På min vej gennem Københavns folketælling 1901

bringer jeg her de personer jeg støder på der er født i Helsingør.
Jeg kan garantere at ikke alle er med, (men næsten) men de øjet fanger noteres.
Måske kan det  være en hjælp for nogen.
Ved en del poster kan jeg, grundet overstregninger, ikke se om personen er fra Helsinge, Helsingør eller noget helt andet.

Hvor jeg er i tvivl er posten udeladt.
Jeg må konstatere at en del personer ikke er til at finde i kirkebøgerne på den opgivne dato; hvad det skyldes kan jeg ikke forklare; finder jeg dem, gør jeg opmærksom på evt. fejl.
Måske er de i virkeligheden født i eet af de mange omkringliggende fiskersamfund,
men Kirkebøgerne for Helsingør er kendt for at være temmeligt rodede og mangelfulde.
Såfremt nogen kan bidrage med de manglene data er man velkommen til at skrive:
Min e-post
On my way through CopenhagenCensus 1901

I bring here the people I encounter who was born in Elsinore.
I can guarantee that not everyone is, (but almost) but the eye capturesrecorded.
Perhaps it may be helpful for anyone.
For some items I can, because deletions do not see the person is fromHelsinge Elsinore or something else entirely.
Where I am not sure the record is omitted.
I must note that some people do not find in church records at the date reported, what caused it, I can not explain, I find them, I do note any.errors.
Maybe they were actually born in one of the many surrounding fishing communities
but the church records of Elsinore is known to be rather messy and incomplete.
If anyone can help with the many data gaps, please feel free to write:
My e-mailTilbage til Index 1. Anna Dahl, enke f. 14. nov 1831 Privat understøttelse A. F. Ibsensvej opslag 6
 2. Augusta Schmidt, enke, f.25. nov. 1853, Syerske, A. F. Ibsensvej opslag 6
 3. Hansine Hansen, ugift 9. dec 1875 Tjenestepige, A. F. Ibsensvej opslag 36
 4. Kirstine Nielsen, enke, f. 6. juli 1829, Svigermoder, født i Mørdrup ved Helsingør. A. F. Ibsensvej opslag 79    
 5. Anna Sophie Wilhelmine gift m. Carl Brønderslev,f. 22 feb 1836, Husmoder. A. F. Ibsensvej  opslag 91
 6. Emilie Antonette Hector, enke, f. okt. 1826 A. F. Ibsensvej opslag 94
 7. Mathilde Dahlstrøm, ugift. f. 5. okt. 1882, elev Abel Cathrinesgade 1 opslag 3
 8. Ida Elisabeth Marie, gift m. Carl Jørgensen, f. 13 okt 1858 gift m. Abel Cathrinesgade 1 opslag 3
 9. Thora Christine Johanne Nielsen, ugift, f. 18 okt 1884, Dameskrædderinde Abel Cathrinesgade  opslag 19
 10. Charlotte Medea, gift m. Peter Olsen, f. 11 Nov. 1863, Abel Cathrinesgade  opslag  34
 11. Frida Amalie Christine Sørensen, ugift, f. 1862, Privat understøttelse Abel Cathrinesgade 21 opslag  40
 12. Ludvig Ferdinand Charles Hansen, ugift f. 28 jan. 1878, Kontorist, søn. Abel Cathrinesgade  opslag 47
 13. Karen Emilie Augusta, Birnlaun enke, f . 30. juli 1833, Abel Cathrinesgade  opslag 48
 14. Petronelle Hansen, ugift, f. 19 juni 1819. Abel Cathrinesgade  opslag 59
 15. Sophus Joachim Møller, gift m Marie, f. 13. feb 1862, Rulle- og flyttemand Abel Cathrinesgade  opslag 59
 16. Marie, gift m. ovenstående, f. 6. april 1863, Husmoder Abel Cathrinesgade  opslag 59
 17. Valborg Johanne Møller, ugift datter af ovenstående, f. 15. sep. 1889, Konditionerer, Abel Cathrinesgade  opslag  59
 18. Axel Peter Møller, ugift, f. 21 feb. 1886 Kontorlærling, Abel Cathrinesgade  opslag 59
 19. Henriette Vilhelmine Elise, gift m.Valdemar Møller, f. 23. maj 1851, Husmoder Abel Cathrinesgade  opslag 69
 20. Klara Mathilde Halmstad, ugift, f. 18 sep. 1853, Husbestyrerinde hos Nielsen. Abel Cathrinesgade  opslag 75
 21. Maria Dorthea Gøtzche, enke, f 29. april 1846, Lægeenke, Abildgaardsgade 3 opslag 9
 22. Anna Jacobine, gift m. Peter Jørgensen, f. 17. aug. 1847. Abildgaardsgade  opslag 25
 23. Olivia Antoinette Birch, enke, f. 31. dec. 1832, Enkepension Abildgaardsgade  opslag 55
 24. Nina Mathilde Cathrine Hansen, enke, f. 24. jan 1841, indtægt af en ejendom. Absalonsgade 14 opslag 12
 25. Julie Catharine Marianne Christensen, gift, f. 19 dec. 1849, i besøg. Absalonsgade 12 opslag 13
 26. Carl Eduard Barndorff, enkemand, f. 10. aug. 1821, Alderdomsunderstøttelse Absalonsgade 24 opslag 19
 27. Augusta Marie Hansen, enke, f. 12. juli 1848, Modehandlerinde Absalonsgade 28 opslag 26
 28. Erik Holger Hansen, ugift, f. feb. 1872, Lagerist, ovennævntes søn. Absalonsgade 28 opslag 26
 29. Peter Joseph Nissen, gift m. Andrea,  f. 5. april 1834, Skomagersvend. Absalonsgade [ulige numre]  opslag 42
 30. Anni Vilhelmine Berglund,  enke, f. 24 juni 1836, Handelskone (fisk) Absalonsgade  opslag 47
 31. Anna Christoffersen, ugift, f. 11 nov. 1855, Høker Absalonsgade  opslag 67
 32. Magdalene Nielsen, ugift, f. 1888, Barn. Absalonsgade  opslag 71
 33. Christian Julius Ørbek, gift m. Christine, f. 16. Jan. 1836,  Absalonsgade 37 opslag 95
 34. Carl Olsen,  f. 4 juni 1872,  Slagter, Absalonsgade, [ulige numre] opslag 113
 35. Johanne Poveline Suhr, ugift, f. 8.dec. 1830, Arbejderske, Absalonsgade, Sundbyvester nr. 4  opslag 34
 36. Inger Rodolfine Svendsen,  enke, f. sep. 1833 Absalonsgade, Sundbyvester nr.12  opslag 49
 37. Johannes Marius Hansen, ugift, 22. juli 1888, Søn. Adelgade 17 opslag 22
 38. Louise Frederikke Franke, enke, f. 19. jan. 1831, Alderdomsunderstøttelse. Adelgade  opslag 38
 39. Carl Niels Wilhelm Nyhuus, ugift  f. 2 maj 1880, Barn, Møllersvend, Adelgade  opslag 52
 40. Christian Andreas Nyhuus,  ugift, f. 10 aug. 1884, Barn, Snedkerlærling. Adelgade  opslag 52
 41. A. R. T. Jensen, (mandkøn) gift m. E. M. f. 30. juni 1845, Blikkenslagermester, Adelgade  opslag 73
 42. Oline Olsen, ugift, f. 25 feb. 1837, Rengøring. Adelgade opslag 144
 43. Lillballe, ugift, f. 27. marts 1843 Skomagersvend. Adelgade opslag 144
 44. Mary Gudrund Stekhahn f. 26 jan 1886, Datter. Adelgade opslag 149
 45. Agnes Emilie Stekhahn  f. 23. april 1888 Datter Adelgade opslag 149
 46. Harald Gunner Fritzof Stekhahn, f. 8. sep. 1892, Søn Adelgade opslag 149
 47. Christian Madsen, gift m. Yelva, f. 17. sep. 1876, Smedemester. Adelgade opslag 155
 48. Alvilda,  gift m. Christian Holm, f. 28. jan.1856,  Adelgade opslag 172
 49. Valborg Alvilda Holm, ugift,  f. 8 Aug. 1888, Barn, Adelgade opslag 172
 50. Daniella Marie Holm, ugift, f. Sep. 1889, Barn. Adelgade opslag 172
 51. Johanne Elisabeth Holm, ugift, f. 28. april 1891, Barn.  Adelgade opslag 172
 52. Laura Christensen, fraskilt, f. 10. feb. 1864, Cigararbejderske. Adelgade opslag 177
 53. Peter Laurits Nielsen, gift m. Elisa, f. 12. okt 1852, Maskinist. Adelgade opslag 177
 54. Marie Hansen, ugift, f. 2. april 1852, Rengøring. Adelgade 127 opslag 189
 55. Juliane Lovise Hansen, ugift f. 20. maj 1859, søster til ovenstående, Syerske. Adelgade 127 opslag 189
 56. Johanne Nicoline Gellner, ugift, f. 5 sep. 1881, Viktualiejomfru, Adelgade opslag 204
 57. Vilh. Charl. Cathr. gift m. blikkeslager Jens Kaerberg. f. 4. april 1845, Hustru. Adelgade opslag 209
 58. Emma Caroline Thygesen, ugift, f. 12. juli 1842, Husbestyrerinde. Adelgade opslag 213
 59. Thora Marie gift m. Carl Falcke, f. 14. maj 1838,  Adelgade opslag  213
 60. Einer Hjalmar Bentzen, ugift, f. 16. sep. 1896, Søn. Adelgade opslag 219
 61. Louis Petter Andersen, ugift, f. jan. 1846, Skibb . .  ?? [hele posten sjusket skrevet]Adelgade opslag 222
 62. Emilie Vilhelmine Andersen, ugift, f. 29. aug 1873 [I Olai sogn] Logerende. Adelgade opslag 242
 63. Clement Heyerdahl  [Mellemnavn ulæseligt] f. 1843, Former på orlogsværftet, Adelgade opslag 294
 64. Oluf Olsen, gift m. Elna, f. 1859, Skibssmed. Adelgade opslag 300
 65. Susanne, gift m. Niels Carlsen, f. 21april 1842,  Adelgade opslag  304
 66. Sophus Martin Jensen, gift m. Laura,  Slagtermester, Adelgade opslag 315
 67. Laurits Peter Hansen, gift m. Christina, f. 20 juni 1849, Arbejdsmand. Adelgade opslag 319
 68. Andrea gift m. Hans Hansen, f. nov. 1838 Adelgade opslag 327
 69. Ane Marie Christiansen, enke, f. 27. jan. 1844 Syerske, Adelgade opslag 331
 70.  Sophus Akfons Vogelius, ugift, f. 24. dec. 1858,  Cigarsorterer. Adelgade opslag 334
 71. Johanne Hansine Hansen, enke, f. 5. sep. 1828,  Avisbud, Adelgade opslag 334
 72. Caroline Ane Cirstine Frederiksen, ugift f. 15. jan. 1884 Logerende rengøringspige, Adelgade 100 opslag 337
 73. Ane Marie Charotte Nielsen, enke, f. 6. jan 1827, Fattighjælp, [en ugift datter hedder Pouline Nohr] Adilsvej 3 opslag 6
 74. Anton Eduard Jensen, ugift, f. marts 1840, Typograf, Admiralgade  opslag 13
 75. Frederikke Emilie Forslund, enke, f. 8 juli 1850, Rengøring, Admiralgade opslag 16
 76. Sally Wagner, gift. [Mandkøn]  f. 28. juli 1844, Grosserer. Admiralgade opslag 18
 77. Rasmus Pullick, ugift, f. 26 marts 1849, Gas- og Vandmester. Admiralgade opslag 24
 78. Niels Peter Eliason, gift m. Helfride, f. 20. okt. 1866, Admiralgade opslag 32
 79. Carl Valdemar Jensen,  gift m. Anne Marie f. 29. jan. 1857, Roersbetjent. Aggersborggade  opslag 6
 80. Karla Ketty Johansen, f. 11 jan 1897, Barn, Aggersborggade 5 opslag 11
 81. Cathrine Caroline Frederikke  gift m. Peter Havemann, f. 7. april 1859, Aggersborggade 5 opslag 11
 82. Jens Carl Christian Jensen, gift m. Anna,  f. 12. juli 1855, Maskinmester. Aggersborggade  opslag 32
 83. Eleonora Elisabeth Bønnelev [??]  f. 1897,  Aggersborggade  opslag 33
 84. Hans Willumsen, ugift f. 9. juni 1860,  Handelsagent, Ahlefeldtsgade 18 A opslag 29
 85. Albert Thorvald Petersen, gift m. Caroline, f. 15. sep. 1847, Handelsrejsende.Ahlefeldtsgade 26 opslag 38
 86. Laurids Christian Brøchner Højberg, ugift, f. [i Olai sogn] 29 aug. 1876, Maskinmester. Ahlefeldtsgade  opslag 40
 87. Emma Nikoline Marie Hansen, ugift, f. 29 feb. 1833, Bestyrer huset. Ahornsgade  opslag 15
 88. Augusta, gift m. W. Carlsen, f. 28 jan. 1857, Husmoder, Ahornsgade  opslag 23
 89. Mathilde Frederikke gift m. Niels Jensen f. 29 jan. 1851, Husmoder, Ahornsgade 10 A opslag 71
 90. August Eduard Hamberg, gift m. Sofie, f. 31. juli 1871, Smedesvend på Holmen. Ahornsgade 74 opslag 85
 91. Arthur Jensen,  gift. f. 165, Hovmester. Ahrensberggade 1 opslag 3
 92. Ellen gift m. Frederik Magnusen,  f. aug. 1855 Husmoder. Ahrensberggade  opslag 12
 93. Gustau Frederik Fritze, gift m. Karen, f. dec. 1849, Fabriksarbejder. Ahrensberggade 7 opslag 16
 94. Christian Frederik Nielsen, gift m. Thekla, f. 29 aug. 1864, Skibstømrer. Ahrensberggade 10 opslag 56
 95. Karen Marie Hansen, enke, f. 31 aug. 1834, Forskelligt arbejde/Fattighjælp  Alexandravej 15 opslag 25
 96. Peter Louis Holm Jørgensen,  ugift, født 19. okt. 1863, Fuldmægtig. Alhambravej 5 opslag 3
 97. Pouline,  gift m. Carl ?? [Ulæseligt ]. f. 18. okt. 1856. Husmoder. [Mulig identisk med Anna Pouline Edvardine Nielsen, født og døbt i Olai Kirke nævnte dato  ]Allégade 17 opslag 17
 98. Jonasine Henriette, gift m. Lars Jensen, f. 8. marts 1846, Husmoder. Allégade 23 opslag 27
 99. Lorentz Wind, gift m. Marie,  f. 1832,  Dreiermester. Allégade 27 opslag 36
 100. Henriette Meyer, enke, f. 12 april 1820, Formue. Allégade 8 opslag 56
 101. Louise Schultz, gift, f. 13. sep. 1863, 7 børn hjemme, [Manden sejler]  Almevej 6 opslag 3
 102. Peter Madsen, gift m. Henriette f. 1857, Arbejdsmand. Amagerbro 14 opslag 17
 103. Charles Erik Brummerstedt, gift m. Emilie,f.4. feb.1850, Urtekræmmer. Amagerbrogade 8 opslag 18
 104. Louis Henrik Jacob Lobedanz, f. 27. dec. 1867, Søn, Kontrollør, Amagerbrogade 12 opslag 28
 105. Andrea Cecilie, gift m. Carl Riisberg,  f. 24. maj 1837, Husmoder,  Amagerbrogade 14 opslag 37
 106. Chistian Henrik Riisfeldt,  gift m. Inger Boline, f. 19. april 1853, Detailhandler.  Amagerbrogade 40 opslag 92
 107. Emilie Christine Marie, gift m. rebslager Carl Stangerup, f. 29. feb. 1852, Husmoder Amagerbrogade 44 opslag 97
 108. Axel Willemoes Stangerup, ugift, f. 18. aug. 1880, Søn af ovennævnte, Hjælpelærer. Amagerbrogade 44 opslag 97
 109. Astha Wilhelmine Tonagel, med eet barn,  f. 23. Okt. 1875. Ikke fundet i Helsingørs kirkebøger eller folketællinger. Hun er muligvis identisk med  Asta Wilhelmine Tonagel døbt 15. august 1875 i S. Olai kirke. Hun er født 23. okt 1874! Amagerbrogade  opslag 116.
 110. Jensine Fly, enke, f. 13. april 1843, Enke efter oversergant. Amagerbrogade 60 opslag 125
 111. Niels Holger Hartmann, ugift, f. 1877, Slagtersvend.  Amagerbrogade 76 opslag 148
 112. Anna Augusta Poulsen, gift, f. 12 sep. 1848. I besøg,  Amagerbrogade 76 opslag 148
 113. ?? Engelsen, ugift kvinde, f. [dato ulæselig] 1880 Tyende, Amagerbrogade ulige numre opslag 7
 114. Peter August Germundsen,  gift m. Anne, f. 19. juni 1862 [Mariæ] Premierløjtnant, Amagerbrogade 11 opslag 21
 115. Anna Sophie, gift m. Carl Andersen, f. 1.aug, 1869.  Amagerbrogade 15 opslag 28
 116. Anna Minona Metzlaff, gift m. Carl Bistrup f. 28/3 1865, Husmoder. Amagerbrogade 19 opslag 35
 117. Hertha Elionora Olsen,  ugift, f. 19. jan. 1880.  Jomfru. Amagerbrogade 33 opslag 76
 118. Henriette Caroline Olsen, ugift, f. 1881, Tjenestepige.  Amagerbrogade 47 opslag 115
 119. Sophie Frederikke Andersen, ugift, f. 28. januar 1857 Detailhandlerske. Amagerbrogade 51 opslag 123
 120. Valdemar Vaglet Heierdahl gift m. Jenny, Arbejdsmand. f. 24. juni 1839, Amagerbrogade 69 opslag 162
 121. Hans Nielsen, gift m. Else,  f. 8. jan. 1844, Kularbejder. Amagerbrogade 69 opslag 164
 122. Ane Margrethe, gift m. Peter Jensen, f. 1843 Husmoder. Amagergade 1 opslag 3
 123. Christine Petronelle, gift m. viktualiehandler Johan Frederiksen, f. 1842,   Amagergade 33 opslag 55
 124. Dagmar Viktoria Isabelle de Framery [Efternavn utydeligt, kan være fejltydet] ugift, f. 23 juni 1867, plejedatter, lærerinde, Amagertorv 1 opslag 3
 125. Julius Hyll, ugift, f. 3. marts 1880, Dekorationsmaler. Amagertorv 3 opslag 5
 126. Hans Lorentz Wilhelm Clausen, ugift f. 27 dec. 1880 Elev på Kunstakademiet. Amagertorv 3 opslag 5
 127. Hans Rasmus Christiansen, gift m. Ane, f. 13. juli 1846, Bankbud, Amagertorv 5 opslag 7
 128. Emilie Augusta Thomsen, enke, Dameskræderinde. Amagertorv 13 opslag 15
 129. Carl Oscar Pernou, ugift, f. 9. april 1877, Guldsmed Amagervej 8 opslag 43
 130. Andreas Carl Ludvig Kornbech Jørgensen,  gift m. Anna, f. 1. maj 1854. Oversergent.  Amagervej, en kaserne, opslag 43
 131. Albert Louis Peter Larsen, [Fødedata utydelige. Formentlig 4 august 1864] gift m. Elisabeth, Gymnastiklærer, Amagervej  opslag 76
 132. Mathilde Kristine Meyer, gift m. Andreas Svendsen, f. marts 1891, Husmoder. Amaliegade 15 opslag 21
 133. Thyra Fanny Amalie Hansen, f. 12. april 1880, Tyende og gangpige. [Frederiks Hospital]  Amaliegade 23 Opslag 28
 134. Hilda Marie Margrethe Ginge, ugiftf. 18. juli 1869,  Barn, Amaliegade 35 Opslag 47
 135. Johan August Olsen,  gift m. Henriettef. 31 okt. 1895, grosserer,  Amaliegade 44 Opslag 55
 136. Carl E. B. Wright, gift m. Christine, f. 14. april 1852, Grosserer, [Husets ejer] Amalievej 16  Opslag 31
 137. Christine gift med ovennævnte, f. 31. okt 1855  Amalievej 16 opslag 31
 138. Agnes Wright, [Datter af ovennævnte]  f. 21. aug. 1879. Amalievej 16 opslag 31
 139. Mary Wright f. 15. ja. 1882 datter, Amalievej 16 opslag 31
 140. Jens Emil Larsen, ugift, f. jan 1874, skibsbygger. Amerikavej 24 opslag 34
 141. Christen Christensen, ugift, f. 15. okt 1879, Maskinarbejder. Amalievej 24 opslag 35
 142. Valdemar George Nielsen, gift. f. 3. jan 1859, Tømrer. Amalievej 24 opslag 38
 143. Christen Svendsen, gift m. Emma, f. 24 aug. 1847, Generalpostdirektør, Amicisvej 4 opslag 24
 144. Karen Larsen, ugift, f. 25. jan. 1836, Tjenestetyende. Amicisvej 18 opslag 36
 145. Ferdinand Ernst Petersen, f. 1. juni 1838, Postbud. H. C. Andersensgade  opslag  4
 146. Sofie Johanne Tonagel, enke, f. 19. April 1850 Sygeplejerske. H. C. Andersensgade 5 A opslag 16
 147. Lars Christian Hansen, gift m. Rudolphine, f. 1854, Stukatør. H. C. Andersensgade 9 opslag 31
 148. Hanne Dorthea Hass, enke, f. 27 dec. 1820, Husmoder. Asylgade 8 opslag 9
 149. Hedvig Ingeborg Marie Petersen, ugift, f. 17. april 1864, Bestyrerinde. Asylvej  opslag 3
 150. Anna Marie Cicilie gift m. Anthon Jensen, f. 22. maj 1863, Husmoder, Augustagade 35 opslag 15
 151. Kristine Elisabeth, gift m. Anton Meyer, f.. 28. okt 1863 Augustagade 39 opslag 23
 152. Fanny Thyra Eleonora, gift m. Ole Jørgensen, f. 1879   Augustagade 26 opslag 53
 153. Emil August Hansen, gift  m. Elisabeth, f. 24. marts 1850 Mekaniker og cykelhandler. Aurahøjvej 3 A opslag 9
 154. Hans Lund Hansen, ugift, f. 17 okt. 1885, Søn, Brygerlærling. Badstuestræde 15  opslag 19
 155. Baren Marie Petrea, gift m. Otto Burchardt Rud, f. 1.juli 1860 Husmoder, Badstuestræde 10  opslag 31
 156. Bertha Agnes Elisabeth Møller, ugift, f. 22. sep 1879, Tyende, Badstuestræde18 opslag 40
 157. Christine Olivia Sandberg, enke f. 10 jan. 1859,  Dameskræderinde, Bagergade 3  opslag 7
 158. Anna Martine Petersen, ugift, f. 27. dec. 1862, Fabriksarbejde. Bagergade  5 opslag 10
 159. Nicoline Emilie Krietzmer, enke, f. 21.juni ??  Privat underhold, Bagergade 5  opslag 10
 160. Malvine Eleonora, gift m. Henrik Jørgensen, f. 10. dec 1877, Husmoder Bagergade 5 opslag 11
 161. Louis Gøtterup, gift m. Julie, f. 20. maj 1877, Snedkersvend Bagergade 5 opslag 11
 162. Johanne Christine, gift m. Ludvig Eistrup, f. 3. dec 1876, Rengøring. Bagergade 11 opslag 19
 163. Jens Peter Christiansen, gift m. Karen, f. 13. juni 1841, Arbejdsmand, Bagergade 21 opslag 33
 164. Alfred E. Lindstrøm, gift m. Elmine, f. 21.dec. 1868, Bager.  Bagergade 14 opslag 42
 165. Caroline Andersen, ugift, f. 1882, Datter.  Bagergade opslag 45
 166. Arne Oluf Lillieqvist, gift m. Andrea, f. 12 juni 1842, Cigarhandler, Bagerstræde 2 opslag 5
 167. Thyra Hansine Eskildsen, ugift, f. sep. 1870, Tjenestepige. Baggesensgade 4 opslag 8
 168. Laura gift m. Jens Brinck, f. 21 marts 1864, hustru Baggesensgade 6  opslag 12
 169. Caroline Andrea Johnsen, enke, f. 14. aug. 1828, Alderdomsunderstøttelse. Baggesensgade 6  opslag  15
 170. Lorenze Marie Schmidt, ugift, legat. Baggesensgade 10  opslag 22
 171. Jacobine Marie, gift m. Georg Soldath, f. 22. marts 1846, hustru. Baggesensgade  12 opslag 26
 172. Nikolai Krasilius Koff, gift m. Emilie, f. 10. april 1849, vicevært, tømrermester. Baggesensgade 14  opslag 31
 173. Amanda, gift m. tilskærer Carl Jensen f. 20. juli 1862,  Baggesensgade 20  opslag 39
 174. Christian Alfred Larsen,  ugift, f. 28. marts 1898, barn. Baggesensgade  24 opslag 57
 175. Christine Sophie Magdalene Aaby, [født Petersen i Mariæ] enke, f. 8. nov. 1854  Baggesensgade 34 opslag 92
 176. Carl Grosmann ugift, f. 29. Okt. 1855 i Olai sogn, Husejer, Baggesensgade 38 opslag 98
 177. Harald Laurits A. Rasmussen, gift m. Anne Marie, f. 29. feb. 1860 [Gnidret skrift] Brolægger, Baggesensgade 42 opslag 105
 178. Tora Eleonora født Nielsen, enke, f. 31. maj 1847 [Ikke fundet på den dato i KB], Rengøringskone,  Baggesensgade 46 B  opslag126
 179. Pouline Petronelle Gronemann, enke, f. 22. sep. 1834, alderdomsunderstøttelse. Baggesensgade 46 B  opslag126
 180. Elvira Alexandrowna, f. Ellah gift Lytshøft, f. 10 jan. 1850, Husmoder Baggesensgade  46 B opslag 126
 181. Alfred Chr. Hartvigsen, gift m. Christine Jensen, f. 28. sep. 1853 Cigarmager, [Ikke fundet i hverken KB ell. FT, men fundet i født i Brønshøj via Family Search.] Baggesensgade  48 opslag 134
 182. Anna Marie Kjær, enke, f. 18. feb. 1853, Handskesyerske, Baggesensgade 23  opslag 43
 183. Bendt Larsen, gift m. Maren, f. 6. maj 1861 i Nyrup v. Helsingør. Brolægning v. vejvæsenet, Baggesensgade 25  opslag  52
 184. Hans William Nielsen,gift m. Petrea, f. 28. sep. 1868,  Lagerchef. Bakkegaards Allé 11 opslag 16
 185. Frederik Ferdinand Nielsen, gift m. Christiane, f. 3. juli 1866, Blikkenslagersvend. Baldersgade 11 opslag 13
 186. Hans Ludvig Sørensen,  gift m. Hilda, f. 29 aug. 1869, Maskinarbejder, Baldersgade 11 B  opslag 19
 187. Astrid Poula Sørensen, f. 17 dec. 1894, datter af ovennævnte, (186) Baldersgade 11 b opslag  19
 188. Poul Ludvig Sørensen, f. 13. jan 1897 søn af nr. 186 Baldersgade 11 B opslag 19.
 189. Johanne Christine, gift m. Niels F. Christensen, f. 5. jan, 1862, Husmoder. Baldersgade 8 opslag 29
 190. Anders Petersen, gift m. Anna, f. 22. juli 1837, Tømrersvend. Baldersgade 20 opslag 42
 191. Agnes Augusta Theodore Poulsen, gift m grønthandler Svenson f. 1 sep. 1855 i Mariæ,  Husmoder. Bangertsgade 8 opslag 39
 192. Anna gift m. Georg Mejer, [Ell. Majer] f. 28. nov. 1869, Modehandlerinde. Bangertsgade 14 opslag 48
 193. Carl Laurits Kristoffersen, gift m. Anna, f. 23. aug. 1860, Slagter. Bartholinsgade 15 opslag 26
 194. Cariline Dorthea f. Poulsen enke efter Nielsen, f. 16. okt. 1841. Støttes af sine børn,   Bartholinsgade 15 opslag 26
 195. Anna Marie Nielsen,  gift m. Peter Petersen, f. 13 nov. 1858, Husmoder. Bentzonsvej 23 opslag 10
 196. Emma Marie Andersen, enke, f. 6. marts 1846, Rengøring, Berggreensgade 19 opslag 13
 197. Andrea Schow, enke, f. 14. feb. 1829, Pension Berggreensgade 10 opslag 29
 198. Jens Sørensen, gift m. Caroline, f. 31. sep. 1864, Bryggeriarbejder. Berggreensgade 32 opslag 52
 199. Anna Christine Andersen, ugift, f. 23. feb. 1852, Tjenestepige. 
 200. Vilhelm Tegner, gift m. Hedvig Drejer, f.Maj 1832, Generaldirektør for Statsbanerne Bernstorffsgade 1  opslag  6
 201. Peter Rasmussen, ugift,  f. 12 maj 1883, Vognmandskusk Bernstorffsvej   opslag  50
 202. Kierstine Elisabeth født Holm, Enke, f. 16 sep 1920 i Olai sogn, Pensionist, Bille Brahesvej 9 B opslag  23
 203. Carl Christian Gronemann, gift m. Ane, f. 9 juli 1850, Formand på Frb. Gasværk, Bille Brahesvej 11 opslag  26
 204. Claudius Frederik Carl Johannesen,  gift m. Elisabeth, f. 1865, Slagtermester. Birkegade 1  opslag  3
 205. Milani Petrine Caroline Christiansen, ugift, f. 17 feb. 1870 [Ikke fundet i kirkebøgerne] Datter, Syerske. Birkegade 3  opslag 7
 206. Alfonse Christiansen, født 27. Jan. i Mariæ, 1878, ugift, Snedkersvend, Birkegade 3  opslag 7
 207. Peter Albert Alexander Florin,  gift m. Theodora, f. 26. juni 1865,  Værkfører på Kbh. Flydedok, Birkegade 3  opslag 7
 208. Carl Birger Lindal, gift m. Cathrine, f. 24. nov. 1872, Tilskærer. Birkegade 9 A  opslag 22
 209. Mary Angelica Elisabeth f. Jensen, f. 14. dec. 1864 i Mariæ,  gift m. Martin Strø-Petersen, Husmoder Birkegade  11 opslag 28
 210. Emma gift m. Alexis Borella,  f. 11.maj 1862 Husmoder, Bissensgade  11 opslag 11
 211. Bertha, gift m. smed Anders Lundberg, født 1860, Husmoder, Bjelkes Allé 1 opslag 3
 212. Peter Laurits Larsen, gift m. Kristine, f. 7. dec 1871, Detailhandler. Bjelkes Allé 3 opslag 5
 213. Julius Marius Nehm gift m. Anna, f. 23. marts 1853 i Mariæ sogn, Komunelærer.  Bjelkes Allé 42 opslag 55
 214. Hans Christian Hansen, gift m. Stine Marie, f. 2. aug 1874, Former på TITAN Bjelkes Allé 4 opslag  66
 215. Hansine Emilie Hansen, ugift, f. 1890, Datter. Bjelkes Allé 18 opslag 81
 216. Karl Einer Hansen, ugift, f. 3. sep. 1894, søn. Bjelkes Allé18 opslag 81
 217. Ane Magrete Hansen, ugift, f. 30. okt 1894,  Bjelkes Allé 18 opslag 81
 218. Ester Hilda Hansen, ugift, f. 1895, datter, Bjelkes Allé 18 opslag 81
 219. Svend Christian Louis Halberg, gift m. Caroline, f. 22. nov. 1840, Fabrikant. Bjelkes Allé 38 opslag 103
 220. Carl Petersen, ugift, f. 25 april 1885, Opsynsbetjent, Blegdamsvej  opslag  12
 221. Carl Frantz Marcus Hanson, gift m. Thora, f. 26. marts 1845 i Mariæ, Arrestforvarer på Garderkasernen. Blegdamsvej 6 opslag 34
 222. Jens Peter Christian Petersen, f. 9 aug. 1866, Arbejdsmand, Blegdamsvej 6 opslag 38
 223. Ellen Sofie Vilsoet Elholm, ugift, f. 1 januar 1879 Olai sogn,  Blegdamsvej 8 opslag 42
 224. Petronelle Christine gift m. Andreas Jensen, f. 6. aug. 1853,  Blegdamsvej 20 opslag 59
 225. Ellida Hedevig Ingeborg Ravn, gift m. lærer Rasmus Rasmussen, f. 19. sep. 1859 i Olai. Husmoder. Blegdamsvej 24 opslag 65
 226. Johan Christian Walin, gift m. Ingeborg, f. 19 juli 1850, Tømrersvend,  Blegdamsvej 44 opslag 96
 227. Christian Henrik Walin, ugift, f. 17. juli 1853,   maler, [broder til Johan Chr. Walin] Blegdamsvej 44 opslag 96
 228. Christian Villiam Jensen, ugift, f. 6 feb 1878, Arbejdsmand. Blegdamsvej 58 opslag 172
 229. Sophie Pouline, gift m. typograf Wilhelm Neye, f. Januar 1849.  Blegdamsvej 70 opslag 189
 230. Angelica M. K. Bornholm,  enke, f. 29 dec. 1843,  Blegdamsvej 70 opslag 189 
 231. Karl Kristian Bornholm, ugift, f. maj 1868, Maskinkonstruktør,  Blegdamsvej 70 opslag 189
 232. Anna Elise Winckler, gift, f. 5 april 1869. [Manden, Johan Winckler er ude at sejle] Blegdamsvej 70 opslag 189 
 233. Laura Juliane, gift m. Louis Eberlein, f. 15. aug. 1865,  Blegdamsvej 78  opslag 196 
 234. Thomasine Kenriette Klimkow, gift m. Christian Schmidt, f. 25. juni 1870,  Blegdamsvej 78 opslag 200  
 235. Peter Ludvig Martin Kaufmann f. 17. okt. 1889 ugift, Barn. Blegdamsvej 80 opslag 203
 236. Johan Hermann Wilhelm Møller,  gift m. Nathalie, f. 26 juni 1852, færgemand v. Toldboden,  Blegdamsvej 127 opslag 270 
 237. Flora Magdalene født Holm, enke efter Sc . . ?? [ulæseligt] f 7 juli 1837 i Mariæ, Pension. Blegdamsvej 134 opslag  304
 238. Louise Antonie Nielsen, enke, f. 15. marts 1883, Stolemagerenke, Blaagaardsgade 9 opslag 18
 239. Anna Charlotte Taube, enke, f. 25 okt 1822 , tømrerenke, legat. "Alderstrøst" Blaagaardsgade 9 opslag 19
 240. William Jensen, f. 6 august 1832, gift m. Marie Elisabeth, forhen købmand. Blaagaardsgade 17 opslag 35 
 241. Cicilie Marie, gift Geisler, f. 28.sep. 1846, Husjomfru i Hjemmet  Blaagaardsgade31 C opslag 67
 242. Mathilde, gift Schwartz, f. 11. feb. 1858,  Blaagaardsgade 37 opslag  86 [Midlertidigt ophold på Hospital, se opslag 85]
 243. Lauritz Johan Kortz f. 8 marts 1840, gift, Malermester, Blaagaardsgade 53 opslag 100
 244. Andreas Gothlieb Andreasen, gift m. Anna, f. 18. maj 1834, Monteur. Blaagaardsgade 2 A opslag 110
 245. Frederikke Christiane, gift Jonsen, f. 18. marts 1871. Husmoder. Blaagaardsgade 14 opslag  133
 246. Astrid Jonsen, ugift, datter, f. [Ulæseligt] Blaagaardsgade 14 opslag  133
 247. Sophie Frederikke, gift m. vejer Lembke, f. 19. marts 1848, Fliseforretning,  Blaagaardsgade 14 opslag  134
 248. Vilhelm Albert Viktorius Andersen f. 1. marts 1843 gift m. Christine, Malermester, Blaagaardsgade 38 opslag  170
 249. Anton Peter Godtfred Petersen,  ugift, f. 4 marts 1879, søn, malermester, Bogholder Allé matr.13 opslag 50  
 250. Marthe Dorthea Charlotte Petersen, ugift, 3 okt. 1884, datter [Søster til ovennævnte] Bogholder Allé 13 opslag 50
 251. Karl Oluf Petersen, gift m. Alma, f. 26. juni 1864, Tømrersvend. Borgergade 34 [Lige numre] opslag 44
 252. Hendrik Maymann, f. marts 1857, gift m. Olivia, 7 børn hjemme, forhen. bager. Borgergade 50 opslag  65
 253. Johanne Christine Jensen, enke, f. 8. juni 1846, pr. Helsingør, [Måske født i Hellebæk, pennefører har nok misforstået noget] Borgergade 78 opslag 99.
 254. Christian Leonard Lorensen f. 25. juni 1823, gift m. Vilhelmine, Smed på Orlogsværftet, Borgergade 84 opslag 111
 255. Ane Marie Otto, enke, f. 17. april 1828, kom til Kbh 1845, Alderdomsunderstøttelse. Borgergade 88 opslag 115
 256. Luise, gift m. tøffelmager Sørensen, f. 24 dec. 1842,  Husmoder, Borgergade 88 opslag 116
 257. Petra Elisabeth gift m. [Ulæseligt, måske Fleskum?] f. 10. maj 1877. Husmoder. Borgergade 90 opslag 119
 258. Julie Camilla Rudolphine Nielsen, ugift, f.23. marts 1834, Rengøringskone Borgergade 94 opslag 124
 259. Agnes, gift m. kelsner Hans Frederik Christiansen, f. 19 april 1878, Husmoder Borgergade 100 opslag 131
 260. Marie Holm, ugift, f. 30 okt. 1882, slægtning til ovennævnte, Midlertidigt i besøg. Borgergade 100 opslag 131
 261. Hanne Emilie Sternberg [ell. Steinberg]  f. 23. marts 1827, Håndarbejde og alderdomsunderstøttelse. Borgergade 106 opslag  146
 262. Olga Sandahl, ugift, f. 7. nov 1879, Kassereske Borgergade 120 opslag 165
 263. Ellen Sandahl, ugift, f. 21. jan. 1881, [Søster til ovennævnte] Tjenestepige, Borgergade 120 opslag 165
 264. Poul Christian Paysen, gift m. Alma, f. 31. marts 1858, Fyrbøder. Borgergade 124 opslag 173
 265. Charlotte Karoline født Jensen, Enke efter Knock, f. 27. dec 1836, Tilfældigt arbejde, Borgergade 128 opslag  184
 266. Thyra Knock,  ugift, f. 29. marts 1873, datter af ovennævnte, Ung pige i huset. Borgergade 128 opslag 184
 267. Kjelti Charlotte, enke efter Fick [Navn og fødselsdag temmeligt gnidret, kan være fejltydet] f. 16. nov. 1841 Borgergade 134 opslag 188
 268. Marie Anna, gift m. lods Johan Steffensen, f. 15. nov. 1852, Husmoder. Borgergade 136 opslag 191
 269. Carl Albert Hellebroe, f. 18. okt 1839 [?? År utydeligt]  gift, [Konen nævnes ikke]  lods, Borgergade 136 opslag 192
 270. William Harald Jensen, f. 29 nov 1848,  gift m. Susanna , Lods. Borgergade 138 opslag 196.
 271. Ane Marie Dorthea Petersen, ugift, f. 3. jan 1884, datter. Borgergade 138 opslag 196
 272. Otillie V. . . ?? gift Larsen [Meget gnidret] f.  22. okt. 1867 [Ikke fundet i Kb, kom til Kbh 1868] Husmoder. Borgergade [Ulige numre]  opslag  
 273. Poul Helgo Rasmussen, f. 14 sep. 1896, søn,  Borgergade 29 opslag  36
 274. Luise gift m. Lorens Petersen, f. 8. juni 1846, Husmoder Borgergade 63 opslag  87
 275. Carl Gøtterup, skilt, f. 1. dec 1874, Detailhandler  Borgergade 75 opslag  113
 276. Ane Sophie gift Jensen, f. 21. dec 1858, for tiden indlagt på sygehus, Borgergade  opslag  129
 277. Martin Kragh Olsen, f. 12. dec 1862, ugift, Malersvend. Boyesgade 13 opslag  4
 278. Johannes Pedersen, f. 26 aug. 1890 ugift, .Elev. Boyesgade 8 opslag 12
 279.  Vigil Nielsen, ugift f. [gnidret]Elev  Boyesgade 8 opslag  12
 280. Gustav Andersen, f. 2. aug. 1865, gift m. Flora, Bankassistent, 2 børn hjemme. Brams Tværvej 5 opslag 9 
 281. Emmy Johanne Marie Antoinette Jensen, ugift, f. 19. feb. 1887, direktrice. Brandes Allé 3 opslag  7
 282. Henriette Amalie Donatzky, f. 2. juli 1870, ugift, Barn. Brandes Allé 6 opslag 31
 283. Elisa Angelica Donatzky, f. 18. jan. 1873, ugift, Barn. Brandes Allé 6 opslag 31
 284. Louis de Renoard, f. 28. juni 1868 gift m. Jeanne, assistent ved Statsbanerne. Brandes Allé 12 opslag 34
 285. Anders Vil. Jørgensen, f. 5. jan. 1837, gift m. Hansine, forhen møller . . . ?? Bredegade (Frb) 7 opslag 14
 286. Carl Vilhelm August Fricke, f. 16. dec. 1851, ugift, [Bestalling ulæselig] Bredegade (Frb)  opslag 43
 287. Theodor Ferdinant Frøde,  gift m. Julie, f. 25. april 1839, Pakker. Bredegade (Frb) 8 opslag 51
 288. Anna Christine Petersen, ugift, f. 3. aug. 1883, Slægtning til familien hun bor hos. Bredgade 4 opslag 4
 289. Ejvind Monrad, ugift, f. 19. marts 1872, Maskinkonstruktør. Bredgade 10 opslag 12
 290. Sophus Claudius Larsen, f. 1872, ugift, læge [Frederiks Hospital ] Bredgade 66 opslag 70
 291. Anna Maria Larsen, f. 3.marts 1856, ugift, Regnskab ved D.F.D.S. Bredgade 25 opslag 17
 292. Ellen Christine Bagge, f. 1879. Ugift. Bredgade 29 opslag 23
 293. Emilie Henriette Lundgaard, f. 7. maj 1884, ugift, i besøg. Bredgade 29 opslag  23
 294. Wilhelm Ludvig Ernst Schmit, f. 5. marts 1832, gift m. Henriette, Grosserer. Bredgade 63 opslag 61
 295. Henriette Cathrine Gulstad, [gift m. ovennævnte] f. 24. marts 1839, Bredgade 63 opslag 61
 296. Anna Louise [Efternavn ulæseligt, men født Schmidt som datter af ovennævnte ] Enke, f. 13. aug. 1864, Bredgade 63 opslag 61.
 297. Niels Henning Hansen,  Bredgade  opslag ugift, f. 3. juni 1885, Lærling. Bredgade 65 opslag 64
 298. Gustav Blûcher-Altona f. 24. april 1873, ugift, [Posten temmeligt gnidret] i flg. Internettet: Lensgreve Bredgade 69 opslag 74
 299. Mary Laura Eliza f. Lund, gift m. gross. Christian Wilhelm Hellesen, f. 28. feb. 1851 Bredgade 77 opslag 86
 300. Lydia Rudolphie Jørgensen, gift m. smed Carl Christensen, f. 7. august 1877. Husmoder.  Brigadevej 2 opslag 17
 301. Fritz C. A. Sass, f. 2. nov. 1855, Gift m. Marie, Kontorarbejder. Brigadevej 8 opslag 41
 302. Gudrun M. Sass, f. 26. dec. 1888, datter af ovennævnte. Brigadevej 8 opslag 41
 303. Maria, gift m. Vilhelm Schneider, f. 22. dec 1877, Husmoder. Brigadevej ? opslag 55
 304. Johanne Marie Christine født Olsen, f.14. okt 1875, gift m. Chr. Langhoff Petersen. Husmoder. Broderskabsvej 3 opslag 5
 305. Laura Antonette Petersen, ugift, f. 5. okt. 1885, Datter. Broderskabsvej 23 opslag 25
 306. Karla Jørgine Petersen, ugift f. 27. november 1888, [søster til ovennævnte] Broderskabsvej 3 opslag 5
 307. William Leonhard Stricker, f. 7. juli 1867, gift m. Emilie, Hyttemester på Frb. Glasværk. Broderskabsvej 6 opslag 39
 308. Frederik Johnsen, ugift f. 15 sep. 1871, Bødkersvend,  Brogade 12 opslag 54
 309. Hans Beck Wright, f. 22. dec. 1854, gift m. Louise, Architekt. Brohusgade 9 opslag 18
 310. Oda Manly, ugift, f. 19. sep. 1888, datter,  Brohusgade 8 opslag 59
 311. Laura Emilie Nielsen, enke, f. 9 jan. 1863, Rengøring [hendes 2 sønner hedder Nikolaisen!] Brohusgade 8 opslag 61
 312. Emanuel Jensen, ugift, f. 29 juni 1891, Brohusgade 8 opslag 63
 313. Helene Caroline Louise Johannesen,  ugift, f. 23. okt 1873, privatlærerinde i fransk og musik. Bülowsvej 5 B opslag 11
 314. Christian Anton Hansen, f. 27. febr. 1838, gift m. Olavia, Randrup, - Kontorchef v. Kbh's Politi. Bülowsvej 6 opslag 33.
 315. Carl Emil Bense, 26. dec 1842, gft m. Caroline, forhen økonom. Bülowsvej 61 opslag 61
 316. Olga Marie,  f. 2. marts 1848, gift m. marinemaler Thorvald Christian Benjamin Møller,  Bülowsvej 38 opslag 68 
 317. Lauritz Christian Steen, f. okt. 1825, forhen blikkenslager, gift m. nr. 318 Bülowsvej 38 A opslag 70
 318. Georgine Nelsine gift Steen [nr 317] f. 29. aug 1832, Husmoder. Bülowsvej 38 A opslag  70
 319. Alfred Edvard Wahlstrøm, f. 1860. gift m. Hansine, Snedkersvend. Bülowsvej [Sundbyvester] 3 opslag  89
 320. Jacobine, f. okt. 1862, gift m. Andreas Larsen, Husmoder Børsgade opslag 3
 321. Erik Holm Jørgensen, ugift, f. 27. april 1871, Tjenestekarl Baadsmandsstræde 43 opslag 32 [Artillerikasernen]
 322. Ida Marie Sophie Henriette, f. 2 feb. 1867, gift m.Carl Evans, Baadsmandsstræde 43 opslag 36
 323. Gustav Angelo, f. 27 okt 1879 ugift, Baadsmandsstræde 43 opslag 38
 324. Heinrich Kellermann, f. 17 juni 1865, gift m. Caroline, Oversergent.3 børn hjemme. Baadsmandsstræde 43 opslag 65
 325. Mathilde Frederikke Nielsen, ugift, f.30 juli 1848, Syerske, slægtning til ovennævnte.  Baadsmandsstræde 43 opslag 65
 326. Valdemar Nielsen, f.12 nov. 1873, gift m. Bitta, Kelner. Baadsmandsstræde10 opslag  71
 327. Magdalene, f. 1887 [??] gift m. kusk Christen Hansen, Baadsmandsstræde opslag 76
 328. Ludvig Vilhelm Svendsen, f. marts 1836, forhen købmand, gift med nr. 329 Carit Etlarsvej 2 opslag 9
 329. Anne Julie, f. 1831, gift m. ovenstående, nr. 328, [ se også børnene  opslag 10] Carit Etlarsvej 2 opslag 9
 330. Peter Krasilnikoff, f. 5. okt. 1841, gift m. Amalie, [opslag 9] er midlertidig i Rusland, Agent. Carl Bernhardsvej opslag  11
 331. Johan Frederik Balduin Ketner,  f. april 1849, gift m. Cathrine, Smedemester.Carl Bernhardsvej opslag 24
 332. Johanne Emilie, f. 27. marts 1851, gift m. bryggeriinspektør Søren Kühle, Husmoder. Carlsbergvej opslag  21
 333. Laurits Emil Madsen, f. 2 juni 1859, ugift, Bryggeriassistent.  Carlsbergvej opslag 30
 334. Julie Susanne Dorthea, f. 4. aug. 1855, gift m. Johan Vogel (for tiden i Helsingør) 3 børn hjemme, Husmoder. Carolinevej 22 (Hellerup)opslag 75
 335. Jens Petersen, f. 27 okt 1840, enkemand, Detailhndel.  Carolinevej (Brønshøj) 11 opslag 18
 336. Ane Petrea Jensen, enke, f. 18. jan. 1841, 3 børn hjemme, Detailhandlerske, Carolinevej (Brønshøj) opslag 35
 337. Christine Marie, f. 10 marts 1868, gift m. Emil Zoffmann, Husmoder. Carolinevej (Brønshøj) 10 opslag 45
 338. Otto Ludvig Nielsen, f. 22. okt 1866, gift m. Anna Marie, Tømrersvend. Carolinevej (Brønshøj) 12 opslag 50
 339. Jensine, f. 1. april 1849, gift m. Janus Wøhlck, Husmoder. Carstensgade 25 opslag 27
 340. Christian Ferdinand Larsen, f. 10. maj 1871, gift m. Kirstine, Snedker, Carstensgade 32 opslag 61
 341. Julie Amalie, f. 22. jan. 1872, gift m. Jens Laursen,  Carstensgade 46 opslag 76
 342. Ida Agnete Charlotte Gartner?? f. 6 april 1882, [Ikke fundet i Helsingørs kb, men i FT  1890 er hun 7 år og plejebarn i Tikøb. Hun oplyser hun er født i Helsingør, men kan udmærket være døbt andet sted.] Ceresvej 9 opslag 7.
