Tilbage til Helsingør

Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør, fødte piger.

13. September 1815  til og med 14. Sept. 1821


Anno 1815
Nr.
Født dato
Barnets fulde navn
Døbt dato
Forældrenes navne
Fadderne og anmærkninger
1
13. Sept. 
Død i fødslen
X
Lars Rasmussen, arbeidskarl
Anna Catharine Larsen
X X
2
19. Aug.
Susanne Lovise
21. Sept.
i kirken
Peter Jensen Wiborg, fisker her i byen
Lovise Lorentzdatter
Barnets moder og giordemoderen
mad. Olsen
3
16 Sept
Emma Cæcilia
Hjemme d. 30. Oct.
Indlyst i kirken 29. sept
Hr. kjøbmand Thomas Wright Belfour
hustru Anna Mathilde Ellah
Frue Ellah, Frue Belfour, hr. Ellah, hr. James Ellah, 
hr. James Marschal Ellah, og barnets fader.
4
1. Okt.
Hermandine Wilhelmine Lovise 
Saramine Martine
8. Okt.
i kirken
Mads Hansen Kausbølle, 
soldat ved Kronens Regiment, Kaptain Tønnes Compagnie 
og Anna Kærstine Jacobsdatter
Jfru. Sanne Haustrup, jfr. Wilhelmine Wogt og hr. Bentzen, kjøbmandskarl, alle i byen.
Uægte barn
5
23. Sept.
Christianne Frederica Emilia
8. Okt.
i kirken
Christian Hansen, maler her i byen
hustru Margaretha Gunnersdatter
Barnets moder og pigen Elisabeth Thuesdatter
6
8. Aug.
Ellen Kærstine
15. Oct.
i kirken
Peter Andersen, arbeidsmand i byen
Ellen Lundqvist
Md. Randrup og jfr. Deliane Petersen og wærtshusholder Randrup og kobbersmed Spiis. [Spies]
7
9. Sept.
Charlotte Elisabeth Sophia
18. Oct.
Frantz Jensen Worm, færgemand i byen
Henriette Charlotte Perrison
Barnets moder og fader og datter Johanne Catharina.
8
2. Oct.
Jacobine Catharina
24. Oct.
i kirken
Christian Jacobsen Adolph, hosekræmmer her i byen, Anna Nielsdatter
Moderen og Anna Adolph, regimentschirurg Hartmand, og - - - ?? Hüttels og faderen.
9
9. Juni 
1814
Jane Cicilia
Hjemme 7. Aug.
1814
I kirken 26. Oct. 1815
Hr. kjøbmand George Knox
Elisabeth Tani født Mollens
Mad. Jane Mollens, jfr. Cicilia Mollens, hr. kjøbmand John Mollens og Arthor Handen ?? handelsbetient
10
28. Sept.
Sophia Caroline
29. Oct.
i kirken
Børre Reiersen Lund, brygger.
Hustru Johanne Elisabeth Larsen
Fru Anna Catharina Strekker, mad. Susanne - Thore Lund Møller 
og faderen
11
26. Oct.
Johanne Christine
29. Oct.
i kirken
Niels Sørensen, arbeidsmand
Inger Lillie
Mad. Doss, gjordemoder. Catharine Lilliendahl og arbeidsm. Lars Lilliendahl
12
10. Marts
Ida Bernhardine Adelheide
Hjemme og i kirken 2. Nov.
Nicolai Christian Liebman, kjøbmand.
Anna Catharina Hoffmand født Ræmke
Oberst Zuber og frue samt barnets moder, etatsraad Berg og kjøbmand Bernhard Wahlgreen
13
31. Oct.
Maria Frederica
8. Nov.
i kirken
Niels Pedersen nu bortreist sømand.
Anna Catharina Holst
Else Christians Hustru og Peder Hansen, grawerkarl.
Uægte barn
14
6. Nov.
Emilia Jensine
1. Dec.
Lars Hansen, færgekarl i byen.
Christiane Maria født Bentzen
Mad. Bentzen, Sidse Sørensen, færgemand Poul Petersen 
og faderen
15
14. Nov.
Juliane Catharina 
3. Dec.
i kirken
Peter Dahlqvist, skræder.
Maria Steenberg
Barnets moder og jfr. Anna Kri. Dahlqvist, Jens Manderup skrædersvend, Ole Andersen, færgemand og barnets fader
16
5. Nov
Catharina Wilhelmine Amalie
4. Dec.
Frederik Wilhelm Grosmand, 
Helene Hendriksen
Barnets moder og fader
 17
3. Nov. 
Maria Elisabeth 
17. Dec. 
Henrik Wyrst, arbejdsmand
[Måske 'Würtz']
Karen Svendsdatter
Martin Petersens hustru, jfr. Fre. Møller, Peter Larsen handskemagersvend og Peter Andersen kiøbmandskarl.
18
20. Dec. 
Anna Birgitte Kierstine 
5. Jan.
i kirken
 Erik Hansen, færgekarl
Magdalene Margrethe Jacobsen
Moderen og faderen 
19 
22. Dec.
Jacobine Conradine Maria 
19. Jan. 1816
i kirken
Frederik Hillinger, slagtermester
Maren Bolette Meyer
Mad. Anna Bolette Bærentzen, jfr. Johanne Bakke, Otto Kiærboe, brygger og kiøbmand Martin Tegner
20
11. Oct.
Johanne Emilia 
4. Febr. 1816
i kirken
Jacob Hansen Løve, skibstømmermand
ved Holmen i Kiøbenhavn, Johanne Maria Hyfong, nu her i byen
 Skipper Hans Hansen, færgemand Frederik Jensen,


