Kirkebogen Sankt Olai
Confirmerede drenge.
1849.
Tilbage til Helsingør.
1.ste Søndag efter Paaske den 13. April.
I denne afdeling af kirkebogen er rubrikken "Det almindelige Jævnførelsessregister" ikke udfyldt, men jeg har valgt at lade det stå, så man får så kildetro en fremvisning som vel muligt.
No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf.reg.
1
Peter Henrik Sørensen
Helsingør.
Drager, Rasmus Sørensen og enke, Ane Pedersdatter.
14. Marts 
1835
Meget godt
10. Okt.1835
af Klem.
 
2
Carl Julius Grubb,
ibid.
Møller, Bendt Hansen Grubb og hustru Juliane Marie Herold.
31. Juli 
1834
Meget godt
5. Febr. 1835
af dr. Møller.
 
3
Peter Julius Hansen,
ibid.
Lods, Diderik Volkmann Hansen og hustru A. Magdalene Olsen.
9. Nov.
1834
Meget godt
13.Sept 1835 af Ravn.
 
4
Christian Rudolph Unmack, ibid.
Tømmermester Johan David Unmack og hustru.
10. Sept.
1834
Meget godt
28. Febr. af
dr. Almos.
 
5
Peter Lauritz Nielsen
i Helsingør.
Høker, Ludvig Vilhelm Nielsen og hustru Sophie Frederikke født Trapp i Helsingør.
11. Nov. 
1834
Meget godt
10. Sept 1835 af Klem.
 
6
Ludvig Ferdinand Alfred Tegner, ibid.
Capitain og kæmner Tegner og hustru Marie Frederikke Elisabeth May. I Helsingør.
21. April 
1834
Meget godt.
5. Juli 1834
af Klem.
 
7
Vilhelm Theodor Petersen, ibid.
Snedkermester, Andreas Petersen og hustru i Helsingør.
2. Feb.
1835
Meget godt
26. Juli 1836
af Ravn.
 
8
 Peter Ferdinand Andersen, ibid
Arbeidsmand, Jens Andersen og hustru Margrethe Kirstine Hørby, i Helsingør.
17. April
1835
Kdsk: Godt,
Opf: Meget godt.
2. Sept. 1835
af Ravn.
 
9
Johan Vihelm Behrendt Tonagel, ibidem.
Snedkersvend, Joachim Vilhelm Tonagel og hustru Bendte Isaacsen, ibidem
31. Okt.
1834
Ligesaa
17. Marts 1835
af Klem
 
10
Laurentius Malling Rasmussen, i Tikjøb.
Kammerraad, Jørgen Rasmussen og hustru Anna Laurentia Malling i Tikjøb
5.Maj 
1834
Meget godt
11. August 1835
af Mønsted.
 
11
Carl Frederik Andersen, i Helsingør.
Afdøde brændevinsbrænder Lars Andersen og hustru Juliane Hansen, i Helsingør.
4. Dec. 
1833
Kdsk: Godt ?
Opf:. Mg.
23. Nov. 1835 
af Klem.
 
12
Johan Isidor Christensen, ibidem.
Pleiemoder: Murersvend Packent's?? enke i Helsingør / søn af Marie Elisabeth Hansen og murersvend Andreas Ludvig Christensen [afdøde murersvends navn kan være forkert, er uklart skrevet]
17. Nov.
1832
Kundskab: Tg
Opførsel: Mg.
7.Marts 1835
af Ravn.
 
13
Jens Peter Poulsen, ibidem.
Skomagersvend, Christian Poulsen og hustru Christine Kallstrøm.
15. April 
1835
Kundskab: Godt
Opførsel: Mg.
Attest af Klem dat. 30. April 1848.
 
14
 Christian Hans Christiansen, ibid.
Wognmand, Christopher Christiansen og hustru Johanne Lundqvist. 
20.Dec.
1834
Mg 
13. Sept.1835 
af Ravn.
 
