Kirkebogen Sankt Mariæ
Confirmerede
Confirmerede drenge 1. søndag efter paaske 1814.
Bemærk at der i nogle tilfælde ikke oplyses om forældrene i den kolonne der er afsat til dette.
Skribentens tro er at der må være tale om forældreløse der er musikanter i regimentet.

Visse steder bærer skriften præg af en meget 'træt' pennefører, til tider så gnidret at den næsten er ulæselig.
derfor: Tjek venligst ved selvsyn kirkebogen på arkivet.

Tilbage til Helsingør.
 
 
 
Løbe
nr.
Confirmandens navn
Forældrenes navne
Confirmandens alder 
efter døbeattest
Dom ang. kundskab
og opførsel
Når og af hvem vaccineret
1
Peter Valentin Grüner
i Helsingør
Søn af mig, slotspræst E. L. Grüner og hustru Karen Grüner, fød Holm i Helsingør
F. 14. Marts 1798
altsaa 16 aar
Meget god i begge 
henseender
1802 af doct. De Meza
2
Peder Christian Ebenezer Jeger 
i Helsingør
Søn af klokker H. Jeger og hustru
Johanne Elisabeth Jeger fød Bentzen
i Helsingør
født 10. Aug. 1798
altsaa 16 aar
Meget god i begge
henseender
1803 14. Maj 
af dr. Strætt
3
Jocum Gerard Carl Schmidt
i Helsingør
Brændewiinsbrænder og borger P. C. Schmidt og hustru Anne Cathrine 
fød P. . .??
Født 11. Sept. 1798
God i begge
henseender
Haft naturlige 
kopper
4
John George Webster
i Helsingør
Skrædermester Webster og hustru Lovise Petrine født Rudolph i Helsingør
Døbt 22. jan. 1800
Temmelig god i Kundskaber, meget god i opførsel
1806 - 1. Juli af afd. Rg.cirurg Wisel
Att. doct. Strætt
5
Jørgen Rubscam??
i Helsingør
[Tvivl om efternavnet]
Begge forældrene døde. I lære på major Schultz'ses hollandske mølle i Helsingør
Døbt 10. Nov 1796
Maadelig i kundskaber
God i opførsel
Naturlige kopper
6
Hans Wenzel Svensen
i Helsingør
Fød i Norge, men ved . . . ?? da  forældrene var døde, og kom hertil som barn, nu i lære hos skomagermester Retsche i Helsingør
16 år efter mænds skjønende da han ikke kan skaffe døbeattest
Meget maadelig i kundskaber, men meget skikkelig i opførsel
Haft naturlige kopper, men blev dog vaccineret af reg.chirurg Møller den 3. jan. 1814. 
Det dog ikke anmeldt.

Confirmerede drenge, første søndag efter paaske  1815


Løbe
nr.
Confirmandens navn
Forældrenes navne
Confirmandens alder efter døbeattest
Dom ang. kundskab og opførsel
Når, og af hvem vaccineret
1
Peter Rist van Aller
i Helsingør
Søn af hollandsk consul v. Aller
i Helsingør
Født 1. Juli 1800
Temmelig god i kundskaber meget god i opførsel
1801 af de Meza
2
Charles Frederik Thalbitzer - i Helsingør
Søn af afdøde prøjsisk wiceconsul Thalbitzer hos moderen Frederikke Thalbitzer født Holm i Helsingør
Døbt 14. Nov. 1800
. . .?? god i kundskaber meget god i opførsel
1801 af doct. de Meza
3
Christian Norsing
i Helsingør
Halvmaaneblæser wed Kronens Regiment i Helsingør
Født 2. April 1800
meget god i begge henseender
1914 af regimentscirurg Andersen
4
Lars Jørgensen
i Helsingør
Halvmaaneblæser wed Kronens Regiment
i Helsingør
Døbt 14. Jan. 1898
God i begge henseender
Hawt naturlige kopper. Attest af regimentscirurg Andersen
5
Carl Frederik Jung
i Helsingør
Piber wed Kronens regiment
i Helsingør
Omtrent 15 aar efter hans . .?? og andres skriftlige skjønende da han ej kan skaffe døbeattest fra Tyskland
Udmærket god i kundskab og meget god i opførsel
1810 af reg.ment.cirurg
Andersen
6
Conrad Ochsner 
i Helsingør
Søn af tømmermester Ochsner
i Helsingør
Født 26. maj 1800
Meget god i begge henseender
1803 af regimentscirurg Wisok att. af doc. Strætt
7
Casper Emanuel Andresen
i Helsingør
Søn af rebslagermester Andresen 
i Helsingør
Døbt 19. November 1800
Udmærket god i kundskaber; meget god i opførsel
1812 undercirurg Gyrsting
8
Johan Christopher Baumgarten
i Helsingør
Søn af afd. skolelærer Baumgarten.
Hos moderen, enke i Helsingør
Døbt 26. Sept. 1799
Meget god i begge henseender
Hawt naturlige kopper
Att. af doc. de Meza
9
Johan David Unmack 
i Helsingør
Søn af tømmermester Unmack 
i Helsingør
Døbt 2. Juni 1800
Udmærket god i kundskaber, meget god i opførsel
1808 af cirurg Jacobsen på Hellebæk
10
Christian Gustav Petersen i Helsingør
Søn af afd. bager Petersen.
Hos sin stiffader bagermester Teetz 
i Helsingør
Døbt 31. Oct. 1800
God i begge henseender
Af afd. regimentscirurg Wisch; att. af doc. deMeza
11
Daniel Friederich Schmidt
i Helsingør
Søn af wognmand Joh. C. Schmidt
i Helsingør
Døbt 1. Juni 1800
Maadelig i kundskaber
meget god i opførsel
Hawt naturlige kopper.
Att. af reg,cirurg Møller.
12
Johan Gottfried Dierach i Helsingør
Søn af aksissebetjent Sierack Helsingør
Døbt 24. marts 1801
Temmelig god i kundskaber, god i opførsel
1801 af regimentscirurg Hielmdrup
13
Jens Sørensen
i Helsingør
Hos sin stiffader, arbeidsmand Jørgen Pedersen i Helsingør
Født 12. Juni 1800
God i begge henseender
1805 af reg.mnt.cirurg Wisch. Att. af doc. Strætt
14
Henrich Barnabus Fleron i Helsingør
Søn af bøssemager Fleron wed Kronens Regiment i Helsingør
Født 3. Juni 1798
Mådelig i kundskaber, meget god i opførsel
1803 af reg.mentscirurg Andersen
15
Johan Friederich Gladt i Helsingør
Halwmaaneblæser wed Kronens regiment i Helsingør
Døbt 25. Juni 1800
Maadelig i kundskaber. meget god i opførsel
Hawt naturlige kopper
att. af reg.mnt.cirurg Andersen