Anno 1816
Nr.
Født dato
Barnets fulde navn
Døbt dato
Forældrenes navne
Fadderne og anmærkninger
21
28. Jan.
Johanne Caroline
25. Febr.
i kirken
Bendt Jensen, færgekarl.
Magdalene Petersen
Barnets moder og dets fader og
jordemoder mad. Doss
22
14. Juni 
1815
Ludovica Emilie
25. Febr. 1816
i kirken
Hr. Raadmand og hospitalsforstander 
Holker Ludvig Olrik
hustru A. P. Olrik født Hellesen
Barnets moder og dets fader samt søster C. Lovise Olrik
Anmærkning: 'I hospitalet'
23
15. Febr.
Juliane Catharina
3. Marts
i kirken
Søren Johansen, tømmersvend i byen.
Ellen Poulsdatter
Baernets moder og dets fader
24
21. Febr.
Frederica Maria
8. Marts
i kirken
S. H. Frederiksen, 
Hendrik Hansen, nu bortrist sømand.
Gjordemoderen mad. Uhrband
Uægte
25
26. Febr.
Anna Sophia
10. Marts
i kirken
Anders Petersen, wærtshusholder.
Charlotte Emilia Trahne
Barnets moder og dets fader og jordemoder Doss
26
28. Dec. 
1815
Henriette m. Twilling
Den anden døde strax
Hjemme i huset.
Indlyst i kirken 
15. Marts 1816
Hr. Henrik Tranto, bagermester
Anna Christine f. Rugaard
 Mad. Rugaard bar det og moderen stod hos
27 
16. Marts 
Louise Maria Sophie 
17. Marts i huset 
Joseph Wøll . .?? skibstømmermand
Chirstine Hansen
War hjemmedøbt og døde 2 dage gammel.
Et uægte barn
28 
26. Febr. 
Ingeborg 
22. Marts
i kirken
Gotfred Schubel, bødker og hustru 
Marie Chirstine f. Bering Wind i Lejerskov 
[Nu Lejrskov]
i Jylland efter attest fra hr. 
Provst Pa . .?? 
 Barnets moder og dets fader og
gjordemoderen mad. Doss
 29
17. Marts 
Hanne Caroline
et uægte barn
31. Marts
i kirken
Johanne Christensdatter
Torsten Svendsen, soldat ved 
Kronens regiment her i byen
 Jfr. Anthonette Schydt, jfr. Nicoline Nielsen, 
Hr. Roden, fuldmægtig  paa Post Contoiret, 
hr. kjøbm. Løvgreen og contorist Dan
 30
25. Marts 
Oline Elisabeth Adolphine Andrea 
8. April
i kirken
Johannes Uhrband haarskjærer i byen
og hustru Magrethe Urband f. Opdahl
Frue Regimentsfeldskjærer Sommer
jfr. Patrine Amtrup, hr. kammerraad Johansen,
hr. Niels Svendsen, brygger og hr. contorist Fliis
31 
 4. April
Ida Louise
et uægte barn
10. April
i kirken
Peter Grav, en svensk skomagersvend som nu er bortreist og moderen:
Sophie Wunberg, svensk af fødsel, her i  byen
Anne Lindqvist og 
gjordemoder Mad. Uhrband 
 32
 7. Febr.
Emma Emilie Frederica 
 13. April
i kirken
Hr.kjøbmand Johan Christopher 
Dreyer i byen
og hustru Ane Dorthea født Otto
Mdm. Goltze  [herefter en ulæselig titel] Golzes hustru fra Kjøbenhavn, frøken Hanna Fischer i byen, hr. T. A. Møller, hr. J. Kornerup, hr. Golze, alle kjøbmænd her i byen
 33
8. Marts 
Fr . .?? Christiane Elisabeth 
19. April 
i kirken
Johan Fredrik Haase, sukkermester i byen, Anna Catharine Kølner
Barnets moder og fader og Gustav Ernst, contorist 
34 
 18. Marts
Caroline Justine 
26. April
i kirken
Peter Stady, færgemand.
Justine Larsdatter
Enken Sidse Nielsen, jfr. Maria Larsen 
35 
14. Marts 
Fredericha Sophie Amalia 
26. April
i kirken
Niels Lietmand, høker
Anne Helene f. Permin
 Moderen og faderen,
gjordemoder mad. Doss
36 
12. Aug.
1815
Mariane Betty 
30. April
1816 i kirken
Hr. captain og ridder F.M. Dodt -
frue Catharie født Stibolt
Frue Mariane Belfour, frøken Clasen, assessor og politimester Moreboe, grosserer Borries, og Thomas Belfour. 
37 
31. Marts 
Jørgenline Sophia 
1. Maj 1816 i kirken 
Magrethe Jørgensdatter
Jørgen Olsen, tienestekarl
Moderen og jordemoder Doss
Uægte
38
8. April 
Anna Maria 
5. May
i kirken
Hans Diderik Ruud, gartner her i byen
Maria Samson
Frue Rothe, frøken Weider . . .?? 
capitain Tuxen, kammerraad Top og kapitain Cvade
39 
2. April 
 Emilia Charlotte
9. May 
i kirken
Hr. Thor R. Lund, møller her i byen,
Susanne født Petersen
Barnets moder og jomfru Hanne Egede, hr capitain Strikker og barnets fader.
40
13. Febr.
Hester Susanne Magaretha Anna
17. May 
i kirken
Christian D. Nyhler, handelsbejent
Christiane Birgitte født Tage
Mad. Schærfin, jomfru Tage, Kjøbmand Møller 
og Grønbeck, og bogholder Seyer
41
4. April
Hanne Helene Christiane
22. May
i kirken
Johan Coulthardt, brændevinsbrænder
Johanne Jørgensen
Barnets moder og fader og jomfru Nielsen
42
2. Marts
Johanne Christine
31. May
i kirken
Niels Svendsen, brygger
Christiane født Bruun
Madam Kornerup, jomfru Scherfin, kammerraad Hostrup,
bogholder Øcting, moderen og faderen
43
15. May
Juliane Sophie
7. Juni
i kirken
Christen Jeppesen, wærtshuusholder
Juliane . . . .??
Barnets moder og fader
44
2. May
Christine
12. Juni
i kirken
Jens Knabe, færgemand her i byen
Sidse Petersdatter
Barnets moder og dets fader, Jordemoder Doss
45
14. Martii
Sidse Magretha
14. Juni
i kirken
Søren Rasmussen, reservelods her i byen
Bergit Kier Thomsen
Barnets moder og dets fader
46
8. Juni
Anna Maria
28. Juni
i kirken
Frederik Hansen, lods
Pernille Hansdatter
Barnets moder og dets fader, Jordemoder Doss
47
5. May
Fredericha Emilia
30. Juni
i kirken
Poul Andersen, sømand her i byen
Christiane H . . ?? Dreyer
Mad. Tausen, jomfru Augustine Sprunk, fuldmægtig Matzen
og hr. Dreyer
48
16. Juni
Caroline
7. Juli
i kirken
Hans Pedersen, færgemand
Johanne Pedersen
Barnets moder og dets fader og
jomfru Karen Pedersdatter
49
10. Juli 
Wilhelmine Caroline 
26. juli
i kirken
 Christian Petersen baadebygger
Sara Catharina Heller
Barnets moder og fader og jordemoder mad. Doss,
mad. Moberg og jomfru Moberg
50 
13. Juni 
Sophia Magdalene 
28. juli 
i kirken
 Carl Aug. Schæffer, Skrædder
Stine Maria
 Skomager Momme og smedmester Møller
 51
26. Dec.
 Johanne August
4. aug 
i kirken
Chr. Fred. Oeltze, kiøbmand
Marie Eleonora Øgaard
Barnets moder og fader og jfr. Frederikke Oeltze
Hjemmedøbt
52
29. Juni 
Hansine Kirstine Magaretha 
11. aug.
i kirken
Hr. Martin Grønbeck, kjøbmand
hustru Maren Lyngbye
Mad. Kierst. Grønbeck, jfr. Grethe Clausen, Hans Grønbeck og Christian Grønbeck handlende i Kiøbenhavn
72 uger gl.
53
 3. Juli
Sophia 
11. aug.
i kirken
Jens Niels Teilgaard, vandmester i byen
Catharine Lindahl
Barnets moder og dets fader 
 54
30. May 
Birgitte Ida 
16. aug.
i kirken
Lars Chri. Hansen, mursvend i byen
Johanne Kirstine Kolling
Barnets moder og fader, jordemoder mad. Doss. 
55
21. Juli 
Ingeborre Dorothea 
16. Aug.
i kirken
Mathias Hans Matzen, kiøbmand her i byen, Anna Cath . . .rath??
jomfru Cath. M. Matzen
 56
 20. Aug
Caroline Albertine
uægte
25. Aug.
i kirken
Johanne Carlstrøm og
Johan Lundstrøm, begge svenske
Jordemoder Olsen og Christian Svendsen, skomagersvend.
Hjemmedøbt
 57
13. Aug. 
Wilhel. Caroline 
29. Aug.
i kirken
Peter Gotfred Odemar, barber her i byen, Catharine Bolin 
 . . .inde ?? Hansen, Claudine Liebmand, hr. Jordening, kjøbmand, hr. Børre R. Lund kiøbmand brygger
 58
24. Aug.
Catharine 
11. Okt.
i kirken
Jens Johansen, bryggerkarl, Birgitte Kierst. Nielsdatter
Madam Oeltze, jomfru Meyer, hr. kiøbmand T. N. Møller. 
 59
28. Aug. 
Kirstine Danienne Brandt, uægte twilling 
13. Okt. 
i kirken
Kærstine Andersdatter, Daniel Bernhardt Brandt, contorist 
er nu i Kiøbenhavn
Johanne Gottliebsens hustru, Jesper Pedersens hustru, Momme skomagermester, Johan Frederiksen og Meyer, begge skomagersvende.
 60
22. Juli 
Christiane Maria
17. Okt.
i kirken
Josias Dideriksen, contorist her i byen
Johanne Dorothea født Bang.
Frue consulinde Holm, jomfru Johansen, justitsråd Høst, gjæstgiver Hansen, bogbholder Oeding, fuldmægtig Jacobi.
 61
23. sept. 
Linus Anne Maria 
18. Okt.
i kirken
Hans Randrup
Johanne Hansdatter
Fader og moder og møller Nissen 
 62
1. sept. 
Andrea Birgitte 
18. Okt.
i kirken
Jørgen Lind og
Dorothea Sophia Andersen
Barnets moder og fader og giordemoderen mad. Doss 
 63
14. Sept. 
Sophia Fredericha 
 25. Okt.
i kirken
Carl Hend. Wilhelmsen færgekarl
her i byen, Anna Maria Pedersdatter
Færgemand Peter Riis, jmfr. Moberg, Friderich Friderichsen,
og H. Simonsen, færgemand Niels Andersen 
og Jørgen Svendsen.
 64
24. Okt. 
Christiane Dorothea Fridericha
8. Nov.
i kirken
Christopher Andersen, færgemand her i byen, Maria Kierstine 
Barnets moder og fader samt madam Uhrband.
 65
4. Okt. 
Trine 
17. Nov.
i kirken
Rasmus Jørgensen Turøe, skipper her i byen, Boel Nielsdatter
Barnets moder og giordemoder mad. Doss 
 66
28. Okt. 
Maria Caroline 
22. Nov.
i kirken
Niels Andersen, wærtshusholder
Anna kierstine Knudsdatter
Barnets moder og fader og søstrene Nicoline Kierstine,
hr. krigsassessor Holst
 67
2. Nov. 
Anna Maria 
22. Nov. 
i kirken
Wognmand-karl Ebbe Olsen,
hustru Kierstine Cath. Rasmusdatter
Barnets moder og fader, og pigen Dorothea Rasmusdatter 
 68
23. Oct. 
Johanne Emilia 
22. Nov.
i kirken
Jacob Nielsen, slagter, 
Anna Catharina født Gynthersen
Barnets moder og fader, færgemand Bornholms hustru. 
 69
11. Nov
Augusta 
27. Nov.
i kirken
Garversvend Guldbrand Johan Kurland her i byen, Brita Stine Malmgreen 
Md. Staulund, jfr. Staahl, raadmand Olrik, . . .?? Top, kiøbmand Tausen 
 70
9. Nov. 
Johanne Friedericha
26. Dec. 
i kirken
Peter Petersen, tømrersvend,
Fridericha Hansdatter 
 Barnets moder samt dets fader og jordemoderen mad Doss
 71
25. Nov. 
Catharina Maria 
29. Dec.
i kirken
Lars Engelsen, lots her i byen, hustru Petronelle Magretha Cording
 Mad. Krabe og mad. Sanne Berentsen, bogholder Øding og færgemand Hartvig
 72
3. Dec 
Christina Maria 
11. Jan. 1817 i kirken
 Jens Petersen, skipper,
Inger Kirstine født Salomonsen
Barnets moder og jfr. M. Salomonsen, Otto Salomonsen, færgemand, og søn jens Salomonsen 
 73
1. Dec. 
Ellen Maria 
12. Jan. 1817 i kirken
Magnus Hansen, lods her i byen.
Maren Chri. Larsdatter 
 Barnets moder og fader og mad. Uhrband.
 74
24. Dec. 
Julie 
31. Jan. 1817 i kirken
Frederik Hansen, wærtshusholder her i byen. Murca Elisabeth Poulsen
[Skriften gnidret, kan være fejltydet!]
Madam Stine, procurator Mal . . .?? hustru.
barnets moder og fader, Jens Lind, 
færgemand og Dannebrogsmand.
 75
23. Dec. 
Anna Kierstine 
19. febr.
1817 i kirken
 Kristen Nielsen, tienestekarl her i byen
Karen Petersen
Barnets moder og fader, og jordemoder mad. Doss 

