Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør,
Døbte piger 1842

76  poster + 2 fødsler noteret i margenen. Se nederst.

Tilbage til Helsingør

Denne del af kirkebogen bærer alvorligt præg af dårlig opbevaring, og et dårligt opluk har resulteret i at megen tekst er uden for billedet.
Ligeledes er blækket meget uldent, og sine steder løbet ud, derfor har jeg mange steder måttet ty til kontrol i folketællingerne.
Skulle læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser.

Ingen er fuldendt . . . heller ikke jeg. ;-) Derfor: Kontrollér venligst data for stave/læse/taste/sjuskefejl  i originalkilden på arkivet.

Forkortelser: 'brbrdr' = brændewiinsbrænder. 'jfr' = Jomfru 'mad'. = Madame '
 
 
Nr.
Født 
den
Barnets navn
Døbt 
den
Forældrene
Faddere og 
anmærkninger
1
 30. Dec.
1841
Caroline Petræa Svendsen
[Død 12. Oktober 1842]
 25. Junii
1842
i kirken
 Garwersvend Niels Svendsen og 
hustru Botilde Andersdatter
Moderen selw og jordemoder mad. Hansen;
garwerswend P. Lorentzen, do. P. Rhode, og faderen selw
2
 9. Jan.
1842
Thora Leonora Holm
21. Aug.
i kirken
Fruentimmeret Johanne Marie Berg.
Som barnefader angaw sig 
skomagermester Johan Peter Holm
 Mad. S. Hansen og jfr. Ida Stade; handelsbetjent Johannes Berg, færgemand Hendrik Børgesen og
færgekarl Hening Stade.
Anm.: Forældrene ægteviede før barnets daab
3
 11.
Jan.
Ane Cathrine Jensen
24. Apriil
i kirken
Pottemager, Niels Jensen og hustru Johanne Olsdatter 
Moderen selw og pigen T. M. Svendsen;
h. . .?? Hansen, pottemagersvend Fr. Pedersen og A. Olsen
[Hansens fornavn er uden for billedet, og hans prof. er ulæseligt]
4
 12. 
Jan.
 Andrea Johanne Marie Heller
Hjemmedøbt
1. marts
Bødkersvend, Frederik Ludvig Heller og hustru Ane Marie Lund 
 Død før daabens bekræftelse i kirken
5
 20.
Jan.
Juliane Frederikke Rasmussen
27. Febr.
i kirken
 Tjenestekarl, Hans Rasmussen
og hustru Johanne Frederikke Petersen
Mad. Jensen og moderen selw;
rideknægt Jensen, karl F. Larsen og muursvend H. Petersen
6
 2. 
Febr.
Ane Sophie Jensen
10. April
i kirken
Fisker, Lars Jensen og
hustru Ane Cathr. Larsen
. . .?? Jensens kone og pigen D. Børgesen;
. . .?? [gnidret] og gartner P. Jensen, fisker A. Olsen
7
 3.
Febr.
Et dødfødt pigebarn
 -  -
Brobetjent Lars Andersen Ancherstrøm og hustru marie Susanne Svanberg 
Gjordemoderattest fra mad. Hansen
(nr 1. - 1842) 
8
 7.
Febr.
Oline Petrea Wyrtzine Alqvist
17. April
i kirken
Pigen, Thrine Alqvist. angiver barnefader Peter Buck
Skræddersvend Peter Wyrtz
 Mad. Sabra og pigen Caroline Møller;
skrædersvend Andreas Larsen, slagtersv. Lars Jørgensen og 
snedkersvend Ferd. Møller
NB: Moderen Trine Alqvist opgav siden: at Peter Buck fra . . .?? 
var angiven som barnefader og at denne der imod er skræddersvend Peter Wyrtz
9
 21.
Febr.
