Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1837
60 poster dette år.
Nr.
Født 
den
Barnets navn
Dåbsdag
Forældrene
Faddere og anmærkninger
1
4.
Jan.
Et dødfødt drengebarn
- -
Købmand, M. Jørgensen og
hustru A. M. M. Jørgensen
Jordemoderens attest No. 1 dateret 4. Januar 1837
2
6.
Jan.
- - -
- -
Fruentimmeret, Inger Marie Larsen 
der angaw som barnefader 
bortreist styrmand Hans Christian Hansen
(Er blewen døbt i St. Mariæ kirke)
3
18
Jan.
Martin Olsen
12. Febr.
i kirken
Lods, Johan Nicolai Olsen og 
hustru Augusta Margrethe f. Svedstrup
Kunstdreier Bendsen, garwersvend Frøde og lods P. Geertsen, 
moderen selw og madam Hansen.
NB: Faderen staar  i Rullen kaldet Larsen. H. R. 334/236
4
26.
Jan.
Hans Peder Edward Larsen
9. April
i kirken
 Arbeidsmand, Anders Larsen og
hustru J. Kirstine Jensdatter
 Mad. Hansen, jomfru E. Bresløw, capitain Hansen, lieutnant Møller og bagermester Bresløw
5
11.
Febr.
Carl Peder Pedersen
 7. Mai
i kirken
Jordbruger, Hans Pedersen og 
hustru Inger Kirst. Magnussen
Moderen selw, pigen Ane Nielsen, 
Karl Jonas Magnussen, 
jordbruger A. Magnussen. do. Jens Larsen.
6
 3.
Febr.
Frederik Knudsen 
 12. Mai
i kirken
Uhrmager, Hans Leganger Christian Knudsen og hustru Frederikke Lovise Hartmann 
Moderen selw, jomfru Andrea Møller, skolelærer Kock, malermester Ulstrup, faderen selw. 
7
12. 
Febr.
-  -  - 
-  - 
Tømmersvend, Lars Olsen og
hustru Birthe Jørgensdatter
NB: Dødt uden daab 
Dødeprotocol III side 35 no. 13 
8
15.
Febr.
Jacob Ferdinand Hansen
7. Mai
i kirken
 Tjener, Rasmus Hansen og
hustru Anna Pedersdatter
Fru Dreyer, jfr. Jeppesen, auditeur Olrik, 
hr. Thausen og fuldmægtig Crone 
9
17.
Febr.
Niels Peder Nielsen
15. Mai
i kirken
Jordbruger, Niels Nielsen og
hustru Marie Nielsen 
paa Byens Owerdrew
Moderen selw, pigen Thrine Nielsen, slagtermst. 
Christ. Pedersen, smedesvend Carl Nielsen, faderen.
NB: Døbt i St. mariæ kirke og menighed
10
22.
Febr.
Et dødfødt drengebarn 
i 9. maaned
 - -
 Faderen: Bogholder, L. A. Gulstad.
Modere: Jacobine Gulstad født Bayer
(Gjordemoder attest no. 2, af mad. Giesman, 
22. Febr. 1837) 
11
27.
Febr.
Edward Victor Alexander Gurtner 
 9. Juni
i kirken
Skrædermester, Peder Gurtner ?? og
hustru Rose Wilhelmine Sahlqvist
[ Rettelser i efternavnet fra Gyrtner. 
Måske skal det være Gürtner]
Moderen selw, madam Hansen, skolelærer Kock, 
graverkarl Hendriksen
12
 28. 
Febr.
Martin Theodor Olsen
16. April
i kirken
 Muurmester, Lars Olsen og
hustru Kirstine Frederikke Würtz
Mad. Hansen, jfr. Lovise Møller, slagtermester Hansen, smedmester Olsen, handelsdreng O. Olsen 
13
1.
Marts
Otto Elimar van Halem
26. Junii
i kirken
Wært paa skydebanen, Arnold van Halem
og hustru Sophie . . .