Anno1817

Nr. 
Født     dato
Barnets fulde navn
Døbt dato
Forældrenes navne
Fadderne og anmærkninger
76
23. Febr. 
Inger Catharina
Hjemmedøbt d. 25. febr.
i kirken d. 14. marts
Andreas Jensen, tjenestekarl
Anna Elisabeth Frederiksdatter
Mad. Dreyer, jomfr. Severine Møller
hr. kiøbm. Ungzer, hr. S. Møller, 
hr. Schreiber, handelsbetjent
77
12. Febr.
Christine Caroline
14. Marts
i kirken
Johan Hendrik Magdeleur, 
skomagermester her i byen
Mariane Emiliusdatter
Barnets moder samt dets fader og
Maria Blomsterberg
78
25. Jan.
Anna Elisabeth Emilia
17. Marts
i kirken
Hr. Christian Autzen, forhen lærer ved skolen
Anna Barbara Bocther
Mad. Bochter, mad. Berner,
kjøbmand Siegfred Ackermand og 
Andreas Autzen, 
begge fra Finmarken 
og skomager Momme
79
1. Febr.
Lovise Christine
18. Marts
i kirken
Ole Hansen, slagtermester.
Bodil Cathari. Sørensdatter
Barnets moder og fader
og giordemoder mad. Holm, 
og mad. Lovise Madsen
80
 18. Marts
Christiane 
28. Marts 
i kirken
Anna Maria Petersen
Linell, Catun Trykker
 Uægte
Jordmoderen madam Doss, 
bukkersvend?? Petersens enke
82 
13. Marts 
Maria Jacobine Theresia 
28. Marts 
i kirken
Kærstine Knudsen.
barnefader  Carl Frederik Ramussen, 
sømand
Sophia Søderstrøm 
Peter Hansen, graverkarl
uægte
81
24. Febr. 
Frederikka Kærstine 
28. Marts
i kirken
Jacob Bentzen, natmand
Annethe Lorentzdatter
Anna Kierstine Hafner,
barnets fader og 
jordemoderen mad. Doss
 83
17. Marts 
Frederikka Lovise 
Hjemmedøbt
18. marts
indlyst i kirken 
7. April
Jacob Christ. No.  .?? her i byen 
Maria Kierstine født Gra . . di ?? 
 Consul Borries - . .?? og Ethel Berg
contorister
[Gnidret skrift]
 84
10. Marts 
Andrea 
11. April 
i kirken
Mogens Petersen, fisker
E. Kierstine Hagelberg
Moder, fader og md. Uhrband 
85
 29. Marts
Bodil Kierstine Maria Henriete
29. April
i kirken
Johan Wederqvist, gartner her i byen
Sophie født Pough
Barnets moder og fader, og 
Brandt major Pough og cantor Nielsen 
 86
3. april 
Anna Malene 
30. April 
i kirken 
 Anthoni Larsen, færgemand
Johanne født Bendsen
Barnets moder og fader og 
jordemoder mad. Doss 
87
 28. April
Friderikke Catharina Jørgenline 
11. Maj
i kirken
Anne Kierstine Catharina Bachsdatter
Jørgen Petersen Bierne, 
underofficer ved Kronens regiment
 Inger, tømmersvend Rollins hustru, Wilhelm Møller, Øxenhan, og Ulrop, alle underofficerer
Uægte
89
 11. April
Charlotte Emilie 
18. maj
i kirken
Caspar Hammerich, contorist
Maria Hedevig Frøde
Mad. Støkkert, jfr. Amtrup, fru Borries og Jutting, kjøbmand, hr Fliiis contorist
88
2. Marts 
Frederikke Pouline Emilie 
18. maj
i kirken
Niels Dagsberg, grøndhandler
Anna Maria født Carlsen
Barnets moder og fader og mad. Doss
90
5. Juni 
Juliane Amalia 
15 Juni
i kirken
Kierstine Svendsdatter, moder og
faderen: Svend Jensen Wiboe færgekarl i byen
Moderen selv, Anne Hansdatter,
grawerkarl Peter Hansen - Uægte.
91
 16. Maj
Friderike 
2. juli
i kirken
Ole Mathisen, wærtshusholder her i byen og hustru Anne Kirstine født Møller
Barnets moder selv og dets fader og jordemoder Mad. Doss 
 92
 18. juni
Dødfødt, begravet 21. juni fri begravelse 
- - 
Johanne Christine Olsdatters uægte pigebarn. den og pigens barnefader matros Andreas Christiansen 
"Barnemoderen under tiltale for uforsigtig omgang omgang ved fødslen, uægte"
 93
11. Dec.
1816
Johanne Christine 
6. juli 1817
i kirken
 Peter Christian Blangsted slagtermester her i byen og hustru Boel født Hansen
 Mad. Støckert og jomfru Kierstine Worm, hr. kjøbmand Jordening, hr. adjunkt Andersen og hr. bager Thets
94
12. April
1816
Mary Thomasine 'hjemmedøbt'
Indlyst i kirken 7. Juli 1817 
H. Thomas Wright Belfour, kjøbmand her i byen og hustru Ane Mathilde født Ellah 
Fru Mary Ellah og jomfru Mary Ellah, hr. Thomas Ellah, kjøbmand hr. Kornbeck, 
hr. Gaad [??] og hr. Talien, contorist
95 
 8. Juni 
1817
Emilie Fransicha 
9. Juli
i kirken
 Moderen Johanne Margrethe Masberg
faderen sadelmagermester Fred. Graumann
Mad. marie Kierstine, skomager Nohrs hustru, jomfru Anne Kierstine Møller, kjøbmand Fryde senior,Carl Okerman, høker Rasmus Hansen, brygger .
Uægte
96
 15. Juni
Trine Marie 
11. Juli
i kirken
 Fader Svend Svendsen, tjenestekarl her i byen, og hustru Inger Marie Nielsdatter
 Pigen Lise Marie Jensdatter og pigen Trine Ellerød, Frederik Mortensen barber, Niels Svendsen bonde i Tøderup [??Måske der mens Tømmerup] og Morten Svendsen drager
 97
18. Juni 
Emilie Christiane 
11. Juli
i kirken
 Jens Olsen Møller færgekarl her i byen
hustru Marie født Dagsberg
Barnts moder samt dets fader og jordemoder Mad. Uhrband 
 98
27. juni 
Charlotte Louise 
14. Juli
i kirken
 Hr kystpolitibetjent Conrad Stok her i byen og hustru Inger Marie født Andersen
Frue Johansen, jomfru Lavetz, hr.justitsraad og politimester Maribo og hr. krigsassessor Holst 
 99
13. Juli 
dødfødt 
 - - 
Hr Frederik Christian Reifenstein kjøbmandher i byen, hustru Christiane Bergitte Sørensdatter 
Dødfødt 
 100
4. Juli 
Eleonore Christine Hansen 
18. Juli
i kirken
Bolette Rasmussen, moder og der opgives barnefader hans Christiansen, skovfoged 
Jordemoder mad. Uhrband og 
Peter Hansen, graverkarl 
Anmærkning: Ved kgl. bevilling dat. 16. sept. 1837 er Eleonore Christine Hansen adopteret af Adam Tobias Lutzow oberst og chef for Artillricorpset, Ridder og . . .mand?? og bemeldte Eleonore Christine forundt at bære navnet Lutzow
 101
 5. Juli
Juliane Marie 
 20. Juli
i kirken
Peter Jansen, lods her i byen 
og hustru Karen Andersen 
Barnets moder og fader. 
 102
4. Juli 
Ida 
20. Juli
i kirken
Svend Stade, færgemand her i byen og hust. Ellen Kjerstine født Larsen 
Sidse Holm enke, jomfru Anne Marie Larsen og barnets fader 
 103
14. Juli 
Lovise Mecorine [??] Oline
25. Juli
i kirken
Moderen Lovise Charlotte Sa.  .??
faderen: Jens Brovn, kj.. ??
[Meget gnidret ]
 Jordemoder mad. Uhrband  og 
graverkarl Peter Hansen - uægte
 104
 13. Juli
Sidse Catharine 
3. aug.
i kirken
Peter Ellefsen, rebslager
Dorthe Sophia Jensdatter
Fu Beyer, frøken Thourup, kiøbmand Tryde, wognmand Schmidt 
105 
21. Juni 
Johanne Ida 
3. Aug.
Jacob Hansen Løve, tømmermand i byen
Johanne Maia født Hyssing
Barnets moder og fader og madam Uhrband
106 
2. Aug. 
Petrea Birgitte 
22. Aug
i kirken
Christiane Olesdatter og Friederik Madsen, færgekarl. 
Barnets moder og fader og mad. Doss
uægte
107 
27. Juli 
Sophia Elisabeth 
24. Aug.
i kirken
Carl. Fred. Winther, snedkersvend
Elisabeth født Tholsted 
[1834 'Tullstedt']
 Barnets moder og fader og mad. Uhrband
108 
22. Maj 
Anna Birgitte Jacobine 
31. Aug.
i kirken
Hr. Hans Schou, adjunkt ved den lærde skole, Christine Margarethe født Petersen 
Barnets moder og fader og jfr. Birgitte Schou 
109 
6. Aug. 
Antonette Marianne 
5. Sept.
i kirken
Rasmus Christiansen Nybølle wærtshusholder, Karen Sophie Larsen
Barnets moder og fader ogmad. Doss 
110
 12. Aug.
Johanne Marie Nicoline 
5. Sept.
i kirken
Niels Hansen, lods her i byen.
hustru Petronelle født Lund
Barnets moder og fader 
111
9. Sept 
Martine Petronelle 
 2. sept
i kirken
Hr. Peder Thorstensen Fossum, politibetjent her i byen, og hustru Ulrikke Antonette født Grundatter 
Fru Mariboe, jomfru D. Uldrick, hr. h. . ?? Scheel,
hr. major Lützen og hr major Hansen
112
8. Sept. 
Anne Marie 
20. sept. 
i kirken
Søren Johansen tømmersvend her i byen
hustru Ellen Paulsdatter
Barnets moder, fader og jordemoderen
mad. Uhrband
113
21. Sept. 
Berthe Cathrine 
28. Sept. 
Cathrine Olesdatters uægte pigebarn
barnefader Jens Olsen, soldat ved Kronens reg.
Mette Kierstine Petersen, Mad. Uhrband og Peter Hansen grawerkarl 
Uægte
114
7. sept. 
Cathrine Elisabeth 
29. Sept. 
Hr. Andreas Daniel Eneroth, høkerher i byen og hustru Anne Marie født Nielsen 
Barnets moder, fader og jordemoder mad. Uhrband 
115
21. Sept. 
Anne 
Hjemmedøbt
Kontorist hr. Hans Hansen her i byen
hustru Anne Larsdatter
Hjemmedøbt, død 10 dage gamel 
116
13. Sept. 
Caroline Sophie 
17. Okt
i kirken
Jens Larsen Appelrod, færgemand her i byen, hustru Ane Margrethe Svensen 
 Barnets moder, fader mad. Bakke og jordemoder madam Doss
 117
26. Aug. 
Clausine Christine 
2. Nov.
i kirken
Lars Causen, skrædder
Juliane født Lundin
Mad. Holst, jfr. Clausen, tømmermester Oxner, og søn Conrad, hr. Lundin, Christian Hansen og Andreas Arvesen 
 118
17. Sept 
Caroline Wilhelmine 
12. Nov.
i kirken
 Den opgivne barnefader Styrmand Jansen, Ellen Sophie Lund
Moderen selv og mad Doss, fuldmægtig Lund og L. Fischer - - - uægte 
119
19. Okt. 
Ellen Kirstine Sophie 
16. Nov.
i kirken
Godtfried Schubel, bødkermester
Marie Kirstine Bering
Barnets fader og moder og mad. Doss 
120
23. Juli 
Julie 
7. Dec.
i kirken
Hr. Poul Bey Møller. lieutnant ved det borgerlige artilleri, 
Inger Kierstine født Hyre 
 Mad. E. K. Hansen, jfr. P. M. Hyre, barnets fader og A Bosini . . . ?? [ Meget gnidret, noget af det næsten ulæseligt.]
 121
7. Nov. 
Ellen Kristine 
7. Dec.
i kirken 
 Peter Bentzen, arbejdsmand
Anna født Ibsen
Barnets moder, C. Ibsen, Aage Ibsen, L. Pedersen,
J. Frantzen 
 122
 23. Nov.
 Karen Kirstine Elisabeth
2. Dec. 
i kirken
Frederik Brassel, rebslagersvend
Inger Cath. Olsdatter
Mad. Lund, jfr. Scherfin, justits raadmand  M. . .??
og kiøbm. Schubel.
[Meget gnidret, kan indeholde fejl]
 123
 29. Okt.
1816
Inger Christine 
Hjemmedøbt den 26. Dec. 1816
i kirken 12. Dec. 1817
 Cornelius Rasmussen, matros, Birtehe Marie født Gynthersen
Barnets moder og gjordemoder Uhrband 
 124
12. Okt.
1817
Frederikke 
Hjemmedøbt 15. Okt. - i kirken 14. dec. 1817
 Niels Schou, muurmester
Ann Magarethe Jørgensdatter
Moderen og faderen og Jens Jørgensens kone
 125
 29. Nov.
 Jacobine
14. Dec.
i kirken
Johan Kryer, [Kryger??] muursvend 
Cicilie født Elkstrøm
 Mad. Bodin, jfr. Olsen, skrædder Schæffer og hr. Lorentzen, murmester.
 126
25. Nov.
Leyse 
19. Dec.
i kirken
Jacob Petersen, fisker
Birthe født Bendtsen
Barnets moder og fader og Ellen Pedersen 
 127
14. Dec. 
Petrine [ell. Trine] Maria
Hjemmedøbt 19. s.m. 
Hattemager Ørsted
Johanne Bolette født Sorøe
Moderen og faderen 
 128
28. Sept. 
[Utydelligt, måske:]
Oliva Sophie
 28. Dec.
i kirken
Peder Widerberg [Fag ulæselig]
Christiane født ellerød
 Barnets moder og fader og mad. Uhrband
 129
20. Nov. 1817 
 Fredeikke Johanne Christiane
2. jan. 1818
Martha Jensen
Christian Frederik Krop - sømand
mad.?? mad. Doss og bryger Lars Møller
Uægte
 130
3. Dec.
1817
Augusta Rosalie Emilie 
2. Jan. 1818
i kirken
Hr. Simon Unna af den mosaiske troe. Handels . . ?? Kiøbmand
Johanne født Schrøder
Mad. Oeding, jfr. Lindenfrei, hr. Lorentzen, muremester.
[Alt meget dårligt og utydeligt skrevet]
 131
19. Nov.
1817
Sophia Frederikka
11. Jan. 1818
i kirken
Pou Ernst Lø . . ?? Lundback skrædder, Else Kærstine Jørgensdatter 
Md. Alberg, jfr. Jørgensen, skomager Røiterdahl og Svend Petersen .
[Alt meget dårligt og utydeligt skrevet]
 132
23. Nov. 
Ida Emilie 
15. Jan. 1818
i kirken
Lars Nielsen Okkermann
Bodil K. Nielsen
Barnets moder og fader og mad. Doss.
 133
18. Nov. 1817 
Christiane Caroline
Hjemmedøbt.
i kirken 28. Jan. 1818
Christian Hansen Blom, brygmester.
Kirst. Jensdatter
 Barnets moder fader og ma. Doss.
 134
20. Dec. 1817
Regina Frederikke
3. Febr. 1818
i kirken
Hr. B. R. Lund, brygger.
Johanne Elisabeth Larsen
Barnets moder og fader, ffr. Stæhling, hr. capt. Strikker og hr. møller F. Lund 

