Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, døbte piger.

 57  poster, hovedsagelig 1832.
Rettelser - (to sidste poster tilføjet) foretaget den 30. Januar 2005!

Tilbage til Helsingør

Kun få steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse.  Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbr' = brændewiinsbrænder. 'h' = hustru. 'hdbt' = handelsbetjent. 'jf' = Jomfru 'md'. = Madame 'bombrd' = bombardeer, 'Kr.Reg'  = Kronens Regiment.
Knæk og bræk!1: Født 9. Jan.1832 Johanne Dorothea Adolphine Margarethe Hanstein.  Døbt 5. Febr. 1832 i kirken.
Skuespiller Joachim Heinrich Nicolaus Hanstein og hustru Sophie Christiane Christensen. Fadd: Md. Rosenbusch,
jfr. Schlawits, kjøbmand Kornerup jun., overlærer Olsen, contorist Hansen, posthuusforwalter Christensen, consul Løbel, elew Weise, bogholder Piepersberg.

2: Født 23. Jan. 1832 Emma Sophie Walin.  Døbt 5. Febr. 1832 i kirken. Murmester Christian Hendrik Walin og hustru Gunild Svendsen. Fadd: Md. Schultz, jfr. Schrøder, inspecteur Schultz, muursvend Walin, smedmester Andresen, Muursvend And.Walin.

3: Født 7. Febr. 1832 Achtonia Elisabeth Marie Bugge. Døbt 30. Mai i kirken.  Justitsraad og toldkammerer Peter Frederik Christian Bugge og hustru Henriette van Deurs. Fadd: Moderen, frøken Werligh, kammerherre v. Krogh, general v. Ohlrogh, etatsraad Steenfeldt, justitsraad og ridder Knudsen, justitsraad Weise, capitain Thomsen, capitain Sneedorph, kammerraad Zeiner, capt. Schierbeck.

4: Født 25. Febr. 1832 Henriette Marie Nielsen. Døbt 8. Marts 1832 hjemme af skolelærer Kock. Muurmester Lars Nielsen og hustru Inger Christine Worm. Død førend daaben blew publiceret i kirken. 

5: Født 25. Febr. 1832 Kirstine Camille Madsen. Døbt 25. Martz 1832 i kirken. Tjener paa Kokkedahl Frederik Madsen og hustru Christiane Nielsen. Fadd: Md. Hansen, pigen Lise Kjøng, politibetjent Petersen, kjelderkarl Chr. Christensen, faderen. [Forbehold for 'Kokkedahl' der ikke er skrevet tydeligt]

6: Født 3. Martz 1832 Emilie Christine Oland. Døbt 23. April 1832 i kirken. Skrædersvend Johan Joachim Oland og hustru Mette Marie Widt. Faddere: Md. Stine Dahlgreen, jf. Christiane Widt. Fadd: Md. Stine Dalgreen, jf. Christiane Widt, skrædermester Fischer, smedmester Andresen, smedsvend Widt, skrædersvend Witterlund [ eller 'Witterland' ??]

7: Født 3. Martz 1832 Augusta Borries. Døbt 31. Mai 1832 i kirken. Grosserer Johan Christian Nicolaus Borries og hustru Augusta Georgine Steenberg. Fadd: Moderen, jf. Stolpe, Apotheker J. F. Steenberg, grosserer Borries. Anmærkning: "Twilling til drengen nr. 17". 

8: Født 30. Dec. 1831 Ellen Bendte Kirstine Andersen. Døbt 11. Marts 1832 i kirken. Arbeidsmand Aage Andersen og hustru Johanne Svendsdatter. Fadd: Md. Hansen, pigen Johanne Marie Larsdatter, smedmester Fr. Johnsen, arbeidsmand P. Jensen, tjenestekarl J. Jensen. 

9: Født 11. Martz 1832 Henriette Worm. Døbt 7. Juni 1832 i kirken. Fruentimmeret Charlotte Elisabeth Worm og angiwne barnefader færgemandssøn Jens Worm. Fadd: Md. Inger Nielsen, Md. Giesmann, færgemand F. Worm, færgekarl Wilhelm Worm. Anmærkning: "Uægte"

10: Født 15. Martz 1832 Cicilie Frederikke Petersen. Døbt 6. Maj i kirken. Muurmester Holger Petersen og hustru Anne Sophie Holm. Fadd: Md. Giesmann, moderen, muurmester B. Hansen, grønthandler Ram. [Set stavet Ramm i visse folketællinger]

11: Født 19. Marts 1832 Inger Kirstine Olsen. Døbt 8. Juni i kirken. Jordbruger Anders Olsen og hustru Anne Larsdatter. Fadd: Moderen, pigen Carol Larsdatter, huusmændende Lars Jensen, og J.L. Melbye, wæver Rasmussen.

