Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, fødte drenge.

 7. Januar 1821 til 20. Aug. 1821

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse, sine steder skrevet med rystende hånd.
Skulle een af læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Jeg er i tvivl om jordemoderen, madame Doss er korrekt stavet. Enkelte steder er det sidste bogstav åbent som et h, men da Nationalmuseets bygningsregistrant kalder hende for Doss, vil dette være gældene her til andet er klarlagt.
Forkortelsen h.i.b = Her i byen


Løbe-
num.
Aar og 
datum
Barnets fulde navn
Dåbens 
datum
Forældrenes navne
Fadderne
Anmærkn.
294
7. 
Jan.
Gustav Peter
Hjemmedøbt 
af gjordemoderen
Skomagersvend Peter August Carlstrøm 
og hustru Anna Sophie Petersen
- -
Død førend daaben 
blew publiceret i kirken
295
10. 
Febr.
Johan Christian Emil Støkkert
17. Marts
i kirken
Garvermester Mathias Støkkert 
og hustru Anne Sophie Frøde
Enken, md. Frøde
md. Urban,,
arb.md. Frøde
slagter Chr. Petersen
-
296
21.
Febr.
Anders Henrik Hansen
18. Marts
i kirken
Kiøbmand Peter Hansen 
og hustru Johanne Maria Been
Frk. Larets, jomfru Permin,
contoristerne Fenvick, Søren Hansen og toller Hansen
-
297
14.
Jan.
Johan Frederik Winther
15. April
i kirken
Snedkersvend, Carl Frederik Winther og hustru Elisabeth Tulsted
Moderen, md. Urban,
wærtshush. Lerbom,
parykmager Urban
-
298
 3. 
Jan.
 Lauritz Ferdinand Nohr
3. Maj
i kirken
 Skomagermester Jacob Christian Nohr og hustru Marie Kerstine Graumand
Faderen 
299
8.
April 
 Frederik Andersen
6. Maj
i kirken
 Pigen, Anne Magrethe Andersdatter 
som selv angiver som barnefader,
underofficeer ved Kronens Reg. 
Rasmus Andersen
 Anne Marie Ottesen, Maren Jensdatter, underofficererne Pflug, Lars Larsen og Wilhelmi
Uægte 
300
 7. 
Maj
Peter Svendsen
Hjemmedøbt af gjordemoderen 
 Arbeidsmand Svend Petersen
og hustru, Ellen Mortensdatter
 -
 Død førend daaben blew publiceret i kirken
301
 4. 
April
Peter Krabe Engelsen
20. Maj
i kirken
 Lods, Lars Engelsen og hustru 
Peternille Magrete Cording
Md. Krabe, jomfru Stade, kjøbmand Berg, kvartermester Bærentsen 
Pat. nr. 248 
302
 28. April
Jens Wilhelm Wieboe
 3. Juni
i kirken
 Færgemand, Niels Jensson Wiebo og hustru 
Ellen Cathrine Petersdatter
 Moderen, Bente Jørgensdatter,
..?? Hans Olesen fra Hornbæk,
skole . .?? Cornelius Hansen fra Gilleleie, færgekarl Svend Jensen
 Patent
nr. 43
303
21. 
Juni 
 Carl Henrik Iwer Mechlenborg
8. Juni. 
Daaben publiceredes 
her i kirken efter 
skriftlig tilladelse fra Pastor Fangel
 Eier af Colonigaarden Nr. 1 paa Brunemarken i Tikøb sogn, Johan Hansen Mechlenborg og hustru Christine Lund
 Moderen, Severine Hansdatter, faderen
 Født i Tikøb sogn og der hjemmedøbt
304
 7. 
April
Niels Frederik Lorentzen
 8. Juni
i kirken
 Muurmester Hans Lorentzen og hustru Karen Sophie Staal
Moderen, jomfru A. Danielsen, bager Schmidt, kjøbmand Tryde, møller Staal, sadelmager Staulund 
 -
305
 9. Marts
Philip Rode
10. Juni
i kirken
Muursvend Johan Rode og hustru
Johanne Nielsdatter
Moderen, md. From, wærtshusmand Søerup, smedemester Hultmann,
