Tilbage til Helsingør
Jeg har her forsøgt at samle

De ældste præster i St. Olai kirke - Helsingør.

Kilder:  Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd,  Dansk Biografisk Leksikon, Internettet, folketællinger, kirkebøger m.v.

Afskrifter kan altid indeholde fejl, derfor modtager jeg meget gerne oplysninger om rettelser og tilføjelser.

I 'Helsingørs Embeds- og bestillingsmænd' nævnes til tider ingen børn, men dette skal ikke tages for pålydende. Det kan udmærket være fordi forfatteren ikke har været klar over det!
Rettet, tekst tilføjet: d. 22. Juni 04.
 
Nr.
N a v n e .
1
Anders Jepsen. Sognepræst i Helsingør 1513-1536.
2
Mogens Hansen. Fra 16 Sept. 1536 -  1538.
3
Peder Samsing. 1538 - død 2. Febr. 1562. Gift med Anne. Børn: Isak Pedersen, sognepræst i Malmö - Sara, død Juli 1561. Se epitaf. på under navne i St. Olai Kirke .
4
Rasmus Lauritzen. Kapellan her 1557, sognepræst 1562. skifte 18. juni 1563. Gift med 1. Marine Madtsdatter. Børn: Jørgen, borger i København, Karen gift m. Peder Forbus, en søn, død ung. 2. Margrethe Pedersdatter, enke efter Peder Jensen. Børn: Marine gift m. Severin v. Arhusen "kgl. May. Hoppmand i seeland".
5
Søren Christensen Torndal. Skolemester her 1585- 1588. Sognepræst i Køge 1589, sognepræst her 24. juni 1590, begravet 8. Febr.1615. Skifte 2.okt. 1618.Gift m. Marine Lorenzdatter, enke efter David Leijl, rådmand. Skifte 4. juli 1623. - Børn: Christen, Præst i Wram og Biuf, Lauritz, præst i Quistofte, Henrik, Jens.
6
Niels Simonsen Glostrup. Stud. 1604, præst i Køge 1612, her 1615, biskop i Oslo 6. juni 1617 død 1639. Gift m. Anna Andersdatter af forældrene: Anders Hansen, skriver på Bremerholm, Bodil Knudsdatter. Børn: Karen gift 1636 m. oberst Kjeld Stub. . . . eller som han ogsaa skrev sig, Nicolaus Simonis Glostrupius. Hvornaar han er født vides ikke, men i 1604 var han Student i København, i 1608 optræder han som respondent ved en disputats samme sted, og i 1609 finder man ham i Wittenberg. I 1612, magister i København. Hans første Embede blev Køge Sognekald, hvor han også blev provst, og i 1616 kaldtes han til  St. Olai Kirke i Helsingør, hvor han atter blev provst. Men allerede 6. Juni 1617 gav kongen ham brev paa Oslo Bispestol. Her virkede han som en myndig biskop til sin død d. 6. Jan. 1639.
7
Hans Kruse. født i Bergen, stud. i Rostock 1593, residerende kapellan i Bergen 9 sep. 1601, sognepræst i Lekanger, 1609 Mag. 20.maj 1617, præst her 16. juni 1617, død 30. maj 1625, skifte 14. april 1626. Gift m. Birgitte Nielsdatter i 1603, hun er født 1585 død 16.sept. 1621. Børn: Elline, Gjertrud gift m. Claus Lauridsen, laugmand i Jæmteland, Børn:  Tyre, Hans, Daniel og Anne.
8
Peder Rasmussen Lange. f. i Helsingør 1589, stud. 1608, kapellan her 1611, sognepræst her 1625, mag. 1627, død 25. april 1646, skifte 8. juli 1646.
Fader: R. Lange, byfoged, (se nr. 10) Moder: Karen Richardsdatter. Gift 1. 1613 m. Karen Willumsdatter. f. 1599 død 25.juni 1633, skifte 2. maj 1636. 
