Kirkebogen Sankt Olai.
Confirmerede drenge.
1856.
Tilbage til Helsingør.

 Bemærk at numrene i adresserne ikke er husnumre, men
brandforsikringsnumre - også benævnt matrikelnumre!

Et Jævnføringsregister over husnumre og brandforsikringsnumre kan købes på
Helsingør Bymuseum, Hestemøllestræde 1 - 3000  Helsingør. Tlf. 49 21 00 98.

Forkortelsen St. O. står for Sankt Olai sogn, m. for menighed og St. M. for Sankt Mariæ sogn.
Forkortelsen Ibm anvendes her flere steder for Ibidem = sammesteds.
Forkortelsen Kb. anvendes her for "Efter kirkebogen"

 1856. 1. Søndag efter Paaske d. 30. Marts.

No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Oluf Rasmus Hansen, Strandgaden 377.
Brændevins brænder, Rasmus Hansen og Hustru Gunhilde Andersen.
F. 23 Nov. 
døbt 30. Decbr. 1841 efter kirkebogen.
Mg.
Att. 24. Nov. 1855
Pedersen.
2
Carl Ludvig Stade,
Strandgaden 403.
Færgekarl, Ferdinand Adolf Stade og hustru N. Emilie Jansen.
F. 1842, 3 April 
døbt 16. Sept. Kb.
Mg.
Att. 1845
Ravn.
3
Johan August Brinckmeyer, 
Fiolgade 451
Skrædder, Johan Heinrich Christopher Brinckmeyer.
F. 1841 29. Sept.
døbt 1842 10. Apr. 
i St. M. S.
G.
Mg.
1842 - 16. Juli.
Klem.
4
Frederik Ferdinand Theodor Rohde,
Brøndstrædet 488.
Garver, Palle Ferdinand Rohde og hustru Ane Dorthea Sørensen.
F. 1842  3. April
Døbt 9. Juni. Kb.
G.
Mg.
1842 - 30. Juli.
Klem.
5
Carl Henrich Otto Hansen, Strandgaden
Forpagter, Niels Hansen og hustru Lovise Vilhelmine Jantzen.
F. 1842 - 1. Jan. 
5. Juni i St. M. S.
Tg.
Mg.
Att. fra Eschriht
4. Marts 1856.
6
Anthon Emil Hansen,
Strandgade 438.
Arbeidsmand, Niels Hansen og hudtru Juliane Sophie Nielsen.
F. 1841, 24. Nov. 
i St. M.S.
Tg.
Mg.
1842, 5. Maj 
Klem.
7
Carl Peter Julius Schwanck, 
Udenfor Swingelporten.
Grønthandler, August Julius Schwanck og hustru Juliane Marie Rasmussen.
F. 1841, 20. Juni 
døbt 11. Juli. Kb.
G.
Mg.
Att.1855, 23. Nov.
Ravn.
8
Andreas Andersen,
Steengaden 529
Færgekarl, Anders Andersen og hustru Anne Cecilie Lundgreen.
F. 1842, 23. Juni 
døbt 7. August. Kb.
Mg.
Att.1855, 22. Nov.
Eschricht.
9
Carl Peter Otto,
Strandgade 410.
Afd. papirmager, Carl Peter Otto og hustru Sophie Kirstine Larsen. 
F. 1842, 16. Marts 
døbt 16. Maj. Kb.
G.
Mg.
1843, 20. Juni.
10
Christian Gottlieb Hansen, Stjernegade 440.
Slagter, Christian Vilhelm Hansen og hustru Amalie Benediccte Petersen.
F. 1840, 6. Nov.
døbt 1841, 16. April. Kb.
G.
Mg.
1842, 16. Juli.
Ravn.
11
Vigo Rudolph Ferdinand Kempel.Strandgade 24344 
[ Nummeret måske en fejl ]
Færgemand, William Geertsen Kempel og hustru Charlotte Vilhelmine Carlsen.
F. 1841, 26. Januar
Døbt 4. Maj. Kb.
Mg.
1841, 23 Juni 
Klem.
12
Philip Gottfred Wachtelbrenner, 
Brostræde 141.
Capitain, kjøbmand, Andreas Wachtelbrenner og hustru Sophie Arnoldine Reinholdine Christensen.
F. 1841, 6. Marts 
Døbt 17. Maj. Kb.
Mg.
1841, 11. Juli.
Ravn.
13
Gerhard August Gradmann,
Strandgade 4.
