Fra nr. 201: Herholdt til nr. 400: Rosenberg.        Retur til Kendte 1.201. Herholdt Johan Daniel (1764 - 1836)
Undertiden: Herholt, Herhold. Læge.   Biografi!
1790 - 95: store Kongensgade 35,
1795 efter branden: store Kongensgade nr. 96 og Adelgade 29,
1797 - 98: Møntergade [29, 31]
1799 - 1802: Kompagnistræde 14,
1803 - 04: Vester Voldgade 89,
1805: store Kongensgade 55,
1807 - 08: Kronprinsensgade 6,
1809 - 13: Studiestræde 5,
1814 - 15: store Kongensgade 81,
1816 - 17: store Kongensgade 92,
1818: Kronprinsensgade 5,
1819 - 25: Amaliegade 27,
1826 - 28: Amaliegade 3,
1829 - 30: Dronningens Tværgade 1,
1831 - 36: Nørregade 8, 10.
-----------------------------------------------------------------
202. Herholdt Johan Daniel (1818 - 1902)
Arkitekt. En brodersøn til den foregående.  Biografi!
1847 - 53: Nyhavn 65,
1855: Vesterbrogade 118,
1856: Vesterbrogade 116,
1857 - 59: Brolæggerstræde 5,
1860 - 70 og frem: Evaldsgade 9.
-----------------------------------------------------------------
203. Hertz Henrik (1798 - 1870)
cand. juris. Digter.   Biografi!
1831 - 33: Klareboderne 14,
1836 - 37: Nytorv 17,
1838 - 40: Holmens Kanal 4,
1841 - 42: Kongens Nytorv 21,
1843 - 49: Kronprinsessegade 34,
1850: Nørre Voldgade 6,
1851 - 52: Skindergade 21,
1853 - 55: Nikolajplads 11,
1856 - 61: Nørre Voldgade 8,
1862 - 70 og frem: Frederiksborggade 5.
-----------------------------------------------------------------
204. Hetsch Gustav Friedrich (1788 - 1864)
Arkitekt, foregangsmand på kunstindustriens område. Biografi!
1819 - 22: Nybrogade 18,
1823: Boldhusgade 3,
1824 - 32: Vandkunsten 8,
1833 - 64: Charlottenborg.
------------------------------------------------------------------------
205. Hielmstjerne Henrik (1715 - 1780) Embedsmand, bogsamler.    Biografi!
1770 - 80: Frederiksholms Kanal 4.
-------------------------------------------------------------------------
206. Hilker George (1807 - 1875) Undertiden: Hilcker. Dekorationsmaler, Universitetets forsal og festsal.
 
1834: Studiestræde 42,
1843 - 45, 1847: Ny Vestergade 9,
1848 - 52: Krystalgade 5,
1853 - 57: Overgaden oven Vandet 2,
1858 - 64: Ny Vestergade 13,
1865 - 66: Studiestræde 24,
1867 - 68: Studiestræde 10,
1869 - 70 og frem: Vester Voldgade 29.
-----------------------------------------------------------------
207. Hjort Peter (1793 - 1871)
Undertiden: Hjorth.  Biografi
Kritiker, sprogmand, politiker.
1822: Kronprinsessegade 32,
1851 - 70 og frem: Torvegade 25.
-----------------------------------------------------------------
208. Hjorth Søren (1801 - 1870)
Ingeniør. Dynamoprincippets opfinder.
 
1829: Vimmelskaftet 45,
1830: Frederiksborggade 3,
1831 - 39 samt 1841 - 44: Læderstræde 22,
1845: Bredgade 19,
1846 - 48: Larslejstræde 15,
1852 - 56: Larslejstræde 6,
1857 - 58: Larslejstræde 17,
1859 - 10: Nørrebrogade 10.
-----------------------------------------------------------------
209. Holck Hans (1726 - 83)
Undertiden: Holk.
Vejviserens grundlægger, filantrop.
1770 - 74: Kjøbmagergade 11, (contoiret)
1775 -76: Højbroplads 12,
1777 - 80: Vimmelskaftet 41,
1782: Gammel Strand 42.
-----------------------------------------------------------------
210. Holm Heinrich Gustav Ferdinand (1804 - 1861) Født i berlin
Maler og kobberstikker. - Kjøbenhavnske prospecter. Kaldt  "Fattig-Holm".
 

1831: Fredericiagade 48,
1832: store Kongensgade 73,
1833 - 34: Grønnegade [11]
1835: Sankt Annæ Pl. 12,
1836 - 39: Prinsessegade 15,
1847 - 49: Prinsensgade 19,
1850: Klerkegade 28,
1852 - 53: store Kongensgade 104,
1854: Nyhavn 57.
-----------------------------------------------------------------
211. Holm Jens Jacob (1770 - 1845)
Grundlægger af fa. "Jacob Holm & Sønner".
1795 - 1810: Torvegade 21,
1811 -18: Strandgade 8,
1819 - 45: Strandgade 4.
-----------------------------------------------------------------
212. Holmblad Lauritz  Peter (1815 - 1890)
Industridrivende: Spillekort og sæbe. Firmaet blev senere overtaget af S. Salomon.
1836 - 38: store Regnegade 19,
1839 - 62: Gothersgade 33.
-----------------------------------------------------------------
213. Holst Hans Peter (1811 - 1893)
Forfatter: "Den lille Hornblæser".    Biografi!
 
1835 - 36: Skindergade 31,
1837: Fiolstræde 15,
1838 - 40: Toldbodvej 48, (nu: Esplanaden)
1843: Classensgade 22, 24
1844 - 47: Holmens Kanal 8,
1848 - 57: Hummergade 15,
1858 - 59: Gothersgade 103,
1860 - 63: Kronprinsensgade 8,
1864 - 67: Toldbodvej [16] (nu: Esplanaden)
1868 - 70 og frem: Holbergsgade 3.
-----------------------------------------------------------------
214. Horneman Johan Ole Emil (1809 - 1870)
Søn af miniaturemaleren Christian Horneman  (1766-1843) Anerkendt klaverpædagog. Komponist:
Melodier til "Dengang jeg drog af sted", "Højt fra træets grønne top", "Kongernes Konge".
 
1835 - 36: Nørre Voldgade 20,
1837 - 45: Nørre Voldgade 46,
1846: Amagertorv 6,
1857: Rosengaarden 6,
1848 - 49: Vandkunsten 13,
1850 - 51: Højbroplads 15,
1852: Amagertorv 6,
1853: Raadhusplads 55,
1854 - 61: Frederiksberg Allé 26, 28
1862 - 70: Kjøbmagergade 4.
-----------------------------------------------------------------
215. Hornemann Claus Jacob Emil (1810 - 1890)
Læge, hygiejniker. Søn af Jens Wilken Hornemann - nr. 216.   Biografi!
 
1836 - 37: Amaliegade 27,
1838: Nyhavn 4,
1839: Amaliegade 27,
1842: Nyhavn 4,
1843 - 55: Frederiksholms Kanal 24,
1856: Gothersgade [49]
1867 - 70 og frem: Skindergade 26.
-----------------------------------------------------------------
216. Hornemann Jens Wilken (1770 - 1841)
Botaniker. 1808: Professor v. Københavns Universitet. 1817: Direktør f. Botanisk Have. 1836: Æresdoktor. Udgiver af Flora Danica.
1802 - 03: Fiolstræde 8,
1804 - 41: Nyhavn 4.
-----------------------------------------------------------------
217. Horrebow Otto (1769 - 1823)
Teolog. Redaktør. "Jesus og Fornuften".  Se Biskop Balle.
1795 - 1807: Fiolstræde 36,
1808: Opført uden adresse,
1809: Frederiksberggade 23, http://tom.brondsted.dk/genealogi/brondsted/2_4.php
1814: Antonigade 9,
1815 - 23: store Kannikestræde 2.
-----------------------------------------------------------------
218. Hortulan Marcus Ulsøe (1723 - 1783)
Skuespiller. Født i Jylland, Holberg-fremstiller - døde 11. juli 1783
1774 - 78: Grønnegade 43,
1779: Kristen Bernikows Gade 2.
-----------------------------------------------------------------
219. Hostrup Jens Christian (1818 - 1892)
Digter. Komedier, "En spurv i tranedans".Biografi.
1845: Raadhusstræde 5,
1847: Skindergade 5,
1848: Knabrostræde 12,
1849: Blegdamsvej 50,
1853 - 54: Blaagaardsgade 33,
1855 - 56: Rolighedsvej 21.
-----------------------------------------------------------------
220. Hunæus Andreas Herman (1814 - 1866)
Maler. "Volden, Store Bededags Aften".
 
1840 - 41 og 1845 - 47: Gothersgade [61]
1848 - 52: Larslejstræde 21,
1853 - 56: Nørre Voldgade 70,
1857 - 63: Nyhavn 10,
1864 - 65: Østerbrogade 44, 46
1866: Trianglen 5.
-----------------------------------------------------------------
221. Hvidt Laurits Nicolai (1777 - 1856)
  Han talte kongen imod.   Interessant biografi
Handelsmand, Politiker, Minister.
1800 - 02: Børsgade [52]
1803 - 04: Frederiksberggade 24,
1805 - 07: Børsgade [52]
1808 - 09: Gammel Torv 14,
1810 - 11: Østergade 22,
1812 - 56: Kronprinsessegade 28.
-----------------------------------------------------------------
222. Høedt Frederik Ludvig (1820 - 1885)
Skuespiller, debut på Det Kgl. Teater 1851 som Hamlet.
1845 - 50: Valkendorfsgade 20,
1851 - 52: Fiolstræde 17,
1853 - 70 og frem: Nørregade 28.
-----------------------------------------------------------------
223. Høst Jens Kragh (1792 - 1844)
Dr. juris. Historiker, oversætter.  Biografi
 
1795: Sankt Peder Stræde 30,
1795 efter branden, - 1798: Graabrødretorv 10,
1799 - 1805: Holmens Kanal 26,
1807: Sankt Peder Stræde 53,
1808 - 10: Studiestræde 24,
1811 - 12: Skindergade 49,
1813: Pilestræde 57,
1814: Kronprinsensgade 14,
1816 - 17: Sankt Peder Stræde 53,
1818 - 20: Krystalgade 3,
1821 - 22: Højbroplads 5,
1825: Holmens Kanal 26,
1826: store Kongensgade 49,
1827: Bredgade [13]
1828: lille Kongensgade 4,
1829: Amagertorv 17,
1837: Vestergade 16,
1838: Vestergade 20.
-----------------------------------------------------------------
224. Høyen Niels Laurits Andreas (1798 - 1870)
Kunsthistoriker, museumsmand. 1829: Professor i kunsthistorie og mytohologie ved Academiet  for de skønne Kunster. Inspectør ved den kgl. Malerisamling. 1856: Docent ved Københavns Universitet.
 
1830 - 32: Sankt Peder Stræde 34,
1833 - 34: Toldbodvej 6 - 10, (nu: Esplanaden)
1845 - 50: Gothersgade 30,
1851 - 70: Løngangsstræde 23.
-----------------------------------------------------------------
225. Høysgaard Jens Pedersen (1698 - 1773)
Sprogforsker: Pedel ved Københavns Universitet og klokker ved Trinitatis kirke (Rundetårn). Skildrede på mønstergyldig måde sin samtids talte og skrevne sprog.
1770 - 73: Landemærket 3. Matr.nr.91.
-----------------------------------------------------------------
226. Ingemann Bernhard Severin (1789 - 1862)
Digter.                                    Biografi skrevet 1860
1822: Raadhusplads 45, 47.