Susanne Methine Lund
31. Juli
i kirken
Snedkersvend, Reiersen Lund og
hustru Marie Larsen 
 Mad. Mathiaesen og jfr. Flyger;
muursvend  . . . ?? [Måske Walin]
snedker Mathiesen
malersvend F. Lund
10
 26.
Febr.
Caroline Cecilie Munthe
6. Marts
i kirken
Pigen, Oline Munthe, angiwer barnefader: 
handelsbetjent Sepke Petersen
Mad. Petersen og mad. Carstensen;
bagermester Frank, lods Struck og bagersvend Munthe.
Uægte barn
11
 28.
Febr.
Christophine Th. . .??
Christiansen.
[Gnidret]
 17. Juli
i kirken
Wognmand, Christoffer Christiansen og hustru Hanne Lindqvist
 Hellesens enke og mad. Sabra;
kunstdreier Sabra, Truelsen 
og B. N. Tvede
[Gnidret, delvis gættet]
12
 7. Nov
1841
 Hanne Cathrine Lovise
Hass
 25. Marts
1842
i kirken
 Fabrikør, Niels Hendrik Hass og
hustru Frederikke Amalie Marie Hansen
Moderen selw og jomfru Cathrine Hass;
kjøbmand Gulstad, 
handelsbetjent Witterop 
og kbmd. Hilligsøe
13
  23.
Marts
Ane Kirstine Christiansen
 3. Juli
i kirken
 Jordbruger, Hans Christiansen 
og hustru, Margrethe Jonasdatter
 Moderen selw og pigen Marie Pedersdatter;
jordbruger P. Hansen, do. S. Andersen, 
snedkersvend H. Weile
14
 24.
Marts
 Nicoline Eriksen
10. April
i kirken
Afdøde jordbruger, Niels Eriksen 
og hans enke, Sophie Andersen 
 Konen, B. S. Jensdatter og pigen Anne M. Nielsdatter;
jordbruger Peter Jørgensen arbeidsmændende, Niels Olsen og Anders Jensen samt tjenestekarl P. Jensen
15
27.
Marts
Haraldine Sophie Larsen
10. Juni
i kirken
Jordbruger, Jacob August Larsen og 
hustru, Laurine Jacobsen 
 Moderen selw og pigen S. Larsen;
jordbruger Rasmussen, ungkarl R. Larsen og  . .?? N. Olsen
16
 28.
Marts
- - - 
- - 
Pigen, Sidse Nielsen, angiwer 
barnefader stenhugger Jacob Hansen 
 Indflyttet og døbt i St. Mariæ sogn.
Uægte barn
17
 30.
Marts
Emma Emilie Wachtelbrenner
17. Mai
i kirken
Kjøbmand, Andreas Wachtelbrenner og
hustru Sophie Arnholdine Reinhold Christensen
Moderen selw og jfr. Amalie Christensen;
N. P. Kirck og handelsbet. Fredstrup
18
 6.
April
Thora Mathilde Abrahamsen
 17. Juli
i kirken
 Skomagermester, Abraham Lewin Abrahamsen og hustru
Johanne Larsen
Mad. Grubb og jomfru Møller;
skomagerm. Lassen, [+ en ulæselig] og faderen selw
19
 28. Marts
Mathilde Petersen
8. Mai
i kirken
 Pigen, Johanne Marie Jensdatter; barnefader underofficer Peter Knudsen (Leibølle)
 Kirstine Larsdatter og pigen Ane Nielsdatter;
tjenestekarlene: Hans Nielsen, Peder Rasmussen
og Jørgen Hansen. "Uægte barn"
20
 11. 
April
NB!
 Christian Harald Svendsen
 10. Juli
i kirken
Muursvend, Niels Frederik Svendsen og
hustru Caroline Berg
Mad. Steen og jfr. Bakke;
assistent Engelsen og muurmester Olsen 
og tømmersvend Svendsen
Anmærkning: Dette barn var bleven urigtigt anmeldt 
som pigebarn
21
 11.