 343. Ottillie Nørring, f. ikke oplyst - Tjenestetyende hos grosserer Andersen. [Ikke fundet i KB men i FT 1880 Helsingør er en Oline Kirstine Nørring 10 år] Ceresvej 8 opslag  25
 344. Gerda Pullich f. 13. dec. 1864, enke, 3 børn hjemme, Pension og formue. Ceresvej 16 opslag 33
 345. Ane Frederikke Pullich, enke, f. 6. Okt 1820, Privat understøttelse, Ceresvej 16 opslag  33
 346. Julie Pullich,  ugift, f. 6. april 1851, datter af ovennævnte, Sproglærerinde. Ceresvej 16 opslag  33
 347. Johanne Frederikke Pullich, ugift f. 25. aug 1855, ligeledes datter til nr. 345 Ceresvej 16 opslag  33
 348. Betzy Agnes, f. 19. marts 1850, gift m. Otto Levison, Husmoder,  Christian Winthersvej 5 opslag  8
 349. Anne, f. 18. sep. 1875, gift m. grovsmed Oluf Olsen. Husmoder. Christiansgade 9 opslag 15
 350. Harry Lytken, ugift, barn f. 9. marts 1892. Christiansgade  9 opslag 16
 351. Hulda Wilhelmine, f. 10 sep. 1863, gift m. Carl F. Andersen, Husmoder. Christiansgade 10  opslag 48
 352. Vanda Vilhelmine Petersen, ugift f. 28. aug. 1886 [??]  Ung pige i huset Christiansvej (Hellerup)  7  opslag 12
 353. Elisabeth Bjørn, f. Krasilnikoff, f.9. juli 1853, gift.  Christiansvej (Hellerup)  8  opslag 45 [Se også opslag 46]
 354. Emilie, gift m. bagermester Christensen, f. 2. dec 1878, Christiansvej (Ordrup)  17  opslag 15.
 355. Christian Møller Withoff, gift, f. 3. feb. 1866, sergent Citadellet    opslag 12
 356. Elisabeth Emilie gift m. præst Wiliam Lütken f. 22. marts 1855, husmoder. [ikke fundet i KB, kan være døbt andet sted] Citadellet    opslag 13
 357. Villiam Valdemar Frederik Paustian, gift. f. 16. maj 1876, Konstabel. Citadellet Elefantstokken   opslag 23
 358.  Oluf Randa-Boldt, ugift, f. 25 april 1875, Citadellet  Svanestok  opslag 27
 359. Jens Christian Andersen, f. 3. feb. 1877, ugift, arbejdsman i murerfaget, Citadellet  Ny kasernebygning, opslag 38
 360. Valdemar Torben Erhard, f. 15. marts 1879, Handelskommis.  Citadellet, Ny Kasernebygning, opslag 40
 361. Emma, gift  m. Theodor Winther, f. 23. sep. 1849, Husmoder  Classensgade 3A opslag 3
 362. Sophie Winther, ugift datter, f. 27. marts 1856,  Classensgade 3A opslag 3 [Datter af ovennævnte]
 363. Trangott Robert Theodor Müller,  f. i Mariæ søgn 18. feb. 1857, gift m. Petrea, Skibsfører. 4 børn hjemme, Classensgade 16opslag  16
 364. Anna Margrethe, f. 19. dec. 1869, gift m. Bernhardt Jensen, Hustru.  Classensgade 33 opslag  42
 365. Thorvald Michael Bolt, f 17. juni 1861, Kontorist på "Vølund".  Classensgade 35 opslag  45
 366. Alice Harriet Bolt, f. 7. aug 1856, ugift, slægtning til ovenstående,  Classensgade 35 opslag  45
 367. Carl Peter Poulsen, f . 6. okt. 1855, gift m. Louise, Viktualieforretning, Classensgade 45 opslag  58
 368. Andrea Mathilde Müllens, f. 24. feb 1828, enke, Pension og Legater.  Classensgade 4 opslag 81
 369. Ebba Johanne Sophie Müllens f. 4.okt. 1868, datter af ovenstående. Classensgade 4 opslag  81
 370. Emma Larsen, f. 4. juni 1876, ugift, dameskræderinde. [Fundet i Ft 1880 i Sudergade.] Classensgade 14 opslag 94
 371. Anna Larsen, ugift, f. 12. sep. 1873, dameskræderinde [Søster til ovennævnte] Classensgade 14 opslag  94
 372. Adelaide Ernestine Sophie, [?? ulæseligt] født Bek i Mariæ sogn, enke, f.17. dec. 1841, enke efter musiker.  Classensgade 20 opslag  103
 373. Heinrich August Olsen, f. 1859, Theaterkasserer. Classensgade 20 opslag  103
 374. Laura Ringberg  enke, f.  20. okt 1860, Pension, 2 børn hjemme, Classensgade 24 opslag  109
 375. Frederik Bang Maidell, f. 15. juli 1833, gift m. Johanne, Pensioneret kaptain, formue. Classensgade 38 opslag  121
 376. Gyda Elisabeth Larsen, ugift, f. 1878, tjenestetyende. Classensgade 40 opslag  124
 377. Frits Volmer Jensen, f. 11. april 1899, barn. Classensgade 46 opslag  134
 378. Frederikke gift m. Nilaus Larsen, f. 24. august 1873, 1 barn hjemme, Ida Marie. Classensvej 9 opslag  9
 379. Doris gift m. Mads Nielsen, f. 15. juli 1856, Husmoder. Classensvej 13  opslag  16
 380. Inez Stella Emerentia Lindskoug, ugift, f. 15. sep 1891 i Olai sogn, barn.  Classensvej 21  opslag  20
 381. Ludvig Svendsen,  f. 2. sep. 1843, gift m. Anne, 3 børn hjemme, Tømrer os Unmack. Classensvej 27  opslag  39
 382. Anna Christine Nielsine Pedersen, f. 4. marts 1883, Barn. Classensvej 29 opslag 48
 383. Louis Johannes Carl Jacob Jørgensen, f. 3. feb. 1872, gift m. Elna, Typograf Classensvej 14 opslag 60
 384. Johanne, gift m. maskinmester Peter Hansen, f. 20. nov. 1875,  Classensvej 22 opslag 73
 385. Mathias Lauritz Otto Olsen, f 8 sep 18?5 gift m. Camilla, Bryggeriarbejder. Classensvej 30 opslag 86
 386. Berenhardine Mathilde Andersen, ugit, f. 8. juni 1831, på Kronborg, Rengøring. Colbjørnsensgade 7 opslag 13
 387. Amalie Dorothea, gift m. Carl Bense, f. 1. juni 1851, hustru. Colbjørnsensgade 11 opslag 19
 388. Magda Sophie Christiane Rosenkrantz, f. 2. nov. 1852, datter,  Colbjørnsensgade 29 opslag 40
 389. Frederik Lauritz Christiansen, gift m. Marie, f. 13 nov 1850, Tømrersvend.  Colbjørnsensgade 35 opslag 53
 390. Jessie Dreyer. (navn noget gnidret) enke, f. 2. juli 1828, Livrente og renter. Colbjørnsensgade 12 opslag 66
 391. Louis Albert Baumback, ugift, f. 14. sep. 1865, Bogholder. Colbjørnsensgade 28 opslag 89
 392. Ida Freundt, ugift, f. 6. sep 1892, Enepige Colbjørnsensgade 30 opslag 92
 393. Alfred Mortensen, ugift, f. 6 jan. 1880, Typograf. Colbjørnsensgade 32 opslag 95
 394. Johanne Nicoline, gift m. Søren Jørgensen, f. juli 1832, Vaskeri. Lille  Colbjørnsensgade 7 opslag 15
 395. Sophus Ferdinand Hansen, gift m  Elise, f. 13. okt. 1868, Snedkersvend. Lille  Colbjørnsensgade 7 opslag 15
 396. Adam Gradmann, gift, f. 28 okt. 1861,  Hærens Foplejningskorps, Lille  Colbjørnsensgade 9 opslag 21
 397. Edith Petersen, ugift, f. 28. dec 1891, datter. Lille  Colbjørnsensgade 4 opslag 29
 398. Marie, gift m. grosserer Johan Jessen, f. 5. nov. 1866.  Cort Adelersgade 5 og 7 opslag 11.
 399. Wilhelm Niels Jørgensen, gift m.Karen, f. 8 juni 1872, Arbejdsmand. Dagmarsgade 11 opslag 10
 400. Anton Mogensen,  f.  20. maj 1877, gift m. Mathilde, Tømrersvend.. Dagmarsgade 45 opslag  24
 401. Henny Mogensen, [Datter af ovennævnte] f. 24 dec 1899.Dagmarsgade 45 opslag  24
 402. Pouline Henriette, f. Poulsen, den 14. dec. 1822, gift m. Jacob Hansen, Alderdomsunderstøttelse.  Damtofte 2. stræde nr. 2 opslag 24
 403. Asta Andersen, ugift, f. 7. juli 1880, Tjenestepige. Danmarksgade 9 opslag 20
 404. Augusta [f. Hansen], gift m. togfører Johan Sørensen, f. 30. jan. 1851,  Danmarksgade 17 opslag 35
 405. Marie Elisabeth Køppen, enke efter drager Niels Hansen f. 7 sep. 1814. Slægtning  til ovennævnte. [Mor til Augusta] Danmarksgade 17 opslag 35
 406. Marie Jensen, gift, f. 30 jan. 1851, Middagsabbonnent. Danmarksgade 4 opslag 54
 407. Marie Frederikke, gift m. skræderm. Niels Johansen, f. 10 april 1862. Danmarksgade 8 opslag 63
 408. Einer Wilhelm Larsen, ugift, f 1879, Logerende tømrersvend.  Dannebrogsgade 16 opslag  25
 409. Ida Lorensen, ugift, f. 25 juni 1844, Logerende, Rengøringspige. Dannebrogsgade 40 opslag  77
 410. Maria Catarina Olsen, ugift, f. 24. juni 1873, Bestyrerinde. Dannebrogsgade 42 opslag 79
 411. Emma Kirstine Lillelund, fraskilt f. i Gurre Helsingør d. 5.maj 1868, Rengøring. Dannebrogsgade 46 opslag 108
 412. Emilie f. Jørgensen, gift m. Charles Olsen, f. 12. marts 1858, manden søfarende,  Dannebrogsgade 50 opslag 119
 413. Lydia Emilie Olsen, ugift, f. 14 feb. 1884, datter af ovennævnte, Dameskræderindelærling, Dannebrogsgade 50 opslag 119
 414. Carl Frith . . . [??] Nielsen, f 31. april 1898, søn. Dannebrogsgade 54 opslag 135
 415. Ida Marie, gift m. kurvemager Poul Schucke [Efternavn gnidret] hun født 20. juni 1869 [muligt identisk med Ida Marie Hansen, Ft 1880,] Husmoder.  Dannebrogsgade 54 opslag 137
 416. Elisabeth, gift m. Nikolai Mikkelsen, f. 18. nov. 1872, Husmoder. Dannebrogsgade 56 opslag 147
 417. August Frederik Ferdinand Würtz, Enkemand, f. 29. maj 1831, Bogholder Dannebrogsgade58  opslag 151
 418. Ludvig Wilhelm Valdemar Gelardi, gift m. Ludovika, f. 7 juli 1844, Blikkenslager. 2 børn hjemme. Dannebrogsgade (ulige numre) 3 opslag 7
 419. Caroline [??] enke, døbt Madsen den 13. sep. 1828 i Skt. Mariæ kirke. Til hånde. Dannebrogsgade 19 opslag 36
 420. Maren,  gift m. maskinarbejder Hans Peter Hansen, f. 12 dec. 1860, Intet. Dannebrogsgade 23 opslag 42
 421. Pouline Frederikke Petersen, enke, f. 29. okt. 1846, Tilfældigt arbejde. Dannebrogsgade 23 opslag 42
 422. Pouline Andrea Petersen, ugift, f. 30. marts 1832, Moder, alderdomsunderstøttelse. Dannebrogsgade 27 opslag 47
 423. Petrea Johanne Petersen,  ugift, f. 1864, Barn. [ datter af ovennævnte] Dannebrogsgade 27 opslag 47
 424. Johan Leonhard Kegel, enkemand, f. 12 okt. 1849, Murersvend. Dannebrogsgade 29 opslag 50
 425. Ludvig Christian Peter Backe. [Efternavn rettet i henhold til kirkebogen] enkemand f. 24 marts 1845, Arbejdsmand. Dannebrogsgade 39 B opslag 77
 426. Lovise, gift m. Christian Hauptmand, f. 2. sep. 1858,   Dannebrogsgade 43 opslag 96
 427. Albert Mossin, ugift søn, f. 16. dec. 1896 Dannebrogsgade 45 forhus, opslag 98
 428. Augusta Juul, enke, f. 1828, Haandgjerning. Dannebrogsgade 47 A opslag 111
 429. Frederik Berthel Madsen, gift m.Nielsigne, f. 4 aug. 1854, Murerarbejdsmand.  Dannebrogsgade 47 B opslag 118
 430. Kathrine Sørensen, født Schou. gift m. Sophus Sørensen, f. 30. juli 1878. Delfingade (Nyboder)  opslag 20
 431. Hans Christian Schou. ugift. f.17. dec. 1891  Delfingade (Nyboder)  opslag 20
 432. Carl Hansen, gift m. Louise f. 22. dec. 1872, Fyrbøder v. Marinen. Delfingade (Nyboder) 48-50 opslag  37
 433. Nicoline, gift m. maskinarbejder Frederik Jensen, f. 30. dec. 1821, Husmoder Didrik Badskærsgade 6 opslag  5
 434. Julie Alfrida Adeleide Hansen, enke, f. 31. okt 1845, Rengøringsarbejde.  Didrik Badskærsgade 12 opslag 13
 435. Christian Nielsen, fraskilt, f. 1. aug. 1854,  Logerende frugthandler. Didrik Badskærsgade 20 opslag 36
 436. Frederik Larsen, gift m. Emma, f. 6. feb. 1849, Cigarmager. Didrik Badskærsgade 20 opslag 36
 437. Emma Nansen, gift m ovenstående F. Larsen, f. 19. sep 1850, Husmoder.  Didrik Badskærsgade 20 opslag 36
 438. Moritz Larsen, ugift søn af ovenstående, f. 30. dec 1875, Blikkenslager. Didrik Badskærsgade 20 opslag 36
 439. Andrea Louise Lund, fraskilt, f. 6. sep. 1831,3 børn hjemme,  Husmoder. Didrik Badskærsgade 26 A opslag 46
 440. Hans Nicolai Carøe, f. 1. juli 1844. [Der oplyses Helsingør som fødested, men FT 1845 siger Tikøb] gift  m. Emma. Agent. Didrik Badskærsgade 50 opslag 76
 441. Johanne Marie Emilie Sørup, ugift, f. 10. okt. 1845, Slægtning til Hoyrup på samme adresse.  Didrik Badskærsgade 52 opslag 78
 442. Peter Peteren, gift m. Sine, født 2. sep 1852, Forhen kjøbmand. Drogdensgade 1 opslag 3
 443. Albertine Vilhelmine, gift m. Frederik Jacobsen, f. 1848, Husmoder. Drogdensgade 5 opslag 11
 444. Emilie Marie, gift med maskinmester August Marius Vigandt, (For tiden til søs) hun f. 2. april 1875, Husmoder, Dronning Olgas Vej 5 opslag 9
 445. Paula Marie Vigandt, ugift, f. 12. aug. 1896, datter af ovenstående,  Dronning Olgas Vej 5 opslag 9
 446. Astrid Emilie Augusta, ugift, f. 25. april 1897, søster til ovenstående, Dronning Olgas Vej 5 opslag 9
 447. Carl Marius Freundt, ugift, f. 9. maj 1872, slægtning til ovenstående, Værkfører, Dronning Olgas Vej 5 opslag 9
 448. Emil August Vilhelm Freundt, enkemand, f. 14. maj 1839, Slægtning. Dronning Olgas Vej 5 opslag 9
 449. Ebba Natalie Constance, gift m. Emil Holmkvist, f. 4. dec 1868, Husmoder. Dronning Olgas Vej 41 opslag 44
 450. Niels Heinrich Schreiber, f. 25. marts 1843, gift m nedenstående. Bogholder Dronning Olgas Vej 41 opslag  44
 451. Charlotte Reinsholm, gift m ovenstående, f. 17 juni 1847, 5 børn hjemme, Dronning Olgas Vej 41 opslag 44
 452. Einar Valdemar Christensen, ugift f.  13. maj 1883, barn. Snedkerlærling.  Dronning Olgas Vej 74 opslag 87
 453. Agda Marie Frideborg Andersen, ugift, f. 3. juli 1880 i Olai sogn, Punktererske. [I kirkebogen hedder hun Alda, men i denne Ft 1901 er navnet Agda !] Dronningens Tværgade15, opslag 18 
 454. Eduard Andersen, gift m. Anine, f. 6. nov. 1869, Værtshusbestyrer,  Dronningens Tværgade 17 opslag 21
 455. Vilhelm Clausen, ugift, f. 1. okt 1878, Bygningstegner. Dronningens Tværgade 25 opslag 33
 456. Emma Vilhelmine, gift m. rigmand Andreas Jensen, f.20. jan. 1864. Dronningens Tværgade 31 opslag 40
 457. Signe Vilhelmine, gift m. Albert Hansen, f. 26. jan. 1842, Husmoder. Dronningens Tværgade 49 opslag  57
 458. Anders Christian Jensen, ugift, f. 26. aug. 1878, Typograf, logerende. Dronningens Tværgade 42 opslag 123
 459. Juliane Vilhelmine, gift m. skibstømrer Peter Jensen,  f. 4. juli 1842, Dronningens Tværgade 50 opslag 135
 460. Ragnhild Børgesen,  ugift, f. 21. feb. 1874, Stuepige. Dronningens Tværgade 58 opslag 154
 461. Frederikke, gift m.Svend Philipsen, [For tiden til søs]  f 22. aug 1847, Husejerinde. [ Posten er overstreget, men alligevel medtaget her] Duntzfeldts Allé  opslag 3
 462. Hilda  Alexandra, f. 27 jan. 1872, gift m.nr. 464 Husmoder.  Dybbølsgade 15 opslag 16
 463. Kristine Jacobine Otto, f. 22. feb. 1833, slægtning til ovennævnte, Alderdomsunderstøttelse. Dybbølsgade 15 opslag 16
 464. Carl Vilhelm Otto f. 21. marts 1866, maskinassistent, befinder sig pt. i Østasien,  Dybbølsgade 15 opslag 18
 465. Dora Topp, f.11. aug. 1840, enke, Husmoder, er for tiden i Hasle - Bornholm.  Dybbølsgade  opslag 18
 466. Christine Nielsen, ugift, f. 24. juli 1885, Slægtning. Dybbølsgade 21 opslag 27
 467. Anna Margrethe gift m. smed Carl Petersen, f.1860. Dybbølsgade 23 opslag 32
 468. Peter Busck, fraskilt, enkemand, f. 20. maj 1846, Skindsorterer,  Dybbølsgade 29 opslag 39
 469. Kristian Emanuel Andresen,  f. 25. maj 1839, gift m. Poline [Ell. Pouline], Forvalter på Lyshøj. Dybbølsgade  opslag 80
 470. Cecilie Christine Mortensen, ugift, født 24. sep. 1858, Vask og strygning.  Dybensgade 4 opslag 19
 471. Christian Laurids Poulsen, gift m. Anna,  f. 13. april 1855 Snedkersvend på B&W. Dybensgade 22 opslag 38
 472. Alma Christine Poulsen, ugift, f. 9. juni 1889. Datter af ovennævnte. Dybensgade 22 opslag 38
 473. Amelie Camilla Mickelsen, ugift, f. 7. feb. 1882, Svigerinde, Medhjælp. Dyrkjøb 36 matr. 7 [Eller nr 3] opslag 5
 474. Vilhelmine Angelica Petersen, enke, f. 2. juni 1851, Syerske, Dyrkjøb36 matr. nr 7 opslag 5
 475. Hans Frederik Albreckt Andersen, gift m.Jørgine, Saltværksarbejder.  Dyvekestræde 26.22 opslag 24
 476. Julie Andrea Høst, enke, f. 1.sep. 1845, Pension. Eckersbergsgade 17 opslag 17
 477. Frederik Sigismund Rohden, f. 10 sep. 1845, gift m. Bertha. Kontorist. Eckersbergsgade 6 opslag 50
 478. Marie, gift m. smed Peter Olsen, født 13. marts 1854,  Egegade 3 opslag 3
 479. Anders Malmberg, f. 20. juli 1872, gift m. Ane, Smed. Egegade 4 opslag 18
 480. Poul Georg Fjeldgård, f.1. marts 1878 [Meget gnidret, bemærk "bolle-å"] Stud. mag.  Ejgaardsgade 8 opslag 37
 481. Christine Frederiksen, ugift, f. 15. ja.n 1882 Tjenestepige. Ejgaardsgade 10 opslag 40
 482. Albert Christian Bernhard Hansen, f. 15. juni 1877, gift m. Marie, Kursusbestyrer. Elmegade 13 opslag 43
 483. Julie, gift m.journalist Jens Jensen, f. 9 okt. 1858, Elmegade15 opslag 13
 484. Robert Hans Jacob Gommesen, gift m.Anna, f. 31. okt. 1894, Snedker, [Fødested "Helsingør" er gnidret, kan være forkert!] Elmegade 17 opslag 16
 485. Julie Marie Hansine, gift m. maskinstrikker Larsen, f. 20. dec. 1868,  Elmegade 23 opslag 27
 486. Hans Peter Appelrod, gift m. Harriet, f. 6. juni 1856, Kolinialhandler. Elmegade 2 opslag 35
 487. Anna Frederikke Henriksen, ugift, f. 16. aug. 1862, Logerende, strikkerske. Elmegade14 opslag 59
 488. Emme Emilie, gift m. Jens Olsen, f. 22. juli 1841, Elmegade  opslag 78
 489. Thorvald Alfred Andersen, f. 27 nov 1845, gift m. nedenstående, Typograf. Elmegade 20 opslag 80
 490. Anna Sophie gift Andersen, f 4. maj 1849,   Elmegade 20 opslag 80
 491. Marie Sophie Andersen, ugift f. 1. okt. 1873, datter af ovenstående. Elmegade 20 opslag 80
 492. Albert Martin August Schøpzinsky,  i Mariæ, enkemand, f. 5. dec. 1865, Bogholder,  Elmegade 22 opslag 82
 493. Frithiof Viggo August Frandsen, f. 19. okt 1869, ugift, præst v. S. Stefans Kirke. Elmegade 22 opslag 82
 494. Peter S. Petersen, f.14. feb. 1872,  gift m. Christine Møller, Underkanonér.  Elsdyrgade 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22 opslag 13
 495. Lauritz H. Larsen, gift m. Julie, Underkanonér,  Elsdyrgade 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21 og 22 opslag 14
 496. Sophus V. M. Jensen, f. 22. juli 1871, gift m. Olga, Underkanonér, Elsdyrgade 20, 21 og 22. opslag 15
 497. Vilhelmine, født Petersen enke, f. 21. maj 1856, Pension af Statskassen, strømpemaskerske. Elsdyrgade 20, 21 og 22 opslag 15
 498. Ellen Kristine Vilhelmine, gift m. Carl Thomsen, f. 23. juli 1870, Husmoder, Emdrup by "Møllegaard" opslag 75
 499. Johanne Christine Erichsen, enke f. 7 aug. 1832, Grossererenke. pensionist. Emiliegade 3 opslag 3
 500. Elisabeth Margrethe Olrik, f.7. okt. 1812, enke, Husmoder.  Emiliegade 6 opslag 19
 501. Peter Gotfred Ramm, f.13. jan. 1834, Pensioneret Oberstløjtnant. Emiliegade 6 opslag 19
 502. Alvilda Johanne Ludevig, ugift, f. 13. feb. 1884, Rengøring. Emilievej opslag  21
 503. Ellen Regine Hansen,  f. 25. sep 1882, ugift, "Frøken til børnene" Emilievej 12 opslag 83 (Ordrup)
 504. Ester Dagmar , f.8. marts 1878, gift m. Vilhelm Petersen, Hustru. Enghave Plads 3 opslag 8
 505. Viggo Karl Jensen, f. 6. sep. 1875, gift m. Ane Sophie, Bagersvend. Enghave Plads 3 opslag 9
 506. Ida Marie, f. 6. juni 1872 gift m. Sophus Larsen, Hustru.  Enghave Plads 2 opslag 11.
 507. Herman Petersen, f. 30. ? 1868, gift m. Caroline, Urtekræmmer, pensionist, Enghave Plads 6 opslag 14
 508. Emma Louise, f. sep. 1856, gift m. danselærer Jens Rasmussen, Husmor Enghave Plads 8opslag 17
 509. Jeanot Chistian Johannes Nielsen i Olai Kb. står: (Esdal) f . 25. marts 1863, Drager ved jernbanen.  Enghave Plads 10, opslag 21
 510. Phillip Wiegandt. f. 30. maj 1869. gift m. Laura, Handelsrejsende. (I kb S. Mariæ er han f. den 31. Maj og navnet er Christian Phillip Lauritz August Didot" Enghavevej 5-7 opslag 11
 511. Niels Charles Steffens, f. 24. juli 1853, gift m. Anna, Tømrersvend. Enghavevej 9 opslag 18
 512. Frederikke, f. 25. jan. 1863, gift m. Hans Nielsen Husmoder. Enghavevej 11 opslag 21
 513. Walborg Nielsen, f. 14. dec 1890 ugift, (Datter af ovennævnte nr 513) Enghavevej 11 opslag 21
 514. Christiane, f. 27. marts 1837, gift m. malermester Carl Møller,   Enghavevej 20 opslag 82
 515. Sofus Emil Olsen, f. 18. aug. 1874 gift m. Rosaline, Fabriksarbejder. Enghavevej 24 opslag 85
 516. Jens Peter Petersen, f. 27. dec. 1863, gift m. Ane Marie Alexandra, Maskinarbejder. Enghavevej, 24 opslag  86
 517. Ane Maeie Alexandra, gift med ovennævnte Petersen, f. 29. nov. 1878 Enghavevej, 24 opslag  86
 518. Anna Hansine Marie Christine, f 17. nov. 1871, gift m. Detailhandler.Carl Johan Hansen..  Enghavevej 26 opslag  89
 519. Juta f. 27. april 1940  Nielsen,  gift m. Hans Nielsen, Enghavevej, opslag  137
 520. Meta Olava Olsen, f. 25 okt 1873, ugift, Tjenestepige. Enghavevej, opslag  160
 521. Signe Lagertha Betzonich, f. 23. nov. 1856, ugift datter Engtoftevej  opslag 15
 522. Bornemina Sophia Viggoline født Wright den 5. okt 1838 i Sct. Mariæ sogn, gift med Valentin Lunding,Skolebestyrerinde. ejer af ejendommen Enigheds Allé 7 (Frb.) opslag 10
 523. Helga Møller, f. 16. maj 1884, Pensionær, ugift. Enigheds Allé (Frb) 9 opslag 12
 524. Ingeborg Emilie, f. 2. dec. 1860, gift m. artillerikaptajn Peter Petersen, Husmor. Enigheds Allé (Frb)  9 opslag 13
 525. Anton Christian Martin Petersen, f. 29. aug. 1870 gift m. Oline, Enighedsvej 13  opslag 21
 526. Marryanne, f. 9. okt. 1853, gift m. Frederik Quistgaard. Erik Menveds Vej  2 opslag 7
 527. Jens Peter Nielsen, f. 16. nov. 1851 i Olai sogn, gift m. Anna Boline, 4 børn hjemme, Tømrermester Eriksgade  4 opslag  33
 528. Hans Bertram Rasmussen, f. 16. juli 1833,  gift m. Anna, Pens. Brandmand, Eriksgade  14 opslag   49   
 529. Emilie Petersen, f. Trapp. f21. juli 1848, gift m. snedker Andres  Petersen  Eriksgade18 opslag  56
 530. Alvilda, f. april 1850, gift m. pølsemager Carl Nielsen, Ernst Meyersgade 5  opslag  5
 531. Julie Møller, fraskilt,  f. 15 juli 1856, Syerske Estlandsgade 7  opslag 12
 532. Peter Kristian Riisfeldt, f. 19. marts 1853,  Arbejdsmand ved Vandværket, gift m. Ane, 3 børn hjemme. Estlandsgade 9 opslag 15
 533. Niels Peter Christian Martin Lund, f. 13. sep. 1857, gift m. Maren, Havnearbejder. Estlandsgade 4 opslag  35
 534. Hedevig Schow, enke, f. 4. dec. 1880, Håndarbejderske, 5 børn hjemme. Estlandsgade 10 opslag  53
 535. Eleonora Antoinette Christine Schrøder, f. Vennerlin, f. 27. nov. 1842, Fraskilt Grønthandlerske. Ewalds Allé 6 opslag 19
 536. Marius Vennerlin, f. 9. sep. 1868, søn, Maler. Ewalds Allé 6 opslag 19
 537. Carlus Antonio Vennerlin, ugift, f. 11. april 1876, søn, agent. Ewalds Allé 6 opslag 19
 538. Oluf Christian Jørgensen, ugift, f. 16. okt. 18??, søn, Elev på Teknisk skole Falkonér Allé 23 opslag 26
 539. Anna Marie Jacobine Nielsen, f. 12. feb. 1879,ugift, Tyende, Falkonér Allé 23 opslag 26
 540. Niels Peter From, f. 16. feb 1859, gift m. Clara, Inspektionsbetjent v. Frb Politi. Falkonér Allé 45 opslag 53
 541. Ingeborg Petrine Christiane, f. 15. feb. 1870, gift m. Ernst Kirkegaard, Husmoder. Falkonér Allé 49 opslag 56
 542. Charles Nielsen, f. 6. sep. 1856 gift m. Marrgethe, Kapseldrejer på Kgl. Porcelain. Falkonér Allé 63 B opslag 82
 543. Caroline, f. 25. maj 1826, gift m. forh. skolebetjent W. Fritze,  Falkonér Allé 6 opslag 109
 544. Julius Grage, f. 12. okt 1860, gift m. Olivia, Papirfabriksarbejder. Falkonér Allé 20 opslag 126
 545. Anna, f. 7. april 1843, gift m. Bertel Nielsen, Hustru. Falkonér Allé 24 opslag 132
 546. Oscar Bengtsonn, f. 6. jan 1861, gift m. Ellen, Urtekræmmer,  Falkonér Allé 54 opslag 168
 547. Ellen, f. 22. jui 1872, gift med Bengtsom herover. Falkonér Allé 54 opslag 168
 548. Britta, f. 1869, gift m. Niels Brixen,  Falkonér Allé 60 opslag 182
 549. Louvise Lindhardt, enke, f. 1854 - Formue. Falkonér Allé 92 opslag 211 
 550. Laura Mathilde, f. 27. april 1870, gift m. Rasmus Nielsen, Husmor.  Falkonér Allé 102 opslag 233
 551. Olga Christiansen, ugift, f. 17. dec 18?? (Måske 1872), Logerende, Bogholder på en Chokolade fabrik   Falkonér Allé 108 opslag 240
 552. Agnes Petersen ugift, f. 24. feb. 1870, Løn, kost og Logi.  Falkonér Allé  opslag 248
 553. Harald Friis, f. 30 okt. 1854 [meget gnidret] gift m. Sofie, 4 børn hjemme - Maskinfabrikant, Falkonérgaardvej 5 opslag 5
 554. Kristian Vilhelm Sørensen, f. 23. juli 1874, gift m. Emma, Bager.  Farumgade 13 opslag 3
 555. Waldemar Nielsen, f. 4. feb. 1880, gift m. Berte, Smedesvend. Farvergade 17 opslag 12
 556. Vilhelmine Magrete f. 16. maj 1865, gift m. skomager Johan Olsson  Farvergade 19 opslag 15
 557. Ane C. Sørensen, Fraskilt, f. 7 juli 1816. Lever hovedsagelig af offentlig og rpivat understøttelseFarvergade 27 [Vartov Hospital] opslag 26
 558. Christine B. Hansen, enke, f. 3 marts 1823, Lever hovedsagelig af offentlig og privat understøttelse  Farvergade 19 [Vartov Hospital] opslag 28
 559. Adolphine Severine Kiegstad f. 7. okt 1835, Lever hovedsagelig af offentlig og privat understøttelse Farvergade 19 [Vartov Hospital]  opslag 29
 560. Louise frederikke Petersen, enke, f. [Gnidret] Lever hovedsagelig af privat og offentlig undertøttelse. Farvergade Vartou Hospital opslag 34
 561. Andrea Hansen, f. 14 marts 1822, ugift, Lever hovedsagelig af privat og offentlig understøttelse, Farvergade Vartou,  opslag 40
 562. Cecilie V. Vensen, enke f. 1. nov. 1829, Lever hovedsagelig af privat og off. understøttelse  Farvergade Vartou Hosp.opslag 43
 563. Anders Thelin   f. 18. april 1879, ugift, cigarsorterer, Farvergade 12 opslag 52 [Må være en fejl, han er født i Tikøb]
 564. Carl Oluf Nielsen, f.1857 fraskilt, Maskinist. Farvergade 53 opslag 53
 565. Inger Jensine Frederikke Jonassen, f 1. feb 1880 i Mariæ sogn, ugift tjenestepige. Farvergade opslag 74
 566. Anna Carlsen, ugift, f. 11. nov. 1873, Syjomfru (elev) Faxe Tværgade 2 opslag 3
 567. Anna Andrea Charlotte, f. 9. feb. 1838, gift m. Andreas Olsen, Faxe Tværgade 6 opslag 7
 568. Clara Marie Elisa f. 15. dec. 1851, gift m. Laurits Nielsen, Faxegade13 opslag 4
 569. Anna Christine Kornerup,ugift, f. 10. april 1834, Søger et par legater Faxegade 8 opslag 25
 570. Pauline Emilie Kornerup, ugift, f. 24. aug 1842, [Søster til ovenstående] En lille årlig understøttelse, Faxegade 8 opslag 25
 571. Caroline Vilhelmine Cecilie Hansen, enke, f. 25 okt 1855, Dameskrædderinde. Fiolstræde 9 opslag 13
 572. L. . . (??) Emil Jensen, f.marts 1848 [Ikke fundet i Kb] Snedker, ugift husfader.  Fiolstræde 15 opslag 19
 573. Constance K. Olsen, f.19. okt 1866, expeditrice ugift.  Fiolstræde 31 opslag 42
 574. Thora Christine Mathisen, ugift, f. 1. marts 1885, Tjenestetyende for værtshusholder Nielsen. Fiolstræde 24 opslag 61
 575. Christian Madsen, f. dec. 1859, gift m. Christine, Snedkersvend, Fischersgade 2 opslag 4 
 576. Amalie Madsen, f. 25. maj 1882, datter af  ovenstående. Fischersgade 2 opslag 4
 577. Alexandra Madsen, f. 22. jan 1886, datter af ovenstående Christian Madsen  Fischersgade 2 opslag 4
 578. Sine Olivia f. 21. jan. 1857 gift m. Christian Carlsen, [ I Olai KB hedder hun Signe Oline, efternavn ulæseligt, måske Mogensen]  Fiskergade 18 opslag 79
 579. Robert Henry Valdemar Ravn, f. 1. nov. 1866, gift m. Jenny, Bankassistent.  Fjords Allé 1 opslag 4
 580. Henriette Cathrine f. sept. 1849, gift m. gærfabrikant Jens F. Hansen Worm, Fjords Allé 5 opslag 9
 581. Christian Johan Nielsen Aaby, f  23. feb 1855, gift m. Anna Marie,  Lærer. Fjords Allé 13 opslag 21
 582. Aage Peter Christian Rathzen, f. 8 dec. 1887, søn Fjords Allé 13 opslag 25
 583. Gudrun Asta Kathrine Rathzen, f. 21. april 1891, [søster til ovennævnte], Datter. Fjords Allé 13 opslag 25
 584. Jenny Petra Christine Rathzen, f. 13. dec. 1895, [ søster til ovennævnte] Datter.  Fjords Allé 13 opslag 25
 585. Axel Ejner Lorentzen Jensen, ugift, f. 23 jan 1897  Fjords Allé 4 opslag 27
 586. Louis Albert Georg Jensen, ugift, f. 9. juni 1899, Fjords Allé 4 opslag 27
 587. Camelia Jensen, ugift, f. 10. juli 1873, Modehandlerinde. Flensborggade 9 opslag 16
 588. Teodore Holtze, f. 4.aug 1867, ugift, Husbestyrerinde Flensborggade 15 opslag 25
 589. Wilhelmine, f. 23. febr. 1859, gift m. Lars Peter Andersen, Hustru Flensborggade 37 opslag 54
 590. Johanne Amalie Marie, f. 5. okt. 1868, gift m. maskinmester Petersen Folkvarsvej 11 opslag  22
 591. Christiane Sophie, f. 18 april 1833, gift m. F, Brøste,   Folkvarsvej 13 opslag  25
 592. Rosine Birgitte Hansen, enke, f. 31. juli 1835, [født Mathiesen i Tikøb sog i flg Ft 1845!] Vaskerkone Folkvarsvej 2 opslag  57
 593. Sophus Hartmann Christensen, f. 7. marts 1890, søn Folkvarsvej 14 opslag  81
 594. Sophie Marie Ibsen, f. 2. marts 1876, Datter, Sportskravesyerske. Folkvarsvej 16 opslag  83
 595. Alfred Ludvig Nygaard, ugift f. 1863. logerendene Cigarmager  Folkvarsvej 18 opslag  86
 596. Truels Kierboe f. 14. dec. 1870, gift m. Rigmor, cand.mag. Forchhammersvej 18 opslag  4
 597. Lars Peter Kirck, 12. april 1860, gift m. Syster, Kunst - - - ?? Forhaabningsholms Allé 5 B opslag  12
 598. Fritz Wilhelm Berlinius Winther, f. 28. dec. 1840, gift m. Nielsine, Snedkersvend. Forhaabningsholms Allé 5 B opslag 17
 599. Martin Christian Frederik Lykke,  f. 20. jan. 1864,gift m. Marie f. Jørgensen. Kalkulator.  Forhaabningsholms Allé 11 B opslag 29
 600. Erik Oldenburg, f. 21. nov, 186? gift m. Ursula f. Muller, Assistent i Justitsministeriet.  Forhaabningsholms Allé 13 A opslag  31
 601. Gudrun  Michelsen, ugift, f. 22. april 1897, barn. Forhaabningsholms Allé 13 C opslag 38
 602. Poul Arne Michelsen, f. 11. marts 1900, Barn.  Forhaabningsholms Allé 13 C opslag 38
 603. Louise Frederikke Christensen, ugift, f. 11. nov. 1837, Tjenestepige. Forhaabningsholms Allé  opslag 53
 604. Adolphine Charlotte, f. 10. nov 1833, gift m. Rasmus Olesen, Husmoder og hustru. Forhaabningsholms Allé 6 opslag 79
 605. Augusta Rosalie Emilie Wittrock, enke, f. 3 dec 1817, Enke efter oberst. Forhaabningsholms Allé 8 opslag 82
 606. Emma Elisabeth Henriette, f. 13. maj 1854 gift m. Anton Sørensen,  Forhaabningsholms Allé 24 opslag 96
 607. Fanny Margrethe Sørensen, ugift, f. 25. juni 1878, datter af ovennævnte.  Forhaabningsholms Allé 24 opslag 96
 608. Edvard Jens Christian Sørensen, ugift, f. 3. marts 1883, søn af ovennævnte Emma, Assistent i Kbh. Magistrat.  Forhaabningsholms Allé 24 opslag 96
 609. Charles Anton Sørensen, ugift, f. 20. dec. 1889, søn af ovennævnte Emma,   Forhaabningsholms Allé 24 opslag 96
 610. Helga Lucia Cornelia Larsen, ugift, f.26. maj 1893 i Olai sogn, Datter.  Fortunvej 13  opslag  19
 611. Laurits Christian Munkeboe, f. 12. juni 1892, søn.  Fortunvej  13 opslag  20 
 612. Niels Holger Christoffersen, f. 20. marts 1867, gift m. Hansine, Smedesvend hos Hassel & Teudt. Fredericiagade 51 opslag 33
 613. Christian Julius Emil Olsen, f. 19. jan. 1868, gift m. Helene, Kleinsmed. Fredericiagade 51 opslag 48
 614. V. Christian Andersen, f. 31. jan. 1859, gift. Tømrersvend. Fredericiagade 53 opslag 53
 615. Betzy Berner, enke, f. 4. feb. 1834, Pension og formue. Fredericiagade 53 opslag 53
 616. Marie Unna,  ugift, f. 12. nov. 1848,  Legater. Fredericiagade 54 opslag 57 
 617. Emilie Unna, ugift, f. 31. juli 1846, Legater. Fredericiagade 54 opslag 57
 618. Amalie Johanne, f. 26. aug. 1852, gift m. Theodor Warberg.  Fredericiagade 59 opslag 56
 619. Carl Christian Rasmussen f. 18 aug. 1848 gift m. Nicoline, Snedkersvend.  Fredericiagade 69 opslag 89
 620.  Franziska Camilla, f. 8. feb. 1874gift m. Carl Buch, Syning. Fredericiagade 75 opslag 99
 621. Carl Ferdinant Larsen, f. 1. feb 1867, gift m. Laura, Murerarbejdsmand. Fredericiagade  opslag 101
 622. Johan Ludvig Sørensen, f. 10. aug 1850, gift m. Sophie, Varemægler.  Fredericiagade 4 opslag 115
 623. Fanny Alfrida Andersen, ugift, f. 9. okt. 1884, Pige.  Fredericiagade  opslag 117
 624. Juliane Vilhelmine Hald, f. dec. 1853, Enke efter cancelliråd Hald,  Fredericiagade 12 opslag 127.
 625. Johan Carl Frederik Johansen, f. 7. aug 1862, skilt, Forhen bagersvend, Rulleforretning.  Fredericiagade 42 opslag 156
 626. Martin Larsen Mortensen, f. 31. okt. 1843 Fraskilt, Arbejdsmand.  Fredericiagade 42 opslag 159
 627. Andreas Edward Svendsen, f. 20. feb. 1839, Pens. oversergent, opsynsmand ved kommandantskabet.  Fredericiagade 56 - 72 opslag 194
 628. Frederikke Christine Johnsen, gift m. Laurits Heller, f. 14. nov. 1837, Hustru. Gernersgade 26 -34 opslag 209
 629. Haraldine Mathilde Louise Lusie, f. Kjærbye, f. 7. sep. 1845 Hustru. gift m. Jørgen Ditlevsen,   Gernersgade 26 -34  opslag 209
 630. Johan Christian Schrøder, f. 10. aug 1857, gift m. Frederikke, 3 børn hjemme, Detailhandler, Agent. Frederik d. VII 's gade 11 C. opslag 25
 631. Ferdinand Frederik Schow, f. 5. feb. 1831, gift m. Franzine, Marskandiser. Frederik d. VII 's gade 13. opslag 28
 632. Julius Carl Ferdinand Thornberg, f. 13. aug. 1883, ugift, søn. Musiker. Frederik d. VII 's gade  opslag 29
 633. Elisabeth, f. 8. aug 1852, gift m. Christen Hansen,   Frederik d. VII 's gade 21  opslag 57
 634. Frederikke Marie Andersen, skilt, f. 22. marts 1849, Håndarbejde. Frederik d. VII 's gade 8  opslag 83
 635. Martha Charlotte Gustafsen, ugift, f. 21 august 1879, Tyende. Frederikkevej 9  opslag 16
 636. Ingemar Gustav Trolle, f. 16. sep. 1847- Incasator. Frederikkevej 11  opslag 19
 637. Ingeborg Guldstad [Somme tider Gulstad] f. 22. marts 1887, Pensionær. Frederiksberg allé (Ulige numre) 19  opslag 20
 638. Erika Haudruf, ugift, f. 17. sep. 1882, Ekspeditrice,  Frederiksberg allé  21  opslag 31
 639. Oluf Bernhart Anderberg, f. 17. aug 1884, ugift, Slægtning til beboerne, Frederiksberg allé 27  opslag 42
 640. Christine Marie Jensen, ugift, f. 6. nov. 1876, Kokkepige. Frederiksberg allé 55  opslag 82
 641. Christine Marie Vilhelmine Nielsen, f. 10. jan 1860, ugift, Tyende. Frederiksberg allé nr 7  (Lige numre (!!), del af Danasvej)   opslag 7
 642. Peter Henrich (??) Rasmussen, f. 5. juli 1867, gift m. Mathilde herunder, Kjøbmand. Frederiksberg allé (Lige numre)  9  opslag 9
 643. Mathilde Johanne Marie, gift m. Købmand Rasmussen (herover) f. 13 marts 1869   Frederiksberg allé 9  (Lige numre)    opslag 9
 644. Johan Ferdinand Larsen f. 18. jan 1873, Købmand, gift m.Anny (herunder)   Frederiksberg allé 9 (Lige numre)    opslag 9
 645. Anny Elisabeth  gift m Larsen (herover) f. 25. feb. 1880. Frederiksberg allé 9 (Lige numre)    opslag 9
 646. Anna Marie,  f. 20. aug. 1858, gift m. (Ulæseligt, men blikvarefabrikant)  Frederiksberg allé (Lige numre) 9  opslag 9
 647. Jensine Pouline, gift m. Carl Scherning, f. 23. okt 1850,  Frederiksberg allé9  (Lige numre)    opslag 10
 648. Juliane Bolette Klemp, enke, f. 18. april 1838, [Gnidret årstal ] Formue. Frederiksberg allé 12  (Lige numre)    opslag 33
 649. Just Villiam Nielsen, f. 20. marts 1843, gift m. Henriette, Tømrermester. Frejasgade 3  opslag 6
 650. Otto Joachim Griess, f. i Næstved, gift m. Vilhelmine f. Friis fik følgende børn i Helsingør:  
 651. Marry Griess, f. 8. dec 1884,
 652.  Kaj Griess, f. 6. nov 1885,  
 653. Karen Griess f. 18 sep. 1887,
 654. Ingeborg griess, f 3. jan. 1890,
 655. Wilhelm Griess f. 1 feb 1891, 
 656. Svend Ove Griess, f. 23. sep 1897 og 
 657. Elly Griess, f 23. sep 1897. Alle: Frejasgade 5 opslag 10.
 658. Jacob Emil Nielsen, gift.f. 24 aug. 1843, Politibetjent.   Frihavnen "Vagtbygning" opslag 10
 659. Mathilde Camille, f. 28 april 1851. gift m. fabrikant Hans Christensen,   Frydendalsvej 11 opslag 13
 660. Frederik Andersen, f. 10. apr. 1831, gift m. Marie, Forhen detailhandler.  Lille Frydsvej, 1 opslag 3
 661. Martin Emil Hansen, f. 11. nov. 1860, gift m. [Ulæseligt - Olline?] Cigarmager.   Lille Frydsvej  opslag 28
 662. Linius Larsen, f. 15 april 1848 [Årstal delvis overstreget] gift m. Karen Marie, Murermester. Lille Frydsvej 6  opslag 35
 663. Edvin Gideon Petersen, f. 22. marts 1890 [Årstal delvis overstreget] søn.  Lille Frydsvej 6  opslag 35
 664. Caroline Vilhelmine Kirstine Andersen, enke, f. 4. juli 1839, Privat understøttelse.  Fuglevangsvej 7 opslag 9
 665. Dagmar Kirstine Chatrine, f.6. juni 1868, gift m.bagermester Louis Johansen.   Fynsgade 3 -5 opslag 7
 666. Amanda Emilie Johanne,  f. 14. feb. 1874, gift m. Søren Bauer.  Fynsgade 7 opslag 13
 667. Dagmar Emilie Johanne  Louise Bauer, f. 26. aug. 1894, Datter af ovennævnte Amanda Bauer. Fynsgade 7 opslag 13
 668. Ellen Johanne Bauer, f. 16. april 1896, Datter af ovennævnte Amanda Bauer,  Fynsgade 7 opslag 13
 669. Ebba Emilie Bauer, f. 20. feb. 1898, Datter af ovennævnte Amanda Bauer.  Fynsgade 7 opslag 13
 670. Josephine G ?? f. 26. marts 1868, gift m. murersvend Rasmus Rasmussen [Ikke fundet i Kb.]   Fynsgade 4 opslag 20
 671. Anna Elise Rasmussen, f. 22. marts 1897, [Ikke fundet i Kb] datter af ovennævnte Josephine Fynsgade 4 opslag 20
 672. Paula Sigrid Rasmussen, f. 20. maj 1899, [Ikke fundet i Kb] datter af ovennævnte Josephine.[ Fødested for børnene må være forkert da de er kommet til Kbh. før de er født! ;-)] Fynsgade 4 opslag 20
 673. Marie Magdalene Hansen, f. 6. dec. 1854, gift m. Johan Bech.  Fynsgade 6 opslag 24
 674. Caroline Marie Jensine, gift Spjellerup, f. August 1846, Strygning. [Manden nævnes ikke]  Fælledvej 11 B opslag 18
 675. Karoline, f. 10. april 1879, gift m. Johannes Scherling, Husmor Fælledvej 13  opslag 45
 676. Vilhelmine, f.4. juni 1849, gift m. Vilhelm Johansen, Hustru.  Fælledvej 15 opslag 58
 677. Engelbrecht Nielsen, f. 10. april 1885, ugift, Bagerlærling.   Fælledvej 10  opslag 104
 678. Hilda Fritze Laura, f. 3. feb. 1869, gift m. løjtnant Thorvald Piper, Husmoder.  Fælledvej 14  opslag 112
 679. Louise Christine, f. 10. dec. 1857, gift m. Lars Frederiksen,   Fælledvej 16 B og C  opslag 142
 680. Betzy Sophie Schmidt, ugift, f. 19. nov. 1876, Ung pige.  Gl. Kalkbrænderivej 8 opslag 19
 681. Carl Ove Richart Johansen, ugift f. 11. jan. 1900, Barn.  Gl. Kalkbrænderivej 8  opslag 20
 682. Carl Otto Christian Vilhelm Nath f. 12 april 1863, gift m. Marie, Intendant i Hæren. Gl. Kalkbrænderivej 14 opslag 23
 683. Karen Augusta Marie Schultz, ugift, f. 11. sept. 1899, Barn. Gl. Kalkbrænderivej 20 opslag 32
 684. Augusta F. f 29. sept. 1856, gift m. Chresten Holm Hansen - Hustru.  Gl. Kalkbrænderivej  opslag   Gl. Kalkbrænderivej 31 opslag 91
 685. Helga Henriette, f. 10. maj 1852, gift m. Nicolai Klamke, Husmoder.  Gl. Kalkbrænderivej 33  opslag 95
 686. Carl Vilhelm Berg, f. 16. maj 1840,  gift m. Augusta, Marskandiser, snedker. Gl. Kalkbrænderivej 33 B   opslag 100
 687. Marie Knudsen, ugift, f. 4. maj 1868,  Gl. Kalkbrænderivej 35   opslag 107
 688. Emilie Theodora Lundbeck, enke, f. 5. marts 1837, Alderdomsforsørgelse. Gl. Kalkbrænderivej  37  opslag  119
 689. Ebba Emely Margrete Nicolaisen, [??] f. 2. jan. 1881, Bagerjomfru, [ Navnet utydeligt] Gl. Kalkbrænderivej 39   opslag 123
 690. Olga Dorph, f. 2. juni 1886, ugift barn, [Moderen er enken Emma Ottoesen]  Gl. Kongevej lige numre 76  opslag 30
 691. Carl F. A . Dreyer, f. 26. juni 1820, Particulier. Gl. Kongevej lige numre 82 A  opslag 41
 692. Lovise Dreyer, f. 21 august 1847, ugift, datter Gl. Kongevej lige numre 82 A  opslag 41
 693. Florentine Johanne Marie, f. 20. aug. 1839, gift m. læge Jacob Holm. Gl. Kongevej lige numre   opslag 54
 694. Julie Andrea, f. 22. aug. 1848, gift m. Charles Jøhncke,  Gl. Kongevej lige numre 88  opslag 58
 695. Vilhelmine Iversen, enke, f. 12. sep. 1837, Formue. Gl. Kongevej lige numre 128  opslag 102
 696. Signe Bast enke, f. 1. marts 1829, Håndarbejde. [Er mulig identisk med Signe Petersen, 4 år i Ft 1834] Gl. Kongevej  128  opslag 103
 697. Nikolai Gronemann, f. 6. juli 1836, gift m. Nikoline Larsen, Murersvend.  Gl. Kongevej lige numre 160  opslag 150
 698. Ida Vilhelmine Steenberg, Ugift, f. 15. sep. 1827, Formue.  Gl. Kongevej lige numre 172  opslag 162
 699. Knud Lillieqvist, f.  26. juni 1886, ugift,barn.  Gl. Kongevej ulige numre 41A  opslag 3
 700. Gudrun, f. 27. marts 1879, gift m. Aage Krogh-Lund, Husmoder. Gl. Kongevej ulige numre 41 A  opslag 3
 701. Marie Hansen, ugift, f. 20. jan. 1875, Tjenestepige.  Gl. Kongevej ulige numre 91  opslag 36
 702. Hilma Ellen Larsen Kirschner, ugift, f. 4. feb. 1877, Adop.datter, lærerinde i musik.  Gl. Kongevej ulige numre 91 og 91 A  opslag 41
 703. Hans Herman Astrup Fleischer, f. 2. jan. 1868 i Olai sogn, gift m. Elisabeth, Overretssagfører, direktør.  Gl. Kongevej  107  opslag 69
 704. Marie, f. sept 1866, gift m. Johannes Sørensen. Husmoder  Gl. Kongevej ulige numre 109  opslag 71
 705. Benthe Bülow, f.1. maj 1816, enke,  Gl. Kongevej ulige numre 111  opslag 74
 706. Johan Christian Vilhelm Jensen, f. 2. feb. 1864, gift m. Olivia. Glarmester.  Gl. Kongevej ulige numre 113  opslag 76
 707. Anna Emilie, f. 5. okt. 1836, gift m. Carl F. Meyer, Husmoder  Gl. Kongevej ulige numre 123  opslag 88
 708. Sofie Christine Elisabeth Abildgaard født Larsen, f. 17. juli 1869 Mariæ sogn, gift m. Laurits Larsen  Gl. Kongevej  123   opslag 89
 709. Signe Amalie Frederikke Jensen, ugift, f. 8. feb (ell. Marts) 1883, Barn.  Gl. Kongevej 135 A  opslag 104
 710. Jens Christian Ohland, f. marts 1863 gift m. Kirstine, Arkitekt.  Gl. Kongevej 135 B   opslag 108
 711. Emilie Warming, ugift, f. 29. marts 1868, Datter og Formue.  Gl. Kongevej  147  opslag 121
 712. Julie Steenberg, ugift, f. 29. maj 1870, Barn. [Moderen  er enke og født i Altona]  Gl. Kongevej  149  opslag 125
 713. Emilie Caroline Petersen enke,  f. 14. aug. 1830, Moder.  Gl. Kongevej  157  opslag 136
 714. Peter George Christiansen, gift m. Nicoline, f. 28. aug 1849, Fuldmægtig.  Gl. Kongevej 163  opslag 143
 715. Nicoline Mariane, gift m. ovennævnte, f. 27. okt. 1849, Hustru  Gl. Kongevej 163   opslag 143
 716. Ane Marie Reich Christiansen, datter af ovennævnte, f. 31.marts 1883,   Gl. Kongevej 163  opslag 143
 717. Auguste Cicilie Mathiesen, ugift, f. 1. sept. 18441, Logerende, Håndarbejde  Gl. Kongevej    opslag 147
 718. Johanne Marie Wahl, f. 24. maj 1812, Præsteenke.  Gl. Kongevej    opslag 150
 719. Marie, gift m. gartner Carl Schytte, f. 1865 Gammel Mønt 3 opslag 3.
 720. Carl Frederik Mathisen, f. april 1837,  gift m. Karen, Bundtmager. Gammel Mønt  17  opslag 16
 721. Bodil JosefineKirstine Karoline Hansen, f. 12.aug. 1860, ugift, Rengøring.   Gammel Mønt 27 opslag 17
 722. Karoline Frederikke May, gift Petersen, f. 31. juni 1830, Husmoder.  Gammel Mønt 12 opslag 55
 723. Anna Jensine Nielsen, ugift, f. 17. feb. 1879, Logerende tjenestepige.  Gammel Mønt 14 opslag 57
 724. Ane Margrethe Hansen, f. 2. feb 1820 enke, Alderdomsunderstøttelse  Gammel Mønt  22  opslag 70
 725. Niels Peter Hansen, f. 23. nov. 1843, Postbud, gift m. Christine,    Gammel Strand 28 opslag 9
 726. John William Sørup, f. 22. jan. 1858,ugift, Bogtrykkeriejer, kaptajn.  Gammel Strand 30 opslag 11
 727. Ellen Karoline Hansine Hildebrandt f. 27. aug. 1886 i Olai sogn, døbt i Frederiksberg kirke, datter, Gammel Strand 40 opslag 24
 728. Adolphine Antonie, f. 30. juli 1866,gift m. Vilhelm Løffler, Husmoder. Gammel Strand 42 opslag 27
 729. Carl Frederik Frederiksen,  enkemand, f.22. feb. 1811, forhen Færgebestyrer,  Gammel Strand 44 opslag 29
 730. Maria Christine Lund, f. Frederiksen, enke, f. 7. sep 1853, datter af ovennævnte. Kollektrice. Gammel Strand 44 opslag  29
 731. Anna Margrethe,  f. 25. okt. 1834, gift m. Måns Svensson, Dameskræderinde [ Fødested uklart: Kan være Helsinge !!]. Gammel Torv 14 opslag 14.