Mange indførsler herover bærer præg af at det ikke interesserede penneføreren en døjt. :-(
Dåbshandlinger 1817: Se også i 1818!

Året 1818

Nr.
Født 
dato
Barnets fulde navn
Døbt dato
Forældrenes navne
Fadderne og anmærkninger
135
2. Jan.
Ellen Kierstine
9. Febr.
i kirken
Peter Andersen wægter
Ellen Hansdatter
Cathr. Berckstrøm og pigen Inger Maria
136
4. Jan
Margarethe Caroline
10. Febr.
i kirken
Anders Petersen, wærtshusholder
Charlotte Em. Trane
Barnets moder og fader og mad. Doss
137
 16. Jan.
Karen Kierstine Frederikke 
11. Febr. 
i kirken
Lars Andersen  b. . .??
Charlotte Jul, f. Hansen
Barnets moder, jfr. Thomsen, konditor og 
Hansen hårskjær 
 138
11. Jan. 
Mathilde Marie 
15. Febr.
i kirken
Barbra Andersdatter 
H. D. Osborg, underofficer
ved Kronens reg.
 Mad. Wostrup og hr. Wostrup, Inger Brolinsdatter
og Anders Pedersen  - - Uægte
139 
6. Febr. 
Caroline Hansine 
27. Juli
i kirken
Lars Larsen, drager,
Maren Hansdatter
Mad. C. Svendsen, jfr. Meyer, Hr. O. Larsen
J. Svendsen, Hr. Olsen, gårdmandskarle
140 
27. Dec. 
Juliane Thomasine 
1. Marts 1818
i kirken
Johan Chr. Lindbom, høker
Andrea født Agerup
Barnets moder og fader og gjordemoder mad. Doss 
 141
12. Marts 
Henriette Cicilie Mathine 
3. April
i kirken
Bodil Christine Andersdatter
Hans Christian ved Kronens regiment
Barnets moder og gjordemoder mad. Doss 
Uægte
142 
7. Marts
Johanne Birgitte 
5. April
i kirken
Lars Petersen, arbejdsmand
Bodil Erichsdatter
Pigen Botelle Aspelund og Pernille Nielsdatter, 
Aage Ibsen b. . .mester?? Peter  . . .dsen?? 
Peter Jensen arbejdsmænd
143 
25. Febr. 
Christiane Christine 
Hjemmedøbt,
i kirken den 10. april
 Lars Sørensen, færgekarl, 
Sidse Kirstine født Bendtsen
 Barnets moder og fader og
mad. Ole Bendtsen
 144
12. marts 
Christiane 
12. April
i kirken
Johan Frantzen
Inger Andersdatter (er hendes mand)
 Kirstine Jensdatter, Grete Andersdatter,
Aage Ibsen, Lars Pedersen og Christian Andersen
145
 31. Jan. 
1818
Else Marie 
12. April
i kirken
Ole Andersen, reservelods
Dorothea Lundval
 Moder og fader og Mad. Uhrband
Uægte
146
26. Nov. 
1817 
 Julie Fridericha
Hjemmedøbt
død den 13. April 
1818
 Hr. J. C. Dreyer, kjøbmand her i byen
Anne Dorothea født Otte
- - 
147
31. Dec
1817
Adolphine Johanne 
23. April 1818
i kirken
Hr. Christian Rhoden,
fuldmægtig ved postcontoiret 
Johanne Bolette født Kock 
 Barnets moder og fader, krigsraad Harsunds frue
kjøbmændende Lundberg og . . .??
148
1. April
1818
Juliane Frederikke 
1. May
i kirken
Friederick Hybner, slagtersvend
Fredericka født Strudt
Barnets moder og fader
mad. Uhrband
 149 
4. Marts 
Anna Kierstine 
3. May hjemmedøbt og
i kirken
 Poul Jensen, arbejdsmand her i byen
Ellen Pederdatter
Barnets moder og fader.
Laurine Pedersdatter
 151 
17. Okt
1817
Johanne Henrika 
3. Maj
i kirken
Anna Sophia Duton
Hendrik Schmidt, bagersvend
Gjertrud, arbejdsmand Eng . .??s hustru
Uægte [Meget gnidret og rodet]
 150
 17. April
1818
Fridericka Maria Henriktine Lovise 
3. Maj
i kirken
Maren Pedersdatter
Rasmus Pedersen, møllersvend
 Anna Pedersdatter og Stine Gørtler
Peter Nissen møller, Mas Nielsen 
og O. Jørgensen, møllersvend. - uægte
 152
23. Febr. 
Catharine Beathe 
8. May 
i kirken 
Niels Andersen, arbeidsmand
Marie Helene Eliasdatter
Barnets moder og fader
 153
26. Aug
Sara Dorothea
8. may 
i kirken
 Magdalene Dahlqvist
muursvend Bendt Petersen
Barnets moder og pigen Mariane Forsom og Lars Møller, smedsvend, politibetjent Sloth. - uægte 
154
 15. Nov 1817
 Lovise Petrea 
 Hjemmedøbt 5. april 1818,
død. 6. maj.
 Erich Engelbrecht Holm, agent her i byen, Frederikke født Biørnsen
 -  -  -
 155
24. Febr. 
Engelke Hendrikke 
10. May
i kirken 
Niels Svendsen, brygger
Christine født Bruun
Barnets moder og fader og jfr. Frederikke Permin 
156 
9. Jan. 
Catharine Charlotte 
15. May
i kirken 
Hans Frederik Wallengreen, skrædder
Catharine født . . .??
Moderen og faderen 
157
11. marts 
Magdalene 
17. May 
i kirken 
Christian Petersen, baadebygger 
Sara Catharine Hellesdatter [Hellesen] 
Barnets moder og fader 
 158
 15. Mai
Anne Kirstine 
22. Mai
i kirken 
Bodil Larsens uægte pigebarn,
faderen Anders Lilliegaard, soldat
Frederik Bistrup og jordemoderen Mad. Uhrband
Uægte
 159
26. april 
Terkeline 
3. Juni
i kirken
 Hr. Terkel Jensen Scott, rodemester her i byen og hustru Johanne født Holst
   Barnets moder og dets fader, 
jordemoderen mad. Doss
 160
16. April 
Christine Maria 
5. Juni
i kirken
Hans Enevoldsen, bødkermester her i byen og hustru Anne Cathrine Wessel
Barnets moder og fader,
Jordemoderen mad. Carstensen.
161
 4. Maj
Lovise Theresia 
5. Juni
i kirken
Anders Larsen, lods her i byen
hustru Johanne Cathrine Nielsdatter
Barnets moder og jomfru Maria Becker
og dets fader
 162
28. Maj 
Susanne Frederikke Charlotte 
12. Juni
i kirken
Hr. Johan Frederik Kierulff, musikant fra Slesvig, og hustru Johanne Margrethe født Schvartz 
Frue Grüner og frk. Lavetz, hr. Justitsraad Mariboe, Hr. professor Møller og Hr. captain Qvade. Opført her en concert og . .?? til Sverige 
 163
 21. Maj
Anne Margrethe 
17. Juni
i kirken
Hr. Peter Riis, færgemand her i byen
hustru Anna Cathrine Jensdatter
Mad. Bistrup, brændevinsbr. Lars Bistrups hustru, jordemoder mad. Doss, Peter Nielsen Goy, færgemand og barnets fader 
 164
19. Maj 
Hanne Cathrine 
21. Juni
i kirken
Cathrine Bigandts uægte pigebarn 
barnefaderen Gast. . .?? bortreist
Jordemoderen mad. Juliane Carstensen, 
Peter Hansen grawerkarl - Uægte
 165
 14. Juni
Caroline Mathilde 
26. Juni
i kirken
Bente Kirstine Steenbergs uægte pigebarn, faderen Nicolai Seidelin Bøg, styrmand. 
Barnets moder og jordemoderen mad. Carstensen 
Uægte
 166
28. Maj 
Petronelle 
28. Juni
i kirken
Bendt Jensen, færgekarl her i byen og
Magdelene født Petersen
Barnets moder og fader og jordemoder madame Doss 
 167
18. Maj 
Anne Maria Jacobine 
28. Juni
i kirken
Inger Margrethe Jensdatters uægte pigebarn, faderen var Jacob Schønberg, 
wiinhandler S. . .?? [måske  Sverige]
Barnets moder og fader
Jordemoderen mad. Doss - uægte
 168
 9. Maj
Anne Adolphine Emilia 
12. Juli
i kirken
Hr. Kammerraad og postmester Hans Top, Dannebrogs Ridder her i byen og frue Adolphine Kristine født Bille 
 Frue majorinde Boys født Klingfeldt og frue N. Løvegren s.s. hr. General Wogt, hr. capt. Grove og hr. lieutnant Libmand
