Tilbage til Helsingør
Kirkebogen Sankt Olai Kirke Helsingør
fødte og døbte drenge 1830 og 1831

Forkortelser som Kr. Reg. og K.R. = Kronens Regiment. Jf. og Jfr = Jomfru, Md. og Mdm. = madame,
Brbr. = Brændeviinsbrænder.
Knæk og bræk! 
Nr.
Født:
Barnets navn
Dåbs
dato
Forældrene
Fadderne og bemærkninger
1
9. 
Jan.
Franciscus Julius Bertelsen
23. Maj
i kirken
Skomagersvend Hans Hendrik Bertelsen 
og hustru Anne Margrethe Buchorst
Moderen, 
md. Sabra, 
wærtshusholder P. C. Povelsen
2
11. 
Jan.
Frederik Ferdinand Nielsen
28. Marts
i kirken
Arbeidsmand Christian Nielsen 
og hustru Maren Petersdatter
Konen Anne Michelsen,
pigen Maren Nielsdatter,
møllersvend Fr. Isaacsen,
tjenestekarl Mads Olsen
3
13.
Jan.
Julius Ferdinand Ravn
16. April
i kirken
Reservelods Christain Ravn 
og hustru 
Hedevig Christine Olsen
Moderen, md. Giesmann,
baadebygger S. Jensen,
lods Espegreen
4
21.
Jan.
Hendrik Ferdinand Løber
10. Febr
hjemmedøbt af 
skolelærer Kock
Pigen Ellen Norgreen. 
Som barnefader angav sig selv skrædersvend Johan Adam Løber
Død førend daaben blew 
publiceret i Kirken
begravet i St. Mariæ sogn
Bem:  'Uægte'
5
26.
Jan.
Dødfødt
- -
Pigen Cathrine Maren Sønne
"Uægte",
begravet i stilhed
6
25. Oct
1829
August Ludvig Otto
14. Febr. 1830:
Hjemmedøbt af 
mig selw, daaben publiceret i kirken 31. Maj 1830
Muursvend 
Ludvig Lebrecht Otto
og hustru 
Florentine Wilhelmine Valentin
Moderen, 
muursvend Rasmussen, faderen.
Bem: Født i St. Mariæ sogn.
7
18. 
Febr.
Carl Frederik Petersen
9. Maj
i kirken
Fisker Peter Petersen og 
hustru Anne Cathrine Gilberg
Md. Hansen, jf. R. May,
møller Tegner,
færgemand C. Bar . .??
færgekarl Lars Tønnesen.
8
24. 
Jan.
George Eggert Nicholaus Busch
20. Febr
i kirken
Gjæstgiver George Ludvig 
Busch og hustru 
Anine Marie Hilberg
Jf. Laura Busch, 
jf. Lotte Busch, 
pastor Smith og faderen
9
2. Febr
Niels Christian Madsen
21. Febr
i kirken
 Pigen Christine Nielsen. 
Som barnefader blew angivet Frederik Madsen, 
tjener hos hr. Schapmann
Gjordemoderen, md. Hansen, md. Thrine Johansen,
Tjeneren Peter Madsen og 
Johannes Jensen, faderen.
Bem: 'Uægte'
10
4. 
Febr. 
 Martin Diderik Henriksen
14. Marts
i kirken
Arbejdsmand Johan Hendrik Hendriksen og hustru Johanne Mortensdatter 
Md. Ram, 
pigen Anne Lundberg, wærtshuusholder P. Nielsen, møllersvend And. Andersen, 
jæger P. Olsen
11
 27. Febr.
Dødfødt
-  -  - 
Pigen Sophie Christine Aser Jensen, fader wærtshuusholder 
[ ulæseligt, måske Asckengreen]
 Uægte, begravet i stilhed.
12
5. Marts 
Ove Theodor Lund
8. Juli
i kirken
Brygger og 
brændeviinsbrænder Børge Reiersen Lund og hustru 
Johanne Elisabeth Larsen 
 Moderen, Jf. J. M. Lund, 
kjøbmand Gallschiøtt, faderen
13
4. Marts 
Hans Peter Hansen
30. April
i kirken
Skipper Niels Hansen og hustru Petronelle Hansen 
Moderen, jf. Emilie Hansen, 
færgekarl Svend Jensen, 
færgekarl Carl Holm, faderen
14
7. Marts 
Rasmus Rasmussen
13. Marts hjemmedøbt af skolelærer Kock
Pigen Karen Cornelius. Som barnefader angav sig selv skomagersvend 
Hans Rasmussen 
Død førend daaben blev 
publiceret i kirken
Uægte.
15
18. Marts 
Svend Jensen Lohman
26. Marts 
hjemmedøbt 
af skolelærer Kock. Daaben publiceret
i kirken 31. Maj
 Fisker Johan Lohman og hustru Anne Marie Andersen
Moderen, md. Giesmann, 
fisker L. Hellesen, 
færgemand A. J. Lund, 
færgekarl J. Jensen.
16
20. Marts 
Johan Carl Ferdinand Bohse
23. April
i kirken
Pigen Johanne Kasse. Som barnefader angaves skorsteensfeiersvend Carl Ferdinand Bohse 
Moderen, Md. Giesmann, 
færgemand And. Salomonsen,
skorsteensfeiersvend Strube, 
brbr. R. Petersen.
