Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke Helsingør
fødte drenge.

datoen er dåbsdagen for de 60 børn.

fra 24. December 1826 til 30. December 1827.

Teksten i denne del af kirkebogen er sine steder særdeles vanskelig at læse grundet en utydelig og gnidret skrift.
Skulle een af læserne kende noget til manglende tekst, vil jeg blive glad for oplysninger der kan føre til rettelser. Bemærk også at navne der normalt ender på "mann" -- Gradmann - Bechmann, o. s. v., her nogen steder staves  -mand.
Jeg forsøger at skrive så kildetro som rimeligt er.


1826 Dec. 24. i kirken:
1) Født 25. Oct. 1823: Guido August Rohden. Forældrene: Fuldmægtig Christian Rohden og hustru Johanne Bolette Kock.
Faddere: Moderen, jomfru B. Rohden, contorist Ernst, fuldmægtig Iversen, contorist Fred. Rohden.
1826 Dec. 31. i kirken:
2) Født 19. Nov. 1826. Ole Jacob Brassel. Forældrene: Rebslager Johan Frederik Brassel og hustru Inger Catharine Olsen.
Faddere: Fru Werner, jomfru A. Hansen, kjøbmændende Jacobsen og Si---?? [Gnidret skrift]

1827  Jan. 19 i kirken:
3) Født 27. Sept. 1826. Peter Ludvig Petersen. Forældrene: Kystpolitibetjent Jacob Pauli Petersen og hustru Bodil Svendsen. Faddere: Mdm. Hultmand, jomfru Nissen, fuldmægtig Kofod, politibetjentene Wostrup og Rasmussen.
1827  Jan. 19. I kirken:
4) Født 12. Oct. 1826 Frederik Ferdinand Iwersen. Forældrene: Pigen Anne Marie Petersen. Som barnefader blew angivet den gifte bryggerkarl, Niels Iwersen.
Faddere: Mdm. Urban, pigen Lovise Møller.  - - Uægte.
1827  Jan. 19. i kirken:
5) Født 8. Nov. 1826 Johan Peter Frej. Forældrene: Pigen Inger --?? [muligvis Andersen, men meget gnidret] som barnefader blew angivet c----?? chirurgh Johan Frej.
Faddere: Mdm. Urban, faderen. - - Uægte.
1827  Feb. 9. i kirken:
6) Født 23. Octb 1826 Johann Friderik Ferdinand Johnsen. Forældrene: Kjøbmand Abraham Johnsen og hustru Diane Margarithe Smidt. Faddere: Mdm. Urban, - gartner Schmidt.

1827 25. Feb. i kirken:
7) Født 19. Sept. 1826 Johan Anthon Alexander Rosini. Forældrene: Kjøbmand Johan Anthon Rosini og hustru Johanne Marie Knust. Faddere. Mdm. Langhorn, moderen, kjøbmand Alexander Rosini fra Frederiksborg, faderen.
1827 Marts 19. i hjemmet:
8) Født 14. Marts 1827 Carl Henrik. Forældrene: Pigen Johanne Mortensen. Som barnefader blev angivet hornblæser wed Kr-- ?? Johan Henrik --?? Hjemmedøbt af Catechet  Edsberg [Skriften utydelig].  Død førend daaben blev publiceret i kirken. -- Uægte.
1827 April  [dato ulæselig, måske den 1.]  i kirken:
9) Født 27. januar  1827  Hermann Gottfried Unna. Forældrene: Kjøbmand Simon Unna af den mosaiske tro og hustru Johanne Marie Schrøder.
Faddere: Mdm. B. Farw-ter, ?? jomfru P. Suhr, kjøbmand I. C. --?? Handelsbetjentene  Fock ?? og Møller, faderen.
1827 April 2. hjemme.
10) Født 22. Marts 1827 Christian Stephan Rogert Knudsen. Forældrene: Justitsraad, byfoged, og politimester Frederik Ernst Wilhelm Knudsen og hustru Kirstine Bruun.
Faddere: Enkefru, justitsraadinde Bruun, frøken Christiane Pogwitich, capitain H. Sneedorff, raadmand C. B. Rogert, apotheker Steenberg, fuldmægtig, cand. jur. J. B. Olrik, begge kommer fra Fredericia.
Hjemmedøbt af mig selv, daaben publiceret i kirken den 26. Juni 1827.
