Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, fødte drenge.

9. Januar 1819 til Dec. 1820

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse, grundet en utydelig og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Jeg er i tvivl om jordemoderen, madame Doss er korrekt stavet. Enkelte steder er det sidste bogstav åbent som et h, men da Nationalmuseets bygningsregistrant kalder hende for Doss, vil dette være gældene her til andet er klarlagt.
Forkortelsen h.i.b = Her i byen


Løbe-
num.
Aar og datum
Barnets fulde navn
Dåbens 
datum
Forældrenes navne
Fadderne
Anmærkn.
198
9. 
Jan.
Johan Axel Emanuel Jullin
17. Jan.
i kirken
Anna Maria Engvald's 
uægte drengebarn
Jørgen Bierring, underofficer 
ved Kronens regiment
Malene Christensen, 
Maria Aalborg og Lars Møller, brændeviinsbrænder
Uægte
199
2.
Jan.
Frederick
29. Jan
i kirken
Birthe Hansen 's drengebarn
Frederik Ferdinandt Ramlau
løjtnant v. Kronens reg.
Jordemoderen mad. Uhrban
Uægte
200
29. 
Dec. 1818
Frederick
7. Feb. 1819
i kirken
Niels . . .?? bryggerkarl 
her i byen og hustru Susanne Petersdatter
Batnets forældre, jordmoder 
mad. Uhrband og drager Børre Olsen
-
201
1. 
Nov.
1818
Anders
7. feb. 1819
i kirken
Gertrud Andersdatter 's uægte 
d. . . ?? faderen: Evald Madsen
Arbeidsmand
Bodil, tjenestekarl Daniel Nielsens 
hustru og pigen Dorthe Kiølner, 
Hans Veile og Niels Andersen,
møllersvende
-
202
2. 
Jan.
Johannes Abel
14. Febr.
i kirken
Hr Adam Gottlieb Salling, 
kjøbmand her i byen, 
Anne Margrethe født Clausen
 Mad. Kornerup, jfr. Øltze, hr etatsraad Berg, hr. kiøbmand Jordening og hr. Gradmand
-
203
22. 
Jan.
Hans
14. Febr.
Hr Christopher Hansen, 
høker her i byen og hust. Anne Petersen
Barnets moder jomfru Anne Cathrine Wendt, hr bager Grossmann og Frederiksen, 
kroemand i N. . .??
-
204
13. 
Febr.
Martin Christian
7. Marts
i kirken
Hr. Casper Andersen, brygger 
og brændeviinsbrænder 
her i byen og hustru Deliane født Petersen
Barnets forældre, jomfru 
Marie Gilbenhauge og slagtermester Petersen
-
205
12. 
Nov.
1818
Lars Christian
7. Marts 1819
i kirken
Niels Jacobsen Wig, broelægger h.i.b.
hutru Johanne Lorentzdatter
Mad. Uhrban, 
barnet forældre. 
-
206
1. 
Febr
Peter Julius Christian
7. Marts
i kirken
Hr. Lars Andersen, brygger h.i.b. 
hust. Charlotte Juliane født Hansen
Barnets moder, Frederikke Hansen, hr. conditor Aporta, hr. contorist Olsen
handskem. Hansen, barnets moder og Elisabeth Svendsdatter.
-
207
23. 
Febr.
Carl
7. Marts
i kirken
Engelke Margrethe Frederiksens uægte drengebarn, barnefader, 
slagtersvend Bendt Svendsen
Jordemoderen, mad. Uhrban
Uægte
208
 28. Aug.
1818
Hans Peter Theodor
7. Marts 1819
i kirken
Charlotte Brandt 's uægte drengebarn 
barnets fader bortreiste 
styrmand Lars Petersen
 Jordemoderen, mad. Uhrban
Uægte 
209
23. Febr. 
Fritz Ferdinand
Hjemmedøbt 
før 14 dage
gammel
 Lars Nielsen Aackermann, wærtshusholder h.i.b. og hustru Bodil Kirstine født Nielsen
 -
Død 14 
dage gammel 
210
 14. Martz
Christian Peter
18. Martz 
i kirken
Anne Kirstine Madsen 's uægte drengebarn, faderen bortreiste styrmand Frederik Petersen 
