Kirkebogen Sankt Olai.
Confirmerede drenge.
1851.
Tilbage til Helsingør.

I denne afdeling af kirkebogen er rubrikken "Det almindelige Jævnførelsesregister" ikke udfyldt, men interessant og nyt er, at der er tilføjet Fødested   under "Alder" samt konfirmandens bopæl.
Bemærk at numrene i adresserne ikke er husnumre, men
brandforsikringsnumre - også kaldet matrikelnumre!

Et Jævnføringsregister over husnumre og brandforsikringsnumre kan købes på
Helsingør Bymuseum, Hestemøllestræde 1 - 3000  Helsingør. Tlf. 49 21 00 98.

Forkortelsen St.O. står for Sankt Olai sogn, og St.M. for Sankt Mariæ sogn.

Den 27. April.


No.
Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Fødested.
Dom angaaende kundskab og opførsel. Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf. reg.
1
Johannes Møller Magnussen, Helsingør, Strandgaden No. 368.
Færgemand, Niels Magnussen i Helsingør.
12. Dec. 1836 
i Helsingør.
Mg.
1. Aug. 1837 af Klem.
 
2
Joseph Ephraim Bernadotte Olsen, Strandgaden No. 135.
Skrædermester, Niels Olsen i Helsingør.
5. April 1836
i Helsingør.
Mg.
8. Sept. 1837
af K. Ravn.
 
3
Christian Julius Schou, Helsingør, Sudergaden No. 512.
Bødkersvend, Christian Schou og hustru Cecilie, født Karsted.
13. Dec. 1836
i Helsingør.
Kdsb.: Godt,
Opf.: Mg.
11. August 1837 af Klem.
 
4
William Carden Bie Baker paa Nøjsomhed ved Helsingør. [uklar skrift, delvis gættet]
Stedfader, regjeringsraad Lindhardt ved Helsingør.
8. Sept. 1836
i Serampore.
[Serampur]
Kdsk.: Tg,
opf. Godt?
Attest af Ravn
13/12 1850
 
5
Hans Peter Edvard Larsen, Stiernegaden No. 301.
Arbeidsmand Anders Larsen i Helsingør.
20. Jan. 1837
i Helsingør
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
10. Juli 1837
af J.O. Møller.
 
6
Harald Ludvig Møller, Brøndstrædet No. 479.
Brobetjent, Ferdinand Møller og hustru Karen Johanne Larsen.
2. Juni 1836 
i Helsingør.
Ug.
23. Juni 1839 af Bischoff.
 
7
Otto Elimar v. Halem, Bjergegaden No. 286.
Afdøde wært, Arnold v. Halem og hustru Sophie Dorothea Elisabeth født Heüer.
1. Marts 1837
i Helsingør.
Mg.
11. Juni 1838 
af Bischoff.
 
8
 Jens Vilhelm Nielsen, Helsingør,
Steengaden No.403.
Arbeidsmand, Jørgen Vilhelm Nielsen i Helsingør.
14. Jan. 1837 i Kjøbenhavn 
 Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
20. Juni 1838
af Klem.
 
9
 Frederik Christian Hansen, Helsingør.
Sudergaden No. 502
Kjelderkarl, Jens Hansen i Helsingør. 
7.Marts1837
i Helsingør.
Mg. 
9. August 1838
af K. Ravn.
 
10
Alexander Napoleon Nicolai, Helsingør.
Strandgaden No. 367.
Uægte søn af fruentimmeret, Sara Marie Hansen. 
12. April 1837 paa fødselsstiftelsen, uden angiven fader. 
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
4. Juli 1837 af Dreyer. 
 
11
Lauritz Gustav Larsen paa Helsingørs Owerdrew. 
Awlsbruger, Hans Jacob Larsen paa Helsingørs Owerdrew. 
6. Marts 1837
paa Helsingørs Owerdrew.
Mg. 
16. Sept. 1837
af K. Ravn.
 
12
Carl Frederik Ferdinand Matthiesen, Helsingør. Strandgaden No. 367. 
Skrædersvend, Hans Matthiesen og hustru Marie Amalie Lothar.
1. April 1837
i Helsingør.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
28. Juli af Klem. 
 