Confirmerede drenge 1. Søndag efter paaske 1816


Løbe
nr.
Confirmandens navn
Forældrenes navne og bopæl
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
kundskab 
og opførsel
Når, og af hvem vaccineret
1
Wilhelm Prütz
i Helsingør
Søn af owerkrigskommisær 
og regiments-kwarteermester
Prütz wed Kronens Rgmt. i Helsingør
Født d. 29. Marts 1801
Udmærket god i 
kundskaber og opførsel
1802 d. 2. Juni af 
regimentscirurg Andersen
2
Carl Wilhelm Doss
i Helsingør
Søn af snedkermester  Doss
i Helsingør
Født 29. sept. 1801
Meget god i 
kundskaber og opførsel
1805 d. 30. marts af afd. rg.cirurg Wisch, attest af doct. Strætt
3
Johan Peter Lundwall
i Helsingør
Søn af melhandler Lundwall 
i Helsingør
Født d. 17. April 1801
God i kundskaber og 
meget god opførsel
1807 af afd cirurg Guldberg
attest af reg.cirurg Møller
4
 Niels Rudolph Suhr
i Helsingør
Søn af afd. kantor og skolelærer
Suhr, hos moderen Caroline Marg. Suhr født Carlsen i Helsingør
Døbt 28. sept. 1800 
God i begge henseender 
 1806 af owerskibscirurg
Almes
5
 Adam Christopher Bahrendorff
i Helsingør
Søn af kandestøber Bahrendorff
i Helsingør
Døbt 11. Juni 1802
konfirmeret efter kancelliresolution uagtet han fattede noget i 14. år
 Meget god i begge henseender
1810 af regimentscirurg 
Møller
6
 Rasmus Wowardt
i Helsingør
Tambur wed Kronens Regiment
i Helsingør
Døbt d. 15. Dec. 1796 
God i kundskaber
og meget god i opførsel
1815, 6. Januar og 17. Febr. af regimentscirurg Andersen 
7
 Christopher Diederik Tieber
i Helsingør
 Tambur ved Kronens regiment
i Helsingør
Født 19. Febr. 1801 
 God i kundskaber og meget god i opførsel
 1810 d. 11 Febr. af regimentscirurg Andersen
8
 Frederik Christian Bøttcher
i Helsingør
Tambur ved Kronens regiment
i Helsingør
Født den 28. Januar 1800 
God i begge henseender 
 1816 af rg.chir. Andersen
9
Frantz Nicolay Gieltz
i Helsingør
Tambur ved Kronens Regiment
i Helsingør
Født 16. Marts 1799 
Meget mådelig i kundskaber, men god i opførsel 
 Har hawt naturlige kopper
Attest af rg.chir. Andersen
10
Anders Andersen
i Helsingør
Piber wed Kronens Regiment
i Helsingør
Født 30. Nov. 1800 
God i kundskaber meget god opførsel 
 Har hawt naturlige kopper
Att af rg.chir. Andersen
11
Hans Daniel Heidemann
i Helsingør
Søn af afd. smeddesvend 
C. Heidemann 
I bogtrykkerlære i Grüner & Comp. trykkeri i Helsingør
Døbt 15. Nov. 1801 
God i kundskaber
meget god opførsel
Waccineret for nogle aar siden af afg. cirurg Willerup??. Att. af doct. Strætt 
12
Carl Adolph Andersen i Helsingør 
 Søn af skoflikker Andersen
i Helsingør
 Døbt 27. Dec. 1801
God i kundskaber meget god i opførsel 
 1810 af doct. Strætt
13
Henning Johan Andreas Baptiste Arnoldi
i Helsingør 
 Søn af Consumptionsbetjent
Joh. D. Arnoldi i Helsingør
Født 28. Febr. 1802 
God i kundskaber, meget god opførsel 
1808 d. 19. Sept. af 
rg.ch. Møller 
14
Frederik Andreas Brasch
i Helsingør 
Søn af afd. underjæger
J. H. Brasch
Hos moderen Anna Marie
født D. .??
i Helsingør
Døbt d. 21. Nov. 1800 
Temmelig god i kundskaber
meget god opførsel
1805 d. 18. Dec. af rg.ch. Wisch. Attest af Doct. Strætt
15
Andreas Lundblad
i Helsingør
Født i Sverige. I lære hos skomagermester Hannemann i Helsingør 
Født 8. Marts 1800 
Temmelig god i kundskaber 
meget god opførsel
1816 af reg.cir. Sommer 
16
Jens Peter Hiort
i Helsingør
Piber wed Kronens regiment
i Helsingør
Har ej kunnet skaffe døbeattest, men er efter major Jørgensens opgivende 18 aar 
 Yderst maadelig i kundskaber, yderst svag af helbred, men meget god opførsel. Har gaaet en vinter før til undervisning.
 1810, d. 11. Febr. af
reg.cir. Andersen
17
Jens Hansen Smidstrup
i Helsingør
Musketeer wed Kronens Regiment
i Helsingør
Døbt 3. Søndag efter Trinitatis
1792
 Kan ej læse i bog og intet lære;
har blot lært . . ?? indholdet af lærebøgerne og 2 ?? wed at man gjentager det for ham; konfirmeret efter kancelliresulotion - er meget god i opførsel
 Har hawt naturlige kopper
attest. af reg.cir. Andersen
18
 Thue Ottesen Steenberg
paa byens Grund
 Tjener hos steenhugger Lund som bor på Helsingørs Owerdrew
Født d. 3. Juni 1801 
Maadelig i kundskaber 
god i opførsel
1809 d. 23. Maj af cirurg Jacobsen paa Hellebæk 
19
 Hans Gundersen Hernes??
[Måske menes der Hansen]
i Helsingør
Søn af afsked. artillerist, Gunder Hansen i Helsingør 
 Døbt d. 22. Juli 1799
Maadelig i kundskaber
god i opførsel
 Har hawt naturlige kopper
Att. af doct. Strætt

Konfirmerede drenge 1. Søndag efter paaske 1817


Løbe
nr.
Confirmandens navn
Forældrenes navne
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. kundskab 
og opførsel
Naar og af hvem vaccineret
1
John Good Grüner,
dicipel i den lærde skole i 
Helsingørs 
øwerste klasse
Min, slotspræst til Kronborg og 
sognepræst for den tyske 
menighed i Helsingør Grüners søn
Født den 28. juli 1801
Udmærket god i 
begge henseender
1802 i April af justitsraad 
og doc. med. de Meza
2
Andreas Ohschner
i Helsingør
Søn af tømmermester
Ochsner i Helsingør
Døbt 14. Febr. 1802
Udmærket god i 
begge henseender
1803. 15. Maj af regmntcirurg Wisch. 
Att. af regm.cirurg Møller
3
Carl Suhr
i Helsingør
Søn af afd. kantor Suhr i Helsingør
i lære hos kjøbmand Grønbæk
i Helsingør
Døbt 9. Jan. 1803
Meget god i 
begge henseender
1806 af . . .cirurg Alner
4
 Christian Samsøe
paa Marielyst
 Søn af afd. huusmand, Christen Samsøe i Weibye Kronborg amt. Hos sin plejemoder mad. Eiken ?? paa Marielyst
 Døbt d. 29. August 1803, konfirmeret efter kancelliresolution af 15. Dbr. d.a. uagtet manglende i ...?? Twilling
[Vanskeligt at tyde]
 God i kundskaber, meget god i opførsel
1804 22. Juni 
af doct. Strætt 
 5
 Johan Christian Olsen Flemming
i Helsingør
 Søn af wæwer Joh. G. Flemming.
hos sin svoger, bager Hænir. . .??
i Helsingør [Vanskeligt at tyde]
 Døbt 1802 d. 5. Juli
Udmærket god i begge henseender.
 1802. 30. Juni af rg.cirurg Stebuhs i Khawn ?? [Måske København]
 6
Johan Ludvig Schrøder i Helsingør
Søn af Carl Ludvig Schrøder, underofficer wed Kronens Regiment 
i Helsingør
Født d. 17. Jan. 1803 
 Temmelig god i kundskaber, udmærket god i opførsel
 1810 d. 28. Juli af rg.cirurg Stebuhs i Khawn
 7.
Lassen Lind Brasch 
i Helsingør
Søn af afsked. og afd. Jens Hansen Brasch, forhen underofficer wed Sjællandske Jægerkorps. Hos sin moder i Helsingør, Anne Marie Brasch
 Døbt d. 16. Jan. 1803
 Meget god i begge henseender
 1806 d. 3. jan. af afd Rg.chirurg Wisch. 
Att. Doct. Strætt
 8.
 Frantz Jacob Jung
i Helsingør
 Tambur wed Kronens Regiment 
i Helsingør
Født 24. Februar 1801 
 God i begge henseender
 1810 d. 15. Marts af 
rg. chirurg Andersen
 9.
Peder Olsen 
i Helsingør
Tambur wed Kronens Regiment
i Helsingør
 Født 19. Sept. 1800
God i kundskaber temmelig god i opførsel 
1810 d. 13 Marts af distriktskirurg Tauer
 10.
Søren Christensen
i Helsingør
 Tambur ved Kronens regiment
i Helsingør
født 4. Sept. 1798 
Mådelig i kundskaber, men udmærket god i opførsel 
Har hawt naturlige kopper.
Att. reg.cirurg Andersem

