Velkommen til
Clara & Flemming Svendsens Hjemmeside.

Opdateret 15. Sept. 2022.
Flemming Svendsen.


Siden 20. August 2022 er du  gæst nr.
Besøgstællere
Sayaç
Besøgstællere

(flere end 3000 personer)

Bovins kulptur fra færgebyen
damfærge

I Korsør har vi vor egen udgave af "Vandbæreren"
Historien:
Hun skal være bestilt og skænket af en af byens betydelige skatteydere. Hun er tydeligt placeret med sin kønne bagdel pegende mod skattekontoret.

Vandbæreren


                                  
Først - (hvis jeg må være så ubeskedenhed) lidt karakteristik af ophavsmanden:
  1. Af den gode årgang 1940!
  2. Gik ud af Herlev kommuneskole 1955 - (se linket)
  3. Udlært smed og maskinarbejder 1960. Nåede at slide tre lærepladser ned, før svendebrevet var i hus fra fa. H. P. Sørensen, Praghs Boulevard på Amager, - (undskyld mester) - Værkstedet desværre  nedrevet.
  4. Gik selvfølgelig til dans i Kødbyen hos hr. og fru Kisbye.
  5. Lærepladsen lå i det forladte "Slagteriernes Central".
  6. Menig ved Kronens Artilleriregiment 1' batteri - Sjælsmark Kaserne i 16 trælse måneder 1960 - 62 efterfulgt af flere uforskammede geninkaldelser.
  7. Som om man ikke allerede havde ydet sin borgerpligt ?;-).
Viet i Hvidovre Kirke 1963 med til overordentlig trofast og tålmodig pige.
Flyttede fra Ballerup (Skovlunde)  til Korsør i 1969.

I konstant beskæftigelse ved faget, kun afbrudt af spise- og sovetid. 
Nu pensioneret (grundet Vorherres elendige ingeniørarbejde samt alt for tunge løft i en alt for ung en alder),
men får ikke lov at spilde tiden! - Bliver stadig "holdt til ilden" af konen.
Vedligeholder vor ringe bolig og haven, - men ind imellem sniger jeg mig til at passe min lille passion:

Slægtsforskning!
Dernæst må jeg besvære med nogle lommefilosofiske betragtninger -  at læseren bedre kan forstå mit ærinde.
( Beklager. . . spring det bare over hvis det er for tung læsning.)

Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvor skal vi hen, . . . og hvor stiller vi de tomme flasker?

Er jeg af bondeslægt, adelig, eller . . .  ??

Jeg havde ingen forventninger,  . . . og det gjorde jeg klogt ikke at have !
De fleste aner var ydmyge håndværkere som jeg selv, men slægten talte skam også præster, degne, skolelærere,
 billedkunstnere, søfolk, fiskere, og - - kun få jordbrugere.

(Og jeg der holder rigtig meget af havearbejde ;-( )

I mange tilfælde begynder man først at tænke over disse ting, når ens bedsteforældre, og måske også forældrene er væk.

Derfor:
Hvis du endnu har dine forældre eller bedsteforældre, så lok dem til at fortælle! -  Lad dem åbne deres skuffer for gamle albums, kontrakter og attester!

Jeg nåede det ikke, men ved familiens gamle papirer og fotos, samt lokalhistoriske arkivers hjælp, fandt jeg ud af, at jeg mit fædrene ophav kom fra Sverige og slog sig ned i Helsingør engang før 1840, og at min mors aner kom fra Rømø og Nakskov og Gudme-egnen på Fyn.

Men nu til arbejdet: Til venstre er der frit valg på hylderne.
God fornøjelse.
Flemming Svendsen

Her under:
Korsørs nye gavlmaleri hvor det tidligere café "Solens" lå. 11 sept. 2021.
Kunstner: Frederik Hesseldahl
Gavlmaleri

Jens Baggesen

putin


venflag

Et af de i Korsør mindre iøjnefaldende kunstværker er denne besynderlige tingest.

Er udført af Hans Jørgen Nicolaisen i 1987.  

Efter sigende var tidligere på dette sted, pumpe og kar til vanding af hestene på torvet.Vandkunst
Mest minder det nu mig om en "klumpe-dumpe" der er væltet!

Byens kunst:
Kunst må gerne sætte tanker igang, enten fordi man syntes det  pynter, fortæller noget om byen, men en skulptur må også meget gerne provokere!              
Hvad  "kunstneren" vil fortælle med ovenstående "værk" er mig en gåde?
Apparatet er døbt "syv dage"  - - -  jeg kan ikke gætte hvad det skal forestille.


syvdage
Måske - børnene vil elske det når sommeren kommer?