13
Frederik Niels Christensen, Helsingør.
Gammel kloster 
No.: 461.
Wognmand, Christopher Christiansen, i Helsingør. 
17. Nov. 1836
i Helsingør.
 Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
Att. af Gallschiødt 16. August 1850. 
 
14
Anton Larsen, Helsingør.
Gyldenstræde No. 394.
Afdøde lods, Niels Larsen i Helsingør.
7. Maj 1837
i Helsingør.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg. 
7. Aug. 1838
af J. O. Møller 
 
15
Julius Leopold Bosse i Helsingør. 
Stjernegaden No. 301. 
Afd.skrædermester, Daniel Andreas Christian Bosse. 
24. Februar 1837
i Fredensborg.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
26. Aug.1838
af Reinhard.
 
16
Johan Hertz Rander i Helsingør. Sudergaden No. 504. 
Styrmand, Michael Nielsen Rander og hustru i Helsingør. 
30. Maj 1836
i Helsingør.
Mg. 
2. Okt. 1836
af Bischoff.
 
17
Ole Andersen paa Helsingørs Owrdrew. 
Arbeidsmand, Anders Malm og hustru paa Helsingørs Owerdrew. 
8. Okt.1836
i ? Tikjøb sogn.
Kdsk.: Godt
Opf.: Mg.
20. Juni 1842 
af Klingberg.
 
18
George Wilhelm Ferdinand Stokmark.
Stjernegaden No. 519.
Uægte søn af Wilhelmine Kirstine Frederikke Stokmark. 
4. Marts 1837
i Helsingør.
Mg. 
 Ikke udfyldt.
 
19
Wiliam Ferdinand Rasmussen. 
Gl. Kloster 468.
Uægte søn af Laurine Jacobsen og Jacob August Larsen ell. Rasmussen der siden ere ægteviede. 
30. Dec. 1836
i Helsingør.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
11. Aug. 1839
af Ravn.
 
20
Johan Christian Julius Ohland. 
 Afd. skrædermester, Johan Joachim Ohland i Helsingør.
2. Dec.1836
i Græsted.
Kdsk.: Tg,
Opf. Mg.
2. Juni 1849af Klingberg. 
 
21
Christian Sørensen i Ll. Stjernegaden No. 331 i pleje hos bødker Schultz.
Huusmand, Søren Nielsen og hustruen i Græsted.
9. April 1836
i Græsted.
Kdskab.: Tg.
Opf.: Mg.
20. Juni 1849 af Klingberg
 
Den 5. Oktober 1851.
No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Fødested.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf. 
reg.
1
Henrik Theodor Andersen,
Strandveien No. 545.
Fuldmægtig, Johan Nicolai Andersen og hustru C. A. M. Iversen.
9. April 1837
i Helsingør.
Mg.
9.Juli 1837
af K. Ravn.
 
2
 Edmund Ferdinand Nielsen, 
Brostrædet No.140.
Slagtermester, Jacob Peter Nielsen og hustru Fr. L. født Nielsen.
12. August1837
Helsingør.
Mg.
16. April 1838 
af Klem.
 
3
 Ludvig Vilhelm Johansen. ved Nykirkegaardsport
No. 320.
 Sognepræst Johan Carl Johansen og hustru E. M. Schack.
5. Februar 1837
i Viborg.
Ug. 
29. Juni 1838
af Berg.
 
4
Christian Thor Meyer, udenfor Svingelporten No.557. 
Afd. møller, Johannes Herman Meyer og hustru Emilie Charlotte Lund. 
8. Oktober 1836
i Helsingør.
Mg. 
16. Juni 1837 af  Ravn. 
 
5
Hermann Johannes Daniel Meyer, ibid. 
 Afd. møller, Johannes Herman Meyer og hustru Emilie Charlotte Lund. 
13. Januar 1838
i Helsingør.
Mg? 
7. Jan. 1838
af Ravn.
 