April
Cathrine Elisabeth Larsine Olsen 
 17. Juni
i kirken
Toldbetjent, Johan Laurentz Olsen og 
hustru Bolette Hellesendatter
Jomfru Ellingsen og mad. Carstensen;
toldbetjentene Ellingsen og Larsen
22
 12.
April
Adamine Frederikke Ellermann 
 27. Mai
i kirken
 Handlende, Mathias Ferdinand Ellermann og hustru Marie Cathrine Nyeholm.
 Moderen selw og jfr. E Nyholm, garwermester . . .??
h. . .? Åkman og faderen selw.
[ Meget gnidret, måske høker Åkermann]
23
 18. 
April
Ane Johnsen 
 12. Juni 
i kirken
 Smedmester Frederik Johnsen 
og hustru Ane Marie Lundberg
 Moderen selw og mad. Hansen;
fragtmand Christensen, s. . .?? J. Ramussen og wærtshuusholder A. Eriksen
24
 24.
April
Ida Theodora Petersen
3. Juli
i kirken
Muurmester Holger Petersen og 
hustru Ane Sophie Holm 
 Moderen selw og mad. Giesman; grønthandler . . ?? [Navnet væk] tømmermester Unmack og faderen. [Alt meget gnidret, kan indeholde fejl]
25
 24. 
April
 Marie Georgine Jørgensine Jørgensen
[Gnidret, måske forkert]
 31. Juli
i kirken
Slagtersvend Lars Jørgensen og
hustru Ane C. . .??
 . . .?? og pigen A. Jørgensen; slagtermester . . .??
. . .?? og skrædersvend Jørgensen.
[Alt meget gnidret, kan være forkert tydet]
26
 26. 
April
 Emma Caroline 
. . . ?? [Gnidret] Dahl
 3. Juli
i kirken
Garwersvend, . . .?? [ Konen skal sandsynligvis være Caroline Salling]
[Teksten ødelagt af meget stor klat]
 . . . og jomfru Salling, smed Søborg, bager. . .??
. . .  Lorentzen. [Teksten ødelagt af blækklat]
27
 17. 
April
 Harriet Augusta Holm
 Hjemme
d. 17. April
 [Al tekst ødelagt af blækklat]
 [Al tekst ødelagt af blækklat, dog anes: Død samme . . ]
28
 8. 
Mai
 Johanne Christiane Elisabeth Ullner
 24. Juli
i kirken
Kurvemager, Johan Heinrick Christian Ullner og hustru
Marie Elisabeth Duhan
Mad. Lindager og Inge Nielsen;
gartnersvend Duhan og faderen selw
29
8. 
Mai
 Niels Loitz Christian Larsen
 5. Juni
i kirken
Smedesvend, Christian Larsen og 
hustru Sophie Conradine D. . .berg ??
 Mad. Smith og jfr. Hellesen; 
grønthandler Petersen, handelsbetjent Bor. . .?? og 
smedsvend Rasmussen
NB: Blewen urigtigt anmeldt af faderen som pige
30
 12. 
Mai
 Hildegaard Thora Augusta Lundwall
29. Juni 
i kirken
 Grosserer, Johan  Peter Lundwall og hustru Cathrine Marie Gundersen
Mad. Lundwall og jfr. Black; hr. Robbertson hr. ?? og hr. Gundersen.  [En fadder uden for billedet]
31
 16.
Mai
Jacobine Josephine Hornwain
10. Juni
i kirken
Wognmand, Lorentz Hornwain og 
hustru Ane Marie Jacobine Schiønberg
Moderen selw og mad. Hansen, dr. Hansen dr. Lind, sadelmager Hartmann. 
32
 15. 
Mai
 Marie Elisabeth Charlotte 
Ouchterlony
[Se http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/903/]
22. Juni
i kirken
. . .ster ?? ved dragonerne Mouritz Edward Ouchterlony til Gustafslund i Sverige og hustru Elisabeth Charlotte Christiane f. Nielsen.
