Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke Helsingør
fødte og døbte drenge 1829

Forkortelser som Kr. Reg. og K.R. = Kronens Regiment. Jf. og Jfr = Jomfru, Md. og Mdm. = madame,
Brbr. = Brændeviinsbrænder.
Knæk og bræk! 
Nr.
Født
Navn
Døbt
Forældrene
Fadderne og bemærkninger
1
9. 
Jan
Christian Rogert Gløerfeldt
Hjemme 
15. Jan
af skolelærer Kock
Krigsassessor Jacob Gløerfeldt og hustru Philipine Justine Hedevig Wisser
Død førend dåben blev publiceret i kirken
2
 12. 
Jan.
Lauritz Andreas Eckardt
12. April
i kirken
Kjøbmand Christian Friederich Eckardt og hustru Marie Wilhelmine Johnsen
Moderen, Faderen, Madameselle Gustave Eckardt og befalingsmand 
G. E. Eckardt fra Sverige
3
13. 
Jan
Jørgen Peter Fredrichsen
18. Jan.
Hjemmedøbt 
af mig selw
Færgemand Lieutn wed Brandcorpset Hans Jensen Fredrichsen og hustru Birgitte Cathrine Møller
Død førend dåben blev publ. i kirken
4
18. 
Jan
Ludwig Vallentin Lorentz
24. April
i kirken
Bagermester Johan Gottfried Lorentz Lieutn. wed Borgerartilleriet og hustru Charlotte Christine Scherfin
Moderen, Jf. Betzy Jacobsen, 
bager C. G. Scherfig 
og J. G. Lorentz
5
22. 
Jan
Christian Ferdinand Clausen
13. Febr. 
i kirken
Pigen Kirstine Rømer der angav som barnefader Jørgen Clausen Nestved soldat ved K. ?? jægercompagni
Md. Stine Petersen, pigen Pernille Holm, underofficerene Thomsen og Magnussen
Bem:  'Uægte'
6
25. 
Jan
Charles Steenberg
20. Mai 
i kirken
Apotheker Schack August Steenberg og hustru Charlotte Elisabeth Lawetz
Moderen, frøken Ida Lawetz, faderen
7
16. Nov 
1828!
Wilhelm Carl Wilhelmsen
8. Febr.
I kirken
Arbejdsmand Niels Wilhelmsen og hust. Anne Kirstine Nielsdatter
Md. Rosini, Jf. Kornerup, 
lods Niels Wellingsen, 
handelsbetj. Lund, 
contorist Iwersen
8
1. Febr.
Niels Ludvig Ferdinand Sick
1. Marts
i kirken
Skomagermester Hans Løve Sick og hust. Anne Sophie Johansen
Moderen, Jf. A. Carlsen, 
garver curland, maler Bertelsen
9
4. 
Febr.
Carl Adolph Frederik Lundqvist
17. Maj
i kirken
Skrædermester Andreas Lundqvist
og hust. Grethe Helene Gilberg
Md. Kierteminde, Jf. Weberg, tømrermester Rolin, 
skrædersvend Niels Nielsen
10
8. 
Febr
Dødfødt
-  -
Wærtshuusholder Niels Hansen og hust. Frederikke Jacobine Falkengreen
Begravet i stilhed
11
9.
Febr.
Peter Christian Rusch
17. Maj
i kirken
Malermester Christian Frederich Rusch og hustru Johanne Cathrine Cronwall
Md. Hultmand, jf. Sophie Cronwall, kobbersmedmester Spies, glarmester Dahlgreen, snedkersvend Peter Wedin
12
26. Febr.
Johan Ferdinand Kjeldsen
29. April
i kirken
Toldbetjent 
Hans Benzen Kjeldsen og 
hust. Birgitte Margrethe Kofoed
Md. Christiane Svendsen, jf. Hanne Jordening, etatsråd Lund, 
justitsråd de Meza, kammerråderne Kjerulf og Johansen, 
[tittel ulæselig ] - Møller, 
kjøbmand Svendsen,
ungkarlene Chr. Svendsen og
F. Petersen
13
28. Febr.
Frederik Ferdinand Jacobsen
8. Marts 
i kirken
Pigen Anne Madsen der angaw som barnefader Christian Jacobsen, bortreist søcaptain
Moderen, mdm. Urban, 
snedkersvend F. Urban, 
færgekarl A. Møller.
Bem: 'Uægte'
14
2. 
