Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger.

 72 poster, hovedsagelig 1831.

Tilbage til Helsingør

Kun få steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse.  Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbr' = brændewiinsbrænder. 'h' = hustru. 'hdbt' = handelsbetjent. 'jf' = Jomfru 'md'. = Madame 'bombrd' = bombardeer.

Knæk og bræk!
1: Født 3. Januar 1831 Ellen Johanne Olsen  Døbt 13. Febr. i kirken. Matros Niels Peter Olsen og h. Anne Cathrine Holm
Fadd: Md. Sabra, pigen Trine ?? [måske 'Svendsen'] slagtermester Petersen, faderen.

2: Født 6. Jan. 1831 Caroline Mathilde  Nielsen  Døbt 11. Febr. 1831 i kirken.  Wærtshuusholder Peter Nielsen og h. Johanne Britta Hansdatter. Fadd: Md. Kjerteminde, pigen Petronelle Petersen, brygger H. Grubb, færgemand Christophersen, tjener And. Brobye.

3: Født 8. Jan. 1831 Urania Emmaline Elisabeth Oland  Døbt 1. Maj 1831 i kirken. Skrædersvend Johan Joachim Oland og h. Mette Marie With. Fadd: Md. M. Løwe, Jfr.Chr. With, kjøbmand Holstebroe, b- -  ?? Mads Hansen, hattemagermester Søderberg, skrædermester Fischer.

4: Født 9. Jan. 1831 Johanne Marie Hansen. Døbt 4. April 1831 i kirken. Pigen Frederikke Marie Jepsdatter, som barnefader angav sig selv tjenestekarl Hans Hansen. Fadd:  En del ulæseligt, men: pigen Trine Petersen, Fr. Madsen, bryggerkarl N. Iwersen, bryggerkarl Hans Larsen. " Uægte."

5: Født 17. Jan. 1831 Seraphine Pauline Matine Datow.  Døbt 3. Mai i kirken. Bagermester Frederich Eduard Datow og h. Marthe Sophie Lükke.  Fadd: Md. Hanck, jfr. Frdr. May, hr. kunstdreier Bentze, skipper Eberhardt, møller Ludvig Tegner.

6: Født 23. Jan. 1831 Frederikke Kristine Kirck  Døbt 24. Febr. i kirken. Kongelig fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer Lars Frederik Kirck og h. Emilie Lovise Sprunck. Fadd: Frue justitsraadinde Sprunk, jfr. Faber, justitsraad Prosch, lieutn. P. L. Holm, faderen.

7: Født 30. Jan. 1831 Ernestine Emilie Elisabeth Møller  Døbt 15. Mai 1831 i kirken. Contorist Peter Joachim Andreas Møller og h. Anne Kirstine Lund.
Fadd: Md. P. Kirck, jfr. Nic. Petersen, Inspecteur Myhre, fuldmægtig Eritzøe, handelsbetjent Tham.

8: Født 12. Febr. 1831 Hanne Bergitte Unna.  Døbt 22. Mai 1831 i kirken. Kjøbmand Simon Unna, og h. Johanne Marie født Schrøder. Fadd: Md. Engelke Svendsen, jfr. Sophie Cronwall, hr. C. Fock og Fr. Petersen - contorbetjente, handelsbetjent Buchholtz, faderen.

9: Den 15. Febr. 1831 Dødfødt.  Enken Anne Kirstine Ebbes - "Nedsat i stilhed, Uægte"

10: Født 13. Febr. 1831 Catharine Mettine Kjerboe  Døbt 3. Juni 1831, møller Christian Ludvig Kjerboe og h. Charlotte Amalie Stricker. Fadd: Moderen, jfr. J. Strikker, brygger Sthæling, møller Grubb, møller R. Hansen.

11: Født 19. Febr. 1831 Wilhelmine Marie Wilhelmsen  Døbt 29. April i kirken. Arbeidsmand Niels Wilhelmsen og h. Anne Kirstine født Nielsen. Fadd: Moderen, pigen H. M. Nielsen, wognmand S. Hansen, færgemand J. Meinertsen, tjenestekarl J. Wilhelmsen, 

12: Født 2. Martz 1831 Charlotte Ludovica Schou  + en dødfødt tvilling.  Døbt 5. Juni 1831 i kirken.
Engelsk skibskaptajn Thomas Schou og h. Mary Watcins. Fadd: Moderen, md. Hansen, consul Clark, skipper Jensen, dyrlæge Lundsteen. "Twillinger, den dødfødte nedsat i stilhed den 4. Marts".

