Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør,
Døbte piger 1841

63  poster
Posterne 64 0g 65 er opført under 1841

Tilbage til Helsingør

Enkelte steder i denne del af kirkebogen er vanskelige at læse.  Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbrdr' = brændewiinsbrænder. 'jfr' = Jomfru 'mad'. = Madame '  Kr.Reg. = 'Kronens regiment' - - -

Grundet bogens dårlige opluk, er affotograferingen fra nr. 1 temmelig ringe, og en fugtskade på kirkebogens nederste sidedele gør en del tekst ulæselig.
 
 
 
Nr.
År og 
datum
Barnets fulde navn
Daabens 
datum
Forældrenes navne
Faddererne og bemærkninger
1
1. Jan.
Conradine Petrine Adolphine Jensen
22. Mai
i kirken
Pigen, Hansine An. . .?? Hansen.
Barnefader: Hoboist Peder Julius Adolph Jensen
Madam Hansen og jfr. H. Hansen;
kobbersmedmester Didriksen og hoboist Jensen.
"Uægte"
2
6. Jan
 Inger Marie Holmberg
28. Marts
i kirken
 Bødkermester, Carl Frederik Holmberg og
hustru Lise Petronelle Tornberg
Mad. Rasmussen og jomfru Ellingsen;
hjulmand Hartman, handskemager Høiby og malersvend Togstrøm
3
 17.
Jan.
- - -
- - - 
Pigen, Maren Christi . . .?? og snedkersvend Lars Larsen 
 Forældrene indflyttet i St. Mariæ sogn, og
barnet døbt der
4
 24.
Jan
Johanne Christiane Abrahamsen
27. Juni
i kirken
Skomagermester, Abraham Levin Abrahamsen og hustru Johanne Larsen 
Mad. Larsen og moderen selw, skomager Lassen, skræddersvend B. Cart . .?? og faderen selw 
5
 24. 
Jan.
 Nina Cathrine Mathilde Christensen
 3. Mai 1841
i kirken
Fuldmægtig, Johan Wilhelm Christensen og
hustru Ane Cathrine Ottilia Harboe
Mad. Werner og frøken Hadeln, cancelliraad Rogert, postmester Nyeborg og kjøbmand A. Møller 
6
 27.
Jan.
Wilhelmine Christensen
14. Marts
1840 ??
i kirken
 Hospitalskarl, Anders Christensen og
hustru, Ane Sophie Pedersdatter
Pigerne, Hanne Bendtsen og Ane Pedersdatter;
Tjenestekarlene Niels Jørgensen, Carl Hansen og Anders Pedersen. -
[ Uvist hvorfor præsten skriver 1840, det kan jo 
ikke lade sig gøre :-) ]
7
 27. 
Jan.
 Caroline Sophie Frederikke Hansen
 6. Juni 1841
i kirken
 Lods, Johan Frederik Hansen og
hustru Caroline Marie Hagedorn
 Mad. J. . .?? og
 lods H. Hansen
[ Gudmoderens navn vanskeligt at tyde; der er gjort plads til flere faddere, men de er øjensynligt gået i glemmebogen]
8
 29. 
Jan.
 - - - 
- - - 
Arbeidsmand, Carl Axel Gabriel Thaim og
hustru Marie Olsen
 Forældrene indflyttet til St. Mariæ sogn
Barnet døbt der.
9
 7. 
Febr.
 Gyrithe Auguste Steenberg
 ?? mai
i kirken
[Dato tværet ud, 
måske den 10.]
 Apotheker, Scack August Steenberg og
hustru Charlotte Elisabeth Lawetz
Frue Bugge og jfr. Cecilie Steenberg;
capitain Arnesen, stadsfysicus Klem 
og cand. pharm. Schiøtz
10
 11. 
Febr.
 Hanne Caroline Rander
 6. Juni
i kirken
Styrmand, Michael N. . . ?? Rander og 
hustru Henriette Marie Salomonsen
[Meget gnidret]
 Can . . raadinde ?? Holten og frøken Can . .?? Holten;
capitainerne Sneedorff og Aschlund
[Meget gnidret]
11
25.
Febr.
Thora Camille Kock-Petersen
[Se anmærkning]
12. April
i kirken
Skolelærer og klokker, Peder Cornelius Kock og hustru Ane Dorthea Larsen 
 Mad. Madsen og jomfru J. Seyer;