 Frøken N. Rosenvinge og
frøken Betzy .Sneedorff;
capitain Sneedorff og capitain Ascklund
Anm.: Dette barn blev født i Helsingør under moderens ophold der, hos sin danske familie
33
 12.
Jan.
 Eline Andrea Dagsberg
 5. Juni
i kirken
 Muursvend, Julius Dagsberg og
hustru Inge Cathrine Pedersen
 Moderen selw og jfr. E. Petersen; grønthandler Ramm, færgekarl A. Petersen
34
 27.
Maj
Emma Henriette Engmann
4. Sept.
i kirken
 Wærtshuusholder, Johannes Dion Engman og hustru, Ane Clausen
 Frue Unna og jomfru Hansen;
El. . .?? Mat. .?? handelsbetjent Hay, 
kjøbmand C. Backe. [ Temmeligt gnidret]
35
 9. 
Juni
 Emma Hilligsøe
14. August
i kirken
Kjøbmand, Engelbrecht Brinck Hilligsøe
og hustru Johanne Augusta Balle!!
[I Ft. 1840: Hanne Balle]
 Moderen selw og frøken Ipsen;
kunstdrejer Bense, urtekræmmer Flindt
36
 12.
Juni
Adele Ida Victoria Andresen
14. August
i kirken 
 Skomagermester, Jens Peter Andresen og hustru, Augustine Caroline Juliane Holmsted
 Mad. Ulstrøm og jfr. Christensen;
. . .?? Holm og wiinbrygger Andresen
[Meget gnidret]
37
 21.
Juni
Wilhelmine Christine Espegreen
7. August
i kirken
Lods, Anders Niels Espegreen og hustru Johanne Christensen 
 Moderen selw og jfr. Kegel;
faderen selw og lodserne Ravn 
og A. Nielsen
38
 22.
Juni
Bertha Marie Petrea Holm
 29. Juli
i kirken
Fuldmægtig Morten Holm og
hustru Karen Marie Christine Grave
 Moderen selw og jfr. Grave;
havnefoged . . .?? [Uden for billedet] faderen selw.
39
 24. 
Juni
 Thora Kristine Christoffersen
21. August
i kirken
Færgemand, Johannes Christoffersen og
hustru Christiane Salomonsen
 Mad. Petersen og jfr. Andersen;
skomagermester. . .?? færgemand L. Friis, bagermester Rasmussen
40
 24. 
Juni
 Johanne Marie Birgitte 
Mikkelsen
 Hjemmedøbt
5. Juli
Jordbruger, Jørgen Mikkelsen og
hustru Marie Pedersen
 Død før daabens bekræftelse i kirken
41
 3.
Juli
Emma Therasie Margrethe 
Jørgensen ??
[Gnidret, måske forkert]
 31. Juli
i kirken
Skræddermester, Børge Jørgensen og
hustru Emilie Olsen
 [Ulæseligt - meget gnidret og blækklat 
dækker en del af teksten]
42
 4.
Juli
Juliane Wilhelmine Hansen
 11. sept.
i kirken
[Ulæseligt, blækklat dækker teksten ]
 [Ulæseligt, blækklat dækker det meste tekst]
Jævnf.reg: III; 255; nr. 21
43
 6. 
Juli
 Juliane Marie Jensen
8. Aug.
i kirken
 [Ulæseligt, blækklat dækker teksten ]
 [Ulæseligt, blækklat dækker det meste tekst]
Jævnf.reg. III; 255 nr. 22
44
 6. 
Juli
 Mathilde Charlotte Victoria 
Hultman
 2. Sep.
i kirken
Smedmester Christian Hultman og
hustru Florentine Marlene Poulsen
 Mad. Weisbast og Jfr. Bojesen;
skovfoged . . .??  og. . . ?? Zeitzner og cigarfabrikør Hultmann
45
 8.