-----------------------------------------------------------------
227. Iselin Reinhard  (1715 - 1781)
Undertiden: Isselin.
Baron, conferentzraad, Storhandlende.
1770 - 80: Kjøbmagergade 44. (senere nr. 6 og 7. Ombygget i 1889-90)
------------------------------------------------------------------------
228. Jacobsen Jacob Christian (1811 - 1887)
Brygger, Mæcen, Captain.Overtog faderens bryggeri i 1835 og indførte fra Bayern, tyske brygmetoder med anvendelse af rendyrket gær. Begyndte opførelsen af Carlsberg-bryggerierne i 1846. Var meget interesseret i kunst og videnskab, og bekostede således genopførelsen af Frederiksborg slot. Politisk liberal, og havde i flere perioder, sæde i Rigsdagen.

1838 - 62: Brolæggerstræde 5,
1863 - 70 og frem: Carlsbergvej, Gamle Carlsberg. (senere æresbolig)
-----------------------------------------------------------------
229. Jacobsen Peter Wilhelm (1811 - 1848)
Historiker, forfatter: "Trolddom".
                                                    En kort biografi.
1821, 1828 - 38: Pilestræde 40,
1839 - 45: Klareboderne 5,
1846 - 48: Strandgade 36.
-----------------------------------------------------------------
230. Jacobson Ludwig Levin (1783 - 1842)
Læge, kirurg, anatom, opfinder.   Biografi!
 

1816: Frederiksberggade 3,
1817 - 18: Gammel Strand 42,
1819 - 23: Pilestræde 32,
1824 - 25: Kronprinsensgade 6,
1826 - 43: Skindergade 26.
-----------------------------------------------------------------
231. Jardin Nicolas Henri (1720 - 1799)
Fransk arkitekt,  født i St.Germain des Royers, uddannet i Rom 1744, 1755 indkaldt til Danmark og ansat som intendant over de kongelige bygninger og Professor ved det nyoprettede "Academie". Hans vigtigste opgave var udarbejdelsen af en plan for  Marmorkirken, men efter at have sprængt budgettet, drog han 1771 tilbage til Frankrig hvor han døde. Hans broder Louis Henry Jardin, født i Frankrig 1730, blev ansat ved Academiet som professor i perspectiv, men døde allerede 1759.

1770 - 73: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg)
-----------------------------------------------------------------
232. Jensen Christian Albrecht (1792 - 1870)
Portrætmaler. Født i Bredsted. Leverede 1832 - 42 på bestilling en lang række portrætkopier, samt egne værker til Frederiksborg. på sine ældre dage ophørte han at male og levede som samler og restauratør af kobberstik.
 

1824: Kultorvet 7,
1825: Amaliegade 12,
1826 - 30: Amaliegade 8,
1831 - 32: Toldbodvej 6 - 10, (nu: Esplanaden)
1833 - 46: Nørregade [23]
1847 - 70: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg)
-----------------------------------------------------------------
233.  Jerichau Jens Adolf (1816 - 83)
Gift med Anna Maria Elisabeth f. Baumann.   Biografi.
Indtil 1857 stavedes navnet i vejviseren Jerikau.
1849: Prinsessegade 44,
1850: Østerbrogade 44, 46
1851 - 52: Classensgade 53,
1853 - 55: Frederiksholms Kanal 28,
1856 - 57: Bredgade 30,
1858 - 69: Frederiksholms Kanal 28,
1870 og frem: Heibergsgade 9.
------------------------------------------------------------------------
234. Jessen Carl Vilhelm (1764 - 1823)
Chef for linieskibet "PRINS CHRISTIAN FREDERIK"  i kampen ved Sjællands Odde d. 22. marts 1808.
 
1784 - 90: Stormgade  7, 
1792 - 1803: Amalienborg, 
1804 - 08: Bredgade 38, 
1809 - 11: Frederiksberggade 28, 
1812 - 13: Vimmelskaftet 45, 
1814 - 16: Gammel Strand 28, 
1817 - 19: Vandkunsten 10, 
1821 - 22: store Kongensgade 92.
 
Se Balslevs site om Jessen:

------------------------------------------------------------------------
235. Johnstrup Johannes Frederik (1818 - 1894)
Geolog. Professor i mineralogi v. Københavns Universitet, 1866 - 94: bestyrer af Mineralogisk Museum  Universitetes rektor 1881 - 82 og æresdoktor ved samme i 1891. Beskrev blandt andet Faksekalken. Medvirkede ved oprettelsen af de geologiske undersøgelser i Grønland 1876 og DGU 1888.
1847: Skoubogade 1,
1848 - 49: stor Kannikestræde 12,
1867 og frem: Nørregade 8, 10.
------------------------------------------------------------------------
Jonge, se Junge.
------------------------------------------------------------------------
236. Juel Jens (1745 - 1802)
Undertiden: Juul.                     Biografi.
Ubestridt sin tids førende portrætmaler. 1780: Hofportrætmaler.
1782: Stormgade (intet nummer anført)
1784 - 85: Ny Kongensgade 14,
1786: Holmens Kanal 14,
1787 - 91 samt 1794 - 1802: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg)
------------------------------------------------------------------------
237. Junge Johan Peter Boye (1735 - 1807)
kaldes også Bojejunge, Boyejonge, Jonge Boye o.s.v. Bygmester, brandmajor.
 
1771 - 78: Gothersgade 43,
1784 - 85: Nørre Voldgade 2,
1786 - 97: Pilestræde 37,
1807: Vestergade 7.
------------------------------------------------------------------------
238. Jürgensen George Urban Frederik (Fritz) (1818 - 1863)
Urmager, tegner. Ironiske, skarpt satiriske tegninger.
1844 - 55: Østergade 6.
1856 - 57: Fredericiagade 14,
1858: Sølvgade 36,
1859 - 61: Schønbergsgade 3,
1862 - 63: Vesterbrogade 23.
------------------------------------------------------------------------
239. Jürgensen Urban (1776 - 1830)
Urmager. Et aldeles interessant menneske:  Biografi
1813 - 14: Løvstræde 9,
1815 - 18: Kjøbmagergade 40,
1819 - 30: Dronningens Tværgade 1.
------------------------------------------------------------------------
240. Jørgensen-Jomtou Johan (1791 - 1866)
Literat, Projektmager, Christian VIII ' s Protegé.       Biografi udgivet 1895.
 
1835 - 37: Sankt Peder Stræde 55,
1838 - 39: Strandgade 10,
1840: Brolæggerstræde 3,
1843: Overgaden neden Vandet 9,
1844 - 45: store Strandstræde [13]
1846 - 50: Grønnegade 10
1851: Sankt Peder Stræde 32,
1852 - 53: Studiestræde 47,
1854 - 55: Sankt Peder Stræde 26,
1856 - 62: Adelgade 59,
1863: Møntergade 2,
1864 - 65: Landemærket 6,
1866: Studiestræde 13,
1867: Møntergade [26] ( var død den 30. december 1866 ved vejviserens trykning)
------------------------------------------------------------------------
241. Kaalund Hans Vilhelm (1818 - 1885)
Litteratus. Huslærer, Digter - dyrefabler.          Biografi.
 
1846: Stormgade 5,
1847: Borgergade 6,
1848: Læderstræde 7,
1849: Gammel Strand 50,
1859: Fiolstræde 16,
1860: Skindergade 37.
------------------------------------------------------------------------
242. Kaas Frederik Julius (1758 - 1827)
Geheime- stats- og justitsminister.
1803 - 04: Vimmelskaftet 39,
1805 - 08: Vimmelskaftet 42,
1809 - 11: Bredgade 54,
1812 - 20: Amaliegade 40, 42,
1821 - 27: Amaliegade 10. Fra 1817 til 1827 ejede Kaas desuden Heslegård i Gentofte.
------------------------------------------------------------------------
243. Kall Abraham (1743 - 1821)
Historiker. Professor i græsk, historie og geografi.   Biografi.
 
1771 - 73: Fiolstræde 4-6,  Metropolitanskolen.   På denne grund lå indtil bombardementet 1807, to professorboliger: 251 - 199 A og B, omtrent midt mellem Skindergade og store Kannikestræde.
1774 - 75: Klosterstræde 9,
1782: Fiolstræde 4-6,  Metropolitanskolen,
1784 - 85: Sankt Peder Stræde 13,
1786 - 89: Sankt Peder Stræde [11]
1790 - 97: Sankt Peder Stræde 13,
1798 - 1807: Sankt Peder Stræde [11]
1808: Studiestræde 5,
1809 - 21: Sankt Peder Stræde 13.
------------------------------------------------------------------------
244. Kayser Carl Johan Henrik (1811 - 1870)
Læge, nationaløkonom, politiker. Dr. med. professor i statistik og statsoeconomie ved Universitetet.
 
1844: Hauserplads 14 (tidligere Pustervig 197)
1845: Graabrødretorv 15,
1846 - 47: Knabrostræde 6
1848: Nørregade 38,
1849 - 50: Nørregade 26,
1851 - 70 og frem: Nørregade [23].
 ------------------------------------------------------------------------
245. Kierkegaard Peter Christian (1805 - 1888)
Biskop 1856, Ålborg stift, Kultusminister. Broder til Søren Aabye Kirkegaard nr. 246.     Biografi.
1833 - 42: Nytorv 27,
1853: Kjøbmagergade 42,
1868: Kjøbmagergade 45,
------------------------------------------------------------------------
246. Kierkegaard Søren Aabye (1813 - 1855)
Undertiden: Kirkegaard.
Filosof, religiøs forfatter. 
Broder til biskop Peter Christian Kierkegaard, Ålborg. 
Født i København, Nytorv 2, d. 5. maj 1813. Student 1830. 
Theologisk eksamen 1840. Han var ugift og førte som sådan et stille ensomt liv. 
Han døde på Frederiks Hospital d. 11. November 1855
 
Søren Kierkegaard forskningscenteret 
1841, 1843 - 44: Nørregade 38.
1845 - 48: Nytorv 27,
1849 - 50: Rosenborggade 7,
1851: Nørregade 35,
1852: Østerbrogade 50, 52,
1853 - 55: Skindergade 38.
------------------------------------------------------------------------
247. Kjærbølling Niels (1806 - 1871)
Født i Dynnevit på Als som søn af en skolelærerog tog selv lærereksamen ved Skaarup sem.
Ornotologisk forfatter, "Danmarks Fugle". Grundlægger af Zoologisk have 1859.
1850: Solitudevej, Solitude,
1851 - 54: Kronprinsessegade 32,
1855 - 56: Frederiksborggade 11,
1857: store Kongensgade 92,
1858 - 59: Dronningens Tværgade 33,
1860 - 68: Frederiksberg Slot,
1869 - 70 og frem: Allégade 8 A.
------------------------------------------------------------------------
248. Klevenfeldt Terkel (1710 - 1777)
Genealog, samler, Conferentzraad.
1770 - 77: Nørregade 29.
------------------------------------------------------------------------
249. Knudsen Hans Christian (1763 - 1816)
Skuespiller ved det kgl. teater, tidligere murersvend.        Biografi.
1797 - 1802: Knabrostræde 30,
1803 - 07: Kjøbmagergade 62,
1808: Gothersgade -  intet nummer anført,
1809 - 12: Frederiksborggade 1,
1813 - 15: Rosengaarden 12.
------------------------------------------------------------------------
250. Knuth Frederik Marcus (1813 - 1856)
Lensgreve.     Biografi.
1845: Amaliegade 12,
1848: Bredgade 30,
1849 - 54: Bredgade 26,
1856: Amaliegade 4.
------------------------------------------------------------------------
251 a. Kolderup Rosenvinge Janus Lauritz Andreas (1792 - 1850)
Jurist, Retshistorie.
1814 - 18: Holmens Kanal 16,
1819 - 20: Kjøbmagergade 60,
1821 - 23: Nørre Voldgade 78,
1824 - 30: Skindergade 38,
1831 - 50: store Kannikestræde 11.
------------------------------------------------------------------------
251 b. Georg Koës.
boede i København de sidste år af sit liv (1801-04), Nørre Kvarter matr. 7: Begyndte i glarmesterfaget, men skiftede hurtigt til bankvæsenet og blev i 1765 kgl. preussisk bankdirektør i Berlin. Her erfarede han, at mange danskere var ivrige spillere i det der oprettede lotteri, og han rejste til København og forelagde regeringen Struensee en plan til et dansk tallotteri.