15 
Johan Frederik Christian Nissen Sommersted,
i Helsingør. 
Afg. brændevinsbrænder, Christian Nissen Sommersted og hustru Elisabeth Augusta F.J. Prytzler, ibid. 
17. Febr.
1835
Mg 
19. Sept. 1835
af Ravn.
 
16 
Hans Julius Abrahamsen, ibid. 
Skomagermester, Abraham Levin Abrahamsen og hustru Johanne Larsen i Helsingør. 
28. Febr.
1835
Mg. 
2. Okt. 1836
af Wind.
 
17 
Jørgen Jensen, ibid. 
Afdøde kjelderkarl, Hans Jensen og hustru Kirstine Jørgensdatter. 
8. Marts
1833
Kundskab: Godt
Oførsel: Mg.
13. Febr.1835 
af Ravn.
 
18 
Herman Emmanuel Jørgensen, ibid. 
Marie Severine Jørgensen og skrædersvend, Jacob Herman T..?? (Ulæseligt) i Helsingør.
 30. April
1835
 Kundskab: Godt
Oførsel: Mg.
6.  Jan. 1836 
af Klem.
 
19 
Peter August Andersen Strøe, ibid. 
Lods, Anders Niels Strøe og hustru Petronelle Larsdatter i Helsingør.
3. August 
1834 
 Kundskab: Tg.
Opførsel: Mg.
30. August 
1840
af Klem.
 
 20
Johan Johansen, i Helsingør. 
Wægter, Niels Johansen og hustru Maren Hansdatter. 
30. Okt.
1834.
Kundsk. Godt.
Opførsel: Mg.
17. Sept. 1835
af Klem.
 
21
Niels Jensen, ibid.
Arbeidsmand, Peter Jensen og hustru Mette Cathrine Hansen.
20. Febr. 
1835
Ligesaa
3. Sept.1835
af J. O. Müller
 
Med tak modtages gerne oplysning om de manglende navne og rette stavemåder: Mail

Søndagen efter Michelsdag den 30. September 1849.


No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret
Hvor anført i jævnf.reg.
1
 Carl Frederik Hansen,
i Helsingør.
Lods, Jens Larsen Hansen og hustru Birthe Christin Børgesen 
15. Juni 
1835 
Kdsk / Opførsel Mg.
13. febr. 1835
af Klem.
 
2
 Christian Andreas Kjærtinge, ibid.
Dreiermester Andreas Kjærtinge og hustru Inger Nielsen. 
6. sept.
1835.
Mg. 
19. Okt. 1835
af Møller.
 
3
 Lauritz gerhard Ellermann.
I Helsingør.
Kbmd. Johan Ellerman og hustru Charlotte Christophersen.
 6. maj 
1835.
Mg. 
Attest af Bischoff dateret 24. April 1849. 
 
4
Anton Heinrich Fock 
I Helsingør.
Skibstømrer Carl Ferdinand Fock og hustru 
Christine Pullich. 
23. Maj 
1834.
Ug. 
13. August1834
af K. Ravn.
 
5
Peter Christian Rasmussen.
I Helsingør.
Slagtermester, Peter Rasmussen og hustru Ane Kirstine Nielsen. 
24. Juli 
1835. 
Mg. 
27. Sept. 1838
af Møller.
 
6
William Alexander Hannemann. 
I Helsingør.
Skomagermester, Matthias Jørgen Hannemann og hustru Dorthea Kirstine Hansen. 
13. April 
1835.
Mg. 
2. Sept. 1835 
af K. Ravn.
 
7
Fernando Antonio Schou .
I Helsingør.
Malermester, Frederik Svendsen Schou og hustru Caroline født Larsen. 
16. Jan. 
1835.
Mg. 
4. August 1835
af Staal.
 
8
Carl Christian Larsen. I Helsingør.
 Kjelderkarl, Hans Larsen og hustru Ane Marie født Adon
18. Juli 
1835.
Mg 
1. Dec. 1835
af Møller.
 