Juli
Hanne Laurine Larsen
Hjemmdøbt
1. Sept.
Arbeidsmand, Hans Larsen og
hustru Ane Marie Olsen
Død før daabens bekræftelse i kirken 
46
 8.
Juli
Et dødfødt pigebarn
-  - 
Svensk-Norsk Wiceconsul, Herman Lambert Haffstrøm 
og hustru Caroline B. Tornstrøm
 Gjordemoderattest fra Mad.Giesman dat. 8. Juli 1842. (No. 2)
47
 1841
13. Nov.
Caroline Elisabeth Johannsen
 Hjemmedøbt
i St. Mariæ
[Ulæseligt]
Olai krk. 
24. Juli 1842
 Pigen, Christiane Johansen, angiver barnefader skomagersvend Carl Gottlieb Christensen 
 Mad. Holm og jfr. Poulsen, skomagermester Dyva, 
skomagersvend F. Petersen, 
og do. C. Nielsen.
"Uægte barn"
48
 22.
Juli
(1842)
Amalie Wilhelmine Petersen
 14. Aug.
i kirken
 Tjenestepige, Bodil Christine Petersen.
Angiwen barnefader: 
Smedsvend Bent Petersen
 Madam Møller og pigen T. . . .??
dreier Sabra, høker Mathiesen,
skræddersvend Møller.
"Uægte barn"
49
 29.
Juli
Ane Eline Margrethe Nielsen
[Tvivl om rækkefølgen, pennefører har rettet i den]
 4. Sept.
i kirken
Huuseier, Jens Nielsen og hustru,
Nille Cathrine Jensdatter
A. M. Olsen og pigen K. Nielsdatter;
karl Nielsen og do P. larsen 
og kudsk L. Olsen
50
 5.
Aug.
Emilie Christine Gottliebsen
6. Nov.
i kirken
Færgemandssøn, Christian Gottliebsen og hustru  Christine Amalie Hansen
 Moderen, og jfr. Hansen:
færgemandssøn Friis, færgemændende:
J. Gottliebsen og Anthon Jensen
51
 6.
Aug.
Petronelle Camilla Rasmussen
Hjemmedøbt
29. Dec.
 Brændewiinsbrænder, Hans Rasmussen og hustru Ane Margrethe Pedersen
 -  -  -  -
52
6.
Aug.
Camilla Christiane Ernestine Tegner
1. Sept.
i kirken
Lieutnant, hjul- og karetmager, Jørgen Christian Tegner og
hustru Andrea Dorthea Charl. W. . .?? [Ulæseligt]
 J. C. Tegner og jfr. M. Høygaard;
capitain Tegner og lieutn. tømrer Tegener
53
 13.
Aug.
Johanne Cathrine Mortensen
 Hjemmedøbt
18. Aug
 Arbeidsmand, Lars Hansen og
hustru Maren Rasmussen.
[Navnene beskåret i billedet, delvis gættet]
 Død før daabens bekræftelse i kirken
54
 19. Aug.
Alice Ulrikke Marcussen
28. Sept.
i kirken
 Belgisk consul, Ulrick Christian Marcussen og hustru Agnes Macgregor
 Moderen og frøken E. Macgregor;
wiceconsul Macgregor og cand. th. Marius Schack.
[Mudret skrift, delvis gættet]
55
 27.
Aug.
Wilhelmine Sophie Svendsen 
 6. Nov.
i kirken
Tømmersvend, Christian Svendsen 
og hustru, Sophie Rasmine Svendsen
[I FT 1840 hedder hun Jensen]
 Mad. Andersen og jfr. Ellingsen;
wognmand N. Larsen og kontorist Friis
56
 1. 
Sep.
Pouline Emilie Kornerup
 Hjemmedøbt
16. Sept.
daaben bekræftedes i kirken ?? aug 1843.