13: Født 2. Martz 1831 Johanne Magdalene Petersen.  Døbt 17. April 1831 i kirken Skibscommer . . .st ?? Christian Petersen og h. Sara Cathrine Hellesen. Fadd: Md. Joh. Nielsen, jfr. W. C. Petersen, slagtermester Chr. Nielsen, wærtshuusholder P. Nielsen, owerjæger C. F. Knigg.

14: Født 2. Martz 1831 Julie Henriette Johanne Grubb.  Døbt 3. Juni 1831 i kirken. Møller Bendt Hansen Grubb og h. Juliane Marie Herold.  Faddere. Moderen, Jfr. Joh. Thomsen, bagermestrene C. herold og D. Herold, faderen.

15: Født 10. Martz 1831 Frederikke Elisabeth Hansen.  Døbt 8. Mai 1831, hjemmedøbt af skolelærer Kock. Daaben publ. i kirken 1831 Juni 14. Lods Hendrick Hansen og h. Marie Wilhelmine Lauritzen. Fadd: Md. Giesmann, jfr. W. Hansen, lodserne Fred. Hansen og Did. Hansen, faderen.

16: Født 12. Martz 1831 Andrea Caroline Emilie Wedberg.  Døbt 15. April 1831 i kirken. Pigen Christiane Sophie Olsen. Som barnefader angawes contorist Andreas Wedberg. Faddere: Md. Sabra, moderen, kunstdreier Sabra, blikkenslager Sabra, ungkarl E. O. B. Sabra. "Uægte".

17: Født 20. Martz 1831 Ida Lovise Kock.  Døbt 5. Jan. 1831 i kirken Skrædermester Hans Frederik Kock og hustru Johanne Kirstine Feckt. Fadd: Moderen, md. A. B. Petersen, skrædermestrene L. Sander og F. Brinkmejer, muursvend E. Fecht.

18: Født 23. Martz 1831: Sørence Hansine Hornhaver.  Md. Sophie Frederikke Hornhaver  født Lundsteen, enke efter afdøde metal- og jernstøbermester Søren Hansen Hornhaver fra Frederiksværk. Fadd: D. M. Wulsteen, Jfr. M. Busluup buntmagermester P. Røpper, smedmestersvend Lundsteen.

19: Født 17. Febr. 1831 Caroline Valentine Hansen. Døbt 4. April 1831 i kirken. Tjener Peter Hansen og hustru Christine Marie Christensen. Fadd: Moderen, pigen A. M. Hansen, klubvært J. Michelsen, tømmersvend J. Hansen, tjener A. L. Brobye.

20: Født 29. Martz 1831 Anna Rebecca Martine Elisabeth Bille. Døbt 25. Mai 1831 i kirken. Krydstoldbetjent Holger Adolph Bille og hustru Karen Dorothea Meisler. Fadd: Commandeer. . .?? A. Bille fra Kjøbenhavn, Jfr. F. Dann ??, justitsraad Topp, kammerraad Zeigner, bagermestrene Meisler fra Kjøbenhavn og Suherfinn ??. [ Posten er utydelig, kan indeholde fejl]

21: Født 4. April 1831: Aaveline Althalia Frederikke Petersen. Døbt 29. Maj 1831 i kirken. Skomagermester Aage Petersen og hustru Sophie Frederikke Michelsen. Fadd: Md. Carstensen, Jfr. Steensen, skomagermester Abrahamsen, bud Henriksen, faderen.

22: Født 8. April 1831 Nicoline Marie Svendsen.  Døbt 15. Maj 1831 i kirken. Pigen Caroline Berg, og som barnefader angav sig Niels Frederik Svendsen, muursvend. Fadd: Pigen Marie Sevestrøm, pigen Anne Larsdatter, skuderofficerene L. Christiansen og Sende. ?? "Uægte"

23: Født 13. April 1831 Amalie Johanne Margrethe Larsen.  Døbt 24. Juni 1831 i kirken. Fisker Bendt Larsen og hustru Ellen Cathrine Møller. Fadd: Jfr. Birgitte Rasmussen, md. Giesmann, bager Wolfsen, bager R. Hansen.

