Tilbage til Helsingør
Kirkebogen
Sankt Olai Kirke, Helsingør
Fødte og døbte drenge År 1839
78 poster dette år.


Nr.
Fødsels
dato
Barnets navn
Dåbsdato
Forældrene
Faddere og anmærkninger
1
7. 
Jan
Lauritz Gotthard Svendsen
30. Jan
i kirken
Grønthandler, Jens Peder Svendsen og
hustru Maia Grethe Kassman
Moderen; pigen Christiane Sørensen, 
lods David Vibolt, 
contorist F. C. Nielsen samt faderen.
2
7. 
Jan.
Peder Christian Christensen
24. Febr
i kirken
Pigen, Anne Sophie Petersen; som barnefader angiwes tjener Anders Christensen
Moderen selw og pigen Gunild Kirstine.
Tjenestekarlene: Peder Sørensen, 
Rasmus Jespersen og Lars Hansen
3
15.
Jan.
Martin Peder Bendtsen
2. Juni
i kirken
Smedsvend, Peter Bendsen og
hustru Karen Haagensdatter 
(Ved Bergmandsdal)
Madam Jørgensen og pigen Sophie Jensen;
arbeidsmand J. C. Gedde, 
do Joh. Chr. Pedersen
4
17.
Jan.
Julius Engelbrecht Fæster
15. Marts
i kirken
Kjøbmand, Søren Elkjær Fæster og
hustru Theodore Marie Christine Kusch 
Mad. Herold og jomfru Kusch; bagermester Herold, kjøbmand E. Fæster og snedkersvend E. Kusch
5
22. 
Jan
Jens Peder Isaac
3. Febr.
i kirken
Pigen, Pauline Hansdatter der angaw som barnefader: Huusmand Hendrik Isaac
Moderen selw og pigen Bole [??] Kirstine Olsen; 
wognmandskarl Jørgen Nielsen, do. Jens Davidsen 
og smedsvend Ferdinand Jensen
6
26. 
Jan
Lauritz Bagge
Hjemmedøbt
3. Febr
Fisker, Ole Larsen Bagge og 
hustru Ane Margrete Frederikke Sivert
Død førend daaben blew bekræftet i kirken.
7
31.
Jan
Christian Emil Schmidt
29. Mai
i kirken
Gartner, Daniel Frederik Schmidt og
hustru Christine Frederikke Clausen
Moderen selw og jfr. Lovise Johnsen;
lieutnant Gjerdrum, og contorist P. Johnsen
8
2.
Febr.
Carl Rodman Haffstrøm
25. Maj
i kirken
Swensk-Norsk wiceconsul, Herman Lambert Haffstrøm og hustru
Caroline Bernhardine Tornström
Moderen selw og jomfru Charlotte J . . ?? Ljungdahl.
Regimentschirurgh Ravn, kjøbmand Kornerup, 
og forvalter Christensen
9
4. 
Febr
Jørgen Nielsen
24. Marts
i kirken
Arbeidsmand, Niels Jørgensen og 
hustru Karen Jensdatter 
(Paa byens Overdrew)
Konen Birthe Jensdatter og pigen Jette Pedersdatter, sliber O. Hansen, tømmersvend C. Bøjesen og faderen selw.
10
8.
Febr
Lauritz Anthon Eriksen
Hjemmedøbt
7. Maj
Wærtshuusholder, Anders Eriksen Søborg og
hustru Marie Juditte Pedersen
Død førend daaben blew bekræftet i kirken.
11
20.
Febr.
Andreas Edward Svendsen 
20. Maj
i kirken
Garwersvend, Niels Svendsen og hustru
Botilla Andersen
Moderen selw og jomfru P. Andersen; bagersvend J. P. Kinkman, garvermester L. Griffe, kjælderkarl Chr. Hansen.
12
20.
Febr.
- - -
- -
Skomagersvend, Hans Rasmussen og
hustru Karen Corneliusen
Anmærkning: Indflyttet og døbt i St. Mariæ sogn
13
26. 
Febr.
Johannes Ferdinand Lauritz Grubb
2. Junii
i kirken
Brygger og brændewiinsbrænder,
Hendrik Grubb og hustru
Margrete Jensen
Moderen selw og jomfru Schrøder; skomagermester Larsen, do. Abrahamsen, 
handskemagermester Høyby
14
3.
