Kirkebogen Sankt Mariæ
Confirmerede

Visse steder bærer skriften præg af en meget 'træt' pennefører, til tider så gnidret at den næsten er ulæselig.
Derfor: Tjek venligst ved selvsyn kirkebogen på arkivet.

Tilbage til Helsingør.

Confirmerede piger 1. søndag efter paaske 1814.

Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alder
efter udvist døbeattest
Dom ang. kundskaber
og opførsel
Når, og af hvem vaccineret
1
Henriette Magrethe Luija
i Helsingør
Skipper Luija, død.
Moderen Laurentine Luija født Møller i Aarhus, nu hos plejemoderen enken Mad. Marstrand i Helsingør
Født 28. Januar 
1798
Gode kundskaber meget god opførsel
Hawt naturlige kopper
2
Cathrine Marie Lundwald
i Helsingør
Meelhandler, Lundwald og hustru Marie Lundwald født Bahs i Helsingør
Født 15. Aug. 1799
Meget god i begge henseender
1806 af afd. reg.vhir. Wisch efter moderens opgivelser
3
Mariane Juul
i Helsingør
Forældrene, spækhøker, Juul og hustru, begge døde, hos plejefaderen, bager Teets i Helsingør
Født 6. Juli 1799
Maadelige kundskaber
meget god opførsel
Hawt naturlige kopper
4
Amalie Nicoline Sandberg,
i Helsingør
Skomager, Sandberg i København, moderen død, hos sin bedsteforældre sisebetjent Jansen i Helsingør
Født 23. Febr. 1800
Meget god i begge henseender
1803, 16. Maj af 
Dr. Strætt
5
Juliane Marie Riibsham ??
i Helsingør
[ I Ft1801: 'Rebsham']
Begge forældrene døde, tjener hos søløjtnant Tasting i Helsingør
Døbt 4. Oct. 1799
Temmelig gode egenskaber meget god opførsel
Hawt naturlige kopper
6
Anne Elisabeth Petersen i Helsingør
Forældrene døde, tjener hos major Nægler i Helsingør
Døbt 22. Sept. 1799
Gode kundskaber, meget god opførsel
Er vaccineret, men vides ikke bestemt naar og af hvem. Attest af reg.chir. Møller
7
Karen Cathrine Hansen
i Helsingør
Underofficer P. Hansen af Kronens regiment og hustru Magrethe Kirstine i Helsingør
Født 11. Sept. 1798
Meget god i bege henseender
Hawt naturlige kopper
8
Johanne Svendsdatter
i Helsingør
Uægte barn fra fødselsstiftelsen i Khb.
Faderen død, moderen Ellen Carls Datter. Hos Stiffaderen Christ. Petersen i Helsingør
Født 31. Oct. 1795
Meget god i begge henseender
Hawt naturlige kopper
9
Karen Niels Datter
i Helsingør
Stiffaderen, huusmand Joh. Olsen og moderen Pernille Lars Datter. I Hogendrup, Græsted sogn, Kronborg amt, tjener hos mig Grüner i Helsingør
Døbt 1. Sept. 1799
Maadelige kundskaber
meget god opførsel
Hawt naturlige kopper

1. Søndag efter paaske 1815


Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. kundskaber
og opførsel
Naar, og af 
hvem vacineret
1
Birthe Cathrine Stähling
i Helsingør
Hos sin fader, 
brygger Joh. George Stähling
i Helsingør
Døbt 28. Jan. 1801
God i kundskaber
meget god i opførsel
Af afd. reg.chir. Wisck
attesteret af reg.chir. Møller.
Tiden vides ej.
2
Johanne Helene Schmidt
i Helsingør
Hos sin fader, bagersvend Ad. Fred. Schmidt i Helsingør
Døbt 12. Oct. 1799
Meget god i begge henseender
1805 af afd. reg.chir. Wisck, attest. af Doct. Strætt
3
Florentine Wilhelmine Valentin
i Helsingør
Hos sin fader, afsked. owerjæger
Carl Fred. Valentin i Helsingør
Født 23. marts 1799
Temmelig god i kundskaber, meget god i opførsel
1810, af reg.chir. Andersen
4
Lovise Cathrine Magrethe Tiebe i Helsingør
Hos sin fader, Fred. Tiebe underkonstabel wed 9ende Artilleri comp. i Helsingør
Født. 3. Jan. 1800
Meget god i begge henseender
1810, af reg.chir. Andersen
5
Anne Elisabeth Christiansen i Helsingør
Hos enkefru Guldstad i Helsingør
Født 6. Sept. 1799
Meget god i begge henseender
Af afd. reg.chir. Wisck, 
naar vides ej
Attest. af Dr. Strætt
6
Ingeborg Knudsen 
i Helsingør
Hos sin plejefader, arbeidsmand And. Wallerius i Helsingør
Døbt 10. April 1801
Meget god i begge henseender
1805, af afd. reg.ch. Wisch. Att. af dr. Strætt
7
Johanne Dorothea Beate Kolmer i Helsingør
Hos sin fader, skoflikker Kolmer
i Helsingør
Døbt 27. dec. 1798
Meget god i begge henseender
1814, af reg.chir. Møller

1. Søndag efter paaske 1816


Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
 Dom ang.
kundskaber 
og opførsel
Når, og af 
hvem vaccineret
 1
 Caroline Wilhelmine Rohden
i Helsingør
Hos faderen, major wed Sjællandske Jægerkorps,
Niels Ferd. v. Rohden i Helsingør
 Døbt 22. Sept. 1800
God i kundskaber
og meget god i opførsel
Har hawt naturlige kopper, attesteret af reg.chir. Sommer 
 2
 Johanne Marie Berg
i Helsingør
Hos sin plejefader, skomager Wilmann, datter af skomager Berg i Helsingør 
 Født 3. Sept. 1801
God i kundskaber
meget god i opførsel
 1805, den 6. sept.
af doct, Strætt
 3
 Frederikke Coelestine Valentin i Helsingør
Hos sin fader, afsked. owerjæger Valentin i Helsingør 
 Døbt 29. Jan. 1801
Meget god i begge henseender 
 1810, den 11. febr.af
reg.chir. Andersen
 4
Anne Kirstine Møller
i Helsingør 
 Hos moderen, enke efter afd. arbeidsmand, Hendrik Møller
 i Helsingør 
Døbt 6. Juli 1800 
Temmelig god i kundskaber
meget god i opførsel
 Har hawt naturlige kopper
Att. af dr. Strætt

