Tilbage til index  (Forsiden)

Har Korsør en fremtid?
Byen har i hvert fald en fortid
!
Velkommen til  
Glimt fra "Korsørs fortid"
Det stod at læse i aviserne.
Opdateret 10. Februar 2022
Opdater siden: tryk tasten "F5"


           
Korsør Avis 13. November 1918
Kredslæge Seydel (1852-1928) meddeler os i dag, at der den første halvdel af denne uge, søndag mandag og tirsdag - er forefaldet 94 tilfælde
(63 voksne, 31 børn) af den Spanske Syge i Korsør; for det tilsvarende tidspunkt i den forgangne uge, anmeldtes 63 tilfælde.
Det syntes således at sygdommen er noget i stigning og kredslægen udtaler at der blandt de forekomne tilfælde er flere alvorlige.
Skolerne i Frølunde Hulby, Hemmehøj og Vemmelev har været lukkede i længere tid af den simple grund at børne ikke mødte op
.
Korsør Avis 29. September 1913
Fra Politiretten
Ikke mindre end 12 cykelister var ved landevejen af landbetjenten blevne
noterede  for mangel på blus om aftenen. De 4 betalte med det samme 2 kr. hver;
resten kommer senere.
En automobil og et hestekøretøj var kolliderede  på landevejen ud for Lovsøerne.
Sidstnævntes kusk måtte betale 10 kroner for at have kørt i den forkerte side af vejen, og automobilejeren måtte også af med 10 kroner for at have været højrøstet.
For overtrædelse af jagtloven måtte en mand betale 10 kroner.-    
                   
Korsør Avis 16. Marts 1891
Det til isbaadende påmønstrede mandskab afmønstres Tirsdag middag klokken 1 og afbetaling finder sted på Toldboden ved jernbanen.
Elmquist
Den 14. Marts 1891. 
           
Korsør Avis 7. September 1901
Advarsel!
Alle uvedkommende forbydes herved  at færdes på min byggeplads Tårnborgvej, hjørnet af Jernbanevej; især opfordres forældre til at holde deres børn fra byggepladsen, da forældrene vil blive draget til ansvar for børnenes mulige uordner
Charles Jørgensen
"København" 30. August 1921
Korsør-Kiel
Med Postdampskibene "Printz Sigismun" og "Prinz Adalbert"  Fra Korsør hver aften kl. 10 i forbindelse med tog kl. 70:00 og 7:20  fra København:
ankomst 8: 28 Fm.
Fra Kiel hver aften kl. 8 i Korsør kl. 5 - København 7:47 Fm. Billetter i rejsebureauerne og ombord.
P. Jørgensen & Co. Korsør. Tlf 6 og 16
       
Korsør Avis 29. Juni 1901
"Sommerlyst"
Ved Sangforeningens udflugt i morgen, serveres der i Pavillionen "Sommerlyst"
fra kl. 6 koldt bord og 1 varm ret.
P. Lund
Sorø Amtstidende 29. November 1889.
Sorø Amtsraad, skolerådet holdt ekstra ordinært møde i gaar.
Lærer Rønne i Korsør søgte om afsked med pension. Neergaard fandt ingen anledning til at tilstå ham dette. Strøbech ville varmt varmt anbefale andragenet da manden ikke duede til lærer. Rønne var 65 år, og enten pryglede han børnene, eller også sad han og græd sammen med dem.
Det vedtoges ikke at anbefale andragenet.
                                                

smæk
Korsør Avis 16. Juli 1910
Kongen og dronningen og prinsesse Dagmar ankom hertil lidt før klokken 12 med ekstra tog fra Fredensborg. I færgehallen modtoges de kgl. herskaber af kammerherre amtmand Groothoff og frue, ritmester Halvorsen byfoged Lytken og borgmester. redaktør Adam Jensen. De kgl. damer fik overrakt rosenbuketter, dronningen af kammerherreinde Groothoff og prinsesse Dagmar af  frøken Oline Lund Jensen. En lille 5 års pige fra Christiansgave overrakte kongen en buket roser. Efter et kvartes ophold gik de kongelige ombord på Dampfærgen "Sjælland". Kaptajn A. Nielsen. Ved færgens afgang udbragte 
kammerherre Groothoff et leve for deres majestæter. Kongefamilen ankom til Odense 2:28 for at aflægge besøg på Jubilæumsskuet.                 
Slagelse Socialdemokrat 24. Juli 1908
"Vinterlyst"
Koncert søndag d. 26. Juli fra 5 - 7 eftermiddag.
Derefter bal fra 8 - 1.
Entre til ballet som sædvanlig
P. Chr. Hansen
(det senere "Skovhuset")  
     