1827 April 12. i kirken:
11) Født 20. Dec. 1826  Casper Emanuel Andresen. Forældrene: Rebslagermester Hans Jacob Andresen og hustru Joachimine Birgitte Andersen.
Faddere: Moderen, jomfru Sikow, secretair Tronnien ?? [gnidret, delvis gættet, ] contorbtj. Petersen.
1827 Jan. 13. hjemme.
12) Født 24 August 1826 Frederik Sigfred George Melbye. Forældrene: Lieut. og toldbetjent Jacob Melbye og hustru Anne Marie Christine Løchte. Faddere: Moderen og faderen.
Hjemmedøbt af Jordemoderen, daaben publiceret i kirken 14. april s. aa.
1827 April 16. i kirken:
13) Født 16. Marts 1827  Rasmus Rasmussen. Forældrene: Arbeidsmand Ole Rasmussen og hustru Sidse Margrethe Jensen.   Faddere:  Birthe Cathrine Jensen lodsenke, pige Inger Nielsen, karlene Jens Jensen, Niels Magnussen, Lars Sørensen.
Moderen, mdm. Reiffenstein, faderen.
1827  April 27.  i kirken:
14) Født 15. Jan. Ferdinand Wilhelm Madsen. Forældre: Glarmester Andreas Madsen og hustru Lovise Bornholm.
Faddere: Moderen, Andr. Reifenstein, faderen.
1827 Marts 30. i Kirken:
15) Født 16. Marts 1827 Peter August Julius Kirck. Forældre: Assistent ved Helsingør Toldkammer Frederik Kirck og hustru Emilie Lovise Sørensdatter. Faddere: Madam E. C. Larsen, frøken Aug. Sponneck, etatsraad  (noget ulæseligt, måske "Ridder af dannebrog") Borg, blikkenslager Robbertsen.
1827 Maj 4. i Kirken:
16) Født 9. Marts 1827 Carl Christian Lorentzen. Forældre: Pigen Marie Elisabeth Terkildsen der selw angiver som barnets fader skomagersvend Christian Lorentzen. Faddere: Moderen, pigen Laurine Rasmussen, garwermester Rohdeen, skomagermester Madsen. Uægte.
1827 Maj 16. i kirken:
17) Født 12. April 1827: Johan Carl Christensen. Forældrene: muurmester Johan Jacob Christensen og hustru Lovise Marie Petersen. Faddere: Moderen, Jomfru A. C. Petersen, h--rsker ?? N. Petersen, muurmester [-svend?] H. P. Christensen.
1827 Maj 27. i Kirken:
18) Født 4. Maj 1827: Alexander Møller. Forældrene: Pigen Christiane Hellesen. Som barnefader blew angivet snedkersvend Peter Lars Møller. Faddere: Mdm.Giesmann, pigen Trine Scrøder, færgekarl Lars Hellesen, tømmermester Christian Petersen, faderen. Uægte.
1827 Maj 28. i hjemmet:
19 og 20) Født 28. maj 1827: Lars Jensen og Wilhelm Andresen. Hjemmedøbt af Jordemoderen. Forældrene: Lods Anders Strøe og hustru Petronelle Larsdatter. Døde førend daaben blev publiceret i kirken. - Tvillinger.
1827 Juni 12. i kirken:
21) Født 21. Marts 1827: Henrik Wilhelm Schaubye. Forældrene: Pigen Anne Marie Jensen. Som barnefader anmeldte sig selw --?? ved artilleriet på Cronbg : Wilhelm Julius Lundbye Schaubye. Faddere: Mdm. Allerup, jomfru Wilhel. Hansen, kommandérsergeant Bosen, sergeant Buch, faderen.
Dåb publiceret i kirken 1827 Juni 1827:
22) Født 17. August 1826: Hans Petrus Holm. Forældrene: Skomagermester Johannes Holm og hustru Sophie Lovise Schmidt. Faddere: Moderen, pigen Lovise Smuck, skomagermestrene Smuck, Ålborg, Grader.  Hjemmedøbt af jordemoderen 20. August. 1826.
1827 Juni 17. i kirken:
23) Født 30.April 1827: Peter Christian Nielsen. Forældrene: Slagtersvend Jacob Christian Nielsen og hustru Frederikke Lovise Nielsen. Faddere: Moderen, jomfru Caroline Nielsen, slagter Chr. Ludv. Petersen, faderen.