1. Søndag efter paaske 1817


Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
kundskaber og
opførsel
Naar, og af 
hvem vaccineret
1
Kirstine Karoline Holm
 i Helsingør 
Datter af lober Holm wed Helsingørs Toldkammer - i Helsingør 
Døbt 13. Okt. 1802
Udmærket god i begge henseender
1803, den 29. April
af dr. Strætt
2
 Sidsel Marie Samsøe
paa Marienlyst
 Datter af afd. huusmand Christen Samsøe i Weibye Kronborg amt, hos sin pleiemoder Mad. Eicken paa Marienlyst. Twilling
 Døbt 29. August 1803
konfirmeret efter cancelliresolution af 15. Febr. s.a. uagtet manglende i alder - Twilling
Meget god i begge henseender 
 1804, d. 22 Juni
Dr. Strætt.
3
 Marie Magdalene Hornwain i Helsingør
Hos faderen, styrmand Carl Joseph Hornwain i Helsingør
Døbt 11. Nov. 1801 
 Temelig god i kundskaber, udmærket god i opførsel
1801 af reg.chir. Wisck, attest af Møller 
4
 Anne Magrethe Dierack i Helsingør
Hos sin fader, konsumtionsbetient Thomas Dierack i Helsingør 
Døbt 13. Febr. 1803 
God i Kundskaber
meget god i opførsel
1803, 19. April af Wisck, attest. af Møller 
5
 Kathrine Unmack 
i Helsingør
Hos sin fader, tømmermester David Unmack i Helsingør 
Født 16. Nov. 1802 
Meget god i begge henseender 
1806, den 14. Maj af Kirurg Jacobsen paa Hellebæk 
6
Sidse Kathrine Seifert
i Helsingør 
 Hos sin fader, rebslager Daniel Seifert 
i Helsingør
 Født 5. Maj 1801
 Udmærket god i begge henseender
 1810 - 9. Febr. af
reg.chir. Møller
7
Anne Sophie Bording
i Helsingør
Hos sin fader, underofficeer wed Kronens Regiment, Peter Hansen Bording - i Helsingør 
Født 11. Nov. 1800 
Maadelige kundskaber, meget god i opførsel 
Hawt naturlige kopper
attest. af reg.chir. Andersen
8
Kirstine Marie Anders Datter i Helsingør 
Datter af tømmersvend Anders Pedersen.
Hos kapt. Quade i Helsingør
Født 11. Juli 1801 
God i kundskaber,
meget god i opførsel
1806 - 6. dec. af
reg.chir. Møller
9
Lovise Frederikke Holck i Helsingør 
Hos sin fader, wægter Peter Holck
i Helsingør 
 Døbt 4. Oct. 1799
God i kundskaber, meget god i opførsel 
 Hawt naturlige kopper
Attest. af reg.chir. Møller

1. Søndag efter paasken 1818.


Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. kundskaber
og opførsel
Når, og af hvem
vaccineret
1
Elisabeth Marie 
Francine v. Aller
Hos sin fader, hollandsk konsul 
van Aller
i Helsingør
Født 20. April 1802
Meget god i kundskaber
udmærket god i opførsel
1802, 16. Aug. af
justitsraad de Meza
2
Lovise Rebecca Thalbitzer
Hos sin moder, enke efter prøjsisk vicekonsul Chail ?? Thalbitzer i Helsingør [Måske Charles ell. Carl]
Født 9. Oct.1801
Udmærket god i begge henseender
1802 i October 
af justitsr. de Meza
3
Mary Good Grüner
Hos mig hendes fader, slotspræst Grüner i Helsingør
Født 12. Sept. 1802
Udmærket god i begge henseender
1803 i April af
justitsr. de Meza
4
Sophie Marie Iversen
Hos sin fader, fuldmægtig Iversen wed Øresunds Toldkammer i Helsingør
Døbt 5. Aug. 1802
Temmelig god i kundskaber
meget god i opførsel
1802
Dr. Strætt
5
Christiane Chrestine Petersen
Hos sin stedfader, bagermester Teets
i Helsingør
Døbt 30. Okt. 1803
God i kundskaber
meget god opførsel
1805 d. 15. sept. af reg.chir. Wisch
Attest. af Møller
6
Josephine Loriane Hornwain
Hos sin fader, wognmand Hornvain
i Helsingør
Døbt 5. Okt. 1803
Mådelig i kundskaber
meget god i opførsel
1805 af afd. reg.chir. Wisch attest. af Møller og 
forældrenes udsagn
7
Lovise Augusta Fleron
Hos sin fader, bøssemager Fleron ved Kronens regiment i Helsingør
Født 11. Aug. 1802
Temmelig god i kundskaber
meget god opførsel
1802 i November af reg.chir. Stebus, attest af reg.chir. Andersen
8
Sophie Frederikke Charlotte Schmidt
Hos sin fader, bagersvend Schmidt
i Helsingør
Døbt 27. Febr. 1803
God i kundskaber
meget god opførsel
1805 d. 10. Juni af reg.ch. Wisch, attesteret af Møller
9
Charlotte Amalie Andersen
Hos sin moder, enke efter soldat Andersen i Helsingør
Født 21. Febr. 1803
God i kundskaber
meget god opførsel
1807 d. 7. jui af regimentschirurg
Andersen

Formedelst vacancen 2. Søndag efter paasken 1819:


Løbe-
numer
Confirmandens navn 
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. 
kundslaber 
og opførsel
Når, og af 
hvem vaccineret
1
Augustine Sophie 
Elisabeth Zuber
i Helsingør
Oberst, Ferdinand Zuber og afdøde 
hustru Cecilia Cathrine Lübmann 
i Helsingør
Døbt 26. Maj December
1803
Meget god i 
begge henseender
Vaccineret af 
doctor Wenich i 
Fladstrand 4. Aug. 1810
2
Pauline Elisabeth Marie Fries
i Helsingør
Captain, Christian Hermann v. Fries 
og hustru Ane Margrethe Cathrine Wederkink i Helsingør
[I kilden: 'Wederklink']
Født 
22. Jan 1802
Udmærket i
begge henseender
Vacc. af distrikstchirurg Kongsted i Ballerup den 30 dec. 1802
3
Ezeckie Henriette Kristiane Guldstadt i Helsingør
Afdøde Tøjhuusleutnant, v. Guldstadt og efterlevende enke Louise Stricker
i Helsingør
Døbt 
8. Sept. 1803
Meget god i begge henseender
Vacc. af reg.chir. Wisch  19. Mai 1804 - attest af . ..??
reg.chir. Møller
4
Louise Amalie Werner 
i Helsingør
Buntmager og lieutnant wed 
Borgerskabet, Christian Andreas Philip Werner, og hustru Birthe Marie Wennerlund i Helsingør
Født 
19. Marts 1803
Udmærket god i begge henseender
Reg. chir. Wisch 
den 18. dec. 1805
Att. af Møller
5
Anne Christine Doss
i Helsingør
Snedkermester, Doss og hustru
i Helsingør
Født den 
27. Sept. 1804
God i begge henseender
Wisch 10. Juni 1805
6
Dorthea Caroline Steemann
i Helsingør
Christoffer Steemann og hustru 
Martha Christiane . .?? begge døde
Hos major v. Fries i Helsingør
Døbt den 
31. Marts 1804
Meget god i begge henseender
Møller, 
den 3. Febr. 1810
7
Christiane Dirack
i Helsingør
Toldbetjent Thomas Dirack og hustru Maren Cornelius i Helsingør
Døbt den 
2. Nov. 1804
God i begge henseender
Wisch 22. marts 1805
8
Bodel Cathrine Wallin
i Helsingør
Muursvend, Niels Wallin
Døbt
13. Mai 1804
Mådelig i kundskaber
god i henseende til opførsel
Har hawt naturlige kopper
att. af reg.chir. Møller
9
Frederikke Dorthea Meyerhof
i Helsingør
Fruentimmer, Ernestine Stein og underofficeer Meyerhof i Helsingør.
Hos trykker Lynell som tjenestepige
Døbt den 
7. Oct.1804
Meget god i begge henseender
30. Aug. 1816 af 
reg.chir. Møller
10
Eberhardine Christiane Frederikke Møller i Helsingør
Christian Eberhard Frederik Møller
(arbeidsmand) og hustru Johanne Stein
i Helsingør
Døbt 
17. Marts 1805
God i begge henseender
Reg.chir. Andersen
7. Marts 1810

