Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør,
Døbte piger 1836

71 poster

Tilbage til Helsingør

Kun få steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse.  Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbrdr' = brændewiinsbrænder. 'jf' = Jomfru 'md'. = Madame '  Kr.Reg. = 'Kronens regiment' - - -
Knæk og bræk!
 
Nr.
Født den
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrenes 
navne
Faddere og
anmærkninger
1
2. Jan.
Henriette Nicoline Nielsen
7. Febr.
i kirken
Fruentimmeret, Sidse Cathrine Johansen.
Til barnefader udlagt soldat Niels Hendriksen
Fruentimmeret Ane Marie Pedersen og do. Ane Marie Larsen, 
underofficeer Stissemose ?? do. Rasmus Aagesen 
do. Pedersen Anmærkning: "Uægte barn"
2
6. Jan.
Andrea Sophie Margrete Salomonsen
23. Mai
i kirken
Færgemandssøn, Anders Salomonsen og hustru Sophie Albertine Sevestrøm
Mad. Marstrand og jomfru Bornholm, 
færgemand Johannes Christophersen, blikkenslagermester Robberson,
skibsclarerer Howden
3
 11. Jan.
Andrea Frederikke Nielsen
1. Mai
i kirken
Forhenvær. møller Johannes Nielsen 
og hustru Kirstine Nielsen 
Konen Johanne Nielsen og pigen Ane Nielsen, 
wærtshuusolder Niels Hansen, 
færgemandssøn W. Worm,
skorsteensfeier Hendrik Strube. 
4
 22. Jan.
Charlotte Amalie Taggatz
21. Febr.
i kirken
Pottemager, Wilhelm Heinrich Taggatz
og hustru Petersine Mogensen 
Moderen selw og faderen selw, 
og hr. skolelærer Kock 
5
 27. Jan.
Et dødfødt pigebarn
 -  -
  Johan Jørgen Fredr. Pries's 
kone Christine Marie Svendsen
 i 6. maaned.
(Gjordemoderattest 1836 No 1.)
6
 30. Jan.
Juliane Magdalene Wodskov
28. Febr.
i kirken
 Drager, Peder Wodskov og
hustru Johanne Dombernausky 
[Set: Dombernovsky]
Madame Brasch og gjordemoder Mad. Hansen; 
gartner Thomas Andersen, 
skomagermester Poulsen og 
skomagersvend Ferdinand Pedersen
7
 7. Febr.
Wilhelmine Marie Andrea Jørgensen 
12. Juni
i kirken
Slagtersvend, Lars Jørgensen og
hustru Ane Pedersdatter
Moderen selw og konen Kirstine Bohse,
skræddermester Poul Lundbæk,
slagtermester Christian Pedersen
8
7. Febr. 
Caroline Emilie Hansen
29. Mai
i kirken
Lods, Hendrik Hansen og 
hustru Marie Wilhelmine Lauritzen
Mad. Giesmann og jomfru Hansen, 
reservelods Lars Larsen, do. Frederik Hansen 
og Didrik Hansen
9
16. Febr. 
Emma Martine Olsen 
 27. Marts
i kirken
Tømmersvend, Lars Olsen og
hustru Birthe Jørgensdatter
Madam Steen og jomfru Salling, smedmester Johnsen, smedsvend Smith og tømmersvend August Swa . .??
[I Ft 1840 findes en 'Svang', men det er ikke det præsten
her har skrevet!]
10
 20. Febr
Ida Julie Marie Tegner
8. Mai
i kirken
Lieutnant, kareth- og hjulmagermester, 
Jørgen Christian Tegner og hustru 
Christiane Marie Stubbe 
Fru J. C. Tegner fra Kjøbenhavn og frue Fr. Tegner her af staden, capit. Ridder Tegner fra Kjøbenhavn.