Jyllandsposten 13. Marts 1916
Skovhuset, Korsør Skov
Til 1. maj søges en kogejomfru dygtig til koldt og varmt.  Løn: 100.00 pr. måned.
En kogeelev som lærer gratis, samt 2 køkkenpiger, løn 25,00 kroner.
En vaskepige, 30.00 kroner.

----
(Det tidligere "Vinterlyst" også kaldet "Pigernes Lyst")             
Korsør Avis 11. April 1911
En arbejdsmand stjal i Januar 12 torsk fra et hyttefad ved Theilmanns Allé.
Torskene, der tilhørte maler Larsen, forærede han væk. Senere stjal han 2 stegte høns fra et flueskab på Hotel Storebælt, en hane fra stationsforstander Nielsens hønsehus og to høns fra trikotagehandler Petersens hønsehus.
Hønsene fortærede han sammen med en anden arbejdsmand og dennes hustru der var vidende om tyveriet.
De har nu alle tre fået deres dom: Tyven idømtes fængel på sædvanlig fangekost i 80 dage og da han nylig har fået en betinget dom på 20 dage vil han også komme til at afsone den.   Den anden arbejdsmand og hans hustru blev idømt fængsel på sædvanlig fangekost på henholdsvis 32 og 12dage.  
Horsens Avis 23. December 1921
Kødet på dampfærgen "Odin". Sagsanlæg mod styrmændende.
Restauratør Carl V. Jensen har anlagt sag mod styrmændende Voss Rasmussen og Albertsen, samt slagtermester Rasmussen der for et halvt år siden beskyldte restaurarøren for at bruge sortstemle kød og ikke trikinundersøgt flæsk i færgen.
Restauratøren kræver en ertstatning på 20.000.00 kroner og mortifikation af beskyldningerne.
Sagen kommer for retten i begndelsen af Januar.    

Følg sagen i retten i Korsør.  (Klik)
"Den Danske Pioner"  15. September 1955
De to svømmere der forleden svømmede over Storebælt, den 32 årige købmand Arne Steffensen fra Næstved og den 23 årige maskinarbejder Bent Eisensee Korsør, er veloplagte efter strabadserne. Arne Steffensen var stærkt udmattet og forfrossen da han gik i land ved Nyborg, men er efter en nats søvn nu så godt tilpas at han taler om sin næste Distancesvømning som han har planer om sammen men med Lissie "Østersø" Christensen. Det er meningen den skal gå over Kattegat fra Sjællands Odde  til Hundested. En Sorø-svømmer der havde tænkt sig at gøre forøget, har opgivet planerne, mest fordi det er utænkeligt at Bent Eisensees record kan slås.
Bent svømmede de 18 Km. på 6 timer 20 min. 49 sec. Arne Steffensen, der måtte kæmpe mod strømmen var ved at give op, men kom over på 11 timer og 30 minutter.
En og anden kan måske undre sig over mystiske aviser som "Den danske Pioneer" etc. Det skyldes at jeg ikke kan hente artikler fra danske aviser efter 1922. Senere artikler er fotrinsvis fra USA aviser.       