1827 Juni i kirken:
24) Født 27.Dec.1826: Andreas Martin Petersen. Forældrene: Jordbruger Peter Petersen og hustru Johanne Rasmusdatter. Faddere: Moderen, pigen Inger Cathr. Rasmusdatter,  arbejdsmand Poul Petersen, do. Peter Jørgensen, faderen.
1827 Juni 22. i kirken:
25) Født 13. Octb. 1826: Lars Larsen. Forældrene: Jordbruger Jens Larsen og hustru Kirstine Larsdatter.
Faddere: Moderen, pigen Anne Petersdatter, tjenestekarlene Hans Olsen, Chr. Larsen, Faderen.
1827 Juni 29. i kirken:
26) Født 22. April 1827 Frederik Otto Wincent Steensen. Forældrene: Krigsassessor og toldbetjent Wincent Steensen og hustru Lovise Elisabeth Dahl. Faddere: Moderen, mdm. Giesmann, Lieutn. --??, Alex Anthon, D---?? [Måske 'disponent'] Fred. Hansen fra Odense.

1827 Juli 8. i kirken:
27) Født 6. Sept. 1826: Christian Rasmussen. Forældrene: Enken Marie Petersen der selw angiver som barnefader underofficer ved artilleriet Jørgen Rasmussen. Faddere: Konen Anne K. Kirstnes - - ?? pigen Chr.Fred. Rasmussen, underofficererne P. Hansen, P. Larsen, Fred.Grats, bombardeer Chr. Andersen. - - Uægte.
1827 Juli 8. i kirken:
28) Født 16. Aug 1826: Johan Peter Suhr. Forældrene: Farwer George Frederik Suhr og hustru Sophie Magdalene Worm.
Faddere: Moderen, mdm. Giesmann, fuldmægtig N.R.Suhr, malersvend C. Suhr.
1827 Juli 8. i kirken:
29) Født 14. Maj 1827: Theodor Emilius Larsen. Forældrene: Søemand Bent Larsen og hustru Ellen Cathrine Møller. Faddere: Mdm Petersen, jomfru Larsen, smedmester Helle, handelsass. Jørgensen.
Dåben publiceret i kirken den 13. Juli 1827.
30) Født 18. Juni 1825: Wilhelm Petersen. Hjemmedøbt af jordemoderen 18. Marts 1826. Forældrene: Pigen Engelke Margrethe Carlsen, der selw angiver som barnefader bortreist søemand Hans Petersen. Faddere: Mdm. Margr. Hansen, jomfru A. K. Carlsen, smedsv. J. Carlsen, smedsv. Peter Carlsen - Uægte. 
1827 Juli 13. i kirken:
31) Født 12. April 1827: Frederik Wilhelm Hansen. Forældrene: Lods Johan Frederik Hansen og hustru Caroline Marie Hagedorn. Faddere: Moderen, mdm.Giesmann, lodserne Diderik Hansen og Anders Nielsen.
1827 Juli 15. i kirken:
32) Født 14. Maj 1827: Peter Christian Jensen. Forældrene: Lods Peter Jensen og hustru Karen Andersen. Faddere: Moderen, mdm. Urban, lodserne N. Larsen [Ell. Lassen] G. ??--sen,  faderen.
1827 Juli 15. i kirken:
33) Født 16. Maj 1827: Frederik Christian Wilhelmsen. Forældrene: Færgemand Peter Christian Wilhelmsen og hustru Johanne Kirstine Hansen. Faddere: Mdm. Sara Wilhelmsen, jomfru Anne Hansen, færgemand Johan Gottlieb, arbr. Chr. H. Wilder---??
1827 Juli 15. i kirken:
34) Født 21. Juni 1827: Eduard Olsen. Forældrene: Lods Christian Olsen og hustru Johanne Sophie Berentsen. Faddere: Moderen, mdm.Urban, lods Chr. Ravn, do. Fred. Olsen, faderen.
1827 Aug. 3. i kirken:
35) Født 26. Juni 1827: Johan Peter Petersen. Forældrene: Færgekarl Peter Petersen og hustru Ane Cathrine Gilberg.
Faddere: Mdm. Lind, jomfru Petersen, kjøbmand Gallschiøtt, fuldmægtig Ka---d??, betjent Kjeldsen.
