Kirkebogen Sankt Olai
Confirmerede drenge.
1821 til begyndelsen af 1822

1821
1. Søndag efter Paaske

Tilbage til Helsingør.
 
Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
196
Christian Alexander Stricher Guldstad
Enke frue eft. lieutn Guldstad
1805 Marts 16.
Mg /mg
1805 af 
just. de Meza
197
Charles Laris  Herbst Guldstad
Enke frue eft. lieutn Guldstad
1806 Nov. 2.
Mg /mg
1806 af
de Meza
198
Carl Anthon Saabye
Tracteur Saabye
1806 Aug. 26.
Mg /mg
Stadschir. 
Fraenkel i
Kiøbh.
199
Frederik Ferdinand Lundsteen
Capitain og smedmester Lundsteen
1805 Nov. 28.
Mg/mg
1819 sept. 10
Møller
200
Frederik Christian Stæhling
Wognmand Stæhling
1806 Jan. 29
Mg/mg
1806  Jan. 7. 
Wisch
201
Peter Wilhelm Tegner
Tømmermester Tegner
7. Dec. 1805.
Godt /mg
1806 May 5. 
Wisch
202
Christian Hultmann
Smedmester Hultmann
1806 Nov. 6.
Godt /mg
1810 Julii 12.
af Gr . .?? 
på Hirsholm
203
Lars Tømm. ..?? Nielsen
stedf. færgemand P. Anthoni
1806 Nov. 24.
Tg/mg
1807 Julii 15
Wisch
204
Carl Henrik Hornwain 
Wognmand Hornwain
1806 Sept. 22.
Maadelig/
mg
1807 Marts 24.
Wisch
205
Peter Larsen Møller
Wærtshusholder P. B. Møller
1806 Dec. 26.
Maadelig/
mg
1807 Juni 13 
Wisch
206
Hans Andreas Wallin
Muursvend N. Wallin
1806 Oct. 5.
Maadelig/
Mg.
I barndommen
att. af Møller
207
Niels Christensen
Hj. .?? Møl . .?? N. Christensen
. . .?? 703 fra Fødselsstiftelsen
1807 Juli 18.
Tg/mg
1808 af reg.ch. 
Andersen
208
Michael August George Holm
Enke Johanne Holm
1807 febr. 23.
Maadelig
/mg
1807 Julii 23 
Andersen
209
Wilhelm Bill
Pleiemoder: Bistrups enke
1805 Sept. 17.
Tg/mg
I barndommen 
att. Møller
210
Peter Larsen Kasse
I lære hos slagter Lundberg
1803 Marts 15.
Slet/mg
1805 Dec. 18.
Wisch
211
Emanuel Wilhelm Lindstrøm
Enke Malene Lindstrøm
1805 Aug. 4.
Slet/mg
1806 May 22.
Wisch
212
Christian Iwersen
I lære hos slagt. Hartmand
1806 May 2.
Slet/mg
1810 febr. 20.
Andersen

1821
1 Søndag efter Michaelis dag


Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
213
Jacob Henrik Iwersen
Passkriver Iwersen
1806 Nov. 15.
Mg/mg
1807 Julii 
Strætt
214
Carl Nicolai Wilhelm Topp
Skoleholder Topp
1807 Nov. 6.
Mg/mg
1809 de Meza
215
Lorentz Christian Bechmand
Snedkersvend Hans Jørgen Bechmand
1805 Marts 31.
Mg/mg
1805 af Reg Chir.
Stebusch i Kbh.
att. af Møller
216
Børge Hellesen Broe
Færgemand Helle Petersen Broe
1806 Sept. 4.
Slet/ tg
1810 Febr. 11.
af R. C.  Møller
217
Johan Peter Nielsen
I lære hos skomagermester Grader
1806 Marts 27.
Slet / Mg.
1810 febr. 11
af Møller

1822
1. Søndag efter Paaske.