 732. Wilhelm George Brummerstedt, f. 13. april 1854, gift m. Margrethe, Uhrmagermester,  Gammeltoftsgade14  opslag 28
 733. Emilie Mathilte Hultman, ugift, f. 15. feb. 1852, Tjenestetyende. Gammeltoftsgade 18 opslag 34
 734. Julius Ferdinand Møller,  f. 2. sept 1841, gift m. Jensine, Tømrersvend. Gartnergade 1 opslag 5
 735. Marie Nielsen,  ugift, f. 10 juli 1859, Dameskræderinde. Gartnergade 5 opslag  11
 736. Arnold Larsen, f. 26. aug 1869, gift m. Emilie, Kusk  Gartnergade 2 opslag 29
 737. Anthony Christian, f. maj 1854 gift m. Sophie f. Petersen, Handelsmand.  Gartnergade 10 A (Sundbyøster!)  opslag 69
 738. Frederik Jensen, f. 8. okt. 1870, gift m. Johanne, Arbejdsmand. Gartnergade 10 B (Sundbyøster!) opslag 72
 739. Johanne, gift m. ovennævnte, f. 17. juni 1872 [Fødenavn ulæseligt] Gartnergade 10 B (Sundbyøster!) opslag 72
 740. Ernst Edward Andersen, f. 1. juni 1876, gift m. nedenævnte, Fyrbøder. Gasværksvej 19 opslag 51
 741. Dorthea Elise, gift m. ovenstående, f. 30. aug. 1878, Husmoder. Gasværksvej 19 opslag 51
 742. Carl Svendsen, f. 29, nov. 1895, gift m. Marie, Arbejdsmand.  Gasværksvej  opslag 72
 743. Emilie Kirstine, f. 14. april 1842, gift m. malermester Peter Johan Ludvig Kisbye. [Hun er ikke fundet i KB / Ft.]  Gasværksvej 10 B opslag 107
 744. Alena Christine Gustavsen, f. 7. juli 1882, ugift.  Gasværksvej 10 B opslag 107
 745. Ernst Thorval Emil Christensen, f. 5.juni 1871, Logerende kusk.  Gasværksvej 10 B opslag 107
 746. Agnes Elisabeth Lindeskov, gift m. Erik Pedersen, f. 4. juli 1863, Husmoder Gasværksvej 12  opslag 113
 747. Lydia Aurora Dorthea Olsen, f. 31. maj 1846 Hammermøllen ved Helsingør, ugift, Forhen dameskræderinde,  Gasværksvej 126 opslag  131
 748. Thora Sophie, f. 5. marts 1874, gift m. Christian Møller Højer, Husmoder.  Gasværksvej 20  opslag  142
 749. Sinius Rudolf William Jensen, f. 3. marts 1867, gift m. Mar . .  ?? Metaltrykker,  Gasværksvej 26 opslag  152
 750. Andreas Chr. Hansen, f. 9. juni 1833, gift m. Eugenia, Grosserer  Gefions Plads 5 opslag  4
 751. Charles Emil Jensen, f.1873, gift m. Ane, Handelsrejsende,    Geislersgade 9 opslag  19
 752. Albertine Petrea Josephine, f. 13. dec. 1870, gift m. Edvard Larsen, Husmoder.  Geislersgade 4 opslag  33
 753. Carl Christian Julius Rasmussen Warner, f. 21. juli 1866 Olai sogn, gift m. Margrethe, murermester.  Geislersgade 18 opslag 54.
 754.  Ernst Viktor Warner f [ulæseligt] søn af ovennævnte. Geislersgade 18 opslag  54 
 755. Anna Warner, f. [Ulæseligt] slægtning til familien herover, Posementmager. Geislersgade 18 opslag  54 
 756. Dorthea Catrine Petersen, enke, f. 19. feb 1838, Lidt hjælp af datter. Gentoftegade 6 opslag 30 
 757. Richardt Thomsen,  f. 1. jan. 1883, ugift karl, Husgjerning.  Gentoftegade 17 opslag  70
 758. Gyda Bjørn, f.1890, ugift barn.  Gentoftegade 20 opslag  118
 759. Edith Bjørn, f. 5. marts 1893, ugift barn.  Gentoftegade 20  opslag 118
 760. Gunnar Bjørn. f. 3. dec. 1896, ugift barn.  Gentoftegade 20 opslag  118
 761. Andrea Hansen, enke, f.1821, slægtning.  Gentoftegade 26  opslag 133
 762. Gundhilde, f. 3. april 1870, gift m. Jens Faarborg, Frisørinde.  Georgsgade 1 opslag  3
 763. Arthur Nissen,  f. 1898, Søn.  Godthaab Allé 43  ( findes under "Georgsgade")  opslag  125
 764. Aksel Jacob Jørgensen  (Måske menes: Axel) f.11. feb. 1888, Barn.  Godthaabs Allé 30 (Findes under "Georgsgade")  opslag  176
 765. Johan Carl Svendsen, f. 27. maj 1830, enkemand Forhen skomager  Georgsvej (Brønshøj) 4  opslag  32
 766. Regine Louise f. 30. jan 1850, gift m. Hans N. A. Hansen, Husmoder  Gernersgade 3 opslag  8
 767. Petrine Hyllested, enke, f. 15. marts 1844, Husmoder, syning, 3 børn hjemme.  Gernersgade 7 opslag 16
 768. Niels Christian Nielsen, f.1. feb. 1857, gift m. Camilla [Herunder], smed på B&W   Gernersgade 35 opslag 33
 769. Camilla Helfrida gift Nielsen [herover] f. 20. jan. 1861 Gernersgade 35 opslag 33
 770. Carl Petersen, f. 20. fb. 1860, gift m. Johanne Matros, DFDS. Gernersgade 37 opslag 37
 771. Niels Anton Johannes Nielsen, f. 29. feb 1836, gift m. Anne Mette, Målerkontrollør [gasmålere]  Gernersgade 43 opslag 50
 772. Carl Jantzen, f. 18. juli 1833 gift m. Sophie, Pens. lærer  Gernersgade 45 opslag 56
 773. Augusta Oline Marie Poulsen, ugift, f. 30. sep 1853, Logerende, Håndarbejde. Gernersgade 65 opslag 78
 774. Anna Sophie Andersen, enke, f. 23. nov. 1830, Legat.  Gernersgade 56 opslag 96
 775. Margrethe Andersen, ugift, f. 4. jan. 1828, Håndarbejde. Gernersgade  opslag 99
 776. Johan Peter Vilhelm Herlufsen, gift, f. 12. juni 1864, Jærnskibsarbejder.  Gernersgade 60 opslag 109
 777. Amalie Louise Olsen, [Gnidret, kan være fejltydet]  f. 1883, Tyende, Gersonsvej 12 opslag 60
 778. Herman Valdemar Christian Sørensen,  f. 7. feb. 1888, Barn.  Gl. Jernbanevej 11 opslag 18
 779. Gudrun Kjædebye, ugift, f. 24. maj 1881, K ursussøgende.  Gl. Jernbanevej 27 opslag 44
 780. Margrethe Svendsen, ugift, f. 1882 [Dato gnidret] Husjomfru Gl. Kjøgevej - opslag  23
 781. Herluf Valdemar Olsen, f. 17. april 1868, gift m Thora, Slagtersvend  Godsbanegade 5 opslag 9
 782. Arendt Julius Andersen,  f. feb. 1848, gift m. Sofie, Smedemester.  Godsbanegade 2 opslag 15
 783. Caroline, f. 22. jan. 1840, gift m.hattefabrikant  Francois Petizas,   Godthaabsvej (Gentofte) 27  opslag 115
 784. Anna Charlotte Jørgensen, ugift, f. 10. marts 1879, datter, Cigararbejderske.  Godthaabsvej ulige (1-31)  13 C opslag 25
 785. Edvard Vilhelm Petersen, f.10. April 1874, gift m. Lavra, Fabriksarbejder.  Godthaabsvej ulige (1-31)  21 B. opslag 40
 786. Edmund August Larsen, ugift, f. 25. feb. 1878, Tjenestetyende.   Godthaabsvej ulige (33-83) Hovedbygning og Asylet  opslag 5
 787. Adolf Frederik Stonor, gift m. Evardine, f. 14. aug. 1832, Garversvend, alderdomsunderstøttelse. Godthaabsvej ulige (33-83) A  opslag  9
 788. Marie Christophine Anto . .  ?? Rasmussen,, f. 28. okt. 1868, enke fattighjælp, vask og rengøring Godthaabsvej ulige (33-83) C  opslag 16
 789. Anna Marie Aug. Schultze, født Hansen. f.1. Aug. 1851, enke, Lagersrbejde.   Godthaabsvej ulige (33-83) D  opslag 21
 790. Ane Marie Andersen, f. Hansen d.8. okt. 1876, enke, Arbejderske.   Godthaabsvej ulige (33-83) F  opslag  28
 791. Carl Julius Kjellerup, f. 18. marts 1854, gift m. Alma, Fajanceformer.  Godthaabsvej ulige (33-83)  G opslag 30
 792. Carl Christian Jensen, f.sep. 1865, gift m. Godtfredine, Jord og Betonarb.  Godthaabsvej ulige (33-83)   opslag 77
 793. Anna Mathea født Hansen, f. 21. aug. 1868 gift m. Niels P. Nielsen,   Godthaabsvej ulige (33-83) Z  opslag 96
 794. Albert Larsen, f. 19. marts 1859,Ugift,  Logerende pianist  Godthaabsvej ulige (33-83) 49  opslag 103
 795. Mathilde, f. 29. juni 1863 gift m.møbelhandler Carl Hing,  Godthaabsvej ulige (33-83) 49  opslag 104
 796. Nicolai Holten Carl Johan Jacobsen, f.13. nov. 1854, gift m. Anna, [Herunder] Faktor, husejer  Gormsgade 5 bagbygn,  opslag  13
 797. Anna Emilie Marie, gift Jacobsen, f. 28. maj 1862, Husmoder. Gormsgade 5 bagbygn,  opslag  13
 798. Karen Kirstine Elisabeth Jacobsen, f. 24. nov. 1817, Privat understøttelse  Gormsgade 5 bagbygn,  opslag  13
 799. Johanne Marie Cathrine Jacobsen, ugift, f. 12. jan. 1857, Datter, syning.  Gormsgade 5 Bagbygn.  opslag 13
 800. Amanda Nielsen, enke, f. 6. marts 1854, Indehaver af urtekramforretning.  Gothersgade 37  opslag 58
 801. Christian Arthur Bensen eller Benzen f. 12. Okt. 1855. [I KB for Mariæ er han født 12. Juli 1855!] Gift m. Anna, 5 børn hjemme. Tilskærer, Gothersgade 41 opslag 66
 802. Johanne, f. 27. juni 1863, gift m.skomagermester Baltasar Holst,   Gothersgade 81 opslag 136
 803. Clara Gloerfeldtt, ugift, f. 8 okt 1858, Asylbestyrerinde for "Det Københavnske Asylselskab"  Gothersgade 107 opslag 178
 804. Ida Jensen, ugift, f. 10. nov. 1882, Tyende.  Gothersgade 109 opslag 181
 805. Fanny Rothe, enke, f. 12. feb. 1824, Husmoder.  Gothersgade 135 opslag 203
 806. Elisabeth Franses Rothe,  ugift. f. 24. sep. 1854, Datter af ovennævnte.  Gothersgade135  opslag 203
 807. Inger Marie Augusta Larsen, ugift, f. 26. jan. 1874, Enepige.  Gothersgade 139 opslag 214
 808. Emanuel Severin Nyborg, gift m. Anna, f. 17. jan. 1852, Kaptajn i marinen, PT på togt i Vestindien.  Gothersgade 139 3. sal. opslag 215
 809. Olga Klintenberg, f. 1. dec. 1875, Tyende.  Gothersgade 143 opslag 220
 810. Peder Marthin Pedersen, f. 2. dec. 1846, gift m. Regine, Forhen kusk.  Gothersgade 147 opslag 228
 811. Laura Klingsey, f. Hjort d. 3. maj 1827, Husmoder, pension efter oberst Klingsey.  Gothersgade 155 opslag 243
 812. Anna Ernestine Nicoline Starup, f. 31. marts 1837, enkefrue, Husmoder.  Gothersgade 165 opslag 263
 813. Thomas Christian Branner, f. april 1847, gift m. Agnes, Forlagsboghandler.  Gothersgade 158 opslag 336
 814.  Sigrid Scheffenberg Møller, ugift, f.17. marts 1883, Lærerinde. Gothersgade 42 opslag 354
 815.  Elisa Colding, ugift. f. 27. dec. 1872, Tyende. Gothersgade 156 B opslag 406  
 816. Astrid Theodora Nielsen, ugift f. 26. juli 1878, Datter af ovenstående, Syerske. Gothersgade 158 opslag 410
 817. Ejnar Theodor Nielsen, f.11. aug. 1880, ugift, søn, Elektrikerlærling.  Gothersgade 158 opslag 410
 818. Gurli Christiane Nielsen, f. 8. marts 1882, Datter, Syerske.  Gothersgade 158 opslag 410
 819. Ina Elisabeth Nielsen, ugift, f. 20. okt 1884, Datter, Syerske. Gothersgade 158 opslag 410 
 820. Johanne Elisabeth Sørensen, ugift, f. 7. juni 1877, husmor, 1 barn, Privat understøttelse Grenaagade 17 opslag 424 [ i Gothersgade-listen]
 821. Emma Christine, f. 12. feb. 1878, gift m.maskinmester Peter Louis August Schnipp, som opholder sig til søs. [ Hele posten er gnidret, kan indeholde fejl!] Grenaagade 17 opslag 425
 822. Leonora, f. 22. juli 1873 gift m Sophus Pleng. 4 børn hjemme. Grenaagade 2 opslag 429
 823. Peter Lintrup,  f. 19. maj 1862, gift m. Christine, Fiskehandler.  Griffenfeldtsgade 5  opslag 8
 824. Gunnar Gundersen, f. 21. nov. 1879, søn. Maskinarbejder.  Griffenfeldtsgade 25  opslag 59
 825. Michael Peter Reiserer, f. 10. feb. 1863, gift m. Elsie, Ingeniør. Griffenfeldtsgade 38  opslag 180
 826. Julie Jensen, ugift, f. 13. jan. 1837,   Griffenfeldtsgade 42  opslag 184
 827. Frederikke Buck, ugift, f. 12. aug. 1842. Vadskekone.  Griffenfeldtsgade 42  opslag 184
 828. Hansine Larsen, ugift, f. 6. feb. 1863, syerske.  Griffenfeldtsgade 42  opslag 184
 829. Jensine Marie, f. 7. marts 1843 gift m. Lars Jensen,  Husmoder, Griffenfeldtsgade 50  opslag 200
 830. Thora Christine, f. 24. juni 1842, gift m. arkivskriver Julius Bidstrup,  Griffenfeldtsgade 54  opslag 210
 831. Marie Amalie, f.19. juli 1847, gift m. Carl Roos.  Griffenfeldtsgade 56  opslag 214
 832. Johannes Viggo Martin Petersen, f. 11. maj 1860, gift m. Christiane, Skriver i Landbrugsministeriet.  Grundtvigs sidevej 1  opslag 3
 833. Cecilie, f. 20. juli 1872, gift m. William Kock.  Grundtvigs sidevej 1  opslag 4
 834. Harriet Kock, ugift, datter af ovenstående, f. 17. marts 1897.  Grundtvigs sidevej 1  opslag 4
 835. Poul Razga, f. 30. jan. 1874, ugift, Elektriker.  Grundtvigs sidevej 1  opslag 4
 836. Kamilla Andersen, ugift, f.5. maj 1874, Vadskepige,   Grundtvigsvej 38  opslag 86
 837. Signe Andersen, f. 19. okt. 1832, enke, Husgerning.  Grundtvigsvej   opslag 89
 838. Laurits Poulsen, f. 11. feb. 1867, gift m. Ida, Høker  Grønnegade 37  opslag 64
 839. Alvilda, f. 28. jan. 1848, gift m.glarmester Anton Voigt,   Grønnegade 28  opslag 104
 840. Emma Marie Schrøder, ugift, f. 1. feb. 1838,   Graabrødre Torv 17  opslag 33
 841. Olga, f. -?? [Ulæseligt] 1878, gift m. kleinsmed August Hansen.  Guldbergsgade  5 opslag 20
 842. Otto Johannes Villiam Larsen, f. 10. jan. 1866, gift m. Dora, Urtekræmmer (Principal)  Guldbergsgade  23 opslag 48
 843. Johannes Jensen Wiboe, f. 25 okt. 1856, [kun fundet konf. i Olai 1870] gift. Handelsrejsende. Guldbergsgade 25  opslag 53
 844. Carl Frederik Winther, f. 25. okt. 1841, Enkemand, Tømersvend.  Guldbergsgade 37 B  opslag 70
 845. Johanne, f. 19. feb. 1851, gift m. Johan Olin,   Guldbergsgade 43  opslag 88
 846. Sophie, f. 30. juni 1856, gift m.herreekvip.handler Jørgen Petersen  Gyldensløvegade 6  opslag 6
 847. Laura Petersen, ugift, f. 30. juni 1836, Syning.  Gyldensløvegade 12  opslag 19
 848. Olaf Svend Nielsen, f. 29. juli 1853, gift m. Marie, Murersvend.  Haderslevgade 23 opslag 33
 849. Oskar Alfred Gustaf Jørgensen, f. 2. dec 1847 gift m. Amalie, Tømrersvend.  Hallinsgade 27 opslag 39
 850. Karen Sofie Haar, født d. 31. jan 1879 i Gurrehus ved Helsingør, ugift, Elev. Hallinsgade 35 opslag 51
 851. William Thorvald Rønning, f. 31. dec 1852, gift m. Ida [Herunder] Snedkersvend B&W Hallinsgade 10 opslag  66
 852. Ida Marie gift Rønning [Herover] f. 1851,  Hallinsgade 10 opslag  66
 853. Johanne Mathilde f. 19. sep. 1848, gift m. Peter Emil Petersen. Halmtorvet   opslag
 854.  Peter Afolf Uggerløse, f. 14. dec. 1869, ugift Ingeniør, principal, Halmtorvet 4  opslag 38
 855. Agnes Andrea Vilhelmine Uggerløse, f. 9. okt. 1872, Husbestyrerinde [ hos ovenstående]   Halmtorvet 4  opslag 38
 856. Christian Bernhard Poulsen,  f. 17. nov. 1863, gift. [Konen nævnes ikke]Portier  Halmtorvet 14  opslag 50
 857. Carl Christian Petersen, 4. april 1869, gift m. Dagmar, Staldmester.  Halmtorvet 26  opslag 73
 858. Olaf Maxmilian Larsen f. 6. juli 1850 i Mariæ sogn, gift m. Martha, Snedkersvend  Halmtorvet 32  opslag 84
 859. Niels Peter Olsen, f. 17. marts 1847, gift m. Ane, Værkfører på gasværket.   Halmtorvet 38 opslag 97
 860. Anna Charlotte Emilie, f. 1. juni 1854, gift m. Frederik Jensen, Husmoder  Haraldsgade 1  opslag 3
 861. Anna, f. 17. sep. 1871, gift m. Niels Larsen,  Haraldsgade 119  opslag 67
 862. Cecilie Støvring, Enke,  f. 27. feb 1826 logerende.  Haraldsgade 121  opslag 71
 863. Charles V. Larsen, f. 15. dec. 1861, gift m. Thora, Kanonér.  Haregade (Nyboder) 18-21 opslag 11
 864. Poul Fiedler Holsøe, f. 20. nov. 1873 i Olai sogn, [I Ft 1901 opgives fejlagtigt Oktober som fødemåned] ugift, Arkitekt.  Harsdorffsvej 4 opslag 24
 865. Sonne Mathilde, f. 12. jan 1851, gift m. Alfred Heds . .  ?? Petersen, Husmoder. Hausergade 34  opslag 17
 866. Anna Sophie Lind, f. 14. sep. 1870, Barn, ugift.   Hauserplads 9  opslag 6
 867. Louis Valdemar G. Kirschner, f. 1. feb. 1850, gift m. Thora, Husfader, Portner, Incasso. [Gnidret]  Havnegade 5  opslag 14
 868. Edvard Knox, f. 24. marts 1859, gift m. Jenny, Korngrosserer, møller.   Havnegade 9  opslag 22
 869. Peter Emil August  Drewsen, f. 28. sep 1828, gift  m. Anne Eliza Halladay, Elektropletfabrikant. Havnegade 13  opslag 43
 870. Johan Frederik Chr. Johnsen, f..16. juni 1859, gift m. Gjertrud, Vinkyper.  Havnegade 15  opslag 51
 871. Wilhelm Peter Heinrich Rasmussen,  f. 15. juli 1867, gift m. Alma, Trafikassistent.  Havnegade 15  opslag 51
 872.  Hans Peter Borup Petersen, f. 17 dec. 1861, gift m. Ulrikke, Bud og Portner.  Havnegade 15  opslag 52
 873. August Ludvig van Aller,  ugift, f.. 26. feb 1847, Inspektør i Magasin du Nord   Havnegade 19  opslag 58
 874. Caroline Margrethe Andersen, f. 18. juni 1874, ugift, Syerske.   Havnegade 45  opslag 101
 875. Julius Alfred Hansen, f. 10. april 1853, gift m. Alfrida, Skjortefabrik, Hereekvipering.  Havnegade 53  opslag 121
 876. Jacob Peter Mogensen, f. 14. feb. 1858, gift m. Christine, Dokmester.   Hedemannsgade 5  opslag 12
 877. Fridolf Christian Robert Andreasen, f.14. dec. 1897, Barn.  Hedemannsgade 9  opslag 20
 878. Anna Marie Amalie Svendsen, f. 2. feb. 1881, ugift, Under forsorg  Heibergsgade 8  opslag 10
 879. Hans Lorenz Mathiesen, f. 28. maj 1869, gift m. Hilda, Assuranceassistent  Heibergsgade   opslag 13
 880. Wilhelmine, f. 30. jan. 1853, gift m. Jens Petersen  Heisesgade 13  opslag 21
 881. Hans Søren Jensen, f. 18. juni 1861, [Ikke  fundet i Kb. Tilsyneladende rod i Ft- listen.] gift m. Jensine, Bryggerknægt på Tuborg Heisesgade12   opslag 69
 882. Othillia,  f. 25. sep. 1899, gift m. toldass Jacob Hansen, Husmoder.  Heisesgade 26  opslag  90
 883. Anna Margrethe Jensen, f. 12. juli 1892, barn.  Heisesgade 52 opslag 129
 884. Marie, f. 16. marts 1860, gift m. Zaqho, 3 børn hjemme.  Heimdalsgade 3 opslag 8
 885. Søren Larsen, f. 26. juni 1846, gift m. Karen, født i Nyerup , Helsingør.  Heimdalsgade 11 opslag 19
 886. Hans Kristian Petersen, f. 22.sep. 1862, gift m. Beate, Arbejdsmand,  Helgesensgade  opslag 25
 887. Robert Steffensen, f. 28. sep. 1893, Barn.  Helgesensgade 11 opslag 62
 888. Alfa Steffensen, f. 20. feb. 1895, Barn.  Helgesensgade 11 opslag 62
 889. Gudrund Steffensen, f. 10. juni 1896, Barn.  Helgesensgade 11 opslag 62
 890. Thora Emilie Rasmussen, enke, f. 27. jui 1853, Sygeplejerske,  Helgesensgade 20 opslag 71
 891. Ida, f. 21. sep. 1860, gift m.snedkermester  Lars Pedersen.  Helgesensgade 22 opslag 75
 892. Marie Petersen, f. 26. sep. 1888, datter af ovennævnte,   Helgesensgade 22 opslag 75
 893. Norma Petersen, f. 10. dec. 1889, Barn af ovennævnte nr. 891  Helgesensgade 22 opslag 75
 894. Johanne Petersen, f. 16. feb. 1890 Barn af ovennævnte nr 891  Helgesensgade 22 opslag 75
 895. Anna Petersen, f. 28. sep. 1892, Barn af ovennævnte nr. 891  Helgesensgade 22 opslag 75
 896. Albert Sophus Krogh, f. 7. feb. 1871, gift m. Kristiane, Kusk. Helgesensgade 22 opslag 76
 897. Eduard Carl Maymann, f. 27. nov. 1869, gift m. Anna Johanne, Maskinist i Frihavnen.  Helgesensgade 29 opslag 79
 898. Betty Eleonora Maymann, f. maj 1892, Barn af ovenstående, nr. 897   Helgesensgade 29 opslag 79
 899. Inger Margrethe Maymann, f. 26. jan. 1893, Barn af nr. 897  Helgesensgade 29 opslag 79
 900. Carl Ludvig Maymann, f. 29. aug. 1895, Barn af nr. 897.  Helgesensgade 29 opslag 79
 901. Hans Peter Christian Hansen, f. feb. 1853, gift m. Hansigne, Tømrersvend. Helgesvej 10 opslag 26
 902. Hans Carl Justinius Hansen, f. 18. april 1854, gift m. Maren, Murerarbejdsmand.  Helgesvej 16 opslag 40
 903. Margrethe Helene Hellesen, f. 18. april 1826, ugift,   Helgesvej 23 opslag 106
 904. Emma Emilie Sønderup, f.  5.okt 1827, enke, Pension. Helgolandsgade 5 opslag 12
 905. Anna Lundquist, f. 23. juni 1884, ugift. Tjenestetyende.  Helgolandsgade 9 opslag 20
 906. Poul August Møller, f. 8 marts 1866, Forhen købmand, gift [Konen nævnes ikke]  Helgolandsgade 19 opslag 45
 907. Elias Marcussen f. 3. maj 1841, Logerende Particulier.  Helgolandsgade 4 opslag 59
 908. Carl Galster. f. 26. juli 1892, Barn.  Helgolandsgade 4 opslag 63
 909. Laura Andresen, f. 23. okt. 1863 [Ikke fundet i Kb.] ugift, Tjenestepige.  Helgolandsgade 18 opslag 99
 910. Anna , f. 23. juni 1866, gift m. farvehandler Frantz Lademann, Husmoder, født på Kronborg.  Hellerup Allé 14 opslag  33
 911. Angelikka Vilhelmine Mikkelsen, gift, f.11.  marts 1861, Husbestyrerinde. [ I S. Mariæ kirkebog er hun døbt Angelique Wilhelmine Mikkelsen. - "Gift" kan være en fejl ] Helsingørsgade 17  opslag 23
 912. Carl Fritz Andreas Schwanck, f. 6. maj 1871 i Olai sogn, gift m. Josephine [Her under] Murersvend,   Henriettevej 13 -15  opslag 21.
 913. Josephine Mathilde.  f. 3. okt. 1870. gift m. nr 912 [ Her over.  Ikke fundet i Kb. Måske identisk med Josephine Mathilde Lovise Olsen f. 19. jan 1873?]  Henriettevej 13 -15  opslag 21
 914. Harriett Mabel Elisa Lund, f. ?? 1877, gift m. Ferdinand Olsson.  Henrik Ibsensvej 3  opslag 8
 915. Frederikke Jørgensen, enke, ingen fødselsdata, Sygeplejerske.  Henrik Ibsensvej 3  opslag 8
 916. Emma Sophie E.  f. 17. juni 1848, gift m. Christian Petersen. Intet erhverv.  Henrik Ibsensvej 7  opslag 15
 917. Marie Christiane, f. 3. juni 1874, gift m. August Gilm.  Henrik Ibsensvej 7  opslag 16
 918. Marius Georg Theodor Lausen, f. 24. okt 1872, gift m. Hertha, Bankbogholder.  Henrik Ibsensvej 9  opslag 19
 919. John Utinius Selman, f. 7. maj 1879, [I flg. Olai Kb. er han født 7. maj 1878, dette kan være en fejl fra kirkebogsførers side]  Henrik Ibsensvej  25 opslag 52
 920. Amalie Sophie, f. 18. jan 1846, gift m. murer Emilius Madsen,   Henrik Ibsensvej  43 opslag 88
 921. Anette Marie Rasmussen, [ gift m. Søren Rasmussen, opslag 98 ] f 10. dec. 1854 -  Henrik Ibsensvej [Indlagt på Frb. Hospital]  opslag 100 
 922. Peder Hjort Lorentzen, f. 16. mah 1869 Olai sogn gift m. Vilhelmine, Blikkenslagersvend, Henrik Ibsensvej 44  opslag  181
 923. Inger Christine Hansen, enke, f. 5. aug 1845 i Sletten., Syning. Henrik Ibsensvej 56  opslag  206
 924. Axel Gustav Frederik Goldschadt f. 14. maj 1847 i Mariæ sogn. gift m. Fanny, Handelsagent. Herluf Trollesgade  19 opslag  24
 925. Theodor Johannes Gad f. 9. nov. 1843, gift m. Johanne, Grosserer Kolonial. Herluf Trollesgade 23  opslag  38
 926. Otto Christian Gad, f. 12. juli 1880, stud jur. [Søn af ovennævnte]  Herluf Trollesgade 23  opslag  38
 927. Julius Christian Schreiber, f. 13. okt 1870, gift m. Caia, Grosserer.  Herluf Trollesgade 25  opslag  41
 928. Hans Christian Gerhard Larsen, f. 26. april 1865, gift m. Thora, Mejeri og brød.  Herluf Trollesgade 4 opslag 48 
 929. Carl Wilhelm Høm. f. 3. feb. 1860, gift m. Doris. Cand.pharm, forfatter. Herluf Trollesgade 22 opslag  94
 930. Wilhelm Elias Olsen, f. 24. jan. 1863, gift m. Nielsine, Detailhandler.  Herluf Trollesgade   opslag  101
 931. Jens Peter Andersen, f. 20. feb. 1829, enkemand, Postbud.  Herluf Trollesgade  26 opslag  106
 932. Christian F. Schreiber, f. 31. sep. 1838, Gift m. Julie [Herunder] Grosserer, midlertidig i Horsens.  Herluf Trollesgade 28  opslag  116 
 933. Julie Haraldine Nielsen, [Gift Schreiber] f. 18. feb. 1842, [ Ikke fundet i Kb.]  Herluf Trollesgade 28  opslag 114 
 934. Sophus Emil Schreiber, f.19. marts 1869, ugift Søn, Musiklærer.  Herluf Trollesgade 28  opslag  114
 935. Carl Frederik Schreiber, f. 26. maj 1875, ugift, Fotograf.  Herluf Trollesgade 28 opslag  114
 936. Sejer Bazaine Olsen,  f. 12. aug 1870, gift m. Caroline, Snedkersvend. Herluf Trollesvej 3  opslag  3
 937. Anders Ejegod Mejer, f. 28. dec. 1864, gift m. Amalie, Maskinarbejder.  Herluf Trollesvej 5 opslag  7
 938. Frederikke Ditlevsine Andersen, enke, f.1. okt 1827, Privat understøttelse.  Hinrichsensgade 1 opslag  5
 939. Peter Christian Holm, f. 12. feb. 1845, gift m. Marie, Forhen skibsfører, nu bogholder.  Hinrichsensgade 3 opslag 8
 940. Laura Cathinka, f. 11. feb. 1870, gift m. Anton Thilker Hinrichsensgade  7 opslag 21 
 941. Martin Edvard Gottliebsen, f. 17. dec. 1857, gift m. Dalia, f.g. Toldassistent.  Hinrichsensgade 7 opslag 21
 942. Carl Lauritz Larsen, f. 6. okt 1834, gift m. Petrea, Kolonial.  Hinrichsensgade 8 opslag 43
 943. Petrea Emilie, gift m. Carl Larsen [Herover] f. 20. juli 1852,  Hinrichsensgade 8 opslag 43
 944. Karl Christian Christiansen, f. 7 Aug. 1872, gift m. Valborg, Tømrersvend Hiort Lorentzensgade 13 opslag  15
 945. Johanne Sejersen, f. 14. juni 1895, ugift, Barn.  Hiort Lorentzensgade 13 opslag 15
 946. Anton Emil Mathiesen, f. 5.feb 1872, gift  m. Amanda, Blikkenslagersvend. Hiort Lorentzensgade 13 opslag 15
 947. Nanzy Gerda Valborg Petersen f. 30. dec. 1893, Datter  Hiort Lorentzensgade 19 opslag 27
 948. Ellen Thora Emilie Andersen,  f. 6. jan. 1900, Datter. Hiort Lorentzensgade 27 opslag 45
 949. Dagmar Caroline Dorothea Andrea Christiansen, f. 2 april 1866 i Mariæ sogn, gift m. Ludvig Hansen,  Hiort Lorentzensgade 31 opslag 52
 950. Johannes Hansen, f. 27. juni 1891, Søn.  Hiort Lorentzensgade 31 opslag 52
 951. Carl Hansen, f. 12. feb. 1893, Søn. Hiort Lorentzensgade 31 opslag 52
 952. Helge Hansen, f. 29. dec 1895, Søn  Hiort Lorentzensgade 31 opslag 52
 953. Marie Christiansen, enke, f. 1. juni 1835, Svigermoder. Understøttes af børnene,.  Hiort Lorentzensgade 31 opslag 53
 954. Julie Augusta Larsen, f. 29. (??) 1875, gift m. Ivan Olsen. Syning i hjemmet.  Hjertensfrydsgade opslag  12
 955. Anna Octavia  f. 19. sep. 1857 gift m. Ferdinand Lund, Dameskræderinde. Holbergsgade  16 opslag  62
 956. Carl Otto Jensen, f. 24. maj 1874 , ugift, Typograf.  Holbergsgade 10 opslag  83
 957. Anna Theresia Nielsen, ugift f. 28. marts 1840, Rengøring.  Holbergsgade  10 opslag  84
 958. Peter Hansen, f. 30. marts 1859, gift m. Anna [Her under] Dykker. 9 børn hjemme Holbergsgade 28  opslag  101
 959. Anna, f. 18. dec 1863, gift m. Peter Hansen [Her over]   Holbergsgade  28 opslag  101
 960. Agnete Petrea Mathilde Hansen [Meget gnidret skrift] f. 23. maj 1882, Datter af ovenstående.  Holbergsgade  28 opslag  101
 961. Lauritz Johansen, f.28. okt 1854, gift m. Hertha, Sporrenser.  Holger Danskesvej 4 opslag 10
 962. Peter Hansen, f. 28. april 1840, gift m. Sandrine (??) Tømrersvend.  Holger Danskesvej  6 opslag 23 
 963. Johanne Margrethe,  f. 7. nov. 1848, gift m. Jens Halvorsen, Husmoder  Holger Danskesvej 12  opslag  35
 964. Rasmus Andersen, f. 29. juli 1847, gift m. Eliana, Bagersvend   Holger Danskesvej 17  opslag  49
 965. Johan Frederik Kock. f. 13. okt 1865, gift m. Maren. Vognstyrer.  Holger Danskesvej 19  opslag 57 
 966. Thorvald Ehlers, f. 28. juli 1867, gift, Stenhugger.  Holger Danskesvej  24 opslag 69 
 967. Anna Thadea født Holst, f. 28. dec. 1851, [ Må være en fejl: I Mariæ Kb er hun født 28. dec 1845! Fulde navn er Anna Thadea Margrethe Petræa Holst] gift m. indehaver af maskinforretningen "Alpha Laval" Adolph Holst. Husmoder. Hollændervej 13 opslag 24
 968. Sophie Frederikke Wilhelmsen, enke, f. 15. okt. 1844,  Husbestyrerinde.  Hollændervej 4 opslag 46
 969. Emilie Petrine Gad, Enke f. 24. jan. 1819, Født på Kronborg. Forpagtningsafgift af et Apotek. Hollændervej 12 opslag 55
 970. Anna Sophie Frederikke Wøldike, f. sep. 1859 [Dato gnidret] ugift, Datter.  Hollændervej 18 opslag  66
 971. Thora Kaas, ugift, f. 3. nov. 1833, "Veninde"  Hollændervej 24 opslag  78
 972. E.M.F. Jacobsen, f. 20. marts 1893 [meget gnidret skrift ugift, Barn, Holmbladsgade 20 opslag  110
 973. Charoline Rasmussen, født Hansen, f. 15. april 1825, enke, Fattighjælp.  Holmbladsgade 66 opslag 157
 974. Marie Nielsen, f.10. aug. 1884, Barn  Holmbladsgade 86 opslag 184
 975. Peder Henrik Pedersen [I Kb Petersen], f. 16/8 1872 [meget gnidret, kan være forkert- ikke fundet i Kb] gift m. Elise. Smedesvend. Holmbladsgade 88 opslag 188  
 976. Johannes Laurits Albert Pedersen, f. 21.aug 1894, Søn af ovennævnte nr. 975  Holmbladsgade 88 opslag 188
 977. Elias Peter Anton Pedersen f. 21. nov 1897 [I Olai Kb er datoen 19. november! Se opslag 107] Søn af ovennævnte nr. 975 Holmbladsgade 88 opslag 188
 978. Marius Peter Johansen f. 1859, gift m. Margrethe, Arbejdsmand.  Holmbladsgade 94 opslag 200
 979. Charlotte Augusta Møller. f. 1. aug. 1870, ugift, Offentligt Fruentimmer.  Holmensgade 3 opslag 3
 980. Marie Emilie Løssel, enke, f. 19. maj 1830, Moder.  Holmensgade 29 opslag 43
 981. Frederik Julius Benedictus Thorkelin, f. 20. aug. 1827 [Ikke fundet i KB,] gift m. Angelica, [har sandsynligt være gift tidligere] Pensioneret oberst. Holsteinsgade 3 opslag 8
 982. Anna Rihn, ugift, f. 3. juli 1877, Tjenestepige   Holsteinsgade  3 opslag 8
 983. Mantze Agnes Caroline Møller, ugift, f. i Olai sogn d. 3. jan 1854, datter. Holsteinsgade  9 opslag 20
 984. Fanny Hansen, ugift, f. 23. juli 1872, Husbestyrerinde. Holsteinsgade 43  opslag 65
 985. Emma Emilie, f. 16. feb 1861, gift m. Ferdinand Jensen, Hustru.  Holsteinsgade 47  opslag  75
 986. Mary Nicoline Nielsen, f. 7 april 1877, ugift, Tjenestetyende.  Holsteinsgade 2  opslag  78
 987. John Louis Engelsen, ugift, f. 22. nov. 1874, Kedelpasser.  Holsteinsgade 34 opslag 109 (KB Skt Mariæ 1864-1883 opsl 56 nr 32) 
 988. Victoria Caroline Knudsen, ugift, f. 18. marts 1881, Tjenestetyende.  Holsteinsgade  52 opslag  140
 989. Poul Marius Nielsen, f. 3. feb. 1884, Urtekræmmerlærling.  Holsteinsgade 54 opslag  143
 990. Viggo Rodskjer. ugift f. sep. 1876, forhen avlsforvalter  Hortensiavej 12 opslag 27 
 991. Carl Martin Norman-Hansen, f. 7. jan. 1861, gift m. Anna Elise, Øjenlæge.  Hospitalsvej 5 opslag 12 
 992. Johan Georg Mejer f. 20 dec. 1855, gift m. Sara, Handelsagent.  Hortensiavej 6 opslag 19
 993. Brink Helligsøe, f. 18. juli 1846, gift m. Dagmar, Grosserer.  Hostrups Allé 3 opslag 3 
 994. Lovise, f. 13. juli 1871, gift m. fuldmægtig Hermann Bohn, Hustru.  Hostrups Allé 10 opslag 35
 995. Frederikke Christensen, f. 12. marts 1878, ugift, Expeditrice.  Hostrupsvej 3 opslag 3 
 996. Amalie Jensen, ugift, f. 11 sep. 1859, Husjomfru.  Hovedvagtsgade 2 opslag 3 
 997. Ellen Johanne Bendsen, ugift bogholdeske. [Fødsel meget gnidret] Hovedvagtsgade 4 opslag 7
 998. Anna Johanne Wilhelmine, f. 7. jan. 1877, gift m. Johan Lundby,   Husumgade 9 opslag  11
 999. Charles Peter Nicolai Madsen, f. 30. dec 1875 i Mariæ sogn, gift m. Antonia. Slagter. Husumgade 45 opslag  80
 1000. Anna Caroline Jensen, ugift, f. 21. okt 1877, Strygerske. Husumgade 16 opslag 114
 1001. Dorthea Vilhelmine, f. 14. feb. 1856, gift m. Niels Nielsen, Husmoder.   Hveensvej 3 opslag  11
 1002. Anna Marie, f. 25. aug. 1875 gift m. Adam Hansen.   Hveensvej 4 opslag  21
 1003. Gjertrud Kirstine Frederiksen, f. 28. august 1887, Datter.  Hvidtfeldtstræde 4 opslag  20
 1004. Chr. Jørgensen, f. 24. nov. 1875, gift m. Marie, murersvend    Hyldegaardsvej 13 opslag 15
 1005. Emma Therese født Petersen d. 29. dec. 1849, gift m. Hans P. Petersen   Hyldegaardsvej 17 opslag 24
 1006. J. Chr. Jensen, f. 26. marts 1843, gift m. Magdalene, Tømrermester.  Hyldegaardsvej 45  opslag 66
 1007. Nathalie Caroline f. 7. jan. 1827, gift m. Niels C. Hansen.    Hyskenstræde 7 opslag  13
 1008. Mary Charlotte Been. enke, f. 30 aug 1858, Dameskræddersyning. Hyskenstræde 6 opslag  22
 1009. Vilhelm Bockelund, f. 23. feb. 1849, gift m. Inger Marie, Grosserer. Højbro Plads 21 opslag 22 
 1010. Carl Christian Petersen, f. 4. maj 1854, gift m. Oline, [Forældre til Robert Storm Petersen] Slagter  Ingemannsvej 12 opslag  10
 1011. Ane Nielsine Jørgensen, ugift, f. 2. marts 1876, Tjenestetyende. Istedgade 6 opslag  27
 1012. Thora Johanne Hansen, enke, f. 6. maj 1849, Pension og legat fra Skipperforeningen.  Istedgade 14 opslag 39
 1013. Hans Nielsen, f.23. sep. 1848, gift m. Emma, Brolæggersvend.   Istedgade 34 opslag 87
 1014. Emilie Marie Thomsen, f. 12. juli 1838, enke, Husmoder.  Istedgade 38 opslag 137
 1015. Dagmar Martine f. Jørgensen den 31. juli 1872 i Olai sogn,  gift m. Ludvig Møller, Istedgade 46 opslag 185
 1016. Rigmor Dagmar Møller, f. 27. feb. 1897 [Datter af ovennævnte] Istedgade 46 opslag 185
 1017. Ludvig August Emil Schlosrrich. f. 15. maj 1851, gift m. Ida Emilie, Laboratoriearbejder.  Istedgade 68 opslag 223
 1018. Anna Kirstine Frederiksen, enke, f. 11. feb. 1835, Alderdomsunderstøttelse og håndarbejde.  Istedgade  opslag 225
 1019. August Ferdinand Nielsen, f. 27. april 1847, gift m. Julie. [Herunder] Politibetjent  Istedgade 70 opslag 228
 1020. Julie Sophie Angeliqe. f. 24. dec. 1849, gift m ovenstående Nielsen, Husmoder.  Istedgade 70 opslag 228
 1021. Nicoline Emilie Lydia Fritze, ugift, f. i Mariæ sogn 29. maj 1844, selvstændig dameskræderinfe. Istedgade (Lille) 5 opslag 13 
 1022. Breiting, f. 20. aug 1850, git m. Elina, Selvstændig slagter  Istedgade (Lille) 5 opslag  18
 1023. Frederik Hansen, f. 14. Okt. 1834, gift m. Cecilie, Tømrer. Istedgade (Lille) 5 opslag  18
 1024. Julie Amalie Jensen, [Meget gnidret] f. 4. dec. 1844 [Ikke fundet i Kb] gift m. Nielsen, Vadsk. Istedgade (Lille) 6 opslag 34
 1025. Hilma Hansen, ugift, f. 25. aug. 1876, Tjenestepige. Istedgade 2B opslag 3
 1026. Ludvig Jensen,  f. 2. jan. 1856, gift m. Jensine. [Intet fag oplyst] Istedgade 1 H  opslag 26
 1027. Nicolai Peter Clausen, f. 22. aug. 1848, enkemand, Forhen proprietær, Inspektør. Istedgade 1 H  opslag 27
 1028. Laura Mathilde Andersen, enke f. 16 juni 1858, Vask og rengøring. Istedgade 23  opslag 64
 1029. Laura Larsen, f. 14. aug. 1854, ugift, Formue.  Istedgade 25  opslag 68
 1030. Johan William Fedinand Wennerlin, f. 17. feb. 1849, gift m. Inger Wilhelmine, Maler.  Istedgade  79 opslag 176
 1031. Jens Erasmus Bjerg, f. 3. sep. 1856, gift m. Emma, Maskinmester.  Istedgade  85 opslag  187
 1032. Anna Petrea, f. 1. juni 1867, gift m. Niels P. Petersen,  Masker.  Istedgade 97 A  opslag 227
 1033. Harald Christian Albert Duelund, f. 4 april 1871 i Mariæ sogn. Gift m. Klara, Børsvexelerer. Istedgade 101  opslag  235
 1034. Karen Margrethe Petersen, ugift, f. 14. maj 1877, datter, Frekventerer Tegne- og Kunstindustriskolen.  Jacob Danefærdsvej 1 opslag  4
