Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1843
 77 poster dette år.

Dårligt opluk i bogen.
Dele af teksten ind mod oplukket er således delvis gættet.
Sidernes nederste del er ødelagt. I nogle tilfælde helt ulæselige.
Kan nogen hjælpe med rettelser etc. er man velkommen til at maile.

Bemærk at der under Døbte piger 1843 er nævnt et par drengefødsler

Nr.
Fødselsdato
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrenes navne
Faddere og bemærkninger
1
6. Jan
Carl Hendrik Eskildsen
1843
22. Jan.
i kirken
Pigen Bendte Eskildsen
angivne barnefader 
Hendrik Bøttker
Konen, Marie Petersen og moderen, snedkersvend Svend Larsen, brændevinsbrænder Hans Hansen og B. . .?? Svend Truelsen
U. B. [Uægte barn]
2
 7. Jan.
Jens Jensen 
26. Marts
i kirken
Fragtmand Jørgen Jensen og hustru Ane Magrete Jensen 
Fisker P. Jensens kone, pigen D. Børgesen, fisker Jensen og L. Jensen
3
 9. Jan.
Gerhard Edmund Kock 
26. Febr.
i kirken
Skolelærer Peter Cornelius Kock og hustru Ane Dorthe Larsen 
---?? Werner og jfr. Suhr. Kjøbmændende P. S. . .?? 
J. Holstebroe, garvermester Rhode.
4
26. Jan. 
Hans Jørgen Hansen 
30. April
i kirken
Contorist Hans Jørgen Hansen og
hustru Birgit Sophie Mathiasen
Frue Sorterup og frøken Jørgensen, 
consul Løbel, 
Hans Sorterup, og Claus Rander H. R. nr 332/261
5
 27. Jan.
Andreas Wilhelm Rosengreen 
2. Maj
i kirken
Seilmagermester Poul Johannes Rosengreen 
og hustru Ane Christine Johansen
 Mad Kle . .?? og fomfru Grave
[+ en Jørgensen ulæselig]
6
 28. Jan.
Frederik Adolf Hellesen 
18. Junii
i kirken
Lods Peter Helle Broe og hustru Claudine Andersen 
Moderen, selv og pigen E. Truelsen, sømand F. S. . ?? og ??
færgemand Wiboe. H. R. 373/203
7
2. Febr. 
Peder Martin Jørgensen 
14. Mai
i kirken
fragtmand Hans Jørgensen og hustru
NicolineWilhelmine Ahlgreen
Mad. Larsen og jfr. Petersen, . ..?? Ahlgreen, kjælderkarl Ahlgreen og karl H. Jørgensen 
8
10 febr. 
Peder Christian Dinesen 
19. marts
i kirken
Pigen Gjertrud Jørgensdatter, angiver barnefader skomagersvend Jens Dinesen 
. . . ?? Maren Arentsen, Marie . . .?? karl .?? Pedersen, 
[og flere, men ulæselige] U. b.
9
17. Febr.
Edvard William Hansen 
28. mai
i kirken
Fisker Peter hansen og hustru Elise Kristine . . . sen ?? 
Moderen selv og pigen S. Nielsen, . . . ?? og faderen selv.
[ I margenen en næsten ulæselig bemærkning om rullenummer]
10
18. Febr. 
Bernt Lorents Frederik Petersen 
28. Mai
i kirken
Skibstømmersvend Niels Peter Petersen 
og hustru Lovise Christiane Struck
Mad. Rander og jfr. Bakke, tømmermester Løwe, sergeant Rollin, og skibstømmersvend Struck 
 11
18. Febr. 
-  -  - 
- - 
Consul Charles Fenwick og hustru Ane Gordon Norrie 
Døbt af den engelske provst Ellis i Kjøbenhavn
 12
18. Febr. 
Niels Peter Nielsen 
30. april
i kirken
 Jodbruger Anders Nielsen og hustru Pernille Nielsdatter
Mad. Hansen og pigen M. Jørgensen, T. . .?? Iversen 
[Flere, men ulæseligt]
 13
20. Febr. 
Heinrich Harald Emil Winther 
28. Mai
i kirken
Murersvend Carl Ferdinand Winther 
og hustru Marie Amalie Møller
 Moderen selv og jfr. Møller, kjøbmand Olsen murermester Olsen og faderen selv.