------------------------------------------------------------------------
252. Krabbe Oluf (Ole) (1789 - 1864)
Officer; havde en fremtrædende andel i sejrene ved Isted og Mysunde 1850.   Biografier.
 
1810 - 13: Sankt Peder Stræde 35,
1814: Frederiksberggade 6,
1815 - 16: Mikkelbryggersgade [12]
1821 - 22: Nørregade 40,
1823: Kultorvet 6, 8
1824 - 30: Sølvgade 40, Kasernen.
1831: Kronprinsessegade 32,
1832: Kronprinsessegade 24,
1834 - 42: Kronprinsessegade 22,
1843 - 45: Sølvgade 40, Kasernen.
1852 - 53: Gothersgade 103.
------------------------------------------------------------------------
253. Kraft Frederik Karl Julius ( 1823 - 1854)
Landskabsmaler.
Elev på Academiet 1838 - 46. Motiver fra Sjælland og Italien. Hovedværket "Færgelunden ved Jægerspris" er bemærkelsesværdig ved sin lyssætning.
1846 - 48: Bredgade 21,
1849 - 51: Kongens Nytorv 13,
1854: Snaregade 4.
------------------------------------------------------------------------
254. Kratzenstein Christian Gottlieb (1723 - 1795)
Naturforsker, eksperimentalfysiker, professor ved kbh's universitet, født i Wernigerode i Preussen. En dattersøn var maleren Kratzenstein-Stub. "Se Den Store Danske"
1770 - 95: Studiestræde 7.
------------------------------------------------------------------------
255. Krieger Andreas Frederik (1817 - 1893)
Jurist, nationalliberal politiker, Danmarks repræsentant på konferancen i London 1864.
Litteratur: "ANDREAS FREDERIK KRIEGER" Juristen - Politikeren - Borgeren af Troels G. Jørgensen 1956.
1840, og 1845 - 57: Kronprinsessegade 40,
1858 - 64: Nørregade 24,
1865 - 70 og frem: Rosenvængets Hovedvej 23.
------------------------------------------------------------------------
256. v. Krogh Gerhard Christopher (1785 - 1860)
Født på gården Aastrup ved Haderslev, begravet på Flensborg kirkegård.
Generalløjtnant, "Sejrherren fra Isted". Aflog krigsministerposten 1854.
1804 - 07: Slotsholmsgade 10,
1808: Bag Børsen 61 (Nr. 61 er Børsen, så rimeligvis var her en trykfejl i vejviseren)
1815 - 16: Stormgade 19,
1817 - 53: Frederiksholms Kanal 12,
1860: Amalienborg.
------------------------------------------------------------------------
257. Krøyer Hans Ernst (1798 - 1879)
Komponist til "Der er et yndigt land" Kantor ved Slotskirken 1844.
1835 - 44: Holmens Kanal 30,
1845 - 55: Holmens Kanal 26,
1856 - 59: Ny KLongensgade 17,
1860: Nikolajplads 9,
1861 - 68: Nørre Voldgade 38,
1869 - 70 og frem: Nørre Voldgade 54.
------------------------------------------------------------------------
258. Krøyer Henrik Nikolai (1799 - 1870)
Broder til Hans Ernst Krøyer - nr.257
Zoolog. Inspektør ved Det kgl. Naturhistorisk Museum, medstifter af Studenterforeningen i København, udgav: "Danmarks Fiskeri" 1838 - 58 og "Naturhistorisk Tidsskrift" 1837 - 49.
 
1832 - 33: Kronprinsessegade 8,
1834 - 38: Nørrebrogade 66,
1840: Strandgade 32,
1842 - 44: Sankt Annæ Gade 5,
1845 - 47: Strandgade 28,
1848 - 49: Blegdamsvej 68,
1850: Blegdamsvej Matr. nr. 88,
1851 - 55: Østerbrogade 72,
1856 - 59: Prinsessegade 53,
1860 - 63: Wildersgade 43,
1864 - 70: Strandgade 30.
------------------------------------------------------------------------
259.Kuhlau Daniel Frederik Rudolph (1786 - 1832)
Biografi!
Dansk-tysk komponist, 1828: "Elverhøj" 1814: "Røverborgen" 1824: "Lulu".
1813: Dronningens Tværgade 15,
1814 - 16: Borgergade 73,
1829 - 31: Vingaardsstræde 17,
1832: Nyhavn 23.
------------------------------------------------------------------------
260. Kunzen Frederik Ludvig Æmilius (1761 - 1817)
Komponist.
Undertiden Kuntzen.
 
1786: Holmens Kanal 40,
1787: Nørregade 47,
1788: Nørregade 7,
1789: lille Kongensgade 41,
1798 - 89: Holmens Kanal 14,
1800 - 02: Brolæggerstræde 5,
1803 - 04: Østergade 1,
1805 - 07: Gothersgade 91,
1808 - 10: Østergade 32,
1811: Kronprinsessegade12,
1812 - 13: store Kongensgade 19,
1814 - 17: Gammel Strand 44.
------------------------------------------------------------------------
261. Küchler Albert (1803 - 1886)
Historie og genremaler. Bosatte sig i Rom 1830. Især kendt for sine Københavnske og Italienske genrebilleder. Har blandt andre malt portræt af H. C. Andersen.
1829: Sankt Peder Stræde 13,
1830: Vestergade 3.
------------------------------------------------------------------------
262. Kyhn Peter Vilhelm Carl ( 1819 - 1903)
Landskabsmaler. Især jyske motiver. Fortsatte traditionen efter Købke, Skovgaard, Lundby og Dreyer.
Biografi!
1846 - 47: Strandgade, Krøyers Plads,
1848: Børsgade [44]
1849 - 50: Vesterbrogade 99,
1852: Srandgade, Grønlandske Handelsplads,
1853 - 70 og frem: Farimagsvej [5]
------------------------------------------------------------------------
263. Købke Christen Schiellerup (1810 - 1848)
Maler, Raderer.
1835 - 38: og 1842 - 44: Blegdamsvej 74,
1845 - 48: Frederiksborggade 5.
------------------------------------------------------------------------
264. Kølpin Alexander (1731 - 1801)
Kirurg.
"Den Danske Lægestand" Gyldendals forlag 1906 skriver:
Søn af rektor Frederik Christoffer Kølpin og Cathrine Margrethe Ewers, født 8. juli 1731 i Uetersen i Holsten, død 20. januar 1801 i København. I lære i Uetersen og Hamburg, kom til København 1752. Kir. Tentam 31. jan. 1754, Kir. Eksam. 20. marts 1755, Regimentsfeltskær i Jylland med rejsestipendium 1763-1766. Overkirurg ved Frederiks Hospital april 1766, Hofkirurg 9. Febr. 1768, medlem af Collegium medicum, og justitsråd 28. april 1774 Æresmedlem af med. Selskab 17. nov. 1775, professor ved kir. Akademi 1785-1794, og medlem af Colegium academium, medlem af Videnskabernes Academi i Stockholm 1791. Ugift.
1770: og 1773 - 1775: Amaliegade, Frederiks Hospital,
1776 - 1801: Gothersgade 37.
------------------------------------------------------------------------
265. Lahde Gerhard Ludvig (1765 - 1833)
Kobberstikker. Født i Bremen, kom til København og uddannede sig ved Kunstakademiet. 1792: Guldmedalie.
Under krigen med England stak han flere blade med emner derfra efter tegninger af Eckersberg.
 
1792: lille Kongensgade 13,
1794 - 95: Holmens Kanal 26. 
Efter branden: Gothersgade 109,
1796 - 97: Rigensgade 5,
1798 - 99: Gammel Mønt [10]
1800 - 05: Pilestræde 32,
807 - 33: Gothersgade [79]
------------------------------------------------------------------------
266. Lange Johan Martin Christian (1818 - 1898)
Botaniker: 1856 - 76 Direktør for Københavns Universitets Botaniske Have. 1858 - 93: Lærer i Botanik ved Veterinær- og Landbohøjskolen . Hovedværk: "Haandbog i den danske flora 1851". En søn: Axel Lange, f.1871, blev gartner ved Botanisk have.
 
1844 - 46: store Kannikestræde12,
1849 - 51: store Kannikestræde 13,
1854 - 56: store Kongensgade 60,
1857 - 58: Øster Voldgade 10,
1859 - 68: Falkonérallé 58,
1869 - 70 og frem: Thorvaldsensvej 11.
------------------------------------------------------------------------
267. Lange Thomas (1829 - 1887)
Forfatter.
 
1853 - 57: Kjøbmagergade 49,
1858: Gammel Kongevej 15,
1859 - 60: Nørregade 34,
1861 - 68: Gammel Kongevej 13,
1869 - 70 og frem: Forhaabningsholms Allé 24.
------------------------------------------------------------------------
268.Langebek Jacob (1710 - 1775)
Historiker, gehejmearkivar, samler og udgiver af kildeskrifter. Biografi.
Undertiden: Langebeck.
1770 - 75: Nytorv 3.
------------------------------------------------------------------------
269.Larsen Johannes Ephraim (1799 - 1856)
Jurist, Retshistoriker, Politiker. Biografi.
1822 - 28: Nytorv 27,
1829 - 32: Adelgade 33,
1833 - 34: Skindergade 7,
1835 - 37: Rosengaarden 10,
1838 - 40: Hauserplads 14,
1841: Nørregade 40,
1842 - 45: Ny Kongensgade 6,
1846 - 56: Fiolstræde, Matr. nr. 200.
------------------------------------------------------------------------
270. Larsen Niels Frederik (1814 - 1881)
Handskemager, borgerrepræsentant, fremtrædende medlem af den grundtvigske kreds.
1844: Kjøbmagergade 23,
1845 - 70 og frem: Kjøbmagergade 27.
------------------------------------------------------------------------
271. Lassen Lorentz Fjelderup (1756 - 1837)
Søofficer, chef for blokskibet "Prøvesten" under slaget på Rheden.

 
1792 - 1800: Nyboder, Delfingade 30,
1802 - 03: Gammel Torv 18,
1804 - 05: Vestergade 5,
1815: Ved Stranden 4,
1816: Frederiksholms Kanal 24,
1817 - 18: Kompagnistræde 23,
1819 - 20: Nytorv 19,
1822 - 24: Vestergade 14,
1825 - 29: Snaregade 10,
1830: Højbroplads 9,
1831: Bredgade 21,
1832: Frederiksberg  Bredegade 26,
1833: Vesterbrogade 82,
1834 - 37: Gammel Strand 42.