17
 21. Marts
Peter Povelsen
 22. Marts
Hjemmedøbt 
af mig selw
 Enke Anne Kirstine Urberg
født Holek. Som barnefader 
angav sig selv Peter Povelsen, underofficeer wed artilleriet.
Død før end daaben blev
publiceret i kirken.
Uægte og tvilling til 
pigen nr. 14.
18
28. Marts 
Johan Peter Poulsen
29. Marts
hjemmedøbt af skolelærer Kock
 Pigen Christine Petersen. 
Som barnefader angaves skomagersvend 
Christian Povlsen
 Død før end daaben blev
publiceret i kirken.
Uægte og tvilling til 
pigen nr. 19.
19
 29. Marts
Julius Theodor Rasmussen
9. juni
i kirken
Arbeidsmand 
Hans Larsen Rasmussen og 
hustru Christiane Iversen
Moderen, Jf. Anne Børresen, smedmester C. Lundsteen, 
do. P. Olsen, 
skrædersvend Joh. F. Smidt
20
 24. Marts
- - 
- - 
slagtersvend Johan Christian Røpper og hustru 
Susanne Johanne Marie Hansen.
 Døbt i St. Mariæ kirke. 
21
 2. April.
 Jens Theodor Hellesen
25. Juni 
i kirken
Fisker Lars Hellesen og hustru Bodil Jacobsdatter 
Moderen, Md. Giesmann, 
skipper N. Hansen, 
færgekarl S. Wiboe, faderen.
22
12. April. 
Johan Erlan Lauritz Berg
26. Mai
i kirken
Kjøbmand Andreas Peter Berg 
og hustru Anne Cathrine Lindman 
Moderen, 
Jf. Sophie Frederikke Undeen, buntmagermester S. P. Røpper, bagermester fra Hammermøllen
J. P. Undeen,
23
15. April 
Christian Lorentz Thuesen 
 2. Maj
i kirken
Rebslagersvend
Rasmus Grod Bandson Thuesen 
og hustru
Edele Kirstine Hasseris
De ligger på reisen til Norge hvor 
de nedsætter sig.
 Moderen, Jf. Trapp, 
brbr. Møller, 
kjøbmand Kirck
24
 18. April
Martin Wilhelm Tegner
28. Mai 
i kirken
 Lieutnant wed Borgerlige Artilleri samt hjul- og karetmagermester Jørgen Christian Tegner og hustru 
Christiane Marie Stubbe
Moderen, jf. Fr. May, 
bager Stubbe på Hellebeck møller Tegner, faderen. 
25
 21.
April.
Edvard Theodor Andersen
6. Juni
i kirken
 Bryggerkarl Jens Andersen og hustru Margrethe Christine Højbye
Md. Schubel, Jf. Vallin, 
brygger R. Hansen, 
drager Ole Madsen, 
Frederik Schow.
26
 26. April
Christian Peter Hansen
6. Juni
i kirken
Tømmermand Christian Hansen og hustru Karen Poulsdatter 
Md. Thonagel, md. Hansen, handelsbetjent Bosen,
tømmermester Unmack,
kjøbmand Jørgensen, 
brbr. R. Hansen
27
 2. Mai
Christian Emil Lund
6. Juli
i kirken
Møller, Thor Reiersen Lund, 
og hustru 
Karen Boline Susanne Petersen
 Moderen, jf. J. M. Lund, 
faderen og brygger B. R. Lund, 
færgemand A. T. Lund
28
 5. Mai
Hans Hendrik Konrad Johansen
11. Juli
i kirken
Arbeidsmand Hans Johansen og hustru Johanne Hansdatter 
Md. Sabra, Stine Jensdatter, 
tjenestekarl Hans Andersen, arbeidsmand Peter Børgesen, gørtlersvend Hendrik Hansen.
29
 10. Mai
Dødfødt
-  -  - 
Færgekarl Carl Hendrick Struck og hustru Anne Marie Petersen 
Nedsat i stilhed den 11. Mai
30
12. Mai 
Christian Ferdinand Lindstrøm
18. Juli
i kirken
Pigen Maren Severine Jørgensen og muursvend Emanuel Wilhelm Lindstrøm der selw angav sig som barnefader
 Moderen, Md. Hansen, 
muursvend Alb. Petersen, smedesvend Joh. Henriksen 
og faderen. Bem: 'Uægte'
31
13. Mai 
Johan Frederik Ferdinand Heilig
31. Mai
i kirken
Tømmermand Johan Christian Heilig og hustru Anne Margrethe Weilbye
Moderen, Jf. J. Hansen, 
brbr. B. Hansen, 
glarmestersvend P. Schrøder, contorist Rhoden.
32
27. Mai
Johan Carl Ferdinand Svendsen 
11. Juli
i kirken
Skomagermester Lars Svendsen 
og hustru Elisabeth Smuck 
 Moderen, Md. Giesmann, 
Garwer Kurland, 
fuldmægtig Grave, 
faderen, 
skomager . . .?? [gnidret]
33
1. 
Juni. 
 Johan Frederik Ferdinand Lillieqvist
11. Juli
i kirken
Peter Lillieqvist og hustru Johanne Margrethe Holmberg 
Moderen, md. Urban, faderen.

[I.F.F. Lillieqvist, Garvermester, Jagtvej 15. Privatbolig samme sted.