24: Født 26. April 1831 Johanne Wilhelmine Krag.  Døbt 10. Juni i kirken. Lods Hans Krag og hustru Bodil Kirstine Hull.
Fadd: Md. Marie Hyl, Jfr. P. Nielsen, færgemand Hyl, brbr. C. Wilhelmsen, handelsbetjent Christophersen.

25: Født 26. April 1831 Marie Caroline Jensen. Døbt 19. Juni i kirken. Tjenestekarl Peter Jensen og hustru Anne Andersen. Fadd: Md. Giesmann, pigen Marie Hansdatter, tjenestekarl Hans Svendsen, dido Peter Jensen, dido R. Hansen.
[ Hvad betyder 'Dido? ??]

26: Født 6. Mai 1831 Marie Lovise Gyldencrone.  Døbt 8. Juli 1831 i Birkerød kirke i følge forevist daabsattest
af 3. August. - . . .?? Wilhelm Gyldencrone og frue baronesse Thora Gyldencrone født frøken Hoff.
Anmærkning: "Paa en rejse fra Jylland til Kjøbenhavn."
[ Hvad der står før 'Wilhelm' er delvis utydeligt, delvis dækket af en klat.]

27: Født 24. Mai 1831 Sophie Caroline Petersen. Døbt 31. Juli 1831 i kirken. Contorbetjent Svend Petersen og hustru Johanne Britta Lindqvist. Fadd: Moderen, md. Urban, faderen, contorist R. Gad, - . . . ?? Nygreen.

28: Født 14. Juni 1831 Dødfødt.  Pigen Elisabeth Petrine Kyhn og angivne barnefader   . . . . mester?? Peter C. Bendse. Anmærkning: "Uægte, død pludselig den 14. August uden daab - den 17. begravet med ceremoni.

29: Født 15. Juni 1831 Anne Sophie Frederikke Madsen. Døbt 31. Juli 1831 i Kirken. Hjulmagersvend Peter Madsen og hustru Mette Marie Bakke. Fadd: Md. Rolfsted, md. Hansen, contorist Chr. Schierbeck, contorist Schmidt, contorist Fr. Lind.

30:  Døbt 17. Sept. 1830 [!]  Andrea Francisca Giltz.  Hjemmedøbt af pastor Fischer den 19. Febr. 1831, daaben publiceret i kirken den 26. Juni 1831. Pigen Christiane Petronelle Larsen og angivne barnefader
arbeidsmand Frantz Nicolai Giltz.
Fadd: Konen Christiane Sørensen, pigen Pernille Nielsen, underofficeer A. Giltz, brbrnd. J. Rantz. Anmærkning: "Uægte født i St. Mariæ sogn.

31: Født 24. Juni 1831 Laura Wilhelmine Charlotte Bertelsen.  Døbt 7. August 1831 i kirken. malermester Iver Bertelsen og hustru Ellen Johanne Johansen. Fadd: Moderen, md. Sick, møller Hansen, kjøbmand Marstrand.

32:  Født 27. Juni 1831 Hanne Kirstine Wilhelmine Davidsen.  Døbt 14. August 1831 i kirken.
Skrædermester Lars Davidsen og hustru Else Nielsen. Fadd: Moderen, Md. Urban, faderen.

33: Født 28. Juni 1831 Emma Emilie Topp.  Døbt 12. August 1831 i kirken. Contorist Jacob Matthias Topp og hustru Pouline Christine Suhr. Fadd: Moderen, jfr. N. Suhr, hr. Wilh. Topp, hr. N. R. Suhr, hr. Suhr senior.

34: Født 29. Juni 1831 Thora Emilie Møller.  Døbt 12. August 1831 i kirken. Bogbindermester Martin Christian Møller og hustru Anne Sophie Haagen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, faderen.

35: Født 1. Juli 1831 Julie Mathilde Povelsen.  Døbt 28. August 1831 i kirken. Enken Anne Kirstine Urberg født Holck.
Som barnefader angiver sig selv artilleriunderofficeer Peter Poulsen. Fadd: Md. Sabra, moderen, sergeant Junge, underconstabel Joh. Søborg. Anmærkning: "Uægte".