Marts
Waldemar Carl Erentz
26. Junii
i kirken
Handelsbogholder, Peter Gustav Erentz og
hustru Marie Nielsen
Mad. Hansen og jomfru M. Holst; kjøbmand Buckholst, 
og skibscapit. Carl Christensen.
15
2. 
Marts
Guido Bertelsen
7. Juli
i kirken
Skomagermester, Hans Hendrik Bertelsen og
hustru Ane Margrethe Buchorst
Moderen selw og pigen Carina ??  [Gnidret] Bertelsen, skomagermestrene Abel og C. Lorentzen, 
og barbeer Buchorst
16
6.
Marts
Ernst Carl Hendrik Zibell
16. Junii
i kirken
Slagtermester, Johan Hendrik Zibell og
hustru Juliane Mathilde Hartmann
Madam Knudsen og jomfru Hartmann; 
kjøbmand Bruun, garwer Ulstrup
17
8.
Marts
Hans Julius Lindstrøm
16. Junii
i kirken
Muursvend, Johan Peder Lindstrøm
og hustru Wilhelmine Hansen
Lods H. Hansens kone og pigen M. Hansen;
lodserne Hans Hansen og Ole Hansen, Brygger Grubb og muurmester Christensen og lods H. Hansen.
18
11. 
Marts
Andreas Julius Møller
9. Mai
i kirken
Møller, Ole Andersen Møller og
hustru Ingeborg Cathrine Sally
Mad. Joh. Wulff, jomfru Lisa Andersen; bagermester P. Jensen og bagermester H. I. Wulff.
19
13.
Marts
Niels Peder August Lynell
23. Mai
i kirken
Gartner, Niels Lynell og hustru
Christine  Frederikke Wildtner 
(ved Ladegaarden)
Moderen selw og mad. Carstensen; toldbetjent Hendriksen, smedmester Andresen, og faderen selw.
20
13.
Marts
Hans Martin Hansen
21. Apr
i kirken
Fruentimmeret, Sidse Nielsen der angaw som barnefader: wæwer Jens Hansen i Espergjærde
Moderen selw og pigen Hansine Jensen; arbeidsmand Søren Nielsen do. N. Willumsen
21
14.
Marts
Peder Martin Martorinsen
16. Juni
i kirken
Arbeidsmand, Christen Martorinsen og
hustru Susanne Frederikke Hansen
Moderen og pigen Gitte Hansen; 
arbeidsmand Hans Jacob, fragtmand H. Lund
22
15. 
Marts
Johan Peder Børgesen
29. Mai
i kirken
Lods, Johannes Peder Børgesen
og hustru Cathr. Wilh. Anne Grosman
Mad. Møller og jfr. Salling;  ..??  Svendsen, brændewiinsbrænder Kjerboe og E. Hilligsøe
[En del gnidret skrift]
23
4.
April
Dødfødt Drengebarn
-  -
Faderen: Brændewiinsbrænder Mathias Jørgensen
Moderen: Johanne Cathrine født Flindt
(Gjordemoderattest af mad. Hansen, dateret 4. Apriil 1839)
24
4.
Febr
Otto Nielsen
12. Apriil
i kirken
Jordbruger, Jens Nielsen og 
hustru Caroline Olsen
Mad. Wulff og jomfru Rhode;
bager Wolff, Smed Andresen og grawerkarl Jensen
25
4.
Apriil
Niels Sophus Eriksen
16. Junii
i kirken
Skomagersvend, Niels Eriksen og
hustru Sophie Marie Svendsen
Moderen selw og pigen Marie Eriksen; skomagermester Madsen, skomagersvend Holm.
26
13.
April
Hendrik Abrahamsen
14. Juli
i kirken
Skomagermester, Abraham Lewin Abrahamsen 
og hustru Johanne Larsen
Mad. Grubb og jfr. Ellingsen ?? [Gnidret skrift]
Brygger Grubb, skomagermester Larsen 
og fragtmand J. Larsen.
27
17. 
April
Peder Wilhelm Carl Kasthoft
30. Juni
i kirken
Skræddermester, Lorentz Kasthoft 
og hustru Lene Kirstine Goldsmith
Moderen selw og jfr. Kryger;
skræddermester Hamberg, snedkermester Goldsmith 
og sadelmagermester Goldsmith
28
20.