Marts
Peter Christian Andersen
5. April
i kirken
Bryggerkarl Jens Andersen og hust. Margrethe Christine Høibye
Fru Meza, jf. Hannemann, kjøbmand Tryde og contorist Erresøe.
15.
24. 
Jan.
Emil Alexander Oscar Schrøder
8. Marts 
i kirken
Enken Josephine Eleonora Ahrens født Manstein der angaw som barnefader malersv. Ludvig Casper Schrøder.
Mdm. Eva Falk, jfr. M. Cathr. Tørsleff, fra Jylland, 
skomagersvend Peter Andersen, 
og skomagermester Schmuck.
Bem: 'Uægte'
16
11. Marts
Hans Christian Hansen
17. Mai 
i kirken
Lods, Johan Frederik Hansen og hustru Caroline Marie Hagedorn 
 Moderen, md. Giesmann, 
lods And. Strøe, lods Hans J. Hvidt
17
26. Marts 
Gabriel Petersen 
 24. April
i kirken
Pigen Inger Jeppesen, som barnefader blew angiwet tjenestekarl Peter Petersen i Lønholdt. 
Md. Zabra, møllersvend Johannes Nielsen, tjenestekarl Jens Nielsen.
Bem: 'Uægte'
18 
 6. 
April
Hans Christian Sneedorff
22. Maj
i kirken
Capitain i Søe Etaten og inspecteur v. Ø. Toldkammer Henrik Gerner Sneedorff og hustru Tomine Nielsen 
Fru justitsraadinde Petrine Nielsen, frøken Wilhelmine Rosenvinge, begge fra Frederiksborg, justitsraad Nielsen, søecapitain Garde, propritaier Tønder.
19 
9. 
April 
Peter Cornelius Holm
16. Juni 
i kirken 
 Sproglærer Mogens Nielsen og hustru Gunild Jensen
Moderen, Md. Giesmann, 
brbr. Colderup og 
slagtermester Chr. Nielsen
20 
16. April 
Christian Laurits Petersen
28. Maj
i kirken
Contoirbetjent Svend Petersen og hustru Johanne Brithe Lindqvist 
Moderen, md. Urban, faderen, smedemester E. Lundsteen
21 
25. April 
Christian Herman Wilhelm Hansen
28. April
i kirken
Brændeviinsmand Johan Cenius Hansen og hustru Marie Magdalene Hornwain 
Md. Petersen, jf. Caroline Hornwain, conditor Apporta, blikkenslager Robertsen, wognmand Hornwain, kjøbmand C. N. Hold [ell. Hald] fra Randers, handelsbetjent Peter Møller.
 22
5. 
Maj 
Christian Salomon Gotthart Skotte
3. Juni 
i kirken.
 Færgemand Frederik Hansen Skotte og hustru Bente Kirstine Helle
Moderen, jf. J. Jensen, færgemændende F. Frederiksen og H. Frederiksen, færgekarl Worm, og faderen.
23 
8. Maj 
Niels Peter Hansen
26. Juni 
i kirken
Færgemand Jørgen Hansen og hustru Anne Cathrine Petersen 
Md. Simonsen, Jf. Lind, 
contorist Kock
24 
13. 
Maj 
Johan Wilhelm Theilland
14. Juli 
i kirken
Enken Johanne Bolette Rohden født Kock, - som barnefader blew angivet assistent ved qwarantainecontoiret, Peter Lorentz Theilland 
Md. Giesman, moderen, lærer Kock, contoiristerne H. Rohden og 
Chr. Rohden. Bem: 'Uægte'.
Johan Vilhelm Theilland er ifølge meddelelse fra stiftsprovst H. Sørensen i Aarhuus den 13. September 1901 udtrådt af folkekirken.
 25
18. 
Maj 
Christian William Bertelsen
20. Juni
i kirken
Bødkermester Daniel Frederik Bertelsen og hustru Maren Johansen 
Fru Sneeedoff, frøken Lund, 
kjøbmand Liebmann, 
contoirist Giebscouw, 
bødkermester Moberg.
26 
22. Januar 
Ernst Hartman Nielsen
3. Juni
i kirken 
Slagtersvend Niels Stage Hartman Nielsen og hustru Anne Marie Zemberlund 
Md. Hansen, jf. Zemberlund, kjøbmand Eneroth, lods S. Rasmussen og slagtersvend Henrik Zibel
27 
3. 
