Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1833
75 poster dette år.
Nr.
Født d.
Barnets navn
Dåbens dato
Forældrenes navne
Faddere og anmærkninger
1
6. Jan
Carl Nielsen
3. Marts
i kirken
Fruentimmeret, Anne Sophie Pedersdatter 
og tjenestekarl Anders Nielsen Kjederup
Pigerne, Sara Helberg og Ellen Marie Olsdatter, 
arbeidsmændende Johan Henrik og Christian Holm
"Uægte"
2
9. Jan
Carl William Larsen
 28. April
i kirken
 Fisker, Hans Larsen og 
hustru, Anne Kirstine Pedersdatter
Md. Inger S. Heller, pigen Emilie Larsen, 
brygger Søren Hansen 
3
 13. Jan.
Frederik Wilhelm 
Theodor Møller
 16. Maj
i kirken
Møller, Ole Andersen-Mølle og 
hustru Ingeborre Christine Sally 
 Md. Dorothea Hansen, jf. Emma E. H. Sally fr. Amager, 
bagermester G. A. W. Heinricy fra Kjøbenhavn
4
 31. Jan.
Død pludselig
 Uden daab
Skrædermester, Jacob Johansen og
hust. Christine Elisabeth Hansen
-  -  - 
5
 13. Jan.
Dødfødt
-  - 
Awlsbestyrer, Hans Hansen og hust. 
Caroline Frederikke Akkermann 
 -  -  - 
6
 11. Feb.
 Fritz Eugenius Lundqvist
16. Juni
i kirken
Skrædermester, Andreas Lundqvist og hust. Grethe Helene Gilberg
 Moderen, skrædermester Bjørner, 
brbr. R. Bl . .?? Brbr. Hjort.
7
21. Feb. 
 Peter Olsen
8. April
i kirken 
 Jordbruger, Ole Petersen og 
hust. Anne Hansdatter
 Konen, Christiane Petersen, pigen Hanne Olsen, smed Johnsen, jordbrugerne Ole Nielsen og Lars Rasmussen
8
 23. Feb.
Hans Peter Larsen
29. Martz
i kirken
Pigen, Sophie Magdalene Heidemann og tjenestekarl Hans Larsen 
 Md. Hansen, jf. Anne B. Hansen, lods Erik Hansen, 
muurmester Benjamin Hansen. - "Uægte"
9
 27. Feb.
 Frithiof Heesch Kirck
15. Mai
i kirken
 Skibsclarerer, Niels Peter Kirck og hustru Petrea Christensen
 Moderen, jf. Amalie Christensen, 
uhrmager Chr. Kirck og faderen.
10
 2. Martz
John William Hansen
12. Mai
i kirken
Lods, Jens Larsen Hansen og hust. 
Birthe Christine Børgesen 
 Md. Hansen, jf. Johanne Kristine Hansen,
lodserne Ole Bakke, And. Lind og Peter Helle, 
skrædermester Joh. Jacobsen
11
 8. Martz
Jørgen Jensen
12. Mai
i kirken
Kjelderkarl, Hans Jensen og hust. 
Kirstine Jørgensdatter 
Md. Holmberg, pigen Karen Svendsen, 
dragerne Peter Petersen 
og  Chr. Schow, arbeidsmand P. Børresen. 
12
 9. Martz
Jens Johnsen 
 9. Martz 
hjemmedøbt af 
skolelærer Kock.
