Tilbage til Helsingør

Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger.

 64 poster.

1. Januar 1827 til  18. Dec.1827.

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse grundet en ulden og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til hullerne i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.
Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/tastefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelsen 'brbr' = brændewiinsbrænder. 'h' = hustru.
Når denne side begynder med Nr. 4 skyldes det at de 3 første poster ligger under 1826 Nr. 4: Født 6. Dec. 1826 Ida Elisabeth Ebbesen. Døbt 1. Januar 1827 i kirken. Fisker Peter Ebbesen og hustru Dorothea Sophie Svendsen. Fadd: Mdm. Lind, jomfru Lund, færgemand Chr. Bornholm, kjøbmand A. Gradmann, handelsbetjent P. Dreier.

Nr. 5: Født 19. Sept. 1826 Petrine Christiane Juliette Petersen. Døbt 12. Jan. 1827 i kirken. Pigen Charlotte Brandt. Som barnefader angives bortreist styrmand Lars Petersen. Fadd: Jordemoderen, mdm. Urban. - Anmærkning: "Uægte".

Nr 6: Født 8. Nov. 1826: Johanne Wilhelmine Hansen. Døbt 14. Jan. 1827 i kirken. Lods Jens Hansen og h. Birthe Christine Børgesen. Fadd: Moderen, mdm. Giesemann, Hans Jørgen Hvidt, ungkarlene And. N. Espegreen og And. Eskildsen.

Nr. 7: Født 2. ?? [Ulæseligt] 1826 Nicoline Wilhelmine Struck. Døbt 14. Jan. 1827 i kirken. Færgekarl Carl Henrik Struck og h. Anne Marie Pedersen. Fadd: Mdm. Wiboe, jomfru Hannemann, færgemændende Povel Petersen og Fred. Frederiksen, færgemand Carl May.

Nr. 8: Født 29. Juni 1826 Marie Sophie Poveline Nielsen. Døbt 14. Jan. 1827 i kirken. Arbejdsmand Jacob Nielsen og hustru Anne Kirstine Jacobsdatter. Fadd: Gangkone Lisbeth Petersen, pigen Kirstine B. Nissen, skomagersvend Chr. Lorentzen.

Nr. 9: Født 13. Oct. 1826 Magdalene Marie Hansen. Døbt 4. Feb. 1827 i kirken. Anne Catharine Reuterdahl der selv angav som barnefader bryggerkarl Frederik Hansen. Fadd: Mdm.Børgesen og datter Boline K. Børgesen, bryggerkarl Søren Jeppesen, tømmersvend Jens Alberg. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 10: Født 31. dec. 1826 Emma Augusta Hansen. Døbt 11. Febr. 1827 i kirken. Høker Christopher Hansen og h. Anne Petersen. Fadd: Mdm. A. K. Nielsen, jomfru Holm, etatsraad Berg, brygger Olsen, Braunberents Junior.

Nr. 11: Født 22. Nov. 1826 Poveline Mathilde Charlotte Nohr. Døbt 12. Febr. 1827 i kirken. Skomagermester Jacob Christian Nohr og h. Marie Kirstine Graumann. Fadd: Moderen, jomfru Stine Møller, høker Aakermann, bagermester Hanik, kjøbmand Rønning.

Nr. 12: Født 11. Febr. 1827 Laurine Wilhelmine Møller. Døbt 17. Febr. 1827 i kirken. Pigen Christiane Wilhelmine Nissen. Som barnefader blew angivet brygger Lars Christophersen Møller. Fadd: Mdm. Urban. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 13: Født 4. Jan. 1827  Sophie Magdalene Jensen. Døbt 18. Febr. 1827 i kirken. Kjelderkarl Ole Jensen og hustru Birgitte Doubernovschy. Fadd: Mdm. Schreiber, jomfru J. Lund, glarmester Schrøder, bager Schmidt, contorist Schreiber.

