Tilbage til Helsingør

Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, fødte piger.

13. September 1821 til 19. December 1822.

- Indeholder ialt 64 poster.

Opdateret den 4. november 2001.

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse grundet en utydelig og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser. Bemærk også at personerne Gradmand - Bechmand, o. s. v., i nyere tid staves Gradmann - Bechmann.
Med Netscape får du søgeboksen ved at trykke CTRL+F og med Explorer: CTRL+B


Sankt Olai Kirke i Helsingør,
fødte Qvindekjøn


 1821 Sept. 13. i kirken:
1) Født 16, Sept. 1809: Henriette Joelson.
2) Født 2. April 1813: Hanne Joelson.
3) Født 30. Marts 1817: Caroline Juliane Joelson.
Forældrene: Kjøbmand Isaac Joelson og hustru Mariane von Halle begge af det mosaiske trossamfund.
Ved dåben svarede
For nr.1: Justitsråd og borgermester Steenfeldt, for nr. 2:  Justitsråd og rådmand Olrik og for Nr. 3 oberstlieutnant Hansen.
Se endvidere side pag1 nr 1 og 2 fødte drenge.
Disse børn er døbte efter kongelig bevilling af 4. August 1821.


Følgende er en indskydelse i kirkebogen:
Pag: 200 nr. 32 findes Sophie Fred. Andersen som her skulle have været inført.

4) Dødfødt 28. Oct. 1821.  Forældrene: Møller Daniel Staal og hustruen Dorothea Kirstine Werlig. Begravet 31. Oct.

1821 Nov. 11. i kirken.
5) Født 25. Juli 1821: Lovise Cicilie Hornwein. Forældrene: Wognmand Carl Joseph Hornwein og hustru Loriane Wentihus. Faddere: Mdm.Carstensen, og mdm. Petersen.
Hjemmedøbt af gjordemoderen d. 8. Oct 1821:
6) Født 18. Sept. 1821: Sidse Marie.  Forældrene: Wognmand Karl Chresten Chrestensen og hustrue Karen Jørgensdatter.
Dødfødt førend dåben blev publiceret i kirken.
Hjemmedøbt af gjordemoderen d. 9. Oct. 1821:
7) Født 1. Octb. 1821: Juliane Maria.  Forældrene: Fisker Hans Larsen og hustru Anne Kirstine Petersdatter.
Dødfødt førend dåben blev publiceret i kirken.
Hjemmedøbt af gjordemoderen 9. Nov. og dåben publiceret i kirken d. 18. Nov. 1821:
8) Født 27. Sept.1821: Jens Mathias Jensen. Forældrene: Arbeidsmand Peter Jensen og hustru Anne Magrethe Mathiasdatter. Faddere: Md. Hansen, jomfru Permin, lieut. v. Hegler, contoristerne C. Andresen og J. Gørtler.
[Findes også indført under drenge nr. 11]
1821 Nov. 18. i kirken.