Hendes far: W. Henriksen Rosenvinge, mor: Karen Nielsdatter, 
Børn: Eline født 1617, g.m. Jacob Holgersen. Karen f. 1618, g. m. Augustus Velan, tolder i Køge. Ingeborg, f. 1619 g.m. Kort Richter i Køge. Rasmus f. 1621 kapellan her. Anna f. 1622, g.m. Peder Andersen borgmester i Kalundborg. William f. 1628, prof. ved universitetet, Dorete, f. 1628. Niels f. 1630, student. Gift 2. m. Karen Olsdatter død 3. maj 1654, - ingen børn.
9
David Christensen. f. i Helsingør 1607, kapellan her 1636, sognepræst 16. juni 1646 mag. [ingen dato] 
død 7. dec. 1658. 
Far: Christen Davidsen, borgmester, mor: Sophie Hansdatter Knopper, død 29.april 1647.
Gift m. Geske Frederiksdatter, f. 1623, død 28. dec. 1696. Skifte 1. jan. 1697. 
Hendes far: Fr. Pedersen Severin, læge i København, mor: Anne. 
Børn: Sophie f. 16. april 1643, g. m. Hans Hansen Seidelin, kapellan. Anna, f. 16. juni 1644, g.m. Christen Roluffsen, præst til Harpelonge i Skåne. Frederik, f. 5.okt. 1645, student. Catarine, f. 18.okt. 1646. Catharine f. 18.sept. 1647 gift 28 sept. 1670 m. Jens Hansen Vinter, Præst til Holmens Kirke. Margrethe, f. 1648 g.m. Morten Faxe. Elisabeth, f. 2. sept. 1649. Christen f. 1650. Dorothea.[ingen data]
10
Peder Nielsen. Født i Helsingør 21.aug. 1622, n. kapellan 1650, øv. kapellan 1653, sognepræst 22.dec. 1658, død 9.aug. 1659. Far: N. Pedersen, byskriver. Mor: Alhed Jürgensdatter. Gift . m. Thale Pedersdatter (hun gift 2. gang m. Hans Faxe Rector), skifte: 26.juni 1666. Hendes far: Kapellan P. Christensen mor: Inger Pedersdatter. Børn: Niels Pedersen, f. 2. aug. 1650.
11 Henrik Henriksen Goische [ell. Godsche] Født i Mariager 1619. Hører i Helsingør, 2. kapellan 5.dec. 1653. 1. kapellan 22. dec. 1658, sognepræst 12. dec. 1659, død 20. juli 1671, skifte 18. sept. 1671. Gift 1. m. Margrethe Pedersdatter, skifte 24. sept. 1662. Hendes far: Peder Pedersen, mor: Alhed Jørgensdatter. Børn: Alhed, f. 1656, Birgitte f. 24. sept. 1658, g.m. Claus Blom i Kbh., Margrethe, f. 23. okt. 1659, død før faderen, 2. hustru: Karen Johansdatter Borch eller Burchardt, f. 1633 død 14. sept. 1703. Hendes far: Hans B. t. København Frue kirke. Mor: Anna Catharine Brod. Børn: Elias, f. 9. marts 1664. Hendrik, f. 17. dec. 1665, rektor i Helsingør. Johan, f. 10. febr. 1666, skifte 30. juli 1679. Albrecht, f. 29. juli 1668. Peder, f. 29. maj 1670, sognepræst i Vestervig, (epitaf. i Vestervig kirke)  død 1723, 52 år. 2 hustruer: Maren Olufsdatter Hosum og Bodil Margrete Rosenstand der, efter mandens død, boede mange Aar i Nørgaard i Villerslev og døde der 92 år gammel.
12 Gert Albertsen Schumacher. Født i Roskilde 1641. Stud. 1660, præst i Kregme 17.marts 1665, i Helsingør 21. juli 1671. mag. 1673, provst 12. aug. 1679, død 23. febr. 1691, skifte: 21. april 1691. Søn af A. Schumacher, rådmand, og hustru Anne Albrechtsdatter. Gift m. Ane Mortensdatter Aalborg, enke efter Nicolai Kruse - død 23.okt.1693, skifte 9. Sept. 1693. Hendes far: M. Bentzon Aalborg, præst i Kregme, mor: Anna Hermansdatter Lipper.
Børn: Jochum f. 1668, rector i Kalundborg. Herman, f. 25.Febr.1672, barber.