------------------------------------------------------------------------
272. Lehmann Peter Martin Orla (Født 19. maj 1810 i København, død 13. september 1870)
Ledende national liberal politiker.  Ældste søn af Martin Chr. Gottlieb Lehmann f. 1775 i Haselau Uetersen i Holsten, død 1856 i Kønbenhavn og Frederikke Lovise Bech f. 1787 i Kalundborg, død 1834, datter af etatsråd borgmester Peder Beck i København

1836: Skindergade 38,
1837: Vimmelskaftet 45,
1838: Kronprinsesegade 30,
1839 - 42: Kjøbmagergade 62,
1843 - 44: Skindergade 47,
1845 - 46: Frederiksholms Kanal 20,
1847: Gammel Torv 4,
1848: Strandgade 26,
1849: Krystalgade 22,
1853: store Kongensgade 62,
1862 - 67: Bredgade 33,
1868: Frederiksberg Slot,
1869- 70: Ny Kongensgade 6.
------------------------------------------------------------------------
273. Lembcke Christian Ludvig Edvard (1815 - 1897)
Digter, pædagog. "Vort modersmål er dejligt" - Hovedværk: Oversættelse af Shakespeare.
 
1839 - 41: Skindergade 36,
1847 - 48: Guldbergsgade 21,
1849: Ny Vestergade 9,
1865 - 67: Oehlenschlægersgade15,
1870 og frem: Nørrebrogade 22.
------------------------------------------------------------------------
274. Levy Carl Edvard Marius  (1808 - 1865)
(Hed indtil sin dåb 1838: Moritz Marcus Levy)
Accoucheur, stifter af den almindelige danske lægeforening. Biografi!
 
1838: Nørregade [23]
1839 - 45: Amaliegade 25,
1846 - 49: Frederiksholms Kanal 16 - 18,
1850 - 59: Amaliegade 25,
1860 - 66: Amaliegade 23.
------------------------------------------------------------------------
275. Levy Moritz (1824 - 1892)
Nationalbankdirektør, Nationaløkonomisk forfatter.
1853: Nyhavn 35,
1854: Gothersgade 37,
1858 - 59: Vesterbrogade 43,
1860 - 65: Vesterbrogade 56,
1866 - 67: Nytorv 3,
1868 - 70 og frem: Nytorv 7.
------------------------------------------------------------------------
276. Liebe Carl Christian Vilhelm (1820 - 1900)
Advokat og politiker. Biografi.
1842: Nygade 1,
1843 - 49: Snaregade 14,
1850: Kronprinsessegade 20,
1851: Gothersgade [63]
1852 - 60: Dronningens Tværgade 58,
1861 - 63: Bredgade 38,
1864 - 70 og frem: Bredgade 30.
------------------------------------------------------------------------
277. Liebenberg Frederik Ludvig (1810 - 23 januar 1894)
Udgiver af Holbergs, Oehlenschlägers og andre danske digteres værker.
1842: Amagertorv 24,
1843: Jamers Plads 3,
1848 - 51: Raadhusstræde 1,
1852 - 53: Blaagaardsgade (omtrent ved nummer 29,)
1854 - 59: Nørre Voldgade 22,
1860 - 62: Evaldsgade 9,
1863: Evaldsgade 3,
1864 - 68: Dosseringen 18.
------------------------------------------------------------------------
278. Lindberg Jacob Christian (1797 - 1857)
Grundvigsk præst, oversatte bibelen. Numismatiker (møntsamler) amatør-træskærer.  Født 14. Januar 1797 i Ribe,  1822 adunkt v. Metropolitanskolen. 1844: Sognepræst i Thingsted på Falster, død i København 10. December 1857. Blev tiltalt for fornærmelser mod regeringen, men blev frikendt.
 
1823 - 26: Sankt Peders Stræde 43
1832: Østerbro matr.nr.131,
1833 - 36: Prinsessegade 50,
1837 - 41: Frederiksberg Allé 74,76
1842 - 44: Allégade 18.
------------------------------------------------------------------------
279. Lindgreen Ferdinand Ludvig Vilhelm (10. April 1770 - 18. Juni.1842)
Skuespiller - hovedroller i Holbergs komedier.
 
1792 - 98: Skindergade 6,
1799 - 1804: Amaliegade26 - 36,
1805 - 15: Raadhusplads [65]
1816 - 17: Nytorv 19,
1818 - 29: Kjøbmagergade [66]
1830 - 32: Raadhusplads [57]
1833 - 42: Holmens Kanal 22.
------------------------------------------------------------------------
280. Londemann Gert (22 april 1718 - 3. marts 1773)
Undertiden: Londeman. Dansk Skuespiller, født i Jylland hvor faderen var præst .
1771 - 73: Gammel Mønt [10]
------------------------------------------------------------------------
281: Lorentzen Christian August (1749 - 1828)
Kunstmaler.
1786 - 95: Frederiksberggade 10,
1802 - 05: Pilestræde 39,
1807 - 28: Kongens Nytorv 1 (Charlottenborg)
------------------------------------------------------------------------
282. Lorenz Ludvig Valentin (1829 - 1891)
Undertiden: Lorentz. Betydende dansk forsker.       Biografi.
1855 - 58: store Kannikestræde 12,
1860 - 61: Magstræde 14,
1862: Kompagnistræde 11,
1863 - 64: Dosseringen 24,
1865 - 67: Dosseringen 8,
1868 - 70 og frem: Blaagaardsgade 15.
------------------------------------------------------------------------
283. Lumbye Hans Christian (1810 - 1874)
Dansekomponist.
Folketællingen 1850 Sct. Annæ Vester: Østervold 500 stuen til højre:
Hans Christian Lumbye 40 år, gift,  født i Kjøbenhavn, Musikdirekteur, Huusfader, og Georgina Marie Hansine Lumbye, 38 år, gift , født i Kiøbenhavn,
Børn: Carolina Georgina Lumbye, 17 år, (senere gift med en forfatter Recke, anden gang med skuespiller Madsen.) - Julie Christiane Johanna Lumbye, 15 år, (f. 11 juni 1835, senere een af københavnernes yndlingsskuespillerinder, ægtede 1867 Kammerråd Lange, død 1873, gift anden gang med skuespiller Karl Hansen)- Carl Christian Lumbye, 9 år, - George August Lumbye, 7 år, - Amalie Augusta Lumbye, 4 år, (alle ugifte og født i København) - Margretha Lumbye, 70 år, enke, født i Malmø, moder til huusfaderen, - tjenestepige: Lovise Frederikke Holm, 36 år, ugift, født i Kiøbenhavn.
"Dronningens mølle" der lå på volden ved Nyboder, blev 1895 dømt til nedrivning. Billede findes på Københavns Bymuseum.
 
1842: Frederiksholms Kanal 26,
1843: Dybensgade 6,
1844 - 45: Dybensgade 4,
1846 - 47: Ny Kongensgade 17,
1848: Studiestræde 49,
1849: Laxegade 18,
1850 - 52: Øster Vold, Dronningens Mølle,
1853: Læderstræde 9,
1954 - 55: Ny Kongensgade 17,
1856: Kompagnistræde 34,
1857: Vandkunsten 5,
1858 - 70 og frem: Toldbodvej 4. (Nu Esplanaden)
------------------------------------------------------------------------
284. Lund Peter Wilhelm (1801 - 1880)
Naturforsker - brasilianske hulefund. Død i Lagoa Santa i Brasilien.
1832: Blegdamsvej 74.
------------------------------------------------------------------------
285.Lundbye Christian Carl (1812 - 1873)
Officer, krigsminister,    Biografi.
 
1831 - 37: Citadellet,
1838 - 42: Fredericiagade 24,
1843: Baadsmandsstræde 43,
1844: Strandgade 44,
1845: Citadellet,
1846 - 49: Overgaden neden Vandet 9,
1850: Strandgade 28,
1851 - 56: Knabrostræde 3,
1857 - 70 og frem: Amalievej 4.
------------------------------------------------------------------------
286. Lundbye Johan Thomas (1818 - 1848)
Dyre- og landskabsmaler. Omkom ved et vådeskud i treårskrigen den 26. april 1848. Mindesmærke ved  Garnisonskirken i København.        
 
1838: Nyboder, Olfert Fischers Gade 25,
1840 - 41: store Kongensgade 90,
1842: Amaliegade 27,
1847 - 48: Kongens Nytorv 6.
------------------------------------------------------------------------
287. Lunde Peter Frederik (1803 - 1893)
Industridrivende, den første danske jernstøber der anvendte dampkraft; politiker, formand for "Hippodrommøderne".
 
1831 - 32: Vesterbroade 24,
1833: Farimagsvej Matr. nr 37 D
1834: Farimagsvej Matr. nr 37 C
1835 - 63: Farimagsvej Matr. nr 37 G
1865: Godthaabsvej 79, Godthaab
------------------------------------------------------------------------
288. Lunding Niels Christian (1795 - 1871)
Officer, kommandant i Fredericia fæstning 1849 og 1864. Læs om Lunding hos Rønnebech
1819 - 20: Amaliegade 27,
1821: Nytorv 21,
1826 - 30 og 1832 - 33: Toldbodvej 32, (nu: Esplanaden)
1834: Sankt Peder Stræde 32,
1835 - 42: Strandgade 22,
1843 - 44: Citadellet,
1845 - 47: Vesterbrogade 82,
1848: Nørregade [21]
1849 - 50: Kronprinsessegade 44,
1851 - 58: Citadellet,
1869- 70: Vesterbrogade 190, 192.
------------------------------------------------------------------------
289. Luxdorph Bolle Willum (1716 - 1788)
Undertiden: Luxdorf. Embedsmand. Medlem af kommissionen der domfældede Struensee og Caroline Mathilde.                     Biografi.
1770 - 88: Snaregade 6.
------------------------------------------------------------------------
290. Lütken Otto Hans (1813 - 1883)
Søofficer, krigsminister under krigen 1864.            Biografi.
 
1834 - 36: Vingaardsstræde 1, 3
1837 - 40: lille Kongensgade 4,
1844: Vestergade 18,
1845 - 47: Nørregade 39,
1848 - 56: Nyboder Delfingade 56,
1857 - 70 og frem: Vestergade 14.
------------------------------------------------------------------------
291. Læssøe Thorald (1816 - 1878)
Landskabsmaler.Opholdt sig i Italien 1844 - 57. Mest kendt for sit maleri af Valløby Kirke på Thorvaldsens museum.
 
1839 - 40: store Kannikestræde 15,
1841 - 44: Gammel Kongevej 2,
1860: Frederiksholms Kanal 2,
1862: Vodruffsvej 60,
1863 - 66: Overgaden neden Vandet 11
1867 - 70 og frem: Rosenvængets Hovedvej 18.
------------------------------------------------------------------------
292. Læssøe Werner Hans Frederik Abrahamson.(1811 - 1850)
Officer, stabschef ved overkommandoen 1848- 49, faldt ved slaget ved Isted. Biografi.
 
1831 - 33: Sølvgade 40, Kaserne,
1834 - 36: Kongens Nytorv [7]
1837 - 39: Stormgade 12,
1840 - 41: Amaliegade 39,
1842, 1844: Fredericiagade 17,
1845 - 47: Gammel Kongevej 41 B,
1848: Østerbrogade 50, 52
------------------------------------------------------------------------
293. Løvenørn Poul (1751 - 1826)
Søoficer, stifter af Det Kgl. Søkortarkiv. Biografi.
 