 169
29. Juni 
Christine Amalia
17. Juli
i kirken
Anne Elisabeth Mandrops uægte pigebarn.
Faderen, Lars Friis, færgemandssøn
 Jordemoderen, Juliane Carstensen
Uægte
 170
24. Febr. 
Cahtrine Nicoline Emiie 
 1. Aug.
i kirken
Hr. Christopher Daniel Smidt, bagermester her i byen [Død efter 1813] og hustru Albertine Cathrine . . . [Ulæseligt]
 Barnets moder og Friederick Schmidt
kiøbmand T. N. Møller, contorist P. Schreiber og barnets fader
 171
21. April 
 Emili Wilhelmmi ??
[Vanskeligt at tyde]
 3. August
i kirken
 Christian Frederik Meyer, skomagermester her i byen, og hustru . . .[Ulæseligt for skribent.-]
Barnets moder og jordemoderen Md. Carstensen, og muurmester . . . ?? [Ulæseligt]
 172
2. Juli 
Karen Sophie Ulrikke 
7. Aug.
i kirken 
 Niels Sørup, høker og wærtshush. her i byen
Else Marie født Schou ??
[Tekst meget gnidret og kan indeholde fejl]
 [ Her må jeg give fortabt, kan nogen hjælpe, så hører jeg gerne fra jer;-) ]
 173
19. Juli 
Susanne Florence 
9. Aug.
i kirken
Jørgen Pedersen Søeborg, smedemester her i byen og hustru Ane . .?? Olsdatter
 Mad. Christiane, brygger N. Svendsen's hustru 
jfr. Juliane Meyer, G . .Wogth,?? Oberst Zigenhorn, brygger Stæling. [Kan indeholde fejl!]
 174
 11. Juli
Inger Kierstine 
 14. Aug
i kirken
Magnus Hansen, lods her i byen, og hustru
Maren Christiane Olsdatter
Barnets moder og fader,
færgekarl Christian Hansen
 175
11. Aug. 
Pernille 
23. Aug. 
Margrethe Andersens uægte pigebarn.
Barnefader styrmand Lorentzen, bortreist
 Jordemoder Juliane Carstensen, arbeidsmændene Peter Hansen og Niels Madsen - uægte
176 
 9. aug.
Augusta Severine 
4. Sept.
i kirken
Frederike Sophie Larsens uægte pigebarn.
Faderen hr. Schak Steenberg, kjøbmand her i byen
 Jordemoderen Mad. Carstensen og
Peter Hansen, tjenestekarl
Uægte
 177
23. Aug.
1817
Johanne Margrethe Frederike 
Hjemmedøbt og indlyst i kirken 15. sep. 1818
 Hr. captain Claus Hartvig Honne her i byen.
Hustru . . .?? Johanne Clausine født Hornemann
Frue Birgitte de Bang, frue Pauline Horneman, professor Horneman, kommandeur Bille, Capt. Qvade, justitsraad Mariboe, kammeraad og postmester Top. 
 178
22. Aug. 
Johanne Marie 
19. Sept.
i kirken
 Ole Jensen, wærtshusholder her i byen
hustru Kierstine Gudersdatter
[Måske menes Gundersdatter]
 Madam Hanne Oder, jf. Charlotte Scherfin Hr. Fryde, og Martin Segner, begge kjøbmænd, 
og Hr. Børre Lund.
 179
 11. Sept.
Ane Cathrine Nicoline
 23. Sept.
i kirken
 Karen Jacobsdatters uægte pigebarn.
Barnefaderen Hans Jens Jensen Thystofte blev anmeldt
Anne Cathrine Pedersdatter, Trine Lindberg, tjenestepiger, Niels Jensen Broager, Peter Møller Ringkjøbing og Jørgen Hansen Ullerup 
alle underofficerer. - Uægte
 180
 15. Aug.
Emilie Cathrine 
2. Okt.
i kirken
Hr. garvermester M. Støckert her i byen
hustru Ane Sophie født Frøde
 Barnets fader, moder, contorist Hammerich og brygger Frøde
181 
12. Sept. 
Karen Marie 
2. Okt.
i kirken
Tjenestekarl Ole Mortensen ?? her i byen
hustru Margrethe Lemmecke
Barnets fader, moder, jordemoder Mad. Uhrband og Johan Lemmecke, møller 
 182
12. Sept. 
Nicoline Christine 
13. Okt
i kirken
Lars Engelsen, fast lods her i byen og
hustru Petronelle Margrethe Kaarding
Barnets fader, moder og 
jfr. Christine Amalie Hansen.
 183
4. Juli 
Johanne Augusta 
21. Okt.
i kirken
Hr August Didrik Schultz, prem. lieut. ved Søe Etaten, Ridder d. 
frue Christophie Lovise født Holm
Frue pastor Grüner, og jfr. Mathilte Holm, hr. capt. Grove, og hr. lieutn Schultz 
 184
6. Okt. 
Marie Sophie Caroline 
30. Okt.
i kirken
Niels Lundgreen, smedmester, h.i.b. og hustru Anne Stine født Heller
 Barnets fader og moder, jfr. Marie Heller, smedmester Lundsteen og hattemager J. Søderberg
 185
10. Okt 
 Emilie Wilhelmine
1. Nov.
i kirken
Andreas Carsten Meinertsen, færgemand h.i.b. og hustru Fredericke  Kjerstine Dreyer
Madam, kjøbmand Lunds hustru, jfr. Fredericke Oeltze, Hr. Comm. Bille, kjøbmændene Hr. Schierbeck Hr. Kornerup Hr. B. Lund, brygger og Hr. Dreyer, kjøbmandskarl 
 186
 17. Okt
Susanne Marie 
8. Nov.
i kirken
 Johannes Hendrik Wørtz [Würtz?]
arbejdsmand h.i.b. og hustru Karen Svendsdatter
Mad. Mette Schjødt, jfr. Maren Sophie . . .man?? Hr. Sim [??] Hr. Petersen og Hr Ernst, alle contorister
 187
16. Juli 
Cathrine Hansine
15. Nov. 
i kirken
Poul Andersen, færgekarl her i byen og hustru Christiane født Dreyer 
 Mad. Staulund, jfr. Regine Malling, Hr. Commandeur Bille, Christ. Bærentzen færgemand og A. Backe, lods
 188
5. Nov. 
Anne 
Hjemmedøbt 
Hr. Hans Hansen, contorist her i byen hustru Anne Larsdatter
Død 8 dage gammel.
 190
4. Nov. 
Anne Sophie 
4. Dec. 
Kystpolitibetjent Jens Rasmussen
Moderen: Anna C. 
Frue Johansen, jfr. R. Christensen, justits. Mariboe, justits. Hart, køb. Lund. capt. . . .?? consul Holm
[Alt meget småt og gnidret, kan indeholde fejl]
189
29. Sept. 
Marie Thomasine
4. Dec.
i kirken
Ole Buck, færgemand her i byen,
Christiane født Ferslev
Barnets fader, moder, og Beathe Ferslev 
og contorist Kelberg
 191
10. Dec. 
Dødfødt 
-  - 
 Hr. kjøbmand Gordom Norrie her i byen,
Hustru Marie Norrie født Craig
NB: War død hos moderen 8.dagen for fødslen. 
War fuldbåren.
 192
 18. November
Cathrine 
Hjemmdøbt.
Død 8. Dec.
Kierstine Friedericke Stonings uægte pigebarn, faderen Christian Lund, matros
Uægte 
193
27. Nov.
Anne Dorthe
13. Dec.
Svend Jonasen, arbeidsmand her i byen
hustru Helene Christine Malmberg
Barnets fader, moder og jordemoder Mad. Carstensen
194
16. Dec.
Johanne Marie
Hjemmedøbt
Rasmus Hansen, brygger'
Anne Kierstine Borup
Død 29 dage gammel
195
24. Dec.
Juliane Elsebeth
3. Januar 1819
i kirken
Sophia Jørgensdatter
Johan Smith, en bortreist sømand
Madam Carstensen og Stine Hansdatter,
Lieutn. Lemich og contorist Ettelberg.
Uægte
196
29. Nov.
Adelheide Mathilde
8. Jan. 1819
Hr Christian S. Nyhlin, contorist her i byen, Christiane B. født Tage
Barnets moder, jfr. Christ. Petersen, contorist Jacobsen og Petersen, smedemester D. L. . .??
197
23. Dec.
Christiane Lovise
17. Jan 1819
i kirken
Christen Jeppesen, wærtshusholder
Juliane Bentzen
Barnets moder, Madam Marthorinsen og faderen
198
5. Dec
Anna Catharine
17. Jan. 1819
i kirken
Anna Cath. Holst 's uægte pigebarn
Peter Nielsen, tjenestekarl
Barnets moder og Kierstine Holst
Uægte