 1035. Lars Josephsen, f. 5. april 1832, gift m. Rosalie, Pensioneret Stabssergent  Jacob Danefærdsvej 7 opslag 14
 1036. Edvard Nielsen,  f. 12. aug. 1863, gift m. Amalie, Agent.  Jacob Danefærdsvej 11  opslag 22
 1037. Herman C. P. Bidstrup, f. 26. dec. 1880,   Jacob Danefærdsvej 13  opslag 27
 1038. Dagmar, f. 9. feb. 1870, gift m. kelner Lars Hartvigsen,   Jacob Danefærdsvej 12  opslag 53
 1039. Andreas Ernst Würtz.  f. 28. nov. 1838, enkemand, Pensioneret Stabssergent.  Jacob Holmsgade 1 opslag 3
 1040. Ellen Kirstine Nielsen, ugift, f. 3. aug. 1881, datter  Jacob Holmsgade 2  opslag 7
 1041. Hilda Augusta Nielsen, ugift, f. marts 1883, datter  Jacob Holmsgade 2  opslag 7.
 1042. Anders Christiansen, gift med Jacobine, 5 børn f. 16. marts 1863, Bødker, Jacobsgade Sundbyøster,  opslag 35    
 1043. Mary Charlotte Been, logerende enke, f. 30. aug. 1858, Dameskrædderinde, Hyskenstræde 6, opslag 22    
 1044. Jens Erasmus Bjerg, gift med Emma, 1 barn f. 3.sep. 1856, Maskinmester, Istedgade, ulige numre, opslag 187    
 1045. Vilhelm Bochelund, gift m. Inger Marie, 3 børn, f. 23. feb. 1849, Grosserer, Højbro Plads, opslag 22    
 1046. Peter Christian Theodor Buchhave, født i Valsølille, gift m. Inger, 4 børn
 1047. Aage Buchhave og Holger Buchhave, Fotograf principal, er født i Helsingør, ("Nu har vi altså jul igen") f. 9. juni 1861 (desuden børnene Agnes og Ingeborg)) Johannevej 6 i Gentofte, opslag 27
 1048. Charles Peter Backe, gift m. Margrethe - 2 børn, f. 9. sep. 1870, Snedkermester, H. C. Jensens Vej, opslag 35    
 1049. Charlotte Olsen, ugift, f. 23. aug 1889    Barn (søster til Margrethe)    Jagtvej 2, opslag 273    
 1050. Margrethe Olsen, ugift, f.1897, Barn (Søster til Charlotte) Jagtvej 2, opslag 273    
 1051. Christian Nielsen, ugift, f.2. april 1878,   Logerende skomagersvend,  Jægersborggade 9, opslag 27  
 1052. Elise Christiane gift Hans A. E. Hansen, 4 børn hjemme, f. 10. juli 1870,  Husmoder, Jacobsgade 14 i Sundbyøster opslag 101    
 1053. A. Breiting gift m. Elina Paulsen, 4 børn hjemme    20. aug 1850, Slagtermester, Lille Istedgade, opslag 18    
 1054. Frederik Hansen, gift m. Cecilie, 1 barn hjemme, f.  okt. 1834,  Tømrer, Lille Istedgade, opslag 18  
 1055. Eduart Harald Valdemar Grønfeldt, gift med Marie, 4 børn hjemme, f.  22. sep 1839, Detailhandler, Jagtvej, opslag 176    
 1056. Holger Rohde, gift m. Minna, 2 børn hjemme, f. 17. nov. 1859 Garver, værkfører    Jagtvej, opslag 245    
 1057. Johanne Chirstine Andersen ugift, f. 15. feb.1874, Brødhandel, Jagtvej, opslag 27    
 1058. Johanne Christine, gift m. Gunner J. Hansen f.  marts 1837, Husmoder, Kalkbrænderivej 82 A opslag 74  
 1059. Johanne Marie Elisabeth Frederiksen, ugift, f. 17. aug 1880,   Tjenestetyende,  Jensløv Tværvej i Ordrup, opslag 9  
 1060. Jensine Julia Andrea,  gift m. Niels Nielsen,  1 barn, f.  4. dec. 1844, Husmoder/ Vadsk,  Lille Istedgade, opslag 34    
 1061. Kamilla Blomsterberg, ugift, kom til Kbh. 1900 f. 13. maj 1880,  Tjenestepige, Jagtvej, opslag 43    
 1062. August Ernst Kellermann  gift m. Martha, 5 børn hjemme, f. 30. dec. 1845 Drejer, Jagtvej, opslag 256    
 1063. Aage Theodor Konradsen, ugift, f. 23. sep. 1875,  Logerende Jord og betonarbejder, Jægersborggade 4 opslag 146  
 1064. Lidsig Rasmussen, gift m. Kuhlmann, 5 børn hjemme, f. 16. okt. 1859,  Husmoder, Jernbanevej i Gentofte, opslag 41    
 1065. Andrea Wilhemine Lillieqvist, enke, 1 barn hjemme med Møller som fødenavn    6. april 1828    Garveriejerinde    Jagtvej, opslag 3    
 1066. Lydia Fritsje, ugift    29. maj 1844    Selvstændig dameskræderinde    Lille Istedgade, opslag 13    
 1067. Marie Kristine Schreiber, Enke    13. maj 1841    Husmor / Formue    Kalkbrænderivej 80, opslag 66  
 1068. Nathalie Caroline gift m. Niels Chr. Hansen    17. jan. 1827    Husmor    Hyskenstræde 7, opslag 13  
 1069. Gerda Pullich enke, 3 børn hjemme    13. dec. 1864    Pension /Formue    Ceresvej 16    
 1070. Ane Frederikke Pullich, enke, 2 døtre hjemme  f.  6. okt. 1820    Privat understøttelse    Ceresvej 16    
 1071. Sofus Schreiber, gift m. Marie Kirstine, 1 barn hjemme  f.  27. nov. 1861    Arbejdsmand    Jægersborggade 45, opslag 111    
 1072. Sofus Ferdinand Vinther gift m. Johanne Caroline  f.  27 nov. 1870    Malersvend    Jægersborggade 37, opslag 92    
 1073. Johan William Ferdinand Wennerlin, gift m. Frederikke Marie  f.  17 feb. 1842    Maler    Istedgade ulige numre, opslag 176    
 1074. Wilhelmine Frederikke gift Kornbeck, 1 barn hjemme f.  3. juli 1843    Husmoder, Jagtvej 173, opslag 222    
 1075. Knud Axel Jensen  f.  22. maj 1878    Stud.     Store Kanikkestræde 2    
 1076. Anna Sophie Christiansen, enke, 4 børn hjemme der hedder Jensen  f.  20. marts 1849    Husbestyrerinde    Kapelvej 11, opslag 33   
 1077.  Marie Emilie Sophie gift m.konditor  Erik julius Schvaner, 5 børn hjemme  f.  25. maj 1863    Husmoder    Kapelvej 21, opslag  69    
 1078. Philippa Petersen, gift m. Ludvig Larsen, 6 børn hjemme  f.  15. marts 1874   Husmoder    Kapelvej 25 opslag 89  
 1079. Josephine Charlotte Fenglund, enke  f.  27. maj 1835    Haandarbejde (Handsker)    Kapelvej 50 opslag 131    
 1080. Karoline Nielsen, ugift    23. jan. 1872    Tjenestetyende    Kastelsvej 7 opslag 12    
 1081. Frederik Rahlff, gift m.Kirstine, 3 børn hjemme  f.  23. nov. 1869    Overretssagfører    Kastelsvej 7 opslag 13    
 1082. Lydia Lovise Elisabeth Søborg   f. 7 sep. 1889    Kommunens plejebarn    Kastrupvej,  opslag 61    
 1083. Emma gift m. Ludvig Fagerberg Andersen, 8 børn hjemme  f.  1861 (Katolsk)    Husmoder    Kastrupvej opslag 79    
 1084. George Sofus Beck, gift m. Marie Sofie, 1 barn hjemme  f.  2. marts 1867    Urtekræmmer    Kildevældsgade, opslag 23    
 1085. Adam Bernhard Severin Andersen, gift m. Anna Elisabeth, 4 børn hjemme  f.  17. Okt .1863    Maskinarbejder på Østre Gasværk Kildevældsgade 26, opslag 71    
 1086. Julie Anna Marie, gift Petersen 8 børn hjemme  f.  18. maj 1860  Husmoder  Kildevældsgade 34, opslag 77  
 1087. Christian Oscar Petersen  30. maj 1866  Smed, Kirkevej 23 Sundbyvester, opslag 67, 
 1088. Valborg gift m. Hans Sørensen 1 barn hjemme f. 1880  Husmoder  Kirkevej 14 Sundbyvester, opslag 102    
 1089. Marie Kirstine Larsen, enke. Hun har muligvis en datter boende Hauser Plads, 20 år. f.   29. maj 1857  Middagsabonnement  Købmagergade 49, opslag 77   
 1090.  Anna Sophie Olsen Jensen gift m. bogbindermst. Peter Anton Jensen  f.  27. feb 1857  Husmoder  Købmagergade 59, opslag 89    
 1091. Cay Magnus Marth  f.  4. juli 1880    Stud juris, logerende  Købmagergade 60, opslag 185   
 1092. Agnes Adrian, ugift f. 23. aug. 1884  Tjenestepige   Købmagergade 60, opslag 185    
 1093. Peter Lars Petersen, gift m. Wilhelmine Emilie 2 børn hjemme f.  1. jan. 1866    Fotograf  Købmagergade 64, opslag 191   
 1094. Wilhelmine Roselil Bergen ugift, kom til Kbh. 1847  f.  15. maj 1810  Husmoder, legater    Klerkegade 27 opslag 8    
 1095. Laurits Nielsen  f.  22. marts 1834    Barn    Klerkegade 10 opslag  40    
 1096. Johan August Gradmann, fraskilt  f.  29. april 1840   Told-overbetjent    Klerkegade 20 opslag 54   
 1097. Alfred Petersen gift m. Sofie, 6 børn hjemme    2. okt. 1857    Arbejdsmand    Klerkegade 28 opslag 67    
 1098. Johan Villiam Arnold Jørgensen ugift  f.  29. sep 1885    Logerende sømand,    Klerkegade 17 opslag 103    
 1099. Sophie Frederikke Frederiksen enke, bor sammen med Hans Carl Christian Hansen, ugift og 3 børn, de 2 fra Helsingør. Der er sandsynligvis tale om "Sophie Meyer" i Ft 1880 Helsingør  f.  5. jan. 1861    Rengøring    Klerkegade 5, opslag 154   
 1100. Emly Christine Bidsted, ugift    28. marts 1857    Tjenestepige    Knabrostræde 3 opslag 3    
 1101. Anna Jensine gift m. Anders Larsen (Pigenavn Petersen) 3 drengebørn hjemme f.   10. maj 1857    Hustru    Knudsgade 14, opslag 105    
 1102. Vilhelmine, gift m. Rudolph Hammer, 3 børn hjemme  f.  1. okt 1842  Husmor  Knudsgade 24 opslag 125    
 1103. Elise Nielsen, enke.    26. apr. 1850    Brødudsalg    Knudsgade 30 Kld. opslag 139   
 1104. Johanne Engholm, ugift  f.  12. juni 1874    Expeditrice    Kochsvej 21 opslag 32    
 1105. Jette Hartvig, enke, f. 12. marts 1815    Understøttelse    Kompagnistræde 12,   opslag 82    
 1106. Chr. Jensen, gift m. Hanne Pouline.  f.  4. april 1833    Tømrersvend    Kompagnistræde 24 opslag 103   
 1107. Olivia Marie Petersen. enke, 6 børn hjemme  f.  20. feb. 1861    Pensionat    Kong Georgsvej 23 opslag 37    
 1108. Christian Olsen, enkemand  f.  21 sep. 1817    Far,    Kong Georgsvej 55 Opslag 81    
 1109. Johannes Georg Wilhelm Winther, gift m. Andrea, 6 børn hjemme    ?? 1866    Tømrersvend    Kong Georgsvej 81 opslag 103    
 1110. Carl Johan Holm, gift m. Ulla, 3 børn hjemme f.  3. aug. 1853,  Forretningsfører på Kbh's Hesteskofabrik    Kong Georgsvej 18 opslag 138    
 1111. Julie Schreiber, ugift  f.  11. jan. 1840    Logerende, forhen lærerinde    Kong Georgesvej 26 opslag 150   
 1112. L. O. Grosman, gift m. Laura, 6 børn hjemme  f.  23. jan. 1860    . . . . bestyrer ??    Kong Georgsvej    
 1113. Margrethe Christine gift m. restauratør Andreas Theodor Fugman    5. sep. 1859    Husmoder    Kongens Nytorv 19, opslag 21    
 1114. Johanne Kirstine Petersen, ugift    24. dec. 1877    Tyende,  Kongens Nytorv 6 opslag 34   
 1115. Emilie Margrethe Wind ugift  f.  2. juni 1839,   Madforretning   Kongens Nytorv 16 opslag 52    
 1116. Caroline Frederikke Wind ugift  f.  8. sep 1848    Madforretning    Kongens Nytorv 16 opslag 52    
 1117. Nicoline gift med skrædermester Gotliebsen, 4 børn hjemme, f. 29. marts 1809,  Husmoder,  Lille Kongensgade 21 opslag 34    
 1118. Marie gift m. conditor Joseph Mengluin, 1 barn hjemme f.  1. jan. 1836    Viceværtinde    Lille Kongensgade 21 opslag 35    
 1119. Emil Stefan Mortensen,  f.  20. juli 1854,  Agent  Lille Kongensgade 39, opslag  66    
 1120. William Olsen ugift  (Moderen syr veste)   f. 16. maj 1877    Barn / Contorist    Lille Kongensgade 8 opslag 86    
 1121. Karen Elva Olsen, ugift (Søster til foregående) f.  23. nov. 1878    Barn / Expeditrice    Lille Kongensgade 8 opslag 86    
 1122. Anna Sophie Olrich, ugift, f. Marts 1813    Husmor    Store Kongensgade 59 opslag 92    
 1123. Anna Johanne Marie Anthonsen, gift, 5 børn hjemme   Se i opslaget,  Husmor    Store Kongensgade 69 opslag 137    
 1124. Britha Marie Lovise Schiold . .  ??  f.  25. maj 1848   Enke, ejer en ejendom    Store Kongensgade 51 opslag 178    
 1125. Christian Thorvald Ernst Martinsen gift, 4 børn hjemme    30. marts 1862    Kobbersmed    Store Kongensgade 99 opslag 194    
 1126. Christian Emil Hansen logerende  f.  1880  Opvasker  Store Kongensgade 16 opslag 233    
 1127. August Marius Hansen  f.  1873  Opvasker  Store Kongensgade 16 opslag 233    
 1128. Louise Antoinette Wilhelmine gift m. ??. . .storff   f. 19. juli 1869     Husmor    Store Kongensgade opslag 301    
 1129. Wilhelmine Hansen  f.  feb. 1851    Enke og værtshusholder    St. Kongensgade 82 opslag 310     
 1130. jomfru Hedevig Færgemand f. 18. nov. 1877    Linnedjomfru (Hos brygger Jacobsen)    Valby Langgade 1 opslag 3     
 1131. Mariane, gift m bødker P. E. M. Borring  6 børn hjemme  f.  7/4 1857    Husmoder    Valby Langgade 29 opslag 44    
 1132. Juliane gift m. arb.mand P. Baarh  f.   3/11 1834   Husmoder.    Valby Langgade 46 opslag 230     
 1133. Inger Møller ugift   f.  29/1 1841, Husholderske,  Valby Langgade 46 opslag 231     
 1134. Susanne, gift m slagtermester Nielsen 3 børn hjemme f.   9/3 1861    Husmoder   Valby Langgade 68a opslag 272    
 1135. Dortea Friis, enke   f.  28/1 1826,  privat formue, Valby Langgade 68a opslag 272     
 1136. Dorthea Schlemann  enke  f.  15/4 1828   Husmoder    Lars Bjørnsstræde 24 opslag 77    
 1137. Emil Poulsen ugift    ingen fødselsdata     Ankom til Kbh, 1901 logende tapetserer    Lavendelstræde 15 opslag 72     
 1138. Juliane Margrethe Jørgensen, ugift  f.  10. aug. 1863    Husjomfru    Laxegade 5 opslag 3     
 1139. Marie Popp, enke     marts 1825    Pension,  Laxegade 33 opslag 33     
 1140. Oline Christiane Møller, enke    6/3 1828     Handelskone fiskehandel  Lille Brøndstræde 1 opslag 5     
 1141. Eva Eleonora Hansen f.  5. juli 1854     "Vaagekone for mig selv" [Der menes nok hun er freelance]    Lille Brøndstræde 11 opslag 14    
 1142. Laura Pihl, enke, 1 barn    13/1 1853 i Tikøb Helsingør  Arbejderske, Lille Enghavevej 7 opslag 20     
 1143. Christiane Lysholm, ugift  f.  4/6 1838     Håndgjerning    Lille Enghavevej  opslag 52    
 1144. Amalie Cathrine gift m. Villemoes Eibye f. 9/7 1874 (blækklat gør datoen vanskelig at læse)   Husmoder,  Lille Strandvej 5 opslag 9     
 1145. Harald Viggo Hansen, gift 4 børn  f.   17. okt. 1861     - -    Lille Strandvej 22 opslag 72    
 1146. O. C. H. Richter gift, 1 barn hjemme   f. 29/3 1851,   fotograf     Lindegaardsvej 4 opslag 84      
 1147. Caroline Klæschen (??) enkefrue    f.  29 jan 1852     Bestyrerinde    Lindegårdsvej 40 opslag 109     
 1148. Julie Paula Ulrikke Mayhoff gift Petersen  f.   31/10 1877     Husmoder    Linnégade 35 opslag 30    
 1149. Alfred Vil . .?? Christensen gift m. Olga, 1 barn    - -    skibstømrer Orlogsværftet     Linnégade 37 opslag 34     
 1150. Holger George Willumsen Gift, 1 barn hjemme f. 10/7 1865,     Grosserer    Linnégade 16b opslag 64      
 1151. Josephine Laurine gift Holm  f.  10/10 1850   Hustru    Liepkesgade 17 opslag 17     
 1152. Hans Peter Hansen   f.   8/4 1841  Skipper,    Liepkesgade 17 opslag 17     
 1153. Emilie Johanne gift m Instrumentmager Pingel   f.  21/10 1843     Hustru    Liepkesgade 17 opslag 18     
 1154. Andreas Emil Theodor  [Olsen]  Ritcher     f.  27/3 1870     [Bestalling gnidret,] Slægtning    Liepkesgade 19 opslag 21     
 1155. Emma Jensen, ugift  f.  27/6 1870   Logerende    Liepkesgade opslag 32     
 1156. Hertha Marie Nehm , ugift    6. okt 1855    Syerske, privat understøttelse    Liepkesgade 8 opslag 53     
 1157. Ella Christine Jensen f. Duhan gift  f.  4. aug. 1869     Husmoder    Liepkesgade 14 opslag 64     
 1158. Charles Andreas Erlandsen, gift   f. 24. jan. 1863  Handelsfuldmægtig    Liepkesgade  16 opslag 69     
 1159. Johan Christian William Klein gift m. Anna Marie    f. 17. feb.  1848,   Handelsfuldmægtig    Liepkesgade 30 opslag 94      
 1160. Ingeborg Nicoline Sophie Tuxen gift m August Tuxen, 1 barn hjemme    -  -    Husmoder    Livjæger Allé 6 opslag 7      
 1161. Edmund Viggo Theilgaard   f.  2/1 1845     Gift pensionist    Livjæger Allé 10 opslag 15     
 1162. Axel Ferdinand Pedersen  f.   5/6 1881  Søn og maskinassistent    Livjægergade 17 opslag 23     
 1163. Augusta Veronica Gøtche, enke f.   26. juli 1820     [Der er sandsynligvis tale om Augusta Veronica Zættre]  Livjægergade  19 opslag 28     
 1164. Anna Margrethe Kirstine Larsen, ugift  f.  4. sep. 1877    Tjenestepige    Livjægergade opslag 31    
 1165. Cecilie Kristine Herthaline f. Thygesen  gift m. stabssergent Rasmussen fra Kronborg, 4 børn fra Helsingør  f.  19/12 1838    Hustru  Livjægergade opslag 55    
 1166. Johan Wilhelm Unmack gift, 3 børn hjemme  f.  15/9 1829  tømrermester,  Livjægergade 24 opslag 64     
 1167. Anders Sandø Ditlev Pedersen gift m. Emmy  f.  14/12 1858  Sognepræst    Livjægergade 30 opslag 76    
 1168. Chr. Bernhard Jørgensen, gift m. Petra f. 11/11 1900 Maskinarbejder,  Louisevej 2 opslag 21     
 1169. Anders Hansen, gift m. Ane Margrethe , 2 børn hjemme  f. 6/7 1839,   Arbejdsmand    H.C.Lumbyesgade 13 opslag 18     
 1170. Niels Louis Emil Garibaldi Mathiessen, gift m. Minna 2 børn hjemme f. 24. jan. 1861  Fuldmægtig i Nationalbanken    Lundsgade 5 opslag 8  
 1171. Anton Olsen, enkem.  f.  9/4 1868    Kusk    Lundsgade 5 opslag 20     
 1172. Elvira Mathilde Svendsen,  ugift  f.  13/5 1878,  tjenestepige Lundsgade 6 opslag 26     
 1173. Johanne Louise gift m. Hans Schultz, 4 børn hjemme  f.  23/5 1860     Husmoder    Lundsgade 8 opslag 33     
 1174. Harald Mogensen gift m. Agnes f.   15/7 1868   Trafikass. v. Statsbanerne    Lykkesholms allé  1a opslag 4    
 1175. Johan Ferdinand Krause gift m. Marie, 6 børn hjemme   f.  29/3 1842     Bogholder    Lykkesholms allé 7 opslag 64     
 1176. Alvine Agnes Theodora Ellinger, ugift f.  21/1 1874   Lærerinde privat    Lykkesholms allé 11 opslag 76     
 1177. Frederik Chr. Gronemann gift m. Alvilda , 5 børn    23/9 1844   Barberforretning    Lykkesholms allé 23 opslag 108     
 1178. Otto Christian Mikkelsen ugift f.   2/11 1868     Musik- og sanglærer    Lykkesholms Allé 31 opslag 119     
 1179. Marie Cecilie Eleonora Øberg, enke    12/12 1833     Privat fomue    Lykkesholms Allé 10 opslag 175    
 1180. Emilie Sofie Petrine Eggers f. Lassen (Ell. Larsen) enke 2 børn hjemme  f.  23/ 12 1845  Syning pension  Lykkesholms Allé 16 opslag 203     
 1181. Carl Theodor Sonnichseen Brammer ugift   f.  29/6 1874   Kontorist  Lyngbyvej 83 opslag 107     
 1182. Thrine Agathe gift m. Anders Mortensen, 5 børn hjemme f.  4/4 1865  Husmoder    Lyngbyvej (Gentofte) opslag 63    
 1183. Laura Emilie Mathea Jensen  f. Bille enke f.  8/6 1833   pension, livrente og formue    Læssøesgade 7 opslag 25     
 1184. Carl Julius Grubb, enkem.  f.  31/7 1834  Forhen melhandler og møllersvend    Læssøesgade 15 opslag 40     
 1185. Dagny Nathalie gift m. Jens Bjergsted   f.  6/12 1876    -  -    Læssøesgade19 b opslag 55     
 1186. Anna Kirstine f. Sørensen gift m. inspektør Reinals, 1 barn hjemme  f.  8/5 1845  Hustru Læssøesgade 4 opslag 75     
 1187. George Sofus Mogensen gift m. Anna Margrethe ,1 barn hjemme  f.  7/4 1862     Handelsmand    Læssøesgade opslag 106     
 1188. Martin Frederik Madsen, gift m. Julie    27/9 1842     Bygningsassistent    Læssøesgade opslag 117     
 1189. Martine Caroline Frederikke Branner gift Nielsen,  f. 13. Juli 1850 Husmoder    Løngangsstræde 27 opslag 30
 1190. Antonius Marinus Tæbring,   Barn byplads    Løngangsstræde 37 opslag 50     
 1191. Paula Johanne Tæbring f. 26 dec. 1889     Barn    Løngangsstræde 37 opslag 50     
 1192. Thora Eleonora f. Nielsen gift Muderspach   f.  6/5 1846     Husmoder    Løngangsstræde 14 opslag 63     
 1193. Amalie - - ?? (Ulæseligt) gift Andersen enke     6/9 1840    Rengøringskone    Løngangsstræde 14 opslag 64     
 1194. Julie Sofie Oberendes. Enke   f. 22/12 1866    Husbestyrerinde (Ikke fundet i kirkebøgerne) kom til Kbh. 1882    Løngangsstræde 22 opslag 78  
 1195. John Valdemar Larsen, ugift   f.  19/19 1871   Pensionær, fuldmægtig v. Dampskibsselskabet    Løvstræde 5, opslag 3    
 1196. Lars Petersen, gift m. Jacobine    11/2 1844   Kaffehandler    Løvstræde 4 opslag 13     
 1197. Anna Carsten-Petersen, enke    14/10 1834     [Se Skt. Mariæ Kb: Sandsynligvis er der tale om Anna Charlotte Gulstad gift m. underfoged og politifuldmægtig, Carsten Peter Petersen]   Madvigs Allé opslag 27    
 1198. Nathalie Caroline Brodersen, ugift  f.  15. sep. 1852     Bestyrer af ejendommen    Magstræde 4 opslag 13     
 1199. Anna Cathrine Petersen Søborg, ugift    12/11 1855  Husholderske    Malmøgade 8 opslag 31     
 1200. Petrine  Caroline Mathilde Lilleballe, ugift    1. maj 1856     Tjenestetyende    Margrethevej 1 opslag 3     
 1201. Harald Peter Jensen, gift, 2 børn hjemme født 12/10 1867     Maltgjører på Tuborg    Mariagade 9 opslag 19     
 1202. Heinrich Jacobus Møller, gift m. Johanne, 3 børn hjemme  f.  1/5 1867     skibstømrer    Mariagade 11 opslag 23  
 1203. August Nielsen, gift m. Fanny  født  24/4 1878   Kasserer hos Tuborg   Marievej 1 Hellerup opslag 41    
 1204. Anna Marie Albertine Laurine Hansen ugift     12/9 1899 (I Kvistgaard)    - -    Mariendalsvej 57 opslag 46    
 1205. Emma, gift m. Christian Lind 5 børn    23/5 1855  Moder    Mariendalsvej 61 opslag 50    
 1206. Mathilde Jørgensen, ugift      30/12 1884   Klient på Frelsens Hærs Pigehjem   Mariendalsvej 4 opslag 60    
 1207. Hansine Louise Amalie Jensen enke, 7 børn hjemme  f.  3/3 1852     Husmoder Formue    Mariendalsvej 14 opslag 69     
 1208. Agnes Marie Gift m. Ferdinand Jacobsen 1 barn  f.  19/4 1862    -  -    Mariendalsvej  28 opslag 90     
 1209. Flora Hansen, ugift  født 18//9 1851     Kommunelærerinde    Mariendalsvej 34 opslag 97     
 1210. Sophie Hansen ugift  f.  jan 1855   Kommunelærerinde    Mariendalsvej 34 opslag 97     
 1211. Laura Jensen ugift   f. 3/4 1855     Kommunelærerinde    Mariendalsvej 34 opslag 103     
 1212. Anders Otto Emil Müller gift m. Agnes Lemke     9/9 1865     Porcelænsmaler    Mariendalsvej 36 opslag 109     
 1213. Christen Carl August Beck, gift  født  3/6 1860     Snedkersvend og vicevært i Pianolageret    Marstalsgade 1 opslag 3    
 1214. Mathilde Sophie Kastrup, gift    14/2 1860   Husmoder (Manden nævnes ikke)    Marstrandsgade 7 opslag 9     
 1215. Harald Rasmussen, ugift    f. 26/9 1891     Barn (søn af Rasmus Rasmussen)    Lille Marstrandsvej 3 opslag 14     
 1216. Karen Margrethe Recke. Ugift    25/3 1889    Barn    Lille Marstrandsvej 2 opslag 19     
 1217. Sine gift m. gartner Jøns Ljungdal     8/3 1859    Husmoder    Lille Marstrandsvej 4 opslag 22     
 1218. Laura Christensen, ugift   født  1881,    tyende enepige    Martensens Allé 1 opslag 3     
 1219. Børge Nielsen Møller, enkem.  f.  10/6 1804     Particulier    Martensens Allé 11 opslag 21     
 1220. Christian Vilhelm Hjalmar Mathiesen, ugift    født 18/2 1852    Revisor i Bikuben    Martensens Allé 4 opslag 38     
 1221. Christian Møller gift m. Mary   f. 14/74 1855     Revisor i Bikuben    Martensens Allé 12 opslag 54     
 1222. Frederikke gift m. Hans Chr. Carlsen    f. 9/1 1865    - -    Martensens Allé 12 opslag 54     
 1223. Jens Olsen gift m. Augusta    f. 7/1 1853     Tømrersvend    Martensens Allé 16 opslag 60     
 1224. Thora M. R. Ulstrup, ugift  f.   6. juni 1843      Livrente    Mathildevej 6 opslag 31     
 1225. Anthon Hansen, gift m. Marie   f. 1852    Havnearbejder    Matthæusgade 3 opslag 10     
 1226. Ludvig Edmund Larsen, gift m. Eva    f. 11. Dec. 1866     Havnemester    Matthæusgade 9 opslag 33     
 1227. Emma Marie Elisabeth Hansen, enke     -  -    Bestyrerinde, 1 søn Ernst    Matthæusgade 15 opslag 37    
 1228. Olga Louise Josephine,  gift M. Valdemar Bertelsen, 1 barn hjemme    f. 2/9 1869     Hustru    Matthæusgade 7 opslag 42     
 1229. Peter Christian Vorbeck gift m. Johanne   født  28/2 1869     Skomagermester    Meinungsgade 7 opslag 8     
 1230. Emma Emilie Bruun, enke, 1 søn hjemme  født   22/7 1834     Ejendommens ejerinde    Meinungsgade 19 opslag 38     
 1231. Louise Augusta gift m. urtekræmmer Nielsen     7 april 1848    -  -    Meinungsgade 24 opslag 76     
 1232. Frederikke Christine gift m. Søren Christensen f.  29/12 1865    Hustru    Meinungsgade 24 opslag 76    
 1233. Oluf Frederik Jørgensen gift m. Karen Margrethe 2 børn hjemme  født  1865    Husfader    Meinungsgade 28 opslag 85    
 1234. William Julius Larsen, gift m.Dagmar født 23/7 1872    Assistent i Bikuben Melchiors Plads 7 opslag 12
 1235. Carl Budmann Haffstrøm gift m.Ida, 2 børn hjemme f.   2/2 1839     Kaligraf på Kommunehospitalet    Melchiors Plads 4 opslag 16 og 17      
 1236. Martin Christian Hansen gift m. Paula, 4 børn hjemme  f. 20/3 1862     Ekspedient i damelingeri Magasin du Nord    Melchiors Plads 4 opslag 17  
 1237. Frederik Ferdinand Cowat, gift m. Inger   født  10/1 1839     Alderdomsunderstøttelse    Mikkel Bryggersgade 7 opslag 13     
 1238. Ida Sørensen, ugift   f.  11/4 1853    Husgerning    Mikkel Bryggersgade 9 opslag 17     
 1239. Marie Emilie gift m. Jesper Petersen 3 børn hjemme    - -    Husmoder    Mikkel Bryggersgade 18 opslag 46     
 1240. Sophie Frederikke Alstrup g.m. Anders Christophersen   f. 9/12 1856     Husmoder    Mittchellsstræde 12 opslag 12     
 1241. Rebekke, gift m. Henrik Hansen født  29/7 1822     Forskelligt arbejde    Murergade 9 opslag 13     
 1242. Charles Emil Svendsen, ugift    f. 8/11 1861     Logerende snedkersvend    Murergade 13 opslag 22     
 1243. Camilla Rosa, gift Holmberg, 5 børn  f.  7/10 1860   Tobaksskærer cigararbejder    Murergade 2 opslag 33 og 34    
 1244. Ida Sophie gift m. Valdemar Vøhler 4 børn   f.  15/1 1866      Husmoder    Murergade 4 opslag 37     
 1245. Berta Kirstine Larsen, enke, 2 børn hjemme    8/12 1844     Rengøringskone    Murergade 8 opslag 49     
 1246. Anna, Ebbe, Johanne og Jens Gørtz Børn af Jens Wilhelm Gørtz    Se opslaget    Børn    Mynstersvej 3 opslag 4    
 1247. Carl Julius Pedersen gift født  27/8 1867     Kelner    Mysundegade 1 opslag 3     
 1248. Jenny gift m. politibetjent Petersen    f.  4/9 1871    Husmoder    Mysundegade 25 opslag 53     
 1249. Valborg Nielsen, datter af N. P Nielsen ugift    2/9 1888     Barn    Mysundegade 8 opslag 69     
 1250. Levin Nielsen, ugift søn af N. P. Nielsen   f. 24/11 1893     Barn    Mysundegade 8 opslag 69     
 1251. Ernst Nielsen, ugift søn af N. P. Nielsen     21/10 1896     Barn    Mysundegade 8 opslag 69     
 1252. Marie Sophie Frederikke, gift m. Wilhelm Lippert, 1 barn hjemme    f. . 27 feb. 1832    Hustru    Møllegade 1 opslag 3      
 1253. James George Ogilvie, ugift    f. 25/3 1871     Malermester    Møllegade 3 opslag 6     
 1254. Lars Frederik George Jensen, ugift   f.  5/9 1878     Tandtekniker    Møllegade 5 opslag 11     
 1255. Holger Camillo Havgaard gift m. Marie   f.  16/1 1871     Maskinmester    Møllegade 23 opslag 54     
 1256. Jacob Møller, ugift    f. 25 maj 1815     Forhen snedkermester    Møllegade 23 opslag 54     
 1257. Julie Møller, ugift   f.  23/7 1817     Livrente    Møllegade 23 opslag 54     
 1258. Emma Christine Huldgreen, ugift   født  12/6 1864     Vestesyerske    Møllegade 25 opslag 57     
 1259. Valborg Hagelund, ugift    f. 11/6 1879     Tjeneste    Møllegade 4 opslag 103     
 1260. Hans Peter Larsen gift m. Christine, 2 børn hjemme  f. 26/8 1874     Maskinkonstruktør hos F. L. Schmidt    Møllegade 16 opslag 117     
 1261. Eline gift m. lygtetænder Hans Larsen, 1 barn hjemme, f.  1842    -  -    Møllegade 20 opslag 126     
 1262. Johanne Marie, gift m. Arthur Samuelsen     9/6 1859     Bladbud    Møllegade 24, opslag 137     
 1263. Emilie, gift m. Carl Omøe Høyer   f. 10/11 1861,   Direktrice i Magasin du Nord    Møllegade 30 opslag 159     
 1264. Wilhelmine Hansen, enke, 1 barn hjemme   f.  14/8 1826     Legat og alderdomsunderstøttelse    Møllegade 30 opslag 159
 1265. Carl Christian Urban, enkemand   f.  8/12 1823,   Forhen fotograf    Møllegade 30 ”Alderstrøst”opslag 166     
 1266. Betzy Eleonora Petersen, ugift     9/4 1851,     Kravatsyning    Møllegade 30 ”Alderstrøst” opslag 171      
 1267. Johan August Emil Schlosrich, gift m Tora, født 1837    Snedkersvend    Møntergade 4 opslag 81     
 1268. Henrik Olsen, gift m. Olga, 2 børn hjemme f. 30/9 1876     Gartner    Nansensgade 10 opslag 36. 
 1269. Johanne gift m. Just Peter Thomsen 4 børn hjemme   f.  6/4 1836     Husmoder    Nansensgade 20 opslag 55     
 1270. Helga Elisabeth Bergkrans  født   19/3 1899, Datter af skrædder Bergkrans    Nansensgade 20 opslag 61     
 1271. Anny Karoline Schmuser ugift,    f. 31 jan 1880     Logerende dameskræderinde    Nansensgade 30 opslag 103     
 1272. Amalie Hansen, enke, 3 børn hjemme     -  -    Privat understøttelse    Nansensgade 30 opslag 103     
 1273. Johan Gustav Adolf Simonsen gift m. Fernanda, 3 børn hjemme   f. 19/4 1845     Formand    Nansensgade 34 opslag 127     
 1274. Caroline Vilhelmine Person, forladt  f.  11/8 1843     Herreskræddersyning    Nansensgade 38 opslag 144     
 1275. Frederikke Syring [??] f. Frederikke Charlotte Aschengreen   den  25. juni 1832     Husholderske    Nansensgade 40 opslag 158    
 1276. Anna Chris. Gift m. Emil Andersen 1 barn hjemme  født  januar 1855     Husmoder     Nansensgade 40 opslag 161     
 1277. Arendt Gottliebsen, gift m. Marie f.  2/10 1864, Tømrersvend    Nansensgade 7A opslag 21     
 1278. Marie Frederikke gift m. Gustav Røjkjær   f.  2/6 1856     Husmoder    Nansensgade 7B opslag 24     
 1279. Arnold Vecht,  ugift     -  -    Bogtrykkersvend    Nansensgade 7B opslag 25     
 1280. Elna Lebrecht, enke, 1 søn hjemme, f. 15/10 1816,   Pension    Nansensgade 7C opslag 28     
 1281. Laura gift m. Vilhelm Fischer   f.  17/7 1858     Husmoder    Nansensgade opslag 55     
 1282. Ida Emilie Jensen, enke, f.  30/2 1835   Sygeplejerske    Nansensgade 17D opslag 85    
 1283. Fanny Julie gift m Johan Tiedgen (Navn måske Tietgen) 4 børn hjemme   f.  1848 [Dato næsten ulæselig]    Hustru    Nansensgade opslag 92  
 1284. Gustau Adolf Valdemar Hammerlund gift m. Henriette, 3 børn hjemme  f. 11/4 1872      Typograf    Nansensgade 23 opslag 118     
 1285. Christian Peter Nielsen, enkemand   f. 19/2 1838,  Barber    Nansensgade 23A opslag 130    
 1286. Carl Iwan Grutzmaker gift m. Agnes ( også fra Helsingør)   født  25/10 1860     Ekviperingshandler    Nansensgade 41 opslag 182     
 1287. Thora Josephine Freundt, ugift   f.  4/3 1880     Tjenestepige, elev på Samfundet for Vanføre.    Nansensgade 49 opslag 202     
 1288. E. Christine Undin, ugift, f. 11/2 1872,  Jomfru, elev på Samfundet for Vanføre    Nansensgade 49 opslag 202     
 1289. Anna Sophie Tuxværd, ugift   f.  9 juni 1854  Enligstillet, formue  Nansensgade 55 opslag 217     
 1290. Johannes Dietzel gift m. Augusta, 1 barn hjemme f. 26/8 1867  Sagførerfuldmægtig    Niels Ebbesensvej opslag 3     
 1291. Ida Sophie Frederikke Smith, enke, 1 søn hjemme, f. 25/4 1845     Urtekræmmerenke    Niels Ebbesensvej  19 opslag 26     
 1292. Louise Charlotte Lundgreen ugift f.  8/11 1849   Ekspeditrice og slægtning  til nr. 250    Niels Ebbesensvej 19 opslag 26     
 1293. Axel Emil Lundgreen ugift   f.  8/7 1879     Stud. Artium,    Niels Ebbesensvej19 opslag 26     
 1294. Anna Johanne Marie Hansen  f.   22/2 1879     Tjenestepige    Niels Ebbesensvej 29 opslag 32    
 1295. Henriette Marie Olesen, gift m. Peter Jacobsen f. 24/5 1848    Barn    Niels Ebbesensvej 18 opslag 67      
 1296. Charles Sofus Wilhelm Wind enkemand, 2 børn hjemme    f. 7/1 1838     Agent    Niels Hemmingsensgade 14 opslag 41     
 1297. Laura Johanne gift m. Rasmus Rasmussen 3 børn hjemme  f.  12/2 1868     Husmoder    Niels Hemmingsensgade 14 opslag 41     
 1298. Carl Møller gift m.Emilie, 3 børn hjemme  f.  Dec. 1867,  Grosserer,    Niels Hemmingsensgade 32 opslag 56     
 1299. Emma Anna Jensine Rohde ugift  f.   10/7 1847     Tjenestetyende    Niels Juelsgade 15 opslag 26     
 1300. Albert Henrik Henriksen gift m. Maria    f. 1/5 1870     Bådebygger på Toldboden    Niels W. Gadesgade 3 opslag 6    
 1301. Laurits Knoblauch, gift m. Caroline, 6 børn hjemme, f. 31. nov. 1866    Kørselsentreprenør    Niels W. Gadesgade 38 opslag 132    
 1302. Harald Nielsen ugift  f.  10. sep. 1879     Snedkersvend, Hellerup Skibsværft    Niels W. Gadesgade 38 opslag 132     
 1303. Mathilde Møller, enke, 1 søn hjemme,  født 1871 (Dato ulæselig)    Mejeri    Nikolajgade 4 opslag 40     
 1304. Alvilda Hansine Helle Bendsen,  enke, hendes fødenavn er Helle-Broe, 1 datter hjemme  f.  29/5 1843  Lever af Pension. [Flyttede senere til Solvej 7 Frb. død 27/10 1927 ]   Nordborggade 10 opslag 8     
 1305. Augusta Wilhelmine Petersen enke, 1 datter hjemme, f.  3/2 185,  Husmoder, privat formue,  Nordborggade 8 opslag 15     
 1306. Arthur George Guldstad fraskilt   f.  20/7 18?? (Ulæseligt)    Handelsfuldmægtig    Nordborggade 7 opslag 37     
 1307. Georgine Henriette G. . . ?? (Ulæseligt) enke  f.  3/5 1835, (Hendes pigenavn er Georgine Henriette Wilhelmine Gallois) Nordborggade 5 opslag 41
 1308. Vilhelmine Marie Nielsen, enke, f. 19/10 1832   Bedstemoder    Nordborggade 3 opslag 44     
 1309. Anna gift m. Carl Christiansen 2 børn hjemme, f. 20/12 1848    - -    Nordre Fasanvej 3 opslag 7     
 1310. Else Olsen, enke  f. 25/2 1851   Rengøring    Nordre Fasanvej 70 opslag 122    
 1311. Anne Caroline Augusta Olsen, ugift  født 4. marts 1861  Vaskeri  Nordre Frihavnsvej 5 opslag 5   
 1312. Flora Elisabeth Jensen, ugift   f.  7/3 1875   Tyende    Nordre Frihavnsvej 5 opslag 7    
 1313. Axel Louis Klein, gift m. Marie Sophie, 8 børn hjemme    8/4 1869     Slagtermester    Nordre Frihavnsvej opslag 43     
 1314. Martin Mathisen, gift    f. 16/9 1868 (data meget utydelige)   Kommunelærer    Nordre Frihavnsvej 43 opslag 68     
 1315. Kirstine Anna gift m. Christian Petersen    f. 31/8 1861  Husmoder Nordre Frihavnsvej 63 opslag 98     
 1316. Cecilie, Gift m. Julius Jørgensen    f.  13/11 1831    Husmor    Nordre Frihavnsvej 34A opslag 205     
 1317. Frederik M. Engel, gift m. Sofie  f.  1871    Maskinmester    Nordre Frihavnsvej opslag 208     
 1318. Anna Kirstine West, født Sørensen,  gift, 2 børn hjemme  f.  5/6 1871    Husmoder    Nordre Frihavnsvej 76 opslag 236     
 1319. Ingeborg Henriette Schmidt enke, 3 børn hvoraf de to er født i Helsingør  f.  11/9 1866, Pension efter kaptajn Schmidt, Nordre Frihavnsvej 86 opslag 258     
 1320. Charles Bache, gift m. Frederikke, 2 børn   f. 11/9 1857  Bogholder    Nordre Frihavnsvej 86 opslag 258     
 1321. Marie Sofie gift m. Carl Olsen, 1 barn,  f. 2/3 1867  Husmor, Detailhandler  Nordre Frihavnsvej 88 opslag 262    
 1322. Emil George Hansen, gift m. Laurine  f.   31/3 1871,  Maskinarbejder på Aagades Brødfabrik    Nordvestvej 19 opslag 22     
 1323. Johanne Elisabeth Dorthea gift m. Peter Ludvig Holst Sparvath  f.   8/5 1845 (ikke fundet i Helsingør)    Hustru    Nordvestvej 27 opslag 43  
 1324. Peder Laurits Rosenfeldt gift m. Kristine   født 1865,    Jord- og betonarbejder    Nordvestvej 27 opslag 76     
 1325. Josephine Moser, enke, 3 børn hjemme  f.  29/6 1854,  Vadsk og rengøring, Nordvestvej 14 opslag 137     
 1326. Anna Marie gift m. Theodor Petersen 2 barn hjemme, f. 1868     Husmoder    Nordvestvej 14 opslag 137      
 1327. Christiane Jørgensen ugift    f. 30/1 1821     Håndarbejde    Nordvestvej 30 opslag 176    
 1328. Bothilde Andersen, enke født 10/3 1849     Avisbud Dannebrog    Nordvestvej 30 opslag 176     
 1329. Kamilla Rasmussen (hun er mulig fraskilt, svært at tyde) f. 30/6 1855 (Ikke fundet i Kb)  Logerende dameskrædderinde, Nordvestvej 32 opslag 194
 1330. Amalie, gift m. Anders Hansen  f. 1/3 1862     Hustru    Nordvestvej 32 opslag 195     
 1331. Andres Valdemar Nielsen   f. 23/2 1892 Barn    Nordvestvej 34 opslag 208     
 1332. Rasmine Kristine Steen Olsen  f. 18. okt. 1862  Husmoder, manufakturhandel    Ny Carlsbergvej 7 opslag 19     
 1333. Sofie Kristiane Olsen enke  f. 2. juni 1828   moder [til nr.291] og Passer husholdningen    Ny Carlsbergvej 7 opslag 19     
 1334. Marie Staulund, ugift  f.   3/11 1856,  Tjenende    Ny Carolinevej 2 opslag 3     
 1335. Gustav Adolf Oskar Nilsson gift m. Christine  født 10. Maj 1852   Typograf  på Berlingske Ny Kongensgade  21 opslag 37     
 1336. Christian Carl Vilh. Nielsen gift m. Anna, 2 børn hjemme   f.  13. nov. 1840  Skibsbygger    Ny Kongensgade 7 opslag 77     
 1337. Sophie Frederikke Jensen, ugift (tilsyneladende) f. 14. nov 1834     Hustjenende    Ny Kronprinsessegade 2 opslag 94     
 1338. Elmer Johannes Edward Jensen ugift  f.  21. feb. 1878  Reservetelegrafist    Ny Kronprinsessegade 2 opslag 95    
 1339. Emma Trinka Pouline Paysen [Ell- Taysen] ugift    -  -    tjenestetyende  Ny Kronprinsessegade 2 opslag 95     
 1340. Fritz Ludvig Knoblauch   f.  1.maj 1849     Logerende færgemand    Ny Kronprinsessegade 18B opslag 129     
 1341. Karl August Bøttcher gift m. Marie, 2 børn  f.  10/11 1857     Snedkermester    Ny Ordrup Sideallé 5 opslag 3  
 1342. Ludvig Christian Charles Jørgensen ugift  f.  29/ 8 1884  Saddelmagerlærling    Ny Toldbodgade 15 opslag 17     
 1343. Axel Baltzer Waldemar Jørgensen, ugift  f. 27/7 1888     Barn    Ny Toldbodgade 15 opslag 17     
 1344. Anna Ulrikka ugift født 28/7 1892     Barn    Ny Toldbodgade 15 opslag 17     
 1345. Ludvig Ferdinand Kornerup gift m. Hilda, 2 børn hjemme    f. 13. jan 1840     Skibsbygningsinspektør    Ny Toldbodgade 39-41 opslag 45     
 1346. Sophie Cathrine Bendtzen, ugift   f.  6/1 1853  Jomfru, Opvartning,    Ny Vestergade 13 (Vester kvarter) opslag 24    
 1347. Ole Hansen  gift m. Augusta  f.  7/2 1830     Fyrbøder    Ny Vestergade 11 (Sundbyvester) opslag 69     
 1348. Agnes Nielsen, ugift   f.  25/8 ?? [Intet år angivet]     Tjenestetyende    Ny Vestergades forlængelse opslag 3    
 1349. Nina Franciska Vilhelmine,  gift Ulrich   f.  1.4 1842     Husmoder    Ny Vestergades forlængelse opslag 25     
 1350. Johanne Margrethe Holm, født dec. 1825    Husmoders moder (Nr. 218)    Ny Vestergades forlængelse opslag 25     
 1351. Frederikke Erlandsen ugift  f.   24 aug 1830, Rentier, [bor der sammen med to søskende, også født i Helsingør] Nybrogade 22
 1352. opslag 34     
 1353. Susanne Christiane gift m. politibetjent  Radich, 1 barn hjemme f. 17/12 1837  Hustru Nyelandsvej 3 opslag 7
 1354. Ferdinand Bodin, gift m. Margrethe, begge fra Helsingør f.   27/1 1813     Kaptajn i Hæren    Nyelandsvej 5 opslag 11     
 1355. Anna Margrethe gift m. Holger Clausen 1 barn hjemme, f. 8/12 1868     Husmoder  Nyelandsvej 2 opslag 45     
 1356. Jens Peter Christian Jensen ugift    f. 9/5 1882     lærling hos nr.491  Nyelandsvej 2     
 1357. Laurits Valdemar Hansen gift m. Ingeborg, 5 børn, alle født i Helsingør   f. 2/12 1855 [Dato gnidret, kan være fejltydet]     Entreprenør   Nyelandsvej 2B     
 1358. Caroline Sophie Dorthea gift m. veterinær Karl Valdemar Emil Jensen  [ Alle data ulæselige]    Hustru  Nyelandsvej opslag 70     
 1359. Elvira Caroline Marie, gift med Jacob Hartvig 9 børn  f. 11/3 1858    -  -    Nyelandsvej 12 opslag 74     
 1360. Svend Bengson gift m Elise 2 børn f. 23/10 1870 [Årstal gnidret, kan være fejllæst]  Lærer ved Københavns Kommuneskole  Nyelandsvej 1 opslag 78    
 1361.  O. Vahlstrøm gift m. Marie  f.  juni 1895 Opsynsmand ved Kbh. Mælkeforsyning    Nyelandsvej 16 opslag 62     
 1362. Frederik Christian Marturinsen gift m. Albertine f. 18/10 1843     Murersvend    Nyelandsvej 18 opslag 86     
 1363. Peter Chr. Sophus Petersen ugift   f.  13/11 1858    Detailhandler    Nyelandsvej 20 opslag 90     
 1364. Anne Marie Petersen ugift   f.  23-10 1860   Tjenestepige    Nyelandsvej 20 opslag 90     
 1365. Marie Osmine Henriksen ugift 2 børn  f. 13/4 1858   Dameskræddersynig,  Nyelandsvej 30 opslag 106     
 1366. Sofie Caroline Hansen, enke, 2 børn, f. 19/10 1856     Forhen detailhandlerske  Nyelandsvej 30 opslag 107     
 1367. Jensine Jacobine Nielsen ugift   f.  17/1  1899    Barn    Nyelandsvej 34 Opslag 114    
 1368. Alvilda Frederikke gift m. George Thode 6 børn  født 18/6 1863     Husmoder    Nygade Sundbyv. 3 opslag 37     
 1369. Johan Jacobsen     f. 18/2 1892   Søn    Nygade Sundbyv. 7 opslag 49     
 1370. Christian Hansen, ugift   f.  1887   Barn,  Nygade Sundbyv. 7 opslag 54     
 1371. Sofie Frederikke Sander, enke, f.  12/2 1840    -  -    Nygade Sundbyv. 9 opslag 57     
 1372. Ane Marie Juliane gift m. Søren Nielsen Olsen, f. 10/7 1869 Husmoder    Nygade Sundbyv. 13 opslag 64     
 1373. Ebba Merry Elisabeth Olsen ugift   f.  26/9 1893   Barn    Nygade Sundbyv. 13 opslag 64   
 1374. Lovise Nielsen, enke,  f. 31/12 1848    -  -    Nygade Sundbyv. 61 opslag 142     
 1375. Frederikke Charlotte gift m Carl H. Petersen 3 børn, 2 født i Helsingør   f. 13/4 1844     Husmoder    Nygade Sundbyv. 22 opslag 212     
 1376. Marie Caroline gift Hammer f.  14/10 1842   Husmoder    Nygade Sundbyv. 22 opslag 213     
 1377. Mary Cathrine Hansen ugift   f.  17/9 1872     Husbestyrerinde    Nygade Sundbyv. 32 opslag 229     