Løbe-
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeseddel
Dom ang. 
kundskab / 
opførsel
Waccineret
218
Peter Christian Schierbeck
Capit. og kjøbmand Schierbeck
1807 Aug. 25.
Godt/Meget godt
1807 af 
justitsr. de Meza
219
Peter Mathisen
Toldbetjent Mathisen
1807 Julii 14.
Meget godt/mg.
1809 Oct. 4
af Møller
220
Johan Christian Petersen
Parykmager Petersens enke
1808 Febr. 20
Mg/mg
1808 af Wisch
221
Isaac Lundvall
M . . .?? Lundvalds enke
1807 April 29.
Temmelig godt/
mg.
1808 af Wisch
222
George Peter Buck
Færgemand Buck
1807 Sept. 30.
G/g
1808 i Junii 
Almes
223
Hans Jacob Jensen
Plf: færgemand A. Sivertsen
1807 April 19.
Godt/ mg
1814 Dec. 28
Møller
224
Johan Nicolai Olsen
lods Ole Larsen
1808 febr. 12.
Temm.godt /
mg.
I barndommen,
att af Møller
225
Frederik Olsen
B. .?? lods Chr. Olsen
1807 Aug. 6.
Tg/mg
Havt naturlige kopp.
att. af Møller
226
Hans Krag
Pleiefader: færgemand Hans Petersen
1806 Febr. 12.
Temm. g / mg
1808 af 
de Meza
227
Wilhelm Gertsen Kempel
færgemand Gertsen Kempel
1807 Nov. 25.
??/ mg.
1808 af
de Meza
228
Lars Jørgensen
Færgemand Jørgen Larsen
1806 Oct. 16.
Tg/mg
1808 
Andersen
229
Frantz Frederik Schmidt
Gartner Schmidt
1806 junii 12.
??/mg
1807 af
Wisch
230
Johan Henrik Schmuck
I lære hos Urmager Halstrøm
1807 April 15.
Mg/mg
1810 Marts 8 .
de Meza
231
Carl Christian Petersen
I lære hos . .?? Permin
1805 Sept. 15.
Godt/ mg
1807 marts 5.
Schultz i Kjøge
232
Lars Andreasen
Enke Clara Gustava
1805 Oct. 11.
Maadelig/
mg
1807 Aug. 8. 
Wisch
233
Henrik Larsen Bornholm
Færgemand Lars Bornholm
1808 May 7
Slet/godt
I barndommen
Andersen
234
Carl Holmberg
skomagermester A. Holmberg
1806 Nov. 16
Maadelig/
mg
1807 Feb. 27. 
Wisch
235
Ludvig Wilhelm Giesemand
maler Giesemand
1808 Jan. 15.
Maadelig/
godt
I barndommen
Almes
236
Hans Peter Bornholm
Færgemand J. L. Bornholm
1806 Ma?? 29.
Maadelig/
mg
I barndommen
att. Møller
237
Henrik Samuel Maj
[Til tider May]
Færgemand Henrik Maj
1807 Oct. 20.
Maadelig/
mg
1808 Apr. 
Wisch
238
Peter Christian Sørensen
fisker Christian Sørensen
1807 Oct. 23.
Maadelig/
mg
1810 Febr. 20
Andersen
239
Jens Jørgensen
I lære hos Skrædder Bøttern
1805 febr. 12.
Slet/mg
I bardommen
Møller
240
Theodor Frederik Carl Gebhardt
I lære hos skomager Hoyer
1807 Marts 12.
Slet/mg
1812 Aug 18.
af Gebhardt i Kbh.
241
Lars Martin Hansen
Skipper, Peter Hansen
1803 Oct. 9.
Slet/mg
1812 sept. 12.
Wisbeck i Bergen

Her slutter konfirmerede drenge 1822 til jeg får flere mikrokort købt hjem.
7. Jan. 2006
Flemming.