Læderhandel Gothersgade 9-11 København
Født 1. juni 1830 i Helsingør, død 2. Sept. 1900.
Lært hos garvermester T. Staulund i Helsingør.
Svendebrev 20. januar 1854, borgerskab 9. november 1854.
-----------
Louis Lillieqvist.
Garvermester, Nørrebrogade 187. Privat bolig i nr. 187.
Født 25. juni 1866 i København, svendebrev 1889.
Mester 1900, [ Da faderen dør]
Indtrådt i forretningen 10. juni 1929 under nuværende adresse.
Forretningen grundlagt 14. Nov. 1854 af I. F. F. Lillieqvist.
Sølvmedalje 1888.
Bronzemedalje 1900 i Paris.
Svensk bronzemedalje (Malmø.)]

34
16. Juni. 
William Joachim Jensen 
 27. Aug.
i kirken
Lods Peder Jensen og
hustru Karen Andersen
 Moderen, md. Giesmann, lodserne Erik Hansen og Chr. Engelsen, faderen.
35
27. Nov. 
Eduart Emil Åhman
5. Juli
hjemme med fuld ceremonie
 Svensk consul Carl Magnus Åhman og hustru Augusta won Nøttbeck
Grevinde de la Garde,
dr . . ?? Brunn
baronerne L. J. von Saltze 
og Banér, grosserer Åhman.
Bem:  Skal ikke føres til kirke.
36
 7. Juli
Jens Peter Jensen
8. Juli 
hjemme af faderen
 Færgekarl Ole Jensen og
hustru Kirstine Petersen
 Død førend daaben blev 
publiceret i kirken
37
 6. 
Juni.
 Frantz Ludvig Guldborg Rasmussen
1. Aug.
i kirken
Linnedvævermester Anders Rasmussen og hustru 
Elisabeth Marie Mandrup 
 Moderen, md. Hansen,
dyrelæge Lundsteen, 
fyroppasser P. Mandrup, gjørtlersvend Henrik Hansen
38
 3. 
Juli.
 Carl Christian Hansen
24. Juli
hjemme af skolelærer Kock
Lods Jens Hansen og hustru
Birthe Christine Børgesen
Død førend daaben blev 
publiceret i kirken. 
39
 9. Juli
Martin Christian Larsen
15. Aug.
i kirken
Fisker Hans Larsen og hustru Anne Kirstine Petersdatter 
Moderen, 
pigen Inger Sophie Hansdatter, 
lodserne L. Svendsen 
og Joh. Hansen.
40
 6. 
Aug.
 Peter Christian Petersen
5. Sept.
i kirken
Arbeidsmand Peter Petersen og hustru Johanne Marie Larsen 
Moderen, md. Hansen, arbeidsmændende Jens Kostrup og Chr. Holm, faderen.
41
12. Aug. 
Peter Christian Steen 
 19. Sept.
i kirken
Tømmermester Jens Jensen 
og hustru Mariane Petersen 
 Md. Hultmann, jf. Stricher, smedmester Hultmann, 
drager R. Petersen, 
tømmersvend Jørgen Hansen
42
 21. Aug.
Peter Gjerløv Bertram Kock
24. Sept.
i kirken
Skolelærer, klokker og graver ved St. Olai kirke, Peter Cornelius  Kock og hustru Anne Dorothea Larsen.
Md. Svendsen, Jf. Julie Kjerboe, lieutnant v. Trojel, brygger Olsen, cantor Nielsen, uhrmager Larsen, fuldmægtig Andersen
43
22. Aug. 
William Christian Stonor 
 10. Oct.
i kirken
Bødkermester George Henrik Stonor og hustru Petronelle Larsen 
 Moderen, Md. Urban, 
handelsbetjent Marstrand, 
og dito. Hans Hansen,
bødkersvend A. Stonor
44
 5. 
Sept.
 Jens Peter Salomonsen
12. Sept.
hjemme af skolelærer Kock
 Færgekarl Anders Salomonsen og hustru Sophie Albertine Sevestrøm
Død førend daaben 
blev publiceret i kirken
45
 11. Sept.
 Carl Johan Theodor Lundqvist
31. Oct.
i kirken
 Skrædermeter Johan Adolph Lundqvist og 
hustru Grethe Helene Gildberg
 Moderen, Md. Hansen, skrædermestrene Kock og J. Jørgensen
skrædersvend Oland
46
 17. Sept.
Hans Christian Frederik Petersen
4. Oct.
i kirken
Hjul- og karetmager Christian Frederik Petersen og hustru Anne Sophie Nyborg 
 Md. Frei, Jf. O. Gjertsen, 
Uhrmager Lassen, 
smedmester Hultmann og grønthandler Swancg.
47
 23. Sept.
Frederik William Ferdinand Christensen
10. Oct.
i kirken
Pigen Marie Elisabeth Hansen. 
Som barnefader angav sig muursvend Andreas Ludvig Christensen 
 Moderen, md. Carstensen, 
muursvend P. C. Plum,
og dito Sandberg, faderen.
Bemærkning: 'Uægte'
48
24. Sept. 
Peter Julius Nielsen
 12. Nov.
i kirken
Møller Johannes Nielsen og hustru Kirstine Andersen 
Moderen, Jf. A. Nielsen, 
brbr. L. Andersen, lods H. Krag, færgemand Chr. Worm.
