Læger i Helsingør

Kilde:  'Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd'
af Hostrup Schults plus enkelte tilføjelser af denne sides webmester.
Dags dato er der ikke læst korrektur, men der er taget højde for trykfejl anvist bagest i bogen.

Tilbage til Helsingør

Doctores og candidati medicinæ.

1. Christensen, Mikkel. Doctor f. 1585 i København (Se: Carøe læger 1909). 10/3 -1625 indgik B og R. samt borgerne på at give Dr. Mikkel Christensen her af byen årlig pension fra påske, 200 slette Daler, at han her vil residere og betjene hvem hans råd og kur og begjærer for billig betaling efter den trykte takst.
2. Creutzauerus, Christopher Johannes. Dr. med. gift 24/11-1644 m. Catharina Hendriksdatter, kom til Århus. (Se Ingerslev I pag. 375)
3. Rost, Christopher. Dr. med. nævnes som byens medicus 2/10 -1656.
4. Hammerich, Frederik. Født 17/6 -1628 i Altenburg i Meisen, stud. Leipzig 1641, prakt. læge her 1660, Dr. med Leiden 1666, admiralitetsmedicus 1667, død Okt. 1683.
Faderen: Johannes H. moderen: Elisabeth Winther.
Gift 7/5 -1672 m. Margrethe Velhauer f. 4/11 - 1653 død 14/10 - 1729. Hendes fader: Mathias Velhauer, præst i Tyske kirke (Mariæ) moderen: Anna Belov.
5. Protten, Daniel, født i Gøttingen, Dr. død 6/1 - 1676 skifte 3/1 1676.
6.  Grimberg, Niels, født i Christiansstad Dr. med. Gift med Christina Beckman. Børn: Magdalena Christina f. 24/7 - 1692, Nicolaus, f. 14/7 - 1694, Carl, f. 1/10 - 1695, Johanne Marie, f. 9/7 - 1698 i Ålborg, Carl Nicolai, f. 8/9 - 1701 i Ålborg, (Se 'Embeds- og bestillingsmænd i Ålborg)
7. Neander, Johan Samuel, Dr. med. Gift 31/7 - 1736 m. Charlotte Amalie Offenberg, f. 10/9 - 1709 død 1773. Faderen: Hans Christopher v. O. kommandør i søetaten, moderen: Erikke Christine Kaas. Børn: Hans Godtfried f. 16/3 - 1737, Eriche Hedevig, f. 16/6 - 1738 gift m. Regimentsfeltsk. Lederer, Johan George, f. 14/8 - 1739, Frederik Christian, f. 2/12 - 1740, Johan Adolph, f. 1/3 - 1742, Christian Barner, f. 23/2 - 1746 død 18/6 samme år, Frederica Christiane f. 4/7 - 1747, gift m. Bergendahl, Eva Gustiviana, f. 8/11 - 1749.
8. de Lafont, Johan Abel , f. 28/2 - 1738 i Kbh. stud. 1758, Dr. med. 28/6 - 1768, stadschirurg 20/10 - 1768, i Ålborg 18/5 - 1770, død 23 / 9 - 1810.
Faderen: Abel de Lafont, krigskom. moderen: Elisabeth Frederiksdatter. Gift m. Catharine Bull, f. 3/11 - 1738 død 1/6 - 1818, Hendes fader: Robert Bull, købmand i Leigth. Moderen: Catharine M' Lanclan.
9.Salholt, Eiler, f. 1750 i Kbh. stud. 1765, Dr. med 11/5 - 1779 død 17/11 - 1784. Faderen: Justus Salholt, prokurator, Moderen: Christiane Thamson. gift: 10/12 - 1780 m. Charlotte Amalie Bluhme, hun gift 2. gang 11/4 - 1788 m. Kapt. J. T. v. Vegener.
Børn: Christian Gregorius Godenus, f. 29/4 - 1782, Just Ejler, f. 12/9 - 1783. 
10. de Meza, Christian Jacob Theophil, f. 26/11 -1756 i København, Dr. med. prakt. læge 1784, stadsphysicus 2/5 - 1794 - 21/5 1803, død 6/4 - 1844.
Faderen: Salomon Theophil de Meza, Dr. med. Moderen: Regina Cahanet Belinfante, gift 1.gang 5/1 - 1787 m. Anna Henriette Lund, f. 6/9 - 1768 i Kbh. død 22/1 - 1825. Hendes far: Niels Lund, moder: Juliane Allengreen. Børn: Juliane Louise f. 28/3 - 1788, Regina Frederikke, f. 3/5 - 1789 død 21/5 - 1860. Frederik George, f. 22/8 - 1790 død 12/3 - 1813, Christian Julius, f. 14/1 - 1792, Henrik Wilhelm, f. 27/ - 1795 død 10/11 - 1795.
Gift 2. gang: 24/ - 1814 Anne Marie Pripp, f. 1786 i Norge død 20/1 - 1862. Børn: Anthon Frederik Theodor, f. 17/5 - 1815 død 13/5 - 1845.
11.Klem, Niels, f. 16/5 - 1800 i Viborg, stud. 1818, cand. med. 1824, prakt. læge her 1825, stadsfysikus 17/7 - 1831, død 9/12 - 1874. Faderen: Søren Klem, købmand, moderen: Kirstine Marie Hasselbach, gift 20/5 - 1831 m. Marie Dinesen, f. 18/9 - 1802 i Viborg, død 3/5 - 1881.
