Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør,
fødte drenge.
Fra 28. november 1824 til 17. November 1825.

51 poster.

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse, grundet en utydelig og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser. Bemærk også at navne der normalt ender på "mann" -- Gradmann - Bechmann, o. s. v., her nogen steder staves  -mand.

I Netscape får du søgeboksen ved at trykke CTRL+F og i Explorer: CTRL+B


1824 November 28. i kirken:
1:  Født 15. sept. 1824  Jacob August Steenberg. Forældre: Apotheker Schak August Steenberg og hustru Charlotte Elisabeth Lavetz.
Faddere: Moderen, frøken Ida Lavetz, apotheker Steenberg, fuldmægtig Harder.
 1824 December 10. i kirken.
2: Født 1824 October 7.: Christian Frederik Hansen Forældre: Skipper Niels Hansen og hustru Pernille Goie.
Faddere: Madam Marie Goie, Jomfru J. M. Hulsen, brygger Je?? færgemd. B. Petersen, Lods jens Hansen, ungkarlene Jens E. Larsen og Chr. Wilhelmsen [ alt meget gnidret og utydeligt, kan indeholde fejl]
1824 Dec. 19. i Kirken.
3:  Født 1824 Nov. 15.: Frederik Ferdinand Jensen. Forældre: Drager, Hans Jensen og hustru Inger Marie Lundqvist.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, dragerne R. Petersen, og P. Petersen [ følgende tekst næsten ulæselig]  P. Borik.
1824. Dec. 19. i Kirken.
4: Født 1824 Sept. 3.: Hans Crisian Frederiksen. Forældre: Tømmersvend, Jens Frederiksen og hustru Susanne Marie Magdalene Frank.
Faddere: Meget utydelige men: Mdm. ?? - TjenestepigeAnne Magd. Olsdatter, Politibetj. Westrup, M ?? L. Olsen, Commandérsergeant --??strup.
1824 Dec. 26. i Kirken.
5: Født 1824 Juli 15.: Peter Julius Fischer.  Forældre: M--?? Morten Larsen Fischer og hustru Bodil Kirstine Nielsdatter.
Faddere: Mdm. Sætter, tjenestepige Anne M. Hansen, Lods Chr. Sørensen, Urtekræmmer ---??
1824 Dec. 26. i Kirken.
6: Født 1824 Nov. 18.: Edvart Lauritz Wallin.  Forældre: Muursvend Christian Wallin og hustru Magrete Christensen.
Faddere: Jomfru Hass, jomfru Fruerlund, --??-svend Frederik Heidemand, Smedmester Olsen, og smedsvend Daniel Heidemand.
1824 Dec. 26. i Kirken.
7: Født 1824 Octbr. 8.: Lauritz Peter Henrik Nielsen. Forældre:Arbeidsmand Jacob Nielsen og hustru Anne Kirstine Jacobsdatter.
Faddere: Mdm. Sørensen, Pigen Bodil Kirstine Peters Datter, Wærtshuusholder R. Nybølle og --?? R. Petersen.
1825 Jan 14. i Kirken.
8: Født 1824 Dec. 31.: Andres Nielsen. Forældre: Pigen, Ellen Susanne Simons Datter der ---?? barnefader skrædersvend Jens Nielsen.
Faddere: Moderen, Pigen Marte Simons Dtt. -- Uægte.
1825 Jan. 14. i Kirken.
9: Født 1824 Dec. 4.: Peter Hansen Forældre: Færgemand Jørgen Hansen og hustru Anne Cathrine Petersen.
Faddere: Mdm. Gottliebsen,   ----?? flere, men svært læselige.
1825 Jan. 19. i Kirken.
10: Født 1824 Nov. 30.: Christian Borries. Forældre: Grosserer Johan Christian Nicolaus Borries og hustru Augusta Georgine Steenberg.
Faddere: Frue Jutting ?? Frøken ?? -mand Hvidt, Grosserer ?? Tutein, C.P. Borries, --?? alle fra?? [Meget gnidret]
1825 Jan. 23. i Kirken.
11: Født 1825 3. Jan. Andreas Christian Møller. Forældre: Høker Christian Jørgensen Møller og hustru Anne Christine Grubb.
Faddere: Mdm. Grubb, Frue Tegner, Brygger Lassen [eller Larsen?],  --mester Schrøder.
1825 Febr. 12. i Kirken.
12:  Født 1824 Dec. 29. Christian Otto Gottlob Herold. Forældre: Bagermester Johan Christian Herold og hustru Johanne Marie Kjerboe.
Faddere: Moderen, Jomfru J. M. Herold, brygger Kjerboe, møller Kjerboe, do. Hansen, kjbmnd. Galschiøt, bagersvendene Daniel og Fritz Herold.