 14
20. Febr. 
Emil Christian Backe 
14. Mai
i kirken
 Fisker, Ole Larsen Backe og hustru Frederikke Sivertsen
Moderen selv og pigen A. K. Backe, styrmand Rander, Maskinmester Wagner, og rådhusbetjent Johansen
 15
 21. Febr.
Arnold Johan Wiliam Bille 
11. Juni 
i kirken
 Skrædermester, Rasmus Jørgen Bille og hustru, Christiane Iversen
 [ Kirkebogens nederste del er ødelagt og ulæselig ]
 16
 25. Febr.
Frederik Carl Christian Hansen 
13. April
i kirken
Lods,  - - ??
 [ Kirkebogens nederstedel er ødelagt og ulæselig ]
 17
1. Marts 
Vilhelm Albert Victorius Andersen 
 25. Juni
i kirken
Skomagerfrimester Peter Andersen og hustru Rebekka Peternelle Holmgreen 
Moderen selv og jfr. J. Stern, [Flere, men ulæseligt
 U /nr.
 - -
 - -
 - -
 Den 28. Apriil 1843 fødte fruentimmeret Kirsten Nielsdatter under sit ophold paa Øerne i Tikjøb sogn et uden for ægteskab andet drengebarn hvis fader angaves at være huusmand Johannes Nielsen. Moderen havde timaanedersdagen før barnets fødsel haft fast tjeneste i Helsingør hos kjøbmand Kornerup.
  (Indføret her ifølge placat af 15. maj 1839)
 18
 3. Marts
 Ludvig Edward Larsen
5. Juni
i kirken
Lods, Niels Larsen og hustru Johanne Marie Hansen 
Konen H. Larsen og pigen A. M. Larsen, lods F. Hansen, do. L. Svendsen og N. Hansen. 
 19
5. Marts 
Carl Hendrik Olsen 
17. April
i kirken
Bud i læseforeningen, Ole Rasmussen
og  hustru Johanne Marie Nielsdatter
Konen Bente Nielsen og p. . .??  A. Nielsen, bud M. Poulsen,wærtshusholder P. . . .?? [Ulæseligt]
 20
8. Marts 
Nicolai Abraham Holten Mazar de la Garde 
21. Juni
i kirken
Cancelliraad, postmester Anthon Alexander Benjamin Mazar de la Garde og hustru Charlotte Dorthea Cathrine Monrad 
 . . ?? Holten og frøken M. Boye, capitain Sneedorff, 
. . . ?? Monrad, cammerjunker Walterdorph.
21 
11. Marts 
Lauritz Eriksen (Søborg) 
12. maj
i kirken
Wærtshusholder Anders Eriksen paa Søborg og hustru  Juditte Marie Elidsen
Mad. Jacobsen og jfr. Ellingsen, wognmand  N. Larsen,
og fragtmand Christensen
 22
14. marts 
Ludvig Hendrik Gulstad 
19. april
i kirken
Kjøbmand og skibskæmmerer Alexander Gulstad og hustru Annette Adolphsen Hass 
Frue Gulstad  og jomfru H. Hass, cammerer Smith, fuldmægtig Gulstad og . . .?? Hass.
-----------
I margenen: 'Hendrik Christian Stricker G.'
[Meget gnidret skrift!]
 23
20. Marts 
Just William Nielsen 
5. Juni
i kirken
Tømrersvend Jens Nielsen og
hustru Sanne Lovise Widberg
Konen A. M. Andersen og pigen B. Larsen, arbeidsmand P. Jensen og faderen selv. 