adjunkt Schou og . . . Olsen og musiklærer C. Svendsen.
Anmærkning:
Enkefru Thora Camille Petersen f. Kock har ifølge kgl. bevilling af 30. Aug. 1901 faaet tilladelse til føre navnet Kock-Petersen
12
 13
Marts
 Et dødfødt pigebarn
 -  -
Brændewiinsbrænder, Chr.  . . sen?? og hustru Bertoline født Kristensen.
[Efternavnet er væk i blæksmøreri, men det er sandsynligvis Wilhelmsen der skal stå, jævnfør FT]
 Gjordemoderattest af mad. Giesman af 13. Marts 1841. (No.3-1841)
13
 25.
Febr.
Jensine  Jørgine Conradine Bagge
31. Mai
i kirken
Færge . . .?? Bagge
Elisabeth .  ..??
[Blækket smurt ud over det hele]
 . . . ?? og jfr. L. Bornholm . . .
Papiirmagersvend Otto
[Blækklat gør det ulæseligt]
14
 1. 
Marts
 Lovise Birthe Poulsen
16. Mai
i kirken
Skomagermester, Lars Poulsen og
hustru Botille Christine Lange
Mad. Backe og jfr. L. Carstensen;
smedmester Lundsteen og skomager O. Nielsen
15
1. 
Marts 
 Emma Holstebroe
11. Mai
i kirken
Kjøbmand, Jørgen Holstebroe og
hustru, Emilie Ibsen
Moderen selw og kjøbmand S. P. Holstebroe;
skolelærer Kock og kbmd. Bay
16
 14.
Marts
Louise Sophie Holm
2. Juni
i kirken
Kjøbmand og capitain ved Det Borgerlige Artillerie, Peder Louis Holm og hustru
Nicoline Sophie Faber
Moderen selw og jfr. B. Edsberg; 
skibsclarerer Thalbitzer, handelsbetjent J. Schultz 
og faderen selv. 
[Tvivl om Schultz 's profession]
17
 23. 
Marts
Hanne Mine Wennerlin
Hjemmedøbt
30. Marts
Skrædermester, Hans Christian Wennerlin og hustru Mette Marie Wiig 
Død før daabens bekræftelse i kirken.
18
 3. 
Apriil
 Amalie Christiane Elisabeth Nissen Sommersted
 Hjemmedøbt
19. Mai
Brændewiinsbrænder, Christian Nissen Sommersted og hustru
Elisabeth Augusta Frederikke Jacobine Trøsler
 Død før daabens bekræftelse i kirken
19
 6.
Apriil
 Hansine Caroline Pedersen
12. Apriil
i kirken
Jordbruger, Anders Pedersen og
hustru Mette Marie Hansdatter 
 Konen Ane Hansen og pigen Petronelle Pedersen;
smedmester Andresen, jordbrugerne
Peder Hansen og Ole Pedersen
20
 7. 
Apriil
 Marie Jeppesen
25. Mai
i kirken
Kjælderkarl, Rasmus Jeppesen og 
hustru Sophie Christiansdatter 
 Konen Marie Hansdatter og pigen Anne Christensdatter; karl A. Christensen do. A. Pedersen 
og do. L. Hansen
21
22.
Apriil
Nicoline Matine Hansen
4. Julii
i kirken
Bryggerkarl, Niels Hansen og 
hustru Johanne Christensdatter
Konen Sophie Hansen og pigen Lovise Andersen;
underoficeer C. Hansen og kjælderkarl Chr. Svendsen
22
27.
Apriil
Ida Jensine Jensen
9. Mai
i kirken
Tjenestekarl, Jens Jensen og 
hustru Karen Jensen
Pigerne S. Jensen og J. Dalgaard;
arbeidsmand H. J. Petersen, tjenestekarlene: Jens Niels Jensen og Ole Jensen
23
29. 
Apriil 
 Caroline Frederikke Wilhelmine Ziegler
2. Junii
i kirken
 Barbeer, Ferd. Wilhelm Ziegler og
hustru Susanne Lovise Grubb
 Mad. Friis og jfr. L. Hansen;
slagtermester Grønbeck, færgemand L. Friis 
og lods D. Hansen
24
 16.
Apriil
 Leonore Lovise Hansen
 27. Juni
i kirken
 Skomagersvend Hans Christian Hansen og hustru Henriette Cathrine Olsen
 Mad. Larsen, tjenestepige D. Hansen, 
skomagersvend Svendsen og faderen selv
25
 16. 
Jan.
 Anna Charlotte Schreiber
- - 
- - - 
Fra no. 17 -1841 under mandkjøn hvor det 