Den Danske Pioner 14. August 1930

Under en ringridderfest ved Skovhuset ved Korsør skete en løbskkørsel: Ved 18-tiden havde D.U.I. 's musikkorps taget plads i et køretøj for at blive transprteret til Korsør, da hestene opskræmtes vedet slag på stortrommen. Hestene satte i vildt løb mod Korsør. Under den vilde kørsel sprang drenge af, men een af drengene, Kaj Jørgensen, Halskovvej, faldt så uheldigt at han fik en lettere hjernerystelse at han måtte på sygehuset.  Skovhusets retauratør kørte efter hestene i sin bil, men det lykkedes ikke at indhente dem.
I Korsør væltede de en lygtepæl inden hestene nåede hjem, vognen blev knust og drengenes musikinstrumenter blev delvis ødelagt.                        
Fyns Socialdemokrat, 20. August 1901
I Fredags Aftes ved 8 tiden, styrede en båd ind i Korsør Havn. Dens Besætning, 2 unge mænd gik op i byen. Ved 9 tiden kom de tilbage til bådehavnen. De havde købt noget proviant og været inde på en beværtning for at nyde nogle drikkevarer.
Dertil var hele deres beholdning, ca. 70 øre medgået. Dette forklarede de en politibetjent der var uforskammet nok til at standse dem ved bådehavnen. De meddelte betjenten at de var på vej fra København til Masnedsund for at stange ål.
Dette forekom den kløgtige betjent noget mistænkeligt, han anholdt dem og insatte dem i arresten. Lørdag middag var de i forhør hos Nanke. Af deres forklaringer fremgik det at de begge var hjemmehørende i København. Den ene er sømand og bor hos sin far i Tordenskjoldsgade, den anden er arbejdsmand. Båden tilhører sømanden som har ejet den et halvt års tid. Forrige lørdag var de sejlet fra København med kurs mod Helsingør. Herhavde de stanget ål og næste dag fortsatte de nord om Sjælland. Efter et kort opholm på Musholm fortsatte de mod Kørsør for at proviantere. Hvis de ikke var blevet anholdt havde de fredag kunne have sat kurs mod Masnedsund hvor de mente var gode muligheder får ålefangst som ville give dem mønt på lommen.
I båden fandtes en sæk, nogle klæder og en violin.
"Vi henleder den nye justitsminister Albertis opmærksomhed på sagen. Det er dog for galt at fredelige og arbejdende folk ikke kan fare frit her i landet, men overfaldes og generes af dumt politi. Det fremgår af højrebladet "Korsør Avis" at betjenten på eget ansvar har anholdt og indespærret de to unge mennesker. Har en betjent virkelig sådan en magt?  Da hr. Nanke
lørdag endelig viser sig, giver han ikke betjenten en reprimande og heller ikke de to anholdte en undskyldning, men giver sig til at holde forhør som om han havde fanget to forbrydere.
Er det virkelig sandt at vi endelig har fået et systemskifte her i landet, så lad få det at føle i vores politiforhold, thi hr. Nankes retssystem bør ikke tåles."              
Vestsjællands Socialdemokrat 31. Aug. 1899
De afgåede ministre.
(
I sandhed knoppede ord!)

Justitsministeren (Rump) har man ingen afløser til, hvorfor lod man han dog ikke sidde?  Ganske simpelt fordi man ikke kunne være det bekendt.
En mere usympatisk skikkelse kan næppe komme til at beklæde taburetten, en mere reaktionær herre kendes næppe.
Det var en ren undtagelse at det lykkedes ham at føre loven om ægtefællers formueretlige stilling igennem. Ellers visnede alt i hans hånd. Sidste vinter blev han ligebrem bombarderet med dagsordner.
Næsten hver gang han kom med et forslag til et eller andet, havde det gerne et så reaktionært indhold at udvalgene, somme tider hele udvalget, hans egne meningsfæller med, gav ham tilbage i hovedet med en dagsorden, hvori det skånselsløst kasserede hans lovforslag. Der er næppe nogen dansk minister, selv Estrup, der dog sad 15-16 år på ministertaburetten, der har modtaget så mange mistillidserklæringer som Rump i løbet af sidste Risdagssession.
Fik han ingen dagsorden, så lavde udvalgene hans forslag fuldstændig om, således at han knap kunne kende dem igen.
Kort sagt, man kunne ikke have ham siddende længere på taburetten.
Man måtte for den politiske velanstændighed have ham fjernet selv om man i øjeblikket ingen afløser havde.
Blandt folketingets medlemmer vil der være udelt tilfredshed over at slippe fri for Rumps ende-og åndsløse hakkende og hostende Juridiske taler.

