Kirkebogen Sankt Olai.
Confirmerede drenge.
1859.
Tilbage til Helsingør.

 Forkortelsen St. O. står for Sankt Olai sogn, og St.M.S.for Sankt Mariæ Sogn.

Palmesøndag d. 17. April


No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret.
1
Emil Theodor Hansen.
Afd. snedkersvend, Anders Hansen og hustru, Johanne Hansine Reinholdine Hansen
1845, 27. April i Kjøbenhavn.
Døbt 18. marts 1846.
Mg.
1846. 31. Marts
Muller.
2
Johan Laurits Larsen.
Kjælderkarl, Christen Larsen og hustru, Caroline Christensen.
1844, 8. Dec. i St.M.S.
Døbt Dec. 1845 9. Febr.
Mg.
1845, 18. Juli.
Klem.
3
Peter Jørgen Nielsen.
Birthe Katrine Johansen
(arbeidsmand Johannes Larsen Pl...s.der ??- ulæseligt)
1845, 15. Januar i Lønholt 2. Febr. i Grønholt
G. 
Mg.
1847, 17. Juni
Klingberg
4
Oscar Frederik Unna.
Afd. kjøbmand, Simon Unna og hustru Johanne Birgitte Schrøder.
1842, 4. Juni 
Døbt 17. Juli.
Mg.
Att. 15. Marts 1859. Rohde.
5
Alfred Christian Wineken
Skibsmægler, Peder Christian Wineken og hustru 
Alhed Beate Buck
1843, 2. Maj 
Døbt 2. Juli.
Mg.
1844, 23. Aug.
Klem.
6
Peter Harald Viggo Carøe. 
Dyrlæge, Anton Carøe og hustru Juliane Marie Cecilie Larsen.
1844, 13. Aug.
Døbt 29. sept.
Mg.
1844, 15. Oct.
7
 Niels Julius Klintenberg
Skomager, Peter Klintenberg og hustru Johanne Beate Nielsen. 
1845, 26 Januar,
Døbt 11. Juli.
G.
Mg.
1845, 30. Juli
Klem.
8
 Christian William Hansen.
Lods, Diderik Vockmann Hansen og hustru Ane Magdal. Olsen 
1844, 29. Novbr.
Døbt 1845, 31. Marts.
Mg. 
Att. 10 Jan. 1859
Waad.
9
Peder Christian Holm. 
Skibstømrer, Frederuk Christian Holm og hustru Johanne Margrethe  Johansdatter.
1845, 23. Febr.
Døbt 1. Maj.
Mg. 
1845, 29. Juli.
Bischoff.
10
Harald Viggo Hansen. 
Lods, Povel Hansen og hustru Marie Wiboe. 
1845, 26.April.
Døbt 8. Juni.
Mg. 
1847, 4. Aug.
Pedersen.
11
Carl Vilhelm Truelsen. 
Louise Løvsted, ugift med arbeidsmand, Hans Nicolaisen. 
 1844, 28. Dec.
Døbt 1845, 26. Januar
 Mg.
1845, 10. Aug.
Klem.
12
Carl Julius Otto. 
Afd. papirmager Carl Julius Otto og hustru Ane Sophie Larsen. 
1844, 22. April i Søllerød 
Døbt 1845, 24. Marts.
G.
Mg.
1848. 28. Juli.
Gallschiøtt.
13
Johan Engelhard Wenstrøm.
Enken, Karen Dorthea Frundt, nu gift med skomagersvend 
Christian Jensen. 
 1845, 14. Marts
Døbt 1. Juni.
Mg. 
