Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke, Helsingør,
fødte drenge.


Fra 7. Oktober  1825 til 11. Sept. 1826

63 poster.

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse, grundet en utydelig og gnidret skrift. Skulle een af læserne kende noget til huller i teksten, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser. Bemærk også at navne der normalt ender på "mann" -- Gradmann - Bechmann, o. s. v., her nogen steder staves  -mand.
I Netscape får du søgeboksen ved at trykke CTRL+F og i Explorer: CTRL+B


1825 December 4. I kirken:
1. 1825 Okt. 7. Født: Lauritz Christian Steen. Forældrene: Blikkenslager, Lauritz Christian Steen og hustru Anne Kirstine Wittesen. Faddere: Mdm. Staulund, jomfru Heller, bager Lorenzen, sadelmager Petersen, tjenestekarl J. Steen fra Fredensborg.
1825 December 7. I kirken:
2. 1825 Okt. 28. Født: Charles Frederik Olsen. Forældrene: Lods Christian Olsen og hustru Johanne Sophie Berentzen.
Faddere: Mdm. Berentzen, moderen, lods Anders Berentzen sen., lods Anders Berentzen jun.
1825 December 11. I kirken:
3. 1825 Nov. 4. Født: Helle Petersen Lund. Forældrene: Skomagermester Niels Christian Lund og hustru Malene Broe.
Faddere: Mdm. Truelsen, mdm. Carsten, commandérsergeant Truelsen, faderen.-  Jævnføringsreg: 24-7-3.

1826 Januar 8. i hjemmet:
4. 1825 Dec. 9. Født: Adolph Frederik Anthon. Forældrene: Lieutnant og toldbetjent Alexander Anthon og hustru Birgitta Boss Holberg. - Hjemmedøbt af mig selv. Død førend daaben blev publiceret i Kirken.- Jævnføringsreg: 22-21-3
1826 Januar 29. I kirken:
5. 1825 Dec. 9. Født: Hans Peter Nielsen. Forældrene: Wægter Christian Nielsen og hustru Maren Peters Datter.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, wægter Joh. Mickelsen, tjenestekarlene Chr. Michaelsen og Hans Nielsen.
1826 Februar 3. I kirken:
6. 1825 Sept 15. Født: Frederik Hansen. Forældrene: Kjælderkarl Hans Hansen og hustru Anna Kirstine Frederiksen.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, tjener Chr. Hansen, skomagersvend Chr. Lorentzen.
1826 Februar 10. I kirken:
7. 1825 Dec. 4. Født: Ferdinand Povel Nielsen. Forældrene: Pigen Anne Sophie Boren ?? [Efternavn gnidret, kan være forkert!] der selv angiver som barnefader bryggerkarl Povel Nielsen.
Faddere: Moderen, ---?? Sandberg, ---?? Magrete.  Uægte.    I Jævnføringsreg: 6-19-3.
1826 Februar 17. I kirken:
8. 1826 Jan. 2. Født: Johan Frederik Wilhelm Povelsen. Forældrene: Pigen Anne Catharine Frederiks Datter der selv angiver som barnefader sømand Johan Jacob Povelsen.
Faddere: Moderen, mdm. Carstensen, kandestøber Bahrendorff,  barbeer Hjort, ungkarl Chr. F. B B---?? - Uægte. - Jævnføringsreg: 25-17-3.
1826 Jan. 4. I hjemmet:
9. 1826 Dec. 14. Født: Jacob Ludvig Schrøder.  Forældrene: Enken Josephine Arentzen der har angivet som barnefader malersvend Ludvig Casper Schrøder.- Hjemmedøbt af jordemoderen. Barnet død førend dåben blev publiceret i kirken.
- Uægte.-
Forinden barnets fødsel blewen personerne lyst til ægteskab.  Jævnføringsreg: 25-23-3.
1826 Marts 19. I kirken:
10. 1826 Febr. 16. Født: Andres Peter Hansen. Forældrene: Arbeidsmand Mogens Hansen og hustru Margrethe Peters Datter.
Faddere. Konen Sophie Nielsen, pigen Christiane Alms, tjenestekarlene Ole Mickelsen, Lars Petersen og Peter Nielsen.
1826 Marts 19. I kirken:
11. 1826 Febr. 20. Født: Wilhelm Joachim Ferlund. Forældrene: Skrædersvend Johannes Ferlund og hustru Johanne Povelsen. Faddere: Moderen, Mdm. Urban, underofficer --?? [svært læseligt] Povel Durre, faderen.