13 Iver Larsen Grøngaard, Stud 1684, sognepræst 24. febr.1691, død 19. febr.1696, skifte: 12.aug. 1696. Hans far: Lars Ibsen, mor: Dorothea Sørensdatter. Gift m. Catharine Andersdatter Aagaard. Hendes far: A. Lauritzen Aagaard, præst i Ørum, mor: Mette Ostenfeldt. Børn: Dorothea Marie f. 3.okt. 1693. Mathias f. 18. sept. 1695.
14 Lauritz Christensen Aagaard. Født i Ribe 16.jan.1656, stud. 20. Juli 1674, hører i Ribe 30. febr.1676, kapellan i Ribe ved Cathrine Kirke 29. nov. 1680, Frederiksborg 13. juni 1690, Helsingør 13. febr. 1696, mag. 4. maj 1692, død 21. juli 1711, skifte: 3. maj 1712. Hans far: C. Lauritzen Aagaard, lektor theol. mor: Mette Sørensdatter Vedel. Gift d. 14. febr.1682. Gift m. Anna Dorothea Wilhelmsdatter Brochmann født i Ribe ca. 1665, død 24. april 1727. skifte: 28.april 1727. Hendes far: Wilhelm Brochmann, borgmester, mor: Augusta. Børn: Christen. Wilhelm, f. 1683, kapellan t. Hellig Kors Kirke i Bergen, gift  29. sept. 1722 m. Anna Sophie Schvitzer. Han døde 24. sept 1725. Margrethe f. 1684, g.m. birkedommer Niels Møller. Mette, f. 1686, Elisabeth, f. 1687. Frantz Eberhard f. 1689. Christian, f. 1690, degn til Birkerød. Adam Christoffer, f. 1692. Mathias f. 27 april 1697, sognepræst til Fyrisdal i Norge. Friedrich, f. 15.okt. 1699 død 19. jan. 1700. Louise, f. 18.febr. 1701, g.m. Paul Arendrup. Amelia Auguste f. 19.maj 1702, død 2.aug.1711. Ulric Carl, f. 24. juni 1704 stud. theol. Laurentiana Dorothea f. 17.sept. 1705.
15 Johannes Hansen Schrøder. Født i Faxe 18. okt. 1650, stud. 19. Juli 1673, kapellan i Helsingør 20.sept. 1684, sognepræst 7.aug. 1711, død 11. aug. 1711. Far: H. Andresen, sognepræst til Faxe, mor: Anna Jensdatter. Gift m. Sophie Rosenmeyer død 10.april 1732. Skifte 8. marts 1733. Hendes far: Carl Rosenmeyer til Lystrup mor: Anna Pedersdatter. Børn: Anna, f. 9.juli 1686, gift 7.sept. 1712 m. rektor Peter Clod. Johannes f. 19.april 1688. Carl, f. 22. sept. 1689, død 19.juni 1711. Johanne, f. 6. febr. 1691, g. m. Johs. Wicker, sognepræst til Hylke. Cathrine Marie f. 19. jan.1692. Elisabeth, f. 18. sept. 1694 gift 27. aug. 1727 m. Fredrik Birch, præst til Endløv. Johannes, f. 10.febr. 1696, rektor i Frederiksborg, død 16. maj 1774. Christopher, f. 30.dec. 1697, fuldmægtig på Zahlkammeret (amtsforvaltningen). Peder, f. 4.juni 1700, sognepræst t. Falmis i Bergen stift. Sophie f. 18.aug.1702, død 24.aug. 1703
16 Andreas Pedersen Wøldike. Født 29.aug. 1687 i Sommersted, kapellan t. Mariæ Kirke 24.aug. 1709, sognepræst i St. Olai Helsingør 1711 [se samme  under "Blade af Mariæ kirkes historie"] Holmens Kirke 4, maj 1733, Biskop i Viborg 15. juli 1735, død 13 nov. 1770. Hans far: Peder Wøldike sognepræst, mor: Catharine Magdalene Jensdatter Buch. Gift 28. juli 1712 med Anna Marie Christophersdatter Kruse, f. 1688, død 6.juni 1748. Børn: Peder, f. 6.marts 1714. Catharina Magdalene f. 27.marts 1715. Christopher f. 6. marts 1719. Elsebeth, f. 20.febr. 1721. Peder, f. 27. okt. 1723. Regina Dorothea f. 22 aug. 1725. Jacob f. 30.juni 1728.