Juni 
Dødfødt
-  -  - 
Pigen Bentine Christine Beck, der angav som barnefader bortreiste søemand Hans Hansen 
Bemærkning: 'Uægte' 
28 
16. 
Juni 
Daniel Wilhelm Rudolph Hannemann
2. Aug.
i kirken
Skomagersvend Daniel Jens Hannemann og hustru Anne Marie Hansen 
Moderen, jf. Juliane hansen, skomagermester D. W. Hannemann, skomagersvend M. H. Hannemann.
 29
18. 
Juni 
Johan Frantz Christian Gürtler
14. Aug.
i kirken
Contoirist Johan Hans Jørgen Gürtler og hustru Sophie Hjortman
Fru Løbel, frøken Fenvig, consul Fenvig, consul Løbel og hr. Fenvig
30 
 24.
Juni
Peter Olsen
24. Juni
hjemmedøbt 
af mig selw
 Brygger og brændeviinsbrænder Jens Peter Olsen og hustru Magdalene Larsen. 
 Døde førend dåben blew 
publiceret i kirken.
 31
19. 
Juli 
Jens Christian Julius Larsen
6. Sept.
i kirken
Fisker Bendt Larsen og hustru Ellen Cathrine Møller 
Md. Bornholm, md. Giesmann, brændevinsbrænder R. Hansen, fiskehandler O. Nielsen 
32 
20. 
Juli 
Peter Christian Møller
Hjemmedøbt 
27. Juli af pastor Fischer 
Pigen Christiane Wilhelmine Nissen, som barnefader angaw sig selv brygger og brændevinsbrænder Lars Christophersen Møller 
Død førend daaben blev 
publiceret i kirken 
Bemærkning: 'Uægte'
33 
20. 
Juli 
Erik Emil Svedstrup
9. Aug
i kirken
Søn af afdøde commandeursergeant Erik Nielsen Svedstrup og efterladte enke Johanne Nielsen 
Md. Sabra, pigen Augusta Svedstrup, commandeursergeanterne 
Akkeboe og Garmann.
34 
24. 
Juli 
Christian William Ferlund
 16. Aug
i kirken
 Muursvend Johannes Ferlund og hustru Johanne Margrethe Poulsen
Moderen, Md. Hansen, skorsteensfeiersvend Strube, slagtermester Chr. petersen, faderen. 
35 
3. 
Aug. 
Andreas Frederik Nielsen
23. Aug.
i kirken
Møllersvend Johannes Nielsen og hustru Kirstine Andersdatter 
 Md. Johanne Nielsen, jf. Anne Nielsen, brbr. Kollerup, [titel ulæselig] Chr. Nielsen, skrædersv. N. Nielsen
36 
9. 
Aug. 
 Peter Martin Mathiesen
18. Sep.
i kirken
Skrædersvend, Hans Mathiesen og hustru Marie Amalie Lother
Moderen, jf. Larsen, skrædersvendene Nielsen, Claus Hansen J. W. Tonagel
37 
10. Aug. 
Lauritz Andersen Strøe
11. Sept.
i kirken
Lods, Anders Nielsen Strøe og hustru Petronelle Larsdatter 
Md. Giesmann, 
pigen Bodil Larsdatter, 
lods J. C. Lind, 
tobaksspindersvend Eibye.
38 
13. Aug. 
Dødfødt
 - - 
Pigen Sophie Antoinette Jensen, som barnefader angaves færgekarl Carl May 
Bemærkning: 'Uægte'
Begravet i stilhed
39 
 14.
Aug.
Dødfødt
- - 
Pigen Ellen Marie Larsen, som barnefader angav sig selv tjenestekarl Rasmus Petersen 
Bem: 'Uægte'
Tvilling til pigen No. 35
Begravet i stilhed
 40
14. Aug. 
Niels Hansen Wilhelmsen
20. Sep.
i kirken
Færgemand Peter Christian Wilhelmsen og hustru Johanne Christine Hansen 
Moderen, jf. K. Mørck, faderen, 
brygger Chr. Wilhelmsen, 
møller Hansen
41 
 17. Aug.
Niels Petersen
27. Sept
i kirken
Bryggerkarl Anders Petersen og hustru Walborg Nielsen 
 Md. Andrea Erlandsen, jf. Trine Høibye, kjøbmand Olsen, brbr. 