 1378. Edmund Olsen gift m. Kristine 4 børn  født   4/1 1864     Petroleumsarbejder    Nygade i Valby 7 opslag 241     
 1379. Christian Henrik Wildenrath gift m Helga. 2 børn 18/12 1865 Kontorarbejde    Nygaards sidevej 6 opslag 15     
 1380. Johanne Jensen enke, 2 børn hjemme født  5/8 1848   Restauration    Nygaardsvej 21 opslag 34     
 1381. Anton Julius Jensen, ugift f. 21/1 1882, Nitter    Nygaardsvej 20 opslag 90     
 1382. Oluf Jensen, ugift  født 20/1 1879   Nitter Nygaardsvej 20 opslag 90
 1383. August Emanuel f. 15/11 1896 Søn.  Nygaardsvej 24 opslag 100
 1384. Karen Marie Sørensen,  f. 17/7 1895 datter - Nygaardsvej 24 opslag 100
 1385. Rasmus Peter Svendsen, ugift, f. 11/6 1881 Saddelmager - Nyhavn 17 opslag 28
 1386. Emma Juliane Petrea, gift m. detailhandler Olsen, f. 1864 (Dato ulæselig) - Nyhavn 21 opslag 34
 1387. Ida Emilie Suhl, født Bornholm, enke, f. 18/5 1843 Husbestyrerinde - Nyhavn 35 opslag 63
 1388. Mathilde Sørensen, enke, f. 28. feb. 1846 -  I besøg, Oberstløjtnantsenke - Nyhavn 53 opslag 91
 1389. Sophie Marie Aug. Gift m Martin Nissen, f. 27. sep. 1834 [Muligvis identisk med Sophie Marie Larsen Ft. 1940 Kirkebøgerne i meget dårlig stand!] - Nyhavn 53 opslag 91
 1390. Louise Dorothea Jensen, gift Falkenberg, f. 21/8 1847  (døbt i Mariæ kirke) Husmoder - Nyhavn 24 opslag 154
 1391. Helga Nielsen, ugift, f.23/10 1869 Tjenestetyende - Nyvej 11 opslag 15
 1392. Axel Herbert Frederik Paulsen, gift m. Anna f. Olsen f.1177 1867 Skolebestyrer - Nyvej 19 opslag 28
 1393. Hansine Frederikke Svendsen, enke, f. 12/5 1823 Husmoder - Nyvej 6 opslag 42
 1394. Ida Vilhelmine, gift Hummel, født 20/4 1865 Husmoder - Nyvej 6 opslag 43
 1395. Elisabeth Vilhelmine, gift m. Axel Lund, f. 2/8 1873 Husmoder - Nøjsomhedsvej 5 opslag 11
 1396. Louise Emilie Løve, enke, 1 barn hjemme, f. 11/11 1839 Privat formue - Nøjsomhedsvej 13 opslag 29 
 1397. Vilh. Edmund Vigo Wright, gift m. Karen, f. 27/3 1849 Gaardmissionær, Indre Mission. - Nøjsomhedsvej opslag 38
 1398. Jenny, gift m Leonhardt Klein, f. 11/11 1876 Intet erhverv - Nørre Allé 5 opslag 11
 1399. Josias Alfred Dideriksen, gift m. Mathilde, f. 4/1 1853 Blikkenslagersvend - Nørre Allé 15 opslag 65
 1400. Claudine Nielsen, enke, f.4/4 1826 på Kronborg Lemmestuekone - Nørre Allé opslag 95
 1401. Johanne Marie Hendriksen, f. 5/8 1826 Lemmestuekone - Nørre Allé 41 opslag 96
 1402. Frederik Ferdinand Vogel, enkemand, f. 2/5 1835 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 131
 1403. Jens Peter Svendsen, enkemand, f. 5/11 1822,  Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 132
 1404. Johan Edvard Ferdinand Stonor, enkemand, f. dec. 1834 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 132
 1405. Frederikke Caroline Emilie Henriksen, enke, f. 26/9 1836 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 147
 1406. Caroline Helverskov, enke, 2/3 1822 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 152
 1407. Jacobine Petersen, ugift, f. 26/1 1828 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 156
 1408. Marie Sophie Svendsen, enke, f. 15 / 3 1835 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 157
 1409. Christiane Sørensen, enke, f. 24/5 1825 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 164
 1410. Cathrine Christine Jensen, gift, f. 25/5 1824 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 165
 1411. Emilie Petersen, enke,  f. 26/7 1815 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 174
 1412. Engeline Christine Olsen,  f. 6/9 1833 - Nørre Allé opslag 176
 1413. Emilie Vilhelmine Norborg, enke, f. 1818  Husfælle - Nørre Allé opslag 179
 1414. Ane Caroline Kuhnmund . .?? [Ulæseligt, men hun findes i S. Olai som døbt] enke  f. 3/10 1814 Husfælle - Nørre Allé opslag 181
 1415. Johanne Margrethe Christensen, ugift, f. 10/8 1812 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 185
 1416. Marie Sophie Adolphsen, enke, f. 11/9 1825 Alderdomsunderstøttelse - Nørre Allé opslag 189
 1417. Theodor Robert August Zæthre [set stavet Zættre i Ft.] enkemand f. 29/9 1822 Alderdomsunderstøttelse - Nørre Allé opslag 190
 1418. Frederik Ferdinand Moberg, enkemand, f. 27/8 1821 Lem i Hospitalet - Nørre Allé opslag 222
 1419. Charlotte Lorentza Clemmensen  enke, f. 18/4 1820 Pensionist - Nørre Allé 47 opslag 232
 1420. Thora Camilla Petersen, f. 25/7 1841 enke, 1 datter hjemme, Legatmidler og privat støtte. - Nørre Farimagsgade opslag 18
 1421. Louise Cecilie gift m. manufakturhandler Olsen f. juni 1860 Husmoder  -Nørre Farimagsgade 21 opslag 28
 1422. Louise Petronelle gift m. mølleingeniør A. Neumann f. aug. 1839 Husmoder -Nørre Farimagsgade 27 opslag 41
 1423. N. E. M. Eskildsen  ugift f. 16/10 1829 Frøken Livrente - Nørre Farimagsgade 31 opslag 57
 1424. Emilie Eskildsen ugift f. 9/4 1834 Livrente - Frøken Nørre Farimagsgade 31 opslag 57
 1425. Anna, gift m. postbud Andersen  f. 18&6 1870 Husmoder - Nørre Farimagsgade 33 opslag 71
 1426. Carl Viggo Madsen f. 9/3 1873 gift m. Ida, 1 barn hjemme, Skræddersvend, -Nørre Farimagsgade 33 opslag 75
 1427. Marie Simonsen enke f. 11/9 1823 Svigerinde - Nørre Farimagsgade 55 opslag 143
 1428. Andrea Elisabeth gift m. malermester Johan Schrøder 3 børn hjemme f. 2/4 1839 Husmoder,   - Nørre Farimagsgade 61 opslag 153
 1429. Alma Leonora gift m. George Sahlkov f. 2/1 1867 [I Mariæ Kb: Alma Henriette Jacobine Eleonora Schnack] Husmoder - Nørre Farimagsgade 61 opslag 154
 1430. Julie Henriette f. Nielsen gift Knudsen f. 30. født Nov 1869 i Mariæ sogn, 3 børn hjemme, Hustru, - Nørre Farimagsgade 42 opslag 173
 1431. Frederikke C. Jørgensen, enke, f. 11/8 1833 Sygeplejerske Nørre Farimagsgade 44 opslag 183
 1432. Johan Ferdinand Kjelsen  gift m. Anna Kirstine f. 26/2 1829 Handelsagent -Nørre Farimagsgade 44 opslag 183
 1433. John Sophus Willumsen, 1 barn hjemme, gift m. Nicoline, f. 7/12 1866  Grosserer - Nørre Farimagsgade 48 opslag 201
 1434. Emilie Charlotte Sørensen enke f. 7/10 1854 Gemakkone på Amalienborg Nørrefarimagsgade 48 opslag 204 
 1435. Emilie Sørensen ugift datter født 7/8 1878 ekspeditrice i skotøj Nørrefarimagsgade 48 opslag 204 
 1436. Dagmar Pauline Sørensen ugift datter f. 11/4 1884 tjenestepige Nørrefarimagsgade 48 opslag 204
 1437. Sophie Charlotte Møller enke f 7/3 1825 slægtning Nørrefarimagsgade 48 opslag 204 
 1438. Wolmer Rohde gift m Augusta Wilhelmine, 3 børn  f. 5/4 1863 døbt i Mariæ, gartner og ekspedient. Nørrefarimagsgade 54 opslag 222 
 1439. Laura Caroline Appelrod Madsen enke f. 4/8 1862 Ligtorneoperation. Nørrefarimagsgade 60 opslag 240
 1440. Robert Florin gift m. Valborg f. 22/9 1877 Maskinist. Nørre Sideallé 2 opslag 3
 1441. Niels Gad Mygind gift m. Ingeborg, f 9. nov. 1849 Overretssagfører. Nørre Voldgade 9 opslag 13 
 1442. Laura Diderikke Andersen enke f. 6 april 1846 3 børn hjemme, Pensionist Nørre Voldgade 9 opslag 14 
 1443. Julie Marie gift m. Johan Seemann, født 12. marts 1853 Hustru Nørre Voldgade 15 opslag 26 
 1444. Petra Wilhelmine gift m. Simon Israelsen f. 28/5 1853 Husmoder Nørre Voldgade 21 opslag 42 
 1445. Robert Marius Schultz ugift f. 29/8 1873 Maskinkonstruktør Nørre Voldgade 26 opslag 116 
 1446. Carla Andersen Ugift  f. 2 juli 1863 Masseuse. Nørre Voldgade 66 opslag 179 
 1447. William Martin Sophus Kempel Ugift  født 7 juni 1869 Overretssagfører Nørre Voldgade 80 opslag 195 
 1448. Jacob Ludvig Doss Ugift født 23. nov. 1849 Læge Nørrebrogade 12 opslag 13 
 1449. Karl Frederik Hartmann gift m. Laura  født 22/6 1833 murer Nørrebrogade 14 opslag 29 
 1450. Inger Knudsen ugift født 13/4 1879 Tyende Nørrebrogade 18A opslag 37 
 1451. Bodil Johanne Olsen Ugift  født 3 sep. 1880 (Helsingør eller Helsinge) Tyende Nørrebrogade 20 opslag 45 
 1452. C. V. Schierbech født 21. aug 1848 gift m. M. M. Trap sagfører. Nørrebrogade 20 opslag 45 
 1453. Emil Jørgen Hansen gift m. Anna født 17 dec. 1839 Postbud Nørrebrogade 20 opslag 45 
 1454. Ida Mathilde Gulstad  enke født 2/9 1842 Formue Nørrebrogade 40 opslag 102 
 1455. Johanne Frederikke Kierboe ugift født 26/10 1840 Privat understøttelse Nørrebrogade 40 opslag 102 
 1456. Jens Peter Hjort gift født 6/12 1830 Bager Nørrebrogade 52 opslag 137 
 1457. Erik Engelsen gift m. Marie  født sep. 1834 forhen koffardikaptajn Nørrebrogade 68 opslag 188 -  født 07.09.1834 (KB Skt. Mariæ 1823-1843 opsl 92 nr 40)
 1458. Emmy Alfrida Nielsen Ugift  født 20. jan. 1891 Barn  Nørrebrogade 72 opslag 204 
 1459. Charlotte Marie gift Baggesen f. 30 marts 1866 Grønthandel  Nørrebrogade 72 opslag 209 
 1460. Daria Andrevna født Krasilnikoff gift Bech (faderen født i Rusland) født 8/3 1846 Husfrue (Ikke fundet i Kb) Nørrebrogade 80 opslag 216 
 1461. Carl Otto Bech ugift  født 2. marts 1885 Teknisk elev (Ikke fundet i KB). Nørrebrogade 80 opslag 216 
 1462. Anna gift m. Johannes Kobel, født 21/7 1848 - 3 børn hjemme, Nørrebrogade 92 opslag 253
 1463. Dagmar gift m. Wilhelm Chr. Iben født 5/2 1866 ,1 barn hjemme, Nørrebrogade 92 opslag 262
 1464. Carl Frederik Larsen, Enkem. Født sep. 1854, Tømrer, Nørrebrogade 108 opslag 289
 1465. Anna gift m. Laurids Rasmussen, født 16/9 1870, 4 børn hjemme, Nørrebrogade 110 opslag 305
 1466. Caroline Nielsen enke, født 21. marts 1871, 2 børn hjemme, begge født i Helsingør, Strygeri, Nørrebrogade 112 opslag 312
 1467. Henriette Schrøder, ugift født 12/10 1847 Husbestyrerinde, Nørrebrogade 116 opslag 321 
 1468. Peter Christian Wilhem Nohr, gift m. Soph. Marie. Født 3/9 1855 tømmermand, Nørrebrogade 152 B opslag 358
 1469. Herman August Hey, gift m. Hansine, født 14/12 1850 Maskinarbejder, 3 børn hjemme Nørrebrogade 154 opslag 383
 1470. Dorthea Larsen Levin gift m. Peter Larsen født 12, april 1863, husmoder, 4 børn hjemme Nørrebrogade 156 opslag 394
 1471. Anna Albertine Hansen, enke, født 20/10 1839 slægtning til familien hun bor hos. Nørrebrogade 212 opslag 480
 1472. Johanne Marie, gift m. snedkermester Chr. Adolph Jensen, født 21. maj 1860, hustru, 1 barn hjemme, Nørrebrogade 220B opslag 508
 1473. Caroline Peternille Svendsen ugift, født 24/7 1880 Tyende, (døbt i Mariæ) Nørrebrogade 11, opslag 8
 1474. Elisabeth Marie Fransine, gift m. Niles Boje Henne født 28/6 1841 hustru, Nørrebrogade 15 opslag 29
 1475. Emilie  Florentine født Andersen gift m. blikkenslager Heinrich  ?? hustru født 6/6 1838 (efternavn ulæseligt)  Nørrebrogade 17/19 opslag 39
 1476. Helga, gift m. Robert Schwarmer, født 20/4 1863, Moder. Nørrebrogade 23  Opslag 49 
 1477. Alida Julie, gift m. Axel Holm, født 4. Juli 1866, Nørrebrogade 45  Opslag 88
 1478. Frederik Olsen, gift m. Mina, født sep. 1867 Pakhusarbejder, Nørrebrogade 49  Opslag 108
 1479. Henriette, gift m. Wilhelm Carstens, født 2/1 1836 Husmoder Nørrebrogade 49  Opslag 108
 1480. Wilhelm Müller, ugift,  født 2. maj 1869, ass. I Finantshovedkassen, Nørrebrogade 49  Opslag 116
 1481. Juliane, gift m. Karl Jacobsen, født 25. Dec. 1847, Husmoder, Nørrebrogade 51 Opslag 128
 1482. Maria Petersen, født 8/1 1854, logerende, Nørrebrogade 51 Opslag 129
 1483. Jacobine gift Piper, født 11/6 1898 5 børn hjemme, Nørrebrogade 52 Opslag 137
 1484. Victor Schouw, gift m. Caroline, født 30/9 1841, 1 barn hjemme, fabrikant, Nørrebrogade 61 Opslag 152
 1485. Anna Ludvigsen, ugift, født 14. april 1869, datter. Nørrebrogade 151 Opslag 159
 1486. Emilie Andreasen, enke, født 10. sep. 1826,  Pension, Nørrebrogade 161 Opslag 183
 1487. Robert Viggo Thorvald Elmgreen, [??] født 29. marts 1836, barn Nørrebrogade 203 Opslag 244
 1488. Julie Augusta Caroline Elmgreen, [??] født 17. nov 1870, barn, Nørrebrogade 203 Opslag 244
 1489. Angelica Petræa, gift m. Lars Jensen [Midlertidigt på hospitalet[ født 6/5 1850 Husmoder, Nørrebrogade 205  Opslag 248
 1490. Signe, gift m. Otto Schønning, født 22. okt 1826, Husmoder, Nørrebrogade 213a  Opslag 261
 1491. Emilie Frederikke Casse, ugift, født 10. okt 1829, Svigermoder, Livrente. Nørrebrogade 215b Opslag 283
 1492. Charles Frederik Engelsen,  født 24/1 1851, gift m. Jensine, 3 børn hjemme, Maskinist, arbejder v. Fællesbageriet, Nørrebrogade 215c Opslag 291 -  født i TIKØB: 24.01.1851 Tikøb (KB Tikøb 1844-1851 opsl 100 nr 64) ....forældre afdød Lods Engelsen af Helsingør og Enke Christiane Caroline Jensen, født Fricke 08.09.1815 i Helsingør jfr. vielse (KB Skt. Mariæ 1824-1857 opsl 217 nr 11)
 1493. Thorveje, gift m. Carl Hansen, født 15/12 1873, Herreskrædder. Nørrebrogade 219  Opslag 307
 1494. Christian Julius Schou, f. 13/12 1836, gift, Bageribestyrer, Nørrebrogade 221 Opslag 318
 1495. Wilhelm From, gift m. Dagmar, født april 1872, kelner,  Nørrebrogade 225 Opslag 348
 1496. Elise Alexandra gift m. Godtfred Theodor Petersen, født 29/9 1862, Medhjælper i egen forretning, Nørregade 45 opslag 83
 1497. Nikoline, gift m. sagfører Jens Vesterby, født 28/4 1853 i enten Helsingør ell. Helsinge. Nørregade 34 opslag 153
 1498. Caroline Frederikke Larsen, Enke født juli 1854 Rengøring Nørresøgade 15C baghus Opslag 42
 1499. Niels Madsen Wismar, født 2/5 1862, Handelsfuldmægtig, Nørresøgade 17 opslag 46
 1500. Carita Harder gift m. Waldemar Schæfer, født 10/1 1875, [døbt i Olai] 2 børn hjemme, husmoder Nørresøgade 19 baghus opslag 45
 1501. Alfred Fritze gift m Vilhelmine,  født 16/2 1843, Ejendomsbesidder, Nørresøgade 21 opslag 59
 1502. Cornelius Knudsen Tillge født 31 okt. 1871, ugift handelsagent, Nørresøgade 23 bagh. Opslag 73
 1503. Anna Magdalene Larsen, ugift, født okt. 1875, Tjenestetyende, Nørresøgade 25A opslag 77
 1504. Laura Lovise Marie Møller - enke efter Larsen, født 18/5 1858, Husholderske, Nørresøgade 31A opslag 98
 1505. Jean Poul Sophus Schmidt [Utydeligt, kan være fejllæst] født januar 1842, enkemand, Gymnastiklærer, Nørresøgade 31B opslag 101
 1506. Anne Marie Petrea Andersen ugift, født 4. marts 1882 Tyende, Nørresøgade 33 opslag 106
 1507. Bolette Jensen, ugift, født 4/1 1869  Nørresøgade 33 opslag 106
 1508. Anna Nicoline Johanne Hansen, Præsteenke, født 13. april 1834, Besøgende fra Middelfart, Nørresøgade 37 opslag 148
 1509. August Ludvig Theodor Fleront, født 15/7 1860 gift m. Martine, [bestalling ulæselig] Odensegade 17 opslag 24
 1510. Johanne Skovsted, gift m. Valdemar Hartmann, født 29. okt. 1857, 6 børn hjemme, Odinsgade 3 opslag 3
 1511. Alfred Sophus Sack, gift m. Ane Cathrine, født 13/9 1843, 6 børn hjemme Odinsvej 5 opslag 6
 1512. Einar Brinck Hilligsøe, født 12. Dec. 1870, Inspektør i ”Messen”, søn Odinsvej 19 opslag 27
 1513. Elna Christine Debora Hilligsøe, født 9. marts 1874, datter, Odinsvej 19 opslag 27
 1514. Johanne Wilhelmine Ranch, enke, født 21 april 1831, Formue Oehlenschlägersgade 3 opslag 3
 1515. Olga Johanne Vilhelmine Larsen, ugift, født 22. maj 1881 Centraldame ved Telefonselskabet Oehlenschlägersgade 9 opslag 17
 1516. Julie Pouline Charlotte Nohr, ugift, født 4/4 1860 Pensionist, Oehlenschlägersgade 13 opslag 29
 1517. Mariane Martine Andersen, født 9/5 1880, Tjenestepige Oehlenschlägersgade 15 opslag 35
 1518. Olaf Peter Nielsen, ugift, født 24/10 1849, Fabriksarbejder, Oehlenschlägersgade 23 opslag 53
 1519. Marie Christensen, ugift, født 15/7 1887, datter, Oehlenschlägersgade 45 opslag 117
 1520. Hans Christian Thønning gift m. Laura, født 20/11 1859, begge er tobaksarbejdere, [Efternavnet meget gnidret] Oehlenschlägersgade 53B opslag 141
 1521. Laura Marie, gift m. Jens Peter Larsen, født 7/9 1889, Husmoder, Oehlenschlägersgade 61A opslag 157
 1522. Christine Christensen, ugift, født 29. Jan. 1889, barn, Oehlenschlägersgade 63 opslag 167
 1523. Johan Ferdinand Casse, gift m. Maren, født 1832, Murersvend, Oehlenschlägersgade 67 opslag 180
 1524. Dorthea gift m. Niels Olsen, født 2. februar 1841, moder, Oehlenschlägersgade 67B opslag 190 [Ikke fundet i Kirkebøgerne]
 1525. Elisabeth Marie gift m. Jens Markussen, f. 15. april 1856 5 børn hjemme, Oehlenschlägersgade 36 opslag 17
 1526. Charles Frederik Valdemar [født Jensen, men har fået navneændring til noget ulæseligt] ugift, født 2. juni 1881, smedesvend,  døbt i Mariæ, Oehlenschlägersgade 38 opslag 323
 1527. Kirsten Marie Frederiksen, ugift f. 13. jan 1883, barn, Oehlenschlägersgade 44 opslag 347
 1528. Johanne Jacobine Frederiksen f. 19 juni 1885, barn, Oehlenschlägersgade 44 opslag 347
 1529. Hilbert Petersen, ugift, f. 22/1 1873 [1872 nævnes også]  logerende murersvend  Oehlenschlägersgade 60 opslag 385
 1530. Osvald Petersen, ugift,  f. 17.12 1878 logerende murersvend, Oehlenschlägersgade 60 opslag 385
 1531. Frederik Berg gift m. Anna, f. 21. nov. 1840, Pensionist, Oehlenschlägersgade 64A opslag 402
 1532. Oline Hansine Petersen, ugift f.24. jan. 1855 slægtning til slagter Schiebler, Oehlenschlägersgade 86 opslag 459
 1533. Anna Henriette Rasmussen, ugift, f. 21 aug. 1884, Tjenestepige, Ole Bruunsvej 14 opslag 27
 1534. Anna H. Jensen, ugift, f. 4. aug. 1862, logerende Håndarbejde, Ole Suhrsgade 7 opslag 16
 1535. Johan Lauritz Peter Larsen, f. 19. jan. 1848, Skomagermester, Ole Suhrsgade 13 opslag 28 [Se Mariæ kirke opslag 33]
 1536. Anna, gift m. Per Gustafson, f. 6/7 1850, Husmoder,  Ole Suhrsgade 19 opslag 40
 1537. Carl Rasmussen, ugift [søn af ovennævnte] f. 30.juni 1873 Skibstømrer Ole Suhrsgade 19 opslag 40
 1538. Marie Jacobine Sophie Müller, [Mariæ kirke] gift med docent Dahlerup f. 13/3 1862, Husmoder Ole Suhrsgade 16 opslag 94
 1539. Hilma Elida Henriette Elisabeth gift Lønholt Petersen f. 18/2 1864, Husmoder Olfert Fischersgade 25  opslag 7
 1540. Christian Johan Dusinius Hansen gift, f. 10 marts 1860, Forhen cigarmeger, oversergent, Olfert Fischersgade 25 opslag 8
 1541. Charles Emil Holdthusen, gift, f. 28. juni 1861, Lagerforvalter, Olfert Fischersgade 6  opslag 68
 1542. Sofie Marie Oline Nielsen, Enke, f. 4. okt 1836, Kogekone, Olfert Fischersgade 8  opslag 71
 1543. Johanne Olsen, enke, f. 21/1 1853, Husholderske, Oliebladsgade 3  opslag 3
 1544. Karoline Sophie gift Johansen, f. 26/3 1859, Husmoder 1 barn hjemme, Olufsvej 9 opslag 12
 1545. Niels Peter Jensen, ugift, f. 6. sep, 1872 logerende droskekusk, Olufsvej 19 opslag 27
 1546. Johanne Marie gift Nielsen, født 12. sep. 1870, hustru, 2 sønner hjemme, Olufsvej 33 opslag 48
 1547. Rasmine Jensine Kirstine, gift  Larsen f. 1. nov. 1863, Husmoder, 1 søn hjemme, Olufsvej 6 opslag 72
 1548. Emma Lydia Augusta Bolt, ugift, f. aug. 1850, Husbestyrerinde, Olufsvej 10 opslag 83
 1549. Andreas Olsen gift m. Anna Johanne, f. 11 sep. 1871, Urtejræmmer, Olufsvej 20 opslag 98
 1550. Jørgen Frederik Kuhlmann, gift m Ane Sofie Jensen, f.10. marts 1849, Havemand i Charlottenlund Slotshave  Ordrup Jagtvej 14  opslag 9
 1551. Jens Christian Johannes Christensen, ugift, f. 15 feb 1895, Søn, Ordrup Jagtvej 38  opslag 39
 1552. Louise Emilie gift Hjerslev, [ I KB Olai: Lovise Emilie Mathilde de la Motte] f. 8. okt. 1832,  Hustru, 2 børn hjemme, Ordrupsgade 1  opslag 3
 1553. Harald Frederik E. Andersen f.9. jan. 1853, bud, gift m. Sophie, Ordrupsgade 5 opslag 12
 1554. Ellen Christine Griese, [født Didriksen] enke, f. 10 nov. 1838, Alderdomsunderstøttelse, Ordrupvej  63 opslag 74
 1555. Anna Maria gift m. malermester Jensen, f. 25 sep. 1872, Husmor, Ordrupvej 145 opslag 153
 1556. Karl Chr. George Sørensen, ugift, f. 10 feb. 1874, Kusk.  Ordrupvej 8  opslag 162
 1557. Christian Frederik Buntzen, gift, f. 12 nov. 1864, Handelsgartner, Ordrupvej 82 opslag 225
 1558. Josefine Vilhelmine Marie gift m. malermester Jensen, f. 26 marts 1868, Husmoder, Ordrupvej 114 opslag 252
 1559. Anne Marie Caroline Andersen, enke, født 19 feb 1852, Pension, Orla Lehmanns vej 4 opslag 11
 1560. Jacob Jensen, enkemand f. 23 nov. 1825, Alderdomsunderstøttelse, Orla Lehmannsvej 10  Opslag 21 
 1561. Henrik Ludvig Jensen, f. 7 jan. 1874,  Orlogsværftet opslag 15
 1562. Wilhelmine Jacobsen, enke, f. 9/9 1844, 3 børn hjemme, Formue, Overgaden Neden Vandet 33 opslag 39
 1563. Niels Vilhelm Julius Jørgensen, f. 17/2 1869, gift m. Anna Marie, Maskinarbejder B&W,  Overgaden Oven Vandet 2 opslag 3
 1564. Anna Marie gift Jørgensen [Ovennævnte] f. 27/6 1869 Husmoder, Overgaden Oven Vandet 2 opslag 3
 1565. Ella Karoline Henriette Jørgensen, datter [af ovennævnte] f. 6/5 1890, Overgaden Oven Vandet 2 opslag 3
 1566. Frans Bernhard Andersen, gift m. Christiane Wilhelmsen, f. 23/8 1831, sneker, Overgaden Oven Vandet 12-14  opslag 27
 1567. Anders Andersen, gift m. Hanne, f.14. maj 1858, Færgemand, Overgaden Oven Vandet 18 opslag 37
 1568. Harald Ludvig Lemmich ugift f. 16/1 1853, stedsøn og sygepasser, Overgaden Oven Vandet 24 opslag 47 
 1569. Christian Ferdinand Rasmussen, enkemand f. 11/11 1831, Skomagermester, Overgaden Oven Vandet 24 opslag 47 
 1570. Andrea gift m. fiskehandler Kolstrup, født 1848, [Posten meget gnidret] Overgaden Oven Vandet 34A opslag 83
 1571. Adolf Heinrik Ferdinand Krüger,  gift m. Ellen Sophie, f. 3. feb. 1855, arbejdsmand 5 børn hjemme, Overgaden Oven Vandet 32 opslag  67
 1572. Ferdinand Frederik Lundsteen, gift m. Marie, f. 6/6 1844, Former på B&W, 3 børn hjemme Overgaden Oven Vandet 34 opslag 78
 1573. Elise Marie Löeber gift Priem f. 19. okt. 1834, 2 børn hjemme, Overgaden Oven Vandet 48  opslag 107
 1574. Anne Sofie gift m. Jens Petersen. F. 14 aug. 1863, 6 børn, Husmoder, Overgaden Oven Vandet 48 opslag 115
 1575. Meta Marie Birgitta Jespersen, f. 8 april 1894, datter, Overgaden Oven Vandet 52 opslag 127
 1576. Villiam Christian Sophus, ugift, f. 26/8 1895, søn, Overgaden Oven Vandet 52 opslag 128
 1577. Edith Eugenia Jørgensen, f. 4. feb. 1896 [søster til ovennævnte] Overgaden Oven Vandet 52 opslag 128
 1578. Augusta Würtz, enke, f. 18 maj 1820, Pension, Overgaden Oven Vandet  84 opslag 169
 1579. August Martin Würtz gift, f. 11. juni 1849, Kontorass. Overgaden Oven Vandet 88  opslag 171
 1580. Ane Marie Hornemann, enke, f. 4. juli 1831, Livsforsikring, Overgaden Oven Vandet 80 opslag 179
 1581. Frantz Stiboldt Dodt, gift m. Gunhild, f. 1. dec. 1852, Kaptajn i Fodfolket Paludan-Müllersvej opslag 4
 1582. Hanne Marie Christine [født Wismar] gift m. Johannes Wiehe, f.19.nov. 1848 Husmoder Paludan-Müllersvej  3 opslag 7
 1583. Sofie Andersen, enke, [muligvis Sofie Frederikke Møller døbt i Mariæ] f. 8. juni 1823, Husmoder, Formue, Paludan-Müllersvej 11 opslag 22
 1584. Betty Møller, f. 23/9 1864, ugift, Datter, ass. V. Leieforening,  Paludan-Müllersvej 6 opslag 34
 1585. Peter Christian Ferdinand Hansen, Gift m. Emma, f. 10. marts 1844, Principal, Kaffeforretning, Peder Hvitfeldts Stræde 4 opslag 45
 1586. Sofus Levy, ugift, f. 24. maj 1836, Sigarhandler, Peder Hvitfeldts Stræde 8 opslag 53
 1587. Kamilla Levy, ugift, f. 26 jan. 1831, Haandarbejde, Peder Hvitfeldts Stræde 8 opslag 53
 1588. Harald Mathias Jørgensen, ugift, f. 24. juni 1884, Bankassistent Peder Skrams Gade 1 opslag 4
 1589. Yelva Elvira Christine Larsen, ugift f. 13/12 1880, Tjenestetyende, Peder Skrams Gade 1 opslag 6
 1590. Peter Frederik Schmidt, ugift, f. 6. dec. 1863, Grosserer, Peder Skrams Gade 17 opslag 39
 1591. Frederik Vil . . [??] Bentzen [I KB: Ført til København og døbt] Gift, f. 10. dec. 1839, overretssagfører, Peder Skrams Gade 23 opslag 48
 1592. Emilie Wilberg, ugift, født 24. marts 1877, Tjenestetyende, Peder Skrams Gade 27 opslag 52
 1593. Hansine Wilhelmine gift m. Lars Jensen, f. 27/11 1843, Husmoder Peder Skrams Gade 16 opslag 89
 1594. Vilhelm Ludvig Dreyer, ugift  f. 7. maj 1862,  Peder Skrams 26 Gade opslag 107
 1595. Karoline Kristine Jensen, gift Andersen, f. 27 april 1851, Husmoder, Peter Bangsvej 45 opslag 40
 1596. Hans Jensen, gift m.Laura, f. 29. maj 1855, Guide [??]. Peter Bangsvej 2 opslag 55
 1597. Peter Edvard Petersen, gift m. Marie f. 19/11 1858, Glasmager, Peter Bangsvej 32 opslag 95
 1598. Gerhard Hugo Rino Fischer,  ugift f. 26 april 1882 søn, kontorist. Peter Bangsvej 40 opslag 113
 1599. Arno Fischer, f.13 marts 1878, søn, Kontorist, Peter Bangsvej 40 opslag 113
 1600. Emilie Levy født [Ulæseligt],f. den 26. maj 1829 [Ikke fundet i KB] Mosaisk. Kommer fra ”Ondsvageanstalten” Peter Bangsvej 40B opslag 119
 1601. Emma Vilhelmine gift m. Ole Hansen, f. 12 april 1858, 1 søn hjemme [Ikke fundet i KB]  Peter Fabersgade 1 opslag 3
 1602. Skyldfri Dorthea Jørgensen, f. 23. maj 1896 Adoptionsbarn. Peter Fabersgade 33  opslag 42
 1603. Anton Julius Petersen, gift m. Inger Kirstine, f. 25 nov. 1852, Tømrersvend Peter Fabersgade 4 opslag 71
 1604. Amalie Oline Johansen f. 26/9 1881, datter, Dameskrædderinde, Peter Fabersgade 18 opslag 85
 1605. Lauritz Henrik Hansen ugift f. 22. maj 1883, Tømrerlærling,  Peter Fabersgade 34 opslag 117
 1606. Johannes Albert Petersen, gift m. Marie, f. 14. juni 1869, Tømrersvend, Peter Fabersgade 38 opslag 126
 1607. Hansine gift m. Robert Christensen, f. 26 maj 1866,   Peter Fabersgade 40 opslag 129
 1608. Anna Bolette Caroline Buntzen, ugift, f. 5 juni 1869, Medhjælp i huset. Petersborgvej 6 opslag 15
 1609. Alexander Lundsteen, gift m. Elianora, f. 20 juli 1854, 5 børn hjemme, Cykelreparatør,  Petersgade 1 Opslag 4
 1610. Marie Vilhelmine Kirchner, ugift, f. 12. dec. 1826, [I Mariæ krk.] Strikning, Pileallé 11 opslag 35 
 1611. Anthon Vilhelm Johannes Angelo, ugift, 11. sep. 1874, Inspektør ved Ny Carlsberg, Pilealle 17A opslag 48
 1612. Henrik Otto Hennings, gift, f. 15 okt 1848, Direktør,  Platanvej 5 opslag 6
 1613. Louise Jensen, ugift, f. 7. juni 1860, Tjenestetyende,  Platanvej 15 opslag 21
 1614. Emilie, gift m. Jørgen Tvede, f. august [år og dato ulæselig, temmelig rodet post]  Platanvej 25 opslag 36
 1615. Ida Hansine f. Poulsen, gift Christensen Carlsen, f. 17/4 1848,  Platanvej 30 opslag 75
 1616. Johanne gift m. konditor Truelsen, f. 20/10 1855, Husmor, 2 børn hjemme, [Ikke fundet i KB] Pilestræde 47 opslag 50
 1617. Hans Peder Villiam Olsen gift m. Mathilde, f. 6. april 1856, Vicevært, fisker og v . . ??  Pilestræde 14 opslag 116
 1618. Caroline Dutriez, (Ell. Dietriez) enke, f. 12. jan 1839, Egebæksvang Helsingør, Hattemagerforretning,  Pilestræde 50 opslag 150 
 1619. George Villiam Vilhelmsen, gift m. Anna, født 1 maj 1876, Blikkenslagersvend,  Pilestræde 62 opslag 172
 1620. Emilie Charlotte Carlberg, enke, f. 9. marts 1858, 3 børn hjemme, Bladbud, Pilestræde 74 opslag 199
 1621. Valdemar Steffensen, gift m. Marie, 3 børn, Hattemagersvend, f. 29 juli 1858 Poppelgade 2  opslag 27
 1622. Carl Christian Marturinsen, gift m. Ane, [Også fra Helsingør] f. 14/3 1849 3 børn, Snedker,  Poppelgade 8 opslag 46
 1623. Vilhelmine Hansen, enke, f. 8. aug. 1840, 2 børn, Pension Dr. Priemesvej 5  opslag 11
 1624. Carl Ejnar Christensen, ugift, f. 29. april 1877, Typograf  Prins Jørgensgade 2A opslag 34
 1625. Olaf Carl Sørensen, f. 1887, søn,  Prinsensgade 7  opslag 13
 1626. Frederik Ludevik Pedersen, gift m. Nielsine, f.6marts 1823, Rebslagermester, Prinsesse Charlottesgade 7  opslag 21
 1627. Harald Steenberg, f. 29. maj 1836, ugift, Forhen Blomsterhandler, Prinsesse 17 Charlottesgade  opslag 45
 1628. Anna Sophie Christine gift m. gørtler Jensen, f. 25 juli 1874 Prinsesse Charlottesgade 27 opslag 83
 1629. Laurits Ludvig Rohde, gift m. Olga, f. 14. Okt. 1852, Garversvend. Prinsesse Charlottesgade 41 opslag 114
 1630. Anders Andersen, f. 19. dec. 1876 Kedelsmedesvend, [Bor hos sin mor] Prinsessegade 3 opslag 7
 1631. Andrea Andersen, f. 3. jan. 1874, Nådlerske, [Bor hos sin mor] Prinsessegade 3 opslag 7
 1632. Fanny Andersen, f. 11 juli 1879, Nådlerske, [Bor hos sin mor], Prinsessegade 3 opslag 7
 1633. Marie gift m. Christian Christiansen, f. 11. Okt. 1863, Avisbud,  Prinsessegade 3 opslag 11
 1634. Emilie Caroline Frederiksen, ugift, f. 1822, Alderdomsstøtte. Prinsessegade 7  opslag 20
 1635. Hans Daniel Grumm, Fraskilt, f. 24./9 1836, Alderdomsstøtte, Prinsessegade 7 opslag 22
 1636. Camilla Møller, ugift, f. sep. 1845, Syerske. Prinsessegade 9  opslag 35
 1637. Niels Hansen, f. 1888, Barn, Bydreng  Prinsessegade 7 opslag 35
 1638. Hans Hansen, f. januar 1890, Barn. Prinsessegade 7 opslag 35
 1639. Karen Hansen, f. 27. Okt. 1892, Barn Prinsessegade 7 opslag 35
 1640. Adolf Christian Jensen, gift m. Blenda, f. 18.jan. 1859 Prinsessegade 11 opslag 38
 1641. Astrid Marie Jensen, ugift, f. 14/9 1884, Barn,  Prinsessegade 11 opslag 38
 1642. Vilhelmine Johansen, enke, f 29/4 1841, Alderdomsundersrøttelse Prinsessegade 27 opslag 82
 1643. Magnus Jensen, gift m. Sophie, f.1/7 1841, Pladsarbejde, Prinsessegade 47 opslag 95
 1644. Theodora Chatrine gift m Peter Berg, f. 13/7 1855, 5 børn,  Prinsessegade 51 opslag 116
 1645. Kristian Valdemar Danielsen, gift m. Nikoline, f.26/7 1857, Maskinarbejder, Prinsessegade 65 opslag 146
 1646. Axel Jørgen H. Danielsen, søn af ovennævnte, f. 30. nov. 1888, Kobbersmedelærling Prinsessegade 65 opslag 146
 1647. Ellen Hansine Danielsen, søster til ovennævnte, f. jan 1885, Cigarmagerske Prinsessegade 65 opslag 146
 1648. Asta Ulrika Danielsen, søster til ovennævnte, f. 26/8 1888  Prinsessegade 65 opslag 146
 1649. Viktor Harald Danielsen, broder til ovennævnte, f. 14/6 1891, Prinsessegade 65 opslag 146
 1650. Lars Julius Kristensen, gift m. Anna Sophie [også fra Helsingør] f. 18. marts 1855, Skibstømrer Prinsessegade 65 opslag 150
 1651. En pige uden navn, datter f. 6. nov. 1898 af maskinarbejder Thorvald Johannes Andersen, Prinsessegade 65 opslag 151
 1652. Robert Lindenberg, ugift, f. 30/juni 1887, barn Prinsessegade 71 opslag 188
 1653. Johanne Larsen, enke, f. 31/7 1838, Alderdomsunderstøttelse,  Prinsessegade 71 opslag 193
 1654. Carl Villius Duhan, gift m. Margrethe f. 31. juli 1866, 2 børn, Urtekræmmer,  Prinsessegade 73 opslag 205
 1655. Anna Marie gift m. N. Christiansen, f. 1866,   Prinsessegade 73 opslag 206
 1656. Anna Sophie Nielsen, ugift, f. 8 marts 1873,  Prinsessegade 73 opslag 206
 1657. Carl Duhan, gift m. Ellen, f 16/7 1838, Detailhandler,  Prinsessegade 73 opslag 210
 1658. Karl Henrik Hansen, ugift f. 5 april 1883, Søn, Maskinist, Prinsessegade 73 opslag 210
 1659. Hans Valdemar Hansen, f. 28. juni 1885 broder til ovennævnte, Kelnerlærling, Prinsessegade 73 opslag 210
 1660. Martin Frederik Larsen, gift m. Anna, f. 20 maj 1872, Skrædder. Prinsessegade 73 opslag 216
 1661. Alexander Stricker Gulstad Ugift, f. 20 feb. 1819 Logerende skibssmed, Prinsessegade 10 opslag 279 
 1662. Christine, gift m. Jens Chr. Olsen f.15. aug. Husmoder 1855 Prinsessegade 10 opslag 279
 1663. Serine Amalie Petersen, enke, f. 28. jan 1847, Sælgekone, Prinsessegade 26 opslag 327
 1664. Chr. Larsen, gift m. Anna Marie, f. 1842 [ Utydeligt] Skibssmed, Prinsessegade 30 opslag 333
 1665. Carl Mathias Petersen, gift m. Petra, f. 1. maj 1880, Maskinarbejder. Prinsessegade 32 opslag 349
 1666. Martha Frederikke Duelund, ugift, f. 20 sep. 1868, datter, Maskinstrikker, Prinsessegade 34 opslag 354
 1667. Johan Joseph Hieronymus Duelund, ugift, f. 2 maj 1875, [ broder til ovennævnte] Commis Prinsessegade 34 opslag 354
 1668. Flora Emilie Margrethe Duelund, ugift, f. 14. okt. 1877, [Søster til ovennævnte] Ekspeditrice, Prinsessegade 34 opslag 354
 1669. Aurora gift m. fyrbøder Jens Jensen, f. 28. sep. 1870, Husmoder, 1 barn hjemme, Prinsessegade 42 opslag 372
 1670. Hans Peter Martin Petersen, gift m. Dorothea, f. 3. nov. 1871, Maskinsmed, Prinsessegade 42 opslag 380
 1671. Alfred Knoblauch gift m, anna f. 24 okt. 1864, Tobaksarbejder, Præstøgade 2 opslag 16
 1672. Anine Vilhelmine Alvilda gift m. Johan Lindberg, f. 11 april 1859, Husmoder,  Præstøgade 6 opslag 23
 1673. Anna Kathrine Petersen, ugift, f. 17 april 1892, Rahbeks Allé 21 Opslag 18
 1674. Zier Christian Berggren Larsen, f.11 juni 1892, Rahbeks Allé  21 opslag 21
 1675. Ellen Kirstine Louise Bagger, ugift, datter, f. 18 feb. 1889,  Rahbeks Allé 40 opslag 56
 1676. Carl Julius Jensen,  f. 6. jan 1875, Alumne i anstalten, Rahbeks Allé 21 opslag 63
 1677. Johannes Valdemar Erlandsen, gift m. Marie, f. 30. maj 1874, Detailhandler. Randersgade 1  opslag 4
 1678. Jensine, gift m. fyrbøder Carl Sørensen, f. 30. april 1876, Husmoder, Randersgade 9 opslag 20
 1679. Martine f. 28 april 1842 [Efternavn og ægteskabelig stand uforståeligt ] Kogekone, Randersgade 11 opslag 24
 1680. Anna Marie gift m. snedker George Ruff, f. 16. marts 1876, Husmor, Randersgade 15 opslag 33
 1681. Folke Olsen, ugift, f. 27. okt. 1881 [Døbt i Mariæ] Logerende, Randersgade 4 opslag 38
 1682. Edvart Alexander Svedstrup, gift m. Vilhelmine Kierboe f. 1. nov 1864, Forfatter. Rathsacksvej 23  opslag 32 
 1683. Vilhelmine Kierboe  gift m. ovennævnte, f. 24. aug. 1667. Begge er gæster for 2 dage. Rathsacksvej 23 opslag 32
 1684. Carl Frederik Würtz, enkemand, Handelsrejsende,  for tiden i Jylland Ravnsborg Tværgade 1 opslag 4
 1685. Louis Carl Emil Christensen, gift m. Christiane, f. 12/12 1863, gårdmand, Ravnsborg Tværgade 7 opslag 16
 1686. Frederikke Christine Jensen, ugift, f.9. maj 1850 syerske, Ravnsborg Tværgade 7 opslag 20
 1687. Ida Hansen, enke, f. 12. juni 1844, syning, Ravnsborg Tværgade 4 opslag 34
 1688. Alma Olavia Clara Johansen, ugift, f. 12 aug. 1866,  datter, syning. Ravnsborggade 7 opslag 28
 1689. Emilie Christine Rasmussen, enke, f. 29 dec. 1849, husmor Ravnsborggade 21B opslag 73
 1690. Holger Rasmussen, ugift søn af ovennævnte, f. 20. maj 1879, Handelscontorist, Ravnsborggade 21B opslag  73
 1691. Ingeborg Marie Rasmussen, ugift søster til ovennævnte, ugift, f. 1882, Possementmagerske,  Ravnsborggade 21B opslag 73
 1692. Olivia Kyhn, ugift, f. 17 juni 1860, Husholderske, 1 datter hjemme, Ravnsborggade 10 opslag 105
 1693. Hanne Cathrine Hass, ugift, f. 7 nov. 1842, Kommunelærerinde, Ravnsborggade 12 opslag 110
 1694. Annette Dorthea Hass, ugift, f. 23. marts 1844, frøken, Ravnsborggade 12 opslag 110
 1695. Anna Marie Nielsen gift med Dupont, f. 18. feb. 1839, Ravnsborggade 16B opslag 121
 1696. Nikoline Holmbom, ugift, f. 2 dec. 1829 Alderdomsunderstøttelse, Ravnsborggade 6 opslag 136
 1697. Herman Anders Andrade, f. 23 aug 1893 søn,  Ravnsborggade 20 opslag 150
 1698. Sifri Peter Andrade, [broder til ovennævnte,] f. 7 april 1896, Ravnsborggade 20 opslag 150
 1699. Sølvia Margie Andrade, [ søster til ovennævnte] f. 18. marts 1899 Ravnsborggade 20 opslag 150
 1700. Edmund Herman Germundsson, gift m. nedenstående Marie, f. 25/6 1872, Maskinarbejder B&W Reberbanegade 1 opslag 4
 1701. Marie Benedicte Andersen gift med ovenstående, f.5. nov 1870, Husmoder, Reberbanegade 1 opslag 4
 1702. Hansine Bentine Antoinette  Elise Freundt gift  m. Niels Christrup, f. 16. okt 1873,  [Mariæ] Reberbanegade 6 opslag 19
 1703. Kristine Marie Caroline Hansen,  f. 6. juli 1860, gift m. detailhandler Holger Olsen, 8 børn hjemme Lille Regnegade 11 opslag 12
 1704. Karl Heinrich Petersen, ugift f. 15. april 1865 Montør, Lille Regnegade 4 opslag 16
 1705. Theodor Vilhelm Kegel, enkemand f. 9 april 1852, Bud, Lille Regnegade 6 opslag 21
 1706. Laura Marie, gift m. snedker Niels Bjerknes, f. 19. nov. 1860, Husmoder, Store Regnegade 1 opslag 4
 1707. Julius Frants Høm, ugift, f. 21. maj 1858,  Tegnelærer, Store Regnegade 2 opslag 34
 1708. Fanny Frederiksen gift m. slagter Kuhlenhenke, f. 5. april 1871, Husmoder. Store Regnegade 8 opslag 43
 1709. William Frederik Paustian, gift m. Hertha, f. 16. maj 1876, Portraitmaler. Revalsgade 4 opslag 52
 1710. Carl Arthur Friess, gift m. Ida, f. 11. okt. 1850, Handelsagent. Rewentlovsgade 6 opslag 11
 1711. Laura Maria Dons f. 16/1. 1853, [Dato forkert, den rette er 1847 i Skt. Olai], Logerende dameskræderinde. Rewentlovsgade 10 opslag 21
 1712. Louise Margrethe Elisabeth Bülow født Bing, 26. aug. 1829, Pensionist.  Rewentlovsgade 14 opslag 35
 1713. Erik Clement, gift m. Blanca, f.12. dec. 1870, Kelner. Rewentlovsgade 18 opslag 42
 1714. Emma Maria Walin, ugift, f. 6. juli 1874, Husjomfru. Rewentlovsgade 22 opslag 53
 1715. Eigil Poul Michael Harald Wandler, ugift, f. 26. jan. 1878, cand. Phil, volontør. Rewentlovsgade 24 opslag 56
 1716. Viggo Olsen, ugift, f 27/6 1881 Maskinsmed, Geværfabriken. Rewentlovsgade 24 opslag 57
 1717. Mary Elisabeth gift m. Pieter Fÿn, f. 6. nov. 1844, Husmor, Rewentlovsgade 26 opslag 62
 1718. Jacob Fÿn, [søn af ovennævnte], f 25 jan 1876, Handelscommis. Rewentlovsgade 26 opslag 62
 1719. Anna Laurikke Breiting, Ugift, f. 4/7 1872 Bogholderske, Rewentlovsgade 28 opslag 66
 1720. Edgar Lindenau Aabye, gift m. Josepha, f. 1/9 1865, cand. theol., lærer, massør. Rewentlovsgade 30 opslag 71
 1721. Josephine Arenholt, [ Det fulde pigenavn er Petrea Josephine Christensen] enke f. 13 febr. 1849, Husmoder. Ribe Tværgade 2 opslag 4
 1722. Harald Carstensen, gift m. Thora, f. 24/12 1838, Undermester B&W. Rigensgade 5 opslag 12
 1723. Jørgen Jensen Grønne, gift m. Else, f. 8/7 1827, Portner, pens. Sergent. Rigensgade 9 opslag 16
 1724. Inger Birgitte Frederikke f. Pedersen gift Jensen, enke, f. 28. jan. 1845  Rigensgade 25 opslag 71
 1725. Adolph Laurits Peter Eriksen, ugift, f. 5 jan 1866, Logerende malersvend, Rigensgade 8 opslag 83
 1726. Laura Jacobine Larsen, enke, f. 10. marts 1852, Husmoder, Rigensgade 16 opslag 94
 1727. Oline Anna gift m. Chr. Salversen, 18. nov. 1845, Husmoder. Rigensgade 16 opslag 94
 1728. Johan Julius Bruhn, gift m. Bodil, f. 19. nov 1871, Konditorsvend, Rigensgade 16 opslag 94
 1729. Laura Hansen, ugift, f. 1/7 1867, Husmoder. Rigensgade 10 opslag 100
 1730. Asta Sophie Hansen, [Datter af ovenstående] f. 3/5 1891. Rigensgade 10 opslag 100
 1731. Juliane Cathrine gift m. Lars P. Jørgensen, f 9. dec. 1838, Husmoder. Roarsvej 7 opslag 15
 1732. Ida Amalie Antonette gift m. Søren Laursen f. 23. okt. 1863 Roarsvej 17 opslag 34
 1733. Sophie, gift m. Jens Peter Nielsen, f. dec. 1858 Fabriksarbejde i blikvarer. Roarsvej 19 opslag 38
 1734. Rosine Frederikke, gift m. Christian Nielsen, f. 12 feb. 1864, Husmoder. Roarsvej 29 opslag 62
 1735. George Edvard Vilhelm Lusty, gift m. Ingeborg f. 26.feb. 1871 [meget utydeligt] Fyrbøder v. Statsbanerne. Roarsvej 12 opslag 88
 1736. Dagmar Amanda gift m. Lars Ibsen, f. 2. sep. 1857, 7 børn hjemme, Husmor. Roarsvej 12 opslag 89
 1737. George Chr. Nielsen, gift m. Marie, f. 9. maj 1871, Fabriksarbejder, Roarsvej 16 opslag 98
 1738. Carl Fredr. Josephsen, gift m. Emilie, født 30/4 1867 Torpen v. Helsingør, Maskinsmed. Roarsvej 18 opslag 102
 1739. Louis Peter Olsen, gift m. Henriette, f. april 1862, Murer. Roarsvej 24 opslag 114
 1740. Olivia Overgaard, enke, f. 28 okt. 1854, Pension,  Roarsvej 28 opslag 122.
 1741. Anna, [ Fulde navn er Anna Elisabeth Henriette Amalie Jensen] gift m. Anders Jensen, f. 29. aug. 1857, Husmoder. Roarsvej 36 opslag 138
 1742. Er. . .?? Nielsen, ugift, f. 2. maj 1824 [Meget utydelig skrift. Der kan muligvis være tale om Ernst Hartmann Nielsen født 22. jan. 1929.] Barbersvend. Rolfsvej 1 opslag 3
 1743. Karoline Frederikke Rasmussen, ugift, f. 5. maj 1843, Husholderske Rolfsvej 7 opslag 14
 1744. Agnes Caroline Christine Halvorsen, ugift f. 12.okt. 1893, Barn.  Rolfsvej 7 opslag 15
 1745. Kamilla Aurora Amalia Natalia Holmstad, gift. Husmor. f. 14 juli 1850,   Rolfsvej 15 opslag 31
 1746. Anna Marie Hansen, gift [Manden nævnes ikke, ikke fundet i Kb.] f. 15. jan. 1855, Blomsterhandlerske, Rolfsvej 2 opslag 71
 1747. Camilla Josephine Frederikke Appelrod gift m Peter Heinrich Goldschm . . ?? [Meget småt og utydelig skrift] f. 5. aug. 1850. Rolfsvej 22 opslag 111
 1748. Knud Oscar Rudolf Christensen, f. aug. 1893, Barn.  Rolfsvej 26 opslag 119
 1749. Jens Peter Christiansen, gift m. Marie, f. 6. feb. 1872,, Maskinsnedker. Rolfsvej 28 opslag 123
 1750. Alfred Andersen, gift m. Emma, f. 10. juni 1859, Malersvend. Rolfsvej 28 opslag 123
 1751. Johanne Christine Wichmann, enke, f. 27. jan 1845, Bud. Rolfsvej 3 opslag 128
 1752. Wilhelmine Rosalie Kjerulff, gift m. guldsmed Profi, f. 14. maj 1867  Rolighedsstræde (Sundbyøster)  5 opslag 37
 1753. Haraldt Sofus Madsen, gift m. Catinca, f. 19 jan. 1858 Bogholder. [Ikke fundet døbt i KB men findes under "Konfirmerede" 1872.