1827 Aug. 5. i kirken:
36) Født 3. Juli 1827: Frantz Petersen. Forældrene: Sadelmagermester Johan Adolph Petersen og hustru Anne Marie Bernbaum. Faddere: Mdm. Chrestensen, jomfru A. Petersen, færgemand Petersen, bødkermester Borroe, skrædermester Dalgreen.
1827 Aug. 5. i kirken:
37) Født 9. Juni 1827: Frederik Andersen. Forældrene: Arbr.Lars Andersen og hustru Charlotte Juliane Hansen.
Faddere: Moderen, mdm. Urban, arbr. R. Petersen, kjøbmand Olsen, Skomagermester Abel, --?? Hansen, brbr. J. Chrestophersen, møller C. Nielsen. [ Mange faddere utydeligt skrevet, kan indeholde fejl ]
1827 August 12. i kirken.
38) Født 20. Juni 1827: Christian Frederik Frantz Simmelkjær. Forældrene: Kjøbmand Jens Simmelkjær og hustru Johanne Christine Berthelsen. Faddere: fru Harboe, jomfru Buckling, kjøbmændende Eckardt, Schreiber, Larsen, contorist P. Petersen.
Hjemmedøbt af mig selv 1827 Aug. 12. :
39) Født 29. Juli 1827: Johan Christian Svendsen. Forældrene: Brygger Niels Svendsen og hustru Christiane Bruun.
Død førend dåben blev publiceret i kirken.
Hjemmedøbt af Jordemoderen 14. August 1827:
40) Født den 13 August 1827: John Hansen. Forældrene: Bryggerkarl Hans Johnsen og hustru Kirsten Jensdatter.
Død førend dåben blev publiceret i kirken.
Hjemmedøbt af jordemoderen 20. August 1827:
41) Født 17. August 1827: Ole Bendsen. Forældrene: Fisker Bend Olsen og hustru Catharine Severine Raae.
Død førend dåben blev publiceret i kirken.
1827 August 26. i kirken:
42) Født den 2. Juni 1826: Carl Theodor Bohr. Forældrene: Snedkermester Niels Erdmann Bohr og hustru Anne Margrethe Holm. Faddere: Mdm. Dahlgreen, jomfru Ivelsen?? [Utydeligt] brbr. Hansen, spekhøker Møller, snedkermester Edberg?? [Ligeledes utydeligt].
1827 August 30. i kirken:
43) Født den 23. April 1827: Gerhard Wilhelm Gradman. Forældrene: Kjøbmand og Lieutnant w.d.b.Artillerie [Ved det borgerlige Artillerie] Gerhard Adam Gradmann og hustru Cathrine ?? [mellemnavn tværet ud, men i Ft.1845 Margrethe, her muligvis 'Marie'] Amtrup.
Faddere: Mdm. Charlotte Sophie Gradman, jomfru Wilhelmine Amelie Boline, fr. Swer--?? kjøbmand og lieutenant Carl Fr. Gradman, faderen.
1827 Sept. 2. i kirken:
44) Født 6. Juli 1827: Niels Peter Nielsen. Forældrene: Tømmermester Peter Nielsen og hustru Kirstine Petersdatter.
Faddere: Mdm. Urban, pigen Kirstine Jørgensdatter, bundtmagersvend Røppert, tømmersvend P. Jørgensen.
1827 Sept. [ dato vanskelig at tyde ] i kirken:
45) Født den 14.August 1827: Frederik Henrik Hansen. Forældrene: Lods Henrik Hansen og hustru Marie Wilhelmine Lauritzen. Faddere: Moderen, mdm. Urban,   ---??[titulering og navne vanskelige at tyde, måske: 'jomfruerne Frid. Hansen, Diderikke Hansen, Ane Berentsen']
1827 Sept. 28. i kirken:
46) Født 4. Juli 1827: Frederik Wilhelm Andersen. Forældrene: Pigen Trine Oledatter som barnets fader angav sig selw: fisker Anders Andersen.
Faddere: Konen Anne Marie, konen Johanne Sophie Jensen, fisker Christensen. - Uægte.
1827 Oct. 7. i kirken:
47) Født 28. Aug. 1827: Ludvig August Larsen. Forældrene: Fisker Hans Larsen og hustru Anne Kirstine Pedersdatter.
Faddere: Moderen, mdm.Urban, faderen.
Hjemmedøbt 12. Oct. 1827 af mig selw.
Dåb publiceret i kirken 1828 Juli 10.