1826 Marts 23. I kirken:
12. 1626 Febr. 18. Født: Jens Eriksen Hansen. Forældrene: Lods Erik Hansen og hustru Magdalene Margrethe Hammer.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, faderen.
1826 Marts 26. I kirken:
13. 1826 Jan. 28. Født:  Peder Frederik Schov. Forældrene: Muursvend Niels Schov og hustru Anne Margrethe Jørgensen.
Faddere: Moderen, md. B. M. Lund, faderen.
1826 Marts 26. I kirken:
14. 1826 Jan. 25. Født: Rasmus Dein. Forældrene: Øresundsforvalter Johan Rasmus Larsen Dein og hustru Johanne Marie Bredal.
Faddere: Moderen, jomfru Thanning, fabriqeur Køhler, faderen.
1826 April 7. I kirken:
15. 1826 Jan. 23. Født: Carl Gustav Flerong. Forældrene: Bøssemagersvend Henrik Berentsen Flerong og hustru Maren ??
Faddere: Mdm. Flerong Sen. Schjødt, skrædermester Dahlgreen. 
1826 April 6. i hjemmet:
16. 1826 Marts 13. Født: Frederik Wilhelm.  Forældrene: Lods Johan Frederik Hansen og hustru Caroline Marie Hardon
[i folketællingen 1845: Hagedorn]. Død førend dåben publiceredes i kirken. - Hjemmedøbt af Jordemoderen.
1826 May 5. I kirken:
17. 1826 April 14. Født: Johan Christian Jørgensen. Forældrene: Pigen Anna Christine Strube som barnefader er angivet sømand Johan Frederik Jørgensen. - Fadder: Mdm. Urban. - Uægte.
1826 April 23. I kirken:
18. 1826 Marts 26. Født: Ferdinand Madsen.  Forældrene: Tjener Ole Madsen og hustru Helene Jensen.
Faddere: Frue Harboe, frøken Charlotte Lund, justitsråd Stenfeldt ?? [sidste utydeligt, kan være forkert] capit. Qvade, capit. Schmidt, lieutnant Sneedorff, consul Ella. -
[I margenen: "Twilling". Denne nævnes ikke her.]
1826 Maj 6. I hjemmet:
19. 1826 Maj 5 Født: Svend. Forældrene: Enken Johanne Frederikke Svendsdatter der angiver til barnefader skomagersvend Rasmus Rasmussen. Død førend dåben blev publiceret i kirken. - Hjemmedøbt af jordemoderen. - Uægte. 
1826 Maj 28. I Kirken:
20. 1825 Dec. 3. Født: Lars Peter Bertelsen.  Forældrene: Handskemagermester Johan Christian Bertelsen og hustru Laurine Christine Nielsen. Faddere: Moderen, mdm. Giesmann, glarmester Dalgreen, færgemand Jørgen Hansen.
1826 Juni 4. I kirken:
21. 1826 April 4. Født: Hans Lorentz Jensen. Forældrene: Arbeidsmand Peter Jensen og hustru Lovise Olsen.
Faddere: Moderen, muursvend Carl Mortensen.
1826 Juni 9. I kirken:
22. 1826 Maj 28. Født: Frederik Christian Jensen. Forældrene: Færgekarl Johan Henrik Salomon Jensen og hustru Charlotte Cathrine Frederiksen.
Faddere. Mdm. Urban, jomfru Jensen, faderen.
1826 Juni 11. I kirken:
23. 1826 Marts 23. Født: Andreas Christensen. Forældrene: Pigen Anne Niels Datter der selw angiver som barnefader kjelderkarl Søren Christensen.
Faddere: Mdm. Birte Jensen, pigen Johanne Jensen, Dm. arbejdsmand Povel Petersen, tjenestekarl Niels Matthisen. - Uægte.
1826 Juni 7. I hjemmet:
24. 1826 Juni 2. Født: Chresten. Forældrene: Wognmandskarl Niels Christensen og hustru Karen Jørgens Datter.
Hjemmedøbt af jordemoderen. - Død førend dåben blev publiceret i kirken.
1825 August 17. I hjemmet:
25. 1825 Juni 22. Født: Peter Henrik. Forældrene: Skomagermester Carl Peter Flyger og hustru Marie Mejer.
Hjemmedøbt af jordemoderen. - Død førend dåben blev publiceret i kirken.