9) Født den 9. Octbr. 1821: Benedicte Kirstine Hultmand og Lovise Marie Hultmand.  Forældrene: Smedemester Peter Hultmand og hustru Inger Marie Bendts Datter.  Faddere: Mdm. Tegner, jomfru Rehling, mdm. Theilgaard, jomfru N. Andersen, smedemester Theilgaard, tømmermester Tegner, glarmester Madsen, møller Nissen, contoristerne Braunbærent og Ernst.  - Tvillinger.
1821 Nov. 25. i kirken:
10) Født 22. Sept. 1821: Antonette Emilie Tegner.  Forældrene: Tømmermester Frederik Christian Tegner og hustru Inger Marie Povelsen. Faddere: Fru justitsrådinde de Meza, jomfru Kierboe, etatsråd Estrup, oberstlieutnant Kegler, [Noget svært læseligt - - ] Møller, [Noget svært læseligt - - ] Holst, Lieutn. v. Dreier, kjøbmand Tegner, skomagermester Nohr, blikkenslagermester Robertsen.
Hjemmedøbt af jordemoderen samme dag   [ 16. Nov. 1821]
11) Født 16. Nov. 1921: Anna Kirstine. Forældrene: Tjenestekarl Lars Petersen og hustruen Helene Christiane Braun.
Død førend dåben blew publiceret i kirken.
1821 Dec. 19. i kirken:
12) Født 24. Octbr. 1821: Sophie Frederikke Sørensen. Forældrene: Reservelods Lars Sørensen og hustru Sidse Kirstine Bendtsen. Faddere: Mdm. Bendtsen, jomfru Grubb, fægemændene P---?? Petersen og Ole Bendtsen, contorist Bonnevie.
1821 Dec. 21. i kirken:
13) Født 25. Oct. 1821: Anne Wilhelmine Augusta Prosch.  Forældrene: Justitsraad og ---?? kæmmerer ved Øresunds Told Hans Gustav Prosch og hustru Augusta Caroline Thane. Faddere: Frue generalkrigsassessorinde Harboe, fru kammerrådinde Weise, kammerherrene Hauck og Krogh, etatsråd Berg, --?? i toldkammeret Øresunds told. [En del tekst meget ulden, kan være tydet forkert]
Hjemmedøbt 1. October, dåben publiceret i kirken d. 17. Januar 1822:
14) Født 28.Sept. 1821: Clara Emilie.  Forældrene: Strandkontrolleur og dannebrgsmand Daniel Kunmunck?? og hustru Johanne Nielsen. Faddere: Moderen, Mdm. From, krigsassessor dannebrogsmand Hoffmand, Toldass. Worm, og ---ermand Niels Hansen.
Hjemmedøbt 19. Dec. dåben publiceret i kirken 8. Febr. 1822:
15) Født 24. Octb. 1821: Kirstine Jacobine Nielsen.  Forældrene: Tjenestekarl Jacob Nielsen, og hustru Anna Kirstine Jacobsdatter. Faddere: Frue Simmelkjær, jomfru Lund, kjøbmand Tryde, glarmester Schrøder, contorist Galschiøtt.
1822 Febr. 15. i kirken:
16) Født 1. Februar 1822: Wilhelmine Caroline Erlandsen.  Forældrene: Lods Lars Peter Erlandsen og hustruen Sidse Niels Datter. Faddere: Moderen, jordemoderen, bryggerne Erlandsen og ---??, lodserne Niels og Lars Svendsen.