urettelig er anført 
26
 17.
Mai
 Inger Kirstine J. . .?? Christiansen
[Mellemnavn gnidret]
 25. Juli
i kirken
 Arbeidsmand, Niels Christiansen og
hustru Kirstine Jørgensdatter
Moderen selw og pigen M. Rohde;
opsynsmand N. Christensen og fisker H. Larsen og karl A. Christiansen
27
 19.
Mai
Emma Elisabeth Lindstrøm
 18. Julii
i kirken
Muursvend, Johan Peter Lindstrøm og
hustru Wilhelmine Hansen
 Mad. Hansen og pigen Chr. Andersen;
lods H. Hansen og lods O. Hansen og faderen selw
28
 27. 
Mai
 Dorthea Marie Grubb
 30. Juli
i kirken
Møller, Bendt Hansen Grubb og
hustru Juliane Marie Herold
 Moderen selw og jomfru C . . .??
bagermestrene C. og D. Herold og skolelærer Kock
29
 28. 
Mai
 Elisabeth Marie Frantzine van Aller
 26. Aug.
i kirken
Lysestøber Joost van Aller og 
hustru Ida Laura Caroline Dreyer.
[Navne næsten væk i smøreri, devis gættet]
 Blandt faddere kan svagt læses: Frue Aller og frøken Emma Dreyer, . . Lemmigh hr. consul Aller 
og . . . .??
30
 30. 
Mai
 Emilie Jørgensen Jensen
29. Aug.
i kirken
Arbeidsmand Jens Jensen og 
hustru . . .?? [Navnet væk i blækklat.Måske: Inger Marie Jørgensen (FT 1845).]
 Anes: Pigen E. Hansen, arbeidsmand . . .??
M. Johansen og Larsen
31
 19.
Aug.
1840
 Emma Eleonore Loeber
 Hjemmedøbt
[Dato ikke oplyst]
Daaben bekræftet i kirken 6. Junii 1841
 Skrædermester Adam Loeber og
hustru Helene Heltzen
 Moderen selw og mad. Mandrup;
skrædermester Mandrup, sadelmager Heinrich L . . . i H. . .?? [Gnidret]
Født i St. Mariæ sogn.
32
 6. 
Juni
 Cathrine Wilhelmine Engholm
30. Juli
i kirken
Bagermester Jens Erik Christian Engholm og hustru Sophie Frederikke Undén 
Moderen Selw og jomfru Berg;
kjøbmand Berg, buntmager Ripper og faderen selw
33
7.
Julii 
Emma Caroline Charlotte Skotte
4. Aug.
i kirken
Færgemand Frederik Hansen Skotte og hustru Bendte Christine Broe 
Moderen selv og mad. Giesman; 
kbmd. R. ..?
færgekarl J. Jensen og faderen selw
34
 20.
Junii
Cecilie Cathrine Schrøder
20. Aug. 
i kirken
Bagermester, Christoffer Schrøder og
hustru Cecilie Sophie Wilhelmine Dams
Mad. Schrøder og jomfru S. Schrøder;
høker Dams, kunstdreier Bentze og brygger Nielsen
35
 28. 
Juni
 Marie Fibeck
25. Juli
i kirken
 Uægte datter af enken Marie Madsen født Bagge.
Som barnefader angives
skomagersvend August Fibeck
 Konerne, Marie Christiansdatter og Kirstine Larsdatter; wægterne P. Madsen, Ole Nielsen og Peder Pedersen  - Uægte barn
36
 17. 
Juli
 Camilla Børgesen
 19. Sep.
i kirken
Lods, Johannes Peder Børgesen og hustru Wihelmine Amalie Grossman 
Madam Bertels og jomfru Brassel;
lods N. Hansen, handelsbetjent Svendsen 
og lods P. Geertsen
36
 20.
Juli
Anna Sophie Børgesen
22. Aug.
i kirken
Lods Martin Børgesen og hustru Marie Cathrine Geertsen 
Mad. Giesman og pigen A. Møller; lods F. Hansen og do. L. Børgesen og do. A. Erlandsen 
38
 30. 
Juli
 Død inden daab
-   - 
Grawerkarl, Mogens Johansen og 
hustru Marie Pedersen
 -   -   -   -
39
4.
Aug.
Christian Vilhelm Packert
[Se anmærkningen]
10. Sept.
i kirken
Muursvend Carl Frederik Packert 
og Ane Cathrine Roth 
 Styrmand Poulsens kone og pige M. Jacobsen, muursvend P. Jensen og do. F. Backe. Anmærkning: Fejlagtigt anmeldt som pigebarn