6
 Lauritz Payberg i Stjernegaden No.497.
 Handelsbetjent, Jens Christian Payberg og hustru L. Fr.Truelsen.
27. September 1837
i Helsingør.
Mg. 
6. Okt. 1838 
af Ravn.
 
7
Hans Nicolai Nicolaisen,
Gyldenstræde No.401.
Færgemand, Peter Nicolaisen og hustru J. K. Petersen.
3. Okt. 1837
Helsingør St. M.
Mg. 
12. Juni 1839
af Klem.
 
8
Niels Christian August Hilligsøe, Steengaden No. 259. 
Købmand Engelbrecht Brink Hilligsøe og hustru Johanne Balle. 
2. Marts 1837
i Helsingør
Mg. 
18. Aug. 1837
af Ravn.
 
9
Peter Anton Seiffert,
Brøndstrædet No. 493.
Malersvend, Peter Adam Seiffert og hustru Sophie Hansdatter. 
10. Juni 1837
i Helsingør.
Mg. 
18. Aug. 1837
af Ravn.
 
10
Jørgen Christian Christensen, Søstrædet No. 447. 
Skipper, Peter Christensen og hustru Laurine Bartholine Schmidt. 
6. Juli 1837
i Nyborg.
Mg. 
29. Juni 1838
af Finchen.
 
11
 Henrik Frederik Julius Smith, Sudergaden No. 513.
 Tømmersvend, Christopher Gotthardt Schmidth, og hustru: O. Chr. Bagge.
15. Juli 1837
Helsingør.
Mg. 
23. Juni 1838
af Møller.
 
12
Carl Christian Jacobsen,
udenfor Svingelporten 
No. 532.
Fisker, Jacob Jacobsen og hustru, Anne W. Nielsen.
7. Juli 1837
i Helsingør.
Kdsk.: G.
Opf.: Mg.
17. Marts 1838
af Wind.
 
13
Johan Wilhelm Nicolai Nielsen, 
Strandgaden No. 374. 
Murermester, Lars Nielsen og Hustru Inger Kirstine Worm.
4. Sept. 1836
i Helsingør.
Mg. 
8. Juli 1837 
af Bischoff.
 
14
 Anders Christian Poulsen,
Stjernegaden No. 307.
Tjener Mads Poulsen og hustru Anne Magrethe Grønne 
25. April 1837
i Helsingør.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
12. August 1840
af Klem.
 
15
Carl Larsen, 
Sudergaden No. 513 
Huusmand, Lars Christiansen og hustru 
Sidse Sørensdatter.
27. Juli 1837 
i Gurre i Tikjøb sogn. 
 Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
30. Juni 1841
af Ravn.
 
16
Rasmus Hansen Rasmussen, Helsingørs Owerdrew No. 608. 
Jordbruger, Rasmus Rasmussen og hustru: Inger M. Andersen. 
17. Okt. 1837
paa Hesingørs Owerdrew.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
7. August 1839
af Klem.
 
17
Hans Christian Theodor Christiansen, 
Gl. Kloster No. 470 
Toldassistent, Andreas Christiansen og hustru: 
J. K. født Petersen. 
3. Juni 1837 i Faaborg. 
Mg. 
27. August 1843 af Hansen. 
 
18
Johan Carsten Rohde, Strandgaden No. 376. 
Muursvend Johan Rohde og hustru Johanne Nielsen. 
10. Juni 1837
I Helsingør.
Kdsk.: G,
Opf.: Mg.
9. Juni 1838
af Wind.
 
19
Carl Peter Petersen,
Helsingørs Owerdrew.
Jordbruger Hans Petersen og hustru: Inger K. Magnussen.
 1. Febr. 1837
i Helsingør.
 Kdsk.: G,
Opf.: Mg.
 21. Juli 1837
af Klem.
 
20
Søren Carl Gerhardt Sørensen,
Helsingørs Owerdrew. 
Indsidder Anders Sørensen og hustru: Johanne Hansen. 
15. Marts 1837
Tikjøb
Kdsk.: G,
Opf.: Mg. 
21. Juli 1837
af Klem.