Nicolai Reimar Rump: Født 1834 - død 1900  
Var Byfoged og borgmester i Korsør fra 1871- 1887.

                                                                                          
Vestsjællands Socialdemokrat 31. Aug. 1899
Ulykke ved Korsør.
Stanget ihjæl af tyr.
I går i Tjæreby er der sket den sørgelige ulykke atsognefogeden i Tårnborg sogn, gårdejer  Jens Nielsen, er bleven stanget ihjæl af en ungtyr der hørte til hans kvægbesætning. Ulykken er sket i middagsstunden, men hvorledes vides ikke, og vil aldrig blive opklaret. Sognefogeden var alene på marken, og i den del af marken hvor det skete ligger i en dal og er derfor næppe blevet iagttaget af nogen.
Jens Nielsen var i går middags gået i marken for at afløse vogterdrengen medens drengen gik hjem for at spise til middag. Den 1½ år gamle tyr der altid var skikkelig, gik løs om formiddagen sammen med køerne, men var ved middagstid bleven tøjret.
Da drengen efter en halv times forløb kom tilbage, så han sognefogeden ligge på jorden, medens tyren var løs og stod og brummede i nærheden. Vogterdrengen hentede hjælp, og sognefogedens sønner og naboer kom straks tilstede men sognefogeden var allerede død. Sognefogedens træsko og hat lå hvor tyren var tøjret. Man antager at sognefogeden har villet klappe tyren der er blevet uvan og han har villet flygte.
Jens Nielsens hoved var en del læderet og det antages har er dræbt på stedet.
Jens Nielsen blev lidt over 60 år.                                                                                 
Vestsjællands Socialdemokrat 2. april 1921-
Korsør Byråd, borgmestervalg.
Det nyvalgte byråd afholdt i aftes sit første møde ved hvilket alle medlemerne var tilstede.  Desuden var der 9 tilhørere. Den eneste sag for åbne døre var rådets konstitution, men da de to grupper i forvejen havde forhandlet, gik det let, og dørene kunne lukkes efter 25 minutter.
Redaktør Grevsen åbnede som den første mødet hvor efter aldersformanden lærer Kjærsgaard overtog ledelsen og udbad sig forslag til formand.
Carl Petersen foreslog Grevsen.
Wøldicke foreslog Berg.
Ved afstemningen, der foretoges ved håndsopræning valgtes Grevsen med 8 stemmer, medens Berg fik 5 stemmer.
Kjærsgaard erklærede der efte Grevsen for valgt til borgmester for den kommende 4-årge periode. Grevsen indtog derefter formandspladsen og takkede for valget, specielt den gruppe der havde vist ham tilliden. Et velkommen til det nye byråd; det gælder de gamle medlemmer som ar været med i de mest vanskelige år, og det gælder også de nye medlemmer som nu går ind til en vanskelig stilling. Jeg skal frentidig bestæbe mig for at lede byrådet på en forsvarlig og tilfredsstillende måde.

(August Grevsen var byens første folkevalgte borgmester)
                                                  