1819

Nr.
Født 
dato
Barnets fulde navn
Døbt dato
Forældrenes navne
Fadderne og anmærkninger
199
1. Jan
Bodil Kierstine Birgitte
19. Jan.
i kirken
Svend Petersen, høker
Birthe Gundersdatter
Barnets moder, madam Uhrband,
wærtshusholder Andersen og Jens
200
12. Jan
Anne Cathrine
6. Febr.
i kirken
Christen Nielsen, tjenestekarl her i byen
Karen Petersdatter
Barnets forældre og Madame Doss
 201
23. Jan 
Caroline Wilhelmine Marie 
7. Febr.
i kirken
Marie Dorthea Rasmussens uægte pigebarn
fader Johan Christian Herold , bagersvend.
Jordemoderen Mad. Carstensen,
Uægte
202
26. Nov 
1818 
 Pauline Marie
7. Febr.
i kirken
 Elisabeth Nielsdatters uægte pigebarn,
her i byen, Jens Petersen tjenestekarl
 Barnets moder og jordemoderen Mad. Carstensen. Uægte
203
7. Jan. 
Marie og Sophie,
tvillinger
Hjemmedøbte 
Peter Christian Blanksted, slagtermester her i byen, og hustru Bodil Hansen. 
 Døde to timer efter fødslen 
 204
31. Jan. 
Julie Frederikke Marie 
28. Febr.
i kirken
Peter Petersen, wandtapperkarl her i byen
hustru Johanne Rasmus datter
Frederikke, tjenestekarl Jens Rasmussens hustru,  jordemoder, mad. Uhrban, Henrik Petersen, 
tjenestekarl, og Peter Jensen, arbejdsmand.
 205
25. Febr. 
Bendikte Thomsasine 
28. Febr.
i kirken
Thomas Anthoni, færgemand h.i.b. 
hustru Johanne Bentzen 
Juliane, wærtshusholder C. Jeppesens hustru, 
jordemoder Mad. Uhrband, og barnets fader 
 206
13. Jan.
Christiane 
28. Febr.
i kirken
 Christian Jørgensen, tjenestekarl h.i.b.
Marie Dahlgren
Anne Kierstine og Stine . . . .?? vidstes ikke
[Noget gnidret og utydeligt] Skomager Holm og Christian Nielsen, tjenestekarl
 207
9. Febr. 
Cathrine Charlotte 
7. Marts
i kirken
Anne Cathrine Bolvig's uægte pigebarn
barnefader: Niels Nielsen
 Anne Kierstine Ene . . .??. . datter, og Anne Marie Larsen og Erlandsen - Uægte
 208
15. Febr. 
Caroline Cathrine 
7. Marts
i kirken
Anne Margrethe Jørgensens uægte pigebarn, faderen Carl Henningsen, slagter 
Jordemoderen, mad. Carstensen 
Uægte
 209
10. Febr. 
Caroline Christine Marie 
Hjemmedøbt
Børre Larsen Jensen, lods her i byen 
[navn utydeligt] Maren Christophersdatter
 Døde 1 måned og 2 dage gammel.
 210
 28. Okt
1818
Caroline 
 12. April
i kirken
 Fred. Wilh. Grosman, bager her i byen, hustru Lene Hendriksen
 Barnets forældre, Anne, høker C. Hansens hustru, og Johann K. . .??
 211
9. Jan. 
Anne Kierstine 
24 april
i kirken
Christian Petersen, slagtermester h.i.b.
og hustru Anne Margrethe Petersen
Faderen, Mad. Anne Kierstine Petersen, 
og Mad. Uhrband 
 212
12. Marts 
Oline Kierstine 
25. April
i kirken
Peter Børresen Krabbe, færgemand h.i.b. 
hustru Sophie Jensen
 Barnets moder og jomfru Watkin
 213
26. Jan. 
Johanne Kierstine 
25. April
i kirken
Johan Kryger, murersvend, 
og hustru Cecilie født Eckstrøm
Johanne, skrædder Rohdens hustru, pige Anne Johanne Hasselback, skrædermester Bødtker 
og skrædersvend Bose 
214
28. Marts
Anne Marie Emma
25. April
Hr. Jens Christian Ulrik, kjøbmand her i byen, hustru Marie Christiane f. Verner
Barnets forældre og  buntmager Verner
 215
17. April 
Emilie Lovise 
 2. Maj
i kirken
Hans Larsen, fisker
og hustru Anne Kierstine Pedersdatter h.i.b.
Moderen, jomfru Anne Stine Grub,  Hans Petersen, færgemand  og 
fiskehandler Christian Hansen
 216
3. April 
Christiane Nielsine 
7. Maj
i kirken
Maren Nielsdatters uægte barn
faderen gartner N. Johnsen
Lotte, wærtshusholder Anders hustru, jordemoderen, Mad.  Uhrband, Carl Henningsen slagtermester og slagtersvend Christian Nielsen - - uægte
 217
 18. April
 Marie Dorthe Wilhelmine
16. Maj 
i kirken
Karen Jensdatters uægte pigebarn, barnefaderen kandestøber J. Barendorpf's søn Joachim 
Lotte, værtshusholder Anders hustru, jordemoderen Mad. Uhrband, Carl Henningsen, slagtermester og slagtersvend Christian Nielsen - Uægte
 218
29. Juni 
Anne Petronelle 
Hjemmedøbt.
-
i kirken 20. maj 1819
 Peter Hansen Foss, ved Karantænestationen og hustru Marie Magdalene Hansdatter 
h. i. b. 
 Barnets forældre
 219
 15. Febr.
Emilia Augusta Pauline 
20. maj
i kirken
Ellen Ellingsdatters uægte barn, barnefader fuldmægtig Peter Ferland ved skriverstuen 
Dorthe Sophie, lods Jørgen Lind' s hustru, og Sophie Frederikke Schmidt. - uægte 
 220
 25. Marts
 Cecilie Marie
31. Maj
i kirken
Hattemagersvend Christian Rasmussen her i byen og hustru Ellen Sophie Hansen
Mad. Charlotte Hansen, jomfru Sara Frederikke Hansen, hr. Berent Gottschalk Jens Hansen og wærtshusholder Lars Andersen, [+ en del ulæseligt gnidder]
 221
4. April 
Anna Sophie 
Hjemmedøbt
-
i kirken 6. Juni
 Skomagermester Johannes Holm, h.i.b.
hustru Sophie Lovise født Schmidt
Barnets Moder, jomfru Frederikke Schmidt og hr. J. Schmidt, wognmand 
222 
26. Dec.
[1818]
 Emilie Christiane
Hjemmedøbt 
- i kirken 13. Juni
1819
 Hr. kjøbmand Christian Frederik Øltze h.i.b. og hustru 
Marie Eleonore født Øgaard
 Barnets forældre, jomfru Frederike Øltze, og contorist Øberg.
223
30. Juni 
Karen Marie Kind 
14. Juli
i kirken
Cathrine Greenstee . .?? uægte pigebarn.
Faderen August Kind - bortreist sømand
Jordemoderen, Mad. Uhrband, uægte 
 224
20. Juni
 Johanne Mathine 
 ?? juli 
i kirken
Hr. Casper Hammerick, contorist her i byen og hustru Marie Hedevig født Frøde
Barnets moder og jordemoder Madam Uhrband 
225 
25. Feb. 
Henriette Elisabeth Caroline 
Hjemmedøbt
---
i kirken 4. Juli
 Hr . Johann Hendrik Permin, kjøbmand her i byen, og hustru Adolphine Ottine Friis
 Mad. Liebman, jomfru B. Lund, hr. kjøbmand Liebman, hr. M. Wilson og faderen.
 226
19. Juni 
Petronele Kirstine 
11. Juli 
i kirken
 Niels Hansen Bac, fisker og hustru Pernille Hansen
 Barnets forældre og jordemoder Mad. Uhrban
 227
6. Maj 
Mariane 
11. Juli 
i kirken
Andres Ekkerlin ?? [Usikker på efternavn] og hustru Kierstine
Barnets forældre og jordemoder Mad Doss. 
228 
24. Maj 
Laurentze Amalie 
18. Juli
i kirken
 Hr. Niels Svendsen, brygger h.i.b. og hustru Christiane f. Brun
 Mad. Stine Rasmussen, jomfru Frederikke Permin og faderen
229 
7. Juli
Anne Christine 
25. Juli
i kirken
Bodel Larsdatter 's uægte pigebarn, faderen Andres Lillegaard, soldat 
Mad. Guldbrand, jomfru D. Kiølner, corporal Wowardt og hr. Arnoldi
 230
28. Juli 
Sophie Christine Kramer 
 8. Aug.
i kirken
Dorthea Christine Jensdatter Ka. . .?? uægte pigebarn, faderen Carl Henrich Kramer
Barnets moder, pigen Christiane Haagensdatter og møllersvend Niels Andersen - uægte 
231
23. Juni 
Petronelle 
8. Aug.
i kirken
Ole Jørgensen, færgekarl h.i.b. og
hustru Gundel Marie Jensdatter
Barnets forældre, mad. Uhrband, jordemoder og Otto Salomonsen 