36: Den 5. Juli 1831 Dødfødt. Lods Niels Hansen og hustru Petronelle Hansine Hansen født Lundgreen.
Anmærkning: "Nedsat i stilhed den 8. Juli"

37: Født 14. Juli 1831 Johanne Marie Christensen.  Døbt 23. Juli 1831 hjemme af skolelærer Kock, daaben publiceret i kirken den 5. August 1831. Pigen Maren Nielsdatter, som barnefader angaves Lars Christensen, korygter paa Ladegaarden.
Anmærkning: "Uægte"


38: 18. Juli 1831 Thora Emma Maria Jacobi.  Døbt 28. Sept. 1831 i kirken. Procurator Jacob Daniel Jacobi og hustru Ester Salomon. Fadd: Md. Eckardt, jf. G. Jørgensen, pastor Nissen, magister Thorsen, fuldmægtig Buntzen.
Anmærkning: Forældrene ere af  den mosaiske tro.

39: Født 27. Juli 1831 Anne Sophie Møller. Døbt 4. Sept. 1831 i kirken. Høker Christen Jørgensen Møller og hustru Anne Christine Grubb. Fadd: Moderen, jf. M. C. Møller, brygger H. Grubb, garwersvend Joh. Petersen, glarmester Schrøder.

40: Født 29. Juli 1831 Thomasine Augusta Kjeldsen. Døbt 30. August 1831. Toldbetjent Hans Bentzen Kieldsen og h. Birgitte Margrethe Kofoed. Fadd: Md. Oeding, jf. Emilia Schou, kjøbmand Chr. Svendsen, contorist Chr. Svendsen, dido Fred. Petersen, handelsbetjent Lorentz Jordening.

41: Den 1. August 1831 Dødfødt. Bødkermester Carl Borroe og hustru Cecilie Frederikke Jensen. Anmærkning: Nedsat i stilhed den 3. August.

42: Født 4. August 1831 Anne Sophie Frederikke Petersen. Døbt  9. Sept. 1831 i kirken. Jordbruger Peter Petersen og hustru Johanne Rasmusdatter. Fadd: Moderen, md. Hansen, arbeidsmand P. Jørgensen, dido Jens Larsen, faderen.

43: Født 6. August 1831 Hanne Wilhelmine Madsen.  Født 19. Sept. 1831 i kirken. Skomagermester Jens Christian Madsen og h. Anne Kirstine Terkilsen. Fadd: Moderen, Md. Giesmann, faderen, klubvært Michelsen.

44: Født 10. Aug. 1831. Anne Kirstine Rasmussen. Døbt 21. Octbr. 1831 i kirken. Fruentimmeret Karen Cornelius og skomagersvend Hans Rasmussen. Fadd: Md. Hansen, jf. Hansen, smedsvend N. P. Lundgreen, skomagermester Fr. Hansen.
Anmærkning: "Tvilling til drengen nr. 43 - Uægte".

45: Født 29. Mai 1809 [!]: Christiane Hedevig Sophie Unna.  Døbt 18. August 1831 hjemme i følge kgl. bevis af 1. Juli dette aar. . Overhørt og døbt som proselyt.  Kjøbmand Abraham Unna og hustru Cicilie Cohen begge af den mosaiske tro. Fadd: Hr. etatsraad Steenfeldt, cancelliraad Rogert, justitsraad Knudsen, cancelliraad Spies, justitsraad Weise, justitsraad Prosch, major Schultz. - Anmærkning: Proselyt: Alderen anført efter faderens angivelse. 

46: Født 19. Aug. 1831 Wilhelmine Marie Petersen. Døbt 9. Oct. 1831 i kirken. Pigen Anne Espegreen og tjener Anders Petersen. Fadd: Md. Giesmann, moderen, skomagersvend Chri. Olsen, tjener H. Jørgensen og Martin Michelsen.
Anmærkning: "Uægte"

47: Født 25. Aug. 1831 Juliane Marie Olsen.  Døbt 4. Nov. 1831 i kirken. Lods Frederik Olsen og h. Lovise Charlotte Bastrup. Fadd: Md. Anne Thomsen fra Toelt, jf. Charl. Schmidt, lods Chr. Olsen, lods Chr. Ravn, faderen.

48: Født 1. Sept. 1831 Martine Wilhelmine Tegner.  Døbt 7. Oct. 1831 i kirken. Lieutn.ved Borgerartilleriet samt hjul- og karetmagermester Jørgen Christian Tegner og h. Christiane Marie Stubb. Fadd: Fru Johanne Tegner, jf. Emilie Hansen, sølieutn. Tegner, møller Tegner, kjøbmand Lindhard.