Kjøbmand, Johan Kornerup og 
hustru Lagerta Mariane Friis
 Moderen selw og jfr. Bøcker;
faderen og købmand Kornerup
57
 1. Sept.
Emma Amalie Løber
 Hjemmdøbt
5. Oct.
daaben bekræftet i kirken 2. aug
1843
  Skræddermester, Adam Løber og 
hustru Helen Helsen
 Moderen selw og jfr. Schæffer;
skræddermestrene Mandrup og Jørgensen
58
 18.
Sept.
-  -  -
-  - 
Skomagersvend ?? Christoffersen og 
. . .?? [teksten væk i blækklat]
 Forældrene flyttede til Kjøbenhavn inden barnets daab
59
 24.
Sept
Abel Magdalene Lund 
 18. Nov.
i kirken
 Sømand . . .??
[Teksten væk i blækklat]
 Mad. Sabra; faderen selw og . . .??
[Teksten næsten væk i blækklat]
60
 27.
Sept.
 Ane Marie Seifert
 Hjemmedøbt
29. Dec.
daaben bekræftet i kirken 9. April
1843
 Malersvend, Peter Adam Seifert
og hustru Sophie Hansdatter
Moderen selw og pigen s. Grønholdt;
muurer Seifert, tømmersvend O. Pedersen og s. . .?? Rasmussen
61
9. 
Oct.
 Henriette Christine Petersen
 26. Marts 1843
i kirken
 Pigen, Julie Frederikke Marie Petersen
Barnefader: Tjenestekarl 
Anders Pedersen
 Konen Joh. Rasmusdatter og pigen A. Henn . . ??;
jordbruger P. Pedersen, karl L. Larsen 
og . . .??
62
 31.
Oct.
Emma Dorthea Wilhelmine Jensen
26. Febr. 1843
i kirken
Skibsbyggersvend, Jens Martin Jensen og hustru, Henriette Cecilie Hansen
Konen J. M. Jensen og pigen P. Jensen; lods Svendsen, do. F. Engelsen og malersvend Schrøder
63
 2.
Nov.
Aurelia Therese Rasmussen
 24. Febr. 1843
i kirken
Skomagermester, Ole Jensen Rasmussen
og hustru Ane Christine Olsen
Mad. Thygesen og jfr. Jensen;
skomagermester Møller og capit. Braunbehrens
64
 13. Nov.
 Marthine Nielssine Nøisvang
 20. Nov.
i kirken
 Pigen, Ane Marie Pedersen?? angiwer barnefader handskemagersvend Niels Peter Nøisvang
[Pigens efternavn delvis gættet, dele af navnet bortskåret i oplukket]
 Mad. Sabra, pigen Stine Petersen, kunstdreier O. J. Sabra, handskemagersvend Nielsen
65
 13. Nov.
Dødfødt pigebarn
 -  -
Pigen, Ane Marie Nielsen angiver barnefader hoboist August Fricke.
Gjordemoderattest fra mad. Hansen.
(No. 4 - 1842)
66
 22.
Nov.
Ane Petrine Marie Pedersen
17. April 1843
i kirken
Uhrmagersvend, Lars Pedersen og 
hustru Kirstine Marie Nissen 
Moderen selw og mad. Hansen;
wærtshuusholder . . .?? uhrmager Ketner, tobaksspindersvend Winther
67
 24.
Nov.
Christiane Caroline  Elisabeth Olsen
 26. Febr. 1843
i kirken
Pigen, Karen Cathrine Olsen; angiwer barnefader tjenestekarl Christen Kragholm 
 Moderen selw og pigen Chr. Pedersen;
karl, Chr. Sørensen, skomager Rasmussen og muursvend P. Backe
68
 27.
Nov.