12: Født 31. Martz 1832 Emilie Charlotte Wilhelmine Madsen. Døbt 8. Juni 1832 i kirken. Fruentimmeret Dorthea Charlotte Lovise Reinhardt og underofficeer af Kr. Reg. 4. compagnie, Wilhelm Madsen. Fadd: Md. B.L. Holløse, md. Olsen, sergeant Holløse, smedsvendene Chr. Reinhardt og Ferd. Mathiasen. Anmærkning: "Uægte". [ Tvivl om 'Holløse' - utydeligt skrevet.]

13: Født 12. Dec. 1831 Andrea Christine Termanne Nielsen. Døbt 18. Marts1832 i kirken. Fruentimmeret Helene Chr. Wegner og barnefader slagtersvend Nielsen. Fadd: Md. Schoubye, pigen Pouline Poulsen, wiintappersvend P. Algreen, kobbersmedsvend Christian Algreen. Anmærkning: "Uægte".

14: Født 7. April 1832 Ida Margarethe Laura Hultmann. Døbt 11. Mai 1832 i kirken. Pigen Anne Marie Løvsted og smedsvend Christian Hultmann. Fadd: Md. Sabra, Jf. A. Olsen, lieut. Sabra, arbeidsmand P. Gurre. Anmærkning: "Uægte".

15: Født 14. April 1832 Frederike Johanne Ravn. Døbt 11. Juni 1832 i kirken. Lods Christian Ravn og hustru Hedevig Christine Olsen. Fadd: Moderen, md. Giesmann, lodserne Fred. Olsen og Chr. Olsen, baadebygger Søren Jensen.

16: Født 18. April 1832 Ernstine Ottoline Olsen. Døbt 15. Juli 1832 i kirken. Lods Jørgen Olsen og hustru Else Marie Jensdatter. Fadd: Md. Strand, pigen Elise Kyhn, fuldmægtig Aagaard, snedkermester Strand, møller Joh. Nielsen.

17: Født 23. April 1832 Ida Christensen. Døbt 29. Juni 1832 i kirken. Fruentimmeret Anne Mathiesdatter og kjelderkarl Søren Christensen der selw angiwer sig som barnefader. Fadd: Md. Urban, pigen Caroline Christensen, wægter Hans Jensen, faderen. -Anmærkning: "Uægte".

18: Født 27. April 1832 Lovisa Augusta Petersen.  Døbt 30. Juni 1832 i kirken.
Kjøbmand Peter Petersen og hustru Anne Marie Kragh. Fadd: Md. A. Kragh, frøken Elisabeth Løwmann, kjøbmand Kragh, kjøbmand George Petersen fra Nevjorch, contoristerne Fred. Petersen og H. L. Haffstrøm, og forwalter Aagesen.

19: Født 29. April 1832 Hanne Margrethe Sophie Emilie Copmann. Døbt 5. Juni 1832 i kirken. Toldbetjent Poul Johan Frederik Copmann og hustru Sophie Frederikke Schmall. Fadd: Md. Rosengreen, jfr. Bautler, toldinspectørerne Kjeldsen, Hoier og Bille.

20: Født 3. Mai 1832 Erikkine Charlotte Marie Eriksen.  Døbt 1. Juli 1832 i kirken. Enke Marie Sophie Terkelsen, født Svendsen og skomagersvend Niels Eriksen. Fadd: Moderen, pigen Beate Windberg, bødkersvend C. Holm, wognmand N. Lassen. Anmærkning. "Uægte".

21: Født 29. Febr. 1832 Emma Hansine Caroline Sick. Døbt 6. Mai 1832 i kirken. Skomagermester Hans Løve Sick og hustru Ane Sophie Johansen. Fadd: Moderen, jfr. Trine Bang, faderen, malermester Bertelsen.

22. Født 22. Mai 1832 Thora Knudine Laura Petersen. Døbt 3. August 1832 i kirken. Jfr. Pernille Knabe; som barnefader angawes fuldmægtig Morten Holm. Fadd: Md. Sabra, færgemand Petersen, kunstdreier Sabra. Anmærkning: "Uægte".

23: Født 25. Mai 1832 Emilie Jørgine Jørgensen. Døbt 24. Juni 1832 i kirken. Arbeidsmand Lars Jørgensen og hustru Karen Hansdatter. Fadd: Md. A. Rasmussen, pigen Anne Børgesen, smedmester Andreasen, gartner Madsen, og arbeidsmand Christian Wunderlich. 

