barnets moder og jordemoderen mad. Doss 
Uægte 
77
14. Nov. 1816 
Frederisk Jansen
12. Jan. 1817
i kirken
Peter Anthonsen, færgemand 
her i byen, Karen født Borck.
 Fru Haagensen, Esber Haagensen, færgemandssøn
Rulle 53 
78
16. Dec.
1816
Lauritz
 12. Jan. 1817
i kirken
Peter Hultmand, smedmester her i byen, Inger Marie Bentzen 
Wandmester Theilgaard og hustru
barnets moder og fader
79
1. Dec.
1816
Wilhelm Ferdinandt
14. Jan.1817
i kirken
Hendrik Simonsen færgemand her i byen, catharina Elisa Dechmand
Jfr. Pernille Salomonsen og Jørgen Svendsen contorist 
Pat. no. 98 
80
25. Dec
1816
Christian Wilhelm
29. Jan. 1817
i kirken
Hans Jørgen Hansen,
færgemands søn her i byen, 
Johanne født Kistrup 
 Barnets moder og fader
mad. Gottliebsen
Pat. no. 86 
 1817
Løbe-
num.
Aar og datum
Barnets fulde navn
Dåbens 
datum
Forældrenes navne
Fadderne
Anmærkninger.
81
17. Jan.
Peter Christian
2. Febr.
i kirken
Anna Catharina Petersen 's 
uægte drengebarn
Barnefader 
Peter Petersen, tjenestekarl
Maria Olsdatter, Sophia Meyer
og skrædermester Bodin, 
Peter Hiorth, feldskærsvend, 
Meyer skomagersvend
-
82
19. Febr.
Hans Christian
7. Marti
i kirken
Peter Hansen Eybye,
tobaksspindersvend her i byen
Birthe født Christensen
Mad. C. Okkermann, jfr. B. Møller
J. Barchdahl tobaksspindere,
Hr. . . .?? P. Larsen, brygger
-
83
19. Febr.
Michael
13. Marts
i kirken
Frederik Wilhelm Grosmand
bagermester her i byen.
Helene, født Hendriksen
Barnets moder og dets fader og
Jfr. Berthe Aerlandsen
-
84
24. Febr.
Hans Peter
18. Marts
i kirken
Niels Hansen, færgekarl her i byen
hustru Pernille Hansen
Barnets moder og fader
Jordemoder, madam Doss
Rulle no. 199
85
14. Marts
Anders Nielsen
30. Marts
i kirken
Inger Kierstine Nielsen
Søren Grovesen, 
gartner i København
Jordemoder, md. Uhrband og
pigen Karen Hansdatter
Hans Nielsen, tienestekarl
Uægte
86
11. April
Frederik
20. April
i kirken
Peder Frid. Svendsen,
muursvend her i byen
Kiestine Larsdatter
Mad. Cecilia, færgemand Hans Larsens hustru,
jfr. Maria Eichen, Jørgen Larsen, færgemand, 
Peter Bock og Johan Kryger, muursvende.
-
87
25. Marts
Peter Nicolay
1. May
i kirken
Hr. Truel Truelsen Lund, 
kiøbmand her i byen, 
Elisabeth Cathrine født Krogh
Barnets moder og fader og
jordemoder mad. Holm
-
88
6. April
Jørgen Daniel
4. Maj 
i kirken
Peter Larsen, bryggerkarl.
Inger Maria Nielsdatter
Barnets moder og fader
jordemoder mad. Uhrband, 
Christian Jørgensen tjenestekarl
Uægte
90
4. May
Lauritz Peter
9. May
i kirken
Johan Fred. Backer
Frederikke Svendsdatter
Jordemoder Uhrband og
Peter Hansen, grawerkarl
-
89
27. April
Lauritz Peter Christian
9. May
i kirken
Niels Hansen, tjenestekarl
Kierstine Jacobsen
Maren Petersen, Caroline Norborg
og Peder Hansen grawerkarl
Uægte
91
27. April
Johan Nielsen Salling
11. May
i kirken
Adam Godtlieb Salling
Anna Margaretha født Classen ??