Hendes fader: Jens George Dinesen, hospitalsforstander, moderen: Mette Theilgaard. Der er efterkommere, men i skrivende stund ikke bekendte af skribent.
12. Aabye, Johan Peter, f. 24/6 - 1818 i København, stud. 1837, cand. 1844, prakt. læge her 1864, stadsfysikus 6/4 - 1867, død 13/10 - 1880. Faderen: Christian v. Aabye, moderen: ukendt af skribent. Gift 7/7 - Gyda Antonia Salchow, f. 28/3 - 1836 i Kbh. død 15/2 - 1876.
Faderen: Frederik Wilhelm Salchow, moderen: Gyda Marie Hansen.
13. Strætt, Jørgen, f. 16/11 - 1755 i Kbh. stud. 1772, cand. 1783, prakt. læge her februar 1785, Dr. med 16/6 - 1787, død 20/2 - 1819.
Faderen: Hørkræmmer Niels Strætt, moderen: Elisabeth Catharine Eggeriis.
Gift 12/7 - 1786 m. Anna Margrethe Høy f. Plockross, f. 11/7 1753, død 10/3 - 1832. Hendes fader: Niels Christian Plockross, moderen Else Maria Heggelund.
Tilsyneladende ingen børn.
14. Hansen, Johan Martin, f. 6/1 - 1829 i Kbh. stud. 1849, cand. med. 1855, prakt. læge her April 1856, Overlæge ved Øresunds Hospital 1862, 
Faderen: Martin Espen Hansen, gartner, moderen: Sophie Magdalene Hedvig Stremme.
Gift 28/10 - 1859 m. Anna Sophie Tauson f. i Helsingør 13/12 - 1839 . Hendes fader: Carl Gustav Tauson, skibsclarerer, moderen: Ane Marie Jeppesen
15. Dreyer, Otto Christian, født i Helsingør i 1819, stud. 1838,, cand. med. 1844, prakt. læge her 1846, død 5/11 - 1859.
Gift 1. gang m. Anna Jacobine Christiane Gad f. 1824, død 20/4 - 1852.
2. gang 20/11 - 1855 m. Jessie Knox født i Helsingør 2/7 - 1827. Hendes fader: købmand George Knox, moderen: Elisabeth Francis Mullens.

Barberer, chirurger m. v.

1.Lauritz, Bartskjær, udvist af byen 11/6 - 1555, da de andre bartskjærere klagede på ham, at han tog deres bjergning fra dem, og intet hjalp han til at gjøre den bartskjærer færdig med, som blev udgiort af byen (til flådens behov)
2. Willumsen, Jacob, fra Antwerpen, bartskjær 26/4 - 1568, g. m. enken Ricken. 
Børn: 
Anna, g.m. Claus Bierndorff, 
Elisabeth, g.m. Marcus Bartskjær, i Helsingborg,
Hans, død før 7/8 - 1584, og efterlod sig en søn, Hans.
3. Bruille, Hans, Bartskjærer, 24/7 - 1570, (han kaldes 'van Löffvend') 
4. Pedersen, Hans, Badskjær, borger 1573, død 19/6 - 1609, skifte 3/9 - 1610, G. 1. gang. m. (ukendt) 
Børn:
Pernille, død i København.
Boel
Johanne.
G. 2. gang m.: Margrethe Didrichsdatter (som blev gift 2. gang m. Jacob van Alders, (Bartskjær nr. 14)
Børn: Peder og Anna.
5. Ferdig, Fredrik v. Svitz, bartskjærer, borgerskab 30/6 - 1593, skifte 7/8 - 1613
G. m. Margrethe Thielsdatter, død 13/9 - 1611, skifte 25/1 - 1612, enke efter Henrik Gritter Bartskjær nr. 6.
6. Gritter, Henrik, Bartskjærer, skifte 31/7 - 1593, G.m. Margrethe Thielsdatter, (gift 2. gang m. bartskær nr. 5) 
Faderen: T. v. Schleszen, bartsk. nr. 15, moderen: Ikke nævnt. 
Børn: Anna, g.m. Jørgen v. Breda, bartskær nr. 21.
Benthe.
7. Giseler, Simon, bartskærer, borgered 27/ 10 - 1597, beg. 29/8 - 1610, 
gift 1. gang m. Mette Reinoltsdatter. Barn: Gjertrud.
G.2. gang m. Margrethe Jensdatter af Roskilde.
8. Reider, Abraham, bartskærer, skifte 6/2 - 1605, G. m. Sophie Hermand, Hans arving var en halvbroder, hr. Johannes Reidderus, forhen "minister" i Wolthausen.
9. Olsen, Poul,  Borgerskab som bartskærer 9/8 - 1606, skifte 25/3 - 1620, G.m. Sophie Hermandsdatter, faderen: H. Maltzan, præst til Mariæ kirke nr1. moderen Anne.
10. Stoltenberg, Fredrik, borgerskab som badskær 18/8 - 1607, død 8/4 - 1632, G. m. Ellena Thielsdatter, (2. gang gift m. Morten v. Angelbrecht nr. 35) faderen: T. v. Schleszen, bartskær nr. 15.
11. Burhelen, Albrecht v. , bartskærer. Var soldat på Kronborg da lauget gennem byfogeden 10/8 - 1607 fik statholderens ordre på at optage ham som medlem. Da de, idet de påberåbte sig på deres privilegier, nægtede at efterkomme ordren, dømmes de 31/8  til at bøde 40 mark til kongen og lige så meget til byen.