Trine Lind, Inger Mathisen, styrmand Vallentin og Ole Mathisen 
Uægte 
211
 21. Febr.
Frederik Marius
28. Martz 
i kirken
Hr. Christopher Larsen Bornholm
færgemand h.i.b. og hustru Anne Cathrine født Møller
Barnets forældre, jomfru Birthe Erlandsen 
Patent 
nr. 78 
212
13. Martz 
Frederik Edvard Nielsen
 31. Marts
i kirken
Anne Marie Andersen 's uægte drengebarn, h.i.b. Barnefader 
Hans Pedersen, bagersvend
 Jordemoderen mad. Uhrband
Uægte 
213
10. Martz 
Andreas Frederik
2. April
i kirken
Hr. Andreas Madsen, glarmester h.i.b. og h. Marie Lovise født Bornholm 
 Barnets forældre og jordemoderen, mad. Uhrband
214
1. Marts 
Just Theodor Adrian
2. April
i kirken
Hr. Ditlev Riis, brygger h.i.b.
og hustru Charlotte født Werligh
 Barnets fader, mad. Karen Sophie Schreiber, jomfru Dorthea Werligh, hr. Phillip Schreiber, kjøbmand og 
hr. Niels Schreiber, handelsbetjent
 -
215
14. Dec.
1818
Nicolai Johann Wilhelm
Hjemmedøbt
død 4. mnd gl
Hr. Nicolai Christian Liebman kjøbmand og lieutnant ved det borgerlige artillerie og hustru Anne født Reinche 
Død 4 mnd.
gammel 
216
 3. April
Jens Jensen
12. April
i kirken
Anne  Andersdatter 's uægte drengebarn
faderen: Jens Madsen soldat ved Kronens reg.3. comp
Linie Sergeant 
Lorentz Christensens hustru og Inger marie Hansdatter 
 Uægte
217
10. Febr. 
Christian Lind
1. April
i kirken
Peter Jensen, tjenestekarl h.i.b. og hustru 
Lovise Hans Lorentzens datter 
Barnets forældre og jordemoderen mad. Uhrband
218
28. Nov.
1818
Hans
Hjemmedøbt og indlyst i kirken 
25. April 1819 
 Peter Petersen tømmermester her i byen og hustru Frederikke Christensen
Barnets forældre 
Hjemme-
døbt 
219
 11. Sept.
Carl Peter
16. Maj
i kirken
 Peter Anthonsen, færgemand h.i.b. 
hustru Karen ?? 
[Klat i kirkebogen, måske Hansen]
 Barnets forældre og 
mad. Uhrband, jordemoder
 Patent 
nr. 55
220
4. Sept. 
Jens Peter
16. Maj
i kirken
Christian Nicolaisen, skipper h.i.b.
og hustru Pernille Bendtsen
Barnets moder, jordemoder mad. Uhrband, færgekarl Ole Bentzen, og Peter Nicolaisen 
 Patent 
nr. 228
221
25. Jan. 
Jens Frederik
Hjemmedøbt
27. Jan.
indlyst i kirken 30. Maj
Hr. Niels Fruerlund, raadstuebetjent h.i.b. og hustru Anne Marie født Frederiksen
 Frue kammerherreinde Haugh
jfr. Cathrine Amdrup, justitsraad Høst, hr. kammerraad Top 
og hr. raadmand Olrik
 -
222
21. 
April 
Johan Peter
6. Juni
i kirken
Peter Dalqvist, skrædermester h.i.b. og hustru Marie født Steenberg 
 Moderen, Dehn, jomfru Cathrine Petersen, skomager Hannemann, og rebslager Andresen
223
23.