1782 - 85: Pustervig,
1786: Skidenstræde - intet nummer anført.
1788 - 89: Gothersgade 30,
1790 - 92: Brolæggerstræde 9,
1794 - 97: Niels Hemmingsens Gade 32,
1798 - 1807: Brolæggerstræde 9,
1808 - 10: Kronprinsessegade 28,
1811: Nygade 7,
1812 - 18: Frederiksborggade 7,
1819 - 26: Kronprinsensgade 5.
------------------------------------------------------------------------
294.Madvig Johan Nicolai (1804 - 1886)
Klassisk filolog, politiker.    Biografi.
1827 - 28: Kronprinsensgade 4,
1829 - 30: Læderstræde 13,
1831 - 38: Læderstræde 28,
1839: Landemærket 5,
1840 - 42: Nørregade 26,
1843: Brogade 5,
1844 - 49: Nørre Voldgade 78,
1850 - 57: Dronningens Tværgade 6,
1858 - 62: Raadhusstræde 6,
1863 - 67: Kjøbmagergade 60,
1868 - 70 og frem: Fiolstræde 14.
------------------------------------------------------------------------
295. Magnusson Finnur  ( 27. aug. 1781 - 24. dec. 1847) Undertiden: Fin / Finn Magnussen Født i Skalholt på Island
Islandsk oldforsker, geheimearkivar. Beskæftigede sig med mytologi og runeforskning. Repræsenterede som kongevalgt, Island i Roskilde Stænderforsamling 1835 - 42.
1817 - 80: store Kannikestræde 2,
1820 - 21: Studiestræde 21,
1822 - 23: Nørregade 12,
1824 - 29: Gammel Strand 28,
1830 - 33: Vandkunsten 1,
1834 -36: Nørregade [5]
1837 - 47: Klosterstræde 21.
------------------------------------------------------------------------
296. Malling Ove (1748 - 1829)
Statsminister, direktør for Rigsbanken.   Biografi.
 
1776 - 80: Magstræde 6.
1782 - 84: Kongens Nytorv matr. nr. 298,
1785: Gothersgade [49]
1786: Nørre Voldgade 2,
1787 - 92: Ny Kongensgade 3,
1794 -98: Ny Kongensgade 9,
1799: Gammel Torv  26,
1801 - 05: Vesterbrogade 97,
1807 - 10: Vester Voldgade 89,
1811: Kronprinsessegade 30,
1812 - 29: Østergade 22.
------------------------------------------------------------------------
297. Mandelberg Johan Edvard (1731 - 1786)
Svensk-dansk historiemaler. 1763: profesor v. Kunstakademiet i Kbh. Arbejder på Fredensborg slot, Marienlyst, Christiansborg, Frederiksberg slot, Amalienborg, Odd-Fellow palæet, Bernstorff slot, m.m.
1770: Kongens Nytorv 1, Charlottenborg,
1771 - 72: Kjøbmagergade 31,
1773: Amagertorv  [12]
1774 - 86: Kongens Nytorv 1, Charlottenborg.
------------------------------------------------------------------------
298. Mangor Anne Marie f. Bang (1781 - 1865)
Forfatterinde til "Madam Mangors Kogebog" Biografi!
De tre første adresser er hendes mands indtil hans død i 1812.
 
1801 - 07: Vingaardsstræde 19,
1809 - 10: Kjøbmagergade 32,
1811 - 19: Ny Kongensgade 10,
1821 - 23: Vesterbrogade 85,
1824: Læderstræde 34,
1825  - 33: Amaliegade 33,
1834 - 36: Nørregade 1,
1837 - 46: lille Kannikestræde 4,
1847 - 54: Kultorvet 16,
1855: Gothersgade 30,
1856:Valkendorfsgade 20,
1857 - 65: Nørrebrogade matr.nr. 37 A.
------------------------------------------------------------------------
299. Mansa Jacob Henrik (1797 - 1885)
Officer, korttegner. Biografi.
 
1823 - 24: Dronningens Tværgade 40,
1825: Amagertorv 24,
1827: Klareboderne 4,
1828 - 31. Sølvgade 20,
1832 - 33: Kronprinsessegade 42,
1834: Boldhusgade 6,
1835 - 38: Sølvgade 34,
1839 - 51: Gothersgade 9,
1852 - 54: St. Peder Stræde 38, 40,
1863 - 65: store Kongensgade 87,
1866 - 70 og frem: Vesterbrogade 25.
------------------------------------------------------------------------
300. Mantzius Kristian Andreas Leopold (1819 - 1879)
Skuespiller. Især Holberg og Hostrups værker.    Læs hans "profil"
 
1843: Gammel Kongevej 2,
1844 - 45: Kronprinsessegade 44,
1850 - 59: Nørre Voldgade 40,
1860 - 61: Vester Voldgade 131,
1862 - 65: Vesterbrogade 93,
1866 - 70 og frem: Sortedamsgade 9.
------------------------------------------------------------------------
301. Marstrand Vilhelm Nicolai (24. dec. 1810 i Kbh. - død 25. marts 1873)
Maler. Hans far var født i Norge. Se udførlig biografi i diverse leksika.
1833: Gothersgade 87,
1834 - 36: Børsgade [54]
1842: Silkegade 13,
1843 - 44: Nyhavn 20,
1845: Frederiksholms Kanal 12,
1849 - 53: Snaregade 4,
1854 - 70 og frem: Kongens Nytorv 1 - Charlottenborg
------------------------------------------------------------------------
302. Martensen Hans Lassen (1808 - 1884)
Teolog, Sjællands biskop.   Se udførlig biografi i diverse leksika.
 
1833 - 34. Ved Stranden 4,
1835 - 38: Graabrødretorv 6,
1839 - 52: Hummergade 15,
1853 - 54: Vestergade 2,
1855 - 70 og frem: Nørregade 11.
------------------------------------------------------------------------
303. Martfelt Christian (1728 - 1790)
Undertiden: Martfeld / Martfeldt.
Natonaløkonomis forfatter, medstifter af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
 
1770 - 73: Nybrogade 8,
1774 - 79:Ny Kongensgade 3,
1780 - 89: Nørregade 18,
1790: Gothersgade 87.
------------------------------------------------------------------------
304. Massmann Nicolaus Henrich (1766 - 1816)
Undertiden: Madman / Maszman.
Præst, stifter af "De Massmannske Søndagsskoler" -  læs om denne institution her!
1794 - 1816: Wildersgade 5.
------------------------------------------------------------------------
305. van Mehren August Ferdinand Michael (1822 - 1907)
Orientalist. Født i Helsingør   .Biografi
 
1849 - 51: Gothersgade [4]
1852: store Kongensgade  24,
1853 - 55: Kronprinsessegade 44,
1856 - 63: Vester Voldgade 31,
1864: Frederiksberggade 21,
1865 - 70 og frem: Vester Voldgade 31.
------------------------------------------------------------------------
306. Meisling Simon Sørensen (1787 - 1856)
Skolemand, oversætter, Shakespeare, Goethe, Theokrit, Ovid og flere. H.C. Andersens forhadte lærer.
dr. phil - rektor i Slagelse 1822 - 26 i Helsingør 1826 - 39  Blev beskrevet negativt af H.C. Andersen
 
1813: Frederiksberggade 24,
1814 - 19: Frederiksbergade 15,
1821: Nygade 2,
1822: Frederiksberggade 24,
1840: Raadhusstræde 5,
1841: Raadhusstræde 2,
1842 - 44: Frederiksberggade 15,
1845: Frederiksberggade16
1846 - 47: Frederiksberggade 6,
1848 - 50: Frederiksberggade 32,
1851: Nørre Voldgade 2,
1852: Raadhusplads 45, 47,
1853 - 56: Raadhusplads 57.
------------------------------------------------------------------------
307. Melbye Daniel Herman Anton (1818 - 1875)
Marinemaler. Biografi på brødrene Melbye
1840: Toldbodvej 42, (nu: Esplanaden)
1859: Kastelsvej 10 - 16,
1860: Kastelsvej 8,
1861: Amaliegade 3.
------------------------------------------------------------------------
308. Meldahl Ferdinand (1827 - 1908)
Arkitekt, bl. a. Frederiksborg slots genopførelse, Marmorkirken, Blindeinstituttet i København, Obelisken på Skamlingsbanken og meget mere. Biografi
1858 - 70: og frem: Kronprinsessegade 28.
------------------------------------------------------------------------
309. Meyer David Amsel (1753 - 1813)
Handels- og finansmand, regeringens rådgiver under den store pengekrise.
1784 - 85 indtil branden 5. juni 1795: Gammel Strand 44,
1795 efter branden til 1813: Frederiksholms Kanal 6.
------------------------------------------------------------------------
310. Meyn Peter (1749 - 1808)
Arkitekt, gitre, porte og butikspavillioner omkring Rosenborg Have, samt Kirurgisk Akademi.
1784 - 1807: FrederiksholmsKanal 12.    En lille biografi
------------------------------------------------------------------------
311. de Meza Christian Julius (1792 - 1865)
Officer. Havde en fremtrædende andel i sejrene 1848-50, Overgeneral i den første del af krigen 1864. Blev desværre kaldt "General baglæns"
Biografi
1822 - 24: Klosterstræde 23,
1825: store Kirkestræde 1,
1826 - 27: Kongens Nytorv 13,
1828 - 38: Silkegade 13,
1841 - 50: Skindergade 19,
1851 -56: Kvæsthusgade 5,
1857: store Kongensgade 55,
1858, 1864 - 65: Amaliegade 22.
------------------------------------------------------------------------
312. Molbech Christian (1783 - 1857)
Litteraturhistoriker, sprogmand. Redaktør af "Historisk Tidsskrift" 1840-54.   Far til nr. 313, C.K.F. Molbech.
1813: Laxegade 4,
1814 - 20: Klareboderne 3,
1821 - 31: Amagertorv 23,
1832 - 36: Nørregade 17,
1837 - 57: Skindergade 26.
------------------------------------------------------------------------
313. Molbech Christian Knud Frederik (1821 - 1888)
Forfatter, romantiske digte og kunstnertragedier. - Søn af nr. 312 C. Molbech.
 
1844 - 46, 1850 - 53: Skindergade 26,
1865: Korsgade 6,
1867 - 69: Rosenborggade 1,
1870 og frem: Fiolstræde 17.
Biografi
------------------------------------------------------------------------
314. Moldenhawer Daniel Gotthilff ( Ca. 1753 - 1823)
Teolog, overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek. Biografi
 
1785: Vimmelskaftet 36,
1786 - 87: Vimmelskaftet 46,
1788 - 89: Nørregade 39,
1790 - 1807: store Kannikestræde 13,
1808 - 10: Kjøbmagergade 42,
1811 - 23: store Kannikestræde 13.
------------------------------------------------------------------------
315. Moltke Adam Gottlob (1710 - 1792) Nogen usikkerhed om fødselsåret, andre kilder oplyser 10. nov.1709.
Greve, Frederik d. V's overhofmarskal og højrehånd, første besidder af lensgrevskabet Bregentved. Far til nr. 316 A. W. Moltke.        
1770 - 71: og 1774 - 92: Amalienborg.
------------------------------------------------------------------------
316. Moltke Adam Wilhelm (1785 - 1864)
Greve, Statsmand, førsteminister i Danmarks tre første konstitutinelle ministerier. Søn af nr. 315, A.G. Moltke.
1807: Amaliegade 17,
1808 - 30: Amaliegade 15,
1831 - 39: Amaliegade17,
1840 - 64: Dronningens Tværgade 2.
------------------------------------------------------------------------
317. Moltke Carl (1798 - 1866)
Greve, statsmand.
1835 - 38: Kongens Nytorv 28,
1839 - 44: Sankt Annæ Plads 11,
1845 - 54: Sankt Annæ Plads 15,
1855: Amaliegade 4,
1856 -58: Amaliegade17,
1865: "Frydenlund".- (en fredet lystejendom ved Strandvejen mellem Skodsborg og Vedbæk.)
------------------------------------------------------------------------
318. Moltke Frederik (1754 - 1836)
Statsminister.
1797: Bredgade 37, (Tvivl om rigtigheden)
1798: Amaliegade 17,
1799 - 1810: Amaliegade 14,
1811 - 13, og 1825 - 30: Ny kongensgade 9.
------------------------------------------------------------------------
319. Moltke Joachim Godske (1746 - 1818)
Greve, statsminister, mæcén, legatstifter.
1770 - 84: Amaliegade 15,
1794 - 1819: Amaliegade 17.
------------------------------------------------------------------------
320. Monies David (1812 - 1894)
Portræt og genremaler. Professor.          Biografi
1835: Frederiksborggade 11,
1838 - 40: Frederiksborggade 5,
1842: Frederiksborggade 9,
1843: Kultorvet 7,
1844: Bredgade 21,
1845: Børsgade [46] (Ny Børs)
1846: Badstuestræde 1,
1847 - 48: Nørre Voldgade 28,
1849 - 50: Frederiksborggade 5,
1851: Bag Hovedvagten [1]
1852: Sankt Annæ  Plads 8,
1853 - 62: Toldbodvej [16] (nu: Esplanaden)
1863: Nørre Voldgade 20,
1864 - 70 og frem: Øster Voldgade 10.
------------------------------------------------------------------------
321. Monrad Ditlev Gothard (1811 - 1887)
f. 24. nov. i Kbh. død 28. marts i Nykøbing F.
Biskop, liberal politiker i frihedskrigen, konseilspræsident under krigen 1864.
 