Hjemmedøbt d. 6. Dec. 1821:
17) Født 31. Oct. 1821: Andrea Wilhelmine Schreiber.   Forældrene: Kjøbmand Frederik Wilhelm Schreiber og hustru Birthe Cathrine Erlandsen. Død førend dåben blew publiceret i kirken.
1822 Februar 22. i kirken:
18) Født 15. Febr. 1822: Anne Marie Bentzen.  Forældrene: Pigen Marie Lund der har angivet som barnefader tjener Peter Bentzen. Faddere: Mdm. Urban.  - - - Uægte.
1822 Febr. 27. i kirken:
19) Født 10. Nov. 1821: Marie Emilie Søerup.   Forældrene: Wærtshuush. Niels Nielsen Søerup og hustru Else Marie Schow. Faddere: Frue Jytting, jomfru ---?? [meget gnidret skrift] grosserer Borries, bogholder Prytz, kjøbmand ---?? [Svært læseligt].
1822 Marts 8. i kirken:
20) Født 29. Nov. 1821: Emma Constantia Nylin.  Forældrene: Contorist Christian Diderik Nylin og hustru Christiane Tage. Faddere: Moderen, jomfru Drejer, capitain Lind, ---?? [noget ulæseligt] , kjøbmand Fr. Tryde, colporteur Jacobsen, færgemand J. Kr...?? contorist Widemand, kjøbmand Hansen.
1822 Marts 10. i kirken:
21) Født 11. Dec. 1821: Petrea Foss. Forældrene: Afd. Qwarantaine Officiant Peter Hansen Foss og hustru Marie Magdalene Toftlund. Faddere: Moderen, mdm. Urban, qwarantaine officianterne Worhcou og Peter Møller, færgemand And. Thors. Lund. 
1822 Marts 14. i kirken:
22) Født 13. Februar 1822: Maren Marie Jensen.   Forældrene: Spekhøker Ole Jensen og hustruen Kirstine Gunners Datter.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen, høkersvend Petersen, hotz.cem.?? Johan Martin Fantz?? [dette efternavn er uklart og kan være forkert. Stillingen er ligeledes uforståelig]
1822 Marts 22. i kirken:
23) Født 17. Januar 1822: Caroline Emilie Frederiksen.  Forældrene: Færgemand Frederik Frederiksen og hustru Johanne  Bendtzen. Faddere: mdm. Petersen, jomfru G-lje ?? [vanskeligt at tyde] bogholder Glading, kjøbmand Gradmand, contorist Lundstrøm.
1822 April 5. i kirken:
24) Født 18. Oct. 1821: Adolphine Johanne Rhoden. Forældrene: Tracteur Christian Rohden og hustru Johanne Bolette Kock.  Faddere: Moderen, mdm.Andresen, lieutenenterne Sonne og Wilster, kjøbmand Lundberg.
1822 April 7. i kirken:
25) Født den 2. Marts 1822: Anne Sophie Schow.   Forældrene: Muursvend Niels Schow og hustruen Margrethe Jørgensdatter. Faddere: Mdm. Mu---??,  pigen Kirstine Jørgens Datter, tømrer Lindstrøm, smed Linddahl, smed Jens Olsen.
[Bemærk: Det ser ud som om pigen har været hjemmedøbt, idet der er gjort forsøg på at tilføje dette.  Imidlertid er skriften blevet så ulden og gnidret at det er vanskeligt at afgøre hvad der præcist skal stå!]
1822 April 7. i kirken:
