Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør,
Døbte piger 1839

76  poster

Tilbage til Helsingør

Enkelte steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse.  Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbrdr' = brændewiinsbrænder. 'jfr' = Jomfru 'mad'. = Madame '  Kr.Reg. = 'Kronens regiment' - - -

Grundet bogens dårlige opluk, er affotograferingen fra nr. 49 temmelig ringe, og en fugtskade på kirkebogens nederste sidedele gør en del tekst ulæselig.
 
Nr.
Fødsels-
dagen
Barnets navn
Dåbsdagen
Forældrenes navne
Faddere og
anmærkninger
1
9. Jan.
Jane Scott Schmidt
 19. Juni
i kirken
 Skibsclarerer, Johan Carl Schmidt og
hustru Phiby Morrel
 Moderen selw og frøken M. Holst;
consul Løbel og captain George Scott
2
13. Jan 
Caroline Marie Jacobsen
10. Marts 1839
i kirken
Fraskilt kone, Johanne Jacobsdatter 
der angav som barnefader 
bortreist sømand 
Alexander Hansen
 Moderen selw og mad. Hansen; skræddermester Grønfeldt, 
wiintappersvend Jensen og 
skræderswend J. Jørgensen
3
 23. Jan.
Petronelle Pedersen
5. April
i kirken
Jordbruger, Anders Pedersen 
og hustru Mette Marie Hansdatter
Konen Inger M. Hansdatter og pigen Carol Suter;
smedemester Andresen,
jordbrugerne Peer Hansen 
og Ole Pedersen
4
 5. Febr.
Ida Wilhelmine Unna
2. Juni
i kirken
Kjøbmand, Simon Unna og 
hustru Johanne Marie Schrøder
Fru Rasted og jfr. A. Unna;
faderen selw, kjøbmand Buckholtz, skibsclarerer Larlham.
5
18. Febr. 
Ane Marie Nielsen
5. April
i kirken
Arbeidsmand Ole Nielsen og
hustru Kirstine Larsen
Konen Kirsten Larsdatter og pigen Karen Larsdatter; 
Lars Pedersen, skomager H. Nielsen, tjenestekarl R. Hansen
[Tekst gnidret, kan indeholde fejl]
6
 22. Febr.
Fanny Ane Mathea Holstebroe
12. Mai 
i kirken 
 Kjøbmand, Jørgen Holstebroe og
hustru Emilie Ibsen
 Mad. F. Holstebro og frøken H. Levetzau;
kbmd. S. Holstebro og contorist C. de Meza
7
 26. Febr.
Kirstine Nielsen
5. April 
i kirken
Tjenestekarl, Hans Nielsen og
hustru Inger Johanne Pedersdatter
Moderen selw og pigen T. Skov; 
jordbruger N. Jensen, do. S. Hansen og karl Jens Davidsen
8
 28. Febr.
Andrea Marie Rasmussen
 2. Juni
i kirken
Jordbruger, Rasmus Rasmussen og
hustru Inger Marie Andersdatter
Konen Ane Nielsdatter og pigen C. W. Suhr;
jordbruger P. Nielsen og smedmester Andresen, 
tjenende L. Andersen
9
 10. Marts
Sophie Augusta Schrøder
31. Mai
i kirken
Bagermester, Christoffer Schrøder og
hustru Cecilie Sophie Wilhelmine Dems
Moderen selw og jfr. A. Curland;
høker Dems, brændew. Olsen, møllersvend May.
10
 12. Marts
Camilla Sophie Frederikke Sick 
 9. Juni
i kirken
Skomagermester Hans Løve Sick og
hustru Ane Sophie Johansen
Mad. Pedersen og jfr. Curland;
malermester Bertelsen, opsynsmand Jensen
11
 24. Marts
Henriette Cathrine Gulstad
23. Mai
i kirken
Skibsclarerer, Alexander Gulstad og
hustru Anette Adolphine Hass
 Frue Schmidt og jomfru Cathr. Hass;
assistent Gulstad, contorist Gad og barnets fader
12
27. Marts 
Johannesine Christine Larsen
 16. Juni
i kirken
Forpagter paa Bergmandsdahl, 
Hans Jacob Larsen og 
hustru Anne Marie Oldau 
Moderen selv og mad. Hansen;
dreier Østergreen, formand Sønderup
13
1838
4. Nov.
Louise Suzette Emilie Marcusen
 27. Marts 1839
Daaben bekræftet i 
kirken 20. Juni 1839
 Skibsclarerer og belgisk consul,
Ulrick Christ. Marcussen og
hustru Agnes født Mac. Gregor
[Frygteligt rod i indskrivningen, 
kan indeholde fejl]
 Fru E. Le Pelly, fru Susette Macgregor, storbritannisk consul F. C. Macgregor, consul Le Pelly, og J. Backmeister, mægler i Br . . .??