 1754.  Her hedder han Harry!] Rolighedsvej 14G opslag 11.
 1755. Elisabeth, gift m. Niels Peter Johansen, f. 24. nov. 1844, Husmoder. [Ikke fundet i Kb] Rolighedsvej 19 opslag 34.
 1756. Frits Emil Hoyrup, gift m. Atlanta Harboe, f. 4 feb. 1859, Læge. Rolighedsvej 21 opslag 39
 1757. Ulrika Catharina Charlotte Solter, ugift, f. 13. marts 1848, Pens. lærerinde Rolighedsvej 23 opslag 42
 1758. Wilhelmine Fransiska Gemsøe, [Gjemsøe] ugift, f.12 feb. 1832, forhen lærerinde, [ I flg. Ft 1850 er hun født i Kbh!] Rolighedsvej 23 opslag 42
 1759. Julie Louise Adelaide Marie Wilhelmine Hau . . ?? enke, [Ikke fundet i Kb.] f. 6 juli 1816, Forhen lærerinde. Rolighedsvej 23 opslag 47
 1760. Fanny Anna Matthea Holstebroe, f. Holstebroe, d. 22. feb. 1839, Isenkræmmerenke. Rolighedsvej 23 opslag 47
 1761. Anna Helene Solter, ugift, f. 19. maj 1836, Forhen lærerinde, Rolighedsvej 23 opslag 48
 1762. Camilla Elisabeth Vedelfeldt, ugift, f. 13 okt. 1868, Datter, assistent. Rosendals tværgade 11 opslag 8
 1763. Julie Ida Charlotte Larsen, præsteenke. F. 8 nov. 1846 Kontorist. Rosendals tværgade 8 opslag 15
 1764. Johanne Marie Nicoline Lauritzen, enke, f. 12 aug. 1917, Bedstemor. Rosendals Tværgade 8 opslag 15 [Se foregående familie]
 1765. Johanne Petrea Petersen, ugift, f. 25. feb. 1846, Jomfru.  Rosendals tværgade 10 opslag 19
 1766. Emilie Ingeborg f. Madsen gift Olsen [Manden er til søs, se opslag 21] f. 7 nov. 1874 Rosendals tværgade 10 opslag 20
 1767. George Emil Helle-Broe, Gift m. Mette Cathrine, f. 26. aug. 1856, Færgemand. Rosengade 5/7 opslag 7
 1768. Marie Sofie Trapp, gift m. Lars Olsen, f. 15. jan 1842, Husmoder. Rosengade 9 opslag 20
 1769. Zenia Nelly Kamma Frydensberg, f. 12.dec. 1888  Barn. Rosengaarden 9 opslag 27
 1770. Nana Carmelita Frydensberg, f. 23. april 1892 Barn. Rosengaarden 9 opslag 2
 1771. 3 personer, midlertidig ophold: Camilla, Ellen og Peter Hansen, ingen data Rosengaarden  12 opslag 59
 1772. Ane Kristine, gift m. Niels Petersen, f. 10. Aug. 1835.  Hjemmets husholdning, Rosenvængets Allé 21 opslag 27
 1773. Cecilie Frederikke Amundsen, enke, f. 1832, Pension og formue [En datter er midlertidigt i Norge]. Rosenvængets  Allé 23 opslag 31
 1774. Constance Karoline Jensen, gift m. Peter Jensen Skovby, f. 12 aug. 1865 [Ikke fundet i Kb.] Husmoder, Rosenvængets Allé 27 opslag 57
 1775. Alma Katarina Petersen, ugift, f. 15. maj 1879, Tyende, Rosenvængets Allé 33 opslag 63
 1776. Christian Rudolf Unmack, Enkemand, f. 10. sep. 1834, Fabrikant. Rosenvængets Allé 43 opslag 75
 1777. Karen Emma Møller, ugift, f. 5. juli 1837, Pensionist, Rosenvængets Allé 6 opslag 82
 1778. Olaf Brun f. 23 ?? 1890 Rosenvængets Sideallé 1  opslag 4
 1779. Jutta Pouline gift Waagepedersen f. Thune 11. marts1854 [Mariæ] Rosenvængets Sideallé 6 opslag 23
 1780. Marie Sophie Frederikke, gift Middelboe, f. Thune 28. okt 1840. Rosenvængets Sideallé 8 opslag 26
 1781. Betzy Marie Larsen, gift f. Larsen d. 5. juni 1855, 6 børnhjemme. Roskildevej 55 opslag 53
 1782. Ellen Dagmar Rasmussen, ugift, f. 8. sep. 1864 Blomsterforretning. Ryesgade 2  opslag 3
 1783. Johan Jørgensen, gift m. Anna, f. 20. dec. 1870, Kontorassistent. Ryesgade 6 opslag 11
 1784. Ellen Wilhelmine, gift Faustinus f. 18 april 1877,  Ryesgade 10 opslag 19
 1785. Ane Kirstine Christensen, ugift, f. 24 feb. 1829, Lem i Vartov, Ryesgade 16 opslag 30
 1786. Sofie Frederikke Wetterland, ugift, f. 28. feb 1836 Rengøring  Ryesgade 16 opslag 31
 1787. Birthe Mathilde Jensen, enke, f. 15/7 1853, Vaagekone, Ryesgade 16 opslag 42
 1788. Johan Petersen, gift m. Henriette, f. 15. nov. 1850, Tømrermester, Vicevært. Ryesgade 30A opslag 75
 1789. Ernst Valdemar Sørensen, ugift, f. 21. aug. 1881. Commis. Ryesgade 42 opslag 149
 1790. Jacob Ferdinand George Nielsen, gift m. Johanne f. 8. april 1866, Fabriksarbejder Ryesgade 42 opslag 154
 1791. Christiane Margrethe, gift med styrmand Kruse, [for tiden til søs] f. juli 1869, Husmoder, Ryesgade 42 opslag 177
 1792. Ellen, gift m. Peter Christoffer Olsen, f. 23. okt 1877, Ryesgade 50 opslag 187
 1793. Alexander Helmer Rye, ugift, f. 6 nov. 1871, Logerende pakhusarbejder. Ryesgade 56 opslag 200
 1794. Ellen Helene Anderberg, ugift, f. 16 juni 1886, datter, Ryesgade 56 opslag 213
 1795. Alma Jensen, ugift, f. 14. dec. [Årstal ulæseligt, men måske er hun Alma Marie Jensen, 8 år i Ft. 1890 Helsingør] Tjenestepige, kom til Kbh. 1893, Ryesgade 44 opslag 243
 1796. Albin Jønsson, f. 10. sep. 1886, barn, Bydreng.  Ryesgade  64A opslag 246
 1797. Hans Jønsson, f. 2. april 1899, [ Broder til ovennævnte] barn, Ryesgade  64A opslag 246
 1798. Lagertha Theodora Hansen, enke, f. 14. aug. 1837,  Jern- og detailhandel. Ryesgade 66 opslag 261
 1799. Hans Christian Johansen, gift m. Hansine, f. dec. 1859, Sukkerhusarbejder Ryesgade 66 opslag 261
 1800. Olga  Marie Cecilie Gøtterup, gift m. Henry Jensen f. 29. juni 1872, [Mariæ] Husmoder. Ryesgade 66 opslag 262
 1801. Inger Eleonora gift m. sømand Anton Rasmussen, f. 11. juni 1878, Husmoder. Ryesgade 84 opslag 321
 1802. Alexander Oscar William Jacobsen, ugift, f. 26. okt. 1888, Barn. Ryesgade 110 opslag 384
 1803. Natalie Eleonora Petræa Nicolaisen, ugift, f. 21. maj 1858, Fabriksarbejderske. Ryesgade 114 opslag 405
 1804. Marie Petersen, enke, f. 8. nov. 1832, Syning. [Kirkebogen i meget dårlig stand, men måske er der tale om Marie Louise Charlotte Eleonora Nielsen] Ryesgade 114 opslag 406
 1805. Christine Nordstrøm, enke, f. 20 okt 1819, Pensionær. Ryesgade 124 opslag 416
 1806. Anna Olsen, f. 20. april 1868, [Ingen yderligere data] Ryesgade 124 opslag 416
 1807. Karl Christian Jensen, gift m. Elise f. 1. aug.1858, Detailhandler. Ryesgade 126 opslag 422
 1808. Johan Magnus Jensen, ugift, f. 1858, Filskærer Ryesgade 7 opslag 14
 1809. Ingeborg Elisabeth Rasmussen, ugift, f. 1869, Kassererske, Ryesgade 9 opslag 19
 1810. Niels Peder Harald Stephansen, ugift, f. 27. aug. 1847 Garversvend, Ryesgade 11 opslag 28
 1811. Emma Amalie Lentz, gift, f. 1 sep. 1842 (Indlagt i St. Johannesstiftelsen.) Ryesgade 11 opslag 33
 1812. Petronelle Sophie Olsen, ugift. f. 2. dec. 1832 Ryesgade 11 opslag 33
 1813. Jeane Scott Fønss, enke, f. 9. jan. 1839, Ryesgade 11 opslag 34
 1814. Hans Vilhelm Prætorius, fraskilt, f. 23. marts 1839, Ryesgade 11 opslag 39
 1815. Peter Jensen, gift. F. 14 jan. 1844 (Indlagt på St. Johannesstiftelsen) Murersvend, Ryesgade 11 opslag 40
 1816. Julius Madsen, gift m. Marie, f. 19. marts 1834, Vicevært, forhen blikkenslager. Ryesgade 29 opslag 59
 1817. Julie, gift m. Hans Jørgensen, f. 30. juni 1858, Husmoder. Ryesgade 29 opslag 60
 1818. Christine, gift m. Søren Sørensen, f. 18. nov. 1860, Håndarbejde, 5 børn hjemme. Ryesgade 31 opslag 70
 1819. Anna Marie, gift m. Villiam Sørensen, f. 1. nov. 1864. Ryesgade 39 opslag 79
 1820. Herman Theodor Petersen, ugift, f. 24. marts 1894, Ryesgade 39 opslag 85
 1821. Ejvind Othello Enoch Lindstrøm, gift m. Olivia, f. 29. marts 1872, Bagersvend. Ryesgade 39 opslag 93
 1822. August Emil Rabek. Gift m. Laura, f. 25. sep. 1849 [Ikke fundet i Kb eller FT. Må være en fejl?] Snedkermester , Ryesgade 41 opslag 98
 1823. Vilhelm Kjerulff, gift m. Karoline, f. 6. jan 1868, Maskinmester, Ryesgade 41 opslag 120
 1824. Edith Kjerulff, ugift. f. 1891, [Datter af ovenstående]Ryesgade 41 opslag 120
 1825. Aage [Eller "Tage", en klat dækker fornavnet, manden ikke fundet i kirkebøgerne] Ljungreen, f. 12 feb. 1897 søn,  Ryesgade 41E  opslag 126
 1826. Anton Hans Jørgen Nielsen, gift m. Anne, f. 28 nov. 1853, Snedkersvend, Ryesgade 43 opslag 130
 1827. Adolf Carl Seeger, gift m. Wilhelmine, f. 1886, Pladsformand. [Ikke fundet i Kb eller Ft.] Ryesgade 47A opslag 141
 1828. Henry Sophus Gerner Jensen, gift m. Andrea [Herunder]  f. 27. Juli 1871, Gørtler. [Ikke fundet i KB] Ryesgade 69 opslag 260
 1829. Andrea, gift m. ovenstående, f. 10. Juli 1869, Hustru, [Ikke fundet i KB] Ryesgade 69 opslag 260
 1830. Marie Backe, enke, f. 28. feb. 1829, Jordemoder. Ryesgade 73 opslag 281
 1831. Reinholdt Frederik Andersen f. 13 juni 1890, Barn. Ryesgade 79A opslag 298
 1832. Anker Villy Gotlieb Andersen, [broder til foregående] f. 24 dec. 1891 Barn. Ryesgade 79A opslag 298
 1833. Emmy Nicoline Sørensen, gift m. Axel Sekman?? [Gnidret] f. 6. jan. 1871 i Mariæ sogn, Hustru, Ryesgade 85B opslag 330
 1834. Niels Cornelius Svendsen, gift m. Julie, f. 25 feb 1859, Blikkenslagersvend, Ryesgade 85B opslag 330
 1835. Mathilde Svendsen, enke, f. 3. sep. 1857, Portnerske, Ryesgade 85B opslag 331
 1836. Kvindekøn, ulæseligt, gift m. sejlmager Carl Sophus Jørgensen, hun født 2. feb 1874. Ryesgade 85 B opslag 331
 1837. Anna Christiansen, ugift, f. 3. juli 1877, Tjenestepige. Ryesgade 85 C opslag 336
 1838. Christine, gift m. Ludvig Monberg, f. 3 aug. 1862, Hustru, Ryesgade 99 opslag 358
 1839. Vilhelmine Dorthea gift m. Carl Bruhn, f. 28. sept 1849 [Dato meget gnidret, ikke fundet i Kb.] Ryesgade 111 A opslag 38
 1840. Eva Amanda, gift m. Carl Nordstrøm, f. 11. dec. 1874, Husmoder. Ryesgade 111 B opslag 399
 1841. Carl Einar Alfred Nordstrøm f. 7. maj 1892 søn af ovenstående,  Ryesgade 111 B  opslag 399
 1842. Anna Johnsen, ugift, f. 18. april 1842, Bestyrer af cigarforretning.  Ryesgade 111 C  opslag 403
 1843. Walther Jürgensen f. marts 1861  [Tilsyneladede mangler Kb for dette år, plus en søn fra Helsingør, navn næsten ulæseligt, men Walther indgår,]  Ryesgade  125 A opslag 417
 1844. Emilie Elisabeth Larsen gift m. blikkenslager Ludvig Rudolph [Efternavn ulæseligt] f. 15. august 1857 i St. Olai sogn, Hustru, Ryesgade 131  opslag 450
 1845. Magna Alvilda Vilhelmine Krebs, ugift, f. 16. juli 1887 Barn. Ryvangen 3  opslag 7
 1846. Johanne Elisabeth Jensen, ugift, f. 13. nov. 1880, læser til  . . ?? Ryvangen 5 opslag 11
 1847. Lauritz Julius Peder Feldt, enkemand, f. 21 marts 1832, Værtshusholder, Ryvangen 25 opslag 78
 1848. Anne Marie Jensen, gift m. Rudolph Kleist, f. 6. sep. 1847 [St. Olai] Lagerarbejde, Rævegade 1-18 opslag 4
 1849. Fransine Caroline Juliane f. Andersen, gift m. snedker Thomsen,  Rævegade 11-20 opslag 8
 1850. Laura Hansen, ugift, f. 19 nov. 1882 [Dato utydelig] Barn. Rørholmsgade 3 opslag 7
 1851. Jens Nielsen, gift m. Caroline, f. 26. juni 1829, Laboratoriearbejde [??] Rørholmsgade 5 opslag 11
 1852. Agnes Augusta, gift m. Jep Jepsen, f. 18. okt. 1866 Husmoder. Rørholmsgade 13 opslag 26
 1853. Hans Oluf Hansen, gift m. Johanne, f. 13 juli 1859, Ass. I Politikontrollen, Rørholmsgade 13 opslag 27
 1854. Adolph Heinrich Vilhelm Heintze, gift m. Julie, f. 17. maj 1849, Detailhandler. Rørholmsgade 19 opslag 43
 1855. Amalie Caroline Amanda f. Nielsen gift m. guldsmed Carlsen f. 17. feb. 1867 [Olai] Rørholmsgade  12 opslag 54
 1856. Carl Christian Carlsen, gift m ovenstående,  f. 10. feb. 1858 [Tilsyneladende mangler Kirkebogen for nævnte år] Guldsmed [Står opført som født i både København og Helsingør] Rørholmsgade 12 opslag 54
 1857. Johanne Mariane gift m. Hans Holm, f. 4. feb. 1855, Hustru. Raadhusstræde 5 opslag 10
 1858. Ida  Berthine Johanne Iversen, ugift, f. 4. nov. 1882, Tjenestepige, Raadhusstræde 5 opslag 10
 1859. Constantin Alexander Guldberg, gift m. Emma, f. 14 okt. 1854, Trædrejer. Raadmandsgade 15 opslag 24
 1860. Hansine, gift m. Carl Bertelsen, f. 31. jan. 1858, Hustru. Raadmandsgade 21 A opslag 57
 1861. Adam Godtlib Petersen, gift m. Margrethe, f. 14 feb. 1841, Murersvend. Raadmandsgade 23 opslag 91
 1862. Mary Henriette, gift m. Niels Peter Davidsen,  f. 20. feb. 1850, Husmor, 3 børn hjemme Raadmandsgade 27 opslag 119
 1863. Emil Volkmar Olsen, gift m. Johanne, f. 28. marts 1862, Formand. Raadmandsgade 8 opslag 159
 1864. Arthur Johannes Olsen, ugift, f. 19 maj 1888, [søn af ovenstående] Raadmandsgade 8 opslag 159
 1865. Luis Christian Hartvigsen, gift m. Tyra, f. 27 juli 1878, Fabriksarbejder. Raadmandsgade 10  opslag 163
 1866. Emilie Caroline Christoffersen, enke, f. 23. nov. 1853, Detailhandler, eget erhverv.  Raadmandsgade 24  opslag 191
 1867. Debora Christine gift m. Harald Jensen, f. 2.nov. 1849, Husmoder. Sagasvej 2  opslag 3
 1868. Ellen Laurenzia Wilhelmine, gift m. Lars Sørensen, f. 21. jan. 1863, Husmoder, Sagasvej 4 opslag 8
 1869. Petronelle Laurine Cathrine Holm, enke, f. 1. maj 1830, pensioneret , Svigermoder, Sagasvej 2  opslag 8.
 1870. Axel Charles Adolf Holm, gift m. Emilie, [Herunder] f. 30. dec. 1850, Agent. Sagasvej 8  opslag 17
 1871. Emilie Louise gift m. ovenstående, f. 17. Jan. 1852. 5 børn hjemme,  Sagasvej 8  opslag 17
 1872. Anna Dorthea Theilmann, ugift, f. 27. marts. 1854 Datter, Organist, musiklærerinde, Sagasvej 10 opslag 20
 1873. Johanne, gift m. Axel Berg, f. 20 juli 1869 Hustru.  Sankelmarksgade 2  opslag 37
 1874. Cathinka  Wilhelmine Dorthea f. Storr, gift Hansen [Han opholder sig tilsyneladende i Svendborg] d. 21. juni 1851  [Mariæ] Saxogade 6 opslag 12.
 1875. Anders Peter Esmann Henriksen,  ugift, f. 17 aug 1862, Saxogade 8 opslag 15
 1876. Betty Petersen, ugift, f. 11. marts 1879, tjenestetyende Saxogade 10 opslag 25
 1877. Anna Margrethe, gift m. Niels Jensen, f. 30, maj 1858, Husmoder. Saxogade 12 opslag 35
 1878. Elise F. . . ke?? [ulæsligt] Nielsen, enke, f. 20. aug. 1841, Understøttelse, [Ikke fundet i KB ell. FT] Saxogade 20 opslag 53
 1879. Yelva Isama Dagmar f. Svendsen, gift m. murer Willumsen, f. 8 august 1862, [I Ft 1901 oplyser hun fødselsår 1864, det er forkert!] Hustru. Saxogade 20 opslag 54
 1880. Anders Emanuel Hansen, gift m. Stella, f. 19. dec. 1856, Detailhandler, Saxogade 28 opslag 73
 1881. Emma Karoline Petersen, gift. F. 9 aug. 1850, Frakkesyning. Saxogade 30 opslag 81
 1882. Frederikke, gift m. Lars Peter Thærkilsen, f. 24. feb, 1859. Husmoder. Saxogade 34 opslag 94
 1883. Peter Johan August Svendsen, f. 6. marts 1836 Enkemand, Tømrer, 2 børn hjemme, Saxogade 56 opslag 159
 1884. Anton Petersen, gift m. Johanne, f. 13 juni 1858, Smedesvend, Saxogade 66 opslag 192
 1885. Anna Høyberg, enke, f. 29 sep. 1853, Vask og rengøring, Saxogade 74 opslag 218
 1886. Marie Kathrine gift m. Thorvald Brunn, f, 1861 Husmor, Saxogade 80 opslag 237
 1887. Anna Gustava Johanne Frederikke Nielsen, ugift, f. 11. maj 1884 i Mariæ sogn, Laboratoriearbejderske,  Saxogade 96 opslag 272
 1888. Oscar Frederik Nielsen, gift m. Marie, f. 14. juni 1896, Malersvend. [Far til ovenstående]  Saxogade 96 opslag 272
 1889. Augusta, gift m. Jørgen Madsen, f. 30 juni 1849, Husmor, Saxogade 106 opslag 290
 1890. Kristine, [I Mariæ kirkebog: Christine Hansen] gift m. grosserer Pack.  . ?? f. 11 jan 1851, Husmoder Saxogade 9 opslag 19
 1891. Sigrid, gift m. Hansen, f. 6. okt. 1876, Husmoder, Saxogade 23 opslag 74
 1892. Johanne Lundgreen, enke, f. 16 okt. 1848, Svigermoder, syerske, Saxogade 23 opslag 74
 1893. Charlotte Grässon, enke, f. 12. sept. 1857, Logerer, strygerske, Saxogade 23 opslag 74
 1894. Kaj Ove Grässon, f.4. marts 1891, barn, Saxogade 23 opslag 74
 1895. Daniel Hannemann ugift, f. 2. sep. 1868, logerende bogbinder, Saxogade 23 opslag 74
 1896. Wilhelmine Marie, gift m. Niels Jørgensen, f. 19 maj 1844, Moder. Saxogade 25 opslag 90
 1897. Anna Marie Frederikke Otto, enke, f. 1850, Linnedsyning. Saxogade 39 opslag 13
 1898. Karoline Marie Birgitte Clausen, enke, f. 16. nov. 1828, Alderdomsunderstøttelse. Saxogade 39 opslag 135
 1899. Karoline Marie Ørsted, enke, f. 2. feb. 1857, Syning, Saxogade 45 opslag 157
 1900. Bernhard Andersen, ugift, f. nov. 1880, barn, Glarmestersvend, Saxogade 59 opslag 185
 1901. Anna Christiansen, ugift, f. 2. marts 1840, slægt, Fattighjælp, [ Fødeår meget utydeligt, kan være forkert!] Saxogade 79 opslag 218
 1902. Ketty Emilie Christiansen, ugift, f. juli 1898, datter, Saxogade 81 opslag 222
 1903. Niels Peter Harald Andresen, enkemand, f. 14. marts 1832, Maler,  Schacksgade 6 opslag 50
 1904. Betty Dorthea, gift m. billedskærer Carl Sørensen, f. 31. jan. 1848 Schacksgade 14 opslag 65
 1905. Julius Theodor Carlsen, gift m. Elise, f. 4 aug. 1861, Elektromekanisk værkfører, Schleppegrellsgade  1 opslag 4
 1906. Olga Margrethe Larsen, f. 1. feb. 1887 ”Rejsebarn fra det kgl. Vaisenhus” - Schleppegrellsgade  7 opslag 16
 1907. Heinrich Wilhelm Olsen, gift m. Anna, f. 9. juli 1856 Cigararbejder. Schleppegrellsgade 9  opslag 21
 1908. Elvira Lusty, ugift, f. 6 juni 1886, datter Schleppegrellsgade 2 opslag 25
 1909. Elna Lusty, ugift, f. 21 okt 1888, datter, Schleppegrellsgade 2 opslag 25
 1910. Heinrich Philip Løber, gift m. Sophie, f. 11. juni 1838, Schleppegrellsgade 2 opslag 25
 1911. Lauriz Krog Gundestrup, gift m Marie, f. 17 dec. 1848 [Mariæ] Bestyrer. Schleppegrellsgade 4  opslag 29 
 1912. Christian Wilhelm Gundestrup, [søn af ovennævnte] ugift, f. 19. sep. 1886. Schleppegrellsgade 4  opslag 29
 1913. Anna Cathrine Boalt, enke, f. 18 juni 1845, Oberstinde.  Schleppegrellsgade  opslag 34
 1914. Hilda Kirstine Bidstrup, Enke, f. 1827, Husmor. Schwartzgade 11 opslag 15
 1915. William Jørgen Nielsen, ugift, f. 3. feb. 1899, barn, Schwartzgade 8 opslag 63
 1916. Niels Johansen, enkemand, f. i ”Lerbækhus” Helsingør, d. 5 nov. 1836, ejendomsadministrator, Schønbergsgade 3 opslag 4
 1917. Emilie Jacobsen, ugift, f. 1. dec. 1866, Tjenestetyende, Schønbergsgade 11 opslag 19
 1918. Olga Camilla Lassen, ugift, f. 22 marts 1879, tjenestepige. Schønbergsgade 15 opslag 28
 1919. Asta Amalie Wilhelmine Larsen, ugift, f. 7 aug. 1878, Tjenestetyende. Schønbergsgade 8 opslag 48
 1920. Johan Alfred Dahlqvist gift m. Signe, f. 8 dec. 1849, Maskintrykker. Schønbergsgade 20 opslag 102
 1921. Laura Johanne Hansine Anker, enke, f. 6. maj 1850, Pensionistinde. Sct. Annæ Plads 13 opslag 23
 1922. Hedevig Kiærulff, ugift, f. 4. marts 1859, Slægtning [Til ovennævnte] Sct. Annæ Plads 13 opslag 23
 1923. Martin Savsted, ugift, f. 20. dec. 1857, Skibstømrer, Sct. Annæ Plads 10 opslag 56
 1924. Christiane Elisabeth, gift m. Rasmus Bang, f. 8 feb. 1854, Husmoder, Sct. Annæ Plads 20 opslag 89
 1925. Mathilde Alida, gift m. Waldemar Davidsen, Husmoder, Sct. Annæ Plads 28 opslag 103
 1926. Emilie Christine Nielsen, ugift, f. 3. marts 1868, Syerske,  Sct. Annægade 5 opslag 7
 1927. Wilhelm Charles Alfred Brun, gift m. Emilie, f. 13. juni 1873, Barbersvend,  Sct. Annægade 5 opslag 7
 1928. Johan F . . ?? Christensen, gift m. Anna, f. 26 juni 1835, Pakusformand, Sct. Annægade 33 opslag 51
 1929. Christian Villiam Larsen, ugift, f. 26 juli 1847, husfader, dampbaadfører,  Sct. Annægade 37-39 opslag 68
 1930. Frederikke Martine Larsen, ugift, f. 28 maj 1841, Husholder. Sct. Annægade 37-39 opslag 68
 1931. Ida Emilie, gift m. Frederik Poulsen, f. 11. juni 1847, Husmoder, Sct. Annægade 37-39 opslag 68
 1932. Sanne Helene gift m. Johan Sørensen,  f. 31. dec. 1852, Husmoder, Sct. Annægade 45-47 opslag 78
 1933. Mathilde, gift m. Wilhelm Andersen, f. 30 marts 1838, Husmoder, Sct. Annægade 49-51 opslag 82
 1934. Janni Andrea M . . ?? [Temmelig utydeligt] gift m. Jens Jensen, f. 11. nov. 1869 Husmoder, [Ikke fundet i Kb] Sct. Annægade 53-55 opslag 88
 1935. Emil, Alexander Oscar Schrøder, Enkemand,  f. 24. jan 1829, Murermester. Sct. Annægade 4 opslag 110
 1936. John Emil Bruhn, ugift, f. 6 marts 1877, søn, bud. Sct. Annægade 18 opslag 133
 1937. Carol C. Hansen, gift Sørensen, Fraskilt, f. 13 nov. 1858, Vask og rengøring. Sct. Annægade 26 opslag 142
 1938. Emilie Wilhelmine Andersen, Ugift,  f. 29. aug. 1873, Offentligt fruentimmer. Sct. Annægade 26 opslag 142
 1939. Hanne Laurine, gift m. Johan Pries, f. 17 nov. 1835, Husmoder, Sct. Hans Gade 7 opslag 9
 1940. Hansine Augusta Gottliebsen, ugift, f. 29. okt. 1838, Logerende, håndarbejde. Sct. Hans Gade 15 opslag 27
 1941. Ivar Christoffer Hagelund, ugift, f. 15 dec. 1883, søn, Sømand. Sct. Hans Gade 4 opslag 54
 1942. Jensigne Othilia Michelsen, ugift datter, f. 17 april 1877, Kravatsyning, Sct. Hans Gade 22 opslag 105
 1943. Emma, [Intet efternavn, ikke fundet i Kb. ] gift, f. 26. marts 1864 Husmoder. [Manden hedder Theodor Østerby, men posten er overstreget]  Sct. Hans Gade 26 opslag 129
 1944. Carl Christian Nielsen, ugift barn, f. 1898.  Sct. Hans Gade 26 opslag 133
 1945. Hans Rasmus Simonsen, gift m. Maren, f. 17. sept. 1867, Murerarbejdsmand,  Sct. Hans Gade 30 opslag 144
 1946. Ellen Marie Wineken, ugift, f. 17 nov. 1823, Husgjerning. Sct. Hans Torv 3 opslag 5
 1947. Christiane Andersen, enke, f. 3 juli 1809, Husmoder, Sct. Jørgens Allé 5 opslag 8
 1948. Eline Martine Møller, ugift, f. 29. aug. 1857 [Dato: vanskelig at tyde] Telefonistinde. Sct. Knudvej  5 opslag 6
 1949. Frederikke Marie Møller, ugift,  f. 1846, Forhen sygeplejerske, pensionistinde Sct. Knudvej 5  opslag 6
 1950. Ebba Gyritha  Jensen f. 28, maj 1885,  [I Mariæ] ugift datter, Sct. Knudvej 5  opslag 7
 1951. Martha Jensen, ugift datter, f. 29. maj 1887 [I Mariæ, søster til ovennævnte]  Sct. Knudvej 5  opslag 7
 1952. Wilhelmine Claudine Erlandsen, enke, f. i Hammermøllen ved Helsingør [Hellebæk] 4. aug. 1830, Hovedsagelig af formue. Sct. Knudvej 16  opslag 77  
 1953. Frederik Christian Petersen, ugift, f. 11 Jan 1879, Malersvend. Sct. Nikolaivej  3B opslag 13
 1954. Thora Garmann, enke, f. 24. april 1837, Pension, Sct. Nikolaivej  7 opslag 33
 1955. Caroline Christine, gift m. fyrbøder Vilhelm Frederiksen, f. 22. nov. 1854, Husmoder Sct. Nikolaivej  12 opslag 61
 1956. Ingeborg Nathalie Christiansen, ugift, f. 5. okt. 1880, datter, Tjenestepige, Sct. Paulsgade 51/53  opslag 31
 1957. Carl Christian Danielsen, enkemand, f. 28. april 1847, skibstømrer,  Sct. Paulsgade  51/53 opslag 37
 1958. Peter Jensen, gift m. Ernestine, f. 29. april 1846, Skibstømrer, Sct. Paulsgade 55  opslag 46
 1959. Niels Peter Hannibal, gift m. Julie, f. 5 okt 1825, Pension. Sct. Paulsgade 12 opslag 89
 1960. Edvard Hart-Olsen, gift m. Anna, f. 11 april 1838, Water . . ?? Sct. Paulsgade 14 opslag 92
 1961. Josephine Mathilde Louise Olsen, datter af ovennævnte, ugift, f. 19. jan. 1873, Kontorist. Sct. Paulsgade 14 opslag 92
 1962. Marie Margrethe Laurette Olsen, ugift, [søster til ovennævnte], Medhjælp i huset, Sct. Paulsgade 14 opslag 92
 1963. Axel Emil Harth-Olsen, ugift, f. 16. jan. 1883, [ broder til ovennævnte] Handelslærling. Sct. Paulsgade  14 opslag 92
 1964. Johannes Anton Larsen, gift m. Alma, f. 20. okt 1873, Blikkenslagersvend. Sct. Paulsgade  46 opslag 119
 1965. Jacob Zedler Carstensen, gift m. Johanne, f. 3. juli 1872 [ Olai] Elektropletfabrikant, Sct. Paulsgade  54 opslag 137
 1966. Johanne Elisabeth, gift m. Julius Hansen, f. 20. aug. 1853, [Fødselsdagen må være forkert, hun er født 29. april  1853 i Mariæ sogn, og er døbt Svendsen i flg. Konf.] Husmoder. Sct. Peders stræde 7 opslag 9
 1967. Josephine Petrine Boraue, [i kirkebogen: ”Borroe”] ugift, f 22. marts 1833 Forhen lærerinde, Sct. Peders stræde 9 opslag 12
 1968. Anna Sophie, gift m. Oscar Berg, f. 6. nov. 1848, Intet særligt erhverv. [Ikke fundet i KB eller FT Døbte 1848 mangler i Olai] Sct. Peders stræde 11 opslag 15
 1969. Holger Gustav Nielsen, ugift, f. 2. marts 1891, Søn. Sct. Peders stræde 43 opslag 82
 1970. Peter Ferdinand Thorvald Paysen, gift m. Karen, f. 25. aug. 1854, [Olai] Detailhandler. Sct. Peder stræde 49 opslag 96
 1971. Caroline Frederikke f. Borroe, gift Jensen, enke, f. 14 juni 1834, Pension fra manden. Sct. Peders stræde 12 opslag 126
 1972. Antonette Frederikke Petrine Dorothea f. Røder, [ Mariæ Kb] gift m. Johannes Petersen, f. 17. maj 1846, Sct. Peders stræde 32 opslag 163
 1973. Christian Harald Svendsen, ugift, f. 11. april 1848, Tømrersvend. Sct. Peders stræde 32 opslag 164
 1974. Ferdinand Thorvald Svendsen, ugift, f. 4. marts 1851, Tømrersvend. Sct. Peders stræde 32 opslag 164
 1975. Nathalie Charlostine Svendsen, ugift f. 20 juni 1861, Rørfletter. Sct. Peders stræde 32 opslag 164
 1976. Asta, gift m. stolefabrikant Jensen, f. 12 dec 1871, Husmoder Sigridsvej 13 Gentofte opslag 22
 1977. Harald Frederik Gehlsen, ugift, født 1885, døbt i Apostolsk menighed i Helsingør, søn Silkeborggade 7 opslag 14
 1978. Marie Kirstine Gehlsen, ugift, f. 31. aug. 1881 døbt i Apostolsk kirke Helsingør, Datter Silkeborggade  7  opslag 14
 1979. Johannes Emanuel Gehlsen, ugift, f. 19 aug 1889 døbt i postolsk menighed i Helsingør, [Se Olai] Silkeborggade  7  opslag 14
 1980. Thorvald Christian Henriksen, gift m. Katrine, f. 24 feb. 1876 Bådebygger, Silkeborggade  9  opslag 18
 1981. Otha Ludvig Harald Kiegstad, gift m. Augusta, [også f. i Helsingør] f. 29 marts 1839, snedker.  Silkeborggade 6  opslag 32
 1982. Jens Peter Christian Madsen, gift m. Eva, f. 1 okt. 1849, Arbejdsmand, Silkeborggade  8  opslag 37
 1983. Mathilde Steffens, enke, f. 4. juni 1860, Blikkenslagerenke, Silkegade 13 opslag 17
 1984. Flora Emilie gift m. Thomas Sørensen, f. 3 maj 1877, Husmoder, Sindshvilevej 13 opslag 47
 1985. Anna Edvardine, gift m. bager Niels Poulsen, f. 25. maj 1863, Husmoder,  Sindshvilevej 17 opslag 59
 1986. Malvine Eleonora Larsen, ugift, f. 18. okt 1851, Dameskrædderinde, Sindshvilevej 21 opslag 72
 1987. Thora, gift m. Charles Jensen, f. 2.1 nov. 1875, Husmoder. Sindshvilevej 10 opslag 101
 1988. Kirstine gift m. Emil Henriksen, f. 13. aug. 1853, Tapetsererlærling,  Sjællandsgade 5 opslag 11
 1989. Julius Clausen, f. 26. juli 1851, Skibsfører. Et skib i Nyhavn, ”ANE”  opslag 9
 1990. Niels Schiern, f. 27. juli 1863, gift, Maskinmester, Et skib i Red Havnedistrikt  ”CATHAY” opslag 13
 1991. Louise Clark ugift, f. 11 maj 18?? [Hele posten gnidret] Legater og understøttelser, Skindergade 34 opslag 86
 1992. Lavra Marie Dons, Ugift  f. 16. jan. 1851 Dameskræderinde. Skipper Clements Allé 7 opslag 12
 1993. Christian Hee, ugift, f. 28. maj 1867, Bogholder. Skjoldsgade 6 opslag 30
 1994. Edmund Viggo Petersen, gift m. Inger, f. 11. jan. 1881, Slagtermester, Skolegade 17 opslag 30
 1995. Christian Petersen, ugift, f. 16. jan. 1880, Slagtersvend, Skolegade 17 opslag 30
 1996. Hans Christian Petersen, gift m. Anna, f. 24. okt. 1846,  Slagtermester, Skolegade 4 opslag 40
 1997. Fritz August Jensen, gift m. Petra,  f. 1. maj 1847,  Forhen bagermester, P. t. Kasserer. Skovgaardsgade 21 opslag 42
 1998. Johanne Christiane Jensen, ugift, f. 14. juli 1875, Tyende, Skovgaardsgade 36 opslag 104
 1999. Adelheid P. Fritze, gift m. boghandler Larsen, f. 10. feb. 1846, Skovgaardsvej 6 Ordrup opslag 26
 2000. Frederikke Christine, gift m. Christian Andersen, f. 14 maj 1872, Husmoder. Skydebanegade 9B opslag 35
 2001. Harald Jacobsen, ugift, f.  20. okt. 1880. Handelskommis, Skydebanegade 13 opslag 61
 2002. Sophie Frederikke Meyer, ugift, f. 18. okt. 1860, lærerinde, Skydebanegade 4 opslag 71
 2003. Nicoline Regine Meyer, fraskilt, f. 5 juni 1855, Syning, Skydebanegade 4 opslag 71
 2004. Carl Charles Julius Bendsen, gift m. Jensine, f. 29. sep. 1871, Smedesvend, Skydebanegade 8B opslag 102
 2005. Ane Marie Andersen, enke, f. 7 jan. 1841, Husmoder,  Skydebanegade 10 opslag 109
 2006. Jens Vilhelm Herman Møller, gift m. Rosa, f. 11. feb. 1852, Cigarsorterer, Skydebanegade 12 opslag 126
 2007. Andrea, gift m. Rasmus Hansen, f. 18 nov 1863 Husmoder, Skyttegade 13 opslag 13
 2008. Carl Christian Olsen, gift m. Anna, f. maj 187, Husfader. Skyttegade 21 opslag 31
 2009. Olie [??] Petrea Ahlqvist, ugift, f. 7. feb. 1842, Håndarbejde. Skyttegade 21  opslag 45 [Hjælpeløs skrift]
 2010. Ida Elisabeth, gift m. Vilhelm Nielsen, f.7. aug 1870, Husmoder. Skyttegade 23 opslag 48
 2011. Anna Cecilie Christine Jørgensen, fraskilt, f. 25 okt, 1854, [En søn hedder Nielsen] Fabriksarbejde, Skyttegade 23  opslag 49
 2012. Laura Elise Antonie Wilhelmine født Nielsen, enke, f. 26 juni 1859 i Olai sogn, cigar . . ??  Skyttegade 10 opslag 78
 2013. Johannes Meyer, f. 11 aug 1893, Barn. Skyttegade 24  opslag 114
 2014. Elisabeth, gift m. doktor Hans Christin Ringsted, f.. 11 aug. 1874, Husmoder. Slagelsegade 1, opslag 3.
 2015. Caroline Sofie Vilhelmine Petersen, ugift, f. 9 jan. 1864, Pige, Slagelsegade 9 opslag 18 
 2016. Jens Peter Hansen, gift m. Karen, Formand, 4 børn hjemme, Slotsgade 5 opslag 10
 2017. Asta Kierulff, ugift, f. 1874, Husbestyrerinde, Slotsgade 19 opslag 25
 2018. Marie Andersen, ugift, f 7. sep. 18?5 Nygaardsmark v. Helsingør, pensionær, syning. Slotsgade 19 opslag
 2019. Ingrid Olsen, enke, f. 23 ? 1837, syerske, 1 søn hjemme, Slotsgade 21 opslag 31
 2020. Carl Johan Mundt, gift m. Emma, f. 13. maj 1851, Murersvend, Slotsgade 23 opslag 38
 2021. Ane Marie Frederiksen, ugift,  f. 20. Sep. 1824, strygning,  Slotsgade 27A opslag 51
 2022. Emilie Theresia født Hansen - - Joh . . ??, Enke, f. 8 juni 1837 i Olai sogn, Pension. Slotsgade 29A opslag 64
 2023. Bine Frederikke Christensen gift, f. 6 nov. 1850 Håndarbejde. Slotsgade 10 opslag 99
 2024. Anna Louise Hansen,  f. 13. maj 1874, Håndarbejde. Slotsgade 10 opslag 99
 2025. Dagmar Marie Christensen, f. 20 sep. 1876, Posementarbejde,  Slotsgade 10 opslag 99
 2026. Carl Viktor Larsen, gift m. Rosa, f. 6 Okt. 1872, snedkersvend. Slotsgade 12 opslag 104
 2027. Nathalie Lorentsen, enke, f. sep 1845 [gnidret] Syerske. Slotsgade 18 opslag 113
 2028. Yelva Boldt, ugift, f. 27. nov. 1863, Slotsgade 22 opslag 122
 2029. Gustaf Adolf Møller, gift m. Anna, f. 6 marts 1858, Snedkersvend. Slotsgade 24 opslag 126
 2030. Alfred Christian Clausen, f. 29 maj 1882, Tømrer. Slotsgade 26 opslag 131
 2031. Karl Viktor Johan Petersen, ugift, f. 15. marts 1877, Tjenestetyende karl. Slotsgade 30 opslag  138
 2032. Anette Caroline, gift m. Ferdinand Dorscesius, f. 24 feb. 1843. Slotsgade 36 opslag  159
 2033. Anna Hilda Caroline, f. 11. Nov. 1869 gift m. Holger Schwensen, landmand, men: En helt speciel undtagelse: Hun findes i Ft 1901 i Maribo amt, Købelev sogn, opslag 708.