17 Peder Orsleff. Født 4. jan.1698 i Aarslev. Kapellan i Korsør 5. Juli 1726, kapellan til Holmens kirke 22. nov. 1727 sognepræst i Helsingør 8. maj 1733, død 10.juni 1748. Skifte: 10. Aug. 1748. Far: Mikkel Pedersen, sognepræst til Aarslev, mor: Anna Eriksdatter. Gift d. 19.juli 1730 m. Ambrosia Hansdatter Fischer, døbt. 8. juli 1712, død 16. maj 1765. Hendes far: H. Fischer, landsdommer over Lolland-Falster, mor: Martha Brinch. Børn: Michel, f. 13. juni 1731, hører ved skolen i Helsingør. Fredrik, f. 9.aug. 1733. Johan, f. 9.aug. 1734. Ivar Brinch, f. 15. aug. 1735. Martha, f. 10. okt. 1736. Peder, f. 18. febr. 1738. Anna, f. 25. maj 1739. Jacob f. 20. juni 1740, Martha Marie, f. 9.aug. 1741. Jesper, f. 12. marts 1743. Hans Jørgen, f. 29. april 1744. Ambrosia, f. 25.jan. 1746. Christian Lorenz, f. 8.juni 1747. 
18 Christian Frederik Hartvigsen Poppe. Født i Kongsberg Norge den 16.aug. 1716, stud. den 11. aug. 1734,cand. 1739, kapellan i Køge 3.juni 1746, sognepræst i Olai 2. aug. 1748, død 8. juli 1775. Hans far: Hartvig Poppe højesteretsassesseor, mor: Isabella Falkenberg. Gift d. 5. juni 1749 . m. Charlotte Amalie Hansdatter Mossin, død d. 14.febr. 1791. Hendes far: H. Hansen Mossin, sognepræst i Køge mor: Anna Wissing. Børn: Hans f. 22.april 1750 prokurator. Hartvig, f. 30. dec. 1752. Hartvig, f. 30.sept. 1754. Peter Severin, f. 21. sept. 1756.
19 Hans Pedersen Lund. Født i Trondhjem den 13.Okt. 1723. Stud. 1740, cand. 1743, kapellan i Holbæk 22.juni 1753, sognepræst i Skanderborg 25. marts 1763, i Olai 13. nov. 1775, død 1. aug. 1777. Skifte: 1. sept. 1777. Hans far: Peder Lund, kapellan i Trondhjem, Mor: Marie Johansdatter Dorscheus. Gift 17. april 1754 m. Anna Kirstine Frigast, f. 1716, enke efter forvalter Lütken på Skjoldnæsholm død 26. juli 1792. Hendes far: Lorentz Frigast, ridefoged. Ægteskabet tilsyneladende uden børn.
20 Christian Hansen Bastholm. Født i København 9. nov. 1740, student 1759, cand. 15.sept. 1761, mag. 1767, præst i Citadellet (Kastelskirken) 23. april 1772, dr. theol. 1. nov. 1774, sognepræst her  20. aug. 1777, død 25. jan. 1819. Hans far: Hans Bastholm, krigsråd, mor: Clara Jensdatter Hosum. Gift 1. gang 15. juli 1772 m. Ingeborg Foss Rosenstand-Goiske død 16. dec. 1777. Hendes far: Peder Rosenstand-Goiske, prof.theol. Mor: Maria Benedicte Kneyln Børn: Marie Claritta Benedicte f. 7.maj 1773. Hans, f. 29.aug. 1774, præst til Slagelse Sct. Peders kirke. 