April
Carl Edward Pedersen
Hjemmedøbt 
11. juli 
daaben bekræftet 
i kirken 
8. Sept. samme aar
Arbeidsmand, Peder Pedersen og
hustru Ane Kirstine Larsdatter
(Paa Byens Owerdrew)
Arbejdsmand N. Eriksens kone og pigen Sophie Larsdatter; arbeidsmand Niels Eriksen og møllersvend Jørgen Larsen.
29
21.
April
Harald Thorwald Bertelsen
9. Juni
i kirken
Malermester, Iver Bertelsen og 
hustru Ellen Johanne Johansen
Moderen selv og mad. Giesman; skolelærer Kock, 
brygger Olsen og skomagermester Sick
30
11. 
April
Carl Waldemar Falius
19. Juni
i kirken
Enken, Ellen Ryberg der angaw som barnefader:
Underofficer August Christh. Falius
Frue L. . .?? og jomfru Jensen;
hattemager Scheffman og do. Holm og lods Niels Hansen.
[Meget gnidret og utydeligt]
31
24.
April
Carl Christian Jensen
23. Juni
i kirken
Arbeidsmand, Jens Jensen 
og hustru Inger Jørgensdatter
Gjordemoder Sabra og pigen Marie Pedersen; 
grawerkarl M. Jensen, arbeidsmand P. Børgesen
og karl N. Hansen
32
3.
Mai
Et dødfødt drengebarn
-  -
Seilmager, P. C. Braem og 
hustru Ane Magdalene Jensen.
Gjordemoderattest fra mad. Giesman 3. mai 1839.
33
23.
Marts
Hans Wilhelm Prætorius
19. Juni
1839
i kirken
Bogholder, Hans Christian Prætorius og
hustru Wilhelmine Cathrine Berg
Frue Jacobsen og jomfru Pedersen; Etatsraad Steenfeldt, major Rustad, consul Løbel og blikkenslager Robbertson
[En del meget gnidret tekst, delvis gættet]
34
25.
April
Theodor Ferdinand Frøde
2. Juni
i kirken
Garwersvend, Gottfried Zacharias Frøde 
og hustru Johanne Hansen
Moderen selw og pigen Ingeb. Larsen; lods J. Olsen, smedmester Schmidt, do. Lundgreen
[I Ft 1901 er han  gift med Julie og ansat  som pakker på
fabrikken Aluminia i København. Adressen er Frb. Bredegade ]
35
30.
April
Frederik Julius Hansen
7. Juli
i kirken
Lods, Jens Larsen Hansen og
hustru Birthe Christine Børgesen
Moderen selw og mad. Giesman; lods D. Hansen, 
do. Martin Børresen og ungkarl C. Hansen
36
12.
Mai
Daniel August Jørgensen
4. August
i kirken
Slagtersvend, Lars Jørgensen og
hustru Ane Pedersdatter
Moderen selw og mad. Hansen;
slagtermester Pedersen, skrædersvend Jørgensen
og do Rabitz
37
14.
Mai
Emil August Wilhelm Frøndt
30. Juni
i kirken
Wæwersvend, Andreas Joseph Frøndt 
og hustru Karen D. Hendriksen
Barnets moder og jomfru L. Erlandsen;
skrædermester Jørgensen, 
wæwermestrene J. Frøndt og A. Frøndt
38
10.
Mai
Jørgen Wilhelm Jørgensen 
 7. August
i kirken
Kjøbmand, Mathias Jørgensen og hustru Ane Margrethe Marie f. Jørgensen 
Mad. P. C. Jørgensen og moderen, lieutnant von Meidell, koffardicapitain, Jørgensen og handelsbetjent Mauritzen
39
19. 
Mai 
Carl Waldemar Borroe
14. Juli
i kirken
Bødkermester Carl Borroe og hustru Cecilie Frederikke Jensen 
Moderen og mad. Carstensen, muurmester Mortensen, contorist Madsen og faderen selw. 
40
25. 
Mai
Christian Emanuel Andresen
4. Aug.
i kirken
Smedmester, Christoffer Andresen og 
hustru Marie Bustrup 
 Madam Hornhage og jomfru Mathiesen, wognmand Larsen, muursvend Wallin og faderen selw
41
10. 