Daaben publiceret i kirken d. 2. Juni 1833
 Smedmester, Frederik Johnsen 
og hust. Marie Lundberg
 gartner Christensens kone, jf. Ida Salling, 
smedmestrene Hilleren og And. Andresen og 
slagtermester Chr. Nielsen
13
 11. Martz
Joseph Frantz Georgius Lundin
2. Juni
i kirken
Skrædersvend, Christopher Lundin og
hust. Botilla Christine Peculel
 Moderen, jf. Hanne Berg, skrædersvend Grønfeldt, [Grönfeldt] og do Giesmann
14
 15. Martz
Carl Frederik Wilhelm Steffensen 
 12. Mai
i kirken
Arbeidsmand, Carl Christian Steffensen og 
hust. Christiane Petronelle Jensdatter
 Konen, Marie Erstrøm fra Hammermøllen, pigen Erenstine Larsen, underofficer Joseph Steffensen, 
musicus Steffensen
15
 25. Martz
Niels Christian Larsen
12. April
i kirken
Wægter, Niels Larsen Allesøe
og hust. Anne Dorthea Rasmusdatter
Konen Margrethe Rasmusdatter, pigen Dorothea Petersdatter, jordbruger Lars Rasmussen, wægter Lars Andersen, underofficer Ba . .?? 
16
 02. 
April
 Frederik Christian Mathiesen
19. April
i kirken
Pigen, Christiane Jørgensen og
snedkersvend Ferdinand Mathiesen
 Md. Giesmann, pigen Trine Plag, skomagersvend Chr. Magnussen, snedkersvend Chr. Reinhardt. "Uægte"
17
 1. 
April
Christian Ludvig Peter Andersen
19. April
i kirken
Pigen, Lovise Amalie Nielsen og malersvend Peter Andersen 
Md. Hansen, moderen, faderen. 
"Uægte" 
18
 7. 
April
 Peter Jensen
9. Juni
i kirken
Jordbruger, Søren Jensen og
hust. Sophie Amalie Johansdatter
Konen, Anne Kirstine Petersdatter,
pigen Line Hansdatter, huusmændene 
Ole Petersen,  Lars Rasmussen og Poul Nielsen 
19
 14. 
April
 Wilhelm Otto Lorentzen
23. Juni
i kirken
Skomagermester, Christian Lorentzen og hust. Marie Elisabeth Thomsen
Md. Henriette Schmidt, jf. Alhid ?? [Utydeligt] skomagermester Madsen, kjøbmand Marstrand, 
contorist Kirscheiner 
20
 21. 
April
Harald Waldemar Hannemann
16. Juni
i kirken
Skomagermester, Daniel Jens Hannemann og hust. Anne Marie Hansen 
 Md. A. M. Hansen, jf. Jul. Hansen, skomagermester Daniel Hannemann, skomagersvend Math. Hannemann, faderen.
21
 24. 
April
 Carl Frederik Otto
9. Juni
i kirken
Muursvend, Ludvig Lebrecht Otto og
hust. Florentine Wilhelmine Valentin
Moderen, md. Bonnesen, underofficer Martin Møller, pentrionist Vallentin 
22
 23. 
April
Carl Ferdinand Wentzel
28. April
Hjemmedøbt af 
skolelærer Kock
 Skomagermester, Johan Frederik Wentzel og hust. Birthe Christine Momme
Død førend daaben publiceredes i kirken
23
 24.
April
Peter William Hansen
7. Juli
i kirken
Pige, Lovise Nielsen og
brædewiinsbrænder og brygger 
Rasmus Hansen
Md. Marie Arpp fra Tikjøb sogn, md. Sabra, skrædermester Fischer, kunstdreier Sabra, tjenestekarl Carl Nielsen.
"Uægte"
24
 1. 
Mai
 Christian Wigand Olander
 16. Juni
i kirken
 Skrædersvend, Johan Jochim Oland og hust. Marthe Marie Wiig 
 Moderen, jf. Mille Olsen, skrædermestrene Dahlgreen, og  Fischer, skrædersvendene Friis og Johan Møller
25
 3. 
Mai
Otto Carl George 
Topp
14. Juli
i kirken
Contorist, Jacob Mathias Topp og hust.
Pouline Christine Suhr
Moderen, jf. C. Suhr, contorist W. Topp, contorist F. Suhr og fuldmægtig N.R. Suhr. 
26
6.