Major kjøbmand, Karl Frederik Gradmann og hustru Christiane Marie Øltze. 
F. 1840, 29. April
Døbt 27. Juni. Kb.
Mg.
1841, 28. Juli
Ravn.
14
Peter Carl Christian Broust
Snekkersteen.
Skolelærer, Knud Henrik Broust og hustru Nicoline Marie Larsen. 
F. 5. Oktober 1841
i Kagerup, døbt i Maarum 1841, 19 Nov. 
Mg.
1843, 26. Juli
Klingberg.
15
Lauritz Evaldt Jensen,
Søstræde 449.
Ugift, Ane Katrine Benkloster, pleiefader, Skomager Christian Magnussen. 
F. 1842, 14. Jan.
Døbt 20. Febr. Kb.
Mg. 
1842, 19. Maj
Klem.
16
Charles Christian Emil Solter,
Steengade 416.
Contoirist, Eluff Solter og hustru Vilhelmine Marie Friedel. 
F. 1841, 17. Sept.
Døbt 1842, 17. Sept. Kb.
Mg. 
1842, 14. Aug.
Møller.
17
Villiam Louis Møller,
Strandgaden 13.
Kjøbmand, Andreas Christian Møller og hustru Caroline Christiane Hornwain.
F. 1841, 20. Juni.
Døbt, 25. Juli. Kb.
G?
Mg.
1841, 15. Sept.
Klem.
18
 Johan Daniel Andresen,
Fiolgade 522.
Smed, Christoffer Andresen og hustru Marie Biestrup. 
F. 1841, 31. Marts,
Døbt 15. August. Kb.
G.
Mg.
Attesteret 
1855,17.Dec.
Bischoff.
19
Johan Heinrich Strube,
Brøndstrædet 487.
Skorsteensfeier, Hans Hans Hendrik Strube og hustru Ane Nielsen
F. 1842, 9. Februar
Døbt 10. April. Kb.
Mg. 
1842, 9. Juli 
Ravn.
20
Johan Albert Daniel Joachim Hannemann,
Steengade 436.
Skomager, Matthias Jørgen Hannemann og hustru Dorthea Christine Hansen.
F. 1841, 30. Juli.
Døbt 27. August. Kb
Mg. 
1842, 18. Juni.
Ravn. 
21
Adolf Julius Lorentzen,
Brøndstrædet 262.
Skomager, Christian Lorentzen og hustru Marie Elisabeth Thomsen. 
F. 1842, 14. April
Døbt 3. Juli. Kb.
G.
Mg.
1842, 16. Juli.
Klem.
22
 Carl Alexander Bahrendorff
Steengade 269.
Lods, Adam Bahrendorff og hustru Efranzine Ramm. 
F. 1841, 23. Juli.
Døbt 15. Oct. Kb.
G.
Mg.
1842, 16 Juli.
Ravn.
23
Anton Philip Oluf Schmidt
Sudergade 513.
Tømmerformand, Christoffer Gotthardt Schmidt og hustru Oline Christine Bakke. 
F. 1842, 21. Maj.
Døbt 24. Juli. Kb.
G.
Mg.
1842, 11 Sept. 
Müller.
24
Vilhelm Rasmus Poulsen, 
i Horserød.
Afd. Skomager, Rasmus Poulsen i Bassehuset i Bloustrød sogn og hustru Johanne Larsen. 
 F. 1841, 9. August
i Bloustrød. Att.
Mg. 
1842, 6. Sept. 
Arntz.
25
August Herman Berthelsen
Steengade 430.
Maler, Iver Berthelsen og hustru Ellen Johanne Johansen. 
F. 1841, 20. Febr.
Døbt 2. Maj. Kb.
Mg 
1841, 21. Juli 
Klem.
26
Christian Harald Svendsen,
Gl. Kloster 474.
Muursvend, Niels Frederik Svendsen og hustru Caroline Berg. 
F. 1842, 11. April
Døbt 10. Juli. Kb.
G.
Mg.
1843, 9. Juli
Klem.
27
Andreas Edward Hansen,
Sudergaden 513.
Tjenestekarl, Christen Hansen og hustru Johanne Andersdatter. 
F. 1842, 4. April
Døbt 24. Juli. Kb.
Mg. 
1844, 2. August
Klem.
28
Jens Christian Jensen,
Owerdrewet.
Jordbruger Anders Jensen og hustru Kirstine Olsen. 
F. 1842, 27. marts 
Døbt 5. Juni. Kb.
G.
Mg.
1842, 6. August. 

1856, 1ste Søndag efter Mikkelsdag d. 5. Oct.

