Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke Helsingør
fødte drenge 1827 og  1828
For mange af posterne må jeg tage forbehold. Det fremgår tydeligt af skriften at penneføreren har vanskeligheder udi skrivekunsten, ligesom han laver en del fejlindskrivninger. Det kan skyldes en fremskreden alder.

Skulle læserne kende noget til manglende tekst, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.
Forkortelser som Kr. Reg. og K.R. = Kronens Regiment. Jf. og Jfr = Jomfru, Md. og Mdm. = madame.
Knæk og bræk.1: Født 5. Nov. 1827 Carl Wilhelm Prytz.  Døbt 5. Januar 1828 i kirken. Kjøbmand Johan Carl Prytz og hustru Anne Margrethe Simonsen. Fadd: Moderen, jfr. Simonsen, handelsbetjent Prytz, hr. O. Erlandsen, hr. C. Schmidt, faderen.

2: Født 8. Dec. 1827 Hans Christian Hansen.  Døbt 1. Febr 1828 i kirken. Lods Lars Hansen og hustru Christiane Marie Bendtsen. Faddere: Moderen, Md. Giesmann, møller Ludvig Tegner,  hjulmagermester Jørg. Tegner.

3: Født 15. Dec. 1827 Carl Wilhelm Schloscrich.  Døbt 3. Febr. 1828 i kirken. Pigen Renaldine Køppen. Som barnefader blew angivet underofficeer ved Kr. Reg. Wilhelm Schlosrich. Fadd: Md. Alberg, pigen Christine Petersen, skomagermester Abrahamsen, skomagersvend Rasmus Rasmussen. Anmærkning: "Uægte".

4: Født 24. Dec. 1827 Peter Christian Rasmussen. Døbt 3. Febr. 1828 i kirken. Arbeidsmand Hans Larsen Rasmussen og hustru Christiane Iwersen. Fadd: Md. Gothliebb, jfr. E. C. Andresen, bødkersvend Chr. Schultz, snedkersvend Chr. Christensen, faderen. [ Skrevet med rystende hånd, - kan indeholde fejl]

5: Født 16. Jan. 1828 Andreas. Døbt 21. Jan. 1828 hjemme af Jordemoderen. Arbejdsmand Anders Olsen og hustru Anne Lindqvist. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

6: Født 24. Dec. 1827 Jens Carl Julius Bentsen. Døbt 10. Febr. 1828 i kirken. Baadebygger Ole Bentsen og hustru Johanne Ulrikke Hansen. Fadd: Moderen, Md. Giesmann, faderen, lods P. Jensen, færgekarl Henrik Strunk.

7: Født 26. Oct. 1827 Peter Joachim Kreiler.  Døbt 24. Febr. 1828 i kirken. Skrædermester Andreas Kreiler og hustru Sophie Godike. Fadd: Moderen, jomfru K Mørck, kobbersmedmester Spies, bogbinder Cornelius, dreier Østergreen, brygger Nielsen.

8: Født 21. Nov. 1727 Carl William Lyder Holstebroe.  Døbt 25. Febr. 1828 i kirken. Kjøbmand Søren Peter Holstebroe og hustru Fanny Ibsen. Fadd: Frue de Meza, jomfru E. Ibsen, kjøbmand Svendsen, J. Holstebroe ungkarl W. Ibsen, og . . .??
[Skrevet med rystende hånd, kan indeholde fejl og mangler]

9: Født 7. Jan. 1828  Frederik Wilhelm Hansen.  Døbt 4. Febr. 1828 hjemme af mig selv.
Daaben publiceret i kirken 6. Juli s.A.
Wærtshuusholder Christian Frederik Hansen og hustru Anne Sophie Larsdatter. Fadd: Moderen, pigen  . . . ?? Nielsdatter, lodserne Christian Engelsen og Niels Hansen, færgemand And. Bendsen.

10: Født 2. Febr. 1828 Niels Christian Nielsen. Hjemmedøbt 16. Febr. 1828 af jordemoderen. Daaben publiceret i kirken 3. Marts. Muurmester Christian Henrik Walin og hustru Margarethe Christensdatter. Fadd: Hattemagermester Søderberg, kmd. Olsen, muurmester Andreas Wallin.