12. Hendriksen, Linnert,  fra Aszendelft i Holland, bartskærer, død 20/2 - 1611, skifte 4/6 - 1611. G. m. Katrine Frannkensdatter.
Faderen: Jacob Franken, Moderen: Kirken Jonasdatter.
Børn:
Henrik, Arent, Abraham, Sara g.m. Niels Andersen (skifte 6/7 - 1673), Riche.
13.Pedersen, Mads, bartskærer, g.m. Agathe Thielsdatter, enke efter Hans Syrissen. Faderen: T.v. Schleszen, bartskærer nr. 15. 8/7 - 1630 mester Mads Pedersen bartskærer, fuldmægtig på oldermandens vegne for bartskærerlauget, tiltaler mester Fredrik Lindegaard for at han skal være indfalden i deres embede imod deres laugsskrå og kureret Hans v. Sehusen fra Øsel efter raadstuebogens indhold. Mødte mester Fredrik og bad om forladelse og forpligtede sig til aldrig mere nogen her i byen at antage. Tingbogen.
14. Alders, Jacob v. bartskærer, skifte 12/10 - 1615. G. m. Margrethe Didrichsdatter, enke efter Hans Pedersen, bartskærer nr. 4, skifte 25/5 - 1612.
Han havde ombragt sig selv.
15. Schleszen, Thiel, beg. 24/5 - 1615. G. m. (Ikke nævnt) 
Børn: Margrethe, g.m. Henrik Gritte, bartsk. nr. 6.
Eline, g.m. Morten v. Angelbrecht, bartskærer nr. 35.
Agathe, gift 1 gang m. Hans Syriussen, skifte 1597, 2. gang Mads Pedersen, bartskærer nr. 13.
Karen, skifte 5/6 - 1635
16. Hertel, Jørgen, Bader og kopsætter, 17/11 - 1619 skifte 18/3 - 1836, gift m. Trine Mikkelsdatter død den 21/1 - 1650, skifte 22/1 - 1650.
Børn: Hans, f. 1622, Annemarcher, f. 1624, Margrethe, f. 1626. Alle tre børn var døde før moderen, hvis arvinger formodes at være i Embden i Holland.
17. Beier, Albret, bartskærer, skifte 15/3 - 1647. G.m. Ursula, skifte 13/7 - 1647.
Børn: Ursula, gift med Anders Jensen.
Anne.
Albret, bartskærersvend.
Hans, f. 1627. Skoleperson.
Førte 1621 en sag med hospitalet om en sum penge som Caspar Mildtniz havde givet sin slegfreddatter Anna, "som vaare M. Albritz Stibdatter" og som hun, der var død før moderen, havde testamenteret hospitalet. Da pengene tildømtes dette, lader Beier udnævne 4 mænd for at fastsætte hvor meget han kan tilkomme i kostpenge for den tid stifdatteren har boet hos ham. De forligedes dog således at hospitalet får hovedstolen, medens mester Albret får klæder, perlesnore, renter og alt andet. 
18. Thygesen, Peder, bartskærer, skifte 13/4 - 1630
19. Fröling (Frölich) Gotfried. Født i Thorn. Faderen: Marcus F. moderen: Marie Hanchen.
Gift 1. gang med Kathrine Schultes, f. 1601 i Wolgast i Pommern, død 2/10 - 1650. Skifte 16/4 - 1651. Faderen: Thomas S. hofbarbeer i Wolgast, moderen: Cathrina Wendts. 
Børn: Maria, f. 1631 g. 2/12 - 1654 m. Peder Schwartzkopff, bartskærer nr. 28. 
Katharina, f. 1632, gift 9/10 1652  m. Christian Scholte, barbergesel. 
Godtfried, f. 1635.
Marcus, f. 1637.
Lisbeth f. 28/2 - 1641.
Gift 2. gang m. Karen Andersdatter, skifte 25/10 - 1660.
20. Tücke, Hendrick, f. i Buxtehude, i stift Bremen. Barber. Faderen: Jacob Tücke, moderen: Gertrud Detlings.
Gift m. Nelle Pedersdatter, f. i Harlingen Holland. Fader: P. Hansen, moder: Trine.
Børn: Margrethe, f. 13/8 - 1639, og Jacob f. 1/11 - 1644.
21. Breda, Jørgen v. bartskærer, skifte 23/8 - 1640, gift m.Anna Henrichsdatter, skifte 1/8 - 1639.
Faderen: H. Gritter, bartskærer nr. 6, moderen: Margrethe Thielsdatter
22. Krabeschu, Cornelius. Bartskærer, skifte 23/10 - 1641, Gift. m. Catharine Pipers, født i Helsingør 1619, hun gift 2. gang Chr. Gunter, bartskærer nr. 24, Faderen: Hans Piper, visiterer nr. 5, (Se http://home6.inet.tele.dk/flemclar/olainav.html)  Moderen: Karen Gregersdatter.
Børn: Hans Viant, f. 1638, død i Amsterdam, skifte Helsingør 24/8 - 1664, 
Maria, f. 1640, g.m. Thomas Bendix i København.