"Den Danske Pioneer" Torsdag d. 5. September 1932
Statspolitiet i Korsør anholdt forleden nat 2 københavnske spritsmuglere, C. D. Larsen, der er hovedmanden og tidligere straffet for spritsmugleri, og hans medhjæper chaufør H. Pedersen. Politiet var ude på natpatroullie og ved midnatstid så man en lastbil holde ved Skælskør Landevej ved Lille Egede Mejeri. Dens lygter var slukket og Chaufføren søgte at skjule sig da han hørte der kom folk til stedet. Dette fandt politiet mistænkeligt, og hans forklaring at han skulle til Korsør efter flyttegods troede politiet ikke på. Han blev taget med til forhør og her tilstod han at han var på vej til Eskildstrup Strand (?? mon ikke der menes Espe?) bag Korsør Skov efter en ladning sprit. Han tilstod endvidere at han havde en hjælper med.
Politiet tog derefter til stranden, og i nogle kornhobe fandt de 80 dunke sprit med ialt 100 liter; på tilbagevejen fik man øje på den anden spritsmugler der havde skjult tig i grøften ved Korsør-København Landevej ved Korsør Skov.
Den fundne sprit har en værdi på 7-8000 kroner.
Den Danske Pioneer 17. maj 1979.
Den langvarige isperiode var hård ved Sprogø hvis bådebroer led stor skade når isen, som følge af skiftende vind og strøm, skurede langs øen. Der er 2 ugentlige forbindelser til Korsør, og broerne er nødvendige af hentyn til postbådens anløb. Sprogøs bestyrer, C. Aa Larsen, har haft en hård tørn i vinter da han ikke har kunnet tage til Sjælland i månedsvis, dels grundet isen, dels fordi hans eneste hjælper blev kvæstet ved et uheld og fratrådte til jul. "Statsbroen" har opslået den noget særprægede stilling ledig.
Samme avis 5. april 1979
Korsørs borgmester, Povl Mortensen er vred over at mange varer til kommunen købes udenbys, skønt man kan få dem i byen. For fremtiden vil han nægte at give anvisning til varerkøb hvis de er sket udenbys, og varerne har kunnet fås i kommunen.  
(Povl Mortensen døde 2019)                                                                                                                                                        
"Bien", 11. April 1963
DSB er nu ved at slikke sårene efter den dyre vinter. På Svendborg værft ligger nu færgerne HEIMDAL, KORSØR OG FYN, alle med skruer der er ødelagt af isen. Også isbryderen HOLGER DANSKE skal på værft for at få repareret skaderne. Statsisbryderen ISBJØRN bugseres fra Aarhus til Frederikshavn med skader der anslåes til 400.000.00 da maskinen blev næsten ødelagt under overbelastning. STOREBJØRN er under reparation på Aarhus værft. Endelig anslår Post- og Telegrafvæsenet at den hårde vinter har betydet merudgifter på 3/4 million kroner. Pengene er først og fremmest brugt på lufttransport. Først d. 3. April genoptoges normal postsejlads til Samsø, den har ligget stille i 3 måneder.

( Den sidste isvinter Danmark havde, var 1996, hvor fynboerne kunne gå over isen for at besøge naboerne på Strynø og Bjørnø)
                                             
"Den Danske Pioneer", 29. Maj 1930
Kredslæge Arnold Larsen, Korsør har efter ansøgning fået bevilget sin afsked.
For nogen tid siden kontateredes det at Korsør Sygekasse havde uforholdsmæssigt store lægeudgifter og efter en undersøgelse måtte kredslægeen tilbagebetale kr. 7000.00 og læge Harald Rasmussen Korsør kr 3000.00 som de to læger havde beregnet for meget. Kredslægen var derfor nødt til at søge sin afsked og "Næstved Tidende" mener han rimeligvis bliver exkluderet af "Almindelig Dansk Lægeforening"