R. Hansen, smedesvend P. Heller, bryggerkarl Svend Nielsen
42 
18. Aug. 
 Peter Lauritz Abrahamsen
23. Oct
i kirken
Skomagermester Abraham Levin Abrahamsen af den mosaiske tro og hustru Johanne Jensen
 Moderen, md. Giesmann, skomagersvendende Petersen 
og Lassen
43 
25. Aug. 
 Frederik Hansen
 20. Sept
i kirken
Lods Erik Hansen og hustru Magdalene Margrethe Hammer 
Moderen, 
md. Giesmann, faderen.
44 
30. Juni. 
Jens Frederik Andersen
12. Juli hjemmedøbt af pastor Fischer, dåben publiecret i kirken 6. Sept.
Pigen Cathrine Marie Helene Schrøder, som barnefader angives søemand Anders Andersen 
Md. Arentsen, moderen, 
bødkermester Nystrøm, 
guldsmed Weller, 
skomagersvend Vhr. Poulsen.
Bemærkning: 'Uægte'
født i Mariæ sogn
45 
 28. Aug.
Christian Carl Wilhelm Jensen
18. Sept
i kirken
Arb.md. Peter Jensen og hustru Mette Cathrine Hansdatter
Md. Ch. Svendsen,  jf. J. M. Lund, toldbetjent Nielsen, 
musiklærer Forsum, 
handelsbetjent Svane Gad
 46
 30. Aug.
Frantz  Christoffer Wismer
22. Okt.
i kirken
Strandtoldbetjent Johan Lorentz Wismer og hustru Cathrine Marie Cremmenauen Kyhn 
Fru 
generalkrigscommisairinde 
Harboe, 
madam Chatrine Marie Wismer, lieutenant J. von Harboe, 
forpagter Drewsen, 
fuldmægtig Bruun.
47 
 2.
Sept.
 Frantz Theodor Davidsen
 18. Oct. 
i kirken
Skrædermester Lars Davidsen og hustru Else Nielsen 
Moderen, md. Urban, faderen.
48 
15. Sept. 
Johan Wilhelm Unmack 
 16. Oct. 
i kirken
 Tømmermester Johan Unmach og hustru Nicoline Chistine Andersen
Md. Chr. Andersen, md. Giesmann, wærtshusholder Niels Andersen, fuldmægtig Joh. Andersen, 
og faderen.
49 
18. Sept.
1829
 Carl Lauritz Petersen
12. April 1830:
hjemmedøbt af mig selw, daaben publiceret i kirken 
14. juni 1830 
 Jf. Inger Christine Worm, som barnefader blew angivet muursvend Lars petersen
 Moderen, jf. Hanne Worm, 
færgemand Worm, 
færgekarl Chr. Worm.
Bemærkning: 'Uægte'
50 
 21. Sept.
Dødfødt
-  -  - 
Arbeidsmand Christian Poulsen og hustru Christiane Frederikke Møller 
Begravet den 25. Sept. 
med ceremonie. 
51 
2. 
Oct. 
 Martin August Jørgensen
16. Marts 1830 hjemme af mig selw, daaben publiceret i kirken 31. Mai 1830 
 Wævermester Andreas Jørgensen og hustru Anne Andersen
Moderen, md. Urban, kjøbmand Liebmann, loper Petersen, 
brygger Jeppesen
52 
2. 
Oct. 
 Carl Johan Emil Magnussen
13. Nov.
i kirken
Færgemand Niels Magnussen og hustru Caroline Møller 
Md. Charl Friis, 
jf. Mari Magnussen, 
brygger Jeppesen, 
færgemandssøn Lars Jørgensen 
53 
6. 
Oct.
1829
 Niels Ferdinand  Petersen
14. Marts 
1830 hjemmedøbt af mig selw, daaben publiceret i kirken 23. mai 1830
 Skipper Johannes Petersen og hustru Juliane Kirstine Lund
Md. Carstens, jf. S. Lund, 
contorist P. Møller, 
ungkarl Lund
54 
 7. 
Oct.
 Peter Ferdinand Wesenberg
29. Nov. 
i kirken
Pigen Kirstine Marie Petersen der som barnefader angaw  smedsvend Johan Jochum Wesenberg 
 Moderen, md. Giesmann, malermester Allerup, tjener Joh. Petersen.
Bem: 'Uægte'
55 
 18. Aug.
Peter Wilhelm Topp
18. Oct.
i kirken
Contorist Jacob Mathias Topp og hustru Pouline Christine Suhr 
Moderen, jf. Carol Suhr, cantor Topp, contorist Suhr, fuldmægtig Suhr, faderen.