[Tvivl om fornavnet
lieutn. Tegner her af staden, møller Schertiger fra Kjøbenhavn 
11
 20. Febr.
Emma Eleonore Teresia Rasmussen
8. Mai
i kirken
Fruentimmeret, Christine Hansen; som barnefader udlagt skomagersvend Andreas Rasmussen 
Gjordemoder Mad. Sabra, og pigen Oline Bendtsen; corporalerne Frederik Svendsen, Rasmus Lu. . .?? Pedersen Frellesvig. - "Uægte barn"
12
 22. Febr.
Anna Sophie Wilhelmine Hilligsøe
12. Mai
i kirken
Kjøbmand, Engelbrecht Brink Hilligsøe og
hustru Johanne Augusta Balle
Madam Eritzøe og jomfru W. Balle,
kjøbmand Lindhardt og skolelærer Kock 
13
 25. Febr.
Jensine Pedersen
4. Apriil
i kirken
Jordbruger Ole Pedersen og
hustru Anne Hansdatter 
paa Byens Owerdrew
Mad. Johnsen og pigen Ane Jensdatter, 
smedmester Johnsen, jordbruger Lars Pedersen 
og do.Anders Pedersen 
14
 29. Febr.
Sophie Frederikke Wetterland
NB: Hjemmedøbt af pastor Fischer
 19. Juni:
Daaben bekræftet 
i kirken
 Fruentimmeret, Thrine Mortensen.
Som barnefader angives skræddermester Gotthardt Wetterland
Moderen, konen Sohie Nielsen samt:
skræddermestrene Løbel og Roland
"Uægte barn"
15
 7. Marts
Johanne Caroline Bendtsen
9. Marts 
hjemmedøbt, formedelst
sygdom af præsten, daaben bekræftet i kirken 3. Apriil 
Fruentimmeret Ane Johansdatter der angaw som barnefader tjenestekarl 
Peder Bendtsen 
Pigen Marie Larsen og pigen Ane Johansdatter, møllersvend Ole Eliasen, grawerkarl Mons Johansen, bryggerkarl Bendt Larsen  -"Uægte barn"
16
15. Marts 
Ida Caroline Holm
10. Juni
i kirken
Translationsassistent, Carl Frederik Holm og Augusta Ane Liebmann
Fru Liebman og jomfru Holm, lieutnant Meydel, kjøbmand Mathiesen, faderen selw
17
15. Marts 
Clausine Wilhelmine Fleront
3. Juli
i kirken
Fruentimmeret Wilhelmine Marie Jespersen.
Som barnefader angiwet sig bøssemager Hendrik Fleront
Jordemoder mad. Sabra og moderen selw, skomagermester Frederik Hansen og wognmand Christoffer Christoffersen og faderen selv.
"Uægte barn"
18
18. Oct
1835
Juliane Andrea Bernhardine Suhr
4. April
i kirken
Malermester, Carl Suhr og
hustru Johanne Justine Urban
Mad. Saniter og jomfru Suhr, cantor Topp,
contorist Suhr og fuldmægtig Suhr 
Anmærkning: Født i St. Mariæ sogn.
19
6. Apriil 
 Caroline Hansine Margrethe Hansen
29. Mai
i kirken
Arbeidsmand, Søren Hansen og
hustru Ane Christiansdatter
Jordemoder mad. Hansen og konen Karen Jensdatter, tjenestekarlene Carl Christensen, Niels Pedersen 
og Rasmus Pedersen 
20
8. Apriil 
Sophie Amalie Sanno
15. Mai
i kirken
Fruentimmeret, Botilla Christine Lange;
som barnefader angiwes snedkersvend Johan Sanno.