Mai
Schack Carl Emil Thestrup
13. Juni
hjemmedøbt af 
skolelærer Kock
 Lieutenant i Kr. Rg. Erenst Henrich Testrup og forlovede 
Johanne Marie Nielsen
 Død førend daaben blew publiceret i kirken.
"Uægte"
27
2. 
Mai 
Dødfødt
-  -  - 
Kjøbmand, William Brown og hust. Nelly Burth
-  -  -  - 
28
 12.
Mai
Carl Ludvig Abrahamsen
5. Juli
i kirken
Skomagermester, Abraham Levin Abrahamsen og hustru
Johanne Larsen
konen Christiane Larsen, Grethe Larsdatter, skomager Lassen, fragtmd. Jens Larsen, 
skomagersvend Chresten Magnusen
NB. faderen Mosaisk
29
 17.
Mai
William Edvard Adolph Michelsen 
23. Juni
i kirken
 Arbeidsmand, Christian Michelsen og hust. Anne Cathrine Momme
 Pigen, Marie Jørgensen, pigen Karen Johansen, arbeidsmændene Hans Olsen, Jens Petersen og tjener Ole Jørgensen
30
 18. 
Mai
Wilhelm Eduard Jensen
9. Juni
i kirken
Wærtshuusholder, Johan Jensen og hust.
Inger Cathrine født Jensen
Moderen, md. Giesmann, los Marcus Fr. Grimm, 
brygger P. Nielsen, lods Magnussen 
31
 19. 
Mai
Peter Christian Nielsen
26. Juli
i kirken
Tjenestekarl, Jørgen Nielsen og
hust. Sara Svendsen 
 Md. Anne Johnsen, pigen Karen M. Jørgensen, tjenestekarlene Niels Mogensen og Lars Jensen
32
 22.
Mai
Eduard Ferdinand Rusch
 27. Mai
hjemme af 
skolelærer Kock
Malermester, Christian Frederik Rusch og hust. Johanne Cathrine Cronwall 
Død førend dåben blev publiceret i kirken 
33
 30.
Mai
Peter Andersen
30. Mai
hjemme af 
skolelærer Kock
 Wognmand, Jens Andersen og hust.
Hanne Jensine Sørensen
 Død førend dåben blev publiceret i kirken 
34
 3.
Juni
Andreas Sophus Schrøder
28. Juni
i kirken
Glarmestersvend,
Peter Henrick Schrøder og hust. 
Anne Elisabeth Cathrine Frederiksen
 Moderen, md. Giesmann, tobakshandler And. Frederiksen fra Kjøbenhavn, glarmester og de . .?? borger P. F. Schrøder.
[ Gnidret tekst]
35
 18. 
Juni
Søren Madsen Rasmussen
17. Aug
hjemmedøbt af skolelærer Kock
daaben publiceret 
i kirken 11. Oct.
 Brobetjent, Mads Rasmussen og hust. Anne Cathrine Sørensdatter
Md. Giesmann, moderen, tobaksspindersvend Eibye, contoribetjent Thygesen 
36
 28. 
Marts
Lorentz Mathias Frederik Schmidt
 25. Juni
i kirken
Handelsgartner, Frantz Frederik Schmidt og hust. Dorothea Margrethe Andersen 
Moderen, frøken Pouline Friis, major Friis, regimentschirurg Andersen, translateur Aagaard, gartnerne Johan Carl Schmidt og Daniel Schmidt 
37
 24. 
Juni
Christian Theodor Johansen
9. Aug.
i kirken
Lods, Hans Johansen og hust. 
Cathrine Elisabeth Andersen 
 Moderen, md. Giesmann, færgemand Niels Jensen, 
lods Joh. Nielsen, faderen.
38
 30. 
Juni
Emil Theodor Chistensen 
 18. Aug.
i kirken
 Opsynmand ved badeanstalten, 
Niels Christensen og hustru 
Karen Jørgensdatter
 Fru Schneedorff, frøken Charlotte Nielsen, cancelliraad Rogert, fuldmægtig Dam, 
contorist Chr. Schierbech
39
 3. 