Confirmerede drenge 1. Søndag efter Paaske 1818


Løbe
nr.
Confirmandens navn
Forældrenes navne
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. kundskab
og opførsel
Når, og af 
hvem vaccineret
1
George Adolph Theodor Wedderkop
Søn af kammerherre Magnus Wedderkop, dicipel i Den Lærde Skole hos Ins . . ?? v. Qvaade i Helsingør
Født d. 19. Dec. 18102
?? [En skrivefejl]
Meget god i begge henseender
1803 af Professor Fred. Rosenkold i Lund i Sverige
2
 William Henrich Thalbitzer
i Helsingør
 Søn af afdøde prøisisk wiceconsul Charles Thalbitzer, hos sin moder enkefru Thalbitzer - i Helsingør
 Født d. 29. aug. 1803
Meget god i begge henseender 
1803 i oktober af justitsraad 
de Meza 
3
Christian Alexander Rohden
 Søn af major Rohden i Helsingør.
Hos sin onkel Engelbrecht Petersen paa Snekkersten
Døbt 23. Dec. 1802
 Mådelig i kundskaber
god i opførsel
 1803 d. 3. juli af dr. Strætt
4
 Jens Peter Askegreen
Hos sin fader, wærtshusholder Askegreen 
i Helsingør
 Født 14. Febr. 1801
Meget god i begge henseender 
1805 d. 27. Maj 
af dr. Strætt
5
Christian Frederik Askegreen
Broder af foregaaende og hos sin fader 
Døbt 18. Aug. 1803 
Temmelig god i kundskaber
meget god i opførsel
1806 d. 4. Jan.
af dr. Strætt
6
 Johan Christian Johansen
 Tambur wed Kronens Regiment
i Helsingør
Født 9. April 1801 
Temmelig god i kundskaber, meget god i opførsel 
1817 17. maj af
regim.cir. Andersen
7
 Andreas Jørgensen
 Hos sin stedfader, wæwer Mads Frank Ullesløv i Helsingør
Født 29. Marts 1804 
Udmærket god i begge henseender 
1810 d. 3. Febr. af 
regm.cir. Møller 
8
 Johan Hendrik Heidemann
 Hos sin moder, enke efter afd. smedesvend Heidemann i Helsingør
Døbt d. 15. Jan. 1804 
Meget god i begge henseender 
1817 d. 15. Nov.
af regm.cir. Møller
9
 Niels Christian Lund
Hos sin stedfader, arbejdsmand Casper Andersen i Helsingør 
Døbt 5. Febr. 1802 
Udmærket god i kundskaber, meget god i opførsel 
 1806 d. 27. Juli af distriktscir. Holzkom
10
Hans Mortensen Hall
I lære hos smedmester Møller
i Helsingør
Døbt 22. juli 1803 
Udmærket god i kundskaber,
god i opførsel 
 1817 d. 11. Dec. af regm.cir. Møller
11
Peter Lorentz Vogel
Hos sin fader, tambur Vogel wed Kronens Regiment i Helsingør
Født d. 29. Okt. 1801 
 Temmelig god i kundskaber
god i opførsel
Har hawt naturlige kopper, att. af regm.cir. Andersen 
12
 Hans Christopher Møller
Hos sin moder, enke efter møllersvend Hend. Møller i Helsingør
Døbt d. 19. Oct. 1803 
 Temmelig god i kundskaber
god i opførsel
 1808 af regm.cir. Wellerup og 1817 d. 15. Nov. af regm.cir.Møller
13
Carl Christian Stephensen
Tambur wed Kronens Regiment, hos sin fader, ligeledes Tambur wed samme i Helsingør 
 Født d. 19. Aug. 1802
Maadelig i kundskaber, temmelig god i opførsel 
 1810 d. 27. April af regm.cir. Andersen.

Formedelst vacancen Confirmerede drenge 2. Søndag efter Paaske1819


Løbe
nr.
Confirmandens navn
Forældrenes navne
Confirmandens navn 
efter
døbeattest
Dom ang. kundskab
og opførsel
Naar og af 
hvem vaccineret
1
Niels Peter Schierbeck
i Helsingør
Søn af capitain og grosserer, 
Peter Christian Schierbeck 
og 
hustru Christiane Marie Morell
Født 12. Jan. 1803
Udmærket god
i begge henseender
Vacc. af regm. cir. Wisch
att. af justitsraad de Meza
2
Peter Louis Holm
i Helsingør
Søn af afdøde agent Erik Holm 
og hustru Frederikke Bjørnsen
Hos sin moder i Helsingør
Født . 8. Aug. 1802
Meget god i 
begge henseender
Justitsraad de Meza
1802
3
Edward Bartholdus Holm
i Helsingør
Broder til den foregaaende
Født 24. Oct. 1803
Meget god i 
begge henseender
Justitsraad de Meza
1803
4
Henrik van Aller
i Helsingør
Consul, Just van Aller og
hustru Hanna Rist i Helsingør
Født 22. oct. 1804
Meget god i 
begge henseender
Justitsraad de Meza
1805
5
Hans Hellesen Olrik
i Helsingør
Raadmand, Holger Ludvig Olrik og
hustru Anne Sophie Hellesen
Født 3. Juni 1804
God i 
begge henseender
Regimentscirurg Wisch
28. Oct. 1805
6
Rasmus Christian Holm
i Helsingør
Søn af Niels Holm (Lober) og
hustru Johanne Nicoline Buck 
i Helsingør
Født - døbt 
9. Mai 1804
Meget god i 
begge henseender
Dr. med. Strætt
6. juni 1804
7
Hans Peter Heller
i Helsingør
Søn af smedemester Jens Heller og
hustru Ane Hans Datter
Født 28. Mai 1804
God i 
begge henseender
Regmcir. Wisch
8. April 1805
8
Carl Ludvig Bahrendorph
Søn af kandestøber Johan Barendorf
og hustru Marie Dorthea Scherfenberg
Døbt 3. Jan. 1805
God i 
begge henseender
Regm.cir. Møller
19. Febr. 1810
9
Jacob Wilhelm Laurentsen 
i Helsingør
Søn af afdøde skomager Frederik Laurentsen 
og hustru Marie Elisabeth Polling i Helsingør.
Tjenestedreng hos fru Grüner i Helsingør
Døbt 3. Juni 1803
Temmelig god i kundskaber
og god i . . .?? til opførsel
Regm.cir. Møller
 13. jan. 1812

1. Søndag efter Paaske 1820


Løbe
nummer
Confirmandens navn 
og opholdssted
Forældrenes navne
og bopæl
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. 
kundskab og opførsel
Når, og af hvem vaccineret
1
Frederik Christian Jordening
af Helsingør
Kjøbmand Ditlev Jordening
og hustru Ane Elisabeth 
af Helsingør
Døbt 10. Aug. 1804
i St. Olai kirke
Udmærket god
13. Aug. 1804 af regimentschirurg Møller
 
Johan Frederik Wilhelm Bergen, 
ibid
Bogholder Johan Christian
Ephraim Bergen og hustru Kirstine Sophie Frederikke født v. Bergen 
ibid
Døbt i St. Mariæ Kirke
27. Januar 1805
Meget god
18. April 1805
dr. Strætt
3
Carl Frederik Holm
ibid
Loper ved Øresunds Toldkammer
Niels Henrich Holm og afdøde hustru 
Johanne Nicoline Buk - ibid
Døbt 30. Juli 1806 ibid
F. . . .ens ?? data anført i kirkebogen. Efter faderens opgivende: 14 år
Meget god
28. Maj 1807
af samme
4
Krag Frederik Marstrand
ibid
Spisewært Marstrand
afdød Elisa Marstrand ibid
Døbt 4. Mai 1804
ibid
Meget god
24. Nov. af
justitsraad de Meza
5
Frederik Wilhelm Engelbrectsen
tambur af Kronens Regiment 4. comp.
Plejefader: Johan Abraham Smidt - Lovise Margrethe ibid
1. Jan. 1806
i St. Mariæ kirke
Meget god
1806 af reg. 
Chr. Andersen
6
Christoffer Golschmidt
ibid
Feldbereder Goldschmidt
Mathilde Goldsmidt
24. Nov. 1805 i
St. Olai kirke
Meget god
12. Juni 1807 af
chirurg Almes
7
Andreas Rosengreen
ibid
Hoboist af Kronens Regiment Rosengreen, Petronelle fød Schier. ibid
Døbt i Engelholm Kirke i Skaane
14. Jan. 1803
God
7. Febr. 1810 
Reg. Chir. Andersen
8
Johan Christian Krüger
ibid
Bødker Johan Frederik Krüger og hustru Johanne Sophie - ibid
Døbt 3. Juni i St. Mariæ Kirke
God
8. Nov. 1819
af de Meza
9
Svend Petersen
ibid
Muursvend Peter Frederik Svendsen og hustru 
Kirstine Larsen - ibid
Døbt 13. Okt. 1805 i
St. Olai Kirke
God
28. Oct. 1819 af
reg. chir. Andersen
10
Lars Oluf Holmqvist
ibid
Frederik Holmqvist af Herrewads Kloster ?? i Skaane
[Meget gnidret, måske fejltydet]
Født i Hvor i Skaane 
8. April 1804
God
Vacineret i Skaane ifølge præstens attest
11
Wilhelm Ferdinand Holk
ibid
Arbeidsmand, Holk, 
Ane Marie 
ibid
Døbt 7. Jan 1803
God
19. Febr. af 
reg.chir. Møller
12
Johan Pedersen
af Helsingør
Sidse Johan's uægte barn 
Faderen afdød soldat Peder Jensen af Helsingør.
Hans plejemoder er Marie Cathrine Ritter, fattiglem i Helsingørs fattighus
Født i Helsingør, St. Mariæ menighed.
Hans daab er ikke indført i 
Ministerialsprotokollen. Efter hans 
plejemoders udsagn, hos hvem 
han er opdraget, er han 
17 år gammel og døbt i 
St. Mariæ kirke.
God
Af regimentschirurg
Andersen 11. febr. 1810
13
Jens Peter Svendsen
ibid
Drager, Morten Svendsen og hustru Johanne Margrethe - ibid
Døbt 10. August 1804
i St. Olai kirke
God
7. Febr. 1810
af reg. chir. Møller
14
Peter Andersen
ibid
Afdøde Michael Andersen, færgemand. 
Karen Andersen - ibid
Døbt i St. Olai kirke 
17. Marts 1805
God
22. Juli 1805 
af dr. Strætt
15
Peter Frederiksen
ibid
Smed Hilleren, og hans hustru
- ibid
Døbt 27. April 1800
i Birkerød kirke
S. god i kundskaber
meget god i opførsel
19. Marts 1820
af reg.chir. Andersen
16
Ferdinand Nielsen
ibid
Drager, Niels Jensen.
Dorothea Madsdatter - ibid
Døbt 27 Febr. 1805 i
St. Mariæ kirke
S. gode kundskaber
noget dowen
27. febr.1810
Regm. chir. Møller
17
Svend Holmberg
ibid
Skomager Andreas Holmberg
Cathrine Holmberg - ibid
Døbt 1804 - 22. Aug.
i St. Mariæ kirke
Ligeledes
8. Febr. 1807
Regm. chir. Møller
18
Carl Gottfred Gilz
ibid. Tambur af Kronens Regiment 5. Comp.
Tambur, Carl Frederik Gilz
Ane Dorothea Blum - ibid
Døbt 17. Nov. 1804
paa Fødselsstiftelsen i Kbh.
Maadelige kundskaber
god opførsel
31. Juli af regm.chir. Andersen
19
Christian Nyerup
Tambour af Kr. Reg. 1. Comp. ibid
Hans Nielsen, Birthe Nielsen
huusfolk af Vejbye
20. febr. 1799 i
Vejbye kirke
Ligeledes
2. Oct. 1818 af 
regm.chir. Andersen