232
 30. Mai
Else Marie 
15. Aug.
i kirken
Christen Pedersen arbeidsmand h.i.b. og hustru Kierstine Frideriksdatter 
 Barnets moder, pigen Frederike Frederiksdatter og Frederik Hansen, færgemand
 233
 19. Juli
Jacobine 
22. Aug.
i kirken
Niels Hansen, arbejdsmand  h. i. b. 
og hustru, Margrethe Jørgensdatter
Barnets moder og pigen Johanne Jørgensen 
234
 26. Juli
Marie Mathilde
 22. Aug.
i kirken
Christiane Brobergs uægte pigebarn, barnefader:  Christian Knudsen slagtersvend
Moderen, Marie Sv. . .strøm?? og underofficer  Frederik Ringkjøbing, uægte, hjemmedøbt.
 235
25. Juli 
Mary Ann 
3. sept.
i kirken
Hr. J. L. Soldan, kjøbmand h.i.b. og hustru Mary født Watkins 
Md. Seir [??]  jomfru Watkins, hr. W. S. Seir [??] 
og hr. J. C. Schmidt 
 236
22. Juli 
Anne Cathrine 
10. Sept
i kirken
 Hr. Peter Lund, underchirurg h.i.b. og hustru Birgithe Møller
Mad. Ackerman, jomfru C. Petersen, hr. reg.chirurg  Møller og sadelmagermester Staulund
237
21. Aug. 
Betzy Lovise 
20. sep.
i kirken
Hr. Conrad Staack, kystpolitibejent, og hustru Marie født Weiand
Frue . . .[??] jomfru Lovise Olrik, hr. general Scheel, hr. major Schultz og hr. kjøbmand Fryde [Frøde] 
 238
23. Juli 
Josephine Marie Julie Bagge 
24. sept.
i kirken
Færgemand Johannes Henrick Bagge og hustru Ellen Christiane Weile h.i.b. 
 Barnets moder og fader,
 239
16. sept. 
Caroline Frederikke Holm 
3. Okt.
i kirken
Pigen Anne Sophie Petersen, udlagt barnefader corporal ved Hu . . .[??] ved Hirsholm, Frederik Holm 
 Moderen selv b.b. Ellen Margrethe Hartelius, skomagerne Hartelius og Momme, murermester Peder Lundberg
Uægte barn.
 240
1818
23. Nov.
Amalie Christine Laurine Lyckstrup 
Hjemmedøbt.
------
i kirken:
15. okt. 1819
Fraskilt kone Juliane Sophie Hardtmand. [Hartman?] udlagt barnef. handelsbetjent Jens Christian Lyckstrup 
 Moderen selv, jordemoderen, handelsbetjentene: Niels Jensen og C. Kock, men de tvende sidste ey mødte ware Klokkeren og grawerkarlen W. . . [?? ] - Uægte barn
 241
1819
25. Sep.
Regine Wilhelmine
Stady
 17. Okt
i kirken
Brygger og færgemand Peter Stady og 
hustru Justine Larsen 
 Md. Chrestoffersen, jomfru Anne Marie Larsen, rebslager Hans Andersen, færgemand Svend Stady, kjøbmand Ole Nielsen, fuldmægtigerne Erik Leerbeck og Hans Leerbeck, og Widemand.
 242
18. Okt 
Anne Stine Johansen 
7. Nov
i kirken
 Bryggersvend Jens Johansen og hustru Birte Kjerstine Nielsdatter
Moderen selv, 
contoristerne J. G. Lundvall og O. Ohlson 
 243
21. Oct. 
Johanne Jensine Nicoline Jensen 
7. Nov.
i kirken
Færgemand Mogens Jensen og hustru Anne Kjerstine Pouerbredt ??
[Usikker på dette efternavn]
 Md. Urban, jomfru Hanne Worm, faderen, Rasmus Børgesen og Johannes Olsen
 244
25. Okt 
Andrea Julie Andresen 
28. Nov.
Rebslager Hans Andresen og hustru Joachimine Andersen 
Md. Charlotte Andresen, moderen, chirurg Alme, kjøbmand Nielsen, contorist Casper Andresen 
 245
- - 
Dødfødt 
- -
 Fruentimmeret Johanne Wenzel 
 Uægte, begravet 22. November 1819
 246
9. Nov. 
Sophie Wilhelmine Dorothea Christensen 
1. dec.
i kirken
Kjøbmand Chresten Chrestensen og hustru 
Johanne Magdalene Gæødiken
Md. Sophie Mørk, jomfru Erlandsen, færgemand Wilhelmsen, herredsfoged Noels Mørk, 
fuldmægtig Engelberg 
 247
19. Juli 
Marie Frederike 
1. Dec. 
hjemme 
Wærtshusholder Povel Bay Møller og hustru
Inger Kirstine Hyre 
Døbt af jordemoderen. Død førend daaben blev publiceret i kirken. 
 248
 14. Nov.
Jacobine Wilhelmine Rosini 
5. Dec. 
Hjemmedøbt af 
mig selv
 Galanterihandler Johan Anthon Rosini og hustru, Ida Mariane Knust
Daaben publiceredes i kirken 4. august 1820
Faddere: Moderen og faderen.
 249
23. Okt.
 Oline Christine Madsen
12. Dec.
i kirken
Færgekarl Frederik Madsen og hustru Christiane Olsen 
Moderen, madam From og faderen. 
 250
1819 
[Dato ikke oplyst]
Christine Sophie Haubenrejsen 
 17. Dec.
i kirken
Pottemager Christian Haubenrejsen og hustru Johanne Marie Holmelin boende paa Kronborg Ladegaard 
 Kammager Hartelius ' hustru madam Carsten, høker Bergstrøm, kommandérdsergant Dyva, w. . .?? Holst
 251
 13. Sept
Peternille Eriksine Petersen 
17. Dec.
i kirken
Fisker Mogens Petersen og hustru Ellen Kirstine Hagelberg 
Moderen, madam Urban og faderen 
 252
11. Sept 
 Sara Lovise Broeberg
19. Dec.
i kirken
Fruentimmeret Juliane Marie Lundblad hvis mand, hattemager Lundblad som 6 aar siden er bortreist. Som fader angav sig selv skomagermester Jacob Broeberg
Moderen, faderen og gjordemoderen
Uægte
 253
22. Nov. 
Johanne Therese Ulrik 
22. Dec.
i kirken
Afdøde bagermester Johan Frederik Ulrik og dennes enke, Anne Catharine Linmann 
Moderen og jomfru Else Marie Undeen, hjulmand Undeen, bager Hanke og bagersvend Johan Simon. [Måske Simonsen
 254
1. Dec. 
Anne Dorothea Holm 
24. Dec.
i kirken
Fisker Carl Ludvig Holm og 
hustru Anne Catharine Jørgensen 
Madam H. . .?? jomfru Baumgarten, contorist Eikelberg, brygger Hansen 
 255
 21. Okt.
Eline Augusta Andersen 
30. Jan. 1820
i kirken
Sømand Lars Andersen og 
hustru Maren Linfordts 
Madam Borgqvist, jordemoderen, hr. Borgqvist 
 256
25. Nov. 
Christiane Petrine Tegner og Birte Magdalene Tegner 
Tvillinger
 30. Jan. 1820
i kirken
Tømmermester Frederik Christian Tegner og hustru Inger Marie Povelsen 
Madamerne Svendsen og Tegner, jomfruerne Grub og Erlandsen, obertløjtn. Negler, major Pough, capitainerne Braunberns og Lundsteen, lieutn. Lorentzen, søelieutn. Tegner og Meza, kammerraad Johansen, krigsraad Hasø.
 257
 20. Nov.
Trine Schow 
6. febr. 1820
i kirken
Mursvend Niels Schow, og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter 
Moderen, md. Munck, faderen, tømmersvend Lindstrøm. 
 258
19. Nov. 
Anne Catharine Lund 
6. Febr. 1820
i kirken
Brygger Bøge Reiersen Lund og 
hustru Johanne Elisabeth Larsen
Moderen, jomfru Stæhling, faderen, 
møller Thor Lund
 259
22. Nov.
Sidsel Marie Jensen
13. febr. 1820
i kirken
Reservelods Peter Jensen og 
hustru Karen Marie Andersen
Moderen, og faderen og jordemoderen Urban
260
7. Jan. 1820
Karen Marie Hansen
14. Febr. 1820
i kirken
Møller Rasmus Hansen og 
hustru Susanne Kirstine Stæhling
Moderen, jomfru Stæhling, faderen, brygger Stæhling
261
26. Dec. 1819
Anne Margrethe Nielsen
20. Febr. 1820
i kirken
Tjenestekarl, Ole Nielsen og 
hustru Birte Petersen
Gjordemoder Carstensen, pige Anne Petersdatter, tienestekarlene Niels Olsen, Johan Petersen, Jørgen Larsen
262
22. Dec.
1819
Caroline Hansine Bjerring
27. febr. 1820
i kirken
Tømmersvend Søren Johansen Bjerring og
hustru Ellen Povelsdatter
Moderen, Gjordemoderen Urban, faderen