11: Født 31. Dec. 1827 George Frederik Rudolph Ochsner.  Døbt 5. Marts 1828 i kirken. Contorist Andreas Ochcner og hustru Rudolphine Frederikke Lange. Fadd. Moderen, jomfru G. Hartvig, tømmermester Ochsner, skibscapit. Lange, kmd. Jacobsen, lieutn. Thrane. 

12: Født 30. Oct. 1827 Anders Ferdinand Andersen.  Hjemmedøbt 16. Marts 1828 af mig selv. Pigen Karen Marie Hansdatter. Som barnefader blev angivet tømmersvend Anders Andersen. - Død førend daaben blev publiceret i kirken. Anmærkning: "Uægte".

13: Født 16. Jan. 1828 Hans Ludvig Larsen. Hjemmedøbt 18. Marts 1828 af mig selv. Tømmermester Peter Larsen og hustru Grete Chatarine Hansdatter. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

14: Født 20. Marts 1828 Theodor Major Wreight. Døbt 6. April 1828 i kirken. Pigen Ellen Susanne Simonsen der selv angiver som barnefader kjøbmand Major Wreight*. Faddere: Md. Nygreen, jomfru Olsen, ungkarlene And. Bradmberg ?? [Meget utydelig skrift, navnet må være forkert!] Peter Schrøder, glarmester og contorist Mø . . .?? Anmærkning "Uægte".
[ Præsten beklager at data i denn post er byttet rundt under indskrivningen i kirkebogen! - NB: * Der er her tale om købmand Wright søn af Henry Wright født i Hull UK.]


15: Født 2. Marts 1828 William Alexander Ryberg George Bisted.  Døbt 11. April 1828 i kirken.
Arbeidsmand Christopher Frederik Bisted og hustru Ellen Ryberg. Fadd: Jordemoderen, mdm. Hansen, pigen . . . . mann?? slagter Chr. Petersen lods Joh. Hansen.

16: Født 3. Marts 1828 Christian Jensen.  Døbt 20. April 1828 i kirken. Tjenestekarl Peter Jensen og hustru Karen Olsdatter. Fadd. Margarethe Olsdatter fra Alme, pigen Anne Jensdatter, tjenestekarlene H. Nielsen, P. Andersen, Fr. Jensen.

17: Født 24. Jan.1828 Niels Peter Nielsen. Hjemmedøbt 26. Jan. 1828 af Jordemoderen. Daaben publiceret i kirken 11. Maj 1828. Huusmand på Owerdrevet Povel Nielsen  [Eller Nielson] og hustru Anne Eriksdatter. Fadd: Moderen, jomfru Svendsen, bryggerkarl Anders Petersen, tjenestekarl Carl Bentsen.

18: Født 6. Maj 1828 Jan Frederik Nielsen. Hjemmedøbt 11. Maj 1828 af Jordemoderen. Arbejdsmand Hans Nielsen og hustru Anne Marie Cicilie Walstrøm.  - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

19: Født 3. April 1828 Frederik Lauritzen. Døbt 11. April 1828 i kirken. Enken Inger Marie Struck. Som barnefader blev angivet arbeidsmand Jacob Lauritzen. Fadd: Mad. Urban. Anmærkning: "Uægte".

20: Født 21. Jan. 1828 Andreas Peter Nielsen Backe. Døb 18. Maj 1828 i kirken. Færgemand Niels Backe og hustru Anne Marie Bomback. Fadd: Madm. Carstensen, moderen, faderen.

21: Født 17. April 1828 Niels Joachim Mittelsted.  Døbt 18. Maj 1828 i kirken. Bødkermester Johan Gottlieb Mittelsted og hustru Anne Christine Larsen. Fadd: Mdm. J. C. Simmelkjer, jomfru Mittelsted, contorist Hansen, wiinkypper Svendsen, handelsbetjent Kirchhainer.

22: Født 3. April 1828 Hans Jens Michael Rohde. Døbt 25. Maj 1828. Garvermester Frederik Wilhelm Rohde og hustru Lovise Elisabeth Beiersdorff. Fadd: Mdm. H. M. Rohde, jomfru K. Hellebrandt, skrædermester . . . .??, M. Beiersdorff, J. E. Rohde, A. F. Palme, alle fra Helsingør.