Junii 
 Johan Theodor Waldemar Engholm
28. Juli
i kirken
Bagermester, George Ernst Christian Engholm og hustru Sophie Frederikke Undeen 
Madam Undeen og jomfru Undeen, bundmager Røpper, kjøbmand Berg og faderen selw 
42
13.
Juni
Carl Hendriksen
4. August
i kirken
Pigen, Johanne Hendriksdatter. Angiwne barnefader tjenestekarl Ole Isachsen (Brandt)
Moderen selw og pigen Johanne Johansdatter; karl L. Mathiesen, smed Hendriksen og smedsvend P. Becker 
43
13. 
Junii 
Lars Larsen
23. August
i kirken
Afdøde reservelods Lars Olsen Larsen og hustru Rebecke Cathrine Gryderup 
Madam Heller og jfr. Gryderup; lodserne Hansen og N. Olsen, færgemand Lars Friis
44
19. 
Junii
Anders Rasmus Pedersen
Hjemmedøbt 
6. August
daaben bekræftet i kirken 18. August
 Snedkersvend, Christ. Fred. Pedersen og
hustru Juliane Marie Pedersen 
Moderen selv og mad. Hansen; lodserne A. Backe & Ole Backe, færgemand Johannes Jørgensen
45
24.
Junii
Adolph Ferdinand Waldemar Vacht
5. Juli
i kirken
Pigen, Adophine Gustava Frederikke Vacht.
Angivne barnefader: Sømand Carl Vestergaard ?? [ Hans efternavn utydeligt, delvis gættet]
Mad. Carstensen, blikkenslager Ekstrand og skrædermester Dahlgreen 
46
3. 
April
Christian Høegfeldt
5. Juli
i kirken
Pigen petronelle Høegfeldt, angiwne barnefader: sømand Carl Pedersen 
Moderen selw og mad. Giesmann; skrædermester Dahlgreen og smedsvend Schou
47
4. 
Juli
Carl Peder May Tegner
21. Aug.
i kirken
Lieutnant og møller, Ludvig Ferdinand Tegner og hustru Marie E. May
Fru Schultz og jomfru W. Tegner;  c . .?? Tegner, hjulmand Tegner, færgemand May
48
10.
Juli
Frederik Wilhelm Fecth
18 Aug.
i kirken
Muursvend Ernst Fecht og 
hustru Ane Marie Hansen 
Madame Andersen og jomfru F. W. Heideman,
muurmester Walin, skrædermester Kock, og skrædersvend Wulf
49
29. 
Juli
En dødfødt dreng
- -
af . .?? Elof Solter og
hustru Wilhelmine Mathilde Friedel
[ Dårlig affotografering, men FT 1845: "Handelsbogholder"]
Gjordemoderattest No. 4 af madame Carstensen 
dat. 29. Juli 1839
50
18.
Juni ??
Frederik Ferdinand William Bisted
11. August
i kirken
Fruentimmeret R. . .?? Sophie Møller.
faderen: malersvend Edvard P . . .??
[Dårlig affotografering, næsten ulæselig]
Konen A. Winther og pigen L. Møller, malermester C. Suhr, overjæger C. Bauer og muursvend F. Winther
51
14. 
August
August Edward Stade
27. Okt.
i kirken
Færgekarl Ferdinand  . . ?? Stade og
hustru Emilie Jansen
[ Dårlig affotografering, måske 'Adolph']
Mad. Hansen og jfr. Bryan, procurator Nyborg, kjøbmand Lassen, blikkenslager Pullick, og styrmand  . .?? [ Dårlig afotografering]
52
16.
Aug.
August Emil Edward Randrop
18. Okt
i kirken
Constitueret underfoged cand.jur. Knud Randropp og hustru Charlotte Amalie Jensen
Moderen selw og jfr. L. Randropp, brygger Randropp, garversvend N. C. Randropp og faderen selv
53
30
Aug
Peder Christian Nielsen
23. Aug.
i kirken
Skomagersvend Johannes Nielsen 
og hustru Cathrine Kobb ?? 
[Dårlig affotografering, i Ft 1840: Trine Nielsen]
Mad. Giesman og pigen Lovise Holm, smedsvend Rasmus Rasmussen, skomagersv. Christian Hansen og frimester Peder Hansen
54
19.
