Kirkebogen Sankt Olai
Confirmerede drenge.
1848.
Tilbage til Helsingør.
1.ste Søndag efter Paaske den 30. April.


No Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl. Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel. Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf.reg.
1
Carl Frederik Larsen
I Helsingør.
Lods, Niels Larsen og hustrue: Johanne Marie Hansen.
30.oktober 1833.
Kundsk: Godt
opf: Meget godt
12. Juni 1834 af stadsphysicus Klem.
III p:278 
No 2.
2
Peter Christian Marinius i Helsingør
Fragtfører, Niels Marinius og hustru:
Stine Marie Lund
 16. August 1833.
ligesaa
13. Febr. 1835 af 
K. Ravn.
III p: 349 
No 40.
3
Julius Jørgen Vilhelm Hagel.
Skomagersvend, Peter Christian Hagel og hustru: Ane Marie Hansen.
12. Okt. 1833.
ligesaa
6. Sept.1834
af K. Ravn.
III p: 373 
No 11.
4
Max Holler, p.t. i Helsingør.
Premierlieutenant, Johannes Frederik Holler og hustru: 
Loti -?? født Henings.
28. Dec. 1832.
i Itzehoe.
meget godt
30. Juli 1846
overlæge Leth.
III p: 362 
No 16
5
Thomas Theodor Magnussen 
i Helsingør
Færgemand, Niels Magnussen og hustru: Caroline Møller.
18. Febr. 1834.
ligesaa
13. Febr. 1835 
Møller.
III p: 305
No 50.
6
Vilhelm Lauritz Rudolph Bornholm
i Helsingør
Færgemand, Henrik Larsen Bornholm og hustru: Maria Nielsen.
17. Marts 1834.
ligesaa
14. Juni
Møller.
III p: 260
No 14.
7
Lauritz Nielsen
i Helsingør
Slagtermester, Jacob Peter Nielsen og hustru: 
Fr. Lovise Petersen.
23. Marts 1834.
ligesaa
5. juli 1834.
stadsph. Klem.
III p: 381
No 38.
8
Henrik Julius Madsen,
Helsingør
Skomagermester, Jens Christiansen Madsen og hustru:
Ane Kirstine Terkeldsen
19. Marts 1834.
Kundsk. og opførsel
Mg.
20. Juli 1834
K. Ravn.
III p:375
No 5.
9
Harald Valdemar Hannemann.
Helsingør.
Skomagermester, Daniel Jens Hannemann og hustru:
Ane Marie Petersen
21. April 1833.
ligesaa
28. Aug. 1833
af K. Ravn.
III p: 375
No. 6.
10
Peter Rasmussen.
Helsingør
Underofficer, Hans Rasmussen og hustru:
A. Margr. Petersdatter
28. Jan. 1834.
ligesaa
13. Aug. 1834
f K. Ravn.
III p: 380
No. 41.
11
Niels Pedersen.
Helsingør
Huusmand, Niels Hansen og hustru: Petronelle Larsdatter
12. Febr. 1834.
Kdsk: Godt
Opf: Meget godt
6. Juni 1834
af Taur.
III p: 358
No. 17.
12
Edvard Julius Emil Sick. - I Helsingør.
Skomagerm. Hans Løve Sick og hustru:
Ane Sophie Johansen
22. Okt. 1833.
UG.
8. okt 1835
K. Ravn.
III p: 371
No. 16.
13
Peter Christian Nielsen i Helsingør
Fragtfører, Jørgen Nielsen og hustru: Sara Svendsen
19. Maj 1833.
Kdsk: Godt
Opf: Mg.
7. Aug. 1833
af Klem.
III p: 380
No.42.
14
Hans Peter Emil Bresløv.
I Helsingør
Brødbager, Christian Lauritz Bresløv og hustru:
Charlotte Amalie Rose.
20. Marts 1834
i Frue sogn i København
Kdsk: Mg.
Opf: Mg.
9. Sept 1834 
af Frels.
III p: 375
No. 7.
15
Christian Emil Thomsen
Tømmersvend, John Thomsen og hustru:
Johanne Cathr. Venssel
10. Juni 1832.
Kdsk: Godt
Opf: Mg.
5. Juli 1834 
af stadsph. Klem.
III 378
No. 3.

Søndagen efter Michelsdag den 1. October 1848.