[En anmærkning, Efter forevist fødselsattest for moderen: Sophie Dorthea Elisabeth Heuer]
 Mad. Giesman, jfr. Gottliebsen, ?? Meyer 
og conditor Zimmermann 

[ Meyers stilling ulæselig]

14
2.
Marts
Niels Christen August Hilligsøe
21. Mai
i kirken
Kjøbmand, Engelbrecht Brinck Hilligsøe og
hustru Johanne Augusta Balle
Fru Linde, jfr. Lindhardt, dr. Ravn, 
contorist O. Ø. Topp 
15
2.
Marts
Harald Peder Edward Bendtsen 
 4. Junii
i kirken
Baadebygger, Ole Bendtsen og
hustru Johanne Ulrikke Hansen
Moderen selw, pigen Marie Jensen, lods A. Strø, tømmersvend M. Jensen, do. J. C.  . . .sen ??
[ En skade i KB gør efternavnet ulæseligt; 
måske Pedersen ]
16
27
Febr.
Hendrik Gerner Sneedorff Mazar de la Garde 
24. Junii
i kirken
 Cancelliraad og postmester, 
Mazar de la Garde
og hustru Charlotte D. C. Monrad
Frue Borris, frøken Monrad, capitain Sneedorff., major Smidt, auditeur Olrik og consul Løbel
17
7. 
Marts 
Frederik Christian Hansen
Hjemmedøbt 
formedelst 
svagelighed
den 8. Marts
Daaben bekræftet i kirken 21. Maj
 Kjælderkarl, Jens Hansen og 
hustru Magdalene Rasmusdatter
Madam Hansen, jomfru Svendsen, 
bødkermester Schubel, smedesvend Chr. Huldtmand 
18
3.
April
Carl Christian George Winther
4. Juni
i kirken
Muursvend, Carl Ferdinand Winther og
hustru Marie Amalie Møller
Moderen selv, pigen F. C. Winther, 
muursvend C. Ibsen, do. N. F. Svendsen, 
og faderen selw
19
4.
April
Joseph Augustinus Fryndt
4. Junii
i kirken
Wæwermester, Johannes Anthoni Fryndt
og hust. Anna Marie Nielsen
Moderen selw, pigen Karen Hendriksen, muursvend M. Fryndt, wæwersvend A. Fryndt, faderen selw
20
10.
April
Gustav Harald la Motte
9. Junii
i kirken
Guldsmedmester, Carl Gustav la Motte og
hst. Charlotte Amalie Klerck
Moderen selw, jfr. Caroline la Motte, 
slotsforwalter Schebel, opsynsmand Jensen 
og faderen selv. 
21
13
April
John Harald Erentz
9. August
i kirken
Contorist, Peder Gustav Erentz og
hustru Inger Marie Nielsen
Mad. Kirck, jfr. Echardt, kjøbmand Glørfeldt, 
John Gutt . . .?? 
[ Noget ulæseligt måske menes der Good]
22
14.
April
Johannes Julius Buch
9. Juli
i kirken
Fruentimmeret, Nelly Emilie Jansen.
Som barnefader angives færgemandssøn Johannes Frederik Buck
Mad. S. Magnussen, jfr. Marie Pedersen, skipper G. Litschen, lods Jørgen Olsen og Pedersborger lods Frits Grimm. "Uægte"
23
22.
Nov.
(1836!)
Svend Jensen Lohman
 30. April
i kirken
Fisker, Johan Lohman Svendsen og
hustru Ane Marie Andersen
Pigen Ane Kippernick og Marie Bagge;
lodserne Bagge og N. Hansen og 
toldbetjent N. Hansen 
Anmærk: Barnets fødsel var blewen anmeld
t i --?? tid.
[Ulæseligt for skribent]
24
 6.
Maj
Lauritz Gustav Larsen
21. Juli
i kirken
Forpagter, Hans Jacob Larsen paa Bergmansdal og hustru Ane Marie Oldau 
Mad. Webster, jfr. Joelsen, hr. Lundwall, 
Dorthe Hedeman 
25
 6. 