1826 Juni 18. i kirken:
26. 1826 April 15. Født: Niels Peter Sandberg. Forældrene: Skomagermester Peter Andreas Sandberg og hustru Johanne Larsen. Faddere: Mdm. Alberg, jomfru Marie Hansen, skomagermester Rasmussen, kjøbmand Jørgensen.
1826 Juni 21. I kirken:
27. 1826 Maj 2. Født:  Thomas Gustav Glørfeldt. Forældrene: ---?? Jacob Gløerfeldt og hustru ---?? Justine Hedevig W--??
Faddere: Moderen, frue Be--?? Gløerfeldt, faderen, lieutnant Thomas Gløerfeldt.
[ denne post er usædvanligt gnidret skrevet, hvem er forældrene og vidnerne?]
1826 Juni 21. [eller 24. vanskeligt at afgøre] I kirken:
28.  1826 Maj 8. Født: Niels Peter Frederik Hansen. Forældrene: Afdøde færgemand Frederik Hansen og hustru Elisabeth Hansen. Faddere: Moderen, jomfru Caroline Sch...?? færgemand Dbm. Lind, [Måske identisk med den navnkundige kaperkaptajn Jens Christian Lind, den første der fik kaperbrev ved krigen mod englænderne 1807.]  --?? [måske færgekarl] Chr. Wilhelmsen.
1826 Marts 1. I hjemmet:
29. 1826 Jan. 1. Født: Carl Julius. Forældrene: skrædermester Ingemann Wennerlin og hustru Anne Chatarine Hans Datter.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, slagter Henning,  --?? [ulæseligt] Jong, faderen.
Hjemmedøbt af jordemoderen - dåben publiceret i kirken 1826 Juli 2.
1826 Juli 2. I kirken:
30. 1826 Apr. 19. Født: Wilhelm Olsen Møller - Forældrene: Færgekarl Jens Olsen Møller og hustru Marie Dagsberg.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, faderen.
1826 Juli 6. I kirken:
31. 1826 Juni 17. Født:  Hans Peter Michelsen. Forældrene: Kjelderkarl Jens Michelsen og hustru Pernille Bendzon.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, skomagermester Madsen, bødkermester Nystrøm.
1826 Juli 9. I kirken:
32. 1826 Juni 16. Født: Peter Christian Hansen.  Forældrene: Arbeidsmand Rasmus Hansen og hustru Christiane Iwersen.
Faddere: Mdm. [fornavn ulæseligt] - Hvidt, jomfru A. Gottliebsen, bødker Christian Schultz, tjener Mads Hansen, faderen.
1826 Juli 9. i kirken:
33.  1826 April 24. Født: Niels Peter Nielsen. Forældrene: Sadelmagermester Rasmus Nielsen og hustru Christiane Petronelle Møller.
Faddere: Moderen, Mdm. Giesmand, handskemager Bertelsen, faderen.
1826 Juli 12. I kirken:
34. 1826 Apr. 12. Født: Anders Thorsen Lund. Forældrene: Møller Thor Reiersen Lund og hustru Karen Susanne Petersen.
Faddere: Moderen, jomfru Fred. A. Lund, færgemand Dbmd. Lind,  faderen.
1826 Juli 21. I kirken:
35. 1826 Marts 1. Født: Schach August Steenberg. Forældrene: Apoteker Schack August Steenberg og hustru Charlotte Elisabeth Lawetz.
Faddere: Frue v. Mehren, frøken Betzy Aller, justitsraad byfoged Knudsen, reg.chir. Møller, raadmand Rogert.
1826 Juli 21. I kirken:
36. 1826 Juni 9. Født: Christian Wilhelm Brodersen. Forældrene:Bødkermester Lars Brodersen og hustru Karen Peders Datter. Faddere: frue Gradman, jomfru Ellah, kjøbmændende C. Gradman og Schreiber.
1826 August 6. I kirken:
37. 1826 April 20. Født: Carl Ferdinand Holm. Forældrene: Fisker Carl Ludvig Holm og hustru Anna Cathrine Jørgensen.
Faddere: Mdm. Marie Gøi. jomfru A. Birck, lods J...?? Hansen, contorist Chr. Mørck. 
1826 August 14. I kirken:
38. 1826 Juni 17. Født:  Eduart Peter Joachim Møller. Forældrene: [faget ulæseligt] Peter Joachim Møller og hustru Anna Christine Lund. Faddere: Frue Jacobsen, frøken Lund, fuldmægtigene  --?? [resten ulæseligt.]