Søndag efter paaske 1820


Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdsted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang. kundskab
og opførsel
Når, og af 
hvem vaccineret
1
Susanne Eberhardine Charlotte Wilhelmine v. Zeppelin i Helsingør
Oberstlieutnant af Kronens reg.
v. Zeppelin og frue Clemena Charlotte født Blancholt af Helsingør
Døbt 8. April 1804 i
Garnison kirke
i København
Udmærket 
god
12. Juli 1804 af 
dr. Beaufin
2
Lovise Hedevig Berhardine v. Zeppelin
ibid
 Samme forældre
 Døbt 21. Juni 1805
i Garnisonskirken
i Kiøbenhavn
 Ligeledes
5. Sept. 1805
af samme
3
 Sopie Caroline Grüner
ibid
Afdød slots- og garnisonspræst, Grüner og hustru Karen født Holm 
Døbt i St. Mariæ kirke
21. maj 1804
Ligeledes 
Attest af justitsr. de Meza 9. Jan 1814 
4
 Maria Tønder - ibid
Plejefader, afdøde captain Tønder
og frue Ingeborg Tønder - ibid
 Døbt i St. Mariæ kirke
28. Marts 1804
 Meget god
 21. Juni 1807
reg.chir. Andersen
5
 Christiane Salomonsen - ibid
 Færgemand, Chr. Salomonsen og madame Ane Magrethe født Jensen 
- ibid
 Døbt 19. Oct. 1804
i St. Olai kirke
Udmærket
god 
 15. August 1804
af  Dr. Strætt
6
 Hedevig Cathrine Lindberg
- ibid
Stiffader, smed Hilleren, 
Helene Marie - ibid 
 Døbt 17. Maj 1805
i St. Olai Kirke
God 
1. Maj 1806 
chirurg Almes
7
Pauline Kirstine Suhr
- ibid
Afdød cantor, Suhr
Caroline Carlsen
Døbt 18. Februer 1805
St. Mariæ kirke
God 
15. Jan. 1807
reg. chir. Andersen
8
Caroline Nielsen - ibid
Wærtshusmand afdøde, Niels Nielsen Hovring og hustru afdøde Bolette Cathrine født Klein af Kiøbenhavn
Døbt i Nicolai kirke i
Kbh. 15. April 1804
God 
30. Oct. 1819
chirurg Almes
9
Petronelle Jacobine Cronwall
- ibid
Maler, Christian Peter Cronwall og
Sophie Johanne Volmer af Helsingør
 Døbt 2. Aug. 1804
St. Olai kirke
God 
25. Nov. 1819
reg.chir. Møller
10
Christiane Severine Sørensen
- ibid
 Underofficeer, Christian Sørensen
afdød Inger Kirstine - ibid
 Døbt 11. Juli 1806
St. Mariæ kirke - født 23. Maj s.a.
 Meget god
23. Marts 1810 af
reg. chir.
Andersen
11
 Ane Marie Slozrick
i Helsingør
 Soldat, Franz Slozriik og
hustru Kirstine Zarine Johansdatter 
af Kiøbenhavn 
Døbt 30. Nov. 1802 
i Garnisons kirke 
i kiøbenhavn
 God 
2. Juni 1812 af
reg.chir. Andersen
12
 Juliane Tive
ibid
 Artillerist, Frederik Tive, 
Ernestine Tive af Helsingør
 Døbt i Mariæ kirke 
25. Juli 1804
 God
 11. Febr. 
reg.chir. Andersen
13
 Stine Hansdatter
ibid
 Enke, Inger Birgitte Borgqvist,
faderen afdøde Hans Borgqvist
 Døbt 26. Oct. 1804
i Alllerum i Skaane
Antagelige kundskaber
god opførsel 
 Har hawt 
naturlige kopper
14
Maren Kirstine Ibsen
ibid 
 Afdøde wægter, Jørgen Ibsen
Birthe Ibsen, ibid 
 Døbt i st. olai kirke
25. Maj 1804
 Ligeledes
 19. febr.1810 
Møller

18. Søndag efter Trin. 1820

Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efte døbeattest
Dom ang.
kundskab
og opførsel
Når, og af 
hvem vaccineret
1
Theresia Dorothea 
af Helsingør
Stiffader kjøbmand, J. C. Drejer og hustru Ane Dorothea født Otto af Helsingør
Døbt i St. Olai kirke 26. juli 1805, født 13. juli s.a.
Udmærket gode kundskaber -
sædelig opførsel
6. Nov. 1803
Dr. Strætt
2
 Sophie Albertine - ibid
 Arbeidsmand, Peter Sevestrøm og hustru Marie Johanne Attersted - ibid
 Født 14. Aug. 1806
døbt 24. Aug.s.a. i St. Olai kirke
 Ligeledes
15. Aug. 1819
reg.chir. Andersen
3
Johanne Marie - ibid
Bødkermester, Ole Hørling
Helene Cecilie Hvidberg - ibid
 Døbt i St. Olai kirke
6. Sept. 1805
 Gode kundskaber
sædelig opførsel
Af chirurg Almes 
17. Maj 1820
4
Inger Kirstine Cecilie Magdalene - ibid 
Afdød wægter, Jens Dahl og hustru
Johanne Dahl - ibid
Døbt 28. Febr. 1806
i St. Olai kirke
Ligeledes 
15. Nov. 1819 
reg.chir. Møller
5
Ellen Marie - ibid 
Tambour, Christopher Stephan af kronens reg. og hustru, Mariane Kirstine Albrichtsdatter - ibid 
Døbt i St. Mariæ kirke 10. August 1806 
Ligeledes, dog noget  letsindig
27. Febr. 1810
reg. chir. 
Andersen
6
 Maren Birgitte - ibid
Plejeforældre: Færgemand,
Hans Larsen og hustru 
Cecilie født Svendsen 
 Døbt i St. Olai kirke
22. Juli 1804
Gode kundskaber
sædelig opførsel
Attest af 19. sept. 1820, Sommer, indsendt af reg.chir Møller 
7
Johanne - ibid 
Rasmus Jørgensen, fisker og hustru Magrethe Kirstine Hartmann - ibid
Født 14. Dec. 1800
døbt 4. jan. 1801
i St. Olai kirke
Antagelige kundskaber
sædelig opførsel
7. Marts 1818 af
reg,chir. Møller