23. Lübelow, Michel, født i Malchin, barber. Faderen: Hans L. moderen: Catharine Steinweder, gift m. Lizabeth Spalding, født i Bueøyes. Fader: Jacob S. moder Emerentia Bornssters. Børn: Elisabeth,  og Hans, født 15/10 - 1640
24.Gunter, Christian Hützink,  født i Brughausen i grevskabet Høy, faderen: Johannes H. moderen: Sophie Strasburger. Gift 1. gang m. Cathatrine Piper, f. 1619 enke e. Cornelius Krabeschu, bartskærer nr. 22, død 9/11 - 1649, skifte 15/1 - 1650, faderen Hans Piper, visiterer nr. 5, (Se http://home6.inet.tele.dk/flemclar/olainav.html)  Moderen: Karen Gregersdatter.
Børn: Johannes, f. 14/10 - 1642 død 6/1 - 1644.
Christian, f. 13/10 - 1644, død 2/2 - 1645.
Sophia Catharina, f. 19/10 - 1645 gift 7/4 - 1663 m. Hans Lang.
Johannes, f. 29/11 - 1646.
Christina Sabina, f. 21/4 - 1648, død 29/8 - 1648.
Gift 2. gang m. Elsebeth Kruse.
Gift 3. gang m. Dorthe Johansdatter Kruse.
Børn: Antoni, f. 17/1 - 1658
Hans, f. 24/7 - 1659.
Giert, f. 2/7 - 1661.
Peiter, f. 30/11 - 1662.
Nicolaus, f. 2/10 - 1664.
Hans første kones 2 børn, Hans Viant f. 1638, og Maria f. 1640, var ved skiftet efter deres moder så svagelige at stedfaderen forbeholdt sig den fulde rente af hele deres arv, tilsammen 1150 Rdl. for at påtage sig deres opdragelse.
25.  Balterzøn, Anders, bartskærer, død 6/9 - 1660, skifte 12/10 - 1660.
Gift 1. gang m. Kirstine Henrichsdatter, død 19/9 - 1654, Reg. 24/1 - 1655.
Børn: Christopher, f. 25/12 - 1643, (se bartsk nr.39) 
Hans, f. 10/10 - 1641 skifte 5/3 - 1730.
Anniche, f. ?? gift m. Jacob Hendrichsen v. Lach.
Henrik, barbergesel.
Gertrud, død 11/10 -1654
Lisbeth, død 11/10 1654
Anders, død 10/11 - 1654
Margrethe, f. 1646, død 24/1 - 1640.
Gift 2. gang m. Magdalene Pedersdatter, (se bartskærer nr. 38)
Børn: Peder, f. 1656, boede og døde i Danzig.
Jacob, f. 24/6 - 1657, bartskærsvend, død 23/3 1677.
Kirstine, f. 29/4 - 1660, g 1. gang m. ukendt.
2. gang m. Lorentz Sandberg
Anders, f. 25/3 - 1659
26. Schmidt, Gregorius,  bartskærer, død 30/6 - 1673 skifte 28/10 - 1673.
Gift 1. gang m Mallene Jensdatter, død 27/2 - ?? skifte 17/6 - 1651
Børn: Elsebeth, f. 29/8 - 1647, gift m. Peder Friedrichsen, (hans far, Peder Nielsen var skoleholder) 
Susanne. f. 9/12 - 1649.
Gift 2. g. m. Magdalene Rasmusdatter,  død 27/2 - 1656
Børn: Magdalene, f. 23/11- 1656 g. m. bartskærer nr. 39.
Metechen - 1653.
Gift 3. g. m. Kirsten Rasmusdatter som blev gift 2. gang m. Bendix Hansen. 
Faderen: R. Nielsen, færgemand, moderen: Mette Iversdatter.
Børn: Gregorius, f. 27/2 - 1662
Jørgen, f. 1667 død 12/7 1667.
Sidtze, f. 15/1 - 1665 g. 27/4 - 1686 m. Poul Olufsen.
Marie, f. 29/11 - 1657
Sidtze, f. 20/5 - 1659.
Jørgen, f. 21/4 - 1661.
Gregorius, f. 12/8 - 1666 død 1697 i holl. Ostindien, skifte 19/5 - 1711
27. Walter, Johan, Barber, gift 31/10 - 1646 m. Nille Pedersdatter
28. Schwartzkopff, Peder, Barber, gift 3/12 -1654 m. Marie Frölich, f. i Helsingør 1631.
Faderen: Gotfried Frölich, bartskærer, moderen: Katharine Schultes
29. Rummel, Christian, født i Draszen i Meisen. Borgerskab 1/9 - 1653, bartskærer, Var 1677 "Garnisons Bestalte Feltskærer" i Nyborg, efter at han året i forvejen havde været regiment feltskærer ved kongens livregiment. Gift m. Kirstine Andersdatter død 15/10 - 1676, skifte 12/10 - 1677. Faderen: A. Jensen, moderen: Anna Andersdatter. 
Børn: Maria Magdalene, f. 11/8 - 1654 død 3/9 - 1656
Valentin, f 1655 død 13/8 1656.
Valentin, f. 2/2 - 1657 død 2/8 - 1657.
Anna Margrethe f. 26/12 - 1660.
Maria Magdalene, f. 2/7 - 1662 død 11/1 1665.