[pigens efternavn gnidret]
Barnets moder og fader -
Johan Barckdahl, tobak fabrikør
og Jfr. C. Salling
-
92
19. April
Peter Christian
11. May
i kirken
Andreas Olfeldt, arb.mand
Rebecca født Kopp
Mad. Søderberg, Jfr. Heller
Peter Hansen, grawerkarl og
Niels Olsen, tjenestekarl
-
93
18. Marts
Niels Edward
19. May
i kirken
Ditlev Riis, brygger
Charlotte født Werlig
Barnets moder og fader
-
94
11. May
Jacob Peter
23. May
i kirken
Niels Jacob Hammer
søemand
Sophia Frider. Moberg
Moderen og faderen og jfr.
H. M. Moberg
Rulle no. 51
95
13. May
Niels Andreas Erlandsen
25. May
i kirken
Ellen Ryberg 's uægte barn
Andreas Erlandsen barnefader
Barnets moder og fader og
gjordemoder mad. Uhrband
Uægte
96
6. May
Peter Ferdinandt
30. May
i kirken
Hans Larsen, fisker i byen
Anna Kierstine Pedersdatter
Barnets moder og fader og
pigen Christine Qviding
-
97
27. Marts
Niels Hartmand
30. May
i kirken
Niels Hansen, arbeidsmand.
Margrethe Jørgensdatter
Barnets moder og fader
Kierstine Olsen, Ebbe Olsen 's hustru
-
98
19. April
Lars Andersen
1. Juni
i kirken
Anders Jensen, wægter
Pernille født Holmberg
Barnets moder og fader og
pigen Karen Nielsdatter
-
99
8. May
Hendrick Wigs
9. Juni
i kirken
Johannes Backe, færgemand
Ellen Kirstine født Weile
Barnets moder og fader og madam Hartvig
Rulle no. 107
100
8. juni
 Niels Peter
20. Juni 
i kirken
Jesper Petersen, søemand
Anne Birgitte født Just
Barnets moder og barnets fader
Jordemoder Doss
Patent no. 281 
 101
3. May 
Christian George Severin
23. Juni 
i kirken 
Baltasar Christ. Grønbeck
Anne Riis født Lyngbye
Barnets moder og fader og  kiøbmand M. Grønbeck og informator Grønbeck og 
jordemoder mad. Uhrband
 102
 18. May
Martin George 
 23. Juni
i kirken
Hr. Mathias Grønbeck, kiøbmand i byen, hustru Maren født Lyngbye 
Moder og fader, hr Balthaser Grønbeck, hr. S. Grønbeck, informator og mad. Uhrband 
 103
15. May 
Christian Julius
6. Juli
i kirken
Juliane Maria Ellerod
Jacob Broberg, skomager
Barnets moder og fader og mad. Uhrband 
Uægte 
 104
 8. May
Edward
Hjemmedøbt
11 maj
i kirken Juli
1817
Peter Gunnersen, tiener 
Uldrikke Wilhelmine Sandberg
Hr. Thomas Ellah, frue og datter.