1. Søndag efter paaske 1821.

Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder efter døbeattest
Dom ang. 
Kundskab
og opførsel
Når, og af hvem vaccineret
1
 Frøken Karen Knudine Bolette Elisabeth v.Linstov, af Helsingør
Kammerjunker og capitain Christen Fredeik v. Linstov og frue Ursula Beate [ell. Bente] født Moltermann
 Født 10. april 1808 
[?? - gnidret]
døbt 27. Nov. s.Aa. i Garnis. krk. Kbh.
Udmærket gode kundskaber og opførsel 
 7. Nov. 1820 
Reg. chir. Møller
2
 Wilhelmine Augusta Werner
ibid
Buntmager og lieutenant af borgerlige Artilleri, Christian Andreas Philip Werner, og hustru Birthe Marie Wennerlund
 10. Marts 1805 
i Olai kirke
Gode kundskaber og opførsel 
27 dec. 1805
reg. Ch. Wisch
3
Ane Marie Hansen, ibid 
 Slagter Jochum Valentin Hansen og hustru Johanne Marie Henriksdatter
 7. Okt. 1806
Olai krk.
Ligeledes 
12. maj 1807 af ditto 
4
Bodel Kirstine
Ibid
Færgemand Frederik Nielsen Hyl og hustru Cathrine Pedersdatter af Helsingør 
16. April 1806 
i Olai krk. 
 Gode kundskaber og opførsel
 29. juni 1809 af Stræt
5
 Maria Cathrina
ibid
Bøssemagersvend ved Kr. reg. Servais Fleront, og hustru, Sophie Frederikke ibid
 døbt i Catolske kapel i Helsingør 7. Sep. 1804
Ligeledes 
22. sep. 1808
Wisch
6
 Ane Cathrine
ibid
 Tømmersvend, Peter Lind og hustru Magdalene Cathrine, ibid
døbt 17. Okt. 1806 i
Mariæ krk.
Ligeledes 
Attest af 23. Nov. 
reg. ch. Møller

15. søndag e. Trinit 1821

 
Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab
og opførsel
Når og af hvem 
vaccineret
1
Christiane Bejer
Krigsraad Egidius Johannes Bejer 
og frue Margrethe Cathrine f. Stricker 
døbt 29. Marts 1808
i Olai kirke født 29. Marts
Gode kundskaber
og opførsel
21. Juni 1807
af dr. Stræt
2
 Petronelle Magdalene 
Cornwall
Sadelmagermester Claus Cornwall 
og hustru Ane Cathrine Lenegaard ibid
21. Maj 1805 i
st. Olai kirke
 Ligeledes
Att. af ch. Alme 
af 21. Juni 1821 
3
 Rosine Marie
Toldbetjent Franz Gjørtler
og hustru Chriatiane Marie Duncan 
 Født 30. Sept. 1807
døbt 12. Okt. 1807 
i Næstved
Ligeledes 
12. juni 1821
chirurg Alme
4
Trine With
Afdøde brolægger Jørgen Nielsen With 
og hustru Ellen Jensdatter ibid
 Døbt i St. Olai krk. 
19. Sept 1805
 Ligeledes
4. Sept. 1808 
chr. Møller
5
Marie Andersdatter
Færgemand Andreas Magnussen og
hustru Ane Sophie Nielsdatter
Døbt i st. Olai krk. 
9. Jan. 1807 
 Ligeledes
 27. april 1815
dr. Stræt
6
Ane Kirstine Appelrod 
Færgemand Jens Larsen Appelrod 
og hustru Ane Margrethe Svendsdatter 
 Døbt 2. Nov. 1806
i St. Olai kirke
født 10. [??] Okt. s.Aa.
 Ligeledes
20. Juni 1807
dr. Stræt
7
Johanne Cathrine Lindbom
Christine
 Forhen spekhøker Christian Lind. . .??
og hustru Andrea Kirstine Agerup
 Døbt 28. Okt. 1806
i st. Olai kirke
Ligeledes 
15. Marts 1810
Chir. Møller
8
Johanne Sophie 
Andersdatter
 Uægte barn af Inger Andersdatter 
og tjenestekarl Anders Svendsen
Døbt i St. Olai kirke
10. Aug. 1807
Temmelig gode kundskaber
sædelig opføsel
 12. Juli 1820
af Reg.chir. Møller
9
Ane Marie Wodstrup
Politibetjent Lars Sørensen Wodstrup 
og hustru Mariane Sørensdatter 
 Døbt i F. .?? [Farum??]
kirke i Kjøbenhavn 
21. juni 1807
 Ligeledes
 23. April 1821
af Alme
10
 Justine Andersdatter
Arbejdsmand Johan Andersen 
og hustru Dorothea Sophie Hansdatter
31. Maj 1807
St. Oai Kirke
Ligeledes 
27. Febr. 1810 
reg. ch. Møller
11
Christiane Sophie 
Jørgensdatter
 Tjenestekarl Jørgen Okkerberg 
og hustru Ane Larsdater
 Døbt [??] Febr. 1807
i st. Olai kirke
Ligeledes 
18. Juni 1821
af samme
12
Christiane Bertelsen
Afdøde haarskjerer Bendt Bertelsen og hustru Else Marie Andersen
Døbt 29. Marts 1805
i St. Olai krk.
Ligeledes 
af justitsraad 
de Meza 
13
Charlotte Sophie 
Kirchner
 Rebslagersvend David Kirchner og
hustru Ane Marie Lisbeth
Døbt i St. Olai kirke
28. Marts 1807
Ligeledes.
Sædelig opførsel
11. febr. 1810
reg.ch. Møller
14
Jacobine Broberg 
Uægte barn af Sophie Abelsdatter og skomagersvend Jacob Broberg 
Døbt i St. Olai kirke
4. Aug. 1804 
 Maadelige kundskaber,
sædelig opførsel
10. Juni 1805 reg.ch. Wisch
15
Ane Frederikke Hansdatter
 Dorthe Pedersdatter. 
Barnefader, ungkarl Hans Nielsen
Født 11. Juni 1806, døbt 17. Aug. s.Aa.i Asminderød kirke
 Ligeledes
11. Juni 1820
reg.ch. Andersen
16
Marie Kirstine 
Pedersdatter
Bryggerkarl Peder Eriksen og
hustru Joachmie Kirstine Petersen
Døbt 3. Maj 1806
i St. Olai kirke
Ligeledes
13. Maj 1806 
reg.ch. Wisch

1. søndag efter paaske 1822

Løbe-
nummer
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab
og opførsel
Når og af hvem 
vaccineret
1
Amelia Elisabeth Frederikke Zepelin
Oberlieutn. Christopher Carl v. Zepelin og frue Clarenie Charlotte Blanchot
døbt 13. april 1807
Ganison Kbh.
Meget gode kundskaber og opførsel
 ?? Okt. 1808
Reg. ch. Beaufin
2
Wilhelmine Frederikke Lucie v. Lewezan
Capitain af Kronens regiment Frederik Scak v. Levezan og frue Dorothea Elisabeth f. 
B . . .?? Haxthausen
døbt 23. april 1807
i Mariæ kirke
Ligeledes
 15. Januar 1807
reg.ch. Andersen
3
Hanne Justa van Aller
Hollandsk consul Just Jacob van Aller
og frue Hanne Margrethe født Rist
 Døbt 2. Okt. 1806
i St. Mariæ kirke
 Ligeledes
20. Maj 1807
justitsraad 
de Meza
4
 Marie Krüger
 Bødker Johan frederik Krüger og
hustru Johanne Sophie Lang . . .??
Døbt 8. marts 1807
ibidem
Gode kundskaber 
og opførsel
8. Nov. 1809
justitsraad
de Meza
5
Caroline Frederikke Suhr
 Afdøde cantor Peter Suhr 
og hustru Magdalene Caroline f. Carlsen
Døbt 4. Marts 1807
ibidem
Ligeledes
 18. Nov. 1821 
reg.ch. Møller
6
 Cathrine Marie Helene Schrøder
Afdøde bogholder Hans Thomsen Schrøder 
og hustru Marie Felsted
Døbt 30. Maj 1806
i St. Olai krk.
Ligeledes 
1805 af
justitsraad 
de Meza
7
 Johanne Andersen Sølling
Spekhøker Andreas Hansen Sølling
hustru Anne Pedersen
Døbt 10. dec. 1807
ibid
Ligeledes 
1810
reg.ch. Møller
8
 Else Cathrine Nicoline Nielsen
Jørgen Wilhelm Nielsen og hustru 
Ingeborg Lemb
Døbt [??] Januar 1807
Trinitatis krk Kbh.
Ligeledes 
28. Aug. 1811
Møller
9
 Bolette Madsen
 Indsidder i Søeborg, Ole Madsen og hustru Karen Larsdatter
 [??] Aug. 1807
i Søeborg kirke
Ligeledes 
12. Nov. 1821
Møller
10
Marie Elisabeth Hansen
Slagtermester Ole Hansen og hustru
Inger Tommes ['Tomme' meget utydeligt]
 30. Juli 1806 
i St. Olai kirke
Ligeledes 
12. Maj 1806
Wisch
11
Kirstine Nielsen
 Husmand Ole Nielsen Bloustrød og hustru
Birthe Pedersdatter
 Døbt 6. Marts 1808 i 
Bloustrød kirke
 Ligeledes
Attest af reg.ch.
Andersen
12
Marie Amalie Luther 
 Hoboist Peter Martin Luther og
hustru Ane Marie Charlotte
 Døbt 7. Juli 1809
Mariæ krk.
Ligeledes 
1808 af 
Andersen
13
Charlotte Amalie Ørum
 Quinde Sophie Magdalene Møller.
Barnefader:
. . .?? Niels Christopher Ørum
 Døbt 14. Okt. 1806
St. Mariæ krk.
Ligeledes 
6. Nov. 1821 
Møller
14
Juliane Marie Beck 
 Snedker Johan Peter Beck og hustru Wilhelmine Holm paa Kronborg geværfabrik
Døbt 9. April 1805
paa Kronborg Geværfabrik
 Ligeledes
1810 af 
de Meza