14
 31. Marts
 Emma Olivia Jensine Backe
9. Juni
i kirken
 Lods, Jens Backe og 
hustru Christiane Magnussen
Lods Espegreens kone og jomfru M. Magnussen;
lodserne M. Børgesen og O. Bagge og færgemand L. Magnussen
15
2. April 
Andrea Elisabeth Unmack
2. Juni 
i kirken
Tømmermester, Johan David Unmack og hustru Nicol. Chr. Andersen 
Moderen selv og mad. Giesman;
tømmermester Steen, snekersvend Chr. Hansen 
og faderen selw
16
8. April 
Jensine Christine Kirchheiner
26. Juni
i kirken
Contorist, Carl Johannes Jacob Kirchheiner og hustru Marie Hey 
Moderen selw og jomfru Hey;
handelsbetjent W. Hey, contorist J. Schjerbæk 
og do. Fred. Pedersen
17
11. April 
Andrea Rasmussen
5. Juli
i kirken
Brændewiinsbrænder, Hans Rasmussen
og hustru Ane Margrete Pedersdatter
 Moderen og mad. Giesman;
lods N. Hansen, graverkarl Hendriksen 
og faderen selw.
18
13. April 
Jensa Christiane Alvilde Kock
23. Juni
i kirken
Skolelærer, Peder Cornelius Kock og hustru Ane Dorthea Larsen 
Moderen selw og jomfru Madsen;
glarmester Schrøder, cand. ?? Andresen, 
batallonschirurg Hedeman
19
14. April 
Emma Frederikke Marie Hansen
2. Sept.
i kirken
 Enken, Caroline Frederikke Hansen f. Åckermann; som barnefader ang. 
tjenestekarl Christoffer Hansen
 Mad. Marinius og jomfru Ellingsen; wognmand N. Larsen, musketer Pedersen og sergeant Sonde. 
Anm: Forældrene blev gifte samme dag.
20
20. April 
Thora August Hagel
14. Juli
i kirken
Skomagersvend, Peder Christian Hagel og
hustru Ane Marie Hansen
 Moderen og pigen S. Pouelsen;
sergeant Wagener, skomagersv. Køppen 
og do. C. Poulsen. 
[ 'Wagener' skal meget sandsynligt være Wagner]
21
2. April 
Caroline Frederikke Nielsen
5. Mai
i kirken
Arbeidsmand, Bent Nielsen og 
hustru Petronelle Feldtman 
 Fisker Bendt Olsens kone, og pigen Fredr. Nielsdatter; graverkarl Johansen.
22
 29. April
Juliette Emilie Christine Thomsen
2. Juni
i kirken
Hattemagermester, Anders Thomsen og
hustru Marie Helene Erlandine Grimm
Moderen selw og jomfru Pedersen;
skomagermester O. Nielsen, hattemagermester Moberg og blikkenslager Sabra
23
29. April 
Johanne Jensen
11. Mai
Hjemme.
Daaben bekræftet i kirken 9. Juni
Fruentimmeret, Laurine Jensen; tjenestekarl Jørgen Jensen angiwes som barnefader 
Fru Mecklenborg og pigen Maren Jensdatter;
arbeidsmand Hans Johansen, karl Joh. Larsen do. Jens Olsen
24
2. Mai 
Christine Leonore Therese Rosengreen
7. Juni
i kirken
Seilmagermester, Poul Johannes Rosengreen og 
hustru Ane Kristine Jørgensen
Moderen selw og jomfru Jensen, skipper Bernhardt og wæwer Jørgensen 
25
2. Mai 
Bentine Marie Tacim [??]
 16. Juni
i kirken
 Fruentimmeret, Johanne Marie Olsen.
