Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1838
63 poster dette år.
Nr.
Født den
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrenes navne
Faddere og anmærkninger
1
6.
Jan.
Johan Christian Kornerup
9. Mai
i kirken
 Kjøbmand, Johan Peder Kornerup og
hustru Lagertha Mariane Friis
Fru Th. Wright og jfr. Bø. .her??, oberstlieutnant v. Fries, ritmester Fries, contorist F . .?? kjøbmand Kornerup.
[En stor del af skriften gnidret]
2
8.
Jan.
Carl Alfred Rasmussen
17. Febr.
Hjemme
Skomagermester, Ole Rasmussen
og hustru Ane Christine Olsen
 -  -  -
3
13.
Jan.
Herman Johannes Daniel Meyer
17. Juni
i kirken
Møller, Herman Johannes Meyer og hustru Emilie Charlotte Lund
Jomfru Stricker og moderen selw, 
kammerjunker Hedeman 
og brygger Nielsen
4
1.
Febr.
Harald Rudolph Larsen
17. Febr.
i kirken
Fruentimmeret, Christine Elisabeth Riisberg.
Som barnefader angiwes wærtshuusholder Peder Larsen
Død førend daabens bekræftelse 
5
6. 
Febr. 
Frants Diderik Brandt
20. Mai
i kirken
Skrædersvend, Bernhardt Brandt og 
hustru Caroline Frantzine Larsen
Moderen selw og hendes søster M. Larsen; skrædermester Wulf, skrædersv. D. Brandt 
og faderen selw. 
6
17.
Febr.
Niels Olsen
6. Mai
i kirken
Sømand, Niels Peder Olsen og 
hustru Ane Cathrine Holm
Anders Larsens kone Marie og 
pigen Frederikke Tofte, 
færgekarl P. Hansen, fisker Jens Pedersen 
7
17.
Febr.
Et dødfødt drengebarn
- - 
Moderen: Pige Christine Pedersdatter.
Faderen: tjenestekarl Johannes Andersen.
I  7. måned født til . . ?? [Naaden?] uden livstegn.
Gjordemoderattest fra mad. Giesman 17. febr. 1838
See dødeprot. III; 42; 4.
8
18. 
Febr. 
 Peder Harald Lorentzen
1. Juli
i kirken
Skomagermester, Christian Lorentzen og
hustru Elisabeth Thomsen
Moderen selw og mad. Hansen.
Skomagermester Madsen, wærtshuusholder Eiby 
og faderen selw.
9
20.
Febr
Helle Pedersen Broe
13. Mai
i kirken
Lods, Peder Helle-Broe og 
hustru Claudine Andersen 
Mad. Schotte og jfr. Hansen, lods P. Hellesen Bro, 
Lars Larsen og Nicolai Hansen.
10
27. 
Febr. 
Christian Anthon Hansen
27. April
i kirken
Contorist, Hans Jørgen Hansen og 
hustru Birgitte Sophie Mathiesen
Jomfru Mathiesen og consul Løbel, ditto de Hafstrøm 
og agent Jacobsen 
11
8. 
Marts 
Harald Frederik Holstebro
15. Juni
i kirken
Kjøbmand, Jørgen Holstebro og 
hustru Emilie født Ibsen
Mad. F. Holstebro og mad. Giesman, 
fuldmægtig Jensen
kunstmaler Raadsig og kjøbmand S. Holstebro
12
10.
Marts
Frederik Wilhelm Berg Holm
24. Mai
i kirken
Translateur-assistent, Carl Frederik Holm 
og hustru Anna Augusta født Liebmann
[Tilføjet senere: 'Frederikke Elisabeth']
Moderen selw og jomfru Liebmann, lieutnant Meidel, 
candidat F. Liebmann og faderen selw 
13
15.
Marts 
Carl Peder Wilhelm Suhr
6. Juni
i kirken
Malermester Carl Suhr og
hustru Johanne Justine f. Urban
Mad. Topp og jomfru C. Suhr, cantor Topp, 
fuldmægtig Suhr og contorist Topp 
14
31.
Marts
Carl Wilhelmsen
Hjemmed.