April
 Julius
13. Juni
i kirken
Ole Mathisen, wærtshusholder h.i.b.
hustru 
Anne Kierstinefødt Møller
Barnets forældre 
224
27. Febr. 
Christopher Olsen
20. Juni
i kirken
Ole Hansen, slagtermester her i byen
hustru Bodil Rasmusdatter
Barnets moder, fader mad. Madsen
og glarmester Madsen
225
29. Maj 
Andres Wilhelm
27. Juni
i kirken
Jens Olsen Møller, færgekarl h.i.b.
og hustru Marie Dagsberg
 Barnets forældre og jordemoderen
mad. Uhrband
 Patent 
no. 46
226
27. Mai 
Carl Wilhelm Trap
4. Juli
i kirken
Johan Trap, muurmester h.i.b. og hustru Maren Hyre 
Barnets forældre og jordemoder mad. Doss 
227
23. Juni 
Hans Peter
25. Juli
i kirken
Margrethe Knudsens uægte drengebarn. faderen: 
Johan Nielsen tjenestekarl
Barnets moder og jordemoder
mad. Uhrband 
 Uægte
 228
10. Juni 
Carl Ludvig
25. Juli
i kirken
Niels Dagsberg, grønthandler h.i.b.
og hustru Anne Marie Carlsen 
 Barnets forældre og 
jordemoder mad. Doss
 -
 229
29. Dec.
[1818]
 Isack
15. Aug. 1819
i kirken
 Jacob Benzen, natmand h.i.b.
og hustru Anneke Lorentzdatter
Jordemoderen mad. Carstensen 
 230
12. Juli 
Niels Bentzen Møller
20. Aug.
i kirken
Anders Bentzen, færgemand 
h.i.b. og hustru 
Anne Marie Magnussen 
Barnets forældre, jomfru Benthe Jørgensen, Jørgen Nielsen, færgemandssøn 
Rulle n. 205 
 231
 19. Aug.
Anders Andersen
5. Sept.
i kirken
Johanne Marie Olsdatters uægte pigebarn, faderen 
muursvend Anders Bentzen
 Undeoff. Kierners hustru og pige Ellen Andersdatter, bryggerkarlene Jonas og Erland og glarmestersvend Dahlgreen
 Pige!
 232
 6. Jan.
John Theodor
5. Sept.
i kirken
Margrethe Petersens uægte drengebarn, barnefaderen: John Chapmann, styrmand
Mad. F. Meinertsen, jfr. G. Bolin, 
og færgemand P. Meinertsen
 Uægte
 233
4. Sept 
Niels Frederik Hansen
20. Sept
i kirken
 Niels Hansen, lods h.i.b.
og hustru Petronelle født Lundgreen
 Barnets moder, jfr. B. Erlandsen, 
Jens Hansen, Lars Hansen, Christian Engelsen, alle lodser
Pat.
no. 6 
 234
1. Sept. 
Knud Christian Ægidius Andersen
8. Oct.
i kirken
Wærtshusholder, Niels Andersen 
og hustru, Christine Knudsen 
 Barnets moder og Anne Christine Andersen, barnets fader, Johan Nicolai Andersen, færgemand Otto Salomonsen
 -
 235
 10. Sept.
Niels Peter Schrøder
17. Oct.
i kirken
Pigen Cecilie Catharine Ellingsen
som udlagde som barnefader slagtersvend 
Peter Andreas Schrøder
 Moderen og jordemoderen.
Snedkersvend Andreas Edskildsen og rebslagersvend Niels Peter Nielsen
Uægte 
 236
6. Juni 
Edward Knox
26. Oct.
i kirken
Kjøbmand, George Knox 
og hustru
Elisabeth Francis Mullens
Frue Mary Ellah, jfr. Cicilia Jane Mullens, kjøbmændende Thomas Ellah 
og Edward Brown 
 237
8. Oct. 
Hans Jørgen Conrad
27. Oct.
i kirken
Jomfru, Karen Marie Nielsen 
som her angiwer til barnefader: Conrad Grove, captain i den kongelige danske søetat 
 Jomfru Marie Nielsen, owerskibschirurg Almes, skibschirurg Tofte, captajn Grove
 Uægte 
barn
 238
20. Sept. 
Carl Ludvig Bornholm
29. Oct.
i kirken
Færgekarl, Lars Jensen Bornholm
og hustru Inger Margrethe Gynther
 Md. Charlotte Scherfin, jfr. Hanne Bakke, Commandeur capitain Bille, kammerraad Top, kjøbmand Borries, wiinhandler Sundberg, 