No
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Niels Peter Nielsen,
Owerdrewet.
Jordbruger, Anders Nielsen og hustru Pernille Nielsdatter.
F. 1843, 18. Febr.
Døbt 30. April. Kb.
Dispenseret 17 juli 1856.
Mg.
1843, 13. Juli.
Eschricht.
2
Frederik Ferdinand Christensen, 
Montebello.
Pernille Nielsdatter, nu gift med Jens Poulsen.
F. 1842, 20. maj
Døbt 12. Juni
i St. M. S.  Att.
Mg.
1842, 30. Juli
Klem.
3
Johan Julius Olasus Schmidt,
Fiolgade 454.
Bagersvend, Johan George Schmidt og hustru Caren Christine Olsen.
F. 1842, 28. August i Danske Garde /:Kornkøl :/ paa Westmannø i Island 
og døbt der. Att.
Mg.
1845, 24. juni 
Drejer.[ell. Dreyer]
4
 Søren Ludvig Møller,
Hjørnet af Torw og Bjerggade.
Skipper, Niels Møller Rasmussen og hustru Juliane Marie Høiby. 
F. 1842, 18. Feb.
Døbt i Frelser Kirke 
17. April.  Att.
G?
Mg.
1847, 7. Juli.
Friese.
5
Carl Vilhelm Rasmussen, 
Sudergaden 499. 
Arbeidsmand, Anders Rasmussen, og hustru Inger Marie Christensdatter.
F. 1842, 25. aug. 
i St. M. S.
Døbt 1843 12. Feb.
G.
Mg.
1843, 18. Juli.
Klem.
6
 Louis Christian Eyben Schierbeck, Kjøbenhavn.
Skibsclarerer, Christian Schierbeck og hustru Louise Vilhelmine Julie Antoinette Eyben
F. 1840, 8. Nov. St. M. S.
Døbt 1841, 29. April. Kb.
Mg. 
1856
Att. Klem.
7
Ludvig Olsen. Sudergaden 499. 
Arbeidsmand, Hans Olsen og hustru Anne Marie Frederiksdatter. 
F. 1842, 17. Sept.
Døbt 20. Nov. Kb.
G+
Mg.
1844, 26. Juli
Ravn.
8
Herman Christian Carl Thønning, Nøisomhed. 
Auguste Caroline Margaretha Kogge og teglbrænder Christian Thønning. (nu gifte)
F. 1840, 22. Sept.
i Klein Wittensee.
Døbt 23. Okt. i Bunsdorff
i Slesvig. Att.
G.
Mg.
1841
Pedersen
9
 Harald Carl Frederik Bornholm, 
Strandgade 338.
 Færgemand, Hendrik Larsen Bornholm og hustru Ane Marie Nielsen.
F. 1842, 29.  Maj
Døbt 1. Juli. Kb.
G.
Mg.
1855, 27. Juli
Pedersen.
10
Peter Vigo Herman Larsen, Stjernegade. 
Afd. snedkersvend, Svend Larsen og hustru, Maren Christine Holm.
F. 1842, 30. Maj.
Døbt 4. Sept. Kb.
Mg. 
1842, 19. Sept.
Kb.
11
Christian Hansen
Kongensgade 317.
Gaardmand i Saunte, nu skipper i Helsingør, Hans Clausen og hustru Ane Marie Pedersen. 
F. 1842, 5. Sept. i Saunte.
Døbt 29. Sept. i Tikjøb. Att.
 Mg.
1843, 6. Juli.
Klingberg.
12
Lars Nielsen,
Brøndstræde 443.
Arbeidsmand, Anders Nielsen og hustru Ane Jensdatter.
F. 1842, 9. Maj i St.M.S.
Døbt 3. Juli.  Att.
Mg?
Mg.
1849, 29. Juni.
Ravn.
13
Niels Peter Nielsen, Owerdrewet. 
Tjenestekarl, Peder Nielsen og hustru Ane Christine Olsdatter. 
F. 1842, 16. April.
Døbt 8. Maj.
Tg.
Mg.
1843, 5. Juli
Klingberg.
14
Carl Christian Walther, Sudergaden 500. 
Toldassistent, Ernt Elias Walther og hustru Petronelle Hansen. 
F. i Præstø 1843, 7. jan.
Døbt 19. Maj. Att.
Dispenseret 17. Juli 1856.
Mg. 
1844, 20. Aug.
Reinhard.
15
Anders Martin Thygesen, Skyttenstræde. 
Afd. marketender,Niels Peter Thygesen, og hustru Inger Kirstine Rasmussen.
F. 1842, 17. Aug.i St.M.S.
Døbt 14. Okt. Att.
G.
Mg.
1843, 3. Juni.
Møller.