11. April
Færgemand, Peder Christian Wilhelmsen og
hustru Johanne Christine Hansen
Død før daaben blew bekræftet i kirken
15
3. 
April 
Christian Rudolph Grubb
8. Juni
i kirken
Møller, Bendt Hansen og 
hustru Juliane Marie Herold
Moderen selv og jomfru Ane Chr. Thomsen.
Agenterne C. Herold og D. Herold og faderen selw
16
5.
April
Andreas Nielsen
11. Mai
i kirken
Fruentimmeret, Johanne Pedersdatter.
Som barnefader angiwes matros Poul Nielsen
 Mad. Hansen og jfr. C. Koop, fisker Bendt Olsen, sergeant Johannes Nielsen og 
skomagersvend L. Nielsen
17
NB
6. Dec.
1837
 Harald Waldemar Engman
16. Apr. 1838
i kirken
Johan Dion Engman, kok paa dampskibet "WILHELMINE" og hustru
Ane Clausdatter
Mad. Bakke og jomfru Hansen, maskinmester Watson, fuldmægtig Bull og styrmand Rander
18
15. 
Apr. 
Hans Peder Hansen
16. Apr.
Hjemmedøbt
Arbeidsmand, Søren Hansen og
hustru Ane Christiansdatter 
NB.: Forældrene flyttede til St. Mariæ sogn før barnets daabsbekræftelse i kirken 
19
11. 
Apr.
Edvard Harth-Olsen
[Mellemnavnet uklart
skrevet, kan være fejltydet]
 24. Mai
i kirken
Lods, Johan Nicolai Olsen og
hustru Margrete Sophie Svedstrup
Moderen selw og pigen Ingeborg Larsen, kunstdreier Bendtsen, lods P. Geertsen og garwermester Frøde.
Navnet forandret if. Kgl. bevilling af 1. April 1896.
[Fra 'Edward Olsen']
20
 15. 
April
Christian Julius Pedersen
17. Junii
i kirken
Muurmester, Holger Pedersen og
hustru Anna Sophie Holm
Mad. Giesman og moderen selw, muurmester . .??
grønthandler Ramm og faderen selw.
[ navnet ulæseligt]
21
15.
Apr.
Hans Julius Thorvald Andersen
8. Julii
i kirken
Skomagerfrimester Peder Andersen og 
hustru Rebeca Petronella Holmgreen
Mad. Pedersen og jfr. Brassel, smedmester Johnsen, wognmand C. Hansen og bagermester Stilling
22
18.
Apr.
Martin Wilhelm Christian Tegner
31. Mai
i kirken
Lieutenant og hjulmager, Jørgen Christian Tegner og hustru Christiane Marie Stubbe 
Mad. Fred. Tegner og jfr. Marie Hansen, capit Tegner, møller Tegner og skolelærer Larsen
23
a
22.
Febr
Knud Harald Jørgensen
3. Junii
i kirken
Kjøbmand, Mathias Jørgensen og 
hustru Anna Margrethe Marie Jørgensen 
 Mad. J. E. Fauerskou og jfr. J. H. Seyer, 
cand. th. J. N. Lassen, cand th. H. Andresen 
og fuldmægtig J. Adolph
23
b
21.
Mai
Theodor Hansen
20. Julii
i kirken
Fruentimmeret, Deliane Sophie Blangsted og angiwne barnefader Jens Hansen, 
underofficeer i Kronens regiment
Mad. Hansen og jfr. Køppen, sergeant Slosrik
gymnastiklærer Andersen
NB: Forældrene war efter forevist attest ægteviede i st. Mariæ kirke 10. okt. 1838
24
24.
Mai
Andreas George Olsen
i kirken
2. August
Kjøbmand, Andreas Olsen og
hustru Ane Kirstine Hansdatter
Mad. Pedersen og moderen selw, kbmd. Pedersen 
fra . .rød?? slagtermester Hansen og s. . .?? Olsen
[En del gnideri]
25
1.
Junii
Ferdinand Ernst Pedersen
8. Julii 
i kirken
Kornmåler, Poul Pedersen (Gurre) 
og hustru Ingrid Hansdatter
Jordemoder K. M. Sabra og jomfru Christiane Hansen, kornmåler Wunderlich og drager Mads Hansen
26
2. 