9
Napoleon Alexander Hannemann. 
I Helsingør.
Skomagermester, Daniel Jens Hannemann og hustru Ane Marie Hansen. 
7. Juli
1834.
Mg 
19. August 1834
af K. Ravn.
 
10
Julius Theodor Kallberg. I Helsingør.
Skrædermester, Jørgen Daniel Kallberg og hustru Trine Petersen. 
13. Juli
1835.
Kndsk: G.?
opf: Mg.
10. August 1837
af Weber
 
11
Carl Frederik Christian Andersen.
I Helsingør. 
Skomagermester, Peter Andersen og hustru Rebekka P. Holmgreen. 
6. Okt. 
1835. 
Kndsk.: G.? 
Opf.: Mg
20. August 1845
af Klem.
 
12
 Carl Rasmussen.
I Helsingør.
Arbeidsmand Claus Rasmussen og hustru Johanne Christophersen. 
26. Maj
1835.
Mg 
5. Sept. 1837
af Myhre.
 
13
Lauritz Sophus Møller. I Helsingør.
Kbmd. Andreas Christian Møller og hustru Caroline Christiane Hornwain.
20. Marts
1835.
Mg 
7. Februar 1836
af Klem.
 
14
Hans Nielsen. 
I Helsingør.
Drager, Jens Nielsen og hustru: Birthe Jørgensdatter. 
21. Juno 
1835.
Kdsk: G+
Opf.: Mg.
9. Juni 1837
af Klem.
 
15
 Peter Christian Nicolaisen.
I Helsingør.
Qurantainebetjent Peder Nicolaisen og Hustru: Petronelle M. Petersen. 
13. Juni
1835.
 Kdsk: G+
Opf.: Mg.
3. Sept. 1835
af Møller.
 
16
Frederik Ferdinand Wentzel. I Helsingør.
Skomagermester Frederik Wentzel og hustru Birthe Christine Momme.
21. Juni
1835.
Kdsk.: G. ?
Opf.: Mg.
22. Juni 1849
af Klem.
 
17
Christian Petersen.
I Helsingør.
 Fisker, Peter Hansen og hustru Johanne Andersdatter.
12. Okt.
1835. 
 Kdsk.: G. ?
Opf.: Mg.
15. Juni 1849
Klem.
 
18
 Frederik Hellesen.
I Helsingør.
Færgekarl Ole Hellesen og hustru: Lovise Jacobine Mogensdatter 
3. Maj 
1835 
Kdsk.: G.?
Opf.: Mg.
22. Juni 1849 af Klem. 
 
19
Frederik Frederiksen.
I Helsingør.
Søn af fruentimmeret Sophie Frederikke Svendsen.Pleiefader: Arbeidsmand Christen Frederiksen i Helsingør.
16. Sept. 
1835.
 Kdsk.: G.?
Opf.: Mg.
16. Aug. 1836
af Taur.
 
20
Søren Nielsen.
I Helsingør.
Arbeidsmand Peter Nielsen og hustru Anne Sørensdatter 
 6. Sept. 
1835
Kdsk.: Tg.
Opf.: Mg.
4. Sept. 1839
Klem
 
21
Frederik Ferdinand Vogel, i Helsingør. 
Watfabrikant, Peter Vogel og hustru, Hanne Christensdatter. 
2. Maj 
1835. 
 Kdsk.: Tg.
Opf.: Mg.
6. Okt. 1843
K. Ravn.
 
22
Vilhelm Gottfried Ohlsson, i Helsingør. 
Skrædermester, Niels Ohlsson og hustru: Anne Cathr. Bjørnklotz. 
2. Dec.
1833.
Kdsk.: Tg.
Opf.: Mg. 
Attest af Galschjøtt 4.Okt. 1848. 
 
23
Johan Alfred Gullberg, i Helsingør. 
Tobaksfabrikant, Carl Frederik Gullberg og hustru: Laurentia Norrbomm. 
16. Juli 
1834. 
 Kdsk.: Tg.
Opf.: Mg.
1. Juni 1835
Gottenburg.