1826 August 17. I kirken:
39. 1826 Maj 15. Født:  Jørgen Ferdinand Hansen. Forældrene: Drager, Mads Hansen, og hustru Johanne Jensen.
Faddere: Mdm. Giesmann, jomfru F. Lund, dragerne K. Petersen og W. Christensen, hørsvinger Svendsen.
1826 Aug. 18. I kirken:
40. 1826 Juni 26 Født: Peter Jensen. Forældrene: Drager Hans Jensen og hustru Inger Marie Lindqvist.
Faddere: Moderen, Mdm. Urban, drager B. Petersen, tjener M. - -?? [efternavn ulæseligt].
 1826 August 20. i kirken:
41. 1826 Juli 30. Født: Emil August Schreiber. Forældrene: Kjøbmand og lieutnant Frederik Schreiber og hustru Birte Catharine Erlandsen.
Faddere: Provstinde Edel Schreiber, jomfru Lovise Buchling, [yderligere en del ulæselige navne] Niels B. Schreiber.
1826 August 15. I hjemmet:
42. 1826 Maj 28. Født: Carl Ferdinand Mejer. Forældrene: Pigen, Maren Kirstine Niels Datter som selw angiver som barnefader, bortreiste skomagersvend Carl Mejer.
Hjemmedøbt af jordemoderen. Død førend dåben blew publiceret i kirken. - Uægte. i Jævnføringsreg: 26 N 22. 3.
1825 November 19. I hjemmet:
43. 1825 Octbr. 23. Født: Lauritz Christian Jørgensen. Forældrene: Slagtersvend Lars Jørgensen og hustrue Anne Peters Datter. Hjemmedøbt af jordemoderen, daaben -- [ulæseligt] i kirken den 25. august 1826.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, skrædersvendende Jens Jørgensen og Niels Peter H--?? , faderen.
1826 August 2. I kirken
44. 1826 Juli 27 Født: Carl Julius Rasmussen. Forældrene: Skomagermester Ole Rasmussen og hustru Oline Bechstrøm.
Faddere: Moderen, pigen J. K. Rasmussen, kjøbmand Kielsen, skomagersvendene Svend Holenberg, [ell. Holmberg] og Niels Lassen.
1826 September 10. I kirken.
45. 1826 Aug. 19. Født: Gustav Ferdinand Sørensen. Forældrene: Pigen Johanne Lindqvist der har angivet som barnefader arbeidsmand Hans Sørensen.
Faddere: Mdm. Petersen, mdm. Giesemann, skomagermester Berg, bagersvend Conrad Thede. - Uægte.
1826 September 7. I hjemmet:
46. 1826 Aug. 24. Født: Jørgen Larsen. Forældrene: Arbeidsmand Lars Olsen og hustru Anne Lindqvist.
Død førend dåben blew publiceret i kirken. Hjemmedøbt af faderen.
1826 September 15. I kirken:
47. 1827 Aug. 9. Født: Johannes August Hansen. Forældrene: færgemand Jørgen Hansen og hustru Anne Cathrine Petersen. Faddere: Mdm. Gøi, mdm. Giesemann, færgemand Gottlieb.
1826 September 17. I kirken:
48. 1826 Aug. 28. Født:  Niels Christian Nielsen. Forældrene: Arbeidsmand Lars Nielsen og hustru Anna Marie Cecilie Wadstrøm. Faddere: Moderen, mdm. Giesmann, bødkermester G. Schubel, wærtshuusholder Ole Jensen.
1826 September 24. I kirken:
49. 1826 Aug. 22. Født: Lars Larsen. Forældrene: Fisker Peter Larsen og hustru Gunild Johanne Peters Datter.
Faddere: Pigen Anne Marie fra Sletten, Mdm. Giesmann, fiskerne Peter Larsen og Jens Andersen fra Sletten.
1826 September 24. I kirken:
50.1826 Juni 29. Født: Niels Nielsen. Forældrene: Færgekarl Børge Nielsen og hustru Sophie Jensen.
Faddere: Moderen, mdm. Giesmann, faderen.
1826 September 24. I kirken:
51. 1826 Aug. 8. [blækket udgnedet i datoen, kan være forkert!] Født: Eduart Gustav Lorenz.
Forældrene: Bagermester Johan Gottfried Lorenz og hustru Charlotte Christine Scherfin.