23: Født 26. Febr. 1828 Frederik Ferdinandt Gladt. Døbt 25. Mai 1828 i kirken. Kjelderkarl Johan Frederik Gladt og hustru Anne Sophie Blum. Fadd: Mdm. Ochsner, jomfru Oeltze, contorist Erntz,  kjøbmand Ulrick, wiinkypper Olsen.

24: Født 15. Marts 1828 Peter Christian Petersen. Døbt 26. maj 1828 i kirken. Skipper Johannes Petersen og hustru Juliane Kirstine Lund. Fadd: Mdm. Carstensen, jomfru Trine Lund, brygger J. Chrestophersen, chirurg Lund, contorist P. Møller, handelsbetjent Olsen.

25: Født 27. Marts 1828 Jens Jensen. Døbt 15. Juni 1828 i kirken. Tjenestekarl Hans Jensen og hustru Kirstine Jørgensdatter. Fadd: Frue C. . .?? van Mehren, jomfru M. van Mehren, capit v. Mehren, contoristerne Meier og Bendixen.

26: Født 10. Maj 1828 Fritz Rasmussen.  Døbt 24. Juni 1828 i kirken. Muurdreng Niels Rasmussen og hustru Magdalone Hansdatter. Fadd: Mdm. Kierteminde, jomfru Svendsen, kjøbmændene Gradman og Jacobsen, contorist Ernst.

27: Født 14. Maj 1828 Hans Peter Hansen. Døbt 29. Juni 1828 i kirken. Kjelderkarl Hans Hansen og hustru Anne Kirstine Frederiksdatter. Fadd: Moderen, Mdm.Urban, tjener Hans Lorentzen, skomager Hans Lorentsen.

28: Født 20. April 1828 Christian Ferdinand Lindstrøm. Døbt 29. Juni i kirken. Pigen Lisbeth Børgesen. Som barnefader blew angivet muursvend Emanuel Lindstrøm. Fadd: Karen P. Bendsdatter, pigen Kirstine Nielsdatter, arbeidsmand Jacob Hansen, underofficererne Magnussen og Serup. Anmærkning: "Uægte".

29: Født 15. Maj 1828  Gottlieb Joachim Lillieqvist.  Døbt 6. Juli 1828 i kirken. Hattemagermester Niels Peter Lillieqvist og hustru Johanne Margarethe Holmberg. Fadd: Moderen, mdm. Urban, faderen. Anmærkning: "Tvilling vid p. 258 Nr. 29."

30: Født 28. April 1828 Anders Ferdinand Erlandsen.   Døbt 15. Juli 1828 i kirken. Snedkersvend Jens Ferdinand Erlandsen og hustru Andrea Simonsen. Fadd: Moderen, jomfru Hoybye, brygger Chrestophersen, glarmester Schrøder, faderen.

31: Født 18. Juni 1828  Anders Clausen. Døbt 20. Juli 1828 i kirken. Angivet barnefader: Arbeidsmand Rasmus Clausen. Pigen Marie Povelsen. Fadd: Moderen, pigen Fred. Weis, tjenestekarl R. Norenbro, bryggerkarl S. Hansen, underofficeer Petersen, Anmærkning: "Uægte".

32: Født 20. Sept. 1827 Carl Frederik Würtz. Døbt 24. Sept. 1827 i hjemmet af jordemoderen. Daaben publiceret i kirken 1828 Juli 22. Toldbt. Johannes August Würtz og hustru Anne Catharine Holm. Fadd: Md. Mathison, [Eller Mathisen] jomfru Permin, brygger Svendsen, ...mester?? [Helt ulæselig] toldbetient Kieldsen, C. F. Würtz [hvis profession også er ulæselig].