24: Født 4. Juni 1832 Josephine Wilhelmine Marie Bellinge. Døbt 25. Juli hjemme af S. . .?? Topp.[ Muligt der er tale om cantor Wilhelm Topp] Forældrene: Kleinsmedmester Hans Jørgen Bellinge og hustru Ane Marie Møller. Død førend daaben blev publiceret i kirken.

25: Født 14. Juni 1832 Birtha Christine Petersen. Døbt 3. Aug. 1832 i kirken. Færgemand Poul Petersen Gurre og hustru Petronelle Andersdatter. Faddere: Moderen, md. Giesmann, faderen, capit. og tømmermester F. C. Tegner, færgemand Jørgen Larsen.

26: Født 19. Juni 1832 Caroline Mathilde Nielsen. Døbt 12. August 1832 i kirken. Wærtshuusholder Peter Nielsen og hustru Johanne Britta Hansdatter. Fadd: Moderen, pigen Anne Marie Petersdatter, brbr. Grubb, tjenestekarl Chr. Madsen, faderen.

27: Født 28. Juni 1832 Fanny Thea Maria Wright. Døbt 30. Aug. 1832 i kirken. Kjøbmand Major Wright og hustru Sophie Christiane Hedevig Unna. Fadd: Fru H. Schander, frøken Chr. Gedde, justitsraad Prosch, cancelliraad Spies, consul Clark, contorist G. Wright, kjøbmand Abr. Unna, skibscapit. G. Wilson.

28: Den 6. Juli 1832 Dødfødt. Bagersvend Nicolai Rasmussen og Caroline Marie Schmidt - Anmærkning: "Uægte".

29: Født  4. Juni 1832  Petra Lovise Juel. Døbt 27. Juli 1832 i kirken. Høker Peter Larsen Juel og hustru Johanne Lovise Hannemann. Fadd: skomagermester Hannemann, bagermester Lorentz, faderen, md. Hannemann, jfr. Juel.

30:  Født 10. Juli 1832 Wilhelmine Johanne Giesmann. Døbt 17. Aug. 1832 i kirken. Fruentimmeret Anne Johanne Børgesen og angivne barnefader malermester Ludvig Wilhelm Giesmann. Fadd: Md. D. Bille, md. Hansen, færgemand J. Børgesen, lods J. Hansen, hattemagersvend Jacob Heller og faderen. - Anmærkning: "Uægte".

31: Født 22. Juni 1832 Louise Caroline Johanne Marie Wismer. Døbt 6. Aug. 1832 i kirken. Strandcontrolleur Johan Lorentz Wismer og hustru Cathrine Marie Cronemann. [ Set stavet Gronemann og Kronemann] Fadd: Fru generalkrigscommissairinde Harboe, frøken Emilie Scholten, generalkrigscommissair Harboe og lieut. v. Harboe. Anmærkning: "Tvilling til drengebarnet No. 47 page 108." [ Johan Lorentz Wismer]

32: Født 23. Juli 1832 Mathilde Broager. Døbt 2. Sept. 1832 i kirken. Fruentimmeret Anne Marie Jørgensen og Niels Broager, underofficeer af Kr. Reg. Fadd: Pigen Bendte Jørgensdatter, pigen Maren Svendsdatter, underofficererne Løgte og Christensen. Anmærkning: "Uægte".

33: Født 23. Juli 1832 Emilie Wilhelmine Hansen. Døbt 14. Sept. 1832 i kirken. Lods Johan Frederik Hansen og hustru Caroline Marie Hagedorn. Fadd: Moderen, md. Giesmann, lods Henrik Hansen, faderen.

34: Født 29. Juli 1832 Elisabeth Schmidt.  Døbt 3.Oct. 1832 i kirken. Kjøbmand Johan Carl Schmidt og hustru Phiby Morrel. Fadd: Moderen, jf. Morrell, kjøbmand Prytz, kjøbmand W. Prytz, af Kjøbenhavn.

35: Født 31. Juli 1832 Johanne Nielsen. Døbt 5. Sept. 1832 hjemme af skolelærer Kock. Daaben publiceret i kirken d. 14 Octbr. 1832. Pigen Anne Marie Thønnesen og skomagersvend Christian Nielsen. Fadd: Md. Hansen, jfr. Hansen, skomagermester Lorentzen, skomagersvendene Christensen, Petersen og Nielsen. Anmærkning: "Uægte".

