Husker du den grønne tid ?
"Herlev Skole"
Tilbage til index
Året er 1946
"Herlev Hovedskole" - "Herlev Byskole" eller "Herlev Gamle Skole".

Vælg selv hvad du vil kalde den, her må jeg nok holde mig til det officielle navn fra den blev opført i 1906:

"Herløv Kommuneskole"
Den opmærksomme læser har sikkert allerede regnet ud at jeg var een af skolens elever . . .

Skolen, der nu er nedlagt og ændret til ældreboliger, blev stadig udvidet i takt med befolkningstilvæksten.
Således kom den første tilbygning i 1931.
Senere fulgte en tilbygning på den tilstødende grønne plæne kaldet "Trekanten" - forbundet til den gamle hovedbygning med en gangbro, kaldet "Sukkenes bro".
Trekanten  var ellers et af byens åndehuller, og i lokalarkivet findes billeder af familier der har slået sig ned på plænen med frokostkurve og barnevogne.
Endnu senere, måske 1950, byggedes en gymnastiksal i haven ud til Herlev Hovedgade, denne ses helt til venstre i billedet herunder.

Jeg husker vi de første år efter besættelsen, hver morgen på befrielsesdagen stod stillet op i rækker foran denne have hvorfra Dannebrog vajede.
Vi sang morgensange her, og inspektør Birkholm Clausen sagde et par ord inden vi atter gik over til undervisningen.


Efter anden verdenskrig fik Herlev vokseværk , og blev kaldt:
"Barnevognenes by".
Det resulterede i at man satte gang i byggeriet af en midlertidig skole, opført som de legendariske røde barakbygninger vi kendte fra tyskertiden, placeret nede ved byens sportsanlæg. - Det blev til lidt mere end midlertidigt, for skolen eksisterer den dag i dag, omend i tydeligt andet look!

 

Engskolen er blevet udvidet voldsomt med tilbygninger, ude fra vejen ser den dog ud som i 1948,
Skolen er ikke længere en filial af hovedskolen, men en selvstændig skole.

Det er i skrivende stund (Maj år 2002) 48 år siden undertegnede forlod Herlev skole i 1954.

(Gisp!: Jeg skal lige ha' vejret! Det kom ski' helt bag på mig!)

I al ubeskedenhed: Et billede af undertegnede, som jeg så ud som 12-årig:

 

Man har vel været spejder -
Min mor slæbte mig ned i "Atlier Hollywood" Hovedgaden140 1.sal.
Jeg ser de havde telefon Yrsa 842.

Folk der her genkender mig, er velkomne til at sende en mail. Gerne med erindringer, forslag til ændringer, eller hvis man har en helt anden opfattelse . . .

Jeg skal  her beskæftige mig lidt med hvordan byen så ud dengang; lidt om mine skolekammerater, skoletiden, lærerne og hvordan jeg opfattede  tiden.

Min 5 år ældre søster gik allerede i skolen fra 1942, og jeg kunne forstå på samtalerne i hjemmet, at det der med at gå i skole, vist ikke lige var min stil. - Ikke desto mindre blev jeg nødt til at møde op, jeg mener at huske min mor holdt mig fast, - ellers havde jeg nok fundet på noget der var sjovere.
Efter den første dag i skolen, hvor mødre og fædre fulgte med fra sidelinien, tænkte jeg at det måske ikke var så slemt som jeg havde troet, så de følgende mange dage mødte jeg også op med indstillingen:

"Lad os bare få det overstået"

Klassen var en A-klasse. - Selvfølgelig. - Mindre kunne man vel heller ikke byde mig . . .
Det er forbavsende svært, efter næsten 50 år at huske disse ansigter, her ville et skolebillede nok hjælpe, men et sådan fik jeg aldrig fingrene i.
Jeg har heller ikke kontakt med de gamle skolekammerater - - alle, med een enkelt undtagelse forsvandt  ud i samfundet.
Denne A-klasse fik en klasselærerinde:
Og gud ske lov for min sarte sjæl, blev det Karen Jenny Jensen  - "Frøken K"  kaldet!  (Fordi skolen også havde en Frøken D
Alle elever - uden undtagelse, forgudede denne lærer! Vé den der forsøgte at sige noget ondt om vores frøken K! Det ville have udløst oceaner af  skam over den formastelige!
Det skete da heller aldrig så længe jeg gik i skole. Frøken K døde 4. Juni 1958 i København. Bisat fra Herlev  http://www.ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=151305&side=143  Hun blev inspektør på Engskolen.