26) Født 4. Marts 1822: Juliane Marie Jensen.  Forældrene: Lods Peter Jensen og hustruen Karen Eskildsen.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen, lodserne Niels Hansen og Erik Hansen,
1822 April 12. i kirken:
27) Født 21. Marts 1822: Caroline Lovise Nielsen.  Forældrene: Pigen Anne Catrine Elise Liliendahl som har angivet som barnefader bryggerkarl Peter Nielsen. Faddere: Moderen, Jomfru Anne Katrine Holst. - - Uægte.
1822 April 12. i kirken:
28) Født 22. marts 1822: Karen Christine Lua.  Forældrene: Pigen Caroline Marie Kiøbmand ?? der har angivet til barnefader sømand Jacob Lua. ?? Faddere: Jordemoderen mdm. Gisemand.  - - - Uægte.
[ Nb: Skriften er meget ulden,  derfor er dele af teksten måske ikke korrekt læst og gengivet ]
Hjemmedøbt 1810 Dec. 19. af en Katholsk Abbed.
29) Født 12. Dec. 1810: Elisabeth Smuck. Forældrene: Skomager Joseph Smuck af Katholsk religion og hustru Elisabeth Smidt af Luthersk religion.
Faddere: Jordemoderen, mdm. From, den eneste, som tillige med moderen - faderen er nu død, - har været tilstede ved barnets dåb, har under tilbud af end-?? bevidnet det anførte der er overensstemmende med moderens udsagn.
Under bemærkninger: Dette barn er her indført efter b--?? --?? Re--??  af 9. febr. 1822. I det almindelige jævnføringsregister: 1509 Nr. 2
[ Temmelig ulden og gnidret skrift i hele posten.]
-------------
Se tillige broderen under Fødte drenge 1822, post 34!
1822 Maj 4. i kirken:
30) Født 28. Jan. 1822: Henriette Lovise Madsen. Forældrene: Glarmester Andreas Madsen og hustru Marie Lovise Bornholm. Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen.
1822 Maj 5. i kirken:
31) Født 7. Apr.1822: Johanne Caroline Mathilde Lahne Forældrene: Qvarantaine Officiant Johan Henrik Lahne og hustru Anne Sophie Restrup. Faddere:Moderen, mdm. Urban, fuldmægtig Grane, grønthandler Svany, ?? contorist Hans Hansen. - [ efternavnet Sveny kan være forkert
Hjemmedøbt af jordemoderen.
Dåben publiceret i kirken 1821 Sep. 25.
32) Født 25. Sept. 1820 Sophie Frederike Andersen. Forældrene: Wærtshuusholder Lars Andersen og hustru Charlotte Juliane Hansen. Faddere: Barnets moder, jomfru I. C. Hansen, hornblæser Hansen, bagersvend Lorentzen, --?? Niels Andersen. [Stilling gnidret]
1822 Maj 16. i kirken:
33) Født 20. Januar: Christiane Frederike Boe. Forældrene: Fisker Niels Hansen Boe og hustru Pernille Gøi.
Faddere: Moderen, mdm. Urban.
1822 Mai 31. i kirken:
34) Født 13. April 1822: Hanne Mathisen. Forældrene: Handelsbetjent Ole Mathisen og hustru Anne Cathrine Møller.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, capitain P. Hjort, qarantaineofficiant J. Læne [ Sandsynligvis identisk med Johan H. Lahne i post 31.]