Eleonore Antoinette Christiane Wennerlin 
 Hjemmedøbt 
10.Febr 1843
daaben bekræftet i kirken 16. Juni 1843
 Skrædermester, 
Hans Christian Wennerlin
og hustru Mette Marie Hvid
 Moderen selw og pigen Oline Børgesen; glarmester Dahlgreen, handelsbetjent Pedersen og lods Olsen
69
30. Nov. 
Lydia Mathilde Bahrendorff
21 April 1843
i kirken
Petersborg-lods, Christoffer Bahrendorff og hustru Efransine Ramm 
 Moderen selw og jfr. H. Munthe;
kjøbmand Marstrand do. W. Svendsen
70
 30.
Nov.
Frederikke Wilhelmine Emilie Holm
Twilling: drenge nr. 70
 2. Mai 1843
i kirken
Capitain og kjøbmand, Peter Louis Holm og hustru Nicoline Sophie Faber
 Fru Holm og jfr. Edsberg; g. . .?? Rothe, justitsraad Rogert, agent Schierbeck
71
6.
Dec.
Jacobine Helene Mortensen
 6. ?? Jan 1843
i kirken
[Dato gnidret, kan være forkert]
 Pigen, Ellen Mortensen angiwer barnefader slagtermester 
Jacob B. Nielsen
 Mad. Hansen og pigen Grethe Dalsberg; handskemager Zøilner og skrædder Lundqvist - "Uægte barn"
72
 7. 
Dec.
Inger Cecilie Dorthea Madsen
17. April 1843
i kirken
Snedkersvend, Christian Madsen og hustru Johanne Charlotte Pedersen 
 . . . ?? Davidsen og Frederikke Pedersen; snedkermester Feldt, buntmager Sv. Guldager og Chr.. . .??
73
 13.
Dec.
Victoria Margrethe Hansen
8. Jan. 1843
i kirken
Reservelods, Hans Peter Hansen og hustru Cathrine Wilhelmine . . . ?? [Ulæseligt
Mad. Hammer og pigen A. Hansen;
lodserne H. Hansen, O. Hansen 
og P. Hansen
74
23.
Oct.
Marie Magdalene Christine Jensen
18. Dec. 1842
i kirken
[Gennem en stor blækklat anes:]
tjenestekarl, Gotfred Jensen og hustru
Sidse M . .
[ Gennem blæklatten anes:]
Konen . .. Margrethe Jensen og pigen Christine Løvqvist, møllersvend . .??
75
 23. Dec.
Lovise Margrethe Charlotte Gulstad
 19. April 1843
i kirken
Fuldmægtig . . .?? . .ritz Gulstad . . og hustru Johanne . . .??
[Det meste tekst er væk bag blækklat]
. . . og jfr. Hass; fuldmægtig Schack, Skibsclarerer Gulstad 
og  handelsbetjent . . .??
[slettet af skade i kb.]
76
 24. Dec.
Lovise Ziegler 
26. April 1843 
hjemme
daaben bekræftet i kirken 2. Juni 
 Barbeer, Frederik Wilhelm Ziegler og hustru Susanne Lovise Grubb
 Moderen selv og jfr. Hansen;
dreier Kjertinge, lods Ga . .?? og færgemandssøn C. Friis.

Følgende er skrevet i margenen:
Anm.: Fruentimmeret Maren Jensdatter fødte den 13. October 1842 et uægte pigebarn i Hornbæk, Tikjøb sogn. f. . .?? blev døbt den 13. November og kaldet Laura Schrøder. Som barnefader wedkendte sig handelsbetjent Lauritz Schrøder i Helsingør. 
Bemeldte Maren Jensdatter havde fast tjeneste i Helsingør hos Schrøders enke timånedersdagen før barnets fødsel.
Anm.: Pigen Margrethe Jensdatter fødte den 8. October 1842 i Hillerød et uægte pigebarn hvis fader angaw sig at være skomagersvend Svend Peter Rasmussen og som den 15. ?? blev døbt og . . .kirke og kaldet Lovise Cathrine Wilhelmine Rasmussen
Bemeldte Marg. Jensdatter tjente og opholdt sig i Helsingør indtil 10 ende Sept. 1842.