Hr. Thomas Belfor . .?? kiøbmand og
hr. Falcon, contorist
 -
 105
 19. Juni
Jacob Rantzye
11. Juli
i kirken
 Jacob Rantzye, Smedesvend 
Christine Olsenfra Hammermøllen
Barnets moder, jordemoder Doss,
under . . .?? Jørgensen
Uægte 
 106
22. Juni 
Nicolay Rohde
 13. Juli
i kirken
Johan Rohde, tienestekarl
Johanne Nielsdatter
Barnets moder og fader og mad. Doss 
 107
19. Juni 
Thomas Severin Wilhelm 
 14. Juli
i kirken
Christen Svendsen, kiøbmand her i byen
Christine født Nielsen
Barnets moder og dets fader 
 108
22. Juni 
Anders Christian
25. Juni
i kirken
Christian Petersen, slagtermester her i byen, og hudtru Anne Margrethe Petersen 
Barnets moder samt dets fader og jordemoder mad. Uhrband 
 109
 11. Juli
Niels Christian
25. Juli
i kirken
Bolette Aspelund 's uægte barn, faderen hr. Valentine bødkermester  her i byen
 Moderen, jordemoderen mad. Uhrband
og grawerkarl Peter Hansen
 Uægte
 110
15. Juli 
Hans Peter
9. Aug.
i kirken
Rasmus Hansen, brygger
Anne Kirstine født Burop
Barnets moder og fader
jordemoderen mad. Uhrband
 111
8. Aug. 
Peter Christian
 17. Aug.
i kirken
Peter Larsen møllersvend
Anna Magretha født Hansen
Brygger Randrup 's hustru
jfr. Caroline Cronvald, Hans Weile og Niels Danielsen, begge møllersvende
 112
18. Julii 
Nicolay Bildfeldt 
 22. Aug.
i kirken
 Christian Jacobsen Adolph, hosekræmmer i byen, Anna født Nielsen
 Barnets moder og fader.
Jfr. Bolette Schmidt og hr. Jens Christian Adolph, hosekræmmersvend
 -
 113
 11. Juli
Johannes Lauritz
15. Aug.
i kirken
Lorentz Peter Carlenius, bogbinder her i byen, Marthe Maria født Lundgreen 
 Barnets moder og fader, 
jordemoder mad. Doss
 114
24. Julii 
Thomas Nielsen
 27. Aug.
i kirken
Niels Nielsen Backe, færgemand i byen
Johanne Frederikke født Bomback
 Barnets moder og fader
jordemoder mad. Doss
 115
 10. Aug.
Niels Hermann
31. Aug. 
Christian P. Schov, wintapperkarl i byen
Anna Cathar. født Petersen
 Barnets moder og fader og
Johannes  . . .?? winappersvend og 
Svend Petersen
 -
 116
23. Aug. 
Hans Christian
14. Sept.
i kirken
Lars Hansen  Raeleie [Måske der menes Raageleie], færgekarl her i byen, hustru Christian Jensdatter
Barnets moder, pigen Kjerstine Hansdatter og faderen 
Patent no. 231 
 117
 16. Sept.
Jens Peter
 3. Oct.
i kirken
Frederikke Dorthea Ibsen 's uægte barn og faderen Peter Schrøder, slagter. . .?? i byen 
 Jordemoderen, Mad. Uhrband
 Uægte
 118
7. Juli 
Peter
Hjemmedøbt 2. Aug 1816
 3. Oct. indlyst
i kirken
 Elisabeth Nielsdatter 's uægte drengebarn
og barnefader Jens Petersen, tienestekarl
her i byen
 Barnets moder og fader 
og Engelke Carlsen
 Uægte
 119
21. Sept 
Christian
24. Oct.
i kirken
Niels Olsen Kudsk, færgemand her i byen
Birthe Kirst. Dahlqvist
fader og moder og 
jordemoder  mad. Uhrmand 
 Rulle No. 108
 120
4. Juli 
John
hjemmedøbt 5. sept.
Indlyst i kirken
25. Oct. 1817
 Hr. kiøbmand Knox
moderen mad. Knox født Mullins
frue Kock, jomfru Mullins kiøbmand Mullins og søn F. Mullins 
 -
 121
23. Jan. 
1817
 George
hjemmedøbt 6. Marts, vacc. 13. Aug
 Indlyst i kirken
26. Oct.
1817
Samme forældre som foregaaende 
Frue Lindberg, frue Qvad,
hr. Good og hr. Lindberg 
 -
 122
16. Febr.
1817
Charles August Schack Ludvig
hjemmedøbt 23. febr. 1817
Indlyst i kirken 7. Nov. 1817 
 Jens Ludvig Soldan, raadmand her i byen
hustru Marca født Watkins
Faderen og moderen, jomfru C. Watkin, og Schack Steenberg, handlende 
 123
29. Oct. 
Hans Peter
14. Nov.
i kirken
 Hendrick Hansen lods
Maria Lauritzdatter
Barnets moder og fader og
jordemoder Doss
Rulle Nr. 221 
 124
17. Oct. 
Frederik Lars Trapp 
 19. Nov.
i kirken
Joh. Frid. Trapp, muurmester her i byen
Marie Hansdatter
Barnets fader og moder
Jordemoder Doss
 125
5. Nov. 
Johan Friderick
21. Nov.
i kirken
Christine Mortensdatter.