16
Vigo Valdemar Børgesen, Sudergaden.
 Færgemand, Jens Børgesen og hustru Ane Christine Hansen.
 f. 1842, 4. Maj
Døbt 11. Sept. Kb.
 Mg?
Mg.
 1843, 12. Juli.
Galschiøt.
17
 Christian Rudolph Feght.
Muursvend, Ernst Feght og hustru Ane Marie Hansen. 
 F. 1842, 5. Okt. 
Døbt 1843, 8. Jan. Kb.
Gx.
Mg.
1843, 4. Juli.
Klem.
18
Fritz Ferdinand Feght. 
 Muursvend, Ernst Feght og hustru Ane Marie Hansen. 
 F. 1842, 5. Okt. 
Døbt 1843, 8. Jan. Kb.
 Gx.
Mg.
 1843, 4. Juli.
Klem.
19
 Rudolph Ferdinand Jørgensen, Steengade.
Kjøbmand, Matthias Jørgensen og hustru Ane Margrethe Marie Jørgensen.
F. 1840, 7. Juli 
Døbt 7. August. Kb.
Mg. 
1840, 16. Sept.
Klem.
20
Georgenius Madsen, Strandgade 128
Grønthandler Frantz Madsen og hustru Marie Lindahl.
F. 1842, 9. September
Døbt 9. Okt. Kb.
Mg.
1843, 13. Aug.
Møller.
21
Julius Lauritz Matthiesen
Afd. snedker, Ferdinand Matthiesen og hustru Christiane Jørgensen.
F. 1841, 13. Nov.
Døbt 1842, 1. Maj. Kb.
G?
Mg.
22
Ferdinand Julius Bakke, Skyttenstræde. 
Maria Bakke og --?? fader lieutnant George Holck, /stedfader Matros Lars Petersen
[meget gnidret skrift, delvis gættet]
 F. 1842, 18. Juni
Døbt 10. Juli. Kb.
Mg?
Mg.
1844, 19. Juli
Matthiesen.
23
Hendrik Ferdinand Sophus Mohr, Brøndstrædet 486. 
Snedker, Johan Mohr og hustru Karen Sophie Nielsen. 
 F. 1842, 29. Maj
Døbt 28. August. Kb.
G. 
Mg.
 1843, 20. Juni. Klem.
24
Johan Christian Bruun, Strandgade 255. 
Afd. bager, Christian Bruun og hustru Bodil Christine Hansen. 
F. 1842, 7. Marts 
i Kjøbenhavn.
Døbt 3.S.efter P. att.
G?
Mg.
1843, 25. Juli
Frels.
25
 Oluf Axel Lillieqvist, Stiernegade 497.
Hattemager, Niels Peter Lillieqvist og hustru Margrethe Kirstine Holmberg. 
F. 1842, 12. Juni.
Døbt 24. Juli. Kb.
Mg. 
1843, 19. Maj
Klem.
26
Peter Oscar Møller.
Møller, Ole Andersen Møller og hustru Ingeborg Katrine Sally.
F. 1841, 31 Okt.
Døbt 1842, 2. Jan. Kb.
Mg.
1842, 9. Juni
Klem.
27
Peter Christian Olsen, Strandgade.
Færgemand, Mathias Olsen og hustru Marie Sophie Kjeldberg
F. 1842, 19. Juli.
Døbt 18. Sept.
Tg.
Mg.
1843, 4. Juli.
Klem.
28
Anders Ferdinand Karsted, Montebello.
Beathe Katrine Nielsdatter og tjenestekarl, Andreas Ferdinand Karsted.
F. 1842, 5. Juli i Tikjøb
Døbt i St.O.K. 28. Aug.
G?
Mg.
1845, 20. Juli
Klem.
29
Edvard Theodor Andersen, 
Kampergade 313.
Arbeidsmand, Jens Andersen og hustru Christine Hoiby.
[ell. Høiby]
F. 1842, 10. Juli
Døbt 4. Sept. Kb.
G.
Mg.
1844, 14. Juni
Bischoff.
30
Wigo Kirck.
Skibsclarerer, Niels Peder Kirck og hustru Petrea Christensen.
F. 1840, 8. Dec.
Døbt 1841, 17. Maj. Kb.
Mg.
Fritagelse efter A..?? [ulæseligt]
17. Juni 1855.
31
Major Henry Charles Wright.
Skibsclarer, Major Wright og hustru Jensine Margrethe Vigoline Beck.
 Født 1840, 9. Aug.i St.M.S.
Døbt 16. Sept. Att.
Mg. 
1840, 2. Okt.
Møller.
32
Carl Oscar Klintenberg, Stjernegade 436. 
Johanne Bente Hansen og skomagersvend Peter Klintenberg (Nu gifte) 
F. 1842, 12. Oktober.
Døbt 1843, 12 Marts. Kb.
G?
Mg.
1843, 7. Sept.
Klem.