 24
 25. Marts
Niels Heinrich Schreiber 
2. Juli 
i kirken
Tømmerhandler, Niels Ditlev Schreiber
og hustru Sophie Hedevig Reinsholm
Mad. Schreiber og jfr. A. Riis, pastor F. . . .?? [Måske Hansen] handelsbetjentene F. og N. Reinsholm
 25
27. Marts 
Lauritz Hendrik Lilleballe 
25. Mai
i kirken
Pigen Bodil Christine Larsen angiver som barnefader muurersvend Hendrik Theodor Lilleballe 
S. Larsen og pigen  F. Larsen, muurmester Pedersen, bøssemagersvend A. Larsen og . . .??
U. B.
26
 31. Marts
Lauritz Emilius Olsen 
13. Aug.
i kirken
Arbeidsmand Peter Ole Bloustrød og hustru Elisabeth Jensen 
Mad. Hansen og pigen E. Backman, bud O. Rasmussen,
. . . ?? Mouritzen og karl J. Christensen
 27
5. April 
Et dødfødt drengebarn 
- - 
Pigen Wilhelmine  . . stad?? angiver barnefader tjenestekarl Bendt Pedersen 
Jordemoderattest fra K. M. Sabra dateret 
5. April 1843. (No.1 1843)
28
 23. April
Christian Theodor Jørgensen 
8. Juli
i kirken
Skræddersvend Jens Jørgensen og hustru Anna Marie Lovise Meilbye 
Moderen og pigen J. H. Meilbye, wærtshusholder P. Larsen, skræddersv. Carl Ral . . ?? slagtersvend L. Jørgensen
 29
 27. April
Nicolai Emil Sophus Winther 
13. April
i kirken
Pigen Inger Marie  R . . ?? der angiver barnefader tømrersvend Johan Frederik Winther
 Moderen selv og pigen A. Petersen, smed A. Dideriksen
og  . . ?? Ph, Rohde, muursvend J. Rohde
Barnet blev døbt efter forældrene var viede
 30
 28. April
 Christian Emil Linnel
 2. Juli
i kirken
Gartner Niels Linnel og hustru
Frederikke Kirstine Wildner
Frue Agier og jfr. Rohden,
tømmerhandler . . . ??
og . . . ?? Nielsen
31
2. Mai 
Alfred Christian Wineken 
2. Juli
i kirken
Contorist . . ?? [Alt forsvundet i blækklat
forældrene må være P.C. Wineken og hustru A. B. Buck i flg. FT 1845]
 [Alt ulæseligt grundet skadet kirkebog ]
 32
8. Mai 
Johan Frederik Ferdinand Stoudt 
 14. maj
i hjemmet
Styrmand Jens Petersen Stoudt og hustru Maren Sophie Nielsen 
Død ved daabens stedfæstelse i kirken 
33
 11. Maj
Peder Christian Møller 
18. August
i kirken
Brygger Lars Christoffersen Møller og hustru Christine Wilhelmine Mathilde Nissen 
Moderen selv og mad. Carstensen,
[Flere, men svært læseligt
34 
12. Mai 
Niels Peter August Mogensen 
 11. Juni
i kirken
Skibscapitain Peter Mogensen og hustru
Petronelle Petersen
Moderen selv og pigen N. Wiboe, færgemand Wiboe og do Nicolaisen og toldbetjent Petersen
49de lægd Hornbæk sogn Nr. 66/61
35 
 14. Maj
Carl Adolph Rasmussen 
1. sept.
i kirken
tracteur Hans Rasmussen og hustru Ane Kirstine Svendsen 
Mad. Hansen, jfr. J. Svendsen, toldbetjent Ejbye, 
høker J. Larsen og faderen selv 
 U. nr.
 -  -
-  - 
-  - 
 Pigen Andrea Bendtine Nielsdatter fødte den 11. Maj 1843 et uægte drengebarn som blev døbt i Hellebæk kirke den 2. juli og kaldet: Frands Christian Frederik Nielsen.
Som barnefader opgives muursvend 
Mathias Jensen i Helsingør.