Elias Møller 's fraskilte hustru 
barnefader bortreist styrmand 
Ludvig Luther
 Barnets moder og jordemoder Uhrband
Uægte 
 126
3. Juli
1817
Johan Frederick
30. Nov.
i kirken
Lars Jensen Bornholm, færgemand her i byen, Inger Magrethe Gynthersen 
Fader og moder og 
Jacob Nielsens hustru 
 Rulle Nr. 79
 127
9. Nov. 
Frederick Frantzen
30. Nov.
i kirken
Ellen Pedersdatter, Poul Frantzen O. ..??
underofficeer ved kronens regiment
[Meget gnidret]
 Anne Jensdatter, Stine Pedersdatter
Holm Hansen, sergeant
Uægte 
 128
 15. Nov.
Daniel
30. Nov. 
i kirken
Anna Dorothea Larsdatter
Hendrick Nielsen, bryggerkarl
Gjordemoder Uhrband 
Uægte 
 129
3. Oct. 
1813
Mathias Ludvig
Hjemmedøbt.
Døbt i kirken 30. Nov. 1817
Hans Jensen Frederiksen 
færgemand her i byen.
Birgitte Christ. Møller
Barnets moder og fader 
 Rulle no. 22
 130
 12. Juni
1815
 Adolph Lauritz
 Hjemmedøbt.
Døbt i kirken 30. Nov. 1817
 Hans Jensen Frederiksen 
færgemand her i byen.
Birgitte Christ. Møller
 Barnets moder og fader 
 -
 131
 28. Jan.
1817
 Frederich Christian
 Hjemmedøbt.
Døbt i kirken 30. Nov. 1817
 Hans Jensen Frederiksen 
færgemand her i byen.
Birgitte Christ. Møller
 Barnets moder og fader 
 -
 132
 21. Dec.
1816
 Edmund William
 Hjemmedøbt
Indlyst i kirken
7 Dec. 1817
 Nicolay Liebmann, kiøbmand i byen
Anna Cath. født Remcke
 Jfr. Claudine Liebmann.
søn, Lieutn. Liebmann
Etatsraad Berg
 133
25. Nov.
1817
Jens Christian Knudsen 
 14. Nov.
i kirken
 Christiane Broberg
Christian Knudsen, slagtersvend i byen
 Barnets moder og Sophia Frederikke Knudsdatter
 Uægte
 134
22. Nov. 
Jens Frederiksen
21. Dec.
i kirken
Christen Petersen, arbeidskarl i byen
Anna Kierstine Frederiksdatter
Barnets Moder og fader og
Frederik Frederiksen
 135
24. Nov. 
Carl Hermann
23. Dec. 
i kirken
Abraham Johnsen, Kiøbmand i byen
Diane født Smith
Mad. Juliane M. Johnsen
md. Uhrband
J. C. Smith, jordbruger
Carl Smith, contorist
 136
13. Dec. 
Carl Christian Jørgensen
26. Dec. 
i kirken
 Maria Dahlgreen 's uægte drengebarn
Christian Jørgensen Lisk ??
[Gnidret]
 Mad Søeborg, pigen Maria,
hr. Søeborg og Møller smedmester
 Uægte
 137
10. Dec. 
Frederik Julius
 28. Dec.
i kirken
Peter Hansen, slagter.
Anna Grethe født Schrøder
Mad. Randrup, jfr. Staal,
Jens Petersen slagter
J. Spies, kobbersmed
 -
 138
 14. Sept.
Daniel Jochum Carl
30. Dec.
i kirken
Jochum Smith, wognmand
Juliane Maren født Helmuth
Barnets moder, jfr. Helmuth,
Carl Frederik Møller
 -
 139
21. Oct.
1817
 Theodor Ferdinandt
2. Jan.
1818 i kirken
Frederik Tegner, tømmermester
Inger Maria født Poulsen
Barnets moder og fader 
 140
28. Dec.
1817
Hendrick
4. Jan.
1818 i kirken
 Johanne B. Hessen
Svend Hendriksen, færgekarl
Md. Uhrband
Peter hansen, grawerkarl
Uægte 

1818.