49
27. Sept. 
- - - 
- - - 
Skrædersvend Hans Henrik Otto Scheffmann og hustru Anne Cathrine Søderberg 
Døbt i St. Mariæ kirke 
12. November 1830 efter attest.
50
5. Oct. 
Christian Adolph Brinkmeyer
7. Nov.
i kirken
Skrædersv. Johan Heinrich Brinkmeyer og 
hustru Ellen Kirstine Fegt
 Moderen, md. Giesmann, 
faderen, skrædermester Kock, 
smedesvend J. H. Fegt.
51
10. Oct. 
Hans Christian Hansen
12. Mai
i kirken
Lods, Johan Frederik Hansen og hustru Caroline Marie Hagedorn 
Md. Anne Svirtz, jf. fr. Larsen,
lods F. Grim, 
contorbetj. Fritz lind, 
færgekarl W. Worm.
52
 21. Oct.
Chistian Kørner Nielsen
17. April
i kirken
Fisker Børge Nielsen og
hustru Sophie Jensen. 
 Moderen, md. Giesmann, faderen, hoboist Svend Jensen, 
arbeidsmand Chr. Wunderlich.
53
 11. Nov.
Peter Wilhelm Svendsen
19. Dec.
i kirken
Bødkersvend Ole Peter Svendsen og hustru Anne Kirstine Hansen 
Moderen, jf. Wissenback, 
toldbetjent Kjeldsen, 
mursvend N. Svendsen 
54
 10. Nov.
Martin Ludvig Johnsen
25. marts 1831
i kirken
Kjøbmand Abraham Johnsen og hustru Diane Margrethe Schmidt 
Md. Sabra, kjøbmand Holstebroe, gartner Schmidt
55
11. Nov. 
 Jørgen Madsen
 1. Mai 1831
i kirken
 Arbeidsmand Anders Madsen Egebjerg og hustru 
Johanne Jørgensen
 Konen Caroline Povelsen, 
pigen Stine Påvelsen, 
sergeant Kjedebye,
tambour Svedstrup.
56
21. Nov. 
Andreas Johnsen
23. Jan.1831
i kirken
Smedemester Frederik Johnsen,
og hustru Anne Marie Lundberg 
 Md. Hansen, jf. T. Borup, slagtermester C. Nielsen, 
smedemester Heller, 
smedemester N. P. Lundgreen
57
 6. 
Dec.
 Jens Peter Hjort
22. April
1831 i kirken
 Enken Laurine Christine Bertelsen født Nielsen og angivne barnefader Jens Peter Hjort, compagnie chirurg ved Det Borgerlige Artillerie
Moderen, md. Hansen, 
brbr. R. Petersen, 
toldbetjent Chr. Willinger.
Bemærkning: 'Uægte'
58
9. 
Dec. 
 George Ludvig Hansen
14. mai 1831
i kirken
Christian Frederik Hansen, forpagter af Hotel Øresund og hustru Anne Sophie Larsen.
 Moderen, md. Giesmann, 
brbr. Erlandsen, 
skomagermester Hannemann, muurmester Motzlou, [ell. Matzlou]
lods Jens Hansen.
59
 17. Dec.
Niels Larsen Jørgensen
18. Dec. 1830
hjemmedøbt af skolelærer Kock, publiceret i kirken 5. Juni 1831
 Arbeidsmand Lars Jørgensen og hustru Maren Jørgensdatter
Konen Marie Ørbye, 
pigen R. Sieverts,
jordbruger A. Ørbye, 
arbeidsmand J. Jørgensen.
60
 18. Dec.
Ole Emil Waldemar Petersen 
 15. Marts  1831 
i kirken
Smedmester Günder Petersen og hustru Anne Christine Werning
Md. Kirstine Jensen, 
pigen Mariane Petersen, 
muurmester Vallin, 
skrædermester Fischer, 
brygger Svendsen.
61
 28. Dec.
Christian Andreas Lauritz Gottschalck
 28. Dec.
hjemme af mig selv
 Kjøbmand Bernt Gottschalck og hustru Marie Elisabeth Giebelhausen
 Død før end daaben blev 
publiceret i kirken
62
 26. Dec.
Christian Olsen Lund
19. Juni 1831
i kirken
Maler enke Cathrine Mette Marie Jessen, født Sommer, og angiven barnefader Christian Olsen Lund, malersvend. 
 Moderen, md. Urban, skibstømrermand Hans O. Lund 
fra Kjøbenhavn, 
buntmagersvend 
And. Weimer, 
snedkersvend Langeland.
Bemærkning: 'Uægte'
63
 29. Dec.
Emil Steenberg
20. Mai 1831
i kirken
Apotheker Scack August Steenberg og hustru Charlotte Elisabeth Lawetz 
Moderen, frk. Ida Lawetz, faderen. 

Anno 1831

Nr
Født
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrene
Fadderne og bemærkninger
1
15. 
Jan.
Dødfødt
- - 
Muurmester, Christian Wallin og 
hustru Gunild Svendsen
Nedsat i stilhed den 19. Jan.
2
15. 
Jan.
Carl Emil Wessel
Hjemmedøbt af mig selv 
den 20 Juni 1831, 
Daaben publ. i kirken 
den 25. Juli 1831
Controlass. ved Øresunds Told
hr. Christian Gerhardt Wessel og hustru Christine Emilie Duche
Moderen, assistent Olrik,
pakhusforwalter Christensen
3
17. 