 Mikkelsdag 1822
Løbenumrene 1 og 2 står som i protokollen.
Skrevet meget tyndt og utydeligt, kan indeholde fejl!


Løbe
nr
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Konfirmandens alder
efter døbeatt.
Dom ang.
Kundskab
og opførsel
Når og af 
hvem 
vaccineret
2
Ida Lovise Glørfelt
Svensk consul Isaac Gløerfelt og frue
Engelie Margrethe Charlotte Falbe
Født 12. Juli 1806
hjemmedøbt 31. Juli s.Aa
Meget gode kundskaber
og opførsel
I aaret 1808 af justitsraad
de Meza
1
 Sophie Margrethe Frederikke Gedde
Major af Kronens reg. v. Gedde og frue Lovise Frederikke v. Kleist
Døbt 30 Juni 1807
St. Mariæ kirke
Ligeledes
16. Juni af
De Meza
3
Marie Sophie Clark
. . nsk consul William Clark og frue . . . Clark ?? [meget utydeligt]
Født 3. Marts 1806
døbt 6. Febr. 1810
Ligeledes
1806 
de Meza
4
Johanne Cecilie Jordening
Kjøbmand Ditlev Bernhard Jordening
og hustru Ane Elisabeth
24. Juli 1807
St. Olai kirke
Ligeledes
30. Juli 1807
de Meza
5
Ellen Kristine Christiansen
Færgemand Christian Christiansen og
hustru Maren Nielsdatter
Døbt 21. Apr. 1807
Olai kirke
Ligeledes
22. Aug. 1814
Almes
6
Johanne Kirstine Kjeldberg
Afdøde S. . .?? Kjeldberg og 
hustru Maren Kjeldberg
døbt 30. Marts 1807
Fredensborg Slotskirke
Ligeledes
27. febr. 1810
Møller
7
Lovise Charlotte Okkerblom
Skomager Jacob Okkerblom og
hustru Margrthe Flemann
Døbt i St. Olai kirke 
25. marts 1808
Ligeledes
29. Maj 1809 
Strætt
8
Olivia Henriette Charstensen
Hoboist Charstensen og hustru Juliane Charstensen
døbt 11. Maj 1808 paa
Fødselst. i Kbh.
Ligeledes
Af professor Schielderup 
9. Maj 1810
9
Johanne Cathrine Cronvall
Maler Christian Peter Cronvall og
hustru Sophie Johanne Wolmer
døbt i St. Olai kirke
16. Jan. 1807
Ligeledes
27. febr. 1810 
Andersen
10
Oline Holck
Wægter Peter Holck og hustru
Ane Marie
22. Juni 1806
St. Mariæ kirke
Ligeledes
19. Febr. 1810
Reg.ch. Møller
11
Marie Elisabeth Bra?k
Wintappersvend Peter Abram Bra?k og
hustru Ane Dorothea
Døbt 4. Okt. 1807
St. Mariæ kirke
Ligeledes
25. Juni 1820 af
reg.ch. Møller

1. Søndag efter Paaske 1823


Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab
og opførsel
Når og af 
hvem 
vaccineret
1
Ane Caddky Good ?
[ Mange rettelser gør navnet svært 
læseligt måske der menes Cathy]
Kjøbmand John W. Good
og hustru Charlotte Henriette 
født Clausen [ell. Classen]
Hjemmedøbt 10. Nov. 
1806 af pastor Grüner
Meget gode kundskaber 
og opførsel
7. Nov. 1822 
af justitsraad 
de Meza
2
 Bolette Marie Lund
Kjøbmand Truels Truelsen Lund 
og hustru Madame Elisabeth Lund født Krogh 
 Døbt 5. August 1807
i St. Olai kirke.
Ligeledes 
1807 af Just.
de Meza
3
Amalie Wilhelmine Holm
Afdød loper, Niels Henrik Holm og
hustru Johanne Jueline Buch 
 24. Oct. 1808 i
St Olai kirke
Ligeledes 
17. Dec. 1808
dr. med. Strætt
4
Birgitte Kjerboe 
 Brygger Otto Rasmussen Kjerboe 
og hustru Johanne Johansen
døbt 23 Oct. 1807
St. Olai kirke
Ligeledes 
9. April 1808
af Wisch
5
Inger Pauline Suhr
Handelsbetjent Frederik Peter Suhr og
hustru Sidse Margrete Suhr f. Carlsen
Døbt 25. Oct. 1807
Trinitatis Kbh.
Ligeledes 
13. Febr. 180?
Stebush
6
Gundel Cathrine Meermann
Hattemager Diderik Roloff Meermann
og h. Johanne Maymann
 Født 30. April
døbt 27. Juni 1809 i
St. Olai kirke
 Ligeledes
 30. Maj 1822
Møller
7
Dorothea Elisabeth Nielsen
 Slagtermester Jacob Nielsen og
hustru Ane Cathrine Gunthersen
Født 18. Oct. døbt 
18.Maj1807 i St Olai k.
 Ligeledes
Attest af 4. Nov. 1822
Reg. ch. Andersen
8
 Henriette Petersen
 Uægte barn af Helene Rundberg, nu 
gift med sergent ved Kr. Reg. Petersen
 Født i Landskrone 
26. Juli 1808
 Gode kundskaber
god opførsel
 Att. af 10. Nov. 1822
Andersen
9
Amalie Benedicte Petersen
Uægte barn af Kirstine Brodersen
barnefader Nicolai Petersen
f. 4. Nov. 1808
døbt 24. Marts 1809
St. Olai kirke
Ligeledes 
11. Dec. 18?? af 
Møller
10
Ane Marie Nielsen
 Bryggerkarl Nielsen og 
hustru Kirstine Nielsen 
 Døbt 1808 - 18. Sep. 
St. Olai kirke
 Ligeledes
29. Maj 1809
Dr. med. Strætt
11
Johanne Cathrine 
Holmqvist
 Skræddersvend Johan Holmqvist 
og hustru Sophie Kirstine
 Døbt 31. Oct. 1807
Kgl. Fødselsst. Kbh
Ligeledes 
3. Febr. 1810
Reg.ch. Andersen
12
 Elisabeth Charlotte Engelbrechtsen
 Underofficer Peter Engelbrechtsen
og h. Jacobine Margrethe Rønning
døbt 8. Maj 1808
i St. Mariæ kirke
Ligeledes 
6. Nov. 1822
Andersen
13
Andrea Hernæss
Underconstabel Gunner Hansen Hernæs
og hust. Johanne Andersdatter
Døbt 11 Marts 1803
St. Mariæ kirke
 Meget maadelige kundskaber, god opførsel, 
confirmeret i følge . .?? resolution
 Har haft naturlige kopper