A-klassens elever:

(Tilgiv mig gamle mand, om een og anden skulle være glemt, - )

Pigerækken var ved vinduet:
Ulla, Erna, Aase, Jette Damløv, Viola, Inge Lund, Jytte, Doris, Lillian, (Moster til Knud Larsen, arbejdede på Løvens Kemiske Farik i Ballerup boede i Herlev, nu i Nysted) Anne Lise, Henny og Jette Bjerring - - - - ??
indrømmet - min hukommelse har det meget værre end først antaget!
Midterrækken:
Olaf Erik Søderblom, Poul-Henning Weimann Jensen, f. 18. Sep. 1839 i Hellig Kors sogn (Døde tidligt, formentlig brgravet i Erritsø ) Egon Lindhardt Nielsen der opdagede denne side oktober 2008 og siden bidrog med billeder og navne, Jørgen Bendtsen, Per Damgaard, Per Bjørn Jensen, Max Groth Knudsen (der senere blev glasblæser), Flemming Gøtzhe hvis far havde en marskandiserbutik i byen,  Kaj Daugaard Jensen, Jørn Leth Sørensen . . . og Louis der kun gik i skole om sommeren, (han tilhørte en zigeunerfamilie der lå i byen med deres gøgl.)
Dørrækken:
Claus Anders Thykier, (Opfandt "Kroppedal-museet", foredrag i radioen, meget interesseret i astronomi, nu bosiddende i Helsingør. Musiklærer.)  Arno, Palle, Knud Larsen, (Langturschuffør, nu bosiddede i Frederikshavn), Preben, Mogens Hansen, (Har mødt Mogens som støvsugersælger) - - - - - - -  ??
Nej, det er virkeligt svært! Hjælp mig med at få samlingen fuldført!

Nu skal det tages i betragtning (til min undskyldning) at elever kom, og elever rejste, og ved overgang til femte skoleår blev klasserne splittet op. Nogen fulgte den boglige linie, andre den mere jordnære.
Herved blev "posen rystet" og jeg kom i C-klassen.

Nej, - jeg kom ikke i det der hed "Mellemskolen". Vi der satsede på at arbejde med de barkede og ru næver, kunne ikke tage plads op for de der valgte de højere luftlag.
Dette sagt med al respekt for de der kunne sidde stille mere end een time af gangen . . . .

Nu mistede vi blandt andre: Jette Damløv, Ulla,  Inge Lund, Preben, Claus Anders Thykiær, Per Bjørn og Oluf, men i stedet fik vi  Peter Ancher der kom fra Rysensteen, kom i bagerlære, men blev vinduespudser,  Minna, Birthe, Jette Bierrings, ?? Kringelbach (tror det var Helle hun hed) Vita, Bent og mange flere som jeg vil bede læserne om hjælp til at huske mig på . . .

Siden disse ord blev nedfældet, blev jeg kontaktet af een af Jer piger (Tak Erna) der var så venlig at sende et skolebillede!

Se godt på det og find dig selv . . . ;-) og ret mig hvis du finder fejl!

Herunder må det være 1. klasse året er 1947

1 klasse

01: Flemming Svendsen. 02: Kaj Daugaard 03: Knud Larsen 04: Mogens Hansen 05: Poul Henning Weiman Jensen 06: Olaf Søderblom 07: Preben 08: Ragnhild Jacobsen 09: Per Bjørn Jensen 10: Jørgen Bendtsen  11: Egon Lindhardt 12: Per Damgaard 13: Ulla Larsen 14 Erna Svendsen 15 Karen Jensen16:  Jette Bjerring 17: Jette Karen Damløv 18: ?? 19:??  20: Bente Olsen, (søster til Knud) 21: Viola 23: Lillian (Moster til Knud)

Måske går det nemmere herunder, der må være 4. eller 5. klasse.