Som barnefader angives: Lysestøbersvend 
Carl Axel Thacim ??
Mad. Hansen og pigen Dorthea Jensen; 
C. F. Bendtsen, Poul Frank.
[ Barnets og faderens efternavn er stavet forskelligt og er meget gnidret, kan indeholde fejl. Tilsyneladene ikke at finde i FT 1840]
26
 3. Mai
 Nielsine Frandsine Frandsen
 17. Mai
i kirken
 Fruentimmeret, Ane Kristine Sophie Gulberg.
Som barnefader angives artillerist 
Frands Frandsen Gurre
 Mad. Sabra og pigen Lise Larsdatter;
sygewægterne Rasmus Pedersen Worrop og Ludvig Madsen Lasner
27
 9. Mai
Laura Mathilde Ulstrup
28. Juli
i kirken
Garwermester, Jens Frederik Ulstrup 
og hustru Marie Elisabeth Hartman
 Moderen selw og jomfru Schou; 
slagtermester Ziebel og malermester Ulstrup
28
 14. Mai
Lovise Charlotte Wilhelmsen 
 14. Juli
i kirken
Færgemand, Peder Christ. Wihelmsen 
og hustru Johanne Christ. Hansen
Mad. Wilhelmsen og mad. Giesman;
færgem. Gottliebsen og do. Wilhelmsen
og brbr. Wilhelmsen
29
 15. Mai
Betzy Albertine Hansine Nyborg
5. Juli
i kirken
Wærtshuusholder,  Andreas Nyborg og
hustru Frederikke Hey
Mad. Riisberg og jfr. H. Foss; bager Herold, handelsbetjent Hey 
30
 15. Mai
Frederikke Hellesen
30. Juni
i kirken
Fisker, Ole Hellesen og
hustru Lovise Mogensen
 Moderen selw og pigen Jane Pedersen; 
fisker P. Jensen, 
tømmermand Pedersen og do. P. Pedersen
31
 22. Mai
Oline Henriette Hansen
23. Juni
i kirken
 Enken Ane Marie Madsen, født Backe angiwer barnefader drager Mads Hansen
Konen Joh. M. Olsen og pigen Joh. Olberg; færgekarl Ole Backe, skomagersvend 
O. Bjørnsen, og do. P. Svendsen 
32
 2 Juni
Et dødfødt pigebarn
 -  -
Snedker, Peder Nicolai Møller og 
hustru, Karen Pedersen
Gjordemoderatt.  fra C. Hansen 
dat. 2. Juni 1839 (no. 3)
33
 22. Jan.
Amalie Elisabeth Møller 
 Hjemmedøbt i st. Mariæ sogn 22. Jan.
daaben bekræftet i 
st. Olai kirke 9. Juni
Skrædderfrimester, Johannes Christian Møller
og hustru Karen Marie Schow
 Moderen selw og jfr. With;
skrædderfrimestrene Stangby og Nielsen
34
30. Mai 
Emma Olivia Svendsen
23. Juni
i kirken
Arbeidsmand Niels Svendsen og
hustru Bentine Rønning
Moderen selw og mad. Hansen;
lods N. Hansen, brændeviinsbr. Rasmussen og
politibetjent Dex !!
[ I ft.1840 er navnet tydet: Martin Dik]
35
 9. Juni
Sophie Kirstine Hansen
7. Juli
i kirken
Bryggerkarl, Søren Hansen 
og hustru Ane Christiansdatter
 Pigen Inger Hansdatter og pigen Kirsten Christiansdatter; karl H. Andersen, do. C. Christiansen do. H. Nielsen
36
 10. Juni
Navnet udstreget 
 Dato udstreget
 Pigen Benedicte Sophie Møller, angiver barnefader malersvend Edward Røring Bisted
Faddere udstreget
i margenen et "NB", men intet er skrevet.