1823
Søndagen efter Michaelis


Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab
og opførsel
Når, og af 
hvem 
vaccineret
1
Julie Nicoline Johansen
Kammerraad og controlleur ved 
Helsingør Toldkammer, 
Nicolai Johansen og hustru 
Dorothea Sophie f. Krüger
Døbt 3. Juni 1808
i St. Olai kirke
Gode kundskaber
god opførsel
18. April 18??
Dr. med. Strætt
2
Juliane Marie Moberg
Wognmand Peter Larsen Moberg
og hustru Kirsten Moberg
Døbt i St. Olai kirke
14. Juni 1809
Gode kundskaber
og opførsel
21. Febr. 1810
Strætt
3
Ellen Marie Hyll
Færgemand Frederik Nielsen Hyll
og hustru Ane Cathrine
Døbt 26. Maj 1809
St. Olai kirke
Gode kundskaber
og opførsel
24. Juni 1809
Strætt
4
Helene Marie Paulsen
Malermester Frederik Paulsen 
og hust. Birgitte Kirstine Schou
Døbt i Frue kirke Kbh.
22. Marts 1808
Gode kundskaber
god opførsel
25. Jan. 1808
Stebush
5
Frederikke Augustine Lindbom
Wognmand Christian Lindbom
og h. Andrea Kirstine Agerup
Døbt 28. Apr. 1809
St. Olai kirke
Ligeledes
15. Marts 1810
Møller
6
Karen Christiane Hansen
Slagter Ole Hansen og hustru
Inger Tømmes
Døbt i St. Olai kirke
1. dec. 1808
Ligeledes
22. April 1823
Møller
7
Kirstine Møller
Wærtshuusholder Jens Nielsen og
hustru Ellen Kirstine Larsdatter
Døbt 2. S. e. Paaske 1808
i Hornbeks kirke
Ligeledes
1810
Chirurg Jacobsen
8
Charlotte Sophie Thomassen
Marthe Andersdatter og 
soldat Christen Thomassen
Døbt 22. Jan. 1809
i St. Mariæ kirke
Ligeledes
1810
Møller
9
Pauline Frederiksen
K. . . ?? Henrik Frederiksen og hustru
Inger Marie
Døbt 12. pril 1809
St. Mariæ kirke
Ligeledes
28. Maj 1823
Møller
10
Ane Marie Brask
Afdøde skræder Jens Hansen Brask
og Ane Marie Nielsdatter
Døbt i St. Mariæ kirke
31. jan. 1808
Ligeledes
11. febr. 1810
Møller
11
Charlotte Vilhelmine Bjørk
Skrædermester Lars Bjørk og
hustru Ane Kirstine Schou
Døbt 14. Dec. 1808
St. Olai kirke
Ligeledes
4. August 1820
Møller
12
Ane Marie Søderstrøm
Jacobine Trane i Halmstad og
skræddersvend Søderstrøm
Døbt i Halmstad i 
Sverige 29. sept. 1808
Mådelige kundskaber
god opførsel
17. Aug. 1823
Møller
13
Marie Elisabeth Duhan
Gjørtler Johan Olavius Duhan
og hustru Dorothea Marie Verner
Døbt 1.S.e.T 1803
Hellebeck kirke
Ligeledes
1808 af
Jacobsen
14
Helene Magdalene Møller
Marqeur Hartvig Peter Møller
og Anna Dorothea Grønning
Døbt 11. Dec. 1807
Helliggeist Kbh
Ligeledes
14. Aug. 1823
Møller
15
Marie Elisabeth Thorup
Arbeidsmand Peter Thorup
og hustru Birthe
Døbt 7. Nov. 1806
St. Olai
Ligeledes
29 maj 1823
Regimentschirurg Møller

1824
Søndag efter påske.


Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab
og opførsel
Når, og af 
hvem 
vaccineret
1
Jacobine Mariane Frederikke 
Rhoden af Helsingør
Afgangne Lieutenant
Johan Frederik Christian Rhoden 
og hustru Christiane Brodersen af Helsingør
Døbt 10. Jan. 1808
Frue Kirke Kbh.
Gode kundskaber
Meget god opførsel
3. April 1824
Reg.ch. 
Møller
2
 Marie Sophie Frederike Cronwall
ibid
Malermester Christian Peter Cronwall og
hustru Sophie Johanne Volmer - ibid
[Usikkerhed om efternavnet, Volmer ell. Svolmer]
Døbt i St.Olai kirke 
28.juli 1809 
 Ligeledes
7. Marts 1810
Reg.chirurg 
Andersen
3
 Charitas Wilhelmine Pauline 
Wilhelmin ibid
 Hoboist, ved Kronens Regiment, Diderik Emil Wilhelmi - ibid
Døbt 24. Dec. 1809
St. Mariæ kirke
Ligeledes 
 20. Febr. 1810
Andersen
4
Anna Kirstine Jørgensen
ibid
Afdød wævermester 
Morten Jørgensen og efterlevende hustru Anna cathrine Abrahamsdatter - ibid
 Døbt 23. Juli
1809 i Mariæ kirke
Ligeledes 
3. febr. 1810
Reg.ch. Møller
5
Anna Maria Hansen
ibid
Lods Christian Hansen og hustru
Johanne Elisabeth - ibid
 Døbt 12. Jan. 1809
St. Mariæ kirke
Ligeledes 
17. Juli 1809 
6
Birgitte Gudmann
ibid
Fruentimmeret, Ane Cathrine Holst,
barnefader: Fisker Gudmann
Døbt 1. Marts 1809
i St. Olai kirke
Ligeledes 
Attest dec. 1823
Møller
7
Johanne Kirstine Frederiksen
ibid
Fruentimmeret, 
Else Marie haarskjer Bertelsens enke, 
barnefader: Matros Johan Frederiksen 
 Døbt 20. Okt. 1809
St. Olai krk.
Ligeledes 
Attest 7. Apr. 1824
just.raad de Meza
8
Caroline Michelsdatter
Plejefader ?? underofficer Lars Mortensen Lange 
og hustru Henriette Charlotte Lange
Døbt 9. apr. 1809
St. Olai krk.
Ligeledes 
10. Nov. 1823
R. C. Müller
9
 Johanne Magrethe Edsberg
 Øst . . .?? lods Carl Mathias Edsberg 
og hustru Marie Nielsdatter
 Døbt 22. Nov. 1808
St. Olai krk
Gode kundskaber
m. god opførsel
 Att. 4. juni 1825
just.raad de Meza
10
 Caroline Hafner
Natmandskarl Hans Michael Hafner og
hustru Ane Cathrine Jørgensdatter
Døbt 11. Okt. 1807
St. Olai krk.
Maadelige kundsk.
god opførsel
11. okt. 1808
Møller
11
Mette Henriette Berg
Høker Andreas Berg og hustru
Ane Marie Jensdatter
2. April 1806
St. Olai krk
Ligeledes 
6. Okt. 1806
Møller
12
 Stine Marie Lund
 Skomager Lars Lund og hustru
Anna marie Elisabeth Hansen
Døbt 10. jan. 1808
St. Olai kirke
Ligeledes 
7. Juli 1808
Regiments chirurg
Møller