56 
23. Oct. 
Hans Jacob Hansen
6. Nov. hjemmedøbt af mig selw, daaben publiceret i kirken 1830 januar 24.
 Pigen Anne Severine Helgreen, som barnefader angaw sig selv tjenestekarl Jens Hansen
 Jfr. Ida Lind, jf. Henriette Joelson, handelsbetjentene Jacob Møller og Kirscheiner, færgemand Jørgen Larsen
Bemærkning: 'Uægte'
57 
31. Oct. 
Frederik Ferdinand Rohde
22. Nov
i kirken
Garvermester Frederik Wilhelm Rohde og hustru Lovise Elisabeth Beiersdorff 
Md. Sophie Beiersdorff, 
fra kjøbmand -?? md. Giesmann, kjøbmand J. Holstebroe, skrædermester Anthon Palme, skrædermester F. Rohde begge fra Kjøbenhavn
58
2. 
Nov. 
 Frederik Christian Holstebroe
 31. Dec.
i kirken
Kjøbmand Søren Peter Holstebroe og hustru 
Fanny Ibsen 
 Procurator Møllers kone, jf. Caroline Friis, blikkenslager Robertsen, lieutenant Welding og kjøbmand Tryde
59
8. 
Nov. 
 Niels Peter Jechel
1830 - 2. April hjemmedøbt af skolelærer Kock.
Hattemagermester Ephraim Salomon Jechel og hustru 
Pernille Margreth Bolin
 Død førend dåben blev 
publiceret i kirken.
60 
15. Nov. 
 Frederik Christian Kjerboe
18. marts
1830 
i kirken 
 Møller Christian Ludvig Kjerboe og hustru Charlotte Amalie Stricker
Moderen, jf. Johanne Stricker, brygger B. R. Lund, capitain Stricker, 
brygger Stæhling.
61 
26. Nov. 
Lars Christian Crillesen
17. Marts 1830 hjemmedøbt af mig selv 
 Contorist Anders Crillesen og hustru Gunild Johanne Petersen
 Død førend dåben blev 
publiceret i kirken.
 62
9. 
Dec. 
 Hermannus Borries
25. Dec. hjemmedøbt af mig selv, daaben publiceret i kirken 27. Sept. 1830 
 Grosserer Johan Christian Nicolaus Borries og hustru Augustine Georgine Steenberg
Md. C. Steenberg, md. Charlotte Steenberg, hr. Schack August Steenberg, moderen, 
jf. Charlotte Borries, 
hr. Henrik Borries, og faderen
63 
30. Nov 
Carl Wilhelm Nielsen
18. jan. 1830 hjemmedøbt af skolelærer Topp, daaben publiceret i kirken den 6. juni 1830 
 Sadelmagermester Rasmus Nielsen og hustru Christiane Petronelle Møller
Færgemand J. O. Møller,
faderen,
 64
 8. 
Dec.
 Johan William Nybølle
 7. Marts 1830
hjemmedøbt af faderen, daaben publiceret i kirken 16. Juli 1830
 Wærtshuusholder Rasmus Hansen, og hustru Karen Sophie Larsen
Moderen, Christian P. R. Nybølle
og Peter Hendriksen
65 
11. Dec. 
Jørgen Ludvig Julius Oland
2. Maj 1830
i kirken
Skrædersvend Johan Joachim Oland og hustru Mette marie With 
Md. Webster, 
frøken Løsman f. Kjøb. . ??
Oberstl. Lützow, major Friis,
capit. w. Mehren, lieutn. Bruun, 
bager Lorentz
66 
21. Dec. 
Christian Frederik Julius Lundbeck
6. Juni 1830
i kirken
Skrædermester Poul Erenst Linnet Lundbeck og hustru Else Christine Jørgensen
Moderen, md. Urban, skrædermester Dalgreen, fuldmægtig Dam, faderen.
67 
4. 
Dec. 
 Ludvig Carl Gottlieb Saniter
14. April 1830
i kirken
 Kjøbmand Johan Carl Ludvig Saniter og hustru Johanne Bernhardine Suhr
Moderen, jf. Inger Pouline Suhr,
hr. Frederik Peter Suhr,  Carl Wilhelm Suhr og faderen.
68 
24. Dec. 
Hans Christian Grubb 
 22. April 1830
i kirken
Møller Bendt Hansen Grubb og hustru Juliane Marie Herold 
 Bagermestrene C. Herold og D. Herold klokker Olsen, faderen, moderen,
jfr. Stine Thomsen.