Juli
Christian Ernst Knudsen
16. Aug.
i kirken
Uhrmager, 
Hans Leganger Christian Knudsen og 
hust. Frederikke Lovise Hartmann 
 Moderen, jf. Dortea Hartmann, slagtermester Ernst Hartmann, faderen
40
 24.
Mai
Martin Peter Olsen
14. Juli 
i kirken
Arbeidsmand, Niels Olsen og 
hust. Birthe Svendsdatter 
 Pigerne Georgine Hansen og Christine Madsen, secretair Westzmann, muurmester Lund og faderen.
41
26. 
Mai 
Jens Wigo Ulstrup
 14. Juli
i kirken
Garvermester Jens Frederik Ulstrup og hust. Marie Elisabeth Hartmann 
Slagtermester E. Hartmann, slagtermester 
H. Ziebell, uhrmager Halstrøm 
42
14. 
Juli 
 Edvard Alexander Stichvillon
28. Juli 
hjemmed. af skolelærer Kock. Daaben publiceret i kirken 18. Aug.
 Pigen Oline Emma Holch, som barnefader angives Johan Stichvillon, 
underoficer  v. Kr. Reg.
 Moderen, md. Sabra, underofficererne Frantz Stichvillon, Christian Thomsen, Wilhelm Møller og Lars Petersen "Uægte"
43
16.
Juli
Hans Bertram Rasmussen
28. Juli
i kirken
Jordbruger Rasmus Rasmussen og hust.
Anne Margrethe Haagensdatter
Moderen, jf. Chr. Linnel, gartner Linnel, tjener Thor Rasmussen, huusmand Hans Rasmussen
44
 22.
Juli
Ole Olsen
18. Aug.
i kirken
Wægter Rasmus Olsen og hust. Anne Margrethe Haagensdatter 
 Konen Marie Olsen, pigen Cornille Haagensdatter, tjenestekarlene Mogens og Christen Hansen, 
wægter J. Olsen.
45
 31. 
Juli
 Carl Frederik Petersen
 20. Sept
i kirken
Contoirbetjent Svend Petersen og
hust. Johanne Brita Lindqvist
Moderen, md. Urban, faderen, dyrlæge Lundsteen
46
 16. 
Aug.
Peter Christian Marinius
 3. Nov
i kirken
Fragtfører, Niels Marinius og
hust. Stine Marie Lund
Md. Sabra, jf. Mathilde Schrøder, fragtmd. Jens Larsen, tjenestekarlene Jens Madsen og Svend Andersen 
47
 19.
Aug.
Sebaldus August Jensen
4. Sept.
i kirken
Skipper Niels Christian Jensen 
og hust. Petrea Skoubo 
 Moderen, md. Giesmann, contoristerne
Fr. Rohde og Fr. Sørup - - 
48
 29.
Aug.
Eduard Petersen 
9. sept.
hjemmed. af 
skolelærer Kock
 Arbeidsmand Anders Petersen og hust. Walborg Nielsen
 Død førend daaben blew publ. i kirken
49
 21.
Juni
Julius Frederik Wilhelm Bisted
12. Aug.
i kirken
Arbeidsmand Christopher Frederik Bisted og hust. Ellen Ryberg 
Moderen, md. Handen, smedmester Andresen, 
sergeant Ørbeck, drager Rasmus Petersen
50
 8.
Sept.
Frederik Wilhelm Kock
18. Sept.
hjemmed. af 
skolelærer Kock
 Skrædermester Hans Frederik Kock og hust. Johanne Kirstine Vegt
Død førend daaben blev publ. i kirken.
51
 20.
Sept.
Hans Peter Christophersen
11. Okt
i kirken
Pigen Anne Christine Christensen. 
Som barnefader angiver sig hjulmagersvend Jens Christophersen 
 Md. Carstensen, malersvend Olander, 
tømmersvend Lindstrøm. "Uægte"
52
23.
Sept.
Dødfødt
-  -  - 
Niels Osted og hust. Gjertrud Tue 
-  -  - 
53
23.