30. Krausz, Johan. kopsætter,  død 22/7 1656. Gift m. Judit Lavins f. 1586 i Rostock ? død 1655, reg. 12/6 - 1655.
31. Pedersen, Carsten, barber, skifte 25/5 - 1659. Gift m. Maren Gregersdatter, faderen: G. Madsen, brygger, moderen: Bente Mogensdatter
Børn: Peder Carstensen, f. 1655
Jens, 1656
Maren f. 25/3 - 1658
32. Glauer, Thomas, født i Stabelford i England, barber. Faderen: Christopher G. moderen: Marie G. Gift m. Inger Antoni Petri de Barwalde, f. i Jylland, 
Børn: Thomas, født 4/12 - 1683.
33. Herpich, Conrad,  f. i Königsberg, bartskærer, faderen: Conrad Herpich, moderen: Anna Hildbrandin. Gift 26/11 - 1665 m. Anne Olesdatter, født i Helsingør, hvis far var: O. Persen, og moderen: Johanne.
Børn: Conrad født 2/6 - 1667.
34.  Schultz, Jørgen. Kopsætter, skifte 15/3 - 1672. Gift m. Levine Matisdatter død 27/8 - 1671
Børn: Christen, f. 27/8 - 1671
Nille, ??
Eva, f. 4/10 - 1663
Marie, f. 31/3 - 1667
Christopher, f. 20/3 - 1670 død 28/10 - 1670.
35. Angelbrech, Morten v. død 18/3 - 1676, skifte 20/5 - 1676, Gift 1. gang m. Elline Thielsdatter, (enke efter Fr. Stoltenberg bartsk. nr. 10) 
Faderen: T. v. Schleszen, bartsk. nr. 15. 
Gift 2. gang 7/3 - 1676 m. Pernille Berentsdatter, faderen: Berent Pedersen, handelsmand, moderen: Kirsten Gudmandsdatter.
36 Drewes, Johan Eriksen, (broder til klokker v. st. Olai kirke, Hans Eriksen) barber, død 28/1 - 1698, skifte 8/2 - 1698,
gift m. Giertrud Schritrers, død 20/7 - 1711, skifte 22/3 - 1712.
Børn: Henrik, boede i Strassund
Jacob, pestchirurg, død 17/7 - 1711
Anna Margrethe, g.m. Fred. Stoppenbech i Barth.
Gjertrud, f. 1676, gift 25/7 - 1708 m. Joh.Sam. Weiland, chirurg nr. 44
37. Hennings, Johan. Bartskærer, gift 11/12 - 1668 m. Trine Hansdatter, død 22/6 - 1700, skifte 18/6 - 1700, 
Børn: Hans, f. 28/11 - 1669, død 14/10 - 1670
Hans, f. 12/6 - 1671.
Johan f. 28/7 - 1672. Var 1700 "på floden i kgl. may.tjeneste".
Claus, f. 13/9 - 1674, er 1700 "udi Ostindien"
Peter, f. 20/11 - 1681.
38. Nordborg, Hans Andersen, barber, chirurgius, død 4/4 - 1694, skifte 10/4 1695, Gift 1. gang m. Malene Petersdatter.
Børn: Anders, f. 30/10 - 1661.
Hans, f. 4/10 -1663, død 26/10 -1673
Gift 2. gang m. Magdalene Knudsdatter, død 28/12 1680.
Børn: Anna, f. 16/12 - 1667.
Eiler, f. 15/1 - 1669.
Anna f. 11/8 - 1672
Gift 3. gang: m. Inger Gallasdatter f. 1667 datter af rådmand Gallas Clausen. 
Børn: Magdalena, f. 23/2 -1684 død 20/11 - 1689.
Johannes, f. 12/6 - 1685.
Inger, f. 19/3 - 1689
Emanuel, f. 9/9 - 1691
en datter født i marts 1688, død 15/5 - 1688
39. Baltzer, Christopher, f i Helsingør 25/12 - 1643 død 27/4 - 1699, skifte: 3/5 - 1699. Faderen: Anders Baltzer, barber nr. 25, moderen: Kirstine Hendrichsdatter, gift 1. gang m. Magdalene Gregoriidatter Schmidt, f. 23/11- 1656, død 7/8 - 1683
Faderen: Gregorius Schmidt, barber nr. 26, moderen: Magdalene Rasmusdatter. 
Børn: Anders, f. 20/2 - 1676, amtsmester i barberlauget i Kbh.
Hendrich, f. 23/11 - 1677, skibstømmermand i Amsterdam.
Goris, f. 10/7 - 1679
Wilhelm, f. 5/1 - 1683.
Gift 2. gang m. Christina Elisabeth Tautenbrogs.
Børn: Sophie Elskens, f. 18/10 - 1687 død 11/11 - 1709.
Anna Margrethe f. 28/5 - 28/5 1689 gift m. Maccullock (mulig læge i Kbh.)
40. Meyer, Christopher, f. i Habberstadt i Østrig. Borgerskab som chirurgius d. 28/7 1701. Gift 1. gang 6/7 1701 m. Christine Elisabeth Tautenbrogs, 
død 29/6 - 1711. gift 2. gang m. Eufrasyna Fachin død 30/4 - 1728. Moderen: Anne Marie Fachin.
Børn: Ernst Christopher, f. 9/10 - 1713 død 29/1 - 1714.
Maria Elisabeth, f. 31/8 - 1714
Christopher, f. 4/8 - 1715 død 27/1 - 1716
Detlev, f. 16/8 - 1717. Var 1741 i tjeneste hos generalissimus Bauditz i Dresden.
Anna Margrethe, f. 28/12 - 1718, gift 31/5 1741 m. de Besche, chirurg nr. 51.