 2034. Elisabeth Winther, ugift, f. 11. feb 1878, Svigerinde, Smallegade (Frb) 15 opslag 31
 2035. Hedevig, gift m. Axel Mørck, f. 4. juni 1876, Hustru, Smallegade (Frb) 15 opslag 31
 2036. Marius Julius Bornholm, gift m. Agnes, f. 23 juni 1854, Handelsagent. Smallegade 38 (Frb) opslag 188
 2037. Joakim Ernst Christian Johansen, gift m. Hansine, f. 7. feb. 1862, Arbejdsmand. Smallegade 40B (Frb) opslag 205
 2038. Anna Pauline Larsen gift m. pølsemager Køpping, f. 20 sep. 1878 Smallegade 44B (Frb) opslag 215
 2039. Agnes Elisabeth Nielsen,  ugift, f. 18 dec 1885, datter tjenestepige. Smallegade 48 (Frb) opslag 235
 2040. Bertha Petronelle gift Fischer, f. 6. jan 1856, arbejderske. Smallegade (Frb) 48 opslag 244
 2041. Harald Johansen, ugift, f. 8 sep. 1844, Logerende Agent. Smallegade 5 (Sundbyv.)  opslag 279
 2042. Karen Eleonora, gift m. Niels Børgesen, f. 16. sep. 1837, Husmoder, Smedegade 7 opslag 12
 2043. Jørgen Carl Niels Børgesen, [Søn af ovennævnte] f. 22. jan. 1876, Maskinarbejder, Smedegade 7 opslag 12
 2044. Juliane Marie Havløkke, enke, f. 3 juni 1844  Smedegade 7 opslag 18
 2045. Poul Ekstrøm, ugift, f. 16. aug. 1880, Logerende assuranceassistent, Smedegade 4 opslag 62
 2046. Carl Johan Bodin, gift m. Inger, f. 16. feb. 1821, Alderdomsunderstøttelse, Kr. 12,00 pr. mnd. Smedegade 10 A forhus, opslag 77
 2047. Fritz Heidemann, gift m. Else, f. 21. marts 1826, Alderdomsunderstøttelse, Kr. 10,00 pr. mnd. Smedegade 10A opslag 77
 2048. Christian Vilhelm Petersen, gift m. Ida, f. 30. april 1830, Murersvend.  Smedegade 10A  opslag 83
 2049. Lars Rasmussen, gift m. nedenstående, f. 17. nov. 1844, Blikkenslager. Smedegade 18 opslag 116
 2050. Augusta Caroline, gift m. ovenstående, f. 14 aug. 1844, Husmoder. Smedegade 18 opslag 116
 2051. Oline Hansine Olsen, [Olai sogn] gift m. skomager Johannes ??, f. 13 feb. 1830 Snaregade 4 opslag 4
 2052. Christiane Augusta Willadsen enke, f. 21. maj 1846, Håndarbejde. Snaregade10 opslag 14
 2053. Dagmar Kirstine Wilhelmine Olsen, f. 28. aug. 1830 [meget gnidret. Ingen yderligere data ] Sofiegade 5 opslag 7 
 2054. Johanne Michaeline Karen Kirstine, gift m. Hans Steffensen, f. 4 nov. 1866. Husmoder. Sofiegade 26 opslag 73
 2055. Marie Karoline Herløvsen, f. Jensdatter 26. april 1831, [Formodentlig enke] Handelskone. se vielsen Sofiegade28-30 opslag 78 
 2056. Magdalene Sofie Kirschner Larsen, ugift f. 16. ok.t 1883, slægtning. Sofievej 11 opslag 18
 2057. Marie Johanne , gift m. Peter Wessel Schumacker f. 12. marts  1856, Sofievej 21 opslag 40
 2058. Karl Petersen, gift m. Christine, Kelner, Sofievej 18 opslag 43
 2059. Viktoria Margrethe Petersen, enke, f. 13. dec. 1842, Pension og syning. Sofievej 25 opslag 56
 2060. Elise Larsen, ugift, f. 18. juli 1880, Slægtning, syning. Sofievej 27 opslag 65
 2061. Anna Camilla, gift m. Peter Poulsen, f. januar 1866.  Sofievej 22 opslag  88
 2062. Nancy Marie Hartmann, ugift, f. 31. marts 1850 Datter, Solitudevej  opslag 13
 2063. Andrea Dorthea Hartmann, ugift lærerinde, f. 10. dec 1851. Solitudevej  opslag 13
 2064. Marie Andrea Caroline Urban, ugift. f. 21. dec. 1833. Detailhandlerenke. Solitudevej 5 opslag 19
 2065. Olga Ingeborg, gift m. Hans Petersen, f. 1. sep. 1867, Husmoder, 2 børn hjemme.  Solitudevej 12  opslag 58
 2066. Malvine Vilhelmine Louise gift m. Carl Ryberg, f. 2. nov. 1854, Husmoder to børn hjemme. Sortedamsgade 5 opslag 12
 2067. Jacobine Grosmann, enke, f. 31. juli 1823, Formue. Sortedamsgade 7 opslag 19
 2068. Fredrik Andersen, f. marts 1818, Pensionist. Sortedamsgade 19 opslag 43
 2069. Carl Lauritz Christensen, gift m m. Olga, f. 9. maj 1867, Malersvend, St. Hansgade 11A opslag 23
 2070. Jens Chr. Vestergaard ugift, f. 10. Sep. 1887 Barn. St. Hansgade 19 opslag 30
 2071. Susanne Schovelin,  enke, f. 9. sep. 1830, [ Dato muligvis forkert: I flg. Olai Kb. er hun født den 17. sept.] Konferansraadinde. Pension St. Hans Torv 3 opslag 3
 2072. Ellen Marie Wineken, ugift, f. 17 Nov. 1823, Svigerdatter på midlertidigt ophold, St. Hans Torv 3  opslag 5
 2073. Lauritz Harald Jensen, gift m. Thomine Beathe, f. 14. jan. 1842, Grosserer. St. Pedersvej 1 opslag 5
 2074. Petra Sophie Johansen, ugift, f. 19/6 1863, datter, Strygning. Stampesgade 3C opslag 22
 2075. Dagmar Johansen, ugift, f. 28. feb 1873, Dameskræderinde, Stampesgade 3C opslag 22
 2076. Wibeke Johansen, ugift, f. 3 aug. 1895, barn, [Uægte datter af Dagmar Johansen som senere bliver gift m. faderen. Venligst oplyst af en slægtning] Stampesgade 3C  opslag 22
 2077. Eigil Schwensen, ugift,  f. 5. juli 1875 [Mariæ] Kolonialhandler, Steen Blichersvej 2 opslag 32
 2078. Peternille Nielsine Marie Mathiesen, ugift, f. 24 maj 1866,  Kassererske. Stefansgade 43 opslag 35
 2079. Kaj Erik Gunner Mathiesen Petersen, ugift, f. 2. dec. 1890, Skolesøgende. Stefansgade 43 opslag 35
 2080. Hans Christian Larsen, gift m. Vilhelmine, Slagtersvend. Stefansgade 4 opslag 40
 2081. Josephine Marie,  gift m. stukkatør Johan Johansen, f. 11. aug 1872 [Gnidret] Stengade  opslag 41
 2082. Clara Margrethe Thomsen, ugift, f. 30. dec. 1873, Slægtning, Stengade 19 opslag 72
 2083. Elfrida Emma, gift m. Carl Petterson,  f. 12 sep. 1880, Stengade 2 opslag 80
 2084. Anna Olivia Nielsen, [født Christensen] fraskilt, f. 7. nov. 1854, Formandinde f. Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Stengade 2D opslag 96
 2085. Waldemar Theodor Larsen, gift m. Anna Boline Mathilde, f. 26. feb 1860, Pramstikker. Stengade 22 opslag 126
 2086. Anna Boline Mathilde gift m. ovennævnte, f. 10. jan. 1860, 5 børn hjemme. Stengade 22 opslag 126
 2087. Helga Juliane Larsen,  datter af ovennævnte, f. 1 feb. 1888,  Stengade 22 opslag 126
 2088. Christiane Hansine Petersen, ugift, f. 6 maj 1852, Svigerinde,  Stengade 22 opslag 126
 2089. Harriet, gift m. Alfred Brown, f. 14. maj 1875, husmoder. Stengaards Allé 13 opslag 18
 2090. Aurelia Sophie E. Klüver f. 29. maj 1838, Slægtning, Stengaards Allé 13 opslag 18
 2091. Ellen Kristine Hansen, ugift, f. 10. juli 1884, Tyende. Stenosgade 3 opslag 7
 2092. Johanne Frederikke Krüger gift St . . . ?? f. 12. feb. 1856 [Mariæ] Stockholmsgade 25 opslag 40
 2093. Hanne Caroline Jensen, ugift, f. 17. april 1878, jomfru. Stockholmsgade  opslag 47
 2094. Carl Walter Frederik Blekchingborg, ugift barn. Stockholmsgade 57 opslag 84
 2095. Ingeborg Helga Sigrid Blechingborg, ugift barn f. 2. okt 1888. Stockholmsgade 57 opslag 84
 2096. Wilhelmine Mathilde, gift  m. Sevaldsen, f.31. okt 1857. Stockholmsgade 57 opslag 85
 2097. Ebba Hilarius Kalkau,  ugift barn, f. 8/7 1883. Stokhusgade 3 opslag 3
 2098. Ebba Caroline Louise Frederikke Jørgensen, ugift  f. 5/6 1882, Gæst Stokhusgade 3 opslag 3
 2099. Otto Henrik Theodor Bruhn, gift m. Laura, f. 10 aug 1843, Grosserer, Stokhusgade 2 opslag 8
 2100. Eleonora, gift m. Lars Jacobsen, f. jan 1869  Stormgade 7 opslag 14
 2101. Anton Johannes Petersen, gift m. Eleonora, f. 8/6 1854, Incasator. Stormgade 20 opslag 92
 2102. Lisbeth Kirstine Nielsen, ugift, f. 24. dec. 1874,  Cigararbejderske, Straffefange, Straffeanstalten Kristianshavn  opslag 12
 2103. Niels Carl Schiern, gift m. Ingeborg, f. 27 juli 1863, Maskinmester, 4 børn, Strandboulevard Ordrup 29  opslag 26
 2104. Niels Valdemar Hansen, ugift, f. 16 okt 1856. Bogholder Strandboulevard Ordrup 12 opslag 32
 2105. Carl Hjalmar Eskild Graudsgaard Christensen, ugift, f. 20. jan. 1882 [Mariæ] Søn, Strandboulevard Ordrup 12 opslag 32
 2106. Charles Osvald Graudsgaard Christensen, ugit, 5 Aug. 1886. søn. Strandboulevard Ordrup 12 opslag 32
 2107. Hulda Christoffersen,  ugift, f. 3. maj 1866, Fabriksarbejde. Strandgade 42 Opslag 111
 2108. Lauritz Julius Svendsen, gift m. Petra, f. 18. dec. 1866 Oversergeant. Strandgade 44 opslag 115
 2109. Alma Cathinka Sigfride, gift m. Elo Jensen, Husmoder. Strandgade 44 opslag 115
 2110. Wilhelm Ernst Marius Sevaldsen, ugift f. 1877, Sergeant ved Artilleriet. Strandgade 44 opslag 119 [En kaserne]
 2111. Thorkil Randa Boldt, f. 28 sep. 1878, Trafikassistent. Strandgade 44 opslag 124 [En kaserne]
 2112. Agnete Houlberg, ugift datter, født 14. marts 1892  Strandgade 50 opslag 157
 2113. Niels Villiam Jørgensen, gift m. Emilie, f. januar 1854 i Skotterup pr. Helsingør, Arb.mand ved "De Forenede" Lille Strandstræde 13 opslag 16 [Skal muligt findes i Tikøb kb.]
 2114. Laurits Andreas Worm, [Olai Kb] gift m. Adeline,  f. Privatvægter, 4 børn hjemme. Lille Strandstræde 12 opslag 32
 2115. Christen Laurits Hansen, gift m. Jenny, f. 22 okt. 1845, Skomagermester, Store Strandstræde 3 opslag 3
 2116. Johan Peter v. Wildenradt, gift m. Louise, f. 27 juni 1861, [Død 1904] Landskabsmaler, skuespiller. Store Strandstræde 20 opslag 90
 2117. Clara Nina Adelhard Weis Ernst f. 23. marts 1895,  Datter. Strandvej 15 opslag 10
 2118. Sophie Therese, gift m. Hans Petersen, f. 3. aug. 1840 Strandvej 15 opslag 10
 2119. Anna Dagmar Marie Larsen, ugift, f. 2 april 1877, Tjenestepige. Strandvej 21A opslag 13
 2120. Juliane Marie, gift m. Niels Olsen, f. 21. aug. 1846, husmoder. Strandvej 49 opslag 55
 2121. Charles Emanuel Reisner, f. 11 maj 1864, Oversergent. Strandvej [En kaserne i Vognmandsmarken] opslag 75
 2122. Henriette Josephine Vilhelmine  gift m. Viggo Klein, f.29 dec. 1847, Husmoder. Strandvej 77 opslag 106
 2123. Nielsine Petrine Caroline Petersen, enke, f. 12 juni 1860, Beværternæring. Strandvej 79 opslag 109
 2124. Ellen Sofie Viboe gift m. Hans Hansen, f. 13 marts 1875, Bryggeriarbejder, Strandvej [Tuborgs arbejderboliger]  opslag 154
 2125. Hans Viggo Larsen, ugift, f. 29. jan. 1887, Barn, Bydreng Strandvej [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 161
 2126. Jørgen H. Larsen, ugift f. 25 juni 1889, Barn, Bydreng, Strandvej [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 161
 2127. K. . . ?? Vilhelm Larsen ugift, f. 18 nov. 1892, Barn, Strandvej [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 161
 2128. Ingeborg Johanne Larsen, ugift, f.18. maj 1895, Barn. Strandvej [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 161
 2129. Fanny Tefke, ugift, f.13. april 1879, Datter. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 2130. Karen Sofie Tefke, ugift f. 9. Okt 1887 Datter Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 2131. Anna Margrethe Tefke, ugift, f. 19. jan 1890, Datter Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 2132. Carl Frederik Julius Ernst Ebert, gift m. Hansine,  f. 15. okt 1876, Glasmager. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 167
 2133. Aribert Cael Arnold Ludvig, gift m. Jutta, f. 25. dec. 1877 [Mariæ]  Glasmager, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 2134. Ringholt Tefke, gift m. Sophie, f. 22 jan. 1877, Glasmager Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 164
 2135. Sofus Emil Bendsen, gift m. Eleonora, f. 7. maj 1873, Glasmager,  Strandvej  [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 168
 2136. Klara Dehlia Jacobine Ludvig, ugift, f. 28 aug. 1874, datter. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 2137. Edith Amalie Ernstine Ludvig ugift, f. 10. Jan. 1891 Datter, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 2138. Frederik August Andres Ludvig, ugift, f. 21 feb 1881, Søn. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 2139. Carl August Robert Ziegler ugift, f 8 marts 1881, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 2140. Hermanda Eleonora Sofie Tefke, f. 31 maj 1864, Husmoder Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 172
 2141. Emil Carl Herman Poul Tefke  f. 27 aug. 1870, Barn. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 173
 2142. Henry Edmund Gustav Tefke, ugift, f. 17 sep. 1893, Barn,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 173
 2143. Otto Carl Louis Stricker, ugift, f. feb. 1867, Glasmager, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 173
 2144. Mathilde Olga Lovise gift m. Oscar Wentzel, f. 25. april 1872, Husmoder.  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 176
 2145. Andreas Christian Julius Stricker,  [gift m. nedenstående] f. 23. jan 1864 [ i Mariæ sogn] Glasmager, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 176
 2146. Agnete Hilda Victoria Ludvig  [gift m. ovenstående Stricker ] f. 26. marts 1870 Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 176
 2147. Arenze Walborg Louise Brauer, ugift, f. 26 maj 1883, Barn, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 2148. Ernst Carl Brauer, ugift.  f. 18.juli 1890 Barn.  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 2149. Elvira Jacobine Augusta Evers, ugift, f. 5. jan. 1879, Barn. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 2150. Tora melida Evers, ugift, f. 1. aug. 1882, Barn, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 2151. Sigrid Olga Evers, ugift, f. 20 juni 1885, Barn,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 2152. Erno Evers, ugift, f. 31. okt. 1889, Barn,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 177
 2153. Adelheid Emma, gift m.Louis Eberth, f. sep. 1863, Husmoder  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 2154. Axel Leonhard Carl Ludvig, gift m. Ida, f. 4. juni 1875, Fabriksmester, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 2155. Heinrich Hermann Ludvig, gift m. Otilia, f. okt. 1874, Glasmager. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 2156. Otto Carl Ziegler, ugift, f. juni 1888, Barn. Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 2157. Viktoria Emilie gift m. Fritz Christensen, f. 1 april 1874, Husmoder, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 181
 2158. Lydia Frederikke Sofie Tefke, ugift, f. 10. aug. 1875, Datter, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 186
 2159. Nonny Tefke, ugift, f. 12 nov. 1877, Datter,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 186
 2160. Sofie Tefke, ugift, f. 1880, Datter,  Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 186
 2161. Astrid Tefke, ugift, f. 5 sep. 1883, Datter, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 186
 2162. Richard Robert Vilhelm Frederik Ludvig, gift m Adolphine, f. 31. marts 1878 Glasmager, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 189
 2163. Osvald Gothilf Peter Stricker, ugift, f. 18 jan. 1869, søn, Kommis hos Købmand Stricker, Strandvej   [Hellerup Glasværks arbejderboliger] opslag 192
 2164. Marie Christine Hansine Larsen, fraskilt, f. 27 dec. 1854, Arbejder på Tuborg, Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 207
 2165. Henriksine Elisabeth Petersen, enke, f. 14 okt. 1832, Husmoder.  Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 210
 2166. Johan Peter Frederik Evers gift m. Hulda, f. 26 okt 1862, Arbejdsmand på Tuborg, Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 228
 2167. Laurine, gift m. Peter Mortensen, f. august 1843, Husmoder,  Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 236
 2168. Josephine Hansine,  gift m. Otto Grandt, f. 11. nov. 1849, Husmoder Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 241
 2169. Leon Ferdinand Vilhelm Hjalmar Duvier ugift, f. 8 nov. 1892, Barn. Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 245
 2170. Villiam Julius Niels Jørgensen, gift m. Hansine, f. 18. okt 1850, Arbejdsmand. Strandvej  [Lægeforeningens Boliger] Opslag 254
 2171. Asta Lauritzen, ugift, f. 8 juni 1852, Viceinpectrice. Strandvej  [Skolen ved Østre gasværk] Opslag 262
 2172. Elvine Petersen ugift, f. 6. feb 1875, Assistent ved sygeplejen, Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag 267
 2173. Oline Mogensen, ugift, f. 1 sep 1875 Assistent ved sygeplejen, Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag 267
 2174. Anna Madsen, ugift barn,  f. 15. juli 1881, strikkerske, Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag 275
 2175. Carl Christensen, enkemand f. 14 jan. 1844, Gymnastiklærer, Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag 279 
 2176. Christian Poulsen, ugift, f. 8 aug 1887, Barn, faderen er snedker. Strandvej  [Øresundshospitalet] Opslag  286
 2177. Theodor Heinrich Gothlieb Bertrand, ugift, f. 8 maj 1855, maler Strandvej  20 Opslag 312
 2178. Erik Frederik Hansen, enkemand, f. 18. dec. 1855 Tømrersvend, Strandvejen Ordrup 281 Opslag 136
 2179. Vigo Dahl, gift m. Elise, f. maj 1860, Tømrermester. Strandvejen Gentofte  Opslag 18
 2180. Jehra Augusta Henriette født Ludvig, gift m. Oscar Hoffmann, f. 7. feb. 1874 i Mariæ sogn, Husmoder. Strandvejen Gentofte 149 Opslag 23
 2181. Asta Alfrida Ludvig, ugift, f. 26 juni 1880, Slægtning, Strandvejen Gentofte 149  Opslag 23
 2182. Dorthea Petronelle Trolle, gift. F. 1827 Husmoder. Strandvejen Gentofte 157 Opslag 39
 2183. Johan Martin Christian Høyrup,  gift m. Dorothea, f. 3 april 1858, Legetøjshandler, Strandvejen Gentofte 157 Opslag 40
 2184. Christian Bjerg, ugift, f. 1854, Bådebygmester, Strandvejen Gentofte 161 Opslag 52
 2185. Laurits Petersen, ugift, f. 22. aug. 1872 Sletten i Helsingør, Fiskehandler.  Strandvejen Gentofte 171 opslag 83
 2186. Christian Vilhelm Larsen, gift m. Ane Margrethe, f. aug. 1844, Skomagermester. Strandvejen (Gentofte 148 - 340) 272 opslag 330
 2187. August Arvid Andersen, gift, f. 15. sep. 1858 [Mariæ sogn]  Købmand, Strandvejen (Gentofte 34 - 146) opslag 105
 2188. Olga Magdalene, gift m. Edv. Hostrup, f. 11 maj 1866, Husmoder, Strandvejen (Gentofte 34 - 146) nr. 100 opslag 148
 2189. Marie Caroline Amalie Struds  ugift f. 21. maj 1886 [Mariæ sogn]. Barn. Strandvejen (Gentofte 34 - 146) nr. 100A opslag 154 [Foreningen af 23/4 1882]
 2190. Valborg Johanne Struds Strandvejen (Gentofte 34 - 146) Nr. 100A opslag 155 [Foreningen af 23/4 1882 - Se nedenstående]
  Børnehjemmet Dohns Minde, 
  Ordruphøjvej 1, 2920 Charlottenlund. 45 piger. Alder ved opt. 3-10 år, ved afg indtil 17 år.
  Oprettet 1888 på Jomsborgvej, Hellerup; nuværende hjem taget i brug 1930. Ejes af Foreningen af 23. April 1882. Hjemmet optog forældreløse og andre ulykkeligt stillede børn, dog ikke svagt begavede. Anerkendt 29. november 1909. Foreningen antog også drenge, der anbragtes på landet. Fungerer nu som fondsejet institution med plads til 13 børn og unge i alderen 4-18 år. Driftsoverenskomst med Gentofte kommune.
 2191. Frederikke Philipsen, enke, f.22. aug. 1847, Husjomfru i Kbh. Strandvejen (Gentofte 34 - 146) Nr. 124 opslag 196
 2192. Oline Emilie Henningsen født Olsen. f. [dato ulæselig] Fraskilt, Husmoder.  Studiestræde 33 opslag 54
 2193. Margrethe Clement, ugift, f. 29 dec. 1878, Datter, syerske. Studiestræde 43 opslag 70
 2194. Gorm Cement, ugift, f.4. jan 1881, søn, Pølsemager. Studiestræde 43  opslag 70
 2195. Skjold Clement, ugift, f. 26 feb 1883, søn, Typograf. Studiestræde 43  opslag 70
 2196. Einer Aage Larsen ugift, f. 8. april 1881 Commis, Studiestræde 49  opslag 82
 2197. Anna Marie Hansen, [Civilstand ulæselig] f. aug. 1866 [Ikke fundet i Kb] Husmoder,Studiestræde 12  opslag 109
 2198.  Johanne Emilie Reinhard, enke, f. 15 dec. 1822, Pension. Suensonsgade 33 opslag 13
 2199. Carl Edvard Jevsen / Jensen eller Jemen? gift m. Julie, [Også i Kb er det svært at tyde efternavnet] Underkanonér Suensonsgade 43-45 opslag 15
 2200. Christian M. A. Vichmann, gift m. Anna,f. 23 nov. 1860, Fyrbøder, Suensonsgade 40-42-44  opslag 38
 2201. Fritz V. Lusty, gift m. Josephine, f. 24. feb. 1874, Underbådsmand, Suensonsgade  opslag .  Suensonsgade 52-54-56  opslag  43
 2202. Carl Frederik Jensen,  gift m. Laura f. 10. sep. 1853, 8 børn hjemme, Lods  Suensonsgade 53 opslag 51
 2203. Cathrine Vilhelmine Cecilie Kragh, Enke, f. 28 sep. 1828, Syning, Suensonsgade 55 opslag 56
 2204. Hendrik Lars Carl Jensen, ugift, f. 9. okt 1869, Handelskommis, Sundevedsgade 3 opslag 6
 2205. Thora Johanne gift m. Niels Qvist, f. marts 1840, Husmoder Sundevedsgade 5-7-9 opslag 11
 2206. Laura, gift m. Jørgen Schumann, f. 28. jan. 1835 [Ikke fundet i KB] Husmoder. Sundevedsgade 22 opslag 109
 2207. Claus Christian Clausen, gift m. Maren, f. 14. jan. 1867 i Sletten v. Helsingør, Masinarbejder. Sundevedsgade 24A opslag 112
 2208. Sophie Rasmussen, ugift, f. 17 juli 1885, Datter, Sundevedsgade 30B opslag 132
 2209. Lauritz Rasmussen, ugift, f. 16 aug 189, Søn,  Sundevedsgade 30B opslag 132
 2210. Johan Adolph August Vagner, Gift m. Elisabeth, f. 24. maj 1845, (For tiden i Berlin) Svanemosegårdsvej (Frb.)  opslag 24.
 2211. Carla Juliane Jensen. Fraskilt, født Petersen [I Kb. Mariæ: "Julie" ] Svanemosegårdsvej (Frb) nr. 2 opslag 40
 2212. Marianne von Mehren, ugift, f. marts 1862, Pensionist.  Svanemosegårdsvej (Frb) 2 opslag 42
 2213. Ingeborg Luise Cornelia Busch enke, [Temmeligt gnidret, kan være fejltydet, ikke fundet i FT og KB]  f. 3. marts 1860,  Formue og pension, Svanholmsvej 4 opslag 25
 2214. Henrik Edvard Curtz, ugift, f. 16. maj 1877  i Olai, Søn, Forvalter.  Svanholmsvej 8 opslag 37
 2215. Emilie Jensen, f. 22. sep. 1886.  Svanholmsvej 12 B opslag 52
 2216. Laura Petra Larsen,  ugift, f. 27. jan. 1875, Husholderske for ovennævnte familie, Svanholmsvej 12 B  opslag 52
 2217. Ferdinand Schierbeck gift m. Anna, f. 6. feb. 1846 Ingeniør. Svejgaardsvej 7  opslag 8
 2218. T. C. L. Nielsen gift m. Veronika, f. jan. 1858, [Ikke fundet i KB. Olai Kb for 1858 mangler] Snedkersvend. Søborg Allé 11 opslag  18
 2219. Gustav Carl Louis Qarriques gift m. Valborg, f. 12. juni 1860 [Mariæ] Sølvgade, 4  opslag 7
 2220. Ingeborg Christine Hansen, enke, f. 2/11 1859, Husbedtyrerinde, Sølvgade 5 opslag 11
 2221. Caroline Olsen, enke, f. 24. maj 1853, Kogekone, Sølvgade 6 opslag 27
 2222. Martine Julie f. Norrie, enke efter kaptajn Carl von Wolle, f. 1. feb. 1826  Sølvgade 30  opslag 76
 2223. Christine Vilhelmine Petersen, enke, f. 17 april 1841 Håndarbejde. Sølvgade 34 opslag 89
 2224. Niels Carstensen Egeberg, f. 24. dec 1890, barn, Sølvgade  opslag 118
 2225. Jenny Ellen Frederikke Kamilla Winther, ugift  f. 29. nov. 1877 [Mariæ] Tyende, Sølvgade 40 opslag136
 2226. Frantz Andreas Buchwaldt, ugift, f. 26. okt 1874, Premierløjtnant, Sølvgade  opslag 141
 2227. Louis Erhardt Lusty, ugift, f. 8. jan 1881, Hornblæser. Sølvgade 40 opslag 45
 2228. Camilla Wilhelmine gift med bøssemager Heinrich Sørensen f. 23. dec. 1847, Husmoder, Sølvgade 40 opslag 45
 2229. Magda Agnete Mikkelsen, ugift, f. 6. dec. 1892, barn. Sølvgade 40 opslag 171
 2230. Svend Knud Jacobsen, ugift, f. 5. feb 1884, Bagerlærling.  Sølvgade 92 opslag 197
 2231. Carl Burrau,  gift m. Anna, f. 29. juli 1867, Direktør i TRYG. Sølvgade 102 opslag 217
 2232. Anna Jacobine Kirschheiner, ugift, f. 5 aug 1846, Slægtning. Sølvgade 85 A  opslag 36
 2233. Anna Marie, gift m. Carl Birkholm, f. 29 . nov. 1859, Husmoder, Sølvgade  opslag 43
 2234. Augusta Daniel, ugift, f. 24. okt 1844, Manufakturhandler. Sølvgade 89 opslag 47
 2235. Pauline,  gift med en mosaisk skrædermester, ganske ulæseligt, født i Helsingør d. 8/7 1849. Ikke fundet i KB.Sølvgade 93 opslag 55
 2236. Adele Samuel, ugift, f. 27. okt. 1854, Frøken, Sølvgade 95 opslag 58
 2237. Gustav Frederik Mathiesen, ugift, f. 13 dec. 1863, Grosserer. Sølvgade 95 opslag 58
 2238. Augusta, gift Jacobsen, f. 24. april 1850 Husmoder. Sønder Boulevard 49  opslag 23
 2239. Vigo Herskin Larsen f. 5. april 1900 i Helsinge, søn Sønder Boulevard 8 opslag 40
 2240. Otillia, gift m. Waldemar Wulff f. 20. okt. 1865. Husmoder. Sønder Boulevard 38 opslag 107
 2241. Alma Louise Marie Lundqvist, ugift, f. 12. nov. 1888, Barn. Sønder Boulevard 46 opslag 124
 2242. Lydia, gift m. Carl Matthiessen, f. 6. sep 1868, Husmoder. Sønder Boulevard 60 opslag 139
 2243. Agnes, gift m. Peter Simonsen, f. 1866, Husmoder Sønder Boulevard 62 opslag 143
 2244. Aage Simonsen, ugift, f . 1895, barn. Sønder Boulevard 62 opslag 143
 2245. Harriet Simonsen, ugift, f. 1897, Barn, Sønder Boulevard 62 opslag 143
 2246. Emma Othilia gift m. Lauritz Gunnersen, født Bisted f. 1. maj 1837 !! [dato må være en gejl, men en Emma Bisted er født i Mariæ sogn den 5. marts 1837, hun hedder ikke Othilia!! Hun er konfirmeret ibid. i 1851] Husmoder, Sønder Boulevard 64 opslag 148.
 2247. Marianne Augusta Borries ugift, f. 19 april 1854, Borries & Co Helsingør. Sønderborggade 6 Opslag 11
 2248. Carl Heinrich Theodor Borries, ugift, f. 29 jan. 1867, Kontorfuldmægtig. Sønderborggade 6 Opslag 11
 2249. Niels Peter Knudsen, [Ell. Truelsen? Ikke fundet i KB ell. FT] gift m. Anne Marie, f. 6. juli 1838, Bødkersvend. Store Søndervoldstræde 3  Opslag 3
 2250. Carl Johan Erhardt, gift m. Anna, f.. 21. juni 1861, Gjørtler, Søndre Allé 11  Opslag 18
 2251. Wilhelm Otto Lorentzen, gift m. Laura, f. 13. juni 1873, Blikkenslager, Søndre Allé 31  Opslag 44
 2252. Yelva Moore, ugift, f. 5. feb. 1887 Intet. Søren Nordbys Allé 11 Opslag 15
 2253. William Moore, ugift, f. 21 feb. 1884, Kedelsmedlærling. Søren Nordbys Allé 11 opslag 15
 2254. Carl William Holstebroe, gift m. Fanny, f. 21/11 1827 Toldassistent. Taffelbays Allé 5 opslag 9
 2255. Fanny Anna, ugift, søster til ovenstående, f. 15. april 1854,  Taffelbays Allé 5 opslag 9
 2256. Hertz Otto Holstebroe, enkemand, f. 11. jan. 1857, Husets ejer, Toldass.  Taffelbays 5 Allé 9
 2257. Carl Chr. Herlufsen, gift m. Hilda, f. 7. aug 1868, Formersvend.  Teglgaardsstræde 12  opslag 60
 2258. Ella Kristine Jørgensen, ugift f. 25. okt. 1890 Lille Teklavej 4  opslag 13
 2259. Lauritz Hansen, gift m. Alf, f. 27 april 1872, Bødkersvend  Thingvej 28  opslag 224
 2260. Karen Kristine Caroline f. 2. okt. 1875, gift m. Charles Mathisen, Husmoder. Thorsgade 14 opslag 64
 2261. Anna Sofie Jensen, enke, f. 24. nov. 1856, Delvis pension.  Thorsgade 24 opslag  92
 2262. Betty Camilla, f. 29. april 1872, gift m. Georg Olsen,  Thorsgade 6 opslag  95
 2263. Engvad Olsen, f. 21. feb. 1897, Søn af ovennævnte. Thorsgade 6 opslag  95
 2264. Emma Olsen, f. 22. okt 1899, Datter Betty Camilla [herover]  Thorsgade 6 opslag 95
 2265. Carl Sørensen, f. 25. jan. 1869, gift m. Marie, Bygningssnedker  Thorsgade 28 opslag102
 2266. Carl Christiansen, ugift, f. 24. nov. 1855, Bagersvend.  Thorsgade 36 opslag 114
 2267. Emma Johnsen, enke, f. 22. sep. 1830, Livrente. Thorupsgade 6 opslag  18
 2268. Sofie Vilhelmine Kristiane, f. 25. okt 1873, gift m. grovsmed Louis Braarup,   Thorupsgade 10 opslag 26 
 2269. Peter Nielsen, f. 2. maj 1851, gift m. Anna, Murer. Thorupsgade 18 opslag 46 
 2270. Anna, f. 1. jan. 1823, gift m.Rasmus Christiansen,  Thorupsgade 18 opslag  46
 2271. Julius Andreas Hansen, f. 24. okt. 1842, gift m. Henriette, Malersvend. Thorupsgade 18 opslag 50
 2272. Ida Henriette Stolpe, enke, f. 13. marts 1844, Privat understøttelse. Thorupsgade 18 opslag 50
 2273. Gunild, f. 18. nov. 1872, gift m. Gustav Petersen,  Thorupsgade 22 opslag 63 
 2274. Anna Marie Jensen, enke, f. 9. aug. 1856, Rengøringskone  Thorvaldsensvej (Thyrasgade, fejlagtigt anbragt i listen med Thorvaldsensvej ) opslag 59 
 2275. Karl Vilhelm Gerhard Vegener, f. 12. Aug. 1899, Plejebarn hos enken Roulund.  Tjørnegade 1 A opslag 4 
 2276. Carl Johan Nielsen, ugift, f. 6. nov. 1877, Skibsfører. Tjørnegade 5 opslag 14
 2277. Anna Luvise Kirckhoff, enke, f. 1853, Vaskekone. Tjørnegade 7 opslag 18 
 2278. Cecilie Johanne Broberg, ugift, f. 18. maj 1856, Syerske. Tjørnegade 7 opslag 23 
 2279. Ane Cathrine Madsen, ugift, f. 15. juli 1881, for tiden indlagt på Øresunds Hospital. Tjørnegade 9 opslag 30 
 2280. Carl Frederik Olsen, f. 12. april 1845, gift m. Ane, Murersvend. Tjørnegade 2 opslag 36 
 2281. Heinrick Kummerfeldt, f. 18. juli 1898, ugift, Barn.  Tjørnegade 4 opslag 41
 2282. Euphrasine Dagmar gift Nielsen. f. 19. sept 1857 i Mariæ sogn, datter af skræder Niels Poulsen, gift m. bud Poul Chr. Nielsen.  Tjørnegade 8 opslag 64 
 2283. Hans Frederik Bruun, f. 1848 Bagersvend, ugift, Todesgade 18 opslag 100
 2284. Ingeborg Frederikke Christiansen, f. 20. okt. 1872, gift. 1 søn hjemme. Strygerske, [Manden nævnes ikke].  Todesgade 18 opslag  105
 2285. Thomasine Augusta Wroblovski, f. 29. juli 183? enke, [Mulig identisk m. Thomasine Kjeldsen i FT 1850 19 år] Indtægt af fast ejendom og v. . . [??]  Toldbodgade 7 opslag  9
 2286. Kirstine, f. 17. maj 1841, gift m. Lars Svendsen Toldbodgade 15 opslag  27
 2287. Hans Peter Schierbeck, f. 5. juli 1856, gift m. Clara, Læge.  Toldbodgade 18/20 opslag 86
 2288. Louise Johanne Marie Caroline Walsø, ugift  f. 1832, Enkekasse. Toldbodvej 12 opslag 53
 2289. Anna Catharine Juliane  Hveberg [?? Gnidret, men fundet i Mariæ Kb. Præsten har tilsyneladene ikke overkommet at skrive dåbsnavnet ind i protokollen.En bemækning fortæller at familien er flyttet til Olai sogn, men da kirken har været lukket,  er dåben ikke bogført der.] ugift, født 25. aug. 1847, katolsk, Lever af Familielegat. Toldbodvej 12 opslag 53
 2290. Osmund Richard Aanonsen, f. 8. sep. 1848, søn, ugift, Færgebestyrer. [som faderen der er enkemand]  Toldbodvej 26 opslag 73 
 2291. Johanne Vilhelmine Aanonsen, f. 30. marts 1847, ugift, datter,  Toldbodvej 26 opslag 73 
 2292. Sophie Petrine Aanonsen, f. 27. aug. 1850, ugift, datter,  Toldbodvej 26 opslag 73 
 2293. Thomine Emilie Aanonsen, f. 23. juli 1852, ugift, datter,    Toldbodvej 26 opslag 73 
 2294. Otto Hecksler, f. 25. maj 1882, søn,   Toldbodvej 26 opslag 73 
 2295. Carl Emil Hansen, enkemand, f. 9. maj 1822  Expeditør.  Toldbodvej 30 opslag 80  
 2296. Ellen Sofie Jensen, ugift, f. 15. nov. 1848, Tyende. Tordenskjoldsgade 17 opslag  40
 2297. Marie Ottesen, ugift, f. 13. jan. 1894 [dato gnidret] datter. Tordenskjoldsgade 26-28 opslag  124
 2298. Kathrine Ottesen, ugift, f. 27 april 1884 datter  Tordenskjoldsgade 26-28 opslag  124
 2299. Flora Josephine Charlotte Andreasen, enke, f. 25. feb. 1848, Værtshusholderenke.  Tordenskjoldsgade 28 opslag 129
 2300. Andrea Henriette Hofgaard, enke, f. 21. dec. 1830, Husmoder.  Tordenskjoldsgade 34 opslag 150
 2301. Emilie Anna Andrea Wilhelmsen, f. 6. dec. 1881 i Olai dogn, ugit, Tjenestetyende.  Torvegade [Lille] 7 opslag  16
 2302. Nina Elisabeth, gift m.Rudolph Poulsen, f. 5. sep. 1868, Husmoder  Torvegade 13 Lille  opslag  21
 2303. Nathalie Theodore Caroline Hansen, ugift, f. 17. marts 1871, Tjenestepige, Torvegade Lille 25  opslag  35
 2304. Th. Charles Hansen, f.23. august 1871 gift m. Anna, Malermester  Torvegade Store 15 opslag  15
 2305. Arnold Victor Petersen, f. Maj 1878, ugift, Lagerist v. Manufaktur. Torvegade Store 19 opslag 22
 2306. Edvard Ludvig Petersen, f. 28. maj 1863, gift m. Karen, skibsværftsarbejder  Torvegade Store 21 opslag  25
 2307. Josephine Mariane, f. 19. nov. 1851 Gift m. smedemester Hans C. Hansen, Torvegade Store 82 opslag  26
 2308. Emma Karoline Vilhelmine, f. 21. dec. 1862 gift m. Carl Willer Tranegaardsvej 9 Gentofte  opslag  9
 2309. Jens Larsen. f. 15. sep 1835, gift, bygningssnedker.  Trekronervej  45 opslag 36
 2310. Mariane Christine, f. 19. dec. 1866, gift m. Lauritz Tvenstrup,   Trekronervej 79 opslag 87
 2311. J. C. P. Due, f.  17. jan 1885, ugift  Trekronervej  111 opslag 137
 2312. Johannes Vilhelm Holm. f. 3.juli 1854, gift m. Jensine, Tømrer.  Trepkasgade 9  opslag 21
 2313. S. K. T. Petersen, f. 8. august 1898, ugift, Datter [af en karetmagersvend]  Trepkasgade 4  opslag  52
 2314. A. Persson f. 20. feb. 1860, enke, Rengøring  Trepkasgade 4  opslag  52
 2315. Hans A. Chr. Pries,  f. 28. jan 1866, gift m. Anna,   Trepkasgade 6 opslag 62 
 2316. Axel Pries f. 5. marts 1865, gift m. Kirstine, Postbud. Trepkasgade 6  opslag  63
 2317. Axel Carl Henrik Gundelack, f. 17.Sep. 1865 gift m. Sophie,  Ass. v. Statsbanerne. Trepkasgade 8  opslag  66
 2318. Christoffer Bornholm, f. 8. maj 1870, gift m. Emmy. Ass. i Bikuben.  Trepkasgade 8 opslag 67
 2319. Metha Marie Haraldine Andresen, f. 16. okt 1865 i Olai sogn, døbt 26. nov. 1865 i Olai kirke, gift m. Carl Seehuusen, 2 børn hjemme  Tullinsgade 3 opslag  6
 2320. Charles Andersen, f. 1. juli 1871, Kelner gift m. Nanna Eleonora Charlotte Mortensen, f. 23.okt. 1870 i Mariæ sogn   Turesensgade 5 opslag  7
 2321. Axel Emilius Jensen f. 28. febr. 1856, gift m. Anna Margrethe, Malersvend.  Turesensgade 5 opslag  8
 2322. Peter Petersen, ugift, f. 6.juli 1877, Jernbaneassistent.  Turesensgade 7 opslag  11
 2323. Johanne Christine, f. 8. juli 1882, gift m. Rasmus Stinius Petersen  Turesensgade9  opslag  26
 2324. Vilhelmine Elise f. 27. ?? 1867 i Hellebæk. gift m. Hans P. Sørensen.  Turesensgade 21 opslag 52
 2325. Martin Frederik Andersen, f. 4. dec. 1853, gift m. Vilhelmine, Arbejdsmand. Turesensgade 25 opslag 61 
 2326. Charlotte Johansen, f. 24. april 1877, datter. På Badeanstalten.   Turesensgade 27D opslag 77 
 2327. Anna Hansen, ugift, f. 24. april 1869,  Tjenestepige, Husgerning.  Turesensgade 33 opslag  100
 2328. Karl Rasmussen, enkemand, f. 12. marts 1847, Brolægger. Turesensgade 12 sidehus opslag  133
 2329. Charles Louis Wahlstrøm, f. 3. maj 1858, gift m. Sophie, Bogholder.  Turesensgade 24 opslag 157 
 2330. Alexandra Frederikke Jørgensen, ugift  f. 10. dec. 1865, Tjenestepige Upsalagade 1 opslag  3
 2331. Anna Kristine, f. 2.juni 1856, gift m. Lars Peter Johansen.   Valbygaardsvej 10  opslag  5
 2332. Andreas Joachim Møller, f. 2. nov. 1824, gift m. Sophie, forhen Grosserer.  Valdemarsgade 5,7,9. opslag  11
 2333. Peder Andreas Jensen, f. 24. dec. 1840 i Olai sogn, enkemand, Forhen murermester.  Valdemarsgade 33 opslag 44
 2334. Oline Marie, f. 15. maj 1852, gift m. Jens F. Hansen, Husmoder. Valdemarsgade 37 opslag  53
 2335. Alma Emilie Hansen, ugift datter af ovennævnte, f. 1. juni 1880.  Valdemarsgade 37 opslag 53
 2336. Andreas Ludvig Berg, f. 6. marts 1847, gift m. Thomasine, [herunder] Voxdugtrykker.  Valdemarsgade 39 opslag 59
 2337. Thomasine, f. 30. april 1847, gift m. Andreas Berg [ovenstående ]  Valdemarsgade 39 opslag 59
 2338. Søren Emil Peter Andresen, f. 19. april 1856, gift m. Petrea Oline, Tømrersvend og sigarhandler.  Valdemarsgade 57 opslag 98
 2339. Betzy Ellen Petronelle, f. 16. april 1851, gift m. Niels P. Larsen  Valdemarsgade 57 opslag 98
 2340. Inger Margrethe Larsen, ugift, f. 15. aug. 1874, datter  [af ovenstående]  Valdemarsgade 57 opslag 98
 2341. Robert Carl Emil Nielsen, f. 31. aug 1886, ugift, Pleiesøn hos ovenstående familie.  Valdemarsgade 57 opslag 98
 2342. Alma Ida Hildegard f. 29. maj 1845, gift m. Gas- og Vandmester Eickhoff, 5 børn hjemme. [Død 4. aug. 1911. Se S. Matthæus opslag 263]  Valdemarsgade 8 opslag 193
 2343. Carl Vilhelm Nielsen, f. 24. sep. 1873, gift m. Anna, Murerarb.mand  Valdemarsgade 30 opslag 232
 2344. Mads Peter Madsen, ugift, f. 20 juli 1884, Handelslærling.  Valdemarsgade 50 opslag 275
 2345. Ane, f. 12. april 1875, i Hellebæk  [ Hellebæk kirke er fra 1920] gift m. Niels Jørgen Jensen, Valdemarsgade 62 opslag 306
 2346. Jens Ole Hellgren, f. 1848, gift m. Oline, Hørkram.  Valdemarsgade 66 opslag 313
 2347. Karl Julius George Petersen, f. 27. juni 1872, gift m. Peternille, Sporvognskusk.  Valdemarsgade 66 opslag  313
 2348. Caroline Vilhelmine Louise Gustavsen, f. [i Hellebæk] d. 29. marts 1868, ugift, datter. Valdemarsgade 72 opslag 325
 2349. Morten Al. .?? Gustavsen, f. 9. marts 1886 i Helsingør, Maskinlærling.  Valdemarsgade 72 opslag 325
 2350. Niels Frederik Larsen, f.1890, Barn  Valdemarsgade Sundbyøster  3 opslag 332
 2351. Svend Peter Larsen, f. 1891, Barn  Valdemarsgade Sundbyøster  3 opslag 332
 2352. Olaf Johannes Rasmussen, f. 30. juli 1891,ugift, barn  Valhøjsvej 18 opslag 31
 2353. Jen Bent Petersen, enkemand, f. 16. jan. 1821, Skomagermester.  Vandkunsten 6 opslag 29 
 2354. Dagmar Sophie Nielsen, f. 21. sep. 1882, ugift, datter, Syerske Vandkunsten 12  opslag 39 
 2355. Olaf Petersen, f. april 1870, Landarbejder. Vangede by  "Stolpegaard" opslag  7
 2356. Ellen Christine Nielsen, f. 2. sep. 1886, ugift, Tjenestepige  Vangede by "Vangedevej"  opslag  30
 2357. Albert Mogensen, f. 9. sep. 1878, ugift, Repræsentant.   Vendersgade 13 opslag  20
 2358. Nicoline Lydia Fritze, f. 29. maj 1844 [OBS! I Ft. Helsingør 1845 står KBH som fødested]  Tjenestepige. Vendersgade 23 opslag  45
 2359. Ellen, f. 23. jan 1869, gift m. Viggo Hamann,   Vendersgade 25 B opslag  54
 2360. Vilhelmine Jacobine Jensen, f. 5. juni 1877, ugift, Tjenestetyende  Vendersgade 29 opslag  62
 2361. Caroline Sophie Giødesen, f. 10. dec. 1870, ugift datter,  Vendersgade 29 opslag  62
 2362. Anna Hansine Marie Benzen, f. 14. feb. 1878, ugift, Tjenestepige.  Vendersgade 29 opslag  63
 2363. Laura Martine Jensen, ugift, f. 10. feb. 1876, Sølvpolerer.  Vendersgade 12 opslag  93
 2364. William Brown, f. 20. nov. 1834, gift m. Anna, Bestyrer og eier af ??  Vendersgade 24 opslag  117
 2365. Ferdinand T. T. Møller, f. 8. feb. 1855, gift m. Augusta, Cigarforretning. Lille Venneminnevej  opslag  3
 2366. Peter Winther, f. 28. nov. 1846, ugift Købmand.   Vestervoldgade 23 opslag 31
 2367. Ebba Christensen, f. 26. aug 1898. Barn  Vestervoldgade  opslag  34
 2368. Christian Johan Salomon Andresen, f. 5. sep. 1847, gift m. Petra, Hotelforpagter  Vestervoldgade 29 opslag  39
 2369. Christine Marie, f. 12. marts 1862, gift m. direktør Lorentz Petersen,    Vestervoldgade 83 opslag  52
 2370. Carl Viggo Valfred Levinsohn, f. 5. juni 1840, enkemand, Læge v. Kbh. Politi.  Vestervoldgade 89 opslag  59
 2371. Ferdinand Frederik Jensen, f. 11. dec. 1847, gift m. Misse, Vognmand.  Vestervoldgade 99 opslag  70
 2372. Marie Kirstine Jørgensen, enke, f.  19. jan. 1843, Uderstøttelse fra Stiftelsen. Vestervoldgade 113 opslag  90
 2373. Carl Johan Jensen, f. 14. maj 1846, Vestervoldgade 117 opslag  102
 2374. Sophie Marie Conradine Olsen, f. 14. okt 1860, ugift. Tyende.  Vestervoldgade 131 opslag  107
 2375. Andreas Peter Christensen,  f. 1853, gift m. Marie Adolphine, Kusk.  Vestervoldgade 80 opslag  139
 2376. Emmy, f. 16. marts 1854 [ Ikke fundet i Kb.] gift m. Heinrich Andersen,   Vesterbrogade (Ulige) 85 opslag 28 
 2377. Christian Eduard Lilballe, f. 24. Okt. 1853, gift m. Petra, Murersvend.  Vesterbrogade (Ulige) 91 opslag 39
 2378. Andrea Gamborg, enke, f. 12. juli 1828, Understøttes af børnene.  Vesterbrogade (Ulige) 101  opslag 64
 2379. Carl Anton Frøde, f. 7. marts 1835, gift m. Hanne Metine Marie, Forhen Manufakturhandler,   Vesterbrogade (Ulige) 103-105 opslag  70
 2380. Hanne Metine Marie Bodin, f. 24. marts 1839 gift m. ovenstående Frøde.  Vesterbrogade (Ulige) 103-105 opslag 70
 2381. Emma Alvilda Friis, f. 16. feb. 1846, Enke,   Vesterbrogade (Ulige) 107 B opslag 77
 2382. Rudolph Emil Friis, f. 20. sep. 1867, ugift, Tømrermester, søn af ovennævnte Emma Alvilda. Vesterbrogade (Ulige)  107 B opslag 77
 2383. Jens Peter Petersen, f. 1. aug. 1856, gift m. Vilhelmine, Cigararbejder.   Vesterbrogade (Ulige) 111 opslag 90
 2384. Vilhelmine Marie, f. 18. juli 1860, gift med ovennævnte Jens P. Petersen,  Vesterbrogade (Ulige) 111 opslag 90
 2385. Anna Sophie Christine Jensen, ugift, f. 12. jan 1844  Brodérarbejde [Død 14. dec. 1908, se Matthæus sogn, opslag 221]  Vesterbrogade (Ulige) 117 opslag  101
 2386. Gustava Petrine Jensen, f. 21. feb. 1850 i Mariæ sogn, [Faget ikke læseligt for  indtaster, måske "Brodérarbejder"]   Vesterbrogade (Ulige) 117  opslag 101
 2387. Caroline Sophie f. 27. nov. 1868, gift m. Ludvig Theodor Jensen, Hustru..  Vesterbrogade (Ulige)117  opslag  107
 2388. Peter Christian Olsen, f. 7. maj 1836, gift m. Charlotte, [Her under] Maskinpasser. Vesterbrogade (Ulige) 123 opslag 124
 2389. Charlotte, [Iidentisk m. Charlotte Louise Petersen f. i Mariæ sogn 29. maj 1836]  f. maj 1836, [Død 15. marts 1921. Se s. Matthæus opslag 264]   gift m. P. Olsen [Her over]  Maskinist [!!] Vesterbrogade (Ulige) 123  opslag 134
 2390. Caroline Loriane Josphine Hornwain,  f. 13. juli 1836 i Olai sogn, enke efter telegrafbestyrer Georg Eugen Waldemar de Renouard Livrente og pension  Vesterbrogade (Ulige)  127 opslag 135
 2391. Christiane Ol . . ?? Eleonora Renouard f. 22. maj 1871, ugift, datter, ansat ved Kbh. Telefon.  Vesterbrogade (Ulige)  127 opslag 135
 2392. Ellen Renouard, f. 1. juli 1875, datter,  ansat ved Kbh. Telefon. Vesterbrogade (Ulige) 127 opslag 135
 2393. Jenny Caroline Augusta Krabbe, f. 1863 i Helsingør, enke, kommer fra Vestindien,  lærerinde. Vesterbrogade (Ulige)  127 opslag 135
 2394. Angelica Lausine Camilla Nilsen, [ell. Nielsen] f. maj 1882, datter.  Vesterbrogade (Ulige) 131  opslag 158
 2395. Kristian Ludvig Kastoft, f. 4. okt 1840 [ Temmeligt gnidret] gift m. Dorthe, Grønthandler. Vesterbrogade 139 (Ulige)  opslag 172
 2396. Mathilde Helene Marie, f. april 1857, gift m. Axel Møller, Husmoder. Vesterbrogade (Ulige) 139 opslag 172
 2397. Kristian Sophus Nielsen,  f. 13. nov 1888, Slægtning til ovenstående. Vesterbrogade (Ulige) 139 opslag  172
 2398. Ida Wilhelmine, f. 13. junli 1862, gift m. grosserer Poul Møller, Husmoder. Vesterbrogade (lige 2-84) 10 opslag 26
 2399. Gerda Augusta Møller, f. 14. dec. 1894, datter of ovennævnte. Vesterbrogade (lige 2-84) 10 opslag 26
 2400. Frederikke Albertine Harup, f. 28. jan. 1840, enke, Svigermoder. [Ikke fundet i Kb.]Vesterbrogade 30 (lige 2-84) 24 opslag 69
 2401. Caroline Emilie, f. Salomonsen i Olai sogn.. 8. aug. 1843, gift m.  Lorents Dethlefsen,   Vesterbrogade 30 (lige 2-84)  opslag 84
 2402. Johanne Marie Elisabeth Nielsen, ugift f. 12. jan 1881. Husbestyrerinde.  Vesterbrogade (lige 2-84) 30 opslag 85
 2403. Alma Dahlstrøm, ugift f. 14. april 1881  Husbestyrerinde, Vesterbrogade (lige 2-84) 34 opslag 91
 2404. Betzy Magdalene Knox, f. 11. dec 1828, enke, Lever af sine rentepenge. Vesterbrogade (lige 2-84) 36 opslag 97
 2405. Cathrine, f. 29. dec. 1844  [Dato meget gnidret]   gift Beck, men manden nævnes ikke, Collectrice. Vesterbrogade (lige 2-84) 44 opslag 117
 2406. Emilie Birthe Augusta Kierboe [ eller Kjærboe] [ Meget gnidret skrift] f 16. feb. 1835. Frøken.  Vesterbrogade (lige 2-84) 44 opslag 117
 2407. Elisabeth Kierboe, [eller Kjærboe] f. 19. aug. 1848 Frøken. Søster til ovenstående, Vesterbrogade (lige 2-84) 44 opslag 117
 2408. Wilhelmine Hansen, ugift, f. 26. sep. 1846, Holder Pensionat.    Vesterbrogade (lige 2-84) 50 opslag 133
 2409. Marie Christensen, ugift, f. 7. april 1864, Pensionær.  Vesterbrogade (lige 2-84) 50 opslag 133
 2410. Kirstine Mathilde Jensen, f. 1883, [Dato gnidret, og er muligvis ikke fra Helsingør]    Vesterbrogade (lige 2-84) 56 opslag 144
 2411. Ellen Rasmussen, ugift, f. 1. okt. 1882, Datter.  Vesterbrogade (lige 2-84) 70 opslag  194
 2412. Viggo Albert Emilius Haslund, f. 11. jan. 1864, Inspektør og Automatcafé   Vesterbrogade (Lige 2-84)   opslag 207
 2413. Fanny Ivarine Wibroe, enke efter Fleischer, f. 26. okt 1845 i Mariæ sogn. Husmoder. Vesterbrogade (Lige 86-286) 90  opslag 10
 2414. Johanne Marie Fleischer, f. 23. sep. 1875, datter af ovenstående,    Vesterbrogade (Lige 86-286) 90  opslag 10
 2415. Gertrud Elisabeth Thalbitzer, f.  8. feb. 1874, Datter, [Bor hos moderen der er enke efter Thalbitzer]  Vesterbrogade (Lige 86-286)  90 opslag 10
 2416. Henry Albert Gerhard Thalbitzer, f. 1. aug 1877, søn, Stud. jur.  [Bor hos moderen der er enke efter Thalbitzer] Vesterbrogade (Lige 86-286)  90 opslag 10
 2417. Victor Engelbrecht Thalbitzer, f. 16. nov. 1880, Stud. jur. [Bor hos moderen der er enke efter Thalbitzer] Vesterbrogade (Lige 86-286) 90  opslag 10
 2418. Ellen Anne Elisabeth Sophie Thalbitzer, f.31. jan 1884, datter   [Bor hos moderen der er enke efter Thalbitzer] Vesterbrogade (Lige 86-286) 90  opslag 10
 2419. Juliane Louise Amalie Schow, f. 5. dec. 1823, enke efter assessor.  Vesterbrogade (Lige 86-286)   opslag  
 2420. Eleonora Dorthea Jensine født Jensen, i Olai sogn d. 17. juli 1852, gift m. Charl . . Køl . . . [Ulæseligt]   Vesterbrogade (Lige 86-286) 98 B  opslag  33
 2421. Hilda Ellen Coulhard, f.20. marts 1866, ugift, Håndarbejde. Vesterbrogade (Lige 86-286)  98 E opslag  42  Vesterbrogade (Lige 86-286)   opslag  42
 2422. Magdalene Nielsen, enke, f. 13. feb 1826, Formue og udleje. Vesterbrogade (Lige 86-286)  100 opslag  45
 2423. Doris Vilhelmine Hansine f. Rasmussen, d. 22. dec. 1854, fraskilt Grønlund, Husmoder, rengøring. 3 børn hjemme med navnet Rasmussen. Vesterbrogade (Lige 86-286) 110 opslag 85
 2424. Ida Sophie Pullich, f. 17. maj 1845 ugift, Selskabsdame. Vesterbrogade (Lige 86-286) 112  opslag 89
 2425. Johannes Grundtvig, f 23. maj 1860,  gift.  Vesterbrogade (Lige 86-286) Midlertidig bortrejst til Norge  opslag 91
 2426.  Emil Peter Christian Svendsen, f. 6. april 1863.[Gnidret, kan være forkert] gift m. Jensine, Tømrersvend.  Vesterbrogade (Lige 86-286) 134 A  opslag 165
 2427. Sine Rasmine Skotte, enke, f. 4. feb 1846, Dameskræderinde.  Vesterbrogade (Lige 86-286) 136  opslag 176
 2428. Emma Sophie Hasselgreen f. 2. feb. 1860 i Olai sogn, gift m. Peter Poulsen, Husmoder.   Vesterbrogade (Lige 86-286) 254  opslag 216
 2429. Ole Jørgensen  f. 6. nov. 1853, gift m. Petrea [Herunder] arbejdsformand Ny Carlsberg  Vesterbrogade (Lige 86-286)  256 opslag 220
 2430. Petrea Jensen Petersen, gift Jørgensen [Herover] f. 7. nov 1855 i Olai sogn, Husmoder. Vesterbrogade (Lige 86-286)  256 opslag 220
 2431. Marie Mathilde, f. 5. juli 1857, gift m. August Strand,  [Ikke fundet i Kb]  Vesterbrogade (Lige 86-286)  260 A  opslag 228
 2432. Emil Hamann, f. 14. dec. 1859, Hustømmersvend, gift m. Emma [Herunder]  Vesterbrogade (Lige 86-286)  262 opslag 236
 2433. Emma Elisabeth f. Petersen, d. 28. marts 1860, gift m. ovennævnte, strikker for Palle Nielsen i Nørregade. Vesterbrogade (Lige 86-286)  262 opslag 236
 2434. Marie Elisabeth Hansen, f. 12. marts 1859 i Olai sogn, gift m. Søren Holmen,    Vesterbrogade (Lige 86-286) 266  opslag 242
 2435. Peter Petersen Rendsbjerg, f.23. okt. 1852, gift m. Jenny, F. . [??] og musiker  Vesterbrogade (Lige 1-71) 17 Opslag 45
 2436. Frantzine Olivia Reich, f. 6. april 1851 i Olai sogn, gift, Modehandlerinde, Formentlig gift med Anders (eller Andreas) Magnus Carl Surell fra Nakskov Vesterbrogade (Lige 1-71) 21 Opslag 57.