Aug
Anthon Christian Ludvig Carøe
[Ulæseligt, måske 29. Sept]
i kirken
Dyrlæge Anthon Carøe og 
hustru Marie Juliane C . .?? Larsen
Moderen selw og jomfru M. Gjerløv, m . .?? P. Larsen, snedkersvend J. N. Carøe og faderen selw
55
28. Sept.
4. Okt.
Et dødfødt drengebarn
- -
Færgemand P. Nicolaisen og hustru Petronelle født Pedersen
Gjordemoder att. No. 6. fra mad. Carstensen
dat. 4. Okt. 1839
56
28.
Aug.
Anthon Anders Christoffer Dahl
1. Jan.
1840
i kirken
Garwersvend Hans Martin Dahl og hustru
Caroline Mathilde  . . ??
[Dårlig affotografering]
Mad. Ulstrup og jomfru Salling, garwersvendene Randrup og Lorentz, bagersvend John Salling
57
1. 
Sept.
Andreas Christian Nielsen
10. Nov.
i kirken
Skomagersvend Ludvig Nielsen og
hustru Marie Hansen
Moderen selw og pigen L. Fæster ??, skomagersvendene Peder Svendsen, Hans Jørgensen og faderen selv
58
10. Sept.
Carl Ludvig Christensen
10. Nov.
i kirken
Opsynsmand ved badeanstalten, Niels Christensen og hustru Karen Jørgensdatter
Mad. Hansen og pigen Ane K. Jørgensdatter, tjenestekarlene Niels Christian, Hans Larsen og Hans Jensen
59
12. 
Sept.
Emil Carl Poulsen
8 Nov.
Bogbindermester Carl Severin Frederik Poulsen
og hustru Ellen Marie Jacobsen
Mad. Jacobsen og jomfru T. W. Poulsen, b . .?? premierlieutnant Tegner, typhogr. E. W. Jacobsen og faderen selw
60
26.
Sept.
Engelbreth Brinck Hilligsøe
20. Marts 
1840
Kjøbmand Engelbrect Brinck Hilligsøe og
hustru Johanne Auguste Balle
Mad. Lindhart og jomfru Balle, m.. .?? Mayer, kjøbmand Jørgensen
61
29.
Sept.
Otto Ferdinand Grubb
22. Mai
1840
Møller, Bendt Hansen Grubb og 
hustru Juliane Marie Herold
[Helt ulæseligt grundet skade på dokumentet!]
[ En post uden nummer opført i margenen ]: Den 13. Junii 1839 fødte fruentimmeret Sisse Jørgensdatter i  . . .strup ?? [Dragstrup??]  i Søborg sogn, et uægte drengebarn. Moderen tjente paa 10 månedersdagen fra nedkomsten hos consul Haffstrøm i Helsingør. Barnet blew i daaben kaldet: Jørgen Jørgensen. Faderens navn var ikke opgivet.

 

62
30.
Sept
Peder Severin Jensen
1. Nov. 
1839
i kirken
Bagermester, Peder Mathias Jensen 
og hustru Christine Waldiderich
Mad. Møller og jomfru K. M. Jensen, u . .?? [urtekræmmer??] Fanø 
fra Kjøbenhavn, møller O. A. Møller og trackteur  A. Carlsen
63
6.
Oct
(Udøbt drengebarn)
- - 
Færgemand, William [Gertsen] Kempel og
hustru Charlotte Wilhelmine Carlsen
See døde-protocollen
64
14.
Okt.
Aage Peder Christian 
Christoffersen
18. Mai 1840
i kirken
Færgemand, Johannes Christoffersen og
hustru Christiane Salomonsen
Færgemand Peder Nicolaisen, grønthandler Johan Pedersen 
og brygger Christ. Wilhelmsen 
65
14.
Okt.
Nicolai Pedersen
18. Okt.
1839
i kirken
Pigen, Sidse Cathrine Pedersen. 
Angiwne barnefader: 
tjenestekarl Jens Pedersen
Moderen og jomfru E. C. Høibye.
mad. Carstensen, tjenestekarlene Ole Jensen og Claus Pedersen 
Anmærkning: Uægte
66
17.
Okt.