Nr. 14: Født 18. Jan. 1827 Betzy Ernstine Holm. Døbt 23. Febr. 1827 i kirken. Politibetjent Niels Frederik Holm og h. Karen Edskildsen [Måske en skrivefejl for Eskildsen] Fadd: frue justitsraadinde Steenfeldt, frøken Lindstow, justitsraadinde Knudsen, raadmand Rogert, fuldmægtig Olrik.

Nr. 15: Født 9. Oct. 1826 Margarethe Frederike.  Døbt 12. Oct. 1826 hjemme af jordemoderen. Færgekarl, Christian Frederik Backe og hustru Marie Petersen. Død førend daaben blew publiceret i kirken.

Nr. 16: Født 17. Jan. 1827 Natalie Jacobine Catharine Backe.  Døbt 4. April 1827 i kirken. Færgemand Peter Nielsen Backe og h. Mette Christine Hartvig.  Fadd. Moderen, jomfru Grethe Hartvig, faderen.

Nr. 17: Født 27. Jan. 1827 Lovise Charlotte Steen.  Døbt 13. Apr. 1827 i kirken.  Blikkenslagermester Lauritz Christian Steen og hustru Anne Christine Wittesen. Fadd: Mdm. Schr?? [ Måske Schrøder] jomfru Borg, brbr. Svendsen, tømmermester Steen fra Fredensborg, blikkenslager Steen fra Hj. . .??. 

Nr. 18: Født 1. Dec. 1826 Marie Lovise Gottliebsen. Døbt 12. April 1827 i kirken. Færgemand Peter Gottliebsen og h. Marie Christiane ?? [ Rettelse i efternavnet gør det svært at tyde, måske 'Krappe'] Fadd: Moderen, jomfru N. Bornholm, færgemand J. Gottliebsen, færgekarl Chr. Gottliebsen, faderen.

Nr. 19: Født 12. febr. 1827 Juliane Wilhelmine Hansen. Døbt 16. Apr. 1827 i kirken. Skomagermester Frederik Hansen og h. Frederike Bestrop. [Set stavet 'Bistrup'] Fadd: Moderen, mdm. Urban, skomagersvend C. Flyger, skomagersvend J. Reuterdahl, faderen.

Nr. 20: Født 23. Dec.1826 Christiane Anthonette Caroline Poveline Grave. Døbt 20. April 1827 i kirken. Fuldmægtig Peter Grave og h. Johanne Marie Olsen. Fadd: Moderen, jomfru C. Grave, rebslagermester Brassel, rebslagersvend C. P. Brassel.

Nr. 21: Født 24. Febr. 1827 Petronelle Dorothea Ramm.  Døbt 29. Apr. 1827 i kirken. Grønthandler Johan Mathias Ramm og h. Ellen Margarethe Hartelius. Fadd: Moderen, mdm. Carstensen, slagterne M. Petersen og Chr. Petersen, sp . . ?? Grønbeck skomagermester Hartelius. -

Nr. 22: Født 22. Apr. 1827  Karen Sørensen. Døbt 4. Maj 1827  i kirken. Dagleier Hans Sørensen og h. Johanbine Thomasdatter. Fadd: Konen . . .?? Rasmusdatter, pigen Sara Thomasdatter, dagleierne Niels Larsen og Rasmus Grested, bryggerkarl Fred. Blank ?? [ temmeligt gnidret]

Nr. 23: Født 9. April 1827 Anne Marie Petersen. Døbt 13. Maj 1827 i kirken. Bryggerkarl Anders Petersen og h. Walborg Nielsdatter.  Fadd: Konen Anne Nielsen, pigen Anne Jensen, tjenestekarl Peter Povelsen, mursvend Joh. Rhode.

Nr. 24: Født 6. April 1827: Christine Amalie Petersen.  Døbt 13. Maj 1827 i kirken. Brobetjent Svend Petersen og h. Johanne Britta Lindqvist. Fadd: Moderen, mdm. Urban, faderen.