4. klasse

1: Olaf Erik Söderblom, (hurtigtegner) 2: Poul Henning Weimann Jensen, (hurtigtegner) 3: Knud Larsen, 4: Peter Ancher, 5: Flemming Svendsen, 6: ??, 7: Kaj Daugaard Jensen, 8: Hans Ole Nielsen, 9: måske Mogens Hansen?  10: Preben Langeland Nielsen, 11: Egon Lindhardt Nielsen, 12: Jørgen Bendtsen, 13: Per Bjørn Jensen, 14: Max Groth Knudsen gift m. Lillian Weidekamp. 15: ?? 16: ?? 17: Måske Vita Lykke Larsen ?? 18: Måske Gyda? 19: ?? 20: Ulla Larsen, 21: Viola Elisa ?, 22: Lillian, 23: Erna Margrethe Svendsen, senere Rasmussen, 24: Else Marie Lundbæk Andersen, (tog til Australien) 25: Inge Lund, 26: ?? 27: Jette Damløv, blev lærer, og gift 1962 m. lærer Jørgen Hageman, 28: ?? 29: måske Jette Bierrings, 25: Birkholm Clausen.

Savnes: Ivan Bredahl Larsen. Blev murersvend. Tilsyneladende ikke på billedet.

Savnes: Helle Kringelbach, blev 1989 ministersekretær i Miliøministeriet. Minister Chr. Christensen

Peter Ancher prøvede bagerfaget, men gik senere i kompagniskab med faderen som vinduespolerer. Død 2018.

Savnes Jørn Leth Sørensen f. 1940 på Frederiksberg. Blev oversergeant og gift i Herlev m. Kirsten Edith Eriksen. Tilsyneladende ikke på billedet.

Savnes: Anne-Lise Schmidt Jacobsen, hvis far var kømnand på Staunsbjeg Allé.

Savnes: Bent ?? Efternavn ukendt, men Bent var i Kongsberg, Norge et år.

Sidste: Egon, dukkede op i Oktober 2008 med nye oplysninger og dette billede fra 3. klasse:  

3 klasse 1948

Bageste række: Claus Thykier, Flemming Svendsen, Olaf Søderblom, Poul Henning Weimann, Knud Larsen, og Jørgen Bendtsen.

Næstbageste række: Kaj Daugaard Jensen, Hans Ole, Mogens Hansen, Preben, Per Bjørn Jensen, Eigil.

3. bageste række: Per Damgaard, Egon Lindhardt, Aase, Kirsten, Maja, Ulla, pigen foran klasselæreren er ikke identificeret.

Forreste række: Ragnhild Jacobsen, Erna Svendsen (gift Rasmussen), Viola, Jette Damløv, Inge Lund, Lillian, Bente Olsen 

og Else Marie Lundbæk Andersen.

Det er u-undgåeligt at der også indløber triste nyheder om eleverne. Således har jeg erfaret at blandt andre

Jørgen Bendtsen ikke er blandt os længere.

Jørgen, der var født 7. juli 1938,  blev udlært hos "Gerhardt Cykler" i Herlev. Jeg havde fornøjelsen af en gang imellem at stikke hovedet inden for, for at købe reservedele. Som 22-årig begyndte Jørgen for sig selv i Stenløse under meget små forhold, bare et skur på nogle få kvadratmeter. . Jørgens forretning voksede med tiden, og på Damsgaardsvej byggede Jørgen yderligere en forretning på 300 kvadratmeter.

I 1985 kunne Jørgen holde 25 års jubilæum som selvstændig. Han beskæftigede 2 svende og har udlært flere unge mennesker. Desværre holdt helbredet ikke. Jørgen døde den 25. august 1997 på Hillerød Sygehus. 
Æret være Jørgens minde.

------------------------------

Egon Lindhardt Nielsen døde den 25. marts 2013 efter nogle måneders sygdom.

Egon var født i Herlev d. 7. juni 1939. Blev shippingmand.

Ham blev begravet i Stenløse Kirke ved Skt. Klemens, Odense amt, hvor han boede; en smuk forårsdag under tilstedeværelse af familie og venner samt tidligere kolleger og soldaterkammerater fra såvel tiden som FN-soldat, som de mange år som leder i hjemmeværnet. Var gift 1961 m. damefrisør Anni Fechtenburg.

Venligst meddelt mig af Egons søster, Tove Lindhardt.

Æret være hans minde.

Flemming

Egon Lindhardt Nielsen

Den 10. Januar 2012 døde Olaf Erik  Søderblom.

Olaf var, som Poul-Henning en af klassens store tegnetalenter.