 

1. søndag efter Trinitatis 1820 [Post 1 og 2]
og
1. s. efter Paaske 1821 [Post 1 - 16]


Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
Confirmandens alder efter døbeattest
Dom ang.
kundskab og opførsel
Naar, og af hvem vaccineret
1
Johan Christian Ryberg
Afdøde casserer Arnoleus Molst og hustru Frederikke Selmer.
Moderen opholder sig i Kjøbenhavn
Døbt i Nicolai kirke i Kiøbenhavn 2. maj 1805
Meget gode kundskaber, hæderlig opførsel
Har attest af justitsraad de Meza af 28 Juni 1820
2
Christian Jensen, tambur af Kronens Regiment 7. Comp.
Jens Pedersen Haur ?? huusmand af Hornbæk og hustru Ane Kirstine Jensdatter. ['Haur' måske fejltydet]
Født i Hornbek 17. Oct. 1804, hjemmedaaben bekræftet 
af 20. A. s. A
Antagelige kundskaber
hæderlig opførsel
Att. af 3. Febr. 1820
af distriktslæge Taus i Esbønderup
1
Carl Adolph Linstow 
af Helsinge
Kammerjunker, Frederik Linstow og frue Ursula Bente født Holtermann
Født 28. Nov. 1806
Daaben publiceret i Garnisonskirken i Kbh. 
5. Maj
M. gode kundskaber og opførsel
5. Juni 1807 
dr. Strætt
2
Jørgen Fenger Olrik
ibid
Raadmand og hospitalsforstander Olrik 
og hustru Ane Sophie fød Hellesen
Døbt 24. Juni 1806
i Helsingør Hospitals kirke
Ligeledes
Attest af 8. Nov. 1820
af regimentschirurg Møller
3
Frederik Rhoden
ibid
Afdød lieutenant af Kronens Regiment Christian Frederik Rhoden 
og nu enkefrue Rhoden
Døbt i Fr. .?? 
[Måske 'Fransk'] kirke i Kiøbenhavn
11. Juli 1805
Ligeledes
af 6. Sept. 1805
dr. Strætt
4
Hans Laurentius Brodersen 
ibid
Kjøbmand Ditlev Bernhard Jordening og
hustru Ane Elisabeth Petersen
14. febr. 1806
i St. Olai kirke. født 18. Januar s.aa.
Ligeledes
Marts 1806 af de Meza
5
Christian Frederik Bomholz.
Confirmeret af hr. biskoppen ibid
Hoboist af Kr. Reg. Hans M. . .?? Bomholz og 
hustru Christiane Sophie . . .
[Ulæseligt]
25. Sept. 1807 i St. Mariæ Kirke
Gode kundskaber og opførsel
i Febr. 1808 af
Doctor Strætt
6
Jens Christian Christensen
af Helsingør
Afdød høker Henrich Christensen 
og hustru Bendte Brodersen
Døbt 22. Juni 1806
i St. Olai kirke
Gode kundskaber
god opførsel
21. Febr. 18 ?? 
af dr. Strætt.
[Måske 1810]
7
Frederik Adolph Jørgensen
af Helsingør
Afdøde wæwermester Martin Jørgensen
og hustru Ane Cathrine f. Abrahamsen
ibid
23. Nov. 1806
i St. Mariæ kirke
Ligeledes
3. Febr. 1816
Regm. chir. Møller
8
Magnus Christian
ibid
Afdøde contorist Magnus Frey og afdøde hustru Ane Marie Weith
Døbt 15. Juli 1807 
i St. Olai kirke - født 3. April s.aa
Ligeledes
15. Marts 1810
af regm.chir. Møller
9
Christian Tambour 
af Kr. reg. 6. Comp ibid
Arbeidsmand Peter Andersen og
hustru Ellen Johansdatter ibid
Døbt 20. Juli 1806
i St. Olai kirke
Ligeledes
Att. af ?? 1807
af R.C. Møller
10
Niels Tambour
af 4. comp
ibid
Afdøde huusmand Svend Nielsen og
hustru Gunild Kirstine i Asminderød
ibid
Døbt 21. Dec. 1806
i Asminderød kike
Temmelig gode kundskaber
god opførsel
Har hawt naturlige kopper
attest af reg.chir. Andersen
11
Jacob Peter Nielsen
ibid
Slagtermester Jacob Nielsen og hustru Ane Cathrine Gyntersen
Døbt 8. Dec. 1805
i St. Olai kirke
Ligeledes
Attest af 7. Nov. 1820
regimentschirurg Møller
12
Jochim Valentin Hansen
ibid
Afdøde slagter Hans Hansen og hustru
Maren Gluksted - ibid
Døbt 25. Dec. 1804 
i St. Olai kirke
Ligeledes
Attest af 6. Nov. af ditto
13
Magnus Petersen
ibid
Afdøde færgekarl Peter Magnussen og hustru Ellen Nielsdatter - ibid
Døbt 17. April 1805
i St. Olai kirke
Ligeledes
15. Aug. 1805 af
regm.chir. Wisch
14
Anders Andersen
ibid
Afdøde Michel Andersen og moder 
Karen Andersen
Født 4. Jan. 1807
døbt 15. febr. s.aa.
Ligeledes
29. Juni 1807
af ditto
15
Christian Emanuel
ibid
Rebslager M. C. Benstrup og hustru Marie Kirstine Lundsteen
Døbt 12. febr. 1805
i St. Olai kirke
Ligeledes
27. Dec. 1805
Regm.chir. Wisch
16
Bent Larsen
af Helsingør
Afdøde Lars Larsen og hustru
fattiglem Ane Cathrine larsen
Døbt i St. Olai kirke
13. Dec. 1801
Maadelige kundskaber, god opførsel, meget eenfoldig, efter . .??
Att. 17. Mai 1820
Regm.chir. Møller