Løbe-
num.
Aar og 
datum
Barnets fulde navn
Daabens datum
Forældrenes navne
Fadderne
Anmærkninger.
141
3. Jan.
Jens Johansen
11. Jan
i kirken
Ellen Jensdatter
Jens Johansen, under afsked ??
[meget gnidret]
Mad. Uhrband og
Peter Hansen grawerkarl
Uægte
142
6. Jan.
Jens Peter
16. Jan.
i kirken
Inger Helene Frederiksdatter??
[Meget gnidret]
Jens Petersen tjenestekarl
Grøndhandler Christensen og
Peter Hansen, grawerkarl
Uægte
143
15. Sept.
1817
Christian Wilhelm
18. Jan. 1818
i kirken
Jens Møller, matros
Bodil Kierstine Nielsdatter
Mad. Larsen, jfr. Erlandsen,
hr. Schreiber, Gustav Ernst,
Lindhardt og Franzen, handelsbetjente
Rulle no. 95.
144
31. Dec.
1817
Andreas
2. Jan.
i kirken
Peter Grane, passkriver,
har fået sin afsked
fra indrolleringskontoret 
dateret 10. Jan. 1818
Johanne Marie Olsdatter
Barnets moder og fader
Mad. Uhrband
-
145
20. Juli
1816
Jacob Hendrick Schou
8. Febr.1818
i kirken
Hans Christian Sandru, meelhandler
Anne Kierst. Svendsdatter
Barnets moder og fader.
Mad. Nidsker
-
146
7. Dec.
1817
Frederik Larsen
15. Febr.1818
i kirken
Carl Holm, søemand
Anna Catharina født Jørgensen
Mad. Møller Nielsen,
jfr. B. . .??, assistent Holst, hr. Elleberg??
og Nielsen, handelsbetjent
Rulle nr. 39
af siellands
distrikt
147
4. Febr.
Jacob Peter
20. Febr.
i kirken
Peter Larsen Mobeg, høker
Kierst. Maria født Møller
Barnets moder og fader,
jfr. Andersen og giordemoder Doss 
-
148
10. Juli
1815
Julius Ferdinandt
Hjemmedøbt
23. Nov. 1815.
I kirken 
23. febr. 1818
Hr. Kiøbmand Carl Andreas van Mehren
Mettine født Weise
Barnets moder jfr. Spr. . .??
Johan v. Mehren, Christ. Feldt . .??
-
149
 16. Febr
1818
 August Wilhelm
13. Marts 1818
i kirken
 Peter Gottfred Odemar, barbeer her i byen, Catharina født Bolin
Barnets moder og mad. Uhrband,
krigsraad Hass, kjøbmand Jordening og dets fader
 -
150
 15. Febr.
 Frederick Andersen
18. Marts
i kirken
Hendrick May, færgemand her i byen,
Sophia Frederi. Gynthersen
Mad. Krabe, Kirstine Gunnersen, Anders Nyborg wærtshusholder,
Svend Giertsen færgemand
Anders Madsen, glarmester
Pat. no. 128 
151
26. Febr. 
 Anders Nielsen
 23. Marts
i kirken
 Christine Sørensen
Anders Mortensen, tienestekarl
Barnets moder og fader og
mad. Doss 
 Uægte
152
17. Febr. 
Niels pedersen Hillering
29. Marts
i kirken
Ole Hillering smedmester
Lene Maria Pedersen
Barnets moder og fader og
mad. Uhrband
153
18. April 
Dødfødt 
Christian F.  E. . .?? kjøbmand her i byen
Lene Valentin Seyer
154
5. Marts 
Jens Nielsen
23. April
i kirken
Anna M. Hansdatter
Niels Poulsen
underoficeer ved Kronens regiment
 Barnets moder og Peter Hansen, grawerkarl
Uægte 
155
29. Marts 
 Poul
29. April
i kirken
Fride.  Christ. Hansen, 
lods her i byen
Pernelle Hansd.