Christian Emil Otto
 26. Jan
1840
i kirken
Papirmagersvend, Carl Julius Otto og 
hustru Sophie Krist. Larsdatter
 Gaardmand Niels Jørgens kone fra Smidstrup, pigen Marie Larsdatter fra Sletten, fisker Jens Jensen fra Wedbæk, gaardmand N. Jørgens . .?? og P. Jørgensen.
[Gnidret og småt]
67
11. 
Nov.
Christian Emil Spies
14. J. .??
Mai 1840
i kirken
Kobbersmedmester,
Johan Hendrik Spies 
og hustru Pauline Opsen
Mad. Schrøder og jomfru Schrøder, kunstdreier Bensen,
glarmester Dahlgreen og handskemager Høibye
68
15.
Nov.
- - 
- - 
Arbeidsmand Peder Olsen (Bloustrød) og hustru Marie Elisabeth Jensen 
Anmærkn.: Indflyttet, døbt i St. Mariæ sogn 
69
14.
Nov.
Niels Peder Olsen
3. Mai
1840
i kirken
Arbeidsmand Christian Olsen og
hustru Dorthea Lovise Svendsdatter
Mad. Johnsen og pigen Stine Pedersen, karl Jens Nielsen 
og Bendt Andersen, arbeidsmand A. Pedersen
70
15.
Nov.
Dødfødt (uægte) drengebarn
- - 
Moderen: Pigen Birthe Kistine Nielsdatter
Barnefader: Handelsbetjent Ferdinand Unna
Gjordemoderattest fra mad. Carstensen dat. 16. Nov.
(Attest nr. 7. 1839)
71
 19. 
Nov.
Julius Jansen
29. Marts
1840
i kirken
Skrædermester, Laurentius Jansen og
hustru Ellen Kirstine Christensen
Moderen selw og jomfru Larsen, skrædermester Jørgensen og handelsbetjent Bernhardt 
72
21.
Nov.
Hendrik Gerner Rander
15. Mai
1840
i kirken
Styrmand, Michael Nielsen Rander
og hustru Henriette Marie Salomonsen
Frue Sneedorff, frøken Caroline Nielsen, capitain Sneedorff, premierlieutnant . . . ?? og grosserer C. Borries.
Maskinmester Wagner 
73
26.
Nov.
Carl Frederik Nielsen
 4. Dec.
hjemmedøbt
Skomagersvend, Christian Nielsen
og hustru Ane Marie Tønnesen
Død førend daaben i kirken blev bekræftet 
74
17.
Dec.
Emil Jørgen Hansen
19. Jan.
1840
i kirken
Pigen, Henriette Chatrine Olsen;
barnefader: skomagersvend 
Hans Christian Hansen
Mad. Giesman og pigen Marie Olsen, 
skomagersvend F. Hansen, 
do. C. Holm, do J. S. Carstensen
Anmærkning: Uægte
75
20.
Dec.
Ludvig August Sophus Wiberg
Hjemmedøbt
25. Febr. 1840,
dåben bekræftet i kirken
?? Juni 18??
[ meget utydeligt, grundet skade på Kb.]
 Musiklærer, Carl Emil Wiberg 
og hustru Birthe Cathrine Jørgensdatter
[ Meget utydeligt]
Moderen selw og jomfru E. Schwirts, 
skolelærer Kock
faderen selw.
76
24.
Dec.
William Frank ??
[Kirkebogen skadet, meget utydeligt]
 ?? December
hjemmedøbt
[Helt ulæseligt, men måske er her tale om Sadelmager Frank (Frang i Ft 1840) og hustru Fransine ]
Død før dåbens bekræftelse i kirken
77
6.
Nov.
Knud Gad Timotheus Andresen
 29. Dec.1839
i kirken
Institutbestyrer, Hans Peter Andresen 
og hustru Hansine Nielsine Andine Lund
 Mad. E. Gad og jomfru A. Unna, skibsclarerer K. Gad, 
cand. th. C. Gad, contorist J. Gad og cand juris Deramm
Anmærkning: Født i Sct. Mariæ kirkes sogn
77
23.
Dec.
Carl Jacob Beck
Hjemmedøbt 
1. Marts 1840
Pigen, Frederikke Olsen.
Angiwne barnefader Underofficeer 
Jacob Beck
Død førend daaben blew bekræftet i kirken
Anmærkning. Uægte.