40
 1.
Aug.
Andrea Valin
24. Nov.
i kirken
Muurmester Svend Peder Valin og 
hustru Ingeborg Andersen
[Valins fornavne meget gnidret, kan være fejltydet]
 Mad. Andersen og jfr. Schrøder;
controlleur Andersen, snedkersvend Andersen
41
9.
Aug.
Aurelia Hansen Rasmussen 
 Hjemmedøbt
12. Aug.
Billardholder, Hans Rasmussen og 
hustru Ane Christine Svendsen 
 Død førend daabens bekræftelse i kirken
42
12.
Aug
Clara Augusta Elise Gad
24. Oct.
i kirken
Handelsbetjent, Rasmus Jørgen Gad og hustru Christiane Beyer
 Mad. E. Gad, og jfr. A. Gad;
k ... mand ?? Johansen, cand. th. Andresen og fuldmægtig Gulstad
43
 15.
Aug.
Ottilie Christiane Wineken
10. Oct.
i kirken
Contorist, Peter Christian Wineken og hustru Alhed Beate Buck 
Mad. Jensen og jomfru Buck; færgemand C. buck og do. Joh. Buck og faderen selw. 
44
15.
Aug.
Anna Eleonora Packert 
 Hjemmedøbt
2. Sept. 
Daaben bekræftet i kirken 31. Oct.
 Muursvend Christian Ferdinand Rasmussen Packert og hustru Bente Cathrine Sørensen.
[Konens navne ulæselige, hentet fra FT 1840]
 Moderen selw og jfr. Hansen;
bødkermester Stonor, muursvend C. Packert, og do. Jensen
45
 17. 
Aug.
 Jensine Chistiane Jensen
 10. Oct.
i kirken
[ Helt ulæseligt grundet at blækket er tværet ud over bogen
 Her anes: Jfr. Fanøe, bager West, tracteur  . . .
[Resten er smurt ud og ulæseligt.]
Jævnfør.reg: III, 255 No. 15.
46
 23. 
Aug.
 Mathilde Margrethe Jørgensen
29. Sept.
i kirken
Kjøbmand, Mathias Jørgensen og
hustru Ane Margrethe Marie Jørgensen
 Madam E. Gad og jomfru A. P. Jørgensen;
cancelliraad Rogert, stadsphysicus Klem og kjøbmand Buchholtz
47
 11.
Sept
Augusta Birgitte Cecilia Mathiasen
 12. Dec.
i kirken
Lieutnant og kjøbmand, Andreas Henrik Mathiasen og hustru 
Ane Christiane Grunwald 
 Moderen selw og jfr. M Grunwald; contorist H. C. Mathiasen, kjøbmand Kaas og faderen selw
48
19.
Aug.
Thora Jensine Jensen
26. Sept.
i kirken
Handelsagenten, Poul Jensen og 
hustru Ingeborg Larsen 
 Moderen og mad. Hansen; 
skrædermester Hamberg, brolægger Krause samt faderen
49
 28.
Sept.
Marie Sophie Nielsen
12. Dec.
i kirken
Forhenværende møller, Johannes Nielsen og hustru Christine Andersen 
Mad. Nielsen og jomfru A. Gottliebsen;
wærtshuusholder C. Nielsen, handelsbetjent Larsen, færgemandssøn W. Worm
50
 29. 
Sept.
 Hanne Emilie Madsen
28. Marts 1842
i kirken
 Arbeidsmand, Peter Madsen og
hustru Johanne Marie Hørling
 Enken Mad. Olsen og jfr. Noer;
urtekræmmer Svend Bærentzen, rebslagersvend Lauritzen, tjener Hans Iversen
51
11.
Oct.
Elise Henriette Jensen
 Hjemmedøbt
27. April 1842
(død 11. Maj)
 Wægter, Rasmus Jensen og
hustru Frederikke Dorthea Nielsen
 Død førend daabens bekræftelse i kirken.
52
 9. 
Oct.
 Marie Christine Nyeborg
 2. Jan. 1842
i kirken
 Procurator, Claus Gottlieb Nyeborg og
hustru Emilie Anette Holm
Moderen selw og jfr. J. Holm; 
Hr. W. Talbitzer og faderen selw
53
 21.
Oct.
Nicoline Wilhelmine Marie Nielsen
23. Jan. 1842
i kirken
Pigen Kristine Nielsen der angaw som barnefader, seilmagersvend 
Niels Schiønberg 
 Mad. Nielsen og pigen Eriksine Petersen;
fragtmand J. Coulthardt, færgekarl A. Pedersen
54
 8. 
Oct.
 Margrethe Sophie Frederikke Hansen