1820 og 1821 til 14. Sept.


Nr.
Født 
dato
Barnets fulde navn
Døbt dato
Forældrenes navne
Fadderne og anmærkninger
263
7. 
Jan.
Anna Marie Eleonore Eckardt
9. Marts
i kirken
Kjøbmand Christian Friederick Eckardt 
og hustru Marie Wilhelmine Johnsen
Frue justitsraadinde Estrup, M. W. Eckardt, 
kammerjunker og kaptain Lindstow, justitsraad Estrup, 
kaptain Kruse, reg. chir. Møller, 
kjøbmand Kornerup, og faderen.
264
2.
Jan.
Anne Magrete Fischer
12. marts
i kirken
Enken Bodil Kirstine Møller som angav til 
barnefader sømand Morten Larsen Fischer
Moderen, pigen Inger Marie, matros Christian Lund
Uægte
265
2. 
Marts
Død inden daab
- -
Arbeidsmand Christen Nielsen 
og hustru Marie Christine Peters
-  -  - 
266
24. Febr.
Frederike Wilhelmine Jæger
19. Marts
i kirken
Pigen Sophie Marie Fischer fra Rensborg, 
der angav som barnefader, nu uden for krigstieneste værende, tjener hos en capitain i garnisonen i Rensborg hvis navn hun ey vidste lige . . .?? fornavn hvist R. . .?? at være Jæger.
[Temmeligt gnidret]
Mdm. Ulrik, jomfru Suhr, contorist Theiland,
og møllersvend Nissen
Uægte
 267
4. 
marts
Micaline Gresmann
18. Marts
i kirken
Bagermester Frederik Wilhelm Gresmann 
og hustru Lene Hendriksen
Gjordemoderen og bagermester Henrik 
og H . . . . ??
268
7. Dec.
1819
Nicoline Timothea Christiane Schow
Tvilling til nr. 260 under drengebørn
19. Marts 1820
i kirken
Adjunkt ved Den Lærde Skole Hans Schow 
og hustru Christine Magrete Petersen
Moderen, jomfru Dorothea Ulrik, kæmner Knudsen, lieutn. Larsen og faderen.
269
12. Marts
1820
Anne Marie
17. Marts 
hjemmedøbt af gjordem. Urban
Murermester Hans Lorenzen 
og hustru Karen Sophie Staal
Død førend daaben 
publiceredes i kirken
270
4. 
Febr.
Fanny Lovise v. Mehren
24. Marts
i kirken
Kjøbmand Andereas v. Mehren og hustru Mette Christine Weise
Mdm. Weise, jomfru Augusta Sprunk, Johan v. Mehren og faderen.
271
 28. April
Anne Marie 
7. May
i kirken
 Pigen Marie Clausdatter som har angivet som barnefader tjenestekarl Jens Høie
[Ell 'Nøje' - svært at se forskel på 
listeførers H og N]
Jordemoder. mdm. Carstensen,
arbeidsmand Johan Danielsen
tjenestekarl Niels Sivertsen, uægte barn.
272 
25. April 
Johanne Caroline Møller 
9. May
i kirken
Brygger, Lars Chrestophersen Møller og
hustru Lene Johanne Lorentzdatter
Gjordemoderen mdm. Urban
kjøbmand Jordening og
brygger Rasmus Hansen
273 
23. April 
Anne Henriette Lovise Henningsen 
 19. May
i kirken
Gartner, Peter Henriksen og
hustru Anne Kirstine Nielsdatter
 Moderen, gjordemoder mdm. Urban
høker Seerup
wiintapperkarl Jens Jørgensen
Pentz i klosteret ? [Sidste noget uklart]
 274
16.
May
Frederikke Oline Hansen 
7. Juni
i kirken
 Reservelods Lars Hansen 
og hustru Christiane Bendsen
 Moderen, gjordemoder mdm. Doss
faderen
275
 19. Febr.
Julie Emilie Aakermann 
Hjemmedøbt,
16. Juni 
publiceret i kirken
Skipper Lars Nielsen Aakermann
og hustru Bodil Kierstine Nielsen
Moderen, gjordemoder mdm. From,
faderen
276
12. April 
Juliane Marie Elisabeth Lundbek 
18. Juni
i kirken
Skrædermester Povel Lundbek 
og hustru Else Kirstine Bonnesen 
 Mdm. Dehn, jomfru Almes,
murmester Lundberg,
skrædermester Andersen
 277 
18. May 
Lovise Christiane Henriksen 
22. Juni 
i kirken
Færgekarl, Carl Hendriksen 
og hustru Marie Petersen
Mdm. Olrik, jomfru Kofod,
færgemand Frederiksen, brygger Kjærboe
contorist Prytz og møller Staal.
 278 
10. April 
Eva Dideriksen.
Tvilling til drenge nr. 271
30. Juni
i kirken
Contorist Josias Dideriksen
og hustru Johanette Dorothea Bang
Md. Øding, jomfru Braunberns,
loberne Holm og Petersen, contoristerne Braunberns og Ernst
 279 
 11. 
Juni
Wilhelmine Caroline Odemar 
26. Juli
i kirken
Barber, Peter Gottfried Odemar
og hustru Catharine Bolin
Mdm. Eckard, jomfru Fryde, justitsraad  Meza, krigsraad Hass, . . .ist?? Schow 
 280 
7. 
Juli 
Lovise Augusta Blom 
4. Aug.
i kirken
Færgekarl, Christian Hansen og
hustru Kirstine Bendsen
Moderen, faderen og 
tjenestekarl Thomas Johnsen 
 281
 22. 
Juni
Adolphine Wilhelmine Lund 
4. Aug.
i kirken
Møller, Thor Reiersen Lund og
hustru Susanne Petersen
Mdm. Elisabeth Lund, frøken Rhode
kirkeværgen Lund, og faderen
282
 9. 
Juli
Trine Hannesine Andersen 
27. Aug.
i kirken
Fisker Povel Andersen og
hustru Christiane Harmonine Drejer
Frue Gradmann, frøken Sprunk
major Lytken, kammerraad Johansen
contorist Vliis
283
1. 
Juli 
Emma Theodora Svendsen 
10. Sept.
i kirken
Eligeret borger . . . . ?? og brygger Niels Svendsen og
hustru Christiane Bruun
Moderen, jomfru Andrea Møller,
faderen, bogholder Oeding
 284 
 8. 
Febr.
Marie Eliabeth Coulthar
 17. Sept.
i kirken
Wærtshuusmand Johan Coulthar og 
hustru Hanne Jørgensen
Md. Spies, jomfru Coulthar,
kobbersmed Spies, landmand Joseph Græhm
 285 
29. Aug. 
 Ida Wilhelmine Aakerblom
29. Sept.
i kirken
Skomager Jacob Aakerblom og
hustru Ingeborg Magdalene Tidemand
Md. Holst, md. Urban, skomager Rytterdal, Jens Alberg 
 286 
6. Aug. 
Henriette Catharine Schaltz 
8. Okt.
i kirken
Wiinkyper Peter Sørensen Schaltz og
hustru Johanne Magrethe Borris
Mdm. Riisbeck, jomfru Bournaville, contoristerne Brix, Wip . .?? Lundwall, Ernst, Christensen
 287 
12. Sept. 
Andrea Fredericka Hansen 
13. Okt.
i kirken
Muursvend Lars Hansen og
hustru Johanne Kirstine Petersen
Moderen, md. Urban, faderen 
 288 
25. Sept. 
 Frederikke Sophie Andersen
22. Okt. hjemmedøbt.
Publiceret i kirken 25. sept.
Wærtshusholder Lars Andersen og
hustru Charlotte Juliane Hansen
Moderen, jomfru Sara Fr. Hansen, bagers. Lorenzen, h . ..?? Hansen, møller Andersen 
 289 
30. Sept. 
 Johanne Marie Hansen
 28. Okt.
i kirken
Brygger Rasmus Hansen og
hustru Anna Christine Boerup
Moderen, gjordemoder Urban, faderen 
 290 
4. Aug. 
Oline Hansen 
29. Okt.
i kirken. 
Publiceret den foregående [dag] 
af jordemoderen 
foretagne hjemmedaab
 Slagter Peder Hansen og
hustru Oline Johanne Schrøder
Gjordemoder md. Forsom, og faderen 
 291
16. 
sept. 
Kiesten Elisabeth Holm 
5. Nov.
i kirken
Skomagermester Johannes Holm og 
hustru Sophie Lovise Schmidt
Mdm. Dehn, jomfru Schmidt,
slagter Hemmingsen, skomager Aalborg
 292 
4. Nov.
Marie Elisabeth Petersen 
Hjemmedøbt af
gjordemoderen
Sømand Johannes Petersen og
hustru Jacobine Hoffmand
Død inden daaben blew publiceret
i kirken
 293 
24. 
Okt. 
Christophine Lovise Jensen 
10. Nov. 
 Færgekarl Bendt Jensen og
hustru Magdalene Petersen
Moderen, gjordemoder Urban,
faderen, og færgemand Ole Bendtsen
 294 
21. 
Okt. 
 Christiane Marie Tegner
17. Nov.
i kirken
Kjøbmand, Martin Peter Tegner og
hustru Johanne Catharine Cicilie Chrestophersen
Frue C. Tegner, jomfru Grub,
brygger Andersen, kjøbmand Tryde, lieutn Tegner, forvalter Børgesen, J. Tegner 
og L. Tegner
 295
 20. 
Okt.
 Clara Johanne Angelique Falbe
24. Nov.
i kirken
Capitain Lieutnant i søetaten og assistent ved Øresunds Told-ind . . ?? Christian Tuxen Falbe, ridder af Dannebrog, og hustru
frue Clara Johanne Margrete født Ipsen
Frue justitsraadinde Clara Magens, moderen, admiralitets Commissair L. de Tuxen, søecaptain Donner, faderen. 
 296
6. 
Nov. 
 Cetrine [ell. Catrine] Wilhelmine Hansen
1. Dec.
i kirken
Færgekarl, Erik Hansen og
hustru Magdalene Magrete Hammer
Moderen, jordemoder Urban, faderen. 
 297 
9. Juli 
Hedevig Sophie Steenberg
3. Dec. 
i kirken
Arbeidsmand ved Kronborg Ladegaard Niels Christian Jensen Steenberg og hustru 
Stine Lundgreen
Pigerne Christiane Bræem og 
Anne Catharine . . ..?? tjenestekarlene Ole Jørgensen og ChristianPetersen 
alle på Ladegaarden.
 298 
28. Nov. 
Guisepa Lisandrina Rosini 
Hjemmedøbt 17. Dec.af mig selv, daaben publiceret i kirken 23. Nov. 1821
[Sandsynligvis Hans Bertram Trojel]
 Detailhandler Anton Rosini og 
Anne Mariane Knust
 Moderen og faderen
 299 
17. Dec. 1820
Sophie Charlotte Bornholm 
29. Dec. 1821
i kirken
 Færgemand Chrestopher Bornholm og
hustru Anne Cathrine Møller
Mdm. Urban og faderen 
 300 
21. Dec.
1820
Cicilie Henriette Steenberg 
1821 - 1. januar hjemmedøbt af mig selv, daaben publiceret i kirken 22. April samme aar
Proprietair Schack August Steenberg 
og hustru Charlotte Elisabeth Lavetz
Frue Steenfeldt, frk. Lavetz,
apotheker Steenberg, grosserer Borries, 
student Steenberg, og contorist Steenberg.
 301 
26.
Nov. 
Anne Christine Engelsen 
1821 den 7. Januar
i kirken
Lods, Christian Engelsen og
hustru Grete Ipsen [Margrete]
 Madam Randrup, cantor Stilling,
contorist Clasen,
fiskehander Christian . . .?? lods Engel Christiansen.
 302
19. 
Nov. 
 Sophie Borethaa Christine Lorenz
21. Dec.
i kirken
Bagermester Johan Gottfried Lorenz og
hustru Christine Scherfin
 Mdm. Jacobsen, jomfru Petersen
bagermst. C. Scherfin, contorist J. Flies
 303 
 20. Sept.
Wilhelmine Mathiassine Blanksted
1821 den 7. Januar
i kirken
Slagtermester, Peter Christian Blanksted
og hustru Bodil Nielsen
Mdm. Staal, jomfru . . . ??
brygger Grub, slagter Ernst Hartman
 304 
1821
2. jan.
Casperine Andresen 
1821 den 11. Feb.
i kirken
Pigen, Mette Regine Petersen der f . .?? som barnefader contorist Casper Andresen
Moderen og mdm. From.
Uægte
 305 
1821
13. Jan.
Anne Magrete Elisabeth Hansen 
1821 den 18. Febr.
i kirken
Muursvend Benjamin Hansen og
hustru Mette Kirstine Enevoldsen
Mdm. Tegner, jomfru Holm,
bager Schmidt, tømrermst. Omach ??
[Måske der menes 'Unmach']
 306 
1821
20. Febr.
Hildur Georgie Conradine Hemmeke
1821 den 1. Marts
i kirken
Bagermester, Georg Conrad Heinrick Hemmeke og
hustru Maria Flemming
Mdm. Elisabeth Schreiber, md. Urban,
Bagerne Buchhorn og Benthin fra Kjøbenhavn
 307
1821
12. febr
Marie Lovise Lundwall
1821 den 22. Febr.
i kirken
Pige Regine Marie Brønning som barnefader er angivet contorist Johan Peter Lundwall
Md. Urban, pigen Anne Dorthe
 308
20. April
1821
Lovise Johanne
Hjemmedøbt s.d. af 
gjordemoderen
Lods Anders Larsen og
hustru Johanne Catharine Bagge
Død samme dag
309
1821
14. April
Amalie Wilhelmine Jeppesen
22. Maj 1821
i kirken
Wærtshuusholder, Christian Jeppesen
og hustru Juliane Bendsen
Moderen, mad. Urban,
færgemand Thomas Anthoni, og do. 
Peter Nielsen Goy.
310
19. Marts
Emmeline Theodore Øelse. [også Øltze, Oeltze]
3. juni 1821
i kirken
Winhandler Christian Frederik Øelse og hustru Maria Eleonora Ølgaard
Md. Erdemand, jomfru Marie Øelse, bager Schmidt, Johan Kornerup, faderen
311
22. april
Judika Frederica Hay
3. Juni
Pigen Karen Cornelius der selw angiver som barnefader handelskarlen Amon Hay
Moderen og md. From
312
22. Sep
Charlotte Wilhelmine Joelsen
3. Juni hjemmedøbt.
I kirken 13. Sept.
Grosserer, Isaac Joelsen 
[set Joelsson /Joelson] og hustru Mariane von Halle, begge af det mosaiske trossamfund
Løjtnant og kjøbmand Th. Gløerfeldt.
De øvrige faddere vide nr. 1 og 2 vare iblandt fødte drenge i protokol nr.3.
313
7. Juni
Anne Christine Bendsen
28. Juni i kirken
Arbeidsmand Jacob Bendsen og hustru Anne Lorentzdatter
Md. Carstensen og faderen
314
7. Dec. 1820
Anne Magrete Susanne Løkstrop
[Ell. Løgstrup]
 

4. Juli 1821
i kirken

 
Juliane Hartman der har angivet til 
barnefader wiinkypper Johan Løkstrup
Md. Lund, jomfru Permin, kjøbmændende Hansen og Jørgensen, chirurg Almes, Ch. Coch. Uægte
315
19. Maj
Oline Catharine Halvorsen
1821 - Julii 6.
i kirken
Sadelmagermester Ole Halvorsen og hustru 
Cathrine Cederløv
Md. Rode og moderen, contorist Galschiøtt, skomager Hanneman, bryger Olsen, kjøbmændene Nielsen og Arentzen, smedemester Edberg.
316
1821
4. Junii
Caroline Kurland
1821- 31, August
i kirken
Garwer Guldbrand Johansen Kurland
og hustru Brita Stine Halmgren
Moderen, md. Urban, færgemand Hartvig,
faderen.
317
9. Aug.
Lovise Frederikke Møller
2. Sept. i kirken
Arbeidsmand Henrik George Møller
og hustru Else Elisabeth Andersen
Moderen, gjordemoderen, faderen
318
14. sept.
Sophie Frederike Wilhelmine Eckardt
26. Sept.
i kirken
Kjøbmd. Christian Frederik Eckardt
og hustru Marie Wilhelmine Johnsen
Frue etatsrådinde Kierulf fra Kjøbenhavn, frøken L. Linstov, etatsråd Berg, major Giedde, kammeråd Kierulf, dr. Møller, kjøbmand Dreier og faderen