Mai
 Carl Wilhelm Frederik Sick
4. Juni
i kirken
Skomagermester, Hans Løwe Sick og hustru Sophie Johansen 
Pigen Joh. Sick, jfr. Brix, maler Bertelsen, 
haarskjærer Peder og Malersvend Mathiesen
26
7. 
Mai 
Anton Larsen
25. Juni
i kirken
Lods, Niels Larsen og
hustru Johanne Marie Hansdatter
 Moderen, mad. Giesman, lods F. Hansen og
Ferd. Hansen, ungkarl H. F. Han . .??, 
bødkermester Fr . . ?? [Gnidret skrift]
27
9.
Junii
Et dødfødt drengebarn
-  - 
Faderen: Snedker, Reinhardt
Moderen: Catharine født . . ??
[Måske som i FT 1840: Plahr]
 Gjordemoderattest dat. 10. Junii fra M. Sabra.
(v. III; 37, Nr. 28 i dødeprotocollen)
28
10.
Junii 
 Johan Carstensen Rhode
 Hjemmedøbt
d. 13. Junii.
Daaben 
bekræftet i kirken
6. Aug
 Muursvend, Johan Rhode og
hustru Johanne Nielsen.
Arbeider Anders Pedersens kone Valborg, 
pigen Ane Marie Rhode, arbeider Anders Pedersen, færgemandssøn Anders Albertsen, og faderen selv
29
15.
Junii
Holger Ludvig Theodor Olrik
25. August
i kirken
Auditeur og byfoged, Jacob Baden Olrik og hustru Helene Christiane Rosenørn
 Justitsraadinde Olrik, frøken L. E. Olrik, capitain Sneedorff, cancelliraad Mazar de la Garde og asistent Olrik
30
16. Junii 
Lauritz Jensen
20. August 
i kirken
Jordbruger, Anders Jensen og
hustru Christine Olsdatter
Konen Johanne Marie Jensen og pigen Stine Hansen, jordbruger Hans Christian, 
do. Niels Eriksen,
og do. Johannes Jensen 
31
28.
Junii
Wilhelm Christian Boye
30. Julii
i kirken
Sognepræst ved St. Olai kirke, 
Caspar Johannes Boye og
hustru Marie Adolphine Birckner
 Conferensraadinde ?? [ Meget gnidret] Collin og jomfru H. Boye,  . .chirurg ?? Pedersen , [Gnidret] cand. th. Feddersen, og skolelærer Kock
32
 28.
Junii
Edward Jensen 
 28. Junii
i kirken
Hospitalskarl, Hans Jensen og
hustru Christine Thorkilsdatter
 Md. Galschiødt, jfr. Bolt toldbetjent Kjeldsen, skipper Jensen og Contorist Kjerbo
33
6. 
Julii 
(Lars)
Lauritz Hendrik Pedersen
 27. August
i kirken
Fruentimmeret, 
Birthe Kirstine Hansdatter.
Som barnefader angiwes tjenestekarl Peder Larsen Pleielt
Mad. Hansen, pigen Emilie Clausen, spekhøker Juul, skræddersvend Nielsen
34
7. 
Julii 
Carl Christian Jacobsen
20. August
i kirken
Fisker, Jacob Jacobsen og
hustru Anna Wilhelmine Nielsen
Konen Kirstine Larsen, pigen Karen Nielsen, rebslagermester Bertelsen, lods P. Hellebro 
[ Helle-Broe]
og færgekarl Jørgen Jacobsen 
35
8.
Julii
Harald Gustav Lorentzen
20. August
i kirken
Tjener, August Lorentzen og
hustru Margrethe Christiansen
Moderen selw, mad. Carstensen, 
gaardmand Søren Andersen, handelsbetjent Guldberg, kudsk Henrik Lop 
36
15.