1. Apriil 1842
i kirken
Contorist, Hans Jørgen Hansen og 
hustru Sophie Birgitte Mathiesen
 Fru Løbel og frøken Mathiesen; capit. Lemich,
.  .  . Ravn, consul Hafstrøm.
[Ravn 's prof. uden for billedet]
55
 6.
Nov.
Sophie Dorothea Rusch
26. Jan. 1842
i kirken
Malermester, Christian Frederik Rusch og hustru Johanne Cathrine Cronwald 
Mad. Rusch og jomfru Cronwall; malermester Rusch, batallionschirurg Regenburg, 
og . . .?? Cronwall
56
 7. 
Nov.
Hariet Augusta Tegner
6. Jan. 1842
i kirken
Lieutnant og kammerer, Ludvig Ferdinand Tegner og hustru Marie Frederikke Elisabeth May 
Mad. Jacobsen og fru A. tegner; capit. Tegner,
. . .mand?? Tegner, og færgemand May
57
 8.
Nov.
Dorthea Marie Larsen
22. Mai 1842
i kirken
Fisker, Peter Larsen og hustru Gunhild Johanne Petersen
 Konen Birthe Larsdatter og pigen A. Kirst. Larsdatter, lods H. Hansen og B. Larsen og faderen selw
58
12.
Nov.
Marie Lesparde
Hjemmedøbt af faderen den 12.
nov. 1841
Fransk consul, Gabriel de Lesparde og hustru Sophie Mariane S. . . ??
[Gnidret]
 Død dagen efter hjemmedaaben
59
 16.
Nov.
Neltje Charlotte Kjerbo 
 22. April 1842
i kirken
Møller, Christian Ludvig Kjerbo og 
hustru
Charlotte Amalie Stricker
 Fru Chr. Stricker og jomfru Stricker; captain Stricker, bagermester Herold og . . .?? Hansen og Otto Kjerbo
60
 29.
Nov.
Emilie Victoria Hagel
12. Juni 1842
i kirken
Skomager Peder Christian Hagel og 
hustru  Ane Marie Hansen
[Fruens navn helt udtværet, hentet fra FT]
 Petronelle Petersen og Boline Ol. . .??
. . . ??,  C. Poulsen og N. P. Nielsen
[ En del tekst er væk i blækklatten]
61
 4.
Dec.
Henriette Jessy Elisabeth Buchholz 
[ Noget gnidret og udtværet, delvis gættet]
 [Følgende næsten væk i blik, men måske:]
"Hjemmedøbt 25. Jan. 1842
Daaben bekræftet i kirken 19. Maj"
Forældrene er ulæselige men måske:
Hans Wilhelm Buchholtz, kjøbmand,
og hustru Henriette 
Gustava Fell der blev gift febr. 1841
Konen er død inden FT 1845
 Fuldstændigt udtværet og ulæseligt
62
 5.
Dec.
-  -  -
-  -  - 
Skræddersvend Engelbrecht Nielsen
og hustru Johanne Knudsen
Død uden dåb
63
 7.
Dec.
Petronelle Kirstine Bendtsen 
 6. Febr. 1842
i kirken
Pigen, Bente Christine Bentsdatter; angiwer barnefader tømmerlærling Jens Peter Valin 
 Konen, A. D. Olsen og pigen Kirstine Bendtsdatter;
wægter P. Olsen, snedkersvend Pedersen
"Uægte barn"

Posterne 64 og 65 er opført i 1842, men for en ordens skyld bringes de også her.

64
24. 
Dec 
1841
Emilie Sophie 
Erichsen
Hjemmedøbt 15. marts 1842
Skomagersvend Niels Erichsen og 
hustru Sophie Marie Svendsen 
Indflyttet i St. Mariæ sogn
65
26.
Dec.
1841
Emilie Hanne. . .??
Frederikke Wiberg
23. Mai 1842
i kirken
[Helt ulæseligt grundet skade på KB]
[Helt ulæseligt grundet skade på KB]

Se tillægget der var skrevet i margenen:

NB: Den 9. September 1841 fødte pigen Karen Andersdatter i Pleielt i Tikjøb sogn et drengebarn som blew døbt i Tikjøb kirke den 10. October s.aa. og kaldet Anders Rasmussen. Barnefader var opgiven at være karlen Rasmus Larsen paa Helsingørs Owerdrew. Pigen havde tjent fra 1. November 1839 til 1. Mai 1841 hos L. C. Steen i Helsingør. [Blikkenslagermester Lauritz Steen]