Abraham, f. 5/3 - 1720
Sara, død 11/10 - 1723
Christopher, f. 28/7 - 1723, død 16/10 - 1725
Sara, f. 24/6 - 1725
41. Schwitzer, Henrich f. i København, borgerskab 2/8 1695, badskærer, død 15/6 - 1716, skifte 8/12 - 1716, gift m. Johanne Hansdatter Skönbeck, f. 1675
(hun gift 2. gang m. Chirurg nr. 46) 
Børn: Hans Caspar f. 8/4 - 1697 Chirurgius, se nr. 42, 
Birgithe Catharine f. 16/8 - 1698
Nicolaus, f. 23/11 - 1699
Henrica, f. 22/1 - 1708 død 20/2 - 1710
Mette Kirstine, f. 20/3 - 1702, død 6/8 - 1711.
Barbara Marie f. 7/4 - 1704 død 10/8 - 1711.
Ursela Katharine f. 6/7 - 1706, g.m. Weise, toldkasserer i Helsingør.
Henrica, f. 15/6 - 1711
42. Schwitzer, Hans Caspar, f. i Helsingør 8/4 - 1697, chirurgius, død 7/2 - 1752, skifte 2/3 - 1752, faderen: Henrich S. bartskærer nr. 41, moderen Johanne Skønbeck. Gift 1. gang m. Lene - - -??[efternavn ikke nævnt]
Børn: Henrich, f.  29/8 - 1738.
Johanne Elisabeth, f. 21/9 - 1741.
Gift 2. gang m. Anna Magdalene - -?? [efternavn ikke nævnt]
43. Lindrup, Holger Knudsen, f. 1661, bartskærer, død 15/12 - 1710, skifte 21/4 - 1711, gift m. Brytte (Birgithe) Nordborg, f. 1635, død 18/7 - 1711, skifte 31/12 - 1711. 
Børn: Peter Nicolai, f. 1695 død 1/9 - 1711
Knud, f. 1691.
Hans Andreas f. 1693.
44.  Weiland, Johan Samuel chirurg, død 23/7 - 1711, skifte 21/5 - 1712
Gift 25/7 - 1708 m. Gertrus Dreves, (2. gang gift 1/7 - 1712 m. Henrich Höppener), skifte 15/2 - 1717. Faderen: Johan Dreves, bartskærer nr. 36, moderen: Gertrud Schritrers. Børn: Gertrud f. 15/5 - 1709.
45. Schick, Jochum Samuel, f 1681, stadschirurg, død 9/5 - 1735, skifte 1/6 - 1735, gift m. Johanne Pedersdatter Smitt, død 20/6 - 1757.
Børn: Samuel, f. 1/8 - 1714
Catharina Regina f. 7/9 - 1717
Peder Christian, f. 18/2 - 1720
Johan Daniel, f. 15/4 - 1725 død 20/4 - 1726
Marie Kirstine f. 26/8 - 1727
46. Schröder, Jacob, f. 1688, barber, død 12/9 - 1735, gift 17/9 - 1717 m. Johanne Skönbeck, f. 1675, enke efter Schwitzer nr. 41, død 15/3 - 1748.
Børn: Catharine Margrethe, f. 26/10 - 1718
Johanne Elisabeth, f. 22/4 - 1721
47. Meyer, Abraham,  f. 1669, chirurg, død 7/1 - 1741
48.  Erichsen, Hans, regimentsfeltskærer, gift m. Christine Frederikke Laurentzdatter. Barn: Signe Charlotte, f. 31/3 - 1745
49. Helmer, Johan Martin, barber, gift m. Kirstine Enold, barn: Ane Margrethe, f. 10/3 - 1758
50. Friederichsen, Alberth, barber, død 9/2 -1763, skifte 15/9 - 1763, Gift m. Anna Kirstine Hesselberg, Børn: Bodil Kathrine, f. 13/4 - 1757
Friederich. [Ingen data]
51. de Besch, Christopher, chirurg, død 26/3 - 1763, konceptskifte 14/3 - 1788,  gift 31/5 - 1741 m. Anna Margrethe Meyer f. 28/12 - 1678, død 26/10 - 1786, skifte 20/10 - 1786, faderen: Christopher Meyer, chirurg nr. 40, moderen: Eufrasyna Fachin.
Børn: Ingeborg, f. 24/1-1742, gift 2/12-1767 m. Joh. Werner Græbe, chirurg nr. 55.
Eufrosine, f. 24/1-1742, død 18/1 -1743.
Eufrosine, f. 18/10- 1743 død 15/9-1744.
Gillis, f. 25/2-1745 død
Christopher, f. 4/6-1750 død 16/12-1745
Gilles, f. 11/10-1746
Eufrosine, f. 5/5-1749 dø. d 4/7-1749
Christopher, 4/6-1750 Pr på Agenø i Norge.
Eufrosine, 20/2-1752
Peter, f. 7/2-1753 død 16/4-1753
Samuel Gotlieb, f. 7/7-1754
Johan Abraham, f. 28/7-1755. Feltskærer, p. Kongsberg, 
Magdalene, f. 12/11-1757
52. Wendel, Johan Friedrich, Chirurgius, død 29/8- 1770, skifte August 1770 [En trykfejl i bogen gør dagen sdato ulæselig] Gift m. Anna Preintz død 31/3-1760,
Moderen: Else.
Børn: Carl August, f. 20/1 1739, chirurg i Kbh.