Tjenestepigerne Stine Jensen og Karen Bendtsen, skomagermester Peder Flyger og  skomagersvendene Frederik Nielsen og Christian Poulsen. "Uægte barn"
21
10.  April 
Emma Nathalia Pedersen
 12. Juni
i kirken
Muurmester, Holger Pedersen og
hustru Ane Sophie Holm
Mad. Giesmann og moderen selw, tømmermester Steen og grønthandler Ramm og faderen selw
22
21. April 
Wilhelmine Florentine Plum
10. Juni
i kirken
 Muursvend Gustav Frederik Plum og
hustru Kirstine Pedersen
Jordemoder mad. Hansen og pigen E. Pedersen, muurmester Christensen, skomagermester Flyger, og do. J. C. Madsen
23
 22. April
Anna Mathea Lovise Holstebro
9. Juni 
i kirken
Kjøbmand, Søren Peder Holstebro og
hustru Fanny Ibsen
Mad. A. M. Ibsen og jomfru Henriette Joelsen, hr. A. de Meza og kjøbmand Jørgen Holstebro 
24
 27. April
Emilie Rusch
17. Juni
i kirken
Malermester, Christian Frederik Rusch og
hustru Johanne Cathr. Cronwall
Moderen selw og jfr. Egerod, saddelmagermester Kronwald, kobbersmedmester Spies og contorist Cronwald 
25
29. April 
Ane Marie Lovise Meimann
17. Juli
i kirken
Skomagersvend, Hans Hendrik Meimann og hustru Christine Hansen 
Konen Birgithe Jensen og pigen Caroline Seiler, skomagersvend Ole Bjønnes, do. Carl Haars og do. Gustav Køppen 
26
30. April 
Maren Juliane Pedersen
10. Juli
i kirken
Fruentimmeret, Marie Jørgensdatter; som barnefader opgiwen Rasmus Pedersen, underofficeer wed Kronens regiment 
Madam Linge og pigen Caroline Jørgensen, tømmersvend Alberg, bødker Svendsen og underofficeer Rasmussen. - "Uægte barn" 
27
11. Mai 
Julie Caroline Rudolphine Pedersen
25. juli
i kirken
Grønthandler, Svend Pedersen og
hustru Ane Marie Carlsen
Moderen selw og mad. Zabra, seilmagermester Bram, seilmagersvend P. Bram 
28
Født i st. Mariæ sogn
30. Nov
1835
Juliane Marie Lundberg
Hjemmedøbt 17. Dec.
1835 af pastor Fischer.
Daaben bekræftet i kirken 29. Mai 1836
 Smedesvend, Ole Lundberg og hustru 
Anna Benedicte Thorstrøm
Konen Marie Pedersen og pigen Marie Hansen,
smed Christen Nielsen, skomagersvend Peder Thorstrøm
29
27. Mai 
Et dødfødt pigebarn
- - - 
Slagtermester, M. W. Kjelberg og
hustru Sophie Elisabeth Semperlund
Jordemoder anmeldelse dat. 27. Mai 1836 
30
3. Juni
Emma Marie Magdalene Grønberg
14. Aug.
i kirken
Slagtermester, Hans Rasmussen Grønberg
og hustru Johanne Kjelberg
Moderen selw og jordemodermad. Hansen, slagtermester Andr. Hansen, smedmester F. Johnsen og slagtermst. Chr. Grønbæk 
31
 21. Juni 
 Nicoline Emilie Madsen
 28. Aug 
i kirken
Skomagermester Jens Christensen Madsen
og hustru Ane Christine Terkildsen
Moderen selw og madam Giesmann, faderen selw, lods John Jensen og klubwært J. Mikkelsen 
32
30. Juni 
Laura Emilie Pedersen
17. Juli
i kirken
Baadebygger, Christian Pedersen og 
hustru Sara Cathrine Pedersen 
Mad. Hansen og jfr. Worm, færgemand Chr. Backe, do. Børge Helle-broe og lods Anders Espegreen 
33
4. Juli 
Caroline Mathilde Hammer
21. Aug.
i kirken
Fruentimmeret Elisabeth Marie Rahnd og 
som barnefader angaw sig selw smedsvend Rasmus Rasmussen Hammer
Mad. Rollsted og mad. Hansen, faderen selw, kleinsmedsvend Chr. Huldtmann og do. N. P. Lundgreen. (U.B) Nb.: Forældrene blew 
ægtewiede 1836 - 30. sept. 
34
13. Julii 
Caroline Loriane Josephine Hornwain
Hjemmedøbt 
formedelst sygdom
28. Julii
Daaben bekræftet
i kirken 30. Sept
Marie Jacobsen og wognmand Carl Hendrik Hornwain der angaw sig som barnefader
Mad.  Kragh og jomfru Lovise Hornwain, kjøbmand Møller, lods Lind, handelsbetjent Echardt og malersvend Hornwain
"Uægte Barn"
35
25. Juli 
Marie Elisabeth Fock
30. Aug.
i kirken
Contorist Carl Ferdinand Fock og
hustru Emilie Christiane Pullich
Mad. E. Fock og jomfru J. M. Pullich, hr. A. Pullich, J. Robbertson og møller Kjerboe 