Gift 2. gang den 6. marts 1789 m. Kirstine Margrethe Rothe, f. 3. jan. 1765, hendes far: Thyge Jesper Rothe, etatsråd, mor: Karen Bjørn. Dette ægteskab uden børn. Se "Dansk biografisk Leksikon"
21 Alexander Hansen Schebye. Født i Skeby d. 12. marts 1738, stud. i Viborg 1756, cand. 1760, kapellan i Lumby 7.okt. 1763, kapellan i Helsingør 3.sept. 1772, sognepræst i Helsingør 22. april 1778, død 20. febr. 1793, skifte: 28. febr. 1793. Hans far: Hans Alexandersen Schebye, sognepræst til Lumby mor: Ellen Marie Holst. Gift 1. gang d. 10. nov. 1773 m. Elisabeth Christiansdatter Lindegaard, f. på St. Thomas d. 24. dec. 1754, død 14. april 1774. Hendes far: Christian Lindegaard, plantageejer. Mor: Maria Hedevig Brun. Børn: Marie Hedevig f. 9. sept. 1774. Gift 2. gang d.17. april 1776 m. Margrethe Cathrine Knudsen, f. 1753, død 1798. Hendes far: Hans Knudsen, registrator mor: Gjertrud Borthing, Børn: Hans f. 7.jan. 1778. Gjetrud Sophie f. 16.marts 1780.
22
Christoffer Schrøder. Født 15.nov. 1743 i Hillerød, stud. 1762, cand. 26.aug. 1765, præst til Slaglille 22. april 1768, Søborg 29. Okt.1777, i Helsingør 24. maj 1793, i Ringsted 27. juni 1800, død 8.jan.1813. Hans far: Johan Schrøder, professor, mor: Gunild Pedersdatter Bendike. Gift 1777 m. Sophie Hedvig Spärck. Hendes far Johan Lorentz Spärck Slotsforvalter, f. 1699, Pommern, død 13-07-1770, Hillerød og Anna Henrichjette Kühner, f. 1705, Culmbach, Tyskland, død 31-03-1769, Hillerød.
 Børn : Adam Anton Friederich Schrøder, f. 22-11-1774, død 1848
Johannes Wilhelm Schrøder, f. 03-07-1777 Slaglille v. Sorø, død 08-07-1841, Slagelse, forpagter, Friderich Carl Gram Schrøder, f. 18-09-1781.
Venligst meddelt af Ingelise Lundsteen.
23
Knud Jørgensen. Født i Fredericia, d. 18.dec. 1760, stud.1779, hører i Fredericia 1783, cand. 10.jan. 1787, kapellan ved Mariæ Kirke Helsingør 5.marts 1790, sognepræst i Olai kirke 27 juni 1800, død 22 april 1819. Hans far: Jørgen Wilhelm Jørgensen, gartner, mor: Anna Jørgensen. Gift 1. gang 4.juni 1790 m. Anna (Ane) Margrethe From f. 1766 død 10.febr. 1807; uskiftet bo. Hendes far: Johan Peter From, amtsforvalter i Kolding, Mor: Elisabeth Christine Lindenhan. Børn: Johanna Elisabeth Georgine, f. 27 april 1791, gift 14.aug. 1816 m. Hr. Søren Fauerskov. Marie Birgitte f. 15. marts 1795, gift med Mathias Søeborg. Jørgen Wilhelm, f. 11.Jan. 1793, død. Johan, f. 28. dec. 1798. Anne Wilhelmine f. 27. april 1801 død 17 april 1802. Joachim From f. 26. febr. 1803. Jørgen Wilhelm, f. 2. okt. 1805. Anna Pouline f. 2.okt. 1805. Gift 2. gang 1811 m. Sophie Helene Vogt, f. 10.okt. 1787. Hendes far: Martin Vogt, bager i Helsingør, Mor: Marie Holst. Børn: Anne Margrethe Marie f. 23.nov. 1812. Peter Martin, f. 30.juni 1816.
I F.T. 1801 nævnes ogsået barn: Juliane Kirstine Jørgensen 4 år.