contorist Erik Petersen
 Rulle 
nr. 79
 239
27. Sept. 
Carl Johan August Curland
5. Nov.
i kirken
Garver, 
Guldbrand Johansen Curland
og hustru Brita Stine Malmgreen
Moder og fader selv og skomagermester Hannemann 
 240
17. Sept. 
Johan August Backe
 19. Nov.
i kirken
Færgemand, Niels Nielsen Backe 
og hustru Anne Maria Bombak 
Moder og fader og mdm. Larsen 
Rulle 
nr. 106 
241 
 22. Oct.
Frederik Theodor Dehn
19. Nov.
i kirken
Bagermester, Johan Frederik Christian Dehn og hustru
Anne Catharina Elisabeth Nyholm
Moderen, jomfru Grubb, bagermester Hemmicke, contorist Lundwall, fuldmægtig Ulstrup 
 242
5. Nov. 
Henning Stady
28. Nov.
i kirken
Færgemand, Svend Stady 
og hustru
Ellen Kirstine Larsen
 Mdm. Sara Wilhelmsen, jfr. Johanne Bakke, Brændevinsmand Joh. Chrestophersen, Krogmager Dreitzig, ungkarl Peter Christiansen og Peter Petersen
 Patent 
nr. 102
 243
3. Nov. 
Ferdinant Rasmussen Nybølle
1. Dec. 
i kirken
Wærtshusholder 
Rasmus Christensen Nybølle og hustru Karen Sophie Larsdatter
Barnets moder og jordemoderen mdm. From, barnets fader 
og lods Niels Hansen 
 -
 244
15. 
Oct. 
Moritz Theobald Rohden
9. Dec.
i kirken
Fuldmægtig Christian Rohden og
hustru Johanne Bolette Kock
Barnets moder, mdm. Andresen, krigsraad Hass, kjøbmændende Sundberg og Larsen,
fuldmægtig Lundholm 
 245
 30. Sept.
Gustav Magnus Grønbeck
20. Dec.
i kirken
Kiøbmand Balthasar Christian Grønbeck og hustru 
Anna Riis Lyngbye
 Moderen og jomfrue Bolette Schmidt
faderen og afskediget toldbetient 
Søren Grønbeck
 -
 246
3. Dec. 
Frederik Christian Engelsen
30. dec.
i kirken
Lods, Lars Engelsen og hustru Petronelle Magrete Cording 
Mdm. Susanne Bærentsen, jomfru Maren Bærentsen, bogholder Geding, contorist Fliis, færgemand Krabbe 
Pat. 
nr. 248 
 247
11. Nov. 
Frederik Wilhelm Ferdinant Lassen
 20. Jan
1820
i kirken
Dreier, Christian Lassen og 
hustru Ellen Kudsk
Moderen, jfr. Duncan, faderen, capitain Schierbeck, comntoristerne Dam og Gørtler 

1820


Løbe-
num.
Aar og 
datum
Barnets fulde navn
Dåbens 
datum
 Forældrenes navne
 Fadderne
 Anmærkn.
 248
 5. Jan.
Frederik Ferdinant
 30 Jan.
i kirken
Arbeidsmand Christian Schow  og
hustru Anne  Catharine Jørgensen !!
[I dokumentet står Aanne, men 
det anser jeg for en fejl]
 Moderen, mdm Urban, møllersvend Hans Weile, 
Wiintappersvend Svend Petersen
 -
 249
28. Jan. 
Jens Petersen
Hjemmedøbt af 
jordemoderen, 
og straks død 
 Pigen Anne Petersdatter 
som angiver 
som barnefader, tjenestekarl 
Lars Bonnesen
 Død førend daaben blew 
publiceret i kirken
 Uægte
 250
25. Sept. 
Carl Christian Nielsen
8. Febr. 
i kirken
Slagtersvend Christian Nielsen
Regina Lund
 Moderen, md. Hansen, maler Madsen
Carl Svang, Henning Lund
Simon Fischer
Uægte 
 251
9. Nov.
1819
Lauritz Ferdinant Schrøder
13. Febr.
i kirken
Kiøbmand 
Johan Henrik Bernhardt Schrøder og
hustru Bodil Kirstine Pough
 Moderen, jomfru Lindhardt, major Pough, 
kiøbmand Lindhardt,
bogholder Peter Larsen
 -
 252
16. Jan. 
Salomon Wilhelm Wunderlig
 13. Febr.
i kirken
Pigen Sara Gunnersen 
og angaw sig selw som barnefader: 
arbeidskarl Frederik Christian Wunderlig
 Moderen, jordemoder Urban, 
. . .?? Hendriksen, Marie Petersen
 Uægte
 253
 13. Febr.
Peter Christian
 Hjemmedøbt
af gjordemoderen
16. Febr
 Afskediget capitain D. B. Gebhards fraskilte frue, 
Margrete Madsberg. 