1824
Søndag efter Michaelis

 
Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab
og opførsel
Når, og af 
hvem 
vaccineret
1
Jacobine Bejer
af Helsinge
Afdød krigsraad Egidius Johannes Bejer
og frue Grethe fød Stricker
Døbt 17. Juli 1808
St Mariæ kirke
Gode kundskaber
og opførsel
13. Sept. 1808
Dr. Strætt
2
Johanne Henriette Drejer
ibid
Kjøbmand Johan Christopher Drejer 
og hustru Ane Dorothea Drejer født Otte
Døbt 25. Dec. 1808
St. Olai kirke
Meget gode kundskaber
og opførsel
Attest af 5. Nov. 1809
Justitsraad de Meza
3
Mettine Emilie Bakke
ibid
Færgemand Johannes Bakke 
og hustru Ellen Kirstine
Døbt 9. febr. 1809
st. Olai kirke
Ligeledes
Att. 25. Aug. 1815
doctor Strætt
4
Sophie Amalie Krüger
ibid
Bødker Krüger og hustru
Johanne Sophie
Døbt 27. Oct. 1809
St. Mariæ kirke
Gode kundskaber
og opførsel
1819
de Meza
5
Anne Marie
Wærtshusholder Anders Zimberlund
hustru Lisbeth Kirschner
Døbt 5. Aug. 1808
St. Olai kirke
Ligeledes
19. febr. 1810
Müller
6
Caroline Sophie
Tømmersvend Nicolai Henrich Frost 
og hustru Ane Cathrine
[Tvivl om navnet 'Frost']
Døbt i St Olai
18. April 1809
Ligeledes
Att. 14. Juni 1814
Müller
7
Christiane Amalie Fencker
Afdøde toldbetjent Hans Henrik Fenker
og hustru Christiane Kirstine
Døbt i St. Mariæ kirke
6. Jan. 1809
Ligeledes
6. sept. 1809
Doctor Strætt

1825
Søndag efter påske

Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab
og opførsel
Når, og af 
hvem 
vaccineret
1
Sophie Elisabeth 
Nystrøm
Bødker Andreas Nystrøm og
hustru Ane Cathrine Mogensen
 Døb i Asminderød kirke
søndag efter nytår 1811
Meget gode 
kundskaber
og opførsel
18. Juni 1813
distriktslæge Taur
2
Marie Hansen
Underofficer Tullebølle 
og hustru Ellen
Døbt i Tikiøb kirke
6. dec. 1810
Ligeledes
1811 af
chirurg Jacobsen
3
Frederikke Antonette 
Graumann
Fuldmægtig Johan 
Frederik Graumann og hustru 
Elisabeth Marie Petersen
Født 26. Febr. 1811, 
døbt 7. Marts s.Aa 
St. Olai kirke
Ligeledes
Attest af 
12. Juni 1824
Reg. ch. Møller
4
Marie Elisabeth 
Nielsen
Underconstabel Thor Nielsen og
moderen mette Marie Jensdatter
Født 24. Aug. 1810
Gode kundskaber
og opførsel
16. Maj 1810
Reg. ch. Møller
5
Sophie Elisabeth 
Zimberlund
Afdød wærtshusholder 
Anders Zimberlund 
og hustru Ane Sophie
Døbt 17. Maj 1810
St. Olai kirke
Maadelige kundskaber
god opførsel
8. Oct. 1812 
Møller
6
Amalia Charlotte 
Heden . . .??
Tjenestepige hos bødker 
Bent Moberg
Døbt 12. Nov. 1809
St. Olai kirke
Ligeledes
Attest 20. Nov. 1824
Møller
7
Boline Christine Børresen
Færgemand Peder Børresen
og hustru Sophie
Døbt 28. Aug. 1809
St. Olai kirke
Ligeledes
16. Sept. 1809
Strætt
8
Inger Juliane Søderberg
Plejedatter hos hoboist Fischer
og hustru Ellen Kirstine
Døbt 24. Marts 1806
i Tikjøb
Ligeledes
Attest af krigsraad Seyer
25. Marts 1825
9
Rolundine Køppen
Tjenestepige hos 
slagter Christian Petersen 
og hustru Ane
1810 af 20. Apr. 
Garnisons kirke i
Kiøbenhavn
Ligeledes
Attest af reg. ch. Møller
24. Nov. 1824.

1825
Søndag efter Mikkelsdag


Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab 
og opførsel
Når, og af 
hvem 
vaccineret
1
Edel Antonette Marie Onserud
Oberstlieutnant Onserud
ved Kronens Regiment
Døbt 2. Dec. 1809
Rønne kirke på Bornholm
Udmærket gode
kundskaber og
opførsel
5. Aug. 1810
Reg. ch.
Olivarius
2
Cathrine Elisabeth Linstow
 Kammerjunker, afg. Capitain ved 
Kronens reg. Frederik v. Linstow og 
frue Ursula Bente fød. Holtermann 
[ Hele posten meget sjusket og utydelig]
Født 24. Febr. 1810
døbt i . . .stus kirke ??
i Kiøbenhavn
Ligeledes
3. Okt. 1811
af . . .?? 
Rothe
3
Ane Cathrine Lund
Kjøbmand Truels Truelsen Lund 
og hustru Elisabeth Lund
1. Marts 1809 
 St Olai kirke
Ligeledes
i Maj 1809 
dr. med. de Meza
4
Emilie Frederikke Schou
Loper, Lauriz Schou og hustru
Cathrine Marie fød Andreasen
Født 15. Jan. 
døbt 15. febr.1810
Meget gode kundsk.
og opførsel
Att. af 4. maj 1825
R. Chirurg. Møller
5
Louise Math. . .?? Nielsen
Woldmester Henrik Nielsen og
hustru Ane Maanefeldt
Døbt i Farum 14. oct. 1810
Ligeledes
29. juni 1813
af ?? Th. Topp, 
degn og 
vaciinateur  i Liunge
6
Frederikke Wilhelmine Nielsen 
Slagter Jacob Nielsen og 
hustru Cathrine Gynthersen
Døbt 15. Juli 1810
St. Olai
Ligeledes
12. Oct. 1810
Strætt
7
Louise Hansen
Færgemand Hans Jørgen Hansen og
hustru Ane Kirstine Kistrup
Født 26. Nov. 1810
døbt i Olai kirke
Ligeledes
Att. af chirurg Alme 
af 24. Maj 1823
8
Ane Marie Petersen
Plejedatter, 
af kjøbmand Bent Jørgensen 
og hustru Maren
Født 11. Sept. 1810
døbt i Slangerup
Ligeledes
Att. af chirurg Alme 
af 24. Maj 1825
9
Ingeborg Andersen
Wærtshusholder Niels Andersen og 
hustru Ane Kirstine Knudsdatter
Født 11. April 1811
St. Olai kirke
Ligeledes
12. Aug. 1811
reg. ch. Møller
10
Emilie Florentine Wilhelmi
Hoboist Diderik Wilhelmi og
hustru, Johanne født Weile
Født 30. marts 1811
døbt i St. Mariæ kirke
Gode kundskaber
god opførsel
19. Juli 1811
Andersen
11
Christiane Magnussen
Færgemand Andreas Magnussen og
hustru Sophie Nielsdatter
Født 5. Oct. 
døbt 26. Oct. 1810 
St. Olai
Ligeledes
11. Aug. 1811
dr. Strætt
12
Nille Nielsen
Høker Jens Nielsen og
hustru Kristine Larsdatter
Født 5. Febr. 1811
døbt i Tikjøb kirke 1. S. i
fasten
Ligeledes
1812 
Jacobsen
13
Amalie Marie Alexandersen
Musqeteer af det norske Liwreg. Vincent Alexandersen, og hustru 
Amalie Charlotte Vagner . . .??
Født 5. Marts 1811
døbt 17. Marts i
Citadellets kirke Khb.
Temmelig gode kundskaber
god opførsel
12. Febr. 1814 
Reg. ch. Møller
14
Ulrica Ulrichsen
Arbeidsmand Jens Ulrichsen og hustru Maren Margrethe Olesdatter
Døbt ved Mortensdag 1810 Græsted kirke
Ligeledes
21. Juli 1812
Reg. ch. Andersen
15
Ane Marie Hansen
Slagtermester, Peter Hansen og
hustru Ane Magrethe Hansen
Født 10. febr. 1811
døbt i St. Olai Kirke
Ligeledes
5. Juli 1815
Alme
16
Johanne Larsdatter
Husmand Lars Andersen og
hustru Karen Andersdatter
Født 26. Sept. 1811
døbt i Grønholt kirke
Ligeledes
Att. af Alme 30. maj 18??