Confirmerede drenge 15. s. e. trefoldighed 1821


Løbe
nummer
Confirmandens navn og
opholdssted
Forældrenes navne og opholdssted
Confirmandens alder efter døbeattest
Dom ang. kundskab
og opførsel
Når og af hvem
vaccineret
1
Lauriz Ludvig Graumann
Afdøde fuldmægtig wed Fattigwæsenet, Johan Frederik Graumann og
hustru Elisabeth Marie Petersen 
af Helsingør
Født 25. Sept. døbt 21. Okt. i
St. Olai kirke.
[Der nævnes ikke fødeår]
Udmærket gode kundskaber, sædelig opførsel
19. Juni 1821 af 
regimentschirurg
Møller
2
 Otto Ferdinand Bremer
 Fuldmægtig Ulrik Bremer og hustru Ane Frederikke - ibid 
 Døbt 24. Maj 1807
 i St. Olai kirke
  Gode kundskaber
sædelig opførsel
8. Marts 1807 
af Wisch
3
 Carl Arnold Drejer 
Fuldmægtig Drejer og hustru
Ane Cathrine Drejer - ibid 
 Døbt 20. Oct. 1806
i St. Olai kirke
 Ligeledes
5. Dec. 1806 af
Reg.chir. Møller
4
Ole Andersen
 Færgemand, Anders Olsen Kudsk og
hustru Sophie Frederikke  - ibid
Døbt i St. Olai kirke
11. Juli 1806
Ligeledes 
Dr. Strætt 
4. oct. 1809
5
Carl Frederik Niolai Bech
 Afdød kjøbmand hr. Carl Bech 
og hustru
Cathrine Bech - ibid 
Døbt 5. Nov. 1805
Ligeledes 
Reg.chir. Møller
18. maj 1821
6
Peter Knudsen
. . . bud?? Niels Knudsen og hustru
Dorthe Alexandersdatter
 Døbt 31. Dec. 1806
Temmelig gode kundskaber, sædelig opførsel 
Af krigsraad Sager 26. Maj 1807 
7
 Johannes Olsen
Stiff: muurmester Frederik Christensen og
hustru Johanne Olsen
 Døbt 15. Jan. i St. Olai kirke 1805, født 31. Dec. 1804
Ligeledes 
20. Febr. 1810 af
regm.chir. Andersen
8
 Niels Bensen
Insidder Peder Bensen og hustru
Ane Marie Johansdatter af Tikøb
Døbt i Tikøb kirke 
11. s. e. Trin. 1805 
Ligeledes
7. Marts 1810 
Regm.chir. Møller
9
Christian Frederik Meinertsen
Afdøde færgemand Meinertsen og hustru Madame Meinertsen 
Døbt i St. Olai kirke 20. Dec. 1820 - [Må være en skrivefejl
eller en tydningsfejl fra min side]
Maadelige kundskaber
sædelig opførsel
 Af chirurg Alme 
16. Nov. 1820

Confirmerede drenge 1. Søndag efter Paaske 1822


Løbe
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder 
efter døbeattest
Dom ang. kundskab
og opførsel
Når, og af hvem 
vaccineret
1
Peter Christian Tausen
Kjøbmand Hans Christian Tausen og hustru Karine Christine af Helsingør
Døbt 5. Maj 1808
i St. Olai kirke
født 25. Marts s.aa.
Gode kundskaber 
og god opførsel
Dr. medi.Strætt
5. Sept. 1808
2
Adam Ochsner
Tømmermester george Ochsner og 
hustru Ane Cecilie født Horndahl
Født 26. febr. 1807, døbt 10. Maj s.a.i St. Mariæ kirke
Ligeledes
5. Nov. 1801
af justitsraad de Meza [Må være en fejl]
3
Johan Arndt Hansen
Arbeidsmand Mads Hansen og
hustru Ane født Wessel
Døbt 23. Jan. 1808
i St. Olai kirke
Ligeledes
8. Oct. 1808 af
reg.chir. Møller
4
Jens Hansen
Bøssemager Christian Olsen og hustru Kirstine Hansdatter paa Hammermøllen i lære hos muurmester Trap
Født paa 
Kronborg gewærfabrik 
25. April 1808
Ligeledes
23. Juli 1810 af 
chirurg . . .??
5
Frederik Wilhelm Schlosfrich
Underofficer Franz Schlosfrich??
og hustru Kirstine Cathrine.
Døbt 19. Juni 1807
i St. Mariæ kirke
Ligeledes
I aaret 1807 af Andersen
6
Niels Peter Nielsen
Muursvend, Peder Nielsen og hustru
Ane Kirstine Corneliussen
Døbt i St. Olai kirke 23. Sept. 1806
Temmelig gode kundskaber
god opførsel
9. Oct. 1821 
af Møller
7
Johan Henrik Wurtz
Kjelderkarl Johan Henrik Würtz og
hustru Karla Svendsdatter.
Født 29. Maj 1807
i Tikjøb kirke, 
døbt 8. s.e.trefold
Ligeledes
5 marts 1815 
af regimentschirurg
Andersen
8
Carl Frederich Zemberlund
Wærtshuusholder Anders Larsen Zemberlund og hustru
Lisbeth Overgaard
døbt 31. Oct. i Olai kirke
[der nævnes ikke året]
Ligeledes
19. Febr. 1810
af regimentschirurg 
Møller
9
Elias Ernst Hagelbech
Bagersvend Ludvig Hagelbech og
hustru Else Marie
Døbt i St. Olai kirke 
13. April 1804
Ligeledes
12. Febr. 18??
af dr. Strætt
10
Frederik Andreas Gilz
Tambour Carl Gilz af Kronens Regiment og hustru Ane Dorothea.
Døbt 26. Sept. 1807
Ligeledes
1808 af reg.chir. 
Andersen
11
Magnus Wilhelm
Slagtermester Samuel Kjeldberg og hustru
Karen Keldberg
I Frederiksborg Slotskirke 
15. Dec. 1805
Ligeledes
12. Maj 1807
af Reg.chir. Møller

Confirmerede drenge 1. S. e. Mikkelsdag 1822

Enkelte poster er her så sjusket skrevet at der er stor usikkerhed for at det er forstået rigtigt.
Kan du hjælpe med at korrigere er jeg taknemmelig for en mail.
 
Løbe-
nummer
Confirmandens navn og 
opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Conirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. kundskab
og opførsel
Når, og af hvem
vaccineret
1
Christian Thor Friis
[Senere bogbindermester,
(meddelt af Mygind)]
Captain, Friis af Kronens Regiment
og frue Friis født Wederkink
[Wederkinch er det korrekte]
Døbt i Kirkerup kirke
14 Juli 1805
født 30 juni s.a.
Gode kundskaber
meget god opførsel
11. Dec. 1806 af 
distriktschirurg 
Kongsted
2
Joseph Simon Rose
Skræder, Simon Rose og hustru
Johanne Kirstine af Wordingborg
Døbt 30. Dec. 1807
i Wordingborg Kirke
Ligeledes
6.  August 1816
af dr. Strætt
3
Carl Christian Wilhelm Knoblauch
Wægter, Knoblauch og hustru Ane Kirstine Knoblauch  [I 1840: Tårnvægter]
Døbt 18. Maj 1808 paa 
Fødselsstiftelsen i Kbh.
Ligeledes
6. Juni 1822 af
reg.chir. Müller
4
Christian Ferdinand Paulsen 
Qwinde, Karen Paulsen, Barnefader:
Erich Gottfredsen
Døbt 1. Aug. 1807
Ligeledes
4. Oct. 1820 af 
Oberch. Almes
5
Carl Frederik Richter
Skolelærer, Johan [Heinrich] Richter og hustru, Magdalene Wederkinch
Døbt 19. Oct. 1806
Ligeledes
15. Juli 1807 af
reg.chir. Andersen
6
Johan Frederik Ø. . .??
. . .?? Peter Gottfred Ø. . .?? og hustru
Johanne Kristine Rolm??
[Ualmindelig sjusket skrift, jeg kan ikke gætte hvad der skal stå]
 Døbt 18. Dec. 1807
i St. Olai kirke
 Ligeledes
3. febr. 1810  af 
Regm.cir. Müller
7
 Peter Wilhelm Sørensen
Underofficeer, Christian Sørensen 
og hustru Inger Kirstine.
 Døbt 10. juli 1808
St. Mariæ kirke
 Gode kundskaber
meget god opførsel
23. Marts 1810
Reg.chir. 
Andersen
8
 Henrik Meinertsen
 Færgemand, Meinert Arnoldus Meinertsen og hustru Ane Kirstine Meinertsen
 Døbt 21. juni 1808
St. Olai kirke
Ligeledes 
I Maj 1809 af 
Oberchir.Alme 
9
 Jochim Berner Paaske Meermann
 Hattemagermester Diderik Rolof Meermann og hustru Johanne Maymann
[Ualmindelig sjusket skrift der nemt kan misfortolkes]
 Døbt 27. Oct. 1806
i St. Olai kirke
 Ligeledes
20. Aug. 1809 af 
reg.chir. Müller 
10
 Jens Paulsen
 . . . ?? Paul Jensen i Allerum i Skaane og hustru Lasse Svendsdatter
Døbt 2. Maj 1806 Allerum kirke i Skaane 
Ligeledes 
23. Marts 1810 af 
reg.chir. Andersen

Søndagen efter paasken 1823.


Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
kundskab 
og opførsel
Når, og af hvem vaccineret
1
Andreas Eberhard Carl Wilhelm Zepelin
Oberstlieutenant wed Kronens regiment 
Christian Frederik Zepelin og frue Clemena Charlotte født Blancholt
Døbt 2. Marts 1809
i Garnisons kirke i
Kjøbenhavn
Meget gode kundskaber og
god opførsel
27. Mai 1809 af
Reg.chir. Be. . ??
2
Hans Peter Andreassen
Afdøde rebslagermester, Anders Jacob Andreassen og hustru 
Charlotte Eleonore 
født Bærentsen
Døbt ?? Dec. 1807
i St.Olai kirke
Ligeledes
I maj 1808 af Oberchirurg Almes
3
Christian Schou
Loper wed Øresunds Toldkammer, 
Lauriz Schou og hustru
Cathrine Marie Andersen
Døbt 13. Marts 1808
i St. Olai kirke
Ligeledes
24. Marts 1808 af
reg.chir. Møller
4
Peter Jacob Cronwall
Sadelmagermester Oland [Ell. Olaus] Cronwall
og hustru Ane Cathrine
Født 5. Maj og døbt 24. Juni 1807 i St. Olai kirke
Ligeledes
1810 af 
reg.chir. Wisch
5
Franz Peter Møller
Kjøbmand, Hans Peter Møller af Kjøbenhavn, og hustru 
Ane Margrethe født Licht
Døbt 8. Nov. 1807 i
Garnisons kirke i 
Kiøbenhavn
Gode kundskaber
god opførsel
I Maj 1808 af reg.chir. Almes
6
Christian Peter Brassel
Rebslager, Christian Peter Brassel 
og hustru Inger Cathrine
Døbt 1. Oct. 1808
i St Olai Kirke
Ligeledes
Attest af 6. Nov. 1822 af Møller
7
Ernst Christian Goldschmidt
Feldbereder Andreas Goldschmidt
og hustru Mathilde Lund
Døbt 13. Marts 1808 i
St. Olai Kirke
Ligeledes
1810 af dr. Strætt
8
Johan Frederik Christensen
Høker, Henrik Christensen og hustru
Mathilde Lund
Født 9. Maj, døbt 20. Maj 1809 i St. Olai kirke
Ligeledes
2. Marts 1810 
dr. Strætt
9
Frederik Pierre
Qwinde, Ane Kirstine Nielsen og
tjener Frederik Pierre
Døbt 25. Sept. 1807
21. August
Ligeledes
5. Nov. 1822
reg.ch. Andersen
10
Peter Hansen
Høker, Hans Petersen og 
hustru Maren Larsdatter
Døbt i St. Olai kirke 
11. Nov. 1808
Ligeledes
11. Febr. 1810
reg.ch. Andersen
11
Niels Frederik Svendsen
Arbeidsmand, Paul Svendsen og
hustru Ellen Mortensdatter
Døbt 26. Juli 1807
i St. Olai kirke
Ligeledes
Attest af 11. Nov. 1822 Andersen
12
Johan Joachim Vogel
Tambour Vogel og hustru
Ane Sophie
Døbt 26. Juni 1808
i St. Mariæ kirke
Maadelige kundskaber, god opførsel
Attest af 8. Nov. 1822 Andersen
13
Andreas Hansen
Slagtersvend, Peter Hansen og
hustru Johanne Grethe Schrøder
Døbt 21. Nov. 1806
i St. Olai kirke
Ligeledes
?? Februar 1810
dr. Strætt
14
Hans Peter Hansen
Slagtersvend, Peter Hansen og 
hustru Ane Grethe Schrøder
Døbt 7. Maj 1807
i St. Olai kirke
Ligeledes
Nov. 1822
reg.ch. Andersen

Søndagen efter Mikkelsdag 1823

Løbe-
nummer
Confirmandens navn 
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Alder efter døbeattest
Dom ang.
kundskab 
og opførsel
Når, og af 
hvem vaccineret
1
Andreas Peter Vedin 
af Helsingør
Snedker, Vedin og hustru 
Johanne Britta født Balk
af Helsingør
Døbt i St. Olai kirke
10. Marts 1809
Meget gode kundskaber
og opførsel
26. Dec. 1812
dr. Strætt
2
Johan Friz Slott
Bødkermester, Slott og
hustru Johanne Kirstine - ibid
Døbt 27. April 1809
St. Mariæ kirke
Ligeledes
25. Sept. 1809
dr. Strætt
3
Paul Sørensen, 
tambourdreng af Kronens reg. 
4. comp.
Tømmersvend, Søren Johansen og
hustrue Harriette - ibid
Døbt 27. Maj 1809
Fødselsstiftelsen i Kbh.
Ligeledes
27. Maj 1823
reg.chir. Andersen
4
Frederik Hansen
Færgemand, Hans Jørgen Hansen og
hustru, Hanne Kibstrup
Døbt 2. Marts 1809
St. Olai kirke
Ligeledes
3. Juli 1823 af
Oberch. Almes
5
Christian Danielsen
Arbeidsmand, Anders Danielsen
og hustru Bodil Svendsdatter
Døbt 2.. . .??dag 1808
Tikøb kirke
[Måske 'paaskedag']
Ligeledes
27. Febr. 1810
Oberch. Almes
6
Johan Nielsen
Drager, Niels Jensen Kudsk
og  Dorte Madsdatter
Døbt 19. Febr. 1808
St. Mariæ kirke
Ligeledes
27. Febr. 1810 af
reg.
7
 Peter Larsen Juel
 Høker, Niels Juel og hustru
Inger Marie Pedersdatter
Døbt 5. Juni 1809
i St. Olai kirke
Ligeledes 
1810 af justitsraad
de Meza
8
Christian Erhard Wagner
Tambourdreng wed 
Kr. Reg. 6. comp
 Piber wed Garden Til Fods,
Peter Wagner og hustru Ane Cathrine Zieg
af Kiøbenhavn
[Moders efternavn vanskeligt at tyde, også i Garnison hvor det ser ud til at være Zib]
 døbt 6. Nov. 1808
i Garnisons kirke
i København
 Gode kundskaber
og opførsel
 1810 af reg.chir. 
Stebuss
9
 Frederik Alexander -
Tambourdreng wed Kr.Reg. Grenadeer comp
 Musqeteer, Vincent Alexander og
hustru Amalie Charlotte Verrer
 Døbt 30. Dec. 1808
i St. Mariæ kirke
 Maadelige kundskaber
og god opførsel
 27. Febr. 1810
Reg.chir. Møller
10
 Paul Olsen.
Tambour wed Kr.Reg. 7. comp.
 Sadelmager Ole Pedersen og 
hustru, Bendte Kirstine Hansdatter
2. Juni 1808 
i Hornbek
Ligeledes 
18. Juli 1812
chirurg Jacobsen

Confirmerede Søndagen efter Paaske 1824.


Løbe
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Alder efter
døbeattest
Dom ang. kundskab
og opførsel
Når, og af 
hvem vacineret.
1
Peter Frederik Staulund
Sadelmagermester,
Joachim Gottlieb Staulund og
hustru Marie Bergstrøm - af Helsingør
Døbt 7. Juli 1809
i St. Mariæ kirke
Meget gode kundskaber
og opførsel
1809 af
reg.chir. Møller
2
Christian Andreas Philip 
Werner
[Tvivl om efternavnet, måske Wernes]
Capitain wed det borgerlige Artillerie og bundtmager
Werner og hustru Birthe Marie født Wennerlund
Døbt 15. Marts1809
i St. Olai kirke
Gode kundskaber
meget god opførsel
9. Sept. 1809
af samme
[Møller]
3
Julius Bernhard Jordening
Kjøbmand, Ditlev Jordening og hustru
Ane Elisabeth Petersen
Døbt 14. Juni 1809
i st. Olai kirke
Ligeledes
30. Jan. 1810
af just.raad. de Meza
4
Johannes Mortensen Malling
Høker, Morten Jensen Malling og
hustru, Grethe Catrine Petersen
Døbt i St. Olai kirke
19. Maj 1809
Ligeledes
6. Nov. 1809
af samme
5
Hans Olsen 
tambour
Arbeidsmand, Ole Nielsen og hustru
Dorthe Pedersdatter
10. Dec. 1809
Bloustrød kirke
Ligeledes
30. Aug. 1816
af reg.chir. Andersen
6
Johan Peter Rasmussen
Afdøde matros ornelius Rasmussen og hustru Birthe Marie Gynthersen
Døbt 12. Nov. 1808 i 
St. Olai kirke
Ligeledes
11. Juli 1809
Dr. Strætt
7
Andreas Wilhelm Steffensen
tambour
Tambour Gerhard Steffensen og hustru
Mariane Christiane Albrechtsdatter
3. Nov. 1809 i
St. Mariæ kirke
Ligeledes
27. Febr. 1810
Reg.ch. Andersen

Uden for tabellen:

Adolph Frederik Christoph David Fischer født 29. Mars 1808 i Seelen paa Rygen, og ifølge forevist attest confirmeret i Zirkow i året 1817 blew ifølge biskoppens tilladelse . . . .?? efter i forvejen at have  . . . .?? undervisning med confirmant uden foregaaende confirmation, tilladt adgang til den hellige nadver 
af 2. søndag efter paaske 1824.