36
29. Juli 
Charlotte Emilie Helle-Broe
10. Oct.
i kirken
Lods Peder Helle-Broe og
hustru Claudine Andersen
Mad. Andersen og madam Hansen, færgemand Børge Helle-Broe, færgekarlene Math. Olsen og Peder Helle-Broe 
37
 3. August
Augusta Cathrine Marie Nissen Sommerstedt
 9. Oct.
i kirken
Brændewiinsbrænder, Christian Nissen Sommerstedt og hustru
Elisabeth Augusta Frederikke Jacobine Trylzter ?? [Usikker på efternavnet]
Moderen selw og jomfru Kryger, bager Hanck, handelsbetjent Sørup, og faderen selv.
38
2. August 
Ane Sopie Kirstine Olsen
3. Okt 
i kirken
Kjøbmand, Andreas Olsen og
hustru Ane Kirstine Hansen
Mad. Bernhard og moderen selv, 
slagtermester Hansen, smedmester P. Olsen 
og muurmester L. Olsen 
39
 5. August
Ane Jacobine Kirschheiner
28. Sept.
i kirken
Contorist, Carl Johanns Jacob Kirschheiner og hustru Ane Marie Hey 
Mad. Geisler fra Esbønderup, jomfru B. Bakke her af staden, capt. Kirschheiner, møller Hey og handelsbetjent Lind
40
 8. August
Helene Kirstine Hansen
4. Sept.
i kirken
Bryggerkarl, Niels Hansen og 
hustru Gjertrud Johanne Hansdatter 
Pigen Petronelle Hansdatter og do. Maren Pedersdatter, sergeant P. Hansen, karl P. Jensen, og artillerist Andr. Hendriksen
41
10. Aug. 
Caroline Mathilde Jensen
 9. Sept.
i kirken
Baadebygger, Søren Jensen og 
hustru Lovise Augusta Ravn 
Moderen selw og mad. Olsen, lods Ravn, malermester Allerup og faderen selw 
42
19. Mai 
Anna Helene Solter
7. Sept.
i kirken
Elof Solter, contorist, og 
hustru Wilhelmine Mathilde Fridal
Moderen selw og jomfru Bastian fra Kjøbenhavn, wiikypper Maden ?? [Utydeligt]
skolelærer Kock og faderen selw.
43
29. August 
Ane Marie Ingeborg Jensen
25. Sept.
i kirken
Tjenestekarl, Peder Jensen og
hustru Anne Kirstine Jørgensdatter
Konen A. Cathrine Schow og pigen Ane M. Bertelsen; saddelmagermst. A. P. Schow, kjøbmand Møller og boghandler Wulff
44
10. Sept. 
Pauline Topp
11. Nov.
i kirken
Contorist, Jacob Mathias Topp og
hustru Pauline Kirstine Suhr
Moderen selw og jfr. Caroline Suhr; contorist Topp, contorist Suhr og fuldmægtig Suhr 
45
13. Sept 
Emma Nicoline Frederikke Heilig
13. Nov.
i kirken
 Snedkersved, Johan Christian Heilig
og hustru Ane Margret Weilby
Moderen selw og madam Zabra, consul v. Aller 
og cand H. Andresen 
46
 13. Sept.
Wilhelmine Sophie Eleonore Hjort
9. Oct.
i kirken
Compagnichirurg wed det Borgelige Artilleri, Jens Peder Hjort og hustru
Hedevig Christ. Olsen  [Se anmærkning]
Gjordemoder Mad. Hansen og jomfru Jacobsen, wognmand Hornwain, kystbetjent Vemmenæse
og faderen selw.
Anmærkning: Moderens navne er 
Laurine Christine født Nielsen.