"Den Danske Pioneer"  25. Marts 1954
Flådebase i Korsør til 20 mill. kroner.
Til sommer begynder Søværnet anlæggelsen af den store flådebase i Korsør. Basen skal ligge udenfor og syd for Korsørs yderhavn. Et stort areal til stationens bygninger skal invindes ved opfyldning. Repræsentanter for Søværnets og Søværnskomandoen har forhandlet med Korsørs havnemyndigheder. Man enedes om et forslag der nu skal behandles i Forsvarsministeriet og Korsør Byråd. Korsør skal efter planerne være hovedbase for minestrygningsvæsenet.
"Den Danske Pioneer" 20. Nov. 1924
Den 26. Nov 1926 fejrer Korsør by sit 500 års jubilæum. I den anledning har en kreds af borgere i en årrække arbejdet på at skaffe penge til at sætte et spir på byens kirke. Det skulle være borgernes gave til byen. Kirken er opført 1870 af prof. Herholdt og det har i mange år været et ønske, ikke mindst fra den talrige sømands- og fiskerbefolkning, at få et spir der kunne ses fra søen. Man fik i sin tid professor Amberg til at tegne et spir der blev anslået til at koste 13000,00 kroner men krigen satter en stopper for det. Projektet blev atter taget op, og slotsarkitekt Thorvald Jørgensen udførte tegninger og overslag til et spir der ville få en højde på 60 fod over gaden og koste 30.000.00 kroner. Med velvillig hjælp fra Havn og byråd er beløbet delvis samlet, så man snart kan begynde opførelsen.                                           
"Den Danske Pioneer" d. 3. Marts 1879:
(Let forkortet)
Fra Syd Afrika meldes at vor afholdte landsmand malermester Christiansen er afgået ved døden d. 8. Sept. 1827 i Kapstaden. Henry Christiansen, født i Korsør 1859 var uddannet som dekorationsmaler, tog derefter til udlandet, arbejdede en tid i Wien for friherre, arkitekt Theophilius Hansen under hvis kyndige ledelse han modtog yderligere uddannelse. Fra Europa drog han til Brasilien, men måtte grundet uroligheder og revolutioner rejse, og kom til Johannesburg Transvaal hvor han blev malermester. Boerkrigen kom, og han flyttede til Kapstaden. Syd Afrika blev ramt af dårlige tider. New York blev derefter næste sted, men kapitalsystemets udbytning tiltalte ikke Christiansen, fra New York vendte han tilbage til Syd Afrika.
Henry Christiansen elskede sang, kunst, naturen og sit arbejde, han var kendt for sine harmoniske farvekompositioner. Trods mange år i udlandet forblev han dansk af hjerte og sind. 1926-1927 tog han og fruen en rejse til Danmark, men det økonomiske sammenbrud der ramte Eurpa efter krigen skuffede Christiansen, så turen gik tilbage til Afrika. Christiansen var så uheldig at falde ned fra en trappestige som blev årsag til hans død d. 8. September.
Christiansens sidste oliemaleri var "Taffelbjerget" som han tiltænkte denne redaktørs hustru. Som vidnesbyrd  for den agtelse Christiansen nød i Kapstaden skal her nævnes at Mr. Oxenham lod sætte en mindesten på hans grav.
Albert Schmith, San Fransisco-   
Han tog til USA 1909 fra Tårnborgvej 54.      
Læs Artiklen uforkortet.                       
"Den Danske Pioneer"  27. April 1944
6000 årigt skelet fundet ud for Korsør.
I den sidste tid er der i Korsør Nor foretaget en større udgravning under arbejdet ved havnen.
Herunder er der gjort et fund som har afdækket den formentlig ældste begravelse man endnu har konstateret i Danmark. Skelettet befinder sig nu på Nationalmuseet. Det er usædvanlig velbevaret.
Det var lagt på og omhyggeligt dækket med bast hvis stof også er udmærket bevaret, og tæt ved liget fandtes en smukt forarbejdet flintespids, en såkaldt flække. Museet anslår bergravelsen stammer fra den tidligere ærtebøllekultur og være mindst 6000 år gammel. To store buler i kraniet viser at manden er blevet dræbt.  

Se Nationalmuseet        
   

                                                                                                                                                                                                                                      
21. februar 1922: Storebælsoverfarten: Isskruninger
Der udføres kun dagture. De sidste rejsende kom over fra Fyn og Jylland så de nåede toget der er i København 9:12.
Der er betydelige mængder drivis i bæltet, og navnlig ved Korsør var isen pakket i går, men isbryderne kunne dog overføre passagerene og også færgerne "ODIN" og "CHRISTIAN den. NIENDE " nåede igennem med godsvogne.
En slæbedamper "BERGNIS" der er ejet af Aaberg & Nissen i Korsør har ligget indefrrosset i Haderslev havn,  blev skåret op af isen, og gik til bunds så kun skorstenen rager op.
--
Se hvordan din fortid så ud!  http://www.privatarkivet.dk/wp/tag/isskruninger/                                                                  Hvis fejl, kommentarer, etc. skriv til mig.