No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf.reg.
1
Ferdinand Alexander Wulfsten, Helsingør.
Bagermester, C.J.W Wulfsten og hustru Dorthea M. Lunsteen
16. Okt.1833
Ug.
28. Juni 
af Klem.
III p: 367
No. 21.
2
John William Alstrup.
Helsingør.
Snedkermester, Jeronimus Alstrup og hustru Inger Marie Larsen.
8. Nov 1834.
Kdsk: Tg.
Opf: Mg.
16. Aug. 1843
Ravn.
III p: 373
No 12.
3
Niels Christian Jensen,
Helsingør
Bagermester, Peter Mt. Jensen og hustru Inger K. Woldiderich.
18. Juni 1833.
Kdsk: Mg.
Opf: Ug
28. Juni 1834
K. Ravn.
III p: 358
No. 18.
4
Christian Moritz Waldemar Schouby,
Helsingør.
Kmdserg. W J. Schouby og hustru Ane Marie Jensen.
18. Maj 1834.
Kdsk: G.
Opf: Mg.
11. Sept. 1834 Møller.
III p: 378
No 4.
5
Andreas Gottlieb Andreassen i Helsingør
Smedmester, Christopher Andreassen og hustru Marie Bastrup.
18.maj 1834.
Mg.
6. Sept. 1834
Ravn.
III p: 377
No. 3.
6
Jens Michael Matthiesen
Ibid.
Skrædersvend, Hans Mathiesen og hustru Marie Amalie Lothen.
23. Maj 1832.
Kdsk:Tg.
Opf: Mg.
19. Juni 1833.
Klem.
III p: 373 
No. 13.
7
Mathias Ludwig Matthiesen.
Ibid
Samme forældre.
[Skrædersvend Hans Mathiesen og hustru Marie Amalie Lother.]
22. Maj 1834.
Kdsk: Godt
Opf: Mg.
24. Aug. 1834
Klem.
III p: 362
No. 17.
8
Carl Martin Lauritz Dahl.
Garversvend, Claus M. Dahl og hustru: Caroline M. Salling.
10. Juni 1834.
Kdsk: Godt
Opf: Mg.
2. Juli 1834
Wind.
III p: 378
No. 5.
9
Andreas Christian Hansen
Brændevinsbrænder, R. Hansen og hustru: Gunilde Andersen.
9. Juni 1834
Mg.
13. Aug. 1834
K. Ravn.
III p: 377
No 4.
10
Carl Emil Hansen
Tømmersvend, Jørgen Hansen og hustru: Kirstine M. Foersom.
16. Okt. 1834.
Kdsk: Godt
Opf: Mg.
26. Marts 1834
K. Ravn.
III p: 378
No.6.
11
Hans Peter Larsen,
Helsingør.
Fisker, Peter Larsen og hustru:Gunild Johanne Petersdatter
24. Sept 1834.
Kdsk:Tg.
Opf: Mg.
5. Juli 1847
af Klem.
III p. 345
No. 8.
12
Christian Petersen,
Ibid
Skrædersvend, Christian Grønfeldt og hustru: Ane Kirstine Petersen.
1. Nov. 1833.
Kdsk: G?
opf: Mg.
4. sep. 1834
Klem.
III p: 348
No.7.
13
Just Alfred Thygesen.
Brobetjent, Thygesen og hustru: Charlotte M. Hertel.
20. Nov. 1834.
Mg.
20. Aug. 1835
Møller.
III p: 373
No. 14.
14
Carl Christian Ravn.
Lods, Christian Ravn og hustru: Hedevig Christine Olsen.
4. Juni 1834.
Mg.
17. marts 1835
Bihchoff.
III p: 378
No. 8.
15
Lars Jørgensen
Huusmand, Jørgen Larsen og hustru: 
Maren Christensdatter
6. Juni 1834.
Kdsk: godt ?
opf: Mg.
20. Juli 1834
Wisby.
III p. 381
No. 39.
16
Frederik Julius Wennerlin
Pigen, Dorthea Vilhelmine Vilhelmsen og Skrædersv.
M. C. Wennerlin.
4. Juni 1834.
Kdsk: godt ?
opf: Mg.
Attest af Klem 10. Aug. 1848
III p: 367
No. 22.
17
Theodor Albert Wismer i Helsingør.
Strandcontrolleur, Johan Lorentz Wismer og hustru 
 25. Juli 1834.
Kdsk: Godt
Opf: Mg.
11. sept. 1835.
J. O. Møller.
III p: 305
No. 51
18
Julius Theodor Liliequist. Ibid. 
Hattemager, Niels Peter Lilliequist og hustru: Ane Marg. Holmberg. 
16. Sept. 1834. 
Mg. 
6. Febr. 1835.
Vilem.
III p: 373
No. 15.
19
 Frederik Ferdinand Madsen.
Indsidder, Peder Madsen og hustru: Anne Rasmusdatter. 
30. Sept. 1833. 
Kdsk: Tg.
opf: Godt.
Attest af Klem
26. Juli 1844.
 III p: 367.
No. 23.
20
 Andreas William Alexander Hansen.
Slagtermester, Andreas Hansen og hustru Sophie Olsen. 
Døbt 10. maj 1834.
i St. Mariæ Kirke,
født 18. Marts 1834.
Mg. 
14. Juni 1834
Ravn.
III p: 377
No. 5.
21
 Jens Edvard Nielsen.  Ibid
Jordbruger, Poul Nielsen og hustru: Ane Eriksdatter.
27. Maj 1834. 
Mg..
5. Aug. 1834
Ravn.
III p: 373.
No. 16
22
 Niels Peter Rasmussen.
 Jordbruger, Lars Rasmussen og hustru Ane Cathrine Møller. 
 25. Nov. 1831.
 Kdsk: Maadelig
Opf: Godt
 17. Aug. 1832
Klem.
 III p: 358.
No. 19.
23
 Niels Peter Nielsen
Bødkersvend, Svend Nielsen og hustru: Ane Margrethe Hansen. 
21. Sep. 1832. 
Kdsk: Godt.
Opf: Mg.
13. Juni1834
Taur.
III p: 358
No. 20.