1837 - 38: store Kannikestræde 12,
1840: Borgergade 23
1841 - 46: Toldbodgade 10,
1849: Dronningens Tværgade 6,
1853: Gammel Strand 40,
1856: Kronprinsesegade 42,
1857 - 64: Brogade 5,
1864 - 1865 og igen fra 1969 - 1877: "Hummeltofte pr. Frederiksdal. - (En lystgård, senere ombygget. 1946-91: anvendt til Børnehjem og nu daginstitution. )
------------------------------------------------------------------------
322. Müller Carl Philip Friedemann Maximilian (1808 - 1884) Bemærk han kendtes under navnet Max!
Officer, chef for 7. brigade i træfningen ved Sankelmark den 6. februar 1864.
1847 - 48: Sølvgade 40 - en kaserne.
1866 - 70 og frem: Gammel Kongevej 78.
------------------------------------------------------------------------
323. Müller Frantz Heinrich (1732 - 1820)
Apoteker, kemiker, grundlægger af  Den kongelige Porcelainsfabrik 1775 på Kjøbmagergade. Solgt til staten i 1779, fra 1872 et A/S.
1771 - 79: Klosterstræde 7
1782 - 85: Nytorv, Vajsenhuset,
1786 - 95: Torvegade 19,
1796 - 97: Kjøbmagergade 22,
1798 - 99: Vesterbro,
1800 - 02: Gammel Torv 26,
1803 - 11: Frederiksberggade 22.
------------------------------------------------------------------------
Müller Frederik Paludan, se Paludan-Müller.
------------------------------------------------------------------------
324. Müller Peter Erasmus (1776 - 1834)
Biskop, historiker, sprogforsker.      Biografi.
 
1802 - 05: Silkegade 13,
1807 - 15: Frederiksholms Kanal 2,
1816 - 31: Nørregade 8, 10,
1832 - 34: Nørregade 11.
------------------------------------------------------------------------
325. Mynster Jacob Peter (1775 - 1854)
Meget konservativ biskop:   Biografi
 
Til påsken 1812: Broæggerstræde 6.
Efter Påsken 1812 - 14: Gammel Torv 24.
1815 - 16: Teglgaardsstræde 5,
1817 - 22: Kjøbmagergade 60,
1823 - 35: Skindergade 43,
1835 - 54: Nørregade 11.
------------------------------------------------------------------------
326. Münter Balthasar (1735 - 1793)
Født d. 24 marts i Lübek død 5. oktober 1793 i Kbh. Præst ved Vaisenhuset, salmedigter hofdiakon i Gotha, superintendent i Tonna, kaldet som sognepræst 1765 til Sct.Petri i Kbh. Anset prædikant og homilistisk forfatter. Kendt for sit forhold til Struensee og skriftet "Struensees Omvendelseshistorie"
1770 - 74: Larslejstræde 2.
1775 - 92: Nørregade 21.
------------------------------------------------------------------------
327. Münter Friederich Christian Carl Hinrich (1751 - 1830)
Biskop, historiker, arkæolog, søn af nr. 326  B. Münter.
 
1789 - 92: Nørregade [21]
1794 - 95: Vimmelskaftet 30,
1795 efter branden: Nørregade [21]
1796: Toldbodvejen - intet nummer anført. (nu: Esplanaden)
1797 - 98: Ny Vestergade 13.
1799 - 1808: store Kannikestræde 11,
1809 - 30: Nørregade 11.
------------------------------------------------------------------------
328. Møller Jens (1779 - 1833)
Teolog, historiker.
1812 - 23: Brolæggerstræde 5,
1824 - 29: Sankt Peder Stræde 13,
1830 - 33: Fiolstræde 36.
------------------------------------------------------------------------
329. Møller Peder Ludvig (1814 - 1865)
Forfatter, kritiker.
1843 - 44: Kronprinsessegade 30,
1845: Nørregade 41,
1846 - 47: store Kongensgade 112,
1848: Studiestræde 26.
------------------------------------------------------------------------
330. Møller Poul Martin (1794 - 1838)
Digter, Filosof - "En Dansk Students Eventyr".
1826: Østergade 26,
1834: Ny Kongensgade 11
1835: Frederiksberggade 3,
1836: Kattesundet 12,
1837 - 38: Nytorv 17.
------------------------------------------------------------------------
331. v. Møsting Johan Sigismund (1759 - 1843)
Statsminister, leder af Den Danske Stats Finanser 1813 - 31.
1786 - 89: Christiansborg,
1805: Slotsholmen 10,
1807 - 10: Bredgade 42,
1811: store Kongensgade 59,
1812: Ny vestergade 17,
1814 - 18: Sankt Annæ Plads 15,
1819 - 43: Amaliegade 13. 
------------------------------------------------------------------------
332Nachtegall Vivat Victorius Fridericus Franciscus (Frantz) (1777 - 1847)
Gymnastikpædagog. Indførte gymnastiken i Danmark. Biografi.
 
1800 - 10: Hauserplads Matr. nr. 102-221
1811 - 18: Østerbrogade 50,52
1819 - 20: Hauserplads Matr. nr. 102-221
1821 - 47: Østerbrogade 50,52.
------------------------------------------------------------------------
333. Nathanson Mendel Levin (1780 - 1868)
Nationaløkonomisk forfatter, redaktør af Berlingske Tidende. Biografi
1807 - 32: Frederiksholms Kanal 6,
1833 - 68: Nørregade [23]
------------------------------------------------------------------------
334. Nebelong Niels Sigfred (1806 - 1871)
Undertiden: Nebelung.
Arkitekt. Ombygning af Viborg og Ribe Domkirker.
 
1833 - 36: store Kongensgade 51,
1837: Kronprinsensgade 5,
1843: Gothersgade 37,
1847: Stormgade 11,
1848 - 50: Nørregade 16,
1851: Hyskenstræde 10.
1852 -53: Snaregade 12,
1854: Holmens Kanal 8,
1855 - 58: Snaregade 12,
1859 - 64: Evaldsgade 5,
1865 - 68: Frederiksholms Kanal 6
1869 - 70 og frem: Ny Kongensgade 17.
------------------------------------------------------------------------
335. Niebuhr Carsten (1733 - 1815)
Geograf - Den Danske Arabiske Ekspedition 1761)
1770 - 71. Vingaardsstræde, intet nummer angivet.
1772: Gothersgade, intet nummer angivet.
1773 - 78: Frederiksholms Kanal 12.
------------------------------------------------------------------------
336. Nielsen Anna Helene Dorothea f. Brenøe - (1803 - 1856)
Skuespillerinde, gift første gang med Koncertmester Fr. Wexschall, anden gang med  kgl. skuespiller N.P.Nielsen - se denne.
1828 - 30: Laxegade 8.
1831: Østergade 44,
1832 - 34: Kultorvet 9 - derefter se nr. 337 - N.P. Nielsen, skuepiller.
------------------------------------------------------------------------
337. Nielsen Nicolai Peter (1795 - 1860)
Skuespiller, Oehlenschlægerske helteroller.
 
1821: Gothersgade 91,
1822: Frederiksberggade 15,
1823: Laxegade 18,
1824: Raadhusstræde 4,
1825 - 31: Amagertorv 9,
1832 - 33: Frederiksberggade 28,
1834 - 39: Nørregade 31,
1840 - 50: Frederiksberg Allé 48,
1857: Fiolstræde 14,
1858 - 60: Gothersgade 28.
------------------------------------------------------------------------
338. Nielsen Rasmus (1809 - 1884)
Filosof. 1838: cand theol, 1841: licent. theol.
1838 - 41: Rosengaarden 10,
1842 - 61: Hausergade 11,
1862 - 70 og frem: Østerbrogade 19.
------------------------------------------------------------------------
339. Nissen George Nicolaus (1761-1826)
Undertiden Nisson.
Diplomat, cencor, ægtede i 1809 Mozarts enke Constance Cæcilia Josepha Johanna Aloisia f. Weber, som døde 1842. Han udarbejdede Mozarts biografi.
1811 - 12: Kjøbmagergade, intet nummer angivet.
1813 - 19: Lavendelstræde 1.
------------------------------------------------------------------------
340. Numsen Christian Frederik (1741 - 1811)
Diplomat, hofmand, teaterchef. Deputeret i toldkammeret, geheimeråd.
1770 - 71: store Kjøbmagergade, intet nummer angivet.
1772: Østergade 16,
1782: Frederiksholms Kanal 6,
1784 - 91: Christiansborg.
------------------------------------------------------------------------
341. Nyerup Rasmus (1759 - 1829)
Profesor, litteraturhistoriker, bibliotekar.
1790 - 92: Niels Hemmingsens Gade 13,
1794 - 96: Vandkunsten 13,
1797 - 99: store Kannikestræde 2,
1800: Nørregade 15, (nu sammenlagt med nr. 17 under matr. nr. 33.)
1801 - 29: store Kannikestræde 2.
------------------------------------------------------------------------
342. Nyrop Camillus (1811 - 1883)
Undertiden Nyerup, Nyrup.
Kirurgisk instrumentmager.
1840 - 43: Borgergade 7,
1844 - 60: Kjøbmagergade 46,
1861 - 67: Vimmelskaftet 38,
1868 - 70 og frem: Frederiksberg Allé 41.
------------------------------------------------------------------------
343. Oeder George Christian (1728 - 1791)
Botaniker, statsøkonom. Professor. Grundlagde og udgav Flora Danica
1770 - 71: Amaliegade, Frederiks Hospital,
1772 - 73: Frederiksholms Kanal 6.
------------------------------------------------------------------------
344. Oehlenschlæger Adam Gottlob (1779 - 1850)
Digter. Dr. phil. conferentsraad, profesor asessor consistori.
1812 - 21: Bredgade 33,
1822 - 35: Nørregade 11,
1836 - 41: Vestergade 10,
1842 - 47: Ny Kongensgade 1,
1848: Nytorv 11,
1849: Bredgade 37,
1850: Amaliegade 22.
------------------------------------------------------------------------
Olsen Johanne Cathrine , se Rosing.
------------------------------------------------------------------------
345. Olufsen Oluf Christian (1764 - 1827)
Digter, statsøkonom "Gulddaasen"
 
1800 - 03: Nørregade 6,
1804: Hjørnet af Bredgade og Blancogade, Matr. nr. 71. [måske Fredericiagade 18]
1805 - 08: Østergade 16,
1809 - 10: Nyhavn 12,
1811 - 12: Kronprinsessegade 6,
1812 (efter påske) - 14: Fredericiagade 27,
1815 - 18: Nørregade [21]
1819 - 20: Gammel Strand 46,
1821: Østergade 22
1822 - 24: Amagertorv 31,
1825 - 27: Østergade 13.
------------------------------------------------------------------------
346. Osten Adolph Sigfried v.d. (1726 - 97)
Greve, diplomat, udenrigsminister. Geheime conferentsraad og oberpræsident.
1771 - 73: Frederiksholms Kanal 12,
1782 - 85: Holmens Kanal 16,
1786 - 94: Stormgade 8,
1795 - 96: Frederiksholms Kanal 16, 18.
------------------------------------------------------------------------
347. Overby Ulrik Peter (1819 - 1879)
Navnet staves undertiden forskelligt fra ovenstående, men ifølge kirkebogen er han døbt Ulrich Peter Overbye. Forfatter til "Socialistmarchen".
 