Junii
Rasmus Pedersen
15. Julii
i kirken
Tjenestekarl, Lars Pedersen og
hustru Ane Margrete Philipsdatter
Moderen selw og pigen Mille Hansdatter, 
arbeidsmand P. Jensen, tømmersvend J. Hansen 
og arbeidsmand P. Jørgensen 
27
9.
Junii
 Peder Hansen
Wowardt
1. Julii 
Pigen, Regine Wowardt Finger.
Angiwen barnefader: Toldbetjent Studsgaard
Skipper Hansens enke og pigen Sidse Kirstine Andersen, smedsvend Hendrik Nielsen, mursvend Anders Olsen 
og arbeidsmand Jens Larsen 
28
14.
Junii
Christian Andresen
Hjemmed.
15. Junii
Pigen, Ane Marie Christensen.
Angiwne barnefader: 
Tjenestekarl Jens Frederik Andresen
Død førend daaben blew bekræftet i kirken.
Twillingebarn med No. 31 side 374
29
22.
Marts
Edward Petersen
2. Julii
i kirken
Lieutnant ved Det Borgerlige Artillerie, Christian Leonhard Petersen og  hustru
Elisabeth født Duncan
Frue Løbel og frøken Knop, cancelliraad Rogert, auditeur Olrik og lieutnant Aschlund 
30
21.
Junii
Christian Waldemar Hansen
5. Sept.
i kirken
Wærtshuusholder, Niels Hansen og
hustru Emilie Meilbye
Moderen selw, og mad. Sabra, bager H. Strube, slagtersvend A. Goldschmidt og faderen selw
31
15.
Julii
Peder Frederik Svendsen
9. Sept.
i kirken
Muursvend, Niels Svendsen og
hustru Caroline Jacobine Berg
Mad. Sabra og pigen S. F. Berg, 
skomagersvend F. Svendsen do. Ferdinand Winther 
32
18. 
Julii 
Peder Frederik Lundgreen
31. Okt.
i kirken
Enken, Magdalene Sophie Rolfsted, født Zemberlund, 
som barnefader angaw sig smedesvend
Niels Peder Lundgreen 
Madame Johnsen og jomfru Salling, hattemager Søderberg, færgekarl A. Andersen, 
og hattemagersvend A. Lundgreen 

Forældrene ægteviede samme dag

33
26. 
Julii 
 Johan Hendrik Hansen
14. Sept.
i kirken
Lods, Johan Frederik Hansen og
hustru Caroline Marie Hagedorn
Moderen selw og mad. Giesman,
færgekarl Andersen, lodserne H. Hansen og D. Hansen
34
30.
Julii
Peder Louis Stricker Gulstad
3. Sept.
i kirken
Bogholder, Adolph Lauritz Gulstad 
og hustru Jacobine f. Beyer
Frue Gulstad, jomfru Mariane Beyer, canceliraad Beyer, lieutnant v. Gulstad, kammeraad Smith
35
31.
Julii
Christian Ferdinand Schreiber
23. Sept.
i kirken
Tømmerhandler, Niels Ditlev Schreiber
og hustru Sophie Hedevig f. Reinsholm
Moderen selw og jomfru Reinsholm, 
proprietair Jørgensen, skowfoged Ritter og handelsbetjent Reinsholm 
36
10.
Aug.
Victor Decimus Augustus Schmidt
12. Nov.
i kirken
Handelsgartner, Frederik Frantz Schmidt og
hustru Dorthea Margrethe Andersen
Frue Gjerdrum og jomfru Aagaard, gartner Schmidt, captain Thestrup, sproglærer Valentin
37
22.
Aug
Hendrik Bernhard Meynman
[ Rettet til Maymann]
 4. Nov.
i kirken
Skomagersvend, Hans Hendrik Meinman [Rettet til Maymann] og hustru Ane Kirstine Thomsen
Moderen selw og mad. Hansen, 
skomagersvend C. Holm, do A. Svendsen 
og do. R. Hansen 
Anmærkning: Navnet er rigtigt: Maymann. Conferantionsprotokollen 1852 - 3. Okt.