13: 1825 Martz 8. Dødfødt. Forældre: Hørsvinger Lars Svendsen og hustru Dorothea Marie Møller. Begravet d. 14. Martz 1825.
1825 Martz 25. i Kirken.
14: Født 1825 Martz 8. : Julius Carl Hansen. Forældre: Høker Christopher Hansen og hustru Anne Petersen.
Faddere: Mdm. A. K. Nielsen, jomfru Hanne Frederiksen, kjøbmand Simmelejer, kjøbmand Hansen.
1825 Martz 25. i Kirken.
15: Født 1825 Martz 11.: Eilert Wilhelm Høyer. Forældre: Pigen Justine Andersen som har angivet til barnefader underofficer Wilhelm Høyer af Artilleri ---?? Faddere: Mdm. ---berg ?? pigen Anne Sophie --olin?? kjøbmand Gottschalk, Brændevinsbrænder Randrup, skomagermester F. Nielsen. Uægte.
1825 Apr. 4. i Kirken.
16: Født 1825 Jan. 19. Henrik Christian Thomas Schmidt.  Forældre: Toldkasserer Christian Wilhelm Schmidt og hustru Ischia Henriette Christiane Gulstad. Faddere: Frue Gulstad, jomfru A. H. Schmidth, fru --??, contorist L. Gulstad, og discipel L. Gulstad.
1825 Apr. 14. i Kirken.
17: Født 1824 May 6. Knud Frederik Hanibal Wilhelm Melbye.  Forældre: Af. ??  lieutn. og toldbetjent Jacob Melbye og hustrue Anne Marie Christine Løchte  Faddere: Moderen, jomfru Høyer, Faderen.

1825 Apr. 24. i Kirken.
18: Født 1825 Febr. 25.: Carl Wililam Nohr. Forældre: Skomagermester Jacob Christian Nohr og hustru Marie Kirstine Graumand.
Faddere: Mdm. Graumand, frøken Fischer, maler Schultz, sadelmager Staulund, skomager Wi---d ??
1825 May 8. i Kirken.
19: Født 1824 Dec. 3. Niels Christian Bohr. Forældre: Snedkermester Niels Erdman Bohr og hustru Anne Magrete Holm.
Faddere: Mdm. Bærentzen, jomfru Braunbehrens, skrædermester Larsen, snedker Edberg,  --?? Petersen, kjønmand Galschiøtt, maler Allrup.
1825 May 8. i Kirken.
20: Født 1825 Martz 14.: Lauritz Larsen. Forældre: Fisker, Hans Larsen og hustru Anne Kirstine Peters Datter.
Faddere: Konen Dorothea Hansen, Anne Niels Datter, fisker Ole larsen.
[En utydelig anmærkning i margenen indeholder cifrene: 187/147]
1825 May 23. i kirken.
21: Født 1825 Apr. 29. Johan Carl Arvesen. Forældre: Bøssemager Svend Arvesen og hustru Christiane Berg.
Faddere: Moderen, jomfru J. M. Berg, skomager Wilmann, grosserer - [utydeligt, muligvis "Svendsen, Sverig"], Brygger Møller.
1825 May 24. i Kirken.
22: Født 1823 Nov. 19. Andres Aschengreen. Forældre: Pigen Stine Marie Jensen som barnefader angiver sig selv Wærtshuusholder Frederik Aschengreen. Faddere: Moderen, jomfru C. Aschengreen, k --??ersmedsvend C. F. Aschengreen [hans fag ulæseligt]
snedkersvend I.P.Aschengreen. - Uægte.
1825 Junii 10. i Kirken
23: Født 1825 May 11. Carl  William Bruun. Forældre:Pigen Sidse Marie Olsen, der har angivet som barnefader ungkarl  --?? [fag ulæseligt] Ferdinand Bruun. Faddere: Mdm. Bosse, jordemoderen, spekhøker Nielsen, slagter Chr. Petersen, skrædersvend Bosse. Uægte.
1825 Junii 23. i Kirken:
24: Født 1825 May 26. Niels Jacob Theodor Petersen. Forældrene: Sadelmager Johan Adolph Petersen og hustru Anne Marie B---??-baum. Faddere: Moderen, jomfru Petersen, muurmester I. Christensen,   --?? [stilling vanskelig at tyde] N. P. Petersen.
1825 Junii 24. i Kirken.
25: Født 1825 May 15. Harald Nielsen Lauritz Larsen. [ikke nogen fejl, sådan står der] Forældre:Fisker Bendt Larsen og hustru Trine Møller. Faddere: Moderen, mdm. Giesemann, fisker Sørensen, smedmester Andresen. [en bemærkning i margenen, meget vanskelig at tyde] 
1825 Junii 24. i Kirken.
26: Født 1825 Apr. 22. Peter Henrik Holmbom.  Forældre: Rebslagermester Peter Holmbom og hustru Christiane [et ulæseligt mellemnavn] Halberg. Faddere: Mdm. Urban, jomfru H--??ck. skomagersvend J. [ulæseligt], Faderen.
1825 Julii 3. i Kirken.