 (Indført her ifølge placat af 15. Maj 1838)
 36
 17. Maj
Peder Christian Andersen
25. Juli
i kirken
Husmand Søren Andersen 
og hustru Birthe Nielsen 
 Mad. Lindberg og jfr. Petersen, major Friis, skibsclarerer Permin og smedemester Belling
 37
23. Jan. i St. Mariæ sogn 
 Johan Nicolai Stein
 21. Maj
i Olai kirke
Bagermester JohanHenrik Bernhardt Stein
og hustru Marie Louise Bensen
Moderen og madame Hansen, 
bagermester Høhert [??] 
bagersvend Land . . .?? [Meget gnidret]
 38
18. Maj 
Julius Christian Wachtelbrenner 
18. april
i kirken
Lieutnant og kjøbmand
Andreas Wachtelbrenner  og hustru Sophie Arnoldine . . .?? Christensen
 Moderen og jfr. A. Christensen, faderen og skibsclarerer Kirck
 39
19. Maj 
Carl Christian Wilhelm Engholm
2, juni
i kirken
Bagermester Georg E. Christian Engholm og hustru Sophie Frederikke Undén 
Moderen selv og jfr. Berg, h. . .?? Berg, buntmager Røpper og faderen selv. 
 40
5. Juni 
Ferdinand Vigo Madsen 
10. Sept.
i kirken
Arbeidsmand Peter Madsen og hustru Johanne Marie Hørling 
Fru Petersen, fru Rosenvinge capitain Smith, consul MacGregor, tømrermester Løve. 
 41
7. Juni 
Carl Christian Harry Andersen 
20. Aug.
i kirken
Færgekarl, William Andersen og hustru Andrea Frederiksen Sandrue 
[Ulæselige grundet gnidret skrift]
 42
9. Juni 
Harald Holmsted 
18. Aug.
i kirken
Pigen Caroline . . . ?? Stade, barnefader winkyper Søren Ludvig Holmsted
Moderen selv og Regine Stade, færgekarl, N. Bartram, H. Stade og kontorist E. Gundersen. 
Forældrene viede før barnets dåb
43 
10. Juni 
Thorvald Oluf Nielsen 
2, Juli
i kirken
Skorstensfeiersvend, Christian Nielsen og hustru Cathrine Nielsen 
 Moderen selv, fyrbøder Petersen og R. Petersen
[Flere, men ulæseligt]
U/ nr. 
 - -
- -
- - 
Pigen Sophie Frederikke Berg, fødte den 3. Juli 1843 et uægte barnsom blev døbt den 20. August 1843 i Hellebæk kirke, og i daaben kaldet: Peter Frederik Jacob Dalqvist
Som barnefader meldte sig skræddersvend Johan Peter Dalqvist
 (Indført her ifølge placat af 15. Maj 1838)
 44
24. Juni 
Osvald Alfred Bertelsen 
24. Sept.
i kirken
Skomagermester Hans Heinrich Bertelsen 
og hustru Ane Margrethe Buchhorst
Moderen selv og pigen C. Bertelsen, skomagermester Dahl og kjøbmand Jørgensen 
45 
6. Juli 
William Ferdinand Andresen 
17. Sept.
i kirken
Smedsvend Christoffer Andresen 
og hustru Marie Bustrup
[eller Baastrup ]
 [Ulæseligt grundet skade på kirkebogen]
 46
 22. Juli
Otto Møller Solter 
26. ?? 
[Ulæseligt grundet skade på kirkebogen
 [Blandt fadderne skimtes en Spies, ligesom der i margenen står noget svært læseligt: "Vacc. Møller 24. dec 1844"]
 47
4. Aug.
Wilhelm August Jensen 
8. Okt.
i kirken
Lods, Jens Jensen og 
hustru Christiane Caroline Fricke
Moderen selv og jomfru Sørensen.