Jan.
Theodor Johansen
4. Marts i kirken
Lods, Hans Johansen og hustru Cathrine Elisabeth Petersen
Moderen, Md. Giesmann, 
skipper Carl Nielsen, 
færgemand Nies Jensen, faderen
4
19. Febr.
Carl August Morrel
23. Febr. hjemmedøbt af skolelærer Kock
Pigen, Else Cathrine Lind og angivet barnefader, styrmand Carl Morrel
Død førend daaben 
blew publiceret i kirken
5
20. 
Febr
Carl Edward Nielsen
15. April
i kirken
Slagtersvend Jacob Peder Nielsen og hustru Frederikke Lovise født Nielsen
Md. Stine Petersen, jf. M. Nielsen
slagtermester L. Petersen, faderen
6
26. 
Febr
Ludvig Rohde
10. Marts
i kirken
Garvermester, Frederik Wilhelm Rohde og h. Lovise Elisabeth Beiersdorff
Md. H. M. Rohde fra Kjøbenhavn, 
md. Giesmann, kjøbmændende S. Holstebroe og J. Holstebroe, skrædermester H. Palme fra Kjøbh. student Rohde fra Kjøbenh.
7
16. Marts
Dødfødt
-  - 
Lods, Niels Larsen og hustru Johanne Marie Hansen
-   -
8
19. Marts
Wilhelm Julius Mittelsted
27. Mai 
i kirken
Bødkermester, Johan Gottlieb Mittelsted og hustru 
Anne Kirstine Larsen
Md. Kerteminde, jf. Bradler, 
hørsvinger Svendsen, 
brbr. R. Petersen,  toldkl. Kopmand
9
31. Marts
Johan Daniel Ramm
12. Mai 
i kirken
Grønthandler, Johan Mathæus Ramm og hustru
Ellen Margrethe Hartelius
Moderen, md. Carstens, slagtermester Chr. Petersen, muurmester Holger Petersen, smedsvend Dirach
10
1.
Apr.
Hans Christian Hansen
8. Mai
i kirken
Kjælderkarl, Jens Hansen og hustru Marthe Lene Rasmusdatter
Md. S. Gørtler, jf. Betzy Jacobsen, handelsbetjent Clausen, contoristerne Hansen og Clausen
11
2. 
Apr.
Lars Jørgensen Nielsen
5. Juni
i kirken
Pigen Anne Marie Truelsen og som barnefader angav sig selv Niels Jensen Broager, underofficer ved Kr. Regiment
Pigerne Sophie Hansdatter og Marie Dorthea Jørgensdatter, underofficerene Loyke, Oldam og Grested.
Bem: "Uægte"
12
9.
Apr.
Julius Edvardt Brandt
31. Juni
i kirken
Kjøbmand, Johan Christopher Brandt og hustru 
Sophie Marie Høger
Moderen, md. Carstens, 
tegnelærer Becker, faderen
13
7. 
Apr.
Andreas Grubb
18. April
i kirken
Brygger, Henrik Grubb og hustru Anne Sophie Bruun
Md. Grubb, jf. M. Møller, glarmester Schrøder, brygger Erlandsen, h. . ffraad ?? Bagger fra Kjøbenhavn
14
10. Apr.
Frederik Andreas Andersen
12. Juni
i kirken
Møllersvend, Anders Andersen og hustru Anne Margrethe Moinechen
Md. Giesmann, jf. F. L. Moinechen, brygger Larsen, smedsv. Hornwain
15
13. Apr.
Henrik Lohman Svendsen
19. Juni
i kirken
Fisker, Johan Lomann Svendsen og hustru Anne Marie Andersen
Md. Hansen, moderen, færgekarlene John og Jacob Jensen, fisker Lars Hellesen
16
5. 
Apr.
Emil Johannes Olsen
8. Juni
i kirken
Frederik Christian Olsen, owerlærer ved den lærde Skole 
og hustru 
Martha Helene Andrea Schutte
Moderen, jf. M. Jørgensen, 
kjøbmand Mathias Jørgensen, kopimester Carl Adolph Th . . ?? contorist Jørgen Hansen
[Usikker på Kopimester]
17
1. 
Maj
Niels Hartmann Zipell
9. Juli 
i kirken
Slagtersvend, Johan Heinrich Zipell og hustru 
Juliane Mathilde Hartmann
Md. M. Petersen. jf. Dorthea Hartmann, 
slagtermester E. Hartmann, uhrmager Halstrøm, faderen.
18
19. Febr.
1831
Johan Peter Jensen
5. Maj, hjemmedøbt af skolelærer Koch
Enken Petronelle Petersdatter og underofficer af Kr. Reg. Gr. . .?? Jens Larsen Skaarup der selv angav sig som barnefader
Død førend daaben
blev publiceret i Kirken.
Bem. "Uægte"
født i St. Mariæ sogn
19
8. 
Maj
John Gaunt
26. Juni
i kirken
Lysestøbersvend Richardt Gaunt og hustru Lovise Charlotte Åkerblom
Enken M. M. Åkerblom, pigen J. M. Wennerlin, politibetj. Rasmussen og tjenestekarl H. Petersen
20
13. 