Barnets moder og fader og giordemoder mad. doss 
 Hovedrulle 
no. 207
156
22. April 
Ludvig Jens Julius
10. May
i kirken
Rognald Anders. Sætte. Udslettet af Søerullen, qvarantaine Officiant i byen
Anna Ulvig Ulricka født M . .??
 Mad. Lund, frøken Liebmand, admiralitetscomm. Tuxen, og hr. Justitraad Mariboe
 -
157
 14. April
Hendrick Christian
 15. May
i kirken
Johan T. Dreitzig, krogmager i byen.
Johanne Dorothea Leander
Barnets moder og fader og mad. Doss 
158
6. May 
Johan Wilhelm Edvardt
15. May
i kirken
Gerhardt Martin Horneman
farwer i byen,
Maria Dorothea
Mad. Kornerup, frøken Aller, justits Estrup, bogholder Øding, hr. Kornerup
159
20. Febr. 
August Friderick
17. May
i kirken
Børge Jensen, færgemand her i byen
og hustru Johanne født Petersen
Barnets moder dets fader og bager Christen Qviding 
Rulle nr. 110 
160
17. Mai 
Ludvig August
31. ?? [ulæseligt]
i kirken
 Cecilie Cathrine Elinger 's
uægte barn
faderen Peter Andreas Schrøder, slagtersvend her i byen
 . . .? og pigen Ellen Elinger, garwersvend Kreidahl og Jens Petersen slagtersvend
Uægte 
161
18. Maj 
Hans Peter
 2. Juni
i kirken
Hr. Balthazar Christian Grønbeck, kiøbmand her i byen,og hustru Ane Riis født Lyngbye
Barnets moder, dets fader og hr Søren Grønbeck, informator 
 -
162
 29. Marts
Jens Peter Buch
5. Juni 
i kirken
Hr Friderich Jens Buch, færgemand her i byen, hustru Johanne Beathe født Ferslev 
 Md. Christiane Buch, og barnets moder og dets fader
Rulle 121 
163
28. April 
Julius Theodor
 9. Juni
i kirken
Hr. Thor Reiersen Lund, møllersvend i byen, og hustru Susanne født Petersen 
Barnets moder og frøken Andrea Rohden, hr B.B. Lund, brygger hr. Lieutnant Baggesen og barnets fader 
164
4. Sept.
1816
 Peter Christian
Hjemmedøbt 8. Sep. 1816
i kirken 12. Juni 1818
Hr. Hans N. Hansen, kiøbmand her i byen og hustru Alexandrine født Smidt 
 Barnets moder og dets fader og
hr. Capt. Braunbehner
165
6. Maj 
Johan Peter
12. Juni
i kirken
Johan Friderich Wentzel, skomgersvend her i byen og Hustru Birthe Kirstine Momme 
Barnets moder og jodemoderen md. Urban, dets fader og skomagermester Poul Le . . .?? Aalborg 
 -
166
 9. Juni
 Severin Edvardt
Hjemmedøbt, død
4 dage gl.