Nr. 25: Født 30. apr. 1827 Sarrafine Mathilde Gottschalck. Døbt 23. Maj 1827 i kirken. Kjøbmand Bernt Gottschalck og h. Marie Elisabeth Giebelhausen. Fadd: Md. Giebelhausen og jomfru Giebelhausen fra Nyekøbing i Sjælland, brbr. Andersen, møller Tegner, contorist Giebelhausen, faderen.

Nr. 26: Født 14. Marts 1827 Ida Lovise Hansen.  Døbt 24. Maj 1827 i kirken. Skipper Niels Hansen og h. Petronelle Goi.
Fadd: Moderen, mdm. Urban, contorist Svend Petersen.

Nr. 27: Født 22. Marts 1827 Andrea Birgitte Lund. Døbt 27. Maj 1827  i kirken. Brygger Børge Reiersen Lund og hustru Johanne Elisabeth Larsen. Fadd: Moderen, jomfru Chr. Lund, og faderen.

Nr. 28: Født 2. Apr. 1827 Adelheide Lovise Magdalene Schmidt.  Døbt 3. Juni 1827 i kirken. Toldkasserer Christian Wilhelm Schmidt og hustru  E . .chie ?? Henriette Christiane Gulstad. Fadd: Moderen, jomfru A. H. Smidt fra Hj . .?? student Gulstad, contorist Gulstad, faderen.

Nr. 29: Født 20. Apr. 1827  Johanne Julie Augusta Jacobi.  Døbt 4. Juni 1827 i kirken. Procurator Jacob Daniel Jacobi og h. Esther Salomon, begge af den mosaiske troe. Fadd: Frue justitsraadinde Prosch, jomfru Hanne Hambroe, fra ?? [Svært læseligt] raadmand Rogert, kjøbmand Eckardt, spekhøker Hamberg?? fuldmægtig Olrik, adjunkt Werlin. [ Flere ting er vanskelige at tyde]

Nr. 30: Født 18. Febr. 1827 Anne Dorothea Jørgensen. Døbt 17. Juni 1827 i kirken. Arbeidsmand Mads Jørgensen og hustru Maren Jørgensdatter.  Fadd: Moderen, pigen Lene Mathiasdatter, tjenestekarlene Bendt Larsen og Jørg. Hansen.

Nr. 31: Født 15. Maj 1827 Ingeborg Sophie Frederike.  Døbt 17. Juni 1827 hjemmedøbt af jordemoderen. Tjenestekarl ved  Øres.  . . .?? Jens Petersen og hustru Kirstine Schow. Død førend daaben blew publiceret i kirken.

Nr. 32: Født 31. Marts 1827 Dorothea Elvine Kock.  Døbt 1. Juli 1827 i kirken. Skrædersvend Henrik Kock og hustru Johanne Christine Vegt.  Fadd: Moderen, mdm. Giesmann, skrædersvendende Lichtenhoff og Brinckmeier, bøssemagersvend Vegt.

Nr. 33: Født 3. Nov. 1826 Frederike Christiane. Døbt 5. Nov. 1826. Hjemmedøbt af jordemoderen. Daaben publiceret i kirken 8. Juli 1827. Arbeidsmand Hans Olsen og hustru Anne Marie Jørgensdatter. Fadd: Pigerne Karen Christ. Jensdatter og Maren Hansdatter, tjenestekarlene Cornelius Nielsen, Peter Rasmussen og Mogens Petersen.

Nr. 34: Født 22. Apr. 1827 Marie Conradine Povelsen. Døbt 8. Juli 1827 i kirken. Enken Anna Kirstine Urberg, der selw angiver som barnefader underofficeer ved artilleriet Peter Povelsen.  Fadd: Mdm. Alberg, pigen Oline Holck, skomagersvend Lorenzen skrædersvend Bodin. -Anmærkning: "Uægte".