47
 21. Sept.
Ida Caroline Gallois 
 11. Juni
i kirken
[Formentlig 1837]
 Kammager, Johan Christian Heinrich Gallois og hustru Agnete Leutholtz
 Moderen selv og M. Tygesen, 
bud Carl Hertel og Peder Knudsen
48
27. Sept. 
Amalie Caroline Lindstrøm 
 14. Oct.
i kirken
Fruentimmeret, Johanne Jensen der angav som barnefader, skræddersvend Carl Gustav Lindstrøm 
 Mad. Hansen og pigen C. P. Rosendahl; 
old. . . .?? Johan Møller, skræddersvend F. Roden
"Uægte barn"
49
4. Oct. 
Sophie Oline Marie Rasmussen
8. Jan. 1837
i kirken
Skomagermester Ole Jensen Rasmussen og
hustru Ane Kirstine Olsen
Mad. Abel og jomfru A. M. Olsen;
Skomagermestrene H. Pedersen S. Svendsen 
og A. Abrahamsen
50
5. Oct. 
Ane Emilie Geertsen
15. Febr. 1837
i kirken
Lods, Peder Geertsen og 
hustru Ane Larsen 
 Mad. Geertsen Kempel og jfr. S. G. Kempel, færgemand P. Bakke, færgemand W. Geertsen.
Twilling med No. 57 pag. 158
51
 13. Oct.
Olivia Børgesen
2. Nov.
hjemme
Færgekarl, Lars Børgesen
og hustru Anne Margrete Hansen
NB: Dødt før daaben blew bekræftet i kirken 
52
14. Oct. 
Anna Charlotte Gulstad
6. Nov. 1836
i kirken
Skibsclarerer, Alexander Gulstad og
hustru Annnette Hass
Frue Gulstad og jomfru Hass;
kammerraad Smith, bogholder Gulstad 
og faderen selw
53
15. Oct. 
Augusta Flies
25. Juli 1837
i kirken
Lieutenant og skibsclarerer, Johan Christian Flies og hustru Charlotte Amalie Gradman 
Fru Gradman og jfr. M. Ellah, søkrigscommissair Hjort, pastor Grüner, skibsclarerer Gad.
54
21. Oct. 
Emma Charlotte Hansen
27. Januar 1837
i kirken
Lods, Diderik Volkmand Hansen og
hustru Ane Magdalene Olsen
Mad. Heideman og jomfru Hansen, seilmager Rosengreen og lods Hendrik Hansen 
55
6. Mai 1820 
Ellen Marie Andersen
11. Nov. 
1836 
Faderen: Afdøde arbeidsmand Lars Andersen i Tikjøb sogn og hustru Karen Andersdatter 
Widner: Organist Lund, cantor Topp 
og skolelærer Kock 
Anm.: Denne piges daab war blewen forsømt at foretages hendes barndom, og da jeg ved min embedstiltrædelse som præst ved Sct. Olai kirke aaret 1835 i September maaned samt opdaget dette og tilmeldt stiftets biskop det, blew hun der befandtes at wære i besiddelse af særdeles rige kundskaber og evner faaet i Borgerskolen indtil 11. Novbr. 1836 da hun døbtes 16½ aar gammel ifølge cancelliresolution af 1. October 1836.
(Vide Embedsbogen No. 2 side 24)
56
 7. Nov.
Johanne Marie Rasmusen
Hjemmedøbt 
16. Dec. 1836.
Daaben blew bekræftet i kirken den 14. Apriil 1837
 Billardholder, Hans Rasmussen og 
hustru Ane Kirstine Nielsen
Mad. Hansen og jomfru Svendsen, 
møllersvend J. Larsen, tobaksspindermester Eyby
og faderen selw 
57
 4. Nov.
Charlotte Marie Gradman
5. Mai 1837
i kirken
Lieutnant og kjøbmand, Carl Frederik Gradman og hustru Christiane Marie Øltze 
Fru Grüner og jfr. S. Øltze; capt. G. Gradman 
og contorist F. Øltze 
58
10. Nov. 
Ernestine Wilhelmine Frederikke Røhl
22. Nov. 1836
hjemme formedelst sygdom
Fruentimmeret, Johanne Larsdatter.
Som barnefader angiwes bagersvend Helmuth Røhl
(Dødt før daabens bekræftelse i kirken) 
Uægte barn
59
14. Nov. 
Sophie Frederikke Hendriksen
Hjemmedøbt
20. Jan 1837
Daaben bekræftet i kirken 18. Junii.