Som fader anmeldte sig selv sadelmager Frederik Thor Graumann
 Død førend daaben blew publiceret i kirken
 Uægte
 254
 26. Jan.
 Hans Frederik Hansen
27. Febr.
i kirken
 Lods Frederik Hansen og hustru Pernille Hans datter
 Moderen, jordemoder From, faderen
 Rulle 
nr.207
 255
 2. Febr.
Carl Ferdinant Sørensen
8. Marts 
i kirken 
 Reservelods, Lars Sørensen 
og hustru Sidsel Kirstine Bendtsen
 Mdm. Bendtsen, jomfru Johnsen, 
færgemand Povel Gurre 
do. Bendtsen og Smidt 
og res. lods Lars Hansen
 Pat.
132
 256
 6. Oct.
Emil Theodor Petersen
9. Marts
i kirken
 Lober, Johan Petersen og hustru, Maren Mørik
 Md. Dehn, jomfru Fryde, capit Luja, kjøbmand Gradmand, lober Holm
 257
 17. Jan.
Ole Hansen
10. Marts
i kirken
 Lods Henrik Hansen og hustru Maria Laurentz
Moderen, Gjordemoder Urban 
og faderen 
 Pat. 
nr. 221
 258
 3. Febr.
Johan Arnold Unna
11. Marts
i kirken 
 Jøde og kjøbmand Simon Unna og 
hustru Johanne Schrøder
 Frue ritmesterinde Rasted, Jordemoder Urban, ritmester og ridder Rasted, bogholder Øding
 Navnet er ifølge
ministeriel bog no. 2 og moders erklæring: Arnold.
[Signering ulæselig, men slutter på berg]
 259
 8. Febr.
Carl Alfred Hansen
16. Marts
i kirken
 Vært på Skydebanen, Frederik Hansen og hustru, Elisabeth Maria Amalie Povelsen
 Bager Møller 's kone fra Kj. jomfru Holm 
fra do. hele skydeselskabet af ??
[en del gnidret og ulæselig tekst]
 -
 260
7. Dec. 
Frederik Carl Gutfeldt Schow
19. Marts
i kirken
 Adjunkt ved den lærde skole
Hans Schow og hustru, Christine
Magrethe Petersen
Frue Knudsen, jomfru Ulrik, kæmmerer Knudsen, lieut. Larsen og faderen 
 Tvilling til no. 268 
iblandt piger
 261
 30. Dec.
1819
Peter Petersen 
 26. Marts
1820
i kirken
 Baadebygger Christian Petersen
og hustru Sara Catharine Holles datter
 Moderen, gjordemoder Urban, 
og faderen
 -
 262
22. Marts 
Andreas Erlandsen
30. Marts
i kirken
 Lods, Lars Peter Erlandsen og hustru Sidse Nielsen
 Mad. Edskildsen, gjordemoder Urban, lodserne Anders Edskildsen og Ole Nielsen, færgemand Hans Petersen
 Pat. nr. 273
 263
 17. Marts
Johan Andreas Nicolai Wilhelm Lundvall
 3. April
i kirken
 Pigen, Helene Wegner, der angiver til barnefader: Contorist Johan Andreas Lundvall
Moderen og Gjordemoder Urban
 Uægte
 264
 26. Maj
1819
 Peter Olsen
 Hjemmedøbt
 Færgemand, Peter Andersen og hustru Dorothea Androp
 Død førend daaben blew
publiceret i kirken
 -
 265
 22. Marts
Hans Christian Ejbye
 Hjemmedøbt.