Faddere: Mdm. B. --?? [ulæseligt] jomfru C. Lund, kjøbmand Webster, bagermester Scherfin, contoiristerne Lundwall, Ernst, Fode og J.P. Olsen: [Alt i posten temmeligt gnidret, kan være forkerte]
1825 Oktober 10. I hjemmet:
52. 1825 Sept. 23. Født: Jens Lind. Forældrene: Lods Jørgen Christiansen Lind og hustru Dorothea Sophie Nielsen.
Hjemmedøbt af jordemoderen og dåben publiceret i kirken 1826 Sept. 29.
Faddere: Moderen, færgemand og Dbm J. Lind, faderen.
1825 Maj 30.  I hjemmet:
53. 1825 April 15.Født: Henrich Theodor Moritz Wright. Forældrene: Jomfru Anne Sophie Johansen der har angivet som barnefader kjøbmand Henrick Wreight. Faddere: Mdm. Urban.
1825 Maj 30. hjemmedøbt af jordemoderen og dåben publiceret i kirken 1826 Oct. 2.
1826 October 8.  I kirken:
54. 1826 Juni 6. Født: Andreas Peter Henriksen. Forældrene: Søemand Svend Henriksen og hustru Johanne Bendine Nissen. Faddere: Mdm. Alberg, pigen Christiane Vig, færgemændende H. T. Schøth og H. Frederiksen, baadebygger Løve.
1826 October 15. I kirken:
55. 1826 Juli 18. Født: Martin Julius Holm. Forældrene: Skomagermester Lars Jensen Holm og hustru Sophie Catharine Jørgensen.
Faddere: Mdm.Staulund, jomfru Brygger, bryggerne Svendsen og Larsen [ell. Lassen] major Friis.
1826 October 15. I kirken:
56. 1826 Sept. 20. Født: Wilhelm Gottfried Petersen. Forældrene: Pigen Marie Kirstine Petersen der angiver som barnefader bortreist skomagersvend Johan Petersen.
Faddere: Moderen, pigen Stine Nielsen, hattemager Holm, hattemagersvend Søderberg. - Uægte.
1826 October 15. I kirken:
57. 1826 Juli 17. Født: Johan Diderik Christensen. Forældrene: Arbeidsmand Lars Christensen og hustru Christiane Frederikke Rasmussen. Faddere: Moderen.
1826 October 27. I kirken:
58. 1826 Octb. 11. Født: Frederik Ferdinand Erlandsen. Forældrene: Lods Lars Peter Erlandsen og hustru Sidse Nielsen.
Faddere: Moderen, jomfru Fælund, [måske Ferlund] Bryggerne Grubb og Erlandsen, lodserne F. Hansen og H. Hansen.
1826 November 19. I Kirken:
59. 1826 Oct. 10. Født: Lars Christian Carl Lillieqvist. Forældrene: Hattemagermester Niels Peter Lillieqvist og hustru Johanne Margarethe Holmberg.
Faddere: Mdm. Clausen, jomfru Hast ?? [ell. Haft, utydeligt og gnidret] snedkermester Staulund, kjøbmand Simmelejer.
1826 - ingen dato:
60. 1826 Noember 21. Født: Hans Peter. Forældrene: Arbeidsmand Hans Hansen og hustru Anna Peters Datter.
"Strax døbte af jordemoderen" - Død førend dåben blev publiceret i kirken. Jævnføringsreg: 24-20-3.
1826 October 29. I kirken:
61. 1826 Octb. 17. Født: Christian Henrik Møller. Forældrene: Arbeidsmand Henrik George Møller og hustru Else Elisabeth Anders Datter. Faddere: Frue Valborg Petersen, jomfru A.J. Jensen, færgemand H. Iversen, søstrene B. Engelsen og B. Bo---?? mdm. Urban, moderen. 
1826 November 12. I kirken:
62. 1826 Sept. 14. Født: Carl Ferdinand Hansen. Forældrene: Pigen Sophie Frederikke West. Som barnefader blev angivet underofficer ved Kronens Regiment Peter Hansen. Faddere: Mdm. Urban, Moderen. - Uægte.
1826 November 18. I kirken:
63. 1826 Sept. 11. Født: Peter Lauritz Julius Theodor Petersen. Forældrene: Færgemand Jens Petersen og hustru Cicilie Andersen.
Faddere: Moderen, jomfru Hanna Petersen fra Skjern, St--d--t?? P. Petersen, liutnant Testrup.