[Flere, men ulæseligt]
 48
7. Aug. 
 Henri van Aller
[ I ft. 1845 Henry]
 22. Sept.
i kirken
Lysestøber Joost Jacob van Aller og
hustru Ida Caroline Dreyer
 Fru C . .?? frøken C. Dreyer, justitsraad Rogert skibsklarerer K. Gad og kjøbmand Jordening.
 49
 10. Aug.
 Otto Hendrik Theodor Bruhn
20. Aug.
i kirken
Handelsfuldmægtig Jens Otto Ernst Bruhn 
og hustru M . . ?? Matilte Jensen
Mad. Bruhn og jfr. Pedersen, skovfoged Bruhn og F. Bruhn og J. Topp.
 50
25. Maj 
Lauritz Struck Bang Windekilde 
20. Aug.
i kirken
Institutsbestyrer, Johan Peter Windekilde 
og hustru Ane Thomasine Laurenka Bang 
 Moderen selv og frøken S. Bang, contorist Reichardt, seilmagermester Bream og Bang
54
30. Aug. 
Et dødfødt 
drengebarn 
 -
 Faderen Styrmand M. N. Rander 
og hustru Henriette f. Salomon
 Attest fra mad. Giesmann dat. 3. Aug. 1843
(Nr.4 - 1843)
 51
24. Aug. 
Jacob Emil Nielsen 
29. Sept.
i kirken
Slagtersvend Johan Frederik Nielsen 
og hustru Sidse Cathrine Ebbesen 
Mad. Levison og jomfru Nielsen, færgemand Bornholm og styrmand May og faderen selv 
 52
27. Aug. 
Johannes Wihelm Hansen 
21, April
1844
i kirken
 Tømrersvend Jørgen Hansen og 
hustru Kirstine marie Tobiasen
 Mad. Giesmann og pigen J. P. Plum, lods N. Olsen og tømrermester Smith
 53
29. Aug. 
Johan Nicolai August Andersen 
8. Okt.
i kirken
Contor. ved Øresunds Toldkammer, Johan Nicolai Andersen og
hustru Christine Ane Margrete Iversen
Mad. H. Iversen og jfr. J. Rohdén,
controlleur Iversen, kjøbmand Iversen 
og contorist Iversen 
 55
NB 
Sophus Alfred Sack 
Ført under qvindekøn  se døbte piger i Olai 1843
 - -
 56
7. Sept. 
Rasmus Hansen 
24. Dec.
i kirken
Jordbruger Niels Hansen og 
hustru Petronelle Rasmussen 
 Konen L. Rasmussen og pigen F. Rasmussen
[Flere, men svært læselige]
 57
9. Sept. 
Jens Peder Hendrik Madsen 
15. Okt.
i kirken
Pigen Johanne Nielsdatter.
barnefader tjenestekarl 
Peter Madsen Leibølle
 Pigen Ane Andersen og Stine Nielsen, Jørgen Leibølle, Rasm. Pedersen, og H. Pedersen
U. b.
 58
25. Sept 
Hans Peder Christensen 
19. Nov.
i kirken
fragtmand  Jens Christensen og 
hustru Karen Sørensen
 Mad . . ?? og pigen M. Jørgensen, wognmand Larsen og Fr. Larsen og bagermester . .??
 59
26. Sept. 
Peder Christian Benjamin Hansen 
29. Febr.
1844
i kirken
Postbud Rasmus Hansen og
hustru Ane Pedersen
Frue Mazar og frøken Møller, kammerråd Kirck og Kbmd.  . . . ?? 
 60
27. Okt. 
Thorvald Alfred Andersen 
12. April 1844 
i kirken
Saddelmager Niels Daniel Andersen
og hustru Ellen Pedersen
. . . ?? og mad. Hansen 
[Flere, men skjult af skade i kirkebogen]
 61
31. Okt. 
Martin Larsen Mortensen 
7. ?? 