Publiceret i kirken 
19. Maj 1820
 Høker, Peter Hansen Ejbye
og hutrue Birgitte Christensen
Md. Ockermand, jomfru Stine Møller,
t. . .mester?? Sanne, skomagermester Nohr,
bagermester Herholt
 -
 266
16. Marts 
Christian Edvard Theilgaard
21. Mai
i kirken
 Wandmester Jens Theilgaard
og hustru Cathrine Lindall
 Moderen, md. Hultmann, faderen 
og smedmester Hultmann
 -
 267
5. Mai 
Jens Martin Rosengreen
21. Maj
i kirken
 Seilmagermester Povel Johannes Rosengreen og hustru Anne Cicilie Jørgensen
 Md. Hanck, jomfru Kjærboe,
kjøbmændende Schreiber, Tryde, Ibsen,
brygger Svendsen dr. Almes, 
færgemand Ole Bendsen
 -
 268
 29. 
April
 Daniel Wilhelm Wætterberg
4. Juni
i kirken
 Skomagermester Arred Wætterberg og hust. 
Wilhelmine Hannemann
 Md. Cicilie Hannemann, md. Curland, skomagermester Hannemann, høker Ockermann, t. ..mester ?? Sonne, lober Petersen
 -
 269
9. Jan. 
Jacob Christian Christiansen
18. Juni
i kirken
 Arbeidsmand Jacob Christian og hustru Dorothea Sophie Jensen
 Md. Lorenzen, jomfru Randrop, 
møller Staal, muursvend Heidemand
 -
 270
29. 
Maj 
 George Peter Hansen
 28. Juni
i kirken
 Spekhøker Chrestopher Hansen og hust. Anne Petersen
 Moderen, jomfru Wendt og faderen
 -
 271
10. 
April 
 Adam Dideriksen
30. Juni
i kirken
 Contorist Josias Dideriksen og hust. Johannette Dorethe Bang
 Md. Lund, jomfru Gil. .?? garver Borries
kjøbmændende Sundberg Tryde og Johlson
 Twilling til 
pigen nr. 278
 272
 13.
Juni
 Hans Peter Hansen
7. Juli
i kirken
 Arbeidsmand, Peter Hansen og
hustru Ellen Andersdatter
 Md. Anna Marie Larsen,
Jomfru Caroline Halberg, 
drager Lars Larsen
tjenestekarl Jens Jensen
 -
 273
6. 
Juni 
Andreas Edward Ferdinand Wennerlin
17. Juli
i kirken
 Skræder Ingemand Wennerlin
og hustru Anna Cathrine Olsdater
 Md. Noer, jomfru Løvgreen, 
bødkermester Arendberg
bogbinder Cornelius
 -
274 
 18. 
Juli
 Emilius Berensen
 15. Aug
i kirken
 Qvarteermester paa Toldkammeret s. . .?? Christian Berensen og hustru Susanne Marie Krabbe
[Til tider Berenzen Bærentzen o.s.v.]
 Md. Krabbe, fru Fontenii,, 
færgemand Krabbe, 
lods Anders Berensen og faderen
 Patent
no. 218
 275
 5. 
Aug.
 Niels Christian Reifenstein
3. Sep.
i kirken 
 kiøbmand, Frederik Christian Reifenstein og hustru, Christiane Birgitte Sørensen
 Moderen, jordemoderen 
md. Urban, faderen
 276
 12. Aug.
Johan Christian Burro
10. Sept.
i kirken
 Tømmersvend Christian Burro og hustru Chatrine Madsen
 Moderen, Sara Madsen, faderen, høker Burro, bødkersvend Burro
 277
 24. Sept.
Anders Frederik Jessen
13. Okt.
i kirken
 Maler Johan Frederik Jessen og hustru Cathrine Mette Marie Sommer
 Md. Anne Grete Jensen, md. Urban, glarmester Dalgreen, maler Allerup
 -
 278
12. 
sept. 
 Martin Rasmussen
15. Okt.
i kirken
 Lods, Søren Rasmussen og 
hustru, Birte Kirstine Thomsen
Moderen, md. Carstensen, faderen
Rulle no
213
 279
 26.
Aug.