27: Født 1825 Junii 2. Carl Ejlerth Echardt.  Forældre: Kjøbmand Christian Frederik Eckhardt og hustru Marie Wilhelmine Johnsen.
Faddere: Moderen, jomfru Giessing, faderen, Som fraværende af--  ?? [komplet ulæseligt]  Kierulf i København. [Delvis gættet, meget utydeligt]
1825 Julii 3. i Kirken.
28: Født 1825 Febr. 18. Jens Peter Nielsen. Forældre: Færgekarl, Børge Nielsen og hustru Sophie Jensen.
Faddere: Moderen, mdm. Giesmann, faderen.
1825 Julii 3. i kirken.
29: Født 1825 May 14. Niels Wilhelm Davidsen. Forældre: Skrædermester Lars Davidsen og hustru Else Niels Datter.
Faddere: Moderen, pigen Anne Nielsen, arbr. Mads Nissen, faderen.
1825 Julii 6. i Kirken.
30: Født: 1825 Apr. 21. Thomas Christian Ferdinand Jansen. Forældre: Færgemand Peter Anthoni Jansen og hustru Karen Borck.
Faddere: Mdm. E. C. Larsen, jomfru J. M. Nielsen. Hjemdøbt: N. F Kirck. Faderen.

1825 Julii 17. I Kirken.
31: Født 1825 Junii 6.  Andreas Peter Jensen. Forældre: Kjelderkarl, Ole Jensen og hustru  Birgitte Doubernanschye. [Måske menes der Dombernovsky som tidligere er set] Faddere: Fru Gradmann, [noget ulæseligt] v. Aller, kjøbmændene Jacobsen og Schrøder.
1825 Julii 17. I Kirken.
32: Født 1825 Junii 22. [Dato meget slet skrevet, kan være forkert!] Peter Just Madsen. Forældrene: Fisker Frederik Madsen og hustru Christiane Olsen. Faddere: Moderen, Mdm. Urban, kjøbmand Krag, [flere, men ulæseligt] 
1825 Julii 31. I Kirken.
33: Født 1825 Junii 7. Christian Ferdinand Møller. Forældrene: Fisker Ole Nielsen Møller og hustru Sophie Willinge.
Faddere: Mdm. Hansen, jomfru Friis, kjøbmand Jacobsen.
1825 August 10. I Kirken.
34: Født 1825 May 21. Jacob Frederik Wilhelm Edvin Hjort. Forældrene: Søe-krigscommisair og bogholder ved lodsvæsenet og hustru Laurenze Catharine Frederikke Ziegler. Faddere: Moderen, Mdm. Urban, Faderen.
1825 Aug. 14. I Kirken.
35: Født 1825 Junii 2. Hans Julius Holm. Forældrene: Skomagermester Johannes Holm og hustru Sophie Lovise Smidt.
Faddere: Moderen, Mdm. From, skomagermestrene Retsche og Grader.
1825 August 19. I Kirken.
36: Født: 1825 August 5. Carl August Jensen. Forældrene: Lods, Peter Jensen og hustru Karen Andersen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, lodsrene Frd. Hansen og Niels Larsen, Faderen.
1825 August 21. I Kirken.
37: Født: 1825 Juni 25.  Christian Levenhard Lorentzen. Forældrene: Bagermester Jacob Christian Lorentzen og hustru Marie Svend--?? Flemming. [Ganske utydeligt!]    Faddere: Moderen, Mdm. Urban, Br.br. Lars Kollerød, blikkenslagmester [ navnet ??- Utydeligt]
1825 August 26. I Kirken.
38: Født: 1825 May 27. Fritz Ferdinand Struck. Forældrene: Færgekarl, Carl Henriksen Struck og hustru Anne Marie Petersen.
Faddere: Mdm. Berentsen [eller Bærentsen?] jomfru Buck, færgemændende P. Børre ?? [efternavn utydeligt] og And. Sivertsen.
1825 August 31. I Kirken.
39: Født. 1825 Julii 19. Ludvig Theodor Schreiber. Forældrene: Kjøbmand, Frederick Wilhelm Schreiber og hustru Birthe Catharine Erlandsen. Faddere: Prowstinde, Schreiber og jomfru H. C. Schreiber, fru Baeswilde, brygger Erlandsen, snedkersvend Erlandsen, faderen.
1825 August 29. I Kirken.
40: Født: 1825 August 20. Johan August. Forældrene: Pigen, Anne Marie Andersen. Selv angiver som barnefader slagtersvend Christian Nielsen. -  Død førend dåben blev publiceret. - Uægte.
1825 September 4. I Kirken.
41: Født: 1825 August 18 Jens Nielsen. Forældrene: Pigen Lisbeth Anders Datter der selv angiver som barnefader artillerist Jens Nielsen.
Fadere: Moderen, Mdm. From,   --?? [fag ulæseligt] J. Jensen, skomagersvend J. Nielsen, muursvend Ferd. Nielsen. - Uægte & skal være landsf. . . .?? [Utydeligt og desværre uforståeligt. Under jævnføringsreg: 21 - 23 - 3.]