1822 2. Juni i kirken:
35) Født 7. April 1822: Marie Magdalene Hostrup. Forældrene: Pigen Anne Margrethe Jensdatter der har angivet som barnefader underofficer Peter Hostrup af Kronens Regiment. Faddere: Pigerne Maren Jens Datter og Kirstine Peters Datter, kudsk P. Neglige, tjenestekarlene And. Olsen og Lars Petersen, underofficer Rynkebye. - - Uægte.
1822 Juni 9. i kirken:
36) Født 4. Mai 1822: Cicilie Johnson.  Forældrene: Tjenestekarl Svend Johnson og hustru Helene Kirstine Malberg.
Faddere: Mdm. Carstens, pigen Marie Mandal, skomagerswend Johan Jørgensen, arbeidsmand Christian Jørgensen, tjenestekarl Hans Schrøder.
1822 Juni 21. i kirken:
37) Født 16. Juni 1822: Petrine Oline Eberlin.  Forældrene: Pigen Christine Christensen som har angivet som barnefader guldsmedsvend Peter Oluf Eberlin der er bortreist til Sverrig. faddere: Mdm. Urban. - - Uægte.
1822 Juni 30. i kirken:
38) Født 8. Juni 1822: Anne Dorothea Hansen. Forældrene: Pigen Kirstine Niels Datter som har angivet som barnefader soldat ved Kronens Regiment, Anders Hansen. Faddere: Tjenestepigerne Marthe Christens Datter og Karen Christens Datter,
tjenestekarlene Anders Larsen, Hans Jacobsen og Rasmus Hansen. - - Uægte.
1822 Julii 12. i kirken:
39) Født 26. Maj 1822: Nicoline Marie Debryhn.  Forældrene: Skoflikker Johannes Nicolai Debryhn og hustru Anna Marie Frante [ Usikker på dette efternavn] Faddere: Moderen, mdm. Urban, consumsitionsbetjent Hansen, skomager Mamme.
1822 Julii 21. i kirken:
40) Født 28. Junii 1822: Anne Charlotte Andersen.  Forældrene: Lods Ole Andersen og hustru Lorette Barsøe.
Faddere: Moderen, mdm.Urban, lodserne Fred.Hansen og Jørgen Hvidt.
1822 August 2. i kirken:
41) Født 25. Julii 1822: Wibige Elisabeth Jacobine Hoffmann.  Forældrene: Krigsassessor og toldbetjent Jacob Elias Hoffmann og hustru Christiane Juliane Medtsted. Faddere: Frue S--- irinde?? Mørck fra Gurre, mdm.Urban, oldermand And. Thors. Lund og bogholder Christensen. 
1822 Aug. 9. i kirken:
42) Født 18. Junii 1822: Lovise Nicoline Backe.  Forældrene: Færgemand Niels Backe og hustru Anne Marie Bumback.
Faddere: Moderen, pigen Sophie Cornelius, faderen.
1822 Aug. 14. i kirken:
43) Født 26. Junii 1822: Caroline Lovise Jansen.   Forældrene: Færgemand Peter Antoni Jansen og hustru Karen Jensen.
Faddere: Moderen, Mdm.Urban, faderen.
1822 Sept. 1. i kirken:
44) Født 2. April 1822: Juliane Helene Valentine Seyer.  Forældrene: Bogholder Peter Seyer og hustru Sophie Helene Voght. Faddere: Frue Justitsrådinde Knudsen, jomfru H. Backe, capitain Holck, kjøbmand Eckardt, bogholder Øeding, handler B. Jørgensen.
1822 Sept. 6. i kirken.
45) Født 4. August 1822. Anne Henriette Lovise Henriksen.  Forældrene: Tjenestekarl Peter Henriksen og hustru Anne Kirstine Piil.  Faddere: Mdm.Urban, pigen Johanne Holm, tømmermester Unmack, muurmester Trap og møllerkarl Niels Andersen.
1822 Sept. 6. i kirken:
46) Født 16. August 1822: Johanne Petronelle Svinninge. Forældrene: Pigen Anne Kirstine Hans Datter, der selw angiver som barnefader soldat ved Kronens Regiment, Hans Mortensen Svinninge. Faddere: Mdm. Urban, moderen. - - Uægte.
1822 Sept. 15 i kirken:
47) Født 30. August 1822: Grete Marie Olsen. Forældrene: Arbeidsmand Ole Olsen og hustru Gunnild Marie Jacobs Datter. Faddere: Moderen, mdm. Urban, barbeer Rasmus Hansen, spekhøkerne Svend Petersen og Lars Povelsen.
1822 Sept. 15. i kirken:
48) Født 25. Maj 1822: Angelica Sophie Unna. Forældrene: Kjøbmand Simon Unna af den Mosaiske troe og hustru Marie Schrøder. Faddere: Moderen, jomfru Ipsen, kjøbmand Berentzen, bogholderne Øeding og Gad.
1822 Sept. 15. i kirken:
49) Født 6. Juni 1822: Ida Bolette Schalls.  Forældrene: Kjelderkarl Peter Sørensen Schalls og hustruen Johanne Magrethe Borris. Faddere: Mdm.Dreier, jomfru Braunbærent, kjøbmændende Tryde og Fliis, contorist van Aller.
1822 Sept. 22. i kirken:
50) Født 17. Juli 1822: Wilhelmine Augusta Tegener. Forældrene: Kjøbmand og lieut. wed det borgerlige artillerie Peter Tegener og hustrue Catharine Cicilie Christophersen. Faddere: --prentinde?? Tegener, moderen, faderen, I. Tegener, Ludvig Tegener, J. Børgesen.
[ Bemærk at i flere folketællinger og kirkebøger, staves familienavnet 'Tegner' - Gudmoderens stilling er vanskelig at gætte grundet ulden skrift ]
Publiceret i kirken 1822 Septb. 27.
Den 10. Febr. blew hjemmedåben foretaget af jordemoderen.
[ Ovenstående tekst står i en uforståelig rækkefølge. Her gjort forståelig ved omskrivning]