[Skjult af skade på kirkebogen ]
[Skjult af skade på kirkebogen ]
 62
 3. Nov.
[Ikke udfyldt
[Ikke udfyldt
Skræddersvend Jens . . . ??orius Møller
og hustru Susanne Helene Røder
 [Ikke udfyldt]
 63
 12. Nov.
August Wilhelm Raven
3.?? 1844
i kirken
 Skipper Christian Hildor G. .?? Raven
og hustru Maren Marie Jensen
Moderen selv og pigen M. Pedersen, toldbetjent Røgel, pottemager N. Jensen og faderen selv. 
64 
14. Nov. 
Nicolai Abraham Jensen
26. April
1844
i kirken
Kudsk Peder Jensen og 
hustru Cathrine f. Jensen
 Frue Holten og frøken H. Holten, conferensraad Holten, cammerraad Weise, 
fuldmægtig Holten.
[Een mere, men ulæseligt]
Vacc. af Møller 24. okt. 1844.
 65
23. Nov. 
Jørgen Frederik Zehman Lund 
29. Marts
1844
i kirken
Kjøbmand Peter Christian Lund 
og hustru Ane Margrethe Riis 
 Mad. Riis og moderen selv, lods Riis, færgemand Hansen og faderen.
 66
7. Sept. 
Johan Wilhelm Børgesen 
I kirken den 
17. Dec.
Lods Johannes Peter Børgesen og hustru Cathrine Wilhelmine Amalie Grossmann
 Madame Grossmann og jomfru B. . ssel??, lodserne Fred. Hansen, Henrik Hansen og Nicolai Johansen.
H.R. 291 / 362
 67
16. Nov. 
Edward Frederik Hansen 
Hjemme d. 15. Dec. 
Pigen Johanne Sophie Reiffenstein,
barnefader tjenestekarl Frederik Hansen
Død før daaben.
U. b.
 68
25. Nov. 
Niels Peter Hansen 
 16. Juni
1844
i kirken
Arbeidsmand Christen Hansen og
hustru Johanne Andersdatter
Mad. Breiting og pigen G. Andersen, kone A. Pedersen, do. J. Bonning og slagtersvend Breiting
 69
25. Nov. 
Jørgen Henry August Tegner 
 5. Maj 1844
i kirken
Lieutnant og kæmner Ludvig Ferdinand Tegner og hustru Marie ?? Frederikke May
[Konens mellemnavn ulæseligt]
 Moderen selv og jfr. Wissenboick?? capit Tegner, færgemand May,
færgemandssøn M. May
 70
 27. Nov.
Carl Arnold Ludvig Payberg
17. Jan. 1844
i kirken
Handelsbetjent, Jens Christian Payberg og
hustru Frederikke Louise Fruerlund
Moderen selv og jfr. Erlandsen,
handskemager Hørby, 
handelsbetjent R. J. Gad
71
 16. Dec.
Niels Salgaard Nielsen
[plus noget helt ulæseligt]
17. Mai 1844
i kirken
Arbeidsmand, Jens Holm Nielsen og hustru
Johanne Petrea Salgaard
Moderen selv og pigen J. Salgaard, møllersvend C. Madsen, karl S. Olsen 
do. C. Nielsen. 
72
16. Dec.
Albert Thorvald Andresen
31. Maj
1844
i kirken
Skomagermester, Jens Peter Andresen og
hustru Augustine Caroline Holmsted
Mad. Giesman og jfr. S. Nielsen, høker C. Nielsen, [Flere, men næsten ulæselige]
73
30. Dec.
Jens Peder Christian Jensen
20. febr. 1844
i kirken
Tjener, Ole Jensen og 
hustru Kirstine Jensdatter
Mad. Nielsen og jfr. [Navnet ikke skrevet!]
tjener L. Larsen og do. L. Madsen, 
g.  .?? N. Olsen. 
Wacc. Møller 24. Dec. 1844
74
30. Dec.
Anthon Frederik Pullich
24. Maj 1844
i kirken
Johannes Frederik Pullich og hustru Anna Frederikke . . .??
[Grundet skade på kirkebogen er denne post delvis ulæselig]