 Arbeidsmand, Svend Hendriksen og
hustru Johanne Berndine Husum
 Moderen selw og pigen Karen Dorthea Hendriksen, arbeidsmand Lars Jørgensen, 
wæwersvend Andr. Fryndt og faderen selw
60
 14. Nov.
Laurine Nicoline Andrea Nielsen 
 2. Julii 1837
i kirken
Enken, Ane Kirstine Jacobsdatter; som barnefader angaw sig arbeidsmand Jens Nielsen 
 Moderen selw og pigen Stine Brinck; wognmandskarl H. Jacobi, underofficeer Classen og faderen selw.
Uægte
61
20. Nov. 
Dorthea Marie Christiansen 
 7. Mai 1837
i kirken
Jordbruger, Hans Christiansen og hustru Margrethe Jonasdatter 
Moderen selw, pigen Johanne Nielsdatter; 
jordbruger Peer Hansen, smedsvend Hans Hansen, 
jordbr. And. Jensen 
62
 24. Nov.
Thora Caroline Møller
 26. Febr. 1837
i kirken
Kjøbmand, Andreas Møller og hustru Christiane Caroline Hornwain 
Md. Marstrand og jfr. L. Hornwain; kjøbmand Marstrand, contorist Topp, og do. Iversen 
63
 15. Oct.
Emma Ethalie Hansen
13. Januar 1837
i kirken
 Arbeidsmand, Niels Hansen og hustru Juliane Hansdatter
Mad. Gad, jomfru Hansen; kjøbmand Fæster, 
do. Holm
Anmærkning: Født i St. Mariæ sogn
64
 1. Dec.
Marie Frederikke Christine Nielsen
5. Marts 1837
i kirken
Fruentimmeret, Lovise Charlotte Nielsen der angaw som barnefader kornmaaler Frederik Christian Wunderlich 
Gjordemoder mad. Hansen og pigen Laurine Hansen; kornmålerne P. Gurre og F. C. Wunderlich, og slagtersvend A. Goldsmith
"Uægte barn"
65
8. Dec. 
Anna Justine Unna
19. Febr. 1837
i kirken
Kjøbmand, Simon Unna og hustru 
Johanne Marie Schrøder
Moderen selw og frøken Justine Rastedt; 
skibsclarerer Saniter, contorist Fr. Pedersen,
faderen selv 
Anmærkning: Faderen Mosaisk
66
 19. Dec.
Ane Kirstine Anthon
 22. Jan. 1837
i kirken
Færgekarl, Hans Anthon og
hustru Henriette Andrea Mathilde Lutter
Madam Sabra og jfr. Stade, kammerraad Johansen, 
capt. v. Mehren og lods J. Børgesen
67
19. Dec. 
Emilie Bolette Andresen
28. Mai 1837
i kirken
Smedemester, Christoffer Andresen og 
hustru Marie Bustrup
Mad. Olsen og jfr. Jacobsen; lods Olsen, 
muurmester Walin 
68
25. Dec. 
Anne Cathrine Pedersen
12. Marts 1837
i kirken
Jordbruger, Anders Pedersen og
hustru Mette Marie Hansdatter
Jordbruger Ole Pedersens kone Ane, pigen Kirstine Hansdatter; smedmester Andresen, jordbruger P. Hansen og do. Ole Pedersen
69
27. Dec. 
Frederikke Angiolikke Mathilde Olsen
 14. April 1837
i kirken
Arbeidsmand, Christian Olsen og 
hustru Dorthea Lovise Svendsen
Moderen selw og pigen Birthe Jørgensdatter;
wæwer Freundt, wæwersvend Andreas Freundt, kornmaaler P. Pedersen
70
27. Dec. 
Charlotte Caroline Jensen 
31. Marts 1837
i kirken
Drager, Hans Jensen 
og hustru Inger Marie Lindqvist
Mad. Giesman og jomfru M. Erhardt; toldbetjent Studsgaard, politibetjent Jørgensen 
og drager J. Andersen 
71
15. Dec. 
Johanne Sophie Frederikke Hansen 
29. Jan. 1837
i kirken
Arbeidsmand, Jokhum Hansen og
hustru Karen Sophie Nielsen
Mad. Hansen, jfr. Pedersen, skomagerne D. og M. Hannemann og sergeant Wagner.
Anmærkning: Født i Sct. Mariæ sogn.