Nr. 35: Født 6. Marts 1827. Johanne Marie Frederiksen.  Født 15. Juli 1827 i kirken. Muursvend Jens Frederiksen og h. Susanne Marie Magdalene Frank. Fadd: Mdm. Wostrup, mdm. Giesmann, muurmester J. Christensen, muursvendende Fred. Nielsen og Holker Petersen.

Nr. 36: Født 3. Juni 1827 Nicoline Davidsen. Døbt 15. Juli 1827  i kirken. Skrædermester Lars Davidsen og h. Else Nielsdatter. Fadd: Moderen, mdm. Urban, wærtshuusholdernr N. Sørup og Johan Jensen.

Nr. 37: Født 10. Maj 1827 Frederike Wilhelmine Claudine Maria Wismer.  Døbt 19. Juli 1827 i kirken. Strandtoldbetjent Johan Lorents Wismer og h. Catharine Marie Eremmenauen Kyhn. Fadd: Kammeraadinde Kjærulff, frøken Fred. Lund, generalkrigscommisair Harboe, lieutn. Harboe, justitsraad og politimester Knudsen, grosserer A. T. Møller,
og s. . .?? Rawsted. De 2 sidste fra . . . . ?? [Utydeligt]

Nr. 38: Født 16. Juni 1827 Lovise Augusta Ravn. Døbt 22. Juli 1827 i kirken. Reservelods Christian Ravn og h. Hedevig Christine Olsen  Fadd: Moderen, mdm. Urban, lods Chr. Olsen, baadebygger S. Jensen. 

Nr. 39: Født 3. Maj 1827 Laura Catharine Jensine Hjort. Døbt 25. Juli 1827 i kirken. Sø-krigscommissair og bogholder wed Lodswæsenet Jens Jacob Hjort og h. Laurenze Catharine Frederike Ziegler. Fadd: Moderen og faderen.

Nr. 40: Født 21. Juni 1827 Johanne Marie Kasse. Døbt 29. Juli 1827 i kirken. Pigen Stine Catherine Bendtzen. Som barnefader blew angivet slagtersvend Peter Larsen Kasse. Fadd: Moderen, pigen M. E. Ipsen arbeidsmand Lars Olsen, tjenestekarlene Bendt Larsen og Jørgen Hansen. - Anmærkning: "Uægte".
Nr. 41: Født 14. Juli 1827 Lovise Marie Magdalene Rønning. Døbt 3. August 1827 i kirken.  Kjøbmand Frederik Rønning og hustru Helene Catharine Christensen. Fadd: Mdm. Randrup, jomfru Søborg, klokker Rønning, C. . .?? Søborg, brygger Randrup, discipel Randrup, contorist Rønning.

Nr. 42: Født 23. Marts 1827 Hanne Emilie Zichmann. Døbt 10. Aug. 1827  i kirken.  Enken, Charlotte Emilie Petersen født Trane. Selw angiver hun som barnefader conditorsvend Johan Christian Zichmann. Fadd: Mdm. Carstensen,
spekhøker . . ?? [Navnet meget utydeligt, måske Aacherman] kjøbmand Ulrik, faderen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 43: Født 12. Juni 1827 Emilie Therese Frederiksen. Døbt 10. Aug. 1827 i kirken. Pigen Eva Margarethe Lundberg Som barnefader blew angivet skrædersvend Conrad Frederiksen.  Fadd: Mdm. Urban, moderen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 44: Født 7. Juli 1827 Fanny Anni Willumsen. Døbt 24. Aug. 1827 i kirken.  Betjent wed . . ?? Wilhelm Willumsen og h. Johanne Marie Dinnersen. Fadd: Frue Løbel, jomfru Ellah, hr. Løbel, hr. Brown, consul Ellah, consul  . .orkenbeck?? 

Nr. 45: Født 7. Juli 1827 Nicoline Marie Nielsen. Døbt 26. Aug. 1827. Arbeidsmand Peter Jørgen Nielsen og h. Catharine Lindstrøm. Fadd: Mdm. Simmelkjær, jomfru Buch. . .??, smedsvend Hultmann, snedker Hein, møllersvend A. Andersen.

