Kirkebogen Sankt Olai.
Confirmerede drenge.
1852.
Tilbage til Helsingør.

 Bemærk at numrene i adresserne ikke er husnumre, men
brandforsikringsnumre - også kaldet matrikelnumre!

Et Jævnføringsregister over husnumre og brandforsikringsnumre kan købes på
Helsingør Bymuseum, Hestemøllestræde 1 - 3000  Helsingør. Tlf. 49 21 00 98.

Forkortelsen St.O. står for Sankt Olai sogn, og St.M. for Sankt Mariæ sogn.

Den 18. April.


No. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Fødested.
Dom angaaende kundskab og opførsel. Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf. reg.
1
Carl Vilhelm Sommer, Helsingør, 
Brøndstrædet No. 492.
Toldassistent, Adolph George Frederik Sommer og hustru: Wilhelmine Caroline Marie født Helmer.
1. November 1837 i Ude - Sundby
Meget godt.
10. Maj 1837
af Bunde. 
Adopteret efter kongelig bevilling af 18. Marts 1852
2
 Charles William Sophus Wind, ibid.
Sudergaden 499.
Afd. bataillonschirurg, Carl Frederik Wind og Petrea Marie f. Fischer. 
7. Januar 1838
i Helsingør St. M.
Meget godt. 
Attest af 11. Dec. 1857, 
J. O. Møller. 
 
3
Carl Sophus Schreiber, ibid.
Violgaden No. 522.
Tømmerhandler, Niels Ditlev Schreiber og hustru: Sophie Hedevig Reinholm. 
30. Dec. 1836
i Helsingør St.O.
Ug. 
9. Juli 1837
af Ravn.
 
4
Hans Peter Sørensen, ibid. 
Strandvejen No.542. 
Afd. drager, Rasmus Sørensen og hustru:
Ane Marie Petersen. 
5. Dec. 1837
i Helsingør, St. M.
Mg.
 21. Aug. 1839 
af Klem.
 
5
Carl Frederik Christopher Schrøder, ibid. Brøndstrædet 
No. 481.
Bagermester, Christopher Schrøder og hustru: Sophie C. W. født  Dems.
2. Sept. 1837
i Helsingør.
Ug.
15. Juli 1838
af Ravn
 
6
Samuel Kjeldberg i Helsingør. Strandgaden No. 445. 
Afdøde slagtermester, Magnus Vilhelm Kjeldberg og hustru: S. F. E Zemperlund. (ligeledes død) 
18. Nov. 1837
døbt 15. juni 1838
i Helsingør, St.O.
Kundskab: Godt
Opførsel: 
Meget godt.
Attest af overlæge Petersen, dateret 19. Januar 1852 
 
7
Christian Rudolph Grubb, 
i Helsingør. Uden for Nykirkegaards port No. 325. 
Møller, Bendt Hansen Grubb og hustru: 
Juliane M. Herold. 
3. April 1838
i Helsingør St.O.
Mg. 
16. Juni 1838
af J. O. Møller.
 
8
Hans Peter Hartvig i Helsingør. Strandgaden No. 378. 
Arbeidsmand, Ferdinand Hartvig og hustru: Maren B.C. Jørgensen. 
31. Januar 1838
paa Marianelund i Tikjøb s.[en kro]
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
24. Aug. 1839
af Rohde.
 
9
Peder Rasmussen af Holland. Paa møllen ved Helsingør. 
Møller, Rasmus Pedersen og hustru: 
Ingeborg Jørgensdatter.
13. April 1837
i Mørdrup i Tikjøb sogn.
Mg. 
13. Sept. 1838
af Weber.
 
10
 Valentin Nicolai Cramer i Helsingør,
Sudergaden No. 507.
 Arbeidsmand, Carl Erik Christopher Cramer og hustru; Bolette H.T.V. Brøndrup
15. Okt. 1837 i Slangerup sogn. 
Kdsk.: Godt
Opf.: Mg.
24. Juni 1838 af Arntz.
 
11
 Christian Julius Petersen, i Helsingør, Steengaden No. 407.
Muurmester, Holger Petersen og hustru: Anna Sophie Holm.
15. April 1838
i Helsingør St.O.
 Kdsk.: Godt
Opf.: Mg.
7. Sept. 1838
af Klem.
 