Hr. Hans T. Lindberg, guldsvend her i byen, og hustru Sara Johanne født Jeger 
 - -
Død 4 
dage gammel 
167
 22. Mai
Peter Christian
22. Juni
i kirken
 Carl August schæffer, skrædermester her i byen og hustru Hane Christine født Lydersen
 Johanne Magdalene Schæffer og jfr. Ane Hansen , hr Cronwall, skrædermester Dahl
 [Posten utydelig og gnidret! kan indeholde fejl og mangler]
168
 28. Mai
Hans Henrick Hansen
28. Juni
i kirken
Christian Hansen borger og feskehandler her i byen og hustru Mette Christine Larsdatter 
 Mad. Nissen, møller Nissens hustru, jfr. Birthe Erlandsen, 
Jørgen Larsen, f. .?? og
bager Hanck
 Rulle nr. 178
169
 30. Mai
Søren Jensen
5. Juli
i kirken
Jens Peter Ottesen, arbeidsmand her i byen, hustru Ane . .?? Sørensdatter 
Barnets moder, dets fader og jordemoderen mad. Carstensen og And. Wulff, muursvend 
170
11. Mai 
Jens Christian
12. Juli
i kirken
Peter Berggreen, matros her i byen, og hustru Dorthea født Møller 
 Hr. Jens Lind, færgemand
Rulle no. 216 
171
 29. Juni
Jens Frederiksen
17. Juli
i kirken
 Friderich Jensen, færgemand her i byen, og hustru Charlotte født Hansen
Barnets moder og dets fader 
Rulle nr. 191 
172
11. Juli 
August Henrich Josua 
 19. Juli
i kirken
 H. .erman ?? F. Bau. .?? wærtshuusholder her i byen og hustru Ellen Cathrine født Juhl
Mad Aackermann og jomfru Friderickke Ba . .?? og lieutn. v. Nægler og hr. conduktør Ap . .?? 
[ Ualmindelig sjusket  og gnidret skrift
173
23. April
Jacob Peter
21. Juli
i kirken
Hr. Christian Ludvig Petersen, slagtermester her i byen og hustru Christine født Hartmann
Barnets moder dets fader og jordemoderen mad. Urban 
174
15. Juli 
Jørgen Henrick
31. Juli
i kirken
Marie Olsdatter 's uægte drengebarn, barnefader Henrick Olsen, slagtersvend 
Barnets moder og jordemoderen, mad. Doss og Peder Hansen, tienestekarl 
Uægte 
175
26. Juni 
Johannes
16. Aug.
i kirken
 Bryggerkarl Jacob Wurtz og hustru Inger Kjerstine Rasmusdatter
Birgitte Kjerstine, lods Søren Rasmussens hustru, Anne Grethe Wurtz, Niels Danielsen og Hans veile, begge møllersvende.
176
 31. Juli
Johannes  Frederik  Julius
28. Aug.
i kirken
Hr. Reifenstein, kjøbmand her i byen, og hustru Chirstine Birgithe født Sørensen
Faderen, moderen og mad. Urban 
177
15. Juni 
Peter Nielsen
 30. Aug.
Niels Olsen, arbeidsmand her i byen, Gertrud Thuesdatter
Faderen, moderen, mad. Doss og Thue Frederiksen, skomagermester
178
26. Juli 
Carl Julius
2. Sept. 
i kirken
Hr. brygger Otto Kierboe her i byen, og hustru Johanne Kierstine født Jensen 
Mad. Stine Møller, jfr. Johanne Kierboe, hr. Christian Andersen, student og barnets fader og moder 
179
23. April 
Joseph William Claudi
5. Sept.
i kirken
Hr. contorist G . .?? Brigs her i byen og hust. Johanne Marie Brigs født Hoffman 
Faderen, moderen, jomfru Betty Brigs og hr contorist Claudi 
180
2. Sept. 
William Deved 
 18. Sept.
i kirken
Hr Johann Culter her i byen og hustru Johanne født Jørgensen
Hr. kaabersmed J. Spies og konen Jomfru Spies, barnets fader og moder 
 -
181
12. Sept. 
Niels
19. Sept.
i kirken
Pigen Anne Margrethe Nielsdatter, barnefader Jacob Hansen, tjenestekarl 
 Barnets moder og Petronelle. Underofficer Zimmerbølles hustru
Uægte 
182
6. Sept. 
Ole
22. Sept.
i kirken
Johannes Olsen, lods her i byen og hustru Karen Lorentzdatter 
Barnets fader, moder og mad. Doss 
Rulle
nr. 254
183
29. Aug. 
August
27. sept. 