Nr. 46: Døbt 9. Aug. 1827 Ellen Kirstine.  20. Aug. 1827 hjemmedøbt af jordemoderen. Tjener Jens Jensen og h. Anna Kirstine Svendsen. - Død førend daaben blew publiceret i kirken.

Nr. 47: Født 28. Aug. 1827 Birte Catharine Erlandsen Schreiber. 1827 Sept. 4. hjemmedøbt af mig selv. Kjøbmand og lieutn. ved det Borgerlige artillerie Frederik Wilhelm Schreiber og h. Birte Catharine Erlandsen. - Død førend daaben blew publiceret i kirken.

Nr. 48: Født 20. Apr. 1827 Ida Frederike Cicilie Urban. 1827 Maj 29. hjemmedøbt af jordemoderen. Daaben publiceret i kirken 1827 Sept. 4. Meelhandler Jens Christian Urban og hustru Petrea Kirstine Hansen. Fadd: Frue Gradmann, jomfru Drejer, capit. og toldinspecteur Sneedorff, kjøbmand Simmelkjær.

Nr. 49: Født 26. Aug. 1827 Sophie Frederike Larsen. Døbt 14. Sept. 1827 i kirken. Lods Niels Larsen og h. Johanne Marie Hansen. Fadd: Moderen, mdm. Giesmann, lodserne A. Berentsen og P. Jensen, faderen.

Nr. 50 og 51: Født 8. sept. 1827 Betzy Cecilie Borries  og  Christiane Sophie Borries. 1827 Sept. 28 hjemmedøbt af mig selv. Daaben publiceret i kirken 1828 Sept. 8.  Grosserer Johan Christian Nicolaus Borries og hustru Augusta Georgine Steenberg.  Fadd: Moderen, fru justitsraadinde Stenfeldt, jomfru Thora Mustelmann?? [Gnidret skrift] og
Alvira Mustelmann, ?? Dr. Vohs [ ell. Voss] apotheker Steenberg senior, faderen. - Anmærkning: "Tvillinger".

Nr. 52: Født 27. Sept. 1827: Døde inden daaben samme dag. Bødkermester Ole Peter Svendsen og hustru Dorothea Bastiansdatter. - begravet tillige med moderen i den samme kiste d. 3. Oct. 1827.

Nr. 53: Født 21. Sept. 1827 Johanne Nielsen.  Døbt 7. Oct.1827 i kirken. Pigen Anne Jensdatter. Til barnefader blew udlagt jæger ved  Kr. Regiment, Anders Nielsen. Fadd: Frøken . . .estrøm ?? pigen Karen Jensdatter, arbeidsmændende Magnus Lorenzen og Lars Jørgensen, . . . svend Ole Hansen fra Hellebek. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 54: Født 15. Sept. 1827 Lovise Amalie Ammundsen. Døbt 12. Oct. 1827 i kirken. Lods Guldbrand Ammundsen og h. Ingeborg Halvorsen. Fadd: Moderen, mdm. Urban, lodserne N. Larsen og P. Jensen, faderen.

Nr. 55: Født 8. Sept. 1827 Sophie Margarethe Olsen. Døbt 14. Oct. 1827 i kirken. Konen Catharine Cicilie Cederløv. Som barnefader angav sig selv wiinkypper Niels Christian Olsen. Fadd: mdm. Allerup, mdm. Urban,  . . .kermester Allerup ??
[ måske bødkermst.] contorist C. Bakke, handelsbetjent J. M. Olsen, faderen. - Anmærkning: "Uægte".

Nr. 56: Født 3. Sept. 1827 Charlotte Frederike Lovise Lorenzen.  Døbt 12. Oct. 1827 i kirken. Bagermester Johann Gottfried Lorenzen og h. Charlotte Christine Scherfin.  Fadd: Mdm. Scherfin, moderen, bagermester Scherfin, faderen.