48) Født 25. Sept. 1827: William Gordon Norrie. Forældrene: Kjøbmand Gordon Norrie og hustru Marie Craig. Faddere: Frue Eward Brown, frøken Elisa Fred Adelaide Mynter, consul Vidal, kjøbmand W. Chapman, consul Nicholas Fenwick.
1827 Oct. 28. i kirken:
49) Født den 28. August 1827 Hans Christian Petersen. Forældrene: Bådebygger Christian Petersen og hustru Sara Cathrine Hellesen. Faddere: Moderen. mdm. Urban, faderen.
1827 Nov. 2. i kirken:
50) Født 13. Oct.1827: Eugenius Zættre. Forældrene: Qwarantainelieut. Rognald Andersen Zættre og hustru Anne Alrig ?? Ulrica Berggreen.[mellemnavnet meget utydeligt, delvis gættet] Faddere: Admiralinde Tuxen, frøken Harboe, etatsråd Lund, justitsråd politibetjent Knudsen.
1827 Nov. 4. i kirken:
51) Født 12. August 1827: Carl Andreas Alberg. Forældrene: Pigen Karen Lovise Thueson [eller Thuesen] der selw angiver som barnefader: Tømrersvend Jens Alberg. faddere: Mdm. Giesman, pigen Inger Hansen, tømmersvendende Søren Johansen, Lars Madsen og Peter Olsen.  - - Uægte.
1827 Nov. 11. i kirken:
52) Født 25. Oct. 1827: Hans Bernhard Peter Møller. Forældrene: Tømmersvend Christian Jørgen Møller og hustru Birthe Catharine Bolin. Faddere: Mdm. Jæckel, jomfru Gætker,  [Tvivl om navnene er rigtige, temmeligt utydelige ] tømrermester Bolin, faderen.
1827 Nov. 25 i kirken:
53) Født 1. April 1827: Peter Ernst Theodor Lundbek. Forældrene: Skrædermester Povel Ernst Linned Lundbek og hustru Else Kirstine Jørgensen. Faddere: Moderen, jomfru F. M. Lund, skrædermester Dalgreen, fuldmægtig Dan--??
1827 Dec. 9. i kirken:
54) Født 4.Oct. 1827: Niels Andres Jørgensen. Forældrene: Arbdmnd. Lars Jørgensen og hustru Karen Hansen. Faddere:
Pigerne Johanna Holm og Marie Ryberg, arbejdsmændene B. hansen og L. Møller.
1827 Dec. 9 i kirken:
55) Født den 10. Marts 1827: Svend Ludvig Nielsen. Forældrene: Sadelmager Rasmus Nielsen og hustru Christiane Petronelle Nielsen. Faddere: Moderen, mdm.Giesman, faderen, sadelmagersvend Wurtz. 
1827 Dec. 16 i kirken:
56) Født den 20.November 1827: Andres Christian Theodor Wedberg. Forældrene: Pigen Christiane Jørgensen. Som barnefader blew angivet contorist Andreas Wedberg. Faddere: Mdm. Urban, pigen Johanne Wendt, bødker Chr. Schultz, malersvend [-mester?] Th. Frej, ---svend ?? Christensen. Uægte.
Hjemmedøbt 6. November 1827 af jordemoderen:
57) Født 30. Oct. 1827: Johan Gottlieb Rathje. Forældrene: Sergeant Johan Gottlieb Rathje og hustru Martine Wilhelmine Bor---??. Død førend dåben blew publiceret i kirken.
1827 Dec. 21. i kirken:
58) Født 14. Nov. 1827: Christian Peter Borroe.  Forældrene: Bødkermester Carl Borroe og hustru Frederikke Jensen. faddere: Mdm. Curland, jomfru Hanneman, kjøbmændende Simon Unna og Galschiøtt.
1827 Dec. 23. i kirken:
59) Født 3. Nov. 1827 WilhelmPeter Larsen. Forældrene: Reserve Lods Jens Larsen og hustru Sophie Petersen.
Faddere. Mdm. Brodersen, mdm.--?? [Ulæseligt] Peter Petersen, Diderik Hansen. 
1827 Dec. 30. i kirken.
60) Født 30. Oct. 1827: Jacob Hellesen.  Forældrene: Fisker Lars Hellesen og hustru Bodil Jacobsen. Faddere: Moderen, mdm. Giesman, faderen, skibstømmermand Ole Petersen, færgekarl Svendsen.