Det var altid spændende når de to drenge ved juletid fik lov at dekorere tavlen med farvekridt! Som regel var emnet Diesney-figurer. 

Olaf boede hos noget familie, nærmere den kendte kjøbmand Balle, der lå lige ved skolen. Olaf var et stille gemyt, men flere gange blev klassen inviteret til tøndeslagning i Balles baghave med efterfølgende chokoladedrik og kage.

Olaf var sidekammerat til Poul-Henning, om hvem det også forlyder at han heller ikke er her længere, men kilden til dette fortaber sig i glemslen.

Æret være Olaf 's minde.

-----------------------

Poul-Henning der var Olafs ligemand på det kunstneriske plan er død efter sygdom.
Poul Henning og han hustru var begge pædagoguddannede.

Sønnen Lars Weimann var så venlig at meddele at hans far ligger begravet på Østre Kirkegård i Horsens.

Lars henvendte sig Oktober 2018.

poul-henning

Peter Anchers skæbne blev mig meddelt af sønnen Flemming  2. Jan. 2023. Peter døde  11. Januar 2018. Peter er bergravet  på Birkholm Kirkegård.


Lærerne:
(En del biografi hidrører fra Dansk Skole-Stat)
 
Lærerinder
Lærere
Karen Jenny Jensen, "Frøken K"
- født 28. December 1894 i Tvindelstrup, datter af gårdejer Lars Jensen og hustru Karen Anna, født Rasmussen.
Femmers seminarium 1916, årskursus i gymnastik 1926 - 1927, årskursus i zoologi 1927, 1916 lærerinde i Aastrup skole pr. Glejbjerg, 1917 på Samsø Kost- og realskole, 1. December 1920 Thorslunde skole pr. Taastrup, og 1' maj 1929 Herløv Kommuneskole.
Hans Peter Birkholm Clausen:
Overlærer, f. 15. Oktober 1883 i Ærøskøbing. Søn af skibsfører Hans Peter Clausen og hustru Magdalene Kirstine f. Birkholm. Gift 18. nov. 1925 m. Marie Sass f. Waaben. f. 26. Juni 1897 i Faarup. 
Skaarup sem. 1905 Dansk og engelsk. 1. Juli 1906 andenlærer i Ulbølle skole, 1907 Vedbæk skole, 1908 Grenaa Komm.skole, 1910 førstelærer Tollerød Skole, 1920 førstelærer Herløv Kommuneskole; 1929 kgl. ansat overlærer her. Formand for værgerådet i Herløv Kommune, Organist i Herløv Kirke. - Senere skolens inspektør. Død om morgenen 16. oktober 1953 efter sin 70-års fødselsdag.
Dagmar Kirstine Jensen "Frøken D".
Født 24. Sept. 1883 i Nyborg; datter af skibsfører Ludvig Jensen og hustru Marie, f. Schubert. Zahles sem. 1908, Årskursus i Dansk og Iagttagelse og Religion 1910. Årskursus i gymnastik og svømning 1918. 6. Januar 1913 Lærerinde Herløv Kommunskole. Formand for K.F.U.K. i Herløv 1914.
Richard Peder Nicolai Damløv:
Født 26. Nov. 1904 i Kbh. søn af konduktør C. P. Damløv og hustru Karen f. Hansen. K.F.U.M. sem. 1926; faglærereks.i geografi, 1929, Tegnelærereksamen. Fra 1930 lærer på Herløv Kommuneskole, Seminarielærer i Tegning på K.F.U.M.
Rosa Talitha Seerup: Havde muligvis forladt skolen inden 1946.
f. 1. Dec. 1908 i Kbh. Datter af købmand K. Seerup og hustru Jensigne, f. Pedersen. Femmers sem. 1929. Årskursus i engelsk Håndgerningskursus. Fra 1. Nov 1931 Timelærerinde i Herløv Kommuneskole.
Gudmund Theodor Frølich Hansen:
f. 28 sept. 1906 i, Vordingborg Landsogn, søn af fisker Thorvald Emil Frølich Hansen, f.
4. marts 1876 i Vordingborg landsogn
og hustru , Jensine Christine Larsen f.  26. jun. 1882 i Knudsby, Vordingborg Landsogn.
Vordingborg sem. 1928, Sløjdkursus 1931, 1. Okt. 1931 timelærer Herløv Kommuneskole, fastansat 1. Febr. 1933. i 1960 er han Skoleinspektør. Gift m. Karen Jensen. Død 1990 i Lyndby sogn.