51) Født 9. Februar 1822: Hansine Johanne Sophie Jensen. Forældrene: Pigen Gunnild Niels Datter som i dag d. 27. Sept. blew ægtewiet til barnefaderen bøssemagerswend Søren Jensen førend dåben - - ??
[herefter noget ulæseligt, men vielsen er tydeligt foretaget inden dåbshandlingen ]
Faddere: Steenhugger Lunds kone Anne, pigen Anne Sørensen fra Hirscholm, bryggerkarl Niels Willumsen, møllersvendene Mads Nielsen og Niels Andersen. - - Uægte.


1822 Sept. 28. i kirken:
52) Født 27. August 1822: Lovise Augusta Johnsen. Forældrene: Kjøbmand Abraham Johnsen og hustru Lione Magrete Schmidt.  Faddere: Mdm. Urban, faderen, kjøbmand Schreiber.
1822 Oct. 4.
Blew hjemmedøbt af jordemoderen - - [ Her efter noget ulæseligt, men det er tydeligt at dåben blev publiceret i kirken den 4. Oktober 1822]
53) Født 10. Juni 1821: Anne Sophie Møller. Forældrene: Pigen Kirstine Marie Strube der har angivet som barnefader tømmerswend Lars Gustav Møller.
Faddere: Moderen, Anne Strube, møllersvendende Carl Brammer, Jens Wærling og Chr. Kjerboe. - - Uægte.
1822 Sept. 29. i kirken:
54) Født 29. Julii 1822: Rebecca Holm. Forældrene: Skomagermester Johannes Holm og hustrue Sophie Lovise Schmidt.
Faddere: Mdm. Fabricius, jomfru Trine Gottliebsen, [ De  to sidste vidner er vanskelige at tyde. ]
1822 Octbr. 9. i kirken:
55) Født 14. Sept. 1822: Aurelia Christine Backe.  Forældrene: Lods Peter Nielsen Backe og hustru Mette Christine Hartvig. Faddere: Moderen, faderen.
1822 Octbr. 13. i kirken:
56) Født 17. Junii 1822: Auggusta Amalie Magdalene Lundbek.  Forældrene: Skrædersvend Povel Ernst Linnet Lundbek og hustru Else Kirstine Jørgens Datter. Faddere: Moderen, mdm. Urban, skrædermester Bøthern ??  [utydelig skrift] skrædersvend Johan Lundqvist.
1822 Octbr. 13. i kirken:
57) Født 5. Okt. 1822: Juliane Marie Petersen.  Forældrene: Pigen Birgitte Marie Ols Datter der selw angiwer som barnefader bryggerkarl Anders Petersen. Faddere: Moderen, tysk Lods Claus Friemann. -- Uægte.
1822 Octbr. 18. i kirken:
58) Født 12. Sept. 1822: Johanne Petrea Plum. Forældrene: Færgekarl Christian Plum og hustru Kirstine Bendtzen.
Faddere: Moderen, mdm.From, faderen.
1822 Octbr. 20. i kirken:
59) Født 12. Sept. 1822: Magdalene Petersen. Forældrene: Baadebygger Christian Petersen og hustru Sara Catharine Hellesen. Faddere: Moderen, mdm.Urban, faderen.
1822 Octbr. 27. i kirken.
60) Født 7. August 1822: Andrea Henriette Kirstine Petersen. Forældrene: Arbejdsmand Peter Petersen og hustru Johanne Rasmussen. Faddere: Moderen, pigen ---te?? Køler, -----md. ?? Hans Rasmussen, smedesvend Svend Larsen.
1822 Nov. 7. i kirken:
61) Født 25. Okt. 1822: Catharine Frederikke Elisabeth Grave.  Forældrene: Fuldmægtig Peter Grave og hustru Johanne Marie Olsen.  Faddere: Frue justitsraadinde Henfeldt, frøken Big. Olrik, overauditør Knudsen, fuldmægt. Rogert, mdm. Abel, mdm. Urban.
1822 Nov. 13. i kirken:
62) Født 31. Okt. 1822: Christine Theodore Krÿger. Forældrene: Pigen Karen Møller, der har angiwet som barnefader bryggersvend Christian Krÿger.  Faddere: Mdm. Abel, mdm. Urban. - - Uægte.
1822 Nov. 22. i kirken:
63) Født 7. Nov. 1822: Catharine Anthonette Dorethea Eggers. Forældrene: Tømmersv. Frederik Anthon Eggers og hustru Dorethea Elisabeth Gunlak. Faddere: Moderen, mdm. Carstensen, faderen, møller Hansen, møllersvend Kjærboe.
1822:
64) Dødfødt  19. Dec.1822: ----  Forældrene: Bogtrykkerswend Peter Bor--hardt ?? Grob og hustru Anne Lovise Ringberg.
Anmærkning: Dødfødt og begravet i stilhed d. 21. Dec. 1822.