Maj
Hans Wilhelm Christensen
3. Juli
i kirken
Niels Christensen, opsynsmand ved badeanstalten og 
hustru Karen Jørgensdatter
Md. Giesmann, pigen Anne Jørgensdatter, tjenestekarl Peter Jørgensen, bryggerjarl Hans Jørgensen, faderen.
21
25.
Maj
Theodor Bendt Christensen
19. Juni
i kirken
Pigen, Ellen Bendsen og angivne barnefader 
tjenestekarl Peter Jørgensen.
Pigen Inger M. Sørensen, 
pigen Birthe Jensdatter, muursvend Niels Rasmussen, tjenestekarlene Rasmus Jensen og Hans Jørgensen
Bem: "Uægte"
22
29.
Maj
August Frederik Ferdinand Würtz
22. Juli 
i kirken
Toldbetjent, Johannes August Würtz og hustru Frederikke Amalie Permin
Moderen, jf. W. Würtz, kjøbmand Permin, faderen, 
student Würtz fra Kjøbenhavn, wiinbrygger Tønnesen
23
1.
Jun.
Peter Jensen.
24. Juli
i kirken
Pigen Inger Jørgensdatter og arbeidsmand Jens Jensen der selv angav sig som barnefader
Md. D. M. Svendsen, pigen Trine Petersdatter, fragtkjører Marinius, tjenestekarl Chr. jensen
bem: "Uægte"
24
 2. 
Juni
John Burd Brown
 19. Juli
i kirken
 Kjøbmand William Brown og hustru Nelly Burd
Md. Marry Burd, jf. Isabelle Brown, landmd. David Brown, fra Helsinge, dito Charles Stonor fra Tikjøb, 
fabrikør Weilback fra Usserød, 
hr J. P. Lundwall
25
 7. 
Juni
 Thomas Gordon Jensen
22. Juli
i kirken
Skipper Niels Christian Jensen og hustru Petrea Thomsen 
Moderen, md. Giesmann, 
konsul Clark, contorist Rønning og wærtshusholder N. Sørup
26
10.
Juni
Niels Peter Schow
24. Juli
i kirken
Jordbruger Niels Peter Schow og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter 
Moderen, Md. Sabra, 
dragerne J. Andersen og P. Petersen, wiinkypper P. Petersen
27
 29. Maj
Peter Wilhelmsen Petersen
10. Juli
i kirken 
Wognmandskarl Hans Jacob Petersen og hstru Ane Cathrine Olsen 
Konen Thrine Michelsen, pigen Dorthea Hansen, wærtshusholder Peter Nielsen, tjenestekarl Christian Hansen
28
 2. 
Juni
Frederik Wilhelm Wentzel 
 14. August
i kirken
Skomagermester Frederik Wentzel og hustru Birthe Kirstine Momme 
Moderen, Md. Urban, 
skomager Abel, wærtshusholder Fabricius, smedmester Risberg, [ Set stavet Riisberg] wærtshusholder Kollerød
29
19.
Juni
Harald Waldemar Hannemann
25. juli
hjemmedøbt af skolelærer Kock
 Skomager David Jens Hannemann og hustru Anne Marie Hansen
Død dørend daaben 
blev publiceret i kirken.
30
 20. Juni
Carl Wilhelm Hartelius
 10. Juli
i kirken
 Pigen, Anne Cathrine Jørgensen, som barnefader angav sig selv snedkersvend Niels Peter Hartelius
 Md. E. Ramin, Md. Carstensen,grønthandler Ramm, snedkersvendene H. Meinertsen, F. Andersen, Hansen og R. Lund
Bebærkning: "Uægte"
31
 29.
Juni
Christian Frederik Nielsen
11. Sept
i kirken
 Angiver barnefader arbeidsmand Peter Christien Nielsen og pigen Anne Sørensdatter
[ Rod i indførelsen]
 Moderen, pigen Frederikke Nielsen,
fragtmand N. Willumsen, bøssemager Søren Hansen fra Hellebæk, 
tjenestekarl Fr. Nielsen
Bemærkning: "Uægte"
32
 8. Juli
Carl Ludvig Abrahamsen 
 2. Sept.
hjemmedøbt af skolelærer Kock, daaben publiceret i kirken 23. Okt. 1831
 Skomagermester Abraham Levin Abrahamsen og hustru Johanne Larsen. Faderen af den mosaiske tro.
 Moderen, konen Christiane Larsen, skomagermst. Ove Petersen, 
fragtkjører Jens Larsen,
skorsteensfejersvend, Strube
33
 10. 
Juli
Dødfødt
-  - 
wæversvend Jens Petersen og hustru Christine Hansen 
-  - 
34
11. 
Juli 
Julius Edvard Nielsen
4. Aug. 
hjemmedøbt af  skolelærer Topp
Daaben publiceret i kirken den 23. Oct.
 Saddelmagermester Rasmus Nielsen og hustru Christiane Petronelle Møller
 Md. Marie Møller, færgemændende 
J.O. Møller og Joh. O. Møller, s . . ne?? Chr. Christensen og W. Petersen
35
 12. 
Juli
 Carl Ferdinand Magnusen
 11. Sept
i kirken
Enken Benthe Kirstine Moberg. Som barnefader angaves underofficer Johan Magnusen 
Moderen, md. Hansen, 
overjæger Andersen, faderen.
"Uægte"
36
18. 