49: Født 3. Sept. 1831 Død pludselig uden daab. Lieutn. og kjøbmand Johan Christian Flies og h. Charlotte Amalie Gradmann. Anmærkning: Død den 21. Jan. begravet den 24, Jan. med ceremoni.     [1832 forståes]

50: Født 12. Sept. 1831 Johanne Emilie Struck.  Døbt 16. Oct. 1831 i kirken. Skibstømmermand Carl Hendrik Struck og hustru Anne Marie Petersen. Fadd: Md. Løve, jf. Lund, brygger Jeppesen, underfoged Kofoed.

51: Født 13. Sept. 1831 Charlotte Amalie Backe. Døbt 7. Nov. 1831 hjemme af skolelærer Kock. Færgemand Christian Frederik Backe og hustru Marie Wictorine Petersen.  Død førend daaben blev publiceret i kirken.

52: Født 26. Sept. 1831 Frederikke Caroline Emilie Jørgensen.  Døbt 8. Juni 1832 i kirken. Slagtersvend Lars Jørgensen og hustru Anne Petersdatter. Fadd: Moderen, konen Marie Tonagel, faderen, slagtermester Chr. Petersen, og skrædermester Lundbeck.

53: Født 26. Sept. 1831 Frederikke Caroline Larsen.  Døbt 13. Nov. 1831 i kirken. Pigen Anne Olvig Svendsen som barnefader angaves tjener Niels Larsen. Fadd: Konen Sophie Müller, md. Hansen, Jens Andersen, Rasmus Hansen, Christian Svendsen. Anmærkning: "Uægte"

54: Født 3. Oct. 1831 Elisabeth Frederike Marie Olsen.  Døbt 11. Nov. 1831 i kirken. Enken Elisabeth Berg født Nielsen og skomagermester Peter Olsen. Fadd: Moderen, jf. Hanne Berg, sadelmagersvend Fr. Olsen fra Kjøbenhavn, skrædersvend Joh. Nielsen, faderen. Anmærkning: "Uægte".

55: Født 6. Oct. 1831 Emma Christine Unmack. Døbt 11. Nov. 1831 i kirken. Tømmermester Johan David Unmack og hustru Nicoline Kirstine Andersen. Fadd: Md. Catharine Schneider, jfr. Ingeborg Andersen, lieutn. tømmermester D. Unmack, wærtshuusholder N. Andersen, fuldmægtig J. N. Andersen. 

56: Født 12. Oct. 1831 Julie Albertine Pauline Petersen.  Døbt 6. Nov. 1831 i kirken. Pigen Christine Brinck, som barnefader angaves snedker Povel Petersen paa Snekersteens kro. Fadd: Md. Hansen, pigen Stine Nielsen, tømmersvend Christian Hansen, faderen. Anmærkning: "Uægte".

57: Født 16. Oct. 1831 Mathine Josephine Alberg.  Døbt 17. Febr. 1832 i kirken. Fruentimmeret Karen Lovise Thuesen, som barnefader angaves tømmersvend Jens Alberg. Fadd: Md. Flyger, md. Sabra, skomager Flyger, færgemand Ole Nielsen, underofficeer N. P. Gristed. Anmærkning: "Uægte".

58: Født 16. Oct. 1831 Jensine Emilie Petersen.  Døbt 11. Dec. 1831 i kirken. Drager Lars Petersen og hustru Maren Jensdatter. Fadd: Md. Hansen, jf. H. A. Hansen, bager Herholdt, bagersvend Rasmussen, wognmand N. Larsen.

59: Født 28. August 1831 Elise Amalie Fryndt.  Døbt 23. Oct. 1831 i kirken. Pigen Anne Marie Nielsdatter og wæwer Johannes Anton Fryndt. Fadd: Gjordemoder md. Olsen, pigen Emilie Petersen, dreiersvend Erent G. Gundelack, linnedvæversvendene F. Holm, F. Kaskjer, Anthon Fryndt. Anmærkning: "Uægte, født i Tikjøb sogn i S . . . ens by ??


60: Født 26. Oct. 1831 Johanne Cathrine Olsen. Døbt 4. Nov. 1831 i kirken. Fruemtimmeret Anne Cathrine Bolvig, som barnefader angav sig selv bryggerkarl Hans Olsen. Fadd: Md. Urban, konen Inger Olsen, faderen. Anmærkning: "Uægte".