38
8. 
Sept. 
Hans Christian Tauson
11. Nov
i kirken
Kjøbmand og skibsclarerer, Carl Gustav Tauson  og hustru Ane Marie Jeppesen
Mad. Jeppesen og jomfru Chr. Jeppesen, brygger C. Jeppesen, proprietair Møller og fuldmægtig Jensen
39
13.
Sept.
Frantz Oscar Lillieqvist
4. Nov
i kirken
Hattemagermester, Niels Peder Lillieqvist og 
hustru Johanne Margrete Holmberg
Moderen selw og jomfru Hoffman; Capitain Dreyer og garwermester Staulund 
40
19. 
Sept 
Fritz Wilhelm Ravn
25. Nov
i kirken
Lods, Christian Ravn og hustru
Hedevig Christine Olsen
Mad. Backe og pigen Caroline Ravn, lods O. Backe og do. Eskildsen og baadebygger S. Jensen 
41
19.
Sept.
Carl Volkman Hansen
18. Nov.
i kirken
Lods, Diderik Hansen og hustru
Ane Magdalene Olsen
Moderen selw og jomfru Olsen; lods J. Olsen 
do. Lars Svendsen do. J. Hansen 
42
4. Oct 
Et dødfødt drengebarn
-  - 
Forældrene: Handelsbetjent, Rasmus Jørgen Gad og hustru Christiane Beyer 
See dødeprotokollen III; 47 no. 39
Gjordemoderattest dat. 4. Oct. 1838 af madam Giesman
43
6. Oct. 
Victor Thomas Knudsen
9. Mai 1839
i kirken
Uhrmager, Hans Leganger Christ. Knudsen og
hustru Frederikke Lovise Hartman
Moderen selw og jomfru D. Hartman, kjøbmand Bruun, slagtermester Ziebel og faderen selw 
44
9.
Oct.
Et dødfødt drengebarn
- - 
Foældrene: Canceliraad, postmester A. A. B. Mazar de la Garde 
og hustru C. D. Cathr. født Monrad 
-  -  -  - 
45
21. 
Oct. 
Søren Peder Sørensen
2. Dec. 
1838
i kirken
Jordbruger Peder Sørensen og
hustru Ane Nielsdatter
Konen Christiane Pedersen og pigen Marie Pedersen, jordbruger Lars Pedersen, do. Niels Eriksen 
do. Peder Hansen 
46
29.
Oct.
 George Colding
23. Dec.
i kirken
Wægter, George Wilhelm Colding og
hustru Ellen Marie Hansdatter
Mad. Nielsen og pigen Emilie Grosman, wægter Jens Olsen, handelsbetjent J. Zættre, færgekarl W. Scharles 
47
3. 
Oct. 
Johannes Frederik Alfred Bretton Eugen
[ 'Eugen' er tydeligvis skrevet et senere tidspunkt!]
 23. Dec.
i kirken
Baron L. Bretton, toldkæmmerer,
og hustru Gjertrud Elisabeth Lilienskjold
Frue Krieger og frue Haxthausen, Grew Moltke, højesteretsassessor; cancelliraad Rogert 
og lieutnant i garden C. Krieger 
48
4. 
Nov.
Jacob Topp
30. Marts 
1839
i kirken
Contorist, Jacob Mathias Topp 
og hustru Pauline Christine Suhr
Moderen selw og mad. Giesman, cantor Topp, 
fuldmægtig Suhr og faderen selw 
51
13. 
Nov 
Et dødfødt drengebarn
 -  -
 Moderen: Bogholder Solters kone, Wilhelmine Solter. 
 I 7. maaned. Gjordemoderattest fra mad. Carstensen
dat. den 13. Nov. 1838. See dødeprotocoll. III; 48; 43
49
11.
Nov.
Martin Johan Frederik Hansen
16. Dec.
i kirken
Lods, Hans Jacob Hansen og hustru
Cathrine Augustine Bornholm
Lods, A. Nielsens kone og jfr. A. L. Bornholm, lods E. Hansen do. Niels Olsen og do. Nicolai Johansen
50
12. 