37
 11. Juni
Isca Cathrine Schow
 11. Juli
i kirken
Toldkammer-assistent, Carl Edward Schow 
og hustru Else M. B. Meisling
 Frue Meisling og jfr. E. Schow;
professor Meisling, forst . . ?? Meisling 
og contorist W. Schow
38
15. April 
Ane Lovise Larsen Rasmussen
16. juni
i kirken
Arbeidsmand, August Larsen og hustru 
Laurine Jacobsdatter paa byens Owerdrew 
 Konen Ane Cathrine Rasmussen og pigen Ane Seiersdatter;
jordbruger L. Rasmussen, hørsvinger L. Svendsen og karl R. Larsen
Anm.: Faderens navn er Jacob August Larsen Rasmussen
39
 5. August
1838
 Frederikke Lovise Augusta Mikkelsen
 Hjemmedøbt i st. Mariæ kirke 1. Sept. 1838
daaben bekræftet i st. Olai kirke 16. Juni 1839
Fragtmand, Jørgen Mikkelsen og
hustru Mariane Pedersdatter
 Moderen selw og mad. Svendsen;
snedkermester Pedersen, wognmand Lassen og kudsk Morten Nielsen
40
 14. Juni
Anna Botilde Martine Lund
26. Juli
i kirken
Kjøbmand, Peder Christian Lund 
og hustru Ane Margrete Riis 
 Mad. Riis og jomfru Ram;
færgemand J. Hansen, handelsbetjentene F. Reinsholm og M. Høierup
41
 17. Juni
Frederikke Birgitte Larsen 
 30. Juni
i kirken
Pigen, Johanne Frederikke Block; sømand Hendrik Larsen angiwes som barnefader 
Moderen og madam Carstensen;
toldbetjent Pedersen, karantænebetjent Zættre, færgemandssøn A. Salomonsen
42
18. Juni 
 Asta Angelica Margarethe Lundwall
11. August
i kirken
Grosserer, Johan Peder Lundwall 
og hustru Cathrine Marie Gundersen
 Moderen selw og mad. Webster;
færgemand Gundersen, skibsclarerer Fock og faderen selw.
43
 18. Juni
Helene Christine Hansen
11. August
i kirken
Tjener, Rasmus Hansen og
hustru Ane Pedersdatter
Frue Olrik og jfr. Jeppesen;
kjøbmand Tortsen, fuldmægtig Jensen 
fuldmægtig Krone
44
 20. Juni
Juliane Margrete Galsciødt
 23. Sept
i kirken
Brygger og brændewiinsbr. Carl Adolph Galschiødt og hustru Ane Elisab. . .??
[Resten gnidret. Efternavnet er Just]
Mad. A. C. Galsciøt oh jomfru C. Grunwald;
kjøbmand O. E. Galschiøt, doktor Galschiøt og fuldmægtig Martinius Galschiøt
45
20. Juni 
Elisabeth HenriettePoul
Hjemmedøbt 
21. Juni 
 Pigen Johanne Sophie Wennerholm: som barnefader angaw sig selw: Amerikansk matros Henry Poul
Død før daaben bekræftedes i kirken
46
22. Juni 
 Emma Emilie Rasmussen
 25. August
i kirken
Skomagermester, Ole Rasmussen 
og hustru Ane Olsen
 Moderen selw og jomfru Curland;
skomagermestrene  Flyger og Bertelsen,
malersvend Møller
47
 23. Juni
Alvilde Dorthea Barendorff
6. Sept.
i kirken
Lods, Adam Barendorff 
og hustru Efransine Maria Ramm
 Moderen og jomfru Ramm;
skomagermester Ramm og bagermester Wolff.
48
 6. Juli
Dorthea Sophie Jensen
10. Aug.
i kirken
Jordbruger, Anders Jensen og
hustru Kirsten Sørensen
Konen Stine Nielsdatter og jfr. Nielsen;
jordbrugerne Poul Nielsen, Hans Christian og Peder Hansen.
['Christian' er et efternavn]
49
 16. Juli
Ernestine Frederikke Madsen
3. Nov.
i kirken
Arbeidsmand, Peder Madsen og
hustru Johanne Marie Hørling
Fru Grüner og jfr. Huldtman;
Mathias Linstow, dr. Hansen og dr. Refshoff
[Gnidret, kan indeholde fejl]
50
29. Juli 
Ernestine Emilie Aurelia Backe
18. Nov.
i kirken
Færgemand Peder Nielsen Backe og 
hustru Mette Cathr. Hartvig
 Mad. Kempel og moderen selw, færgemand Kempel og lods P. Kempel 
og faderen selw
51
31. Juli 
Jacobine Juli . .ne ?? Bagge
 15. Sept.
i kirken
Færgekarl, Jens Larsen Bagge og
hustru Marie Elisabeth Seidler
['Larsen' kan også læses Lassen, da dele af navnet er uden for fotoet]
 Moderen selw og pigen Kristine Olsen;
wærtshuusholder Peder Larsen, bud Peder Hansen, fyrbøder Andreas Hansen
52
12.Oct.