Charlotte Sophie f. 21/1-1738, gift m. Peter Beye, chirurg nr. 58.
Arent Friedrich, f. 25/8-1741.
53. Hansen, Hans, barber, gift m. Johanne Olesdatter Bang, skifte 3/9-1771, Hendes broder var graver v. Holmens kirke, var hendes nærmeste arving.
54.  Sedowsky, George Godtfried, f. 1706, regimentschirurg ved Danske Livregiment. død 7/12-1778, gift m. Charlotte Lovise Sengebog.
Børn: Margrethe Wilhelmine f. 8/9 1746 og Sophie Lovise f. 24/10-1747.
55. Græbe, Johan Werner, f. 1741, amtschirurg, død 9/3-1781, konceptskifte 6/8-1783, Gift 2/12-1767 m. Ingeborg de Besche, f. 24/1-1742 død 22/91779, 
skifte 6/8-1783. Faderen: Christopher de B. chirurg nr. 51, moderen: Anna Margrethe Meyer.
Børn: Anna Margrethe f. 22/7-1770.
Johan Gotfried, f. 26/1-1772.
Anna Christiane, f. 3/2-1775.
Abraham, f. 9/2-1777 død 15/4-1779.
Sara, f. 9/2-1777.
Johan Abraham, f. 2/8-1778.
56. Holstein, Adolph Wilhelm født 1743, chirurg på Geværfabrikken, død 13/4-1781, gift 12/12-1777 m. Marie Landberg.
Børn: Andreas Wilhelm, f. 1/3-1778, død juni 1778
Carl Wilhelm, f. 16/7-1779.
Maria Wilhelmine, f. 29/4-1781
57. Baufein, Christian, chirurg, gift 20/11-1757 m. Anna Gretha d'Almstrøm f. 17/9-1720, død 12/5-1796, skifte 7/5-1796. Faderen: Niels A. forstander, moderen: Anna Nielsdatter.Børn: Niels, f. 27/9-1755
Poul, f. 28/12-1756
Anna, f. 28/11-1757 død 14/12-1757
Johan Gotlieb, f. 18/12-1758 død 1/2-1759
Anna, f. 10/1-1760 død 7/3-1760
Fredrik George, f. 4/3-1761 død 4/7-1764
Anna, f. 2/8-1763 gift 21/4-1796 m. Stefan Rasmussen på Snekkersten.
Sidse Cathrine, f. 18/11-1761, død 1/1-1771
58. Beye, Johan Peter, chirurg. Gift 27/1-1773 m. Charlotte Sophie Wendel,  f. 21/ 1-1738. Faderen: Johan Friedrich Wendel, chirurg nr. 52, Moderen: Anna Preintz. Børn: Anna Marie, f. 18/10-1773 og en udøbt søn, 14 dage gammel død den 22/12-1776.
59. Brugmann, født 1741, bataillonschirurg v. Jægercorpset, død 10/2-1798.
60. Steffensen, Henrich, Regimentsfeltskærer, v. Husarene, 1779 Oberchirurg i Stavanger, død 27/3-1798. Faderen: Henrich Steffensen, plantageejer, moderen: Marie Magdalene Louwe. Gift 8/10-1770 m. Susanne Kirstine Bang, f. 24/1-1751, død 10/5-1788. Faderen: Kammerråd N.C.Bang, moderen: Ulrica Eleonora Schwane. Børn: Jacob, f. 13/4-1773 død 1815.
Henrik, f. 1774. Prof.
Niels Christian.
Peder Frederik.
Ulrica Eleonora.
Maria Magdalene.
61. Hjordt, Wilhelm Phillip Jensen, f. 1747, chirurgius, død 6/8-1808, skifte 3/8-1808. Gift m. Sophie Amalie Stii, f. 24/10-1765, død 31/5-1799. Faderen: Peter Christian Stii, bajonetsmed, moderen: Helena Sophie Loch.
Børn: Jens Peter, 
Christian Wilhelm f. 1/4-1792
Anne Helene, f. 7/11-1794
Frerik Ernst, f. 10/12-1796
62. Fries, Carl Gerhardt, bataillonsfeltskærer, licentiat, Gift 26/5-1780 m. Birgitta Margrethe Holck.
Barn: Søn f. 1/6-1781 død 5/6-1781
63. Almis, Christian, [Til tider 'Almes'] født i Helsingør 1761, kirurg, exam. 1794, prakt. i Helsingør, død 3/4-1835. Faderen: Jørgen Almis, parykmager, moderen: Anna Plom, gift 19/11-1794 m. Catharine Elisabeth Buhrmeister. 
I flg Ft 1801 1 barn Hylleborg Johanne, 3 år. I 1801 er han enkemand.
64. Taur, Jens Mørup, f. 1/6-1775 i Maarum, underkirurg v. hospitalet her 1796, kirurg exam. 1806, distriktslæge i Esbønderup 6/2-1807, død 1838.
Faderen: Morten Taur, skoleholder, moder: Frederikke Johansen. Gift 22/4-1804 m. Antoinette Wilhelmine Bergendahl, død 9/6-1666.