1845, 30. Juli
Klem.
14
 Johan Peter Christoffersen.
Afd. hjulmand Jens Christoffersen og hustru 
Ane Kristine  Christensen.
 1845, 14. Marts
Døbt 15. April.
Mg. 
1849, 10. Aug.
Klem.
15
 Julius Gerhard Mathias Hannemann.
Skomager, Matthias Jørgen Hannemann og hustru Dorthea Kirstine Hansen.
1845, 11. Maj
Døbt 29. Juni.
Mg. 
1855, 30. Aug.
Ravn.
16
Johannes Emil Buckhardt 
Moder: Nr. 177. 
1845, 20. Januar paa Fødselsstiftelsen No. 133.
Døbt 28. Jan.
G.
Mg. 
Att.14. Nov. 1858.
Bentsen.
17
Robert Carl August Breiting. 
Slagter, August Heinrich Josva Breiting og hustru Sophie Frederikke Andersen. 
1845, 11 Febr.
Døbt 4. Maj.
G.
Mg.
1845, 23. Juli.
Klem.
18
 Carl Ferdinand Øberg.
Helene Øberg. (Matros Jens Frederik Ferdinand Hansen) 
1845, 6. Januar
Døbt 23. Februar.
G.
Mg.
1846, 17. Juli
Klingberg.
19
Peder Johannes Petersen. 
Arbeidsmand, Hendrik Petersen og hustru Karen Marie Andersen. 
1844, 28. April
Døbt 30. Juni.
G+
Mg.
1845, 13. Aug.
Klem.
20
 Edvard Bendt Jørgensen.
Jordbruger, Jørgen Bendtsen og hustru Ane Marie Eriksen.
1844, 1. Sept. i Nyrup
Døbt 6. Oct i Tikjøb.
Mg. 
1846, 26. Aug.
Ravn.
21
Thorvald Jørgen Christian Petersen.
Snedker, Jørgen Petersen og hustru Georgine Vilhelmine Mislan. 
1845, 13. Marts 
Døbt 1. Juni.
Mg. 
1848, 10 Juli
Klem.
22
 Christen Lauritz Schouw.
Tømrersvend, Christian Ludvig Schouw og hustru Marie Frederikke Elisabeth Høxbroe. 
1845, 17. Marts
Døbt 25. Maj.
 G?
Mg.
1845. 3. Juli
Pedersen.
23
Edvard Møller 
Skipper, dykker, Niels Rasmussen Møller og hustru Juliane Marie Hoybye. 
 1844, 10. Juni i Kjøbenhavn
Døbt 23 S. eft. Trinit. i Trinit. Kirke.
Mg. 
1847, 14. Juli
Friese.
24
 Peder Rasmus Jensen.
Fragtmand, Rasmus Jensen og hustru Kirstine Christiansen. 
1844, 7. Dec.
Døbt 1845, 26. Januar.
G.
Mg.
1846, 3 Juni.
Klem.
25
 William Harald Adolph Olsen.
Ida Stade. (Søemand Svend Olsen) 
1844, 28. Oct. 
Døbt 1845, 18. Maj.
G.
Mg.
1858, 24. Juni .
26
Thorvald Aagaard Christensen. 
Høker, Lars Christensen og hustru Mette Kirstine Nielsen.
1844, 19. Dec. i St. M. S.
Døbt 1845, 19. Jan.
Mg. 
1847, 28. Juni.
Klem.
27
Niels Johan Constantin Frederik Stjernstrøm 
Johanne Benedicte Stjernstrøm 
(wæversvend Hendrick Clausen)
1844, 1. Januar 
i Tikjøb s.  Døbt 4. Febr.
Tg.
Mg.
1847. 2. August
Klem.