Søndag efter Mikkelsdag 1824


Løbe
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alder 
efter døbeattest
Dom ang.
kundskab og
opførsel
Når, og af 
hvem vaccineret
1
Johannes Bejer
af Helsingør
Afdøde krigsraad procurator
Egidius Johannes Bejer og frue
Grethe Bejer født Stricker
Døbt 14. Jan. 1810
i St. Mariæ kirke
Gode kundskaber
og opførsel
11. Febr. 1810
Dr. Strætt
2
Johannes Kjerboe
ibid
Brygger Otte Kjerboe og hustru
Johanne Johansen
Døbt 6. Juni 1809
i St. Olai kirke
Ligeledes
6. Juli 1809
Dr. Strætt
3
Niels Peter
ibid
En søn af arbeidsmand Jørgen Olsen
en plejesøn af enke Cecilie Lundgreen
Døbt 26. Juli 1810
i St. Olai kirke
Ligeledes
Attest af Reg.ch. Møller 
11. Nov. 1823
4
Johannes Frederik Aahfeldt
ibid
Hjulmand Andreas Aahfeldt og 
hustru Rebekka Kopp
Døbt 18. febr. 1810
i Wor Frelser kirke i Kbh.
Ligeledes
7. Juni1810 af
reg.ch.Stebuhs
5
Peter Fischer Østergreen
ibid
Drejer Østergreen og 
hustru Susanne Cathrine
Døbt i Tikjøb kirke 
1. Dec. 1809
Ligeledes
Atteat af 27. Sept. 1823
af reg.chir. Malle
6
Christian rederik Julius Charstensen - ibid
Hoboist, Lars Charstensen 
og hustru, Juliane født Sedervald ??
[Moders afternavn temmeligt utydeligt]
Født og døbt paa fødselsstiftelsen i Kiøbenhavn 14. April 1810
Ligeledes
Attest af 6. Juli 1821
af reg.chir. Almes
7
 Peder Nielsen
ibid
Læredreng hos Skrædder Classen 
Født på Cronborg gewærfabrik 24. Dec. 1809, døbt 4.A.e .. . ?? i Hellebek kirke 1810
[Temmeligt utydeligt]
 Temmelig gode kundskaber, 
god opførsel
 1809 af chirurg
Jacobsen
8
 Peder
Indsidder, Svend Pedersen og hustru Marie Pedersdatter
 Døbt i Tikjøb kirke 17. S. e. T. 1802
 Ligeledes
28. Oct. 1805 af ch. Wisch

1. søndag efter paaske 1825.


Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
kundskab og opførsel
Når, og af hvem vaccineret
1
Ferdinand Emil Thalbizer
Afdøde preusisk consul, 
Charles Thalbizer og frue 
Frederikke født Holm
Født 17. Maj 1809
døbt 10. April 1810
i St. Mariæ kirke
Gode kundskaber
og opførsel
5. Juni 1809 af
justitsraad de Meza
2
Carl Christian Tronier.
[I kilden: 'Tronnier'
Se AO opslag 145]
. . .?? [gnidret] og wærtshuusholder paa Cronborg, 
George Christian Tronier og hustru 
Sophie Frederikke født Welzing
Født 8. Sept. 1809
døbt 26. Dec.s.a. i 
Garnisons kirke Kiøbenhavn
Ligeledes
Attest af 29. Nov. 1824
af regimentschirurg
Møller
3
Andreas Nielsen
Afdøde Rasmus Jørgensen Ture og efterlevende hustru Bodil Nielsdatter
Døbt 13. Oct. 1809
i St. Olai kirke
M. gode kundskaber
og opførsel
Attest af 4. Dec. 1824
chir. Almes
4
Lauriz Vinde
Toldbetjent, Jens Berlin Winde og
hustru Johanne Marie Winde 
født Bjørn
Døbt 28. sep. 1810 
St. Olai kirke
Ligeledes
I sept. 1810 af 
justitsraad de Meza
5
Wilhelm Nielsen Bakke
Færgemand, 
Johannes Henrik Bakke 
og hustru Ellen Kirstine
Født 21. Dec. 1810
døbt 25. Jan. 1811
I St. Olai kirke
Ligeledes
3. August 1811
Dr. Strætt
6
Andreas Larsen
Sergeant wed Kronens Regiment,
Lars Andersen og 
hustru Charlotte
15. Juli 1810
i St. Mariæ Kirke
Gode kundskaber
meget god opførsel
30. Juni 1812
Chirurg Jacobsen
7
Jens Møller
Færgekarl Niels Møller og 
hustru Ane Marie
Døbt 8. Dec. 1809
St. Olai kirke
Ligeledes
Attest 14. Nov. 1824 af
regm.chir. Møller
8
Lars Olsen
Arbeidsmand Ole Mathiesen og
hustru, Sophie Larsdatter
Født 17. Nov. døbt 16. Dec. i St. Olai kirke 1810
Ligeledes
Attest 12. Juni 1824
af Regm. chir. Møller
9
Niels Kirchner
Rebslagersvend, David Kirchner og hustru Ane Marie Lisbeth Larsdatter
Døbt 20. Jan. 1811
St. Olai kirke
Ligeledes
13. Marts 1813
Reg.chir. Møller
10
 Johan Jacob David Knoblauch
 Wægter, Ludvig Ferdinand Knoblauch og hustru Ane Kirstine
Født 10. Maj 1810
Døbt 6. Juni s.a. i Holmens Kirke i Kiøbenhavn
Meget gode kundskaber og opførsel 
 Attest af 27. Nov. 1824
Reg.chir. Møller
11
Wilhelm August Meinertsen 
 Afgangne færgemand, Meinertsen og hustru Ane Kirstine.
Født 11. Jan. døbt 6. Febr. 1810 i St. Olai kirke 
Temmelig gode kundskaber, god opførsel 
 3. Oct. 1810 af
reg.chir. Møller
12
Niels Brasch
Afdøde jæger, Jens Hansen Brasch og moderen Ane Marie Nielsdatter
Døbt i St. Mariæ kirke 12. Oct. 1810 
Ligeledes 
3. Dec. 1811 af 
reg. chir. Møller 
13
 Jes Johan Wilhelm Dideriksen
Fuldmægtig, Josias Dideriksen og 
hustru Johannette Dorothea Bang 
 Født 6. Oct. 1809 
døbt 3. nov.
s.a. i St. Olai kirke
 Ligeledes
Attest af 7. Juni 1824
justitsraad de Meza
14
Johan Peter Dahl
Slagterdreng hos enke Maren . . .?? Kjeldbergs 
Døbt 8. Dec. 1809
i St. Olai kirke
Ligeledes 
17. August 1812 af
reg.chir. Andersen
15
Lars Christian Algreen 
 Kjelderkarl, Peter Algreen og hustru Inger Marie Helstedt
Døbt i St Mariæ kirke 
6. Maj 1810 
 Ligeledes
Attest af 19. Nov. 1824
Reg. chir. Møller
16
 Peder Jensen
tambour wed Kronens reg. 2. comp.
 Arbeidsmand, Peder Nielsen og hustru, Bente Pedersdatter
Født 8. Oct. døbt 11. Nov. 1810 i St. Olai kirke 
Maadelige kundskaber og opførsel 
1. Aug. 1812
Reg.chir. Andersen
17
Johannes Peter Svendsen
Skomager, Poul Svendsen og hustru
Maren Larsdatter
Døbt 16. April 1809
St. Olai kirke
Maadelige kundskaber
god opførsel
Attest af 11. Nov. 1824
Reg.chir. Møller

 Søndagen efter Mikkelsdag 1825 . . . .