12
Arent Christian Bache,
Helsingør, Strandgaden No. 349.
Færgemand, Peter Nielsen Bache og hustru: Mette Kirstine Hartvig.
7. Okt. 1836
i Helsingør, St. O.
Ug. 
14. Juli 1837 af Klem.
 
13
Sophus Nielsen Bache,
ibid.
Samme forældre.
17 Okt. 1837
Ibidm.
Mg. 
23. Juli af Klem
 
14
Hans Pedersen,
ibid.
Steengade No. 533.
Tjenestekarl, Peder Hansen og hustru: Mette Cathrine Larsen.
13. Nov. 1837
Tikjøb sogn.
Kdsk.: Godt ?
Opf.: Mg.
Attest af 5. Jan. 1852, Klem. 
 
15
Carl Gottfried Undén, ibid,
Brøndstrædet No.299
Uhrmager, Carl Gottfred Undén og hustru: A. Marie Jacobsdatter.
5. Maj 1837
i Aalborg. 
 Kdsk.: Godt ?
Opf.: Mg.
20. Maj 1838 
af Lund. 
 
16
Johan Harald Erentz, ibid, Sudergaden 
No. 308 
Contorist, Peter Gustav Erentz og hustru: Inger Marie Nielsen.
13. April 1837
i Helsingør, St. O.
Kdsk.: Godt ?
Opf.: Mg.
16. Sept. 1837
af Thostrup.
 
17
 Frantz Diderik Brandt, ibid, Steengaden No. 231.
Skrædersvend, Bernhard Brandt og hustru: Caroline F. Larsen.
6. Februar 1838
i Helsingør.
 Kdsk.: Godt ?
Opf.: Mg.
21. August 1839
af Klem.
 
18
Hans Julius Thorvald Andersen, i Helsingør, Steengaden No.403. 
Skomagersvend, Peder Andersen og hustru: Rebekka f. Holmgreen. 
15. April 1838
i Helsingør St. O.
Kdsk.: Godt ?
Opf.: Mg.
20. August 1845 af Klem. 
 
 19
Andreas George Olsen, ibid, Stjernegaden No. 315.
Købmand, Anders Olsen og hustru: Ane Kirstine Hansdatter.
24. Maj 1838
i Helsingør. St.O.
Kdsk.: Tg.
Opf.: Mg.
24. Juni af Bischoff. 
 

 
3. October 1852
No. Confirmandens navn og opholdssted. Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Fødested.
Dom angaaende kundskab og opførsel. Når og af hvem vaccineret.
Hvor anført i jævnf. reg.
1
Andreas Ernst Wurtz
Helsingør.
Afsk.overconstabel Johan Heinrich Wurtz og hustru: Mathilde født Colberg.
25. November 1838 i Helsingør St. Maria sogn
Kdsk.: Godt.
Opf. Mg.
22. Juni 1839 
af Regenburg.
Disp. af 13. Aug. 1852
2
Martin Johan Frederik Hansen, ibid.
Lods, Hans Jacob Hansen og hustru.
11. Nov. 1838 i Helsingør, St.O.
Mg.
12. Juni 1839 af Wind.
 
3
Fritz Vilhelm Ravn, ibid.
Lods, Christian Ravn og hustru: Hedevig Christine Olsen.
19. Sept. 1838
i Helsingør, St. O.
Mg.
21. Juni 1839 af Bischoff.
 
4
Ludvig Marcussen
Helsingør.
Handelsmand, Peter Hans Severin Marcussen og hustru: Sarah Elisabeth Caldwell.
26. juli 1837 i Singapore.
Kdsk.: Mg.
Opf.: Ug.
Attest af Rohde dateret 10. Juni 1852
 
5
Julius Frederik Røder i Helsingør, Axeltorv No. [ikke oplyst]
Consumtionsbetjent, Poul Severin Røder og hustru: Petrine Gottfriede Petersen.
18. August, 1838 i Hobro.
Kdsk.: Mg.
Opf.: Ug.
10. Juni 1839 af -- Petersen.
[fornavn ulæseligt]
 
6
Frederik Adam Gradmann, ibid,
Strandgaden No:
[Ikke oplyst]
Skibsclarerer captain, Carl Frederik Gradmann og hustru Christiane Marie Oeltze.
8. Oktober 1835
i Helsingør, St. O.
Kdsk.: Mg.
Opf.: Ug.
1. Januar 1836
af Ravn.
 