61: Født 3. Nov. 1831 Jacobine Marcusine Nicoline Erasmine Secher. Døbt 3. Nov. hjemme af skolelærer Kock. Daaben publiceret i kirken d. 7. Jan. 1832. Toldbetjent Jeremias Müller Secher og hustru Margrethe Agnete Grotum Berg.
Fadd: Moderen, jf. Marie Secher, kammerraad Secher, til Weddøe, faderen.

62: Født 10. Nov. 1831 Inger Lovise Hansen.  Døbt 4. Jan. 1832 i kirken. Færgemand Jørgen Hansen og hustru Anne Cathrine Petersen. Fadd. Md. Staulund, md. Giesmann, contorist Christoffer Kock, faderen.

63: Født 14. Nov. 1831 Anne Lovise Albertine Christiansen. Døbt 20. Nov. 1831 i kirken. Jomfru Albertine Christiane Holst, som barnefader angaves wognmand Christopher Christiansen. Fadd: Md. Kjerteminde, md. Giesmann, forwalter Kjerteminde, wognmand Christopher Christiansen. Anmærkning: "Uægte".

64: Født 14. Nov. 1831 Anne Olsen. Døbt 11. Dec. 1831 i kirken. Tømmersvend Lars Olsen og hustru Birthe Jørgensdatter.  Fadd: Md. Johanne Wodskow, pigen Kirstine Harrel, tømmersvendende Chr. Svendsen, og And. Halberg, møllersvend Chr. Møller.

65: Født 19. Nov. 1831 Hansine Poveline Hansen.  Døbt 23. April 1832 i kirken. Tømmermand Christen Hansen og hustru Karen Povelsdatter. Faddere: Konen Marie Tonal, pigen Karen Nielsdatter, Bagermester Dehn, tømmermester J. Unmack, tømmersvend Jens Nielsen.

66: Født 20. Nov. 1831 Emilie Mathilde Jørgensen. Døbt 29. Jan. 1832 i kirken. Pigen Lovise Frederikke Holck. Som barnefader angaw sig Anders Jørgensen Børsting, underofficeer af Kronens Regiments 2. Compagnie. Fadd: Fruentimmer Oline Holck, md. Hansen, sergeant Holløse, underofficeerne Hansen og Stichvolle. Anmærkning: "Uægte".

67: Født 23. Nov. 1831 Anna Julie Kaas. Døbt 11. Martz 1832 i kirken. Jomfru Sophie Henriette Holst. Som barnefader angawes contorist Frederik Kaas.
Fadd: Md. Giesmann, contorist Otto Ø. Topp, handelsbetjent Carl J. Kaas.
Anmærkning: "Uægte".

68: Født 8. Dec. 1831 Marie Cecilie Frederikke Olsen.  Døbt 22. Maj 1832 i kirken. Brygger Jens Peter Olsen og hust. Magdalene Larsen. Fadd: Moderen, jfr. Elisabeth Larsen, brygger Hans Larsen, kjøbmand Andres Larsen, og faderen.

69: Døbt 8. Dec. 1831 Johanne Poveline Eurelie Suhr.  Døbt 8. Jan. 1832 i kirken. Malermester Carl Suhr og hustru Johanne Justine Urband. Fadd: Md. Poveline Topp, jfr. Caroline Suhr, fuldmægtig Suhr, contorist Topp, seilmager Rosengreen.

70: Døbt 13. Dec. 1831 Lorenze Maria Henriette Schmidt.  Døbt 21. April 1832 i kirken. Gartner Frederik Frantz Schmidt og hustru Dorothea Margarethe Andersen. Fadd: Moderen, jfr. Juliane Meyer, regimentschirurg Andersen, politiefuldmægtig Aagaard, contorist Meyer, gartnerne J. C. Schmidt og D. Schmidt.

71: Født 17. Dec. 1831 Ane Katrine Marie Pouline Spies.  Døbt 9. Mai 1832 i kirken. Kobbersmedmester Johan Hendrik Spies og hustru Pouline Opsen. Fadd: Md. Thedt, jfr. Pouline Thyboe, hr. Thyboe, hr. glarmester Schrøder, hr. Fæster.

72: Født 20. Sept. 1831 Sophie Frederikke Hansen. Døbt 25. Dec. 1831 hjemme af skolelærer Kock. Fruentimmeret Cathrine Marie Mortensen og Andreas Christian Hansen, underofficeer ved Kronens Regiment 's 1. Compagnie. Død før end daaben blew publiceret i kirken. Anmærkning: "Uægte - født i St. Mariæ sogn".