Andreas Østergreen, dreiermester her i byen, og susanne Cathrine Mønnecke
Barnets fader, moder og jordemoder mad. Doss 
184
14. Juni 
Peter og Joseph, tvillinger, hjemmedøbt 
 5. Oct.
i kirken
Hans Larsen Hyre, færgemand her i byen og hustru Cicilie Svendsen 
Barnets moder og jfr. Johanne Hyre, Ellen, lods Jens Roli. .?? 's hustru, fader og jordemoder Mad. Doss 
og . . .?? [Ulæseligt]
 Rulle nr. 52
185
16. Sept.
Andreas Christian
11. Oct.
i kirken
Reservelods Christian Engelsen her i byen, og hustru Anne Margrethe Jensdatter
Barnets moder jordemodermad. Carstensen, hr. bogholder Oeding, hr A. Braunbehrs og hr.. . . .berg?? 
begge . . .??
[Meget gnidret og sjusket]
186
4. Sept.
Teodor
11. Oct.
Bendt Wedin snedekermester her i byen, og hustru Johanne født Balk [Andre kilder 'Blak', posten fuld af rettelser]
Barnets fader, moder og jordemoder mad. Doss
[ Skriften tyder på at pennefører nu har mistet kontrollen ]
187
7. Oct.
Peter Christian
16. Oct.
i kirken
Peter Hansen, speckhøker her i byen og hustru Bithe Født Christensen
Barnets fader, moder og jordemoder Mad. Doss
-
188
18. Sept.
Niels
18. Oct.
i kirken
Niels Jørgensen, wægter og Anna Olsdatter
Barnets moder og fader og mad. Uhrband
-
189
28. Aug.
Christian Jansen
25. Oct.
i kirken
Lars Larsen Fischer, betjent ved patrolbaaden og hustru Christine Elisabeth Knudsen
Barnets fader, moder og Grethe Knudsen
Rulle 240
190
16. Aug.
Lauritz
6. Nov.
i kirken
Niels Peter Lindberg, tømmersvend her i byen, og hustru Karen Kirstine Enevoldsdatter
Skomager Sm. . .?? hustru, jfr. Sophie Iversen, hr. kiøbmand Skrøder og hr. brygger A. Erlandsen
-
191
5. Nov.
Niels Jørgensen
Hjemmedøbt 10. Nov. indlyst i kirken 13 s.m.
Maria Cathrine Leander 's 
uægte barn
fader Jens Nielsen, soldat
Kirstine Johanne og jordemoderen mad. Urban.
Uægte
192
10. Nov.
Niels Friederich Backe
20. Nov.
i kirken
Christine Elisabeth Hansens uægte barn, faderen: Forhen maanedsløjtnant hr. Friederick Backe
Dorthe Lundval og jordemoderen, mad. Urban
Uægte
193
11. Nov.
Peter Ferdinandt
13. Dec.
i kirken
Jacob Christian Nohr, skomagermester og hustru Marie Kirstine født Graumann
 Barnets fader  og moder og
jordemoder Mad. Doss
194
27. Nov. 
Fridrick
20. Dec.
i kirken
Jens Rasmussen i byen
Ellen Frederikke Martinsdatter
[Eller Mortensdatter]
 Barnets moder, smeden hr....?? 's hustru, contorist Clausen og Gradman, glarmester Schrøder
195
7. Nov. 
Hendrick Christian
16. Dec. 
i kirken
Benjamin Hansen, muursvend i byen,
Mette Kirstine Engvoldsdatter
[Eller Enevoldsdatter]
 Mad. D. . .?? hr. Braumberg, major Hansen, capt. Schærbeck 
contorist Clausen
 -
196
31. Oct. 
Andreas Carl
22. Dec.
i kirken
Andreas C. von Mehren, kjøbmand her i byen, Mette født Veise 
 Frue Sprunck, frøken Liebmann, major Lützon, just. de Meza, hr. Johan v. Mehren
 -
197
3. Dec. 
1818
Hans Thomsen Spange
15. Jan. 1819
i kirken
Jørgen Hansen, høker
Birteh maria f. Høll
 Mad. Grethe, skipper H. Hansens hustru, Pigen Anne, jf. Høll, Carl Aakermann og Peter Jessen, høker, Peter Larsen, gårdmand
 -