Nr. 57: Født 14. Sept. 1827 Ida Wilhelmine Steenberg. 1827 Oct. 22. hjemmedøbt af mig selv. Daaben publiceret i kirken 1828 Aug. 10. Apotheker Schack August  Steenberg og h. Charlotte Elisabeth Lavetz. Fadd: Moderen, jomfru Sophie St. . .?? [Måske 'Stolpe'] faderen.

Nr. 58: Født 22. Sept. 1827 Anne Methine Emilie Tomsen. Døbt 4. Nov. 1827 i kirken. Tømmersvend . . .?? Tomsen
[ måske 'John'] og hustru Johanne Catharine Wensel. Fadd: Moderen, pigenTrine Olsen, tømmersvendene Søren Johansen, Fred. Hansen, Lars Madsen.

Nr. 59: Født 5. Oct. 1827 Emm Emilie Petersen. Døbt 4. Nov. 1827 i kirken. Garversvend Peter Petersen og h. Marie Elisabeth Hartmann.  Fadd: Moderen, mdm. Halfstrøm, slagtermester E. Hartmann, uhrmager Halfstrøm, faderen.

Nr. 60: Født 19. Oct. 1827 Christiane Marie Sneedorff.  Døbt 10. Nov. 1827 i kirken. Toldinspecteur ved Øresund Toldkt. capit. Henrik Gerner Sneedorff og hustru Tomine Nielsen.  Fadd: Frue A. Wiborg, frøken Hanne Nielsen, justitsraad Nielsen, justitsraad Topp, og proprietair Tonder.

Nr. 61: Født 29. Sept. 1827 Nielsine Henriette Rohde.  Døbt 11. Nov. 1827 i kirken. Muursvend Johan Rohde og h. Johanne Nielsdatter. Fadd: Moderen, mdm. Giesmann, faderen, bryggerkarl And. Petersen, commander sergeant Asserboe.

Nr 62: Født 31. Oct. 1827 Hellene Catharine Jung. Døbt 16. Nov. 1827 i kirken. Lieutnant og assistent ved . . .?? Accademie Carl Frederik Jung og h. Catharine Lindberg. Fadd: mdm. Hilleren, mdm. Giesmann, smedmester Hilleren, smedmester Lindberg.

Nr. 63: Født 26. Apr. 1827 Charlotte Emilie Wessel.  Døbt 30. Nov. 1827 i kirken.  Controlleur wed Øresunds Toldkammer Christian Gerhardt Wessel og hustru Christine Emilie Duche. Fadd: Mdm. Arensen, jomfru Giebelhausen,
. . .ssor Glørfeldt, ?? fuldmægtig Erritzøe.

Nr. 64: Født 1. Oct. 1827 Frederike Ditlevsine Røpper. Døbt 2. Dec.1827 i kirken.  Slagtersvend Johan Christian Røpper og h. Susanne Johanne Marie Hansen. Fadd: Moderen, mdm. Carstensen, buntmagermester P. Røpper, smedsvend Chr. Lundsteen.

Nr. 65: Født 3. Oct. 1827 Marie Lovise Larsen. Døbt 16. Dec.1827 i kirken.  Fisker Peter Larsen og h. Johanne Petersen. Fadd: Mdm. Giesmann, pigen Marie Hansdatter, fisker S. Sørensen, faderen.

Nr. 66: Født 2. Juli 1827 Jessie Knox. 1827 Dec. 16. hiemmedøbt af mig selw. Daaben publiceret i kirken 1828 Aug. 15.
kjøbmand George Knox og hustru Elisabeth Francis Mullens. Fadd: . . . ?? Rebecka Mullens, jomfru . . . ?? Knox, consul Lindberg, hr. John F. . . ?? Mullens. [ En hel del af teksten er meget gnidret]

Nr. 67: Født 16. Dec. 1827. Henriette. 1827 Dec. 18. hiemmedøbt af jordemoderen. Wærtshuusholder Ole Matthisen og hustru Anne Kirstine Møller. - Død førend daaben blew publiceret i kirken.