Løbe-
nummer
Confirmandens navn 
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alser
efter døbeattest
Dom ang.
kundskaber og
opførsel
Når, og af 
hvem
vaccineret
1
Wilhelm Julius Friess
Major Carl Frederik Ferdinand v. Friess 
og frue Hylleborg født Welding
Født 21. Jan. 1810
døbt 9. Sept.s.a. 
i St. Mariæ kirke
Gode kundskaber
god opførsel
11. Febr. 1810
reg. chir. Møller
2
Carl Frederik Teetz
Bagermester Frederik Teetz og 
hustru Margrethe Marie født Scherfin
Døbt 29. Marts 1811
St. Mariæ kirke
Ligeledes
I Juli 1811 af
Dr. med. de Meza
3
Frederik Wilhelm Kock
Afgangne materielforwalter Kock 
og hustru Kirstine født Møller
Født 23. okt. 1810
døbt i St. Olai kirke.
Ligeledes
11. Juli 1811
Reg. chir. Møller
4
Christian Svendsen
Afdød wægter Paul Svendsen 
og hustru Ellen Mortensdatter
Født 1. April 1811
døbt 21. April s.a.
Ligeledes
25. Nov. 1811
af reg. chir. Møller
5
Niels Peter Bergstrøm
Pottemager, Hens Bergstrøm og
hustru, Ingeborg Dubiker
Født 11. April 1811
døbt 10. Maj i 
Slagelse kirke
Ligeledes
4. Okt. 1812
af Garn. og distriktschirurg
H. . . drop??
6
Peter Olsen
Bødkermester, Nicolaj Olsen og
hustru Ane Mehrnsdatter
Født 28. - - 1805
døbt i St. Olai kirke
[år ikke oplyst]
Temmelig 
gode kundskaber
god opførsel
25. Juni 1820
R.C. Møller
7
Frederik Hansen Brask
Afdød wiintappermand Peter Abraham Brask 
og hustru Christiane født S . . .?? [Gnidret]
Født 6. Maj 1810
døbt 3. Juni s.a. i
St. Mariæ kirke
Ligeledes
25. juni 1820
af Reg. c. Møller
8
Christian Larsen Lønholt
Huusmand, Lars Andersen og 
hustru Karen Andersdatter
Døbt i Grønholt kirke
1. S.s. 1807
Ligeledes
1810 af dr. Tauer
9
Svend Simonsen
Afdød Bendt Simonsen og
hustru Johanne Jensdatter
Døbt 25. Maj 1810
St. Olai kirke
Ligeledes
18. Juni 1815
af reg.ch. Møller

Søndagen efter Paaske 1826


Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. kundskaber
og opførsel
Når og af hvem
vaccineret
1
Niels Peter Møller
Procurator Peter Møller og
hustru Christine født Andersen
af Helsingør
Født 11. Nov. 1810
døbt 18. dec. s.a. i
St. Olai kirke
Udmærket gode kundskaber
hæderlig opførsel
12. August 1811
reg.ch. møller
2
Niels Wilhelm Theodor
Hansen
Afdød ritmester Hansen og
efterlewende hustru
Mariane født Lassen paa Langeland
29. Marts 1810 i Longelse Fuglebølle sogns kirke paa
Langeland.
[Til tider 'Fuglsbølle']
Ligeledes
Attest af 30. Nov. 1825 af reg.chir.
Møller
3
Just Jacob van Aller
Afdød hollandsk consul, Just Jacob van Aller og efterlewende 
enkefru Hanne f. Rist
Født 4. August 
døbt 14. Sept. 1809
Ligeledes
20. Dec. 1809
af justitsraad de Meza
4
Carl August Tronnier
[Se 1825 post 2]
Krigs cancelli . .?? og materielskriwer paa Cronborg
George Christian Tronnier og hustru Sophie Frederikke Welzing.
Født 22. Marts 1811
døbt 9. Maj s.a. i Garnisons kirke Kjøbenhavn
Gode kundskaber
sædelig opførsel
Attest af Cand. Medicinæ Klem 30. Marts 1828
5
Peter Andersen Goldschmidt
Feldbereder, Andreas Goldschmidt og hustru Mathilde . . .??
Født 3. Sept. 
døbt 28. Oct. 1810
Meget gode kundskaber
sædelig opførsel
16. Nov. 1810 af
reg.chir. Møller
6
Frederik  Sørensen Ørsted
Afdød hattemagermester, Carl Ørsted og hustru Johanne Botille Sørensdatter
Født 5. Juni 1811
døbt 23. s.m. i St. Olai
Ligeledes
8. Nov. 1811 af
reg.chir. Møller
7
Jens Christian Jensen
Baadsmand, Oluf Jensen og hustru
Karen Ellingsdatter
Født 25. Juni 1811
døbt 7. Juni s.a. i Frelserkirken
i Kiøbenhavn
Ligeledes
6. Oct. 1812 af reg.chir.
[Ulæseligt]
8
Johan Henrik Pedersen
tambour wed Kronens reg. ?? compagnie
Matros, Peder Larsen og hustru
Gunild Marie
Født 26. Maj 1811 døbt i
St. Olai kirke  ?? Juni s.a.
Ligeledes
19. Nov. 1811 af
Reg.chir. Møller
9
Frederik Christian Svendsen
Tambour wed Kronens Reg.
7. Compagni
Commandeersergeant Jens Svendsen
og hustru Ane Mund . . .??
[Meget gnidret]
Født 13. April 1812
døbt 20. s.m. i
St. Mariæ kirke
Ligeledes
16. Juli 1812
af reg. chir. Andersen
10
Jens Henrik Børresen
Færgemand Peter Børresen Krabbe og
hustru Sophie Olsen
døbt 11. okt. 1818 i
St. Olai kirke
Temmelig gode kundskaber
sædelig opførsel
1. Nov. 1811 af
Dr. medicinæ Strætt
11
Niels Svendsen Appelrod
Færgemand Jens Larsen Appelrod og
hustru Dorothea Ane Margrethe
født 8. dec. 1810
døbt 18. jan. 1811
i St. Olai kirke
Ligeledes
14. Sept. 1811
Dr. med. Strætt
12
Peter Lundberg
Slagtermester Jonas Lundberg og
hustru Ane Marie Jørgensen
Født ?? Juni 1811
døbt 28. Juli . s.a. i 
St. Olai kirke
Ligeledes
24. Oct. 1811
Reg.chir. Møller
13
Carl Franz Frederik Packert
Afgangne commandeersergeant Packerts enke Christine Rasmussen
født 16. August 1811
døbt 26. Oct. s.a. i 
St. Mariæ kirke
Ligeledes
16 Juli 1812 af
reg.chir. Andersen
14
Ernst Emilius Busch
[Tvivl om efternavn er korrekt]
Læredreng hos slagtermester Hubner
Døbt 5. nov. 1808 i 
Gjentofte kirke
Ligeledes
3. Febr. 1810 af.
reg. chir.
Møller

Søndagen efter Mikkelsdag
1826


 
Løbe-
nr
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. kundskaber
og opførsel
Når og af hvem
vaccineret
1
Hans Christian Drejer
Kjøbmand J Christoffersen Drejer
og h. Ane Dorothea Drejer f. Otto
Født 11. Febr. 1811
døbt 4. Juni St. Olai kirke
Meget gode kundskaber
Sædelig opførsel
Juli 1811
Justitsraad
de Meza
2
Rasmus Kjærboe
Brygger, Otto Kjerboe og 
hustru Johanne Jensen
Født 1. Jan. 1811
døbt 27. Febr.
St. Olai kirke
Ligeledes
3. Aug. 1811
Doctor Strætt
3
George Frederick Greenaugh
afdød skibscapitajn 
Thomas Greenaugh og hustru
Dorothea ??rep.
Født i Smidstrup
døbt 30. Marts 1812
i Blidstrup kirke
Gode kundskaber
sædelig opførsel
Atteest af de Meza
31. Juli 1826
4
Jacob Andreas Møller
Læredreng hos bogbinder Calem
Født 16. sept. 1811
fødselsst. i Kiøbenh.
døbt 21. ??
Meget gode kundskaber
sædelig opførsel
27. Nov. 1814
garnisonschirurg
Hundrup i
Slagelse
5
Friz Olsen
B. . mester?? Christian Olsen
og hustru Kristine Olsen
[Måske bødker]
Født 26. April 1812
på Cronborg Geværfabrik
døbt 1.s.e.trin. s.a. i 
Hellebæk kirke
Gode kundskaber
Sædelig opførsel
14. Oct. 1812
Chirurg Jacobsen
6
Johan Henrich Frost
T . . .?? svend Nicolai Henrich Frost
og h. Ane Cathrine Petersen
født 29. maj 1812
døbt 28. Juni s.a. 
St. Olai kirke
Ligeledes
13. Juni 1826
Møller