24
Hans Bertram Trojel.  Født 27. marts 1770 Fredericia. [i følge Lengnick] Stud. 1795, cand. 31. juli 1798, hjælpepræst ved Nicolai Kirke 6. aug. 1802, sognepræst i Ærøskøbing 3. jan. 1806, i Helsingør 28. juli 1819, død 26. april 1835:  Fik apoplexi i kirken efter at have overhørt 6 confirmander og døde 4 timer efter. Hans far: Frants Hansen Trojel, guldsmed, [begravet i Fredericia Michaelis 30. Okt 1802 - venligt meddelt af Michael Eneriis] mor: Birgitte Margrethe Holm. [dennes første kone] Gift 20. maj 1799 m. Karen Bøgvad f. 1771 i Kolding, død 28. marts 1855 i Helsingør. I følge Wiberg's: Ingen børn i ægteskabet. Frands Trojel er niende barn af magister Hans Trojel, præst på Christianshavn 1674 -1740. [Venligst meddelt af Per Schrøder
25
Caspar Johannes Boye. Født i Kongsberg d. 27. dec. 1791, stud. 1810, cand. 18.april 1816, lærer ved Jonstrup seminarium 14. jan. 1818, sognepræst i Søllerød 19. maj 1826, i Helsingør 22. juli 1835, i Garnisons kirke 5. juni 1847, død 6. juli 1853. Hans far: Engelbrecht Boye, rektor, mor: Dorothea Styhr, Gift 1818 m. Marie Adolphine Birckner f. 21. juli 1796, Ft. 1845: Født i Korsør, død 17. juni 1880  (I en Ft. kaldes hun også 'Alphine'). Hendes far: Michael Gotlieb Birckner, præst til Vemmelev v. Korsør, mor: Henriette Christine Hornemann. Børn: Engelbrecht Michael Gottlieb, f. 1819, Henriette Dorthea Sophie, f. 1821 g. 17.nov. 1843 m. distriktslæge Petersen. Margrethe, f. 14. maj 1827, g. 30.okt. 1845 m. Munthe Groth, løjtnant i søetaten. Johannes, f. 30. nov. 1835. Vilhelm Christian f. 28. juni 1837.
26
Johan Carl Johansen. Født 8. maj 1805 i Nakskov, stud. 1823, cand. 21. april 1829, kapellan v. Viborg Domkirke 5.juni 1833, sognepræst i Mariager 22. dec. 1838, sognepræst i St. Olai, Helsingør 10. aug. 1847, i Taarnby 20. dec. 1857, død 17. maj 1862. - Hans far: Peter Johansen, kordegn. Mor: Louise Carlson Palmgren. - Gift 22.dec. 1838 m. Edle Marie Schack, f. 6. sept. 1808 i Sengeløse. Hendes far: - Nicolai Clausen Schack, dr. phil. mor: Tagea Dorothea Erasmi. - Ingen børn nævnt i 'Helsingørs Embedsmænd', men i Ft. 1855 Helsingør, nævnes Tagea Dorothea 15 år.[Døbt I Mariager kirke den 10.juli.1840 - venligst meddelt af Tom Stryhn]
27
Arve Christian Linde Heiberg. Født 5.juli 1805, stud. 1823, cand. 10.juli 1829, kateket i Fredericia 26. aug. 1831, sognepræst i Lunde 2. marts 1832, i Kerteminde 6.juni 1840, i Helsingør 10.april 1855, entl. 23.nov. 1882. Hans far: Gabriel Heiberg førstelærer i Ringsted, mor: Elisabeth Siersted. - Gift 22. okt. 1831 m. Georgine Samsine Rørdam f. 23. febr. 1808 død 22 . maj 1883. Hendes far: Thomas Skat Rørdam, Præst i Tølløse f. 1776, død 1831, mor: Cathrine Georgia Teilman. Børn: Gabriel Thomas Skat Rørdam, f. 30. aug. 1834. Gustav Peter Joachim f. 1. dec. 1838.
28
Otto Kyd Bertelsen. Født 22.Jan 1844 i Starup, stud. 1864, cand. 19.jan.1870, sømandspræst i London 30.sept. 1875, sognepræst til Sundby 6. juli 1878, i Helsingør 2. febr. 1883, død 9. juli 1902. Hans far: Johan Wilhelm Bertelsen, ejer af Egelund, mor: Mette Maria Buhl. Gift 7. juli 1872 m. Sophie Elisabeth Grave f. 4.dec. 1843. Hendes far: Jacob Wilhelm Grave, proprietair, mor: Thora Hansen.