Carl Peter Lind
15. Oct.
i kirken
 Lods Jørgen Lind og hustru
 Dorothea Sophie Andersen
 Md. Behrens, jomfru Grubb, command. Bille, bogh. Øeding, cont. Theiland, færgem.. Johan Christophersen, lods Niels Wenningsen, lober Petersen, smedemest. Andresen
Rulle 
no. 180
 280
 13. Febr.
Jørgen Ottesen
20. Oct.
i kirken
 Arbeidsmand, Jens Ottesen og hustru, Anne Marie Sørensen
 Moderen, farmoderen og faderen
 -
 281
 11. Sept.
 Peter Christian Hansen
 26. Oct.
i kirken
 Fiskehandler Christian Hansen og hustru Mette Christine Olsen
 Møller Hansens hustru, jomfr. Stil . .??
qvarteermester Beentsen, . . .?? Staal, kjøbmand Berg, møller Nissen
[Ulæseligt, dog kan læses: 65  ]
 282
 18. Oct.
Carl Frederik Amundsen
17. Nov
i kirken
 Reservelods Guldbrand Amundsen og hustru Ingeborg Halvorsen
 Frue v. Mehren, jomfru Malling, kjøbmand Knox, Fred. Malling, bogholer Øeding
Rulle 
nr. 281
 283
 21. Oct.
Andreas Christian Ipsen
3. Dec.
i kirken
 Pigen, Marie Jøgensen
agiwer som barnefader slagtersvend, Henrik Ipsen
 Moderen, jordemoderen, md. Carstens, faderen, slagtermester Christian Petersen
 Uægte
 284
 23. Sept.
Nicolai Grønbeck
Hjemmedøbt
29. Sept. af
gjordemoderen
Kjøbmand, Baltazar Christian Grønbeck og hustru Anne Riis Lyngbye
 Død førend daaben blew 
publiceret i kirken
 -
 285
25. Oct. 
Andreas Wilhelm Beckmand
17. Dec.
i kirken
 Forhenværende, proviantforvalter, Hans Jørgen Beckmand og hustru Caroline Christine Lorenzen
 Md. Mørk, jomfru Suhr, brændewiinsbr. Riis 
og garvermester Curland
 -
 286
19. Nov. 
August Michael Mehren
Hjemmedøbt af 
mig selv 19. Dec
 Kjøbmand Johan Frederik v. Mehren og hustru Claudine Amalie Liebmand
Barnet døde førend daaben 
blew publiceret i kirken 
 Tvilling
 287
 19.
Nov.
Carl Ferdinand Mehren
 Hjemmedøbt af 
mig selv 19. Dec.
 Kjøbmand Johan Frederik v. Mehren og hustru Claudine Amalie Liebmand
 Barnet døde førend daaben 
blew publiceret i kirken 
Tvilling
 288
 26. Dec.
Jacob August Grave
 12. Jan. 1821
i kirken
 Pro. ..?? og politikom. Peter Grave og hustru Johanne Marie Olsen
 Moderen, md. Brassel, byefoged Rogert, Holst, karantæne officiant Woschou
 -
 289
 9. Dec.
Jens Peter Johnsen
16. Jan. 1821
i kirken
 Kjøbmand Abraham Johnsen og hustru Diane Magrete Schmidt
 Md. Urban og faderen
 -
 290
 5. Dec.
Carl Ferdinand Abel
19. Jan 1821
i kirken
 Skomagermester, Hans Abel og hustru Karen Magrete Olsen
 Md. Staulun, jomfru Juul, lysestøber Bryan, contorist Suhr, blikkenslager Robertson
 -
 291
 5. Jan.
1821
Hans Andersen
11. Febr. 
1821
i kirken
 Pigen, Anne Catharine Andersdatter, og angiwer sig selv som barnefader: fisker Anders Andersen
 Md. Urban og 
arbeidsmand Johan Danielsen
Uægte 
 292
 18. Dec.
1820
 Johan Peter Richardt Serakidzkow
 23. Febr.
i kirken
 Skipper Hammers fraskilte hustru Justine Christiane Reis, og angav sig selv som barnefader
skomagermester Johan Frederik Serakidzkow
 Moderen, md. Urban contorist Reis 
og faderen
 Uægte
 293
 2. Nov
1820
Peter Svendsen
Hjemmedøbt
af gjordemoderen Nov. 1820 og daaben
public. i kirken 
11. Marts 1821
 Grete Andersen der angiver som barnefader arbeidsmand Peter Svendsen
 Karen Danielsen
Ane Larsen, arb.md. Danielsen
 Uægte