1837
i Kjøbenhavn
Laura Wilhelmine Wiberg
Hjemmedøbt
Holmens kirke i Kjøbenhavn 
25. januar 1838, 
daaben bekræftet i St. Olai kirke 7. Aug. 1839 
 Syngelærer, Carl Emil Wiberg
og hustru Birthe Cathrine Jørgensen
 Kjøbmand, Holstebroe (J) garwermester Rhode, moderen selw og jomfru Lund
53
 16. Nov.
1838 i 
Mariæ sogn
 Emma Bentine Brandt
11. Aug.
i kirken
Skomagersvend, Fabricius Brandt og 
hustru Karen Nielsen
 Moderen selw og pigen S. M. Øberg;
faderen selw, skomager A. Øberg
54
7. Aug. 
Anna Stine Nicoline Johansen
20. Sept.
i kirken
Lods, Nicolai Johansen og
hustru Trine Blickmann
Moderen selw og jomfru E. Gottliebsen;
lodserne Hans Johansen, Ole Backe og Niels . . . ?? [Navnet væk]
55
22. Aug. 
Marie Sophie Bærentzen
11. Oct.
i kirken
Qwarteermester, Christian Bærentzen og
hustru Susanne Krabe [eller Krabbe]
 Fru Snedorff og frøken Zeiner;
capit. Snedorff, justitsraad Bugge og justitsraad Platou, justitsraad Weyse og capit. Asche. . oug?? 
56
 24. Aug.
Josephine Hendrine Lund ??
[Gnidret, kan være forkert]
 Hjemmedøbt
25. Aug.
Fragtmand Hans Lund og
hustru Elisabeth Jacobsen
 Død førend daabens bekræftelse i kirken.
57
25. Aug
Christine Marie Bornholm
21. Oct.
i kirken
Færgemand Søren K. Bornholm
og hustru Birgitte Hansine Marie Bendsen
[Navnene delvis hentet fra FT 1840 og -45 ]
 Mad. Hansen og Lise B. .. ??
lods Olsen do. L. Svendsen
58
28. sept. 
Et dødfødt pigebarn
-   -   -
Lods, Peter Hellebro og 
hustru Claudine Andersen
 Gjordemoder attest af mad. Hansen
(no. 5. 1839)
59
 1. Sept.
-   -   - 
-   -   - 
Fruentimmeret, Eline Gitte Carlsdatter; angiver barnefader: Anders Olsen 
Var blevet døbt i St. Mariæ kirke
den ?? november 1839 
60
 1. Sept.
Karen Marie Hansen
12 Jan. 1840
i kirken
Arbeidsmand Ole Hansen og hustru Ane Marie Sørensdatter Johansen 
[Navne slet tilgængelige grundet dårlig affotogr. og opluk, kan indeholde fejl]
 Konen Marie Nielsen og moderen selw; tjenestekarlene Lars Rasmussen og Lars Pedersen og jordbruger Niels Eriksen
61
 30. sept.
 Anny Henrikke Margrete Gad
13. Nov.
i kirken
Handelsbetjent, Rasmus Jørgen Gad 
og hustru Christiane Beyer 
 Frue Hass og jomfru M. Beyer;
skibsclarerer Gad, cand. jur. Beyer 
og cand th. Andresen
62
 3. Oct.
Angelikke Christine Lorentzen
10. Mai 1840
i kirken
Skomagermester, Christian Lorentzen og
hustru Marie Elisabeth Thomsen
Moderen selw og mad. Hansen;
skomagermester J. Madsen,
barbeer W. Ziegler
63
 13. Oct.
Bentine Frederikke Pakkert [ Packert] 
 24. Nov.
i kirken
Muursvend, Christian Ferdinand Packert og hustru . . . [ Ulæseligt grundet skade på kirkebogen]
 Mad. . .?? og jomfru Svendsen;
[Resten ulæseligt grundet skade på kirkebogen]