1826
1. Søndag efter Påske


Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab 
og opførsel
Når, og af 
hvem 
vaccineret
1
Elisabeth Marie Loise 
Jordening
Afdød kjøbmand 
Ditlev Bernhard Jordening og 
hustru Ane Elisabeth f. Pedersen
Født 26. Sept. 1811
døbt i Grønholt kirke 
Meget gode 
kundskaber
mådelig opførsel
4. Okt. 1810
de Meza
2
Marie Kirstine Schubel
Bødkermester Andreas Gottfred Schubel
og hustru Marie Kirstine f. Bering
Døbt i Leirskov kirke
1. søndag af 
trefoldighed 1818
[17. maj]
Ligeledes
20. juli 1816
Regimentschirurg 
Møller
3
Maria Dorothea Schultz
Maler, Frantz Conrad Schultz og
hustru, Inger Helene Schultz
Født 1. Dec. 1811
døbt 2. Jan. 1812
Ligeledes
8. Aug. 1812
Møller
4
Ane Elisabeth Pedersen
Arbeidsmand, Christian Pedersen
og hustru, Kirstine Frederiksdatter
Fød 21. Nov. 1811
døbt 5. jan. 1812 i
Asminderød kirke
Ligeledes
4. Juli 1815
Møller
5
Caroline Angelberg 
Sergeant Angelberg og hustru
Margrethe Jørgensen
Døbt i Garnison kirke
i Kbh. 24 apr. 1811
Mådelige3 kundskaber
sædelig opførsel
5. Aug. 1816
Møller

1826
1. Søndag efter Mikkelsdag


Løbe
nr.
Confirmandens navn
og opholdssted
Forældrenes navne 
og opholdssted
Confirmandens alder
efter døbeattest
Dom ang.
Kundskab 
og opførsel
Når, og af 
hvem 
vaccineret
1
Emma Wilhelmine Caroline 
Harboe
Generalkrigscommisair, og . .svend??
ved Øresunds Toldkammer 
Johan Henrik Harboe og frue
Johanne Marie Wismer
Døbt 20. April 1811 i
Garnisons Kirke, Kbh.
Meget gode kundskaber
sædelig opførsel
29. April 1811
af Overlæge Roggertz
ved alm. Hospital
i Kiøbenhavn
2
Constantia Margrethe Edsberg
Ordineret catheket ved begge 
Helsingørs menigheder, 
Johan Henrik Edsberg 
og hustru Bodil Kirstine
 Døbt 1. Jan. 1811
Frue Kirke
Kiøbenhavn
Ligeledes 
 19. Maj 1812
regimentschirurg Stebusch
i Kiøbenhavn
3
 Ulrikke Kirstine Lundholm
 Forvalter wed feltmagasinerne
på Kronborg, Peter Lundholm og
hustru Sophie Hedevig f. Smith
Født 9. Juni 1811
døbt 18. Juli s.Aa
Mariæ kirke
Ligeledes 
14. Juli 1811
Møller
4
Sara Cathrine Dideriksen 
Fuldmægtig Josias Diderichsen og
hustru Johannette Dorothea Bang
Født ?? jan. 1812
døbt 19. marts s.a. 
St. Olai kirke
Ligeledes 
30. Sept. 1812
Müller
5
Marie Charlotte Hertel 
Kammager C. Hertel og hustru G. M. Nielsen [Meget utydelig og sjusket skrift
 14. Juli 1812
Gjentofte Kirke
Ligeledes 
25. Jan. 1813
Müller
6
 Caroline Marie Knoblauch
Brolægger og vægter, 
Ludvig Ferdinand Knoblauch og hustru Ane Kirstine f. Olsen
Født 24. Oct. 1812
døbt 6. Nov. s.a. i 
Holmens kirke, Kiøbenhavn
 Ligeledes
Attest af Müller 
14. Sep. 1826 
7
 Augusta Margrethe 
Sophie Svedstrup
 Commandeersergeant 
Erik Nielsen Svedstrup
og hustru Johanne Nielsdatter
 Født 13. febr. 1812
døbt 8. Marts s.a. 
St. Mariæ kirke
Ligeledes 
28. Juli 1814
Andersen
8
Mariane Malling 
Organist i Ringsted, Martin Jensen Malling
og hustru Grethe Cathrine Fischer
 15. Juni 1811
døbt 13. Sept. s.a.
Temmelig gode kundskaber
sædelig opførsel
15. Nov. 1811
Justitsraad
de Meza
9
Christine Magdalene Odemar 
 Barbeer, Peter Gottfred Odemar 
og hustru Cathrine Bolind
Født 10. Maj 1812
døbt 1. Juni s.a.
St. Olai Kirke
Ligeledes 
27. Aug. 1813
Møller
10
Hanne Charlotte Schæfer 
Skrædermester Carl August Schæfer
og hustru Kirstine Marie Lydersen
Født 25. Marts 1812
døbt 26. April s.a. 
St. Olai Kirke
Ligeledes 
9. Nov. 1812
Møller
11
Caroline Frandsine Larsen 
 Skrædermester Franz Henning Larsen og 
hustru Inger f. Jespersen
Født 16. Okt. 1811
døbt i St. Mariæ kirke
10. Nov. s.a.
 Ligeledes
5. jan. 1812
regim.chirurg Andersen