Sept
William August Gottliebsen
 24. Nov
i kirken
Færgemandssøn, Christian Casper Gottliebsen og hust. Kirstine Amalie Hansen 
Md. Charlotte Friis, jf. Ane Nøhr, færgemændene 
P. Anthoni, Joh. Gottliebsen og R. Hartvig
54
 27.
Sept
Emilius Ferdinand Bellinge
23. Febr.
i kirken
Kleinsmedemester, Hans Jørgen Bellinge og hustru Anne Marie Møller
Md. Herhold, jf. Løve, smedmestrene Hultmann og Johansen, færgemand J. Krabe, 
snedkersvend Peter Wedin. 
55
1. Oct.
Dødfødt
-  -  -
Pigen Karen Tønnesen og 
bortreist skrædersvend Pingel 
"Uægte" 
56
 1.
Oct
John William Alexander Alberg
20. Dec
i kirken
 Tømmersvend Jens Alberg og hust. 
Karen Lovise Thuesen
Md. Schrøder, jf. Jensen, fisker Ole Nielsen, tømmersvend Adam Ochsner, og do. Gothardt Schmidt og engelsk lods John Korrikel 
57
 12.
Oct
 Julius Jørgen Wilhelm Hagel
12. Jan.
i kirken 
 Pigen Anne Marie Hansen og skomagersvend Peter Christian Hagel
 Md. Hannemann jun., jf. Cronval, høker Juel, lieutn. Wachtelbrænner, slagter Vigath, toldbetjent Rischheiner
"Uægte tvilling" [ til nr. 58 ]
58
 12.
Oct
Hans Peter Christian Hagel
12. Jan.
i kirken
Pigen Anne Marie Hansen og skomagersvend Peter Christian Hagel 
 Md. Hannemann jun., jf. Cronval, høker Juel, lieutn. Wachtelbrænner, slagter Vigath, toldbetjent Rischheiner
"Uægte tvilling" [ til nr. 57 ]
59
 14.
Oct
Jens Jensen
 6. Dec.
i kirken
Pigen Elisabeth Jørgensdatter og jordbruger Christen Jensen 
Pigen Bendte Rasmusdatter, Bodil Clausdatter, tjener Ole Jørgensen, marqeur P. Larsen, tjener Ole Rasmussen.  "Uægte"
60
 16. 
Oct.
Carl Wilhelm Rasmussen
22. Dec.
i kirken
Slagtersvend Johan Peter Rasmussen og
hust. Anne Kirstine Nielsen
Md. S. F. Tegner, jf. Dort. Hartmann, slagtermester N. Svendsen,  Sergeant Ørbeck, brbr. Chr Wilhelmsen
61
22. 
Okt 
 Edourt Julius Emil Sick 
9. febr. 1834
i kirken
 Skomagermester Hans Løve Sick og hust. Anne Sophie Johansen
Md. Akkermann, jf. M. Løve, fuldmægtig Christensen, lysestøber Plum, hørhegler Svendsen
62
 23.
Okt.
 Niels Christian Sophus Hammer
10. Jan.1834
i kirken
Toldbetjent Niels Jørgen Hammer og hustru, Maren Margrethe Bautller
[ Konens efternavn gnidret, delvis gættet.
Ft. 1834: 'Hammar' og 'Bautler'
 Md. Hammer, jf. Charlotte Schmidt, bødkermester Ole Larsen Moberg, lods Erik Hansen, sadelmagermester Lars Andreas Moberg
63
18.
Okt
Heino Andreas Gerhard Gad.
30. Marts 1834
i kirken
 Kjøbmand Hans Svane Benevolens Gad og hust. Wilhelmine Augusta Werner
Md. Rosini, jf. Hansine Lund, capit. Werner, contorist Jørgen Gad, ungkarl Phil. Werner 
64
30.
Oct. 