36: Født 4. Aug. 1832 Jensine Wilhelmine Larsen. Døbt ?? Oct. 1832 i kirken. [Dato ulæselig] Enke Petronelle Petersdatter. Som barnefader angaw sig Jens Larsen Skaarup, underofficeer af Kr. Reg. Grand. comp. Fadd: Md. Sabra, moderen, tjener Jacob Petersen, tjenestekarl Rasmus Jensen, overjæger Andersen, kjelderkarl Hans Andersen.

36 b: Den 5. Aug. 1832   XXXXXX.   Bødkermester Ole Peter Svendsen og hustru Anne Christine Hansen.
Anmærkning: "Er ...?? Mariæ Sogn efter Attest af 20. Oct. 1832." [ Det manglende er ulæseligt]

37: Født 7. August 1832 Christine Johanne (Permin) Olufsen. Døbt 12. Sept. 1832 i kirken. Contorist Hans Henrik Permin og hustru Marie Dorothea Søeborg.
Fadd: Md. Søborg, jf. Erasmine Permin, cancelliraad Herman Münter, skibscapit. Søeborg, Contorist Edvard Friis Permin,  regimentscirurg Ravn.
Anmærkning: Ifølge kgl. bevilling af 30. juni 1847 til ..?? og professor C. F. R. Olufsen og hustru Sophie født Münte er barnet . . . .?? adopteret  . . . .?? eget barn der herefter skal bære navnet Christine Johanne Olufsen. [Det manglende er svært læseligt, men skal måske være 'blevet' og 'som deres' ]

38: Født 18. Juli 1832 Charlotte Augusta Petersen. Døbt 20. Juli 1832 i kirken. Jfr. Christiane Jacobsen fra Kjøbenhavn. Som barnefader blew udlagt bortrejste kunstdreier Carl Petersen.  Fadd: Md. Caroline Hansen, md. Hansen, kudsk Hansen, skomager Lassen. Anmærkning: "Uægte".

39: Født 9. Sept. 1832 Camilla Maria Unna. Døbt 8. Oct. 1832 i kirken. Kjøbmand Simon Unna og hustru Johanne Marie Schrøder. Fadderne: Moderen, jf. Bine Willinger, faderen, handelsbetjentene Carl Edvard The. . .?? og W. Bucholst.
Anmærkning: "Faderen mosaisk".

40: Født 20. Sept. 1832 Frederike Sophie Andersen. Døbt 7. Octbr. 1832 i kirken. Pigen Anne Margrethe Larsdatter. Som barnefader angaw sig bryggerkarl Niels Andersen. Fadd: Moderen, pigen Jacobine Larsdatter, tjenestekarl Christopher Jensen, husmand Lars Rasmussen, smedsvend Svend Andersen. Anmærkning: "Uægte"

41: Født 21. Sept. 1832 Theresia Wilhelmine Løber.  Døbt 29. Oct. 1832 hjemme.
Daaben publiceret i kirken d.7. Juni 1833.
Pigen Elena Helsesdatter*. Som barnefader angaw sig skrædermester Adam Løber. Fadd: Moderen, jfr. Emilie Hansen, dyrlæge Lundsteen, smedmester Lundsteen. Anmærkning: "Uægte".
[* I folketællingen 1840 hedder pigen Helene Hellesen.]

42: Født 27. Sept. 1832 Andrea Hansen Nyborg. Døbt 23. Nov. 1832 i kirken. Wærtshuusholder Andreas Nyborg og hustru Sophie Frederikke Hey.   Fadd: Moderen, md. Giesmann, kjøbmand Roholdt, urhmager Larsen, faderen.

43: Født 29. Sept. 1832 Sophie Catharine Wilhelmine Jørgensen. Døbt 2. Dec. 1832 i kirken. Kjøbmand Mathias Jørgensen og hustru Anne Margrethe Maria født Jørgensen.[ En del rettelser i indførslen af moderen, gør det svært at læse] Fadd: Md. Lotte Gad, jf. A. M. Jørgensen, kjøbmand Kragh, lieutn. og kjøbmand . . .?? handelsbetjent F. Møller.
[ Den sidste købmands navn er på 4 bogstaver.]

44: Født 8. Oct. 1832 Lovise Emilie Mathilde de la Motte. Døbt 30. Dec. 1832 i kirken. Gjørtlermester Jacob Ludvig de la Motte og hustru Charlotte Mathilde Moring. Fadd: Md. Giesmann, Jf. Lovise Moring, smedmester G. Petersen, skrædermester Sander, og faderen.

45: Født 14. Oct.1832 Hendriksine Elisabeth Hendriksen. Døbt 9. Dec. 1832 i kirken. Arbeidsmand Johan Hendrik Hendriksen og hustru Johanne Mortensen. Fadd: Pigen Mette Bager, pigen Mag. Hansen, wærtshusholder H. Rasmussen, tjener H. Jørgensen, karlen P. Hansen.