 2437. Signe Oline Andersen,  ugift, f. 8. feb. 1864  Stuepige Vesterbrogade (Lige 1-71) 23 Opslag 66
 2438. Juliane Marie f. Kierboe  23. sep. 1837, gift m. læge Carl V. E. Zahlmann [Ikke fundet i KB, dato måske forkert] Vesterbrogade (Lige 1-71) 31  Opslag 97
 2439. Adolphine, f. nov. 1852, gift m. bryggerknægt Lars Christoffersen,  Vesterfælledvej 1  Opslag 3
 2440. Anders Grubb, f. april 1831, gift m. Kristine, Garversvend.  Vesterfælledvej  1 Opslag 7
 2441. Kristine Josephine, f. 6. dec. 1839,  gift m. ovenstående A. Grubb. Vesterfælledvej  1 Opslag 7
 2442. Jens Anders Jensen, ugift, f. 9. april 1878, Isenkram commis  Vesterfælledvej  1 Opslag 7
 2443. Frands Peter Petersen, f. 23. dec. 1868, gift m Helga Caroline. Arbejdsmand  Vesterfælledvej 6  opslag 87
 2444. Johan Petersen, f. 15. maj 1888, søn,   Vesterfælledvej 6  opslag  87
 2445. Stille Petersen, f. 11. april 1889, datter Vesterfælledvej  6 opslag  87
 2446. Knud Petersen, f. 10. jan 1891, søn  Vesterfælledvej  6 opslag  87
 2447. Carita Petersen, f. april 1894, datter  Vesterfælledvej 6  opslag  87
 2448. Frederikke Birgitte Jensen, f. 17. sep. 1839, enke, Alderdomsunderstøttelse.  Vesterfælledvej  12 opslag 90
 2449. Caroline Laura, f. 8. jan 1845 [Sandsynligvis identisk med; Laura Betzy Caroline Larsen døbt i Mariæ sogn] gift m. Jens Nilausen, Vesterfælledvej 52  opslag 143
 2450. Anna Johansen, f. 19. sep. 1894, ugift datter  Vestergade 5  opslag  117
 2451. Anker Ludvig E. Kierulff, f. 1854, gift m. Marie, Bagermester   Vestergade 5 [Bemærk det er Vestergade i Sundby] opslag  117
 2452. Anne Sophie Iversen, enke, f. 17. nov.1853  Vaskerkone, Vestergade [Sundby]  4 opslag  164
 2453. Alfred Christian Packert, f. april 1863 gift m. Emilie Christine født Hansen samme steds, 11. feb. 1860, Bud.  Vestergade 6 opslag  168
 2454. Kristine Mathilde Jensen, f. 26. maj 1866, ugift, Tjenestetyende.  Vestre Boulevard 17  opslag 30 
 2455. Laura Jensen, ugift, f. 2. nov. 1869, Tjenestetyende.   Vestre Boulevard 37  opslag 53
 2456. Jensine Nicoline Petersen, f. 1. dec. 1830, Husbestyrer.  Vestre Boulevard  45 opslag 68
 2457. Olga Caroline Vilhelmine, f. 8. juli 185? gift m. arkivar i Rigsarkivet George Kringelback, Hustru.  Vestre Boulevard  10 opslag 81
 2458. Jensine, f. 9. feb. 1852, gift m. Jens Jensen,  Arbejderske på Tuborg. Viborggade 23 opslag 50
 2459. Jensigne, f. 15. aug. 1848, gift m. Bengt Olsen   Viborggade 25 opslag  55 
 2460. Villiam Hastrup, f. 8. Juli 1836 gift m. Christine Severine, [Herunder] Forretningsfører. Viborggade 29 opslag 59 
 2461. Christine Severine, gift m. ovennævnte, f. 16. feb. 1844,   Viborggade 29 opslag 59
 2462. Alma Marie Sørensen, ugift datter, f. 31. aug. 1895  Viborggade 55 opslag  87  
 2463. Karl Julius Hansen, f. 3. dec. 1872, gift m. Anna Sofie, Arbejdsmand  Viborggade 57 opslag  91
 2464. Dagmar Rasmussen, f. 10. juni 1880, ugift, datter, Væverske.  Viborggade 77 opslag 135  
 2465. Hjalmar Rasmussen, f. 1883, ugift søn, Væversvend.  Viborggade 77 opslag 135
 2466. Hans [??] Rasmussen, f  26. feb. 1885, ugift søn, Arbejdsdreng Viborggade 77 opslag 135
 2467. Viktoria Rasmussen, f. 31. maj 1889 ugift datter. Viborggade 77 opslag 135
 2468. Kristine Andersen, ugift datter, f. 12. maj 1886, Tjenestepige  Viborggade 81 opslag 165
 2469. Claudius Georg Evald Jensen, f. 1866, gift m. Rasmine, Lokomotivfører. Viborggade 19 opslag 195
 2470. Ebba Anna Mathilde Jensen, f. 24 feb 1893 datter. Viborggade 19 opslag 195
 2471. Anton Christian Julius Jensen,  f. 3. juni 1895 søn, Viborggade 19 opslag 195
 2472. Edith Olga Adelaide Jensen, f. 19. maj 1898, datter  Viborggade 19 opslag 195
 2473. Emilie Charlotte Seifert,  gift m. Johan Weber, f. 17. maj 1863,  Viborggade 101 opslag 200
 2474. Henriette Hansine, f. 1876, gift m. Oscar Larsen,  Viborggade 105 opslag 206
 2475. Carla Ottoline Petersen, f. 25. april 1887, ugift barn. For tiden indlagt på Blegdamshospitalet. Viborggade opslag 235  
 2476. Bertha  Elisabeth, f. 21. sep. 1847, gift m. Carl Bendigt Larsen,  Husmoder  Vimmelskaftet 38 opslag  41 
 2477. Trine Sofie Danielsen, f. 25. jan 18?? [gnidret] ugift Directrise hos en grosserer i ??   Vingaardsstrædet 23 opslag  36
 2478. Emma Louise Soldath, f. 1. nov. 1832, enke, Alderdomsunderstøttelse.  Vingaardsstrædet 25 opslag  39 
 2479. Frederikke Vilhelmine Lorentzen, f. 25. sep. 1826, Fraskilt, Alderdomsunderstøttelse.  Vingaardsstrædet 25 opslag 42  
 2480. Louise Dorthea Kleinsong, f. 31. marts 1880, ugift, tjenestepige Vinkelvej 5 opslag 8  
 2481. Charlotte, f. 14. marts 1848, gift m. Anders Christiansen. [Sandsynlig identisk m. "Jacobine Charlotte Christine Nielsen" døbt i Mariæ sogn  Vinkelvej 8 opslag 51
 2482. Jenny, f. 30. jan. 1866, gift m. Kommunelærer og forfatter Ludvig Hammer, Vinkelvej 14 opslag 57 
 2483. Kathrine Hansen, ugift, f.4. juli 1826, Opdragerinde.  Visbygade 8 opslag 11     
 2484. Carl Christian Emil Mehr, f. 24. maj 1861, gift m. Johanne Mørck, Uhrmager.  Visbygade 12 opslag 25
 2485. Axel Hansen, f. 2. nov. 1868 i Hellebæk, gift m. Marie Nielsen, Arbejdsmand.  Vodroff  Tværgade 10 opslag 39 
 2486. Luis Jensen, f. 4. feb. 1867, gift m. Christine, Linoleumsmedarbejder.  Vodroff  Tværgade 14-16 opslag 58
 2487. Einer Viggo Sabra, f. 26 juni 1849, gift m. Meta, Fabriksbestyrer.  Vodroffsvej 7 opslag 15.
 2488. Peter Hansen, f. 13. fwb. 1860, gift m. Sofie, Portør v. Statsbanerne    Vodroffsvej 21 opslag 40
 2489. Herman Theodor Vogel,  f. 2. maj 1835, gift m. Caroline, Tømrermester.  Vodroffsvej 27 opslag 52
 2490. Charles Alfred Iversen, f. 23 april 1855, gift m. Fernanda Muller Ree, Forretningsfører i Kbh. Brandforsikring.   Vodroffsvej 53 opslag 83
 2491. Urania Christiansen, f. 1886, Plejebarn  Vodroffsvej 26 opslag 136 [Et børnehjem]
 2492. Gerda Christiansen, f. 17. feb. 1890 Plejebarn. Vodroffsvej 26 opslag 137 [Et børnehjem]
 2493. Julie Elisabeth, f. 16. nov. 1864, gift m. modehandler Otto Ambrosen,    Vodroffsvej 58 opslag 179
 2494.  Christiane Lovise, f. Jensen 31. dec. 1847, gift m. Rudolf Th. Hansen, Husmoder  Vodroffsvej  opslag 194
 2495. Louise Angelika f. 12. dec. 1833, gift m. Carl Nielsen. Husmoder  Vognmagergade 5 opslag 12
 2496. Emil Børgesen. f. 1. august 1848, gift . Elisabeth, Arbejdsmand.   Vognmagergade 33 opslag 76
 2497. Emil Børgensen ?? f.  1. august 1848. [Må være en fejl, en sådan findes ikke, derimod: Emil Poulsen f. 1. aug. 1848 i Olai sogn,] Arbejdsmand. Vognmagergade 33 opslag 76
 2498. Pouline Emilie gift B. . .?? [Ikke fundet i kb.] Mandens navn kan være George Besch, men er temmeligt uklart   Vognmagergade 8 opslag 93
 2499. Svea Emilie Gabrielle Jacobsen, f  dec. 1889, datter  Vognmagergade 8 opslag 94
 2500. Frederik Jacobsen, f. 1896 søn.. Vognmagergade 8  opslag 94
 2501. Aksel ?? Ell. Axel Valdemar Jacobsen f. 5. dec 1894, Søn.  Vognmagergade 8  opslag 94
 2502. Thora Johanne Mathilde Henriette Rasmussen, f. i Mariæ sogn d. 6 Nov. 1856. Skilt fra Johansen, Grønthandel. Vognmagergade 24  opslag 123
 2503. Laura Sørensen, ugift, f. 26. okt 18?? (måske 1868, bestalling også ulæseligt)   Værnedamsvej 5 B  opslag  16
 2504. Elof Richard Lindberg f. 22. aug 1895 [Ikke fundet i KB] barn  Værnedamsvej 16  opslag  76
 2505. Anna Christine, f. 17. sep. 1852, gift m. ølhandler Anders Johansen,   Vævergade  5 opslag  13
 2506. Marius August Johansen, f. 9. sep. 1878 søn af ovennævnte, Ølkusk. Vævergade 5  opslag  13
 2507. Hilda Olivia Hansen, ugift, f. 11. juli 1871, Datter  Vævergade 7  opslag  19
 2508. Anna Boline Hansen, [Søster til ovennævnte] f. 2. juli 1879 i Hellebæk. Vævergade  7 opslag  19
 2509. Christine Petersen, f. 22. jan. 1866, ugift, Vadsk.  Vævergade 6  opslag  27
 2510. Bertha Becker, enke, f. 30. juli 1861 i Hellebæk, Syerske.  Vævergade 8  opslag  35
 2511. Otto Adrian Ohmann,  f. 18. juni 1864, Gift  m. anna Frederikke, Tjener.   Walkendorfsgade 3  opslag 3
 2512. Axel Alexander Havgaard, gift m. Eva, f. [Næsten ulæseligt] Forhen fabrikant. Walkendorfsgade 30  opslag 33 
 2513. Peter Simonsen Lundsteen, enkemand, Logerende.  Walkendorfsgade 34  opslag  38
 2514. Marie Kristine, gift m Martin Schouv f. 31. okt 1865, Ekspeditrice,  Webersgade  7 opslag 21 
 2515. Andrea Emilie, gift m. Niels P. Rasmussen, f. 4. maj 1865, Hustru. Webersgade  28 opslag 95
 2516. Thilo August Peter Noll, f. 29. april 1854, gift m. Margrethe, Detailhandler. Webersgade 36  opslag  107 
 2517. Marie Augusta Noll, ugift, f. 21. nov. 1885, datter.  Webersgade 36 opslag  107
 2518. George Waldemar Rønning, f. 1854, gift m. Ellen, Drejermester.  Webersgade  54 opslag  134 
 2519. Emilie Katrine Steen, Enke, f. 21.feb 1843 Husgerning. Wesselsgade 5  opslag  9 
 2520. Immanuel Juhl, f. 21. juni 1875, ugift, Søn.  Wesselsgade 15 A  opslag  29
 2521. Hartvig Huhl, f. 24. aug 1880, ugift Søn.  Wesselsgade 15A  opslag  29
 2522. Hans Peter Hansen f. 2. juni 1850, Bundmager gift, [men temmeligt ulæseligt]   Wesselsgade 15 A opslag  29
 2523. Sophie Nybølle, enke, f.19. nov. 1817, Legat  Wesselsgade  15 B opslag 33 
 2524. Peter Mathias Petersen, f. 16. okt 1858. gift m. Karen Kirstine, Detailhandler. Wesselsgade 17  opslag  36
 2525. Emil Ferdinand Pedersen, f. Januar 1852, gift m. Cecilie, Maskinsmed.  Wesselsgade 10 Baghus opslag  74
 2526. Julie Augusta Madsen, gift Lønborg f. i Mariæ sogn, den 12. Okt 1863 [I Kb er datoen den 13.]  Wesselsgade 10. Baghus  opslag  76
 2527. Peter Jensen,  f. 25. Okt . 1852, gift m. Emilie, Bagersvend.  Wesselsgade 2 A  opslag 144 
 2528. Johannes Ferdinand Laurits Grubb, f. 26. feb. 1839, Handelsagent, gift m. Johanne. Wesselsgade 22 E  opslag  162
 2529. Thyra Iska Holstebro, f. 5. feb. 1860, ugift, Kommunelærerinde.  Weysesgade 31  opslag  45
 2530. Augusta, f. 1. feb. 1874, gift m. Karl Olsen, Forsørget. Wiedeweltssgade 18  opslag 108
 2531. Emil Thomas Fleron, f. 24. juni 1854, gift m. Anna Dagmar, Maskinkonstruktør. Wiedeweltssgade 56  opslag 165
 2532. Sophie Frederikke Larsen, enke, f.  1842. [Alt temmeligt gnidret kan være fejltydet] Syerske. Viktoriagade 13  opslag  190 [Gaden ligger under filen Wiedeweltsgade efter opslag 167. Fejlen er meddelt AO men svar er ikke modtaget :-/ ]
 2533. Else Kristine Holm, ugift, f. 20. sept. 1828. Gæst.   Wiehesvej 11 opslag  15
 2534. Peter Christian Nielsen,  ugift, f. 23. marts 1866, Arbejdsmand. Wildersgade 29 opslag  40
 2535. Ane Cathrine Møller, enke, f. 14. okt 1825,  Rengøring. Wildersgade 16 opslag  96
 2536. O. P. Jensen, f. 6. jan. 1867, [Formodentlig gift m. "A"]  -Slagtermester. Wildersgade 20-22 opslag  107
 2537. Anna Margrethe Jacobi Olrik, ugift, f. 21. aug. 1842, Forhen forstanderinde.  Wildersgade 38 opslag  132
 2538. Povline Sofie Olrik, ugift, f. 1835, Slægtning, forhen lærerinde.   Wildersgade 38 opslag  132
 2539. Edith Cecilie Larsen, f. 12. marts 1898, Datter. Wildersgade 56 opslag  163
 2540. Emmy Wilhelmine Larsen, f. 5. marts 1899, Datter.  Wildersgade 56 opslag  163
 2541. Aage Gustav Georg Borgersen, f. i Mariæ sogn 25. feb. 1878, Kontorist i Hørkram  Wildersgade 60 opslag  169
 2542. Ingeborg Elisabeth f. Petersen 4. april 1874, [Konf. i Olai Kirke] gift m. Thomas Thomsen, Husmoder  Wildersgade 60 opslag  174
 2543. Actonia Marie Elisabeth Wildenrath, enke, f. feb. 1832, Renter af formue og pension  Willemoesgade  opslag  3
 2544. Louise Dorthea f. 23. juni 1866, gift m. Christian Jørgensen.  Willemoesgade 3 opslag  4
 2545. Johanne Marie Holst, enke, f. 1820 Rentepenge. Willemoesgade 5 opslag  7
 2546. Regina  Wilhelmine Juanita f. Meyhoff  f. 10. feb 1870 gift m. Alfred Pedersen. Hustru  Willemoesgade 17 opslag 27
 2547. Anna Nathalie Jensen, ugift, f. 10. jan. 1862, i besøg  Willemoesgade 47 opslag  50 
 2548. Eva Clausen, enke, f. 8. august 1837   Willemoesgade 51 opslag 54
 2549. Olga Marie Gudmundsen (Gudmansen, Gudmandsen?? meget gnidret) ugift, f. 13. marts 1890, Plejebarn.  Willemoesgade 55 opslag 64
 2550. Marie Kirstine Bahr, f. sep. 1858, ugift, egen forretning, Vaskeri.  Willemoesgade 57 opslag 67
 2551. Flora Frederikke, f. Seyfert i Olai sogn 25. feb. 1858, gift m. Johan Olsen, Husmoder hustru Willemoesgade 61 opslag 75
 2552. Olga Juliette Amalie, f. 7. jan 1863, gift m. Alfred Bech  Willemoesgade 20 opslag 129
 2553. Axel Louis Gotfred Svendsen, f. 5. sep. 1848, gift m. Louise, Forretningsfører.  Willemoesgade 22 opslag 134
 2554. Johanne Christiane Elisabeth  Ullner. f. 8. maj 1842 i Olai sogn. ugift, Svigerinde, går lidt til hånde  Willemoesgade 22 opslag 134
 2555. Vilhelm Kruse, f.  23. feb. 1895, Barn.  Willemoesgade 28 opslag  147
 2556. Ingrid Kruse, f. 18. marts 1896, Barn.  Willemoesgade 28 opslag  147
 2557. August Møller, f. 21. marts 1857, gift m. Karen, Bestalling uforståelig   Willemoesgade 40 opslag 156
 2558. Christian Edvard Olsen, f. 29. marts 1859, ugift søn, Sømand til søs - Capetown [Se opslag 179]  Willemoesgade 52 opslag  182
 2559. Sophie Søltoft, ugift, f. 30. april 1877, Barn  Willemoesgade 54 opslag  185
 2560. Sophie Marie Ahlmann,  f. 16. juli  1872 [Dato ikke oplyst, KB Mariæ konfereret]  [Moderen Enke-oberstinde] Willemoesgade 58 opslag  197
 2561. Johanne Michaeli Ahlmann  f. 20. okt 1873 [Dato ikke oplyst, Kb Mariæ konfereret, moderen enke-oberstinde]  Datter, Willemoesgade 58 opslag  197
 2562. Charlotte Møller, f. Kern  den 23 nov. 1856 [ I Kb. Mariæ: d 22. Nov]  gift m. murer E. Møller, Arbejderske, Willemoesstræde 1 opslag 3
 2563. Caroline Marie Hansen, ugift, f. 4. feb. 1870, Dameskræderinde  Willemoesstræde 3 opslag  6
 2564. [Noget gnidret] Mathilde Poulsen, Gift, husmor, ingen yderligere data Willemoesstræde ? opslag  7
 2565. Nancy Mathilde Marie Mathea Johanne Jensen f. 1. okt 1871 gift  m. Rasmus Carlsen,   [Ikke fundet i Kb.] Woltersgade 5 A - 2 opslag  17
 2566. Lauris Oscar Jørgensen, f. 1872 gift m. Anna, [bestalling ulæselig, måske kedelsmed]  Wolthersgade 8 opslag  32
 2567. Thomas Michael Jørgensen, f. 1893  ugift søn.Wolthersgade 8 opslag  32
 2568. Charlotte Frederikke ?? gift m.Peter Olsen, f. 26. marts 1826,  Wolthersgade 14 opslag  45
 2569. Urania Vinberg Frederiksen, enke, f. 8. jan 1833. [Dato utydelig] Filigranarbejde, husflid. Yrsavej 11 opslag 20 
 2570. Johannes Carl Harder, ugift, f. 4. feb. 1878 i Olai sogn, Søn, Typograf  Zinnsgade 3 opslag  11 
 2571. Ebba Emilie Harder, ugift datter, f. 28. juli 1877, Ekspeditrice  Zinnsgade 3 opslag 11 
 2572. Agnes Marie Harder, ugift datter, f. 16. jan 1886.  Zinnsgade 3 opslag 11 
 2573. Niels Peter Nielsen,  f. Januar 1883, Snedkerlærling.  Zinnsgade 7 opslag 15
 2574. Hilda Oline Engelsen, ugift, f. 19. maj 1851 i Olai sogn.  Zinnsgade 2 opslag 28  - KB. Skt Olai Helsingør 1848-1861 opsl 231 nr. 38.
 2575. Oluf Einer Pedersen, f. dec. 1878, ugift, Smed.  Zinnsgade 8 opslag 42 
 2576. Emma Jensine Rasmussen, f.7. april 1881, ugift, besøgende.   Zinnsgade 8 opslag 42 
 2577. Emilie Kirstine Møller, ugift, f. 13. aug. 1853, [dato gnidret]  Husbestyrerinde, Øresundsvej (Udenbys Klædebo) 6 opslag  6 OBS! Sine steder "Øresundsgade" andre "Øresundsvej"! (Redaktionen. ;-))
 2578. Theodor Gottlieb Elmstrøm, f. 18. maj 1888, Søn.  Øresundsvej (Udenbys Klædebo) 34 opslag 32
 2579. Mathilde Møller, ugift, f. 20. juni 1886, Datter  Øresundsvej (Sundby) 3 opslag 39
 2580. Emmy Ellen; f. 26. feb. 1849, gift m. Reihardt List Alexander ?? (Alt meget gnidret)  Husmoder, Øresundsvej (Sundby) 22 opslag 164
 2581. Johan Christen Wulff, f. 11. juni 1885, Barn  H. C. Ørstedsvej - ulige 25 opslag  52
 2582. Karen Beathe Wulff, f. 19. Sep. 1886, Barn  H. C. Ørstedsvej - ulige 25 opslag  52
 2583. Inger Johanne Wulff, f. 6. feb. 1888,  Barn,   H. C. Ørstedsvej - ulige 25 opslag  52
 2584. Marie Augustine Vagner, f. 1859, ugift,   H. C. Ørstedsvej - ulige 43 opslag  90
 2585. Agnes Dortha Vagner, f. 18. marts 1862, ugift,   H. C. Ørstedsvej - ulige 43 opslag  90
 2586. Niels Ernst Carl Schow, f. 27. jan. 1832, gift m. Bothilda, Tømrermester.  H. C. Ørstedsvej - lige 6 opslag 6
 2587. Louis Herman Carl Breiting, f.. feb. 1861, gift m. Doris, Kreaturhandler.   H. C. Ørstedsvej - lige 22B opslag  43
 2588. Marie Simonsen, f. 17. maj 1882, ugift, Tyende.  H. C. Ørstedsvej - lige 48 B opslag  99
 2589. Elisabeth, f. 10. feb. 1862, gift m. direktør Jens Fr. Petersen, Husmoder.  Østbanegade 3.  2. sal  opslag  3
 2590. Marie Svendsen, f. 30.nov. 1881 i Saunte, ugift, Tyende Øster Søgade 34   opslag 21
 2591. Anna Marie Loise Würtz, Enke, f. 11. nov. 1834,  Livrente.  Øster Søgade  64  opslag 63
 2592. Petrea Kristine Frederikke Hjort, ugift, f. 10.aug. 1866, slægtning til ovennævnte, Syerske.  Øster Søgade  64 opslag  63
 2593. Ida Johanne Løwe, f. 21. juni 1818, ugift, Pensionær  Øster Søgade  96  opslag 101 
 2594. Inger Henriette, f. 19. april 1853, gift m. Holger Rambusch,   Øster Søgade  98  opslag 105 
 2595. Anna Elise Amalie Meyer, f. 22. aug. 1858, ugift, Husbestyrerinde.  Øster Søgade  102  opslag 113 
 2596. Ellen Frederikke, f. 15. sep. 1866 gift m. George Holm.   Øster Søgade  102  opslag  114
 2597. Oscar Gide Åhmann, f. 18. Jan.(??) 1858, gift m. Birgitte, Fuldmægtig i Finansministeriet  Øster Søgade  110  opslag  140
 2598. Louise Marie Frederikke Beckmann (efternavn gnidret) f. august 1860, ugift, "I huset".  Øster Søgade 110 opslag 141  
 2599. Conradine Petrine Adolphine. f. 1. jan. 1841, gift m. Jens Nielsen.   Øster Voldgade  4 A, Rosenborg Slot  opslag  35
 2600. Ludvig Andersen, f. 21.nov 1846, gift m. Karen Marie Møller, Arbejdsmand.  Øster Voldgade  18/22  opslag  81
 2601. Emma Henriette Engman, f. 27. maj 1842, ugift, Herresyning.  Øster Voldgade  18/22  opslag 82 
 2602. Jørgen Olsen, f. Januar 1879, ugift, Jernbaneassistent.  Østerbrogade (Lige numre)  2  opslag 3
 2603. Anna Christine Larsen, ugift, f. 20. nov. 1871, Datter.   Østerbrogade (Lige numre)  8  opslag 23
 2604. Karen Elisabeth Schjødte Nikolin, ugiift, f. 12. nov. 1867 i Mariæ sogn, Datter.   Østerbrogade (Lige numre)  18  opslag 36
 2605. Ellen Hariet Friis [Utydeligt mellemnavn,], ugift, f. 19. Juni 1863, Pensionær   Østerbrogade (Lige numre) 28 C   opslag 57
 2606. Fanny Isabelle Buck-Friis, ugift. f. 3. nov. 1851, Livrente Østerbrogade (Lige numre) 28 C   opslag 57
 2607. Camilla Lydia Buck-Friis, f. 25.juli 1886, ugift,   Østerbrogade (Lige numre) 28 C   opslag 57
 2608. Bentha Olivia Magdalene Hansen, f. 13. juli 1877, Enepige.  Østerbrogade (Lige numre)  28 D opslag 61
 2609. Laura Elisa Othillia, f. 5. aug. 1850, gift m. Henrik Breyn,  Østerbrogade (Lige numre)  28 D opslag 61
 2610. Theodor Louis Frederik Carl Tefke. f. 17. nov. 1870 i Mariæ sogn. Sæbemester. Gift m. Thora.  Østerbrogade (Lige numre) 28 E opslag 64 
 2611.  Martha Jensen, ugift, f. 3. okt. 1882, Tjenestetyende. Østerbrogade (Lige numre) 28 E  opslag  64
 2612. Louise Caroline Marie Sparschuh f. 18.Feb. 1883 i Mariæ sogn,   Østerbrogade (Lige numre) 8 E opslag  64
 2613. Agnete Sparschuh, f. 6. aug. 1886   Østerbrogade (Lige numre) 8 E opslag  64
 2614. Joachim Gerhardt Sparschuh  Østerbrogade (Lige numre) 8 E opslag  64
 2615. Karen v. Hadeln. ugift, f. 17. juni 1885, Datter.  Østerbrogade (Lige numre) 32 B opslag 72
 2616. Torben Rist, ugift. f. 7. april 1875. cand. polyt. Ingeniør  Østerbrogade (Lige numre) 46 opslag 100
 2617. Bror August Rist, ugift, f. 5. april 1874. Stud. jur.  Østerbrogade (Lige numre) 46 opslag 100
 2618. Andreas Bernstorff, f. 10. juli 1882, Søn. Østerbrogade (Lige numre) 50 opslag 108
 2619. Magdalene Bernstorff. f 25. feb 1884, Datter  Østerbrogade (Lige numre) 50 opslag 108
 2620. Caroline Jacobine Svendsen, ugift. f. 1875,   Østerbrogade (Lige numre) 50 opslag 109
 2621. Antoinette Frederikke Rubau. f. 23. okt. 1867, Datter. [Moderen er enke Østerbrogade (Lige numre) 60 opslag 122
 2622. Peter Heinrik Jensen, f. 31. aug. 1866, gift m. Andrea, Sadelmagermester, Principal.   Østerbrogade (Lige numre) 70 opslag 145
 2623. Birthe Olsen, ugift, f. 27. juni 1879 [Gnidret] Stuepige  Østerbrogade (Lige numre) 118 opslag 206
 2624. Amanda Hjort, ugift, f. 29. april 1857, Inspektør ved Telefonselskab, datter.  Østerbrogade (Lige numre) opslag 224
 2625. Jens Arnold Børgesen, f. 1. dec. 1848, gift m. Amalie, Kusk.  Østerbrogade (Ulige numre) 1 opslag 6
 2626. Frederikke, f. 1. dec. 1843, gift m. Christen Christensen, Husmoder,  Østerbrogade (Ulige numre) 3 opslag 10
 2627. Dorothea Julie Susanne Bauer, ugift, f. 17. juni 1838, Tyende.  Østerbrogade (Ulige numre) 3 opslag 11
 2628. August ChristianSchultz, f. 21. de 1813, gift. Pens. Admiral. Østerbrogade (Ulige numre) 5 opslag 16
 2629. Augusta Hansen, ugift f. 28. okt 1871, Dameskræderinde.  Østerbrogade (Ulige numre) 17 opslag 49
 2630. Thora Vilhelmine Svendsen, ugift, f. 24. jan. 1880  Jomfru, tyende. Østerbrogade (Ulige numre) 19 opslag  53
 2631. Marie Nilsine Jørgensen, ugift, f. 21. nov. 1881, Tjenestetyende hos frøken Bille.  Østerbrogade (Ulige numre) 21 opslag 58
 2632. Meta Ottine Cathrine, f. okt. 1851, gift m. Buchwald.  Østerbrogade (Ulige numre) 25 opslag 65
 2633. Christian Olsen, f.2. jan 1833, gift m. Emilie, forhen smedesvend.  Østerbrogade (Ulige numre) 49 opslag 104
 2634. Frederikke Nicoline Hansen, enke, f. 17. aug. 1830, Vadsk og strygning hjemme.  Østerbrogade (Ulige numre) 57 opslag 152
 2635. Henrik Villiam Mathias  Weckmann, ugift f. 1. okt. 1881, Maskinsnedker, Østerbrogade (Ulige numre) 154 opslag 154
 2636. Anna Amalie Frederikke, f. 23. juli 1866, gift m Vilhelm Becker, Strikkeri  Østerbrogade (Ulige numre) 57 opslag  161
 2637. Augusta Frederikke, f. 13. maj 1850, gift m. Carl F. Hansen.  Østerbrogade (Ulige numre) 57 opslag 178
 2638. Marie Emilie Wilhelmine født Wagner. f. 28. okt. 1855 i Mariæ sogn, gift m.Ole Petersen.  Østerbrogade (Ulige numre) 57 opslag 178
 2639. Chr. Oluf Mortensen, f.16. nov. 1853, gift m. Henriette Schultz, Jordarbejdsmand.  Østerbrogade (Ulige numre)  opslag 194
 2640. Cathrine Frederikke Josephine, f. 12. nov. 1871, gift  m. Louis Brandt.  Østerbrogade (Ulige numre) 57 opslag 204
 2641. Juliane Magdalene Brandes,  enke, f. 30. jan. 1836, Strikning for fremmede  Østerbrogade (Ulige numre) 57 opslag 252
 2642. Jens Christian Christoffer Meyer, f. okt. 1855 gift m. Alfride, Oversergeant.   Østerbrogade (Ulige numre) Gardehusarkasernen opslag 277
 2643. Anna Marie, f. 1. aug. 1866, gift m. sadelmager Wilhelm Rosted,   Østerbrogade (Ulige numre) Kasernen opslag 278
 2644. Georg Valdemar Larsen, f. 1. sep. 1880, Menig.  Østerbrogade (Ulige numre) Kasernen opslag 282
 2645. Johan Arnold Sørensen,  f. 7. juli 1878, Hestepasserrekrut  Østerbrogade (Ulige numre) Kasernen opslag 294
 2646. Svend Holm, f. dec. 1872, ugift, Gartnermedhjælper  Østerfarimagsgade (Lige numre) 2 B opslag 6
 2647. Christine Marie, f. 2. dec. 1854, gift m.Peter H. Petersen, Kogning og opvartning.   Østerfarimagsgade (Lige numre) 14 opslag 32
 2648. Hansine Sophie, f. 1862, gift m. Jens Hansen, Rulning.  Østerfarimagsgade (Lige numre)  opslag 61
 2649. Charles Oskar Lindeskov, f. 8. april 1859, gift m. Johanne, Skomagermester.  Østerfarimagsgade (Lige numre)  opslag 69
 2650. Ketty Sørensen, ugift, f. 12. okt. 1866, datter, Dameskræderinde. [Delvis meget gnidret]  Østerfarimagsgade (Lige numre) 24 opslag 86
 2651. Ane Marie Sørensen, enke f. 21. sep. 1836  [Kommer fra Helsingør, men fødested ulæseligt]  Østerfarimagsgade (Lige numre) 24 opslag 86
 2652. Ferdinandt August G . . [??] Jensen f  27. juni 1852 gift m. Kamilla, Sigararbejder   Østerfarimagsgade (Lille Farimagsgade) 1-8 opslag 95
 2653. Vilhelm Carl Ravn, f.19. sep. 1838, enkemand, Vicepolitidirektør   Østerfarimagsgade (Lige numre) 442 opslag 115
 2654. Carl Glahnson, f. 5. okt 1855, gift m. Ellen, Tricotagefabrikant  Østerfarimagsgade (Lige numre) 32 opslag 119
 2655. Svenn Monrad, f. 19. aug. 1867, gift m. Hertha, Reservelæge. Østerfarimagsgade (Lige numre) 34 opslag 124
 2656. Marie Kirstine Georgine Grässon ugift f. 8. feb. 1874, Sygeplejerske.  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 3-5 opslag  29
 2657. Frederik Christian Hansen, ugift, f. 11. feb 1879, Fybøder på Dampskib.  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 3-5 opslag  65
 2658. Frederik Jacob Sørensen, f. 1897, barn.  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 3-5 opslag  77
 2659. Sophus Emil Olsen, f. 19. aug 1874, gift, husfader, Metalarbejdsmand  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 3-5 opslag 80 
 2660. Lovise Marie Christiane Jeanette F. Hansen i Olai sogn d. 8. juni 1846, gift Petersen [Usikker om navnet er tydet korrekt, kirkebog kontrolleret]  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 3-5 opslag 101
 2661. Anna Sofie Petronelle, gift Jensen f. feb. 1858,  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 3-5 opslag 102  
 2662. Oscar Alfred Jørgensen, f. ?? [Ingen data]  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 3-5 opslag 107 
 2663. Anna Vilhelmine, f. 3. august 1846, gift m. uhrmager Hans Friis, Direktrice i Mag. du Nord. Østerfarimagsgade (Ulige numre) 9 opslag 122 
 2664. Otto Louis Rikart Müller, f. 11. juni 1858, gift m. Amalie, Styrmand.  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 9 opslag  122
 2665. Maggie Lauridsen [Lauritzen etc??] f. 15. juni 1891 i Mariæ sogn, [Datter af Mads Feierskov Lauridsen] Østerfarimagsgade (Ulige numre) 51 opslag 174 
 2666. Albertine Johanne Louise, f. 27. okt. 1871, gift m. Olaf Petersen.  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 69 C opslag 213 
 2667. Johanne Frederikke, f. 14. okt 1859, gift m. Oluf Olsen  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 69 D opslag  217
 2668. Ellen Marie Christine, f. 19. maj 1859, gift m. Carl A. Larsen, Hustru.  Østerfarimagsgade (Ulige numre) 71 A opslag 225 
 2669. Chr. Frederiksen, f.12. dec. 1850, Overportør, gift m. Kristine. Østerfarimagsgade (Ulige numre) 71 B opslag  228
 2670. Andrea Nielsine Graham, ugift, f. 14. jan 1858, i s. Mariæ sogn Håndarbejde. Østerfarimagsgade (Ulige numre) 79 opslag 245
 2671. Mathile Graham, f. 8. marts 1856 Håndarbejde. Østerfarimagsgade (Ulige numre) 79 opslag 245 
 2672. Julius Bang, f. 21. august 1858, gift m. Olga, Assistent. Østerfarimagsgade (Ulige numre) 87/89 opslag 262  
 2673. Georgia Dorph, ugift, f. 27. dec. 1871, adoptivdatter.  Østerfarimagsgade (Ulige numre)  opslag 271
 2674. Edvard Engelsen,[ f.6. okt 1854?] gift m. Louise, Læge, dr. med.  Østergade 13  opslag 18. Født 08.10.1854 jfr. konf. (KB Vor Frue 1866-1891 opsl 9 nr 31 og vielse (KB Skt Mikkel, Slagelse 1887-1892 opsl 68 nr 43) - (fødsel/dåb er ikke fundet i KB i Helsingør) 
 2675. Hansine Henriette, f. 27. juli 1858, gift m.pakmester  Ludvig O. Jensen, Husmoder.  Østergade 24  opslag 103
 2676. Anton Julius Carl Trolle, f. 6. nov. 1804, enkemand, Particulier.  Østergade, (Sundbyøster!) 39  opslag 172
 2677. Søren Christian Madsen, f. 14. marts 1852, gift m. Caroline, Fyrbøder. Østergade, (Sundbyøster!) 16  opslag 196
 2678. Laurits Carl Christiansen, f. 26. juli 18?? [Årstal ikke noteret! Mulig identisk med Lauritz Carl Christiansen der er 11 år i Helsingør Købstad  FT 1860]    Østergade, (Sundbyøster!) [Til søs]  opslag 213
 2679. Olaf Emanuel Riisgaard, f. 5. juni 1895, ugift barn.  Østergade, (Sundbyøster!) 54  opslag 233
 2680. Lorentz Christian Hoffmeyer Hansen, f. 1872, gift m. Anna, Pottemager  Østre Fasanvej  71 opslag  94
 2681. Fernanda Alvilda Margrethe Olsen f. 24. dec. 1858, gift m. Christen Lindskov, Husmoder.  Østre Fasanvej  54 opslag  213
 2682. Gerda Laura Martha Madsen, ugift, f. 31. okt 1898, Barn. Østre Fasanvej  92 opslag 233 
 2683. Ernst Pedersen, ugift, søn, f.12. maj 1889.  Østre Fasanvej [Brønshøj sogn] 26  opslag  294
 2684. Jens Peter Jensen, f. maj 1852, gift m. Marie, arbejdsmand.  Aabenraa 5  opslag 9 
 2685. Anna Marie Møller, f. 1889 [Meget gnidret] ugift, datter, Strygejomfru. Aabenraa 13  opslag 19 
 2686. Karel Julius Møller, f. 1886, søn, Tømrerlærling.  Aabenraa 13  opslag 19 
 2687. Villiam Otto Møller, f. 1889, ugift, søn, Bydreng.  Aabenraa 13  opslag 19 
 2688. Vily Caroline Jespersen,( f. ulæseligt) barn. Aabenraa 13 opslag 19 
 2689. Engelhardt Johan Nielsen, f. 21. sep. 892, dattersøn. Aabenraa   opslag 27
 2690. Angelica, f. 25. dec 1858, gift m. Harald Lund, Husmoder. Aabenraa 33  opslag 44 
 2691. Georg Vilhelm Løber, f. 21. juni 1836, gift m. Jacobine, Cigarfabrikant. Aabenraa   opslag 47 
 2692. Harald Villiam Larsen, f. 19. sep. 1866, "S", Kobbersmedemester  Aabenraa   opslag 53 
 2693. Emilie Marie, f. 29. juli 1863, gift m. Karl M. Mogensen, Husmoder. Aabenraa   opslag 84 
 2694. Lauritz Henrik Petersen, f. 6. juli 1835, gift, Opsynsmand.  Aaboulevard 1 opslag 7 [Dengang tvangsarbejdsanstalt, den tidligere Kongens Avlsgård, "Ladegården"]
 2695. Anna Marie Novach, Enke,  Aaboulevard 1 opslag 46 
 2696. Ane Christine Nielsen, enke, f. 24. juni 1850. Aaboulevard 1 opslag 47 
 2697. Gerda Margrethe Wenzel, f. 15. maj 1896, ugift. barn.  Aaboulevard 1 opslag 54 
 2698. Antoinette Hansen, ugift, f. 11. marts 1879, Tyende.  Aaboulevard 9 C opslag  64
 2699. Jacob Emil Nielsen, f. 28. aug. 1843, gift m. Meta, Politibetjent, for tiden på vagtstation Frihavn  Aalborggade ? 1. sal tv. opslag 25  
 2700. Niels Peter Nielsen, f. 16. aug. 1872, gift m. Anna, Arbejdsmand  Aalborggade  opslag 27 
 2701. Axel Christian Philip Schreiber, f. i Olai sogn d. 10 marts 1868, gift m. Dorthea, Smedesvend.  Aalborggade  opslag 34
 2702. Niels Peter Andersen, f. 17. feb 1869, gift m. M. Johanne, Smedesvend.  Aalborggade  opslag  37
 2703. Wilhelda Johanne Martine Emilie Wøhler f. 2. juni 1873 Datter. [Ikke fundet i KB. Olai KB er næsten ulæselig, se DDD] Aalborggade  opslag  40
 2704. Niels Godtfred Jensen, f. 11. juni 1885, ugift, Maskinlærling.  Aalborggade  opslag  54
 2705. Emma Carla Thomasine, [ født Jacobsen"] f. 2. dec. 1875, gift m. Jens Christensen, Herreskræderinde.  Aalborggade  opslag  54
 2706. Ludvig Peter Svendsen, f. 18. juli 1860, gift m. Thora, Maskinarbejder.  Aalborggade  opslag 58 
 2707. Sofie Christensen, ugift, f. 9. juni 1882, logerende Cigararbejderske.   Aalborggade  opslag 76 
 2708. Margrethe Jørgensine Thygesen, f. 26. aug. 1895, Datter af lokomotivfører Rasmus Andersen Thygesen.  Aalborggade  opslag  90
 2709. Olaf Anthon Nielsen, f. 15. nov. 1854,gift m. Kristine, Murermester. Aarhusgade 27 opslag 9.
 2710. Valdemar Petersen,ugift, f 6. juli 1884, Smedlærling  Aarhusgade 33 opslag 18
 2711. Sofie Petersen, ugift, f. 15. maj 1886, [Søster til ovennævnte]  Aarhusgade 33  opslag 18 
 2712. Ferdinand Petersen, f. 2. nov. 1865, gift m. Dagmar, Havnearbejder. Aarhusgade 55 opslag  22 
 2713. Peder Georg Christian Pedersen f. 1867, gift m. Christine, Styrmand. Aarhusgade  opslag 29 
 2714. Peder Oluf Jespersen, f.6. sep. 1896, Barn.   Aarhusgade  opslag 34
 2715. Anne Kathrine Ehlers, ugift f.18. okt. 1867 [Dato gnidret, kan være forktert] Kogejomfru.  Aarhusgade  opslag 53
 2716. Jens Peter Petersen, f. 20. april 1876, gift m. Antonie, Kusk.  Aarhusgade  opslag  64
 2717.  Nelly Vilhelmine Mathilde, f. 23. maj 1849, gift m. Laurits Pettersen. Aarhusgade  opslag 85
 2718.  Anna Louise Marie Brønnum, f. 19. aug.1893. Barn Aarhusgade  opslag 88
 2719.  Johannes Christian Peter Brønnum, f. 29. sep. 1895, Barn.  Aarhusgade  opslag 88
 2720.  Svend Aage Sørensen, f. 3. maj 1899, Søn af Søren Sørensen.  Aarhusgade  opslag 105
 2721.  Jørgen Anton Jørgensen f. 16. april 1840, gift m. Marie Anna, Banevogter. Aarhusgade  opslag 109
 2722.  Vilhelm Christensen, Ingen data! Tilsyneladende ugift, Logerende smedesvend på Hellerup Skibsværft. Aarhusgade  opslag 114 
Projekt afsluttet d. 19. juni 2011.