64
 19. Oct.
Eleonore Hansine Pedersen
16. Febr. 1840
i kirken
 Brolægger, Mogens Pedersen og
hustru Ellen Andresen
Mad. Hansen og pigen P. Pedersen;
gæstgiver Jensen, [Delvis gættet
og færgekarl A. Hendriksen
65
 26. Oct.
Johanne Frederikke Kjerboe
6. Febr 1840
i kirken
Møller, Christian Ludvig Kjerboe
og hustru Charlotte Amalie Stricker
Moderen selw og jomfru F. Stricker;
handelsbetjent F. Kjerbo og do. A. Stricker
66
27. Oct 
Caroline Constatia Clausen
15. Marts 1840
i kirken
Sømand, Christian Clausen og hustru Karen Kirstine Nielsen
 Mad. E. Jørgensen og jomfru E. Schrøder;
faderen selw, kjøbmand A. O. Møller og lods Niels Clausen
67
 28. Oct.
Fransine Marie Brassel
24. Nov. 1839
i kirken
Rebslagermester, Johan Carl Brassel og
hustru, . . . ?? Cathrine Bru . ..holdt?? [Ulæseligt grundet bogens dårlige opluk]
(ved Brønskolen)
 Mad. J. C. Brassel og jomfru E. Brassel;
rebslagermester F. Brassel,
malersvend F. Christensen og faderen selw.
68
14. Nov.
Emma Elisabeth Bornholm
8. Dec. 1839
i kirken
Færgemands søn, And. Larsen Bornholm
og hustru Charlotte Elisabeth Worm
Mad. Levison og jomfru Worm; 
færgemand Worm, færgekarl N. Worm,
færgekarl Carl Bornholm 
69
 14. Nov.
Nicoline Saxe (Larsen) 
29. Nov. 1839
i kirken
Pigen, Ane Cathrine . . .datter ?? der angaw barnefader tjenestekarl Saxe Larsen
Frue K. Bendtsdatter, pigen Laurette Graumann, 
. . .mandeur ??  P. Sørensen 
og H. Christensen.
[ Ulæselig grundet bogens dårlige opluk]

Anm.: Uægte


 
70
1. Nov. 
Andresine Mathiesen
 5. April 1840
i kirken
Snedkermester, Ferdinand Mathiesen og
hustru Christiane Jørgensen
 Mad. T. Plom og pigen St. Plom, muursvend Plom; brobetjent P. Mathiesen 
og hjulmand Pedersen
71
 20. Nov.
Hansine Marie Jørgensen
12. Jan. 1840
i kirken
Pigen Caroline Wilhelmine Frederikke Algreen; som barnefader angaw sig fragtmand Ha. . .?? Jørgensen 
Gjordemoder Mad. Hansen og pigen Christine Emilie Jensen; kjælderkarl P. Algren, snedkersvend J. Algren og 
fragtmand Hans Jørgensen
"Uægte"
72
 25. Nov.
Andrea Cathrine Andersen
 Hjemmedøbt
3. April
Pigen Eline Marie Bisted. Som barnefader angaw sig sergeant Frederik Wilhelm Andersen 
 Død førend daabens bekræftelse i kirken
"Uægte"
73
10. Dec. 
Ida Rosaline Wilhelmine Andersen
 11. Marts 1840
i kirken
Fyrbøder, Andreas Andersen og
hustru Ane Pedersen
 Frue Ane Marie Pedersen og pigen K. K. Bendtsen; maskinlærling A. Wis. . .?? smed H. Blangsted og tømmermand N. P. Falsen
74
13. Dec. 
Julie Aline Ludovika Iversen
30. Marts 1840
i kirken
Contorist, Christian Frederik Iversen og
hustru Johanne M . . .?? Jensen
Moderen selw og jomfru M. Jensen;
P. Iversen, passkriver og fuldmægtig H. ?? og contorist J. Iversen
75
13. Dec.
Ane Marie Carine Tausen
18. Juni 1840
i kirken
Kjøbmand Carl Gustav Tausen [Tauson]
og hustru Ane Marie Jeppesen
Mad. Jeppesen og mad. Møller;
brygger  . . .?? proprietair Møller og fuldmægtig Jensen
76
15. Dec.
Et pigebarn der døde strax efter fødslen
Fruentimmeret Wilhelmine Ekberg
-   -   -
NB: Barnet fødtes i dølgsmaal