1851 - 52: Sølvgade 28,
1853: Nybrogade 10,
1854 - 58: Højbroplads 21,
1859: Gammel Torv 12,
1860: Landemærket 3,
1861: Nørre Voldgade 2,
1862: Vester Voldgade 97,
1863 - 65: Ny Kongensgade 4,
1866 - 68: Stormgade 13,
1869 - 70 og frem: Ny Kongensgade 17
------------------------------------------------------------------------
348. Overskov Thomas (1798 - 1873)
Forfatter, teaterhistoriker.Professor, scene-instructeur ved Det Kgl. Teater.
1826 - 37: Vingaardsstræde 21,
1838 - 39: Vingaardsstræde 13,
1840 - 42: Gammel Strand 28,
1843 - 46: Blegdamsvej Matr nr. 73,
1847 - 49: Nikolajplads 23,
1850: Niels Hemmingsens Gade 8,
1851 - 52: Brogade 14,
1853 - 57: Freeriksbrg Allé 42,
1858 - 70 og frem: Vesterbrogade 138.
------------------------------------------------------------------------
349. Paludan-Müller Casper Peter (1805 - 1882)
Historiker, Dr. phil., rigsdagsmand.
1849: Klareboderne 6.
------------------------------------------------------------------------
350. Paludan-Müller Frederik (1809 - 1876)
Indtil 1846 anvender han kun Müller. Digter, "Adam Homo".
 
1836: Stormgade 7,
1838: Knabrostræde 6,
1841: Holmens Kanal 34,
1842 - 46: Landemærket 9,
1847 - 51: Overgaden neden Vandet 9,
1852: Stormgade 6,
1853 - 54: Kompagnistræde 33,
1855 - 56: Fiolstræde 12,
1857 - 70 og frem: Ny Adelgade 4.
------------------------------------------------------------------------
351. Pauelsen Erik (1749 - 1790)
Undertiden: Paulsen / Poulsen. Maler, professor. Døde for egen hånd.
1784: Adelgade 17,
1785 - 90: Kongens Nytorv 6.  [ I folketællingen er adressen nr. 24 ]
------------------------------------------------------------------------
352. Paulli Simon Holger (1810 - 1891)
Komponist.
 
1829 - 35: Vingaardsstræde 9,
1836 - 37: Boldhusgade 3,
1838: Gammel Strand 50,
1839: Skindergade 36,
1842 - 43: Nørregade 33,
1844 - 45: Nyhavn 69,
1846 - 54: Holmens Kanal 4,
1855 - 60: Nikolajplads 5,
1861 - 70 og frem: Kongens Nytorv 6. 
------------------------------------------------------------------------
353. Paulsen Paul Detlev Christian (1798 - 1854)
Retslærd, Kiels og Københavns Universiteter. Forkæmper for Sønderjyllands uløselige forbindelse med det øvrige Danmark.
1824: Raadhusstræde 5,
1825 - 26: Sankt Peder Stræde 29
1849: Sankt Peder Stræde 38, 40
1850 - 51: Larslejstræde 12.
------------------------------------------------------------------------
354. Pedersen Thomas Vilhelm (1820 - 1859)
Undertiden Petersen. Søofficer, tegnede illustrationer til H. C. Andersens eventyr.
1844: Strandgade 6,
1848 - 51: Strandgade, Wilders Plads,
1852: Overgaden nedden Vandet 9,
1853 - 54: Strandgade 6,
1857 - 59: Nyboder, Haregade [23]
------------------------------------------------------------------------
355. Peschier Pierre (1746 - 1812)
Undertiden: Pesche, Peschiere, Petschier. Handelsmand.
1782: lille Kongensgade 1,
1785 - 95 før branden: Holmens Kanal 12,
1795 efter branden - 98: Kongens Nytorv 6.
1799 - 1811: Holmens Kanal 12.
------------------------------------------------------------------------
 Petersen Christian Waage - se Waagepetersen.
------------------------------------------------------------------------
356. Petersen Clemens Christoffer Mathias (1834 - 1918)
Æstetiker og kritiker. Cand. magist.
1856 - 57: Gammel Strand 28,
1858 - 59: Østervold Dronningens Mølle,
1860 - 63: Raadhusplads 35, 37,
1864 - 66: Dosseringen 8,
1867 - 69: Gothersgade 103.
------------------------------------------------------------------------
Petersen Louise, se Phister.
------------------------------------------------------------------------
357. Petersen Niels Mathias (1791 - 1862)
Litteraturhistoriker, sprogforsker.
1831 - 38: Nørregade 34,
1839 - 40: Mikkelbryggersgade 3,
1841 - 45: Larslejstræde 6,
1848 - 62: Nørregade 22.
------------------------------------------------------------------------
358. Petersen Søren Henrik (1788 - 1860)
Kobberstikker.
1821 - 24: Nørre Voldgade 62,
1828: Vesterbrogade 54-60,
1829 - 36: Nørrebrogade 45,
1837 - 39: Frederiksborggade 4,
1841 - 45: Kultorvet 15,
1846 - 50: Krystalgade 3,
1851: Østergade 26,
1852 - 53: Vester Voldgade 5,
1854 - 60: Nyhavn 31.
------------------------------------------------------------------------
359. Peymann Henrik Ernst (1737 - 1823)
Undertiden Peyman.
Officer. Havde 1807 overkommandoen i København under englændernes bombardement.