1859
1ste Søndag efter Mikkelsdag
d. 2.October.

No.
Confirmandens navn og opholdssted.
Forældrenes, husbondens, plejeforældrenes navn og bopæl.
Confirmandens 
alder efter dag 
og datum 
udviist ved døbeattest.
Dom angaaende kundskab og opførsel.
Når og af hvem vaccineret
1
Philip Carl August Breighel.
Afd.spækhøker Carl Ferdinand Breighel og hustru Wilhelmine Hendriksen.
1845, 9. Juli
Døbt 7. Sept. 
Mg.
Att. Rohde 
1859, 7. Juli.
2
Jens Christian Bache.
Lods, Jens Bache og hustru Christiane Magnussen
1845, 20. Oct.
Døbt 1846 13. Apr.
Mg.
1847, 23. Aug.
Klem.
3
Vilhelm Alfred Svendsen.
Muursvend, Niels Frederik Svendsen og hustru Caroline Jacobine Berg.
1845, 29. Juli
Døbt 19. Oct.
Tg.
Mg.
1849, 29 Juni.
Klem.
4
John William Theodor Olsen.
Færgemand, Christian Olsen og hustru Emilie Christiane Møller.
1845, 27. Juni
Døbt 17. Aug.
Mg
1859, 20. Juli
Klem.
5
Christian Alfred Petersen.
Færgemand, Peter Petersen og hustru Anne Johanne Johnsen.
1844, 23. Sept.i Snekkersteen, 
Døbt 15. Dec.
G?
Mg.
1845, 23 Juli
Klem.
6
Peter Hansen
Afd. fisker, Jens Hansen og 
hustru Inger Poulsdatter.
1845, 16. Sept.
Døbt 2. Nov.
G.
Mg.
1846, 15. Juli
Klem.
7
Ferdinand Emil Thorvald Nelsen 
[minus i måske en fejl ]
Muursvend Ole Nielsen og hustru Nicoline Christine Engelsen.
1845, 5. Sep. 
Døbt 7. Dec.
G.
Mg.
1847, 28. Juni.
Klem.
8
Martinus Ludvig Galschiøt
Kjøbmand Carl Adolph Galschiøt og hustru Ane Elise Birgitte Just.
1844, 11 Dec.
Døbt 1845 6. Juni.
Mg.
1845, 8. Juli
Galschiøt.
9
Anton Julius Hendriksen
Fisker, Andreas Hendriksen og hustru Ane Margrethe Gudmandsen.
1845, 20. Oct.  Tikjøb
Døbt 30. Nov.
Mg.
1847, 27 Juli
Ravn
10
Christian Rudoph Alfred Vilhelmsen.
Brygger, Christian Vilhelmsen og hustru Dorthea Margrethe Larsen.
1845, 9. Nov.
Døbt 1846 1.Febr.
Mg.
1859, 6. juli
Klem.
Aldersdispensation.
11
Peter Heinrich Hartnack
Seilmagersvend, Carl Frederik Hartnack og hustru 
Karen Marie Larsen.
1845, 12. Aug.
Døbt 12. Oct.
G+
Mg.
1846, 9. Aug.
Klem.
12
Lauritz Theodor Nielsen
Tømmersvend, Carl Frederik Ferdinand Nielsen og hustru Hedevig Reuterdahl.
1845, 24. Aug.i St.M.S.
Døbt 19. Oct. Att.
Mg.
1846, 5.Aug.
Klem.
13
Ernst Arnold Veckt.
Muursvend Ernst Sandrue Veckt og hustru Marie Hansen.
1845, 4. Oct.
Døbt 26. Dec.
G.
Mg.
1846, 29. Juli
Klem.
14
Moritz Løbel Hansen
Contoirist Hans Jørgen Hansen og hustru 
Birgitte Sophie Matthiesen.
1844, 25. Decbr. 
Døbt 1845,16. April.
G
Mg.
Att. Rohde 
6.Juli 1859.
15
Valdemar Theodor Hansen
Afd. Arbeidsmand, Niels Hansen og hustru 
Johanne Christensdatter.
1845, 4. Nov.
Døbt 26. Dec.
G+
Mg.
1846. 22. Juli
Galschiøt
Aldersdispensation.
16
Christian Lauritz Hansen
Skomager, Hans Christian Hansen og hustru 
Henriette Katrine Olsen.
1845, 22 Oct.
Døbt 1846, 13 April.
G.
Mg.
1846, 3. Juni
Klem.
17
Jørgen Christensen.
Arbeidsmand Christen Jørgensen og hustru Ane Margrethe Olesdatter.
1845, 24. Febr.i Ømosen
Døbt 4. Maj Tikiøb. Att.
Tg.
Mg.
1846, 16. Juli Klingberg.
18
Frederik Vilhelm (Karsted)
Moder: Martine Petronelle Fossum
1844. 10. Aug. Fødselsstiftelsen.
Døbt 13. Aug.
G?.
Mg.
1845, 11. Juni
Ravn.