33: Født 2. Maj 1828 Christian Wilhelm Petersen. Døbt 2. Juli 1828 i kirken. Pigen Elise Marie Thrane. Som barnefader angav sig selv: Hjulmagersvend Christian Frederik Petersen. Fadd: Md. Hansen, jomfru ..?? Nyborg, drager Petersen, Nielsen [hvis profession er ulæselig]   . . . ??- mester Lassen. Anmærkning: "Uægte"

34: Født 24. Jan. 1828 Frederik Wilhelm Brinkmeier.  Døbt 27. Juli 1828 i kirken. Skrædersvend Johan Henrik Brinkmeier og hustru Ellen Christine Fegt. Fadd: Moderen, md. Giesmann, skrædermester F. Kock, hoboist E. . . ?? og . . . .karl ?? Ernst Fegt.

35: Født 5. Juni 1828 Frederik Ferdinand Paulsen. Døbt 27. Juli 1828 i kirken. Skomagermester Lars Pauelsen og hustru Dorothea Amalie Lange.  Fadd: Md. We . . ?? md. Urban, brygger B. R. Lund, skomagermester P . . .?? Larsen.

36: Født 12. Mai 1828 Carl Emil Luis Wetterberg. Døbt 29. mai 1828 i kirken. Skomagermester Arvidt Wetterberg og hustru Wilhelmine Danieline Hannemann. Fadd: Md. Hannemann, jomfru Moberg, skomagermester Hannemann, høker Aakermann.

37: Født 23. Juni 1828 Anders Wulff. Døbt 3. Aug. 1828 i kirken. Arbeidsmand Christian Wulff og hustru Inger Andersdatter.  Fadd: Moderen, jordemoderen, md. Hansen, bødkersvendene Ludvig Otto og J. H. Olsen.

38: Født 1. August 1828 Emil Lauritz Frederik Kock. Døbt 16. August 1828 i kirken. Skolelærer, klokker og graver ved St. Olai Kirke Peter Cornelius Kock og hustru Anne Dorothea Larsen. Fadd: Frue Amtsprowstinde Trojel, jomfru Elisa Møller, major v. Grade, justitsraad og politimester Knudsen, brygger H. Larsen, og kjøbmand H. Larsen.

39: Født 1. Aug. 1828 Niels Lauritz Johansen. Døbt 31. August 1828 i kirken. Lods Hans Johansen og hustru Catharine Elisabeth Petersen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, lods Johannes Nielsen, faderen.

40: Født 4. April 1828 Børge Thor Lund.  Døbt hjemme 6. Mai 1828. Daaben publiceret i kirken 6. August 1828. Møller Thor Reiersen Lund og hustru  Karen Susanne Petersen. Fadd: Moderen, jomfru Hanne Egede, hr.  . . .?? faderen.

41: Den 4. Aug. 1828 Dødfødt. Enken Inger Margarethe Schønberg. Som barnefader angiver sig selv kjøbmand Christen Jacobsen Adolph.

42: Født 29. Juni 1828 Hans Peter Christian Petersen. Døbt 22. Aug. 1828 i kirken. Pigen Charlotte Brandt. Som barnefader blew angivet bortreiste skrædersvend Lars Petersen. Fadd: Md. Urban, snedkermester Edberg, skolelærer Christensen, garversvend Valentin Brunmeister ?? [ Sidste efternavn noget gnidret, kan være forkert] Anmærkning: "Uægte".

43: Født 21. August 1828 Frederik Nielsen.  Døbt 22. August 1828 hjemme af mig selv. Pigen Hedevig Catharine Palm som selv angav som barnefader kudsk Lars Nielsen. - Død førend daaben blev publiceret i kirken. Anmærkning: "Uægte".

44: Født 20. August 1828 Augustinus Andresen. Døbt 28. Sept. 1828 i kirken. Pigen Marie Elisabeth Lynge. Som barnefader angav sig selv: Smedmester Anders Andresen. Fadd: Md. Lynell, jomfru Søderberg, hattemagermester Søderberg, smedmester Hultmann, Gurtmann, Lynell. Anmærkning: "Uægte - forældrene . . . . .?? [vanskeligt at læse] 25. Sept. 1828".

45: Født 10. Jan. 1827 Johan Luis Luno Frederiksen. Døbt 28. August 1828 i kirken. Færgemand og lieuten. ved brandcorpset Hans Jensen Frederiksen og hustru Birgitte Catharine Møller. Fadd: Moderen, Capit. Lind, contorist Brix, faderen. 