1773 - 75: Kjøbmagergade 41,
1776 - 82: Højbroplads 8,
1784 - 94: Nybrogade 26,
1795 - 1808: Citadellet.
------------------------------------------------------------------------
360. Phister Joachim Ludvig (1807 - 1896)
Skuespiller.
1826 - 29: Nikolajplads 30,
1830: Holmensgade 37,
1831: Østergade 22,
1832: Nikolajplads 30,
1833: store Kongensgade 44,
1834 - 35: lille Kannikestræde 4.
1836 - 39: Nikolajplads 30,
1840: Hauserplads 10,
1841 - 45: Vingaardsstræde 5,
1846: Vingardsstræde 1,3
1847: Dronningens Tværgade 33,
1848: Nørregade 22,
1849 - 70 og frem: Rosenborggade 7.
------------------------------------------------------------------------
361. Phister Louise Amalie Petrine f. Petersen (1816 - 1914)
Skuespillerinde.
1838 - 39: Nørregade 31,
1840 - 46: Frederiksberg Allé 48. Derefter se 360, Ludvig Phister idet de blev ægtepar.
------------------------------------------------------------------------
362. Pilo Carl Gustaf  (1712 - 1793)
Svensk maler. 1747 Hofmaler v. det danske hof, 1748-71 professor v. Kunstakademiet i Kbh., 1771-82 direktør for samme, 1777 direktør for Konstakademien i Stockholm.
1770 - 72: Kongens Nytorv 1 Charlottenborg.
------------------------------------------------------------------------
363. Plat Peter Henrik Claude du (1809 - 1864)
General, faldt under stormen på Dybbøl 18. april 1864.
1827 - 31 og 1834 - 47: Fredericiagade 27,
1850 - 52: Bredgade 19.
------------------------------------------------------------------------
364. Ploug Parmo Carl (1813 - 1894)
Digter, til konen skrev han "Husker du i høst?", politiker, redaktør på "Fædrelandet". Medlem af Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49, af Folketinget 1854-57, af Landstinget 1859-90.
1842: Gammel Torv 12,
1843 - 44: Skindergade 47,
1845 - 54: Kjøbmagergade 35,
1855 - 62: Gothersgade 28,
1863 - 70 og frem: Højbroplads 21.
------------------------------------------------------------------------
365. Potter Thomas (1746 - 1811)
Handelsmand, og Fabrikant; oprettede et af de første jernstøberier i Danmark.
1772 - 74: Overgaden oven Vandet 2,
1775 - 92: Overgaden over Vandet 26,
1794 - 96: Brogade 5,
1797 - 1807: Strandgade 22,
1808 - 11: Sophiegade 40.
------------------------------------------------------------------------
366. Prahl Niels (1724 - 1792)
Forfatter, agent Holcks medhjælper og biograf.
1772 - 77: Fiolstræde 28,
1778 - 79: Krystalgade 14,
1780 - 92: Krystalgade 16.
------------------------------------------------------------------------
367. Pram Christen Henriksen. (1756 - 1821)
Digter, "Emilies kilde" socialøkonomisk forfatter. Redaktør på det frisindede månedsskrift "Minerva".
1786: Nørregade 35,
1787 - 89: Vandkunsten 5,
1790 - 95: Holmens Kanal 14,
1796: store Strandstræde 18,
1797 - 1805: Frederiksberggade 26,
1807 - 18: Sankt Peder Stræde 30.
------------------------------------------------------------------------
368. Preisler Joachim Daniel (1755 - 1809)
I andre kilder: Johan Daniel Preisler. Skuespiller. Søn af nr. 370 Johan Martin Preisler. Gift med skuespillerinden Caroline Marie f. Devegge.
1779: Kongens Fiskerhus Østerbro,
1780 - 85: Kongens Nytorv 1, Charlottenborg,
1786 - 88: lille Kongensgade 19,
1782 - 92: Pilestræde 39,
1803: store Strandstræde 17,
1808: Farvergade [12]
------------------------------------------------------------------------
369. Preisler Johan Martin (1715 - 1794)
Undertiden: Preiszler. Kobberstikker. Professor v. Kunstakademiet.
1770 - 1794: Kongens Nytorv 1, Charlottenborg.
------------------------------------------------------------------------
370. Price James (1761 - 1805)
Artist og teaterleder.
1800: Rosenborggade 7, 9
1801: Stormgade 1,
1802 - 05: Vesterbrogade 58, 60.
------------------------------------------------------------------------
371. Price Juliette Elisa Christiane (1831 - 1906)
Kongelig solodanserinde.
1851 - 54: Laxegade 4,
1855 - 56: Studiestræde 5,
1857: store Kongensgade 83,
1858 - 61: Hummergade 15,
1862 - 65: Skindergade 27,
1866 - 68: Dronningens Tværgade 54,
1869 - 70 og frem: store Kannikestræde 13.
------------------------------------------------------------------------
372. Puggaard Hans (1788 - 1866)
Storhandlende, legatstifter.
1814: Børsgade [52]
1815: store Kongensgade 63,
1816 - 18: Kronprinsessegade 42,
1819 - 23: store Kongensgade 63,
1824 - 25: Dronningens Tværgade 9,
1826: Nyhavn 31,
1827 - 29: Nyhavn 43,
1830 - 66: store Kongensgade 62.
------------------------------------------------------------------------
Pætges Johanne Loise - se Heiberg .
------------------------------------------------------------------------
373. Quaade George Joachim (1813 - 1889)
Diplomat, var een af Danmarks repræsentanter på Konferencen i London 1864.
1837 - 41: Citadellet, Fortunstok 1,
1842 - 50: Frederiksholms Kanal 30,
1851 - 52: Amalienborg,
1853: Sankt Annæ Plads 1,3,
1854: Bredgade 19,
1855 - 57: Sankt annæ Plads 20,
1858 - 60: Fredericiagade 16,
1865: Frederiksholms Kanal 18.
------------------------------------------------------------------------
374. Raasløff Harald Iver Andreas (1810 - 1893)
Jurist, minister, spørgsmål vedrørende hertugdømmernes stilling.
1836 - 37: Nørregade 20
1838 - 39: Naboløs 4,
1844 - 46: Hauserplads 32.
1855 - 56  og 1858 - 61: Kronprinsessegade 26,
1862 - 63: Bredgade 71,
1864 - 70 og frem: Lyngby.
------------------------------------------------------------------------
375. Raasløff Valdemar Rudof (1815 - 1883)
Krigs- og marineminister, diplomat.
1833: Bredgade 35,
1834 - 35: Vingaardsstræde 6,
1836 - 37: Nørregade 20,
1838: Overgaden oven Vandet 52,
1839 - 40: Frederiksholms Kanal 30,
1842: Skindergade 38,
1843 - 48: Nørregade 20
1827 - 70 og frem: Ved Stranden 14.
------------------------------------------------------------------------
376. Rafn Carl Christian (1795 - 1864)
Oldforsker, stifter af Det kongelige Oldskriftsselskab, lærer ved Landadetakademiet.
1821 - 23: Snaregade 4,
1824 - 26: Amagertorv 14,
1827 - 64: Kronprinsessegade 2.
------------------------------------------------------------------------
377. Rahbek Knud Lyne (1760 - 1830)
Visedigter og litterat.
1788 - 91: store Kongensgade 59,
1792 - 1830: Rahbeks Allé  21, 23.
------------------------------------------------------------------------
378. Ramus Christian (1806 - 1856)
Matematiker.
1834 - 35: Nørregade 33,
1836 - 38: Krystalgade 6,
1839 - 45: Skindergade 32,
1846: Nørre Voldgade 50,
1847: Raadhusstræde 4,
1848 - 52: Frederiksberggade 11,
1853 - 54 Fredericiagade 2,
1855 - 56: Nørregade 20.
------------------------------------------------------------------------
379. Rask Rasmus Kristian (1787 - 1832)
Berømt sprogforsker.
1816 - 21 og 1824 - 29: store Kanikestræde 2,
1830: Niels Hemmingsensens Gade 32,
1831: Skindergade 6,
1832: Larsbjørnsstræde 21.
------------------------------------------------------------------------
380. Rasmussen Louise, se Danner.
------------------------------------------------------------------------
381. Rasmussen Poul Edvard (1776 - 1860)
Assessor i politiretten, komponist til "Danmark dejligst vang og vænge".
1803 - 04: Opført i vejviseren uden adresse.
1805 - 07: Kattesundet [11]
1808 - 15: Pilestræde 84.
------------------------------------------------------------------------
382. Rawert Jørgen Henrik (1751 - 1823)
Stadskonduktør (matriculen af 1806) Arkitekt.
1784: Gothersgade matr nr. 108
1785 - 85: Toldbodgade 10,
1791 - 92: Vestergade 33,
1794: Fredericiagade 27,
1795 - 96: Sankt Annæ Plads 10,
1797 - 98: Sankt Annæ Plads 5,
1799 - 1801: Borgergade 25,
1802 - 04: Amaliegade 3,
1805: Sankt Annæ Plads 11,
1807: Borgergade 25,
1808: Kronprinsessegade 28,
1809 - 15: Kronprinsessegade 26,
1816 - 18: Kjøbmagergade 55,
1819 - 20: Vestergade [30], 
(nu Raadhusplads 35, 37)
1821: Højbroplads 12,
1822: Dronningens Tværgade 58,
1823: Dronningens Tværgade 40.
------------------------------------------------------------------------
383. Recke Adolph Frederik v. d. (1820 - 1867)
Visedigter - "Holmen faste stok" - "Gutter om bord" - "Pjaltenborgs brand" - "Kongernes Konge".
1845: store Kongensgade 96,
1846 - 47: Krystalgade 3,
1848 - 52: Borgergade 4,
1853: Krusemyntegade 15,
1855 - 56: Nyboder, Svanegade 12,
1857 - 58: Nyboder, Fredericiagade 56,
1859 - 67: Vesterbrogade 9.
------------------------------------------------------------------------
384. Reedtz Holger Christian (1800 - 1857)
Diplomat, minister.
1827: Amagertorv 27
1830 - 31: Bredgade 10,
1832 - 35: Amaliegade 11,
1836 - 42: Sankt Annæ Plads 10,
1851: Amaliegade 22.
------------------------------------------------------------------------
385. Reiersen Christian (1792 - 1876)
Politiassessor, cencor.
1817 - 19: Frederiksberggade 25,
1821: Vestergade 5,
1822 - 32: Knabrostræde 12,
1833 - 38: Gothersgade [6]
1839 - 66: Nørre Voldgade 48,
1867 - 70 og frem: Vesterbrogade 94.
------------------------------------------------------------------------
386. Reiersen Niels Lunde (1742 - 1795)
Fabrikant, silkefabrik, handelsmand, "de Coninck & Reiersen", og legatstifter.
1770: Amaliegade - intet nummer angivet.
1771 - 95: Bredgade 34, 36.
------------------------------------------------------------------------
387. Reiser Carl Friederich (1718 - 1786)
Undertiden Reitzer, Rejser. Barber, Amtskirurg, forfatter - "Historiske Beskrivelser over den mærkværdige og meget fyrgterlige Ildebrand 1728".
1774 - 77: Vestergade 10,
1778: Vestergade 14,
1784: Mikkel Bryggers Gade [10]
1785: Mikkel Bryggers Gade 3.
------------------------------------------------------------------------
388. Reitzel Carl Andreas (1789 - 1853)
Boghandler, forlægger.
1819: Kjøbmagergade 11,
1821: Kjøbmagergade 1,
1822: Niels Hemmingsens Gade 23,
1823: Graabrødretorv 1,
1824: Niels Hemmingsens Gade 23,
1825 - 27: Kjøbmagergade 26,
1827 efter påske - 1853: Kjøbmagergade 44.
------------------------------------------------------------------------
389. Reventlow Cai Friedrich - greve, (1753 - 1834)
Statsminister. Undertiden: Reventlov.
1786 - 87: Bredgade 42
1788 og 1794: Christiansborg,
1795: Optaget i vejviseren med navn, men uden adresse.
1797: bag Slottet over artilleristalden [Hvor nu Thorvaldsens museum ligger]
1798 - 1801: store Strandstræde 18,
1802 - 03: Amaliegade 43.
------------------------------------------------------------------------
390. Reventlow Christian Ditlev Frederik - greve (1748 - 1869)
Statsminister, hovedleder ved Landboreformrnes gennemførelse.
1780: Bredgade 54,
1784 - 1814: Amaliegade 12,
------------------------------------------------------------------------
391. Reventlow-Criminil Heinrich Anna - greve, (1798 - 1869)
Statsminister, konservativ helstatsmand.
1832 - 48: Bredgade 28,
1850 - 52: Bredgade 45,
1853: Frederiksholms Kanal 16,
1854 - 56: Sankt Annæ Plads 5.
------------------------------------------------------------------------
392. Reverdil Elie Salomon Fracois (1732 - 1808)
Christian d.7's kabinetssekretær og forelæser, ven af Bondesagen, og memoireforfatter. Født i Frankrig.
1772: Christiansborg.
------------------------------------------------------------------------
393. Riegels Niels Ditlev (1732 - 1802)
Undertiden: Riegelsen. Historisk forfatter, polemiker.
1786 - 87: Fiolstræde matr. nr. 254,
1788 - 92: store Kongensgade 81.
------------------------------------------------------------------------
394. Riisbrigh Børge (1731 - 1809)
Undertiden: Riisbright Riisbricht. Filosof.
1770 - 74: Studiestræde 13,
1775 - 80: Nørregade 8-10,
1782: Kjøbmagergade 52,
1784 - 1807: Fiolstræde 4 - 6,
1808: Valkendorfsgade 34.
------------------------------------------------------------------------
395. Rimestad Christian Vilhelm (1816 - 1879)
Skolebestyrer, politiker, stifter af Arbejderforeningen af 1860, redaktør.
1845: Frederiksberggade 1A,
1846: Fælledvej 18,
1847 - 53: Vingaardsstræde 1, 3
1854: Blegdamsvej 18,
1855: Sankt Hans Torv 30,
1856 - 57: Studiestræde 35,
1858: Korsgade 3,
1859 - 61: Hauserplads 28,
1862 - 64: Dannebrogsgade 19,
1865 - 66: Aabenraa 33,
1867: Badstuestræde 13,
1868 - 70 og frem: Gammel Kongevej 154.
------------------------------------------------------------------------
396. Rink Hinrich Johannes (1819 - 1893)
Undertiden: Rinck.
Geograf, Grønlandsforsker, direktør for Kgl. Grønlandske Handel, grundlagde 1861 Grønlands første avis.
1848: Kongens Nytorv 13,
1852 - 53: Vingaardsstræde 20,
1870 og frem: Platanvej 15.
------------------------------------------------------------------------
397. Rode Gotfred Benjamin (1830 - 1878)
Skolemand, forfatter.
1858: Vimmelskaftet 32,
1859 samt 1862 - 64: Christiansborg,
1865 - 66: Larslejstræde 1,
1867 - 69: Sortedamsdossering 85,
1870 og frem: Rosenborggade 1.
------------------------------------------------------------------------
398. Roed Jørgen (1808 - 1888)
Portræt og genremaler.
1829: Sankt Peder Stræde 13,
1830 - 31: Vestergade 3,
1844: Wildersgade 46,
1845 - 46: Bredgade 25,
1847 - 52: Kongens Nytorv 6,
1853 - 55: Løgstørgade - omtrent ved nr. 26.
1856 - 59: Østerbrogade 50, 52
1860 - 68: Torvegade 2, 4
1869 - 70 og frem: Kongens Nytorv 1. (Charlottenborg.)
------------------------------------------------------------------------
399. Rose Christoffer Pauli (1723 - 1784)
Skuespiller. Gift m. skuespillerinde Gertrud Rose. Hans datter, Mette Marie blev kidnappet og holdt i fangenskab. Læs om dette i "Firti danske KRIMINALSAGER fra ældre tid" Politikens Forlag 1958.
1772 - 73: Ny Adelgade 8, 10
1774 - 75: lille Grønnegade matr. nr. 289 *
1776 - 78: lille Grønnegade matr. nr. 269 **
1779: Borgergade 2,
1780 - 84: store Kongensgade 44.
* måske trykfejl for 189, Ny Adelgade 2 eller matr. nr. 186 som skal være nr. 8.
** måske trykfejl, matr.nr. 269 lå i Peder Madsens Gang.
------------------------------------------------------------------------
400. Rosenberg Carl Frederik Vilhelm Mathildus (1829 - 1885)
Litteraturhistoriker, forfatter  "Nordboernes Aandsliv".
1856: Vester Voldgade 97,
1857: Amaliegade 43,
1858: Fredericiagade 4,
1860 - 66: Prinsessegade50,
1867 - 68 samt 1870 og frem: Bredgade 68, 70
------------------------------------------------------------------------         Retur til Kendte 1