Juli
Wilhelm Ludvig Jørgensen
28. Aug
i kirken
Bryggerkarl Anders Jørgensen 
og hustru 
Sophie Magdalene Knudsen 
 Md. Carstensen, bryggerkarl Jens Jensen, wiintapperkarl 
Søren Christensen
37
19.
Juli
Peter Elias Eriksen
 28. Aug
i kirken
Pigen Carolne Hermandine Sophie Kirstine With og angivne barnefader, tjenestekarl 
Anders Eriksen 
 Moderen, pigen A. M. Petersen, tjenestekarl Chr. Madsen, 
arbejdsmand Peter Jensen.
"Uægte"
38
 21. 
Juli
Carl Theodor Ferdinand Trøde
14. Aug.
i kirken
Garversvend Gottfred Zacarias Trøde og hustru Johanne Hansen 
Moderen, Jf. A. Kurland, garvermester Rohde, skomagermst. Hannemann, slagtermester Chr. Petersen 
39
 27. 
Juli
 Dødfødt
-  - 
Arbejdsmand Niels Olsen og hustru Gjertrud Frederiksen 
-  -  -
40
25. 
Juli 
James Webster Lundwall
7. Aug
i kirken
Handelsbejent Johan Peter Lundwall og hustru
Cathrine Marie Gundersen Appelrod
 Md. Cathrine Marie Grove, Jf. Maria Black, pastor T. E. Grove, pastor F. W. Webster, færgemand Lars Gundersen, handelsbetjent Isaac Lundwall.
41
 26. 
Juli
 Carl Gustav Wilhelm Lundin
 19. Sept.
i kirken
Skrædersvend Christopher Lundin og hustru Botilla Christine Pe?ulell ??
[ Vanskeligt at tyde efternavnet]
Moderen, md. Hansen, skrædermester Fahlgreen, dito Jørgensen og hr Kofod
42
 4. 
Aug
Peter August Wilhelmsen
 12. Sept. 
i kirken
Færgemand Peter Christian Wilhelmsen og hustr. Johanne Christine Hansen 
Moderen, md. Giesmann, faderen,
færgekarl William Andersen 
43
 10. 
Aug
 August Rasmussen
21. Oct.
i kirken
Fruentimmeret Karen Cornelius og skomagersvend Hans Rasmussen 
Md. Johnsen, pigen Anne Lundgreen, smdmst. Andresen, skomagermst. Øberg.
Bem: Twilling til pigen no. 44, uægte.
44
 6. 
Aug.
 Hans Melbye
 9. Oct.
i kiken
Jordbruger paa Helsingørs Owerdrew Jens Larsen Melbye og hustr. Kirstine Larsdatter 
Moderen, konen A.M. Jørgensen, wærtshusholder 
H. Nielsen, ungkarl L. Rasmussen, faderen.
45
 11. Juli
1814
 Christian Ferdinand Unna overført og døbt som procelyt.
[ person som går over til anden religion]
1831, 
18. Aug. hjemme i flg. kgl. bevill. 
af 1. Juli d.aa. 
 Kjøbmand Abraham Unna og hustru Cicilie Cohen, begge af den mosaiske tro.
 Hr. etatsraad Steenfeldt, cancelliraad Rogert, justitsraad Knudsen, cancelliraad Spies, justitsraad Weise, justitsraad Prosch, major Schultz.
bem: Procelyt . .?? ald .. .?? efter faderens angivelse
[ Meget gnidret]
46
 15. Aug.
Frederik Olsen
 7. Oct. 
i kirken
Arbeidsmd. Niels Olsen og hustru Birthe Svendsdatter 
Moderen, Anne Svendsdatter, faderen, tømmersvend Peter Olsen, tjenestekarl Peter Svendsen.
47
 20.
Aug.
Dødfødt
- - 
Muursvend Johan Rohde og hustru Johanne Nielsdatter 
- - 
Nedsat i stilhed den 22. August
48
 22. Aug.
Frantz Bernhard August Andersen
11. Sept.
i kirken
Skomagersvend Peter Andersen og hustr. RebekkePetronelle Holmgreen 
Moderen, md. Carstensen, hjulmagermester Jørgensen, owerconstabel Joh. Petersen, skomagersvend Eriksen
49
23. Aug. 
Adolph Sophus Seyer
19. Oct
i kirken
Løjtn. og kjøbmand Peter Seyer  og hustru Sophie helene Vogt
Fru krigsraadinde Petersen, jf. G. Jørgensen, owerlærer Olsen, batall.chirurg Wind, kjøbmand Jørgensen
50
 24. Aug.
Carl Joseph Hansen
14. Sept.
Hjemmedøbt af 
skolelærer Kock
 Brændeviinsbrænder Johan Cenius Hansen og hustru Marie Magdalene Hornwein
Død førend daaben blew publiceret i kirken.
51
 19. Sep.
Carl Christian Hansen
24. sept.
Hjemmedøbt af skolelærer Kock
 Lods Jens Hansen og hustru 
Birthe Christine Børgesen
 Død førend daaben blew publiceret i kirken.
52
28. Sept. 
Eduard Theodor Møller 
 16. Oct.
i kirken
Pigen Christiane Wilhelmine Nissen. 
Som barnefader angav sig brygger 
Lars Christophersen Møller 
 Moderen, Md. Urban faderen.