46: Født 17. Oct. 1832 Amalie Dorothea Petersen. Døbt 12. Maj 1832 i kirken. Fisker Peter Petersen og hustru Ane Catrine Gilberg. Fadd: Moderen, md. Giesmann, faderen,skrædermester Lundqvist.

47: Født 19. Oct. 1832 Wilhelmine Marie Wilhelmsen. Døbt 25. Nov. 1832 i kirken. Arbeidsmand Niels Wilhelmsen og hustru Anne Kirstine Nielsen. Fadd: Pigen Sidse Marie Nielsdatter, pigen anne Marie Nielsdatter, wognmand Søren Hansen, husmand Jørgen Wilhelmsen, hr. Ømose og faderen.

48: Født 3. Nov. 1832 Johanne Caroline Hansen. Døbt 13. Jan. 1833 i kirken. Pigen Anne Petersdatter, som barnefader angaw sig tjener Rasmus Hansen. Fadd: Md. Hansen, pigen Maren Petersen, wognmand Jens Andersen, tjenestekarl And. Petersen, og dido Fred. Chr. Larsen. Anmærkning: "Uægte".

49: Født 8. Nov. 1832 Isca Christine Dorothea Lundwall. Døbt 22. Febr. 1833 i kirken. Handelsbetjent Johan Peter Lundwall og hustru Cathrine Marie Gundersen Appelrod. Fadd: Md. C. M. Grove og moderen, bagermester Schersinn, færgemand Gundersen, pastor Grove.


50: Født 8. Nov. 1832 Marie Lovise Charlotte Eleonore Nielsen. Døbt 12. April 1833. Sadelmagermester Rasmus Nielsen og hustru Christiane Petronelle Møller. Fadd: Moderen, konen Hanne Andersen, faderen, sadelmagersvend Chr. Christiansen.

51: Født 14. Nov. 1832 Susanne Dorothea Lund. Døbt 22. Maj 1833 i kirken. Møller Thor Reiersen Lund og hustru Karen Boline Susanne Petersen. Fadd: Moderen, jfr. Ida M. Lund, faderen, snedkersvend Reier T. Lund, møllersvend Peter F. Lund.

52: Født 16. Nov. 1832 Elise Amalie Fryndt. Døbt 5. Mai 1833 i kirken. Linnedwævermester Johannes Antoni Fryndt og hustru Anne Marie Nielsen. Fadd: Moderen, md. Olsen, snedkersvend Lars Olsen, wæversvend And. Fryndt, faderen

53: Født 16. Nov. 1832 B...?? Marie Hansen. [Meget utydeligt blæk] Døbt 2. Dec. 1833 i kirken. Bryggerkarl Niels Hansen og hustru Pernille Rasmusdatter Fadd:  Md. Carstensen, pigen Karen Seyersdatter, brykkerkarl Chr. Eriksen, wognmandskarl Niels Christensen, faderen.


54: Født 2. Dec. 1832 Petronelle Sophie Petersen. Døbt 8. Febr. 1833 i kirken. Arbeidsmand Peter Petersen og hustru Anne Kirstine Larsdatter. Fadd: Moderen, pigen Grethe Lassen, hoboist Rybel, skomagermester Lassen, fragtmand J. Larsen.

55: Født 10. Dec. 1832 Signe Caroline Clausen. Døbt 17. Martz 1833 i kirken. Fruentimmeret Petronelle Larsen og underofficeer Mikkel Clausen Fugelsbølle. Fadd: Md. Sabra, pigen Kirstine Elise Andersen, sergeant Christian Mikkelsen Kjædebye, c. . . .erne?? Hans Olsen Blaustrup, Rasmus Jørgensen Wemmenæs og Johan Magnus - alle af Kr. Reg.
Anmærkning: "Uægte".
[Soldaternes rang er meget vanskeligt at tyde, men Folketællingen 1840 siger at Magnus er 'Overjæger']


56: Født 20. Dec. 1832 Mette Marie Hansen Døbt 2. Juni i kirken. Pigen Gunild Marie Johansen og oberjæger Anders Hansen der selw angav sig som barnefader.
Faddere: Enken Trine Christensen og pigen Ane Madsen, lods Jens Petersen, underoff. F. Hartmann, tjenestekarl H. Olsen - Uægte.

57: Født31. Dec. 1832 Er døbt i St. Mariæ kirked. 5. Mai Jf. Marie Nielsen som barnefader angaw sig Jørgen Olsen Saande sergeant og gymnastiklærer ved KR. Reg. - Uægte.