46: Født 23. August 1828 Fretz Christian Christensen. Døbt 12. Oct. 1828 i kirken. Pigen Karen Jørgensdatter. Som barnefader angivet: Arbeidsmand Christen Christensen. Fadd: Moderen, md. Hansen, wægter Johan Michelsen, wertsmand Peter Nielsen. Anmærkning: "Uægte".

47: Født 12. Juni 1828 Waldemar Seyer.  Døbt 1. Sept. 1828. Bogholder og lieutn. w.d. Kgl. Artilleri Peter Seyer og hustru Helene Vogt. Fadd: Mdm. Eichardt, jomfru Cronwall, lieutn v Drejer, kjøbmand Webster.

48: Født 11. juli 1828 Carl Christian Suhr.  Døbt 9. Sept. 1828 i kirken. Farver George Frederik Suhr og hustru Sophie Magdalene Worm. Fadd: Mdm. P. Topp, jomfru L. Suhr, contorist Fr. Suhr, fuldmægtig N. Suhr, garwermester Rohde.

49: Født 6. Sept. 1828 Carl Christian Hansen. Døbt 12. April 1829 i kirken. Lods Jens Hansen og hustru Birthe Christine Børgesen.    Fadd: Moderen, jomfru F.C. Hansen, lods Hans Widt, lods D. Hansen, færgemand Jens Børgesen.

50: Født 17. Sep. 1828 Johan Hendrik William Spies.  Døbt 24. Okt. 1828 i kirken. Kobbersmedmester Johan Hendrik Spies og hustru Poveline Opsen. Fadd: Moderen, jomfru Stine Petersen, dreier Østergreen, snedkermester Møller, faderen. [Johan H. W. Spies skal angiveligt have siddet model for apostlen Mathæus malet i dåbskapellet i Olai kirke, Helsingør - Han døde 1902]

51: Født 29. Sept. 1828 Hans Peter Petersen. Døbt 29. Marts 1829 hjemme af mig selv. Daaben publiceret i kirken 1829 den 1. Maj. Fisker Mogens Petersen og hustru Ellen Christine Hagelberg. Fadd: Moderen, md. Urban, faderen.

52: Født 8. Oct. 1828 Carl Wilhelm Nielsen. Døbt 16. Oct. 1828 hjemme af mig selv. Sadelmagermester Rasmus Nielsen og hustru Christiane Petronelle Møller. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

53: Født 26. Sept. 1828 William Hennery Lorentz Møller.  Døbt 15. Nov. 1828 i kirken. Contorist Peter Joachim Andreas Møller og hustru Anne Kirstine Lund. Fadd: Fru Liebmann, jf. Elise Møller, bager Petersen, consul Aller, kjøbmand Webster.

54: Født 12. Nov. 1828 Carl Gustav Askengreen. Døbt 4. Jan. 1829 i kirken. Kakkelovnsmager Erik Gustav Askengreen og hustru Anne Dorothea Falk. Fadd: Md. Bonni Nygreen, jf. Botille Pigonel, skrædermester Dalgreen, skrædersvendene Schettmann, Runeqvist, Lundin.

55: Født 20. Nov. 1828 Andreas Lauritz Bærentzen. Døbt 3. Juni 1829 i kirken. Qvarteermester ved Øresunds Toldkammer Christian Bærentzen og hustru Susanne Marie Krabbe. Fadd: Md. A. S. Krabbe, jf. M. Berentzen, lods And. Berentzen, færgemand J. P. Krabbe.

56: Født 21. Nov. 1828 George William Willumsen. Døbt 11. Jan. 1829 i kirken. Opsynsmand ved badeanstalten, Willum Willumsen og hustru Johanne Marie Dinnersen. Fadd: Fru  . .??-üttig ??, frøken Anny Clark, consul Lindberg, grosserer Borries, contorist G. Broun.

57: Født 18. Oct. 1828 Lauritz Olsen. Døbt 30. Nov. 1828 i kirken. Arbeidsmand Niels Olsen og hustru Gjertrud Thuesdatter. Fadd: Md. Wodschou, Pernille Olsdatter, høker Eneroth, muurmester Walin, skomagersvend P. Juul.