Nov 
Peder Adolph Olsen
24. Febr.
1839
i kirken
Lods, Jørgen Olsen og
hustru Marie Jensen
Mad. Svendsen og mad. Hansen, lods Bærentzen
og do. P. Geertsen
52
15.
Nov.
Carl Peder George Nissen Sommersted
23. Juni
1839
i kirken
 Brændewiinsbrænder, 
Christian Nissen Sommersted og 
hustru Jacobine A. E. Fred. Trytzler 
Moderen selw og jomfru K. Nissen, brygger Hansen, wærtshuusholder Nissen og faderen selw
53
20.
Nov.
Et dødfødt drengebarn 
 -  -
Forældrene: Lods, Niels Larsen 
og hustru  Johanne Marie Hansen.
 I 9. måned. Gjordemoderattest fra mad. Giesman 
dat. 20. Novbr. 1838
54
18.
Nov.
Et dødfødt uægte drengebarn
 -  -
Moderen: Muursvend Otto's enke, Wilhelmine Florentine Valentin, der angav som barnefader muursvend Bendt Johansen. 
(Anmeldt fra stadsfysicus Klem 
dat. 20. Novbr. 1838) 
55
6.
Dec.
Et dødfødt drengebarn
-  - 
Faderen: Tømmersvend Lars Olsen 
Moderen: Hans kone, Birthe Jørgensdatter
(Gjordemoderattest fra mad. Carstensen, 
dat. 6. dec. 1838) 
56
8. 
Dec.
Christian Wilhelm Pedersen
6. Jan. 
1839
i kirken
Pigen, Else Kirstine Jensdatter der angav som barnefader matros Peder Rasmussen 
Mad. Hansen og pigen Ane Nielsen; wognmandskarl Christ. Andersen, karl, Jens Jensen 
og do. Niels Jensen. 
57
8. 
Dec. 
Fritz Niels Frederiksen
13. Jan.
1839
i kirken
 Pigen, Laurine Larsen, der angaw som barnefader tjenestekarl Frederik Nielsen
Mad. Pedersen og jfr. Pedersen; smedsvend S.
[ ell. 'F' ]  Sørensen, muursvend C. West og bogtrykkersvend Sacke. u. B. 
["Uægte barn"]
58
7. 
Dec. 
Julius Lundbæk
Hjemmedøbt
18. Febr.
1839
Skrædermester, Poul Ernst Lundbæk
og hustru Else Kirstine Jørgensen
Død før daaben blew bekræftet i kirken
59
10. Dec. 
Niels Christian Pedersen
17. Marts
1839
i kirken
Arbeidsmand, Lars Pedersen og 
hustru Karen Larsdatter
Moderen selw og pigen Karen Pedersdatter;
karl, C. Pedersen do. Søren Pedersen 
og muursvend C. Wallin.
60
13.
Dec.
Johan Carl Ferdinand Winther
 26. Mai
1839
i kirken
Muursvend, Carl Ferdinand Winther og
hustru Marie Amalie Møller
Moderen selw og pigen L. F. Møller; faderen selw, tømmerdreng J. F. Winther og
muursvend N. F. Svendsen
61
14.
Dec.
Charles Brown
Hjemmedøbt
14. dec 1838
daaben bekræftet 
i kirken 
17. Junii 1839
Skibsclarerer, William Brown og
hustru Nelly Burd
Frue Isabelle Brown og frøken Mathilde Brown; faderen selw,
proprietair David . . . . . i Budrup
proprietair . . . .   . . . . . i Tikjøb
[Her er tydeligt gjort plads til navne som ikke siden er indført]
62
15.
Dec.
Christian Julius Aackerstrøm
24. Maj 
1839
i kirken
Færgekarl, Lars Andersen Aackerstrøm  og
hustru Susanne Svanberg
Md. Svendsen og jomfru Hornvain; lods N. Hansen, do. Poul Hansen og hr. C. Svendsen
63
16.
Dec.
Fritz Emil Rusch
5. April 
1839 
i kirken
Malermester Christian Frederik Rusch og 
hustru Johanne Catrine Cronwall
Moderen selw, og jomfru S. Cronwall; 
faderen selw og P. Cronwall, malersvend og saddelmager Cronwall