7
Niels Peter Pedersen
Indsidder, Peder Larsen og hustru Karen Hansdatter.
22. Sept. 1838 i Rørtang.
Kdsk.: Tg.
Opf.: Mg.
19. Juli 1843 af K. Ravn.
 
8
Henrik Gerner Sneedorff Mazar de la Garde. ibid. 
Steengaden No.
[ikke oplyst]
Canceliraad, B. A. Mazar de la Garde og hustru: Charlotte D. C. Monrad
27. Februar 1837
i Helsingør, St. O.
Kdsk.: Mg.
Opf.: Ug.
[Ikke udfyldt]
 
9
Carl Volkmann Hansen ibid, Gl.Kloster No.
[ikke oplyst]
Lods, Diderik Hansen og hustru: Magdalene Olsen.
19. Sept. 1838
ibid.
Mg.
3. August1839
af K. Ravn.
 
10
Søren Lars Christiansen 
i Helsingør.
Wærtshuusholder, Lars Christiansen og hustru: Cidse Cathrine Sørensdatter.
10. Sept. 1838, i Helsingør St. Mariæ s.
Mg.
21. Juli 1841 
af K. Ravn.
 
11
Henrik Bernhard Maymann, ibid.
Skomagersvend, Hans Henrik Maymann og hustru: Ane Kirstine Thomsen.
22. August 1838, ibid St. O.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
19. Sept.1842 af K. Ravn.
 
12
Christian Valdemar Hansen, ibid.
Wærtshuusholder Niels Hansen, og hustru Emilie Meilbye.
21. Juni 1838
ibid.
Mg.
3. August 1840
af Ravn.
 
13
James Moritz Fricke.
Hoboist, Carl Frederik Fricke og hustru: Ellen Larsen.
10. August 1838, ibid, St. Mariæ sogn.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
12. Okt. 1838
af J. O. Møller.
 
14
Jeppe Andersen tj. kbmd. Reinsholm i Helsingør.
Gaardmand, Anders Jeppesen og hustru: 
Maren Christensdatter
3. April 1838
i Veiby sogn.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
19. August 1838 af Reinhardt.
 
15
Peter Harald Lorentzen
Skomagermester, Christian Lorentzen og hustru Marie Elisabeth Thomsen.
18. Febr. 1838
i Helsingør St. O.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
17. Aug. 1838
af Klem.
 
16
Peder Nielsen af Tikjøb.
Huusmand, Niels Pedersen 
og hustru:
Else Kirstine Hansdatter
17. Maj 1838 i Tikjøb sogn.
Mg.
11. Sept. 1838 af Reinhard.
 
17
Peter Frederik Lundgreen i Helsingør, Steengaden.
Smedmester, Niels Peter Lundgreen og hustru: Magdalene Sophie f. Zemberlund.
18. Juli 1838 i St. Olai sogn.
Mg.
3. Juli 1839 
af Wind.
 
18
Anders Axel Thorvald Jørgensen ibid.
Smedsvend, Johan Christopher Jørgensen og hustru Erneste M. Jensine Jensen.
30. Sept. 1838
i Kjøbenhavn
Mg.
3. Juli 1839 af Berensen
 
19
Heinrick Philip Løber, ibid. Steengaden.
Skrædermester, Adam Løber og hustru Helene Hellesen.
11. Juni 1838 i Helsingør, St. M. 
Mg.
5. Sept. 1839
af J. O. Møller.
 
20
Frantz Oscar Lillieqvist, Stjernegaden 
Hattemager, Niels Peter Lillieqvist og hustru Ane Margrethe Holmberg.
13. Sept. 1838 i St. Olai menighed.
Mg.
19. Juni 1839 
af Klem
 
21
Peter Frederik Svendsen
Muursvend, Niels Svendsen og hustru: Caroline Jacobine Berg.
15. Juli 1838
ibid.
Kdsk.: Godt,
Opf.: Mg.
11. Aug. 1841 
af Klem.