muursvend And. Nielsen
306
17. 
Marts
Nicolai Schjønberg
 17. Juni
i kirken
Winkypper Jacob Schønberg og hustru Inger Magrete Jensen 
Moderen, md. From, købmændende Gammerod og Nielsen og Kock 
 -
307
 23.
Maj
Peter Andreas Kirck
Hjemmedøbt og 
daaben publiceredes 
i kirken 22. Juni 
 Pigen, Ellen Holm, som 
har angiwet til barnefader 
contorist Peter Kirck
 Md. Urban, Stine Petersdatter,
Andreas Doss, Peter Larsen, 
Søren Grønbeck
 Uægte
308
 2. 
Sept.
1820
 Christian Ludvig Petersen
Hjemmedøbt 29. s.m.
daaben publiceredes i kirken 24. Juni 1821
 Slagtermester Ludvig Petersen,
og hustru: 
Christine Catharine Hartmann
 Moderen, md. Urban, faderen, slagtermester Henning
 -
309
 16. 
Juni
 Niels Peter Jacobsen
 Hjemmedøbt
29. s.m.
Tjenestekarl, Jacob Nielsen og hustru Karen Nielsdatter 
Død førend daaben
publiceredes i kirken
310
 20. 
Juni
 Frantz Georg Wilhelmi
6. Juli 
i kirken
 Pigen, Anna Kierstine Ebbesdatter
der har angivet som barnefader
underofficer ved kronens regiment,
Johan Wilhelmi
Kjerstine Jørgensdatter,
Anne Hansdatter,
underofficererne Brodager og Lange
Uægte 
311
 3. 
Juli
 Johan Peter Borggreen
 9. Juli
i kirken
 Pigen, Anne Christine Hallstrøm der har angivet som barnefader uhrmagersvend Jens Peter Borgreen
 Madm. Strandborg,
md. Guldberg,
uhrmager Hallstrøm
hattemager Søderberg
 Uægte
312
 4.
April
Peter William Fischer 
12. juli
i kirken
 Sømand, Lars Larsen Fischer og
hustru Christine Elisabeth Knudsen
Moderen, Inger Cathrine Nielsdatter, kjøbmand Ellemand, contorist Carl Aakermand, Knud Kristian Sørensen 
Pat. nr. 11 
313
31.
Maj
Christian Adam Gradman 
14. Julii 
i kirken 
 Kjøbmand Gerhardt Adam Gradman og 
hustru Catharine Marie Amstrup
 Frue Charlotte Sophie Gradman, moderen, kjøbmand Ellerman,
C. I. Gradman, A . .?? Holst
[Måske 'assistent']
 -
314
26. 
Juni 
 August Christian Borries
Hjemmedøbt
25. Juli. Daaben publiceret i kirken 
11. Nov.
 Grosserer, Johan Christian Nicolai Borries og hustru, Augusta Georgine Benjamine Steenberg
 Justitsraadinde Steenfeldt,
frøken Lovise Olafsen,
Cons. Preusisk . . .lateur?? August Borries, apotheker Steenberg prowisor Steenberg
 -
315
12. 
Juni 
 Christian Hansen
 29. Juli
i kirken
 Pigen Thorbine Petersen. Som barnefader blew angivet soldat ved Kronens reg. Christian Hansen
 Md. Urban, matroserne Hans Larsen og Povel Andersen
 Uægte
316
 1. 
Juli
 Andreas Peter Olsen
29. Juli 
i kirken
 Pigen, Anne Marie Walstrøm, der angiwer som barnefader fisker Nicolai Peter Olsen
 Moderen, mad. Urban, malersvend Martin Fischer og Hans Fischer
Uægte 
317
 16.
Juli
George Peter Hansen 
24. Aug.
i kirken
 Spekhøker Christopher Hansen og hustru, Anna Petersen
Moderen, jomfru Madsen, brygger R. Hansen, og Jens Olsen 
318
20. Aug. 
Adam Christian Theodor Severin Levetzou 
Hjemmedøbt
27. Aug. daaben publiceret i kirken 28. Sept.
Kammerjunker, capitain og ejer af Kronborg Ladegaard, Diderick Wilhelm Levetzou og hustru Adele Wilhelmine Fog
Frøken Hedevig Tillich, frøken Lovise Levetzov,
kammerherre v. Krogh, kammerjunker Linstow og capitain Levetzou
 -