Julii
Heinrich Frederik Julius Schmidt
17. Sept.
i kirken
Fruentimmeret, Oline Christine Bagge. - som barnefader angav sig tømmersvend 
Christoffer Gotthard Schmidt 
Moderen, jomfru Charlotte Schmidt, karethmager Borup, tømmersvend Edv. Schultz
Anmærkn: Forældrene blewe ægteviede den 9. Sept. 1837
37
2.
Aug.
Gustav Sophus Solter
18. Nov.
i kirken
Contorist, Elof Solter og
hustru Wilhelmine Mathilde Friedel
Moderen selw, jomfru Marie Cronwall, faderen selw,
H. C. Friedel og contorist Meder ??
[Gnidret skrift, kan være fejltydet]
38
12.
Aug.
Edmund Ferdinand Nielsen.
22. Sept.
i kirken
slagtermester, Jacob Peder Nielsen og
hustru Frederikke Lovise født Nielsen
Madam Reifenstein, jfr. Lovise Nielsen, slagtermester L. Pedersen, og 
færgekarl A. Bornholm 
Anm: Twillingebroder af pigebarnet no. 52 pag. 364
39
23.
Aug.
Johan Ludvig Andersen
Hjemmedøbt
d. 29. Aug.
Fruentimmeret, Anna Lovise 
Johansen Holløse; 
som barnefader angaw sig Anders Mikkelsen Kjædebye, underoficeer
6. comp. Kronenes Reg. 
Død før dåben blev bekræftet i kirken
Uægte barn.

[ Der anvendtes bolle-å i dette tilfælde]

40
2. 
Sep. 
Carl Frederik Christoffer Schrøder
18. Okt.
i kirken
Bagermester, Christoffer Schrøder og hustru Sophie Cecilie Wilhelmine
født Dems
 Mad. Dems og jomfru Schrøder, møller Kjærboe, 
møller Møller, og skipper Nielsen.
41
8.
Sep.
Julius Wilhelm Borroe
Hjemmedøbt 
17. Sept.
 Bødkermester Carl Borroe og
hustru Cecilie Frederikke Jensen
Død før daaben bekræftedes i kirken 
42
20.
Sep.
Lars Peder Hellesen
19. Nov.
i kirken
Fisker, Ole Hellesen og
hustru Lovise født Mogensen
Konen Chr. Hellesen og Ane Mogensdatter,
tømmermand Chr. Pedersen, tømmersvend
P. Pedersen og fisker A. Mogensen 
43
24.
Sep.
Et dødfødt drengebarn
-  -  - 
Moderen: Pigen Johanne Sophie Wennerholm fødte det i 8. måned.
Faderen: angav at være engelsk lods José dos Santos Marqvar 
[ Gnidret skrift, delvis gættet]
 Gjordemoderattest No. 4 dat. 24. Sept. 1837
"Uægte"
44
27.
Sep.
Et dødfødt drengebarn
-  -  - 
Faderen: Handelsbetjent, Jens Christian Payberg, Moderen: 
Lovise Frederikke født Fruerlund.
Gjordemoderattest No. 5 dat. 27 Sept. 1837 af ?? 
[ Jordemoders navn gnidret]
45
27. 
Sep. 
Lauritz Payberg 
 1. December
i kirken
Handelsbetjent Jens Christian Payberg og
hustru Lovise Frederikke født Fruerlund
Moderen selw, og madam Karstensen, 
hr. Julius Schierbæk, wiintapper Lind. 
Twilling til No. 44
46
6.
Okt.
Et dødfødt drengebarn
 -  -  -
Forældrene: Kjælderkarl Ole Jensen og 
hustru Birgitte Dobernowsky.
Barnet født i 9. måned, 
gjordemoderattest no. 6 dat. 6. Okt. 1837.
See dødsprotocollen III; 40; no. 51
47
16.
Oct.