Carl Frederik Larsen
 5. Jan 1834
i kirken
Lods Niels Larsen og
hust. Johanne Marie Hansen 
 Moderen, md. Giesmann, lods Fr. Hansen,
færgekarl And. Falk, faderen.
65
5. 
Nov.
Johan Ludvig de la Motte
22. Juni 1834
i kirken
Gjørtlermester Jacob Ludvig de la Motte og hustru Charlotte Mathilde Mohring 
Md. Charlotte de la Motte, moderen, guldsmed de la Motte, boghandler Mollerup 
66
16. Nov. 
Frederik Ferdinand Edsberg
17. Jan 1834
i kirken
Pigen Ellen Kirstine Palme og smedesvend Carl August Edsberg 
Pigerne Johanne Lundgreen og Henriette Edsberg, chirurg Hjort, hoboist Fischer, muursvend Jørgen Hansen  "Uægte"
67
30. Nov. 
Peter Christian Stephen
28. Jan. 1834
i hjemmet af 
skolelærer Kock
 Pigen Bodil Kirstine Petersen og underofficer af Kr. Reg. 
Joseph Wilhelm Stephen
 Død førend daaben blev publiceret i kirken. "Uægte"
68
26. Nov. 
William Schmidt
6. Juni 1834
i kirken
Kjøbmand Johan Carl Schmidt og hust. Phiby Morrell 
Moderen, jf. Morrell, lieutn. And. Braunbehrens, faderen.
69
30. Sept. 
Frederik Ferdinand Madsen
1. Dec. 1833
i kirken
Indsidder Peter Madsen og hust. 
Anne Rasmusdatter
 Konen Ane Hansdatter, Ellen Madsen, huusmændene Ole Persen og Niels Persen, soldat Mads Persen
70
4. 
Dec. 
 Carl Frederik Andersen
10. juni 1834
i kirken
Brændeviinsbrænder Lars Andersen og
hust. Juliane Charlotte Hansen
Moderen, md. Hansen, brygger P. Nielsen, skomagermester H. Abel, haarskjær Hansen
71
6.
Dec.
August Frederik Prytz
4. Juni 1834
i kirken
Kjøbmand og lieuten. w. det borgerlige Artillerie, Carl Prytz og hustru
Anne Margrethe Simonsen
Moderen, kjøbmand W. Prytz i Westindien, 
og faderen samt Jfr. Simonsen 
72
 10. Dec.
Johan Jacob Rudolph Holstebroe
8. Martz 1834
i kirken
Kjøbmand Søren Peter Holstebroe og hustru Fanny Ibsen 
Md. Ibsen senior , jf Joelson, hr. Ferrini fra Kjøbenhavn, doctor Rohde fra Fredensborg, doctor Øvre.
73
19. Dec. 
Christopher August Julius Frøde
31. Martz 1834
i kirken
garwersvend Gottfried Zacarias Frøde og hustru Johanne Hansen
Moderen, jf. M. Fruerlund,  ..?? Rolffsted, lods Joh. Olsen, faderen.
[Rolfsteds proff. er gnidret]
74
 23. Dec.
Julius Peter Teilmann Østergaard
26. Jan. 1834
i kirken
Borger og urtekræmmer i Kjøbenhavn Hans Nicolai Østergaard og hust. Mariane Margrethe Sigumfeldt 
Md. Reifenstein, md. Hansen, assessor Tostrup, borgermester Hanck, og tømmerhandler Schreiber 
75
 28. Dec.
 Herman Münter Permin
 3. April 1834
i kirken
 Contorist Henrik Hans Permin og hustru Dorothea Marie Søeborg 
Md. Caroline Permin, jf. Henriette Permin, hr. cancelliraad Herman Münter fra Kjøbenhavn, kjøbmand J. H. Permin, skibscapit. M. L. Søborg fra Fredensborg,  hr. landinspecteur C. Søborg, organist Thaarup, cand. jur. Schæffer . .  ?? [Gnidret]

Afskrift kan indeholde fejl, kontrollér derfor selv i kilden på arkivet.