58: Født 7. Juli 1828 Carl Alexander Åhman. Døbt 3. Dec. 1828 hjemme med fuld ceremoni. Svensk consul Carl Magnus Åhman og hustru Augusta von Noltbeck. [ Eller Nottbeck]  Fadd: lieutn. Gloerfeldt, fru Ebbeline, jf. N. S. Faber, jf. Charl. Baumgardten, contorist Holmstein, translateur Husfeldt. Anmærkning: "Skal ikke fare til kirke". [Anmærkningen :Utydelig skrift, kan indeholde detaljer der er forkerte]

59: Født 27. Nov. 1828 Carl Wilhelm Rosini. Døbt 10. Dec. 1828 hjemme af mig selv. Kjøbmand Johan Anthon Rosini og hustru Johanne Marie Knust. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

60: Født 24. Nov. 1828 ???  ??? Efter anmeldelse døbt i Mariæ kirke 31. Maj 1829. Forældrene: Pigen Christine Hansen. Som barnefader angivet fourer ved K.R. Andreas Gerhardt From. Anmærkning: "Uægte".

61: Født 4. Dec. 1828. Johan Eduard Ferdinand Stoner. Døbt 11. Jan. 1829 i kirken. Bødkermester George Hendrik Stoner og hustru Pernille Larsen. Fadd: Moderen, mdm. Urban, handelsbetjent Hans Hansen, handelsbetjent John Kulther snedkermester Martin Olsen. [Set  i andre kilder stavet "Stonor"]

62: Født 7. Dec. 1828 Johannes Christen Schørring Jacobi.  Døbt 8 Dec. 1828 hjemme af Dr. Klem. Procurator Jacob Daniel Jcobi og hustru Ester Salomon begge af den mosaiske troe. - Død førend daaben blev publiceret i kirken. 

63: Født 7. Dec. 1828 Gorrick Adam Seifert. Døbt 8. Febr.1829 i kirken. Arbeidsmand Anthon  Seifert og hustru Petronelle Ehrenberg. Fadd: Md. Ahlberg, pigen Marie Nielsen, arbejdsmændene G. A. Seifert, F. Arvesen, joh. Philip og wærtshuusholder Feldt.

64: Født 12. Dec. 1828. Christian Julius Gottliebsen. Døbt 20. April 1829 i kirken. Færgemand Peter Gottliebsen og hustru Marie Christine Kroppe. Fadd: Md. Christine Møller, jf. Hanne Dreyer, consul Løbel, contorist Fred. Petersen, contorist Erenst.

65: Født 14. Dec. 1828 Ludolph Alexander Janson.  Døbt 22. Febr. 1829 i kirken. Petersborglods Johan Janson og hustru Anna Louise Heben. Fadd: Md. M. C. Wraamann, jf. A. J. Børgesen, lieutn. Tegner, og faderen.

66: Født 17. Dec. 1828 Jens Peter Andersen.  Døbt 22. Dec. 1828 hjemme af skolelærer Kock. Arbeidsmand Hans Andersen og hustru Anne Kirstine Lundqvist. - Død førend daaben blev publiceret i kirken.

67: Født 17. Dec. 1828 August Unna.  Døbt 19. April 1829 i kirken. Kjøbmand Simon unna og hustru Johanne Marie Schrøder. Fadd: Moderen, jf. Severine Suhr, kjøbmand C. Santer, contorist C. Fock, contorist F. Petersen, faderen.

68: Født 5. Dec. 1828 Jens Julius Holm.  Døbt 5. Juni 1829 i kirken. Fisker Carl Ludvig Holm og hustru Anne Catharine Jørgensen. Fadd: Moderen, md. Urban faderen.

69: Født 26. Dec. 1828 William Ferdinand Jensen.  Døbt 20. Marts 1829 i kirken. Skipper Niels Christian Jensen og hustru Petrea Thomsen. Fadd: Moderen, mdm. Urban, wærtshuusholder N. Sørup, og wærtshuusholder Fabritius.