1825 September  9. I Kirken.
42: Født 1825 Aug. 20. Lauritz Christian Nielsen. Forældrene: Brygger Peter Nielsen og hustru Bolette Caroline Schmidt.
Faddere: Mdm. Chr. Schmidt, moderen, glarmester Schrøder, faderen.
1825 September 11. I Kirken.
43: Født 1825 ugust 21. Johan Martin Gottliebsen. Forældrene: Færgekarl, Christian Gottliebsen og hustru Christine Amalie Hansen.
Faddere: Mdm. A. C. Møller, jomfru G. Kjerboe, Cons. Lindberg, pro--??  Møller, viceconsul van Aller.
1825 Sept. 14. I Kirken.
44: Født: 1824 May 24.  Frederik Christian Theodor Nielsen. Forældrene: Slagtermester, Christopher Nielsen og hustru Anne Marie Nielsen. Hjemmedøbt 1824 November 10. af jordemoderen, dåben publiceret 1825 Sept. 14de.
Faddere: Mdm. Urban, kjøbmand E ---rd ?? slagtermester C. Petersen.
1825. I hjemmet:
45: Født: 1825 Sept. 9. Johan Adolph - Forældrene: Malermester Christian Julius Giesemann og hustru Dorothea Margarethe Sommer.
Hjemmedøbt 14. Sept. s. aa. af jordemoderen. Død førend daaben blev publiceret i Kirken.
[Ingen bemærkninger i margenen udover "Jævnføringsreg." -25-1-3.]
1825 September 18.  I Kirken.
46: Født 1824 sept. 18. Johan Alexander Janson.  Forældrene: Østersøe Lods Johan Janson og hustru Lovise Janson.
Faddere: Mdm. Urban, Mdm. Catharine Carol. Hee, Lods Fred. Horn.
1825. I Hjemmet.
47: Født 1825 Sept. 11. Wiliam Peter Nybølle. Forældrene: Wærtshuusholder, Rasmus Christian Nybølle og hustru Karen Sophie Larsen.
Hjemmedøbt 30. Sept. af jordemoderen. Død forinden dåben blev publiceret i kirken. 
1825 October 5. I Kirken.
48: Født 1825 Sept. 6. Frederik Christian Charles Kirck. Forældrene: Assistent ved Øresunds Toldkammer, Lars Frederik Kirck og hustru Emilie Lovise Sprunck. Faddere: Frue Sprunck, justitsraadinde, jomfru -?? Ulrick, kammerraad Weise, kjøbmand P. Kirck, faderen.

1825 October 7. I Kirken.
49: Født 1825 Marts 10: Frederik Povelsen. Forældrene: Enken Anne Kirstine Holik ?? [Efternavn ganske gnidret skrevet, kan være forkert] -- der selv angiver som barnefader Artillerist Peter Povelsen.
Faddere: Pigen Trine Povelsen, pigen Oline Holik, u --?? [Fag utydeligt, men muligvis 'Rebslagermester', venligst meddelt af Stefan Hansen] Andreas Jensen, faderen. - Uægte.
1825 October 10. I Kirken.
50: Født: 1825 Sept. 21. Ludvig Henrik Prosch. Forældrene: Justitsraad og ju--?? kæmmererer ved Øresunds Toldkammer Hans Gustav Prosch og hustru Augusta Caroline Thune.
Faddere: Mdm. Wilhelmine Thune, [ + noget ulæseligt], moderen, faderen, contoirist Carl Edv. Thune.
1825. I hjemmet.
51:  Født 1825 Nov. 4. Christian Andreas Philip Ulrick. Forældrene: Kjøbmand Jens Christian Ulrick og hustru Christiane Marie Werner.
Faddere: Mdm. Reifenstein, jomfru Werner, capit. Werner, kjøbmand Kirck, fuldmægtig Theiland, faderen.
1825 Nov. 17. hjemmedøbt af mig selv - konfirmeret i kirken 1826 maj 7.