Marie Luise Grünfeldt:  "Isse" kaldet,  født Mittag,  f. 18. April 1921 død 13. Juni 2014 i Herlev.  Min regnelærer de fire-fem første år.
Var født i Ulkebøl, men talte overhovedet ikke med sønderjysk accent.  Gift med kontorass. Jørgen Grünfeld 30. Jan. 1943 i Augustenborg Kirke.  

Grünfeldt
Niels Juel Harald Strand Lund:
f. 20. Juli 1905 i Kbh. Søn af repræsentant N.J. Lund og hustru Wilhelmine Strand. Gift 30. April 1931 m. Ebba Agnes Jørgensen f. 29. Okt.1904 i Kbh. K.F.U.M. sem.1927 Årskursus i gymnastik 1928, i tysk 1 og 2. 1932-33. 1. April 1933 timelærer i Herløv Kommuneskole. Æresmedlem Socialdemokratiet.
Tove Thykier: Religion, geografi. Gregersen:
Skov: Regnelærer de sidste af mine år i skolen. Madsen: født i Rudkøbing den 1. okt. 1921 død 29. aug 1988
Bergliot Hobæk Haff. Norsk, født 1925. Blev gift med lærer Haff Mortensen. Forfatter. 1997 "Skammen"- 1994 "Renhedens pris"-  1989 "Den guddommelige tragedie"- 1979 "Bålet" - 1977: "Gudsmoren : en menneskelig komedie" og meget andet. Haff Mortensen.
Elna Duusgaard Stokholm, senere gift m. Anders Krogh Jensen, hun var  født 19. okt. 1922, i Fabjerg sogn, Ringkøbing amt, som nr. 5 af en søskendeflok på 8.  - Dimittend fra Nr. Nissum Seminarium , og var lærer i Ålborg.
Dansk og naturhistorie, var min klasselærer fra 5. klasse.
Faderen var gårdejer  Kristian Marinus Stokholm, moder Ane Katrine Duusgaard, begge født i Tørring
Krogh Jensen var en rigtig god lærer. Der var altid ro i klassen når Krogh Jensen underviste, og formastede een af eleverne sig til at forsøge sig med lidt sjov, blev det straks standset af  Krogh-Jensens myndige blik. Eftersidning blev kun yderst sjældent anvendt, det var helt overflødigt.
Elna Krogh Jensen døde i Herlev 1999 og er begravet fra Birkholm Kirke.


elna stokholm
Elna Stokholm, Herlev skole 1960
Laursen:
Steen: Engelsklærerinde. Kromann Clausen: Jeg havde ham som fysiklærer et par år
Inga Nielsen Persson:
Var hovedsagelig den der havde med skolens bibliotek at gøre. Havde den forunderlige evne at kunne rokke med ørerne så vi unger skreg af grin!
Persson var iøvrigt den der fotograferede og sørgede for et helt lille arkiv der blev afleveret til Herlev lokalhistorisk arkiv.

Døde 17. August 1992.
Poul Peder Dresting  Kom til skolen som inspektør efter Birkholm Clausen. f. 19. Februar 1909 i Østrup by. Medlem af Herlev kommunalbestyrelse 1. April 1958 til 9. Febr. 1966 for Konservative, 1926: Preliminæreksamen, landbrugsmedhjælper, 
1932: Lærereksamen fra Jonstrup Statssem. ansat ved Ballerup private Realskole. 
1935: Vikar i Roskilde og Gentofte, 1936 ved Frederiksberg skolevæsen. 
1. Maj 1954: Skoleinspektør Herlev Skole. Fra 1. Juni 1954 til 31. marts 1955: Yderligere fungerende skoleinspetør ved Elverhøjens skole. 
1. februar 1966: Herlev kommunes første skoledirektør, 
31. Juli 1973: Afsked. 
Fra 1950 - 54: Formand for Frederiksberg Kommunelærerforening og fælleslæreråd.
1946: Lærebog i samfundslære. 1961: Erindringsliste for skoleledere. 1973: Ridder af Dannebrog. Død 16. juni 1989.
Kilde: Herlev Leksikon.

Byen   (Klik)
Nogle små filosofiske betragtninger begået efter at have gæstet Herlev 40 år efter jeg forlod den.