Bem: "Uægte"
53
 03. Oct.
 Frederik Andreas Peter Schrøder
28. Oct.
i kirken
 Glarmestersvend Peter Henrich Schrøder og hustru Anna Elisabeth Cathrine Frederiksen
Moderen, md. Giesmann, tobakshandler And. Frederiksen og issenkræmmer And. Thomsen,begge fra Kjøbenhavn, glarmester Schrøder.
54
06. Oct. 
Peter Edvard Kornerup
4. Mai 1832
i kirken
Kjøbmand Johan peterKornerup og hust. Lagertha Mariane Fries 
Fru Bøcher, frøken Fries, kjøbmand Kornerup senior, major Fries, forwalter Christensen, contorist Piepersberg, apotheker Steenberg junior, 
forwalter Aagesen
55
 16. Oct.
Jens Christian Poulsen 
 

6. Mai
1832 
i kirken
 Arbeidsmand Mads Poulsen 
og hust. Maren Andersen
 Md. Urban, pigen Fred. Hansen, sergeant Grønne, tjenestekarl Søren Poulsen, drager Hans Jensen
56
 08. Nov.
 Peter Arnolou?? Meinertzen. [Utydeligt blæk, delvis gættet]
 22. Jan. 1832
i kirken
Smedesvend Hendrik Meinertzen 
og hust. Petronelle Nielsen
 Konen Joh. Andersen, pigen Marie Bish ??, kjelderkarl Jens Hansen, færgemand C. Meinertzen, bagersvend L. kemper
57
13. Nov. 
Dødfødt
- - - 
Uhrmager Hans Legander Christian Knudsen og hust. Frederikke Lovise Hartmann 
- - - 
58
25. Nov. 
Niels Peter Rasmussen
13. Jan. 1832
i kirken
Jordbruger Lars Rasmussen på byens owerdrew og hustru Anne Cathrine Møller 
Moderen, md. Dorothea Svendsen, hørsvinger Svendsen, tjenestekarl B. Nielsen, faderen. 
59
27. Nov. 
Jørgen Christian Larsen
26. dec. 1831
i kirken
Wægter Niels Larsen og hust. Anne Dorthea Rasmus datter 
Konen Stine Dorth. Petersdatter, pigen Sara Thomasdatter, wægter L. Andersen, arbeidsmand H. Sørensen, tjenestekarl Jac. Hansen. 
60
 27. Nov.
Hans Peter Petersen
11. Dec. 1831
i kirken
Pigen Inger Jensen. Som barnefader angaves fraskilt mand, kornmaaler Poul Petersen
Md. Sabra, pigen Marie Løvsted, tømmersvend Alberg, tjener N. Jørgensen -Bem: "Uægte"
61
 4. 
Dec.
 Andreas Magnussen
 8. Jan. 1832
i kirken
Færgemand Niels Magnussen og hust. Caroline Møller 
 Moderen, md. Giesmann, færgemændende
A. Magnussen og P. Anthoni, faderen.
62
10. 
Apr. 1831 
-  -  - 
-  -  - 
Snedkersvend Peter Nielsen Kleinstrup og hustru Birgitte Augustine Feldt 
Død uden dåb 
63
11. Dec. 
Johan peter Jensen
26. Dec.
i kirken
Fruentimmeret Wilhelmine Dorthea Wilhelmsen og Jens Jacobsen Tvendelstrup, soldat ved Kr. Reg. 4. compagnie
moderen, md. Urban, corporal Rolien og From af Kr. Reg. tømmersvend Jens Alberg
bem: "Uægte"
64
 12.
Dec.
 Dette barn blev angivet som en søn, men da det skulle døbes her: En datter.
vid pag. 298 Nr. 13
 
Fruentimmeret Helene Christine Wegner 
og slagtersvend Andreas Nielsen der 
selv angav sig som barnefader 
 "Uægte"
65
 23. 
Dec.
Peter Henrik Erlandsen
10. juni 1832
i kirken
Brygger Jens Ferdinand Erlandsen  og hustru Andrea Simonsen
 Moderen, jf. Thyboe, drstr. commrsair. Thyboe, møller Hansen, Kjøbmand Larsen.
66
24.
Dec. 
 Johan Henrik Olsen
 9. juni 1832
i kirken
Fruentimmeret Christine Frederikke Wyrtz og muurmester Lars Olsen 
Md. Kirstine Olsen, pigenAnne S. Olsen, kjøbmand Olsen og smedmester Olsen
Bem: "Uægte"
67
29. Dec. 
Jens Peter Jensen
22. Febr. 1832
hjemmedøbt af faderen selv. Dåben publiceredes i kirken 4. mai 1832
Færgekarl Ole Jensen og 
hustru Inger Pedersdatter 
 Konen Karen Jacobsen, pigen Anne Pedersdatter, fiskerne Bendt Olsen og Rasmus Jensen.
68
29. 
Dec. 
 Johan Christian Falk
2. Marts 1832
i kirken
Færgekarl Anders Jensen og hustru Johanne Nielsen 
Moderen, Jf. Nielsen, lodserne N. Larsen og H. Chr. Larsen. 
69
 30. Dec.
Dette barn blev angivet som en søn, men da det skulle døbes her: En datter.
Vid. Nr. 8 1832
- - 
Arbeidsmand Aage Andersen og hustru Johanne Svendsdatter 
- - - 
[ Denne post er udstreget i kilden!]