Julius Johan Petersen
22. Febr.
hjemmedøbt formedelst sygdom, dåben bekræftet i kirken 27. Mai 1838
 Grønthandler, Johannes Pedersen og
hustru Juliane Kirstine Lund
Mad. Carstens, jomfru Lund,
færgemand Nicolaisen, brygger Rasmussen 
og færgemand Lind 
48
17.
Oct.
Sophus Nielsen Backe
17. Januar 1838
i kirken
Færgemand, Peder Nielsen Backe og
hustru Mette Kirstine Hartvig
Moderen selw og jomfru G. Hartvig, færgemand W. G. Kempel og P. G. Kempel, lods.
49
17.
Oct.
Rasmus Hansen Rasmussen
10. Dec.
i kirken
Jordbruger, Rasmus Rasmussen og
hustru Inger Marie Andersen
Konen Sophie Jensen og . . .[ En tom plads!] jordbruger Søren Jensen, do Poul Nielsen og ungkarl Morten Svendsen 
50
1.
Nov.
Frederik Theodor Rasmussen
27. Mai 1838
i kirken
Slagtermester, Johan Peder Rasmussen og hustru Ane Kirstine Nielsen 
Mad. Larsen og jfr. Eneroth, slagtermester Nielsen, contorist Svendsen 
51
16.
Nov.
Lauritz Agath Johansen
8. Julii 1838
i kirken
Toldbetjent Ole Gottfried  Johansen 
og hustru Johanne Cathrine Lund
 Moderen selw, mad. Carstensen, toldbetjentene Hoier & Ellingsen, faderen selw.
52
18.
Nov
Samuel Kjeldberg
15. Junii 1838
i kirken
Slagtermester, Magnus Wilhelm  Kjeldberg og hustru Sophie Frederikke Elisabeth Zemperlund
Mad. Hansen og jfr. Hoffman, grønthandler Ramm, barbeer Grimm 
og smedsvend Lundgreen 
53
20.
Nov
William Brown
29. Marts 1838
i kirken
Skibsclarerer William Brown 
og hustru Nelly Burd 
Moderen selw og jfr. Isabella Brown, proprietair 
David Brown og kbmd. C. E. Thune 
54
26.
Nov.
Carl Pedersen 
1837, 6. Dec.
Hjemmedøbt 
formedelst sygdom
 Arbeidsmand Peder Pedersen og
hustru Ane Kirstine Larsdatter
-  -  -  - 
55
30. 
Nov. 
Søren Nielsen 
-  - 
Arbeidsmand Peder Nielsen og
hustru Ane Sørensen
-  -  
NB: Dette barn blew her fejlagtigen anmeldt til daab da forældrene nu bor i St. Mariæ sogn.
56
18. 
Dec. 
Jørgen Ludvig August Nielsen 
14. Febr. i kirken 
1838 
Lods Anders Nielsen og
hustru Johanne Sophie Olsen
Moderen selw, og mad. Giesmann, 
lods A. Espegreen, og do O. Backe 
57
19.
Dec.
Et dødfødt drengebarn 
 -  -
 Faderen: Brygger Hendrik Grubb og hustru Magrede Jensen.
Gjordemoder C. Hansens attest dat. 19. Dec. 1837.
See dødeprotocoll III; 41; No. 57.
58
20.
Dec.
- - - 
- - - 
Arbeidsmand Christian Mikkelsen og
hustru Ane Cathrine Momme
Forældrene flyttede ud i Sct. Mariæ sogn 
før barnets daab. 
59
20.
Dec.
Lauritz Julius Rasmussen 
28. Marts 1838
i kirken
 Brændewiinsbrænder Hans Rasmussen
og hustru Ane Margrete Nielsen
Moderen selw og mad. Giesmann, 
lods Niels Hansen, grawerkarl Hendriksen 
og faderen selv.
60
29.
Dec.
Carl Frederik Waldemar Kaas 
20. April 1838
i kirken
Contorist Frederik Kaas og
hustru Sophie Holst
Mad. A. D. Kaas og jfr. A Luckner, 
bundtmager P. Røsser, 
bogholder Otto Topp og do. F. Kaas.