Børn: Adam Vilhelm, født 14/7-1804
65. Møller, Joachim Otto, f. 8/1-1781 i Skjægs Mølle, stud. Århus 1801, kirurg. examen 1806, overkirurg v. Øresunds Hospital 1808 til 1/1-1852, død 27/9-1873. Fader: Johannes Hansen Møller, moder: Sidsel Elisabeth Jordhøi. Gift 10/10-1809 m. Anna Maria Elisabeth Roholt, f. i Helsingør 21/5-1785, død 29/7-1856. Hendes far: Jacob Peter Roholt, proviantforvalter, Mor: Elisabeth Margrethe Schneidewindt. Børn: Hans Peter Christian f. 2/11-1810.
65.1: Niels Peter Lund, i Ft 1840 Helsingør, står han som underchirurg og barbeer, født omkring 1791, gift 23. Oct. 1818 i Sct. Olai kirke, Helsingør med Birgitte Møller. Børn: Trine Lund f. ca. 1820, Theodor Lund f. ca 1821, Emilie Lund f. ca. 1824, Juliane Lund, f. ca. 1824, Augusta Lund, født ca. 1825, Carl Lund, f. ca. 1828, Andreas Lund, f. ca. 1832.
I FT 1845 er Birgitte Møller enke..
PS: Denne post var ikke ført i Hostrup Schults bog!
66. Ravn, Frederik Christian Kølpin, f. 25/4-1802 i Vejle, stud. i Horsens 1821, kirurg. exam. 1827, regimentskirurg i Helsingør 20/2-1832, død 5/5-1858.
Fader: August Vilhelm Ravn, landinspektør. Moder: Margrethe Marie Wibe Kølpin. Gift 12/12-1834 m. Sophie Amalie Spies, f. 15/6-1810 død 15/2-1879.
Fader: Byskriver Wilhelm Spies f. i Oxenvad ved Haderslev, moder: Ida Elisabeth Tscherning.
67. Bischoff, Jacob Henrik, f. 10/1-1803 i Eiderstedt, kirurg examen 1831, bataill.kirurg i Helsingør 3/6-1832, til 1/7-1842 død 1/6-1864. Ugift.
68. Waad, Jens Frederik Julius, f. 10/5-1807 i Kbh. Kirurg. Exam.1838. Underlæge ved Øresunds Hospital 1/9-1844 død 20/10-1864.
Far: Jens Thomas Waad, klædehandler.
69. Sünchenberg, Peter Wilhelm, f. 19/3-1790 i Kbh. kirurg.exam. 1818, komp. kirurg i Helsingør 1811 til 1813, distriktslæge i Hjørring 9/6-1820 til 8/11-1848, død i Helsingør 1859.
Fader: Johan George Ludolph S. moder: Frederikke Louise Frick. Gift 30/10-1818 m. Anna Margrethe Sophie Ulstrup f. 18/8-1792 død 30/6-1857
Hendes far: Nicolai Ulstrup, moder: Karen Schive.
70. Rohde, Palle Ferdinand, f. 8/6-1806 i Kbh. examen Pharm. 1826, stud. 1827, kirurg exam. 1832, overlæge v. Øresunds Hospital 1/1-1852, død 11/11-1861. Fader: Jens Rohde, skræddermester, moder: Hanne Marie Eitner. Gift 29/3-1834 m. Ida Emilie Heloise Jacobsen, f. 31/8-1812 død 1895.
Hendes fader: Henrik Jacobsen, gjæstgiver. 
Børn: Hanne Charlotte Franziska f. 14/8-1834.
Bolette Sophie Wilhelmine f. 21/2-1838.
Frederik Wilhelm, f. 25/3-1840.
71. Galschjøt, Frederik Wilhelm, f. 26/8-1809 i Roskilde, stud 1829, kirurg exam. 1835, prakt. læge 1836, klasselotterikollektør. Faderen: Johannes G. herredsfoged, moderen: Birgitte Weinschenck. Gift 1841 m. Frederikke Mariette Seidelin f. 7/5-1813 død 17/9-1864. Hendes far: Johannes Henrik Seidelin, overlæge på Bidstrup, moderen: Frederikke Henriette Lassen. 
Børn: Johanne Frederikke Lovise f. 10/8-1842 død som spæd.
Holger Studsgaard, f. 5/5-1847, død 19/3-1850.
Conrad Victor, f. 4/5-1849
Johanne Frederikke, f. 19/11-1843
Diderikke Henriette, f. 16/7-1845
Frederik Wilhelm, f. 18/5-1853
Petra Marie Seidelin, f. 30/10-1857
[PS. Efternavn set stavet på flere måder. bl.a. 'Galschiøt']
 Fra Bengt Eschricht i Sverige har jeg 19. Marts 2006  med tak modtaget:
 72. Eschricht, Ferdinand Gotthilf
 
Enligt den information jag har var han från 01-07-1842 överläkare vid 2.Jægerkorps i Helsingör, Frederiksborgs amt, Lynge-Kronborg herred, 01-07-1848 rang m kapten, i kriget 1848-50, 1848 krigsfånge, 06-10-1850 R*, 1855 bosatt på Strandgaden 247, 248, 05-07-1858 avsked med pension, 10-1858 praktiserande läkare i Farum, 04-1883 praktiserande läkare i Frederiksberg, 
född 17-03-1810 Köpenhamn, döpt 24-06-1810 (St Petri), död 10-10-1883.
 
1828 student Herlufsholm, 1833 cand.kir, 1834 praktiserande läkare i Varde, 06-11-1836 karakt.bataljonskirurg Holstenske landsenerrgmt i Kolding
 
Yngre broder till den kände professorn Daniel Frederik Eschricht (1798-1863) vid Köpenhamns universitet